Mistrovství České republiky v logických úlohách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mistrovství České republiky v logických úlohách"

Transkript

1 Mistrovství České republiky v logických úlohách Blok 1 - Logický mixer 10:00-11:40 Řešitel 1 Praha 013 Mrakodrapy 3 Heywake 4 Rybáři 5 Dvojblok Pentomina 7 Nádraží 8 Slalom 9 Plot 10 Kriskros 11 Cesta s heslem 1 Easy as BC 13 Cesta přes čtverce 14 Symetrie podle teček 15 Domino castle 1 Dělení obrazce 17 Dělení s písmeny 18 Dělení na tetromina 19 Japonské součty 0 kari 1 Kódovaná Tapa Kódovaný Korál 3 Shakashaka 4 Yajisan Kazusan Celkem Body Pořádají Hráčská asociace logických her a sudoku Svaz českých hádankářů a křížovkářů utoři úloh Hrdina (1, 3-) Kodym () Luskač () Seshadri (3, 4)

2 Praha R P (8 bodů) Zakreslete do obrazce všechna písmena a číslice dle přiloženého vzoru. Znaky se smějí otáčet, ale ne převracet. Nesmí se navzájem překrývat ani vyčnívat ven z obrazce. Kolem obrazce jsou označená písmena nebo číslice, která jsou z daného směru vidět jako první. 1 H H H 3

3 Mrakodrapy ( bodů) V každém řádku a sloupci se vyskytují čísla 1-4 resp. 1-5 a jedno prázdné políčko. Čísla představují výšky mrakodrapů. Vidět jsou jen ty mrakodrapy, před kterými není žádný vyšší. Čísla u sloupců udávají počet mrakodrapů viditelných z daného směru. Čísla u řádků udávají součet výšek mrakodrapů, které sousedí s prázdným polem v daném řádku V každém řádku, sloupci i na obou hlavních úhlopříčkách se vyskytují čísla 1- a jedno prázdné políčko. Čísla u sloupců udávají počet mrakodrapů viditelných z daného směru. Čísla u řádků udávají součet výšek mrakodrapů viditelných z daného směru Čísla okolo obrazce udávají počet mrakodrapů viditelných z daného směru ve dvou sousedních řádcích resp. sloupcích

4 Heywake Začerněte některá políčka v obrazci tak, aby nikde nebyla řada sousedních bílých polí, která prochází třemi oblastmi. Oblasti jsou vyznačené silným ohraničením. Pokud je v oblasti uvedené číslo, znamená počet černých polí v této oblasti. Černá pole se nesmějí dotýkat stranou. Bílá pole musejí tvořit souvislou plochu ortogonálně propojených polí. (3 bodů) Rybáři (5 bodů) V obrazci je 8 rybiček a kolem obrazce 8 rybářů. Každý z rybářů má na vlasci právě jednu rybu. Čísla u rybářů udávají délku příslušného vlasce (počet polí, kterými prochází, včetně pole s rybou). Vlasce procházejí pouze vodorovně a svisle a navzájem se nekříží ani nedotýkají. 4 1 O O O 0 9 O O 5 O O 11 O Dvojblok Umístěte do každého řádku a sloupce čísla 1- a dva černé bloky. Čísla kolem obrazce udávají součet všech číslic v daném řádku nebo sloupci, které se nacházejí mezi těmito bloky (17 bodů)

5 Pentomina Umístěte do obrazce všech 1 různých pentomin tak, aby se vzájemně nedotýkala ani rohem. Pentomina nesmí zasahovat ani do černých políček. Čísla kolem obrazce značí počet políček obsazených pentominy v daném řádku nebo sloupci. Pentomina se mohou otáčet i převracet. (30 bodů)

6 Nádraží ( body) Zakreslete do obrazce souvislou křivku, která prochází vodorovně a svisle a navštíví všechna políčka obrazce. Cesta se sama sebe nedotýká a kříží se pouze v místech označených křížovatek. V obrazci jsou navíc označena a očíslována nádraží. Políčkem nádraží musí procházet cesta rovně. Podél cesty musí být zachováno pořadí nádraží. Cesta jimi tedy prochází od 1 do 9 a pak zpět do nádraží Slalom Do každého políčka obrazce zakreslete diagonálu v jednom ze dvou možných směrů. Čísla v některých uzlech udávají počet diagonál, které zde končí. Diagonály nesmějí nikde v obrazci tvořit uzavřenou smyčku. (1 bod) Plot ( body) Zakreslete do obrazce uzavřenou lomenou čáru (plot) procházející vodorovně a svisle mezi vyznačenými tečkami. Plot neprochází všemi tečkami. Nesmí se nikde křížit ani dotýkat. Čísla udávají, kolik stran čtverce kolem čísla je součástí plotu

7 Kriskros (1 bodů) Zapište do obrazce všechny uvedené názvy obcí, tak aby tvořily souvislý kriskros. Názvy tedy musí být navzájem propojené a tvořit jeden souvislý obrazec. Sousední skupinky písmen delší než 1 musí tvořit některé ze slov uvedených v seznamu. Všechna písmena O jsou již zadána. O O Buk Most Mýto Osov O O Mšeno Obora O O O Tábor Teplá Bouzov Hronov O O Letkov Opočno O Přerov Broumov O O O Olomouc Sobotka O O Sokolov O Kostomlaty O O O Postoloprty O O Cesta s heslem ( body) Projděte obrazcem z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Cesta může z daného políčka pokračovat na libovolné sousední pole (i diagonálně), ale nesmí se nikde křížit, ani sama sebe dotýkat. Podél cesty se musí opakovat písmena v pořadí LOGIKLOGIK. L O O G K G I L I L O K O G K G O L I I K G L L K I K O G I

8 Easy as BC Pro následující 3 úlohy platí toto společné zadání. Doplňte do obrazce písmena, B a C tak, aby se vyskytovala v každém řádku a sloupci právě jednou. Písmena vně obrazce označují první písmena, která jsou z daného směru v řádku nebo sloupci vidět. Diagonální BC (3 body) BC s bloky (4 body) Písmena se nesmějí opakovat ani na jedné z hlavních diagonál. Písmena se nesmějí opakovat ani v rámci vyznačených nepravidelných bloků C C B C B C B C B C C B Nestandardní obrazec ( body) Šedá políčka neobsahují žádná písmena C B C B C B C C

9 Cesta přes čtverce S ( body) Zakreslete do obrazce hada, který vede z levého horního rohu do pravého dolního. Had se nesmí sám sebe dotýkat a to ani rohem. Kromě toho musí platit, že z každého vyznačeného čtverce použije had právě jedno políčko. E Symetrie podle teček Vyznačte v obrazci středově souměrné oblasti. Oblasti vyplňují celý obrazec a navzájem se nepřekrývají. Středy symetrie všech těchto oblastí jsou vyznačeny. (9 bodů)

10 Domino castle (7 bodů) Doplňte do vyznačených míst kompletní sadu domina Části domin sousedící stranou musí obsahovat stejná čísla. Čísla uvedená u některých řádků a sloupců označují všechna čísla, která se v nich vyskytují

11 Dělení obrazce Rozdělte obrazec na 3 části, které se shodují tvarem i velikostí. Části mohou být vzájemně otočené nebo převrácené. (3 body) Dělení s písmeny (4 body) Rozdělte obrazec na 4 části shodné tvarem i velikostí (mohou být navzájem otočené nebo převrácené) tak, aby každá z částí obsahovala písmena -E. C C D E E B B D D D C C E E B B Dělení na tetromina (11 body) Rozdělte obrazec na tetromina (souvislé oblasti o 4 políčkách). Čísla na okraji obrazce udávají jak dlouhé jsou části tetromin, které zasahují do daného řádku nebo sloupce. Tato čísla nemusejí být ve stejném pořadí, v jakém jsou seřazené délky úseků

12 Japonské součty (10 bodů) Do obrazce doplňte čísla 1- a některá políčka vyčerněte tak, aby platila následující pravidla. Čísla v řádku a sloupci se nesmějí opakovat. Čísla vně obrazce udávají součty čísel v jednotlivých souvislých blocích a to ve stejném pořadí. Bloky jsou od sebe vždy oddělené alespoň jedním černým políčkem kari Umístěte do obrazce žárovky. Každá žárovka svítí vodorovně a svisle tak daleko dokud není zablokována políčkem s číslem. Žárovky musí svítit na všechna bílá políčka, ale nesmí svítit na sebe navzájem. Čísla v černých polí značí kolik žárovek se nachází v políčkách, které sousedí s tímto polem stranou (9 bodů)

13 Kódovaná tapa B E C B F D B B G (3 + 4 body) Zakreslete do obrazce souvislý tvar z černých políček. Číslice umístěné v některých polích značí délky souvislých úseků černých políček kolem tohoto pole. Tyto úseky musí být oddělené alespoň jedním bílým polem. Nikde v obrazci nesmí být čtverec x z černých polí. Číslice jsou zde ovšem zakódované., B kódují dvě různé číslice Písmena -G kódují navzájem různé číslice v rozsahu 1-7 C B B B C C B F E B Kódovaný korál Zakreslete do obrazce korál. Tedy ortogonálně souvislý tvar z černých políček. Korál se nesmí dotýkat sám sebe ani rohem a nikde nesmí být čtverec x pouze z černých polí. Čísla kolem obrazce udávají délky souvislých úseků černých políček v daném řádku nebo sloupci, ne nutně ve stejném pořadí, ve kterém se v řádku nebo sloupci nacházejí. Písmena -E kódují navzájem různé číslice v rozsahu 1-5 D D E C D D (14 bodů) D D D E E E E D D E D D D C E C B D E D D D D D E D D

14 Shakashaka (40 bodů) Začerněte trojúhelníčky v některý polích tak, aby zbývající bílé plochy měly všechny tvar obdélníku nebo čtverce. Trojúhelníčky vždy vyplňují jednu polovinu pole. Čísla v černých polích značí počet sousedních políček (sousedících stranou), která obsahují trojúhelníček.

15 Yajisan Kazusan (40 bodů) Začerněte některá políčka v obrazci. Černá políčka spolu nemohou sousedit stranou. Zbývající bílá pole musí tvořit ortogonálně souvislou oblast. Čísla v obrazci označují počet černých polí ve směru šipky. Čísla, která zůstanou nezačerněná musí platit. Začerněná čísla jsou irelevantní.

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

Logické hry, zajímavé motivační aktivity, hlavolamy

Logické hry, zajímavé motivační aktivity, hlavolamy Logické hry, zajímavé motivační aktivity, hlavolamy Středová souměrnost Věk: 12+ Pomůcky: karton, na kterém je vyznačen střed středové souměrnosti; ještěrky ve čtyřech barvách (podle M. Eschera lze dohledat

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

301. Kostka. 302. Domino

301. Kostka. 302. Domino 301. Kostka Vystříháme všech šest dílů, každý dvakrát přehneme do tvaru hranatého U a složíme bez použití lepidla do kompaktní kostky. Jedná se o jednoduchý hlavolam, uvažujeme zatím jen barvy, písmena

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Tabulkový program Microsoft Office Excel 2003

Tabulkový program Microsoft Office Excel 2003 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Tabulkový program Microsoft Office Excel 2003 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2007 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Excel 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 TUDIJNÍ OPOR DITNČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘEŠENÍ PLNIMETRIKÝH KONTRUKČNÍH ÚLOH EV DVIDOVÁ Ostrava 2005 Zpracovala: RNDr. Eva Davidová Recenzenti: Doc. RNDr. Pavel Květoň,

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Rozšiřující techniky. V té to ka pi to le:

Rozšiřující techniky. V té to ka pi to le: 4 Rozšiřující techniky V té to ka pi to le: Práce s listy sešitu Další způsoby zadávání dat Ověřování vstupních dat Jednotný vzhled tabulek Motivy Rychlé styly buňky Rychlé styly tabulky Podmíněné formátování

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2014/04 Platnost od: 11. září 2014 Poslední revize: 1. dubna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Ústav informatiky

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Ústav informatiky SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Michal Blažek 2006 Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky

Více

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Autoři: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy učitelů

Více

volitelný předmět Problémové úlohy

volitelný předmět Problémové úlohy Pro chytré hlavy volitelný předmět Problémové úlohy ZŠ Planá nad Lužnicí Pavla Capáková 1 Obsah Úvod 3 Druhy logických úloh 3 Příklady šifrování Jak zašifrovat slovo zelenina 4 Co budeme často potřebovat

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více