Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)"

Transkript

1 OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS , 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní verze Strana 3, Základem pro tvorbu. ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály Technické dodací podmínky svařovacích přídavných materiálů Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování Nová verze Strana 3, Základem pro tvorbu. ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování Část č. 2 Původní verze Strana 4, kap. 3 Souvisící dokumenty Nová verze Strana 4, kap. 3 Související dokumenty Část č. 3 Původní verze Strana 4, kap. 5 Seznam zkratek a značek Nová verze Strana 4, kap. 5 Použité zkratky, značky a definice Část č. 4 Původní verze Strana 5, kap. 9 Klasifikace Nová verze Strana 5, kap. 9 Klasifikace a označování požadavků a vlastností Část č. 5 Původní verze Strana 5, čl. 9.1 Označování požadavků a vlastností Nová verze Strana 5, čl. 9.1 Příklad označení Část č. 6 Původní verze Strana 5, čl. 9.2 Příklad značení Nová verze Strana 5, čl. 9.2 Příklady vhodných obalených elektrod Část č. 7 Původní verze Nová verze Strana 5, kap. 10 Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) 10.7 Opatřování přídavných materiálů

2 Část č. 8 Původní verze Strana 5, čl Dokumenty Nová verze Strana 5, čl Dokumenty Část č. 9 Původní verze Strana 5, čl Výstupní kontrola elektrod Nová verze Strana 5, čl Státní ověřování jakosti dodávek odborný dozor a konečná kontrola OSOJ Část č. 10 Původní verze Strana 6, kap. 1, 1. odstavec zkušební metody, hodnocení, klasifikační zkoušky, Nová verze Strana 6, kap. 1, 1. odstavec zkušební metody, hodnocení, kvalifikační zkoušky, Část č. 11 Původní verze Strana 6, kap. 1, 4. odstavec ocelí se stanovuje požadavek Nová verze Strana 6, kap. 1, 4. odstavec ocelí se stanovuje zejména požadavek Část č. 12 Původní verze Strana 6, kap. 1, poslední odstavec Pro potřeby tohoto ČOS Nová verze Strana 6, kap. 1, poslední odstavec (zrušeno) Část č. 13 Původní verze Strana 6, kap. 3 Souvisící dokumenty Nová verze Strana 6, kap. 3 Související dokumenty Část č. 14 Původní verze Strana 6, kap. 3, první věta V tomto ČOS jsou odkazy na dále uvedené normy, např. na další dokumenty, které se tímto stávají jeho normativní součástí. Nová verze Strana 6, kap. 3, první věta V tomto ČOS jsou uvedeny související dokumenty, které jsou nezbytné pro správné použití tohoto ČOS a které se tímto stávají jeho normativní součástí. Část č. 15 Původní verze Strana 6, kap. 3, 1. odstavec do ČOS zapracována opravou na základě provedené revize ČOS. Nová verze Strana 6, kap. 3, 1. odstavec do ČOS zapracována opravou nebo při jeho přepracování 2

3 na vyšší vydání. Část č. 16 Původní verze Strana 6, čl. 3.1 Zákon č. 309/2000 Sb k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona Nová verze Strana 6, čl. 3.1 k zajištěno obrany státu a o změně živnostenského zákona ve znění pozdějších předpisů Část č. 17 Původní verze Strana 7, čl. 3.1 RMO č. 1/2003 Státní ověřování výrobků a služeb Nová verze Strana 7, čl. 3.1 (zrušeno) Část č. 18 Původní verze Strana 7, čl. 3.1 Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů Nová verze Strana 7, čl. 3.1 Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění pozdějších změn a doplňků Část č. 19 Původní verze Strana 7, čl. 3.1 ČSN EN ISO 6947 Svařování Pracovní polohy Definice úhlů sklonu a otočení ( ) Nová verze Strana 7, čl. 3.1 ČSN EN ISO 6947 Svařování a příbuzné procesy Polohy svařování ( ) Část č. 20 Původní verze Strana 7, čl. 3.1 ČSN EN Svařovací materiály Zkušební metody Část 1: Zkušební kus pro odběr zkušebních vzorků z čistých svarových kovů z oceli, niklu a niklových slitin ( ) Nová verze Strana 7, čl. 3.1 ČSN EN ISO Svařovací materiály Zkušební metody Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu ( ) Část č. 21 Původní verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN Svařovací materiály Zkušební metody Část 3: Zkoušení vhodnosti přídavných materiálů pro svařování koutových 3

4 svarů v polohách ( ) Nová verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN ISO Svařovací materiály Zkušební metody Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů ( ) Část č. 22 Původní verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN 970 nedestruktivní zkoušení tavných svarů Vizuální kontrola ( ) Nová verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN ISO Nedestruktivní zkoušení svarů Vizuální kontrola tavných svarů ( ) Část č. 23 Původní verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN 875 Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů Zkoušky rázem v ohybu Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení ( ) Nová verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN ISO 9016 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů Zkoušky rázem v ohybu Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení ( ) Část č. 24 Původní verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN 876 Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů Podélná zkouška tahem svarového kovu tavného svarového spoje ( ) Nová verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN ISO 5178 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů ( ) Část č. 25 Původní verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály Technické dodací podmínky svařovacích přídavných materiálů Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování ( ) 4

5 Nová verze Strana 8, čl. 3.1 ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování ( ) Část č. 26 Původní verze Strana 10, kap. 5 Seznam zkratek a značek Nová verze Strana 10, kap. 5 Použité zkratky, značky a definice Část č. 27 Původní verze Strana 10, kap. 5 Nová verze Strana 10, kap. 5 V tomto ČOS jsou jednotně použity následující: Část č. 28 Původní verze Strana 10, kap. 5 KV Nárazová práce [J] Nová verze Strana 10, kap. 5 K Absorbovaná energie [J] Část č. 29 Původní verze Strana 10, kap. 5 ZSOJ Zástupce pro státní ověřování jakosti Nová verze Strana 10, kap. 5 OSOJ Odbor pro státní ověřování jakosti Část č. 30 Původní verze Strana 12, čl svarový spoj dle ČSN EN a ČOS Nová verze Strana 12, čl svarový spoj dle ČSN EN ( ) a ČOS Část č. 31 Původní verze Strana 12, čl. 6.2, 3. odstavec Elektrody jsou kvalifikovány v pěti třídách podle minimální meze kluzu (pevnosti a tažnosti) čistého svarového kovu, jak jsou pro účely klasifikace podle ČSN EN 757 ( ) uvedeny v TABULCE 2, kde je také uvedeno i označení používané pro klasifikaci. Nová verze Strana 12, čl. 6.2, 3. odstavec Elektrody jsou podle ČSN EN 757 ( ) kvalifikovány v pěti třídách podle minimální meze kluzu (pevnosti a tažnosti) čistého svarového kovu, jak jsou pro účely klasifikace uvedené s používaným označením v tabulce 2. 5

6 Část č. 32 Původní verze Strana 12, čl. 6.2 Minimální mez kluzu R el /R p 0,2 [MPa] TABULKA 2 Pevnostní vlastnosti a označení Mez pevnosti v tahu R m [MPa] Minimální tažnost A 5 [%] Označení pro klasifikaci Nová verze Strana 12, čl. 6.2 Třída Minimální mez kluzu R el /R p 0,2 [MPa] TABULKA 2 Pevnostní vlastnosti a označení Mez pevnosti v tahu R m [MPa] Minimální tažnost A 5 [%] Označení pro klasifikaci Část č. 33 Původní verze Strana 12, čl. 6.2 Nová verze Strana 12, kap. 7 Svařovací elektrody pro svařování vysokopevnostních ocelí podle ČSN EN 757 ( ) jsou kvalifikovány jen do minimální meze kluzu 890 MPa. V případě potřeby svarového kovu s vyššími hodnotami meze kluzu je možné použít svařovací elektrody podle MIL-E-22200/9B(1) nebo MIL-E /11A s mezí kluzu až 1055 MPa případně i jiné komerčně dosažitelné, které budou ověřené a odzkoušené podle tohoto ČOS. POZNÁMKA 3 Svařovací elektrody pro svařování vysokopevnostních ocelí jsou podle ČSN EN 757 ( ) kvalifikovány jen do minimální meze kluzu 890 MPa. V případě potřeby svarového kovu s vyššími hodnotami meze kluzu je možné použít svařovací elektrody podle MIL-E-22200/9B(1) nebo MIL-E- 6

7 22200/11A s mezí kluzu až 1055 MPa případně i jiné komerčně dosažitelné, které budou ověřené a odzkoušené podle tohoto ČOS a plně vyhoví daným požadavkům. Část č. 34 Původní verze Strana 13, čl. 7.1 s ohledem na dosažení pevnostních vlastností daných TABULKOU 2 a 4. Nová verze Strana 13, čl. 7.1 s ohledem na dosažení požadovaných pevnostních vlastností daných tabulkou 2 a 4. Část č. 35 Původní verze Strana 13, čl. 7.1, 2. odstavec svarového kovu uvádí TABULKA 3. Nová verze Strana 13, čl. 7.1, 2. odstavec svarového kovu uvádí tabulka 3. Část č. 36 Původní verze Strana 13, TABULKA 3, název Chemické složení čistého svarového kovu a mezní hodnoty Nová verze Strana 13, TABULKA 3, název Požadavky na chemické složení čistého svarového kovu a mezní hodnoty Část č. 37 Původní verze Strana 13, čl. 7.2 Mechanické vlastnosti čistého svarového kovu obalených elektrod pro svařování vysokopevných ocelí v rozsahu TABULKY 1 musí splňovat požadavky na vlastnosti podle TABULKY 4. Nová verze Strana 13, čl. 7.2 Mechanické vlastnosti čistého svarového kovu obalených elektrod pro svařování vysokopevných ocelí v rozsahu tabulky 1 musí splňovat požadavky na vlastnosti podle tabulky 4, kde je pro potřeby vojenské techniky zařazena ještě další pevnostní třída. Část č. 38 Původní verze Strana 13, čl. 7.2, 2. odstavec Požadované hodnoty nárazové práce KV uvádí TABULKA 4, kde jsou Nová verze Strana 13, čl. 7.2, 2. odstavec...požadované hodnoty absorbované energie K uvádí tabulka 4, kde 7

8 Část č. 39 jsou Původní verze Strana 13, čl. 7.2, 3. odstavec uvedené v TABULCE 4 musí být Nová verze Strana 13, čl. 7.2, 3. odstavec uvedené v tabulce 4 musí být Část č. 40 Původní verze Nová verze Část č. 41 Strana 14, TABULKA 4, poslední sloupec Strana 14, TABULKA 4, poslední sloupec Minimální nárazová práce KV [J] Minimální absorbovaná energie K [J] Původní verze Strana 14, čl uvedené v TABULCE 5 Nová verze Strana 14, čl uvedené v tabulce 5. Část č. 42 Původní verze Strana 14, čl na OBRÁZKU 1) v TABULCE 6. Nová verze Strana 14, čl na obrázku 1) v tabulce 6. Část č. 43 Původní verze Strana 16, kap. 8 V TABULCE 7, (2x) Nová verze Strana 16, kap. 8 v tabulce 7, (2x) Část č. 44 Původní verze Strana 16, TABULKA 7 Odběr zkušebních vzorků ČSN EN 876 ( ) Nová verze Strana 16, TABULKA 7 Odběr zkušebních vzorků ČSN EN ISO 5178 ( ) Část č. 45 Původní verze Strana 16, TABULKA 7...Odběr zkušebních vzorků ČSN EN 875 ( ) Nová verze Strana 16, TABULKA 7 Odběr zkušebních vzorků ČSN EN ISO 9016 ( ) Část č. 46 Původní verze Strana 17, čl. 8.2 podle OBRÁZKU 1 se Nová verze Strana 17, čl. 8.2 podle obrázku 1 se Část č. 47 Původní verze Strana 17, čl. 8.4, 1. odst. Podle PŘÍLOHY A normy Nová verze Strana 17, čl. 8.4, 1. odst. Podle přílohy A normy Část č. 48 8

9 Původní verze Strana 17, čl. 8.4, 2. odstavec podle TABULKY 3 tohoto ČOS. Nová verze Strana 17, čl. 8.4, 2. odstavec podle tabulky 3 tohoto ČOS. Část č. 49 Původní verze Strana 17, čl. 8.5 proto je nezbytné stanovení Nová verze Strana 17, čl. 8.5 proto je nezbytné provádět stanovení Část č. 50 Původní verze Strana 17, čl. 8.5 Stanovený obsah difúzního vodíku v navařeném kovu je přípustný max. 5 mlg -1. Nová verze Strana 17, čl. 8.5 Obsah difúzního vodíku v navřeném kovu je přípustný max. 5 mlg -1, není-li stanoveno jinak (např. v technických podmínkách pro konkrétní svařovanou konstrukci a požadavek na stupeň E do 3 mlg -1 v závislosti na požadavcích pro uvažovanou aplikaci). Část č. 51 Původní verze Strana 18, čl. 8.6 podle TABULKY 4 podle TABULK 1 OBRÁZEK 2 Nová verze Strana 18, čl. 8.6 podle tabulky 4 podle tabulky 1 obrázek 2 Část č. 52 Původní verze Strana 18, čl. 8.7, 1. odstavec Při vytváření zkušebního kusu se provede vizuální kontrola a vyhodnocení podle ČSN EN 970 ( ), zejména se sleduje případný vznik trhlin a dodržení podmínek svařování pro zkoušený typ obalené elektrody a interpass teplotu T ip Nová verze Strana 18, čl. 8.7, 1. odstavec Při vytváření zkušebního kusu se provede vizuální kontrola a vyhodnocení podle ČSN EN ISO (051180), zejména se sleduje dodržení podmínek svařování pro zkoušený typ obalené elektrody, interpass teplota T ip a případný vznik trhlin Část č. 53 Původní verze Strana 18, čl. 8.8 podle ČSN EN 876 ( ) 9

10 Nová verze Strana 18, čl. 8.8 podle ČSN EN ISO 5178 (051126), Část č. 54 Původní verze Strana 18, čl. 8.8 přičemž nesmí být použito tepelné řezání. Nová verze Strana 18, čl. 8.8 přičemž nesmí být při odběru vzorků použito tepelné řezání. Část č. 55 Původní verze Strana 18, čl. 8.8 viz OBRÁZEK 3. Nová verze Strana 18, čl. 8.8 viz obrázek 3. Část č. 56 Původní verze Strana 18, čl. 8.8 dané TABULKOU 4 tohoto ČOS. Nová verze Strana 18, čl. 8.8 dané tabulkou 4 tohoto ČOS. Část č. 57 Původní verze Strana 18, čl. 8.9, 1. odstavec viz OBRÁZEK 2. viz OBRÁZEK 4. Nová verze Strana 18, čl. 8.9, 1. odstavec viz obrázek 2. viz obrázek 4. Část č. 58 Původní verze Strana 18, čl. 8.9, 3. odstavec předepsaných v TABULCE 4 tohoto ČOS. Nová verze Strana 18, čl. 8.9, 3. odstavec předepsaných v tabulce 4 tohoto ČOS. Část č. 59 Původní verze Strana 18, čl udává TABULKA 7. Nová verze Strana 18, čl udává tabulka 7. Část č. 60 Původní verze Strana 19, čl podle ČSN EN ( ). Nová verze Strana 19, čl podle ČSN EN ISO ( ). Část č. 61 Původní verze Strana 19, čl. 8.10,3. odstavec provede svářeč s certifikátem Nová verze Strana 19, čl. 8.10,3. odstavec provede svářeč s platným certifikátem Část č. 62 Původní verze Strana 20, kap. 9 Klasifikace Nová verze Strana 20, kap. 9 Klasifikace a označování požadavků a vlastností 10

11 Část č. 63 Původní verze Strana 20, kap. 9 zahrnuje níže uvedené vlastnosti Nová verze kap. 9 zahrnuje níže uvedené požadavky a vlastnosti Část č. 64 Původní verze Strana 20, kap. 9 1) první část udává označení výrobku/metody svařování Nová verze kap. 9 1) první část udává označení výrobku/metody svařování Část č. 65 Obalená elektroda pro ruční obloukové svařování se označuje písmenem E; Původní verze Strana 20, kap. 9 2) druhá část udává minimální mez kluzu Nová verze kap. 9 2) druhá část udává minimální mez kluzu Část č. 66 Minimální mez kluzu se označuje číslem udávajícím jednu desetinu hodnoty v MPa (55 až 89) a k ní jsou přiřazeny pevnost v tahu a minimální tažnost dle tabulky 2; Původní verze Strana 20, kap. 9 3) třetí část udává nárazovou práci Nová verze kap. 9 3) třetí část udává absorbovanou energii Část č. 67 absorbovaná energie se označuje teplotou, při které je dosažena průměrná absorbovaná energie 47 J. Pro teplotu 40 C je označení 4 (pro 60 C označení 6 a pro +20 C označení A); Původní verze Strana 20, kap. 9 4) čtvrtá část udává označení chemického složení Nová verze kap. 9 4) čtvrtá část udává označení chemického složení 11

12 Část č. 68 chemické složení se označuje zkráceně v závislosti na koncepci legování a rozsahu obsahů prvků podle tabulky 8; Původní verze Strana 20, kap. 9 5) pátá část udává označení obalu Nová verze kap. 9 5) pátá část udává označení obalu Část č. 69 pro svařování vysokopevnostních ocelí je povoleno použít pouze obalené elektrody s obalem bazickým, který je označen písmenem B; Původní verze Strana 20, kap. 9 6) šestá část udává označení tepelného zpracování v případě, že bylo použito Nová verze kap. 9 6) šestá část udává označení tepelného zpracování v případě, že bylo použito Část č. 70 svarové kovy se používají ve stavu po svaření, bez tepelného zpracování. Pokud je požadováno žíhání ke snížení pnutí, musí být použity elektrody s označením písmenem T, které zaručují vlastnosti svarového kovu v tomto stavu; Původní verze Strana 20, kap. 9 7) sedmá část udává označení výtěžnosti a druhu proudu Nová verze kap. 9 7) sedmá část udává označení výtěžnosti a druhu proudu výtěžnost elektrody v rozmezí 105 až >180 % a druh proudu se označuje čísly od 1 do 8, podle ČSN EN 757 ( ). Použití výhradně pro svařování stejnosměrným proudem je označeno sudými čísly (2, 4, 6, 8); 12

13 Část č. 71 pro možnost svařování střídavým nebo stejnosměrným proudem je provedeno označení lichými čísly (1, 3, 5, 7); Původní verze Strana 20, kap. 9 8) osmá část udává označení polohy svařování Nová verze kap. 9 8) osmá část udává označení polohy svařování Část č. 72 poloha svařování je označována čísly. Při zkoušení elektrod podle tohoto ČOS přichází v úvahu pouze polohy: s označením 1-všechny polohy, 2-všechny polohy mimo polohy svislé dolů; Původní verze Strana 20, kap. 9 9) devátá část udává označení obsahu vodíku Nová verze kap. 9 9) devátá část udává označení obsahu vodíku Část č. 73 obsah vodíku v navařeném kovu se označuje písmenem H a číslicí udávající maximální obsah v ml 100 g 1. Maximální povolená hodnota je 5 ml100 g -1 označení H5 (zahrnuje i specifické požadavky na obsah max. 3 ml100 g -1 ); Původní verze Strana 21, čl. 9.1, TABULKA 8 Označení chemického složení čistého svarového kovu Nová verze Strana 21, čl. 9.1, TABULKA 8 Klasifikované označení chemického složení čistého svarového kovu Část č. 74 Původní verze Strana 21, čl. 9.1, TABULKA 8, 1. sloupec Označení Nová verze Strana 21, čl. 9.1, TABULKA 8, Klasifikované označení 13

14 Část č sloupec Původní verze Strana 21, čl. 9.1 TABULKA 8 POZNÁMKA 3) Nová verze Strana 21, čl. 9.1 TABULKA 8 POZNÁMKA 3) zrušena, text přiřazen jako třetí odstavec do čl. 8.4 Část č. 76 Výsledky se zaokrouhlují na stejný počet platných míst, jaký je uveden v tabulce, podle podle ISO , příloha B, pravidlo A. Výsledky rozborů se zaokrouhlují podle ISO , příloha B, pravidlo A na stejný počet platných míst, jaký je uveden u jednotlivých prvků v tabulce 3 s výjimkou prvků limitovaných do max. 0,05%, kde se uvede výsledek rozboru bez zaokrouhlení. Původní verze Strana 20, čl. 9.1 Označování požadavků a vlastnosti Nová verze Strana 20, čl. 9.1 (zrušeno) Část č. 77 Původní verze Strana 22, čl. 9.2 Příklad značení Nová verze Strana 22, čl. 9.1 Příklad označení Část č. 78 Původní verze Strana 22, čl. 9.2 difúzního vodíku 4 ml/100 g svarového kovu Nová verze Strana 22, čl. 9.2 difúzního vodíku 4 ml100 g -1 Část č. 79 Původní verze Strana 22 PŘÍKLAD: svarového kovu Nová verze Strana 22 PŘÍKLAD 1 Část č. 80 Původní verze Strana 22, čl Nová verze Strana Část č. 81 Původní verze Nová verze Část č. 82 Strana 22, TABULKA 9, 1. řádek ve sloupcích Strana 22, TABULKA 9, 1. řádek ve sloupcích Pevnostní třída; Minimální mez kluzu; Klasifikované elektrody; Příklad označení výrobce 1 ); Norma; Pevnostní třída; Minimální mez kluzu [MPa]; Označení klasifikační/typové; Norma; Možný výrobce 1 ) 14

15 Původní verze Strana 23, čl. 10.1, 1. odstavec Označení musí mít stálost do teploty 450 C a musí být čitelné i na částečně použitých elektrodách. Musí být také stálé při normální manipulaci, dopravě a skladování. Nová verze Strana 23, čl. 10.1, 1. odstavec Označení musí být odolné teplotám do 450 C a musí zůstat čitelné i na částečně použitých elektrodách. Musí odolat normální manipulaci, dopravě a skladování Část č. 83 Původní verze Strana 23, čl. 10.1, 2. odstavec Je vhodné, aby byla uvedena kombinace typového (výrobkového) označení a klasifikačního,... Nová verze Strana 23, čl. 10.1, 2. odstavec Uvádí se kombinace označení typového (výrobkového) a klasifikačního, Část č. 84 Původní verze Strana 23, čl obsah difúzního vodíku pod 5 ml/100 g svarového kovu Nová verze Strana 23, čl obsah difúzního vodíku pod 5 ml100 g -1 svarového kovu Část č. 85 Původní verze Strana 23, čl hermeticky balené, pokud nedošlo k porušení hermetičnosti. Nová verze Strana 23, čl hermeticky balené a nedošlo k porušení hermetičnosti Část č. 86 Původní verze Strana 24, čl skladovacích podmínkách a pokud bylo porušeno.. Nová verze Strana 24, čl skladovacích podmínkách a bylo porušeno Část č. 87 Původní verze Strana 24, čl Teplotu přesoušení uvádí výrobce elektrod a pro svařování vysokopevnostních Nová verze Strana 24, čl Pro svařování vysokopevnostních Část č. 88 Původní verze Strana 24, čl C/1 hod až 350 C/2 hod. Nová verze Strana 24, čl C/1 hod až 350 C/2 15

16 Část č. 89 hod. Teplotu přesoušení uvádí výrobce elektrod na balení elektrod. Musí být uvedena vždy, pokud se od uvedeného režimu liší. Původní verze Strana 24, čl Dokumenty Nová verze Strana 24, čl zařazen nový článek Opatřování přídavných materiálů 10.7 Opatřování přídavných materiálů Pokud dodávka přídavných materiálů nepodléhá státnímu ověřování jakosti, řídí se postupy nabývání vojenského materiálu s použitím komerčně nakupovaných produktů a technologií ČOS O51650 a opatřování přídavných materiálů normou ČSN EN ISO ( ), která spolu s normami pro svařovací přídavné materiály poskytuje potřebné podrobnosti zahrnující: klasifikaci přídavného materiálu, viz kap. 9 Klasifikace a označování požadavků a vlastností tohoto ČOS; klasifikaci výrobní série podle čl. 4.3 ČSN EN ISO Pro plnění podmínek tohoto ČOS se pro obalené elektrody předepíše pro vojenské použití Třída C1 nebo C4, kterou zákazník specifikuje v objednávce; plán zkoušek podle čl. 5 ČSN EN ISO Úroveň zkoušek se pro vojenské použití stanoví Stupněm zkoušky 6, kde zákazník v objednávce specifikuje zkoušky, které musí být provedeny. Zkoušky jsou stanoveny v tomto ČOS, v kap. 8 Zkoušení. Část č. 90 Původní verze Strana 24, čl Dokumenty Nová verze Strana 24, čl Dokumenty Část č. 91 Původní verze Strana 24, čl obsah difúzního vodíku. Pro zvláště náročné aplikace Nová verze Strana 24, čl obsah difúzního vodíku. Při opakovaných dodávkách stejného typu přídavného materiálu, které vykazovaly stálost kvality a nejméně 3krát po sobě vždy vyhověly požadavkům tohoto ČOS, je možno akceptovat zkušební zprávu 2.2 (místo 3.1). Část č. 92 Pro zvláště náročné aplikace Původní verze Strana 24, kap. 11 b) Výstupní kontrola elektrod (viz čl. 11.2) Nová verze Strana 24, kap. 11 b) Státní ověřování jakosti 16

17 Část č. 93 dodávky odborný dozor a konečně kontrola OSOJ (viz čl. 11.2) Původní verze Strana 24, čl realizuje odborné pracoviště resortu MO v součinnosti s Úř OSK SOJ. Nová verze Strana 24, čl realizuje odborné pracoviště resortu MO nebo jiné oprávněné pracoviště v součinnosti s Úř OSK SOJ. Část č. 94 Původní verze Strana 25, čl Výsledky hodnocení výše uvedených vlastností při schvalovacích zkouškách musí být v souladu s požadavky ČOS Nová verze Strana 25, čl Výsledky hodnocení výše uvedených vlastností musí být při schvalovacích zkouškách v souladu s požadavky tohoto ČOS. Část č. 95 Původní verze Strana 25, čl Výstupní kontrola elektrod 11.2 Výstupní kontrola elektrod Výrobce elektrod musí u elektrod při specifikované kontrole provést kontrolu nejméně těchto vlastností: provedení obalených elektrod (zkoušeno podle čl. 7.3); měření rozměrů elektrod (zkoušeno podle čl. 8.1); chemického složení svarového kovu (zkoušeno podle čl. 8.4); stanovení obsahu vodíku ve svarovém kovu (zkoušeno podle čl. 8.5); mechanických vlastností (zkoušeno podle čl. 8.8 a 8.9). Výběr vzorků pro specifikovanou kontrolu se řídí ČSN EN ( ). Výsledné vlastnosti elektrod musí splňovat požadavky ČOS a výsledky všech zkoušek musí být uvedeny v inspekčním certifikátu 3.1 nebo 3.2 v souladu s ČSN EN a dohodami uzavřenými při objednávce. Činnost ZSOJ se řídí zákonem č. 309/2000 Sb. Nová verze Strana 25, čl

18 11.2 Státní ověřování jakosti dodávky odborný dozor a konečná kontrola OSOJ V případě, že použití elektrod je součástí plnění dodávky, na kterou se uplatňuje státní ověřování jakosti, pak dodávky elektrod a jejich opakování musí být provedeno na podkladě zákona č. 309/2000 Sb. Součástí smlouvy o dodávce elektrod mezi odběratelem a dodavatelem musí být požadavky tohoto ČOS a příslušná smlouva musí obsahovat požadavek na vystavení potvrzení podle zákona č. 309/2000 Sb., 28, odst. c) o shodě výrobků nebo služeb s požadavky vyplývajícími ze smlouvy. V potvrzení musí být uvedeny výsledky specifického zkoušení nejméně těchto vlastností: provedení obalených elektrod (zkoušeno podle čl. 7.3); stanovení chemického složení svarového kovu (zkoušeno podle čl. 8.4); stanovení obsahu vodíku ve svarovém kovu (zkoušeno podle čl. 8.5); mechanických vlastností (zkoušeno podle čl. 8.8 a 8.9). Výběr vzorků pro specifikovanou kontrolu vychází z ustanovení ČSN EN ( ), výsledné vlastnosti elektrod uvedené v inspekčním certifikátu 3.2 musí odpovídat požadavkům tohoto ČOS. Část č. 96 Činnost OSOJ se řídí zákonem č. 309/2000 Sb. Původní verze Strana 25, kap. 12 3, odst. 2, písmeno b), na skládkách skupiny S-001 a S-002. Nová verze Strana 25, kap. 12 3, odst. 2, písmeno b), na skládkách skupiny S-001. Část č. 97 Původní verze Strana 28 Příloha A Chemické složení Nová verze Strana 28 Příloha A Informativní Chemické složení Část č. 98 Původní verze Strana 28 TABULKA A.1 Chemické složení čistých svarových kovů obalených elektrod Nová verze Strana 28 TABULKA A.1 Chemické složení čistých svarových kovů obalených elektrod dle tabulky 9 Část č. 99 Původní verze Strana 29 Příloha B Mechanické vlastností Nová verze Strana 29 Příloha B Informativní Mechanické vlastnosti Část č

19 Původní verze Strana 29 TABULKA B.1 Mechanické vlastnosti čistých svarových kovů obalených elektrod ve stavu po svaření Nová verze Tabulka 29 TABULKA B.1 Mechanické vlastnosti čistých svarových kovů obalených elektrod dle tabulky 9, ve stavu po svaření Část č. 101 Původní verze Strana 29 Vlastnosti Nárazová práce [J] Nová verze Strana 29 Vlastnosti Absorbovaná energie [J] 19

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS , 2. Vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS , 2. Vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 2. Vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ 2. Změna č. 1 Část č. 1 Původní

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343905 1. vydání Svařování. Obloukové svařování vysokopevnostních ocelí ve výrobě konstrukcí vojenské techniky 2. Oprava č. 1

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343902, 3. vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ 2. Oprava č.

Více

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název ČOS 343902, 4. vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ Změna č. 1 Část č. 1 (velikost

Více

ČOS vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

ČOS vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 343906 SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343905, 1. vydání Oprava 1 SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ VE VÝROBĚ KONSTRUKCÍ VOJENSKÉ TECHNIKY 2. Oprava

Více

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených

Více

SVAŘOVÁNÍ. DRÁTOVÉ ELEKTRODY, PLNĚNÉ ELEKTRODY, DRÁTY A TYČE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE

SVAŘOVÁNÍ. DRÁTOVÉ ELEKTRODY, PLNĚNÉ ELEKTRODY, DRÁTY A TYČE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. DRÁTOVÉ ELEKTRODY, PLNĚNÉ ELEKTRODY, DRÁTY A TYČE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ.

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 343902 SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO

Více

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk PROCES SVAŘOVÁNÍ Výtisk číslo : 1 Vypracoval: Vladimíra Holubová Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk Schválil: Ahmad Raad Vydáno: 24. 2. 2016 Účinnost od: 24. 2. 2016 SK-01 1 / 7 Verze: 3 1. Obsah: 1. Obsah:...

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

6/ Klasifikace podle ČSN EN ISO A

6/ Klasifikace podle ČSN EN ISO A SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 6, díl 4, kap. 5.1.1, str. 1 6/4.5.1.1 Klasifikace podle ČSN EN ISO 14171-A Klasifikace kombinace elektroda tavidlo vychází z minimální hodnoty meze kluzu čistého svarového

Více

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Předmět normy Vstupní materiál pro výrobu dutých profilů Stav dodávky dutých profilů

Více

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. SVAŘOVACÍ MATERIÁLY DRÁTOVÉ ELEKTRODY A PLNĚNÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ TECHNOLOGIÍ OBLOUKOVÉHO SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V OCHRANNÉM

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.20 1999 Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace ČSN

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163 / 2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 04.03 6 Technický návod

Více

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Více

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. SVAŘOVACÍ MATERIÁLY DRÁTOVÉ ELEKTRODY A PLNĚNÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ TECHNOLOGIÍ OBLOUKOVÉHO SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V OCHRANNÉM

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky Klasifikace tavidel Původní klasifikační norma tavidel pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných, vysokolegovaných, korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí včetně niklu a slitin na bázi niklu byla zrušena

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení CHEMOPETROL, a.s. Trubky ocelové bezešvé používané pro VT N 11 12 Divize Služby zařízení v chemických provozech - TDP Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají,

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Ing. Martin Sondel, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Obsah přednášky 1. Vysokopevné

Více

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O C E LI ČSN EN 100832 Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Změny v normách pro svařování. Petr Pařízek DOM-ZO 13

Změny v normách pro svařování. Petr Pařízek DOM-ZO 13 Změny v normách pro svařování. Petr Pařízek DOM-ZO 13 1. Přístup k ČSN online Poskytovatelem ČSN online je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ). Objednatelem může být

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

OK SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32

OK SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32 OK 73.08 SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32 Nízkolegovaná bazická elektroda poskytující svarový kov legovaný Ni a Cu s velmi dobrou korozní odolností proti mořské vodě, kouřovým plynům

Více

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Student: Bc. Lukáš Szkandera 2014 Společnost Český svářečský ústav s.r.o. Český svářečský ústav je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační

Více

Novinky v normách a směrnicích

Novinky v normách a směrnicích Novinky v normách a směrnicích ŠKOLENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISAŘŮ CWS ANB Ing. David Hrstka, Ph.D. SVV Praha s.r.o., U Michelského lesa 370, 140 75 Praha 4, tel. 244471865, svv.praha@svv.cz, www.svv.cz 1 2 zatím

Více

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4. VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 10084 Oceli k cementování Technické dodací podmínky Údaje pro objednávání.1 Povinné

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2002 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů Září ČSN 05 0705 Training of workers and basic courses for welders. Stage de formation de travailleurset les cours

Více

ČOS vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ VE VÝROBĚ KONSTRUKCÍ VOJENSKÉ TECHNIKY

ČOS vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ VE VÝROBĚ KONSTRUKCÍ VOJENSKÉ TECHNIKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ VE VÝROBĚ KONSTRUKCÍ VOJENSKÉ TECHNIKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 343905 SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH

Více

ČSN EN 62135-2 ed.2 (05 2013) Odporová svařovací zařízení-část 2: požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Vydání: prosinec 2015 S účinností od 2018-03-31 se zrušuje ČSN EN 62135-2 z listopadu

Více

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY VVV MOST spol. s r.o. Sídlo společnosti: Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, Web: www.vvvmost.cz Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochman, Tel.:

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky ČS E 10025 3 září 2005 Způsob výroby volí výrobce.. Pokud to bylo

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ VE VÝROBĚ KONSTRUKCÍ VOJENSKÉ TECHNIKY

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ VE VÝROBĚ KONSTRUKCÍ VOJENSKÉ TECHNIKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ VE VÝROBĚ KONSTRUKCÍ VOJENSKÉ TECHNIKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH

Více

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG Řízený dokument Strana 1 (celkem 5) CERTIFICATE NO.: ZC-09-046/C01 BY EN ISO 9001:2001 A ZC-09-046/C02 BY EN ISO 14001:2005 Technické přejímací podmínky BELT-3/06 1. Všeobecně... 1 2. Technické požadavky...

Více

Doplňkové zkoušky svářečů

Doplňkové zkoušky svářečů Doplňkové zkoušky svářečů Pro některá svařovaná zařízení je nutné, aby svářeči měli doplňkové zkoušky. Svářeči pro tlaková zařízení Výrobce, který provádí výrobu a montáž svařovaných tlakových zařízení,

Více

Technická dokumentace:

Technická dokumentace: Technická dokumentace: - zcela chybí zatřídění konstrukce do třídy provádění (EXC1 až EXC4) - zatřídění konstrukce je provedeno dle zrušené ČSN 73 2601 - zatřídění konstrukce neodpovídá provedenému statickému

Více

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - -

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení technické dodací podmínky. Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nižších teplotách. Způsob výroby a dodávaný

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

Kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu

Kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu Kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu Bc. Štěpán Ježek ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6, Česká republika Abstrakt

Více

P ehled pouûit ch»sn EN norem

P ehled pouûit ch»sn EN norem ČSN 05 0000 ČSN ISO 857 ČSN 05 0002 ČSN EN ISO 6520-1 (H) ČSN 05 0006 ČSN EN 12345 ČSN EN 1792 ČSN EN ISO 4063 ČSN EN ISO 6947 ČSN EN 29692 ČSN EN ISO 9692-2 (H) ČSN EN 1708-1 (H) ČSN EN 1708-2 ČSN 05

Více

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily Vnější rozměry (D,B,H) Tloušťka (T) Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti ± 1%, min. ± 0,5 mm a max ± 10mm 10%

Více

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 E-B 321 EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 Pro svařování částí energetických zařízení především ze žáropevných ocelí typu CrMoV. Mechanické vlastnosti jsou zaručovány po doporučovaném tepelném zpracování. Předehřev:

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) E-B 420 SFA/AWS A 5.4: E 347-15 EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) Pro svařování zařízení ze stabilizovaných ocelí podobného chemického složení do teploty 400 C. Velmi rozšířený druh elektrody používaný i pro

Více

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N 15 010 Sekce technické služby kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace,

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 051625, 2. vydání, Oprava 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU 2. Oprava č. 3 Část č. 1 Původní verze

Více

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42 E- 312 EN 1599: E Z (CrMo) 42 Pro svařování energetických a chemických zařízení do nejvyšší teploty stěny 560 C. Mechanické vlastnosti jsou zaručovány po doporučeném tepelném zpracování. Předehřev: 250-300

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů

Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Změna normy pro zkoušky svářečů kovů díl 1 ocel. Norma ČSN EN ISO 9606-1 Norma definuje požadavky na zkoušky svářečů pro

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2000 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině a mimo pevninu

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

B 550B ,10

B 550B ,10 VŠB Technická univerzita Ostrava Svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 1 2 Přehled typů ocelí betonářské výztuže Poř. číslo

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH 06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH Označení postupu DP 06/01 DP 06/02 R1 DP 06/03 DP 06/04 DP 06/05 DP 06/06 DP 06/07 DP 06/08 DP 06/09 R1 DP 06/10 Otázka k přijatému doporučenému postupu

Více

07 Interpretace základních požadavků na materiály OBSAH

07 Interpretace základních požadavků na materiály OBSAH 07 Interpretace základních požadavků na materiály OBSAH Označení postupu DP 07/01 DP 07/02 DP 07/03 DP 07/04 DP 07/05 DP 07/06 DP 07/07 Otázka k přijatému doporučenému postupu Co se rozumí pod pojmem schválené

Více

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G 936 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PŘÍMÝCH SVAŘOVANÝCH PŘECHODŮ A SVAŘOVANÝCH ODBOČEK T-90 PRO PLYNOVODY SPECIFICATION FOR DIRECT WELDED CONICAL

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2018 Vydání č.: 2 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem 1 Všeobecné vlastnosti Tato specifikace stanovuje požadavky pro panely vyrobené z pozinkovaných drátů, svařené a následně potažené vrstvou polyesteru. Panely jsou určeny k oplocení. Tyto panely se používají

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů... H2 Dráty pro svařování pod tavidlem... nelegovaných,

Více

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH 05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH Označení postupu DP 05/01 R1 Otázka k přijatému doporučenému postupu Jak je třeba chápat pojem Technická specifikace pro návrh VZSN podle článků 1.2.1

Více

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016 Označení normy Název normy Poznámky ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN

Více

TDP. Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná.

TDP. Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná. CHEMOPETROL, a.s. Vysokotlaké potrubní dílce Divize Služby TDP Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají, přejímají a dodávají vysokotlaká(vt) kolena, příruby,

Více

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS vydání

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS vydání ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 051653 2. vydání METROLOGICKÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU AČR PŘI POŘIZOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ MAJETKU A SLUŽEB V REZORTU MO 2.

Více

Teplota austenitizace o C

Teplota austenitizace o C Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení technické dodací podmínky. Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách. Způsob výroby a dodávaný

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.75 2006 Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky ČSN EN 10210-1 42 1051 Říjen Hot finished structural

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.20 Červenec 2011 Svařovací materiály Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu Klasifikace

Více

Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů

Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů ASME Sec. II, Sec. VIII Div. 1 a Sec. IX / Ed. 2015, Michal Heinrich AI / ANI 1 Přehled přednášky I. část Výběr schválených

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.09 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Zkušební protokol č. 18/12133/12 Dodavatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technická 4, 166 07 Praha 6 Zkušební protokol č. 18/12133/12 IČO: 6840 7700 DIČ: CZ 6840 7700 Telefon: + 420 224 352 630 Odběratel:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2001 Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu ČSN EN ISO 9606-5 05 0715 Červen idt ISO 9606-5:2000 Aproval

Více

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun Technická norma Září 2017 Cementopísková směs MC Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Technická norma ČB MC 01-2010 Platnost : od 09/2017 Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, 266 01 Beroun Tato technická

Více

Ověření materiálových vlastností přídavných svařovacích materiálů při svařování ocelových konstrukcí

Ověření materiálových vlastností přídavných svařovacích materiálů při svařování ocelových konstrukcí Ověření materiálových vlastností přídavných svařovacích materiálů při svařování ocelových konstrukcí Lukáš Petričko, Ing. SvarExpert s.r.o., Kištofova 1443/27, 716 00 Ostrava Radvanice E-mail: petricko@svarexpert.cz.

Více

Tvářecí operace Tepelné zpracování Symbol pro dodávaný stav Tváření za tepla

Tvářecí operace Tepelné zpracování Symbol pro dodávaný stav Tváření za tepla Způsob výroby a dodávaný stav Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 3: Trubky z nelegovaných jemnozrnných ocelí. Podle ČSN EN 1216-3 23-9 + Změna A1 24-11

Více

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Účelem zavedení této normy je stanovení postupů pro zkoušení znalostí a zručnosti svářečů provádějících svařované spoje z termoplastů

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.01 Srpen 2010 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 6: Litina ČSN EN 287-6 05 0711 Qualification test of welders Fusion welding Part 6: Cast iron Epreuve de qualification

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí SVAŘOVANÁ SÍŤ FERT TYPU P Strana: 1/5 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s.

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Petr Hrachovina, Böhler Uddeholm CZ s.r.o., phrachovina@bohler-uddeholm.cz O svařování heterogenních

Více

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB Číslo dokumentu Číslo listu 1 Kategorie Externí Číslo ev. kopie Číslo změny Adresa CWS ANB Velflíkova 4, 160 75 Praha 6 Telefon / Fax (02) 24310394, 24310406 IČO / DIČ 68380704 Obor používání dokumentu

Více

SK 03 - SMĚRNICE PRO VÝROBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SK 03 - SMĚRNICE PRO VÝROBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ SK 03 - SMĚRNICE PRO VÝROBU (Systém řízení výroby dle Nařízení 305/2011/EC-CPR a EN 1090-1) Vypracoval: Vladimíra Holubová Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk Schválil: Ahmad Raad Vydáno: 2. 5. 2014 Účinnost

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

FERT a.s. DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/8 Nahrazuje: FK 010 ze dne Označení: FK 010

FERT a.s. DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/8 Nahrazuje: FK 010 ze dne Označení: FK 010 DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více