1FU350 Daně v účetnictvíčr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1FU350 Daně v účetnictvíčr"

Transkript

1 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová Kristýna Zahradníková

2 Daňové souvislosti: Splatná daň = povinnost účetní jednotky odvést do státního rozpočtu daň v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmů Poplatníci daně z příjmu právnických osob - podle 17, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osoby, které nejsou fyzickými osobami (přičemž od daně se osvobozuje ČNB)

3 2 kritéria členění právnických osob 1) podle místa sídla/místa skutečného vedení 1a) PO má sídlo na územíčr = daňový rezident (tuzemec) Taková PO má neomezenou daňovou povinnost (daňová povinnost z celosvětových příjmů). b) PO má sídlo mimo územíčr = daňový nerezident (cizozemec) Taková PO má omezenou daňovou povinnost (pouze z příjmů, jejichž zdroj je na územíčr).

4 2) podle toho, jestli je PO zřízena za účelem dosahování zisku či nikoliv 2a) Podnikatelská PO Předmětem daně jsou pak příjmy z veškeréčinnosti a nakládání s majetkem. b) Nepodnikatelská PO Předmětem daně jsou zejména příjmy z vedlejší (výdělečné) činnosti. Odlišná pravidla pro úpravu základu daně než podnikatelské PO!

5 Daňové souvislosti: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob: Rok Sazba % % % 2006 a % % % %

6 ÚPRAVY: A) SNÍŽENÍ VH Úprava VH na základ daně VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (VH) PŘED ZDANĚNÍM - 1. Příjmy (výnosy) vyňaté z předmětu daně - 2. Osvobozené příjmy (výnosy) - 3. Příjmy (výnosy) nezahrnované do základu daně (včetně samostatných základů daně) - 4. Další výnosové nebo nákladové položky

7 Úprava VH na základ daně VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (VH) PŘED ZDANĚNÍM ÚPRAVY: B) ZVÝŠENÍ VH + 5. částky zkracující příjmy > nepeněžní výnosy a mimoúčetní příjmy + 6. účetní náklady, které nejsou uznatelnými daňovými náklady + 7. částky pojistného sociálního pojištění sražené zaměstnancům a neodvedené ve lhůtě +/- 8. korekce základu daně předešlých zdaňovacích období = ZÁKLAD DANĚ

8 Daňové souvislosti: Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ( 24) daňově uznatelné náklady Daňově neuznatelné náklady ( 25) - nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce nebo poskytnutí rekreace, včetně zájezdů, které je u zaměstnance osvobozeno od daně - výdaje nad zákonné limity (cestovní náhrady) - výdaje na reprezentaci (pohoštění, občerstvení, dary) - mimo náklady na reklamní předměty (do 500 Kč bez DPH, opatřené obchodní firmou nebo logem dárce a které nejsou předmětem spotřební daně s výjimkou tichého vína)

9 Výpočet daňové povinnosti ze základu daně ZÁKLAD DANĚ - nestandardní odpočty (odčitatelné položky): - daňová ztráta (z 5 předešlých zdaňovacích období) = Mezisoučet (1) - náklady na výzkum a vývoj (100%) - náklady na výuku žáků a učňů (30%) od zrušeno! = Mezisoučet (2) - dary na veřejně prospěšné účely (min Kč, max. 5% z mezisoučtu (2)) = Základ daně po snížení (zaokrouhlen na celé 1000 Kč dolů!) * lineární sazba daně 21% pro rok 2008 = DAŇ - slevy na dani = Daň po slevě (=daňová povinnost) - zaplacené zálohy na daň z příjmů = Vyrovnání daňové povinnosti -> nedoplatek nebo přeplatek

10 Slevy na dani ( 35) absolutní sleva Kč na zaměstnance se zdravotním postižením Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením (vychází se vždy z přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením) - ½ pořizovací ceny registrační pokladny, maximálně 8000 Kč (při jejím nákupu do ) - 30% hodnoty technického zhodnocení pokladny vedoucí ke splnění požadavků na registrační pokladnu, max Kč relativní sleva - ½ daně z příjmů právnických osob při splnění následující podmínky: minimálně 25 zaměstnanců + podíl zaměstnanců se zdravotním postižením > 50% průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců

11 Účetní souvislosti: Běžné účetní období: 1) Úhrada záloh na daň z příjmů v průběhu účetního období. 2) Předpis daně z příjmů z běžnéčinnosti. 3) Předpis daně z příjmů z mimořádnéčinnosti. Následující účetní období: 4a) Úhrada nedoplatku daně z příjmů. 4b) Vrácení přeplatku daně.

12 Příklad 1 Společnost: RAK CZ, a.s. Předmět činnosti: Provádění dražeb, činnost realitní kanceláře, obchodníčinnost Účetní období: 2008 a) Úprava účetního VH na základ daně Název položky Příklad Částka (Kč) Účetní výsledek hospodaření /- rozdíl odpisů odpisy účetní > daňové účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými náklady náklady na reprezentaci Základ daně

13 Příklad 1 b) Úprava základu daně Základ daně daňová ztráta ztráta roku Mezisoučet náklady na výzkum a vývoj 0 Mezisoučet dary na veřejně prospěšné dar sportovnímu klubu (max. účely 5% z Mezisoučtu 2 = ) Základ daně po snížení * sazba daně z příjmů 21 % Daň slevy na dani 0 Daň po slevě (= daňová povinnost) zaplacené zálohy na daň z příjmů Vyrovnání daňové povinnosti (nedoplatek)

14 Příklad 1 Účetní období: 2007 Základ daně po snížení * sazba daně z příjmů 24 % Daň slevy na dani 0 Daň po slevě (= daňová povinnost) zaplacené zálohy na daň z příjmů Vyrovnání daňové povinnosti(nedoplatek)

15 Příklad 1 Účtování (2008): Popis transakce Částka MD D Běžné období: Úhrada záloh na daň z příjmů PO Předpis daňové za r povinnosti Následující období: Doplatek daně z příjmů

16 Příklad 2 Společnost Výzkumník s.r.o. provádí výzkum v oblasti využívání obnovitelných energetických zdrojů a mimo jiné se zabývá pořádáním odborných seminářů a přednášek po celém světě (z čehož jí plynou výnosy). V účetním období 2008 společnost dosáhla účetního výsledku hospodaření 10 mil. Kč. Společnost vlastní budovu, ve které provozuje svou činnost. Daňové odpisy pro tento rok činily , účetní odpisy Jelikož zaměstnanci cestují po světě a přednášejí o výsledcích svého výzkumu, vznikají společnosti vysoké náklady na cestovné. Pro tento rok to bylo , z toho bylo cestovné nad limit. V roce 2007 Výzkumník dosáhl ztráty , tuto ztrátu se rozhodl letos neuplatňovat jako odpočet od základu daně. Dále vznikly firmě náklady na výzkum a vývoj ve výši (uznány jako položka snižující základ daně). Společnost nevykazuje žádné náklady ani výnosy za mimořádnou činnost a zaměstnává 1 pracovníka se zdravotním postižením (roční sleva na dani ). Vypočítejte výši daně z příjmů za období roku 2008 za předpokladu, že sazba daně je 21%. Dále stanovte výši nedoplatku/přeplatku, víte-li, že Výzkumník s.r.o. poskytl zálohy na daň z příjmů ve výši 2 mil. Kč, a tyto operace zaúčtujte.

17 Řešení: Příklad 2 Název položky Příklad Částka (Kč) Účetní výsledek hospodaření /- rozdíl odpisů odpisy účetní < daňové účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými náklady cestovné nad limit Základ daně

18 Příklad 2 Základ daně daňová ztráta ztráta roku Mezisoučet náklady na výzkum a vývoj Mezisoučet dary na veřejně prospěšné účely 0 Základ daně po snížení * sazba daně z příjmů 21 % Daň slevy na dani zaměstnanec se ZPS Daň po slevě (= daňová povinnost) zaplacené zálohy na daň z příjmů Vyrovnání daňové povinnosti (přeplatek)

19 Účtování: Příklad 2 Popis transakce Částka MD D Běžné období: Úhrada záloh na daň z příjmů PO Předpis daňové povinnosti za r Následující období: Vrácení přeplatku na dani z příjmů

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová Analýza daně z příjmů společnosti XY Lucie Valouchová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. V teoretické části jsou popsány základní

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 413 Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Sladká JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program:

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více