VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Troubky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Dne Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1

2 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 7 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 7 D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 9 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 10 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 15 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 16 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 17 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 26 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 27 K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 28 L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 28 M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 28 N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 29 O. ZÁVĚR 31 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Troubky Sídlo: Dědina 36/10, Troubky Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Vedení školy: ředitel: Mgr. Petr Vrána zástupce ředitele: Mgr. Šárka Dvořáková Tel.: Fax: Internetové stránky: Zřizovatel Název zřizovatele: Obec Troubky Adresa zřizovatele: Dědina 29, č. p. 286, Troubky Tel.: Údaje o součástech školy Součást školy Kapacita Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Mateřská škola Základní škola * 145 Školní družina Školní jídelnavýdejna MŠ 84 x 75 Školní jídelna ZŠ 300 x 250 *započítána i speciální třída, jejíž činnost povolil pro školní rok 2013/2014 KÚ Olomouckého kraje Počty tříd a žáků Počet tříd celkem Počet tříd I. stupně Počet tříd II. stupně Speciální třída* Počet žáků k Počet žáků I. stupně Počet žáků II. stupně Počet žáků I.S třídy 2008/ / / / / / * souhlas s pokračováním činnosti speciální třídy vydává pro každý školní rok Krajský úřad Olomouckého kraje Školská rada Byla založena ke dni , má celkem 9 členů. Poslední volby členů školské rady proběhly Na prvním zasedání rady v novém složení byla zvolena předsedkyní Mgr. Eva Vojtková. Členové školské rady (ŠR): za rodiče Ing. Martina Klemešová, Ing. Ilona Vojtášková, Jiří Burian za zřizovatele Jitka Berčíková, Mgr. Radek Brázda, Ing. Radim Létal za zaměstnance školy Mgr. Eva Vojtková, Vladimíra Mateřánková, Mgr. Zdeňka Odložilíková Vzhledem k odchodu Vladimíry Mateřánkové do starobního důchodu proběhnou v září 2014 doplňovací volby jednoho člena ŠR za pedagogické pracovníky školy. V následujícím školním roce proběhnou nové volby členů ŠR

4 Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, o. s. (dále jen SPŠ) Tradičním a významným partnerem školy je SPŠ. Mezi jeho cíle patří: organizace soutěží a akcí pro děti a rodiče, dobrovolnou činností svých členů, materiálními a finančními prostředky se podílet na zlepšování prostředí školy a vybavenosti školními pomůckami, přispívat finančními prostředky na jízdné a startovné žáků při reprezentaci školy na soutěžích, seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů. Ve školním roce 2013/2014 pořádalo SPŠ tyto své tradiční akce: Lampionový průvod, Školní ples, Dětské šibřinky, Pálení čarodějnic, Dětský den. Z finančních výtěžků ze zmíněných akcí a příspěvků rodičů žáků školy SPŠ přispělo žákům na: dopravu na lyžařský výcvikový kurz, dopravu žáků základní školy i mateřské školy na školu v přírodě, dopravu na plavecký výcvik do Přerova (žákům ZŠ i dětem z MŠ), portfolia žáků 1. třídy, dopravu žáků do divadla, výlety žáků všech tříd, dopravu žáků při reprezentaci školy a na různé školní akce a soutěže, věcné dary do školní družiny a mateřské školy, vstupné na některé školní akce. Předsedkyní sdružení je paní Romana Soušková. Materiálnětechnické podmínky školy Základní škola Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala v hlavní budově školy v 9 kmenových třídách (třídy byly umístěny i v odborných učebnách přírodopisné, multimediální a jazykové), počítačové učebně a speciální třídě. Výuka tělesné výchovy probíhala ve sportovní hale TJ Sokol Troubky a na fotbalovém hřišti FK Troubky. V areálu základní školy se nachází 3. oddělení mateřské školy a školní družina. Žáci využívali prostor školního hřiště a zahrady, kde jsou umístěny herní prvky pro děti z mateřské školy a prvního stupně základní školy. Činnostem keramického kroužku sloužila keramická dílna, hernu (malou tělocvičnu) využívali žáci přihlášení do kroužku aerobiku a děti z mateřské školy. V hlavní budově a areálu školy došlo během školního roku k několika úpravám a změnám: 2. třída byla vybavena novou interaktivní tabulí pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky (zakoupena z prostředků projektu Inovace), kabinet výtvarné výchovy a dějepisu byl přebudován na učebnu došlo ke snížení stropů, instalaci nového osvětlení, opravě omítek, instalaci obkladů, usazení umyvadla, stěrkování podlah a pokládce nového linolea, zakoupení nové mobilní keramické tabule, v multimediální učebně byly nově obloženy parapety, nové obklady byly instalovány také ve sborovně v přízemí, v kanceláři ekonomky školy byl rovněž snížen strop, nainstalováno osvětlení, opraveny omítky a vyrovnán betonový podklad, na který byl položen nový koberec, v prvním patře hlavní budovy byl vybudován sprchový kout pro zaměstnance školy, došlo k opravám nábytku ve třídách a pořízení nového nábytku (nové závěsné skříně v 1.A třídě, výklenek na chodbu v přízemí byl přebudován na úložný prostor pro 1.A třídu, v prostoru šatny u speciální třídy byla instalována úložná skříň s roletou na výtvarný materiál), ve sborovně v přízemí bylo vyměněno umyvadlo, 4

5 na školní zahradě byly instalovány nové herní prvky pro žáky školy (ruské kuželky, lanovka, houpačka, lavičky k ohništi, lavičky, průlezka aj.) a altán vše v rámci projektu Zahrada nejen místo odpočinku (II. etapa), na školní zahradě bylo dokončeno školní arboretum projekt Malé školní arboretum přírodní učebna, část školní zahrady vymezena pro pěstování plodin v rámci pracovních činností, nově vybudován tříkomorový školní kompost, na školním dvoře byly nově instalovány další přístřešky se stojany na kola (v průběhu podzimu by se měl proměnit prostor před školní jídelnou budou usazeny 3 nové lavičky pro příchozí strávníky a vysazeny nové stromy a keře, které částečně oddělí prostor školní jídelny od parkoviště na školním dvoře). ŠKOLNÍ DVŮR NOVÉ PŘÍSTŘEŠKY SE STOJANY NA KOLA UČEBNA 9. TŘÍDY PŮVODNĚ KABINET VV, D, ČJL, AJ Mateřská škola Mateřská škola ve Sportovní ulici je tvořena 2 odděleními, každé má kapacitu 25 dětí, výdejnou stravy a zahradou s dětským hřištěm. V areálu mateřské školy v ulice Sportovní mají děti k dispozici dětské hřiště, v těsné blízkosti je další dětské hřiště Ostrov a především sportovní hala, kde děti pravidelně cvičí. 3. oddělení mateřské školy se nachází v areálu školy a má rovněž kapacitu 25 dětí. K dispozici zde děti mají hernu a malou tělocvičnu. V areálu školy je prostorná školní zahrada s herními prvky pro nejmenší děti (pískoviště, domeček, dřevěný vláček aj.). V průběhu prázdnin došlo k drobným opravám vnitřních omítek a výmalbě v přízemí budovy mateřské školy ve Sportovní ulici. V patře budovy byla opravena prasklina na vnější omítce. Bylo pořízeno několik kusů nového nábytku pro uskladnění pomůcek a výrobků dětí. Zřizovatel zabezpečil i opravy a nátěr venkovních herních prvků v zahradě MŠ a drobné opravy nábytku ve třídách. Školní jídelna Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno celkem 297 strávníků (75 dětí z MŠ, 124 žáků školy, 34 zaměstnanců a 64 cizích strávníků). Průměrný měsíční počet uvařených obědů činil Průměrný měsíční počet strávníků byl 241 strávníků. Školní rok Počet strávníků Strávníci MŠ Strávníci ZŠ Zaměstnanci školy Cizí strávníci Měsíční počet obědů 2012/ /

6 V období hlavních prázdnin došlo ve školní jídelně k dalším opravám, které financoval zřizovatel školy. Největší zásah byl proveden v prostoru hlavního vstupu, kde byly vyměněny původní dřevěné dveře za nové plastové, v prostoru vstupu byla instalována informační nástěnka pro strávníky. V šatně školní jídelny byly odstraněny původní luxfery. Část vzniklých otvorů byla zazděna, zbylé byly osazeny novými plastovými okny. Do šatny u školní jídelny byl nově instalován radiátor. V průběhu hlavních prázdnin došlo k již tradiční výmalbě části prostor školní jídelny. Významnou proměnou prošel prostor chladicího boxu, který těsně před koncem školního roku přestal fungovat, a tudíž byl během prázdnin kompletně přebudován a byla vyměněna chladící technologie. Díky průběžným opravám a každoročním investicím zřizovatele školy mají zaměstnanci školní jídelny velmi dobré podmínky pro svou práci prostřední a vybavení školní jídelny nám mohou na jiných školách jistě závidět. V dalších letech bychom rádi zateplili obvodové stěny školní jídelny. Také ve školním roce 2013/2014 byla škola zapojena do projektu Ovoce do škol, díky němuž jsou dvakrát měsíčně obohacovány svačiny žáků prvního stupně o čerstvé ovoce a zeleninu. Zaměstnanci školní jídelny se významnou měrou podíleli na zajištění hlavních školních akcích roku 2013/2014 oslav 125. výročí postavení budovy školy (společné posezení bývalých a současných zaměstnanců školy ve školní jídelně) a na znovuobnovení spolupráce se základní školou ve slovenských Raslavicích. VSTUP DO ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠATNA ŠKOLNÍ JÍDELNY JÍDELNA NOVÝ CHLADICÍ BOX VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 6

7 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ČÍSLO JEDNACÍ ROČNÍK/TŘÍDA ZŠ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Žijeme společně pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami ZŠMŠTR/202/2013 ZŠMŠTR/199/2012 ZŠMŠTR/182/ ročník I. S třída, 6., 9. roč. I. S třída Přehled volitelných předmětů: Netradiční sporty Mediální výchova 6. ročník 9. ročník Přehled zájmových útvarů: Sportovní hry Sportovní hry Keramika Pěvecký kroužek Flétna Dramatický kroužek Aerobik Tvořivá dílna třída (Vrána) třída (Ticháček) 1. stupeň, 2. stupeň (Franková) 1. stupeň, 2. stupeň (Písková) třída (Písková) 4. a 5. třída (Vojtková) 1., 2. třída, třída, 2. stupeň (Janoušková) třída (Hrubá K.) Přehled nepovinných předmětů: Speciálně pedagogická péče Náboženství Kosíková I. stupeň Haiderová ČJ (II. stupeň) ročník (P. Mgr. Radek Sedlák, Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Počty, úvazky Zaměstnanci školy Počet Pracovní úvazek Pedagogičtí pracovníci učitelé Pedagogičtí pracovníci učitelé MŠ Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Pedagogičtí pracovníci asistenti pedagoga Správní zaměstnanci ekonomka vedoucí školní jídelny uklízečky školnice, školník kuchařky školní jídelny provozní pracovnice ŠJ výdej stravy ,34 6,0 2,07 0,92 0,85 1,67 2,3 2,7 0,32 0,75 Celkem zaměstnanců 41 30,69 7

8 Zaměstnanci školy, úvazky, kvalifikace 1. Jméno, příjmení zkr. funkce, vyučované předměty vedení školy Mgr. Petr Vrána VR ředitel školy, TV+Z+NS úvazek kvalifikace Mgr. Šárka Dvořáková učitelé I. stupeň ZŠ Mgr. Marta Kosíková Mgr. Eva Vojtková Ludmila Písková Mgr. Kateřina Hrubá Mgr. Ivana Smolková učitelé II. stupeň ZŠ Mgr. Dagmar Novotná Mgr. Jitka Lehká Mgr. Zdeňka Odložilíková Mgr. Jana Hradilová Mgr. Jarmila Halamová 1 Mgr. Karolina Haiderová Mgr. Jana Prečanová DV KOS VO PÍS HK SM NO LE OD HR HAL HA PR zástupkyně ředitele, ČJL + NJ + MV 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ + HV 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ + AJ 1. st. ZŠ + TV D D M + F + PČ + INF PŘ + CH + PČ + PŘÍ AJ + RV + OV + VV ČJL + OV + RV M + Z asistent pedagoga 0,19 0,19 0,82 0,73 0,41 0,40 I.S třída Mgr. Michaela Mikešková MI speciální pedagog + VV vychovatelky, asistentky Vladimíra Mateřánková MA SPGŠ Silvie Štenclová, Dis. ŠT VOŠ Miroslava Šenkár ŠE vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD asistent pedagoga vychovatelka 0,58 0,52 0,49 SŠ mateřská škola Mgr. Vladimíra Hanzlíková Bc. Renata Ambrožová Mgr. Hana Cetkovská Veronika Mlčochová Klára Skirkaničová Olga Bršťáková školní jídelna Eliška Kasprzyková Hana Hrabčíková Kamila Vývodová Denisa Baďurová správní zaměstnanci Ludmila Hrubá Eliška Roubalová Lubomír Dvořák Lenka Hejkerlíková Jana Dvořáková Martina Ďatelová Hana Stoklásková 2 HV AM CE ML SK BR vedoucí učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ vedoucí ŠJ hlavní kuchařka kuchařka kuchařka ekonom školnice školník provozní pracovník školnice MŠ výdej stravy provozní pracovník MŠ výdej stravy provozní pracovník MŠ výdej stavy 1 od nahrazena Mgr. Markétou Macfeldovou z důvodu nástupu J. Halamové na rodičovskou dovolenou 2 od nahrazena Hanou Lehkou z důvodu odchodu H. Stokláskové do starobního důchodu 0,85 0,7 0,5 0,74 0,8 0,25 0,75 0,25 0,5 0,25 SPGŠ SPGŠ 8

9 Poznámky: Aprobovanost: I. stupeň 100 % aprobovanost český jazyk a literatura, matematika, prvouka, pracovní činnosti, výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova, tělesná výchova, přírodověda, vlastivěda, anglický jazyk 0 20 % aprobovanost informatika II. stupeň 100 % aprobovanost český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, tělesná výchova, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, přírodopis, výtvarná výchova 0 20 % aprobovanost informatika, německý jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti, občanská výchova, rodinná výchova Další údaje: Učitelé ve starobním důchodu k : 2 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis k povinné školní docházce Termín zápisu: Počet dětí: 39 Počet žádostí o odklad povinné školní docházky: 5 Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání: 39 (dle 165, odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb.) Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 5 (dle 165, odst. 2, písm. c a v přímé souvislosti s 37, zákona č.561/2004 Sb.) Samotnému zápisu předcházely návštěvy dětí předškolního věku v základní škole, aby děti poznaly prostředí školy a zápis nevykonávaly v úplně cizím prostředí. Budoucí prvňáčci byli dobře připraveni na otázky a úkoly učitelů. Paní učitelky zkoušely děti ze znalosti barev, geometrických tvarů, početních představ do pěti. Byly také zvědavé, zda děti dokážou rozeznat pohádku podle obrázků, vyjmenovat postavy, které zde vystupují, nebo dokonce část pohádky vyprávět. Poslechly si pečlivě připravené písničky nebo básničky, všímaly si výslovnosti, úchopu pastelek, detailnosti kreslené postavy, schopnosti soustředit se a samostatnosti. Nešetřily chválou a dokázaly také poradit, jak se ještě lépe připravit na nelehký a zodpovědný úkol stát se školákem. Průběhu zápisu asistovaly pohádkové postavy Křemílka a Vochomůrky v podání žákyň 9. ročníku. Rodiče celkem 5 dětí, které se zúčastnily zápisu, podali žádost o odklad povinné školní docházky. Všem žádostem bylo po dodání potřebných doporučení vyhověno. Velmi potěšující je účast celkem 7 dětí z Henčlova. Do první třídy ve školním roce 2014/2015 by mělo nastoupit 34 žáků. 9

10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MATEŘSKÁ ŠKOLA Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat výchovu v rodinách dětí a pomáhat zajistit dítěti dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a vzdělávání. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek a třídních vzdělávacích programů zaměřených na získávání klíčových kompetencí důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Třídní programy tříd jsou rozděleny na čtyři roční období a ta dále na jednotlivá témata. Každé téma nabízí dítěti soubor praktických i intelektových činností zaměřených na všechny oblasti vzdělávání. V průběhu roku byla plněna v jednotlivých odděleních všechna zpracovaná témata, zpravidla v týdenních cyklech. V letošním roce navštěvovalo mateřskou školu celkem 75 dětí, které byly rozděleny do věkově homogenních oddělení: 1. oddělení 25 dětí (5 7 let), 2. oddělení 25 dětí (4 6 let), 3. oddělení 25 dětí (3 4 roky). Nejmladší děti se naučily odloučit od rodičů a adaptovat na nové školní prostředí, vybudovaly si kamarádské vztahy, naučily se sebeobsluze, učily se šetrnému zacházení s hračkami, osvojovaly si hygienické návyky, seznamovaly se s výtvarným materiálem. V průběhu roku se prodlužovala doba soustředění a pozornosti dětí při výuce jednotlivých témat. U dětí čtyř až pětiletých je hrubá motorika na dobré úrovni, jemná motorika vyžaduje soustavné procvičování. Pozornost se za rok prodloužila, paměťové schopnosti jsou dobré u většiny dětí. Někteří vyžadují individuální přístup. U velkého počtu dětí přetrvává narušení komunikačních schopností, rodičům byla doporučena konzultace s logopedem. U předškolních dětí byla práce zaměřena na přípravu pro vstup do základní školy. Děti byly rozvíjeny ve všech oblastech vzdělávání, prodlužovala se doba soustředění na činnost, schopnost dokončit započatou práci. Důraz byl kladen na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. Převládají problémy s komunikační schopností, děti navštěvují logopedickou poradnu. Rodičům tří dětí byl doporučen odklad školní docházky. Zápis k předškolnímu vzdělávání Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl dne Žádost o zařazení do zařízení předškolního vzdělávání podali zákonní zástupci 27 dětí. Všechny děti byly přijaty. Zápis k předškolnímu vzdělávání ukázal skutečnost, že rodiče do mateřské školy umisťují stále častěji děti mladší tří let a učitelky oddělení s nejmenšími dětmi tak čeká velmi těžký začátek školního roku, neboť se v mateřské škole bude adaptovat větší počet dětí mladších tří let. Mateřská škola spolupracuje s psycholožkou Mgr. Marcelou Sedláčkovou (konzultační hodiny jedenkrát za měsíc, konzultace jsou ve větší míře rodiči využívány v období po zápisu do základní školy, kdy pro své děti zvažují podání žádosti o odklad povinné školní docházky) a s logopedkou PaedDr. et Bc. Evou Strykovou (konzultace na začátku školního roku). ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přehled prospěchu za I. pololetí Ročník Počet Prospěli Prospěli Neprospěli žáků s vyznamenáním I. stupeň

11 II. stupeň Celkem Přehled prospěchu za II. pololetí Ročník Počet Prospěli Prospěli Neprospěli žáků s vyznamenáním I. stupeň II. stupeň Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech I. stupeň povinné předměty (průměrná známka) předmět ČJL AJ PRV M HV VV PČ TV VLA PŘÍ INF DRV rok 2010/2011 rok 2011/2012 1,61 1,56 1,64 1,47 1,26 6 1,56 1, ,10 8 1, ,73 1,64 1,32 1,39 6 1,13 1,13 rok 2012/2013 rok 2013/2014 1,43 1,35 1,55 1, ,33 1, ,59 1,62 1,1 1,11 1,48 1,21 2,0 II. stupeň povinné předměty (průměrná známka) předmět ČJL AJ NJ D OV RV Z M PŘ F CH HV VV PČ TV INF MV 2010/ / / /2014 2,39 2,13 2,06 2,20 2,48 2,28 2,29 2,11 1,63 2,31 2,31 1,74 1,73 1,94 1,70 1,53 1,58 1,55 1,39 1,54 1,46 1,88 1,90 1,89 2,00 2,49 2,31 2,40 2,36 1,59 1,61 1,47 1,48 2,13 2,16 2,20 2, ,91 1,6 1,58 1,63 2 1, , ,27 1,25 1,22 1, Volitelné předměty (průměrná známka) předmět ČJP NJ PPR ZPR MV INF AJK ZR DV PD NS rok 2010/2011 rok 2011/2012 1,85 1,19 1,51 1,46 1,17 1,43 1,69 1, ,11 1,27 rok 2012/2013 rok 2013/2014 1,52 8 1,5 1,20 1,25 1,19 1,73 1,69 1, Zkratky předmětů: ČJL Český jazyk a literatura, AJ Anglický jazyk, PRV Prvouka, M Matematika, HV Hudební výchova, VV Výtvarná výchova, PČ Pracovní činnosti, TV Tělesná výchova, VLA Vlastivěda, PŘÍ Přírodověda, IPR Praktikum z informatiky, I Informatika, DRV Dramatická výchova, D Dějepis, OV Občanská výchova, RV Rodinná výchova, Z Zeměpis, PŘÍ Přírodopis, F Fyzika, CH Chemie, MV Mediální výchova, ČJP Praktikum z českého jazyka, NJ Německý jazyk, PPR Přírodopisné praktikum, ZPR Zeměpisné praktikum, AJK Konverzace v anglickém jazyce, ZR Základy rýsování, DV Dramatická výchova, PD Pracovní dovednosti, NS netradiční sporty Průměrný prospěch ZŠ rok 2010/2011 rok 2011/2012 rok 2012/2013 rok 2013/ stupeň 2. stupeň ZŠ 1,29 1,64 1,47 1,229 1,66 1,44 1,18 1,597 1,40 1,16 1,63 1,40 11

12 Statistika chování Třída Počet Výchovná opatření Pochvaly žáků x PTU x PTU x NTU 10 x PTU x DTU 10 x PTU x DTU, 2 x DŘŠ 9 x PTU x NTU, 1 x DTU x NTU, 3 x DTU 6 x PTU x 2. st x NTU, 2 x DŘŠ, 1 x 2. st. I.S 4 1 x 2. st. Celkem x NTU, 8 x DTU, 4 x DŘŠ, 1 x 2. st. 43 x PTU Vysvětlivky: PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele PŘŠ pochvala ředitele školy DŘŠ důtka ředitele školy 2. st. snížená známka z chování Statistika absence Třída Počet žáků Absence celkem Absence průměr na žáka Neomluvená absence Neomluvená absence průměr na žáka , , , , , , , , ,33 7 0,58 I.S , Celkem ,55 7 0,04 I.S TŘÍDA Ve školním roce 2013/2014 navštěvovali I.S třídu čtyři žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Dva žáci byli vzděláváni formou celodenního strukturovaného režimu. Ostatní byli vzděláváni formou individuální integrace a třídu navštěvovali na naukové předměty. Speciální třída využívala dvě místnosti rozdělené na učební zóny, hernu školní družiny, malou tělocvičnu, počítačovou učebnu a školní zahradu. Pedagogové se u žáků soustředili kromě naukových předmětů hlavně na praktické činnosti, jejich využití v každodenním životě a co největší začlenění do společnosti. V rámci vyučování navštívila speciální třída divadelní představení v Městském domě Přerov, Hanácký dvůr v Polkovicích, vánoční trhy v Olomouci, zámek Tovačov a Dinopark Vyškov. Speciální pedagog a asistentky úzce spolupracují s rodinami žáků v dalších navazujících činnostech směřujících k plnohodnotné integraci. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ, INTEGROVANÍ ŽÁCI Činnost výchovného poradce je zaměřena na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené rizikem školní neúspěšnosti, péči o zdravotně postižené žáky, péči o žáky talentované, podporu profesní orientace žáků a poradenství k volbě povolání. 12

13 Počet žáků školy, žáků vyšetřených v PPP¹ či SPC² a počet integrovaných žáků ve školním roce 2013/2014 Počet žáků Celkem vyšetřeno v PPP Integrace Celkem 1. stupeň 2. stupeň Celkem 1. stupeň 2. stupeň Celkem 1. stupeň 2. stupeň ¹ Pedagogicko psychologická poradna ² Speciálně pedagogické centrum Práce s integrovanými žáky V letošním školním roce jsme pracovali s 13 integrovanými žáky, z toho 9 žáků bylo integrováno individuálně a 4 žáci skupinově. Žáci měli vypracované individuální plány. Integrovaní žáci navštěvovali nepovinný předmět Speciálně pedagogická péče. Jedna vyučující z 1. stupně a jedna vyučující z 2. stupně se těmto dětem věnovaly mimo vyučování. Žáci, kteří mají na základě odborného vyšetření PPP nebo SPC doporučení, jsou zohledňováni v souladu s 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. V oblasti výchovy se výchovný poradce zabývá péčí o žáky s výchovnými problémy, s poruchami chování a se znaky sociální nepřizpůsobivosti, péče o žáky v náročných životních situacích. Problémy byly řešeny individuálně s žáky, s rodiči a s psychologem. Jednalo se hlavně o nevhodné chování a jednání některých žáků ke spolužákům a vyučujícím. Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Jany Hradilové byly využívány jak rodiči vycházejících žáků, tak rodiči žáků s výukovými nebo výchovnými problémy. V případě potřeby byla domluvena pomoc PPP. Konzultační hodiny psycholožky PPP Mgr. M. Sedláčkové na naší škole byly využity nejen ped. pracovníky, ale i rodiči, jejichž děti mají výukové či výchovné problémy. Podpora profesní orientace žáků a poradenství k volbě povolání, některé akce pořádané pro vycházející žáky a jejich rodiče: Volba povolání online odpovědi, Občanské sdružení Než zazvoní Cítíš se na SŠ? Třídní schůzka rodičů žáků 9. třídy informace o volbě povolání Setkání výchovných poradců PPP Přerov Beseda žáků 9. třídy k volbě povolání na Úřadu práce v Přerově Úřad práce v Přerově oborová beseda strojírenství (žáci 9. třídy) Testování žáků 9. třídy SCIO Stonožka Prezentační výstava středních škol přerovského regionu, jejich studijních a učebních oborů pro školní rok 2014/ Úřad práce v Přerově oborová beseda řemesla Třídní schůzka rodičů žáků 9. třídy, přítomní zástupci SŠ průmyslová, Přerov; SŠ elektrotechnická, Lipník; SŠ technická, Přerov; zástupce podniku Meopta Přerov; Prezentace SŠ polytechnické v Olomouci Seminář Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Olomouc Přijímací řízení na střední školy PPPZ Modul A 8. třída květen Zjištění profesního zájmu žáků 8. třídy Řezbářské dny SŠ řezbářská Tovačov (zájemci ze 7. a 8. třídy) V průběhu školního roku dále průběžně probíhaly: informační návštěvy zástupců středních škol, rozhovory s žáky, rodiči a paní Mgr. Sedláčkovou o problémech, o volbě povolání, aktualizace přehledů žáků se SPUCH, přípravy žáků na příjímací řízení řešení testů SCIO Stonožka, řešení testů PPPZ Modul A, aktualizace nástěnky k volbě povolání v 9. třídě. 13

14 Přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2013/2014 Třída Počet Umělecké Gymnázia SOŠ maturitní SOU, OU nematuritní hoši dívky celkem hoši dívky celkem hoši dívky celkem hoši dívky celkem 9. I.S ,8 % 46,1 % 23,1 % ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina (dále ŠD) plní výchovněvzdělávací funkce před a po vyučování. Náplní práce jsou činnosti, které vedou k rozvíjení osobností dětí, umožňují jejich realizaci a také kompenzují případné školní neúspěchy. Hlavní činností však stále zůstává hra a rekreační činnosti. Ve školním roce navštěvovalo ŠD 75 dětí (34 dívek, 41 chlapců). Do konce září byla otevřena dvě oddělení. V prvním oddělení pracovaly děti z ročníku pod vedením paní vychovatelky Silvie Štenclové a ve druhém oddělení děti z ročníku pod vedením paní vychovatelky Vladimíry Mateřánkové. Od 1. října 2013 bylo otevřeno 3. oddělení, do kterého byly přeřazeny děti ze ročníku, jež začaly pracovat pod vedením paní vychovatelky Miroslavy Šenkár. Oddělení bylo umístěno do prostor učebny 3. třídy. Dopoledne se zde učilo a odpoledne probíhala činnost ŠD. Po celý školní rok se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Všechna oddělení měla zpracované celoroční výchovněvzdělávací plány, zaměřené na získávání klíčových kompetencí pod názvem V družině se nenudíme, sportujeme, soutěžíme. V projektových částech s názvy Každý je v něčem nejlepší a Hrajeme si rádi, družina nás baví se děti zabavily v různých zájmových, odpočinkových a rekreačních činnostech. Využívali jsme dvě moderně vybavené herny, učebnu 3. třídy, počítačovou učebnu a hlavně školní zahradu s novými hracími prvky. Po domluvě byly činnostem ŠD k dispozici prostory areálu mysliveckého sdružení Mezivodí Troubky Na konírně. Pokračovala úzká spolupráce se školní družinou z Tovačova. Společně pořádáme sportovní akce a soutěže. Hlavní akce a soutěže ve školní družině: Září: Říjen: Indiánskou stezkou Média, která nám pomáhají Moderátorské hvězdy Přišel jsem mezi vás Lano se točí Podzimní zpívání Běžím o závod Lístečkové poznávání Pochod za trnkovým koláčem Družinové dračení Král Vlaštovák Podzimní posezení u ohýnku Loučení s létem Podzimní dovádění Tovačov Podzimní tvoření Dobrůtka mňamka A kolečko se točí EKO úklid Listopad: Školákova olympiáda Duchařina Tiše, matka Příroda vypráví 14

15 Kouzelné noty Pyžamová párty Kroketový turnaj Putování za vánočním světýlkem Vánoční tvoření Hrajeme si Prosinec: Bum, bum, ratata, čerti buší na vrata Perníčkový den Vánoční tvoření Doma, nebo do světa? Jsi tam, Ježíšku? Leden: Únor: Březen: Vypadáš skvěle! Komik a jeho svět Jedeme dál karneval Krásná, jó krásná Šípková Den s klukem z internetu Jsem kamarád Umíme si hrát Superstar Ptáčku, jak zpíváš? Srdíčkový a červený den Valentýnské tvoření Pinkal Silák páka Minutová olympiáda Pečeníčko pečení Voláme sluníčko haló, haló Zelený den eko S knížkou jsem kamarád Duben: Jarní mňamíčko Pranostiky na půdě Vítání jara Slepičko, slepičko, kdepak máš vajíčko Jarní tvoření Sportujeme Jaro jde sportovat Kuličkový král Tajemství staré chodby Velikonoční pochoutka Za dobrodružstvím do přírody s dětmi z Tovačova Bublina O čarodějnické košťátko O nejkrásnější čarodějnici Móda a zase móda Velikonoční dílnička Květen: Sluníčko hledá talent Umíme si poradit Cestujeme po světě Trávoví skřítci Neleníme v zeleni Divoká džungle Zpívání v dešti Bezva den Start povolen Červen: U fotografa Vodní svět Za zelenými obry Tajemný klíč Šplhouni Léto voní prázdninami Po celý školní rok pracoval ve školní družině EKO kroužek. Název Bez medu to nejde napovídá, že se děti postupně dovídaly o životě včelstva. Hrály také různé hry, soutěžily a vyrobily si medovou dobrotu k snědku. Činnost ŠD je průběžně prezentována v Troubeckém zpravodaji a na webu školy. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Ve školním roce 2013/2014 si Minimální preventivní program kladl následující cíle: 1. poskytovat informace o problematice prevence sociálně patologických jevů a minimalizovat jejich výskyt, 2. vést žáky ke zdravému životnímu stylu, učit je posilovat duševní odolnost vůči vnějším i vnitřním negativním vlivům, 3. vytvářet pozitivní motivaci ke zdravému životnímu stylu bez sociálně patologického jednání a bez násilného či diskriminačního chování, 4. vést žáky k odpovědnosti za vlastní jednání. 15

16 Nejsledovanějšími patologickými jevy byly agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování užívání všech návykových látek, netolismus (virtuální drogy počítačové hry, televize, sociální sítě ), gambling (patologické hráčství), rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování. Během školního roku řešili třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy, rodiči, výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence problémy zahrnující falšování údajů v žákovské knížce, užívání návykových látek (alkohol, marihuana), projevy šikany, násilného chování, vandalismu. Ve všech ročnících se pravidelně konaly třídnické hodiny zaměřené na práci s třídním kolektivem a vztahy ve třídě. Preventivním tématům byla věnována systematická pozornost především v rodinné výchově, občanské výchově, mediální výchově a v přírodopisu, zmíněná problematika se však vyskytla v různé míře i ve všech ostatních školních předmětech. Po celý školní rok měli žáci prvního stupně ZŠ možnost navštěvovat školní družinu, na druhém stupni pak fungoval školní klub. Žáci měli také možnost navštěvovat zájmové kroužky, které probíhaly v naší škole. V letošní nabídce bylo osm zájmových útvarů, zahrnujících sportovní aktivity a umělecky zaměřené kroužky. V nabídce byl rovněž nepovinný předmět Speciálně pedagogická péče a Náboženství. Žáci se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili následujících akcí: lyžařský výcvikový kurz žáci 2. stupně, divadelní představení žáci 1. a 2. stupně, plavání žáci 3. a 4. ročníku, dopravní výchova žáci třídy, škola v přírodě žáci 1. stupně, školní akademie žáci 1. a 2. stupně, projektové dny žáci 1. a 2. stupně, akce školního Ekotýmu, exkurze, soutěže, školní olympiády, školní výlety jednotlivých tříd, beseda Zdravé zuby žáci 1. stupně. Besedy Prevence šikany a násilného chování (žáci 6. a 7. ročníku) a Prevence gamblingu a netolismu (žáci 8. a 9. ročníku), plánované na červen, byly z pracovních důvodů ze strany přednášejícího zrušeny a přesunuty na září. Cíle MPP se podařilo uspokojivě naplnit. V následujícím školním roce se intenzivněji zaměříme na práci s třídním kolektivem a na prevenci šikany, kyberšikany, netolismu a zneužívání návykových látek. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogický pracovník Dvořáková Šárka Datum, název akce, místo, cena 1) ; Evaluační a autoevaluační činnost školy s důrazem na hospitační činnost; Zlín; 1.100, 2) ; Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti; Zlín; 120, 3) ; Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka; Zlín; 490, Haiderová Karolina 1) ; Čtenářská a informační gramotnost; Olomouc; 120, 16

17 Hradilová Jana 1) ; Seminář výchovných poradců; Přerov; zdarma 2) ; Pracovní setkání chemiků; Přerov, zdarma 3) ; Propagace a publicita školy v oblasti EVVO; Olomouc; 300, 4) ; Efektivní učení žáka se speciálními potřebami; Olomouc; 1188, Kosíková Marta 1) ; Zdravotník zotavovacích akcí; Přerov; 2.000, Macfeldová Markéta 1) ; Pojďme si číst v angličtině; Olomouc; 500, Písková Ludmila 1) ; Zdravotník zotavovacích akcí; Přerov; 2.000, Prečanová Jana 1) ; Finanční gramotnost v kostce; Olomouc; 470, 2) ; Finance a já; Brno; 520, Smolková Ivana Vojtková Eva 1) ; Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí; Brno; zdarma 1) ; Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí; Brno; zdarma 2) ; Školní systemické konstelace; Olomouc; 400, Vrána Petr 1) ; Kinball; Pardubice; 350, 2) ; Vzděláváme pro budoucnost; Brno; zdarma 3) ; Nový Občanský zákoník ve školské praxi; Olomouc; 1290, 4) ; Systém testování pro školy a domácnosti; ČŠI Olomouc, zdarma Ambrožová Renata 1) ; Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ; Prostějov; 650, 2) ; Zásady práce s dítětem a ADHD (ADD) v předškolním věku; Prostějov; 600, Bršťáková Olga 1) ; Vánoční inspirace; Přerov; 500, 2) ; Zdravotník zotavovacích akcí; Prostějov Cetkovská Hana 1) ; Hudební dílna tvoření vánočních besídek; Olomouc; zdarma Skirkaničová Klára 1) ; Inovujeme portfolio dítěte v MŠ; Prostějov; 650, Hanzlíková Vladimíra 1) ; Hudební dílna tvoření vánočních besídek; Olomouc; 500, ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI MATEŘSKÁ ŠKOLA Září 2. zahájení školního roku divadelní pohádka O Koblížkovi Vystoupení dětí na Vítání občánků Předplavecký výcvik pro předškolní děti bazén Přerov (od do ) Říjen Divadelní představení Krteček a myška Dýňové slavnosti s lampiónovým průvodem Pravidelné cvičení ve sportovní hale (od října) Letová ukázka dravých ptáků 17

18 Listopad Vystoupení předškoláků na Setkání seniorů Vystoupení předškoláků na slavnostní akademii školy k 125. výročí postavení budovy školy Prosinec Rozsvícení vánočního stromečku a vánoční dílny Divadelní představení Zazvonil zvonec a je tu pohádka Vystoupení na Vítání občánků Vánoční besídka v mateřské škole Mikulášská a vánoční nadílka v jednotlivých odděleních mateřské školy Leden návštěva předškoláků v 1. třídě základní školy Divadelní představení Ježek a sněhulák Únor Karneval mateřské školy ve sportovní hale Divadelní představení Z pohádky do pohádky Březen Návštěva divadla v Prostějově O medvědu Ondřejovi Velikonoční dílny Saunování v Tovačově (3x) Duben Rej čarodějnic s opékáním a hledáním pokladu Vynášení Morany Velikonoční koledování Dudácké vystoupení Dopravní výchova ve spolupráci s PČR Květen Atletická olympiáda ve Věrovanech Svátek matek dárky pro maminky Hudební pohádka v zámku Tovačov Červen Dětský den soutěže a hry pro děti Koncert ZUŠ výlet Modrá a Velehrad 1. a 2. oddělení výlet Galaxie Zlín nejmladší děti Školka v přírodě , rekreační středisko Relaxa Žďárský Potok Pasování předškoláků Nocleh předškoláků v mateřské škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA Učitelé i žáci se aktivně podílejí na přípravě a realizaci vystoupení na veřejnosti. Při organizaci akcí škola spolupracuje se Sdružením přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky (SPŠ), obecním úřadem a spolky, které působí v Troubkách. Výběr aktivit a vystoupení pro veřejnost ve školním roce 2013/2014: Spaní v teepee (žáci I. stupně) Indiánský dětský den (SPŠ) Seminář dobré praxe Ekoškol v Troubkách Dýňová slavnost výstava dýní, lampionový průvod (SPŠ) 18

19 Školní akademie k 125. výročí školy aneb listování dětskou encyklopedií (KD Troubky) Den otevřených dveří (125. výročí školy) Vystoupení žáků 5. ročníku a Pěveckého kroužku v Domově pro seniory v Tovačově Školní ples (KD Troubky) Dětské šibřinky (SPŠ) Velikonoční výstava + dílny (KD Troubky) Pálení čarodějnic (SPŠ) Divadelní představení členů Dramatického kroužku Čáry paní Láryfáry Avon pochod proti rakovině prsu (park Michalov, Přerov) vystoupení kroužku Aerobiku Dětský den (SPŠ) Krakonošův dětský den Exkurze, vzdělávací akce Exkurze do Archeoskanzenu Modrá u Velehradu (7. ročník) Exkurze Státní okresní archiv Přerov pobočka Henčlov (8. ročník) Beseda v Městské knihovně v Přerově (6. a 7. ročník) Letová ukázka dravců (žáci ZŠ a MŠ) Návštěva muzea J. A. Komenského v Přerově (5. ročník) Rozsvícení vánočního stromu u Obecního úřadu Troubky, vánoční dílny v KD Vánoční Habsburská Vídeň (žáci II. stupně) Mikuláš nebo čert preventivně bezpečnostní akce s PČR (4. a 5. ročník) Muzeum J. A. Komenského Přerov Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem (6. ročník) Lyžařský výcvikový kurz, hotel Kolštejn, Branná celkem 20 žáků Napoleonika beseda pro žáky 8. a 9. ročníku Tonda obal na cestách školní program o třídění a recyklaci odpadu (1. 9. ročník) Lichožrouti scénické čtení pro žáky I. stupně Návštěva Arcidiecézního muzea v Olomouci (8. a 9. ročník) Výukový program Finanční gramotnost DDM Atlas Přerov (5. ročník) Divadelní představení Maryša Moravské divadlo Olomouc (II. stupeň) Výukový program Finanční gramotnost DDM Atlas Přerov (4. ročník) Vyhodnocení čtenářské soutěže spaní ve škole (5 žáků každé třídy I. stupně) Škola v přírodě HutiskoSolanec, Zákopčí (1. a 2. ročník) Škola v přírodě Čenkovice (3. 5. ročník) Muzeum J. A. Komenského Přerov Za císaře pána (8. a 9. ročník) Veletrh vědy a výzkumu Olomouc (6. a 7. ročník) zámek Tovačov (7. ročník) Exkurze, vzdělávací akce I. S třída Projektový den Podzimáčci ( ) Vánoční trhy Olomouc ( ) Prohlídka zámecké zahrady a města Tovačov ( ) Sportovní dopoledne v Přerově ( ) Výlety 2. třída Tovačov ( ) 6. třída Olomouc paintball ( ) 7. třída ZOO Lešná ( ) 8. třída Olomouc Laser aréna, kino ( ) 9. třída Rožnov pod Radhoštěm ( ) I.S třída Vyškov ( ) 19

20 Úspěchy školy Čtyřlístek vědomostní soutěž Obchodní akademie Přerov ( ) 3. místo z 12 týmů obsadilo školní družstvo, které tvořili: Marcel Dušek, Tomáš Günther, Karolína Lehká a Helena Valerová (9. třída) XXVII. Ročník přírodovědné soutěže Naší přírodou ( ) semifinále Mladší kategorie Starší kategorie 1. místo Jan Skopal (7. třída) 1. místo Karolína Lehká (9. třída) 1. místo Jan Skopal (7. třída) 2. místo Karolína Lehká (9. třída) 1. místo Tomáš Pacáček (7. třída) 2. místo Andrea Tardíková (9. třída) 4. místo Veronika Sojáková (7. třída) 4. místo Helena Valerová (9. třída) Finále soutěže Naší přírodou ( ) 2. místo Tomáš Pacáček (7. ročník) 3. místo Jan Skopal (7. ročník) 4. místo Jan Skopal (7. ročník) se žáci školy zúčastnili odměnového zájezdu pro finalisty soutěže Naší přírodou do Štramberku Tomáš Pacáček, Jan Skopal a Karolína Lehká. O Včelínský taneční pohár taneční soutěž v Bystřici pod Hostýnem ( ) Ve 36 skladbách vystoupilo celkem 290 tanečníků. Školu reprezentovala děvčata z kroužku Aerobiku se třemi skladbami. Skladba Koťátka 2. místo Eliška Bahounková, Karolína Gregovská (MŠ), Lucie Dočkalová, Sára Hromková, Denisa Lužná, Romana Špalková, Eliška Žmijáková, Martina Zdařilová (1. třída), Kristýna Barboříková, Aneta Gregovská, Alžběta Manová, Nikola Mateřánková, Daniela Vránová (2. třída) Skladba Amazonky 1. místo Denisa Lužná (1. třída), Marie Malíková, Anna Gregovská, Julie Mauksová, Barbora Rösslerová (3. třída), Valentýna Hodrošová, Daniela Lužná, Eliška Malíková, Barbora Petrovská, Veronika Bršťáková (4. třída), Veronika Dolanská (5. třída) Skladba Postrach noci 2. místo Eliška Brožková, Tereza Kamelandrová, Veronika Sojáková, Viktorie Vránová (7. třída), Karolína Lehká, Andrea Tardíková (9. třída), Eliška Večeřová (ZŠ Tovačov) Okresní kolo Matematické olympiády ( ) 9. místo Tomáš Běhal (6. ročník) 22. místo Tomáš Pacáček (7. ročník) II. žákovská ekologická konference v Olomouckém kraji ZŠ Trávník, Přerov ( ) S příspěvkem na téma Spalovna ANO/NE vystoupily Eva Němčáková a Veronika Sojáková ze 7. ročníku. Získaly za svou prezentaci 3. místo (celkem 10 prezentací). Okresní kolo v halové kopané mladších žáků ( ) ve sportovní hale v Troubkách 5. místo školu reprezentovali: David Klemeš, Vojtěch Baďura (7. třída), Radek Klemeš, Tomáš Červinka, Josef Soušek, Martin Třetina (6. třída), Petr Skopal (5. třída), Milan Kyas, Štěpán Smolka a Ondřej Lehký (4. třída). Štafetový pohár v Prostějově vybraní žáci I. stupně ( ) Dívky třída: Julie Mauksová, Eliška Dohnalová, Marie Malíková (3. třída), Alžběta Manová (2. třída) Chlapci třída: Ondřej Vojtášek, Vít Dolanský (2. třída), Radim Třetina, Vojtěch Hořín (3. třída) Dívky třída: Marie Soušková, Natálie Rašková (4. třída), Denisa Majarová, Tereza Geryková (5. třída) Chlapci třída: Matouš Stoklásek, Petr Skopal (5. třída), Milan Kyas, Štěpán Smolka (4. třída) Týmy Základní školy a Mateřské školy Troubky obsadily celkové 9. místo. 20

21 Malá chemická olympiáda ( ) 10. místo Helena Valerová 14. místo Andrea Tardíková Olympiáda v českém jazyce okresní kolo ( ) místo Helena Valerová (9. třída) místo Andrea Tardíková (9. třída) Školní soutěže Vyhodnocení soutěže o nejzajímavější dýni 2013 projektový den Dýňová slavnost ( ) 1. místo Marie Soušková (4. třída) 2. místo Ilona Němčáková (3. třída) 3. místo Sára Hromková (1. třída), Jiří Řezníček (3. třída) Olympiáda z českého jazyka ( slohová část, jazyková část) Školního kola se zúčastnilo 7 žáků 8. a 9. ročníku Tereza Coufalová, Veronika Krejčiříková, Tereza Topenčíková (8. třída), Anna Brázdová, Sára Hýbnerová, Karolína Lehká, Andrea Tardíková, Helena Valerová (9. třída). Dětský den školní turnaj v šipkách ( ) 1. třída 1. místo Sára Hromková, 2. místo Petr Koller, 3. místo Tomáš Petrovský 2. třída 1. místo Václav Hodroš, 2. místo Filip Konupčík, 3. místo Adéla Sklenářová 3. třída 1. místo Radim Třetina, 2. místo Vojtěch Hořín, 3. místo Václav Homolka 4. třída 1. místo Jan Hromek, 2. místo Ondřej Lehký, 3. místo Milan Kyas 5. třída 1. místo Andrea Mrtvá, 2. místo Ondřej Soják, 3. místo Petr Skopal Matematický klokan matematická soutěž žáků II. stupně ( ) Kategorie Cvrček (2. a 3. třída) Kategorie Klokánek (4. a 5. třída) 1. místo Martina Němčáková (3. třída) 1. místo Ondřej Soják (5. třída) 2. místo Pavlína Musilová (3. třída) 2. místo Matěj Vrána (5. třída) 3. místo Ondřej Vrána (3. třída) 3. místo Petr Skopal (5. třída) Kategorie Benjamín (6. a 7. třída) Kategorie Kadet (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Rybka (6. třída) 1. místo Tereza Coufalová (8. třída) 2. místo Anna Burianová (6. třída) 2. místo Karolína Lehká (9. třída) 3. místo Tereza Kamelandrová (7. třída) 3. místo Martin Borek (8. třída) Sběr papíru celkem kg Pořadí tříd: 1. místo 2. třída Pořadí žáků: 1. místo Nikola Mateřánková (2. třída) 2. místo 4. třída 2. místo Tereza Hlavačková (1. třída) 3. místo 3. třída 3. místo Kateřina Dohnalová (3. třída) celkem 6.880,5 kg Pořadí tříd: 1. místo 4. třída Pořadí žáků: 1. místo Tereza Coufalová (8. třída) 2. místo 1. třída 2. místo Eliška Brožková (7. třída) 3. místo 2. třída 3. místo Zbyněk Hradil (1. třída) Sběr pomerančové kůry Sběr citronové kůry Pořadí: 1. Filip Konupčík (2. třída) Pořadí: 1. Daniela Lužná (4. třída) 2. Lucie Dočkalová (6. třída) 2. Jan Hromek (4. třída) 3. Tereza Kamelandrová (7. třída) 3. Filip Konupčík (2. třída) Sběr hluchavky nejlepší sběrači Radek Klemeš (6. třída), Barbora Petrovská (4. třída), Julie Mauksová (3. třída) Bez černý květ nejlepší sběračka Julie Mauksová (3. třída) Šípek slupky nejlepší sběračka Anna Burianová (6. třída) 21

22 Lyžařský výcvikový kurz , Branná, Jeseníky (celkem 20 žáků II. stupně) Výsledky slalomu Lyžaři Snowboardisté 1. místo Karolína Lehká (9. třída) 1. místo Jakub Hýzl (8. třída) 2. místo Andrea Tardíková (9. třída) 2. místo Kateřina Vojtková (9. třída) 3. místo Michaela Dvorská (7. třída) 3. místo Vojtěch Baďura (7. třída) Školní kolo recitační soutěže ( ) I. kategorie 2. a 3. třída II. kategorie 4. a 5. třída 1. místo Marie Burianová (2. třída) 1. místo Vojtěch Brázda (4. třída) 2. místo Vojtěch Hořín (3. třída) 2. místo Žaneta Hermannová (5. třída) 3. místo Marie Malíková (3. třída) 3. místo Andrea Mrtvá (5. třída) III. kategorie 6. a 7. třída 1. místo Veronika Sojáková (7. třída) 2. místo Tereza Kamelandrová (7. třída) 3. místo Marie Musilová (6. třída) Projektové dny Dýňová slavnost Život v protektorátu projekt žáků 9. ročníku Vítání jara projektový den žáků I. stupně Den Země projektový den (1. 9. ročník) Den dětí pro žáky I. stupně Řecký den (6. ročník) TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ IX. TŘÍDY (4. 5. listopadu 2013) Český jazyk Výsledky v českém jazyce jsou nadprůměrné. Škola má lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP vyplývá, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Vysoce nadprůměrný až špičkový výsledek (15 % nejlepších žáků, kteří se zúčastnili testování) Günther, Vitoslavská. Matematika Výsledky testů v matematice žáků jsou průměrné (slabší průměr) 60% škol mělo lepší výsledky, mírné zlepšení ve srovnání se SCIO testy v 8. ročníku. Výsledky žáků byly průměrné ve všech částech tematické části testu (číslo a proměnná, geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty, nestandardní aplikační úlohy) i ve všech částech dovednostní části testu (znalosti, porozumění, aplikace). Podle tabulky extrémních výsledků nebylo v matematice dosaženo ani extrémně nadprůměrných ani hodně podprůměrných výsledků. Studijní potenciál žáků v matematice je využívám optimálně, výsledky v testech odpovídají u většiny žáků jejich studijním předpokladům. Horší výsledky v matematice ve srovnání se studijními předpoklady měli tři žáci, lepší výsledky dva žáci. Anglický jazyk V anglickém jazyce naše škola spadá mezi slabší průměr. 60 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky než naše škola. Porovnáním výsledků testu z anglického jazyka s výsledky testu OSP vyplývá, že studijní potenciál žáků v anglickém jazyce je využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky žáků byly průměrné v částech poslech, konverzační situace, čtení a porozumění textu a komplexní cvičení. 22

23 Obecné studijní předpoklady (OSP) Z výsledků testování OSP žáků 9. třídy naší školy vyplývá, že žáci svým celkovým percentilem 47 dosáhli nižšího výsledku než je průměrný celkový percentil (49) všech testovaných žáků devátých tříd, které se zúčastnily testování. Testování ukázalo, že v kvantitativní části testu mají naši žáci rezervy, naopak v části verbální a analytické dosáhli percentil vyšší než je průměr. Celkový percentil úspěšnosti také ukázal, že získané výsledky v dovednostní části jsou nejslabší v orientaci v obrázku, naopak v číselných operacích, analýze informací a zejména v orientaci v textu jsou velmi dobré. ŠKOLNÍ AKADEMIE ANEB LISTOVÁNÍ ŠKOLNÍ ENCYKLOPEDIÍ V sobotu se při příležitosti oslav 125. výročí založení školy konala v Kulturním domě v Troubkách Školní akademie s podtitulem Listování dětskou encyklopedií. Diváci, mezi nimiž nechyběli rodiče, známí, kamarádi, ale i bývalí zaměstnanci školy, měli možnost zhlédnout opravdu pestrý program. Všechny třídy si připravily pěkná a nápaditá vystoupení, která publikum odměnilo zaslouženým potleskem. Celým programem provázela moderátorská dvojice Anička Brázdová z 9. třídy a Ríša Benešl ze 4. třídy. O hudební předěly mezi jednotlivými čísly se postaral se svými bicími žák 6. třídy Karel Klempár. Moderátorská dvojice měla své zázemí v malém obýváčku pod pódiem, ve kterém nechyběl stolek s křesílky a hlavně nejdůležitější kniha celého odpoledne dětská encyklopedie, v níž během celého programu moderátoři vyhledávali klíčové pojmy jednotlivých vystoupení. Po společné úvodní písni žáků celé školy Hlídač krav od Jarka Nohavici akademii slavnostně zahájil ředitel školy Mgr. Petr Vrána, dále starosta obce Mgr. Radek Brázda a pan farář Mgr. Radek Sedlák. Na pódiu se rovněž objevila zástupkyně ZŠ Raslavice ze Slovenské republiky, s níž naše škola po 24 letech opět obnovila spolupráci. Po úvodním slově už následovalo první vystoupení, a to Pohádka o Šípkové Růžence, kterou si připravili předškoláci z oddělení Sluníček a Berušek. Své vystoupení ještě doplnili několika podzimně laděnými písničkami. Dalším číslem byla spartakiáda na známou píseň Michala Davida Poupata v podání žáků a učitelek speciální třídy. S žáky 2. třídy jsme zavzpomínali na slavného náčelníka Apačů Vinnetoua a spolu s nimi se přenesli mezi skutečné indiány. Co všechno je možné vytvořit z odpadového materiálu, jako jsou pytle na odpad, reklamní letáky nebo víčka od PET lahví, nám ukázali žáci 8. třídy během módní EKO přehlídky. K vidění byly různé modely sportovních, ale i společenských šatů, dále například model hasiče či řidiče. Prostřednictvím 3. třídy jsme se přenesli do děje filmové pohádky Ať žijí duchové!, na hrad Brtník a k princezně Leontýnce. Prvňáčci si nachystali vtipné říkanky na téma povolání. Žáci 6. třídy si zatancovali na hudební remix několika písniček. Páťáci si připravili moderní verzi klasické pohádky O Sněhurce. Následovala aerobiková pódiová skladba na šmoulí písničku v podání žáků 4. třídy. Spolu s žáky 7. třídy jsme se přenesli do starověkého Řecka, přímo doprostřed dění olympijských her. Závěr svého vystoupení sedmáci zakončili společným řeckým tancem. Jako poslední vystoupili žáci 9. třídy s taneční ukázkou z filmového muzikálu Pomáda. Na úplný závěr se na pódiu opět sešli žáci všech tříd a společně zazpívali dvě známé písničky Náměšť a Ta naše písnička česká. Všichni účinkující si svá vystoupení náležitě užili. Za téměř dvouhodinovým programem je však třeba vidět týdny příprav a pilné práce, a to nejen ze strany žáků, ale také třídních učitelek. Jim všem patří za vykonanou práci zasloužené poděkování. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Cílem tohoto programu je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. 23

24 Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat znalosti, dovednosti ve vztahu k životnímu prostředí. Tímto programem chce naše škola vést děti k pozitivnímu vztahu k okolí, pochopení vztahu člověka k přírodě a uvědomění si důležitosti přírody, jíž je člověk součástí. Vlastním dobrým příkladem bychom chtěli působit i na ostatní obyvatele naší obce. Cílem naší školy v oblasti ekologické výchovy je: vysvětlit žákům základní zákonitosti přírody, podmínky existence života, fungování ekosystémů a celé biosféry a význam biodiverzity. Poskytnout žákům informace o podmínkách lidské existence, o fungování ekosystémů z hlediska lidských potřeb, o zdrojích jejich uspokojování, ale také o způsobech a možnostech využívání prostředí člověkem (šetrných i nebezpečných pro naše okolí, a tím i pro nás). Seznámit žáky s tím, co lze učinit a co je nezbytné učinit, aby se problémy vzniklé činností člověka odstranily, nebo alespoň zmírnily, a aby další neřešitelné nevznikaly, což jim můžeme vysvětlit na bázi globální, ale hlavně prakticky ukázat na úrovni lokální. Ekologická výchova se prolíná všemi vyučovacími předměty i mimoškolními aktivitami školy. Je nutné upevňovat u žáků kladný vztah k životnímu prostředí, seznamovat žáky s problémy v oblastech energie, vodního hospodářství, odpadů, prostředí školy a dopravy. Cílem environmentální výchovy je také dosáhnout toho, aby žáci považovali školu za místo, které chtějí měnit, aby bylo příjemné a ekologičtější. V oblasti EVVO je velmi obtížné měřit dosažené hodnoty, protože se úspěšnost nebo neúspěšnost projevuje až v delším časovém období. Přehled aktivit školy v oblasti EVVO Datum Název akce Třída Září 2013 Výzdoba autobusových zastávek 8., Výtvarná soutěž časopisu Naše příroda 4., 5. Říjen 2013 Výstava zahrádkářů Seminář Dobré praxe Troubky Sběr starého papíru Výukový program Dravci Dýňové slavnosti Konference EVVO Sluňákov Mezinárodní den Ekoškol Semifinále přírodovědné soutěže Naší přírodou Tonda Obal na cestách Setkání koordinátorů EVVO Olomouckého kraje Velikonoční výstava Finále přírodovědné soutěže Naší přírodou 6., 8. Březen 2014 Sběr vršků pro Míšu II. žákovská ekologická konference v Olomouckém kraji Přerov 2 žáci Sběr starého papíru Projektový Zelený den Projektový den ke Dni Země Vycházka protipovodňová hráz Úprava Malého školního arboreta

25 Výsadba stromu na školní zahradě 1. a 9. Květen 2014 celoročně Odvoz baterií Plnění úkolů Ekoškoly EKOŠKOLA Program Ekoškola je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie a vody, o zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají školní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí vlastní ekokodex, analyzují současný stav ve škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží postupně plnit. Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa, celosvětově se ho účastní přes škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). Naše škola se přihlásila do projektu Zapojeni jsou žáci školy, učitelé a jednotliví zaměstnanci školy i zástupci obce Troubky. Školní ekotým stanovil tyto cíle: zavádíme ekologicky šetrné čisticí prostředky, hlídáme spotřebu vody, hlídáme spotřebu energie a tepla, třídíme odpad ve třídách, snižujeme množství odpadu ve škole, pokračujeme ve sběru papíru, požádali jsme o grant na vytvoření arboreta na školní zahradě, pokračujeme ve zlepšování prostředí školy, provádíme analýzu ekologického stavu školy proběhl v naší škole audit, kterému předcházela žádost o udělení titulu Ekoškola. Výsledkem auditu bylo doporučení k udělení titulu Ekoškola se členové ekotýmu vypravili do Valdštejnského paláce sídla Senátu Parlamentu České republiky vyzvednout titul, vlajku a logo Ekoškoly. Udělení titulu Ekoškola bylo největším úspěchem školy ve školním roce 2012/2013. Hlavní akcí školního Ekotýmu ve školním roce 2013/2014 bylo uspořádání akce Seminář dobré praxe, kterého se zúčastnili zástupci celkem 8 škol ZŠ Vrchlického Šumperk, ZŠ Hanácká Šumperk, ZŠ Velké Velhartice, ZŠ E. Valenty Prostějov, ZŠ Melantrichova Prostějov, ZŠ Kralice na Hané, ZŠ Lobodice, ZŠ Trávník Přerov a SŠ gastronomie a služeb Přerov. Pro účastníky semináře byl připraven bohatý program: slavnostní zahájení semináře koordinátorkou projektu Ekoškola Mgr. Pavlínou Vrbovou, seznamovací aktivity pro účastníky semináře, prohlídka školy s výkladem členů školního Ekotýmu, zdravé pohoštění ve školní jídelně, prohlídka školní zahrady představení projektů Malé školní arboretu přírodní učebna a Zahrada nejen místo odpočinku (I. a II. etapa), pohybové aktivity na školní zahradě, aktivity z projektu Zlatá nit + výroba slunečních hodin závěr, předání upomínkových a propagačních předmětů a DVD s prezentací školy. Členy Ekotýmu ve školním roce 2013/2014 byli tito žáci: Jakub Berák, Kryštof Čečman, Ondřej Soják (5. třída), Martin Třetina, Josef Soušek, Jan Dvořák (6. třída), Michaela Řezníčková, Renáta Nedomová, Veronika Sojáková (7. třída), Tereza Coufalová, Tereza Topenčíková, Martin Borek (8. třída), Karolína Lehká, Helena Valerová, Andrea Tardíková, Sára Hýbnerová (9. třída). Školní Ekotým pracuje pod vedením Mgr. Jany Hradilové a Mgr. Ivany Smolkové. 25

26 Informace o škole jsou průběžně prezentovány prostřednictvím příspěvků na webových stránkách školy (www.skolatroubky.cz), článků v Troubeckém zpravodaji (vychází čtvrtletně) a v Přerovském deníku. O dění ve škole je veřejnost informována prostřednictvím třídních schůzek, na vývěskách na budově školy a u obecního úřadu, prostřednictvím obecního rozhlasu. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve dnech února 2014 proběhlo v Základní škole a Mateřské škole Troubky inspekční šetření ČŠI inspektorkami Olomouckého inspektorátu. Předmětem kontroly byla kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Základní škole a Mateřské škole Troubky podle 160 odst. 1 písm. c) a podle 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolované období: od 1. ledna 2013 k datu kontroly. Kontrolní zjištění: 1. Prověření, zda finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona, byly přijaty a použity oprávněně, tj. ve správné výši, v daném rozpočtovém roce, k určeným účelům a v souladu s právními předpisy. V kontrolovaném roce 2013 přijala organizace finanční prostředky ze státního rozpočtu ve správné výši. Kontrolou bylo zjištěno, že tyto prostředky byly použity k určeným účelům a v souladu s právními předpisy. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, organizace použila finanční prostředky státního rozpočtu k určeným účelům v souladu s výše uvedeným právním předpisem. 2. Prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými ve smyslu 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona, věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků a zda předávané údaje jsou v souladu s příslušnými dokumenty, resp. se skutečností. Organizace v roce 2013 postupovala při vedení svého účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem bylo provedeno v předepsaném termínu dle poskytovatele dotace. Kontrolované vykazované údaje ve formuláři škol (MŠMT) P 1 04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2013 (dále výkaz P 1 04) odpovídaly skutečnosti. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 3. Prověření, zda na základě nedostatků zjištěných kontrolami provedenými ve sledovaných oblastech byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a zda jsou přijatá opatření kontrolovanou osobou plněna ve smyslu 18 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění účinném v kontrolovaném období. Organizaci v kontrolovaném roce v jednom případě vznikla povinnost přijmout opatření k nápravě nedostatků ve sledovaných oblastech kontroly, kterou vykonal orgán veřejné správy. V případě druhé kontroly, která byla vykonaná zřizovatelem školy, tato povinnost organizaci nevznikla. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů (ke dni provedení kontroly ČŠI). 4. Prověření, zda kontrolovaná osoba zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém a zda je zajištěno jeho fungování ve smyslu 25 až 27 zákona č. 320/2001 Sb. V organizaci byl v kontrolovaném roce zaveden a udržován systém vnitřní finanční kontroly, který byl v praxi funkční. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 26

27 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Výkaz zisku a ztrát k popis Hlavní činnost Hospodářská činnost Tržby z prodeje služeb ,00 Úroky z bankovních účtů 7.146,11 Tržby z prodeje materiálu 305,00 Zúčtování fondů ,25 Jiné ostatní výnosy ,00 Dotace a příspěvky ,00 Výnosy celkem: , ,00 popis Hlavní činnost Hospodářská činnost Spotřeba materiálu , ,43 Spotřeba energie , ,03 Opravy a udržovací práce , ,24 Cestovné ,00 Mzdové náklady vč. ZP a SP , ,10 Ostatní výdaje , ,38 Náklady celkem: , ,18 popis Hlavní činnost Hospodářská činnost Výsledek hospodaření , ,82 Rozvaha k AKTIVA Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,40 Dlouhodobý hmotný majetek ,00 Oprávky k dlouhodobému majetku ,00 Drobný dlouhodobý majetek ,12 Zásoby ,73 Pohledávky ,08 Dohadné účty aktivní ,20 Finanční majetek ,32 Úhrn aktiv ,33 PASIVA Fond dlouhodobého majetku ,00 Finanční a peněžní fondy ,10 Výsledek hospodaření z hospod. činnosti ,98 Dlouhodobé zálohy ,00 Krátkodobé závazky ,11 Přechodné účty pasivní ,14 Úhrn pasiv ,33 Komentář: V loňském roce probíhala v areálu školy běžná činnost a údržba. Škola obdržela 2. zálohu na realizaci projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši ,80 Kč. Z těchto prostředků byla zakoupena interaktivní tabule s dataprojektorem do 2. třídy v celkové hodnotě , Kč, nové počítače, notebooky a tablet za , Kč, které jsou určeny pro výuku žáků. Škola také získala grant z Revolvingového fondu MŽP a dokončila v podzimních měsících roku 2013 projekt Malé školní arboretum přírodní učebna. Celková hodnota tohoto projektu činila ,40 Kč. Z provozního rozpočtu škola zakoupila ozvučovací aparaturu v hodnotě , Kč, byly zakoupeny katedry pro vyučující v hodnotě , Kč a vybaveny třídy 27

28 školním nábytkem za ,65 Kč. Z rezervního fondu škola pořídila nové laserové multifunkční tiskárny za , Kč. V rámci prázdninových oprav proběhly následující činnosti rekonstrukce sprchového koutu, zřízení 9. třídy z původního kabinetu výtvarné výchovy a dějepisu, rekonstrukce omítek a podlah v kanceláři školy, opravy výmalby, výměna starých umyvadel a opravy vodovodních a odpadních trubek celková částka ,85 Kč byla hrazena z investičního fondu. Díky finanční podpoře zřizovatele a SPŠ proběhl v měsíci únoru lyžařský výcvikový kurz žáků ročníku a v měsíci květnu a červnu škola v přírodě pro děti z mateřské školy i žáky I. stupně. V průběhu měsíce listopadu škola uspořádala oslavy 125. výročí založení školy. Vrcholem oslav výročí byla slavnostní akademie s vystoupením většiny žáků školy a následné setkání zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, přátel školy a pozvaných hostů z partnerské školy ve slovenských Raslavicích. Celkové náklady na tuto akci činily ,40 Kč. K významnému výročí školy byl vydán almanach mapující historii i současnost naší školy. Zřizovatel realizoval v průběhu hlavních prázdnin výměnu oken vstupní šatny a hlavních dveří v budově školní jídelny a keramické dílny. Z rozpočtu zřizovatele proběhly další drobné opravy v budově školy a školní jídelny. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ Nerealizováno ve školním roce 2013/2014. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Nerealizováno ve školním roce 2013/2014. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 1. Projekt Inovace Projekt Zahájení, ukončení Hodnota projektu Inovace , ,00 Kč Základní škola a Mateřská škola Troubky se dnem zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o program EU peníze školám s registračním číslem projektu CZ.1.07/1.4.00/ Projekt bude ukončen , jeho udržitelnost je plánována do roku Celková výše finančních prostředků určených pro projekt Inovace je , Kč. Vzhledem ke stávajícím podmínkám školy, závěrům vyplývajícím z dotazníkového šetření mezi vyučujícími a zákonnými zástupci žáků bylo rozhodnuto, že většina prostředků projektu bude použita na nákup stolních počítačů, softwaru a dalšího vybavení počítačové učebny a také interaktivní tabule s vertikálním pojezdem pro žáky I. stupně, kteří při současném rozložení tříd v budově školy a obsazenosti odborných učeben mají velmi malou možnost využívat 28

29 ve svých hodinách interaktivní výuku (toto vybavení bude školou zakoupeno v 1. etapě důvodem je zlepšení vybavenosti školy a především možnost ověřovat vytvořené učební materiály pomocí IT vybavení v jednotlivých hodinách, a splnit tak veškeré náležitosti projektu). Dále budou zakoupeny další pomůcky pro výuku, které usnadní práci vyučujícím i žákům (2. etapa projektu). Realizace projektu Inovace obohatí výuku všech žáků školy. Žáci 1. stupně získali k výuce interaktivní tabuli, na níž budou vyučující prezentovat vytvořené učební materiály. Vybavením počítačové učebny vznikne prostor pro kvalitní výuku informatiky, mediální výchovy a dalších předmětů vyučovaných ve škole. Do projektu je zapojena většina pedagogických pracovníků školy. Vzhledem k šíři zvolených šablon klíčových aktivit se do tvorby vzdělávacích materiálů mohou zapojit všichni vyučující. Zvolené šablony klíčových aktivit: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (1x) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (1x) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (4x) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (2x) Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti (1x) Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (5x) Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (7x) Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti (3x) Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol (2x) Realizací projektu bude podpořena moderní výuka v Základní škole a Mateřské škole Troubky, díky proškolení pedagogů a vlastní tvorbě učebních materiálů (včetně DUM) se zvýší ICT dovednosti pedagogů a výuka bude pro žáky atraktivnější a zajímavá. Vyučující zapojení do projektu se zúčastní celkem 30 školení a kurzů a průběžně vytvoří 528 učebních materiálů, které následně ověří ve výuce. 2. Projekt Malé školní arboretum přírodní učebna Projekt Zahájení, ukončení Hodnota projektu Malé školní arboretum přírodní učebna , ,40 Kč Projekt Malé školní arboretum přírodní učebna je dalším krokem, který směřuje k revitalizaci školní zahrady. Navazuje na projekt Zahrada nejen místo odpočinku. Žádost o podporu tohoto projektu škola podala Případným poskytovatelem grantu je Revolvingový fond MŽP. Cílem projektu je vybudovat na školní zahradě arboretum s dřevinami typickými pro místní oblast. V rámci projektu bude vybudován prohlídkový okruh arboretem, jednotlivé dřeviny budou označeny informačními tabulemi a popisky, arboretum bude sloužit i k relaxaci a odpočinku (lavičky) a samozřejmě také k výuce. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ Pedagogickopsychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov Speciální pedagogické centrum při ZŠ prof. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 Klinický logoped PaedDr. et Bc. Eva Stryková 29

30 ZŘIZOVATEL Obec Troubky vytváří velmi dobré podmínky pro předškolní i základní vzdělávání. Vedení školy pravidelně informuje představitele obce o dění ve škole na zasedáních zastupitelstva a při operativních schůzkách s vedením obce. Každoročně zástupci obce zahajují školní rok v mateřské i základní škole. Obec se jako zřizovatel podílí na opravách budov, financuje provoz školy a přispívá výraznou měrou na vybavení školy a akce pro žáky a veřejnost. Běžné pracovní záležitosti i mimořádné situace byly konstruktivně řešeny na operativních schůzkách vedení školy se starostou a místostarostou. Ve spolupráci s vedením obce pokračovaly úpravy v areálu školy. Ve školní jídelně prošel rekonstrukcí vstup a chodba (šatna) školní jídelny. Po havárii chladicího boxu před koncem školního roku došlo k jeho kompletní rekonstrukci včetně nového chladicího zařízení. V prostoru školní zahrady byl dokončen projekt Zahrada nejen místo odpočinku (II. etapa). Na školní zahradě díky realizaci projektu vznikl nový altán, ohniště s posezením, byly nainstalovány nové herní prvky (kuželník, lanovka, pyramida aj.) a mobiliář. Na školním dvoře přibyly během hlavních prázdnin nové přístřešky se stojany na kola, neboť došlo k nárůstu počtu žáků, kteří do školy přijíždějí na kole a opíráním svých kol poškozovali omítku hlavní budovy základní školy. SDRUŽENÍ PŘÁTEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TROUBKY, O. S. Škola dlouhodobě spolupracuje se Sdružením přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, které organizuje řadu akcí pro děti (akce SPŠ jsou uvedeny mezi aktivitami a vystoupeními pro veřejnost ve školním roce 2013/2014). Sdružení také přispívá žákům nemalými finančními částkami na sportovní, kulturní a poznávací projekty, které organizuje škola, např. na dopravu, na školu v přírodě a na lyžařský výcvikový kurz, na žákovská divadelní představení, školní poznávací exkurze, sportovní akce, olympiádu v mateřské škole, psací potřeby pro mateřskou školu, výtvarné potřeby pro školní družinu aj. Příspěvky na jednotlivé školní akce poskytnuté sdružením rodičů také v tomto školním roce výrazně snížily účastníkům konečné náklady na jejich realizaci. Všem členům Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky patří poděkování za dlouhodobou spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Troubky. MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY V REGIONU Škola dlouhodobě spolupracuje se Základní školou a Mateřskou školou v Tovačově. Spolupráce probíhá: a) mezi školními družinami společné akce (drakiády, sportovní odpoledne aj.) a návštěvy, b) mezi mateřskými školami návštěvy, společné akce, c) mezi školami společné exkurze a zájezdy (Osvětim, dříve Terezín aj.). Spolupracujeme také s MŠ Henčlov (odloučené pracoviště MŠ U Tenisu, Přerov) zveme děti a vyučující na akce pořádané školou, návštěvy školy. Děti z mateřské školy se pravidelně účastní olympiády mateřských škol za účasti MŠ Tovačov a MŠ Věrovany. SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU RASLAVICE (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) Dne byla obnovena spolupráce Základní školy a Mateřské školy Troubky se slovenskou Základní školou Raslavice. Cíle spolupráce: zkvalitnění výchovně vzdělávacích výsledků, tvorba mezinárodních projektů, rozvoj vzájemných československých vztahů. Formy spolupráce: metodické dny pro pedagogické pracovníky škol, pracovní setkání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců škol, tvorba mezinárodních projektů podporovaných z fondů EU, 30

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen.

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen. PLÁN ČINNOSTI EKOŠKOLY Plán činnosti na období školní rok 2015/2016 Název školy Datum sestavení plánu Na sestavení plánu spolupracovali ZŠ a MŠ Troubky Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014 2015 Základní škola a Mateřská škola Troubky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014 2015 Dne 9. 10. 2015 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více