Aspekty řízení vlastního podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspekty řízení vlastního podniku"

Transkript

1 Aspekty řízení vlastního podniku

2 Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní společnosti Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení obchodní společnosti Proces řízení obchodní společnosti Proces zrušení obchodní společnosti

3 Volba místa podnikání Nutno zvážit následující aspekty: dostupnost pro zákazníky, partnery, zaměstnance prestiž adresy dozor (vytíženost) místního finančního úřadu náklady na nájmy v dané lokalitě možnost využit office depotů

4 Kroky nutné po založení podniku Registrace u finančního úřadu Registrace u ČSSZ Registrace u zdravotní pojišťovny Registrace pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa) Volba bankovního ústavu Označení provozovny Eventuelní registrace pro platbu nepřímých daní (DPH, spotřební daň)

5 Účetnictví podnikatelů a právnických osob Daňová evidence (týká se pouze osob, které nejsou tzv. účetní jednotkou ) upravuje: Zákon o daních z příjmů evidují se: -příjmy a výdaje - majetek a závazky Povinnost archivace účetních dokladů: neplátci DPH: 3 roky plátci DPH: 10 let Podvojné účetnictví upravuje: Zákon o účetnictví eviduje se: - pohyb majetku a jiných aktiv - pohyb závazků a jiných pasiv - náklady a výnosy - výsledek hospodaření Povinnost archivace účetních dokladů: -účetní závěrka a výroční zpráva: 10 let -účetní doklady, knihy, odpisové plány, účtový rozvrh: 5 let -účetní doklady pro účely DPH: 10 let

6 Daňová problematika Příjmy X Výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu Paušální výdaje a) 80 % z příjmů podle (zemědělská výroba) b) 60 % z příjmů ze živností řemeslných c) 50 % z příjmů všech živností kromě výše uvedených d) 40 % z příjmů z jiného podnikání Podnikatelé fyzické osoby: Příjmy Výdaje = HZ * 15% + sleva na dani ( Kč základní + další) = placená daň z příjmu Příjmy Výdaje = HZ * 14,8% = placené sociální zabezpečení Příjmy Výdaje = HZ * 6,75% = placené zdravotní pojištění Právnické osoby: Výnosy Náklady = HZ 21% daň z příjmu = ČZ Pozor!!! Pro výpočet daně z příjmů slouží u osob, které vedou podvojné účetnictví, rozdíl: Výnosy - náklady

7 Daňová problematika Příklad: Příjmy podnikatele (např. podnikatelského poradce): Daňově uznatelné výdaje podnikatele: Kč/rok Kč/rok Kolik prostředků Kč zůstane podnikateli po zaplacení všech povinných daní a odvodů. (pro zjednodušení uvažujeme, že je plně zdráv, svobodný, bez dětí) Řešení: HZ = Kč (je totiž výhodnější počítat paušální výdaje) -daň 15% + sleva na dani (24.840) = ,- - sociální zabezpečení 14,8% = ,- - zdravotní pojištění 6,75% = ,- ČZ pro podnikatele po odečtení daní a odvodů: ,- Kč/rok

8 Minimální měsíční platby (zálohy) Zdravotní pojištění: 1.456,- jinak 6,75% ze zisku, maximálně však ,- Sociální zabezpečení: 1.491,- jinak 14,8% ze zisku (od května ,-) Od NENÍ zdravotní a sociální pojištění daňově uznatelným výdajem. (Pro účely, kdy je podnikání hlavní výdělečnou činností)

9 Pravidelné povinnosti podnikatelů (firem) hlášení + platby Měsíčně: hlášení a platba na VZP či jiné zdravotní pojišťovny hlášení a platba na ČSSZ platba zálohové daně z příjmu Čtvrtletně: platba silniční daně platba zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Ročně: daňové přiznání (daň z příjmu) + úhrada rekapitulace daně z příjmu vybírané srážkou (za zaměstnance) Alternativně dle výše obratu: přiznání k DPH + úhrada přiznání ke spotřební dani + úhrada

10 Možnosti repatriace zisku majitelem společnosti Zaměstnanecký poměr Hrubá mzda: ,- Kč Celkové mzdové náklady zaměstnavatele: Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem: 9,0 % Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem: 26,0 % Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem: 4,5 % Sociální pojištění hrazené zaměstnancem: 8,0 % Daň z příjmu 15,0 % Sleva na dani z příjmu ,- Kč Čistá mzda: Celkové zatížení zaměstnance: Celkové zatížení pro majitele jako zaměstnance:

11 Možnosti repatriace zisku majitelem společnosti Zaměstnanecký poměr Hrubá mzda: Celkové mzdové náklady zaměstnavatele: Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem: Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem: Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem: Sociální pojištění hrazené zaměstnancem: Daň z příjmu Sleva na dani z příjmu Čistá mzda: ,- Kč ,- Kč 4.500,- Kč ,- Kč 2.250,- Kč 4.000,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkové zatížení zaměstnance: 29% Celkové zatížení pro majitele jako zaměstnance: 47%

12 Možnosti repatriace zisku majitelem společnosti Optimalizovaný zaměstnanecký poměr Hrubá mzda: 8.000,- Kč Celkové mzdové náklady zaměstnavatele: Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem: 9,0 % Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem: 26,0 % Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem: 4,5 % Sociální pojištění hrazené zaměstnancem: 8,0 % Daň z příjmu 15,0 % Sleva na dani z příjmu ,- Kč Čistá mzda: Celkové zatížení zaměstnance: Celkové zatížení pro majitele jako zaměstnance: Výplata dividend (podílu na čistém zisku) přepočteno na 1 měsíc Čistá dividenda:???? Kč

13 Možnosti repatriace zisku majitelem společnosti Optimalizovaný zaměstnanecký poměr Hrubá mzda: Celkové mzdové náklady zaměstnavatele: Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem: Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem: Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem: Sociální pojištění hrazené zaměstnancem: Daň z příjmu Sleva na dani z příjmu Čistá mzda: 8.000,- Kč ,- Kč 720,- Kč 2.080,- Kč 360,- Kč 640,- Kč 1.620,- Kč ,- Kč 7.000,- Kč Celkové zatížení zaměstnance: 12,5% Celkové zatížení pro majitele jako zaměstnance: 35% Výplata dividend (podílu na čistém zisku) přepočteno na 1 měsíc ( ) daň 21 % (tj ) srážková daň z dividend 15% (tj ) Čistá dividenda: ,- Kč

14 Možnosti repatriace zisku majitelem společnosti Optimalizovaný zaměstnanecký poměr versus klasický zaměstnanecký poměr Výsledný čistý příjem pro majitele zaměstnance, při základu ,- Kč: Klasický zaměstnanecký poměr: Čistá mzda: ,- Kč Optimalizovaný zaměstnanecký poměr: Čistá mzda: Čistá vyplacená dividenda: Celkem: 7.000,- Kč ,- Kč ,- Kč Srovnání s podnikatelem daň 15% po zohlednění slevy: ,- Kč Sociální + zdravotní pojištění: ,- Kč Čistý příjem: ,- Kč

15 Nejnižší úrovně zaručené minimální mzdy, podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací dle zákoníku práce Skupina prací Platová třída 1. a a a a a a a a 16. Nejnižší úroveň zaručené mzdy 8.000, , , , , , , ,- Příloha k zákonu č. 143/1992 Sb., účinná od 1. ledna 2004 Charakteristiky platových tříd + předpis č. 567/2006 Sb. pro období od

16 Nejnižší úrovně zaručené minimální mzdy, podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací dle zákoníku práce 1. platová třída Práce sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací. Práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti. Provádění jednotlivých manipulačních operací s jednotlivými kusy a předměty malé hmotnosti (do 5 kg). Běžné nároky na smyslové funkce. Práce v příznivých vnějších podmínkách. 8. platová třída Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen "odborné specializované práce"). Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace. 16. platová třída Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

17 Legální možnosti snižování základu daně Cestovní náhrady (průměrná spotřeba x 31,20 nafta/100 + amortizace 4,10) Při spotřebě 8L/100 Km činí cestovní náhrady 6,60 Kč/km Příspěvek na penzijní připojištění Mobilní telefon Stravenky (maximálně 55% z 89 Kč na oběd) Náklady na reklamní a propagační předměty (hodnota jednoho předmětu nesmí přesáhnout 500 Kč a předmět musí být opatřen ochrannou známkou nebo firmou). Kromě tichého vína nesmí reklamní předmět podléhat spotřební dani.

18 Pracovně právní vztahy Pracovní smlouva Dohoda o provedení práce Limit 150 hodin / rok pro každého jednotlivého zaměstnavatele Minimální hranice odměny za práci: 48,10 Kč Maximální hranice není stanovená Dohoda může být uzavřená jak písemně, tak i ústně Neplatí se zdravotní ani sociální pojištění Mzda do 5.000,-/měsíc srážková daň 15% (bez podepsaného prohlášení poplatníka k dani) Pokud pracovník podepíše prohlášení poplatníka k dani, pak se u zdanění postupuje jako v případě zaměstnance avšak bez odvodu sociálního a zdravotního pojištění). Dohoda o pracovní činnosti Maximálně v rozsahu nepřekračujícím polovinu průměrně stanovené týdenní pracovní doby Nutná písemná forma Daně a odvody jsou stejné jako u klasického zaměstnaneckého poměru) Mandátní smlouva

19 Pracovně právní vztahy Dohoda o provedení práce Příklad: Jak vysoká může být maximálně hodinová odměna pracovníka, aby v úhrnu neplatil žádnou daň z příjmu? (poplatník má u daného zaměstnavatele podepsané prohlášení poplatníka k dani) Sleva na dani: ,- /rok Srážková daň: 15 % Maximální počet odpracovaných hodin: 150/rok Řešení: Maximální příjem z něhož sleva na dani vyrovná výši daně: ,- Kč/ rok Maximální hodinový příjem: 1.104,- Kč/hodinu

20 Absurdní povinnosti podnikatelů 1. Vyslání cizince na služební cestu do zahraničí (nutnost oznámit tuto skutečnost úřadu práce v případě, že služební cesta trvá 7-30 dnů) 2. Evidence kontrol (nutnost vést evidenci o kontrolách na zdravotní nezávadnost a jakost) 3. Doklady na provozovně (doklady prokazující způsob nabytí zboží a materiálu) 4. Odměny za notářské služby 5. Volné pracovní místo (nutnost oznámit úřadu práce skutečnost, že se uvolnilo pracovní místo do 10ti dnů) 6. Stánek na výstavě (povinnost ohlásit ŽÚ v místě trvalé provozovny úmysl účastnit se na výstavě)

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 Dnes na téma: Archivace a skartace Úvodní slovo Obsah Věstníku Vážení a milí kolegové, přejeme

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání Daňová problematika 1) Funkce a struktura daňové soustavy funkce a struktura daňové soustavy daně a státní rozpočet charakteristika daňové soustavy druhy daní 2) Sociální pojištění charakteristika jednotlivých

Více

Průvodce podnikáním v ČR

Průvodce podnikáním v ČR Průvodce podnikáním v ČR Autorky: Mgr. Daniela Musilová, partnerka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Ing. Gabriela Magsumová, daňová poradkyně Obsah Začínáme podnikat 1 Živnostenský list a IČ 1 Registrace

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více