Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU"

Transkript

1 Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU

2

3 Obsah ŠTÍHLÁ VÝROBA. S PRODUKTY WERMA SIGNALTECHNIK MONITOROVÁNÍ STROJÍRENSKÉHO PROVOZU. RYCHLE A JEDNODUŠE S WIN INTUITIVNÍ A PŘEHLEDNÝ. WIN SOFTWARE STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE ZDOKONALENÁ FUNKČNOST. S WIN SLAVE PERFORMANCE DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE. S WIN SLAVE PERFORMANCE STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN SLAVE PERFORMANCE ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE VÝHODNÁ INVESTICE. TAKÉ PRO VÁŠ PROVOZ UDÁLOST SIGNALIZACE ODEZVA. SE SYSTÉMEM ANDON PRODUKTY SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE DOKONALÝ DOPLNĚK K VÝROBĚ TÝMOVÁ PRÁCE. WIN VE SPOLUPRÁCI S PRODUKTY ANDON SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI. VÝBĚR Z NAŠICH REFERENCÍ 20 21

4 NENÍ PRAVDA, ŽE MÁME PŘÍLIŠ MÁLO ČASU NA PRÁCI, SPÍŠE MÁME PŘÍLIŠ MHOHO ČASU, KTERÝ NEVYUŽÍVÁME. Lucius Annaeus Seneca

5 3 ŠTÍHLÁ VÝROBA. S PRODUKTY WERMA SIGNALTECHNIK Optimalizace výrobních technik a postupů jsou součástí každodenních požadavků, kterým dnes musí čelit mnoho výrobních společností. Dříve vytvořené výrobní struktury a netransparentní postupy vedou často k chybám a materiálovým i časovým ztrátám. ROZPOZNEJTE POTENCIÁL Zejména v podnicích, kde se využívají složitá strojní zařízení, výrobní postupy a systémy, je často obtížné rychle rozpoznat potenciál pro zlepšení a přijmout příslušná nápravná opatření. Současně by měly být výrobní týmy co nejvíce zainteresovány na neustálém zvyšování produktivity a na co největším zlepšení přidané hodnoty ve výrobě. ZVYŠTE PRODUKTIVITU WERMA věnovala mimořádnou pozornost technologiím štíhlé výroby a je nyní schopna nabízet účinnou podporu i jiným společnostem. Byly vyvinuty různé produkty a systémová řešení, které mohou přispět k omezení nákladných výrobních procesů, k využití skrytých kapacit a vést ke zlepšení konkurenceschopnosti, to vše v zájmu vaší společnosti i vašich zaměstnanců. Od sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů až k jednoduchému systému volání. WERMA Signaltechnik nabízí nízkonákladová řešení pro podporu štíhlé výroby. ČÍSLA DATA FAKTA Zlepšete vaše klíčové výkonnostní ukazatele pomocí metod řízení štíhlé výroby. 5 % Zvýšení produktivity 3 % Zlepšení hospodárnosti 50 % Snížení výpadků výrobních časů* 100 % Redukce vedlejších nepodstatných činností* Výše uvedené hodnoty byly dosaženy po zavedení metod řízení štíhlé výroby ve výrobních provozech WERMA. *přímo na výrobní lince Zvyšte transparentnost Zvyšte produktivitu Posilte flexibilitu Snižte prostoje Šetřete náklady a čas

6 WIN SYSTÉM MŮŽE BÝT BEZ PROBLÉMŮ INTEGROVÁN DO STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ. SAMOVYPOVÍDAJÍCÍ SOFTWARE, KTERÝ PRŮBĚŽNĚ INFORMUJE O ZMĚNÁCH STAVU A O PORUCHÁCH, JE POZORUHODNÝ Joachim Gottwald, manažer údržby Hansgrohe SE (Sanitární technika a zařízení)

7 5 MONITOROVÁNÍ STROJÍRENSKÉHO PROVOZU. RYCHLE A JEDNODUŠE S WIN Získat komplexní a zevrubný vizuální přehled o činnosti strojů nebo výrobních linek může být často nesnadné v rozsáhlých strojírenských provozech, kde jsou některé stroje obtížně viditelné. WERMA nabízí snadnou instalaci jednoduchého nízkonákladového bezdrátového monitorovacího systému s názvem WIN (Wireless Information Network), do kterého lze začlenit prakticky jakýkoliv výrobní stroj nebo strojní zařízení, nezávisle na jejich stáří a funkčním určení. Systém WIN v sobě důmyslně spojuje technologii signalizačních sloupků, bezdrátový datový přenos a promyšlený software. Společným rozhraním všech strojů a zařízení je signalizační sloupek WERMA, který lze snadno začlenit do systému WIN, plnícího funkci jednoduchého systému sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů (MDC Machine Data Collection). ANALÝZA PRODUKTIVITY POUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA. POMOCÍ WIN Vysílací modul, nazývaný WIN slave je integrován do signalizačního sloupku KombiSIGN. Tento vysílací modul přenáší bezdrátově informace o stavu stroje na modul WIN master (přijímač). Modul WIN master je propojen pomocí USB kabelu k PC a může přijímat stavová hlášení až z 50 modulů WIN slave, přičemž každý z nich může hlásit maximálně 8 různých stavů stroje. Stavová hlášení jsou ukládána do databáze a software pak poskytuje komplexní přehled o situaci na jednotlivých pracovištích, nebo v celém výrobním provozu. VYNIKAJÍCÍ PŘENOSOVÝ DOSAH. DÍKY BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGII WIN systém má přenosový dosah ve volném prostoru až 300 m, dosah v interiérech může být ovšem nižší v závislosti na konstrukčních parametrech budovy. Jelikož každý modul WIN slave funguje současně jako opakovač ( repeater ), účinná přenosová vzdálenost v síti s více moduly WIN slave pak může být rozšířena až do maximální vzdálenosti 900 m mezi moduly WIN slave a WIN master. Nízká přenosová frekvence 868 MHz, kterou systém využívá, poskytuje lepší přenosové vlastnosti než jiné systémy, jako např. WLAN a Bluetooth. Bez kabelového propojení Lze kdykoliv doplnit a zdokonalit Nezávislý výrobní monitorovací systém Snížení prostojů

8 6 INTUITIVNÍ A PŘEHLEDNÝ. WIN SOFTWARE Instalace nelicencovaného software, dodávaného se systémem, je rychlá a snadná, nevyžaduje znalosti z programování. Počet uživatelů, majících zájem o nainstalování a spuštění programu, není nijak omezen. Software zobrazuje na PC stav signalizačních sloupků integrovaných v systému. Uživatel má k dispozici výběr ze tří jazyků němčiny, angličtiny nebo francouzštiny. Tento software umožňuje uživateli analyzovat využití provozní doby, identifikovat příčiny přerušení provozu a tím přispět ke zlepšení efektivity výroby. REAGUJTE RYCHLE. ŘÍDICÍ MODUL Víte, jaký stroj je v současné době mimo provoz? V řídicím modulu software jsou zobrazeny provozní stavy všech monitorovaných strojů nebo strojních pracovišť, takže je okamžitě patrné, zda je daný stroj v poruchovém stavu nebo normálně pracuje. Tento modul vám pomůže rychle přijmout opatření ke snížení prostojů. V řídicím modulu lze také jako pozadí zobrazit půdorys výrobní haly nebo pracoviště a získat tak komplexní informaci o poloze a stavu všech strojů. MĚJTE NEUSTÁLÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH. FUNKCE ODESÍLÁNÍ ZPRÁV Jak rychle jste schopni reagovat na vznik poruchy? Pro WIN není problém vás informovat kdykoliv a kdekoliv o změnách stavu výrobních strojů. Například po změně stavu stroje může být generován a zaslán automaticky do PC nebo na chytrý telefon (smartphone). Můžete zvolit, pro které stroje a pro jaké změny stavu bude zpráva vytvořena, a také nastavit časovou prodlevu před odesláním u.

9 7 ZVYŠTE PRODUKTIVITU. MODUL PRODUKTIVITY Víte, jak jsou vaše pracovní stroje nebo pracoviště produktivní? Využitím modulu produktivity můžete ověřit, jaká je produktivita vašich výrobních strojů a pracovišť v průběhu jakéhokoliv časového období. Můžete například posoudit situaci v předešlém pracovním dni, nebo ve vámi definovaném specifickém období, např. v určité pracovní směně. Díky tomuto modulu je také možné zpětně analyzovat prostoje a poruchové stavy a tím přispět ke zvýšení produktivity výroby v budoucnosti. ZLEPŠETE TRANSPARENTNOST. PROVOZNÍ MODUL Víte, jak dlouho a jak často jsou vaše stroje nebo pracoviště nevyužity? Provozní modul vám umožní prověřit skutečnou dobu provozu a prostoje vašich strojů nebo pracovišť. Pomocí tohoto modulu můžete rychle zjistit, zda záznamy stavových hlášení vyjadřují prostoje nebo poruchové stavy, což přispívá k vyšší transparentnosti výrobního procesu. Tím získáte základ pro zvýšení produktivity vašich výrobních procesů. DOKUMENTUJTE ZÁVADY. ANALÝZA PORUCH Proč je stroj nebo pracoviště tak často mimo provoz? Identifikujte, komentujte a analyzujte poruchové stavy. Nejprve určete nejčastější příčiny výskytu poruchových stavových hlášení, například nedostatek materiálu, atd. Při výskytu této, nebo jiné definované poruchy, pak po určení příčiny poruchového stavu může být uveden odpovídající komentář v provozním modulu. Spolu se záznamem četnosti výskytu poruchových stavů bude po následné analýze možné snadnější objasňování příčin četnosti jednotlivých poruchových stavů.

10 8 STABILNÍ SÍŤ. SMĚROVÝ MODUL Jak je síť WIN ve skutečnosti vytvořena? Směrový modul podporuje vytvoření nebo nastavení optimální struktury sítě pro WIN. Grafické zobrazení v modulu udává přehled bezdrátové komunikace jednotlivých WIN slave, sloupcové diagramy na spojovacích liniích indikují kvalitu jejich signálu. Každý WIN slave automaticky vybere nejlepší trasu zpět k WIN master buď přímo nebo nepřímo, prostřednictvím jiného WIN slave, který pak slouží jako převáděč (opakovač). PŘIPOJTE DALŠÍ UŽIVATELE. VÍCEUŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP Kdo může využít WIN systém? Díky databázové struktuře může být software využíváno libovolným počtem uživatelů. Databáze musí být překopírována na síťový disk ve vaší síti, aby mohl být umožněn víceuživatelský přístup k systému. Počet uživatelů, kteří mohou instalovat a využívat nelicencovaný software, není nijak omezen. Všichni uživatelé, kteří instalovali software do svého PC a mají přístup ke sdílené databázi na síťovém disku, mohou mít aktuální přehled o výkonnosti pracovních strojů nebo strojních pracovišť a tyto informace pak využívat podle svých individuálních požadavků. Bez licenčních poplatků Snadná instalace Bezplatné aktualizace Analýza a optimalizace výrobních procesů Intuitivní a přehledný software

11 9 STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN WERMA nabízí k okamžité instalaci a monitorování vašich pracovních strojů nebo strojních pracovišť dvě startovací sady. Stačí si jen vybrat vhodnou sadu pro vaši aplikaci. Rozšíření sítě je kdykoliv možné jednoduchým přidáním dalších produktů. WIN complete Startovací sada WIN complete obsahuje vše, co je zapotřebí k bezdrátovému monitorování až tří strojů nebo strojních pracovišť, přičemž instalace způsobem plug and play je velmi snadná. WIN complete pro KombiSIGN Tři signalizační sloupky KombiSIGN 71 (tři trvale svítící optické LED moduly v červené, žluté a zelené barvě, připojovací základna a základna (podstavec) s integrovanou trubkou) Tři přednastavené WIN slave (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD WIN system Startovací sada WIN system je určena pro ty uživatele, kteří již užívají signalizační sloupky WERMA, nebo pro ty, kteří chtějí sestavit a nakonfigurovat vlastní signalizační sloupky. Moduly WIN slave lze snadno doplnit do stávajících modulárních signalizačních sloupků WERMA. Systém sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů je připraven k činnosti poté, co byly nainstalovány WIN master a software. WIN systém pro KombiSIGN WIN systém pro KombiSIGN Tři přednastavené WIN slave (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE Pokud chcete rozšířit vaši stávající WIN síť, můžete si snadno vybrat z níže uvedených položek. Do informační bezdrátové sítě může být v rámci instalace začleněno až 50 modulů WIN slave a 4 moduly WIN master. WIN slave WIN slave pro KombiSIGN WIN slave pro KombiSIGN WIN slave není přednastaven WIN master WIN master WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD

12 DÍKY ZAVEDENÍ WIN SYSTÉMU JSME DOSÁHLI JASNÉ TRANSPARENTNOSTI NAŠEHO VÝROBNÍHO PROCESU A NÁRŮSTU PRODUKTIVITY O 1 2%. PŘEDPOKLADY TOHOTO ÚSPĚCHU? KAŽDODENNÍ VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU A JEHO AKCEPTOVÁNÍ NAŠIMI ZAMĚSTNANCI. Zoran Zemun, výrobní ředitel pretema GmbH (Výrobky přesného strojírenství pro elektromechanické aplikace)

13 11 ZDOKONALENÁ FUNKČNOST. S WIN SLAVE PERFORMANCE Krátké termíny dodávek, menší výrobní dávky, rychle rostoucí hospodářská soutěž a tlak na snížení nákladů, to vše jsou dnes běžné problémy výrobních firem. Aby bylo možno čelit všem těmto problémům, je třeba klást větší důraz na pružnost, transparentnost a efektivnost. Bez technické podpory je prakticky nemožné snížit prostoje, zkrátit výrobní časy a současně instalovat komplexní monitorovací systém výroby tak, aby mohla být co nejvíce využita dostupná výrobní kapacita. POČÍTACÍ MODUL. S WIN SLAVE PERFORMANCE WERMA přináší další řešení v problematice štíhlé výroby. Nový software s názvem WIN slave performance nabízí vedle stávajících monitorovacích funkcí navíc i počítací modul. Modul WIN slave performance sleduje až šest různých možných stavů stroje a zaznamenává i výstupní signál, úměrný počtu kusů obrobků ze stroje. Data jsou pak bezdrátově přenesena na WIN master a uložena v databázi. WIN systém může být rozšířen o další přídavné funkce. Užitím obou hardwarových produktů, standardního WIN slave a nového WIN slave performance ve společné síti WIN je dosažena zvýšená funkčnost monitorovacího systému. SLEDUJTE PRŮBĚH VÝROBY. S BALÍČKEM WIN SOFTWARE V současné době nabízí WIN software ve spolupráci s novými prvky hardware zdokonalené funkce. Stavová hlášení všech signálních sloupků, zahrnutých v síti, jsou zobrazována v PC. Můžete zadat do výroby zakázku s plánovaným počtem kusů, které pak následně budou v analytických modulech porovnávány se skutečným počtem, zaznamenávaným v systému. Tímto způsobem pak máte okamžitý přehled o průběhu pracovního postupu až po jeho dokončení. Zaznamenejte počty dílců, seřizovací a přípravné časy a doby výrobních cyklů Snižte průchozí výrobní časy Průběžně srovnávejte plánované / skutečné hodnoty Zlepšete využití produkčních kapacit

14 12 DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE. SE SOFTWARE WIN SLAVE PERFORMANCE Nový WIN software nabízí navíc i doplňující funkce a analytické možnosti v součinnosti s novým hardware. Pomocí nových funkcí lze minimalizovat ztráty prostřednictvím snížení prostojů i počtu vadných výrobků a rychlou identifikací problémů a poruch ve výrobním procesu. Oba moduly, standardní WIN slave a nový WIN slave performance mohou být použity ve stejné síti WIN. ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK Jak zadáváte výrobní zakázky? Modul zakázek vám umožňuje ručně zadat detailní údaje zakázky. Zadejte požadované hodnoty, například plánovaný počet dílců, které mají být obrobeny a pak zvolte stroj, na kterém má být zakázka realizována. Tento softwarový modul umožňuje zadávat a ukládat i zakázky, které mají být zhotoveny v budoucnosti. PŘEHLED O PRŮBĚHU ZPRACOVÁVANÉ ZAKÁZKY Víte, jaké operace a na kterém stroji se provádějí? Pomocí tohoto modulu software získáte ucelený přehled o tom, jaká práce a v jaké fázi se právě vykonává na konkrétním stroji. Budoucí plánované úlohy jsou označeny jako čekající a mohou být spuštěny hned poté, kdy je zvolený stroj znovu k dispozici. REAGUJTE RYCHLEJI. ŘÍDICÍ MODUL Máte přehled o tom, jak postupuje průběh pracovního cyklu na každém stroji? Řídicí modul přehledně zobrazuje momentální stav až 50 strojů a pracovních operací, které jsou jimi vykonávány. Na jakoukoliv změnu stavu můžete neprodleně reagovat. Navíc získáváte okamžitý přehled o průběhu pracovního postupu na každém stroji.

15 13 ZVYŠTE PRODUKTIVITU. MODUL PRODUKTIVITY Znáte míru využití vašeho strojního parku? Můžete si určit libovolný časový rámec, například období noční směny a provést zpětně analýzu produktivity, která trvá jen několik sekund. Porovnání plánovaných výkonů se skutečným počtem obrobených dílců vám poskytne okamžitý přehled o výkonnosti stroje. TRANSPARENTNOST ROZPRACOVANÝCH ZAKÁZEK. PROVOZNÍ MODUL Proč byla produkce noční směny tak nízká? Provozní modul vám pomůže analyzovat průběh pracovního procesu a identifikovat přerušení a poruchy a zdokumentovat je. Tento modul vám pomůže zvýšit efektivitu výroby identifikací doby trvání a četnosti přerušení výrobních procesů. Optimalizace plánování Přehled o průběhu výrobních procesů Informace o stavu produktivity v reálném čase Snížení prostojů Systém lze kdykoliv rozšířit

16 14 STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN SLAVE PERFORMANCE WERMA nabízí k okamžité instalaci dvě startovací sady WIN performance pro monitorování stavů pracovních strojů a počítání dílců. Stačí si jen vybrat vhodnou sadu pro vaši aplikaci. Rozšíření sítě je kdykoliv jednoduše možné přidáním dalších produktů. WIN complete performance Startovací sada WIN complete performance obsahuje vše, co je zapotřebí k bezdrátovému monitorování tří strojů nebo strojních pracovišť, instalace způsobem plug and play je velmi snadná. WIN complete s WIN slave performance pro KombiSIGN Tři signalizační sloupky KombiSIGN 71 (tři trvale svítící optické LED moduly v červené, žluté a zelené barvě, připojovací základna a základna (podstavec) s integrovanou trubkou) Tři přednastavené WIN slave (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD WIN system performance Základní startovací sada WIN system performance je určena pro ty uživatele, kteří již užívají signalizační sloupky WERMA, nebo pro ty, kteří chtějí sestavit a nakonfigurovat vlastní signalizační sloupky. Moduly WIN slave lze snadno doplnit do stávajících modulárních signalizačních sloupků WERMA. Systém sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů je připraven k činnosti poté, co byly nainstalovány WIN master a software. WIN system s WIN slave performance pro KombiSIGN WIN system s WIN slave performance pro KombiSIGN Tři přednastavené WIN slave performance (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE Pokud chcete rozšířit vaši stávající WIN síť, můžete si snadno vybrat z níže uvedených položek. Do informační bezdrátové sítě může být v rámci instalace začleněno až 50 modulů WIN slave a 4 moduly WIN master. WIN slave WIN slave pro KombiSIGN WIN slave pro KombiSIGN WIN slave není přednastaven WIN master WIN master WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD

17 15 VÝHODNÁ INVESTICE. TAKÉ PRO VÁŠ PROVOZ Systémové řešení společnosti WERMA Signaltechnik, podporující zavedení metodiky štíhlé výroby, pomohlo zvýšit produktivitu v mnoha společnostech. Jsme si jisti, že je to možné i u vás. OPTIMALIZUJTE, REDUKUJTE A ODSTRAŇUJTE. S POMOCÍ WIN Nadvýroba, dlouhé čekací lhůty, vysoké skladové zásoby, výrobní chyby a poruchy, to je jen několik příčin plýtvání materiálem, energií i časem. K tomu přispívají i jiné denní neproduktivní činnosti, jako např. zbytečná manipulace a přemisťování materiálu a dílců, navíc i další, s výrobou bezprostředně nesouvisející činnosti. Určitý výrobní proces, dnes nezbytný, se může stát zítra nadbytečným. Krátkodobá opatření k omezení plýtvání i vedlejších činností, přímo s výrobou nesouvisejících, sama o sobě nestačí. Soubor WIN produktů WERMA vám pomůže průběžně monitorovat všechny stavy pracovních strojů, strojních pracovišť i výrobních zařízení a provést vyhodnocení pomocí jednoduchého kliknutí myši. Tímto způsobem můžete vyhodnotit a optimalizovat všechny položky v příslušném hodnotovém řetězci přidané hodnoty. Hodnotová analýza PŘED zavedením metodiky štíhlé výroby s využitím systémového řešení WERMA Hodnotová analýza PO zavedení a soustavném využívání metodiky štíhlé výroby s využitím systémového řešení WERMA Neproduktivní činnost Ztráty Činnost tvořící přidanou hodnotu Neproduktivní činnost Ztráty Činnost tvořící přidanou hodnotu VÝPOČET AMORTIZACE Optimalizovat Snížit Vyloučit Systém WIN nízkonákladový MDC systém (Machine Data Collection systém sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů) může být velmi rychle amortizován. Instalace systému WIN má za důsledek snížení prostojů a ztrát u konkrétního stroje nebo strojírenského pracoviště o x %: Plánované využití hodin ročně (předpokládá se dvousměnný povoz a využití kapacity na 80 %) Roční úspora Roční úspora Roční úspora x % v hodinách/za rok Euro 1 % ,00 2 % ,00 3 % ,00 Závěr: při investici 3000 a snížení ztrát a prostojů o 2 % se náklady na zavedení systému WIN navrátí za 0,8 roku.

18 DÍKY ZAVEDENÍ JEDNODUCHÉHO BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU ANDON JSME NYNÍ SCHOPNI RYCHLE REAGOVAT NA VZNIKLÉ PROBLÉMY A PŘERUŠENÍ VÝROBY, A TÍM MINIMALIZOVAT NEŽÁDOUCÍ PROSTOJE. Erich Martin, výrobní ředitel WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

19 17 UDÁLOST SIGNALIZACE ODEZVA. SE SYSTÉMEM ANDON Výraz Andon je převzat z japonštiny, kde značí lucernu nebo výstražné světlo. V současné době je tak označován světelný systém, zřetelně všem viditelný, který indikuje změnu stavu, případně upozorňuje na nutnost bezodkladného řešení indikovaného problému. Užití produktů Andon má za následek nejen zvýšení produktivity výrobních procesů, ale také výrazně přispívá k optimalizovanému využití cenných zdrojů, což vše vede ke snížení nákladů a přispívá k větší flexibilitě vůči změnám v tržní poptávce. Aktivace světelného nebo zvukového signálu obsluhou upozorní nadřízeného příslušného útvaru nebo zásobovacího pracovníka na nutnost bezprostředního opatření. Každé pracovní stanoviště, vybavené signalizačním světelným sloupkem Andon, umožňuje obsluze výstižně signalizovat druh problému pomocí příslušného tlačítka pro optický nebo akustický signál nainstalovaného zařízení Andon. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. PRO KAŽDOU APLIKACI Světelné moduly WERMA Andon mohou být užity v širokém spektru aplikací; od optimalizace procesů kanban, až po balicí pracoviště, linky v logistických provozech nebo montážní provozy. Významným rysem je také skutečnost, že všechny produkty Andon mohou být použity v kombinaci s WIN systémem, umožňujícím vytvoření rozsáhlé sítě s až 50 volacími místy, která lze využít buď jako monitorovací zařízení nebo jako jednoduchý požadavek na okamžitou odezvu. Rychlá optimalizace pracovního procesu Vizualizace stavu Výzva k akci Velmi snadná instalace

20 18 PRODUKTY SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE WERMA nabízí pro každou aplikaci řešení ze široké škály produktové řady Andon. Možnosti aplikace produktů Andon se odlišují mimo jiné umístěním. Signalizační sloupek může být v závislosti na konkrétním produktu umístěn jako integrální část přímo na produktu Andon, nebo umístěn mimo. Signalizační sloupek není součástí dodávky produktů Andon, takže lze využít buď stávající sloupky nebo lze vybrat z nabídky WERMA konkrétní signalizační sloupek, vyhovující vašim požadavkům. Modul AndonCONTROL (se základnou pro signalizační sloupek) Na modulu WERMA AndonCONTROL lze pomocí tlačítek aktivovat až osm různých stavů provozního místa. Jednoduchý systém volání je vybaven inteligentními elektronickými obvody, která zajišťují požadované zobrazení stavů. Například nedostatek materiálu A na pracovišti může být signalizován trvalým žlutým světelným signálem, žlutý blikající signál pak značí potřebu doplnění materálem B. Tlačítka určená k aktivaci jednotlivých signálů mohou být označena štítky s požadovaným názvem funkce. AndonCONTROL pro KombiSIGN AndonCONTROL pro KombiSIGN AndonCONTROL Síťový napájecí zdroj Výměnné AC adaptéry (vidlice) pro EU, UK a Severní Ameriku Protiskluzové pryžové podložky na základně Modul AndonSWITCH (pro vzdálené signalizační sloupky) Tento produkt je ideálním řešením pro aplikace, kde signalizační sloupek je instalován mimo produkty Andon. Signalizační sloupek lze instalovat prakticky kdekoliv v dílně na místě, kde bude zajištěna optimální viditelnost poté, co operátor aktivuje stisknutím tlačítka příslušný signál a vzdálený signalizační modul sloupku se rozsvítí. Příslušný pracovník po zpozorování světelného signálu (výzvy k akci) bude reagovat odpovídajícím způsobem. Systém volání je vybaven inteligentní elektronikou a prosvícenými tlačítky, pomocí čtyř tlačítek lze aktivovat signalizaci až osmi různých stavů pracovního místa. Tlačítka na modulu AndonSWITCH mohou být označena štítky s požadovaným názvem funkce. AndonSWITCH AndonSWITCH Síťový napájecí zdroj Výměnné AC adaptéry pro EU, UK a Severní Ameriku Protiskluzové pryžové podložky na základně Modul AndonBOX (pro vzdálené signalizační sloupky) Prostřednictvím čtyř tlačítek na modulu AndonBOX mohou být aktivovány až čtyři světelné moduly signalizačního sloupku. Jednoduchá a robustní spínací skříňka je vhodná pro instalaci v průmyslových aplikacích. Hlavice spínacích tlačítek jsou opatřeny barevnými víčky, každé tlačítko může být opatřeno štítkem požadované funkce. AndonBOX Modul AndonBOX s konektorem M12 Síťový napájecí zdroj s připojovacím kabelem (délka 1,8 m) Výměnné AC adaptéry (vidlice) pro EU, UK a Severní Ameriku Protiskluzové pryžové podložky na základně Barevná víčka na spínače (červená, zelená, žlutá, bílá a modrá barva)

21 19 PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE Držák Držák může být užit k modulům AndonCONTROL a AndonSWITCH pro montáž na stěnu a na lištu. Držák, kovový Kabel Kabel délky 5 m s protikusem konektoru (zásuvka) k modulům AndonSWITCH nebo AndonBOX pro usnadnění optimálního umístění signalizačního sloupku instalovaného mimo produkt Andon. Konektor M12 (zásuvka) s 5 m kabelem DOKONALÝ DOPLNĚK K Výrobě Bezdrátové monitorování Všechny produkty Andon mohou být integrovány v systému WIN, díky jehož možnostem dochází k dalšímu rozšíření užitných vlastností systému volání Andon. Lze pak dosáhnout ještě rychlejších reakčních časů na vzniklé stavové změny, protože pomocí WIN se změny neprodleně zobrazí v software na monitorech PC v provozu. To je zvláště užitečné zejména v některých případech složitějších sítí s problematickou viditelností signalizačních modulů. Signalizační sloupky Výborné funkční vlastnosti produktů Andon jsou optimálně využity v kombinaci se signalizačními sloupky WERMA. Máte možnost si vybrat z početné nabídky modulárních i předem nakonfigurovaných signalizačních sloupků. Širokou produktovou škálu, jakož i všechny parametry a další informace o signalizačních sloupcích WERMA lze nalézt v aktuálním hlavním katalogu WERMA. Výběr vhodné kombinace signalizačního sloupku podle vašich představ nemůže být jednodušší, než pomocí konfiguračního programu Signal Tower Configurator, jehož interaktivní výběrový formulář naleznete na webových stránkách

22 20 TÝMOVÁ PRÁCE. WIN VE SPOLUPRÁCI S PRODUKTY ANDON V rozsáhlých výrobních provozech nebo v provozech s velkou mírou manuální práce (logistická centra) není často možné zajistit dobrý vizuální kontakt s každým pracovištěm. Také v tomto případě nabízí WERMA řešení, přispívající k zavedení metodiky štíhlé výroby. Kombinováním WIN bezdrátového monitorovacího systému s produkty Andon lze získat centrální přehled až o 50 výrobních strojích nebo pracovištích. Tato kapacita může být dále rozšířena pomocí instalace maximálně čtyř přijímačů WIN master. Toto řešení se snadno dosáhne přidáním modulu WIN slave do signalizačního sloupku, kombinovaného s produktem Andon. Modul WIN slave odesílá bezdrátově údaje stavových změn do modulu WIN master, který je připojen kabelem k centrálnímu PC. Uživatelsky příjemný WIN software pak může zobrazovat další funkce, jako např. míru produktivity a analýzu provozních časů. Funkce software, umožňující přehledné dispoziční uspořádání na monitoru PC, zjednodušuje celkový přehled o provozním stavu strojů a pracovišť. ÚPLNÝ PŘEHLED VÝROBNÍHO PROCESU. DÍKY ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU Zavedením bezdrátového monitorování do provozní praxe se nežádoucí zpoždění stávají minulostí. Lepší transparentnost provozu strojů i pracovišť výrazně zvýší využití stávajících kapacit a zdrojů i redukci zpoždění. Další významná přednost spočívá ve skutečnosti, že lze navzájem kombinovat různé výrobkové řady WERMA. Kombinace produktů Andon s moduly WIN slave a WIN slave performance je kdykoliv a bez problémů možná, navíc bez nutnosti dodatečného nákladného kabelového propojení. Jeden software pro monitorování strojů a pracovišť Velmi snadná instalace Lze kdykoliv rozšířit

23 21 SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI. VÝBĚR Z NAŠICH REFERENCÍ Díky zavedení WIN systému jsme dosáhli jasné transparentnosti našeho výrobního procesu a nárůstu produktivity o 1 2 %. Předpoklady tohoto úspěchu? Každodenní využívání systému a jeho akceptování našimi zaměstnanci. Zoran Zemun, výrobní ředitel pretema GmbH Výrobky přesného strojírenství pro elektromechanické aplikace WIN systém může být bez problémů integrován do stávajících zařízení. Samovypovídající software, který průběžně informuje o změnách stavu a o poruchách, je pozoruhodný. Joachim Gottwald, manažer údržby Hansgrohe SE Sanitární technika a zařízení

24 WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG Dürbheimer Straße 15 D Rietheim-Weilheim Fon +49 (0) Fax +49 (0) l Výhradní zastoupení: AXIMA, spol. s r. o. Vídeňská 125, Brno tel.: fax: Technická podpora: Ing. David Coural tel.: mob.: Index: duben 2013

Novinky 2014/2015. výhradní zastoupení:

Novinky 2014/2015. výhradní zastoupení: Novinky 2014/2015 výhradní zastoupení: Nové produkty 2014/15 Signalizační sloupky ClearSIGN compact... 5 Systémy pro optimalizaci výrobních, montážních a logistických procesů WIN ethernet master/receiver...

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Šroubovací systém MT Focus 400 Vysoce kvalitní montáž ve vašich rukou

Šroubovací systém MT Focus 400 Vysoce kvalitní montáž ve vašich rukou Šroubovací systém MT Focus 400 Vysoce kvalitní montáž ve vašich rukou Utahování se stává Představujeme nový šroubovací systém MT Focus 400 vyvinutý společností Atlas Copco, vaším partnerem v oblasti utahování.

Více

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace Polycom - produkty pro VOIP komunikaci přehled portfolia SIP telefonů objevte nové možnosti hlasové komunikace 1. PŘEHLED POLYCOM PRODUKTŮ PRO VOIP KOMUNIKACI 1.1. Stolní telefony standardu SIP SoundPoint

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Poloviční velikost silný efekt Nové signálky v šířce 9 mm od společnosti ABB pro montáž na lištu DIN 35 mm, v provedení System pro M

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Měřiče celkové spotřeby Eco-eye

Měřiče celkové spotřeby Eco-eye Při neustále rostoucích cenách elektrické energie je čas začít něco dělat se snižováním spotřeby. Stačí se zamyslet nad tím, jak lze ušetřit. Nejdůležitější je si uvědomit, kde se zbytečně plýtvá elektrickou

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Popis EKU 825. Příklady konfigurace: Funkce:

Popis EKU 825. Příklady konfigurace: Funkce: Popis EKU 825 EKU 825 slouží pro příjem televizních a rozhlasových programů prostřednictvím satelitního přijímače. Nahrazuje běžný domovní hvězdicový kabelový rozvod jednokabelovým propojením podobným

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Bezdrátová signalizace Courtney-Thorne

Bezdrátová signalizace Courtney-Thorne Bezdrátová signalizace Courtney-Thorne - pro vaši jistotu a bezpečnost - - spolehlivý nástroj pro adresnou kontrolu kvality péče o pacienty - pomocník v soudních sporech o zanedbání péče - Signalizace

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele Web n walk Manager pro Apple Mac OS X Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Podporovaná zařízení 4 3. Požadavky na HW a SW 4 4. Instalace SW a nastavení přístupu 5 5. Hlavní okno 6 6. Nastavení sítě a

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 je komunikační adaptér umožňující propojení sítí automatů a periferií MICROPEL s PC pomocí rozhraní USB příručka uživatele edice 03.2009 2. verze dokumentu pro firmware 1.080

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

HiPath Display Telephone Book

HiPath Display Telephone Book HiPath Display Telepho Book Displejový telefonní seznam (DTB) pro HiPath 4000 a Hicom 300 Můžete ze svého telefonu volit všechna telefonní čísla ve Vaší podnikové síti a víte vždy, kdo zavolal v době Vaší

Více

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions DCU 220 Nový dílenský tablet Bosch 1 DCU 220 Convertible PC Použití jako Tablet PC s dotykovou obrazovkou......nebo jako Notebook s klávesnicí. 2 Hlavní vlastnosti DCU 220 jako centrální PC pro diagnostiku

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY AUTOCORA ONLINE AUTOCORA E-SHOP AUTOCORA APP Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Autocora bez výjimky! www.autocora.cz AUTOCORA ONLINE www.autocora.cz/online

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn pouze svařujete, nebo již šetříte? Optimální využití všech zdrojů je jedním ze základních předpokladů pro ekonomický a efektivní svařovací proces. Optimální

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Úspory elektrické energie v osvětlení

Úspory elektrické energie v osvětlení Úspory elektrické energie v osvětlení Ochrana přírody a uvážená spotřeba energie Klíčovým úkolem dneška je najít řešení pro efektivní a zároveň úsporné využití elektrické energie. V tomto chceme být Vaši

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 evito systém aktivního zdraví evito systém aktivního zdraví je unikátní online aplikace, ve které se sdružují a analyzují všechny výsledky vašich osobních i zdravotních

Více

KVALITNÍ KOMUNIKACE. FUNKCE, KTERÉ SNIŽUJÍ NÁKLADY. CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM PANASONIC KX-TGP600

KVALITNÍ KOMUNIKACE. FUNKCE, KTERÉ SNIŽUJÍ NÁKLADY. CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM PANASONIC KX-TGP600 KVALITNÍ KOMUNIKACE. FUNKCE, KTERÉ SNIŽUJÍ NÁKLADY. CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM PANASONIC KX-TGP600 ÚPLNÉ ŘEŠENÍ BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE KX-TGP600 Chcete-li dosáhnout vysoké kvality a snížit náklady,

Více

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Obsah 3 1. Základní informace 2. Přehled systému 5 2.1 Klávesnice řady Easy Series 6 Stavy displeje Easy Series: 7 2.2 Ústředna a zařízení 10 2.3 Bezdrátová

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Monitorování provozu fotovoltaických elektráren vpraxi. Ing. Jaroslav Šváb 3/2011

Monitorování provozu fotovoltaických elektráren vpraxi. Ing. Jaroslav Šváb 3/2011 Monitorování provozu fotovoltaických elektráren vpraxi Ing. Jaroslav Šváb 3/2011 Proč monitorovat? Pro zajištění maximálního využití instalovaného výkonu FVE Funkce monitoringu Hlídací funkce okamžité

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Návod k meusbur- gerskému portálu

Návod k meusbur- gerskému portálu Návod k meusbur- gerskému portálu 1. Obsah 2 Všeobecně Meusburgerský portál je k dispozici ve všech jazycích, které jsou na webových stránkách. Přihlášení je po registraci možné pro všechny zájemce. Portál

Více

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou Řešení MATRIX TM je optimální kombinací: variabilního výdejního automatu nástrojů výkonného řídícího a analytického software Skříň DLS Skříň Mini Skříň Maxi Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Více

Network Management Software

Network Management Software Network Management Software Jakým problémům nejčastěji čelí naši zákazníci? Síť se rozšířila a stala se komplexnější Nemají vhodnou metodu bezpečné dokumentace Přídavky, přesuny a změny jsou nákladné a

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

IOP, BOP-2, Záslepka. G120P BT přídavné systémové komponenty

IOP, BOP-2, Záslepka. G120P BT přídavné systémové komponenty 5 116 G120P BT přídavné systémové komponenty IOP, BOP-2, Záslepka Ovládací panel IOP (Intelligent Operator Panel) se specifickým aplikačním průvodcem pro uvedení do provozu, zřetelným textovým displejem

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Modulární bezpečnostní systém 3RK3

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Výchozí situace Modulární systém MSS Komponenty Funkce Integrace Shrnutí Výchozí situace Řídicí funkce bezpečnostních obvodů jsou často realizovány několika jednotlivými

Více

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Konferenční systémy Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.cz Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK je deska s tištěnými obvody (PCB) stanice

Více

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge POWER FROM INNOVATION Společnost Hoppecke se již 75 let zabývá výrobou a prodejem nových systémových řešení pro pohon vozidel. Výrobní

Více

Obsah. Obsah. 1 Návod k montáži...3. 2 Uvedení do provozu...4. 3 Návod k obsluze...6. Strana

Obsah. Obsah. 1 Návod k montáži...3. 2 Uvedení do provozu...4. 3 Návod k obsluze...6. Strana GSM-Modul Návod k instalaci a obsluze RS 232 Modul GSM mit s anténou Antenne Dezember 2007 ab Softwareversion 2.0 Uschovat pro další použití! Obsah Obsah Strana 1 Návod k montáži...3 1.1 Montáž antény...

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky

EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní. Novinky EPSITRON pokročilý napájecí systém Výkonný a efektivní Novinky EPSITRON Pokročilý napájecí systém Obsah EPSITRON CLASSIC Power 3 Síťové zdroje EPSITRON CLASSIC Power 4 5 Přehled: Technické údaje JUMPFLEX

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

World Class Charging Systems. TEBETRON expert. Inteligentní nabíjecí systém pro trakční baterie

World Class Charging Systems. TEBETRON expert. Inteligentní nabíjecí systém pro trakční baterie World Class Charging Systems Inteligentní nabíjecí systém pro trakční baterie 2 BENNING World Class Charging Systems Inteligentní nabíjecí systémy Nabíječ typové řady je představitelem moderního nabíjecího

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

PDM Managment výrobních dat

PDM Managment výrobních dat Vše na první pohled Management produkčních dat slouží jako báze pro další technické plánování. Všechny informace jsou ve správném čase na správném místě k dispozici, to znamená: Maximalizace času výkonu!

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více