Výroční zpráva za rok ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.1.

2 OBSAH : Charakteristika společnosti 4 Představenstvo a dozorčí rada 5 Zpráva předsedy dozorčí rady 6 Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti za rok Organizační a řídicí struktura 8 Pracoviště společnosti 9 Péče o životní prostředí 10 Systémy řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin 11 Finanční část 12 Rozvaha 14 Výkaz zisků a ztráty 16 Příloha k účetní uzávěrce 18 Zpráva auditora 31 Jiné skutečnosti 32 ČSAD JIHOTRANS ČSAD JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice Česká Rebublika IČO : , DIČ : CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 892 Telefon : , fax : ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.2.

3 CHARAKRETISTIKA SPOLEČNOSTI Základní předměty činnosti nákladní doprava tuzemská a zahraniční, logistické a spediční služby přeprava kusových zásilek a celní služby opravárenské a servisní služby pro dopravní techniku, pneuservisy, náhradní díly, čerpací stanice veřejná osobní autobusová a zájezdová doprava Hlavní ukazatele / tis. Kč ČSAD JIHOTRANS Aktiva netto Vlastní kapitál Základní kapitál Počet zaměstnanců 754 Nákladní vozidla 258 Přívěsy a návěsy 253 Autobusy 147 Členové orgánů společnosti Představenstvo Ing. Miloslav Mrkvička, předseda představenstva a personální ředitel Robert Krigar, člen představenstva a generální ředitel Ing. František Lafata, člen představenstva a ředitel pro ekonomiku a strategii Dozorčí rada Eva Horká, předsedkyně dozorčí rady Kamil Sloboda, člen dozorčí rady Ing. Vladimír Votřel, člen dozorčí rady Členství v organizacích ČESMAD BOHEMIA Česká společnost pro jakost Jihočeská hospodářská komora Nadace Jihočeské cyklostezky ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.3.

4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY A PŔEDSTAVENSTVA Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2010 a návrhu na rozdělení zisku ČSAD JIHOTRANS a.s. Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, v rámci zasedání během roku 2010 sledovala, kontrolovala a pravidelně projednávala plnění podnikatelského plánu, výsledky hospodaření a finanční situaci společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechny potřebné podklady a informace. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2010 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AUDIT JIH s.r.o. Auditorská společnost došla k závěru, že účetní závěrka, v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k a výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada posoudila hospodaření společnosti a s přihlédnutím ke stanovisku auditora konstatuje, že účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti k , nákladů, výnosů, výsledku hospodaření za rok 2010 a souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku. V Českých Budějovicích Eva Horká, předseda dozorčí rady ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 Vážení přátelé, Dovolte mi seznámit Vás se stavem hospodaření společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s., s jejími ekonomickými výsledky za rok 2010 a také s podstatnými událostmi, které významným způsobem ovlivnily a ovlivňují hospodářský život společnosti. Společnost ČSAD JIHOTRANS je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství, která disponuje kvalitním technickým a personálním potenciálem. Společnost poskytuje komplexní a kvalitní služby silniční nákladní dopravy, spedice, logistiky včetně přepravy kusových zásilek, služby veřejné autobusové osobní dopravy, komplexní servisní a opravárenské služby pro motoristy především nákladní a autobusové dopravy. Ohlédnutí za rokem V roce 2010 doznívala v Evropě i v České republice hospodářské recese, od poloviny roku jsme zaznamenali růst trhu a tržeb především v nákladní dopravě, spedici a logistice. I v loňském roce pokračoval proces úsporných opatření, který zabezpečil finanční a ekonomickou stabilitu společnosti, hospodaření s přiměřenou rentabilitou a vyrovnanými finančními toky. Společnost ČSAD JIHOTRANS za rok 2010 dosáhla tržeb tis. Kč, což je o 230 milionů více než v roce předchozím. Společnost za rok 2010 dosáhla tis. Kč zisku po zdanění. Jakost a péče o životní prostředí, bezpečnost potravin. Od roku 1999, kdy společnost ČSAD JIHOTRANS poprvé zavedla systém managementu kvality, neustále buduje a rozvíjí dnes již integrovaný systém managementu. Ten zahrnuje systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentální systém managementu podle ČSN EN ISO 14001: 2004 a systém managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000:2006. Systémy zahrnují mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu, kusovou přepravu zásilek, veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, opravy silničních vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí, vyprošťovací a odtahové služby. Jsou periodicky ověřovány nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace IQNet. Na přání některých zákazníků společnost ČSAD JIHOTRANS rozšířila v roce 2010 integrovaný systém managementu o Systém bezpečnosti krmiv podle normy GMP+. Systém byl certifikován společností TÜV NORD Czech. Vize společnosti. Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií společnosti ČSAD JIHOTRANS především trvale zvyšovat svou tržní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neméně důležitý je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a pečovat o spokojenost zaměstnanců. Závěrem. Tato výroční zpráva Vám nabízí základní informace o společnosti, o organizační struktuře, činnosti jednotlivých divizí a podnikatelských středisek včetně úplné kompletní roční závěrky. Domnívám se, že po prostudování výroční zprávy dojdete k závěru, že ČSAD JIHOTRANS je perspektivní, dynamicky se rozvíjející společnost s velmi dobrou technickou základnou, ekologickými přístupy, schopným managementem a stabilizovaným týmem kvalifikovaných pracovníků Miloslav Mrkvička předseda představenstva ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.4.

5 ŘÍDÍCÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKRURA Podnikatelské dopravní uskupení JIHOTRANS GROUP ČSAD JIHOTRANS Generální ředitel Robert Krigar ČSAD STRANS Ing. Vladimír Warisch Ředitel společnosti BAWEPNEU Jiří Trousil Ředitel společnosti ČSAD JAVORIV Valentin Ustimenko Jednatel společnosti TACHOSERVIS AUTOLINHART BOREK Ing. Roman Janoštík Ředitel společnosti AUTOLINHART TRUCK Jan Horký Ředitel společnosti Personalistika Ing. Miloslav Mrkvička Personální ředitel Strategie a ekonomika Ing. František Lafata Ředitel pro strategii a ekonomiku Obchod Ing. Miloslav Podhola Obchodní ředitel Provoz a technika Martin Lachkovič Technický ředitel D1 Divize nákladní dopravy Ing. Miroslav Dvořák Ředitel divize D2 Divize autobusové dopravy Petr Kocar Ředitel divize D4 Divize služeb Č. Budějovice Ing. Jiří Trousil Ředitel divize D5 Divize logistiky Č. Budějovice František Fatka Ředitel divize D6 Divize služeb Kaplice Zdeněk Dorschner Ředitel divize D7 Divize služeb Vimperk ingfrantišek Švec Ředitel divize D9 Divize logistiky Dubí Jiří Hrneček Ředitel divize ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.5.

6 PRACOVIŠTĚ SPOLEČNOSTI ČSAD JIHOTRANS České Budějovice správa společnosti, nákladní doprava, spedice, osobní doprava, sběrná služba, celní služby, celní sklad, celní deklarace, služby motoristům, Truck-Bus Center - Kaplice nákladní doprava, čerpací stanice - Vimperk opravárenství, čerpací stanice, pneuservis - Dubí logistika, pracoviště dopravní obsluhy - Nové Sedlo logistika, pracoviště dopravní obsluhy - Pelhřimov sběrná služba RADIÁLKA - Strakonice sběrná služba RADIÁLKA - Tábor sběrná služba RADIÁLKA ČSAD STTRANS Strakonice BAWEPNEU Č. Budějovice TACHOSERVIS Č. Budějovice AUTOLINHART BOREK Č. Budějovice AUTOLINHART TRUCK Č. Budějovice ČSAD JAVORIV Ukrajina, Lvovská oblast nákladní doprava, osobní doprava, služby motoristům, čerpací stanice Oprava pneumatik, protektorování opravy, seřizování a kontrola tachografů prodej a servis osobních a užitkových vozů Renault a Dacia prodej a servis nákladních vozů Renault nákladní doprava, skladování ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.6.

7 SYSTÉMY JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI POTRAVIN Certifikované činnosti : ISO 9001, ISO veřejná linková osobní a zájezdová doprava, mezinárodní a tuzemská silniční nákladní doprava, mezinárodní a tuzemská spedice, přeprava kusových zásilek, údržba a opravy vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí motorových vozidel, vyprošťovací a odtahová služba, ověřování tachografů, logistika a skladování ISO skladování, přeprava zboží Vývoj certifikací: certifikace systému managementu jakosti podle norem ČSN EN ISO recertifikace systému managementu jakosti na normu ČSN EN ISO 9001: certifikace systému environmentálního managementu podle norem ČSN EN ISO prvenství mezi českými dopravními firmami při zavedení environmentálního managementu ČSN EN ISO certifikace systému managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000: certifikace systému managementu jakosti na normu ČSN EN ISO 9001:2009 FINANČNÍ ČÁST ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.7.

8 Renault TRUCK ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.8.

9 výroční zpráva 2010 / str.9.

10 výroční zpráva 2010 / str.10.

11 výroční zpráva 2010 / str.11.

12 výroční zpráva 2010 / str.12.

13 výroční zpráva 2010 / str.13.

14 výroční zpráva 2010 / str.14.

15 výroční zpráva 2010 / str.15.

16 výroční zpráva 2010 / str.16.

17 výroční zpráva 2010 / str.17.

18 výroční zpráva 2010 / str.18.

19 výroční zpráva 2010 / str.19.

20 výroční zpráva 2010 / str.20.

21 výroční zpráva 2010 / str.21.

22 výroční zpráva 2010 / str.22.

23 výroční zpráva 2010 / str.23.

24 výroční zpráva 2010 / str.24.

25 výroční zpráva 2010 / str.25.

26 výroční zpráva 2010 / str.26.

27 výroční zpráva 2010 / str.27.

28 výroční zpráva 2010 / str.28.

29 výroční zpráva 2010 / str.29.

30 ZPRÁVA AUDITORA ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.30.

31 JINÉ SKUTEČNOSTI Žádné významnější události, které by mohly ovlivnit výsledek hospodaření společnosti a její další rozvoj, nebyly od data sestavení účetní uzávěrky do data vydání výroční zprávy zaznamenány. koncesionář ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.31.

Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku 2008 6. Zpráva předsedy dozorčí rady 7

Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku 2008 6. Zpráva předsedy dozorčí rady 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice 370 21 Česká Rebublika IČO : 251 712 16, DIČ : CZ251 712 16 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4...

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4... výroční zpráva 2014 Obsah 2....Charakteristika společnosti 2....Členové orgánů společnosti 2....Organizační struktura 3....Zpráva předsedy představenstva 4....Zpráva předsedy dozorčí rady 6....Nejlepší

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

ČSAD STTRANS. výroční zpráva

ČSAD STTRANS. výroční zpráva ČSAD STTRANS a. s. U nádraží 984, 386 13 Strakonice, Czech Republic Tel. +420 389 055 226, fax +420 389 055 225 E-mail: csad@sttrans.cz www.sttrans.cz ČSAD STTRANS výroční zpráva Charakteristika společnosti

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2013 13 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Výsledky společnosti za rok 2013 jsou jednak náznakem postupného odeznívání krize započaté v roce 2008 a jednak důsledkem dalšího posilování pozice

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TECHSYS - HW a SW, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TECHSYS - HW a SW, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 TECHSYS - HW a SW, a. s. 1 OBSAH 1 2 3 4 Hlavní aktivity v roce 2014 3 Rozvoj společnosti v roce 2014 5 Ekonomické výsledky za rok 2014 7 Srovnání ekonomických parametrů let 2012 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Ke dni 31. 12. 2012. Tel: +420 577 692 119 Fax: +420 577 692 199 E-mail: zliner@zliner.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Ke dni 31. 12. 2012. Tel: +420 577 692 119 Fax: +420 577 692 199 E-mail: zliner@zliner.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Ke dni 31. 12. 2012 Tel: +420 577 692 119 Fax: +420 577 692 199 E-mail: zliner@zliner.cz 1. Úvodní slovo jednatelů společnosti Vážené dámy a pánové, prostřednictvím výroční zprávy Vám chceme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31.12.2012 OBSAH Identifikace společnosti 1 Úvodní slovo 2 SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. Vize a Kodex 3 Systém managementu jakosti 4 Lidské zdroje 5 Jednotlivé divize Divize

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

OBSAH. Úvodní slovo 2. Identifikace společnosti 3. Hodnocení roku 2011 4. SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. Vize a Kodex 5. Systém managementu jakosti 6

OBSAH. Úvodní slovo 2. Identifikace společnosti 3. Hodnocení roku 2011 4. SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. Vize a Kodex 5. Systém managementu jakosti 6 OBSAH Úvodní slovo 2 Identifikace společnosti 3 Hodnocení roku 2011 4 SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. Vize a Kodex 5 Systém managementu jakosti 6 Lidské zdroje 7 Jednotlivé divize Divize Automobilová technika

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, Obsah Úvodní slovo ředitele podniku 2 Základní informace o podniku 3 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 4 Vývoj technologií a výrobků 8 Systém zabezpečení jakosti a certifikace 9 Rozvoj

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DTS Vrbenský, a.s. Představení společnosti DTS Vrbenský, a.s. 4 Úvodní slovo 5 Profi l společnosti 8 Organizační struktura 10 Zpráva představenstva 11 Finanční hospodaření 14 Zpráva

Více

Výroční zpráva. za rok 2012. Služby města Oseka, s.r.o.

Výroční zpráva. za rok 2012. Služby města Oseka, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2012 Služby města Oseka, s.r.o. 30. 4. 2013 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO...3 1.1. FIRMA V ROCE 2012...4 2. PROFIL SPOLEČNOSTI...8 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...8 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 2 ZPRÁVA 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE................................. 4 a 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více