spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR"

Transkript

1 spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR oslaví 20. výročí založení na nové adrese Jaký bude rok 2010? Případ Platby pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007 a co by mohlo nastat Co nás čeká v roce 2010 v oblasti legislativy 2010

2 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium Svazu průmyslu a dopravy ČR nejsilnější český zaměstnavatelský svaz nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) členských firem subjektů par tneři 29členských subjektů Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání ČR Asociace leteckých výrobců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy ČR Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna ČR Škoda Holding, a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner: Zpravodaj Spektrum, oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Jankovcova 1569/2c, Praha 7, tel.: , fax: , SPektrum: tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s.p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne , ISSN

3 Jaký bude rok 2010? V mezinárodním měřítku naše veškerá šetření potvrzují jednu skutečnost - tento rok nebude o nic jednodušší, než předchozí. Existují totiž minimálně čtyři scénáře vývoje světové ekonomiky, které se v té či oné míře odrazí na naší ekonomice. Jistá, dokonce nemalá část analytiků hovoří o letošním završení globální recese. O druhé variantě se hovoří jako o Double Dip, kdy by po lehkém oživování spadla ekonomika zpět do útlumu. Své opodstatnění má v tom, že některá odvětví v mnoha ekonomikách obdržela výraznou státní pomoc a je otázkou, zda zvládnou postavit se pevně na nohy po jejím vyčerpání. Vlna bankrotů a platební neschopnosti a masivní nárůst nezaměstnanosti, budou však průvodním jevem krize po krizi. V každém případě je tato alternativa pro českou ekonomiku pravděpodobná, nevylučujeme jí ani my, ani ČNB. Třetí scénář připomíná finanční krizi v Japonsku v 90. letech. A ještě jeden scénář. Již nyní existují obavy z nárůstu inflace. Politiky a centrálními bankéři napumpované miliardy do ekonomik, státní dluhopisy, pokračující krize důvěry, hrozba státních bankrotů. Evropská komise považuje rozpočty 13 členských zemí unie z dlouhodobějšího hlediska za vysoce riskantní. A co nás čeká doma? Jen tento letmý náčrt možných trendů světové a evropské ekonomiky a výjezdů z krize naznačuje, jak nelehké bude překonávání našich tuzemských potíží. O to více je pro nás důležité soustředit se na naše prioritní požadavky vůči vládě, politikům, veřejné správě. Opakovat je na tomto místě je zbytečné. V každém případě bychom měli mít na paměti, že v předvolebních kampaních vítězí populismus a ideologie nad zdravým rozumem. Očekávat, že někteří politikové po volbách prohlédnou a začnou se chovat racionálně po té, co navýšili státní dluh, je pouze milosrdnou snahou zavírat oči před nepříjemnou realitou. Role takové organizace jakou je Svaz průmyslu a dopravy České republiky je v takových obdobích o to významnější. Neozveme-li se bude situace ještě horší. Již dnes jsme svědky snah zrušení řady pozitivních opatření, které jsme prosadili ve prospěch větší konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Musíme být především hned po volbách aktivní, a to v celé šíři naší organizační základny. Letošní rok je také rokem 20. výročí založení naší organizace. Za toto období jsme se stali nejen největší zaměstnavatelskou organizací v zemi, ale získali i významné mezinárodní postavení. Stovky lidí, kteří šli těch dvacet let s námi na cestě prosazování rozumných požadavků, odvedli ohromný kus práce. Vzpomeňme si na ně. Celý tento rok by měl být využíván k připomenutí výsledků, na které můžeme být právem hrdi. Dvacet let a především příležitosti vyplývající z využívání fondů EU jsou vhodným okamžikem i k diskusi jak dál. Svaz se rozkročil do regionů, výrazně rozšířil své aktivity, získal nové, mladé a kvalifikované odborníky do svých řad. Ukazuje se, že stávající organizační struktura, způsob řízení a motivace lidí již těmto změnám nestačí. Využijme příležitosti k definování směřování naší organizace v nových podmínkách. Využijme příležitosti dvacátého výročí nejen k oslavám, ale především k vnitřní diskuzi a nezbytným změnám. Využijme příležitosti stěhování z pronájmu do vlastního sídla a této na první pohled viditelné změny i ke změnám vnitřním. Jsme respektovanou a ekonomicky stabilizovanou organizací. Udělejme vše pro to, aby tomu bylo tak i v dalších letech. Přeji Vám všem více pozitivních zpráv, přežití všech politických předvolebních her při dobrém duševním zdraví a především optimismus po celý letošní rok. Jaroslav Míl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

4 úvodník 1 Jaký bude rok 2010? Stanoviska, události, lobby 3 Anketa k roku Energetika ohlédnutí i výhled do budoucna 5 Co se podařilo a co je dále třeba posazovat z pohledu výrobních družstev 5 Chemický průmysl a jeho výhledy 6 Ohlédnutí za rokem Případ platby pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007 a co by mohlo nastat 8 Zasedání pléna PSP prosinec 9 Co nás čeká v roce 2010 v oblasti legislativy 10 Prosincové setkání na Klubu Anketa 11 Výsledky dotazníkového šetření SP ČR prosinec 2009 Pohled médií 14 Rok dalších výzev EU a Mezinárodní organizace 17 EU 2010 v novém kabátě a s novou vizí 17 Implementace Lisabonu 18 Globální a Evropská podnikatelská komunita rozčarována hubeným výsledkem Summitu v Kodani 19 Španělské předsednictví zahájilo Lisabonskou Evropu 19 Představujeme partnerské organizace 19 Konfederace španělských zaměstnavatelů 20 Svaz průmyslu a dopravy ČR úspěšně proniká do vedení specializovaných výborů BIAC 20 Mezinárodní organizace a EU Program akcí a jednání 1. polovina výročí Svazu průmyslu a dopravy ČR 21 Historie Průmyslového a zaměstnavatelského svazu 22 Rejtřík článků 2009 Inzerce FOK obsah

5 Stanoviska, události, lobby Milí čtenáři, v prvním novoročním vydání Spektra roku 2010 jsme pro vás připravili vyjádření členů představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, a to ve formě odpovědí na anketu. Nabízíme vám však i vyjádření dalších členů představenstva k oblastem, v nichž působí v rámci naší zaměstnavatelské organizace. V letošním roce vám však chceme na stránkách našeho měsíčníku poskytovat i informace jednotlivých členských svazů a asociací. V lednovém číslu proto najdete také pohled zástupce Svazu chemického průmyslu na problémy, jimž v letošním roce bude vystaveno toto důležité odvětví. Někteří členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR se pro Spektrum vyjádřili k dvěma provázaným otázkám: 1. Co přinesl krizový rok 2009, negativa a pozitiva? 2. Jaká jsou očekávání a přání pro tento rok? Jaroslav Míl, prezident SP ČR 1. Pozitivní byla skutečnost, že stovky podnikatelů ukázaly, že umí. Co se Svazu průmyslu a dopravy týče, prosadili jsme devadesát procent toho, co jsme považovali za podstatné při uplatňování našich priorit. V souvislosti s protikrizovými opatřeními šlo například o zrychlení odpisů, snížení sazby sociálního zabezpečení, navýšení finančních zdrojů pro ČEB a EGAP a posílení zdrojů na záruky prostřednictvím ČMZRB, financování vzdělávání zaměstnanců, prosazení financování výstavby a údržby dopravní infrastruktury, pozastavení řady zákonů, které by v případě jejich přijetí v období krize tvrdě zasáhly podnikání v řadě oborů. Negativem loňského roku byl pád vlády uprostřed předsednictví EU. Ignorování skutečnosti, že další zadlužování vede k poškozování podniků v jejich přístupu k finančním zdrojům. Skutečnost, že zdražíme pohonné hmoty o korunu na litr, zvedneme daně a o to více budeme utrácet. 2. Hospodářství se bude stabilizovat na výkonnosti listopadu a prosince loňského roku. Nezaměstnanost se bude pohybovat okolo deseti procent a k jejímu zásadnímu prohloubení by dojít nemělo. A co se přání týče, nám všem přežít volební kampaně s vírou, že ti, co přivedli tuto zem do dnešní situace, už vládnout nebudou. Jaroslav Hanák, 1. viceprezident SP ČR pro oblast dopravy a dopravní infrastruktury 1. Své stanovisko začnu tou stranou pozitivní. Jsem šťasten, že na rozdíl od většiny politiků - vlastníci a management našich členských firem nepodcenili od září 2008 riziko hospodářské krize a většina firem provedla řadu razantních revitalizačních a restrukturalizačních opatření. A také, že jsme přes obrovské dopady v poklesu zakázek a tím samozřejmě i poklesu ročních výkonových obratů udrželi zatím naše klíčové zaměstnance a tím vývoj celkové nezaměstnanosti na úrovni 8,6 procenta. Je to jen a jen naší zásluhou. Mimořádně si vážím i těch firem, které využily šanci posílit své postavení, neboť krize je také výraznou příležitostí. Největším negativem roku je skutečnost, že většina politické reprezentace zhoršila postavení naší země nejen svržením vlády během předsednictví, ale i pokračujícím nedůstojným rozhazováním námi vytvořených prostředků ve státním rozpočtu. My jsme nabídli v rámci tripartity racionální startovací krok bohužel pokračuje populismus a nezodpovědnost. Na druhé straně si nesmírně vážím spolupráce s vládou premiéra Jana Fischera, i když jsou její možnosti extrémně ohraničeny nechutí spolupráce politických stran. V oblasti dopravní infrastruktury se povedlo zprovoznit další desítky kilometrů dálnic a otevřít řadu dalších dopravních staveb. Co mě nesmírně těší je, že jsme pro stabilitu veřejné dopravy nejen po třech letech připravili, doufám, solidní zákon o veřejné dopravě, ale v součinnosti se státem, kraji, obcemi a dopravci stabilizovali celou veřejnou dopravu pro léta 2010 a 2011, než začne působit nová legislativa. 2. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou výrazné signály optimismu růstu v USA, Německu, Francii a u dalších klíčových světových či evropských ekonomických hráčů (mimo dílčích signálů s dopady masivních podpor), bude to nesmírně náročný rok s dalšími problémy růstu nezaměstnanosti a určitě se zhoršením stavu platební morálky. Optimismus můžeme ovlivnit svým nekompromisním tlakem na přijetí okamžitých opatření pro podporu oživení ekonomiky již v lednu na prvním zasedání tripartity. Dokumenty máme připraveny a doufám, že tato vláda a ministři je razantně uchopí. Navíc je nutno připravit scénář zásadních strategických kroků s naší pomocí pro přechod ke znalostní ekonomice, který bude podle nastavených parametrů realizovat již politická vláda v roce Stanislav Kázecký, viceprezident pro oblast zahraničních vztahů 1. Největším negativem roku 2009 je samozřejmě krize, která se u nás projevila výrazným poklesem poptávky, snížením zaměstnanosti a zvýšenou opatrností bank. Specifickým negativem pro ČR je naprostá nekvalifikovanost vrcholových politiků řídit stát, což se projevilo v pádu vlády během předsednictví a trestuhodné zadlužování státu. Vysvětlovat zahraničním partnerům postoje našich politiků bylo někdy opravdu obtížné. 2. Přáním je oživení poptávky, přiměřený vývoj kurzu koruny, který nedělá z vývozních kontraktů loterii a snížení zadlužení státu. Očekávání je bohužel pesimistické. Vzhledem k tomu, že tento rok je rokem voleb, obávám se, že budeme svědky vylévání špíny na politické protivníky a nesplnitelných předvolebních slibů, které zvýší zadlužení a sníží renomé naší republiky v zahraničí. 01/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 3

6 Stanoviska, události, lobby Energetika ohlédnutí i výhled do budoucna Po relativně dlouhém období předchozího nepřetržitého růstu byl uplynulý rok pro českou ekonomiku skutečně složitý, neboť se naplno projevily důsledky hospodářské krize, která k nám dorazila již v roce předchozím. Po delší době jsme byli svědky krachů firem, propouštění, poklesu výroby a dalších projevů hospodářské recese. V neposlední řadě s sebou současná ekonomická situace přináší také mnoho nových příležitostí. Důraz na úspory a paralelně přijímaná opatření k ochraně klimatu vyvolávají tlak na rychlejší proměnu energetiky. Objevuje se řada potenciálních akvizic za atraktivní ceny. Pro společnosti, které budou dostatečně aktivní, tak může současný vývoj ekonomik naopak znamenat podstatné plus. Při pohledu na tento rok je zřejmé, že stejně tak jako se krize do exportně orientované ČR přelila zejména z trhů západní Evropy, tak i její ústup bude spjat právě s vývojem na západ od našich hranic. Je také možné, že jednotlivé obory se budou z krize vzpamatovávat rozdílným způsobem. Samotné bankovnictví tak může čekat ještě poměrně složité období, kdy budou banky pravděpodobně muset čelit vlně špatných úvěrů, poskytnutých v minulosti na projekty, které se i v důsledku krize ukázaly jako neživotaschopné. Naopak strojírenství či tradičním průmyslovým oborům v ČR by se mohlo již v příštím roce ulevit. Co se týká energetiky, ta je specifická větší setrvačností dopadů krize. I když růst či pokles reálného HDP mohou energetické společnosti sledovat prostřednictvím vývoje spotřeby takřka online, podmínky smluv se sjednávají dopředu. Společnosti, které důsledně řídily svá rizika, zajistily velkou část výsledku na rok 2009 v předstihu a výrazně tak omezily dopad krize na své hospodaření. Tato důslednost a zodpovědný přístup se však pro velké společnosti stávají nevýhodou v okamžiku, kdy různí obchodníci-zlatokopové budou chtít využít současné nízké ceny, zavázat si zákazníky a jednorázově vydělat při očekávaném vzestupu hospodářství. V oblasti energetiky byl pak nejmarkantnějším projevem pokles spotřeby elektřiny. Poptávka po elektřině totiž věrně kopírovala pokles aktivity firem v důsledku omezování jejich odbytu. Energetiku také zasáhl stejně jako ostatní obory zejména stav finančních trhů a jeho výrazně změněné parametry oproti předkrizovým. S důsledky se potýkají firmy i dnes při vyjednávání každého nového úvěru. Na druhou stranu, aniž bych chtěl jakkoliv zlehčovat důsledky krize, přinesla i několik pozitivních zjištění. Velké podniky prokázaly, že v těžkých časech dokážou být stabilním pilířem české ekonomiky. Nepřestaly investovat do budoucnosti. Přes počáteční obavy a nutné úspory se neotočily zcela zády k neziskovému sektoru, podpoře sportu či kultury, naopak, konkrétními kroky demonstrovaly svoji společenskou odpovědnost. Ačkoliv je právě hospodářská recese živnou půdou pro sociální konflikty, zaměstnanci a management ve většině případů dokázali, že jsou v těžkých časech schopni táhnout za jeden provaz ve prospěch dlouhodobého rozvoje svých podniků. Tato zkouška ohněm dále poskytla příležitost identifikovat některá problematická místa v legislativě, která obvykle není možné prakticky vyzkoušet v pohodlných dobách hospodářského boomu dobrým příkladem v energetice jsou podmínky institutu dodavatele poslední instance při krachu obchodníka s elektřinou. Ještě větší setrvačnost než prodej elektřiny vykazují investice do nových zdrojů. Region střední Evropy v příštích letech významně ovlivní velké strukturální investice, mezi nimi i investice do obnovy zdrojů a výstavby nových elektráren. Například plánovaná dostavba elektrárny Temelín a výstavba nových bloků v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice na Slovensku, na které se ČEZ v roli strategického partnera také bude podílet, představují jedny z historicky vůbec největších investic jak v České republice, tak na Slovensku. Odpůrci výstavby nalezli v hospodářské recesi a dočasně klesající spotřebě elektřiny nový argument proti stavbě elektráren. Naším úkolem však bude neúnavně vysvětlovat, že v době, kdy spotřeba opět poroste, už může být pozdě se stavbou elektráren začínat. Vysvětlovat, že už samotná výstavba může mít velmi pozitivní dopad na českou ekonomiku, protože může zaměstnat tisíce lidí a poskytnout růstový impulz dodavatelským firmám. Neméně obtížným úkolem pak bude najít v napjatých rozpočtech investujících firem dostatek finančních prostředků pro tyto účely nejen energetické společnosti tak budou muset najít rovnováhu mezi nezbytnými úsporami a investicemi do budoucí prosperity. Očekávám tedy, že i když v ekonomice nastane mírné oživení, bude rok 2010 pro celý sektor energetiky opravdu velkou výzvou. Martin Roman viceprezident SP ČR pro oblast energetiky a životního prostředí a předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s. 4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 01/2010

7 Co se podařilo a co je dále třeba posazovat z pohledu výrobních družstev Oblast malého a středního podnikání, do níž lze zařadit i většinu členských družstev Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), byla v průběhu roku 2009 stejně jako ostatní oblasti podnikatelské sféry ovlivněna zejména politickou nestabilitou naší země. To se přirozeně projevilo i v reakcích na globální ekonomickou krizi a na způsobech řešení jejích dopadů. Pozitivně lze však hodnotit činnost Národní ekonomické rady vlády s našimi návrhy pracovala a doporučená opatření k překonání krizového stavu dílčím způsobem zahrnula i do svého výstupního materiálu - Národního protikrizového plánu. Přes potřebu snížení původně zvažovaného deficitu při sestavování státního rozpočtu na rok 2010 lze kladně hodnotit také skutečnost, že se představitelům podnikatelské sféry za přispění Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podařilo z původních návrhů odstranit některá nepřijatelná opatření. Zásadní námitky jsme uplatnili zejména k návrhu prodloužení úhrady náhrady mzdy zaměstnavateli za dočasnou pracovní neschopnost ze 14 kalendářních dnů na 21 kalendářních dnů a k návrhu snížení maximálního příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pro nadcházející období pokládáme za důležité, aby byly zahájeny práce na legislativních změnách, jakými jsou zcela nový zákon o daních z příjmů či úprava zákona o DPH. Nezbytné je, aby došlo ke změnám v oblasti pracovně-právní legislativy, které by odpovídaly nejen aktuálním potřebám, nýbrž které by dlouhodobě přispívaly ke stabilizaci podnikatelského prostředí, k čitelnosti pravidel a předvídatelnosti podmínek, v nichž se záměry jednotlivých subjektů realizují. V této souvislosti pokládáme za významné projednávání jednotlivých návrhů v Radě hospodářské a sociální dohody. Přesto, že ekonomická krize vede k všeobecné redukci nákladů, jsme přesvědčeni, že právě v období úspor je třeba posilovat prezentaci a propagaci zboží české výroby. Prosazování státní podpory pokládáme v této souvislosti za jednu z prioritních aktivit SP ČR v nadcházejícím období. Úsilí by se mělo soustředit i na koordinaci dané oblasti mezi MPO a MZV a jejich příslušnými orgány. Při svých aktivitách a jednáních s představiteli státu SČMVD podporuje a prosazuje opatření Svazu formulované ve formě Výzvy SP ČR z Valné hromady konané ve Slaném. Z ní vyplynula potřeba zastavení korupce, lepší vymahatelnost práva, přijetí opatření ke snížení zadluženosti státu, k podpoře výzkumu, vývoje a inovací a k celkovému zefektivnění činnosti veřejné správy. Přínosem pro řešení problémů jednotlivých podniků byla v uplynulém období možnost využívání programů ze strukturálních fondů. Podporu těchto programů, zaměřených nejen na řešení důsledků propadu výroby souvisejícího s krizí, ale i na podporu marketingu, zavádění environmentálních energetických zdrojů aj. pokládáme pro činnost SP ČR v následujícím období rovněž za významnou. Její součástí by měla být snaha o zjednodušení administrativy při předkládání jednotlivých projektů, umožnění poskytování dotací týkajících se úspor energií nejen na celé projekty, ale i konkrétní prvky, které jednoznačně přispívají úsporám spotřeby. Jan Wiesner člen představenstva SP ČR a předseda SČMVD Chemický průmysl a jeho výhledy Rok 2009 nebyl, není a nebude pro českou chemii tím nejlepším rokem. Odhady poklesu tržeb hovoří o 20 procentech ve srovnání s rokem 2008 (kdy se už začala projevovat krize) a vůbec nesnese srovnání s veskrze úspěšným rokem Největší propad zaznamenáváme u rafinerského a petrochemického průmyslu pokles je až o 45 procent! U dalších subsektorů to jde 10 až mínus 25 procent. Nejlépe si vede farmaceutický průmysl, kde dokonce došlo k nárůstu tržeb. Firmy musely, podle odhadů, propustit až 5 procent zaměstnanců, což je zhruba 5000 pracovních míst. Je to opravdu rok krize, na němž se podepsaly především výpadky v sektorech, které na chemii navazují automobilový průmysl, průmysl stavební, atp. Ovšem pokles zakázek mezi 20 až 30 procenty signalizuje vývoj pro příští rok. Takže ani výhledy na rok 2010 nejsou nikterak radostné. Některé zdroje hovoří o tom, že se padající křivka začne v polovině roku narovnávat, určité signály, hlavně z Německa, by to mohly potvrzovat. Ale podle našich odhadů, dojde-li k oživení, bude to nejdříve koncem roku Je tu však ještě další problém, který pocítí chemický průmysl a odrazí se na jeho konkurenceschopnosti. Jedná se o vliv aktuálních regulací a legislativy, zejména REACH. Do konce listopadu 2010 je totiž třeba registrovat první řadu látek. Existují ale oprávněné obavy, že to nebude zvládnutelné, a to hlavně pro mikro, malé a střední podniky. Dále to jsou legislativní návrhy známé jako klimaticko-energetický balíček, kde nejdůležitějším opatřením je systém obchodování s emisními povolenkami tzv. EU ETS. Tuto zásadní část balíčku budou unijní instituce projednávat právě v tomto roce. Už teď víme, že náklady na EU ETS budou enormní, mnohonásobně vyšší než na REACH. Konečně, v loňském roce byl publikován návrh Evropské komise na revizi integrovaného povolení tzv. IPPC recast. První studie hovoří o nákladech pro evropský chemický průmysl ve výši 20 miliard EUR. Jednoduchou aproximací se dostáváme k číslu 20 miliard Kč pro český chemický průmysl. To všechno jsou vykřičníky pro chemický průmysl, který se nachází v krizi. Přitom je to zejména on, který nabízí řešení, vedoucí k udržitelnému rozvoji a budoucí prosperitě. 01/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 5 Ladislav Novák ředitel Svazu chemického průmyslu ČR

8 Stanoviska, události, lobby Ohlédnutí za rokem 2009 Rok 2009 byl mimořádně obtížný. Ještě do podzimu roku 2008 zaznamenávala tempa růstu průmyslu dvojciferná čísla, která se velmi rychle změnila v záporná. Málokdo z nás a troufám si říci, že v podstatě nikdo, nepředvídal globální hospodářskou recesi, která se záhy ze světa přenesla i do ČR. Průmyslové podniky v době rychlého růstu si stěžovaly na nedostatečnou nabídku pracovních sil v potřebné kvalifikační a profesní struktuře, nízkou pružnost trhu práce, na rychle rostoucí ceny energetických vstupů, nepřiměřeně tvrdou environmentální legislativu a vysokou volatilitu kursu české koruny. S nástupem hospodářské recese se začínají velmi tvrdě projevovat nové problémy. Jde zejména o ztrátu zakázek, klesající platební kázeň, přístup k financím a rychle se šířící celkovou nestabilitu a nejistotu. Současné období pro nás představuje zdroj dosud neznámých zkušeností a hlavně stimul pro změnu politiky Svazu. Změny vyžadují daleko intenzivnější komunikaci s členskou základnou a podstatně důraznější tlak na vládu, která je povinována zlepšovat podnikatelské prostředí a hledat taková řešení, která umožní zmírnit dopady hospodářské recese. Již v říjnu roku 2008 jsme si byli vědomi, že situace podnikové sféry se fatálně zhoršuje a že hospodářská recese není jevem, kterému je možné pasivně přihlížet. Proto jsme na valné hromadě v Třinci přijali prohlášení, ve kterém jsme vyzvali vládu k tomu, aby zhodnotila situaci a nejbližší vývoj, nepodcenila závažnost hospodářské recese a přijala odpovídající opatření. Bohužel, vláda zpočátku problémy podcenila a její protikrizový plán byl přijat se značným zpožděním. Projevil se dlouhodobý dluh v nízké úrovni komunikace vládních úředníků s podnikatelskou sférou. Vědomi si toho, že podcenění vývoje přestavuje značné riziko, požádali jsme vládu, aby na Plenární zasedání RHSD pravidelně předkládala zprávu o vývoji hospodářství společně s návrhy jak řešit jeho akutní problémy. K tomu, aby se tak stalo, je nezbytné, aby státní administrativa problémy reálné ekonomiky chápala jako své vlastní. Bohužel mnohdy přetrvávají nedostatky v jejich samotném vnímání, pojmenování a schopnosti řešit je nadresortním přístupem. Právě meziresortní přístup se ukázal jako výrazná slabina v činnosti státní administrativy. Výsledky v úsilí na zmírnění důsledků hospodářské recese v ČR jsou spojeny se schopností nalézt konsensus na opatřeních napříč politickým spektrem. Ke škodě věci politické strany stále preferují své zájmy spočívající v krátkodobém ovlivňování svých potencionálních voličů. Jen velmi těžko lze omluvit, že v situaci hospodářské recese a v době českého předsednictví došlo k výměně vlády za vládu úřednickou, která má omezený mandát a to nejen politický, ale i časový. Navíc její působení bylo náhle prodlouženo až do termínu řádných voleb. finanční posílení ČMZRB, ČEB a EGAP. Stejně tak lze vládu pochválit za program Vzdělávejte se a Školení je šance. V plném světle se projevila malá výkonnost státní administrativy a řada námi navrhovaných opatření zůstává neuskutečněna. Nelze do nekonečna formálním způsobem zpracovávat analýzu dopadů připravované legislativy na podnikání, nelze ukvapeně přijímat environmentální normy, které snižují výkonnost hospodářství s nejasnými výsledky v životním prostředí a nelze pasivně přihlížet k zadlužování veřejných financí. Nelze vydávat finance státu do málo efektivních systémů jakými je podpora VaV, školství, zdravotnictví a jiné. Dovolím si ještě jednu poznámku k deficitu veřejných financí. Jde jistě o závažný problém ohrožující celkovou stabilitu země. Není možné ho však považovat za jediný. Druhou prioritou musí být vytvoření podmínek pro zvýšení výkonnosti hospodářství. Právě ta může sehrát velmi důležitou roli při snižování deficitu. Mám dojem, že v současné diskusi převládá spíše bilanční přístup při hledání řešení deficitu a neoprávněně v pozadí zůstává politika, která by akcentovala zvýšení konkurenční výkonnosti jako rovnocennou prioritu. Při hodnocení loňského roku se nemusíme shodnout nad tím, jak se má krize, resp. její příčiny, řešit a lze dojít o k rozdílným názorům na to, jak dlouho potrvá. Jedno však je jisté, že pro nás představuje výjimečnou příležitost otevřít znovu, a to velmi důrazně dlouhodobě neřešené problémy limitující rozvoj podnikání, problémy zatěžující veřejné rozpočty. K tomu, aby se tak stalo, je potřeba více naslouchat hlasům z podnikatelské sféry. Úředníci si musí uvědomit, že pokud se tyto problémy nevyřeší, nemohou ani oni očekávat, že se budou podílet na výsledcích hospodářství tak, jak by si to nepochybně přáli. Byl to těžký rok a je velmi pravděpodobné, že ani ten příští nebude o mnoho lepší. Čeká nás velmi tvrdá práce, neboť i příští rok ukáže pravdivost hesla, že štěstí přeje připraveným. Boris Dlouhý ředitel sekce hospodářské politiky Bylo by jistě nespravedlivé nepřiznat vládám i některé dílčí úspěchy ve snaze zmírnit dopady krize. Jako příklad lze uvést 6 Svaz průmyslu a dopravy ČR 01/2010

9 PŘÍPAD PLATBY POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V 1. POLOLETÍ 2007 A CO BY MOHLO NASTAT V současné době jsou ve sdělovacích prostředcích publikovány informace o tom, že v 1. pololetí roku 2007 nebyla stanovena povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné na sociální pojištění za sebe, protože chyběla zákonná úprava vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Tyto informace se objevily na základě rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (pobočka v Liberci), kterým bylo zrušeno rozhodnutí ČSSZ (a rozhodnutí OSSZ), které ukládalo povinnost firmě Ježek uhradit nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. ledna 2007 do Na základě této skutečnosti podala také řada firem, které uhradily v tomto období roku 2007 pojistné v plné výši, žádost na příslušné OSSZ o vrácení této části pojistného, která byla odvedena za organizaci a malou organizaci. Vzhledem k tomu, že v této věci probíhá soudní spor u Nejvyššího správního soudu, příslušné OSSZ přerušily správní řízení, které zahájily ve věci vrácení přeplatků na pojistném do doby vyřešení sporu u Nejvyššího správního soudu. Řada firem podává prostřednictvím advokátních kanceláří odvolání proti takovým rozhodnutím o přerušení řízení. Pro firmy je současná situace velmi nepřehledná a složitá, pokud jde o daňové souvislosti spojené s vracením přeplatků. Z pohledu zaměstnavatelů je nutné posuzovat problematiku vracení přeplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do v širších, zejména ekonomických souvislostech Na jedné straně může vrácení přeplatků pojistného přinést některým firmám okamžitý finanční efekt v řádu desítek miliónů korun v závislosti na počtu zaměstnanců a výši vyměřovacího základu pro odvod pojistného v daném období. Z tohoto hlediska by byla možnost požadovat vrácení přeplatku atraktivní pro řadu firem, zejména pro ty, které jsou dnes ve složité ekonomické situaci, které stále bojují o přežití, omezily výrobu, služby, nemají finanční prostředky na splácení úvěrů, na výplatu mezd, atd. Pro tyto firmy by takováto finanční jednorázová finanční injekce mohla být velmi cenná. Na druhé straně je nutné mít na zřeteli, že odhadovaný celkový dopad vracení přeplatků na pojistném v řádu až 120 miliard Kč na státní rozpočet, bude nutné vykrýt z jiných zdrojů a je více než pravděpodobné, že stát tyto prostředky bude zpětně vybírat opět od plátců pojistného, tj. zaměstnavatelů. Je na místě si připomenout, že při schvalování návrhu státního rozpočtu na rok 2010 a při hledání úsporných opatření v řádu cca 60 mld. Kč jsme se jako zaměstnavatelé již museli vzdát slev na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které pomáhaly zaměstnavatelům snížit vedlejší náklady práce u zaměstnanců s příjmy do 27 tisíc korun, pomáhaly jim vytvářet a udržet pracovní místa, a to s úsporou ve státním rozpočtu pouhých cca 18 mld. Kč. Dalším ústupkem bylo přistoupení na zvýšení stropů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze 48 násobku průměrné mzdy na 72 násobek, tj. na Kč, a to s úsporou ve státním rozpočtu pouhé 4 mld. Kč. Za této situace je více než zřejmé, že jednorázové dotace jednotlivým firmám ve formě vracení přeplatků na pojistném by bylo nutné kompenzovat, a to s největší pravděpodobností nějakým plošným opatřením v oblasti sociálních systémů. Stejně tak je zřejmé, že stát by hledal jakoukoliv možnost a prostředky, jak navrácené pojistné od zaměstnavatelů získat zpět, zejména tím, že by důsledně využil jakékoliv příležitosti k minimalizaci pozitivních efektů pro zaměstnavatele plynoucích z některých dříve přijatých opatření. Jako možné řešení by tak zejména přicházel v úvahu návrat k navrhovaným úpravám v oblasti nemocenského pojištění v rámci úsporného balíčku v podobě zachování výše odváděného pojistného sice na úrovni 2,3% z vyměřovacího základu, ale při současném prodloužení období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dní, a to bez možnosti refundace poloviny vyplacených náhrad od odvedeného pojistného. Připomínáme, že tyto návrhy se nám při projednávání návrhu státního rozpočtu na Plénu RHSD podařilo odvrátit jen s největším úsilím. V době, kdy by došlo k odčerpání finanční prostředků ze sociálního systému v podobě masového vracení přeplatků, a kdy se současně ukazuje, že nastavené parametry nemocenského pojištění jsou pro zaměstnavatele výhodné (jak jsme předpokládali při prosazování uvedených parametrů) očekávané úspory jsou odhadovány na cca 18 mld. Kč v roce 2009 je zjevné, že stát by ve snaze získat náhradu za chybějící pojistné změnil parametry v nemocenském pojištění v neprospěch zaměstnavatelů. V kombinaci se změnami v nemocenském pojištění od 1. ledna 2010, kdy lze očekávat z důvodu zavedení karenční doby v ošetřovném daleko větší využívání nemocenské ze strany zaměstnanců a tedy i předpoklad zvýšení objemu vyplácených náhrad mezd, by odvetné úpravy provedené státem v nemocenském pojištění byly pro zaměstnavatele velmi nevýhodné. V rámci možných odvetných opatření lze předpokládat i zhoršení ochoty státu promíjet penále či neodvedené pojistné ze strany zaměstnavatelů. Vzhledem k rozměru případného výpadku pojistného a stavu veřejných financí včetně schváleného výrazně deficitního státního rozpočtu České republiky pro rok 2010 lze očekávat též plošné zvýšení sazby pojistného na sociální zabezpečení, byť na přechodnou dobu v rozsahu 1 až 5 % vyměřovacího základu. Je více než zřejmé, že vzniklý schodek ve státním rozpočtu v řádu cca 120 mld. Kč by logicky musel být kompenzován jiným, protisměrně působícím masívním plošným opatřením v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 01/2010 Svaz průmyslu a dopravy ČR 7

10 Stanoviska, události, lobby To by pravděpodobně zcela eliminovalo přechodný pozitivní efekt vrácení pojistného za I. pololetí 2007 a způsobilo řadě zaměstnavatelů další neočekávané ekonomické problémy. Takové řešení by rovněž nebylo spravedlivé vůči těm zaměstnavatelům, kteří by o vrácení pojistného nepožádali, ale museli se podílet na vykrytí takto vzniklého schodku veřejných financí. A konečně, nadále a dlouhodobě přetrvávající složitá ekonomická situace vyžaduje, aby se stabilizovalo právní prostředí, tj. aby se neustále neměnily právní předpisy s přímými ekonomickými dopady na zaměstnavatele, protože v kombinaci s nestabilním ekonomickým prostředím tento přístup ještě více komplikuje a zhoršuje podmínky podnikání. Jitka Hejduková, ředitelka zaměstnavatelské sekce Novela zákona o nemocenském pojištění (tisk 939) Skupina poslanců (Šojdrová aj.) navrhuje zákon, kterým chce ponechat výši příspěvku v mateřství na úrovni roku 2009 také v roce Považují za nepřijatelné, aby úspory, které jsou nutné, takto výrazně dopadly právě na rodiče, většinou matky pečující o dítě, a to na rodiče, jejichž příspěvek se vypočítává z předchozího výdělku. Dopad do státního rozpočtu se pohybuje v příštím roce ve výši 1,5 mld. korun. Návrh byl předán k projednání do výborů. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (tisk 968) Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je v České republice zakotvena v zákoně o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Na základě tohoto zákona regulační úřad v cenových rozhodnutích podporuje všechny druhy obnovitelných zdrojů. V současné době je však dramatická situace v případě žádostí o připojení nových fotovoltaických zdrojů v elektrizační soustavě. Nárůst instalovaného výkonu u fotovoltaických zdrojů mezi roky 2007 a 2008 činil bezmála 1500 % a tento stav pokračuje také v roce Je to v důsledku snížení cen fotovoltaických panelů o více než 40 %. Energetický regulační úřad však nemůže na tento stav reagovat příslušným snížením výkupní ceny z těchto zdrojů, neboť smí na základě zákona meziročně snížit výkupní cenu elektřiny pro nové zdroje pouze o 5 %. Díky tomu dochází k velmi významnému zvýhodnění nově budovaných fotovoltaických elektráren oproti ostatním druhům obnovitelných zdrojů, u kterých je podpora stanovena optimálně. Vzniklá situace vede ke spekulativním blokacím připojovacích kapacit na úrovni distribučních soustav. Již nyní to znamená, že všichni zákazníci v České republice odebírající elektřinu, včetně domácností, budou v roce 2010 přispívat speciálně na nové fotovoltaické zdroje částkou více než 3 miliardy korun. (tj. všem zákazníkům v České republice pouze z titulu rozvoje fotovoltaiky zdraží elektřina pro rok 2010 o cca 50 korun na megawatthodinu). Předložená materie je sama o sobě velmi jednoduchá. Má v podstatě dva paragrafy a říká zjednodušeně toto: Energetický regulační úřad bude i nadále korigovat výkupní cenu obecně z obnovitelných zdrojů energie, ale tentokrát nikoliv pouze tím, že by měl pásmo plus minus 5 % meziročně, ale ten nástroj se mění tak, že by mohl vydat, nebo respektive musel by vydávat příslušnou vyhlášku včetně cenové vyhlášky, která by zajišťovala, že návratnost investice v tom roce pořízení by se pohybovala mezi 11 až 15 lety. Lhůta 15 let je stanovena v zákoně a vychází ze směrnic Evropské unie. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (tisk 959) Jde o změny a doplnění dvou zákonů, a to rozpočtových pravidel a daní z příjmů. Účel je prostý. Aby Ministerstvo financí mohlo spustit emisi dluhopisů pro obyvatelstvo, potřebuje dvě dílčí úpravy v těchto zákonech. Stát chce dosáhnout naprostou transparentnost při prodeji dluhopisů. To znamená všechny ceny vztahující se k těmto dluhopisům budou zasedání pléna PSP prosinec předem ministerstvem vyhlášeny. Chce nabídnout prodej a vrácení státních dluhopisů v každém okamžiku. Pokud se občan rozhodne, že potřebuje hotovost, může dluhopis vrátit, a to bez poplatku. Proto se budou tyto dluhopisy prodávat prostřednictvím internetu. Ministerstvo chce ochránit občana před tržními vlivy, které mohou snížit hodnotu dluhopisu, do kterého občan investoval, vlivem růstu tržních cen, tedy vlivem poklesu výnosů. Občan bude investovat jistinu a při vrácení dluhopisu obdrží jistinu zpět ve stejné výši - plus příslušný úrok za dobu držby. Ministerstvo chce zabezpečit, aby občan podle vlastního rozhodnutí mohl v kterýkoliv den vrátit dluhopisy. Pouze dodáním denní likvidity těmto dluhopisům bude možno naplnit tento cíl. Tímto cílem je z dnešních řádově 10 mld. v držení dluhopisů občanů se dostat na úroveň 100 mld. korun. Splnit tyto požadavky v podstatě nemůže v žádném případě klasický dluhopis. Nemůže tyto požadavky splnit proto, že kupon klasického dluhopisu se vyplácí pouze jedenkrát ročně a jistina jen jedenkrát při splatnosti. Ministerstvo financí se rozhodlo zahrnout do dluhopisů i stimulaci doby držby dluhopisu občanem. Po dobu držení dluhopisu od emise až do splatnosti, což je ideální stav, se bude srážka dluhopisu samozřejmě rovnat nule. Prostě nebude žádná. Naopak ministerstvo bude znevýhodňovat krátkodobou držbu stanovením srážky snižující celkový výnos dluhopisů za dobu držení, a to až do výše 8,5 % úrokového výnosu dluhopisu. Výši srážky bude Ministerstvo financí transparentně vyhlašovat obvyklým způsobem. Logicky zdanění těchto dluhopisů bude stejné jako zdanění spořicích účtů ve výši 15 %. Bylo ukončeno druhé čtení zákona. Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 580) Podstata návrhu spočívá v tom, že se tento zákon o ochraně přírody a krajiny uvede do souladu se stavebním zákonem. Zásadní nesoulad spočívá v tom, že ustanovení 85 a 109 stavebního zákona o účastnících územního a stavebního řízení a současné znění 70 zákona č. 114/1992 Sb., což je zmíněný zákon o ochraně přírody a krajiny, jsou v nesouladu, který spočívá v tom, že v 85 odst. 2 písm. c) zmíněného stavebního zákona jsou účastníky územního řízení osoby, stanovené zvláštním právním předpisem. Jako tento zvláštní předpis je v praxi např. používán zákon č. 114/1992 Sb., který ovšem je v kolizi s 109 stavebního zákona, který však jako účastníky stavebního řízení osoby stanovené v zákoně o ochraně přírody a krajiny neuvádí. V praxi se velmi často projevuje snaha používat jako zvláštní zákon i pro stavební řízení, což vede k neodůvodněným průtahům řízení. Návrh by zroveň posílil právní jistotu stavebníků. Zkráceně řečeno: Podle stavebního zákona mohou osoby určené zákonem o ochraně krajiny vstupovat do tzv. územního řízení, nikoliv do následujícího stavebního řízení. Návrh byl předán k projednání do výborů. Ludmila Nutilová, poradce pro legislativní proces 8 Svaz průmyslu a dopravy ČR 01/2010

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Konaná v Praze dne 30.8.2010 Současná situace rezortu stavebnictví Propad v objemu výkonů za i. pololetí je 12,2% oproti roku 2009. V

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Luděk Piskač tajemník SVSE

Luděk Piskač tajemník SVSE Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE), člen IFIEC EUROPE EU ETS po roce 2012 IFIEC EUROPE NÁZOR VELKÝCH SPOTŘEBITELŮ 3.12.2008 http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Fiskální vize ODS 2020 Zdravé veřejné finance

Fiskální vize ODS 2020 Zdravé veřejné finance Fiskální vize ODS 2020 Zdravé veřejné finance Ing. Martin Kocourek České Bud jovice, 25. ledna 2010 Úvod ČR chybí jasně formulovaná dlouhodobá rozpočtová strategie a zásady zdravého rozpočtového hospodaření

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Lůžková péče krize finanční a personální

Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Finanční krize V roce 2013 je zjevná, základy ale pocházejí z minulých let - neochota vlády zvýšit platbu za státní pojištěnce,

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Udržitelné stavební investice v České republice Studie

Udržitelné stavební investice v České republice Studie Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012 Media Breakfast 28.11.2012 Cíle Studie Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice Porovnání vývoje veřejných investic,

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více