KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STARÝ ALBERT BRNO NOVÝ LÍSKOVEC. Studie využití objektu. zpracovalo sdružení Občané Novému lískovci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STARÝ ALBERT BRNO NOVÝ LÍSKOVEC. Studie využití objektu. zpracovalo sdružení Občané Novému lískovci"

Transkript

1 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STARÝ ALBERT BRNO NOVÝ LÍSKOVEC Studie využití objektu 2011 zpracovalo sdružení Občané Novému lískovci

2 Obsah: kapitola kapitola kapitola kapitola kapitola Historie objektu. Potřebnost kulturního a společenského centra v Brně Novém Lískovci. Technická náročnost úprav objektu. Využitelnost objektu po úpravě. Grafická vizualizace před a po úpravě objektu.

3 1.kapitola Historie objektu Objekt bývalé prodejny Jednota získala firma Ahold Czech republic, s. r. o, která se rozhodla ho v roce 2004 prodat. Kupujícím měla být firma Synot, a.s., která v objektu chtěla zřídit servisní středisko pro opravy výherní hracích terminálů. Vznikla by tak další možnost pracovních příležitostí i pro místní občany. Pozemek, na kterém celý objekt stojí patřil již tehdy Statutárnímu městu Brnu. Tehdejší vedení Městské části Brno Nový Lískovec dle slov Ing. Jany Drápalové dostalo ale obavu z toho, že přestane mít nad objektem jakýkoliv vliv na jeho využitelnost a vyvstalo dilema, zda nechat proběhnout prodej společnosti Synot a.s., která navíc mohla po jeho realizaci objekt využít například i jako kasino, a nebo objekt koupit do majetku městské části a hledat jeho využití. Po zvážení celé situace ve svých orgánech se Městská část Brno Nový Lískovec rozhodla odkoupit celý objekt do svého vlastnictví a na základě znaleckého posudku Ing. Karla Janíčka ze dne za něj zaplatila prodávající společnosti Ahold Czech republic, s r.o kupní cenu ve výši devět milionů a tři sta tisíc korun. Od této transakce je objekt majetkem městské části. Konaly se v něm sporadicky malé prodejní akce, dětské bazary a po dobu dvou let v jeho prostorech byla v rámci nájemního vztahu prodejna sportovních potřeb. Objekt zůstal zkolaudován jako obchodní prostor. Ve spodním patře objektu je od odkoupení umístěna v rámci nájemního vztahu restaurace Ontário. Městská část ale nedokázala za celou dobu, kdy jí objekt patří, tedy sedmi let, najít dlouhodobé využití pro celý tento objekt! Naopak došlo k situaci, že se do objektu ze strany městské části investovali pouze minimální finanční prostředky. Díky nevyužívání celého objektu došlo dle vyjádření vedení městské části k údajnému havarijnímu stavu, ve kterém se nyní má celý objekt nacházet. S tímto tvrzením o technickém stavu objektu sdružení Občané Novému Lískovci zásadně nesouhlasí. Po získání objektu byla provedena Statická zpráva, která poukazovala na nestabilitu podloží pod objektem a doporučovala maximálně jednopatrovou nástavbu stávajícího objektu. Pokud by se nadstavovalo více pater, muselo by dojít ke kvalitnímu zpevnění podloží do hloubky několika metrů. V roce 2006 byla zpracována studie využití objektu, která počítala s nadstavbou jednoho patra na stávající objekt, které by se využilo, jako prostory pro vznik nových obecních bytových jednotek. Dle této studie by přestavba dosahovala výše až 50 milionů českých korun. Proto se vedení městské části rozhodlo odstoupit od realizace tohoto projektu pro jeho velkou finanční nákladnost. V listopadu 2008 obdržela městská část nabídkovou studii společnosti COMSA International, která dle tohoto materiálu hodlala provést přestavbu objektu Starého Alberta na bytový dům, po dokončení přestavby své investice do luxusního mezinárodního hotelu Comsa na Šilingrově náměstí, Brno. Byly proto stanoveny ze strany jak Městské části Brno Nový Lískovec, tak Statutárního města Brna podmínky na přestavbu objektu v polyfunkční dům s garážemi, patrem služeb a bytovými jednotkami. V roce 2009 ale před podpisem Smlouvy o Smlouvě budoucí kupní, společnost COMSA International od svého záměru přestavby objektu pro finanční indispozici odstoupila. Od té doby objekt opět čekal, co s ním bude dále Rozhodlo se až v letošním roce. V měsíci únoru 2011 byla, podle údajů obchodního rejstříku, založena společnost S.A.S. develop Nový Lískovec, s r.o., která je dceřinou společností společnosti S.A.S. s r.o. a společnosti Comsa International. Tato nová firma

4 S.A.S. develop Nový Lískovec, s r.o. se přihlásila s novou nabídkou na přestavbu objektu, podle původního záměru společnosti COMSA International z roku Městská část dle vyjádření starostky Ing. Drápalové obdržela navíc ještě nabídku na přestavbu objektu od brněnské stavební společnosti JET IMPERA s r.o. se záměrem přestavby objektu. Následoval tedy opět proces schválení Podmínek nabídkového řízení pro výběr firmy, která přestavbu provede. V sestavení těchto podmínek se vyšlo z podmínek pro přestavbu v roce 2009 a doplnili se o nové ustanovení. Dne 21. června 2011 znění těchto nových podmínek nabídkového řízení schválilo Zastupitelstvo městské části Brno Nový Lískovec, následně je pak potvrdila Majetková komise Rady města Brna a na svém zasedání dne 20. července 2011 také Rada města Brna a následně vypsala Nabídkové řízení na přestavbu objektu Kamínky 3, Brno a určila Výběrovou komisi, ve které měla Městská část Brno Nový Lískovec dva zástupce ( Ing. Drápalová, pí. Adlerová). Proti znění podmínek a přestavbě objektu na polyfunkční dům proběhla i z iniciativy sdružení Občané Novému Lískovci petiční akce občanů MČ Brno Nový Lískovec, na vyjádření nesouhlasu s tímto projektem a podporou přestavby objektu na společenské a kulturní centrum v majetku MČ Brno Nový Lískovec. Ta byla po ukončení sběru podpisů předána Zastupitelstvu města Brna. Své projekty přihlásily společnost S.A.S. develop Nový Lískovec, s r. o. a IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s. Výběrová komise vybrala jako vítěze společnost S.A.S: develop Nový Lískovec, s r.o. a doporučila s ní podepsat Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada města Brna výsledek nabídkového řízení potvrdila a po projednání s ním souhlasilo i na svém zasedání 6. prosince 2011 Zastupitelstvo města Brna. Primátor Statutárního města Brna před koncem roku 2011 podepsal doporučenou smlouvu a následně společnost S.A.S. develop Nový Lískovec, s r.o. zveřejnila svou studii přestavby objektu na polyfunkční dům.

5 2.kapitola Potřebnost kulturního a společenského centra v Brně Novém Lískovci. Na potřebě prostoru, kde by se dalo uspořádat společenské a kulturní akce v Městské části Brno Nový Lískovec se shoduje celá místní politická representace. Jedná se tedy o to, zda se v Novém Lískovci může nalézt prostor, který by vyhovoval všem technickým a kvalitativním potřebám pro pořádání takovýchto akcí. Současná situace využitelnosti neprovozovaných objektů je vázána na majetkové vztahy a vůli je získat do majetku městské části k následnému kulturnímu využití. Proto je nutné se pokusit o dohodu, ale za vyhovujících podmínek především pro městskou část. Nová výstavba takovéhoto objektu je vzhledem k prostorové zastavěnosti celé městské části nemyslitelná a byla by zároveň velmi finančně náročná. Bohužel, ani za poslední dvě volební období, nebylo vedení městské části schopno sestavit a předložit podobu koncepce kultury, která by mohla být vodítkem, jak se k podpoře kultury místní politické vedení postaví. Schází výběr a preferování vhodného prostoru pro kulturní a společenské akce většího rozsahu. Částečně tento deficit nahrazuje bývalá sokolovna na ulici Rybnická. Tento prostor je však soukromým, tudíž je nutno při pořádání akcí počítat s úhradou nájemného. Ačkoliv je upraven na kulturní akce, není možné jej universálně použít, jako kulturní sál. Jedná se o dlouhodobé nevyhovující provizorní řešení. Nedostatek důstojného prostoru pro kulturní a společenské akce v obci se jím takto nedá dlouhodobě nahradit. V Městské části Brno Nový Lískovec trvale žije takřka obyvatel. Jedná se o velikostí druhou nejmenší městskou část s třetím nejhustějším zalidněním v rámci Brna. Proto není vhodné stavět nový kulturní dům, ale musí se vyjít z možností stávající zástavby. Sdružení Občané Novému Lískovci prosazuje využití objektu Kamínky 3, Brno, který již je v majetku městské části. Úpravou tohoto objektu je možné získat vhodné prostory pro kulturní a společenské centrum. Tím by Nový Lískovec získal prostory, které by mohly místní občané využívat ke scházení v rámci klubů (např. Klub seniorů), cvičení, přednáškovou činnost, výstavy, malé obchodní akce, či různá jednání. Místní občanské spolky a sdružení zde získají vhodné zázemí a větší prostory pro pořádání svých akcí (koncert ZUŠ, stavění legového městečka, akce MC Sedmikráska a CVČ Lyska pro více návštěvníků). Plesová sezóna v Novém Lískovci je omezena pouze na ples ZMČ, který má být vizitkou obce. Dle našeho názoru je degradován tím, že je místo representačního pořádán jako maškarní, navíc v nedůstojných podmínkách sokolovny. Vznikem vhodného prostoru by se dala nabídka a kvalita plesů rozšířit a místní obyvatelé by tak nemuseli dojíždět za zábavou do jiných městských částí Brna. Vizitkou městské části je také přístup k místním občanům. Pokud by se vytvořil místní matriční úřad v Novém Lískovci, občané by nemuseli všechny matriční doklady vyřizovat na Městské části Brno střed. Navíc by se mohly v nově vzniklém centru vytvořit podmínky pro důstojný průběh svatebního obřadu, nebo třeba Setkání se seniory a Vítání občánků, či smuteční rozloučení. Na kolik se celý objekt použije pro potřeby společenského a kulturního centra, je na dohodě a následné podobě projektu přestavby. Dal by se využít i pro umístění občanské vybavenosti, jako je upravená podoba restaurace, kontaktní místo ÚMČ, pobočka České pošty, která podmiňuje přesun do nových prostor nájemním vztahem s městskou částí, která by byla vlastníkem pronajímaných prostor.

6 Nový Lískovec nemá kromě chráněné krajinné oblasti Kamenný vrch a opravené rozhledny v Lesoparku nad ulicí Raisovou žádá zajímavá, nebo historická místa, které by do naší městské části přilákali návštěvníky. Vznikem kulturního a společenského centra by se umožnila další možnost, jak ukázat Nový Lískovec i jiným, než jen jeho obyvatelům. Celá oblast jihozápadní části Brna (Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bohunice) i areálu Campusu Bohunice má problém v tom, že není na jejím území kulturní zařízení, které by se dalo řádně využívat k důstojnému průběhu takovýchto akcí. Proto by vznikem kulturního a společenského centra v Novém Lískovci, mohla být zajištěna atraktivita pro pořadatele akcí i z okolních městských částí. Pro naší městskou část by to mohlo přinést nemalý finanční zisk z pronájmu prostor společenského a kulturního centra. Prostory by se dali také využít k duchovnímu životu obyvatel (konání mší, náboženských setkání). Nový Lískovec nemá kostel, ani žádné jiné vhodné prostory, které by se k náboženskému účelu dali využít a místní náboženské skupiny se tak schází ve zbývajících omezených prostorech v obci. Preference objektu Kamínky 3, Brno sdružením Občané Novému Lískovci je dána několika důvody, která nyní uvádíme: objekt má velmi vhodnou polohu uprostřed městské části pro všechny místní občany. jeho současná velikost naprosto postačuje účelu, na který se zregeneruje. objekt má dobrou dopravní obslužnost MHD. není problém přístupu ani pro handicapované občany. nedaleké parkovací plochy u obchodního centra Albert na ulici Petra Křivky v Novém Lískovci, v Campusu Bohunice i v plánované výstavbě multifunkční haly u ulice Bítešská zajistí možnost využití parkovacích ploch pro motorizované návštěvníky centra. objekt je ve vlastnictví městské části a není proto potřeba ho stavět, kupovat, nebo si jej pronajímat. Postačí pouze zajistit financování regenerace a dohodnout se na podobě, v jakou se přemění. finanční nákladnost investice do regenerace stávajícího objektu se městské části vrátí z následného pronájmu a poté bude objekt generovat zisk. pro městskou část není ekonomicky výhodné objekt darovat soukromému vlastníku za cenu pozemků k jeho podnikatelským aktivitám a zhodnocení pozemků jako stavebních parcel.

7 3.kapitola Technická náročnost úprav objektu. SOUČASNÝ STAV OBJEKTU majetkové vztahy: budova: pozemky: vlastníkem je Statutární město Brno MČ Brno Nový Lískovec. vlastníkem je Statutární město Brno stavební stav: podloží budovy je stabilní při současném stavu jeho zatížení a nepotřebuje žádné další technické zásahy. budova je staticky neporušena. podlaha je bez viditelných závad, či trhlin. stěny objektu jsou stabilní, nevykazující hrubé porušení jejich celistvosti. vnější fasáda objektu je lokálně poškozená (oprýskání, grafity). vnitřní omítky jsou jen lokálně popraskané a poškozené zatékáním vody. stropy objektu jsou bez statických i stavebních problémů. Na třech menších místech jsou znatelné stopy po zatečení vody ze střechy. střecha budovy je po opravě v pořádku, zvládající zátěž sněhu i vody. elektroinstalace: budova je vybavena plně funkčním rozvodovým elektroinstalačním okruhem pro světla vedeným ve stěnách budovy, jištěným pojistkami v rozvodní skříni. na stropech i stěnách budovy jsou nainstalována svítící tělesa schopné plného provozu. ovládání stropních světelných těles je umístěno ve zvláštní rozvodové skříni. budova je vybavena plně funkčním elektroinstalačním zásuvkovým okruhem vedeným ve stěnách budovy. na stěnách jsou nainstalovány funkční zásuvky schopné plného provozu. oba elektroinstalační okruhy jsou jištěné proti přepětí v rozvodové skříni s plně funkčními jističi přepětí. budova má své vlastní certifikované měřící zařízení k měření odběru elektřiny. vytápění: okruh vytápění budovy je tvořen kulatými topnými tělesy s žebrovím a rozvodným vedením. okruh vytápění je plně funkční bez závad. okruh má samostatné ovládání funkčnosti budova má své vlastní certifikované měřící zařízení k měření odběru tepla.

8 voda: budova má ve svých stěnách zabudovaný rozvodový okruh studené vody, který je plně funkční a nevykazuje známky porušení. na obvodu okruhu je několik odběrných míst k odebrání vody. okruh má samostatný hlavní uzavírací ventil pro celou budovu. budova má své vlastní certifikované zařízení k měření odběru vody. toalety: v současném stavu budovy, lze jako toalety použít pouze tři toaletní mísy. stav stávajících toaletních míst je uspokojivý nevykazují známky poruchy. zabezpečení objektu: celá budova je zabezpečena proti vniknutí zvenčí uzamčením všech vstupů. v prostorách celé budovy je nainstalováno plně funkční bezpečnostní a signalizační zařízení, schopné plného provozu. NÁVRH ÚPRAVY OBJEKTU cíle úprav: dosavadní vlastnictví budovy a pozemku se nezmění. regenerace na kulturní a společenské centrum. využití objektu pro občanskou vybavenost. umístění služeb v objektu. stavební úpravy: návrh vylučuje možnost bourání stávající budovy a výstavbu nové na jejím místě z důvodu nevýhodnosti pro městskou část stavební úpravy pláště budovy by se prováděli pouze v rozsahu funkčních a kosmetických úprav, či zbudování reklamních ploch k pronájmu. stavební úpravy uvnitř objektu by se prováděli při změně vnitřní dispozice prostor objektu, budování lepší výbavy sociálním zařízením a případné nutnosti rekonstrukce stávajících inženýrských sítí.

9 finanční náklady: pořízení objektu: byly vynaloženy finanční náklady na nákup budovy ve výši 9,3 milionu Kč ze strany MČ Brno Nový Lískovec. regenerace objektu: projekt zateplení objektu odhlučnění objektu vybudování reklamních ploch úpravy dispozic vnitřních prostor objektu úpravy inženýrských sítí materiální vybavení objektu provoz: MČ Brno Nový Lískovec pronajme vybrané prostory centra po regeneraci jejich provozovatelům na základě nájemního vztahu. výběr nájemného z nájemního vztahu s provozovateli zaručuje trvalou ziskovost vlastnictví objektu MČ Brno Nový Lískovec. provoz pronajatých prostor bude hrazen provozovatelem (nájem, služby). služby: restaurace zůstane v budově zachována po úpravách hlučnosti v rámci nájemního vztahu, jako volně přístupné zařízení občanské vybavenosti. na vnějším plášti objektu se vybudují plochy pro umístění reklamy možnost zisku pro MČ z pronájmu těchto ploch. pobočka České pošty se přesune ze současného místa do nových prostor v objektu. náklady na přestavbu: vynaložení prostředků z Fondu rozvoje bydlení: 10% zůstatku lze použít bez souhlasu ZMB a bez určení vynaložení. vyšší procento zůstatku lze použít se souhlasem ZMB a určení vynaložení. výherci výběrových řízení na provozovatele centra a restaurace se zaváží k úhradě stanovené finanční částky v podmínkách výběru dle velikosti budoucí pronajímané plochy na účet MČ Brno Nový Lískovec. Po uhrazení se s nimi uzavře dlouhodobá nájemní smlouva na provozování prostor s časově omezenou slevou na nájemném ve výši jejich úhrady před podpisem nájemní smlouvy.

10 použití dotačních titulů: Statutárního města Brna Jihomoravského kraje Ministerstva kultury České republiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky rozvojových fondů Evropské unie finanční úvěr od bankovního domu odhad finančních nákladů: regenerační práce vybavení centra reklamní plochy ,Kč ,Kč ,Kč celkové náklady ,Kč

11 4.kapitola Využitelnost objektu po úpravě. Zde předkládá sdružení Občané Novému Lískovci využití objektu po provedení regenerace. Využitelnost zde navržená není konečná a při její závěrečné podobě by se přihlédlo k připomínkám občanů. Návrh sdružení Občané Novému Lískovci na využití kulturního a společenského centra Starý Albert: stávající budova bývalé prodejny Albert na ulici Kamínky3, Brno se po nutných úpravách při regeneraci promění na společenské a kulturní centrum městské části. budova se bude využívat na: Kulturní akce: divadla, koncerty, plesy, zábavy, karnevaly Společenské akce: setkání občanů, klubové koncerty, výstavy, besedy Firemní akce: školení, prezentace, výstavy, představení projektů Školní akce: akce, na které ve školních zařízeních není dostatek prostoru Politické akce: zasedání ZMČ, představení různých projektů a návrhů občanům, volební mítinky politických uskupení, setkávání politiků s občany Rodinné a soukromé akce: svatební a smuteční obřady, oslavy narozenin, promoce

12 Komerční akce: malé veletrhy, módní přehlídky, prodejní akce konference

13 Plánek současného stavu nadzemního patra objektu:

14 Návrh sdružení Občané Novému Lískovci na využití prostor objektu po regeneraci: B A

15 sekce 1: vchod do budovy. dveřní prostor A vstupní prostor pro návštěvníky dveřní prostor B technický vchod budovy sekce 2: prostor, který bude sloužit jako šatna návštěvníků. bude v něm: nainstalovaný pult pro příjem a výdej svršků. odkládací stojany pro zavěšení svršků. sekce 3: pobočka České pošty sekce 4: zázemí kulturního centra. možnost uskladnění zvukové techniky. možnost využití dělícího okna od velkého sálu kulturního centra. uzamykatelný rozvaděč ovládání světelných těles v sále a pojistná skříň. sekce 5: nákladová rampa sekce 6: prodej občerstvení. okénko pro výdej občerstvení do velkého sálu kulturního centra. technické zázemí pro občerstvení při akcích v centru. skladové prostory určené pro uskladnění zásob na akci. prostory pro přípravu občerstvení, vybavené kuchyňskou linkou. uzamykatelný přístup k nákladové rampě. sekce 7: hygienické zázemí kulturního centra. možnost vytvoření oddělených toalet pro dámy. možnost vytvoření oddělených toalet pro pány. možnost vytvoření oddělených sprchových koutů. sekce 9: klubové prostory. možnost přebudovat současné chladící boxy pro klubovou činnost občanů. zázemí pro místní spolky. možnost dobudování samostatného přístupu v obvodové stěně kulturního centra u venkovního schodiště. sekce 9: sál kulturního centra.

16 5.kapitola Grafická vizualizace před a po úpravě objektu. Zde předkládá sdružení Občané Novému Lískovci barevné vizualizace stavu objektu tak, jak by mohl v reálném a současném okolí vypadat po provedení regenerace. Na navrhovanou horní stříbrnou plochu objektu v návrhu by se umístily plochy pro presentaci placené reklamy. Grafická podoba zde navržená není konečná a při její závěrečné podobě by se přihlédlo k připomínkám občanů.

17 Jižní pohled

18 Severní pohled:

19 Východní pohled:

20 Západní pohled:

... Žižková Vladimíra Oupor Petr Ing. Dzurja Vladimír, PhD.

... Žižková Vladimíra Oupor Petr Ing. Dzurja Vladimír, PhD. členům Rady města Brna Magistrát města Brna Malinovského nám. 3 601 67 Brno Věc: Vyjádření připomínky k projednávanému materiálu. Vážená Rado města Brna, dovolte nám, abychom tímto vyjádřili své připomínky

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Řešení využití objektu bývalé 1. ZŠ, náměstí Republiky 72/4

Řešení využití objektu bývalé 1. ZŠ, náměstí Republiky 72/4 Řešení využití objektu bývalé 1. ZŠ, náměstí Republiky 72/4 Budova č.p. 72, č.or. 4, náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, postavená na pozemku p.č. 316 ve výměře 914 m 2 a p.č. 317 ve výměře 1612 m

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz Aktuálně k prodeji Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích připraveno pro wellness, fitcentrum, zdravotní služby (rehabilitace/ordinace) právě stavěno jako součást areálu s bydlením

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938 1 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 4 3) Poloha... 5 4) Výměry:... 6 5) Nájemní

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015 P10-116824/2014 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1 Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6045 / 126 / 2012 Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 5 v domu

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétní fyz. osoby o odkoupení pozemku I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část Konkrétní fyzická osoba

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Privatizace ano či ne:

Privatizace ano či ne: Úvod: Bytová koncepce MČ Brno-Černovice je dle našeho názoru jedním ze zásadních dokumentů, kterými se volení zastupitelé MČ zabývají. Problematika bytů je velice složitá a komplexní a vstupuje do ní mnoho

Více