Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o."

Transkript

1 Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2

2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5 Společná databáze a jednotné zpracování dotazů...6 Komplexní řešení...6 Aktuální verze...7 Základní modul...8 Import/export dat z/do diskety/souborového systému...8 Vstup/výstup XML...8 Uživatelské rozhraní...8 Funkce pro opravu dat...9 Tisk průvodky...9 Správa přístupových práv...10 Servisní funkce...10 Modul ČSSZ a ruční vstup...13 Dotazy dalších oprávněných osob...13 Vstup/výstup CSV...13 Ruční vytvoření dávky a dotazů...13 Import dotazů...14 Export odpovědí...14 Servisní funkce...14 Uživatelské rozhraní...16 Login modul - základní...17 Autorizace pomocí uživatelských účtů...17 Autorizace pomocí servisního účtu...17 Modul generování odpovědí - základní...18 Vyhledávání odpovědí...18 Skupina SQL příkazů...18 SQL příkazy v textovém souboru...18 SQL příkazy v databázi

3 Produkt IDFU IDFU - Interface pro dotazy finančních úřadů, ČSSZ a dalších oprávněných osob. Celé řešení produktu IDFU je v souladu s aktuální specifikací Ministerstva financí ČR a aktuální specifikací ČSSZ. K čemu slouží IDFU slouží k automatizovanému zpracování elektronických dotazů oprávněných osob na klienty banky a jejich účty a generování elektronických odpovědí. Dále IDFU umožňuje ruční zadávání dotazů, jejich automatizované zpracování a generování elektronických nebo písemných odpovědí. Historie IDFU Předchůdce produktu IDFU vznikl na základě poptávky jedné z bank, která byla součástí pilotního projektu komunikace bank a finančních úřadů. Software měl překlenout technologické bariéry midrange systému a měl plnit následující funkce: kontrola elektronického podpisu konverze dat z XML a jejich import z PC do relační databáze midrange systému export dat z relační databáze midrange systému na PC a jejich konverze do XML elektronický podpis XML dat Vznikla jednoduchá aplikace typu client/server. V podstatě to byla čtečka disket s dotazy finančních úřadů. Na základě poptávky dalších bank, které potřebovaly řešit stejný problém byl v srpnu 2003 započat vývoj produktu IDFU. Jeho funkčnost byla na základě požadavků uživatelů zásadně rozšířena. IDFU dnes Import dotazů IDFU je aplikace, která řeší zpracování dotazů nejen finančních úřadů, ale také dotazů ČSSZ a dalších oprávněných osob. Nejedná se také už jen o obyčejnou čtečku disket, ale o nástroj s komfortním uživatelským rozhraním a řadou funkcí do práci s daty. Funkce aplikace lze rozdělit do následujících hlavních oblastí. XML a elektronický podpis dle specifikace MF ČR CSV formát dle specifikace ČSSZ Jednoduchý CSV formát - RČ / IČO 3

4 Ruční vstup dotazů Export odpovědí Ruční zadávání dotazů RČ / IČO / ČÚ a další parametry Rychlý vstup - RČ / IČO XML a elektronický podpis dle specifikace MF ČR CSV formát dle specifikace ČSSZ Vlastní XML formát RTF a HTML různé typy výstupů Grafické uživatelské rozhraní Zobrazení veškerých dat (dotazy, odpovědi atd.) Spouštění veškerých akcí Úpravy dat Kontroly vstupních dat Ruční zadávání dotazů Parametrizace aplikace RČ a IČO Číslo účtu Automatické kontroly výstupních dat Duplicity klientů Funkce pro opravu dat Tiskový výstup Opravy duplicit klientů Povolení / zákaz exportu vybraných dat Průvodka Různé typy odpovědí v tiskové podobě Neexportovatelné odpovědi Funkce aplikace jsou neustále zdokonalovány, jsou vyvíjeny nové na základě požadavků a potřeb uživatelů. Generování odpovědí Generování odpovědí na dotazy oprávněných osob může být prováděno dvěma způsoby: Obecný modul pro generování odpovědí Obecný modul pro generování odpovědí používá interní databázi klientů a účtů, která je součástí instalace IDFU. Při napojení na bankovní systém je pak řešen pouze import dat do této interní databáze. IDFU standardně obsahuje řadu vestavěných funkcí pro snadnější vytvoření importu. 4

5 Zákaznický modul pro generování odpovědí Na přání zákazníka pro něj může být vytvořen speciální modul pro generování odpovědí přímo z databáze banky. Tento modul může být vytvořen naší firmou na zakázku, nebo si jej zákazník může dle dokumentace databáze IDFU vytvořit sám. Pozice produktu Produkt byl od svého počátku koncipován jako komunikační interface mezi bankovním systémem a oprávněnými osobami. V současné době je IDFU: Komfortní nástroj pro uživatele Přidáním uživatelského rozhraní se z tohoto interface stává nástroj pro řízení automatizovaného procesu zpracování dotazů oprávněných osob. Uživatelé mají přístup ke všem datům komunikace a jsou schopni iniciovat veškeré akce jako import dotazů, generování odpovědí, export odpovědí atd. Komunikační interface na bankovní systém Banka může tento produkt použít jako: Kompletní řešení součinnosti s obecným modulem pro generování odpovědí z databáze IDFU. Kompletní řešení součinnosti se zákaznickým modulem pro generování odpovědí z konkrétní databáze zákazníka. Komponentu ve vlastním řešení součinnosti. Hlavní přínosy Pro uživatele Pro IT Přínosy aplikace jsou dvojího druhu. Aplikace uživatelům zjednoduší vyřizování dotazů oprávněných osob a poskytne jim výkonné funkce, komfortní a rychlé grafické rozhraní a zvýší uživatelům produktivitu práce. Aplikace odstíní uživatele od různých systémů banky a poskytne jim jednotné rozhraní a komplexní řešení součinnosti s oprávněnými osobami. IDFU odstíní generování odpovědí z bankovního systému od různých způsobů komunikace jednotlivých oprávněných osob a jejich změn. Různými způsoby komunikace je myšleno: Formáty dotazů (různé CSV, XML atd.) Typy komunikace (disketa, , web services) Zabezpečení komunikace (elektronický podpis a šifrování) IT banky nemusí tyto změny ani zaregistrovat. 5

6 Společná databáze a jednotné zpracování dotazů Významnou součástí a přínosem aplikace IDFU je jednotná pracovní databáze. Tato databáze je navržená pro jednotné uložení dotazů a odpovědí pro všechny oprávněné osoby. Všechny oprávněné osoby mohou používat stejné datové struktury a typy dotazů. Hlavní přínosy tohoto řešení jsou: Jednoduché přidávání nových oprávněných osob Nová oprávněná osoba, nebo nový typ oprávněné osoby jsou přidány pouhým rozšířením interních číselníků. Jeden modul pro generování odpovědí Jednotné rozhraní Jednotná databáze umožňuje vytvořit jeden modul pro generování odpovědí. To pak zjednodušuje údržbu a rozšiřování o nové typy dotazů, případně změnu tohoto modulu při rozšíření interního systému. Jednotná databáze také zjednodušuje uživatelské rozhraní a obsluhu aplikace při zpracování dotazů různých oprávněných osob. Číselníky a převodní můstky Databáze obsahuje číselníky, které jsou používány pro data všech oprávněných osob. Jsou to například: Seznam oprávněných osob Adresy Rozšiřování databáze Zdroj informací Převodní můstky pro převod dat z bankovního systému do databáze IDFU. Dále je umožněno pomocí konverzních můstků konvertovat odpovědi z interního formátu do formátů dle jednotlivých specifikací oprávněných osob. Databáze je průběžně rozšiřována o nové dotazy a jsou také přidávána nová pole pro dotazy a odpovědi. V poslední době byly například přidána pole - kontokorent, limit kontokorentu, blokace, výše blokace, datum otevření / zavření účtu a další. Tato data mohou být okamžitě použita pro všechny oprávněné osoby. Databáze může jednoduše sloužit pro interní získávání informací o poskytované součinnosti, respektive o dotazech na současného nebo potencionálního klienta banky. Komplexní řešení Jednotlivé moduly produktu IDFU jsou úzce integrovány a jsou navrženy tak, aby dohromady tvořily komplexní řešení pro zpracování všech dotazů oprávněných osob. 6

7 Aktuální verze Dostupné moduly Produkt IDFU je tvořen moduly, které pokrývají jednotlivé skupiny funkcí. Vývoj modulů odráží požadavky uživatelů a rozvoj v oblasti komunikace bank a oprávněných osob. V aktuální verzi jsou dostupné následující moduly: Základní ČSSZ a ruční vstup Login - základní Generování odpovědí - základní Stávající moduly jsou neustále rozvíjeny a rozšiřovány o nové funkce. Paralelně s rozvojem stávajících modulů aktuální verze probíhá vývoj nových modulů pro verzi 3. 7

8 Základní modul Základní modul který původně vznikl pro potřeby FÚ a je vždy součástí instalace. Tento modul řeší obecné funkce jako je práce s XML a elektronický podpis dle specifikace MF, komunikace s relační databází, grafické rozhraní, které umožňuje zobrazení dat interface atd. Modul umožňuje následující funkce: Import/export dat z/do diskety/souborového systému Aplikace je typu client/server, takže běží na klientské stanici (na PC uživatele) a komunikuje se serverem. To znamená, že uživatel data z PC prostředí (disketa/ souborový systém) zapisuje do databáze serveru a naopak. Vstup/výstup XML Vstup a výstup dat ve formátu XML je založen na specifikaci MF. Umožňuje následující detailní funkce: Ověření integrity vstupního souboru. Ověření elektronického podpisu vstupního souboru. Načtení dat z XML a jejich zápis do relační databáze. Vytvoření XML souboru s odpověďmi z relační databáze. Elektronické podepsání XML souboru. Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní je navrženo jako grafické což umožňuje rychlou a produktivní práci (na rozdíl od například HTML rozhraní). Rozhraní je navrženo pro logické zobrazení dat komunikace. Umožňuje zejména: prohlížení veškerých dat z komunikace s FÚ - dávky, dotazy, odpovědi (klienti a účty), log atd. spouštění jednotlivých funkcí editaci odpovědí. 8

9 Funkce pro opravu dat Po praktických zkušenostech s el. komunikací s FÚ byly do IDFU zabudovány funkce pro práci s odpověďmi, které sledují kvalitu dat (např. kontrola duplicit klientů a jejich řešení). Nastavení duplicitních klientů. Při praktickém provozu bylo zjištěno, že na jeden dotaz podle IČO nebo RČ může být vybráno více klientů (klient je zaveden vícekrát nebo jde o chybné údaje klientů v IS banky). Automatické nastavení řešení duplicit na základě historie řešení duplicit. Potvrzení přednastavených řešení duplicit, nebo ruční řešení. Určení hlavního klienta, pod kterým budou vykázány účty všech ostatních klientů, povolení/zakázání poslání klienta a jeho účtů (chybné IČO/RČ u klienta v IS banky). Povolení/zakázání poslání účtu. Pod klientem mohou být zobrazeny i účty, které nejsou nastaveny na poslání. Uživatel pak má možnost dodatečně povolit, nebo zakázat poslání účtu (změnit automatický výběr). Tisk průvodky IDFU vytváří na základě šablony průvodku k disketě pro finanční úřad. Tuto šablona lze nastavit dle požadavků banky. 9

10 Správa přístupových práv IDFU umožňuje definovat uživatele, kteří mají přístup k aplikaci a jejich oprávnění v rámci aplikace. Tuto problematiku řeší dvě funkce. Seznam uživatelů aplikace Role uživatelů Každý uživatel, který chce použít aplikaci, musí být uveden v tabulce uživatelů a to pod jménem uživatele IDFU. Jméno uživatele IDFU je podle zvoleného typu autorizace (v login modulu): jméno databázového účtu nebo jméno uživatele v operačním systému (Windows) Vedle uživatelského jména je v této tabulce uvedena role uživatele a jeho kontaktní informace (telefon, atd.). V této verzi podporuje aplikace IDFU dvě role uživatelů: Administrátor Uživatel V aplikaci je implementováno zabezpečení dat na principu jejich vlastnictví (každý uživatel vlastní svá data). Administrátor má přístup k datům všech uživatelů a může předávat vlastnictví dat. Administrátor dále může měnit seznam uživatelů a provádět servisní funkce. Servisní funkce IDFU je nastavováno a parametrizováno pomocí číselníků a to buď jejich importem nebo editací. Import číselníků a konverzních můstků Editace číselníků Pomocí importu lze aktualizovat následující číselníky a převodní můstky: Konverzní můstky Metodiky Metadata Číselník chyb SQL skripty Konfigurace Správa adresářů Následující číselníky lze také přímo editovat: Seznam a nastavení uživatelů Konfigurace Správa adresářů 10

11 Konfigurace Konfigurace je základní nástroj pro nastavení IDFU. V konfiguraci jsou uloženy veškeré servisní parametry aplikace (adresy serverů, zapnutí/vypnutí kontroly el. podpisu atd.). Správa adresářů Další servisní funkcí, která byla v IDFU vytvořena je správa adresářů. Tato funkce slouží k tomu, aby v nastavení výstupů a ve statistice zpracování dat (vstupy, výstupy) nebyly uváděny konkrétní jména adresářů, ale jejich symbolická jména. 11

12 Konkrétní adresář je tak v databázi specifikován pouze jednou a nastavení aplikace, například při změně serveru, je významně jednodušší. 12

13 Modul ČSSZ a ruční vstup Tento modul byl vytvořen na základě požadavků uživatelů a přináší následující možnosti, funkce a rozšíření: Dotazy dalších oprávněných osob Nejdůležitější rozšíření IDFU, modulem ČSSZ a ruční vstup, je možnost jeho použití pro jakýkoliv typ oprávněné osoby. Vstup/výstup CSV Vstup a výstup dat ve formátu CSV je založen na specifikaci ČSSZ nebo na vlastním jednoduchém CSV a umožňuje následující funkce: Načtení dat z CSV a jejich zápis do relační databáze. Vytvoření CSV souboru s odpověďmi z relační databáze. Jednoduché CSV má pouze jeden sloupec, který obsahuje RČ nebo IČO. Import na tyto data aplikuje kontroly a rozděluje je do správných sloupců. Ruční vytvoření dávky a dotazů Vytvoření dávky Parametry dávky Parametrizace dotazů Pole dotazů Tento modul rozšiřuje IDFU o možnost vytvářet dávky a dotazy pro jednotlivé oprávněné osoby ručně. V menu Dávka přibyla volba Nová dávka, která spustí vytváření nové dávky a zobrazí panel pro nastavení parametrů dávky. Při vytvoření, nebo při změně dávky, lze nastavit její parametry: Typ oprávněné osoby (ze seznamu) Jméno oprávněné osoby (ze seznamu) Kód dávky (číslo jednací) Začátek a konec lhůty na odpověď Vedle parametrů dávky lze na úrovni dávky nastavit jakým způsobem budou nastavovány kódy dotazů. Zda uživatelem, nebo zda budou generovány. U každého dotazu lze nastavit následující informace: Kód dotazu (Exe, číslo jednací) NC Typ dotazu (lze použít nový typ dotazu č.5 Účty dle RČ a IČO) Jméno / název 13

14 IČO RČ Číslo účtu Kontroly vstupních dat Vstupní mód Rychlý vstup Pole pro vstup RČ a IČO jsou při zadávání dat kontrolovány dle platných předpisů. Pro zadávání dotazů při ručním vstupu je používán tzv. vstupní mód. Tento mód je zapnut při stisku tlačítka nebo volby v menu Nový dotaz a znamená, že po každém stisknutí tlačítka Uložit nebo klávesy Enter, je dotaz uložen a následně je zobrazen panel pro zadávání dalšího dotazu (jako by bylo stisknuto tlačítko nový dotaz). Při stisknutí tlačítka Rychlý vstup je panel pro vstup dotazu zúžen na jedno vstupní pole. Do tohoto pole může být zadáno rodné číslo nebo IČO. Zabudované kontroly určí, do kterého pole má být vstupní hodnota zadána. Import dotazů Podporované formáty Vedle ručního zadávání dotazů, lze také dotazy importovat z podporovaných formátů. Ruční zadávání a import lze libovolně kombinovat. CSV ČSSZ obecné CSV jednoduché CSV Export odpovědí Podporované formáty Pomocí funkce Export jako lze provést výstup dávky do více formátů a předdefinovaných reportů. Obecné CSV Obecné XML RTF HTML Z výstupů ve formátu RTF a HTML je možné vybrat několik předdefinovaných reportů s různým zaměřením. Servisní funkce Import číselníků je pro modul ČSSZ a ruční vstup rozšířen o několik dalších číselníků. 14

15 Import číselníků Editace číselníků Správa výstupů Například rozšíření typů oprávněných osob, které zpracovává IDFU, lze provést pouze importem číselníku a stejným způsobem lze rozšiřovat seznamy oprávněných osob. Pomocí importu lze aktualizovat následující číselníky: Typy oprávněných osob Seznamy oprávněných osob Adresy Správa výstupů Následující číselníky pro modul ČSSZ a ruční vstup lze vedle jejich importu také přímo editovat: Správa výstupů Tato funkce slouží k přednastavení a parametrizaci výstupu(ů) pro volbu Exportuj dávku. Při jednom exportu může být provedeno více výstupů. Pro každou oprávněnou osobu může být nastaven jiný výstup (jiná šablona výstupu a jiný adresář). Dále lze nastavit, že při jakémkoliv exportu bude vždy vytvořen další výstup do jednoho adresáře například ve formátu obecné XML. Této funkčnosti lze použít třeba k automatizovanému exportu odpovědí do další aplikace například do archivačního systému banky. 15

16 Uživatelské rozhraní Po instalaci modulu ČSSZ a ruční vstup se uživateli objeví ve stávajících menu nové volby a může používat více dialogových panelů. Většinu funkcí, ať starých nebo nových, lze používat, jak pro základní modul IDFU, tak pro modul ČSSZ a ruční vstup. Například funkce Export jako lze použít pro jakoukoliv dávku, ať byla načtena z XML pro FÚ, nebo byla vytvořena ručně. Výstup třeba do HTML lze tedy provést pro každou dávku. 16

17 Login modul - základní Součástí základní instalace aktuální verze IDFU je Login modul, který umožňuje dva způsoby autorizace uživatelů. Autorizace pomocí uživatelských účtů Každý uživatel se přihlašuje k aplikaci (k databázi) vlastním jménem uživatele IDFU, které je stejné jako jméno databázového účtu. Tento účet musí být vytvořen v databázi. Při přihlášení musí uživatel zadat heslo. Aplikace IDFU toto heslo neukládá, pouze je použije pro přihlášení k databázi. Autorizace pomocí servisního účtu Aplikace přihlásí uživatele sama pomocí společného servisního databázového účtu. Jako jméno uživatele IDFU je použito jméno uživatele v operačním systému (Windows). Při přihlášení nemusí uživatel zadat heslo. Heslo servisního účtu je uloženo v nastavení aplikace a je zakódováno pomocí symetrického šifrovacího klíče a algoritmu (3DES). 17

18 Modul generování odpovědí - základní Vyhledávání odpovědí Skupina SQL příkazů Základní modul pro generování odpovědí vyhledává odpovědi na dotazy oprávněných osob z bankovních dat (seznam klientů a účtů) v interní databázi IDFU (tzv. DTA tabulky). Vlastní vyhledávání odpovědí v interní databázi je realizováno sekvenčním prováděním skupiny SQL příkazů. Tyto SQL příkazy na základě tabulky dotazů vyhledávají odpovědi v tabulkách klientů a účtů a zapisují je do tabulek odpovědí. Vyhledávání odpovědí probíhá na základě polí IČO, RČ a nebo číslo účtu. Vlastní SQL příkazy jsou sestaveny do skupiny, která definuje jejich výčet a pořadí. Tato skupina může být umístěna v textovém souboru nebo v databázi IDFU. Pomocí konfigurace lze mezi těmito způsoby přepínat. SQL příkazy v textovém souboru SQL příkazy v databázi V případě použití textového souboru, tvoří skupinu SQL příkazů jeden textový soubor. Editaci lze provést s použitím jakéhokoliv textového editoru. Jméno a umístění textového souboru se skupinou SQL příkazů pro vyhledávání odpovědí je nastaveno v konfiguraci. V případě použití databáze IDFU jsou v této databázi umístěny veškeré definice skupiny SQL příkazů. V databázi je možné nastavovat jednotlivé SQL příkazy, vytvářet různé skupiny příkazů a měnit pořadí SQL příkazů v rámci skupiny. Toto nastavení je možné měnit pomocí servisní funkce Import číselníků. V konfiguraci je nastaveno jméno skupiny SQL příkazů, která provádí vyhledávání odpovědí. 18

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3 Obsah Produkt IDFU...4 K čemu slouží...4 Komfortní nástroj pro uživatele...4 Řešení pro IT...4 Rozšíření...4 Aktuální moduly...4

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Software Rychlá reakce stav ke dni 3. 4. 2013 verze 2.2.75

Software Rychlá reakce stav ke dni 3. 4. 2013 verze 2.2.75 Elco Industry IS RYCHLÁ REAKCE Dokumentace software ELCO plus s.r.o., Ing. Karel Čermák, Ing. Miroslav Klauber, Jan Křivánek Software Rychlá reakce stav ke dni 3. 4. 2013 verze 2.2.75 Texty a obrázky se

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28 1.0.27 první veřejná verze 1.0.28 ODSTRANĚNÍ KRITICKÝCH CHYB - chyba ("Input string was not in a correct format") v případě nestandartních jazykových nastavení v operačním systému (následek: nemožnost

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX VLASTNOSTI A FUNKCE DOCHÁZKOVÉHO PROGRAMU JOB ABACUS PRO 3.XX ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013)

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) TRIFID 2014 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) (c) 2014 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz D 1

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

APS Administrator.GT

APS Administrator.GT APS Administrator.GT Strážní služba v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 153 00,

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Výhody programu: Hlavní funkce programu:

Výhody programu: Hlavní funkce programu: Správce IT patří ke špičce programů, které lze použít pro inventuru počítačů, nainstalovaného software a ostatní výpočetní techniky. Umožňuje poskytnout s minimálním úsilím okamžité výsledky. Instalace

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Monitorovací systém Dozorce

Monitorovací systém Dozorce Monitorovací systém Dozorce Program Dozorce je určen k detailnímu monitorování všech činností uživatelů na PC a k vzdálené obsluze počítačů. K provádění vzdálených operací bude, na základě nastavení, vyžadováno

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

HWg-PDMS MANUÁL Windows aplikace pro sběr dat z IP senzorů a vytváření reportů v MS Excel

HWg-PDMS MANUÁL Windows aplikace pro sběr dat z IP senzorů a vytváření reportů v MS Excel HWg-PDMS MANUÁL Windows aplikace pro sběr dat z IP senzorů a vytváření reportů v MS Excel Úvod HWg-PDMS je aplikace pro Windows, která slouží ke sběru dat z čidel připojených k IP senzorům (Damocles, Poseidon,

Více

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix Elektronická komunikace s CSÚIS Jak to řeší Fenix Asseco Solutions a veřejná správa Informační systém Fenix Balík aplikací pro státní správu a samosprávu Více než 15 let zkušeností Více než 2000 instalací

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více