PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA. Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA. Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče"

Transkript

1 PODPORA SPOTŘEBY ŠKOLNÍHO MLÉKA Příručka pro žadatele o podpory, školy i rodiče únor 2010

2 SZIF Podpora spotřeby školního mléka OBSAH 1. Úvod Základní informace Příjemci podpor Druhy podpor Maximální subvencované množství Podporované mléčné výrobky (dále jen PMV) Maximální cena Kdo může dodávat PMV Datové schránky Schválení žadatele pro dodávání PMV Jak požádat o schválení pro dodávání PMV Součásti žádosti Schválené subjekty pro dodávání PMV Pozastavení nebo odejmutí schválení Schválení změny sortimentu PMV Jak podat žádost o schválení změny sortimentu PMV Hlášení změn Distribuce PMV z mléčných automatů Podmínky zahájení distribuce PMV z mléčných automatů Podmínky vlastní distribuce PMV z mléčných automatů Poskytnutí podpory a národní podpory Období, za která lze žádat o poskytnutí podpory a národní podpory Jak podat žádost o poskytnutí podpory a národní podpory Součásti žádosti Další podmínky pro přiznání podpory a národní podpory Termín platby Platba DPH

3 7. Výpočet podpory a národní podpory Sazba podpory Sazba národní podpory Kontroly na místě Kontrola před schválením subjektu pro dodávání PMV Kontrola před schválením změny sortimentu PMV Kontroly u schváleného subjektu pro dodávání PMV Důležité upozornění pro školy (zařízení školního stravování) Přílohy Příloha č. 1 Přehled dodávek mléka a vybraných mléčných výrobků do škol v rámci programu Podpora spotřeby školního mléka ve školním roce 2008/2009 Příloha č. 2 Přehled PMV včetně sazby podpory pro jednotlivé PMV platný pro školní rok 2009/2010 Příloha č. 3 Přehled PMV včetně sazby národní podpory pro jednotlivé PMV platný pro školní rok 2009/2010 Příloha č. 4 Plakát Mléko v evropských školách s přehledem maximálních cen PMV pro školní rok 2009/2010 platný pro školy Bohušovické mlékárny, a.s. Příloha č. 5 Přehled schválených subjektů včetně jejich sortimentu PMV platný od 1. ledna 2010 (od druhého období školního roku 2009/2010) Příloha č. 6 Závazné prohlášení školy (zařízení) vzor A Příloha č. 7 Závazné prohlášení školy (zařízení) vzor B Příloha č. 8 Vyjádření Ministerstva financí k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2

4 1ÚVOD

5 1. ÚVOD Mléko a mléčné výrobky ve výživě člověka V mléce najdeme vše potřebné pro zdravý život plnohodnotné živočišné bílkoviny, lehce stravitelný tuk, mléčný cukr a řadu důležitých minerálních látek, zejména pak vápník a fosfor. Mléko je také zdrojem některých vitamínů a stopových prvků, které podporují správnou funkci metabolismu a jsou proto důležité pro ochranu zdraví člověka. Na rozdíl od vitamínů, které jsou organického původu a některé si organismus dokáže vytvořit sám, je vápník původu anorganického a člověk ho musí přijímat z potravy. Vápník obsažený v mléce má mimořádné a nezastupitelné postavení. Ostatní důležité minerální látky může organismus získávat z masa a rostlinné potravy, dostačující množství vápníku však z jiných potravin získat neumí. Obsah vápníku v mléce je vysoký (cca 1200 mg/l) a pokrývá denní spotřebu dospělého člověka. Vápník obsažený v mléce je snadno dostupný a využitelný. Proč potřebují mléko zejména děti? Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník je hlavním stavebním materiálem kostí a zubů. Zodpovídá za jejich tvorbu, za jejich tvrdost a pevnost, a jejich udržování. Tvorba zubů a kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Nedostatek vápníku u dětí se může projevit poruchami růstu. Jeho nedostatek v mládí vyvolává v pozdějším věku velmi vážné onemocnění, tzv. osteoporózu řídnutí kostí. To má za následek jejich zvýšenou lámavost. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte mg/den. Vstřebávání vápníku s věkem klesá, proto zvýšený přísun vápníku v pozdějším věku již nedokáže kompenzovat jeho nedostatečný přísun v dětství. Podle údajů Kliniky dorostového a dětského lékařství v Praze je však přísun vápníku u našich dětí stále nedostatečný. Přibývá osteoporózy, osteomalacie (měknutí kostí) a jejich negativních projevů. V České republice je podle odhadu cca pacientů s osteoporózou, tj. 7 8 % z celkového počtu obyvatelstva. 4

6 SZIF Podpora spotřeby školního mléka Na prevenci osteoporózy je třeba dbát od dětského věku, i když se nemoc projevuje až ve středním a vyšším věku. Diskuse o mléce nízkotučném či plnotučném, slazeném či neslazeném, ochuceném či neochuceném není u dětí tak důležitá, jako potřeba, aby každé dítě konzumovalo mléko nebo vhodné mléčné výrobky podle chuti. Děti by měly denně sníst cca 3 porce mléka a mléčných výrobků. Jedna porce je např. 250 ml mléka nebo 150 ml jogurtu nebo 50 g tvarohu nebo sýra. Vhodné jsou zejména zakysané mléčné výrobky, které obsahují velmi prospěšnou mikroflóru, která příznivě ovlivňuje mikroflóru zažívacího traktu a různými mechanismy přispívá k prevenci civilizačních chorob (nádorových a kardiovaskulárních nemocí). Děti většinou chtějí jíst to, co jedí rodiče. Chceme, aby děti jedly zdravě? Buďme jim příkladem! Podpora spotřeby školního mléka Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství již na podzim roku Účelem podpory bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí, a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. Od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond. Po vstupu České republiky do Evropské unie tento národní program podpory pokračuje, ale je přizpůsoben předpisům Evropského společenství. V současné době Podpora spotřeby školního mléka v České republice vychází z: > Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů ), ve znění pozdějších předpisů; > Nařízení Komise (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách, ve znění pozdějších předpisů; (http://europa.eu.int/eur-lex/cs/dd/ind/cs_analytical_index_03.html) 5

7 > Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů. (http://www.mvcr.cz/sbirka) Evropská Komise od července 2008 rozšířila program Mléko do škol o další podporované mléčné výrobky (např. ochucené kysané mléčné výrobky, neochucené a ochucené čerstvé a tavené sýry atd.). Nařízení vlády č. 319/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ruší od školního roku 2008/2009 národní podporu. V České republice je tak na školní mléko poskytována pouze podpora z finančních zdrojů Evropských společenství. Nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obnovilo pro školní rok 2009/2010 národní podporu a rozšířilo sortiment mléčných výrobků s nárokem na národní podporu o další výrobky (ostatní kysané mléčné výrobky ostatní ochucené jogurty, ostatní ochucená kysaná mléka, ostatní sýry, smetanový krém atd.). Ve školním roce 2008/2009 bylo do programu Podpora spotřeby školního mléka zapojeno šest mlékárenských subjektů, dodávajících podporované mléčné výrobky do cca škol. Dvě mlékárny prováděly ve školách pro děti atraktivnější způsob distribuce PMV distribuci z mléčných automatů. Podrobný přehled dodávek školního mléka v daném školním roce je uveden v příloze č. 1 příručky. 6

8 2ZÁKLADNÍ informace

9 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 2.1. Příjemci podpory Konečnými příjemci podpory jsou žáci, kteří pravidelně navštěvují školy, které patří do jedné z těchto kategorií mateřské školy/jiná předškolní zařízení, základní a střední školy nacházejících se na území ČR a zapsaných ve školském rejstříku. Žáci mají nárok na podporované mléčné výrobky ve všech dnech, kdy probíhá školní výuka. Žáci nemají na podporované mléčné výrobky nárok během pobytů v prázdninových táborech Druhy podpor V České republice jsou na mléko a vybrané mléčné výrobky (podporované mléčné výrobky) poskytovány 2 druhy podpor: > podpora z finančních zdrojů Evropských společenství > národní podpora z finančních zdrojů České republiky 2.3. Maximální subvencované množství Je množství zpracovatelsky upraveného mléka nebo mléčného výrobku přepočteného na ekvivalentní objem mléka ve výši 0,25 l na žáka a vyučovací den, na které je poskytnuta podpora (dle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů). Aby nedošlo k překročení tohoto maximálního subvencovaného množství, jsou v nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé mléčné výrobky stanoveny objemové nebo hmotnostní limity. 8

10 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 2.4. Podporované mléčné výrobky (dále jen PMV) > Mléko a vybrané mléčné výrobky Společenství, na které se vztahuje podpora, jsou uvedeny v Příloze I nařízení Komise č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů. > Mléko a vybrané mléčné výrobky, na které se vztahuje národní podpora, jsou uvedeny v Příloze k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na tyto výrobky má žák nárok 5krát týdně. Žák si zvolí četnost odběrů PMV dle vlastního výběru. Příklad: > PMV bude odebírat 4krát v týdnu. > PMV bude odebírat pouze 1krát v týdnu. PMV musí být: > prodán žákům škol za maximální cenu v souladu s cenovou regulací dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; > jednotlivě balen v obalu označeném nápisem školní program, což znamená, že tento výrobek není určen pro prodej v maloobchodní síti běžným spotřebitelům; > balen tak, aby jednotlivé balení mléčného výrobku nepřesáhlo u zpracovatelsky upraveného mléka nebo jogurtového mléka 250 ml, u jogurtů 150 g, u čerstvých a tavených sýrů 80 g, u ostatních sýrů 80 g. Přehled PMV platný v ČR pro školní rok 2009/2010 včetně sazby podpory pro jednotlivé PMV je uveden v příloze č. 2 příručky. Přehled PMV platný v ČR pro školní rok 2009/2010 včetně sazby národní podpory pro jednotlivé PMV je uveden v příloze č. 3 příručky. 9

11 2.5. Maximální cena Je cena, kterou žák zaplatí za odebraný PMV. Maximální ceny jednotlivých PMV stanovuje pro každý školní rok Ministerstvo financí ČR cenovým výměrem v souladu s cenovou regulací (podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách). Tyto ceny nesmí být překročeny. Aktuální ceny musí být ve škole zveřejněny na viditelném a všem přístupném místě ve formě plakátu vydaného SZIF. Jako příklad uvádíme plakát Mléko v evropských školách s přehledem maximálních cen jednotlivých PMV platný pro školní rok 2009/2010 pro školy, kam PMV dodává Bohušovická mlékárna, a.s. (viz příloha č. 4 příručky) Kdo může dodávat PMV PMV může do škol příp. zařízení školního stravování dodávat pouze subjekt schválený Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF). O schválení pro dodávání PMV může v České republice požádat: > dodavatel (výrobce, obchodník), který PMV dodává do škol příp. do zařízení školního stravování; > škola, tj. právnická osoba vykonávající činnost školy; > zřizovatel školy nebo zařízení školního stravování v rámci své působnosti; > subjekt, který jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodává PMV Datové schránky SZIF v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zprovoznil od datovou schránku. 10

12 SZIF Podpora spotřeby školního mléka SZIF, jako orgán veřejné moci, používá tuto schránku povinně dle výše uvedeného zákona k doručování dokumentů jinému orgánu veřejné moci, právnickým osobám zřízeným ze zákona nebo zapsaným v obchodním rejstříku a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku. Dokument, který byl odeslán ze SZIF do datové schránky adresáta, je doručen okamžikem, kdy se do této datové schránky přihlásí pověřená osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky pověřená osoba do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Více informací o datových stránkách naleznete na 11

13 3SCHVÁLENÍ žadatele pro dodávání PMV

14 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 3. SCHVÁLENÍ ŽADATELE PRO DODÁVÁNÍ PMV 3.1. Jak podat žádost o schválení pro dodávání PMV Písemně na formuláři SZIF nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel chce zahájit dodávky PMV do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Schválení je podmíněno písemnými závazky, které jsou součástí žádosti o schválení. Žadatel se zavazuje: > používat PMV pouze ke spotřebě žáků ve svých školách/zařízeních nebo ve školách, jménem kterých bude žádat o podporu; > vrátit zpět jakoukoli podporu, která byla neprávem vyplacena; > předložit náležité doklady příslušným orgánům ke kontrole; > podrobit se jakékoli stanovené kontrole, zejména prověření záznamů a fyzické kontrole. Pokud je žadatelem o schválení dodavatel PMV (výrobce, obchodník) zavazuje se dále: > vést záznamy o výrobcích PMV, jménech a adresách škol nebo zařízení školního stravování, popřípadě jejich zřizovatelů, a množstvích PMV, které jim prodal nebo dodal; > podrobit se jakékoli kontrole, zejména podrobnému přezkoumání záznamů. Pokud je žadatelem o schválení subjekt, jednající jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů, zavazuje se mimo již uvedené závazky: > vést záznamy o výrobcích nebo dodavatelích PMV, jménech a adresách škol příp. zařízení školního stravování a množstvích PMV, která jim prodal nebo dodal; > podrobit se jakékoli kontrole, zejména podrobnému přezkoumání záznamů. Formulář Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků je k dispozici na 13

15 3.2. Součásti žádosti Součástí žádosti o schválení musí být vždy: > jde-li o dodavatele (výrobce, obchodník), kopie platného výpisu z obchodního rejstříku případně živnostenského listu, ne starší 90 dnů, kopie platných písemných smluv uzavřených se školami případně se zařízením školního stravování a kopie jejich zřizovacích listin; > jde-li o školu, úředně ověřená kopie dokladu osvědčujícího vznik právnické osoby, tj. zřizovací listiny; > jde-li o zřizovatele školy, jmenný seznam škol nebo zařízení školního stravování, které jsou jím zřízeny a pro které bude dodávat PMV; > jde-li o subjekt, který jménem jedné nebo více škol nebo zařízení školního stravování nebo jejich zřizovatelů dodává PMV, platná písemná smlouva, která ho opravňuje dodávat PMV; > jmenný seznam dodávaných PMV, pro které chce být žadatel schválen a na jejichž dodávky bude moci následně žádat o podporu; > u jednotlivých výrobků musí být uvedeno: název výrobku; označení výrobce; charakteristika výrobku zahrnující zejména základní použité suroviny, přísady, základní pomocné přísady včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru v procentech; údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech výrobku, které musejí být v souladu s požadavky stanovenými zákonem o potravinách a vyhláškou vydanou k jeho provedení, doložené protokolem vydaným akreditovanou laboratoří; popis balení PMV včetně charakteristiky použitého obalu; způsob distribuce včetně podmínek skladování. Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. 14

16 SZIF Podpora spotřeby školního mléka SZIF provede formální kontrolu všech náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, vystaví rozhodnutí o schválení žadatele včetně sortimentu schválených PMV (přidělí registrační číslo a stanoví začátek platnosti schválení pro dodávání PMV). V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o schválení pro dodávání PMV. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF Schválené subjekty pro dodávání PMV Přehled schválených subjektů včetně jejich sortimentu PMV platný od 1. ledna 2010 (od druhého období školního roku 2009/2010) je uveden v příloze č. 5 příručky Pozastavení nebo odejmutí schválení Dodržování podmínek schválení pro dodávání PMV se pravidelně kontroluje. Pokud se při kontrole zjistí, že schválený subjekt nadále nesplňuje stanovené podmínky, schválení se podle závažnosti zjištěné nesrovnalosti může: > dočasně pozastavit na jeden až dvanáct měsíců; > odejmout. Jednou odejmuté schválení může být obnoveno na žádost žadatele nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců. Schválení nebude pozastaveno nebo odejmuto, pokud pochybení: > bylo způsobeno zásahem vyšší moci; > nebylo způsobeno úmyslně nebo z nedbalosti, nebo není závažné. 15

17 4SCHVÁLENÍ změny sortimentu PMV

18 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 4. SCHVÁLENÍ ZMĚNY SORTIMENTU PMV Jestliže subjekt, který byl již dříve schválený pro dodávání PMV, hodlá změnit sortiment dodávaných PMV, podá SZIF žádost o schválení pro dodávání PMV žádost o změnu sortimentu PMV Jak podat žádost o schválení změny sortimentu PMV Písemně na formuláři SZIF nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, jestliže žadatel chce zahájit dodávky nového PMV do škol nebo zařízení školního stravování od počátku školního roku, začínajícího v tomto kalendářním roce. Lhůta 30. dubna se neuplatní, pokud se žádost o změnu sortimentu týká PMV, který byl již schválen jinému subjektu. Všechny náležitosti žádosti jsou stejné jako u žádosti o schválení pro dodávání PMV (bod 3.2.). Formulář Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků žádost o změnu sortimentu mléčných výrobků je k dispozici na Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. SZIF provede formální kontrolu náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, schválí žadateli změnu sortimentu dodávaných PMV a stanoví začátek platnosti této schválené změny. V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu sortimentu PMV. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF. 17

19 4.2. Hlášení změn Jestliže chce schválený subjekt ukončit dodávání některého PMV nebo zcela ukončit dodávání PMV do škol případně zařízení školního stravování, neprodleně oznámí tuto skutečnost SZIF. Všechny nahlášené změny SZIF sděluje pro účely cenové regulace Ministerstvu financí. 18

20 5DISTRIBUCE PMV z mléčných automatů

21 5. DISTRIBUCE PMV Z MLÉČNÝCH AUTOMATŮ 5.1. Podmínky zahájení distribuce PMV z mléčných automatů Distribuce z mléčných automatů = distribuce chlazených PMV (zajištění teploty od 4 C do 8 C) Před zahájením distribuce PMV žákům ve školách z mléčných automatů v rámci programu Podpora spotřeby školního mléka je schválený subjekt povinen: > oznámit SZIF na formuláři vydaném SZIF období školního roku, ve kterém zahájí distribuci PMV z mléčných automatů; > předložit základní údaje o vlastní distribuci (způsob výdeje jednotlivých PMV z automatu, zajištění evidence odběru PMV jednotlivými žáky, zajištění doplňování a kontroly mléčných automatů ve školách, zajištění kontroly výdeje PMV ve školách atd.); > předat kalkulace nákladů distribuce PMV z mléčných automatů Ministerstvu financí pro účely stanovení maximálních cen jednotlivých PMV pro daný školní rok; > uvést, zda budou z mléčných automatů distribuovány pouze PMV nebo také další výrobky vhodné pro stravování dětí (uvést zastoupení PMV v %). Formulář Hlášení o změně způsobu distribuce podporovaných mléčných výrobků již schváleného subjektu je k dispozici na Podmínky vlastní distribuce PMV z mléčných automatů > oznámit SZIF datum zahájení distribuce PMV z mléčných automatů v jednotlivých školách; > v jedné budově školy může být pouze jeden způsob distribuce PMV (běžná distribuce nebo distribuce z mléčných automatů); > v průběhu jednoho období školního roku nelze měnit způsob distribuce v jedné budově školy; 20

22 SZIF Podpora spotřeby školního mléka > distribuci a doplňování mléčných automatů může provádět pouze proškolený zástupce schváleného subjektu (ne zástupce školy); > v přehledech dodávek PMV (listinná a elektronická podoba), které jsou součástí žádosti o podpory, odděleně uvádět školy podle způsobu distribuce (běžná distribuce, distribuce z mléčných automatů). Příručka pro subjekty zapojené do programu Podpora spotřeby školního mléka administrace při distribuci podporovaných mléčných výrobků z mléčných automatů je k dispozici na Všechny nahlášené změny způsobu distribuce PMV u schválených subjektů SZIF neprodleně sděluje pro účely cenové regulace Ministerstvu financí. 21

23 6POSKYTNUTÍ podpory a národní podpory

24 SZIF Podpora spotřeby školního mléka 6. POSKYTNUTÍ PODPORY A NÁRODNÍ PODPORY 6.1. Období, za která lze žádat o poskytnutí podpory a národní podpory Žádost o poskytnutí podpory a národní podpory lze podat podle nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za období: > od 1. ledna do 31. března kalendářního roku; > od 1. dubna do 30. června kalendářního roku; > od 1. září do 31. prosince kalendářního roku Jak podat žádost o poskytnutí podpory a národní podpory Písemně na formuláři SZIF správně vyplněná musí být podána nejpozději do posledního dne třetího měsíce po uplynutí období, na které se vztahuje. Například za období leden až březen lze podat žádost do 30. června. Jestliže je tato časová lhůta překročena o méně než dva měsíce, podpora se vyplatí, ale krátí se: > o 5 % v případě překročení lhůty o méně než měsíc; > o 10 % v ostatních případech. Formulář Žádost o poskytnutí podpory a národní podpory je k dispozici na Součásti žádosti Součástí žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory musí být: > celkový přehled jednotlivých druhů dodávaných PMV za příslušné období a jejich množství, včetně ceny každého dodávaného PMV, adres jednotlivých škol, případně zařízení školního stravování, počtu žáků v jednotlivých školách, pro které je žádáno o poskytnutí podpory a národní podpory, a počtu vyučovacích dnů v jednotlivých školách v příslušném období, a to v listinné i elektronické podobě; 23

25 > čestné prohlášení žadatele dle nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; > originály závazných prohlášení škol, případně zařízení školního stravování; - vzor A se vyplňuje za první období odběru PMV (viz příloha č. 6) - vzor B se vyplňuje v dalších obdobích odběru PMV (viz příloha č. 7) > přehled nových škol (zařízení školního stravování), které začaly odebírat PMV v příslušném období, případně přehled škol (zařízení školního stravování), které ukončily odběr PMV v příslušném období; > kopie platných smluv mezi žadatelem a školou (zařízením školního stravování), které byly uzavřeny v průběhu příslušného období, na které se vztahuje žádost o poskytnutí podpory a národní podpory, a kopie příslušného platného dokumentu o zřízení a provozování školy nebo školského zařízení (zřizovacích listin), případně kopie dokladu o ukončení smlouvy mezi žadatelem o podpory a školou (zařízením školního stravování); > doklady (faktury) o skutečně dodaném množství jednotlivých PMV do škol, případně zařízení školního stravování, v průběhu příslušného období, které byly uhrazeny ke dni podání žádosti o podpory SZIF; > seznam faktur, které byly předloženy jako součást žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory za příslušné období. Formuláře Závazných prohlášení škol (zařízení) vzor A/B jsou k dispozici na Další podmínky pro přiznání podpory a národní podpory > Žadatel o podpory je povinen zasílat SZIF do dvacátého dne každého kalendářního měsíce na formuláři SZIF hlášení o dodávkách PMV do škol případně zařízení školního stravování za předcházející měsíc, a to v listinné i elektronické podobě. > Pokud žadatel o podpory ukončí se školou případně zařízením školního stravování smlouvu o dodávání PMV, oznámí tuto skutečnost SZIF do třiceti dnů ode dne ukončení smlouvy. 24

26 SZIF Podpora spotřeby školního mléka > Pokud není škola sama žadatelem o podpory, tj. schváleným subjektem, může odebírat PMV pouze od jednoho žadatele o podpory (dodavatele). Škola nemůže měnit dodavatele PMV v průběhu jednoho období. > V jedné budově školy může být pouze jeden způsob distribuce PMV žákům (běžná distribuce nebo distribuce z mléčných automatů) a nelze ho měnit v průběhu jednoho období. > PMV nesmí být používány pro přípravu jídel ve škole (při kterých dochází k tepelné úpravě). > Škola případně zařízení školního stravování musí vést evidenci žáků, kteří odebírají PMV. Je na škole, jaký způsob evidence odběru PMV si zvolí. Musí být ale při kontrole na místě schopna prokázat, že PMV, na které byla poskytnuta podpora a národní podpora v příslušném období, byly spotřebovány žáky dané školy, a že nebylo překročeno maximální množství PMV na žáka a jeden vyučovací den. Veškeré doklady o odběru PMV (faktury, dodací listy, evidence žáků atd.) musí škola (zařízení) uchovávat pro kontrolu po dobu deseti let. Formulář Měsíční hlášení o dodávkách podporovaných mléčných výrobků je k dispozici na Originál vyplněného formuláře včetně všech náležitostí je třeba doručit na centrální pracoviště SZIF. SZIF provede formální kontrolu všech náležitostí žádosti a pokud nezjistí žádné nedostatky, provede výpočet podpory a národní podpory a vystaví rozhodnutí o přiznání podpory a národní podpory za příslušné období. V opačném případě vystaví SZIF podle závažnosti zjištěných nedostatků: > výzvu k opravě a doplnění žádosti (usnesení); > rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory a národní podpory za příslušné období. Pokud žadatel svou žádost dle výzvy (usnesení) ve stanovené lhůtě neopraví a nedoplní, SZIF vystaví usnesení zastavení řízení o žádosti. Proti rozhodnutí i usnesení se může žadatel do patnácti dnů ode dne doručení odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR prostřednictvím SZIF. 25

27 6.5. Termín platby Platbu podpory a národní podpory provede SZIF do třech měsíců ode dne podání žádosti, s výjimkou případu, kdy bylo zahájeno správní šetření týkající se nároku na podpory Platba DPH Důležité upozornění Dle stanoviska Ministerstva financí je podpora na školní mléko dotací k ceně ve smyslu 4 odst. 1 písm. q) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 8). 26

28 7VÝPOČET podpory a národní podpory

29 7. VÝPOČET PODPORY A NÁRODNÍ PODPORY 7.1. Sazba podpory Seznam PMV rozdělených podle kategorií a podkategorií, a sazby podpory pro jednotlivé PMV jsou uvedeny v Příloze I a II nařízení Komise (ES) č. 657/2008, ve znění pozdějších předpisů. Sazby podpory pro jednotlivé PMV platné pro školní rok 2009/2010 jsou uvedeny v příloze č. 2 příručky. Jestliže jsou dodaná množství PMV vyjádřena v litrech, k převodu na kilogramy se použije koeficient 1,03. Přepočet částky podpory EU na koruny se provádí na základě reprezentativního přepočítávacího kurzu platného první den prvního měsíce příslušného období, na které se žádost o poskytnutí podpory vztahuje (nařízení Komise č. 1913/2006, ve znění pozdějších předpisů). Směnný kurz, který je použit, je kurz naposledy stanovený Evropskou centrální bankou (ECB) před rozhodnou skutečností Sazba národní podpory Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR. Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV jsou uvedeny v Příloze k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sazby národní podpory pro jednotlivé PMV platné pro školní rok 2009/2010 jsou uvedeny v příloze č. 3 příručky. 28

30 8KONTROLY na místě

31 8. KONTROLY NA MÍSTĚ 8.1. Kontrola před schválením subjektu pro dodávání PMV Před schválením subjektu SZIF zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky schválení pro dodávání PMV do škol (zařízení školního stravování) včetně sortimentu mléčných výrobků pro dodávání do škol Kontrola před schválením změny sortimentu PMV Před schválením změny sortimentu mléčných výrobků u již schváleného subjektu SZIF zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky schválení nových mléčných výrobků pro dodávání do škol (zařízení školního stravování) Kontroly u schváleného subjektu pro dodávání PMV > Pravidelná kontrola dodržování podmínek schválení pro dodávání PMV oprávněnosti vyplacení podpory a národní podpory za příslušná období Kontrola na místě probíhá u schváleného subjektu a nejméně 1% vybraných škol (zařízení školního stravování), kam subjekt PMV dodává. > Následná kontrola Následnou kontrolu provede SZIF u subjektu, kterému bylo na základě kontroly na místě pozastaveno schválení pro dodávání PMV na dobu jednoho až dvanácti měsíců. Před obnovením dodávek PMV do škol (zařízení školního stravování) SZIF zkontroluje, zda byly odstraněny všechny nedostatky, které vedly u subjektu k pozastavení schválení pro dodávání PMV. 30

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Předmět úpravy. Předmět podpory

Předmět úpravy. Předmět podpory Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních Částka: 152/2009 Sb. Datum

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/2010 1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008,

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY 1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008,

Více

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena.

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena. 11.7.2008 Úřední věstník Evropské unie L 183/17 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství

Více

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O PODPORU NA PRODUKTY A DOPROVODNÁ OPATŘENÍ OBSAH: 1. Základní informace o projektu Ovoce a zelenina do škol 1.1 Legislativa 1.2 Základní

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 20. září 2005 částka 12 Cena 20 Kč 1. Výměr MF č. 04/2005, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2005...

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Slezská 7, 120 56 Praha 2 227 010 111, 227 010 114 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice S ohledem na činnost firmy podávám(e) 1) : Jednotné podací místo: Ústřední

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01 P O P T Á V K A k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3, 18 odst. 5 a 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na službu Likvidace

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL. Čj. ČŠIJ - 404/13-J Sp. zn.: ČŠIJ-S-110/13 J Česká školní inspekce PROTOKOL Čj. ČŠIJ - 404/13-J o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1) Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Nákup užitkového automobilu

Nákup užitkového automobilu Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 18 odst.3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10 Schválil: Mgr. Pavel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více