7/2003. Předsedou Svazu i nadále Oldřich Vlasák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2003. Předsedou Svazu i nadále Oldřich Vlasák"

Transkript

1 11. ROČNÍK 7/2003 Z OBSAHU Z Rady Předsednictvo SMO ČR Delegace do Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY /02 P.P. OP / Praha 4 Předsedou Svazu i nadále Oldřich Vlasák Rada Svazu měst a obcí ČR na svém prvním zasedání po VIII. Sněmu Svazu potvrdila ve funkci předsedy Svazu Ing. Oldřicha Vlasáka, primátora města Hradec Králové. Byl jediným kandidátem všech tří komor Svazu a všemi přítomnými členy Rady jednomyslně zvolen. Při této příležitosti jsme se ho zeptali, co pro něho opětovné zvolení předsedou SMO ČR znamená a zda nám může prozradit svoje nejbližší záměry spojené s touto funkcí. "Nejprve bych chtěl poděkovat kolegům, starostkám a starostům ze všech tří komor Svazu za velkou podporu. Všichni se velice dobře pamatujeme na ty obrovské změny, které za poslední dva roky proběhly, zvláště pak na dopady transformace veřejné správy právě na obce. Je to nesmírně zavazující, ale na druhé straně i potvrzením toho, že nastoupená cesta našeho Svazu, kterou jsme v posledním období prosazovali, je správná. Jsem přesvědčen, že 12ti procentní nárůst členské základny za poslední období jasně dokazuje, že si starostové uvědomují nutnost vzájemné spolupráce a důležitost celorepublikového zastoupení jejich zájmů ve vazbě na Parlament, vládu a Evropskou unii. Chci na tomto místě potvrdit, že i já vnímám nesmírnou důležitost našeho Svazu pro hájení zájmů obcí a měst, a to právě v tomto období začínající další reformy reformy veřejných financí. Do budoucna se proto dle mého názoru musí naše organizace zaměřit především na: pokračující reformu veřejné správy s cílem snížení úředníků na centrální úrovni a odstranění zbytečné byrokracie posílení finanční samostatnosti obcí posílením rozpočtového určení daní obcím přípravu a dopady vstupu ČR do EU s cílem pomáhat obcím a městům orientovat se v evropské legislativě a možnostech participace na evropských projektech spolupráci s kraji na bázi partnerství a koordinace v jednotlivých oblastech další přeměnu a posílení Kanceláře SMO v moderní servisní, koordinační a řídící jednotku Svazu. Dovolte mi závěrem poděkovat všem spolupracovníkům, starostkám, starostům a primátorům za pomoc a podporu v minulém období. Velice si tohoto vážím a těším se na spolupráci s Vámi v dalším funkčním období."

2 Zprávy Ve středu 11. června se Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu zúčastnila předposledního zasedání Řídícího výboru twinningového projektu pro rovné příležitosti žen a mužů. Členové Výboru z České republiky a Švédska projednali zprávu o činnosti, vyhodnocení regionálních seminářů v rámci projektu a dokončili přípravu Závěrečné konference k projektu Zlepšení veřejného institucionálního mechanismu pro aplikaci, prosazení a kontrolu rovného zacházení s muži a ženami. V pátek 13. června delegace Svazu Ing. Vít Marek, Ing. Dalibor Karásek, Luděk Kozdera (členové Energetické komise), Dagmar Plachá (Kancelář Svazu) - jednala s náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro nerostné suroviny, energetiku a hutnictví Martinem Pecinou. Předmětem jednání byl zákon o hospodaření energií, energetický zákon a nová Koncepce energetické politiky České republiky připravená pro projednání vládou ČR. Ve středu 18. června se Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu zúčastnila Závěrečné konference k ukončení dvanáctiměsíčního projektu pod oficiálním názvem Zlepšení veřejného institucionálního mechanismu pro aplikaci, prosazení a kontrolu rovného zacházení s muži a ženami. Konference se zúčastnili všichni zástupci z české a švédské strany, kteří se aktivně zúčastnili práce na projektu předvstupní poradci, vedoucí projektu a experti Evropské komise, úředníci ministerstev, poslanci, pracovníci nevládních neziskových organizací, krajů, měst a obcí. Konference měla reprezentativní zastoupení na nejvyšší úrovni s účastí náměstkyně švédské ministryně pro rovnost žen a mužů Lise Bergh, velvyslance Švédského království Haralda Fältha a rady Delegace Evropské komise Christiana Bourgina. Informujeme Jak se s asociacemi samospráv jedná v Evropské unii (Kompletní znění naleznete na Evropská komise se v blízké době chystá přijmout zprávu (Communication Ongoing and systematic policy dialogue with local-government associations ), která se týká způsobu stálého dialogu a konzultací s evropskými a národními asociacemi místních samospráv. K tomuto dialogu se Komise zavázala v Bílé knize o evropské správě věcí veřejných (White Paper on European Governance). V připravované zprávě Komise navrhuje vést průběžně a systematicky politický dialog s evropskými a národními asociacemi místních a regionálních samospráv ještě před tím, než padne rozhodnutí o ročním plánu práce Komise a o nejdůležitějších strategiích, které komise navrhne a které budou mít na samosprávy přímý dopad. V praxi by to znamenalo jednou ročně setkání představitelů těchto asociací s předsedou Komise a pravidelnější schůzky s jednotlivými komisaři k důležitým strategiím, které se samospráv budou týkat. Za nejvhodnější instituci, která by takový dialog zaštiťovala, považuje Komise Výbor regionů. Má za to, že Výbor má nejlepší předpoklady pro výběr asociací, které vyvíjejí činnost v různých oblastech zájmů samospráv. Výbor tak sestaví seznam evropských a národních asociací podle sféry činnosti tak, aby se podle svého oboru vyjadřovaly ke každé připravované strategii. Rada evropských municipalit a regionů (CEMR) ve svém pozičním dokumentu k pracovní verzi "Stálého a systematického dialogu s evropskými a národními asociacemi samospráv Evropské komise" tyto kroky vítá. Nicméně považuje za nezbytné, aby dialog se samosprávami zašel ještě o něco dál. Pro CEMR je klíčové, aby také probíhaly diskuse asociací s kolegiem Komisařů, kde by se asociace vyjadřovaly k plánu práce Komise již ve fázi jeho přípravy. To by umožnilo zahrnout řešení problémů, které se dotýkají měst, regionů i dalších lokalit do plánu práce Komise. Dialog by měl také zahrnovat setkávání asociací s každým ředitelstvím Komise (DG), jehož činnost ovlivňuje fungování samospráv. Přestože CEMR důležitost Výboru regionů při zprostředkovávání dialogu s asociacemi samospráv uznává, považuje za nezbytné, aby byla předem stanovena jasná kritéria, které asociace a v jakých případech se budou dialogu účastnit. Tato kritéria by měla brát v úvahu reprezentativnost jednotlivých asociací. V rámci stálého a systematického dialogu by však Výbor regionů v žádném případě neměl nahradit evropské a národní asociace, neboť ty jsou nezávislé co do obsahu i formy svých stanovisek. CEMR dále prosazuje, aby se dialog s Evropskou komisí netýkal pouze navrhovaných politik, ale vedl se také při plnění každodenních úkolů Komise. V této souvislosti se navrhuje, aby jednotlivá ředitelství, jejichž činnost má na samosprávy dopad, v dané oblasti jmenovala odpovědnou osobu. Poziční dokument CEMR poukazuje také na to, že přestože mnoho principů dobré veřejné správy lze aplikovat na samosprávy stejně tak jako na nevládní organizace, je třeba mít na paměti jeden zásadní rozdíl. Samosprávy reprezentují demokraticky zvolené zástupce místní a regionální úrovně a jejich role je tím pádem zásadně odlišná od role nevládního sektoru. Svaz měst a obcí České republiky podporuje činnost CEMR při prohlubování dialogu evropských a národních asociací s Evropskou komisí. Lze jen doufat, že vstup do Evropské unie bude kultivovat v tomto směru i českou vládu, zejména pak její některá ministerstva, která si realitu nezbytnosti partnerství vlády a asociací samospráv stále ještě neuvědomují. Milena Jabůrková informační servis č. 7/2003 strana 2

3 Čečensko jako neuchopitelný problém V rámci programu Rady Evropy Pomoc při zavádění samosprávy v Čečensku jsem měl možnost blíže se seznámit s problémem Čečenska. Celá naše mise byla trochu předčasná, protože reálná situace Čečenska, které je dnes pod přímou správou Moskvy, je samozřejmě demokracii a právnímu státu velmi vzdálená. V den, kdy jsme přistáli v sousedním Ingušsku, vybuchl v Grozném nastražený náklaďák s trhavinou a zabil 59 osob. Ruská správa nás nepustila blíže než 40 km od Grozného a asi dvacet představitelů čečenské administrativy na jednání s naší delegací přivezla. Vzhledem k tomu, že hned následující den vybuchla další nálož (tentokrát na jakési ženě) a zabila osmnáct osob, byli jsme docela vděční za skupinu ozbrojenců, kterou nám přidělili a která nás po celou dobu pobytu hlídala. Kde je problém Čečenska? Je to po staletí existující antagonismus mezi Ruskem a Čečenskem. Po dvě stě let trvají krvavé spory mezi Čečenci usilujícími o samostatnost a Rusy, kteří považují Čečensko za součást své říše. Snad nejdramatičtější okamžik v životě Čečenců byl 23. únor 1944 (tj. za války!), kdy Stalin přemístil celý národ do kazašských stepí do vyhnanství. Třetina Čečenců pomřela do roka, ostatní přežili s každodenní nadějí, že se budou moci vrátit zpět. Ten okamžik přišel po třinácti letech, v roce 1957, kdy Chruščov umožnil Čečencům návrat do jejich země. Vrátili se téměř všichni, vykoupili od Rusů (kteří mezitím jejich zemi osídlili) zpět své domy a znovu začali žít ve své zemi. Rozpad SSSR přinesl Čečencům novou naději na samostatnost a nově zvolený prezident Džochar Dudajev ji v roce 1991 vyhlásil. Vedou se spory o tom, proč poslal Jelcin do Čečenska tak špatně připravené jednotky, že čerstvě zformované čečenské ozbrojené síly Rusko porazily. Tzv. první válka v roce , ve které prezident Dudajev padl (a nahradil jej Aslan Maschadov), však nebyla ničím proti té, která začala v roce 1999 a pokračuje dodnes. Shoda mezinárodních okolností (bombardování NATO v Kosovu, celosvětový boj s terorismem) a neomluvitelná skutečnost, že někteří čečenští bojovníci přenesli válku na vnitřní území Ruska v podobě teroristických útoků (nemocnice v Buďonnovsku, autobus v Mineralnych Vodach, divadlo v Moskvě) zbavila Čečensko podpory západních demokracií a ponechala jestřábům okolo Putina možnost kobercově bombardovat čečenská města. Před válkou žilo v Grozném skoro půl milionu lidí a dnes je zde vybombardováno 70 % bytů. Z milionového národa zahynulo ve válce asi 100 tisíc osob a další statisíce jsou na útěku po celém světě. Čečensko v důsledku nefungující infrastruktury čelí humanitární katastrofě. Nejpalčivějším problémem v současné době je nadále otázka bezpečnosti osob. Situace v zemi není pod kontrolou ani ruských federálních orgánů, ani místní administrativy. Únosy jsou na denním pořádku. Od počátku roku zmizelo několik set osob, za které někdy ani nebylo požadováno výkupné. Prokázanou skutečností je, že se na únosech za výkupné kromě Čečenců podílí i ruská strana. Když ráno vycházíme z domu, není jasné, zda se večer vrátíme. Denně nás kontrolují desítky ruských hlídek, které nám mohou beztrestně udělat cokoliv, stěžovali si naši partneři. Své děti musíme hlídat na každém kroku, dodávají. Dalším problémem je, že v Čečensku je více než psané právo uplatňováno právo zvykové, krevní msta, a proto je velmi složité odhalit skutečné pachatele trestných činů. V zemi bují korupce milice, prokuratura i soudy jsou úplatné. Oč však skutečně jde? Proč v jednadvacátém století stamilionový národ krutě válčí s maličkým národem na Kavkazu? Ano, v Čečensku je velmi kvalitní ropa, ale jedná se pouze o 1 % z celé ruské těžby. Přes Čečensko vedou významné ropovody. Mluví se o obchodu s narkotiky a uranem. Čečna je po odtržení Gruzie pro Rusko bránou na Kavkaz. Spekuluje se, že na válce zbohatla řada lidí (z obou stran konfliktu) prodejem zbraní. Ale hlavně, pro mnohonárodnostní Ruskou federaci by samostatnost Čečny mohla být začátkem rozpadu země. Pro takovýto vývoj se dnes ve světě spojence nenajde. A naopak: Z pohledu Čečenců lze říci, že nebyla žádná první nebo druhá čečenská válka. Čečenská válka je jen jedna a začala v osmnáctém století. Po návratu z Čečenska jsem pochopil, proč se například novinářka Petra Procházková rozhodla opustit profesionální kariéru a začala se starat o čečenské sirotky. V mnoha ohledech si čečenský národ zasluhuje uznání a respekt, jeho tradice a zvyklosti udržované po staletí mu umožnily přežít i největší útlak. Situace Čečny je však tak tragická, že zatím jediným řešením je humanitární pomoc. Ostatně, česká společnost Člověk v tísni opravila již pět čečenských škol a má mezi Čečenci velmi dobrou pověst. Situace Čečny je zároveň neuchopitelná. Výše uvedený spor prostě nelze vyřešit. Cestou k částečnému urovnání je snad zvolení nového čečenského prezidenta (na podzim t.r.), který by s Ruskou Federací uzavřel mír. Poté bude následovat zvolení parlamentu a snad i samospráv. Čečensko zůstane autonomní oblastí a v podstatě se vrátí do stavu z počátku devadesátých let. A také zůstane jedna zničená země a deseti tisíce mrtvých na obou stranách. Tomáš Jirsa PŘEDSEDNICTVO SVAZU JEDNALO PŘED ZASEDÁNÍM RADY 12. ČERVNA Stav členské základny vstupy, výstupy od 24. dubna 2003 V současné době je členem Svazu obcí, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 72,69 %. O výstup požádaly dvě obce, které vystoupily z důvodu rozhodnutí zastupitelstva, naopak o vstup požádalo 17 obcí. Předsednictvo vzalo zprávu o stavu členské základny na vědomí. Volba Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Pan Jech uvedl, že vždy po konání Sněmu Svazu je voleno nové Předsednictvo Svazu, které je jedenáctičlenné, přičemž počet členů Předsednictva z každé komory se stanovuje poměrně. Zastoupení jednotlivých komor v Předsednictvu po VIII. Sněmu zůstává ve stejné podobě jako tomu bylo doposud, tj. za Komoru statutárních měst 3 členové, za Komoru měst 5 členů, za Komoru obcí 2 členové a jeden člen za hlavní město Praha (čestný předseda Svazu). Bylo doporučeno, aby se při projednání tohoto materiálu Radou, sešly jednotlivé komory, které by navrhly kandidáty na místopředsedy a členy Předsednictva Svazu. K tomuto materiálu nebylo navrženo pro Předsednictvo Svazu žádné usnesení. informační servis č. 7/2003 strana 3

4 Návrh na zřízení odborné pracovní skupiny pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností Požadavek na zřízení odborné pracovní skupiny vzešel na základě setkání obcí III. typu dne 12. března Věc byla projednána i s ministrem vnitra Grossem, který se zřízením skupiny souhlasil i na VIII. Sněmu Svazu v Hradci Králové. Tato odborná skupina bude projednávat podněty obcí s rozšířenou působností a návrhy na jejich řešení předkládat Předsednictvu Svazu. Nyní jde o schválení zřízení odborné pracovní skupiny, personální obsazení bude navrženo až na zasedání Předsednictva 18. září Předsednictvo Svazu zřídilo odbornou pracovní skupinu pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností a výkonnému místopředsedovi uložilo oslovit zájemce o práci v této skupině. Návrh na její personální obsazení bude předložen Předsednictvu Svazu na jeho zasedání 18. září Lipská deklarace Výbor regionů Evropské unie vyzval prostřednictvím Rady evropských municipalit a regionů národní asociace samospráv, aby podpořily tzv. Lipskou deklaraci ke kohezní politice a strukturální pomoci Evropské unie a vyzvaly starostky a starosty k jejímu podpisu v co nejhojnějším počtu. Lipská deklarace byla vyvrcholením konference, kterou pořádal Výbor regionů Evropské unie ve dnech 5. a 6. května 2003 o budoucnosti Evropy v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Konference se zvláště zabývala úpravami strukturální pomoci po vstupu nových členů do EU v programovacím období Lipská deklarace vyjadřuje postoje samospráv k politice soudržnosti a využívání strukturální pomoci. V deklaraci je zdůrazněna role měst a obcí v prostředí neustálých změn, které s sebou přináší globalizace, a podtrhuje zejména jejich úlohu při rozvoji regionálních ekonomik. (Z jednání Výboru regionů podrobněji v INS č. 6, text Lipské deklarace zveřejňujeme na webové stránce Svazu.) Předsednictvo Svazu s textem Lipské deklarace souhlasilo a doporučilo starostkám a starostům, aby výzvu svým podpisem podpořili. Hradecká deklarace k připravenosti samospráv na vstup do Evropské unie S blížícím se vstupem do EU vyvstává stále naléhavěji otázka připravenosti České republiky na tento krok. Objevují se stále vážnější signály, že naše země není na vstup do EU náležitě připravena. To potvrdil i Ralf Dreyer, První rada Delegace Evropské komise, ve svém rozhovoru pro Prague Post. Zdůraznil, že Brusel velmi vážně kritizuje administrativní a koordinační schopnosti České republiky. Pokud se na centrální úrovni tyto problémy nezlepší, republika nebude schopna efektivně vyjednávat a prosazovat své zájmy v rámci Evropské unie a využívat její strukturální pomoci. Může tak snadno nastat situace, kdy Česká republika bude do EU více prostředky přispívat, než jich dostane zpátky. Špatná připravenost a nedostatek kapacity centrální vlády vyjednávat pro naši republiku příznivé podmínky bude mít zásadní vliv i na města a obce. Nejenže samosprávy musí přímo implementovat části evropské legislativy, musí se také vyrovnávat se sociálními, ekonomickými a ekologickými problémy souvisejícími se vstupem. Vzhledem k výše popsané situaci nelze očekávat, že centrální vláda a její jednotlivá ministerstva budou schopny poskytnout obcím a městům adekvátní podporu ve vyrovnávání se s důsledky vstupu, ani že budou odpovídajícím způsobem schopny hájit zájmy samospráv na evropské úrovni. Problematika dopadu vstupu do EU na samosprávy byla z těchto důvodů tématem pracovního setkání, které se konalo v předvečer VIII. Sněmu a na kterém se sešli zástupci Svazu s reprezentanty slovenské, maďarské, estonské, holandské a rakouské asociace. Velmi přínosné bylo porovnání obav a očekávání asociací samospráv přistupujících zemí se zkušenostmi těch, které byly v Unii od jejího počátku Holandsko a které přistoupily před několika lety Rakousko. Ze setkání vyplynuly závěry, které potvrdily největší rizika, formulovaly očekávané přínosy vstupu a nastínily nutnou změnu rolí národních asociací přistupujících zemí v souvislosti s nastávajícím členstvím v EU. Závěry mají podobu prohlášení a tvoří poklad pro výzvu české vládě k aktivní spolupráci v této oblasti. Text Hradecké deklarace zveřejňujeme na str. 9. JUDr. Průša upozornil, že je nutné promyslet dvě roviny problému. Jednak, že Kancelář Svazu nemá dostatečnou odbornou personální kapacitu tak, aby mohly být účinně hájeny zájmy samospráv, a dále je velkou neznámou, jaký dopad bude mít evropská legislativa na samosprávy. Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR Hradeckou deklaraci k připravenosti samospráv na vstup do Evropské unie schválilo. Radě Svazu doporučilo tuto deklaraci přijmout. Projekt k připravenosti českých samospráv na vstup do EU s důrazem na dopady evropské legislativy na českou samosprávu Pan Jech stručně informoval, že Delegace Evropské komise vyhlásila výzvu k předkládání projektů v rámci Programu malých projektů Phare na podporu aktivit, které zvýší povědomí o integraci do EU a EU v ČR zviditelní. Minimální grant na projekt ze strany Delegace v ČR je euro, což by pokrylo 50 % nákladů na projekt. Svaz by se tedy podílel na spolufinancování částkou 3 mil. Kč náklady např. na platy dvou právníků, poměrné náklady na pronájem Kanceláře, výpočetní techniku, poštovní a telekomunikační služby atd. Projekt by trval max. jeden rok. Předsednictvo Svazu souhlasilo se záměrem vypracovat a předložit Projekt v rámci Programu malých projektů Phare (Phare 2003). Radě Svazu doporučilo souhlasit se započetím prací na tomto projektu a výkonnému místopředsedovi uložit, aby zahájil jednání s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem vnitra, hlavním městem Prahou a Asociací krajů ČR o možnosti účasti a spolufinancování na Projektu zpracovat a dále předložit Projekt v rámci Programu malých projektů Phare (Phare 2003) do 1. srpna Informace o průběhu VIII. Sněmu Svazu a o postupu zpracování vzniklých úkolů Pan Jech uvedl, že k celkovému průběhu Sněmu nebyly vzneseny žádné vážnější připomínky. Celkový dojem zhodnotil jako dobrý, což dokládá i požadavek starostů pořádat Sněm každé dva roky. Upozornil, že proběhla porada Kanceláře Svazu, kde byly rozděleny úkoly vyplývající ze Sněmu. Zpracování výsledků Sněmu včetně ekonomického rozboru bude předloženo na zasedání Předsednictva dne 18. září Náklady na Sněm se stále zvyšují, proto přítomní doporučili, aby se Předsednictvo zabývalo možným zvýšením účastnického poplatku. JUDr. Průša upozornil na problém navrhování kandidátů do informační servis č. 7/2003 strana 4

5 Rady Svazu a do Kontrolní komise. Je nutné přijmout určitou metodiku (problémem se bude zabývat Legislativní komise). Návrh na založení dceřiné společnosti Svazu a holandské VNG International Peter Knip, ředitel VNG International, která je stoprocentně vlastněná Asociací nizozemských obcí (VNG), se obrátil dopisem na předsedu Svazu s návrhem na založení dceřiné společnosti obou organizací, s.r.o. (bylo avizováno již v INS č. 6 - korespondenčí jednání Předsednictva). Nově vzniklá společnost by nabízela místním samosprávám a dalším subjektům poradenské a výzkumné činnosti na českém i mezinárodním trhu, a to na komerční bázi. Svaz má s VNG International velice dobré kontakty, viz např. vypracování Příručky pro členy zastupitelstva obce v rámci projektu MATRA. Svaz by tudíž měl náležitě o této myšlence jednat, i když v oblasti podnikání nepůsobí a nemá tudíž odpovídající zkušenosti. Návrh VNG International: Vlastníky společnosti by byl VNG International a Svaz měst a obcí ČR v poměru 51 : 49. Předpokládaný počáteční vklad Svazu do společnosti po jejím vzniku by činil 600 tisíc Kč. VNG International je ochotna investovat kapitál, nicméně navrhuje začít skromně s 1 2 pracovníky. Ti by nabízeli služby společně s krátkodobě najímanými odborníky. Podle VNG International je zásadní podmínkou úspěchu výběr spolehlivých a odborně zdatných profesionálů, kteří znají a zajímají se o vývoj nabídky a poptávky v oblasti místních a regionálních samospráv a kteří budou ochotni věnovat svou energii rozvoji společnosti. VNG International předložilo následující analýzu situace: 1. Česká poradenská firma vyrostlá z organizace Svazu a místních samospráv bude schopna zaujmout místo na rozvíjejícím se trhu poradenských služeb a výzkumu v oblasti místních a regionálních samospráv. Společnost bude samosprávám nabízet výše zmíněné placené služby, které Svaz z důvodů kapacity a odborného zaměření poskytovat nemůže. 2. Česká dceřiná společnost se jménem a kontakty Svazu a obchodním know how VNG International bude schopna při provádění poradenské a výzkumné činnosti využívat evropské fondy. 3. VNG International společně s českou společností vlastněnou VNG International a Svazem by byla schopna se lépe uplatnit na trhu multilaterální projektové pomoci zemím jako jsou Albánie, Arménie, Azerbajdžán, Černá Hora, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Ukrajina a v pozdější době také v dalších rozvojových zemích a využívat tak světových fondů určených k pomoci rozvíjejícím se zemím. 4. V druhém roce po svém založení by společnost měla plně pokrýt své výdaje, od třetího roku se počítá se ziskem. Mezi předsedou Svazu, zástupci Svazu a Peterem Knipem, ředitelem VNG International, již proběhlo několik jednání, která měla za cíl konkretizovat výše zmíněný návrh. Výsledky vzájemných jednání jsou zohledněny v materiálech Předběžná dohoda a Rozdělení rolí a odpovědností Svazu a VNG International. Definitivní rozhodnutí o založení společnosti by mělo být učiněno v říjnu Jelikož v souvislosti s vkladovým kapitálem Svazu do společnosti také jde o rozhodnutí o změně rozpočtu, bylo by nutné za tímto účelem svolat patrně v říjnu 2003 mimořádné zasedání Rady Svazu. Ing. Jirsa sdělil, že VNG založil před 11 lety i Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, které dle jeho názoru funguje, proto by se založením souhlasil. Pouze vyčleněná částka se mu jeví nepřiměřeně vysoká. Ing. Šneberger poukázal na skutečnost, že založení mezinárodní společnosti je dosti náročné, proto doporučuje částku uvolnit (částka nemusí být vyčerpána v plné výši). JUDr. Průša konstatoval, že by měla být vyhlášena veřejná soutěž mezi společnostmi na českém trhu, které by obdobnou poradu chtěly pro obce poskytovat. VNG získá použitím našeho loga na trhu konkurenční výhodu. Pokud i přesto Svaz s VNG společnost založí, je nutné ve smlouvě uvést, že část služeb je poskytována obcím zdarma. Ing. Vlasák uvedl, že logo Svazu je používáno i u jiných subjektů a žádný finanční přínos z toho Svaz nemá. Zdůraznil, že je třeba obcím vysvětlit přínosy založení společnosti především poradenská činnost. Předsednictvo Svazu souhlasilo s realizací přípravných prací na založení dceřiné společnosti Svazu a holandské VNG International. Návrh na změny rozpočtu Svazu v roce 2003 Pan Jech sdělil, že materiál je předkládán z důvodu nutnosti změny rozpočtu, neboť do něho nebyly zahrnuty náklady související s pořádáním krajských setkání a dále je nutné vyčlenit částku na založení společnosti VNG (viz výše). Předsednictvo doporučilo Radě Svazu schválit změny číslo 1) a číslo 2) rozpočtu na rok 2003 v části Výdaje: Změnu rozpočtu číslo 1) položka Krajská setkání schválený rozpočet 0,- Kč; změna ,- Kč; upravený rozpočet ,- Kč Změnu rozpočtu číslo 2) položka Ostatní služby - VNG schválený rozpočet 0,- Kč; změna ,- Kč; upravený rozpočet ,- Kč Celkem: Změna výdajové části rozpočtu zvýšením o ,- Kč na ,00 Kč. Z různého Ing. Jirsa poukázal na činnost Vzdělávacího centra pro veřejnou správu. Apeloval na Kancelář Svazu rozvinout s touto organizací větší spolupráci. Pan Jech konstatoval, že by měla být větší vazba na Svaz, když máme ve správní radě své zástupce, abychom mohli více kontrolovat např. finance. Jelikož nebyl zodpovězen dotaz, zda je někde zakotveno, kolik zástupců má mít Svaz ve správní radě, bylo přijato usnesení, které ukládá výkonnému místopředsedovi prověřit možnost zastoupení Svazu ve statutárních orgánech Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR. Ing. Černý upozornil, že ve dnech října 2003 proběhne 6. Celostátní finanční konference. Podotkl, že příprava programové části konference je náročnější oproti programové části Sněmu. Je tedy nutné se na tuto přípravu zaměřit. Pan Jech uvedl, že obsahová náplň už dána je. Sborník bude vydán oproti minulosti před kongresem. upraveno ze zápisu informační servis č. 7/2003 strana 5

6 RADA SVAZU ZASEDALA PRVNĚ V NOVÉM SLOŽENÍ 12. ČERVNA V PRAZE Pozn.: Rada měla obdobný program jako Předsednictvo, které zasedalo tentýž den, ještě před zasedáním Rady. Shodné body proto komentujeme jen velmi stručně. Rada vzala na vědomí stav členské základny. Rada schválila rozbor hospodaření k 31. březnu 2003 (viz INS č. 6 - Korespondenční hlasování Předsednictva). Volba Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Vždy po konání Sněmu volí Rada Svazu nové Předsednictvo Svazu. Počet volených členů Předsednictva z každé komory se stanovuje poměrně (dle počtu obyvatelstva, které daná komora zastupuje). Po VIII. Sněmu zůstává zastoupení jednotlivých komor v Předsednictvu ve stejném poměru, jako tomu bylo doposud, tj. za Komoru statutárních měst 3 členové, za Komoru měst 5 členů, za Komoru obcí 2 členové a jeden člen za hlavní město Prahu (čestný předseda Svazu). Upozornil, že s volbou předsedy, místopředsedů a dalších členů Předsednictva musí souhlasit vždy nadpoloviční většina všech členů Rady Svazu (Rada má 95 členů, minimálně tedy 48 osob). Jelikož se jednotlivé komory před zasedáním Rady nesešly, byla vyhlášena 15ti minutová přestávka, po které jednotlivé komory navrhly kandidáty do volební komise, své kandidáty na místopředsedy a členy Předsednictva Svazu a také kandidáta na předsedu Svazu. Před zahájením voleb bylo přítomno 67 členů Rady. A jak volby dopadly? Ing. Oldřich Vlasák Post předsedy Svazu jednoznačně obhájil Ing. Oldřich Vlasák, primátor města Hradec Králové. Místopředsedy Svazu byli zvoleni: za Komoru obcí pan Josef Bezdíček, starosta obce Čermná nad Orlicí, za Komoru měst JUDr. Luboš Průša, starosta města Písek, za Komoru statutárních měst Ing. Jiří Šneberger, primátor města Plzeň. Ing. Šneberger, Mgr. Halanová Členové Předsednictva: Alena Knobová, starostka obce Liběšice, Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uherský Brod, Ing. Tomáš Jirsa, starosta města Hluboká nad Vltavou, Ing. Ivan Černý, starosta města Úvaly, Mgr. Květa Halanová, starostka města Jílové u Prahy, Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., primátor města České Budějovice. Rada Svazu schválila text Hradecké deklarace k připravenosti samospráv na vstup do Evropské unie (viz jednání Předsednictva). Termín splnění úkolu byl podmíněn konáním referenda o vstupu ČR do EU a jeho odsouhlasením. Rada Svazu souhlasila se započetím prací na Projektu k připravenosti českých samospráv na vstup do EU s důrazem na dopady evropské legislativy na českou samosprávu (viz jednání Předsednictva). Výkonnému místopředsedovi uložila zahájit patřičná jednání a vypracovat Projekt v rámci Programu malých projektů Phare (Phare 2003). Rada souhlasila s realizací přípravných prací na založení dceřiné společnosti Svazu a holandského VNG International (viz jednání Předsednictva). K tomuto bodu připojme několik poznámek z diskuse: Ing. Vlasák na obhajobu tohoto záměru podotkl, že po vstupu do EU se budou muset zástupci obcí seznamovat s novými zákony. Tato společnost by nabízela místním samosprávám i dalším subjektům poradenskou a výzkumnou činnost. Dalším důvodem, proč založit tuto společnost, je, že VNG má již s podobnými projekty řadu zkušeností. Jejich úspěšnost v získávání peněz z projektů je %. Nová společnost by se zabývala i přípravou žádostí o projekty pro jednotlivé obce. Tato činnost bude zpoplatněna a zisk ze společnosti bude příjmem Svazu a bude sloužit k tomu, aby byla snížena rozpočtová náročnost, příp. by byly nabídnuty členům Svazu další služby. Ve třetím roce by měla být společnost již zisková. Pan Jech dodal, že částka, která by měla být vyčleněna z rozpočtu Svazu, byla stanovena na základě jednání s VNG ve informační servis č. 7/2003 strana 6

7 výši 450 tis. Kč a zahrnuje mj. administrativní posílení Kanceláře, odborné úkony personálních firem i právní porady. Ing. Jirsa připojil, že VNG založil před 11 lety i Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, které dle jeho názoru funguje. Pokud by někdo považoval předložené informace za nedostatečné, doporučil projednání tohoto materiálu odložit. Pan Smutný uvedl za Kontrolní komisi, že se tímto materiál komise též zabývala. Kontrolní komise se při jednání k návrhu stavěla negativně, neboť částka 450 tis. Kč se jim jevila jako nepřiměřeně vysoká. K materiálu jim nebyl podán ústní komentář (pouze podkladový materiál). Nyní po vyslechnutí komentáře nabyl přesvědčení, že by založení dceřiné společnosti mohlo být přínosné a užitečné. Závěrem za Kontrolní komisi uvedl, že se budou touto problematikou nadále zabývat a sledovat ji. Rada Svazu schválila Návrh na změny rozpočtu Svazu v roce 2003 (bližší komentář opět viz jednání Předsednictva). Návrh termínů jednání Předsednictva a Rady Svazu do konce roku 2003 Pan Jech sdělil, že vzhledem k tomu, že po VIII. Sněmu Svazu došlo ke změně složení Rady Svazu, je nutné seznámit členy Rady se stanovenými termíny. V diskusi bylo navrženo uspořádat zasedání Rady i na jiném místě. K tomu Ing. Vlasák uvedl, že Praha byla vybrána především z důvodu, že nám jsou prostory poskytovány zdarma a i dopravní dostupnost je pro všechny dobrá. Ing. Vlasák uložil úkol Předsednictvu Svazu vytipovat místa pro konání Rady Svazu a vyžádat příslušný souhlas pořádajícího města s pronajmutím prostor zdarma, příp. vyžádat předběžnou kalkulaci nákladů. Pan Jech upozornil na možnost uspořádat výjezdní zasedání, které by bylo dvoudenní - záleží pouze na zájmu členů Rady Svazu. Rada vzala na vědomí další termín svého zasedání v roce 2003, kterým je 4. prosinec. Z různého Diskutována byla nízká účast státních představitelů na VIII. Sněmu. Ing. Vlasák k tomu podotkl, že nízká účast státních představitelů byla způsobena i tím, že se sešlo několik akcí najednou (jednání PSP atd.). Pan Perlík, Hrádek, upozornil, že ve všech krajích vznikla krajská sdružení. Navrhl, aby se tímto problémem zabývalo Předsednictvo Svazu a ustanovilo komisi, příp. pověřilo Kancelář Svazu, kontaktovat krajská sdružení, která vznikla převážně z důvodu komunikace s krajskou samosprávou. V těchto sdruženích jsou i obce, které nejsou členy Svazu. Ing. Vlasák sdělil, že již jednal s většinou představitelů regionálních sdružení. Nyní se nabízejí dvě varianty řešení - centrální Svaz by měl své regionální pobočky, nebo by byl založen na regionálních Svazech, které by delegovaly své kompetence centrálnímu Svazu. Uvedl, že se přiklání k názoru, že by kraj měl mít partnera z řad Svazu. Předsednictvo se bude touto problematikou nadále zabývat. Paní Antošová, Proboštov, připomněla problematiku stavebních úřadů. Nesouhlasí s plošným rušením. Pokud na to některá obec nemá prostředky, měla by tuto činnost předat. Jinde by měly tyto úřady zůstat. Požádala, aby se touto problematikou nadále zabývala Kancelář Svazu. Ing. Vlasák uvedl, že byl v tomto smyslu informován ministr vnitra Gross. Souhlasí, že pokud to je pro stát neekonomické a obec je ochotna na tuto činnost doplácet, měl by tam úřad zůstat. K tomu JUDr. Průša dodal, že Svaz tlumočil zásadní nesouhlas s návrhem, že stavební úřady by byly pouze na pověřených obcích III. typu. Nyní je návrh k projednání ve Výboru pro veřejnou správu - poslanci mají k dispozici stanovisko Svazu. Pan Strakoš, Příbor, poukázal na návrh pana Petržely, který byl přednesen na Sněmu. Pan Petržela ho požádal, aby jeho návrh znovu otevřel na zasedání Rady. Návrh byl sepsán do dvou bodů s tím, že by bylo provedeno tzv. "malé referendum": - má se Svaz zabývat otázkou přímé volby starostů? - má se Svaz zabývat otázkou odměn uvolněných členů zastupitelstev (starostů, primátorů atd.), kteří tuto funkci již dále (v dalším volebním období) nebudou zastávat? Navrhl uložit Předsednictvu Svazu zjistit pomocí INSu nebo u názorovou hladinu členů Svazu a výsledky předložit na příštím zasedání Rady Svazu (v prosinci). Ing. Vlasák uvedl, že je možné pomocí u toto zjistit a na základě došlých výsledků bude navrženo řešení, které bude projednáno na zasedání Předsednictva Svazu, příp. bude následně předloženo na zasedání Rady Svazu. upraveno ze zápisu před volbami Předsednictva informační servis č. 7/2003 strana 7

8 PŘEDSEDNICTVO SMO ČR po VIII. Sněmu Svazu Předseda Ing. Oldřich Vlasák předseda primátor města Hradec Králové MUDr. Pavel Bém čestný předseda primátor hl. m. Prahy Výkonný místopředseda Jaromír Jech výkonný místopředseda Místopředsedové Ing. Jiří Šneberger místopředseda za Komoru stat. měst primátor města Plzně Josef Bezdíček místopředseda za Komoru obcí starosta obce Čermná nad Orlicí JUDr. Luboš Průša místopředseda za Komoru měst starosta města Písek Členové Předsednictva Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. primátor města České Budějovice Anna Knobová starostka obce Liběšice Ing. Ladislav Kryštof starosta města Uherský Brod Ing. Ivan Černý starosta města Úvaly Mgr. Květa Halanová starostka města Jílové u Prahy Ing. Tomáš Jirsa starosta města Hluboká nad Vltavou informační servis č. 7/2003 strana 8

9 HRADECKÁ DEKLARACE K PŘIPRAVENOSTI SAMOSPRÁV NA VSTUP DO EU Vážené dámy a pánové, datum vstupu do Evropské unie se nezadržitelně blíží, proto je nutné položit si otázku, jak jsme na vstup my, jako zastupitelé i jako členové asociace zastupující zájmy samospráv, na vstup připraveni. Jako předseda Svazu musím říci, že příprava samospráv i naší asociace na vstup do EU stojí vysoko mezi prioritami naší činnosti Svazu měst a obcí České republiky. Dokladem toho je i to, že se v předvečer Sněmu konalo pracovní setkání, na kterém se sešli zástupci Svazu s reprezentanty slovenské, maďarské, estonské, holandské a rakouské asociace, aby diskutovali o připravenosti místních samospráv a jejich asociací na vstup do Evropské unie. Velmi přínosné bylo porovnání obav a očekávání asociací samospráv přistupujících zemí se zkušenostmi těch, které byly v Unii od jejího počátku - Holandsko - a které přistoupily před několika lety - Rakousko. Závěry tohoto setkání jsou následující: 1. Účastníci setkání se shodli na tom, že: 1.1 Za největší rizika pro samosprávy v souvislosti se vstupem do EU považují nedostatek informací o vstupu na místní úrovni. Z toho pak vyplývá malá připravenost samospráv na důsledky vstupu. Například v oblasti migrace hrozí příliv lidí z oblastí s vysokou nezaměstnaností do lokalit s nízkou mírou nezaměstnanosti, která je vzdálena jen několik desítek kilometrů. Česká republika ani ohrožené lokality nejsou připraveny řešit ekonomické a sociální důsledky takového volného pohybu osob. Stejně tak je možno očekávat odliv vysoce kvalifikovaných odborníků do vyspělých zemí nynější "evropské patnáctky". 1.2 Nedostatek informací a nedostatečná obhajoba zájmů samospráv na evropské úrovni také může posílit centralizační tendence. Národní vlády odevzdávají část svých kompetencí Bruselu, spolu pak činí rozhodnutí, která stále více ovlivňují činnost samospráv. Zkušenosti Rakouska potvrzují, že v době vstupu Rakouska do EU, tj. v roce 1995, na činnost samospráv mělo vliv pouze několik směrnic, k dnešnímu dni je to již několik stovek. Pro přistupující země je nebezpečí centralizace vážnější tím, že jejich národní vlády mají závažné nedostatky v zapojování samospráv do raného stádia tvorby politik, které mají dopad na jejich činnost a v partnerském přístupu samosprávám a jejich asociacím. V přistupujících zemích chybí dialog vlády s asociacemi v rámci strukturovaného konzultačního procesu. 1.3 Další rizika spočívají v nepřipravenosti národních vlád přistupujících zemí institucionálně zajistit čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů a kohezního fondu a v nedostatečném zapojení samospráv do tohoto procesu. 2. Účastníci se dále shodli na tom, že členství přinese samosprávám i nesporné výhody, zejména očekávají: 2.1 Příznivý ekonomický vývoj. 2.2 Posílení role samospráv na evropské a tím i na národní úrovni, a to zejména prostřednictvím snadného přístupu k informacím, globální spolupráci (networkingu), zastoupení ve Výboru regionů i v evropských asociacích samospráv. 2.3 Možnost využívat strukturální pomoci a podporu vytváření komplexních programů a politik na rozdíl od úzkého zaměření se na individuální projekty. 2.4 Rozvoj a posílení partnerství a spolupráce mezi různými úrovněmi veřejné správy, podnikatelské sféry i občanské společnosti. 2.5 Posílení principu solidarity mezi regiony a státy s různou úrovní ekonomické výkonnosti, a zároveň zvyšování konkurenceschopnosti regionů postižených ekonomickými a sociálními problémy. 2.6 Kvalitnější legislativu a její uvedení do praxe, podporu konkurence a kvality veřejných služeb, a v jejich důsledku zlepšení situace například v oblasti životního prostředí nebo sociálních služeb. 3. Účastníci se dále zabývali změnou rolí asociací samospráv po vstupu do EU. Shodli se na tom, že evropská problematika přestane být v mnohých ohledech problematikou zahraniční a stane se problematikou vnitřní. Cílem asociací tedy je ovlivnit legislativu i podobu různých politik v raném stádiu jejich tvorby: 3.1 Národní asociace musí být schopny sdílet a vyměňovat si informace, být jeden až dva roky napřed, podílet se na tvorbě politik a legislativy a pak lobbovat za jejich konečnou podobu u evropských institucí. 3.2 Vzhledem: a) k nízké vybavenosti úředníků národních vlád přistupujících zemí vyrovnat se jak po jazykové, tak odborné stránce s evropskou problematikou a b) k nedostatku informací o důsledcích vstupu na samosprávy i absenci kvalitní a účinné strategie přípravy úředníků samospráv na vstup, musí národní asociace poskytovat svým členům podporu a servis i v této oblasti evropské problematiky a být schopny získávat, zpracovávat informace a podporu i vyjednávat přímo v evropských institucích. 3.3 Z těchto důvodů je nutno, aby se národní asociace dále profesionalizovaly a byly aktivní, získávaly kontakty na evropské úrovni a prosazovaly zájmy samospráv i prostřednictvím navázaných kontaktů. Vážené dámy a pánové, považuji výsledky setkání národních asociací za natolik relevantní, že navrhuji, abychom je nazvali "Hradeckou deklarací". Vás, dámy a pánové, prosím, abyste tyto závěry podpořili. Svaz je předá vládě České republiky a vyzve ji, aby ve spolupráci se Svazem navrhla a uskutečnila konkrétní aktivity na podporu samospráv při vstupu do EU, a to zejména v oblastech informování samosprávy o důsledcích vstupu na samosprávnou úroveň a účinného zapojení samospráv do tvorby, konzultací a zavádění politik EU, které se jich dotýkají. V Praze dne 12. června 2003 Ing. Oldřich Vlasák primátor Hradce Králové předseda Svazu měst a obcí České republiky informační servis č. 7/2003 strana 9

10 Z KOMISÍ Školská komise jednala 22. května v Praze Nový školský zákon Dr. Štiková informovala přítomné, že podle jejích informací je pracovní verze nového školského zákona již k dispozici některým organizacím, např. Magistrátu hl. města Prahy a Asociaci krajů ČR, které o tomto zákonu již oficiálně jednají. SMO ČR zákon zatím k vyjádření nedostal. Přítomní se shodli, že pokud z pohledu Ministerstva školství již není Svaz oficiálním připomínkovým místem, je třeba tuto situaci řešit. Mgr. Váňa k tomuto podotkl, že o tom, kdo bude osloven v souvislosti s připomínkováním školského zákona, rozhoduje ministryně školství. Dále informoval, že jednal s náměstkem ministryně p. Píclem, se kterým si v souvislosti s problematikou tohoto zákona domluvil na dne 2. června 2003 schůzku. Přítomní se shodli, že je třeba znovu obnovit pozici SMO ČR ve vztahu k Ministerstvu školství. Všechny požadavky a problémy budou předneseny na schůzce s p. Píclem. paní Nohýnková, slečna Vozábalová Hygienické vyhlášky (č. 106 a 107/2001 Sb.) Mgr. Váňa informoval, že lhůta na splnění požadavků těchto vyhlášek se prodloužila do , s výjimkou vybavení jídelen. Je ovšem možné si požádat o výjimku, např. když není možno budovu přestavět dle současných požadavků. Je třeba rozlišit, které požadavky jsou oprávněné a splnitelné a v jakém časovém horizontu je možné je splnit. Přítomní doporučili zapracovat do novely vyhlášek i odklad na vybavení a lhůtu stanovenou ve vyhlášce ještě prodloužit, a to do V každém případě je potřebné, aby byly výjimky udělovány. Evropský sociální fond PhDr. Štiková seznámila přítomné s problematikou zajištění administrativních kapacit a realizaci opatření podporovaných z Evropského sociálního fondu (ESF), která jsou v gesci MŠMT. Bude možno čerpat ze tří programů týkajících se podpory vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, a to formou dotací. V instrukcích je řečeno, že je program vhodný i pro základní školy. Přítomní diskutovali o problematice ESF obecně. Dagmar Nohýnková uvedla, že by bylo dobré, aby pracovník Kanceláře dámy Tůmová, Suková a Soukupová SMO ČR, který má tuto problematiku na starosti, spolupracoval s pracovníky krajů a předávali si tak vzájemně informace a zkušenosti. Podle jejího názoru by bylo třeba podepsat memorandum o spolupráci s Asociací krajů ČR. Výroční zprávy škol Členové komise seznámili ostatní přítomné se systémem zpracování zpráv v jednotlivých krajích. Většinou kraj vypracuje osnovu, podle které se zpracovatelé zprávy řídí a zasílají tyto zprávy na kraj. V Praze školy zasílají zprávy na Magistrát hl. m. Prahy, kam jsou kromě toho předávány tyto zprávy ještě sumarizované zřizovateli. Různé Mgr. Váňa informoval o některých změnách zákonů a vyhlášek projednávaných v současné době v Poslanecké sněmovně. Nejvíc přítomní diskutovali o schválení funkce třídního asistenta. Shodli se, že je důležité, aby s tímto místem bylo počítáno v normativech. -evv- Komise cestovního ruchu se sešla 9. června v Šumperku Spolu s předsedou komise panem Zerzáněm přivítal přítomné členy komise i jejich hosty starosta města Šumperka Mgr. Zdeněk Brož. Seznámil je zároveň s některými zajímavými aktivitami Šumperka. Představení sdružení cestovního ruchu Členům komise byla představena dvě sdružení cestovního ruchu, která fungují již několik let a mohou se tedy s ostatními podělit o své, možno říci poměrně bohaté, zkušenosti. Nejprve to bylo Sdružení cestovního ruchu Slovácko, potom Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky. Zástupci obou sdružení se vyjadřovali především k otázce destinačního managementu, což byl hlavní bod jednání komise. Jednoznačně se shodli na tom, že destinační management je zatím spíše jen "zbožným přáním". Většinou ho představuje jeden až dva zaměstnanci a při současných podmínkách možno říci "nadšenci". Destinační management může formovat "zdola", tuto skutečnost asi nikdo nepopírá, ale je nutná i ekonomická podpora "shora". Problematiku managementu destinací shrnula ve svém písemném vyjádření Ing. Šárka informační servis č. 7/2003 strana 10

11 mgr. Váňa a mgr. Panušková Tittelbachová z katedry marketingu a obchodu Západočeské university v Plzni. Mimo jiné v něm konstatovala, že v našem státě také zcela chybí systém odborné přípravy a celoživotního vzdělávání se stanovením kvality odborné způsobilosti pracovníků v cestovním ruchu. Toto vyjádření obdrželi všichni přítomní a plně jej podpořili. Mgr. Domesová k tomu dodala, že zatím bohužel necítí zájem o rozvoj cestovního ruchu ani ze strany krajů, konkrétně tedy jejich Jihomoravského. Ing. Jalůvka, předseda Komise cestovního ruchu Asociace krajů, na to reagoval slovy: Všechno je především v lidech. V Moravskoslezském kraji dosahuje rozvoj cestovního ruchu velmi dobré úrovně, přitom s podporou státu ani nijak nepočítá. Je to skutečně asi hodně věcí místních podmínek a zájmu pracovníků. Pro lepší srovnání podmínek v jednotlivých krajích bylo nakonec s ing. Jalůvkou předběžně domluveno společné jednání KCR Svazu měst a obcí a KCR Asociace krajů. Poslanec Vykydal ve svém příspěvku konstatoval, že stát by měl především upravit podmínky pro podnikatele v cestovním ruchu. Jinak by ale cestovní ruch měl dle jeho názoru přejít komplet na kraje. Za nejdůležitější ale považuje vzájemné sdružování se za účelem rozvoje CR a dobrou spolupráci. Věří, že subjekty působící v cestovním ruchu si začnou uvědomovat význam této vzájemné spolupráce. Zákon č. 159 o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu V návrhu novely tohoto zákona, který předložilo MMR, vidí členové komise dvě sporné věci. Je to pojištění cestovních kanceláří ve smyslu ochrany spotřebitele, které považují za nedostatečné, a problematika průvodcovské činnosti, tzv. černých průvodců. Optimální by bylo, aby průvodci byli kvalifikovaní k této činnosti složením průvodcovských zkoušek. Je to ale v současné době možné požadovat? Mnohde dnes provázejí studenti a tímto omezením by mohlo dojít i k celkovému omezení cestovního ruchu. Dle názoru pana Vykydala by si podmínky pro výkon průvodcovské činnosti měl stanovit každý region sám, podle místních podmínek, stát by do tohoto vztahu zasahovat rozhodně neměl. Předseda komise vyzval všechny přítomné, aby se nad tímto problémem zamysleli a konečné stanovisko komise bylo možno formulovat při příštím jednání komise. -len- Kontrolní komise v novém složení zasedala 12. června v Praze Ustavující jednání Kontrolní komise zahájil dosavadní předseda komise Ing. Valenta. Požádal o vzájemné představení a nové členy seznámil s náplní a způsobem práce komise. Volba předsedy a místopředsedy Kontrolní komise Na funkci předsedy komise byl navržen její dosavadní předseda Ing. Jaromír Valenta. Svoji kandidaturu přijal. Kontrolní komise zvolila ing. Jaromíra Valentu, starostu města Modřice, předsedou Kontrolní komise SMO ČR pro období mezi VIII. a IX. Sněmem (hlasování 7 pro, 1 se zdržel). Místopředsedou Kontrolní komise byl navržen pan Karel Smutný, se svojí kandidaturou rovněž souhlasil. Kontrolní komise zvolila pana Karla Smutného, starostu obce Klenčí pod Čerchovem, místopředsedou Kontrolní komise SMO ČR pro období mezi VIII. a IX. Sněmem (hlasování 7 pro, 1 se zdržel). Příprava na jednání Rady Ing. Valenta seznámil členy komise s podkladovými materiály pro 1. zasedání Rady Svazu. Podrobněji se potom zabývali v popředí pánové Janča a Tichavský členové KK - Maják, Heřman a Martinic informační servis č. 7/2003 strana 11

12 Bezpečnostní komise zasedala 12. června v Praze Závěry VIII. Sněmu SMO ČR Předseda Komise Ing. Ladislav Kryštof seznámil přítomné členy se závěry VIII. Sněmu Svazu, především pak se závěrečným prohlášením ke sněmovému materiálu Vztah stát obce v krizových situacích. Úkol vyplývající ze závěrů VIII. Sněmu Svazu pro Bezpečnostní komisi je návrh opatření v rámci novelizace legislativy týkající se krizového řízení. Člen Komise Ing. Vladimír Vlček upozornil na Tiskové prohlášení kolegia primátorů statutárních měst. Kolegium se sešlo na jednání ve statutárním městě Brně 27. a 28. února 2003 a zabývalo se mimo jiné problematikou tzv. krizové legislativy v územně členěných statutárních městech. Primátoři konstatovali, že krizový zákon, zákon o IZS a další navazující prováděcí předpisy v platném znění nezohledňují specifika územně členěných statutárních měst dané jim zákonem o obcích. Tato situace může přinést určité nejasnosti při řešení krizových situací, které mohou být pouze dílčím způsobem řešeny osobním přístupem jednotlivých primátorů, jako předsedů bezpečnostních rad. Ing. Vlček dále informoval, že primátoři požádali Ministerstvo vnitra o změnu krizové legislativy takovým způsobem, aby v procesu krizového řízení bylo počítáno i se specifiky statutárních měst, které zejména svou velikostí, počtem obyvatel a možnými rizikovými faktory převyšují rámec menších obcí a vyžadují si speciální právní úpravu. V delším časovém horizontu pak jde o zjednodušení a sladění celé branněbezpečnostní legislativy včetně zákona o krizovém řízení a zákona o integrovaném záchranném systému, jakož o pregnantní vyjasnění všech finančních toků k zabezpečování dané problematiky. Kancelář Svazu rozešle členům Bezpečnostní komise materiály vztahující se k řešení povodňové a popovodňové situace v roce 2002 a Bezpečnostní komise stanoví priority své činnosti po VIII. Sněmu SMO ČR. Zdravotní prohlídky hasičů Garant Bezpečnostní komise Dagmar Plachá informovala členy Komise, že Svaz sdělil svůj názor na zdravotní prohlídky hasičů v rámci připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády o posu- Návrhem na změny rozpočtu Svazu v roce Změny v rozpočtu jsou navrhovány ze dvou důvodů: 1)Do rozpočtu Svazu na rok 2003 nebyla zahrnuta krajská setkání (i když byla nedílnou součástí příprav VIII. Sněmu, je třeba tuto aktivitu vzhledem k jejímu rozsahu a finanční náročnosti sledovat ve výdajové části rozpočtu samostatně), rozpočet se doporučuje navýšit o Kč. 2)Předsednictvo Svazu schválilo založení dceřiné společnosti Svazu a holandské VNG International, která bude působit v oblasti strukturálních fondů. Na administrativní přípravu projektu a přípravu podnikatelského záměru doporučilo uvolnit částku Kč (z přebytku hospodaření). Kontrolní komise uvedené změny rozpočtu schválila s tím, že práce spojené se založením dceřiné společnosti Svazu bude podrobně sledovat. -lenzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Svaz zásadně nesouhlasí s navrhovaným systémem zdravotních prohlídek členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Takové opatření by vedlo dle průzkumu Svazu k ukončení činnosti téměř 50 % jednotek sborů dobrovolných hasičů. Menší obce by tuto činnost dle navrženého nařízení vlády finančně nezvládly. Důležitost existence sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků přitom potvrdily zkušenosti z povodňové a popovodňové situace nejen v roce 1997, ale opět s důrazem v roce Jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou rovněž organizátory společenského a kulturního života, v malých obcích mnohdy jedinými. Svaz postrádal v materiálu varianty řešení hrazení lékařské prohlídky (vstupní, periodické, výstupní) členům dobrovolných hasičů v případě, že obec nebude mít finanční prostředky na lékařské prohlídky. Nezodpovězena zůstává otázka, proč náklady na periodické prohlídky mají být hrazeny ze zdravotního pojištění členů sborů. Z předloženého návrhu Nařízení vlády lze usuzovat, že dojde ke snižování počtu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Předseda Komise Ing. Kryštof upozornil na finančně nevyjasněné problémy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, která má povinnost finančně vykrýt různé akce. Odvodní řízení branců Členové Komise konstatovali, že v současné době jsou tři odvodní řízení, poté následuje rozhodnutí hejtmana kraje, které už obec nemá k dispozici. Komise doporučila, aby odvodní řízení bylo dvakrát ročně, zdravotní prohlídka brance v 18-ti letech bez ohledu na to, zda a kdy bude ustanovena profesionální armáda. Informace fy Qbizm technologies v rámci návrhů Svazu Informovanost obyvatelstva v krizových situacích a následné projednání s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem informatiky Členové Komise se seznámili s prezentací fy Qbizm technologies, která byla projednána i na příslušném referátu Ministerstva vnitra v rámci spolupráce se Svazem měst a obcí České republiky při přípravě novelizace legislativy v rámci krizového řízení. Komise doporučila oslovit jménem předsedy Svazu písemně ministra vnitra a požádat ho o názor Ministerstva vnitra na tuto doplňkovou formu v rámci integrovaného záchranného systému nejen při živelních katastrofách. -dap- Komise ISMO jednala 17. června v Praze Portál veřejné správy (PVS) RNDr. Renčín informoval o dopisu od náměstkyně Ing. Bérové z MI, která se na něj obrátila s návrhem, aby KISMO se stala jedním z partnerů spolupracujících na projektu Portálu veřejné správy a bylo by užitečné, aby KISMO měla své zástupce i v pracovních skupinách PVS. RNDr. Renčín sdělil, že dosud je 7 pracovních skupin. informační servis č. 7/2003 strana 12

13 Komise se dohodla na nominaci do pracovních skupin takto: PS1 Životní situace p. Řepa, p. Klíma, Ing. Hrabánková, Mgr. Střelák (předběžně) PS2 Adresář - p. Klíma, Mgr. Střelák PS3 Meziresortní koordinační komise p. Čapka, Ing. Švec PS4 Číselníky p. Klíma, Ing. Hrabánková PS5 Infrastruktura p. Řepa, Ing. Galbavý, Ing. Švec (výhledově) PS6 Propojení p. Čapka, Ing. Zbranek PS7 Implementace p. Čapka, Ing. Šolc pracovní skupina pošta RNDr. Renčín RNDr. Renčín sdělil, že zašle oficiální návrh za města a obce na MI ČR s tím, že požadujeme, aby členové komise byli navrženi do pracovních skupin PVS. Paní Plachá z Kanceláře SMO však upozornila, že nominované delegáty komise musí schválit Předsednictvo Svazu (hájit tam budou nikoli pouze zájmy komise, ale celého Svazu!). Oficiální návrh pak bude na MI zaslán z Kanceláře Svazu. RNDr. Renčín sdělil, že tedy Kancelář SMO ČR toto zařídí, ale upozornil, že dopis s návrhem musí být zaslán v pátek dne na MI ČR náměstkyni Ing. Daně Bérové. Návrh zákona o dani z nemovitostí Ing. Černý shrnul nejpodstatnější navrhované změny oproti stávajícímu systému. Pro obce je největší změnou možnost v rámci samostatné působnosti zvýšit, či snížit o jeden až tři koeficienty v členění koeficientů. Systém výpočtu daně zůstává stejný u staveb, naopak se zásadně změní u pozemků. U pozemků bude základ daně vycházet z hodnoty nemovitosti. Vychází se především z obvyklých cen pozemků v dané lokalitě. Obec, pokud nestanoví jinak, vypracuje mapu hodnotových zón. Celkový výběr daně z nemovitostí by se měl zvýšit zhruba o 1,5 mld. na 6 miliard Kč, alespoň takto je to uvedeno v důvodové zprávě zákona. Je ovšem otázka, jak budou obce zvyšovat nebo snižovat koeficienty. Další výraznou změnou je, že se budou danit i zastavěné pozemky. Přítomní se shodli, že je třeba daň z nemovitosti valorizovat. Členové komise uplatňují především následující připomínky: - pozemky důležité pro obranu státu by měly být předmětem daně, - od daně by neměly být osvobozeny pozemky spravované Pozemkovým fondem ČR, Českou konsolidační agenturou a Fondem národního majetku, - mělo by být jasněji definováno, do jaké výše může obec zvýšit koeficient pro výpočet daně u pozemků. Finanční komise v zásadě souhlasí s návrhem zákona o dani z nemovitostí, ovšem s přihlédnutím ke vzneseným přikomunikační platformy informatiků Statutárních měst. Oslovil informatiky s žádostí o vyjádření, zda mají zájem o vytvoření komunikační platformy informatiků statutárních měst. S vytvořením platformy souhlasí Jihlava, Brno, Most, Teplice, Karlovy Vary, Praha a Ostrava. Členové komise se shodli na diskusní platformě s KISMO a možnosti založení paralelní pracovní skupiny. Plán práce KISMO na 2. pololetí - Portál veřejné správy - Komunikační infrastruktura - požádat o zaslání plánu na jednání OPS - koordinovaná metodická podpora rozvoje informatiky ve spolupráci měst a obcí, SMO s kraji a Ministerstvem informatiky - v zahraniční oblasti podporovat Projekt v rámci Programu malých projektů Phare, podporovat snahu CEMRU o posílení politické role a vlivu asociací samosprávy na činnost zejména ELANETU, podpora spolupráce v rámci V4 v návaznosti na EAP - mobilní telekomunikace ve službách úřadu - problematika vydávání dat z katastru Z různého RNDr. Renčín informoval o chystaných služebních cestách, kterých se zúčastní: - egovernment konference, Como (Itálie) červenec - První světový summit měst a místních úřadů v informační společnosti, Lyon (Francie) prosinec - Světový summit o informační společnosti, Geneva (Švýcarsko) prosinec -mag- Finanční komise zasedala 17. června v Praze Zahraniční aktivity Svazu, priority a koordinace s aktivitami KISMO Mgr. Jabůrková, vedoucí zahraničního oddělení Kanceláře SMO ČR, seznámila přítomné s návrhem priorit zahraničních aktivit SMO ČR a s přípravou Projektu v rámci Programu malých projektů Phare (Phare 2003), který má být zpracován a předložen 1. srpna Informace o přípravě tohoto projektu jsou vyvěšeny na webu SMO. Ing. Šolc zkráceně podal informace o organizaci TeleCities, o mezinárodní organizaci Global Cities Dialogue a britské asociaci IT manažerů SOCITM. Členové komise se shodli na způsobu zapojení do zahraničních aktivit. Stěžejní prioritou KISMO je oblast informatiky po vstupu do EU, spolupráce se Slovenskem a skupinou V4, dále zapojení do spolupráce s org. ELANET, TeleCities a Global Cities Dialogue. Zhodnocení OPS 5/03, Atestace Pan Cyril Čapka informoval o jednání OPS, které proběhlo 22. května 2003 a hlavním bodem byla atestace. Členové komise budou požadovat po MI oficiální stanovisko k atestacím a zajištění vyvěšení potřebných informací na webu ministerstva. Příprava platformy pro komunikaci informatiků statutárních měst Ing. Šolc seznámil přítomné s první fází příprav k vytvoření informační servis č. 7/2003 strana 13

14 pomínkám. FK upozorňuje, že tato daň nebyla již deset let valorizována, proto je zvýšení této daně opravdu potřebné. Finanční konference ( říjen 2003) Mgr. Váňa předložil přítomným návrh programu 6. Celostátní finanční konference - Finanční správa a rozvoj měst a obcí v ČR. Přítomní se shodli, že by programová náplň konference neměla být tak podrobná, jako tomu bylo při minulé konferenci. Přednášející, kteří budou z řad politiků, by se měli zaměřit na věcnou stránku, neměl by vzniknou jakýsi "polický boj", z tohoto důvodu by měli být mluvčí voleni napříč polickým spektrem. Členové komise navrhli doplnění programu o aktivní finanční politiku obcí - portfolia (oslovit Ing. Berku FSK), u bodu Vstup ČR do EU uvést konkrétní případy a programy. Dále navrhli zařadit problematiku státního rozpočtu. Zvýšení DPH Přítomní diskutovali o plošném zvýšení DPH u některých položek na 22 %. Jisté zvýšení očekávali, ale nemělo by to být nad 20 %. Shodli se, že je třeba, aby se orgány Svazu tímto zabývaly. Finanční komise nesouhlasí s plošným zvýšením DPH, a proto žádá předsedu Svazu Ing. Vlasáka, aby toto stanovisko prezentoval dopisem adresovaným Senátu Parlamentu ČR. Priority komise na další období - návrh státního rozpočtu - věcný záměr zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí - daň z příjmu -evv- Finanční subkomise SMO ČR se sešla 19. června Finanční konference Témata konference budou obecnější než předloni. Členové subkomise navrhují připravit doprovodný program pro odborné pracovníky obecních úřadů, diskusní formou v rozsahu max. 3 hodin. Navrhují následující tři témata: a) Problémy spojené s čerpáním dotací z veřejných rozpočtů a z fondů EU - obsahem tohoto bodu by měl být hlavně jakýsi návod, čeho se při čerpání dotací vyvarovat a jak řešit případné problémy b)zkušenosti s aplikací zákona o finanční kontrole c) Slaďování zákona o účetnictví s legislativou EU Dále k programu finanční konference: 1. Komunální leasing Problémem tohoto produktu pro obce je, že nemají na rozdíl od podnikatelských subjektů výhodu daňové úspory. 2.DPH Novelu zákona schválila Poslanecká sněmovna (tisk 205), nyní bude novelu projednávat Senát. Jaký dopad bude mít zvýšení DPH na obce, zatím není jasné. 3. Aplikace zákona o finanční kontrole ve veřejné správě - stav po poslední novele č. 123/2003 tohoto zákona, v praxi dělá problém kontrola příspěvkových organizací, není jasné, do jaké hloubky by se měly tyto organizace kontrolovat. Finanční subkomise doporučuje zjednodušit kontrolní hierarchii. Pro malé organizace je velmi obtížné personálně zajistit veškeré požadavky plynoucí z tohoto zákona. Dále je třeba přesněji definovat význam položek závěrečných zpráv o výsledcích kontrol a celé je zjednodušit. -evv- Komora statutárních měst (Kolegium primátorů) zasedala 19. a 20. června v Liberci Z usnesení: Z diskuse o zkušenostech s činností Městské policie ve smyslu novely zákona 553/1991 Sb. vyplynulo následující usnesení: - Primátoři považují za přínosné uzavírání veřejnoprávních smluv o vzájemné výpomoci mezi jednotlivými municipalitami při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zabezpečování velkých kulturních a sportovních akcí. - Primátoři považují za problémovou obtížnou vymahatelnost práva, která omezuje důsledné zajišťování bezpečnosti ve městech a obcích. - Kolegium primátorů konstatuje, že rozsah pravomoci městské policie nesmí vést ke snížení působnosti Policie ČR v oblasti řízení dopravy a veřejného pořádku. Kolegium primátorů podporuje návrh vlády na bezúplatný převod státního majetku využívaného obcemi těmto obcím s tím, že nakládání s nemovitostmi nebude upraveno žádnými podmínkami pro nabyvatele. Kolegium primátorů konstatuje, že na základě zkušeností a ekonomických analýz doplácí statutární města na výkon státní správy cca 25 % skutečných nákladů. Požaduje, aby výkon státní správy byl hrazen v takovém rozsahu, jaký stát ve smyslu reformy veřejné správy požaduje. Kolegium primátorů po vzájemné výměně názorů na případné zvýšení DPH u stavebních prací i dalších služeb pro města a obce upozorňuje, že dojde k nepříznivému dopadu na rozpočty obcí včetně existenčních problémů stavebních firem a dalších podnikatelských subjektů. Kolegium primátorů požaduje zahájení jednání o řešení dopadů výše uvedené změny DPH a pověřuje prezidenta Kolegia ing. Oldřicha Vlasáka přípravou a sjednáním pracovní schůzky. Energetická komise zasedala 25. června v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Podle názoru Ing. Mohelníka (MPO) by se měl tento zákon znovu otevřít. Novela, kterou předložil poslanec Walter Bartoš, je nedostačující. Mělo by se pracovat na novele tohoto zákona jako celku, nikoli řešit pouze problematiku energetických auditů. V následné diskusi k energetickým auditům převládl názor, že energetické audity informační servis č. 7/2003 strana 14

15 Z usnesení: EK žádá Dagmar Plachou, aby připravila dopis jménem Ing. Vlasáka adresovaný Ing. Urbanovi ve smyslu dnešního jednání. Z různého Ing. L'uptovská uvedla, že Teplárenské sdružení ČR je členem mezinárodní organizace EUROHEAT, kde jsou mimo jiné projednávány i směrnice EU týkající se energetiky a kterým budeme muset přizpůsobit naši legislativu. -evvposlanec Urban, člen EK Vít Marek ano, protože mnoho obcí již investovalo do zpracování auditů nemalé finanční prostředky. Je ale třeba řešit případy, kdy je objekt jen částečně rekonstruován nebo se jedná o přístavbu budovy. Jak zástupce MPO, tak zástupce ČEA potvrdili názor SMO ČR, že opakované audity by se dělat neměly. Dále je třeba řešit případy, kdy byl objekt auditován ještě před platností tohoto zákona. Česká republika bude muset implementovat směrnice EU, které s tímto zákonem souvisí. Pracovní skupina k zákonu o hospodaření energií by se měla sejít v druhé polovině července. Poslanec Ladislav Urban, člen hospodářského výboru PSP ČR uvedl, že pozměňovací návrh Svazu přednesl ve 2. čtení zákona na 18. schůzi PSP ČR. Návrh ovšem prošel do 3. čtení tak, jak ho zpracoval poslanec Bartoš. Z usnesení: EK žádá Kancelář Svazu, aby vypracovala dopis jménem předsedy SMO ČR ve smyslu dnešního jednání a prezentovala tak souhlas s precizací novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve smyslu všech předchozích jednání. Energetický zákon Dagmar Plachá informovala, že Svaz k návrhu tohoto zákona posílal připomínkový materiál již předchozímu ministru průmyslu a obchodu Ing. Miroslavu Grégrovi, ale odpověď byla víceméně zamítavá. Ovšem na jednání dne t. r. Ing. Klíma s některými návrhy Svazu souhlasil a vyjádřil se v tom smyslu, že budou projednávány v pracovních skupinách k zákonu a případně do něj zapracovány. Ing. Bubeník (ČEI) předestřel, že asi nejdůležitějším bodem je otevření trhu s elektřinou, které by mělo nastat podle návrhu k Přítomní se shodli, že zákon by měl být přehledný a neměl by být doprovázen velkým množstvím prováděcích předpisů, jak je tomu v současném návrhu. V této věci odeslal předseda Svazu Ing. Oldřich Vlasák dopis současnému ministru průmyslu a obchodu Ing. Milanovi Urbanovi. Koncepce energetické politiky ČR Ing. Mohelník informoval, že zatím byl zpracován 1. návrh koncepce, který bude dán k posouzení vlivu na životní prostředí. V současné době je návrh koncepce předmětem veřejné diskuse. Je vypracováno 6 variantních scénářů. K tomuto bodu byl přizván starosta obce Horní Jiřetín Branko Glavica. Tato obec se nachází na úpatí Krušných hor, kde se těží uhlí. Obce v této lokalitě mají obavy, zda v důsledku uvolnění územních limitů pro těžbu uhlí se nebudou likvidovat, jak již se to ve více případech stalo. Pan starosta upozorňuje, že je možno využít např. hlubinnou těžbu, tím by povrch krajiny zůstal nezměněn. Častým argumentem je, že doly vytvářejí pracovní příležitosti. Podle pana Glavici je možné tvořit pracovní místa i jinak, např. v oblasti cestovního ruchu, a není možné posuzovat pouze ekonomickou stránku bez ohledu na historii obce a vztahu občanů k životu v obci. Ing. Mohelník k tomu konstatoval, že v tuto chvíli nemůže říci nic jiného, než že je vše zatím v prvopočátcích. Pokud by se měly nějaké obce rušit, je nejprve třeba, aby byla výtěžnost zhodnocena řádně předem. Musí se najít kompromisní řešení. Ing. Karásek uvedl, že scénář koncepce je příliš obecný a pro obce tím pádem nic neříkající. Velkým problémem je postoj médií, zvláště pak na severu Čech, kde jsou často přímo uhelnými společnosti dotovány. Podle názoru Ing. Bubeníka by měla část energetické koncepce mít podobu zákona, aby její plnění bylo obecně vymahatelné. Text koncepce je k dispozici na internetových stránkách MPO Zástupci obce Horní Jiřetín žádají SMO ČR, aby oficiálně požádal zpracovatele koncepce MPO o stanovisko týkající se budoucnosti jejich obce. Z usnesení: EK bude pracovat s názory zástupců obce Horní Jiřetín (člen SMO). EK zpracuje stanovisko k předložené koncepci energetické politiky, které bude vyplývat z dosavadních jednání a z dnešních informací a předá ho vedení MPO. informační servis č. 7/2003 strana 15

16 Vy se ptáte, my odpovídáme K právům člena zastupitelstva obce Dotaz: Co všechno je informací ve věci související s výkonem funkce zastupitele ve smyslu ustanovení 82 písm. c) zákona o obcích? Může nově zvolený zastupitel požadovat po úředníkovi smlouvy, dokumenty a jiné podklady zpětně od roku 1990, aniž by se týkaly konkrétně projednávané věci, s odůvodněním "že si chce udělat přehled o činnosti úřadu?" Odpověď: Jedním z práv, který zákon výslovně přiznává členovi zastupitelstva obce je právo vyjádřené v 82 písm. c), v němž je uvedeno: Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. Stojí za povšimnutí, že v současném znění, tedy po novele zákonem č. 313/2002 Sb. je použito tvaru množného čísla ( souvisejí s výkonem jejich funkce ) ačkoli v úvodní větě 82 zákona o obcích je uveden člen zastupitelstva obce a nikoli členové. Vyvstává pak Mgr. Alžběta Panušková otázka, zda-li jde pouze o chybu v psaní (v původním znění návrhu zákona, kterým se měnil zákon o obcích tisk 1156 bylo uvedeno souvisejí s výkonem jeho funkce, přičemž nelze dohledat žádný z pozměňovacích návrhů, kterým by byla v průběhu legislativního procesu tato část ustanovení 82 písm. c) změněna) nebo má být tímto řečeno, že informace má souviset s výkonem funkce konkrétního zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu nebo zaměstnance právnické osoby, kterou obec založila nebo zřídila. Stejná úprava je obsažena i v zákoně o krajích v 34 odst. 1 písm. c) po novele zákonem č. 231/2002 Sb. Za této situace se tudíž nabízejí dvě možnosti výkladu. 1) Budeme-li nejprve vycházet při výkladu 82 písm. c) zákona o obcích z účelu, který je tomuto ustanovení přikládán, lze říci toto: Důvodová zpráva k návrhu zákona o obcích uvádí, že práva přiznaná členu zastupitelstva obce vytvářejí podmínky pro řádný výkon jeho funkce. Domnívám se, že výkon funkce je třeba chápat v jeho aktivní podobě a informace, které má člen zastupitelstva právo od zaměstnanců uvedených v 82 písm. c) požadovat, musí mít přímý vztah k jeho činnosti a úkolům vyplývajících z jeho funkce. Přičemž okruh záležitostí, které mohou souviset s výkonem funkce člena zastupitelstva obce se může lišit v závislosti na tom, jde-li pouze o řadového zastupitele nebo je zároveň členem rady či členem výboru nebo komise. To však samozřejmě neznamená, že by informace musela nutně souviset jen s aktuálně (či v blízké době) projednávanou věcí nebo se týkat jen období, po které člen zastupitelstva působí ve své funkci. Je pravděpodobné, že se tyto informace budou v řadě případů týkat i záležitostí, o nichž bylo rozhodováno či jednáno v předchozích funkčních obdobích, neboť nově zvolené zastupitelstvo navazuje ve své práci na činnost svých předchůdců. Na druhou stranu je však třeba přiznat, že bude těžké v konkrétním případě posuzovat, nakolik daná informace souvisí s výkonem funkce. Splnění této podmínky nelze totiž vždy hodnotit zcela objektivně. (Člen zastupitelstva obce může považovat za důležité a potřebné pro objasnění konkrétního případu získání i takových informací, u nichž zaměstnanci, po kterých je poskytnutí takových informací požadováno, nebudou právě onu souvislost spatřovat.) Nelze tedy jednoznačně vymezit, kam až může člen zastupitelstva obce při výkonu svého práva zajít, aby byla stále ještě splněna podmínka stanovená zákonem (souvislost s výkonem funkce). Je proto třeba vycházet z obecného smyslu tohoto ustanovení, kde zákonodárce zakotvil právo člena zastupitelstva obce požadovat informace, jejichž získání a znalost jsou v mnoha případech nezbytným podkladem k rozhodování, zároveň však výkon tohoto práva omezil podmínkou, že požadované informace souvisejí s výkonem jeho funkce. Tím by mělo být také vyjádřeno, aby člen zastupitelstva obce nad míru, která je potřebná pro výkon jeho funkce, nezatěžoval svými požadavky zaměstnance. 2) Pokud budeme dané ustanovení vykládat v druhém smyslu a vycházet při tom pouze z gramatické interpretace, může se výklad výrazů informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce (tedy funkce zaměstnanců) zdát na první pohled jasnější a vzbuzující menší pochyby. To však jen pokud nebudeme pojem výkon funkce chápat v jeho užším významu, tedy takovém, který vyplývá ze zákoníku práce. V opačném případě, budeme-li se striktně držet právní terminologie obsažené v zákoníku práce, zjistíme, že termín funkce je v tomto zákoně užíván v souvislosti jen s některými pracovními poměry. Jedná se o pracovní poměry založené volbou nebo jmenováním ( 27 zákoníku práce), přičemž do této kategorie je nutno řadit i případy, kdy ke jmenování nebo volbě dojde již za trvání pracovního poměru. Přikloníme-li se k tomuto výkladu, pak by to v praxi znamenalo, že by členové zastupitelstva obce byli oprávněni získávat informace jen od úzkého okruhu zaměstnanců (jde pouze o vedoucí zaměstnance), čímž by byl ale do značné míry snížen smysl a význam tohoto ustanovení. Mgr. Alžběta Panušková informační servis č. 7/2003 strana 16

17 Je cesta součástí konkurzní podstaty? Dotaz: Může správce konkurzní podstaty prodat cestu, lépe řečeno povrch cesty, protože pozemky pod ní jsou různých vlastníků, a může tuto cestu koupit obec, aby tuto cestu zachovala? Je rozdíl v tom, zda je a nebo není zapsaná na katastru nemovitosti, když v tomto stavu je od roku 1982? Odpověď: Podle 6 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů se konkurs týká majetku, který patřil dlužníkovi v den prohlášení konkursu, anebo který nabyl za konkursu. Jestliže je tedy zmíněná cesta ve vlastnictví úpadce, tvoří součást konkursní podstaty. Úpadce má povinnost ze zákona neprodleně sestavit a odevzdat správci seznam svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků, věřitelů a jejich adres, odevzdat správci své účetnictví i všechny potřebné doklady a poskytnout mu nutná vysvětlení. Správce konkursní podstaty provede podle pokynů soudu soupis konkursní podstaty za použití seznamu předloženého úpadcem a za součinnosti věřitelského výboru. Soupis konkursní podstaty je listinou, která správce opravňuje ke zpeněžení sepsaného majetku. Jsou-li pochybnosti, zda věc, právo nebo jiná majetková hodnota náleží do podstaty, zapíše se do soupisu podstaty s poznámkou o nárocích uplatněných jinými osobami anebo s poznámkou o jiných důvodech, které zpochybňují zařazení věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty do soupisu. Pokud někdo namítá, že věc, právo nebo jiná majetková hodnota neměla být do soupisu zařazena, soud mu uloží, aby ve lhůtě určené soudem podal žalobu proti správci. V případě, že žaloba není včas podána, má se za to, že věc, právo nebo jiná majetková hodnota je do soupisu pojata oprávněně. Do uplynutí lhůty k podání žaloby a po dobu do pravomocného skončení řízení o žalobě nesmí správce věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu zpeněžit ani s ní jinak nakládat, ledaže tím odvrací hrozící škodu na majetku, který je předmětem žaloby. Při odpovědi na tuto otázku vycházíme z předpokladu, že cesta je součástí soupisu konkursní podstaty, a že nebylo zpochybněno, že do soupisu konkursní podstaty patří. Podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů nebrání nic správci konkursní podstaty, aby zpeněžil cestu, pokud ta je součástí konkursní podstaty. Taktéž obci podle zákona o konkursu a vyrovnání a podle obecního zřízení nic nebrání tomu, aby mohla v souladu s obecním zřízením cestu nabýt do svého vlastnictví. Podle 2 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se v katastru nemovitostí neevidují silnice. Silnice se zaznamenávají pouze jako způsob využití pozemku. Z uvedeného vyplývá, že silnice ani v katastru nemovitostí být evidovaná nemůže, protože silnice nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, ale uvádějí se tam jako způsob využití pozemku. Rozdíl mezi nemovitostí, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí a mezi nemovitostí, která předmětem evidence není je v momentu nabytí vlastnického práva. Podle 133 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. U nemovitostí které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí je však Mgr. Lukáš Váňa situace jiná, protože podle 133 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, převádíli se na základě smlouvy nemovitá věc, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nabývá se vlastnictví okamžikem účinnosti této smlouvy. Mgr. Lukáš Váňa Co jsme připomínkovali v červnu Konkrétní připomínky k jednotlivým paragrafům najdete na Návrh zákona o dani z nemovitostí a o změně některých zákonů Vítáme navrhované znění zákona o dani z nemovitostí. Domníváme se, že současná podoba daně z nemovitostí je do budoucna neudržitelná právě pro zanedbatelné výnosy z této daně. Vybírané částky jsou v mnoha případech tak nízké, že se nelze divit, že již byly předloženy návrhy na zrušení daně z nemovitostí. Z tohoto důvodu nelze než přivítat nové znění zákona o dani z nemovitostí, které se snaží v souladu s programovým prohlášením vlády ČR a vládním materiálem "Daňová politika " postupnými kroky transformovat daň z nemovitostí tak, aby základ daně odrážel hodnotu nemovitostí. Daň z nemovitostí totiž více než kterákoliv jiná daň zdůrazňuje vazbu mezi obcí a poplatníkem daně. Vlastník nemovitosti (v některých případech nájemce), který v obci bydlí nebo podniká, tak odvádí obci daň. Daň z nemovitostí tak nejvýrazněji splňuje tolik potřebnou a očekávanou vazbu mezi poplatníkem daně a příjemcem daně. Vlastníci nemovitostí mají zájem na rozvoji obce, ve které se jejich nemovitost nachází, a tvoří tak nejlepší kontrolu nad hospodařením obce, protože poplatníci mají tendenci se zajímat o osud výnosů z jejich daní (zvláště v těch případech, kde by byla daň z pozemků vysoká). Tento prvek výrazně odlišuje daň z nemovitostí od jiných daňových příjmů obcí (vyjma příjmů z místních poplatků). Proto by do budoucna měl být význam daně z nemovitostí ještě více zvyšován. Nově navrhovaný hodnotový systém u daně z pozemků rozumným způsobem zatíží pozemky podle jejich hodnoty v místě, což bude znamenat zvýšenou daňovou zátěž pro vlastníky pozemků v místech, kde je větší poptávka po pozemcích. Místa se zvýšenou poptávkou po pozemcích (zvýšená poptávka po pozemcích zvedá tržní cenu pozemků) se ve většině případů kryjí s místy vyšších výdělků a lepšího pracovního uplatnění, tedy zároveň s místy s vyšší kupní silou. Naopak v místech s nižší hodnotou pozemků, může být tato hodnota pozemků a tedy i nižší základ informační servis č. 7/2003 strana 17

18 daně, motivací k přesunu podnikatelských aktivit do méně lukrativních míst. Za pozitivní považujeme také další body navrhované právní úpravy. Obcím se především zvyšuje vliv na výši daně z nemovitostí, protože právě obec stanoví hodnotu pozemku v zastavěných územích obce, případně koeficienty k úpravě základních sazeb daně u staveb, a to podle individuálních podmínek a dlouhodobých záměrů obce. Mgr. Lukáš Váňa Návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů Název návrhu zákona (dále jen "návrh") je dle názoru Svazu zbytečně složitý a dlouhý a pokud nebude upraven, doporučujeme jeho název uvést též ve zkráceném znění v závorce. Navíc použitý název není zcela přesný - převažující obsah návrhu směřuje ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích (dále jen "koordinátor") a jen v jednom ustanovení obsahuje obecný rámec požadavků. Navrhujeme z nadpisu slovo "minimální" zrušit. Je nutno uvést výčet obecných požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a stanovit zmocnění vydat jejich podrobnější úpravu. V zákonu nelze v jednom odstavci stanovit "minimální požadavky" a v druhém odstavci uvést, že "další minimální požadavky" stanoví prováděcí předpis. Slovo minimální je zavádějící a nepřesné, zvláště pokud jsou tyto požadavky uvozeny slovem "zejména". Vymezení staveb, kdy musí být určen koordinátor, je nejprve vztaženo k počtu zhotovitelů, aniž by bylo rozlišeno, zda se jedná o zhotovitele, kteří budou stavbu provádět nebo také zpracovávat dokumentaci a dále je vymezení vztaženo k počtu pracovních dnů a počtu osob. Koordinátor však má u určitých staveb působit od samého počátku jejich přípravy, kdy ještě nelze stanovit, zda se bude jednat o více zhotovitelů a ani nebudou známy počty pracovníků či počty pracovních dnů. To je možné předpokládat jen u větších a rozsáhlejších staveb. Je nutno rozlišit, kdy je koordinátora nutno určit ještě před zahájením přípravy staveb a kdy až po určité fázi přípravy, kdy lze stanovit určitá hodnotová kritéria. Doporučujeme slovo "neprodleně", jímž je stanovena lhůta, v níž má koordinátor navrhovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků, nahradit slovy "bez zbytečného odkladu". Pojem "zhotovitel" je v návrhu stanoven jak ve vztahu k realizaci díla, tak k jeho přípravě, tzn. i ke zpracování dokumentace. Protože stavební zákon (stávající i připravovaný návrh nového) tento pojem používá pouze ve vztahu k realizaci, je nutno v předkládaném návrhu pojem upřesnit a používat jen ve spojení s fází přípravy nebo s fází realizace, například jako "zhotovitel dokumentace" a "zhotovitel díla". Podle odst. 3, nejedná-li zhotovitel v souladu s plánem nebo porušuje právní předpisy a byl na tyto skutečnosti koordinátorem upozorněn a nepřijal v dohodnutém termínu potřebná opatření k odstranění závad, koordinátor o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje stavebníka. Tuto povinnost je nutno doplnit povinností koordinátora upozornit podle povahy věci též orgán státního odborného dozoru nebo stavební úřad. Do předloženého návrhu je také nutno doplnit vztah činnosti koordinátora ke stavebnímu zákonu (a postupům podle něho). Doporučujeme řešit zejména: - vztah úkonů koordinátora k vedení stavebního deníku (např. zápis zjištěných nedostatků při provádění stavby), - vztah úkonů koordinátora ke kontrolním úkonům stavebního úřadu na stavbách, - zvážit i úpravu vztahu činnosti koordinátora při přípravě díla k povolování staveb stavebními úřady; např. u staveb, na které se zákon bude vztahovat, jako vyjádření koordinátora k části projektové dokumentace z hlediska uspořádání staveniště a bezpečnostních opatření, jde-li o provádění stavebních prací za mimořádných podmínek, a ke způsobu zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu. Slova "Pokutu lze uložit" je třeba nahradit slovy "Řízení o uložení pokuty lze zahájit". Doporučujeme upravit i stanovení lhůt, tzn. obdobně jak je tomu u stavebního zákona - "Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty dověděl o tom, že k porušení povinnosti došlo nebo kdy měla být splněna, nejpozději však do tří dnů ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti nebo kdy povinnost měla být splněna.". K důvodové zprávě: V obecné části důvodové zprávy u připomenutí, že se působnost zákona nevztahuje na jednoduché a drobné stavby, je nutno upravit text. Stavbami pro bydlení nejsou "rodinné domky", ale "bytové domy" a "rodinné domy". Uvedený popis "rodinného domku" není popisem "rodinného domu". "Rodinný dům" může mít pouze 3 byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (nikoli tři nadzemní podlaží). Dagmar Plachá Návrh věcného záměru zákona o sociálních službách Cílem věcného záměru zákona o sociálních službách je mj. přiblížení služeb občanům v nepříznivé sociální situaci na základě přidělené určité finanční částky na službu, kterou si budou moci sami vybrat a nakupovat, vytvořit podmínky pro aplikaci moderní sociální politiky v oblasti sociálních služeb s důrazem na přenesení tohoto procesu na úroveň obce a kraje. V současné době jsou poskytovány sociální služby celoplošně podle zákonných pravidel. Samospráva by jistě některé sociální služby dokázala zajistit efektivněji a levněji, ovšem předložený věcný záměr zákona obsahuje několik rozporuplných skutečností. Dle názoru pracovní skupiny Svazu není možné pověřit cca 6200 obcí posouzením potřebnosti uživatele. Je vhodné dát návrh do souladu s vládním prohlášením. Způsob poskytování sociálních služeb popsaný ve věcném záměru zákona je velmi komplikovaný a z pohledu klienta nepřehledný. Z tohoto hlediska by bylo vhodnější vrátit se k věcnému záměru zákona z roku Pokud by nyní předložený návrh věcného záměru zákona o sociálních službách měl být projednán vládou a předložen parlamentu, pak musí být upraven v souladu s níže uvedenými připomínkami. Poskytování sociální služby je veřejná služba. Dle současně platné legislativy je za poskytnutí veřejné služby odpovědný finančně stát. Předložený věcný záměr (VZZ) přenáší odpovědnost za výkon sociálních služeb na územní samosprávné celky v rámci výkonu jejich samostatné působnosti. Zároveň však VZZ říká, že kraj v přenesené působnosti se podílí na výkonu státní správy v oblasti sociálních služeb. VZZ neuvádí, zda obec v přenesené působnosti má stanoveny povinnosti, naopak u krajů je uveden výčet. Z VZZ jasně nevyplývá, co z okruhu problematiky sociálních služeb bude spadat do výkonu státní správy a co již bude plně v samostatné působnosti krajů a obcí. VZZ obsahuje obecná prohlášení, proto není možné z předlohy VZZ vyčíst konkrétní způsob řešení. Dle Legislativních pravidel vlády nemusí být odůvodnění součástí návrhu věcného záměru zákona, ovšem odůvodnění k jednotlivým bodům jsou až povrchní. Odůvodnění je uvedeno pouze u některých zásad a celkově v tomto VZZ svou funkci nesplňuje. Ve VZZ o sociálních službách postrádáme vymezení finančních dopadů na rozpočty obcí a krajů. Bod D VZZ řeší financování nedostatečně, přitom právě financování sociálních služeb je zásadní problém této předlohy. VZZ neuvádí vymezení výkonu v samostatné působnosti a státní správy. Z toho důvodu není patrno, jak a na co budou kraje a obce dostávat příspěvky ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti. informační servis č. 7/2003 strana 18

19 Z VZZ vyplývá, že úhradu většiny sociálních služeb budou muset kraje či obce financovat ze svých rozpočtů, obce a kraje mají být garanty poskytování sociálních služeb. Obce či kraje nebudou schopny takovouto garanci zabezpečit. Ve VZZ chybí dlouhodobý výhled financování sociálních služeb. Zákon neřeší situaci, kdy obec nebude mít kapacity na zajištění sociálních služeb. Může být obec sankcionována za to, že poskytnutí služby odloží např. při nedostatku míst v domovech důchodců apod.? VZZ nedostatečně vymezuje pojem sociální služba. Vytvoření místních pravidel pro posuzování nepříznivé sociální situace přenesením do samostatné působnosti obcí a krajů VZZ rezignuje na zavedení minimálního státního standardu. Je třeba jasně vymezit co je standard, co je minimální standard a co je nadstandard. Návrh v této souvislosti rovněž neuvádí, na jaké úrovni budou muset kraje či obce poskytovat sociální služby, zda na standardní úrovni nebo úrovni minimálního standardu. Jedná se, stejně u financování sociálních služeb, o zásadní problém. VZZ uvádí, že kraj v samostatné působnosti sestavuje plány sociálních služeb na úrovni kraje ve spolupráci s obcemi, poskytovateli, uživateli sociálních služeb a veřejností, vyhodnocují vývoj sociálních služeb na úrovni kraje ve spolupráci s obcemi. Není jasné, kdo vyhodnocuje. Dále, obec v samostatné působnosti sestavuje plány sociálních služeb na úrovni obce ve spolupráci s poskytovateli, uživateli sociálních služeb a veřejností, vyhodnocuje vývoj sociálních služeb na úrovni obce ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a veřejností na území obce. Na jakém základě budou kraje a obce plány sestavovat? Problém spatřujeme v množství subjektů podílejících se na sestavování plánů krajů a obcí včetně uživatelů služeb. Není jasné, zda kraje budou muset v plánu zohlednit rozdílná stanoviska jednotlivých subjektů a veřejnosti. Z VZZ jasně nevyplývá, proč musí plány sociálních služeb sestavovat kraje i obce, zda je musí sestavovat všechny obce, co musí obsahovat, na jak dlouhé období musí být zpracovány, jaká je informační povinnost zhotovitelů plánu vůči veřejnosti, resp. uživatelům. VZZ neřeší právní vztah mezi těmito plány. Dalším nedostatkem VZZ je absence řešení vymahatelnosti práv uživatelů plynoucích z plánů sociálních služeb krajů a obcí. VZZ stanoví, že MPSV vyhlašuje tzv. národní priority rozvoje sociálních služeb, které jsou nástrojem státní politiky rozvoje sociálních služeb. Nestanoví však, k čemu je MPSV bude vyhlašovat, koho budou priority zavazovat ani nikomu nestanoví povinnost tento nástroj dodržovat. Z návrhu není jasné, na základě čeho bude MPSV vyhodnocovat plnění uvedených priorit. VZZ neuvádí, v jakém vztahu bude MPSV k obcím, zda obce mohou počítat s odbornou pomocí. Ministerstvo by mělo zajišťovat dohled nad kvalitou poskytování sociálních služeb prostřednictvím Inspekce sociálních služeb. Ve výčtu působností MPSV chybí zásadní působnosti tohoto orgánu, a to: - zřizuje Inspekci sociálních služeb - vydává Standardy kvality sociálních služeb - vede Registr poskytovatelů sociálních služeb Je nutné zařadit do návrhu VZZ nový bod s následujícím zněním: "Zřizuje se Inspekce sociálních služeb (dále jen Inspekce) jako orgán státní správy, který je přímo řízen ministerstvem. V čele Inspekce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. Ředitel je v pracovněprávním vztahu k České republice. Inspekce je organizační složkou státu. Podrobnosti o organizaci Inspekce upraví její statut, který schválí ministerstvo. Ministerstvo také schvaluje změny statutu. V případě, že Inspekce nepředloží ke schválení statut do 6-ti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá statut Inspekce ministerstvo. Působnost Inspekce stanoví tento zákon. Odůvodnění: Orgánem, který bude kontrolovat naplňování povinností poskytovatelů sociálních služeb, bude Inspekce. Vzhledem k osvědčeným inspekčním a kontrolním mechanismům, zavedeným v ostatních resortech, zřizuje se i pro oblast sociálních služeb nezávislá inspekce, a to organizační složka státu." Dopady na veřejné rozpočty: Tato část sice již není součástí textu budoucího zákona, nicméně rovněž obsahuje některé teze, které nejsou reálné. Především se to týká uvažovaného posílení daňových příjmů obcí podle demografických kritérií, ve kterých bude zohledněno zdravotní postižení osob, charakter rodin, věková struktura obyvatelstva apod. Je naprosto iluzorní se domnívat, že Ministerstvo financí bude schopno tato kritéria začlenit do výpočtu tzv. sdílených daní, a to pro všech více jak obcí. V současné době existuje 14 stupňů, resp. velikostních skupin obcí (podle počtu obyvatel) pro potřeby stanovování sdílených daní. Zakomponování výše uvedených kritérií do těchto 14 skupin nelze. Jediné možné řešení by bylo poskytovat některým znevýhodněným obcím dotace na financování sociálních služeb, ale pak nelze hovořit o "posilování daňových příjmů". Vzhledem k tomu, že zákon má nabýt účinnosti 1. ledna 2005, je třeba se v této části návrhu VZZ zaměřit na situaci v době účinnosti zákona. Pokud návrh počítá s navýšením rozpočtového určení daní pro obce, je třeba tuto část návrhu detailně rozpracovat s konkrétními údaji a čísly. Ve většině vyspělých evropských států se na kofinancování sociálních služeb podílí vedle rozpočtů územních samospráv také stát. V této souvislosti požadujeme komplexní zhodnocení financování sociálních služeb a zpracování podrobného materiálu, který bude podkladem pro řešení této problematiky. Dagmar Plachá Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel a očekávaná věková struktura obyvatelstva v r v porovnání s výchozí věkovou strukturou v r informační servis č. 7/2003 strana 19

20 Ze zahraničí 10. ZASEDÁNÍ KONGRESU MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH ORGÁNŮ EVROPY (CLRAE) "PODPORA MÍSTNÍCH ORGÁNŮ V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY" Ve dnech května 2003 se konalo ve Štrasburku v Radě Evropy 10. jubilejní zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Evropy (CLRAE). Česká republika byla na Kongresu zastoupena delegací vedenou Tomášem Jirsou, starostou Hluboké nad Vltavou, jejímiž členy byli dále za SMO ČR Oldřich Vlasák, primátor Hradce Králové, Alenka Antošová, starostka obce Proboštov a Jana Fischerová, radní z Havlíčkova Brodu, a za Asociaci krajů ČR pan Dohnal, hejtman kraje Vysočina, pan Slavík, hejtman Zlínského kraje a pan Mrázek, zástupce primátora města Opava. Delegaci doprovázeli Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR a Jan Svoboda, pracovník Zahraničního oddělení Svazu. Kongres zasedal nejprve v plénu, ve kterém vyslechl zprávu svého předsedy H. van Staa o činnosti za uplynulý rok, a prohlášení předsedy Parlamentního shromáždění Rady Evropy P. Schiedera. Poté se jednání Kongresu rozdělilo. Komora místních orgánů se zabývala otázkami boje proti terorismu, prevencí násilí ve škole, otázkami majetku obcí ve světle zásad Evropské charty místní samosprávy (viz dále), řízením chodu hlavních měst a stavem místní demokracie na Maltě, v Belgii, Makedonii, Azerbajdžánu a Portugalsku. Komora regionů se zabývala zejména otázkami decentralizace a regionalizace v Evropě, důsledky demokratických změn pro regiony, situací v projednávání návrhu Evropské charty regionální samosprávy a stavem regionální demokracie v Maďarsku. Vedoucí delegace ČR do CLRAE Tomáš Jirsa přednesl v Komoře místních orgánů zprávu o majetku obcí ve světle zásad Evropské charty místní samosprávy, na které pracoval společně s Nizozemcem W. van Herwijnenem. S odkazem na Chartu a legislativu 31 členských států Rady Evropy se zpráva zabývá všeobecnými pravidly režimu majetku obcí, procedurami vyvlastňování, rekvizicí a předkupním právem v místních podmínkách, vztahy mezi majetkem obcí a výkonem místní správy, administrativní kontrolou rozhodnutí místních orgánů, demokratickými pravidly právní ochrany místní správy, vlastními příjmy místních orgánů a přenesenými kompetencemi. Zpráva dochází k závěru, že ve smyslu Charty místní samosprávy mají místní orgány právo vlastnit nejen finační prostředky, ale i nemovitosti a že majetek obcí je jedním z pilířů místní samosprávy. Ústavy členských států Rady Evropy a jejich národní legislativy musí orgánům místní samosprávy poskytovat dostatečné záruky ve vztahu k majetku obcí pro výkon jejich kompetencí. Zpráva byla schválena a byla k ní přijata rezoluce vyzývající Institucionální výbor CLRAE, aby pokračoval v práci na této problematice. 10. zasedání Kongresu CLRAE se vyznačovalo ještě další skutečností, která přispěla k zvýraznění České republiky na tomto významném fóru Rady Evropy: hejtman kraje Vysočina Ing. Dohnal, člen byra CLRAE a bývalý vedoucí delegace ČR, řídil poprvé v historii členství ČR v CLRAE část plenárního zasedání Kongresu a Komory regionů. Na základě tajné volby byl na místo dosavadního vedoucího sekretariátu Kongresu R. Locatelliho zvolen jeho dlouholetý zástupce U. Bohner, který v druhém kole tajných voleb porazil finského kandidáta R.B. Telakiviho. Poslední den zasedání Kongresu vystoupil v plénu generální tajemník W. Schwimmer, který ocenil úlohu CLRAE v krizových oblastech. V této souvislosti ocenil výsledky nedávné návštěvy Tomáše Jirsy v Čečensku. Jednání Kongresu se poprvé zúčastnila delegace Srbska a Černé Hory, nového (čtyřicátého pátého) členského státu Rady Evropy. Na počest této události uspořádala velvyslankyně České republiky při Radě Evropy V. Štěpová v rezidenci Stálé mise ČR při Radě Evropy slavnostní recepci, na které delegace Svazu pohostila delegaci Srbska a Černé Hory, vedenou D. Stanicicem, členem bělehradského zastupitelstva. V krátkém vystoupení blahopřál Oldřich Vlasák hostům k přijetí jejich země do Rady Evropy a vyjádřil uspokojení nad plněním Smlouvy o spolupráci mezi SMO ČR a Stálou konferencí měst a obcí Jugoslávie, uzavřené Jan Svoboda informační servis č. 7/2003 strana 20

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Společně hájíme zájmy měst a obcí!

Společně hájíme zájmy měst a obcí! Společně hájíme zájmy měst a obcí! Obsah Svaz měst a obcí České republiky 2 Hlavní cíle 2 Z historie 3 Organizační struktura 4 Oblasti činností 4 Členská města a obce 5 Výhody členství 5 Podíl na tvorbě

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen Rada ) byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: -

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008 Ověřovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, PhDr. Doušová Navržený program 24.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více