Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU"

Transkript

1 Výhradní zastoupení: ZVYŠTE PROVOZNÍ VÝKONNOST ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU

2

3 Obsah ŠTÍHLÁ VÝROBA. S PRODUKTY WERMA SIGNALTECHNIK MONITOROVÁNÍ STROJÍRENSKÉHO PROVOZU. RYCHLE A JEDNODUŠE S WIN INTUITIVNÍ A PŘEHLEDNÝ. WIN SOFTWARE STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE ZDOKONALENÁ FUNKČNOST. S WIN SLAVE PERFORMANCE DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE. S WIN SLAVE PERFORMANCE STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN SLAVE PERFORMANCE ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE VÝHODNÁ INVESTICE. TAKÉ PRO VÁŠ PROVOZ UDÁLOST SIGNALIZACE ODEZVA. SE SYSTÉMEM ANDON PRODUKTY SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE DOKONALÝ DOPLNĚK K VÝROBĚ TÝMOVÁ PRÁCE. WIN VE SPOLUPRÁCI S PRODUKTY ANDON SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI. VÝBĚR Z NAŠICH REFERENCÍ 20 21

4 NENÍ PRAVDA, ŽE MÁME PŘÍLIŠ MÁLO ČASU NA PRÁCI, SPÍŠE MÁME PŘÍLIŠ MHOHO ČASU, KTERÝ NEVYUŽÍVÁME. Lucius Annaeus Seneca

5 3 ŠTÍHLÁ VÝROBA. S PRODUKTY WERMA SIGNALTECHNIK Optimalizace výrobních technik a postupů jsou součástí každodenních požadavků, kterým dnes musí čelit mnoho výrobních společností. Dříve vytvořené výrobní struktury a netransparentní postupy vedou často k chybám a materiálovým i časovým ztrátám. ROZPOZNEJTE POTENCIÁL Zejména v podnicích, kde se využívají složitá strojní zařízení, výrobní postupy a systémy, je často obtížné rychle rozpoznat potenciál pro zlepšení a přijmout příslušná nápravná opatření. Současně by měly být výrobní týmy co nejvíce zainteresovány na neustálém zvyšování produktivity a na co největším zlepšení přidané hodnoty ve výrobě. ZVYŠTE PRODUKTIVITU WERMA věnovala mimořádnou pozornost technologiím štíhlé výroby a je nyní schopna nabízet účinnou podporu i jiným společnostem. Byly vyvinuty různé produkty a systémová řešení, které mohou přispět k omezení nákladných výrobních procesů, k využití skrytých kapacit a vést ke zlepšení konkurenceschopnosti, to vše v zájmu vaší společnosti i vašich zaměstnanců. Od sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů až k jednoduchému systému volání. WERMA Signaltechnik nabízí nízkonákladová řešení pro podporu štíhlé výroby. ČÍSLA DATA FAKTA Zlepšete vaše klíčové výkonnostní ukazatele pomocí metod řízení štíhlé výroby. 5 % Zvýšení produktivity 3 % Zlepšení hospodárnosti 50 % Snížení výpadků výrobních časů* 100 % Redukce vedlejších nepodstatných činností* Výše uvedené hodnoty byly dosaženy po zavedení metod řízení štíhlé výroby ve výrobních provozech WERMA. *přímo na výrobní lince Zvyšte transparentnost Zvyšte produktivitu Posilte flexibilitu Snižte prostoje Šetřete náklady a čas

6 WIN SYSTÉM MŮŽE BÝT BEZ PROBLÉMŮ INTEGROVÁN DO STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ. SAMOVYPOVÍDAJÍCÍ SOFTWARE, KTERÝ PRŮBĚŽNĚ INFORMUJE O ZMĚNÁCH STAVU A O PORUCHÁCH, JE POZORUHODNÝ Joachim Gottwald, manažer údržby Hansgrohe SE (Sanitární technika a zařízení)

7 5 MONITOROVÁNÍ STROJÍRENSKÉHO PROVOZU. RYCHLE A JEDNODUŠE S WIN Získat komplexní a zevrubný vizuální přehled o činnosti strojů nebo výrobních linek může být často nesnadné v rozsáhlých strojírenských provozech, kde jsou některé stroje obtížně viditelné. WERMA nabízí snadnou instalaci jednoduchého nízkonákladového bezdrátového monitorovacího systému s názvem WIN (Wireless Information Network), do kterého lze začlenit prakticky jakýkoliv výrobní stroj nebo strojní zařízení, nezávisle na jejich stáří a funkčním určení. Systém WIN v sobě důmyslně spojuje technologii signalizačních sloupků, bezdrátový datový přenos a promyšlený software. Společným rozhraním všech strojů a zařízení je signalizační sloupek WERMA, který lze snadno začlenit do systému WIN, plnícího funkci jednoduchého systému sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů (MDC Machine Data Collection). ANALÝZA PRODUKTIVITY POUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA. POMOCÍ WIN Vysílací modul, nazývaný WIN slave je integrován do signalizačního sloupku KombiSIGN. Tento vysílací modul přenáší bezdrátově informace o stavu stroje na modul WIN master (přijímač). Modul WIN master je propojen pomocí USB kabelu k PC a může přijímat stavová hlášení až z 50 modulů WIN slave, přičemž každý z nich může hlásit maximálně 8 různých stavů stroje. Stavová hlášení jsou ukládána do databáze a software pak poskytuje komplexní přehled o situaci na jednotlivých pracovištích, nebo v celém výrobním provozu. VYNIKAJÍCÍ PŘENOSOVÝ DOSAH. DÍKY BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGII WIN systém má přenosový dosah ve volném prostoru až 300 m, dosah v interiérech může být ovšem nižší v závislosti na konstrukčních parametrech budovy. Jelikož každý modul WIN slave funguje současně jako opakovač ( repeater ), účinná přenosová vzdálenost v síti s více moduly WIN slave pak může být rozšířena až do maximální vzdálenosti 900 m mezi moduly WIN slave a WIN master. Nízká přenosová frekvence 868 MHz, kterou systém využívá, poskytuje lepší přenosové vlastnosti než jiné systémy, jako např. WLAN a Bluetooth. Bez kabelového propojení Lze kdykoliv doplnit a zdokonalit Nezávislý výrobní monitorovací systém Snížení prostojů

8 6 INTUITIVNÍ A PŘEHLEDNÝ. WIN SOFTWARE Instalace nelicencovaného software, dodávaného se systémem, je rychlá a snadná, nevyžaduje znalosti z programování. Počet uživatelů, majících zájem o nainstalování a spuštění programu, není nijak omezen. Software zobrazuje na PC stav signalizačních sloupků integrovaných v systému. Uživatel má k dispozici výběr ze tří jazyků němčiny, angličtiny nebo francouzštiny. Tento software umožňuje uživateli analyzovat využití provozní doby, identifikovat příčiny přerušení provozu a tím přispět ke zlepšení efektivity výroby. REAGUJTE RYCHLE. ŘÍDICÍ MODUL Víte, jaký stroj je v současné době mimo provoz? V řídicím modulu software jsou zobrazeny provozní stavy všech monitorovaných strojů nebo strojních pracovišť, takže je okamžitě patrné, zda je daný stroj v poruchovém stavu nebo normálně pracuje. Tento modul vám pomůže rychle přijmout opatření ke snížení prostojů. V řídicím modulu lze také jako pozadí zobrazit půdorys výrobní haly nebo pracoviště a získat tak komplexní informaci o poloze a stavu všech strojů. MĚJTE NEUSTÁLÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH. FUNKCE ODESÍLÁNÍ ZPRÁV Jak rychle jste schopni reagovat na vznik poruchy? Pro WIN není problém vás informovat kdykoliv a kdekoliv o změnách stavu výrobních strojů. Například po změně stavu stroje může být generován a zaslán automaticky do PC nebo na chytrý telefon (smartphone). Můžete zvolit, pro které stroje a pro jaké změny stavu bude zpráva vytvořena, a také nastavit časovou prodlevu před odesláním u.

9 7 ZVYŠTE PRODUKTIVITU. MODUL PRODUKTIVITY Víte, jak jsou vaše pracovní stroje nebo pracoviště produktivní? Využitím modulu produktivity můžete ověřit, jaká je produktivita vašich výrobních strojů a pracovišť v průběhu jakéhokoliv časového období. Můžete například posoudit situaci v předešlém pracovním dni, nebo ve vámi definovaném specifickém období, např. v určité pracovní směně. Díky tomuto modulu je také možné zpětně analyzovat prostoje a poruchové stavy a tím přispět ke zvýšení produktivity výroby v budoucnosti. ZLEPŠETE TRANSPARENTNOST. PROVOZNÍ MODUL Víte, jak dlouho a jak často jsou vaše stroje nebo pracoviště nevyužity? Provozní modul vám umožní prověřit skutečnou dobu provozu a prostoje vašich strojů nebo pracovišť. Pomocí tohoto modulu můžete rychle zjistit, zda záznamy stavových hlášení vyjadřují prostoje nebo poruchové stavy, což přispívá k vyšší transparentnosti výrobního procesu. Tím získáte základ pro zvýšení produktivity vašich výrobních procesů. DOKUMENTUJTE ZÁVADY. ANALÝZA PORUCH Proč je stroj nebo pracoviště tak často mimo provoz? Identifikujte, komentujte a analyzujte poruchové stavy. Nejprve určete nejčastější příčiny výskytu poruchových stavových hlášení, například nedostatek materiálu, atd. Při výskytu této, nebo jiné definované poruchy, pak po určení příčiny poruchového stavu může být uveden odpovídající komentář v provozním modulu. Spolu se záznamem četnosti výskytu poruchových stavů bude po následné analýze možné snadnější objasňování příčin četnosti jednotlivých poruchových stavů.

10 8 STABILNÍ SÍŤ. SMĚROVÝ MODUL Jak je síť WIN ve skutečnosti vytvořena? Směrový modul podporuje vytvoření nebo nastavení optimální struktury sítě pro WIN. Grafické zobrazení v modulu udává přehled bezdrátové komunikace jednotlivých WIN slave, sloupcové diagramy na spojovacích liniích indikují kvalitu jejich signálu. Každý WIN slave automaticky vybere nejlepší trasu zpět k WIN master buď přímo nebo nepřímo, prostřednictvím jiného WIN slave, který pak slouží jako převáděč (opakovač). PŘIPOJTE DALŠÍ UŽIVATELE. VÍCEUŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP Kdo může využít WIN systém? Díky databázové struktuře může být software využíváno libovolným počtem uživatelů. Databáze musí být překopírována na síťový disk ve vaší síti, aby mohl být umožněn víceuživatelský přístup k systému. Počet uživatelů, kteří mohou instalovat a využívat nelicencovaný software, není nijak omezen. Všichni uživatelé, kteří instalovali software do svého PC a mají přístup ke sdílené databázi na síťovém disku, mohou mít aktuální přehled o výkonnosti pracovních strojů nebo strojních pracovišť a tyto informace pak využívat podle svých individuálních požadavků. Bez licenčních poplatků Snadná instalace Bezplatné aktualizace Analýza a optimalizace výrobních procesů Intuitivní a přehledný software

11 9 STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN WERMA nabízí k okamžité instalaci a monitorování vašich pracovních strojů nebo strojních pracovišť dvě startovací sady. Stačí si jen vybrat vhodnou sadu pro vaši aplikaci. Rozšíření sítě je kdykoliv možné jednoduchým přidáním dalších produktů. WIN complete Startovací sada WIN complete obsahuje vše, co je zapotřebí k bezdrátovému monitorování až tří strojů nebo strojních pracovišť, přičemž instalace způsobem plug and play je velmi snadná. WIN complete pro KombiSIGN Tři signalizační sloupky KombiSIGN 71 (tři trvale svítící optické LED moduly v červené, žluté a zelené barvě, připojovací základna a základna (podstavec) s integrovanou trubkou) Tři přednastavené WIN slave (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD WIN system Startovací sada WIN system je určena pro ty uživatele, kteří již užívají signalizační sloupky WERMA, nebo pro ty, kteří chtějí sestavit a nakonfigurovat vlastní signalizační sloupky. Moduly WIN slave lze snadno doplnit do stávajících modulárních signalizačních sloupků WERMA. Systém sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů je připraven k činnosti poté, co byly nainstalovány WIN master a software. WIN systém pro KombiSIGN WIN systém pro KombiSIGN Tři přednastavené WIN slave (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE Pokud chcete rozšířit vaši stávající WIN síť, můžete si snadno vybrat z níže uvedených položek. Do informační bezdrátové sítě může být v rámci instalace začleněno až 50 modulů WIN slave a 4 moduly WIN master. WIN slave WIN slave pro KombiSIGN WIN slave pro KombiSIGN WIN slave není přednastaven WIN master WIN master WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD

12 DÍKY ZAVEDENÍ WIN SYSTÉMU JSME DOSÁHLI JASNÉ TRANSPARENTNOSTI NAŠEHO VÝROBNÍHO PROCESU A NÁRŮSTU PRODUKTIVITY O 1 2%. PŘEDPOKLADY TOHOTO ÚSPĚCHU? KAŽDODENNÍ VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU A JEHO AKCEPTOVÁNÍ NAŠIMI ZAMĚSTNANCI. Zoran Zemun, výrobní ředitel pretema GmbH (Výrobky přesného strojírenství pro elektromechanické aplikace)

13 11 ZDOKONALENÁ FUNKČNOST. S WIN SLAVE PERFORMANCE Krátké termíny dodávek, menší výrobní dávky, rychle rostoucí hospodářská soutěž a tlak na snížení nákladů, to vše jsou dnes běžné problémy výrobních firem. Aby bylo možno čelit všem těmto problémům, je třeba klást větší důraz na pružnost, transparentnost a efektivnost. Bez technické podpory je prakticky nemožné snížit prostoje, zkrátit výrobní časy a současně instalovat komplexní monitorovací systém výroby tak, aby mohla být co nejvíce využita dostupná výrobní kapacita. POČÍTACÍ MODUL. S WIN SLAVE PERFORMANCE WERMA přináší další řešení v problematice štíhlé výroby. Nový software s názvem WIN slave performance nabízí vedle stávajících monitorovacích funkcí navíc i počítací modul. Modul WIN slave performance sleduje až šest různých možných stavů stroje a zaznamenává i výstupní signál, úměrný počtu kusů obrobků ze stroje. Data jsou pak bezdrátově přenesena na WIN master a uložena v databázi. WIN systém může být rozšířen o další přídavné funkce. Užitím obou hardwarových produktů, standardního WIN slave a nového WIN slave performance ve společné síti WIN je dosažena zvýšená funkčnost monitorovacího systému. SLEDUJTE PRŮBĚH VÝROBY. S BALÍČKEM WIN SOFTWARE V současné době nabízí WIN software ve spolupráci s novými prvky hardware zdokonalené funkce. Stavová hlášení všech signálních sloupků, zahrnutých v síti, jsou zobrazována v PC. Můžete zadat do výroby zakázku s plánovaným počtem kusů, které pak následně budou v analytických modulech porovnávány se skutečným počtem, zaznamenávaným v systému. Tímto způsobem pak máte okamžitý přehled o průběhu pracovního postupu až po jeho dokončení. Zaznamenejte počty dílců, seřizovací a přípravné časy a doby výrobních cyklů Snižte průchozí výrobní časy Průběžně srovnávejte plánované / skutečné hodnoty Zlepšete využití produkčních kapacit

14 12 DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE. SE SOFTWARE WIN SLAVE PERFORMANCE Nový WIN software nabízí navíc i doplňující funkce a analytické možnosti v součinnosti s novým hardware. Pomocí nových funkcí lze minimalizovat ztráty prostřednictvím snížení prostojů i počtu vadných výrobků a rychlou identifikací problémů a poruch ve výrobním procesu. Oba moduly, standardní WIN slave a nový WIN slave performance mohou být použity ve stejné síti WIN. ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK Jak zadáváte výrobní zakázky? Modul zakázek vám umožňuje ručně zadat detailní údaje zakázky. Zadejte požadované hodnoty, například plánovaný počet dílců, které mají být obrobeny a pak zvolte stroj, na kterém má být zakázka realizována. Tento softwarový modul umožňuje zadávat a ukládat i zakázky, které mají být zhotoveny v budoucnosti. PŘEHLED O PRŮBĚHU ZPRACOVÁVANÉ ZAKÁZKY Víte, jaké operace a na kterém stroji se provádějí? Pomocí tohoto modulu software získáte ucelený přehled o tom, jaká práce a v jaké fázi se právě vykonává na konkrétním stroji. Budoucí plánované úlohy jsou označeny jako čekající a mohou být spuštěny hned poté, kdy je zvolený stroj znovu k dispozici. REAGUJTE RYCHLEJI. ŘÍDICÍ MODUL Máte přehled o tom, jak postupuje průběh pracovního cyklu na každém stroji? Řídicí modul přehledně zobrazuje momentální stav až 50 strojů a pracovních operací, které jsou jimi vykonávány. Na jakoukoliv změnu stavu můžete neprodleně reagovat. Navíc získáváte okamžitý přehled o průběhu pracovního postupu na každém stroji.

15 13 ZVYŠTE PRODUKTIVITU. MODUL PRODUKTIVITY Znáte míru využití vašeho strojního parku? Můžete si určit libovolný časový rámec, například období noční směny a provést zpětně analýzu produktivity, která trvá jen několik sekund. Porovnání plánovaných výkonů se skutečným počtem obrobených dílců vám poskytne okamžitý přehled o výkonnosti stroje. TRANSPARENTNOST ROZPRACOVANÝCH ZAKÁZEK. PROVOZNÍ MODUL Proč byla produkce noční směny tak nízká? Provozní modul vám pomůže analyzovat průběh pracovního procesu a identifikovat přerušení a poruchy a zdokumentovat je. Tento modul vám pomůže zvýšit efektivitu výroby identifikací doby trvání a četnosti přerušení výrobních procesů. Optimalizace plánování Přehled o průběhu výrobních procesů Informace o stavu produktivity v reálném čase Snížení prostojů Systém lze kdykoliv rozšířit

16 14 STARTOVACÍ SADY. OBJEDNACÍ REFERENCE WIN SLAVE PERFORMANCE WERMA nabízí k okamžité instalaci dvě startovací sady WIN performance pro monitorování stavů pracovních strojů a počítání dílců. Stačí si jen vybrat vhodnou sadu pro vaši aplikaci. Rozšíření sítě je kdykoliv jednoduše možné přidáním dalších produktů. WIN complete performance Startovací sada WIN complete performance obsahuje vše, co je zapotřebí k bezdrátovému monitorování tří strojů nebo strojních pracovišť, instalace způsobem plug and play je velmi snadná. WIN complete s WIN slave performance pro KombiSIGN Tři signalizační sloupky KombiSIGN 71 (tři trvale svítící optické LED moduly v červené, žluté a zelené barvě, připojovací základna a základna (podstavec) s integrovanou trubkou) Tři přednastavené WIN slave (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD WIN system performance Základní startovací sada WIN system performance je určena pro ty uživatele, kteří již užívají signalizační sloupky WERMA, nebo pro ty, kteří chtějí sestavit a nakonfigurovat vlastní signalizační sloupky. Moduly WIN slave lze snadno doplnit do stávajících modulárních signalizačních sloupků WERMA. Systém sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů je připraven k činnosti poté, co byly nainstalovány WIN master a software. WIN system s WIN slave performance pro KombiSIGN WIN system s WIN slave performance pro KombiSIGN Tři přednastavené WIN slave performance (vysílače) WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD ROZŠIŘUJÍCÍ POLOŽKY. OBJEDNACÍ REFERENCE Pokud chcete rozšířit vaši stávající WIN síť, můžete si snadno vybrat z níže uvedených položek. Do informační bezdrátové sítě může být v rámci instalace začleněno až 50 modulů WIN slave a 4 moduly WIN master. WIN slave WIN slave pro KombiSIGN WIN slave pro KombiSIGN WIN slave není přednastaven WIN master WIN master WIN master s USB kabelem (přijímač) Software na CD

17 15 VÝHODNÁ INVESTICE. TAKÉ PRO VÁŠ PROVOZ Systémové řešení společnosti WERMA Signaltechnik, podporující zavedení metodiky štíhlé výroby, pomohlo zvýšit produktivitu v mnoha společnostech. Jsme si jisti, že je to možné i u vás. OPTIMALIZUJTE, REDUKUJTE A ODSTRAŇUJTE. S POMOCÍ WIN Nadvýroba, dlouhé čekací lhůty, vysoké skladové zásoby, výrobní chyby a poruchy, to je jen několik příčin plýtvání materiálem, energií i časem. K tomu přispívají i jiné denní neproduktivní činnosti, jako např. zbytečná manipulace a přemisťování materiálu a dílců, navíc i další, s výrobou bezprostředně nesouvisející činnosti. Určitý výrobní proces, dnes nezbytný, se může stát zítra nadbytečným. Krátkodobá opatření k omezení plýtvání i vedlejších činností, přímo s výrobou nesouvisejících, sama o sobě nestačí. Soubor WIN produktů WERMA vám pomůže průběžně monitorovat všechny stavy pracovních strojů, strojních pracovišť i výrobních zařízení a provést vyhodnocení pomocí jednoduchého kliknutí myši. Tímto způsobem můžete vyhodnotit a optimalizovat všechny položky v příslušném hodnotovém řetězci přidané hodnoty. Hodnotová analýza PŘED zavedením metodiky štíhlé výroby s využitím systémového řešení WERMA Hodnotová analýza PO zavedení a soustavném využívání metodiky štíhlé výroby s využitím systémového řešení WERMA Neproduktivní činnost Ztráty Činnost tvořící přidanou hodnotu Neproduktivní činnost Ztráty Činnost tvořící přidanou hodnotu VÝPOČET AMORTIZACE Optimalizovat Snížit Vyloučit Systém WIN nízkonákladový MDC systém (Machine Data Collection systém sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů) může být velmi rychle amortizován. Instalace systému WIN má za důsledek snížení prostojů a ztrát u konkrétního stroje nebo strojírenského pracoviště o x %: Plánované využití hodin ročně (předpokládá se dvousměnný povoz a využití kapacity na 80 %) Roční úspora Roční úspora Roční úspora x % v hodinách/za rok Euro 1 % ,00 2 % ,00 3 % ,00 Závěr: při investici 3000 a snížení ztrát a prostojů o 2 % se náklady na zavedení systému WIN navrátí za 0,8 roku.

18 DÍKY ZAVEDENÍ JEDNODUCHÉHO BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU ANDON JSME NYNÍ SCHOPNI RYCHLE REAGOVAT NA VZNIKLÉ PROBLÉMY A PŘERUŠENÍ VÝROBY, A TÍM MINIMALIZOVAT NEŽÁDOUCÍ PROSTOJE. Erich Martin, výrobní ředitel WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

19 17 UDÁLOST SIGNALIZACE ODEZVA. SE SYSTÉMEM ANDON Výraz Andon je převzat z japonštiny, kde značí lucernu nebo výstražné světlo. V současné době je tak označován světelný systém, zřetelně všem viditelný, který indikuje změnu stavu, případně upozorňuje na nutnost bezodkladného řešení indikovaného problému. Užití produktů Andon má za následek nejen zvýšení produktivity výrobních procesů, ale také výrazně přispívá k optimalizovanému využití cenných zdrojů, což vše vede ke snížení nákladů a přispívá k větší flexibilitě vůči změnám v tržní poptávce. Aktivace světelného nebo zvukového signálu obsluhou upozorní nadřízeného příslušného útvaru nebo zásobovacího pracovníka na nutnost bezprostředního opatření. Každé pracovní stanoviště, vybavené signalizačním světelným sloupkem Andon, umožňuje obsluze výstižně signalizovat druh problému pomocí příslušného tlačítka pro optický nebo akustický signál nainstalovaného zařízení Andon. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. PRO KAŽDOU APLIKACI Světelné moduly WERMA Andon mohou být užity v širokém spektru aplikací; od optimalizace procesů kanban, až po balicí pracoviště, linky v logistických provozech nebo montážní provozy. Významným rysem je také skutečnost, že všechny produkty Andon mohou být použity v kombinaci s WIN systémem, umožňujícím vytvoření rozsáhlé sítě s až 50 volacími místy, která lze využít buď jako monitorovací zařízení nebo jako jednoduchý požadavek na okamžitou odezvu. Rychlá optimalizace pracovního procesu Vizualizace stavu Výzva k akci Velmi snadná instalace

20 18 PRODUKTY SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE WERMA nabízí pro každou aplikaci řešení ze široké škály produktové řady Andon. Možnosti aplikace produktů Andon se odlišují mimo jiné umístěním. Signalizační sloupek může být v závislosti na konkrétním produktu umístěn jako integrální část přímo na produktu Andon, nebo umístěn mimo. Signalizační sloupek není součástí dodávky produktů Andon, takže lze využít buď stávající sloupky nebo lze vybrat z nabídky WERMA konkrétní signalizační sloupek, vyhovující vašim požadavkům. Modul AndonCONTROL (se základnou pro signalizační sloupek) Na modulu WERMA AndonCONTROL lze pomocí tlačítek aktivovat až osm různých stavů provozního místa. Jednoduchý systém volání je vybaven inteligentními elektronickými obvody, která zajišťují požadované zobrazení stavů. Například nedostatek materiálu A na pracovišti může být signalizován trvalým žlutým světelným signálem, žlutý blikající signál pak značí potřebu doplnění materálem B. Tlačítka určená k aktivaci jednotlivých signálů mohou být označena štítky s požadovaným názvem funkce. AndonCONTROL pro KombiSIGN AndonCONTROL pro KombiSIGN AndonCONTROL Síťový napájecí zdroj Výměnné AC adaptéry (vidlice) pro EU, UK a Severní Ameriku Protiskluzové pryžové podložky na základně Modul AndonSWITCH (pro vzdálené signalizační sloupky) Tento produkt je ideálním řešením pro aplikace, kde signalizační sloupek je instalován mimo produkty Andon. Signalizační sloupek lze instalovat prakticky kdekoliv v dílně na místě, kde bude zajištěna optimální viditelnost poté, co operátor aktivuje stisknutím tlačítka příslušný signál a vzdálený signalizační modul sloupku se rozsvítí. Příslušný pracovník po zpozorování světelného signálu (výzvy k akci) bude reagovat odpovídajícím způsobem. Systém volání je vybaven inteligentní elektronikou a prosvícenými tlačítky, pomocí čtyř tlačítek lze aktivovat signalizaci až osmi různých stavů pracovního místa. Tlačítka na modulu AndonSWITCH mohou být označena štítky s požadovaným názvem funkce. AndonSWITCH AndonSWITCH Síťový napájecí zdroj Výměnné AC adaptéry pro EU, UK a Severní Ameriku Protiskluzové pryžové podložky na základně Modul AndonBOX (pro vzdálené signalizační sloupky) Prostřednictvím čtyř tlačítek na modulu AndonBOX mohou být aktivovány až čtyři světelné moduly signalizačního sloupku. Jednoduchá a robustní spínací skříňka je vhodná pro instalaci v průmyslových aplikacích. Hlavice spínacích tlačítek jsou opatřeny barevnými víčky, každé tlačítko může být opatřeno štítkem požadované funkce. AndonBOX Modul AndonBOX s konektorem M12 Síťový napájecí zdroj s připojovacím kabelem (délka 1,8 m) Výměnné AC adaptéry (vidlice) pro EU, UK a Severní Ameriku Protiskluzové pryžové podložky na základně Barevná víčka na spínače (červená, zelená, žlutá, bílá a modrá barva)

21 19 PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU ANDON. OBJEDNACÍ REFERENCE Držák Držák může být užit k modulům AndonCONTROL a AndonSWITCH pro montáž na stěnu a na lištu. Držák, kovový Kabel Kabel délky 5 m s protikusem konektoru (zásuvka) k modulům AndonSWITCH nebo AndonBOX pro usnadnění optimálního umístění signalizačního sloupku instalovaného mimo produkt Andon. Konektor M12 (zásuvka) s 5 m kabelem DOKONALÝ DOPLNĚK K Výrobě Bezdrátové monitorování Všechny produkty Andon mohou být integrovány v systému WIN, díky jehož možnostem dochází k dalšímu rozšíření užitných vlastností systému volání Andon. Lze pak dosáhnout ještě rychlejších reakčních časů na vzniklé stavové změny, protože pomocí WIN se změny neprodleně zobrazí v software na monitorech PC v provozu. To je zvláště užitečné zejména v některých případech složitějších sítí s problematickou viditelností signalizačních modulů. Signalizační sloupky Výborné funkční vlastnosti produktů Andon jsou optimálně využity v kombinaci se signalizačními sloupky WERMA. Máte možnost si vybrat z početné nabídky modulárních i předem nakonfigurovaných signalizačních sloupků. Širokou produktovou škálu, jakož i všechny parametry a další informace o signalizačních sloupcích WERMA lze nalézt v aktuálním hlavním katalogu WERMA. Výběr vhodné kombinace signalizačního sloupku podle vašich představ nemůže být jednodušší, než pomocí konfiguračního programu Signal Tower Configurator, jehož interaktivní výběrový formulář naleznete na webových stránkách

22 20 TÝMOVÁ PRÁCE. WIN VE SPOLUPRÁCI S PRODUKTY ANDON V rozsáhlých výrobních provozech nebo v provozech s velkou mírou manuální práce (logistická centra) není často možné zajistit dobrý vizuální kontakt s každým pracovištěm. Také v tomto případě nabízí WERMA řešení, přispívající k zavedení metodiky štíhlé výroby. Kombinováním WIN bezdrátového monitorovacího systému s produkty Andon lze získat centrální přehled až o 50 výrobních strojích nebo pracovištích. Tato kapacita může být dále rozšířena pomocí instalace maximálně čtyř přijímačů WIN master. Toto řešení se snadno dosáhne přidáním modulu WIN slave do signalizačního sloupku, kombinovaného s produktem Andon. Modul WIN slave odesílá bezdrátově údaje stavových změn do modulu WIN master, který je připojen kabelem k centrálnímu PC. Uživatelsky příjemný WIN software pak může zobrazovat další funkce, jako např. míru produktivity a analýzu provozních časů. Funkce software, umožňující přehledné dispoziční uspořádání na monitoru PC, zjednodušuje celkový přehled o provozním stavu strojů a pracovišť. ÚPLNÝ PŘEHLED VÝROBNÍHO PROCESU. DÍKY ŘEŠENÍ PRO ŠTÍHLOU VÝROBU Zavedením bezdrátového monitorování do provozní praxe se nežádoucí zpoždění stávají minulostí. Lepší transparentnost provozu strojů i pracovišť výrazně zvýší využití stávajících kapacit a zdrojů i redukci zpoždění. Další významná přednost spočívá ve skutečnosti, že lze navzájem kombinovat různé výrobkové řady WERMA. Kombinace produktů Andon s moduly WIN slave a WIN slave performance je kdykoliv a bez problémů možná, navíc bez nutnosti dodatečného nákladného kabelového propojení. Jeden software pro monitorování strojů a pracovišť Velmi snadná instalace Lze kdykoliv rozšířit

23 21 SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI. VÝBĚR Z NAŠICH REFERENCÍ Díky zavedení WIN systému jsme dosáhli jasné transparentnosti našeho výrobního procesu a nárůstu produktivity o 1 2 %. Předpoklady tohoto úspěchu? Každodenní využívání systému a jeho akceptování našimi zaměstnanci. Zoran Zemun, výrobní ředitel pretema GmbH Výrobky přesného strojírenství pro elektromechanické aplikace WIN systém může být bez problémů integrován do stávajících zařízení. Samovypovídající software, který průběžně informuje o změnách stavu a o poruchách, je pozoruhodný. Joachim Gottwald, manažer údržby Hansgrohe SE Sanitární technika a zařízení

24 WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG Dürbheimer Straße 15 D Rietheim-Weilheim Fon +49 (0) Fax +49 (0) l Výhradní zastoupení: AXIMA, spol. s r. o. Vídeňská 125, Brno tel.: fax: Technická podpora: Ing. David Coural tel.: mob.: Index: duben 2013

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

Televic konferenční systémy

Televic konferenční systémy Televic konferenční systémy conference Konferenční řešení Televic: zasedací místnosti posluchárny pronájmové společnosti městská zastupitelstva národní a regionální parlamenty mezinárodní organizace Televic

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT NABÍDKA ALCATEL-LUCENT Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 1 Alcatel-Lucent, první skutečně globální poskytovatel komunikačních řešení...3 Office Communication Solutions - řešení splňující

Více

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18 Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8 Uživatelský komfort a vy STRANA 18 25 let softwaru PC-DMIS STRANA 30 MEASUREUP Magazín Hexagon Metrology Vydání 2/2014 WWW.HEXAGONMETROLOGY.COM ČTVRTÁ

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

KX-NCP500/1000. Síťová komunikační platforma. Na každém hovoru záleží. KX-NCP500 a KX-NCP1000 Řešení jednotné komunikace. www.panasonic.

KX-NCP500/1000. Síťová komunikační platforma. Na každém hovoru záleží. KX-NCP500 a KX-NCP1000 Řešení jednotné komunikace. www.panasonic. KX-NCP500/1000 www.panasonic.cz Panasonic je obchodní značka firmy Panasonic Corporation Co. Ltd. Design a technické specifikace výrobků sa neustále zdokonalují a mění v zájmu vylepšení. Ačkoli byla přípravě

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Udržujeme vaše podnikání. podnikání v pohybu! TomTom. Správa vozového parku ihned k použití. Let s drive business. www.tomtom.

Udržujeme vaše podnikání. podnikání v pohybu! TomTom. Správa vozového parku ihned k použití. Let s drive business. www.tomtom. www.tomtom.com/business TomTom Business Solutions Správa vozového parku ihned k použití Udržujeme vaše podnikání podnikání v pohybu! 20110509_WorkSmart_Sol_bro_CZ TomTom Business Solutions Oosterdoksstraat

Více

Tuning pro vaši výrobu

Tuning pro vaši výrobu Tuning pro vaši výrobu MES Leitstand (dispečink) BDE MDE PZE Zvýšit transparentnost Zvýšit produktivitu Zlepšit kvalitu výrobků Redukovat prostoje Dosáhnout optimální vytížení Zvýšit spolehlivost dodávek

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Komunikační server Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE

Komunikační server Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE Komunikační server Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 3 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM OMNIPCX OFFICE RCE (POPIS)... 5 3.1 Podpora různých typů externích a interních

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zaměstnanců

Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zaměstnanců Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zaměstnanců Obsah Dynamická společnost...3 1. Vaše telekomunikační infrastruktura...4 IP infrastruktura... 5 Komunikační architektura...

Více

KX-TDE600. IP telekomunikační platformy. IP komunikační systém KX-TDE600

KX-TDE600. IP telekomunikační platformy. IP komunikační systém KX-TDE600 KX-TDE600 IP telekomunikační platformy IP komunikační systém KX-TDE600 KX-TDE600 vyspělé komunikační řešení pro střední až velké firmy. Řešení, které umožní konkurenceschopný rozvoj firemní komunikace

Více

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém money informační systém S5 Řešení pro maloobchodní prodej Bez počítačové pokladny si dnes maloobchodní prodej nedokážeme představit Moderní informační systém www.money.cz www.money.cz PŘEDSTAVUJEME VÁM

Více

Energy. Intelligent. Představujeme vám Schneider Electric TV. Stanice vysílá aktuální videa o řízení energií, která prostě musíte vidět.

Energy. Intelligent. Představujeme vám Schneider Electric TV. Stanice vysílá aktuální videa o řízení energií, která prostě musíte vidět. Intelligent Červen 2011 Energy Chytrá a efektivní řešení od elektrárny až po zásuvku Představujeme vám Schneider Electric TV Stanice vysílá aktuální videa o řízení energií, která prostě musíte vidět. Viz

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Actros. Dálková doprava. 18 26 tun. Těžká nákladní doprava. Do 250 tun.

Actros. Dálková doprava. 18 26 tun. Těžká nákladní doprava. Do 250 tun. Actros. Dálková doprava. 18 26 tun. Těžká nákladní doprava. Do 250 tun. RoadStars: Nastupte a uvidíte. RoadStars. Nová interaktivní komunikační platforma Mercedes-Benz pro řidiče, podnikatele a fanoušky

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Omron & Future proof. Technology & Trends P04. P10. P20. Nerozvíjejte tvořte! Rozšíření platformy Sysmac Balicí linka na klíč. No.

Omron & Future proof. Technology & Trends P04. P10. P20. Nerozvíjejte tvořte! Rozšíření platformy Sysmac Balicí linka na klíč. No. Omron & Future proof No.17 Cz Technology & Trends P04. P10. P20. Nerozvíjejte tvořte! Rozšíření platformy Sysmac Balicí linka na klíč 2 No.17 3 Omron & Future proof Obsah Obálka zobrazuje představu konceptu

Více