PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA. Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA. Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče"

Transkript

1 PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče únor 2010

2 SZIF Podpora spotřeby školního mléka OBSAH 1. Úvod Základní informace Příjemci podpor Druhy podpor Maximální subvencované množství Podporované mléčné výrobky (dále jen PMV) Maximální cena Kdo může dodávat PMV Datové schránky Schválení žadatele pro dodávání PMV Jak požádat o schválení pro dodávání PMV Součásti žádosti Schválené subjekty pro dodávání PMV Pozastavení nebo odejmutí schválení Schválení změny sortimentu PMV Jak podat žádost o schválení změny sortimentu PMV Hlášení změn Distribuce PMV z mléčných automatů Podmínky zahájení distribuce PMV z mléčných automatů Podmínky vlastní distribuce PMV z mléčných automatů Poskytnutí podpory a národní podpory Období, za která lze žádat o poskytnutí podpory a národní podpory Jak podat žádost o poskytnutí podpory a národní podpory Součásti žádosti Další podmínky pro přiznání podpory a národní podpory Termín platby Platba DPH

3 7. Výpočet podpory a národní podpory Sazba podpory Sazba národní podpory Kontroly na místě Kontrola před schválením subjektu pro dodávání PMV Kontrola před schválením změny sortimentu PMV Kontroly u schváleného subjektu pro dodávání PMV Důležité upozornění pro školy (zařízení školního stravování) Přílohy Příloha č. 1 Přehled dodávek mléka a vybraných mléčných výrobků do škol v rámci programu Podpora spotřeby školního mléka ve školním roce 2008/2009 Příloha č. 2 Přehled PMV včetně sazby podpory pro jednotlivé PMV platný pro školní rok 2009/2010 Příloha č. 3 Přehled PMV včetně sazby národní podpory pro jednotlivé PMV platný pro školní rok 2009/2010 Příloha č. 4 Plakát Mléko v evropských školách s přehledem maximálních cen PMV pro školní rok 2009/2010 platný pro školy Bohušovické mlékárny, a.s. Příloha č. 5 Přehled schválených subjektů včetně jejich sortimentu PMV platný od 1. ledna 2010 (od druhého období školního roku 2009/2010) Příloha č. 6 Závazné prohlášení školy (zařízení) vzor A Příloha č. 7 Závazné prohlášení školy (zařízení) vzor B Příloha č. 8 Vyjádření Ministerstva financí k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2

4 1ÚVOD

5 1. ÚVOD Mléko a mléčné výrobky ve výživě člověka V mléce najdeme vše potřebné pro zdravý život plnohodnotné živočišné bílkoviny, lehce stravitelný tuk, mléčný cukr a řadu důležitých minerálních látek, zejména pak vápník a fosfor. Mléko je také zdrojem některých vitamínů a stopových prvků, které podporují správnou funkci metabolismu a jsou proto důležité pro ochranu zdraví člověka. Na rozdíl od vitamínů, které jsou organického původu a některé si organismus dokáže vytvořit sám, je vápník původu anorganického a člověk ho musí přijímat z potravy. Vápník obsažený v mléce má mimořádné a nezastupitelné postavení. Ostatní důležité minerální látky může organismus získávat z masa a rostlinné potravy, dostačující množství vápníku však z jiných potravin získat neumí. Obsah vápníku v mléce je vysoký (cca 1200 mg/l) a pokrývá denní spotřebu dospělého člověka. Vápník obsažený v mléce je snadno dostupný a využitelný. Proč potřebují mléko zejména děti? Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník je hlavním stavebním materiálem kostí a zubů. Zodpovídá za jejich tvorbu, za jejich tvrdost a pevnost, a jejich udržování. Tvorba zubů a kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Nedostatek vápníku u dětí se může projevit poruchami růstu. Jeho nedostatek v mládí vyvolává v pozdějším věku velmi vážné onemocnění, tzv. osteoporózu řídnutí kostí. To má za následek jejich zvýšenou lámavost. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte mg/den. Vstřebávání vápníku s věkem klesá, proto zvýšený přísun vápníku v pozdějším věku již nedokáže kompenzovat jeho nedostatečný přísun v dětství. Podle údajů Kliniky dorostového a dětského lékařství v Praze je však přísun vápníku u našich dětí stále nedostatečný. Přibývá osteoporózy, osteomalacie (měknutí kostí) a jejich negativních projevů. V České republice je podle odhadu cca pacientů s osteoporózou, tj. 7 8 % z celkového počtu obyvatelstva. 4

6 SZIF Podpora spotřeby školního mléka Na prevenci osteoporózy je třeba dbát od dětského věku, i když se nemoc projevuje až ve středním a vyšším věku. Diskuse o mléce nízkotučném či plnotučném, slazeném či neslazeném, ochuceném či neochuceném není u dětí tak důležitá, jako potřeba, aby každé dítě konzumovalo mléko nebo vhodné mléčné výrobky podle chuti. Děti by měly denně sníst cca 3 porce mléka a mléčných výrobků. Jedna porce je např. 250 ml mléka nebo 150 ml jogurtu nebo 50 g tvarohu nebo sýra. Vhodné jsou zejména zakysané mléčné výrobky, které obsahují velmi prospěšnou mikroflóru, která příznivě ovlivňuje mikroflóru zažívacího traktu a různými mechanismy přispívá k prevenci civilizačních chorob (nádorových a kardiovaskulárních nemocí). Děti většinou chtějí jíst to, co jedí rodiče. Chceme, aby děti jedly zdravě? Buďme jim příkladem! Podpora spotřeby školního mléka Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství již na podzim roku Účelem podpory bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí, a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. Od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond. Po vstupu České republiky do Evropské unie tento národní program podpory pokračuje, ale je přizpůsoben předpisům Evropského společenství. V současné době Podpora spotřeby školního mléka v České republice vychází z: > Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů ), ve znění pozdějších předpisů; > Nařízení Komise (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách, ve znění pozdějších předpisů; (http://europa.eu.int/eur-lex/cs/dd/ind/cs_analytical_index_03.html) 5

7 > Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů. (http://www.mvcr.cz/sbirka) Evropská Komise od července 2008 rozšířila program Mléko do škol o další podporované mléčné výrobky (např. ochucené kysané mléčné výrobky, neochucené a ochucené čerstvé a tavené sýry atd.). Nařízení vlády č. 319/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ruší od školního roku 2008/2009 národní podporu. V České republice je tak na školní mléko poskytována pouze podpora z finančních zdrojů Evropských společenství. Nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obnovilo pro školní rok 2009/2010 národní podporu a rozšířilo sortiment mléčných výrobků s nárokem na národní podporu o další výrobky (ostatní kysané mléčné výrobky ostatní ochucené jogurty, ostatní ochucená kysaná mléka, ostatní sýry, smetanový krém atd.). Ve školním roce 2008/2009 bylo do programu Podpora spotřeby školního mléka zapojeno šest mlékárenských subjektů, dodávajících podporované mléčné výrobky do cca škol. Dvě mlékárny prováděly ve školách pro děti atraktivnější způsob distribuce PMV distribuci z mléčných automatů. Podrobný přehled dodávek školního mléka v daném školním roce je uveden v příloze č. 1 příručky. 6

8 2ZÁKLADNÍ informace

9 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 2.1. Příjemci podpory Konečnými příjemci podpory jsou žáci, kteří pravidelně navštěvují školy, které patří do jedné z těchto kategorií mateřské školy/jiná předškolní zařízení, základní a střední školy nacházejících se na území ČR a zapsaných ve školském rejstříku. Žáci mají nárok na podporované mléčné výrobky ve všech dnech, kdy probíhá školní výuka. Žáci nemají na podporované mléčné výrobky nárok během pobytů v prázdninových táborech Druhy podpor V České republice jsou na mléko a vybrané mléčné výrobky (podporované mléčné výrobky) poskytovány 2 druhy podpor: > podpora z finančních zdrojů Evropských společenství > národní podpora z finančních zdrojů České republiky 2.3. Maximální subvencované množství Je množství zpracovatelsky upraveného mléka nebo mléčného výrobku přepočteného na ekvivalentní objem mléka ve výši 0,25 l na žáka a vyučovací den, na které je poskytnuta podpora (dle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů). Aby nedošlo k překročení tohoto maximálního subvencovaného množství, jsou v nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé mléčné výrobky stanoveny objemové nebo hmotnostní limity. 8

10 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 2.4. Podporované mléčné výrobky (dále jen PMV) > Mléko a vybrané mléčné výrobky Společenství, na které se vztahuje podpora, jsou uvedeny v Příloze I nařízení Komise č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů. > Mléko a vybrané mléčné výrobky, na které se vztahuje národní podpora, jsou uvedeny v Příloze k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na tyto výrobky má žák nárok 5krát týdně. Žák si zvolí četnost odběrů PMV dle vlastního výběru. Příklad: > PMV bude odebírat 4krát v týdnu. > PMV bude odebírat pouze 1krát v týdnu. PMV musí být: > prodán žákům škol za maximální cenu v souladu s cenovou regulací dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; > jednotlivě balen v obalu označeném nápisem školní program, což znamená, že tento výrobek není určen pro prodej v maloobchodní síti běžným spotřebitelům; > balen tak, aby jednotlivé balení mléčného výrobku nepřesáhlo u zpracovatelsky upraveného mléka nebo jogurtového mléka 250 ml, u jogurtů 150 g, u čerstvých a tavených sýrů 80 g, u ostatních sýrů 80 g. Přehled PMV platný v ČR pro školní rok 2009/2010 včetně sazby podpory pro jednotlivé PMV je uveden v příloze č. 2 příručky. Přehled PMV platný v ČR pro školní rok 2009/2010 včetně sazby národní podpory pro jednotlivé PMV je uveden v příloze č. 3 příručky. 9

11 2.5. Maximální cena Je cena, kterou žák zaplatí za odebraný PMV. Maximální ceny jednotlivých PMV stanovuje pro každý školní rok Ministerstvo financí ČR cenovým výměrem v souladu s cenovou regulací (podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách). Tyto ceny nesmí být překročeny. Aktuální ceny musí být ve škole zveřejněny na viditelném a všem přístupném místě ve formě plakátu vydaného SZIF. Jako příklad uvádíme plakát Mléko v evropských školách s přehledem maximálních cen jednotlivých PMV platný pro školní rok 2009/2010 pro školy, kam PMV dodává Bohušovická mlékárna, a.s. (viz příloha č. 4 příručky) Kdo může dodávat PMV PMV může do škol příp. zařízení školního stravování dodávat pouze subjekt schválený Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF). O schválení pro dodávání PMV může v České republice požádat: > dodavatel (výrobce, obchodník), který PMV dodává do škol příp. do zařízení školního stravování; > škola, tj. právnická osoba vykonávající činnost školy; > zřizovatel školy nebo zařízení školního stravování v rámci své působnosti; > subjekt, který jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodává PMV Datové schránky SZIF v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zprovoznil od datovou schránku. 10

12 SZIF Podpora spotřeby školního mléka SZIF, jako orgán veřejné moci, používá tuto schránku povinně dle výše uvedeného zákona k doručování dokumentů jinému orgánu veřejné moci, právnickým osobám zřízeným ze zákona nebo zapsaným v obchodním rejstříku a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku. Dokument, který byl odeslán ze SZIF do datové schránky adresáta, je doručen okamžikem, kdy se do této datové schránky přihlásí pověřená osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky pověřená osoba do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Více informací o datových stránkách naleznete na 11

13 3SCHVÁLENÍ žadatele pro dodávání PMV

14 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 3. SCHVÁLENÍ ŽADATELE PRO DODÁVÁNÍ PMV 3.1. Jak podat žádost o schválení pro dodávání PMV Písemně na formuláři SZIF nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel chce zahájit dodávky PMV do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Schválení je podmíněno písemnými závazky, které jsou součástí žádosti o schválení. Žadatel se zavazuje: > používat PMV pouze ke spotřebě žáků ve svých školách/zařízeních nebo ve školách, jménem kterých bude žádat o podporu; > vrátit zpět jakoukoli podporu, která byla neprávem vyplacena; > předložit náležité doklady příslušným orgánům ke kontrole; > podrobit se jakékoli stanovené kontrole, zejména prověření záznamů a fyzické kontrole. Pokud je žadatelem o schválení dodavatel PMV (výrobce, obchodník) zavazuje se dále: > vést záznamy o výrobcích PMV, jménech a adresách škol nebo zařízení školního stravování, popřípadě jejich zřizovatelů, a množstvích PMV, které jim prodal nebo dodal; > podrobit se jakékoli kontrole, zejména podrobnému přezkoumání záznamů. Pokud je žadatelem o schválení subjekt, jednající jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů, zavazuje se mimo již uvedené závazky: > vést záznamy o výrobcích nebo dodavatelích PMV, jménech a adresách škol příp. zařízení školního stravování a množstvích PMV, která jim prodal nebo dodal; > podrobit se jakékoli kontrole, zejména podrobnému přezkoumání záznamů. Formulář Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků je k dispozici na 13

15 3.2. Součásti žádosti Součástí žádosti o schválení musí být vždy: > jde-li o dodavatele (výrobce, obchodník), kopie platného výpisu z obchodního rejstříku případně živnostenského listu, ne starší 90 dnů, kopie platných písemných smluv uzavřených se školami případně se zařízením školního stravování a kopie jejich zřizovacích listin; > jde-li o školu, úředně ověřená kopie dokladu osvědčujícího vznik právnické osoby, tj. zřizovací listiny; > jde-li o zřizovatele školy, jmenný seznam škol nebo zařízení školního stravování, které jsou jím zřízeny a pro které bude dodávat PMV; > jde-li o subjekt, který jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodává PMV, platná písemná smlouva, která ho opravňuje dodávat PMV; > jmenný seznam dodávaných PMV, pro které chce být žadatel schválen a na jejichž dodávky bude moci následně žádat o podporu; > u jednotlivých výrobků musí být uvedeno: název výrobku; označení výrobce; charakteristika výrobku zahrnující zejména základní použité suroviny, přísady, základní pomocné přísady včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru v procentech; údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech výrobku, které musejí být v souladu s požadavky stanovenými zákonem o potravinách a vyhláškou vydanou k jeho provedení, doložené protokolem vydaným akreditovanou laboratoří; popis balení PMV včetně charakteristiky použitého obalu; způsob distribuce včetně podmínek skladování. Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. 14

16 SZIF Podpora spotřeby školního mléka SZIF provede formální kontrolu všech náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, vystaví rozhodnutí o schválení žadatele včetně sortimentu schválených PMV (přidělí registrační číslo a stanoví začátek platnosti schválení pro dodávání PMV). V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o schválení pro dodávání PMV. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF Schválené subjekty pro dodávání PMV Přehled schválených subjektů včetně jejich sortimentu PMV platný od 1. ledna 2010 (od druhého období školního roku 2009/2010) je uveden v příloze č. 5 příručky Pozastavení nebo odejmutí schválení Dodržování podmínek schválení pro dodávání PMV se pravidelně kontroluje. Pokud se při kontrole zjistí, že schválený subjekt nadále nesplňuje stanovené podmínky, schválení se podle závažnosti zjištěné nesrovnalosti může: > dočasně pozastavit na jeden až dvanáct měsíců; > odejmout. Jednou odejmuté schválení může být obnoveno na žádost žadatele nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců. Schválení nebude pozastaveno nebo odejmuto, pokud pochybení: > bylo způsobeno zásahem vyšší moci; > nebylo způsobeno úmyslně nebo z nedbalosti, nebo není závažné. 15

17 4SCHVÁLENÍ změny sortimentu PMV

18 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 4. SCHVÁLENÍ ZMĚNY SORTIMENTU PMV Jestliže subjekt, který byl již dříve schválený pro dodávání PMV, hodlá změnit sortiment dodávaných PMV, podá SZIF žádost o schválení pro dodávání PMV žádost o změnu sortimentu PMV Jak podat žádost o schválení změny sortimentu PMV Písemně na formuláři SZIF nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel chce zahájit dodávky nového PMV do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Lhůta 30. dubna se neuplatní, pokud se žádost o změnu sortimentu týká PMV, který byl již schválen jinému subjektu. Všechny náležitosti žádosti jsou stejné jako u žádosti o schválení pro dodávání PMV (bod 3.2.). Formulář Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků žádost o změnu sortimentu mléčných výrobků je k dispozici na Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. SZIF provede formální kontrolu náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, schválí žadateli změnu sortimentu dodávaných PMV a stanoví začátek platnosti této schválené změny. V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu sortimentu PMV. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF. 17

19 4.2. Hlášení změn Jestliže chce schválený subjekt ukončit dodávání některého PMV nebo zcela ukončit dodávání PMV do škol případně zařízení školního stravování, neprodleně oznámí tuto skutečnost SZIF. Všechny nahlášené změny SZIF sděluje pro účely cenové regulace Ministerstvu financí. 18

20 5DISTRIBUCE PMV z mléčných automatů

21 5. DISTRIBUCE PMV Z MLÉČNÝCH AUTOMATŮ 5.1. Podmínky zahájení distribuce PMV z mléčných automatů Distribuce z mléčných automatů = distribuce chlazených PMV (zajištění teploty od 4 C do 8 C) Před zahájením distribuce PMV žákům ve školách z mléčných automatů v rámci programu Podpora spotřeby školního mléka je schválený subjekt povinen: > oznámit SZIF na formuláři vydaném SZIF období školního roku, ve kterém zahájí distribuci PMV z mléčných automatů; > předložit základní údaje o vlastní distribuci (způsob výdeje jednotlivých PMV z automatu, zajištění evidence odběru PMV jednotlivými žáky, zajištění doplňování a kontroly mléčných automatů ve školách, zajištění kontroly výdeje PMV ve školách atd.); > předat kalkulace nákladů distribuce PMV z mléčných automatů Ministerstvu financí pro účely stanovení maximálních cen jednotlivých PMV pro daný školní rok; > uvést, zda budou z mléčných automatů distribuovány pouze PMV nebo také další výrobky vhodné pro stravování dětí (uvést zastoupení PMV v %). Formulář Hlášení o změně způsobu distribuce podporovaných mléčných výrobků již schváleného subjektu je k dispozici na Podmínky vlastní distribuce PMV z mléčných automatů > oznámit SZIF datum zahájení distribuce PMV z mléčných automatů v jednotlivých školách; > v jedné budově školy může být pouze jeden způsob distribuce PMV (běžná distribuce nebo distribuce z mléčných automatů); > v průběhu jednoho období školního roku nelze měnit způsob distribuce v jedné budově školy; 20

22 SZIF Podpora spotřeby školního mléka > distribuci a doplňování mléčných automatů může provádět pouze proškolený zástupce schváleného subjektu (ne zástupce školy); > v přehledech dodávek PMV (listinná a elektronická podoba), které jsou součástí žádosti o podpory, odděleně uvádět školy podle způsobu distribuce (běžná distribuce, distribuce z mléčných automatů). Příručka pro subjekty zapojené do programu Podpora spotřeby školního mléka administrace při distribuci podporovaných mléčných výrobků z mléčných automatů je k dispozici na Všechny nahlášené změny způsobu distribuce PMV u schválených subjektů SZIF neprodleně sděluje pro účely cenové regulace Ministerstvu financí. 21

23 6POSKYTNUTÍ podpory a národní podpory

24 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 6. POSKYTNUTÍ PODPORY A NÁRODNÍ PODPORY 6.1. Období, za která lze žádat o poskytnutí podpory a národní podpory Žádost o poskytnutí podpory a národní podpory lze podat podle nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za období: > od 1. ledna do 31. března kalendářního roku; > od 1. dubna do 30. června kalendářního roku; > od 1. září do 31. prosince kalendářního roku Jak podat žádost o poskytnutí podpory a národní podpory Písemně na formuláři SZIF správně vyplněná musí být podána nejpozději do posledního dne třetího měsíce po uplynutí období, na které se vztahuje. Například za období leden až březen lze podat žádost do 30. června. Jestliže je tato časová lhůta překročena o méně než dva měsíce, podpora se vyplatí, ale krátí se: > o 5 % v případě překročení lhůty o méně než měsíc; > o 10 % v ostatních případech. Formulář Žádost o poskytnutí podpory a národní podpory je k dispozici na Součásti žádosti Součástí žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory musí být: > celkový přehled jednotlivých druhů dodávaných PMV za příslušné období a jejich množství, včetně ceny každého dodávaného PMV, adres jednotlivých škol, případně zařízení školního stravování, počtu žáků v jednotlivých školách, pro které je žádáno o poskytnutí podpory a národní podpory, a počtu vyučovacích dnů v jednotlivých školách v příslušném období, a to v listinné i elektronické podobě; 23

25 > čestné prohlášení žadatele dle nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; > originály závazných prohlášení škol, případně zařízení školního stravování; - vzor A se vyplňuje za první období odběru PMV (viz příloha č. 6) - vzor B se vyplňuje v dalších obdobích odběru PMV (viz příloha č. 7) > přehled nových škol (zařízení školního stravování), které začaly odebírat PMV v příslušném období, případně přehled škol (zařízení školního stravování), které ukončily odběr PMV v příslušném období; > kopie platných smluv mezi žadatelem a školou (zařízením školního stravování), které byly uzavřeny v průběhu příslušného období, na které se vztahuje žádost o poskytnutí podpory a národní podpory, a kopie příslušného platného dokumentu o zřízení a provozování školy nebo školského zařízení (zřizovacích listin), případně kopie dokladu o ukončení smlouvy mezi žadatelem o podpory a školou (zařízením školního stravování); > doklady (faktury) o skutečně dodaném množství jednotlivých PMV do škol, případně zařízení školního stravování, v průběhu příslušného období, které byly uhrazeny ke dni podání žádosti o podpory SZIF; > seznam faktur, které byly předloženy jako součást žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory za příslušné období. Formuláře Závazných prohlášení škol (zařízení) vzor A/B jsou k dispozici na Další podmínky pro přiznání podpory a národní podpory > Žadatel o podpory je povinen zasílat SZIF do dvacátého dne každého kalendářního měsíce na formuláři SZIF hlášení o dodávkách PMV do škol případně zařízení školního stravování za předcházející měsíc, a to v listinné i elektronické podobě. > Pokud žadatel o podpory ukončí se školou případně zařízením školního stravování smlouvu o dodávání PMV, oznámí tuto skutečnost SZIF do třiceti dnů ode dne ukončení smlouvy. 24

26 SZIF Podpora spotřeby školního mléka > Pokud není škola sama žadatelem o podpory, tj. schváleným subjektem, může odebírat PMV pouze od jednoho žadatele o podpory (dodavatele). Škola nemůže měnit dodavatele PMV v průběhu jednoho období. > V jedné budově školy může být pouze jeden způsob distribuce PMV žákům (běžná distribuce nebo distribuce z mléčných automatů) a nelze ho měnit v průběhu jednoho období. > PMV nesmí být používány pro přípravu jídel ve škole (při kterých dochází k tepelné úpravě). > Škola případně zařízení školního stravování musí vést evidenci žáků, kteří odebírají PMV. Je na škole, jaký způsob evidence odběru PMV si zvolí. Musí být ale při kontrole na místě schopna prokázat, že PMV, na které byla poskytnuta podpora a národní podpora v příslušném období, byly spotřebovány žáky dané školy, a že nebylo překročeno maximální množství PMV na žáka a jeden vyučovací den. Veškeré doklady o odběru PMV (faktury, dodací listy, evidence žáků atd.) musí škola (zařízení) uchovávat pro kontrolu po dobu deseti let. Formulář Měsíční hlášení o dodávkách podporovaných mléčných výrobků je k dispozici na Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. SZIF provede formální kontrolu všech náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, provede výpočet podpory a národní podpory a vystaví rozhodnutí o přiznání podpory a národní podpory za příslušné období. V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory za příslušné období. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF. 25

27 6.5. Termín platby Platbu podpory a národní podpory provede SZIF do třech měsíců ode dne podání žádosti, s výjimkou případu, kdy bylo zahájeno správní šetření týkající se nároku na podpory Platba DPH Důležité upozornění Dle stanoviska Ministerstva financí je podpora na školní mléko dotací k ceně ve smyslu 4 odst. 1 písm. q) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 8). 26

28 7VÝPOČET podpory a národní podpory

29 7. VÝPOČET PODPORY A NÁRODNÍ PODPORY 7.1. Sazba podpory Seznam PMV rozdělených podle kategorií a podkategorií, a sazby podpory pro jednotlivé PMV jsou uvedeny v Příloze I a II nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů. Sazby podpory pro jednotlivé PMV platné pro školní rok 2009/2010 jsou uvedeny v příloze č. 2 příručky. Jestliže jsou dodaná množství PMV vyjádřena v litrech, k převodu na kilogramy se použije koeficient 1,03. Přepočet částky podpory EU na koruny se provádí na základě reprezentativního přepočítávacího kurzu platného první den prvního měsíce příslušného období, na které se žádost o poskytnutí podpory vztahuje (nařízení Komise č. 1913/2006, ve znění pozdějších předpisů). Směnný kurz, který je použit, je kurz naposledy stanovený Evropskou centrální bankou (ECB) před rozhodnou skutečností Sazba národní podpory Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR. Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV jsou uvedeny v Příloze k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV platné pro školní rok 2009/2010 jsou uvedeny v příloze č. 3 příručky. 28

30 8KONTROLY na místě

31 8. KONTROLY NA MÍSTĚ 8.1. Kontrola před schválením subjektu pro dodávání PMV Před schválením subjektu SZIF zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky schválení pro dodávání PMV do škol (zařízení školního stravování) včetně sortimentu mléčných výrobků pro dodávání do škol Kontrola před schválením změny sortimentu PMV Před schválením změny sortimentu mléčných výrobků u již schváleného subjektu SZIF zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky schválení nových mléčných výrobků pro dodávání do škol (zařízení školního stravování) Kontroly u schváleného subjektu pro dodávání PMV > Pravidelná kontrola dodržování podmínek schválení pro dodávání PMV oprávněnosti vyplacení podpory a národní podpory za příslušná období Kontrola na místě probíhá u schváleného subjektu a nejméně 1% vybraných škol (zařízení školního stravování), kam subjekt PMV dodává. > Následná kontrola Následnou kontrolu provede SZIF u subjektu, kterému bylo na základě kontroly na místě pozastaveno schválení pro dodávání PMV na dobu jednoho až dvanácti měsíců. Před obnovením dodávek PMV do škol (zařízení školního stravování) SZIF zkontroluje, zda byly odstraněny všechny nedostatky, které vedly u subjektu k pozastavení schválení pro dodávání PMV. 30

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

ŠKOLNÍ PROJEKTY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/ dubna 2017 Ing. Petra Benedíková

ŠKOLNÍ PROJEKTY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/ dubna 2017 Ing. Petra Benedíková ŠKOLNÍ PROJEKTY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 Ovoce a zelenina do škol Mléko do škol 4. dubna 2017 Ing. Petra Benedíková Základní okruhy 1. Schválení žadatele o podporu 2. Souhrnné hlášení, limity 3. Podpora

Více

Předmět úpravy. Předmět podpory

Předmět úpravy. Předmět podpory Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních Částka: 152/2009 Sb. Datum

Více

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění spol... - znění dle 282/14 Sb. 282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 8. března 2017

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 8. března 2017 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády ze dne

Více

Předmět úpravy. Předmět podpory

Předmět úpravy. Předmět podpory Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 478/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro posk... - znění dle 157/14 Sb. 478/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2009 o

Více

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Oddělení podpor živ. komodit a propagace V Praze dne 18. srpna 2011 Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 765 Zpracoval: Ing. B. Salamánková, tel.: 222 871 416, e-mail: Bozena.Salamankova@szif.cz

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/2010 1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008,

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY 1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008,

Více

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena.

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena. 11.7.2008 Úřední věstník Evropské unie L 183/17 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství

Více

Příručka pro producenty a první kupující v odvětví mléka a mléčných výrobků

Příručka pro producenty a první kupující v odvětví mléka a mléčných výrobků Příručka pro producenty a první kupující v odvětví mléka a mléčných výrobků 1. května 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/10 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa a)legislativa EU: 3 b)legislativa ČR:

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol. Implementace od školního roku 2017/2018

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol. Implementace od školního roku 2017/2018 Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol Implementace od školního roku 2017/2018 Seminář MZe, Praha, 4. 4. 2017 Ing. Pavla Brožová, Ing. Jitka Mašková Základní informace Reforma projektů Mléko do

Více

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL PŘÍRUČKA PRO ŠKOLY OBSAH: 1. Základní informace o projektu Ovoce a zelenina do škol 1.1 Legislativa 1.2 Základní pojmy 1.3 Předmět podpory 2. Účast základní školy v projektu

Více

478/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

478/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 478/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2009 o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních Změna:

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne ,

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2004, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků Vláda nařizuje

Více

Příručka pro žadatele. Záruky na intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka

Příručka pro žadatele. Záruky na intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka Příručka pro žadatele Záruky na intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka Obsah 1. Obecné podmínky pro složení záruk... 2 2. Intervenční nákup másla... 3 3. Intervenční nákup sušeného odstředěného

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 20. září 2005 částka 12 Cena 20 Kč 1. Výměr MF č. 04/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005...

Více

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O PODPORU NA PRODUKTY A DOPROVODNÁ OPATŘENÍ OBSAH: 1. Základní informace o projektu Ovoce a zelenina do škol 1.1 Legislativa 1.2 Základní

Více

3. V 2 odst. 1 písm. a) se slova části IX nahrazují slovy částech IX a XI. 4. V 2 odst. 1 písm. b) se za slovo šťávy vkládá slovo, saláty.

3. V 2 odst. 1 písm. a) se slova části IX nahrazují slovy částech IX a XI. 4. V 2 odst. 1 písm. b) se za slovo šťávy vkládá slovo, saláty. Strana 2746 Sbírka zákonů č. 166 / 2016 166 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. května 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů Změna: 543/2004 Sb. Změna:

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831

Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831 Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831 Obsah Obecné podmínky pro složení záruk... 2 Záruka na zálohovou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Vřesovice, p.o. Organizační řád mateřské školy 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 137/ 2014 Vypracovala: Schválila: Spisový znak Skartační znak, ředitelka školy,

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování podle 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Mimořádná podpora na snížení produkce mléka Příručka pro žadatele Podmínky k Oznámení plánu snížení produkce mléka Platnost od 12. 9. 2016 Obsah 1. Účel... 1 2. Žadatel... 2 3. Údaje o množství mléka...

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přihlašování a odhlašování a) V mateřské škole je ředitel školy, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1,

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ šedé položky vyplňuje

Více

Programy Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol a zdravý životní styl mládeže.

Programy Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol a zdravý životní styl mládeže. Programy Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol a zdravý životní styl mládeže. Osnova příspěvku Současný stav v rámci EU Situace v ČR Praktické náměty k realizaci programů na školách Edukativní rozměr

Více

ŽADATEL V Ý R O B C E

ŽADATEL V Ý R O B C E REGIONÁLNÍ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 2016 ŽADATEL V Ý R O B C E Žadatel může být osoba fyzická nebo právnická, dále jen výrobce, oprávněná k podnikání nebo se sídlem

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 25. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 172 /2012/1 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 67 /2015 Vypracoval: Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Věra Velísková,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) výbojky a zářivky, b) pneumatiky, c) elektrozařízení pocházející z domácností [ 37g písm. f)].

(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) výbojky a zářivky, b) pneumatiky, c) elektrozařízení pocházející z domácností [ 37g písm. f)]. 38 (1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) výbojky a zářivky, b) pneumatiky, c) elektrozařízení pocházející z domácností [ 37g písm. f)]. (2) Vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky. Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově "

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky. Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově V Ý Z V A k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově " Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadavatel:

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a Praha 6. Tel.: Fax: Datová schránka: ix6aa38 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 ROZKLAD (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více

SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽELEČ

SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽELEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEČ, okres Prostějov, příspěvková organizace Želeč 153, PSČ 798 07 tel.: 605 012 030 SMĚRNICE O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽELEČ Č.j.: MŠ Že/9/14

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Strana 4042 Sbírka zákonů č. 317 / 2012 317 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Vláda nařizuje k provedení

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: Ing. František Řeřicha +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz V souladu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích

Více

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU SE ZPRACOVANÝM OVOCEM A ZELENINOU

SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU SE ZPRACOVANÝM OVOCEM A ZELENINOU Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU SE ZPRACOVANÝM OVOCEM A ZELENINOU Součástí agrární politiky Evropského společenství je i

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V7. ÚPLATA V MATEŘSKÉ ŠKOLE č.j.: ZSCHOTO 371/2013 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A5 Účinnost od: 1. 9. 2013 Vypracoval:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zodpovědná osoba: , do h

Zodpovědná osoba: , do h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu s ustanovením 12 odst.

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

SMLOUVA uzavřená dle 1746 a násl., občanského zákoníku, v platném znění, na služby v oblasti

SMLOUVA uzavřená dle 1746 a násl., občanského zákoníku, v platném znění, na služby v oblasti SMLOUVA uzavřená dle 1746 a násl., občanského zákoníku, v platném znění, na služby v oblasti STRAVOVÁNÍ Objednatel: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více