PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA. Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA. Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče"

Transkript

1 PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče únor 2010

2 SZIF Podpora spotřeby školního mléka OBSAH 1. Úvod Základní informace Příjemci podpor Druhy podpor Maximální subvencované množství Podporované mléčné výrobky (dále jen PMV) Maximální cena Kdo může dodávat PMV Datové schránky Schválení žadatele pro dodávání PMV Jak požádat o schválení pro dodávání PMV Součásti žádosti Schválené subjekty pro dodávání PMV Pozastavení nebo odejmutí schválení Schválení změny sortimentu PMV Jak podat žádost o schválení změny sortimentu PMV Hlášení změn Distribuce PMV z mléčných automatů Podmínky zahájení distribuce PMV z mléčných automatů Podmínky vlastní distribuce PMV z mléčných automatů Poskytnutí podpory a národní podpory Období, za která lze žádat o poskytnutí podpory a národní podpory Jak podat žádost o poskytnutí podpory a národní podpory Součásti žádosti Další podmínky pro přiznání podpory a národní podpory Termín platby Platba DPH

3 7. Výpočet podpory a národní podpory Sazba podpory Sazba národní podpory Kontroly na místě Kontrola před schválením subjektu pro dodávání PMV Kontrola před schválením změny sortimentu PMV Kontroly u schváleného subjektu pro dodávání PMV Důležité upozornění pro školy (zařízení školního stravování) Přílohy Příloha č. 1 Přehled dodávek mléka a vybraných mléčných výrobků do škol v rámci programu Podpora spotřeby školního mléka ve školním roce 2008/2009 Příloha č. 2 Přehled PMV včetně sazby podpory pro jednotlivé PMV platný pro školní rok 2009/2010 Příloha č. 3 Přehled PMV včetně sazby národní podpory pro jednotlivé PMV platný pro školní rok 2009/2010 Příloha č. 4 Plakát Mléko v evropských školách s přehledem maximálních cen PMV pro školní rok 2009/2010 platný pro školy Bohušovické mlékárny, a.s. Příloha č. 5 Přehled schválených subjektů včetně jejich sortimentu PMV platný od 1. ledna 2010 (od druhého období školního roku 2009/2010) Příloha č. 6 Závazné prohlášení školy (zařízení) vzor A Příloha č. 7 Závazné prohlášení školy (zařízení) vzor B Příloha č. 8 Vyjádření Ministerstva financí k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2

4 1ÚVOD

5 1. ÚVOD Mléko a mléčné výrobky ve výživě člověka V mléce najdeme vše potřebné pro zdravý život plnohodnotné živočišné bílkoviny, lehce stravitelný tuk, mléčný cukr a řadu důležitých minerálních látek, zejména pak vápník a fosfor. Mléko je také zdrojem některých vitamínů a stopových prvků, které podporují správnou funkci metabolismu a jsou proto důležité pro ochranu zdraví člověka. Na rozdíl od vitamínů, které jsou organického původu a některé si organismus dokáže vytvořit sám, je vápník původu anorganického a člověk ho musí přijímat z potravy. Vápník obsažený v mléce má mimořádné a nezastupitelné postavení. Ostatní důležité minerální látky může organismus získávat z masa a rostlinné potravy, dostačující množství vápníku však z jiných potravin získat neumí. Obsah vápníku v mléce je vysoký (cca 1200 mg/l) a pokrývá denní spotřebu dospělého člověka. Vápník obsažený v mléce je snadno dostupný a využitelný. Proč potřebují mléko zejména děti? Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník je hlavním stavebním materiálem kostí a zubů. Zodpovídá za jejich tvorbu, za jejich tvrdost a pevnost, a jejich udržování. Tvorba zubů a kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Nedostatek vápníku u dětí se může projevit poruchami růstu. Jeho nedostatek v mládí vyvolává v pozdějším věku velmi vážné onemocnění, tzv. osteoporózu řídnutí kostí. To má za následek jejich zvýšenou lámavost. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte mg/den. Vstřebávání vápníku s věkem klesá, proto zvýšený přísun vápníku v pozdějším věku již nedokáže kompenzovat jeho nedostatečný přísun v dětství. Podle údajů Kliniky dorostového a dětského lékařství v Praze je však přísun vápníku u našich dětí stále nedostatečný. Přibývá osteoporózy, osteomalacie (měknutí kostí) a jejich negativních projevů. V České republice je podle odhadu cca pacientů s osteoporózou, tj. 7 8 % z celkového počtu obyvatelstva. 4

6 SZIF Podpora spotřeby školního mléka Na prevenci osteoporózy je třeba dbát od dětského věku, i když se nemoc projevuje až ve středním a vyšším věku. Diskuse o mléce nízkotučném či plnotučném, slazeném či neslazeném, ochuceném či neochuceném není u dětí tak důležitá, jako potřeba, aby každé dítě konzumovalo mléko nebo vhodné mléčné výrobky podle chuti. Děti by měly denně sníst cca 3 porce mléka a mléčných výrobků. Jedna porce je např. 250 ml mléka nebo 150 ml jogurtu nebo 50 g tvarohu nebo sýra. Vhodné jsou zejména zakysané mléčné výrobky, které obsahují velmi prospěšnou mikroflóru, která příznivě ovlivňuje mikroflóru zažívacího traktu a různými mechanismy přispívá k prevenci civilizačních chorob (nádorových a kardiovaskulárních nemocí). Děti většinou chtějí jíst to, co jedí rodiče. Chceme, aby děti jedly zdravě? Buďme jim příkladem! Podpora spotřeby školního mléka Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství již na podzim roku Účelem podpory bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí, a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. Od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond. Po vstupu České republiky do Evropské unie tento národní program podpory pokračuje, ale je přizpůsoben předpisům Evropského společenství. V současné době Podpora spotřeby školního mléka v České republice vychází z: > Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů ), ve znění pozdějších předpisů; > Nařízení Komise (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách, ve znění pozdějších předpisů; ( 5

7 > Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů. ( Evropská Komise od července 2008 rozšířila program Mléko do škol o další podporované mléčné výrobky (např. ochucené kysané mléčné výrobky, neochucené a ochucené čerstvé a tavené sýry atd.). Nařízení vlády č. 319/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ruší od školního roku 2008/2009 národní podporu. V České republice je tak na školní mléko poskytována pouze podpora z finančních zdrojů Evropských společenství. Nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obnovilo pro školní rok 2009/2010 národní podporu a rozšířilo sortiment mléčných výrobků s nárokem na národní podporu o další výrobky (ostatní kysané mléčné výrobky ostatní ochucené jogurty, ostatní ochucená kysaná mléka, ostatní sýry, smetanový krém atd.). Ve školním roce 2008/2009 bylo do programu Podpora spotřeby školního mléka zapojeno šest mlékárenských subjektů, dodávajících podporované mléčné výrobky do cca škol. Dvě mlékárny prováděly ve školách pro děti atraktivnější způsob distribuce PMV distribuci z mléčných automatů. Podrobný přehled dodávek školního mléka v daném školním roce je uveden v příloze č. 1 příručky. 6

8 2ZÁKLADNÍ informace

9 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 2.1. Příjemci podpory Konečnými příjemci podpory jsou žáci, kteří pravidelně navštěvují školy, které patří do jedné z těchto kategorií mateřské školy/jiná předškolní zařízení, základní a střední školy nacházejících se na území ČR a zapsaných ve školském rejstříku. Žáci mají nárok na podporované mléčné výrobky ve všech dnech, kdy probíhá školní výuka. Žáci nemají na podporované mléčné výrobky nárok během pobytů v prázdninových táborech Druhy podpor V České republice jsou na mléko a vybrané mléčné výrobky (podporované mléčné výrobky) poskytovány 2 druhy podpor: > podpora z finančních zdrojů Evropských společenství > národní podpora z finančních zdrojů České republiky 2.3. Maximální subvencované množství Je množství zpracovatelsky upraveného mléka nebo mléčného výrobku přepočteného na ekvivalentní objem mléka ve výši 0,25 l na žáka a vyučovací den, na které je poskytnuta podpora (dle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů). Aby nedošlo k překročení tohoto maximálního subvencovaného množství, jsou v nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé mléčné výrobky stanoveny objemové nebo hmotnostní limity. 8

10 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 2.4. Podporované mléčné výrobky (dále jen PMV) > Mléko a vybrané mléčné výrobky Společenství, na které se vztahuje podpora, jsou uvedeny v Příloze I nařízení Komise č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů. > Mléko a vybrané mléčné výrobky, na které se vztahuje národní podpora, jsou uvedeny v Příloze k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na tyto výrobky má žák nárok 5krát týdně. Žák si zvolí četnost odběrů PMV dle vlastního výběru. Příklad: > PMV bude odebírat 4krát v týdnu. > PMV bude odebírat pouze 1krát v týdnu. PMV musí být: > prodán žákům škol za maximální cenu v souladu s cenovou regulací dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; > jednotlivě balen v obalu označeném nápisem školní program, což znamená, že tento výrobek není určen pro prodej v maloobchodní síti běžným spotřebitelům; > balen tak, aby jednotlivé balení mléčného výrobku nepřesáhlo u zpracovatelsky upraveného mléka nebo jogurtového mléka 250 ml, u jogurtů 150 g, u čerstvých a tavených sýrů 80 g, u ostatních sýrů 80 g. Přehled PMV platný v ČR pro školní rok 2009/2010 včetně sazby podpory pro jednotlivé PMV je uveden v příloze č. 2 příručky. Přehled PMV platný v ČR pro školní rok 2009/2010 včetně sazby národní podpory pro jednotlivé PMV je uveden v příloze č. 3 příručky. 9

11 2.5. Maximální cena Je cena, kterou žák zaplatí za odebraný PMV. Maximální ceny jednotlivých PMV stanovuje pro každý školní rok Ministerstvo financí ČR cenovým výměrem v souladu s cenovou regulací (podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách). Tyto ceny nesmí být překročeny. Aktuální ceny musí být ve škole zveřejněny na viditelném a všem přístupném místě ve formě plakátu vydaného SZIF. Jako příklad uvádíme plakát Mléko v evropských školách s přehledem maximálních cen jednotlivých PMV platný pro školní rok 2009/2010 pro školy, kam PMV dodává Bohušovická mlékárna, a.s. (viz příloha č. 4 příručky) Kdo může dodávat PMV PMV může do škol příp. zařízení školního stravování dodávat pouze subjekt schválený Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF). O schválení pro dodávání PMV může v České republice požádat: > dodavatel (výrobce, obchodník), který PMV dodává do škol příp. do zařízení školního stravování; > škola, tj. právnická osoba vykonávající činnost školy; > zřizovatel školy nebo zařízení školního stravování v rámci své působnosti; > subjekt, který jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodává PMV Datové schránky SZIF v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zprovoznil od datovou schránku. 10

12 SZIF Podpora spotřeby školního mléka SZIF, jako orgán veřejné moci, používá tuto schránku povinně dle výše uvedeného zákona k doručování dokumentů jinému orgánu veřejné moci, právnickým osobám zřízeným ze zákona nebo zapsaným v obchodním rejstříku a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku. Dokument, který byl odeslán ze SZIF do datové schránky adresáta, je doručen okamžikem, kdy se do této datové schránky přihlásí pověřená osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky pověřená osoba do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Více informací o datových stránkách naleznete na 11

13 3SCHVÁLENÍ žadatele pro dodávání PMV

14 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 3. SCHVÁLENÍ ŽADATELE PRO DODÁVÁNÍ PMV 3.1. Jak podat žádost o schválení pro dodávání PMV Písemně na formuláři SZIF nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel chce zahájit dodávky PMV do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Schválení je podmíněno písemnými závazky, které jsou součástí žádosti o schválení. Žadatel se zavazuje: > používat PMV pouze ke spotřebě žáků ve svých školách/zařízeních nebo ve školách, jménem kterých bude žádat o podporu; > vrátit zpět jakoukoli podporu, která byla neprávem vyplacena; > předložit náležité doklady příslušným orgánům ke kontrole; > podrobit se jakékoli stanovené kontrole, zejména prověření záznamů a fyzické kontrole. Pokud je žadatelem o schválení dodavatel PMV (výrobce, obchodník) zavazuje se dále: > vést záznamy o výrobcích PMV, jménech a adresách škol nebo zařízení školního stravování, popřípadě jejich zřizovatelů, a množstvích PMV, které jim prodal nebo dodal; > podrobit se jakékoli kontrole, zejména podrobnému přezkoumání záznamů. Pokud je žadatelem o schválení subjekt, jednající jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů, zavazuje se mimo již uvedené závazky: > vést záznamy o výrobcích nebo dodavatelích PMV, jménech a adresách škol příp. zařízení školního stravování a množstvích PMV, která jim prodal nebo dodal; > podrobit se jakékoli kontrole, zejména podrobnému přezkoumání záznamů. Formulář Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků je k dispozici na 13

15 3.2. Součásti žádosti Součástí žádosti o schválení musí být vždy: > jde-li o dodavatele (výrobce, obchodník), kopie platného výpisu z obchodního rejstříku případně živnostenského listu, ne starší 90 dnů, kopie platných písemných smluv uzavřených se školami případně se zařízením školního stravování a kopie jejich zřizovacích listin; > jde-li o školu, úředně ověřená kopie dokladu osvědčujícího vznik právnické osoby, tj. zřizovací listiny; > jde-li o zřizovatele školy, jmenný seznam škol nebo zařízení školního stravování, které jsou jím zřízeny a pro které bude dodávat PMV; > jde-li o subjekt, který jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodává PMV, platná písemná smlouva, která ho opravňuje dodávat PMV; > jmenný seznam dodávaných PMV, pro které chce být žadatel schválen a na jejichž dodávky bude moci následně žádat o podporu; > u jednotlivých výrobků musí být uvedeno: název výrobku; označení výrobce; charakteristika výrobku zahrnující zejména základní použité suroviny, přísady, základní pomocné přísady včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru v procentech; údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech výrobku, které musejí být v souladu s požadavky stanovenými zákonem o potravinách a vyhláškou vydanou k jeho provedení, doložené protokolem vydaným akreditovanou laboratoří; popis balení PMV včetně charakteristiky použitého obalu; způsob distribuce včetně podmínek skladování. Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. 14

16 SZIF Podpora spotřeby školního mléka SZIF provede formální kontrolu všech náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, vystaví rozhodnutí o schválení žadatele včetně sortimentu schválených PMV (přidělí registrační číslo a stanoví začátek platnosti schválení pro dodávání PMV). V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o schválení pro dodávání PMV. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF Schválené subjekty pro dodávání PMV Přehled schválených subjektů včetně jejich sortimentu PMV platný od 1. ledna 2010 (od druhého období školního roku 2009/2010) je uveden v příloze č. 5 příručky Pozastavení nebo odejmutí schválení Dodržování podmínek schválení pro dodávání PMV se pravidelně kontroluje. Pokud se při kontrole zjistí, že schválený subjekt nadále nesplňuje stanovené podmínky, schválení se podle závažnosti zjištěné nesrovnalosti může: > dočasně pozastavit na jeden až dvanáct měsíců; > odejmout. Jednou odejmuté schválení může být obnoveno na žádost žadatele nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců. Schválení nebude pozastaveno nebo odejmuto, pokud pochybení: > bylo způsobeno zásahem vyšší moci; > nebylo způsobeno úmyslně nebo z nedbalosti, nebo není závažné. 15

17 4SCHVÁLENÍ změny sortimentu PMV

18 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 4. SCHVÁLENÍ ZMĚNY SORTIMENTU PMV Jestliže subjekt, který byl již dříve schválený pro dodávání PMV, hodlá změnit sortiment dodávaných PMV, podá SZIF žádost o schválení pro dodávání PMV žádost o změnu sortimentu PMV Jak podat žádost o schválení změny sortimentu PMV Písemně na formuláři SZIF nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel chce zahájit dodávky nového PMV do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Lhůta 30. dubna se neuplatní, pokud se žádost o změnu sortimentu týká PMV, který byl již schválen jinému subjektu. Všechny náležitosti žádosti jsou stejné jako u žádosti o schválení pro dodávání PMV (bod 3.2.). Formulář Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků žádost o změnu sortimentu mléčných výrobků je k dispozici na Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. SZIF provede formální kontrolu náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, schválí žadateli změnu sortimentu dodávaných PMV a stanoví začátek platnosti této schválené změny. V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu sortimentu PMV. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF. 17

19 4.2. Hlášení změn Jestliže chce schválený subjekt ukončit dodávání některého PMV nebo zcela ukončit dodávání PMV do škol případně zařízení školního stravování, neprodleně oznámí tuto skutečnost SZIF. Všechny nahlášené změny SZIF sděluje pro účely cenové regulace Ministerstvu financí. 18

20 5DISTRIBUCE PMV z mléčných automatů

21 5. DISTRIBUCE PMV Z MLÉČNÝCH AUTOMATŮ 5.1. Podmínky zahájení distribuce PMV z mléčných automatů Distribuce z mléčných automatů = distribuce chlazených PMV (zajištění teploty od 4 C do 8 C) Před zahájením distribuce PMV žákům ve školách z mléčných automatů v rámci programu Podpora spotřeby školního mléka je schválený subjekt povinen: > oznámit SZIF na formuláři vydaném SZIF období školního roku, ve kterém zahájí distribuci PMV z mléčných automatů; > předložit základní údaje o vlastní distribuci (způsob výdeje jednotlivých PMV z automatu, zajištění evidence odběru PMV jednotlivými žáky, zajištění doplňování a kontroly mléčných automatů ve školách, zajištění kontroly výdeje PMV ve školách atd.); > předat kalkulace nákladů distribuce PMV z mléčných automatů Ministerstvu financí pro účely stanovení maximálních cen jednotlivých PMV pro daný školní rok; > uvést, zda budou z mléčných automatů distribuovány pouze PMV nebo také další výrobky vhodné pro stravování dětí (uvést zastoupení PMV v %). Formulář Hlášení o změně způsobu distribuce podporovaných mléčných výrobků již schváleného subjektu je k dispozici na Podmínky vlastní distribuce PMV z mléčných automatů > oznámit SZIF datum zahájení distribuce PMV z mléčných automatů v jednotlivých školách; > v jedné budově školy může být pouze jeden způsob distribuce PMV (běžná distribuce nebo distribuce z mléčných automatů); > v průběhu jednoho období školního roku nelze měnit způsob distribuce v jedné budově školy; 20

22 SZIF Podpora spotřeby školního mléka > distribuci a doplňování mléčných automatů může provádět pouze proškolený zástupce schváleného subjektu (ne zástupce školy); > v přehledech dodávek PMV (listinná a elektronická podoba), které jsou součástí žádosti o podpory, odděleně uvádět školy podle způsobu distribuce (běžná distribuce, distribuce z mléčných automatů). Příručka pro subjekty zapojené do programu Podpora spotřeby školního mléka administrace při distribuci podporovaných mléčných výrobků z mléčných automatů je k dispozici na Všechny nahlášené změny způsobu distribuce PMV u schválených subjektů SZIF neprodleně sděluje pro účely cenové regulace Ministerstvu financí. 21

23 6POSKYTNUTÍ podpory a národní podpory

24 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 6. POSKYTNUTÍ PODPORY A NÁRODNÍ PODPORY 6.1. Období, za která lze žádat o poskytnutí podpory a národní podpory Žádost o poskytnutí podpory a národní podpory lze podat podle nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za období: > od 1. ledna do 31. března kalendářního roku; > od 1. dubna do 30. června kalendářního roku; > od 1. září do 31. prosince kalendářního roku Jak podat žádost o poskytnutí podpory a národní podpory Písemně na formuláři SZIF správně vyplněná musí být podána nejpozději do posledního dne třetího měsíce po uplynutí období, na které se vztahuje. Například za období leden až březen lze podat žádost do 30. června. Jestliže je tato časová lhůta překročena o méně než dva měsíce, podpora se vyplatí, ale krátí se: > o 5 % v případě překročení lhůty o méně než měsíc; > o 10 % v ostatních případech. Formulář Žádost o poskytnutí podpory a národní podpory je k dispozici na Součásti žádosti Součástí žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory musí být: > celkový přehled jednotlivých druhů dodávaných PMV za příslušné období a jejich množství, včetně ceny každého dodávaného PMV, adres jednotlivých škol, případně zařízení školního stravování, počtu žáků v jednotlivých školách, pro které je žádáno o poskytnutí podpory a národní podpory, a počtu vyučovacích dnů v jednotlivých školách v příslušném období, a to v listinné i elektronické podobě; 23

25 > čestné prohlášení žadatele dle nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; > originály závazných prohlášení škol, případně zařízení školního stravování; - vzor A se vyplňuje za první období odběru PMV (viz příloha č. 6) - vzor B se vyplňuje v dalších obdobích odběru PMV (viz příloha č. 7) > přehled nových škol (zařízení školního stravování), které začaly odebírat PMV v příslušném období, případně přehled škol (zařízení školního stravování), které ukončily odběr PMV v příslušném období; > kopie platných smluv mezi žadatelem a školou (zařízením školního stravování), které byly uzavřeny v průběhu příslušného období, na které se vztahuje žádost o poskytnutí podpory a národní podpory, a kopie příslušného platného dokumentu o zřízení a provozování školy nebo školského zařízení (zřizovacích listin), případně kopie dokladu o ukončení smlouvy mezi žadatelem o podpory a školou (zařízením školního stravování); > doklady (faktury) o skutečně dodaném množství jednotlivých PMV do škol, případně zařízení školního stravování, v průběhu příslušného období, které byly uhrazeny ke dni podání žádosti o podpory SZIF; > seznam faktur, které byly předloženy jako součást žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory za příslušné období. Formuláře Závazných prohlášení škol (zařízení) vzor A/B jsou k dispozici na Další podmínky pro přiznání podpory a národní podpory > Žadatel o podpory je povinen zasílat SZIF do dvacátého dne každého kalendářního měsíce na formuláři SZIF hlášení o dodávkách PMV do škol případně zařízení školního stravování za předcházející měsíc, a to v listinné i elektronické podobě. > Pokud žadatel o podpory ukončí se školou případně zařízením školního stravování smlouvu o dodávání PMV, oznámí tuto skutečnost SZIF do třiceti dnů ode dne ukončení smlouvy. 24

26 SZIF Podpora spotřeby školního mléka > Pokud není škola sama žadatelem o podpory, tj. schváleným subjektem, může odebírat PMV pouze od jednoho žadatele o podpory (dodavatele). Škola nemůže měnit dodavatele PMV v průběhu jednoho období. > V jedné budově školy může být pouze jeden způsob distribuce PMV žákům (běžná distribuce nebo distribuce z mléčných automatů) a nelze ho měnit v průběhu jednoho období. > PMV nesmí být používány pro přípravu jídel ve škole (při kterých dochází k tepelné úpravě). > Škola případně zařízení školního stravování musí vést evidenci žáků, kteří odebírají PMV. Je na škole, jaký způsob evidence odběru PMV si zvolí. Musí být ale při kontrole na místě schopna prokázat, že PMV, na které byla poskytnuta podpora a národní podpora v příslušném období, byly spotřebovány žáky dané školy, a že nebylo překročeno maximální množství PMV na žáka a jeden vyučovací den. Veškeré doklady o odběru PMV (faktury, dodací listy, evidence žáků atd.) musí škola (zařízení) uchovávat pro kontrolu po dobu deseti let. Formulář Měsíční hlášení o dodávkách podporovaných mléčných výrobků je k dispozici na Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. SZIF provede formální kontrolu všech náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, provede výpočet podpory a národní podpory a vystaví rozhodnutí o přiznání podpory a národní podpory za příslušné období. V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory za příslušné období. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF. 25

27 6.5. Termín platby Platbu podpory a národní podpory provede SZIF do třech měsíců ode dne podání žádosti, s výjimkou případu, kdy bylo zahájeno správní šetření týkající se nároku na podpory Platba DPH Důležité upozornění Dle stanoviska Ministerstva financí je podpora na školní mléko dotací k ceně ve smyslu 4 odst. 1 písm. q) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 8). 26

28 7VÝPOČET podpory a národní podpory

29 7. VÝPOČET PODPORY A NÁRODNÍ PODPORY 7.1. Sazba podpory Seznam PMV rozdělených podle kategorií a podkategorií, a sazby podpory pro jednotlivé PMV jsou uvedeny v Příloze I a II nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů. Sazby podpory pro jednotlivé PMV platné pro školní rok 2009/2010 jsou uvedeny v příloze č. 2 příručky. Jestliže jsou dodaná množství PMV vyjádřena v litrech, k převodu na kilogramy se použije koeficient 1,03. Přepočet částky podpory EU na koruny se provádí na základě reprezentativního přepočítávacího kurzu platného první den prvního měsíce příslušného období, na které se žádost o poskytnutí podpory vztahuje (nařízení Komise č. 1913/2006, ve znění pozdějších předpisů). Směnný kurz, který je použit, je kurz naposledy stanovený Evropskou centrální bankou (ECB) před rozhodnou skutečností Sazba národní podpory Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR. Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV jsou uvedeny v Příloze k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV platné pro školní rok 2009/2010 jsou uvedeny v příloze č. 3 příručky. 28

30 8KONTROLY na místě

31 8. KONTROLY NA MÍSTĚ 8.1. Kontrola před schválením subjektu pro dodávání PMV Před schválením subjektu SZIF zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky schválení pro dodávání PMV do škol (zařízení školního stravování) včetně sortimentu mléčných výrobků pro dodávání do škol Kontrola před schválením změny sortimentu PMV Před schválením změny sortimentu mléčných výrobků u již schváleného subjektu SZIF zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky schválení nových mléčných výrobků pro dodávání do škol (zařízení školního stravování) Kontroly u schváleného subjektu pro dodávání PMV > Pravidelná kontrola dodržování podmínek schválení pro dodávání PMV oprávněnosti vyplacení podpory a národní podpory za příslušná období Kontrola na místě probíhá u schváleného subjektu a nejméně 1% vybraných škol (zařízení školního stravování), kam subjekt PMV dodává. > Následná kontrola Následnou kontrolu provede SZIF u subjektu, kterému bylo na základě kontroly na místě pozastaveno schválení pro dodávání PMV na dobu jednoho až dvanácti měsíců. Před obnovením dodávek PMV do škol (zařízení školního stravování) SZIF zkontroluje, zda byly odstraněny všechny nedostatky, které vedly u subjektu k pozastavení schválení pro dodávání PMV. 30

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena.

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena. 11.7.2008 Úřední věstník Evropské unie L 183/17 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXV V Praze dne 24. srpna 2007 částka 10 Cena 50 Kč 1. Výměr MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007...

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav se sídlem Uherčice 24, 691 62 Uherčice, IČO: 70 86 79 84, tel. 519 418 112, fax. 519 417 077, e-mail: reditelna@zsuhercice.cz Organizační řád školy

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 180/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty Vypracovala a schválila: za předškolní vzdělávání Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIX V Praze dne 26. srpna 2011 částka 9 Cena 40 Kč 1. Výměr MF č. 04/2011 ze dne 24. srpna 2011, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Základní škola a mateřská škola Liběchov, okr. Mělník ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SM/4 /2013/ŠPE Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Mgr. Karel

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Skartační znak ZSMSL/ 66 /2012 A 10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. srpna 2012 Mgr. Ivana Molková, ředitelka školy

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 243 /2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Směrnice nabývá

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení Naše zn.: 279/12-Šev Vyřizuje: Mgr. Jiří Ševčík Tel.: 583 248 430 E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz Datum: 7. listopad 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy

Více

1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca 55.218 t

1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca 55.218 t Vyhlášení výběrového řízení č. 05/4100/03 pro prodej pšenice obecné z intervenčních zásob na vývoz do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska,

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání MLÉČNÉ VÝROBKY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. ÚČEL Hlavním účelem Motivačního programu pro obce je: 1. zabezpečení

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") Smluvní strany

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Dohoda) Smluvní strany Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") I. Smluvní strany Název: Sídlo: Identifikační číslo: Regionální odbor SZIF: (dále jen "RO SZIF") Adresa: RO SZIF Brno Oprávněný

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více