Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU"

Transkript

1 Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU

2

3 Obsah ŠTÍHLÁ VÝROBA. S PRODUKTY WERMA SIGNALTECHNIK MONITOROVÁNÍ STROJÍRENSKÉHO PROVOZU. RYCHLE A JEDNODUŠE S WIN INTUITIVNÍ A PŘEHLEDNÝ. WIN SOFTWARE STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE ZDOKONALENÁ FUNKČNOST. S WIN SLAVE PERFORMANCE DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE. S WIN SLAVE PERFORMANCE STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN SLAVE PERFORMANCE ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE VÝHODNÁ INVESTICE. TAKÉ PRO VÁŠ PROVOZ UDÁLOST SIGNALIZACE ODEZVA. SE SYSTÉMEM ANDON PRODUKTY SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE DOKONALÝ DOPLNĚK K VÝROBĚ TÝMOVÁ PRÁCE. WIN VE SPOLUPRÁCI S PRODUKTY ANDON SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI. VÝBĚR Z NAŠICH REFERENCÍ 20 21

4 NENÍ PRAVDA, ŽE MÁME PŘÍLIŠ MÁLO ČASU NA PRÁCI, SPÍŠE MÁME PŘÍLIŠ MHOHO ČASU, KTERÝ NEVYUŽÍVÁME. Lucius Annaeus Seneca

5 3 ŠTÍHLÁ VÝROBA. S PRODUKTY WERMA SIGNALTECHNIK Optimalizace výrobních technik a postupů jsou součástí každodenních požadavků, kterým dnes musí čelit mnoho výrobních společností. Dříve vytvořené výrobní struktury a netransparentní postupy vedou často k chybám a materiálovým i časovým ztrátám. ROZPOZNEJTE POTENCIÁL Zejména v podnicích, kde se využívají složitá strojní zařízení, výrobní postupy a systémy, je často obtížné rychle rozpoznat potenciál pro zlepšení a přijmout příslušná nápravná opatření. Současně by měly být výrobní týmy co nejvíce zainteresovány na neustálém zvyšování produktivity a na co největším zlepšení přidané hodnoty ve výrobě. ZVYŠTE PRODUKTIVITU WERMA věnovala mimořádnou pozornost technologiím štíhlé výroby a je nyní schopna nabízet účinnou podporu i jiným společnostem. Byly vyvinuty různé produkty a systémová řešení, které mohou přispět k omezení nákladných výrobních procesů, k využití skrytých kapacit a vést ke zlepšení konkurenceschopnosti, to vše v zájmu vaší společnosti i vašich zaměstnanců. Od sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů až k jednoduchému systému volání. WERMA Signaltechnik nabízí nízkonákladová řešení pro podporu štíhlé výroby. ČÍSLA DATA FAKTA Zlepšete vaše klíčové výkonnostní ukazatele pomocí metod řízení štíhlé výroby. 5 % Zvýšení produktivity 3 % Zlepšení hospodárnosti 50 % Snížení výpadků výrobních časů* 100 % Redukce vedlejších nepodstatných činností* Výše uvedené hodnoty byly dosaženy po zavedení metod řízení štíhlé výroby ve výrobních provozech WERMA. *přímo na výrobní lince Zvyšte transparentnost Zvyšte produktivitu Posilte flexibilitu Snižte prostoje Šetřete náklady a čas

6 WIN SYSTÉM MŮŽE BÝT BEZ PROBLÉMŮ INTEGROVÁN DO STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ. SAMOVYPOVÍDAJÍCÍ SOFTWARE, KTERÝ PRŮBĚŽNĚ INFORMUJE O ZMĚNÁCH STAVU A O PORUCHÁCH, JE POZORUHODNÝ Joachim Gottwald, manažer údržby Hansgrohe SE (Sanitární technika a zařízení)

7 5 MONITOROVÁNÍ STROJÍRENSKÉHO PROVOZU. RYCHLE A JEDNODUŠE S WIN Získat komplexní a zevrubný vizuální přehled o činnosti strojů nebo výrobních linek může být často nesnadné v rozsáhlých strojírenských provozech, kde jsou některé stroje obtížně viditelné. WERMA nabízí snadnou instalaci jednoduchého nízkonákladového bezdrátového monitorovacího systému s názvem WIN (Wireless Information Network), do kterého lze začlenit prakticky jakýkoliv výrobní stroj nebo strojní zařízení, nezávisle na jejich stáří a funkčním určení. Systém WIN v sobě důmyslně spojuje technologii signalizačních sloupků, bezdrátový datový přenos a promyšlený software. Společným rozhraním všech strojů a zařízení je signalizační sloupek WERMA, který lze snadno začlenit do systému WIN, plnícího funkci jednoduchého systému sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů (MDC Machine Data Collection). ANALÝZA PRODUKTIVITY POUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA. POMOCÍ WIN Vysílací modul, nazývaný WIN slave je integrován do signalizačního sloupku KombiSIGN. Tento vysílací modul přenáší bezdrátově informace o stavu stroje na modul WIN master (přijímač). Modul WIN master je propojen pomocí USB kabelu k PC a může přijímat stavová hlášení až z 50 modulů WIN slave, přičemž každý z nich může hlásit maximálně 8 různých stavů stroje. Stavová hlášení jsou ukládána do databáze a software pak poskytuje komplexní přehled o situaci na jednotlivých pracovištích, nebo v celém výrobním provozu. VYNIKAJÍCÍ PŘENOSOVÝ DOSAH. DÍKY BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGII WIN systém má přenosový dosah ve volném prostoru až 300 m, dosah v interiérech může být ovšem nižší v závislosti na konstrukčních parametrech budovy. Jelikož každý modul WIN slave funguje současně jako opakovač ( repeater ), účinná přenosová vzdálenost v síti s více moduly WIN slave pak může být rozšířena až do maximální vzdálenosti 900 m mezi moduly WIN slave a WIN master. Nízká přenosová frekvence 868 MHz, kterou systém využívá, poskytuje lepší přenosové vlastnosti než jiné systémy, jako např. WLAN a Bluetooth. Bez kabelového propojení Lze kdykoliv doplnit a zdokonalit Nezávislý výrobní monitorovací systém Snížení prostojů

8 6 INTUITIVNÍ A PŘEHLEDNÝ. WIN SOFTWARE Instalace nelicencovaného software, dodávaného se systémem, je rychlá a snadná, nevyžaduje znalosti z programování. Počet uživatelů, majících zájem o nainstalování a spuštění programu, není nijak omezen. Software zobrazuje na PC stav signalizačních sloupků integrovaných v systému. Uživatel má k dispozici výběr ze tří jazyků němčiny, angličtiny nebo francouzštiny. Tento software umožňuje uživateli analyzovat využití provozní doby, identifikovat příčiny přerušení provozu a tím přispět ke zlepšení efektivity výroby. REAGUJTE RYCHLE. ŘÍDICÍ MODUL Víte, jaký stroj je v současné době mimo provoz? V řídicím modulu software jsou zobrazeny provozní stavy všech monitorovaných strojů nebo strojních pracovišť, takže je okamžitě patrné, zda je daný stroj v poruchovém stavu nebo normálně pracuje. Tento modul vám pomůže rychle přijmout opatření ke snížení prostojů. V řídicím modulu lze také jako pozadí zobrazit půdorys výrobní haly nebo pracoviště a získat tak komplexní informaci o poloze a stavu všech strojů. MĚJTE NEUSTÁLÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH. FUNKCE ODESÍLÁNÍ ZPRÁV Jak rychle jste schopni reagovat na vznik poruchy? Pro WIN není problém vás informovat kdykoliv a kdekoliv o změnách stavu výrobních strojů. Například po změně stavu stroje může být generován a zaslán automaticky do PC nebo na chytrý telefon (smartphone). Můžete zvolit, pro které stroje a pro jaké změny stavu bude zpráva vytvořena, a také nastavit časovou prodlevu před odesláním u.

9 7 ZVYŠTE PRODUKTIVITU. MODUL PRODUKTIVITY Víte, jak jsou vaše pracovní stroje nebo pracoviště produktivní? Využitím modulu produktivity můžete ověřit, jaká je produktivita vašich výrobních strojů a pracovišť v průběhu jakéhokoliv časového období. Můžete například posoudit situaci v předešlém pracovním dni, nebo ve vámi definovaném specifickém období, např. v určité pracovní směně. Díky tomuto modulu je také možné zpětně analyzovat prostoje a poruchové stavy a tím přispět ke zvýšení produktivity výroby v budoucnosti. ZLEPŠETE TRANSPARENTNOST. PROVOZNÍ MODUL Víte, jak dlouho a jak často jsou vaše stroje nebo pracoviště nevyužity? Provozní modul vám umožní prověřit skutečnou dobu provozu a prostoje vašich strojů nebo pracovišť. Pomocí tohoto modulu můžete rychle zjistit, zda záznamy stavových hlášení vyjadřují prostoje nebo poruchové stavy, což přispívá k vyšší transparentnosti výrobního procesu. Tím získáte základ pro zvýšení produktivity vašich výrobních procesů. DOKUMENTUJTE ZÁVADY. ANALÝZA PORUCH Proč je stroj nebo pracoviště tak často mimo provoz? Identifikujte, komentujte a analyzujte poruchové stavy. Nejprve určete nejčastější příčiny výskytu poruchových stavových hlášení, například nedostatek materiálu, atd. Při výskytu této, nebo jiné definované poruchy, pak po určení příčiny poruchového stavu může být uveden odpovídající komentář v provozním modulu. Spolu se záznamem četnosti výskytu poruchových stavů bude po následné analýze možné snadnější objasňování příčin četnosti jednotlivých poruchových stavů.

10 8 STABILNÍ SÍŤ. SMĚROVÝ MODUL Jak je síť WIN ve skutečnosti vytvořena? Směrový modul podporuje vytvoření nebo nastavení optimální struktury sítě pro WIN. Grafické zobrazení v modulu udává přehled bezdrátové komunikace jednotlivých WIN slave, sloupcové diagramy na spojovacích liniích indikují kvalitu jejich signálu. Každý WIN slave automaticky vybere nejlepší trasu zpět k WIN master buď přímo nebo nepřímo, prostřednictvím jiného WIN slave, který pak slouží jako převáděč (opakovač). PŘIPOJTE DALŠÍ UŽIVATELE. VÍCEUŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP Kdo může využít WIN systém? Díky databázové struktuře může být software využíváno libovolným počtem uživatelů. Databáze musí být překopírována na síťový disk ve vaší síti, aby mohl být umožněn víceuživatelský přístup k systému. Počet uživatelů, kteří mohou instalovat a využívat nelicencovaný software, není nijak omezen. Všichni uživatelé, kteří instalovali software do svého PC a mají přístup ke sdílené databázi na síťovém disku, mohou mít aktuální přehled o výkonnosti pracovních strojů nebo strojních pracovišť a tyto informace pak využívat podle svých individuálních požadavků. Bez licenčních poplatků Snadná instalace Bezplatné aktualizace Analýza a optimalizace výrobních procesů Intuitivní a přehledný software

11 9 STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN WERMA nabízí k okamžité instalaci a monitorování vašich pracovních strojů nebo strojních pracovišť dvě startovací sady. Stačí si jen vybrat vhodnou sadu pro vaši aplikaci. Rozšíření sítě je kdykoliv možné jednoduchým přidáním dalších produktů. WIN complete Startovací sada WIN complete obsahuje vše, co je zapotřebí k bezdrátovému monitorování až tří strojů nebo strojních pracovišť, přičemž instalace způsobem plug and play je velmi snadná. WIN complete pro KombiSIGN Tři signalizační sloupky KombiSIGN 71 (tři trvale svítící optické LED moduly v červené, žluté a zelené barvě, připojovací základna a základna (podstavec) s integrovanou trubkou) Tři přednastavené WIN slave (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD WIN system Startovací sada WIN system je určena pro ty uživatele, kteří již užívají signalizační sloupky WERMA, nebo pro ty, kteří chtějí sestavit a nakonfigurovat vlastní signalizační sloupky. Moduly WIN slave lze snadno doplnit do stávajících modulárních signalizačních sloupků WERMA. Systém sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů je připraven k činnosti poté, co byly nainstalovány WIN master a software. WIN systém pro KombiSIGN WIN systém pro KombiSIGN Tři přednastavené WIN slave (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE Pokud chcete rozšířit vaši stávající WIN síť, můžete si snadno vybrat z níže uvedených položek. Do informační bezdrátové sítě může být v rámci instalace začleněno až 50 modulů WIN slave a 4 moduly WIN master. WIN slave WIN slave pro KombiSIGN WIN slave pro KombiSIGN WIN slave není přednastaven WIN master WIN master WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD

12 DÍKY ZAVEDENÍ WIN SYSTÉMU JSME DOSÁHLI JASNÉ TRANSPARENTNOSTI NAŠEHO VÝROBNÍHO PROCESU A NÁRŮSTU PRODUKTIVITY O 1 2%. PŘEDPOKLADY TOHOTO ÚSPĚCHU? KAŽDODENNÍ VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU A JEHO AKCEPTOVÁNÍ NAŠIMI ZAMĚSTNANCI. Zoran Zemun, výrobní ředitel pretema GmbH (Výrobky přesného strojírenství pro elektromechanické aplikace)

13 11 ZDOKONALENÁ FUNKČNOST. S WIN SLAVE PERFORMANCE Krátké termíny dodávek, menší výrobní dávky, rychle rostoucí hospodářská soutěž a tlak na snížení nákladů, to vše jsou dnes běžné problémy výrobních firem. Aby bylo možno čelit všem těmto problémům, je třeba klást větší důraz na pružnost, transparentnost a efektivnost. Bez technické podpory je prakticky nemožné snížit prostoje, zkrátit výrobní časy a současně instalovat komplexní monitorovací systém výroby tak, aby mohla být co nejvíce využita dostupná výrobní kapacita. POČÍTACÍ MODUL. S WIN SLAVE PERFORMANCE WERMA přináší další řešení v problematice štíhlé výroby. Nový software s názvem WIN slave performance nabízí vedle stávajících monitorovacích funkcí navíc i počítací modul. Modul WIN slave performance sleduje až šest různých možných stavů stroje a zaznamenává i výstupní signál, úměrný počtu kusů obrobků ze stroje. Data jsou pak bezdrátově přenesena na WIN master a uložena v databázi. WIN systém může být rozšířen o další přídavné funkce. Užitím obou hardwarových produktů, standardního WIN slave a nového WIN slave performance ve společné síti WIN je dosažena zvýšená funkčnost monitorovacího systému. SLEDUJTE PRŮBĚH VÝROBY. S BALÍČKEM WIN SOFTWARE V současné době nabízí WIN software ve spolupráci s novými prvky hardware zdokonalené funkce. Stavová hlášení všech signálních sloupků, zahrnutých v síti, jsou zobrazována v PC. Můžete zadat do výroby zakázku s plánovaným počtem kusů, které pak následně budou v analytických modulech porovnávány se skutečným počtem, zaznamenávaným v systému. Tímto způsobem pak máte okamžitý přehled o průběhu pracovního postupu až po jeho dokončení. Zaznamenejte počty dílců, seřizovací a přípravné časy a doby výrobních cyklů Snižte průchozí výrobní časy Průběžně srovnávejte plánované / skutečné hodnoty Zlepšete využití produkčních kapacit

14 12 DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE. SE SOFTWARE WIN SLAVE PERFORMANCE Nový WIN software nabízí navíc i doplňující funkce a analytické možnosti v součinnosti s novým hardware. Pomocí nových funkcí lze minimalizovat ztráty prostřednictvím snížení prostojů i počtu vadných výrobků a rychlou identifikací problémů a poruch ve výrobním procesu. Oba moduly, standardní WIN slave a nový WIN slave performance mohou být použity ve stejné síti WIN. ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK Jak zadáváte výrobní zakázky? Modul zakázek vám umožňuje ručně zadat detailní údaje zakázky. Zadejte požadované hodnoty, například plánovaný počet dílců, které mají být obrobeny a pak zvolte stroj, na kterém má být zakázka realizována. Tento softwarový modul umožňuje zadávat a ukládat i zakázky, které mají být zhotoveny v budoucnosti. PŘEHLED O PRŮBĚHU ZPRACOVÁVANÉ ZAKÁZKY Víte, jaké operace a na kterém stroji se provádějí? Pomocí tohoto modulu software získáte ucelený přehled o tom, jaká práce a v jaké fázi se právě vykonává na konkrétním stroji. Budoucí plánované úlohy jsou označeny jako čekající a mohou být spuštěny hned poté, kdy je zvolený stroj znovu k dispozici. REAGUJTE RYCHLEJI. ŘÍDICÍ MODUL Máte přehled o tom, jak postupuje průběh pracovního cyklu na každém stroji? Řídicí modul přehledně zobrazuje momentální stav až 50 strojů a pracovních operací, které jsou jimi vykonávány. Na jakoukoliv změnu stavu můžete neprodleně reagovat. Navíc získáváte okamžitý přehled o průběhu pracovního postupu na každém stroji.

15 13 ZVYŠTE PRODUKTIVITU. MODUL PRODUKTIVITY Znáte míru využití vašeho strojního parku? Můžete si určit libovolný časový rámec, například období noční směny a provést zpětně analýzu produktivity, která trvá jen několik sekund. Porovnání plánovaných výkonů se skutečným počtem obrobených dílců vám poskytne okamžitý přehled o výkonnosti stroje. TRANSPARENTNOST ROZPRACOVANÝCH ZAKÁZEK. PROVOZNÍ MODUL Proč byla produkce noční směny tak nízká? Provozní modul vám pomůže analyzovat průběh pracovního procesu a identifikovat přerušení a poruchy a zdokumentovat je. Tento modul vám pomůže zvýšit efektivitu výroby identifikací doby trvání a četnosti přerušení výrobních procesů. Optimalizace plánování Přehled o průběhu výrobních procesů Informace o stavu produktivity v reálném čase Snížení prostojů Systém lze kdykoliv rozšířit

16 14 STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN SLAVE PERFORMANCE WERMA nabízí k okamžité instalaci dvě startovací sady WIN performance pro monitorování stavů pracovních strojů a počítání dílců. Stačí si jen vybrat vhodnou sadu pro vaši aplikaci. Rozšíření sítě je kdykoliv jednoduše možné přidáním dalších produktů. WIN complete performance Startovací sada WIN complete performance obsahuje vše, co je zapotřebí k bezdrátovému monitorování tří strojů nebo strojních pracovišť, instalace způsobem plug and play je velmi snadná. WIN complete s WIN slave performance pro KombiSIGN Tři signalizační sloupky KombiSIGN 71 (tři trvale svítící optické LED moduly v červené, žluté a zelené barvě, připojovací základna a základna (podstavec) s integrovanou trubkou) Tři přednastavené WIN slave (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD WIN system performance Základní startovací sada WIN system performance je určena pro ty uživatele, kteří již užívají signalizační sloupky WERMA, nebo pro ty, kteří chtějí sestavit a nakonfigurovat vlastní signalizační sloupky. Moduly WIN slave lze snadno doplnit do stávajících modulárních signalizačních sloupků WERMA. Systém sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů je připraven k činnosti poté, co byly nainstalovány WIN master a software. WIN system s WIN slave performance pro KombiSIGN WIN system s WIN slave performance pro KombiSIGN Tři přednastavené WIN slave performance (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE Pokud chcete rozšířit vaši stávající WIN síť, můžete si snadno vybrat z níže uvedených položek. Do informační bezdrátové sítě může být v rámci instalace začleněno až 50 modulů WIN slave a 4 moduly WIN master. WIN slave WIN slave pro KombiSIGN WIN slave pro KombiSIGN WIN slave není přednastaven WIN master WIN master WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD

17 15 VÝHODNÁ INVESTICE. TAKÉ PRO VÁŠ PROVOZ Systémové řešení společnosti WERMA Signaltechnik, podporující zavedení metodiky štíhlé výroby, pomohlo zvýšit produktivitu v mnoha společnostech. Jsme si jisti, že je to možné i u vás. OPTIMALIZUJTE, REDUKUJTE A ODSTRAŇUJTE. S POMOCÍ WIN Nadvýroba, dlouhé čekací lhůty, vysoké skladové zásoby, výrobní chyby a poruchy, to je jen několik příčin plýtvání materiálem, energií i časem. K tomu přispívají i jiné denní neproduktivní činnosti, jako např. zbytečná manipulace a přemisťování materiálu a dílců, navíc i další, s výrobou bezprostředně nesouvisející činnosti. Určitý výrobní proces, dnes nezbytný, se může stát zítra nadbytečným. Krátkodobá opatření k omezení plýtvání i vedlejších činností, přímo s výrobou nesouvisejících, sama o sobě nestačí. Soubor WIN produktů WERMA vám pomůže průběžně monitorovat všechny stavy pracovních strojů, strojních pracovišť i výrobních zařízení a provést vyhodnocení pomocí jednoduchého kliknutí myši. Tímto způsobem můžete vyhodnotit a optimalizovat všechny položky v příslušném hodnotovém řetězci přidané hodnoty. Hodnotová analýza PŘED zavedením metodiky štíhlé výroby s využitím systémového řešení WERMA Hodnotová analýza PO zavedení a soustavném využívání metodiky štíhlé výroby s využitím systémového řešení WERMA Neproduktivní činnost Ztráty Činnost tvořící přidanou hodnotu Neproduktivní činnost Ztráty Činnost tvořící přidanou hodnotu VÝPOČET AMORTIZACE Optimalizovat Snížit Vyloučit Systém WIN nízkonákladový MDC systém (Machine Data Collection systém sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů) může být velmi rychle amortizován. Instalace systému WIN má za důsledek snížení prostojů a ztrát u konkrétního stroje nebo strojírenského pracoviště o x %: Plánované využití hodin ročně (předpokládá se dvousměnný povoz a využití kapacity na 80 %) Roční úspora Roční úspora Roční úspora x % v hodinách/za rok Euro 1 % ,00 2 % ,00 3 % ,00 Závěr: při investici 3000 a snížení ztrát a prostojů o 2 % se náklady na zavedení systému WIN navrátí za 0,8 roku.

18 DÍKY ZAVEDENÍ JEDNODUCHÉHO BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU ANDON JSME NYNÍ SCHOPNI RYCHLE REAGOVAT NA VZNIKLÉ PROBLÉMY A PŘERUŠENÍ VÝROBY, A TÍM MINIMALIZOVAT NEŽÁDOUCÍ PROSTOJE. Erich Martin, výrobní ředitel WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

19 17 UDÁLOST SIGNALIZACE ODEZVA. SE SYSTÉMEM ANDON Výraz Andon je převzat z japonštiny, kde značí lucernu nebo výstražné světlo. V současné době je tak označován světelný systém, zřetelně všem viditelný, který indikuje změnu stavu, případně upozorňuje na nutnost bezodkladného řešení indikovaného problému. Užití produktů Andon má za následek nejen zvýšení produktivity výrobních procesů, ale také výrazně přispívá k optimalizovanému využití cenných zdrojů, což vše vede ke snížení nákladů a přispívá k větší flexibilitě vůči změnám v tržní poptávce. Aktivace světelného nebo zvukového signálu obsluhou upozorní nadřízeného příslušného útvaru nebo zásobovacího pracovníka na nutnost bezprostředního opatření. Každé pracovní stanoviště, vybavené signalizačním světelným sloupkem Andon, umožňuje obsluze výstižně signalizovat druh problému pomocí příslušného tlačítka pro optický nebo akustický signál nainstalovaného zařízení Andon. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. PRO KAŽDOU APLIKACI Světelné moduly WERMA Andon mohou být užity v širokém spektru aplikací; od optimalizace procesů kanban, až po balicí pracoviště, linky v logistických provozech nebo montážní provozy. Významným rysem je také skutečnost, že všechny produkty Andon mohou být použity v kombinaci s WIN systémem, umožňujícím vytvoření rozsáhlé sítě s až 50 volacími místy, která lze využít buď jako monitorovací zařízení nebo jako jednoduchý požadavek na okamžitou odezvu. Rychlá optimalizace pracovního procesu Vizualizace stavu Výzva k akci Velmi snadná instalace

20 18 PRODUKTY SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE WERMA nabízí pro každou aplikaci řešení ze široké škály produktové řady Andon. Možnosti aplikace produktů Andon se odlišují mimo jiné umístěním. Signalizační sloupek může být v závislosti na konkrétním produktu umístěn jako integrální část přímo na produktu Andon, nebo umístěn mimo. Signalizační sloupek není součástí dodávky produktů Andon, takže lze využít buď stávající sloupky nebo lze vybrat z nabídky WERMA konkrétní signalizační sloupek, vyhovující vašim požadavkům. Modul AndonCONTROL (se základnou pro signalizační sloupek) Na modulu WERMA AndonCONTROL lze pomocí tlačítek aktivovat až osm různých stavů provozního místa. Jednoduchý systém volání je vybaven inteligentními elektronickými obvody, která zajišťují požadované zobrazení stavů. Například nedostatek materiálu A na pracovišti může být signalizován trvalým žlutým světelným signálem, žlutý blikající signál pak značí potřebu doplnění materálem B. Tlačítka určená k aktivaci jednotlivých signálů mohou být označena štítky s požadovaným názvem funkce. AndonCONTROL pro KombiSIGN AndonCONTROL pro KombiSIGN AndonCONTROL Síťový napájecí zdroj Výměnné AC adaptéry (vidlice) pro EU, UK a Severní Ameriku Protiskluzové pryžové podložky na základně Modul AndonSWITCH (pro vzdálené signalizační sloupky) Tento produkt je ideálním řešením pro aplikace, kde signalizační sloupek je instalován mimo produkty Andon. Signalizační sloupek lze instalovat prakticky kdekoliv v dílně na místě, kde bude zajištěna optimální viditelnost poté, co operátor aktivuje stisknutím tlačítka příslušný signál a vzdálený signalizační modul sloupku se rozsvítí. Příslušný pracovník po zpozorování světelného signálu (výzvy k akci) bude reagovat odpovídajícím způsobem. Systém volání je vybaven inteligentní elektronikou a prosvícenými tlačítky, pomocí čtyř tlačítek lze aktivovat signalizaci až osmi různých stavů pracovního místa. Tlačítka na modulu AndonSWITCH mohou být označena štítky s požadovaným názvem funkce. AndonSWITCH AndonSWITCH Síťový napájecí zdroj Výměnné AC adaptéry pro EU, UK a Severní Ameriku Protiskluzové pryžové podložky na základně Modul AndonBOX (pro vzdálené signalizační sloupky) Prostřednictvím čtyř tlačítek na modulu AndonBOX mohou být aktivovány až čtyři světelné moduly signalizačního sloupku. Jednoduchá a robustní spínací skříňka je vhodná pro instalaci v průmyslových aplikacích. Hlavice spínacích tlačítek jsou opatřeny barevnými víčky, každé tlačítko může být opatřeno štítkem požadované funkce. AndonBOX Modul AndonBOX s konektorem M12 Síťový napájecí zdroj s připojovacím kabelem (délka 1,8 m) Výměnné AC adaptéry (vidlice) pro EU, UK a Severní Ameriku Protiskluzové pryžové podložky na základně Barevná víčka na spínače (červená, zelená, žlutá, bílá a modrá barva)

21 19 PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE Držák Držák může být užit k modulům AndonCONTROL a AndonSWITCH pro montáž na stěnu a na lištu. Držák, kovový Kabel Kabel délky 5 m s protikusem konektoru (zásuvka) k modulům AndonSWITCH nebo AndonBOX pro usnadnění optimálního umístění signalizačního sloupku instalovaného mimo produkt Andon. Konektor M12 (zásuvka) s 5 m kabelem DOKONALÝ DOPLNĚK K Výrobě Bezdrátové monitorování Všechny produkty Andon mohou být integrovány v systému WIN, díky jehož možnostem dochází k dalšímu rozšíření užitných vlastností systému volání Andon. Lze pak dosáhnout ještě rychlejších reakčních časů na vzniklé stavové změny, protože pomocí WIN se změny neprodleně zobrazí v software na monitorech PC v provozu. To je zvláště užitečné zejména v některých případech složitějších sítí s problematickou viditelností signalizačních modulů. Signalizační sloupky Výborné funkční vlastnosti produktů Andon jsou optimálně využity v kombinaci se signalizačními sloupky WERMA. Máte možnost si vybrat z početné nabídky modulárních i předem nakonfigurovaných signalizačních sloupků. Širokou produktovou škálu, jakož i všechny parametry a další informace o signalizačních sloupcích WERMA lze nalézt v aktuálním hlavním katalogu WERMA. Výběr vhodné kombinace signalizačního sloupku podle vašich představ nemůže být jednodušší, než pomocí konfiguračního programu Signal Tower Configurator, jehož interaktivní výběrový formulář naleznete na webových stránkách

22 20 TÝMOVÁ PRÁCE. WIN VE SPOLUPRÁCI S PRODUKTY ANDON V rozsáhlých výrobních provozech nebo v provozech s velkou mírou manuální práce (logistická centra) není často možné zajistit dobrý vizuální kontakt s každým pracovištěm. Také v tomto případě nabízí WERMA řešení, přispívající k zavedení metodiky štíhlé výroby. Kombinováním WIN bezdrátového monitorovacího systému s produkty Andon lze získat centrální přehled až o 50 výrobních strojích nebo pracovištích. Tato kapacita může být dále rozšířena pomocí instalace maximálně čtyř přijímačů WIN master. Toto řešení se snadno dosáhne přidáním modulu WIN slave do signalizačního sloupku, kombinovaného s produktem Andon. Modul WIN slave odesílá bezdrátově údaje stavových změn do modulu WIN master, který je připojen kabelem k centrálnímu PC. Uživatelsky příjemný WIN software pak může zobrazovat další funkce, jako např. míru produktivity a analýzu provozních časů. Funkce software, umožňující přehledné dispoziční uspořádání na monitoru PC, zjednodušuje celkový přehled o provozním stavu strojů a pracovišť. ÚPLNÝ PŘEHLED VÝROBNÍHO PROCESU. DÍKY ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU Zavedením bezdrátového monitorování do provozní praxe se nežádoucí zpoždění stávají minulostí. Lepší transparentnost provozu strojů i pracovišť výrazně zvýší využití stávajících kapacit a zdrojů i redukci zpoždění. Další významná přednost spočívá ve skutečnosti, že lze navzájem kombinovat různé výrobkové řady WERMA. Kombinace produktů Andon s moduly WIN slave a WIN slave performance je kdykoliv a bez problémů možná, navíc bez nutnosti dodatečného nákladného kabelového propojení. Jeden software pro monitorování strojů a pracovišť Velmi snadná instalace Lze kdykoliv rozšířit

23 21 SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI. VÝBĚR Z NAŠICH REFERENCÍ Díky zavedení WIN systému jsme dosáhli jasné transparentnosti našeho výrobního procesu a nárůstu produktivity o 1 2 %. Předpoklady tohoto úspěchu? Každodenní využívání systému a jeho akceptování našimi zaměstnanci. Zoran Zemun, výrobní ředitel pretema GmbH Výrobky přesného strojírenství pro elektromechanické aplikace WIN systém může být bez problémů integrován do stávajících zařízení. Samovypovídající software, který průběžně informuje o změnách stavu a o poruchách, je pozoruhodný. Joachim Gottwald, manažer údržby Hansgrohe SE Sanitární technika a zařízení

24 WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG Dürbheimer Straße 15 D Rietheim-Weilheim Fon +49 (0) Fax +49 (0) l Výhradní zastoupení: AXIMA, spol. s r. o. Vídeňská 125, Brno tel.: fax: Technická podpora: Ing. David Coural tel.: mob.: Index: duben 2013

Novinky 2014/2015. výhradní zastoupení:

Novinky 2014/2015. výhradní zastoupení: Novinky 2014/2015 výhradní zastoupení: Nové produkty 2014/15 Signalizační sloupky ClearSIGN compact... 5 Systémy pro optimalizaci výrobních, montážních a logistických procesů WIN ethernet master/receiver...

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace Polycom - produkty pro VOIP komunikaci přehled portfolia SIP telefonů objevte nové možnosti hlasové komunikace 1. PŘEHLED POLYCOM PRODUKTŮ PRO VOIP KOMUNIKACI 1.1. Stolní telefony standardu SIP SoundPoint

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn pouze svařujete, nebo již šetříte? Optimální využití všech zdrojů je jedním ze základních předpokladů pro ekonomický a efektivní svařovací proces. Optimální

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu.

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. A Daimler company Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. 2014 Driver and logistics management Daimler FleetBoard 1 To se vyplatí. Ekonomicky, efektivně a transparentně

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. - HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 213 Naše nové digitální

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge POWER FROM INNOVATION Společnost Hoppecke se již 75 let zabývá výrobou a prodejem nových systémových řešení pro pohon vozidel. Výrobní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

Radiační monitorovací systém RMS

Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS je modulárním a standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství různých monitorů,

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

MEDIXcom drátový systém pacient sestra

MEDIXcom drátový systém pacient sestra MEDIXcom drátový systém pacient sestra Základní popis Komunikační jednotka - (dále jen KJ) oboustranná hovorová jednotka s možností optické signalizace KJ se připojuje k analogové telefonní lince dané

Více

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze 4030 306 240 a 21.07.2011 Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze Bezpečnostní pokyny - Dodržujte bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům ESD - Zabraňte zkratům na

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion, s.r.o. Praha Abstrakt Dálkové odečty vodoměrů patří mezi blízkou budoucnost v oblasti odečtů odběru vody u zákazníků. Provozovatelé

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Konvenční ústředna EPS řady 500 Jednoduchá jako ABC

Konvenční ústředna EPS řady 500 Jednoduchá jako ABC Konvenční ústředna EPS řady 500 Jednoduchá jako ABC 2 Ústředna EPS, kterou lze snadno instalovat, konfigurovat, udržovat a používat. Obrazovka LCD s indikací stavu pro všechny detekční zóny Barevné kódování

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

PDM Managment výrobních dat

PDM Managment výrobních dat Vše na první pohled Management produkčních dat slouží jako báze pro další technické plánování. Všechny informace jsou ve správném čase na správném místě k dispozici, to znamená: Maximalizace času výkonu!

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů.

eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů. eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů. Vstupte do redakčního systému a usnadněte si práci se správou Vašich docházkových kurzů. Administrační systém

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

RAMOS. Příkladová studie. www.conteg.cz. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2013

RAMOS. Příkladová studie. www.conteg.cz. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2013 RAMOS Příkladová studie 2014 CONTEG. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být použita, reprodukována, dále šířena nebo uložena v jakémkoli vyhledávacím systému bez písemného souhlasu

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Komunikace Sestra-Pacient

Komunikace Sestra-Pacient Komunikace Sestra-Pacient Popis systému Systém Sestra-Pacient ALCAD je řešením pro komunikaci a řízení ošetřoven, který využívá technologii IP, a který pracuje jak po drátovém vedení, tak bezdrátově. Charakteristika

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více