Novinky IBM SPSS Statistics

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky IBM SPSS Statistics"

Transkript

1 IBM Software Novinky Nové nástroje a funkce pro urychlení a zjednodušení Vašich analýz Analýza dat je nástrojem k dosažení cílů organizací a plní čím dál tím důležitější úlohu v rozhodování. Software IBM SPSS Statistics přináší prostředky pro podporu celého analytického procesu, od jeho začátku až do konce. Pro zpřístupnění i těch nejpokročilejších metod širokému okruhu analytiků a obchodních uživatelů, pokračuje neustále vývoj produktu Base a dalších specializovaných modulů. V 21 pokračuje zpřístupňování pokročilých metod díky vylepšeným nástrojům, výstupům a snadno použitelným funkcím. Tato verze se zaměřuje na rozšiřování analytických možností prostřednictvím: modelování s využitím simulací tvorba lepších modelů a hodnocení rizika v případě nejistých vstupů pomocí Monte Carlo simulací; specializovaných technik pro zvýšení výkonnosti rychlejší získání přesnějších výsledků a větší produktivita a efektivita; rozšířené integrace s dalšími technologiemi a nástroji snadnější přístup k často využívaným datovým typům a externím programovacím jazykům. Software je poskytován také formou tří balíčků: Standard, Professional a Premium. Seskupením podstatných funkcí do jednotlivých balíčků získáte pro celý Váš tým nebo oddělení metody a funkce, které jsou potřebné pro provedení analýz vedoucích k úspěchu Vaší firmy. Nejdůležitější tvorba lepších modelů a hodnocení rizika použitím Monte-Carlo simulací import dat z IBM Cognos Business Intelligence programování v pomocí pluginu pro Javu zjednodušení prostřednictvím systému jednotného přihlášení mezi klientem a serverem IBM SPSS Statistics porovnání dvou datových souborů a odhalení nesrovnalostí mezi nimi

2 Lepší rozhodování pomocí Monte Carlo simulací 21 poskytuje Monte Carlo simulace pro snadnější vypořádání se s nejistotou ve vstupech predikčních modelů. V této metodě jsou nejisté vstupy modelovány pomocí pravděpodobnostních rozdělení (např. trojúhelníkového) a tak simulovány jejich hodnoty. Simulované hodnoty jsou následně použity v predikčním modelu a vygenerovány jeho výstupy. Tento proces se mnohokrát zopakuje, typicky několik tisíckrát či desettisíckrát, což vede k odhadu rozložení výstupů, ze kterého lze odpovídat na otázky pravděpodobnostní povahy. Pomocí můžete: zkoumat scénáře co by kdyby s větší přesností; simulovat data na základě uživatelem stanovených parametrů a použít tato data jako vstupy pro predikci; vyzkoušet různé nastavení parametrů pro simulaci dat a porovnat výsledky, simulovat tak například různé výše rozpočtu na reklamu a prozkoumat pravděpodobnost jejich vlivu na prodeje; podpořit využití prediktivních modelů k výpočtu výstupů. Monte Carlo simulace mají uplatnění v mnoha různých odvětvích a obchodních úlohách: průmysl určení vlivu nákladů na materiál na profit; reklama/marketing simulace různých výší rozpočtu na reklamu a jejich vlivu na prodeje; energetika a utility stanovení vlivu teploty na spotřebu energie; finance porozumění nejistotě spojené s plánováním investic. Obrázek 1: Tvorba simulovaných datových souborů vycházejících z existujících dat nebo známých parametrů využití v případě, jsou-li data neadekvátní, nebo pro provádění analýz co by kdyby. Snadná kontrola kvality porovnáním datových souborů 21 nabízí proceduru na porovnání datových souborů, pomocí které lze porovnat dva datasety či dva datové soubory a odhalit tak nesrovnalosti mezi nimi. K dispozici jsou dvě úrovně porovnání: první je srovnání metadat dokumentů a druhá porovnání hodnot vybraných proměnných případ po případu. Programování v pomocí pluginu pro Javu 21 umožňuje pomocí pluginu pro Javu volat procedury z Java aplikací a zobrazovat v nich i výstup. Javu lze také použít v k řízení toku syntaxových dávek a k zakomponování programové logiky, a tak rozšířit funkčnost.

3 Ještě snadnější specifikace modelů v IBM SPSS Amos 21 IBM SPSS Amos 21 pro modelování strukturních rovnic (SEM) přináší alternativní negrafický způsob specifikace modelů. I ti, kteří nejsou programátory, mohou specifikovat model bez nutnosti vykreslovat diagram. Model může být zobrazen v podobě tabulky a také být v této podobě modifikován. Přenos dat mezi a IBM Cognos Business Intelligence 21 přichází se snadným importem dat z IBM Cognos Business Intelligence, odkud lze načítat zákaznická data s filtry či bez nich a importovat nadefinované reporty IBM Cognos do. Importovaná data mohou obsahovat Cognos výpočty a také být v agregované podobě. Zdokonalená administrace, škálovatelnost a stabilita Server Server činí práci s velkými objemy dat rychlejší a zlepšuje celkovou stabilitu. Poskytuje: lepší škálovatelnost a výkon prostřednictvím vyvažování zátěže (load balancing), ve spolupráci s IBM SPSS Collaboration and Deployment Services; usnadnění práce pomocí systému jednotného přihlášení mezi klientem a serverem; vyšší bezpečnost tím, že umožňuje spouštění na UNIX/ LINUX systémech jako non-root uživatel; snadnější administraci díky tomu, že klient a server nemusí být nutně stejné verze. Další zlepšení produktivity zdokonalené a rychlejší spojování souborů spojení souboru s jedním nebo více soubory s unikátním klíčem bez nutnosti předcházejícího setřídění všech souborů podle klíčových proměnných určení odlišných klíčových proměnných pro jednotlivé soubory s unikátním klíčem ukládání datových souborů v komprimované formě základní popisné statistiky dostupné přímo z editoru dat na jedno poklepání myší zdokonalení pivotních tabulek třídění řádků tabulky podle kategorií řádkové proměnné nebo podle hodnot v určitém sloupci tabulky přepínání mezi názvy a popisy u již vytvořené tabulky Obrázek 2: umožňuje import dat a reportů z Cognos pro jejich následné podrobnější analýzy. přepínání mezi dostupnými jazyky u již vytvořené tabulky navigační pole pro rozsáhlé tabulky Vyšší zabezpečení v 21 přichází s ochranou datových a výstupních souborů pod heslem (zašifrovaně), aby se citlivé informace nedostali do rukou nepovolaným.

4 zobrazení nápovědy k buňce po ukázání myší na ni vyhledávání indexů poznámek pod tabulkou vyhledávání v buňkách tabulky podle hodnoty v nich zachování šířky sloupců při exportu tabulky do HTML možnost zcela vymazat řádkovou dimenzi tabulky vkládání nového prázdného řádku do tabulky zachování značek pro tisk, (ne)zalamovat tady, při exportu do Wordu výstup procedury Generalized Linear Mixed Models (GLMM) ve formě standardních pivotních tabulek Systémové požadavky 21 pro Windows Operační systém Microsoft Windows XP (Professional, 32-bit) nebo Vista (Home, Business, 32-bit nebo 64-bit) nebo Windows 7 (32-bit nebo 64-bit) Intel nebo AMD x86 procesor s frekvencí 1GHz nebo vyšší Paměť: doporučujeme 1 GB RAM nebo více Minimální volné místo na pevném disku: 800 MB* DVD mechanika XGA (1024x768) monitor nebo monitor s vyšším rozlišením Pro připojení na Server: síťový Další adapter používající TCP/IP protokol Internetový prohlížeč: Internet Explorer 8 a 9 21 pro MAC OS X Operační systém Apple Mac OS 10.6 (Snow Leopard) nebo 10.7 (Lion) (32 -bit nebo 64-bit verze) Paměť: doporučujeme 1 GB RAM nebo více Minimální volné místo na pevném disku: 800 MB* DVD mechanika Super VGA (1024x768) monitor nebo monitor s vyšším Další rozlišením Internetový prohlížeč: Safari 5x a 4x 21 pro Linux bylo testováno a je podporováno jenom na Red Hat Enterprise Linux 5 a 6 a na Debian 6. Nejsou očekávány problémy s distribucemi odvozenými z Red Hat a Debian, nicméně tyto distribuce nebyly testovány a nejsou podporovány. Procesor: Intel nebo AMD x86 procesor s frekvencí 1GHz nebo vyšší Paměť: doporučujeme 1 GB RAM nebo více Minimální volné místo na pevném disku: 800 MB* DVD mechanika XGA (1024x768) monitor nebo monitor s vyšším rozlišením Přídavné moduly Požadavky se liší v závislosti na platformě. IBM SPSS Amos 21 Operační systém Windows 7 nebo Windows XP nebo Windows Vista Paměť: 256 MB RAM nebo více Minimální volné místo na pevném disku: 125 MB nebo Další více Internetový prohlížeč: Internet Explorer 6 Microsoft.NET Framework 4.0 SP1 nebo vyšší Procesor Intel

5 Server Operační systém Microsoft Windows Server 2008 nebo 2003 (32-bit nebo 64-bit); Sun Solaris, IBM AIX (PowerPC), IBM zseries pro Linux (pouze 64-bit); HP-UX; Red Hat Enterprise Linux, Advanced Platform, SUSE Enterprise Linux nebo Classic Federation Server Minimální počet CPU: doporučujeme 2 CPU s frekvencí 1GHz nebo vyšší Paměť: 8 GB RAM Minimální volné místo na pevném disku: 500 MB pro instalaci. Další volné místo je potřeba pro běh programu (pro dočasné soubory) Další: síťový adapter používající TCP/IP protokol * Instalace nápovědy ve všech nabízených jazycích vyžaduje 1,1GB volného místa na disku. Zhodnoťte každou verzi Používáte-li některou z předcházejících verzí softwaru IBM SPSS Statistics, obdržíte přechodem na verzi 21 všechny níže uvedené funkce a mnoho dalších. Přidáno v 20 mapové šablony a podpora ESRI souborů v IBM SPSS Statistics Base rychlejší tvorba a práce s pivotními tabulkami GLMM procedura v IBM SPSS Advanced Statistics i pro ordinální závislé proměnné specifikace modelů v IBM SPSS Amos formou jednoduchého programového kódu spouštění dávek Server v offline modu bez nutnosti připojení klienta na server Přidáno v 19 nová procedura Automatic Linear Models (ALM) poskytuje uživatelům, kteří nejsou odborníky přímo na statistiku, nástroj pro automatickou tvorbu lineárních modelů a predikcí číselných závislých proměnných nová procedura Generalized Linear Mixed Models (GLMM), součást modulu IBM SPSS Advanced Statistics, umožňuje tvorbu přesnějších modelů pro nelineární vztahy založené na hierarchických datech nebo na opakovaných měřeních několik novinek v IBM SPSS Direct Marketing rychleji se zobrazující tabulky v IBM SPSS Statistics Base více než tucet vylepšení editoru syntaxe pro snadnější ovládání (dostupné ve všech produktech IBM SPSS Statistics) nový Statistics portal poskytující interaktivní online přístup k analýzám jak interním, tak i externím uživatelům (vyžaduje Server a IBM SPSS Collaboration and Deployment Sevices) kompilace transformací v IBM SPSS Statistisc Server pro urychlení výpočtů při velkých objemech datových manipulací analytici používající Base mohou skórovat nová data, využívat předem vytvořené modely a přímo přistupovat k datům na Salesforce.com pivotace sloupců a kontingenčních tabulek v IBM SPSS Statistics Base a IBM SPSS Custom Tables zpracování malých datových souborů nebo řídce zastoupených jevů na OS Linux a Mac pomocí IBM SPSS Exact Tests podpora Base na systému IBM System z (vyžaduje SuSE Linux) komprese dočasných souborů vznikajících při třídění pomocí Server pro ušetření místa na disku zejména při třídění velkých souborů

6 Přidáno v 18 automatizovaná příprava dat v jediném kroku použitím nové funkce Automated Data Preparation (IBM SPSS Data Preparation) rozšíření neparametrických testů v Base výpočet kategorií založených na již existujících kategoriích a úhrnech (IBM SPSS Custom Tables) nový modul IBM SPSS Direct Marketing nový modul IBM SPSS Bootstrapping ověření pravidel v sekundárních grafech pro kontrolu kvality nový produkt Developer možnost zobrazení výsledků testů v hlavní tabulce pomocí indexů (IBM SPSS Custom Tables) zobrazení výsledků procedury Two-Step Cluster Analysis a Automated Data Preparation v interaktivním výstupovém objektu Model Viewer přehlednější zobrazení velkých pivotních tabulek rychlejší výpočet procedur Frequencies, Descriptives a Crosstabs při použití Base Server podpora 64-bit hardwaru pro Windows a Mac podpora operačního systému Snow Leopard na Mac OS X 10.6 Přidáno v 17 vylepšený editor syntaxe pro snadnější tvorbu, testování a použití syntaxových dávek možnost přepnutí uživatelského rozhraní do jiného jazyka připojení klientů provozovaných na Mac OS X nebo na Linux k Server přístup k datům, které se nadefinuje jednou a slouží pro všechny analytické nástroje IBM SPSS zlepšení nástrojů pro administraci Server optimalizace vícevláknového zpracování, podpora vizualizace a notifikace o používání dat pro zamezení chyb způsobených úpravou datového souboru více uživateli najednou načítání datových souborů pomocí ODBC/JDBC, umožňuje použít jazyk SQL procedura Codebook pro automatický popis datasetů kontrola anglického pravopisu pro dlouhé textové proměnné nový modul IBM SPSS EZ RFM mnohonásobné imputace chybějících dat (IBM SPSS Missing Values) metody regularizace: hřebenová regrese, lasso a elastic net (IBM SPSS Categories) metody pro výběr modelu:.632(+) bootstrap, cross validace (IBM SPSS Categories) analýza nejbližších sousedů ( Base) transformace medián v proceduře COMPUTE výběr mezi agresivním a konzervativním zaokrouhlením v proceduře COMPUTE tvorba nových proměnných obsahující hodnoty předcházejících nebo následujících případů integrace Graphboard umožňující používat nové typy grafů vytvořené v samostatném programu IBM SPSS Visualization Designer zmenšení nebo zalomení širokých tabulek při exportu do Wordu nebo PowerPointu Smartreader pro prohlížení a pivotování výstupů IBM SPSS Statistics aktualizované integrační pluginy pro Python,.NET a R podpora grafických balíčků programu R tvorba vlastních dialogů pro již existující nebo zcela nové procedury pomocí nástroje Custom Dialog Builder volání frontendových skriptů v jazyce Python přímo z backendových programů podpora Predictive Enterprise View rozhraní pro

7 Přidáno v 16 verze pro operační systémy Mac a Linux vybrané procedury podporující vícevláknové zpracování pro rychlejší výkon editor dat: možnost úpravy seznamu atributů na záložce Variable View, kontrola anglického pravopisu pro popisy hodnot a popisy proměnných, třídění dle názvu proměnné, typu, formátu, podpora kódování Unicode import/export dat z/do Excel 2007 změna délky textového řetězce nebo datového typu existující proměnné pomocí syntaxe zadání chybějící hodnoty a popisů hodnot pro textové proměnné libovolné délky explicitní nastavení výchozí pracovní složky nový přídavný modul IBM SPSS Neural Networks Coxova regrese pro data založená na komplexním výběru (IBM SPSS Complex Samples) analýza latentních tříd v programu IBM SPSS Amos regrese metodou parciálních nejmenších čtverců (PLS) podpora procedur napsaných v jazyce R funkce najdi a nahraď ve výstupovém okně Přidáno v 15 řízení toku syntaxových dávek nebo tvorba vlastních algoritmů použitím externích programovacích jazyků ( Programmability Extension) programovací jazyk Python přímo na instalačním CD softwaru tvorba vlastních prvotřídních procedur komponenta data-free client ( Base Server) příprava dat (třídění a agregace) přímo v databázích pro zrychlení zpracování ( Base Server) algoritmus Výběr prediktorů a Naiví Bayes (IBM SPSS Statistics Base Server) průvodce exportem do databází procedura Optimal Binning pro optimální kategorizaci číselných proměnných (IBM SPSS Data Preparation) dočasná redukce seznamu zobrazených proměnných na jejich podskupinu zobecněné lineární modely (IBM SPSS Advanced Models) zobecněné odhadové rovnice GEE (IBM SPSS Advanced Models) regrese pro ordinální závislou proměnnou v IBM SPSS Statistics Base regrese pro ordinální závislou proměnnou pro data založená na komplexním výběru (IBM SPSS Complex Samples) odhady a imputace pro ordinální kategorizované proměnné a cenzurovaná data (IBM SPSS Amos software pro modelování kauzálních vztahů) grafy s vedlejší osou Y a grafy s překrytím rozšířené možnosti grafů pro kontrolu kvality export výstupů do PDF formátu nastavení rezervace a prioritního přidělení network licence časově omezená network licence pro práci offline redundantní licenční server práce s výstupovými soubory pomocí syntaxe aktualizované PMML zahrnující transformace jednotná utilita pro administraci Base Server, IBM SPSS Modeler a IBM SPSS Collaboration and Deployment Services rozdělení dočasných souborů na různé disky pro dosažení větší rychlosti zpracování (IBM SPSS Statistics Base Server)

8 Pro více informací o nejnovější verzi kontaktujte prosím obchodní oddělení. IBM IBM software poskytuje akční vhled, který manažeři potřebují k dosažení lepších obchodních výsledků. IBM nabízí komplexní, jednotné portfolio složené z business intelligence, prediktivních a sofistikovaných analýz, finančních výpočtů a strategického managementu, kontroly rizik, podmínek a analytických aplikací. Pomocí softwaru IBM SPSS dokáží společnosti odhalit trendy, vzory chování a odchylky od nich, porovnat scénáře co by bylo, kdyby, predikovat potencionální hrozby a příležitosti, identifikovat a řídit klíčová obchodní rizika a plány, rozvrhnout a odhadovat zdroje. Díky těmto analytickým možnostem dokážou naši zákazníci po celém světě lépe pochopit, předvídat a formovat obchodní výsledky. Copyright 2012, ACREA CR, spol. s r.o. Společnost ACREA CR, spol. s r.o. je jediným distributorem softwaru IBM SPSS a poskytovatelem analytických a statistických služeb a kurzů v České a Slovenské republice. ACREA CR, spol. s r.o. (t) Krakovská 7, (e) Praha 1, (w)

IBM SPSS Statistics Base

IBM SPSS Statistics Base IBM Software Base Spolehněte se na rozhodnutí a výsledky, které jsou založené na analýzách IBM SPSS Statistics poskytuje nástroje pro řešení statistických úloh a analytických problémů jak v komerčních

Více

STATISTICA 10. Nové funkce a vylepšení. Obsah

STATISTICA 10. Nové funkce a vylepšení. Obsah STATISTICA 10 Nové funkce a vylepšení Obsah STATISTICA 10...1 VÝKONNOST...1 KONEKTIVITA A INTEGRACE...1 SHAREPOINT...1 OFFICE 2010...1 OLAP...2 STATISTICA PI CONNECTOR...3 VIZUALIZACE DAT...3 PŘEHLED...3

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

IBM SPSS Custom Tables

IBM SPSS Custom Tables IBM Software IBM SPSS Custom Tables Vytvářejte vlastní tabulky v mžiku S modulem IBM SPSS Custom Tables máte při vytváření tabulek k dispozici jejich náhled v průběhu vytváření, a proto jsou Vaším výsledkem

Více

Kalendář kurzů. Zimní semestr září 2015 - leden 2016. Praha / Bratislava. Statistika a analýza dat Data mining Software IBM SPSS a IBM Cognos

Kalendář kurzů. Zimní semestr září 2015 - leden 2016. Praha / Bratislava. Statistika a analýza dat Data mining Software IBM SPSS a IBM Cognos Kalendář kurzů a analýza dat Software IBM SPSS a IBM Cognos Zimní semestr září 2015 - leden 2016 Praha / Bratislava Vladimíra Kozojedová - manažerka pro kurzy CV Michal Kadlec - analytik, lektor, konzultant

Více

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení Radek Pospíšil Commerce Server 2002 Příručka pro rychlé seznámení Obsah Úvod...........................................................................5 Výhody a vlastnosti MS Commerce Serveru 2002........................................6

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics IBM Cognos Express IBM Software je Business Inteligence (BI) řešení pro reporting a plánování, charakteristické rychlým nasazením a snadným ovládáním. Organizacím a pracovním týmům poskytuje vše, co potřebují

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Premise Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

IBM SPSS Direct Marketing

IBM SPSS Direct Marketing IBM Software IBM SPSS Direct Marketing Porozumějte svým zákazníkům a zlepšete marketingové kampaně Jednou z cest, jak vytěžit z Vašich marketingových akcí maximum, je získat co nejvíce informací o Vašich

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ IS/ICT FIRMY

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ IS/ICT FIRMY POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ IS/ICT FIRMY 4IT450 - CASE - Computer Aided Systems Engineering Radek Tomšej, Pavel Holubička, Tomáš Kormaňák, Zdeněk Prášil, Ivan Procházka OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Historie...

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Procesní analýza a softwarová realizace prodeje elektronických časopisů

Procesní analýza a softwarová realizace prodeje elektronických časopisů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Procesní analýza a softwarová realizace prodeje elektronických časopisů Vypracoval: Bc. Adam Burda Vedoucí práce: doc. Ing. Zora Říhová,

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010 Microsoft Office 200 Aplikace, sady, servery, služby a řešení Příručka pro prodejce Vydání březen 200 Microsoft Offi ce 200 je soubor navzájem integrovaných softwarových produktů společnosti Microsoft.

Více

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Závěrečná práce týmu CASE jaro 2011 Tým Jana Svitalská (vedoucí týmu) Timur Nigmatullin Radim

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Ondřej Novák

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Copyright 2004 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for

Více