VA TECH EZ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VA TECH EZ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA VA TECH EZ

2 2 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

3 Výroční zpráva VA TECH EZ a.s. OBSAH Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v obchodním roce 2005/2006 Představenstvo společnosti VA TECH EZ a.s. Organizace společnosti VA TECH EZ a.s. Zpráva auditora Účetní závěrka Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 3

4 4 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

5 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V OBCHODNÍM ROCE 2005/2006 Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, milé kolegyně a vážení kolegové, naše společnost prošla v obchodním roce 2005/2006 několika významnými změnami a my bychom Vás o nich rádi prostřednictvím Výroční zprávy informovali. Události a změny Dne 10. července 2006 podepsali Siemens Österreich AG a Siemens s.r.o. smlouvu o převodu většinového podílu akcií našeho podniku. Stali jsme se tak dceřinou společností českého zástupce koncernu Siemens a věříme, že našimi znalostmi a rozsáhlým portfoliem služeb posílíme tým Siemens s.r.o., který svými výrobky pokrývá významnou část trhu České republiky. Nyní také můžeme našim zákazníkům nabízet kompletní řadu vysoce kvalitních produktů Siemens ze všech oblastí a oborů, ve kterých se koncern pohybuje. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že toto spojení prospěje nejen našim obchodním partnerům a zákazníkům, ale také našim zaměstnancům. Projekty Segment Energetika Ve stále se rozvíjejícím segmentu Energetika jsme získali zakázky jako např. dodávku a montáž kompletní části elektro pro parní kondenzační turbínu TG6 ve Štětí, rekonstrukci části elektro a MaR technologie pro Malou vodní elektrárnu Strž v Kroměříži nebo třeba dodávky pro nově budovaný Větrný park Rusová. Důležitým projektem je dodávka a montáž zařízení pro novou rozvodnu 110 / 22 kv v severočeské průmyslové zóně Krupka. Podílíme se také na projektu otočení dálkové pasové dopravy 4. skrývkového řezu v dolech Bílina a vedle již tradiční údržby části elektro a MaR pro papírenský gigant Mondi Packaging Paper Štětí jsme v této papírně získali rovněž zakázku na údržbu zařízení nízkého napětí. Údržbou energetiky jsme byli také pověřeni jedním z nejstarších a nejznámějších českých pivovarů, a sice Plzeňským Prazdrojem. Segment Průmysl K novým zakázkám v tomto oboru patří například dodávky kompletní stavební části elektro pro nově budovaný závod společnosti KNAUF INSULATION v již zmíněné průmyslové zóně Krupka, dodávka a montáž TZB a rozváděčů nízkého napětí v rozšiřujícím se závodu společnosti Nemak v průmyslové zóně Havraň nebo dodávky zařízení elektro pro výrobu polyesterových pryskyřic společnosti VIAMONT. K významným projektům naší společnosti počítáme také dodávku a montáž silnoproudých elektroinstalací pro nový závod TRUMPF v Liberci. Segment Infrastruktura Za důležitý úspěch považujeme získanou zakázku na dodávky zařízení pro budovaný úsek dálnice D8 mezi Trmicemi a Řehlovicemi nebo například zpracování projektu, demontáž starých a montáž nových zařízení pro zakázku rekonstrukce aerodynamického tunelu Výzkumného zkušebního a leteckého ústavu v Letňanech. Segment Budovy Nejrozsáhlejší realizovanou zakázku v tomto segmentu představuje komplexní projekt Palladium Praha, jehož dokončení se plánuje na třetí čtvrtletí roku 2007, a na němž se naše společnost velmi významně podílí. Jako další můžeme jmenovat kupříkladu dodávky silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací v nově budované montážní hale závodu Kiekert-CS, kompletní rekonstrukci části elektro a technic- Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 5

6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V OBCHODNÍM ROCE 2005/2006 kého zařízení budov ve Škodově paláci, do nějž se postupně stěhuje Magistrát hlavního města Praha, dodávky a montáže elektro v nové administrativní budově s názvem E-Gate. Již dlouhodobě spolupracujeme se společností CTP Invest, která buduje průmyslové zóny po celé České republice a v obchodním roce 2006 jsme pro ni realizovali například halu A2.2 v Brně, halu BP2 v Plzni a další v Modřicích. Segment Facility Management Úspěch jsme zaznamenali také v tomto segmentu, což dokazují zakázky jako výstavba obytného parku AMADE v Újezdě u Průhonic nebo třeba kompletní Facility Management v novém administrativní centru nazvaném Diamond Point v Praze. Organizační složka VA TECH EZ a.s., Slovensko Naše společnost měla v Bratislavě organizační složku se stejným názvem, která nevykazovala žádnou zvláštní činnost, a proto bylo rozhodnuto o jejím zrušení. Na základě zrušení organizační složky VA TECH EZ a.s. v Bratislavě ke dni následně Okresný súd Bratislava I dne rozhodl, že se organizační složka s platností od vymazává z obchodního rejstříku. Finanční údaje V obchodním roce 2005/2006 vykázala naše společnost tržby ve výši tis. Kč s počtem 427 zaměstnanců (průměr). Základní kapitál společnosti ke 30. září 2006 činil tis. Kč, vlastní kapitál pak tis. Kč. Stav aktiv byl ke konci obchodního roku tis. Kč. Metody řízení rizik V neustále se měnících tržních podmínkách je velmi důležité, aby společnost prováděla své aktivity co nejefektivněji a s minimálními náklady. Na základě strategie řízení rizik má naše společnost ve svém portfoliu zajišťovací deriváty, které využívá pro pojištění peněžních toků při změnách měnových kurzů. Jednotlivé činnosti Lidské zdroje Řízení lidských zdrojů a sociální politice je věnována dlouhodobá pozornost. Základním cílem personální práce je získávat kvalifikované zaměstnance a prohlubovat jejich profesní úroveň v zájmu společnosti. Při získávání nových odborníků spolupracujeme s renomovanými personálními agenturami. Velmi důležitá pro nás je rovněž spolupráce s Centrem odborné přípravy, jehož studenti u nás vykonávají odbornou praxi. Velký důraz je také kladen již tradičně na pravidelné vzdělávání zaměstnanců, jazykové vzdělávání a prohlubování odborných znalostí. Snažíme se pro své zaměstnance vytvářet vhodné a přitažlivé pracovní podmínky a motivovat je zajímavou prací, adekvátním oceněním a odměňováním. Komunikace Pro naší společnost je průběžná komunikace směrem k obchodním partnerům, ale i k zaměstnancům velmi důležitým faktorem pozitivního vývoje společnosti. K tomu nám slouží prostředky jako magazín INFO, zprávy o aktuálním dění ve společnosti, firemní prezentace v časopisech a novinách, rozesílání dopisů s novými a důležitými údaji týkajícími se naší společnosti a mnoho dalších. Využíváme rovněž systému Key Account Management, v jehož rámci mají naší zákazníci a partneři přiděleny své Key Account Managery, kteří jim jsou neustále k dispozici. Nyní již pracujeme podle pravidel a směrnic koncernu Siemens a věříme, že naše komunikační politika je a v budoucnosti také dále bude ve spolupráci s kolegy z mateřské společnosti Siemens s.r.o. úspěšná. 6 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

7 Systém kvality a EMS Zájmem naší společnosti je aplikace celosvětových trendů v oblasti jakosti (QMS), environmentálního managementu (EMS) a systému BOZP, které se soustředí především na flexibilnější nastavení systémů k řízení firmy. Více důrazu se nyní klade na další zlepšování, tvorbu záznamů a řízení subdodavatelských činností. Z tohoto důvodu došlo v roce 2005 k revizi systémových požadavků EMS a vydání certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2005. Naší společnosti se díky sledování trendu řízení EMS systému a včasné aplikaci požadavků podařilo již o půl roku dříve, než bylo plánováno, přejít na nový systém. Důsledná realizace všech požadavků vycházejících z nové ČSN EN ISO 14001:2005 byla potvrzena při kontrolní návštěvě společnosti LRQA na začátku obchodního roku V květnu 2006 pak došlo k pravidelné tříleté recertifikaci systému QMS s prodloužením certifikátu do roku Největší změnou v systému řízení BOZP se stalo hodnocení jednotlivých rizik na stavbách a pravidelné seznamování našich zaměstnanců a subdodavatelů s možnými riziky, díky čemuž se podařilo zabránit potenciálním středně těžkým a těžkým úrazům a silně minimalizovat drobné úrazy. V následujícím období nás čeká úprava systémových požadavků dle standardů koncernu Siemens. V roce 2007 je také naplánována pravidelná tříletá recertifikační návštěva na systém EMS a pravidelné kontroly EMS a QMS společností LRQA. Výzkum a vývoj V oblasti výzkumu a vývoje naše společnost nevyvíjela v obchodním roce 2005/2006 žádné aktivity. Výhled Nejdůležitějším úkolem naší společnosti pro příští obchodní rok i nadále zůstává úspěšná realizace získaných zakázek v čele se spokojenými zákazníky. Kromě toho se také zaměříme na přizpůsobení se organizačním strukturám koncernu Siemens a využití jeho synergických efektů a dlouholetých zkušeností. Na závěr bychom rádi poděkovali jménem celé společnosti našim zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům za vynikající spolupráci a nasazení. Přejeme Vám všem mnoho úspěchů v dalším období. Dr. Gerhard Kornfeld Ing. Aleš Tomec Ing. Stanislav Stejskal Předseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 7

8 Představenstvo VA TECH EZ a.s. Dr. Gerhard Kornfeld předseda 38 let (do ) Ing. Daniel Mach člen 44 let (do ) Othmar Kriechbaum člen 48 let (do ) Ing. Aleš Tomec člen 49 let (od ) Ing. Stanislav Stejskal člen 36 let (od ) 8 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

9 Organizační struktura VA TECH EZ a.s. (platná k ) Představenstvo BoD Servisní úseky (SEU) Operativní jednotky (OPJ) (Zákaznická centra) Personalistika a Controlling PC Finance a Právo FP Nákup, logistika NL Výroba rozváděčů VR Montážní centrum MC Zákaznické centrum ZA Energetika, Průmysl a Infrastruktura Zákaznické centrum ZB Technologie budov Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 9

10 VA TECH EZ a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 30. září Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

11 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 11

12 12 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

13 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 13

14 14 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

15 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 15

16 16 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

17 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 17

18 18 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

19 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 19

20 20 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

21 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 21

22 22 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

23 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 23

24 24 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

25 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 25

26 26 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

27 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 27

28 28 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

29 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 29

30 30 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

31 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 31

32 32 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

33 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 33

34 34 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

35 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 35

36 36 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

37 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 37

38 38 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

39 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 39

40 40 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

41 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 41

42 42 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

43 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. 43

44 44 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s.

45

46

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva Schopnost firmy vytvářet zisk je zásadní podmínkou pro to, aby přežila zlé časy a mohla se dále rozvíjet. Zásluhu na tom, že se nám podařilo udržet výši zisku, má především široký tým vedoucích

Více

Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2013 Siemens, s.r.o. siemens.cz OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 6 Úvodní slovo Lidské zdroje 8 Úvodní slovo Životní prostředí 10 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 12 Úvodní slovo Finanční

Více

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Výroční zpráva 2007 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Investiční činnost 10 Životní prostředí

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Obsah Obsah...2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2003...3 I. Mise společnosti...3 II. Profil skupiny společností ELTODO...4 III. Historie...5 IV.1. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

Více

RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2012 Tržby celkem (mil. Kč) 2 557 EBITDA (mil. Kč) 596 Provozní zisk (mil. Kč) 528 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 528 Zisk po

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

výroční zpráva ELTODO EG, a.s.

výroční zpráva ELTODO EG, a.s. 2006 výroční zpráva ELTODO EG, a.s. ELTODO EG ELTODO PATNÁCTILETÁ CESTA K PROSPERITĚ ELTODO EG Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace o společnosti... 5 Organizační nastavení společnosti... 6 Zaměření

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s.

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. I Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. II 1 Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. 1 2 3 4 Profil společnosti 5 Základní ukazatele Metrostav a.s. 2010 až 2014 6 Úvodní slovo 7 Podnikání společnosti v roce 2014 12

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, jsem rád, že Vám mohu představit Výroční zprávu společnosti

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2012 Skupina Severočeské doly 007 011 018 020 Skupina Severočeské doly stabilně dosahuje dynamických obchodních výsledků. 046 048 050 053 Severočeské doly mají smysl pro detail, který se

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více