PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA. Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA. Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče"

Transkript

1 PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče únor 2010

2 SZIF Podpora spotřeby školního mléka OBSAH 1. Úvod Základní informace Příjemci podpor Druhy podpor Maximální subvencované množství Podporované mléčné výrobky (dále jen PMV) Maximální cena Kdo může dodávat PMV Datové schránky Schválení žadatele pro dodávání PMV Jak požádat o schválení pro dodávání PMV Součásti žádosti Schválené subjekty pro dodávání PMV Pozastavení nebo odejmutí schválení Schválení změny sortimentu PMV Jak podat žádost o schválení změny sortimentu PMV Hlášení změn Distribuce PMV z mléčných automatů Podmínky zahájení distribuce PMV z mléčných automatů Podmínky vlastní distribuce PMV z mléčných automatů Poskytnutí podpory a národní podpory Období, za která lze žádat o poskytnutí podpory a národní podpory Jak podat žádost o poskytnutí podpory a národní podpory Součásti žádosti Další podmínky pro přiznání podpory a národní podpory Termín platby Platba DPH

3 7. Výpočet podpory a národní podpory Sazba podpory Sazba národní podpory Kontroly na místě Kontrola před schválením subjektu pro dodávání PMV Kontrola před schválením změny sortimentu PMV Kontroly u schváleného subjektu pro dodávání PMV Důležité upozornění pro školy (zařízení školního stravování) Přílohy Příloha č. 1 Přehled dodávek mléka a vybraných mléčných výrobků do škol v rámci programu Podpora spotřeby školního mléka ve školním roce 2008/2009 Příloha č. 2 Přehled PMV včetně sazby podpory pro jednotlivé PMV platný pro školní rok 2009/2010 Příloha č. 3 Přehled PMV včetně sazby národní podpory pro jednotlivé PMV platný pro školní rok 2009/2010 Příloha č. 4 Plakát Mléko v evropských školách s přehledem maximálních cen PMV pro školní rok 2009/2010 platný pro školy Bohušovické mlékárny, a.s. Příloha č. 5 Přehled schválených subjektů včetně jejich sortimentu PMV platný od 1. ledna 2010 (od druhého období školního roku 2009/2010) Příloha č. 6 Závazné prohlášení školy (zařízení) vzor A Příloha č. 7 Závazné prohlášení školy (zařízení) vzor B Příloha č. 8 Vyjádření Ministerstva financí k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2

4 1ÚVOD

5 1. ÚVOD Mléko a mléčné výrobky ve výživě člověka V mléce najdeme vše potřebné pro zdravý život plnohodnotné živočišné bílkoviny, lehce stravitelný tuk, mléčný cukr a řadu důležitých minerálních látek, zejména pak vápník a fosfor. Mléko je také zdrojem některých vitamínů a stopových prvků, které podporují správnou funkci metabolismu a jsou proto důležité pro ochranu zdraví člověka. Na rozdíl od vitamínů, které jsou organického původu a některé si organismus dokáže vytvořit sám, je vápník původu anorganického a člověk ho musí přijímat z potravy. Vápník obsažený v mléce má mimořádné a nezastupitelné postavení. Ostatní důležité minerální látky může organismus získávat z masa a rostlinné potravy, dostačující množství vápníku však z jiných potravin získat neumí. Obsah vápníku v mléce je vysoký (cca 1200 mg/l) a pokrývá denní spotřebu dospělého člověka. Vápník obsažený v mléce je snadno dostupný a využitelný. Proč potřebují mléko zejména děti? Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník je hlavním stavebním materiálem kostí a zubů. Zodpovídá za jejich tvorbu, za jejich tvrdost a pevnost, a jejich udržování. Tvorba zubů a kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Nedostatek vápníku u dětí se může projevit poruchami růstu. Jeho nedostatek v mládí vyvolává v pozdějším věku velmi vážné onemocnění, tzv. osteoporózu řídnutí kostí. To má za následek jejich zvýšenou lámavost. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte mg/den. Vstřebávání vápníku s věkem klesá, proto zvýšený přísun vápníku v pozdějším věku již nedokáže kompenzovat jeho nedostatečný přísun v dětství. Podle údajů Kliniky dorostového a dětského lékařství v Praze je však přísun vápníku u našich dětí stále nedostatečný. Přibývá osteoporózy, osteomalacie (měknutí kostí) a jejich negativních projevů. V České republice je podle odhadu cca pacientů s osteoporózou, tj. 7 8 % z celkového počtu obyvatelstva. 4

6 SZIF Podpora spotřeby školního mléka Na prevenci osteoporózy je třeba dbát od dětského věku, i když se nemoc projevuje až ve středním a vyšším věku. Diskuse o mléce nízkotučném či plnotučném, slazeném či neslazeném, ochuceném či neochuceném není u dětí tak důležitá, jako potřeba, aby každé dítě konzumovalo mléko nebo vhodné mléčné výrobky podle chuti. Děti by měly denně sníst cca 3 porce mléka a mléčných výrobků. Jedna porce je např. 250 ml mléka nebo 150 ml jogurtu nebo 50 g tvarohu nebo sýra. Vhodné jsou zejména zakysané mléčné výrobky, které obsahují velmi prospěšnou mikroflóru, která příznivě ovlivňuje mikroflóru zažívacího traktu a různými mechanismy přispívá k prevenci civilizačních chorob (nádorových a kardiovaskulárních nemocí). Děti většinou chtějí jíst to, co jedí rodiče. Chceme, aby děti jedly zdravě? Buďme jim příkladem! Podpora spotřeby školního mléka Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství již na podzim roku Účelem podpory bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí, a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. Od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond. Po vstupu České republiky do Evropské unie tento národní program podpory pokračuje, ale je přizpůsoben předpisům Evropského společenství. V současné době Podpora spotřeby školního mléka v České republice vychází z: > Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů ), ve znění pozdějších předpisů; > Nařízení Komise (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách, ve znění pozdějších předpisů; (http://europa.eu.int/eur-lex/cs/dd/ind/cs_analytical_index_03.html) 5

7 > Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů. (http://www.mvcr.cz/sbirka) Evropská Komise od července 2008 rozšířila program Mléko do škol o další podporované mléčné výrobky (např. ochucené kysané mléčné výrobky, neochucené a ochucené čerstvé a tavené sýry atd.). Nařízení vlády č. 319/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ruší od školního roku 2008/2009 národní podporu. V České republice je tak na školní mléko poskytována pouze podpora z finančních zdrojů Evropských společenství. Nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obnovilo pro školní rok 2009/2010 národní podporu a rozšířilo sortiment mléčných výrobků s nárokem na národní podporu o další výrobky (ostatní kysané mléčné výrobky ostatní ochucené jogurty, ostatní ochucená kysaná mléka, ostatní sýry, smetanový krém atd.). Ve školním roce 2008/2009 bylo do programu Podpora spotřeby školního mléka zapojeno šest mlékárenských subjektů, dodávajících podporované mléčné výrobky do cca škol. Dvě mlékárny prováděly ve školách pro děti atraktivnější způsob distribuce PMV distribuci z mléčných automatů. Podrobný přehled dodávek školního mléka v daném školním roce je uveden v příloze č. 1 příručky. 6

8 2ZÁKLADNÍ informace

9 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 2.1. Příjemci podpory Konečnými příjemci podpory jsou žáci, kteří pravidelně navštěvují školy, které patří do jedné z těchto kategorií mateřské školy/jiná předškolní zařízení, základní a střední školy nacházejících se na území ČR a zapsaných ve školském rejstříku. Žáci mají nárok na podporované mléčné výrobky ve všech dnech, kdy probíhá školní výuka. Žáci nemají na podporované mléčné výrobky nárok během pobytů v prázdninových táborech Druhy podpor V České republice jsou na mléko a vybrané mléčné výrobky (podporované mléčné výrobky) poskytovány 2 druhy podpor: > podpora z finančních zdrojů Evropských společenství > národní podpora z finančních zdrojů České republiky 2.3. Maximální subvencované množství Je množství zpracovatelsky upraveného mléka nebo mléčného výrobku přepočteného na ekvivalentní objem mléka ve výši 0,25 l na žáka a vyučovací den, na které je poskytnuta podpora (dle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů). Aby nedošlo k překročení tohoto maximálního subvencovaného množství, jsou v nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé mléčné výrobky stanoveny objemové nebo hmotnostní limity. 8

10 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 2.4. Podporované mléčné výrobky (dále jen PMV) > Mléko a vybrané mléčné výrobky Společenství, na které se vztahuje podpora, jsou uvedeny v Příloze I nařízení Komise č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů. > Mléko a vybrané mléčné výrobky, na které se vztahuje národní podpora, jsou uvedeny v Příloze k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na tyto výrobky má žák nárok 5krát týdně. Žák si zvolí četnost odběrů PMV dle vlastního výběru. Příklad: > PMV bude odebírat 4krát v týdnu. > PMV bude odebírat pouze 1krát v týdnu. PMV musí být: > prodán žákům škol za maximální cenu v souladu s cenovou regulací dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; > jednotlivě balen v obalu označeném nápisem školní program, což znamená, že tento výrobek není určen pro prodej v maloobchodní síti běžným spotřebitelům; > balen tak, aby jednotlivé balení mléčného výrobku nepřesáhlo u zpracovatelsky upraveného mléka nebo jogurtového mléka 250 ml, u jogurtů 150 g, u čerstvých a tavených sýrů 80 g, u ostatních sýrů 80 g. Přehled PMV platný v ČR pro školní rok 2009/2010 včetně sazby podpory pro jednotlivé PMV je uveden v příloze č. 2 příručky. Přehled PMV platný v ČR pro školní rok 2009/2010 včetně sazby národní podpory pro jednotlivé PMV je uveden v příloze č. 3 příručky. 9

11 2.5. Maximální cena Je cena, kterou žák zaplatí za odebraný PMV. Maximální ceny jednotlivých PMV stanovuje pro každý školní rok Ministerstvo financí ČR cenovým výměrem v souladu s cenovou regulací (podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách). Tyto ceny nesmí být překročeny. Aktuální ceny musí být ve škole zveřejněny na viditelném a všem přístupném místě ve formě plakátu vydaného SZIF. Jako příklad uvádíme plakát Mléko v evropských školách s přehledem maximálních cen jednotlivých PMV platný pro školní rok 2009/2010 pro školy, kam PMV dodává Bohušovická mlékárna, a.s. (viz příloha č. 4 příručky) Kdo může dodávat PMV PMV může do škol příp. zařízení školního stravování dodávat pouze subjekt schválený Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF). O schválení pro dodávání PMV může v České republice požádat: > dodavatel (výrobce, obchodník), který PMV dodává do škol příp. do zařízení školního stravování; > škola, tj. právnická osoba vykonávající činnost školy; > zřizovatel školy nebo zařízení školního stravování v rámci své působnosti; > subjekt, který jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodává PMV Datové schránky SZIF v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zprovoznil od datovou schránku. 10

12 SZIF Podpora spotřeby školního mléka SZIF, jako orgán veřejné moci, používá tuto schránku povinně dle výše uvedeného zákona k doručování dokumentů jinému orgánu veřejné moci, právnickým osobám zřízeným ze zákona nebo zapsaným v obchodním rejstříku a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku. Dokument, který byl odeslán ze SZIF do datové schránky adresáta, je doručen okamžikem, kdy se do této datové schránky přihlásí pověřená osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky pověřená osoba do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Více informací o datových stránkách naleznete na 11

13 3SCHVÁLENÍ žadatele pro dodávání PMV

14 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 3. SCHVÁLENÍ ŽADATELE PRO DODÁVÁNÍ PMV 3.1. Jak podat žádost o schválení pro dodávání PMV Písemně na formuláři SZIF nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel chce zahájit dodávky PMV do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Schválení je podmíněno písemnými závazky, které jsou součástí žádosti o schválení. Žadatel se zavazuje: > používat PMV pouze ke spotřebě žáků ve svých školách/zařízeních nebo ve školách, jménem kterých bude žádat o podporu; > vrátit zpět jakoukoli podporu, která byla neprávem vyplacena; > předložit náležité doklady příslušným orgánům ke kontrole; > podrobit se jakékoli stanovené kontrole, zejména prověření záznamů a fyzické kontrole. Pokud je žadatelem o schválení dodavatel PMV (výrobce, obchodník) zavazuje se dále: > vést záznamy o výrobcích PMV, jménech a adresách škol nebo zařízení školního stravování, popřípadě jejich zřizovatelů, a množstvích PMV, které jim prodal nebo dodal; > podrobit se jakékoli kontrole, zejména podrobnému přezkoumání záznamů. Pokud je žadatelem o schválení subjekt, jednající jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů, zavazuje se mimo již uvedené závazky: > vést záznamy o výrobcích nebo dodavatelích PMV, jménech a adresách škol příp. zařízení školního stravování a množstvích PMV, která jim prodal nebo dodal; > podrobit se jakékoli kontrole, zejména podrobnému přezkoumání záznamů. Formulář Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků je k dispozici na 13

15 3.2. Součásti žádosti Součástí žádosti o schválení musí být vždy: > jde-li o dodavatele (výrobce, obchodník), kopie platného výpisu z obchodního rejstříku případně živnostenského listu, ne starší 90 dnů, kopie platných písemných smluv uzavřených se školami případně se zařízením školního stravování a kopie jejich zřizovacích listin; > jde-li o školu, úředně ověřená kopie dokladu osvědčujícího vznik právnické osoby, tj. zřizovací listiny; > jde-li o zřizovatele školy, jmenný seznam škol nebo zařízení školního stravování, které jsou jím zřízeny a pro které bude dodávat PMV; > jde-li o subjekt, který jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodává PMV, platná písemná smlouva, která ho opravňuje dodávat PMV; > jmenný seznam dodávaných PMV, pro které chce být žadatel schválen a na jejichž dodávky bude moci následně žádat o podporu; > u jednotlivých výrobků musí být uvedeno: název výrobku; označení výrobce; charakteristika výrobku zahrnující zejména základní použité suroviny, přísady, základní pomocné přísady včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru v procentech; údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech výrobku, které musejí být v souladu s požadavky stanovenými zákonem o potravinách a vyhláškou vydanou k jeho provedení, doložené protokolem vydaným akreditovanou laboratoří; popis balení PMV včetně charakteristiky použitého obalu; způsob distribuce včetně podmínek skladování. Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. 14

16 SZIF Podpora spotřeby školního mléka SZIF provede formální kontrolu všech náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, vystaví rozhodnutí o schválení žadatele včetně sortimentu schválených PMV (přidělí registrační číslo a stanoví začátek platnosti schválení pro dodávání PMV). V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o schválení pro dodávání PMV. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF Schválené subjekty pro dodávání PMV Přehled schválených subjektů včetně jejich sortimentu PMV platný od 1. ledna 2010 (od druhého období školního roku 2009/2010) je uveden v příloze č. 5 příručky Pozastavení nebo odejmutí schválení Dodržování podmínek schválení pro dodávání PMV se pravidelně kontroluje. Pokud se při kontrole zjistí, že schválený subjekt nadále nesplňuje stanovené podmínky, schválení se podle závažnosti zjištěné nesrovnalosti může: > dočasně pozastavit na jeden až dvanáct měsíců; > odejmout. Jednou odejmuté schválení může být obnoveno na žádost žadatele nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců. Schválení nebude pozastaveno nebo odejmuto, pokud pochybení: > bylo způsobeno zásahem vyšší moci; > nebylo způsobeno úmyslně nebo z nedbalosti, nebo není závažné. 15

17 4SCHVÁLENÍ změny sortimentu PMV

18 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 4. SCHVÁLENÍ ZMĚNY SORTIMENTU PMV Jestliže subjekt, který byl již dříve schválený pro dodávání PMV, hodlá změnit sortiment dodávaných PMV, podá SZIF žádost o schválení pro dodávání PMV žádost o změnu sortimentu PMV Jak podat žádost o schválení změny sortimentu PMV Písemně na formuláři SZIF nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel chce zahájit dodávky nového PMV do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Lhůta 30. dubna se neuplatní, pokud se žádost o změnu sortimentu týká PMV, který byl již schválen jinému subjektu. Všechny náležitosti žádosti jsou stejné jako u žádosti o schválení pro dodávání PMV (bod 3.2.). Formulář Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků žádost o změnu sortimentu mléčných výrobků je k dispozici na Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. SZIF provede formální kontrolu náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, schválí žadateli změnu sortimentu dodávaných PMV a stanoví začátek platnosti této schválené změny. V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu sortimentu PMV. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF. 17

19 4.2. Hlášení změn Jestliže chce schválený subjekt ukončit dodávání některého PMV nebo zcela ukončit dodávání PMV do škol případně zařízení školního stravování, neprodleně oznámí tuto skutečnost SZIF. Všechny nahlášené změny SZIF sděluje pro účely cenové regulace Ministerstvu financí. 18

20 5DISTRIBUCE PMV z mléčných automatů

21 5. DISTRIBUCE PMV Z MLÉČNÝCH AUTOMATŮ 5.1. Podmínky zahájení distribuce PMV z mléčných automatů Distribuce z mléčných automatů = distribuce chlazených PMV (zajištění teploty od 4 C do 8 C) Před zahájením distribuce PMV žákům ve školách z mléčných automatů v rámci programu Podpora spotřeby školního mléka je schválený subjekt povinen: > oznámit SZIF na formuláři vydaném SZIF období školního roku, ve kterém zahájí distribuci PMV z mléčných automatů; > předložit základní údaje o vlastní distribuci (způsob výdeje jednotlivých PMV z automatu, zajištění evidence odběru PMV jednotlivými žáky, zajištění doplňování a kontroly mléčných automatů ve školách, zajištění kontroly výdeje PMV ve školách atd.); > předat kalkulace nákladů distribuce PMV z mléčných automatů Ministerstvu financí pro účely stanovení maximálních cen jednotlivých PMV pro daný školní rok; > uvést, zda budou z mléčných automatů distribuovány pouze PMV nebo také další výrobky vhodné pro stravování dětí (uvést zastoupení PMV v %). Formulář Hlášení o změně způsobu distribuce podporovaných mléčných výrobků již schváleného subjektu je k dispozici na Podmínky vlastní distribuce PMV z mléčných automatů > oznámit SZIF datum zahájení distribuce PMV z mléčných automatů v jednotlivých školách; > v jedné budově školy může být pouze jeden způsob distribuce PMV (běžná distribuce nebo distribuce z mléčných automatů); > v průběhu jednoho období školního roku nelze měnit způsob distribuce v jedné budově školy; 20

22 SZIF Podpora spotřeby školního mléka > distribuci a doplňování mléčných automatů může provádět pouze proškolený zástupce schváleného subjektu (ne zástupce školy); > v přehledech dodávek PMV (listinná a elektronická podoba), které jsou součástí žádosti o podpory, odděleně uvádět školy podle způsobu distribuce (běžná distribuce, distribuce z mléčných automatů). Příručka pro subjekty zapojené do programu Podpora spotřeby školního mléka administrace při distribuci podporovaných mléčných výrobků z mléčných automatů je k dispozici na Všechny nahlášené změny způsobu distribuce PMV u schválených subjektů SZIF neprodleně sděluje pro účely cenové regulace Ministerstvu financí. 21

23 6POSKYTNUTÍ podpory a národní podpory

24 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 6. POSKYTNUTÍ PODPORY A NÁRODNÍ PODPORY 6.1. Období, za která lze žádat o poskytnutí podpory a národní podpory Žádost o poskytnutí podpory a národní podpory lze podat podle nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za období: > od 1. ledna do 31. března kalendářního roku; > od 1. dubna do 30. června kalendářního roku; > od 1. září do 31. prosince kalendářního roku Jak podat žádost o poskytnutí podpory a národní podpory Písemně na formuláři SZIF správně vyplněná musí být podána nejpozději do posledního dne třetího měsíce po uplynutí období, na které se vztahuje. Například za období leden až březen lze podat žádost do 30. června. Jestliže je tato časová lhůta překročena o méně než dva měsíce, podpora se vyplatí, ale krátí se: > o 5 % v případě překročení lhůty o méně než měsíc; > o 10 % v ostatních případech. Formulář Žádost o poskytnutí podpory a národní podpory je k dispozici na Součásti žádosti Součástí žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory musí být: > celkový přehled jednotlivých druhů dodávaných PMV za příslušné období a jejich množství, včetně ceny každého dodávaného PMV, adres jednotlivých škol, případně zařízení školního stravování, počtu žáků v jednotlivých školách, pro které je žádáno o poskytnutí podpory a národní podpory, a počtu vyučovacích dnů v jednotlivých školách v příslušném období, a to v listinné i elektronické podobě; 23

25 > čestné prohlášení žadatele dle nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; > originály závazných prohlášení škol, případně zařízení školního stravování; - vzor A se vyplňuje za první období odběru PMV (viz příloha č. 6) - vzor B se vyplňuje v dalších obdobích odběru PMV (viz příloha č. 7) > přehled nových škol (zařízení školního stravování), které začaly odebírat PMV v příslušném období, případně přehled škol (zařízení školního stravování), které ukončily odběr PMV v příslušném období; > kopie platných smluv mezi žadatelem a školou (zařízením školního stravování), které byly uzavřeny v průběhu příslušného období, na které se vztahuje žádost o poskytnutí podpory a národní podpory, a kopie příslušného platného dokumentu o zřízení a provozování školy nebo školského zařízení (zřizovacích listin), případně kopie dokladu o ukončení smlouvy mezi žadatelem o podpory a školou (zařízením školního stravování); > doklady (faktury) o skutečně dodaném množství jednotlivých PMV do škol, případně zařízení školního stravování, v průběhu příslušného období, které byly uhrazeny ke dni podání žádosti o podpory SZIF; > seznam faktur, které byly předloženy jako součást žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory za příslušné období. Formuláře Závazných prohlášení škol (zařízení) vzor A/B jsou k dispozici na Další podmínky pro přiznání podpory a národní podpory > Žadatel o podpory je povinen zasílat SZIF do dvacátého dne každého kalendářního měsíce na formuláři SZIF hlášení o dodávkách PMV do škol případně zařízení školního stravování za předcházející měsíc, a to v listinné i elektronické podobě. > Pokud žadatel o podpory ukončí se školou případně zařízením školního stravování smlouvu o dodávání PMV, oznámí tuto skutečnost SZIF do třiceti dnů ode dne ukončení smlouvy. 24

26 SZIF Podpora spotřeby školního mléka > Pokud není škola sama žadatelem o podpory, tj. schváleným subjektem, může odebírat PMV pouze od jednoho žadatele o podpory (dodavatele). Škola nemůže měnit dodavatele PMV v průběhu jednoho období. > V jedné budově školy může být pouze jeden způsob distribuce PMV žákům (běžná distribuce nebo distribuce z mléčných automatů) a nelze ho měnit v průběhu jednoho období. > PMV nesmí být používány pro přípravu jídel ve škole (při kterých dochází k tepelné úpravě). > Škola případně zařízení školního stravování musí vést evidenci žáků, kteří odebírají PMV. Je na škole, jaký způsob evidence odběru PMV si zvolí. Musí být ale při kontrole na místě schopna prokázat, že PMV, na které byla poskytnuta podpora a národní podpora v příslušném období, byly spotřebovány žáky dané školy, a že nebylo překročeno maximální množství PMV na žáka a jeden vyučovací den. Veškeré doklady o odběru PMV (faktury, dodací listy, evidence žáků atd.) musí škola (zařízení) uchovávat pro kontrolu po dobu deseti let. Formulář Měsíční hlášení o dodávkách podporovaných mléčných výrobků je k dispozici na Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. SZIF provede formální kontrolu všech náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, provede výpočet podpory a národní podpory a vystaví rozhodnutí o přiznání podpory a národní podpory za příslušné období. V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory za příslušné období. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF. 25

27 6.5. Termín platby Platbu podpory a národní podpory provede SZIF do třech měsíců ode dne podání žádosti, s výjimkou případu, kdy bylo zahájeno správní šetření týkající se nároku na podpory Platba DPH Důležité upozornění Dle stanoviska Ministerstva financí je podpora na školní mléko dotací k ceně ve smyslu 4 odst. 1 písm. q) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 8). 26

28 7VÝPOČET podpory a národní podpory

29 7. VÝPOČET PODPORY A NÁRODNÍ PODPORY 7.1. Sazba podpory Seznam PMV rozdělených podle kategorií a podkategorií, a sazby podpory pro jednotlivé PMV jsou uvedeny v Příloze I a II nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů. Sazby podpory pro jednotlivé PMV platné pro školní rok 2009/2010 jsou uvedeny v příloze č. 2 příručky. Jestliže jsou dodaná množství PMV vyjádřena v litrech, k převodu na kilogramy se použije koeficient 1,03. Přepočet částky podpory EU na koruny se provádí na základě reprezentativního přepočítávacího kurzu platného první den prvního měsíce příslušného období, na které se žádost o poskytnutí podpory vztahuje (nařízení Komise č. 1913/2006, ve znění pozdějších předpisů). Směnný kurz, který je použit, je kurz naposledy stanovený Evropskou centrální bankou (ECB) před rozhodnou skutečností Sazba národní podpory Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR. Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV jsou uvedeny v Příloze k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV platné pro školní rok 2009/2010 jsou uvedeny v příloze č. 3 příručky. 28

30 8KONTROLY na místě

31 8. KONTROLY NA MÍSTĚ 8.1. Kontrola před schválením subjektu pro dodávání PMV Před schválením subjektu SZIF zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky schválení pro dodávání PMV do škol (zařízení školního stravování) včetně sortimentu mléčných výrobků pro dodávání do škol Kontrola před schválením změny sortimentu PMV Před schválením změny sortimentu mléčných výrobků u již schváleného subjektu SZIF zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky schválení nových mléčných výrobků pro dodávání do škol (zařízení školního stravování) Kontroly u schváleného subjektu pro dodávání PMV > Pravidelná kontrola dodržování podmínek schválení pro dodávání PMV oprávněnosti vyplacení podpory a národní podpory za příslušná období Kontrola na místě probíhá u schváleného subjektu a nejméně 1% vybraných škol (zařízení školního stravování), kam subjekt PMV dodává. > Následná kontrola Následnou kontrolu provede SZIF u subjektu, kterému bylo na základě kontroly na místě pozastaveno schválení pro dodávání PMV na dobu jednoho až dvanácti měsíců. Před obnovením dodávek PMV do škol (zařízení školního stravování) SZIF zkontroluje, zda byly odstraněny všechny nedostatky, které vedly u subjektu k pozastavení schválení pro dodávání PMV. 30

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více