Informace o přípravě nového programového období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přípravě nového programového období"

Transkript

1 Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem,

2 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období se do popředí zájmu dostává problematika budoucího programového období. Existují 2 varianty časového vymezení nového programového období: a) 7leté: ; b) 5+5 let: Charakteristické rysy přípravy nového programového období: potřeba identifikace priorit a cílů, řešení implementační struktury Evropská unie: priority a cíle dané několika autoritativními dokumenty; analýza pozic dalších členských států; vyjednávání s Evropskou komisí. Česká republika: potřeba identifikace národních potřeb a pozic; vymezení regionálních rozvojových priorit; sladění s prioritami a cíli EU.

3 Proces přípravy nového programového období na úrovni EU 04/ Reflection Paper 04/ Barcova zpráva 06/ Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti 12/ Orientation Paper 03/ Evropa / Neformální setkání ministrů zodpovědných za územní rozvoj a kohezní politiku /Málaga/ 03/ Neformální setkání ministrů pro regionální politiku /Zaragoza/ 06/ ER schválila dokument Evropa 2020 jako hlavní hospodářskou reformní agendu EU, nahrazující Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont vypršel rokem 2010

4 Proces přípravy nového programového období na úrovni EU 10/ Sdělení Evropské komise k revizi rozpočtu EU 11/ Pátá kohezní zpráva 11/ Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci a požádala o zodpovězení celkem 13 dotazů k jednotlivým částem Páté kohezní zprávy 11/ Belgické předsednictví - na setkání ministrů diskutována problematika budoucí kohezní politiky EU, poprvé diskutovány formální návrhy Evropské komise obsažené v Páté kohezní zprávě 01-02/ Kohezní fórum - shrnuty a diskutovány reakce všech účastníků veřejné konzultace k Páté kohezní zprávě 1.pol/ Evropská komise předloží návrh střednědobého finančního rámce EU a legislativní návrhy k jednotlivým kapitolám budoucího rozpočtu EU, včetně kohezní politiky

5 Proces přípravy nového programového období na úrovni ČR 04/ Neformální jednání ministrů v rámci českého předsednictví /Mariánské Lázně/ - výstupem společné Komuniké ministrů obsahující shodu nad základními cíli a principy budoucí kohezní politiky 10/ Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU - koncepční dokument, v němž jsou formulovány pozice k jednotlivým aspektům budoucí kohezní politiky, doplněné o rámec aktuálních debat i o relevantní data 03/ Rámcová pozice ČR ke Sdělení Evropské komise Evropa Strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 03/ Expertní seminář Reforma kohezní politiky - aktuální vývoj a důsledky pro ČR /Praha/ 05/ Východiska pozice ČR pro jednání o reformě rozpočtu EU - cílem je připravit se na diskuzi o revizi rozpočtu a o příštím finančním rámci na nové období

6 Proces přípravy nového programového období na úrovni ČR 09/ Východiska pozice ČR pro jednání o podobě kohezní politiky EU po roce / MMR projednává zásadní body Páté kohezní zprávy na jednání ministrů Visegradské skupiny 11/ Expertní konference Česká republika a budoucnost kohezní politiky /Praha/ - otevření národní debaty o budoucí kohezní politice EU a reflexe Páté kohezní zprávy 12/ Aktualizovaná Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU 01-02/ Zpracování komplexní Rámcové pozice 1.pol/ Formulace rozvojových priorit ČR

7 Proces přípravy nového programového období na úrovni RR SZ Vzrůstající tlak na systematickou a efektivní přípravu podkladů a stanovisek pro budoucí jednání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen VRR ) na svém 44. zasedání, které se uskutečnilo dne , vydal usnesení č. 13/44/2010, týkající se vytvoření struktur pro přípravu programového období v rámci Řídícího orgánu ROP SZ. V rámci tohoto usnesení byly navrženy nové pracovní skupiny pro přípravu programového období Následně byly jednotlivé kraje regionu soudržnosti Severozápad požádány o nominaci do pracovních skupin, a sice do Komise VRR pro přípravu programového období a Koordinační skupiny. VRR na svém 45. zasedání, které se uskutečnilo dne , vydal usnesení č.11/45/2010, v rámci kterého byli schváleni nominování členové.

8 Proces přípravy nového programového období na úrovni RR SZ

9 Proces přípravy nového programového období na úrovni RR SZ Komise VRR pro přípravu programového období Kompetence: Komise diskutuje o získaných zkušenostech, definuje problémové oblasti a formuluje strategické otázky, týkající se přípravy programového období Na základě společných stanovisek předkládá návrhy svých strategických rozhodnutí VRR. Členství: Komise je složena ze zástupců krajů, které tvoří region soudržnosti Severozápad. Každý kraj regionu soudržnosti Severozápad je v komisi zastoupen 2 členy, přičemž minimálně 1 člen z každého kraje musí být členem VRR. Členové: Ing. Pavel Kouda, Ing. Martin Strakoš, Mgr. Tomáš Hybner, Jakub Pánik Zasedání: Minimálně 2x ročně.

10 Proces přípravy nového programového období na úrovni RR SZ Koordinační skupina Kompetence: Koordinační skupina systematicky řeší problematiku přípravy programového období , podněty z pracovních skupin založených za tímto účelem, aktivně sbírá a analyzuje relevantní dokumenty, zohledňuje priority obou krajů regionu soudržnosti Severozápad a zajišťuje obousměrný tok informací mezi veškerými úrovněmi (místní, regionální, národní, evropská), zabývajícími se přípravou programového období Členství: Koordinační skupina je složena z předsedy Komise VRR, ředitele ÚRR, zástupců ředitele ÚRR, vedoucího OŘP, zástupců krajů regionu soudržnosti Severozápad a jejich náhradníků. Členové: Ing. Bc. Petr Kušnierz, Ing. Petr Vráblík, Ph.D., Ing. Jiří Červinka, Ing. Tomáš Sýkora, Miloslav Čermák, zástupce Ing. Petr Navrátil, Ing. Jaroslava Kuszniruková, zástupce Ing. Iva Šašková Zasedání: Minimálně 1x za čtvrtletí.

11 Proces přípravy nového programového období na úrovni RR SZ Interní pracovní skupina Kompetence: Interní pracovní skupina se obecně zabývá organizací jednání, přípravou podkladů, zpracováním výstupů a tvorbou dokumentů. Prozatím se však věnuje četbě autoritativních dokumentů a jejich následné prezentaci na společných zasedání. Práce probíhá ve skupinách, rozdělených dle vydaných dokumentů na skupiny, věnující se dokumentům Evropské unie, České republiky a regionu soudržnosti Severozápad. Členství: Interní pracovní skupina je složena z ředitele ÚRR, zástupců ředitele ÚRR, vedoucího OŘP, OMEŘ a dalších zástupců oddělení. Zasedání: Dle potřeby.

12 Proces přípravy nového programového období na úrovni RR SZ Externí pracovní skupina Kompetence: Externí pracovní skupina diskutuje nad jednotlivými návrhy v členění dle jednotlivých prioritních témat. Členství: Externí pracovní skupina je složena z ředitele ÚRR, zástupců ředitele ÚRR, vedoucího OŘP, OMEŘ a zástupců významných relevantních subjektů regionu (neziskový sektor, akademická sféra, podnikatelský sektor, obce, kraje). Externí pracovní skupina bude jmenovitě obsazena a uvedena v činnost až v okamžiku, kdy budou známy alespoň rámcové obrysy zaměření podpory v novém programovém období.

13 Proces přípravy nového programového období na úrovni RR SZ Kontaktní osoby: Mgr. Veronika Severová referentka oddělení metodického řízení/ tajemník tel: Ing. Tomáš Sýkora vedoucí Odboru řízení programu tel.: mobil: Mgr. Jelena Kriegelsteinová vedoucí oddělení metodického řízení tel: mobil:

14 Příprava nového programového období Děkuji za pozornost.

15

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Vstupní zpráva Zpráva zpracována k datu: 9. 7. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha, Magistrát

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1. KONTEXT EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.2. CÍLE EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.3. OBSAH

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

II. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2011

II. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2011 II. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2011 Květen 2012 1 Obsah: Úvod I. Předseda a členové Rady vlády stav ke dni 31.12.2011 II. Sekretariát

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany. ÚVOD První diskuse o plánech

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod.

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ zápis č. 19 Praha, MMR Staroměstské nám. 6, Praha 1 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. Zápis vyhotovila Schválila

Více

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu I. Úvod Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) jako ústřední správní úřad pro finanční trh vytváří politiku pro finanční trh. Za

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR

Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR Zajištění systému Komunitního plánování sociálních služeb. Projekt Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více