II. F O N E T I K A A F O N O L O G I E CVIČENÍ DECH O VÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. F O N E T I K A A F O N O L O G I E CVIČENÍ DECH O VÁ"

Transkript

1 II. FONETIKA A FONOLOGIE CVIČENÍ DECHOVÁ 1 Nacvičte čtyři základní fáze dýchání: a) rychlé, vydatné a nehlučné nadechnutí; b) krátké zadržení dechu; c) klidné a rovnoměrné vypouštění vzduchu po dobu pokud možno nejdelší, nikoli násilně prodlužovanou; d) kratičké dodechnutí. Toto cvičení můžeme provádět i s nasazením různých hlásek, např. úžinové neznělé souhlásky (f, s, š, ch), úžinové znělé souhlásky (v, z, ž), samohlásky (měkce nasazené), jednotlivá slova, věty ap. 2 Předneste jedním dechem co nejdelší úseky: Dělám dělám kázání, čtyři kočky svázaný, přiletěla vrána, uchytila Jána, přiletěl kos, uchytil nos, přiletěla sojka, uchytila Tonka, přiletěl sup, uchytil zub, přiletěl slavíček, uchytil malíček, přiletěla Terezka, uchytila železka, přiletěla Maruška, uchytila tvarůžka, přiletěla slépka, uchytila Pepka, přiletěl ras, uchytil nás všechny naráz. Desatero šlo, chytilo se devatera, devatero osmera, osmero sedmera, sedmero šestera, šestero patera, patero čtvera, čtvero trojima, trojimo dvojima, dvojimo jednera, jednero babky, babka řípky, trhaly, trhaly, řípka se přetrhla, babka se převrhla a všechny se svalily na jednu hromadu. Jouveje, jouvej, táta dlouhej, máma krátká, děti jako pimprlátka. 30

2 CVIČENÍ HLASOVÁ 1 Otočte několikrát hlavou, uvolněte krk, hlavu skloňte hluboko, nechte hlavu klesnout na prsa. Položte ruku na prsa a pokuste se zabručet jako medvěd. Při správném provedení ucítíte chvění na prsou rozezněli jste prsní rejstřík. 2 Nadechněte se, zavřete ústa a vyslovte hlásku m. Při správné výslovnosti musí brnět rty. Zvuk postupně zesilujte a zeslabujte. Zvyšujte tón rozezní se hlavový rejstřík. 3 Nácvik měkkého hlasového začátku: uvolněně vdechujeme asi 1/4 své plicní kapacity a středně silně, v poloze, která vyplyne z uvolněného hrtanu, vyslovíme slovo mami. Jakmile ho vyslovíme, pokračujeme v nádechu a slovo opakujeme. Po čtvrtém nebo pátém opakování spotřebujeme všechen vzduch, úplně vydechneme a celé cvičení opakujeme. Protože nebezpečí tvrdých hlasových začátků vzrůstá při zesilování a zvyšování polohy hlasu, je třeba stejné cvičení opakovat při pomalém zvyšování hlasu. 4 Nácvik rozeznívání masky začínáme výslovností souhlásek m ň se stejnou intenzitou, s níž jsme vyslovili mami při nácviku měkkého hlasového začátku a postupně přidáváme hlásku í, později é. V další fázi souhlásky m ň zaměníme souhláskou b. Vyslovujeme řadu: míní méně bélí belí. Při výslovnosti klesáme hlasem. 5 Napodobíme zvuk zvonů: bim bem bam bom bum. Měníme výšku hlasu a sílu hlasu. 31

3 CVIČENÍ ARTIKULAČNÍ 1 Procvičujte výslovnost jednotlivých vokálů: A E I O U Mauauauauaua Mauglí. Mezi domy má máma malou zahrádku, má máma málo máku. Dále od hradu dále, ať vás nepotká neštěstí nenadále! Já blázen blázním za ním, tak jako ona blázen blázní za mnou. Jauvej! Jauvej! Jauvej! Jen ten den, jen ten den, jen ten jediný den! Jedeme Jemenem nebo nejedeme Jemenem. Nemelem, nemelem, sebrala nám voda mlejn. Jíva, jíva, jíva. Píseň o jívě! Jiljí že se nesvíjí? Jiljí se nesvíjí, Jiljí tančí. Kdyby jsou chyby. Kdyby nebyly bývaly kdyby, nebyly by bývaly ani chyby. No jo, No jo, no jo! To jojo je moje! Co je moje, to je tvoje. Hobojové sólo - to tvoje hobojové sólo! Je tvoje moje hobojové sólo? Můj dům je tvůj dům, můj vůz je tvůj vůz. Kup tu kupu hub, usuš, Kubo, kupu hub! Pluli, pluli, až vpluli v tu sluj. V půlkruhu trubců zvuk trub v úlu u trůnu. 2 Procvičujte výslovnost diftongu ou: Kolouch, kohout s mouchou mnohou a hloupou chloubou houpou nohou, plovou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou. 3 Procvičujte výslovnost jednotlivých konsonantů: P, B Já baba po bohu pomohu, co mohu. A co nemohu nechám panu bohu. Obeplujeme celý svět nebo neobeplujeme celý svět? M Minimum. Minimální minimum. Mám málo nemám málo. Meleme, nemeleme, meleme nebo nemeleme? T, D Ta teta to tam mete, mete to tam ta teta? 32

4 Zadudej, dudáčku, zadudej, nebo nám ty dudy dej! N, Ň Posvícení, posvícení! Puňťa chňapl po pečeni. Utíká s ní to to voní! K, G Gloglogloglogloglo glória; klepity klapity klepity klapity klap, kopyta kobyly klapala. F, V Fouká venku, fouká, Haf se z boudy kouká. Fanda volá na Hafa, ať vstane a zahafá. Hafá Haf, že nevstane, až to foukat přestane. S, Z Sypký sníh se sesypal ze sosny na stříbrnou stráň. Sysel se syslicí sesedli se ve vysokém sadě. Mezi známými jsme zahlédli Zuzanu Zinzulkovou. Zlou Zizinu zlobí zuby. Š, Ž Váša kluše k Dáši, Dáša míchá kaši. Dáš mi kaši, Dášo? Ještě nevím, Vášo. Žížala se plouží pláží, žába touží žíti v louži. C, Č Cínoví vojáci, co máte na práci? Cupete: cupy, cup, do krabice hup! Čísi čočky lačná kočka mlčky číhá, točíc očka. Kočička ač vrčí, počká, snad se časem čočky dočká. J Dalajláma, dalajláma, dlaj, dalaj, dalajláma. Znám Havaj, znám Hanoj, Haiti neznám. L V Londýně u Lorda Donalda dávali lahodné bledule. Hladoví blondýni lepili loudavě cedule. R Strč prst skrz krk. Drbu vrbu, drbu vrbu, drbu vrbu. Ř Řežu, řežu dříví, už jsem celý křivý. H, Huláni, huláni, hleďte na ty hulány. CH Chacha, chacha, chichu, chichu, copak je ti, Honzo, k smíchu. 4 Souborná artikulační cvičení: Když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá ponejprv, probudím se, zavrzá podruhý, obrátím se, zavrzá potřetí, den je bílý, tenkrát už musím vstát, lidi milí! Lepší jedno slovo, než papíru mnoho. Papír se roztrhá, slovíčko potrvá, to stojí za mnoho! Mají-li tu medaili, nebo nemají-li tu medaili? Dají-li mu tu medaili, nebo nedají-li mu tu medaili? 33

5 V létě lev vlek lesem vztekle lesklé sledě teplem leklé. Leoš klekl a hle dlel v pekle. Lékař léčí pleš, leč vlekle. Poslali mě naši k vašim, by přišli vaši k našim. Jak nepřijdou vaši k našim, tak nepřijdou naši k vašim. Ententýna mandolína, pojedeme do Kolína, housle, basa, trumpeta, pojedeme do světa. To je pec, to je pec, peče pěkně vočepáky, to je pec, to je pec, peče pěkně vočepec. Abliblibličky, zlaté knoflíčky, Lup, lup, já jsem panna a ty kluk! Jedna dvě, byly dvě, byly, byly, byly dvě. 5 Procvičujte pohotovost mluvního ústrojí. a) Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra; já rád játra, co nám brání dát si játra? b) Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko. c) Náš táta má neolemovanou čepici. Oblemujeme-li mu ji, nebo neoblemujeme-li mu ji? d) Naše lomenice je ze všech lomenic nejlomenicovatější. e) Jelen letěl jetelem. Letěl jelen jetelem? Jetelem letěl jelen. f) Ještě štěstí, že se nesešli. Ještě štěstí, že se nesešli. g) Všecičko vycancáš, ty cácorko. Sazeč dnes všecičko vysází. h) Utlum tu hudbu a kup, Kubo, tu kupu hub. ch) Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr. i) Když zas zašustíš sukní, nás nejvíc sžírá žárlivost. j) Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy! Osušil sis šosy? k) Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu! Filip i Lili lepili bílý list. l) Nenaolejuje-li se Julie, naolejuji Julii já. m) Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek... n) Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat? 34

6 o) Viděls už Šísovo sousoší "Šťastný sen"? Tys ještě neviděl Šísovo sousoší "Šťastný sen"? To musíš vidět! p) Piksla sklapla. Sklapla piksla? Piksla sklapla! r) Pro strmý smrk strč prst skrz krk. ř) Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře. Jak mi kmotře Petře toho vepře přepepříte, pak si přepepřeného vepře taky sníte. s) Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, nebo nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora? š) Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty. Šašek plaší šeptem myši, ty však špatně slyší. t) Pod našimi okny roste keř pepře, ať se pře, kdo se pře, toho keř pepře nepřepře. u) V roli lorda Raula Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. v) Tři tisíce třista třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes tři tisíce třista třiatřicet stříbrných střech. w) Zaželezilo-li se železo nebo nezaželezilo-li se železo? x) Prokopete-li mu to pole nebo neprokopete-li mu to pole? y) Měla babka v kapse vrabce a ten dědek babce vrabce v kapse stisk a ten vrabec babce v kapse písk. z) Vinšujem vám štěstí, zdraví, čtyři chlívky, žádné krávy a dvě ďourky v nose skončilo se! CVIČENÍ FONETICK Á A ORTOEPICKÁ 1 Následující slova přepište foneticky: Marie, Zdeněk, někdo, smýt, tramvaj, leckdo, léčba, dlouhý, sníh, kouzelný, tvaroh, Kongo, děti, pochopení, Hana, Hanka, změnit, narozeniny, sanitka, tvůj, divadlo, diktát, nymfa, sdružení, pět, vstupenka, soudit, luxusní, návštěvníci, šunka, mluvčí, studium, potěšení, vědět, mango, tiše, titul, trnka, kdosi, město, tvář, chlouba, půlnoční, tikat, tykat, textil, průběh, nechutenství, Sicílie, divizna, divize, besídka, letiště, xerox. 35

7 2 Zaměřte na rozdíl znělého/neznělého ř. Slova přepište foneticky: dříve, vepř, především, pořádek, zřídka, třicet, malíř, řecký, břeh, neteř, křída, mřížka 3 Určete, v kterých případech jsou hlásky r, l slabikotvorné: vlak, prst, pravda, mrkev, krev, mlčet, první, mlha, tráva, plný, tlupa, právní, planý 4 Foneticky přepište následující věty. V podtržených slovech určete fonetické charakteristiky hlásek: a) Podíval jsem se do zrcadla a zděsil jsem se. b) Včera jsem potkal Blanku a pozval jsem ji do kina. c) Byli jsme na večeři a pak jsme se vlnili do rytmu. d) Tatínek a maminka si chtějí koupit k Vánocům nové auto. e) Prší a já jsem zapomněl v autě zavřít okýnko. 5 Podle uvedených charakteristik určete, o kterou českou hlásku se jedná: a) vokál krátký, přední, středový, nezaokrouhlený b) konsonant párový, znělý, bilabiální c) konsonant jedinečný, laterální konstriktiva d) vokál dlouhý, zadní, vysoký, zaokrouhlený e) konsonant párový, neznělý, palatální f) konsonant palatální, nazální okluziva 6 Sledujte výslovnost s rázem a bez rázu. Upozorněte na výslovnostní dublety: na Olomoucku, naopak, v okně, reakce, vakuum, loajální, koordinovat, v okresech, chaos, podúředník, z ulic, bezúhonný, naopak, o tobě a o mně, k užitku, nad oborou, bez oddechu, z úbočí, od oka, pod okny, s ústy, před Adélkou. 36

8 7 Vyslovte správně spojení dvou samohlásek: zelenooká, středoevropský, samoobsluha, oblouk, feudál, autoportrét, olympiáda, poučný, louka, nauka, neúcta, dieta, dialekt, preludium, fiala, kiosk, biologie, koala, historie, kolegialita, fluidum, pneumatika, severoindický, stoický, polaroid, kyanovodík, laický, diář, loajalita. 8 Kde dochází k asimilaci znělosti? zpívat, zběsile, v potravinách, v Brně, výzkum, z hlediska, způsob, vcelku, vrátit, odtáhnout, tak dlouho, lehký, leckdy, léčba, změny, družstevníci, v obchodě, když, nezmeškat, s bratrem, úzký, směna, změna, shluk lidí, dětské kresby, pod kopcem, shora, shlížet, s tebou, odkud, od srdce, slíbat, zvolat, leckdo, džbán, dřevo, třeba, prosba, podkova, vozka, shůry, s dobou, k Janovi, z okna, představení, lávka, bezcharakterní. 9 Uveďte příklady progresivní asimilace znělosti. 10 V následujících případech upozorněte na nespisovnou výslovnost: tvůj, tak málo, přes louku, kupme si, kvůli, muset opakovat, máš mnoho, z Itálie, nevíš nic, vraťme se, pod mostem, pod oknem, v Evropě, deset let, k vínu, vytvořili, nad Labem, padesát míst, příchod jara, natřít okna, tak mladý, z oblasti, nesmíš otevřít, abys mohl, v ostatních případech, tvářit se, od matky, přes most, kreslit mapu. 11 Přepište foneticky slova, v nichž dochází k artikulační asimilaci: Hana, Hanka, Anglie, větší, kotník, blána, městský, lymfa, Blanka, ven, venku, radnice, máma, maminka, opatství, mladší, Zdena, Lenka, hodně, nymfa, Kongo, dětský, mango, kratší, bohatství. 12 Vyslovte správně skupiny souhlásek. Upozorněte na výslovnostní dublety: Bydžov, podstata, světský, trojhranný, uvědomme si to, podzim, otcovský, porotce, svědci, tišší, rozsah, bezzubý, měkký, uhodl jsem, Anna, podaný dopis, poddaný člověk, racci, zlomme, bez sebe, špaččí, čtverro- 37

9 hý, viděl-li, čtvrtek, kapsa, slabší, tenhle, švestka, tkanička, severofrancouzský, kdyby, dásně, zubodásňový, vodník, odnímat, patník, kotník, buďte, předtisk, místní, pan Novák, přej jí, od deseti, od těla, sedm, pošta, šestnáct, menší, město, osmdesát, pojď, pojďte, který, rozzlobit, některý, hřbitov, vždycky, svlékat, stříbro, půjčit, nepůjdeme, jméno, selský, jsi-li, jsi to ty? 13 Sledujte výslovnost slov přejatých: interview, sezona, vagon, diskuse, archiv, inventura, rentgen, gilotina, twist, whisky, chargé d'affaires, chinin, hybridizace, oxid, jazz, waltz, quadriennium, pyroxen, text, windsurfing, aerobik, yard, xerox, exhibice, exkurze. ZVUKOVÉ PROSTŘEDKY SOUVISLÉ ŘEČI 1 Určete rytmus a sledujte jeho pravidelnost: a) Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám, povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám, povídám třetí, že spaly na peci děti, a když se dosyta vyspaly, kus chleba dostaly. b) Dostal se do příliš nebezpečné situace. Pokládal to za.velmi dobrý nápad. Odešel za třikrát třicet hor. c) Vesele, vesele, třeba zle se děje, srdce div nepukne a líčko se směje. Srdce, moje srdce, těžké jako skála, do smíchu se nutím, radši bych plakala. 38

10 2 Zaměřte se na správné přízvukování předložek v následujících spojeních: na stole, pod lampou, okolo domu, na ulici, následkem havárie, u svého strýce, vedle školy, do servisu, nad vaší knihou, od úřadu, nedaleko zastávky, nade dveřmi, díky tomuto opatření, pro vaši informaci, podle mého názoru, do konce týdne, ze stromu, blízko města, u města, kvůli rozhodnutí, za hradbami, vzhledem k situaci, po měsíci. 3 Určete slovní přízvuk (hlavní, vedlejší) a nahlas přečtěte: a) Stanul na nejnebezpečnějším místě. Pro nezapomenutelné chvíle. Dostal se do beznadějného stavu. Restaurace se nacházela na nejfrekventovanějším místě. b) Řekněte mi, babičko má, co že rány svírá, po čem člověk těžce raněn přece neumírá? Rány hojí otevřené na tom lidském těle jenom čarodějná jarní šťáva z jitrocele. c) Je pozoruhodné, že čeština převzala cizí slovo kultura, ale vedle něho vyvinula své vlastní, a to krásné slovo osvěta, jež zase přes společný kořen je odlišeno od osvícenství a osvícenectví. (Pavel Eisner: Jak se hravě přiučiti češtině, 1992) 4 Sledujte jednotlivé větné úseky (kóla) a zaměřte se na správné frázování: a) Kreatura Význam původní: bytost stvořená, tvor, pak též tvorstvo veškeré. Pozoruhodně upadlo to slovo, a to ani zdaleka nikoli jen v češtině. V té však se specializovalo na význam stvůry, zrůdy, nestvůry. Kdežto v němčině např. žijí oba významy svorně vedle sebe: Gottes Kreatur boží stvoření, svět Bohem stvořený; die leidende Kreatur trpící tvor; a stejně Ist das aber eine Kreatur! Je to ale potvora! (Pavel Eisner: Jak se hravě přiučiti češtině, 1992) 39

11 b) Argot? Slang? Žargon? Hantýrka? Není v autorově úmyslu ani kompetenci rozmnožovat řadu pokusů o vymezení jazykové oblasti jdoucí od obecné expresívní mluvy po "zájmové" slangy, vulgarismy a výrazy erotického charakteru. (Patrik Ouředník: Šmírbuch českého jazyka, 1992) 5 U předcházejícího cvičení sledujte správné rozmístění větných přízvuků. 6 Určete intonační zakončení vět a větných úseků: a) Přišel sám. Přišla sama. Přišla odpoledne. Kdy přijde domů? Přijďte odpoledne! Přišel domů? Přišel sám? Já jsem přišel, ale... Já jsem nemohl přijít, ale... b) Dávat přesné návody, jak intonačně diferencovat věty a větné úseky při přednesu, by bylo složité a obtížné a nemělo by ani smysl. Vždyť při přednesu jde o tvůrčí práci! Intonace při přednesu vyplyne přednášeči přímo z myšlenkového rozboru textu, měla by být výsledkem tvůrčího úsilí o tlumočení vlastních prožitků a představ posluchači. Nezapomínejte pak, že přípravou k diferencované intonaci je promyšlené frázování a práce s větnými úseky. (J. Novotná: Výslovnostní norma v uměleckém přednesu, 1983) 7 Stanovte základní zabarvení hlasu (základní tón) a při přednesu se zaměřte zejména na správnou intonaci: Perníková chaloupka "Odkud ten náš holub letí?" "Letím z lesa, milé děti, vrkú, vrkú, vrkú." "Cos tam viděl, holoubku?" "Perníkovou chaloupku u černého smrku." "Viděls také Mařenku?" "Jak pak by ne, holenku! Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem." "A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?" "Kdepak! Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč!" (František Hrubín: Dvakrát sedm pohádek) 40

12 CVIČENÍ FONOLOGICKÁ 1 Foneticky a fonologicky přepište tato slova: branka, příjemce, tramvaj, vlnit, dřevěný, tango, páteř, trhat, napřed, pěna, plněný. 2 Určete počet fonémů a počet hlásek v následujících slovech či skupinách slov: větrat, lez les, bez pes, opěradlo, led let, dráha drahá Draha, maso samo, veka veky, zaběhnutý, lem leb, městský, koloidní, existence, extrahovat, dětství. 3 Vysvětlete funkci kvantity v češtině a tvořte věty: rada ráda, kropicí kropící, směle smělé, z domu z domů, žila žíla, sliby slíbí, řadit řádit, pečicí pečící, záda zadá, zastup zástup, zdali zdáli, peče péče. 4 Jakým diferenciačním příznakem se liší následující dvojice fonémů? t s, a á, p b, š ž, b m, t ť, č š, d t, d ď, í ú, v f, k g, d n, s z, ď j, d ď, e o, é e. 5 Vyjmenujte dvojice fonémů, které se liší příznakem znělosti. 6 Kde dochází k neutralizaci fonologického protikladu? hop, sníh, obuvník, knížka, knih, sed, Čedok, ves, pojď, vandal, stráň, zpěv, kůň, slovník, graf, rozsah, slov, otrok, nákladnost, žár, okap, lať, dotyk, úroveň, rum, květ, zub, teolog, rytíř, zvyk, zádrhel, sem, vpád, zdar, šlechtic, trh, houf, filolog, orel, křesťan, problém, jas, sběrač, západ, hrad, ves, tisíc, střihač, Stach, pochod, bar, val, houbař, Radhošť, obsah, dramaturg, koloběh, zápach, kapitál, šum. 41

13 FONETIKA A FONOLOGIE výběr základních pojmů Fonetika; fonologie; oblast respirační, fonační a artikulační; písmeno, hláska, vokál, konsonant, diftong, foném, alofon, morfoném; foném segmentální a suprasegmentální; fonetická a fonologická transkripce, transliterace; fonetická klasifikace hlásek (hledisko artikulační a akustické); fonologický protiklad, inventář fonémů, fonologický pár; diferenciační příznak, korelační pár, korelační řada, fonologická korelace, foném centrální a periferní; neutralizace fonologického protikladu; asimilace znělosti (progresivní a regresivní), asimilace artikulační, disimilace; ortoepie, ortofonie, ortografie; řečová vada; zvukové prostředky souvislé řeči, členění řeči, modulace (silová, tónová, časová, timbre), antikadence, kadence, polokadence, přízvuk (slovní, větný), proklitikon, klitikon (proklitikon, enklitikon); sylaba, přízvukový takt, promluvový úsek, rytmus řeči. 42

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mgr. Jaroslava Kholová. Období vytvoření Září 2013. Třetí čtyřletý obor s MZ Druhý dvouletý nástavbový obor s MZ. Fonetika a fonologie

Mgr. Jaroslava Kholová. Období vytvoření Září 2013. Třetí čtyřletý obor s MZ Druhý dvouletý nástavbový obor s MZ. Fonetika a fonologie Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období vytvoření Září 2013 Ročník Třetí čtyřletý obor s MZ Druhý dvouletý nástavbový obor s MZ Téma Fonetika a fonologie Anotace Žák si na cvičeních prakticky prověří a upevní

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

FONETIKA A FONOLOGIE

FONETIKA A FONOLOGIE FONETIKA A FONOLOGIE Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období vytvoření Září 2013 Ročník Třetí čtyřletý obor s MZ Druhý dvouletý nástavbový obor s MZ Téma Fonetika a fonologie Anotace Žák si prakticky prověří

Více

FONETIKA A FONOLOGIE II.

FONETIKA A FONOLOGIE II. FONETIKA A FONOLOGIE II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém 37. setkání AUČCJ Praha 19. 5. 2012 Jaroslav Šimek jarasimek@centrum.cz Hláska foném

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Poezie NePoezie. nejen pro handicapované. Filip Budák

Poezie NePoezie. nejen pro handicapované. Filip Budák Poezie NePoezie nejen pro handicapované Filip Budák 2002-2003 A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne (Mt. 18;5) K nevíře, jak tak malé děti dokáží na papír vyjádřit prostřednictvím zdánlivě

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Chytrá sovička Ř Í J E N

Chytrá sovička Ř Í J E N Chytrá sovička školkovský časopísek Ř Í J E N Měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady. Přebarvuje stromům listy zelenou nechá jen místy. pro dospěláky Vážení rodiče, - 17.12.2013 od 16:00h se uskuteční

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno autora: Mgr. Růžena Bajerová Třída/ročník:

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Benjamínek váš mateřský klub

Benjamínek váš mateřský klub Benjamínek váš mateřský klub Seznam našich básniček Pozdrav Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den, nohy máme na běhání, a ručičky na tleskání, dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, ne ne ne.

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

BAREVNÁ ABECEDA. Jana Kubásková

BAREVNÁ ABECEDA. Jana Kubásková BAREVNÁ ABECEDA Jana Kubásková ČERVENÁ ŽLUTÁ ČERNÁ ZELENÁ 1 2 BÍLÁ ŽLUTÁ ZELENÁ ORANŽOVÁ FIALOVÁ ŽLUTÁ ZELENÁ 3 4 HNĚDÁ ČERVENÁ ČERNÁ ŽLUTÁ MODRÁ HNĚDÁ ORANŽOVÁ ČERVENÁ FIALOVÁ 5 ČERVENÁ ŽLUTÁ 6 FIALOVÁ

Více

Praktické cvičení č. 8 nervová soustava a smysly

Praktické cvičení č. 8 nervová soustava a smysly Praktické cvičení č. 8 nervová soustava a smysly Upozornění: u tohoto praktického cvičení je vypracování protokolu dobrovolné. Kdo má dvě známky z protokolů za 2. pololetí, protokol již vypracovávat nemusí.

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

- analogická úprava podnět dal Josef Dobrovský, 1819, zavedl psaní i/y v koncovkách podle analogie (po c pouze i, po s, z i/y podle analogie)

- analogická úprava podnět dal Josef Dobrovský, 1819, zavedl psaní i/y v koncovkách podle analogie (po c pouze i, po s, z i/y podle analogie) POJMY K SAMOSTATNÉMU STUDIU Pravopis - primitivní počátek 9. století; Konstantin a Metoděj používání hlaholice, později 10. - 11. století díla psána latinsky, vpisována česká slova (bohemika, glosy); první

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Rady pro rodiče. Platí jako u hlásky M. Pokud má dítě v pořádku sluch a mluvidla, výslovnost hlásky P nečiní problémy.

Rady pro rodiče. Platí jako u hlásky M. Pokud má dítě v pořádku sluch a mluvidla, výslovnost hlásky P nečiní problémy. P P Rady pro rodiče Platí jako u hlásky M. Pokud má dítě v pořádku sluch a mluvidla, výslovnost hlásky P nečiní problémy. Nyní se podíváme, jak se vyslovuje hláska P. Tak jako u hlásky M jsou rty u sebe

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 3. 12. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 2. 12. 2012 1 AZ KVÍZ 1) AZ KVÍZ opakování vyjmenovaná slova, tvarosloví, slovní druhy Obsah

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka.

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. Slova nadřazená domeček- obrázek slovo nadřazené nábytek ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. 1. Lenka s mámou nakupuje.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ESTER. Text první (Ester přinese na scénu židli představa Mordokaje)

ESTER. Text první (Ester přinese na scénu židli představa Mordokaje) ESTER Text první (Ester přinese na scénu židli představa Mordokaje) To je dnes hezky, co? Vždycky, když je tak hezky, věřím, že se něco hezkého stane. Ty taky? Hele, Mordokaji, mluvím s tebou! No tak se

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2005/2006 32. ročník

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2005/2006 32. ročník Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2005/2006 32. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Přečtěte si nevhodně formulovaný inzerát: Upozorňujeme majitele psa, který se zaběhl v této

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. VYPRAVOVÁNÍ 2. PRVKY VYPRAVOVÁNÍ 3. VYPRAVOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: vyjmenují znaky vypravování a vytváří podle nich vlastní text, společně ve dvojici

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI 1 NA CHALUPU, KAM NECHCI Za výzo jsem dostal od mámy a Richarda Nintendo. Chtěl jsem ho nechat doma, aby bylo jasný, že si mě za dárek, i když je suprovej, nemůžou koupit. Stejně to vymyslel on, mamka

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ISBN 978-80-257-1023-4

ISBN 978-80-257-1023-4 Z anglického originálu The Counselor. A Screenplay, vydaného nakladatelstvím Vintage Books v New Yorku roku 2013, přeložil Petr Fantys. Ilustrace na přebalu Jozef Gertli Danglár. Přebal a grafická úprava

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Vydáno nákladem více než ekonomickým Vytisknuto mimo pracovní dobu Úvodní slovo MiČ Ilustrace PaJu Grafické a textové úpravy by Elouk - PaJu

Vydáno nákladem více než ekonomickým Vytisknuto mimo pracovní dobu Úvodní slovo MiČ Ilustrace PaJu Grafické a textové úpravy by Elouk - PaJu Jan Bezděk Pavla Jurigová a Michal Čagánek Vydáno nákladem více než ekonomickým Vytisknuto mimo pracovní dobu Úvodní slovo MiČ Ilustrace PaJu Grafické a textové úpravy by Elouk - PaJu 0 Jan Bezděk Pavla

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

JINAČOVICKÝ Vydává Obecní knihovna Jinačovice. 5. ročník. 53. číslo Toto číslo vyšlo v květnu 2008.

JINAČOVICKÝ Vydává Obecní knihovna Jinačovice. 5. ročník. 53. číslo Toto číslo vyšlo v květnu 2008. JINAČOVICKÝ Vydává Obecní knihovna Jinačovice. 5. ročník. 53. číslo Toto číslo vyšlo v květnu 2008. Pozor! Toto číslo obsahuje nový test tvých znalostí Večerníčku, a také pohádku o Pejskovi a kočičce!!!

Více

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou Jak chaloupka přestala být opuštěná Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou chaloupkou. V chaloupce jednou vymetla Ctibůrkova maminka pavučiny, tatínek ji vybílil zevnitř i zvenčí,

Více

Obsah. Upoutávky. II. ročník/ 4. číslo. Strana 2 Vánoční florbal. Strana 3 Vánoční florbal - postřehy. Strana 4 Vánoce ve škole

Obsah. Upoutávky. II. ročník/ 4. číslo. Strana 2 Vánoční florbal. Strana 3 Vánoční florbal - postřehy. Strana 4 Vánoce ve škole II. ročník/ 4. číslo ----------------------- Obsah Strana 2 Vánoční florbal Upoutávky Strana 3 Vánoční florbal - postřehy Vánoční florbal na stranách 2 a 3 Strana 4 Vánoce ve škole Také první stupeň má

Více

Třída 7.A + 7.B Počet žáků 23+23 Čas 5 vyuč. jednotek

Třída 7.A + 7.B Počet žáků 23+23 Čas 5 vyuč. jednotek Téma Zdravé sebevědomí a komunikace Třída 7.A + 7.B Počet žáků 23+23 Čas 5 vyuč. jednotek 1. Žák pojmenuje, z čeho se skládá sebevědomí Cíle aktivity 2. Žák si uvědomí rozdíl hodnot zdravého a nezdravého

Více

číslo 1 2012/2013 Rozhovor s panem Zajíčkem a paní Kateřinou Motani Komiks na pokračování Zábava A jiné Soutěže

číslo 1 2012/2013 Rozhovor s panem Zajíčkem a paní Kateřinou Motani Komiks na pokračování Zábava A jiné Soutěže číslo 1 2012/2013 Rozhovor s panem Zajíčkem a paní Kateřinou Motani Zábava Komiks na pokračování Soutěže A jiné Vlastní tvorba Pohádka o Černé Karkulce Členové redakční rady Markéta Žáková Pamela Heráková

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Terezka a. (Povídání na dobrou noc)

Terezka a. (Povídání na dobrou noc) Terezka a bublinková víla (Povídání na dobrou noc) Helena Brožíková c Jaroslava Justová - Matik Illustrations c Jana Modrá ISBN 978-80-903497-4-2 (formát PDF) Všechna práva vyhrazena. Tato e-kniha je určena

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Přivítání (kolo) Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.

Přivítání (kolo) Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem. Přivítání (kolo) Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem. Vařila myška Vařila myška k obědu vločky, (máma mi svým ukazováčkem krouţí po rozevřené dlani)

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Kominická kalamajka Zuzana Musilová Cíl: podporovat pozitivní emoce, schopnost a chuť učit se novým pojmům, zapojovat sluchovou a zrakovou kontrolu, orientovat se v prostoru, rozvíjet dětskou představivost

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

BŘEZEN V TRÁVĚ. Jak to všechno bylo? Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce.

BŘEZEN V TRÁVĚ. Jak to všechno bylo? Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce. BŘEZEN V TRÁVĚ Zpravodaj dětského centra a školky V trávě pro všechny naše příznivce. Březen jsme prožívali převážně jako malí umělci a to v oborech hudebních, výtvarných i divadelních. Celý měsíc jsme

Více

Procvičujeme podstatná jména rodu ženského. PaedDr. Svobodová Jaromíra

Procvičujeme podstatná jména rodu ženského. PaedDr. Svobodová Jaromíra Název DUM: Autor: Projekt: Žadatel projektu: Název kroužku: Procvičujeme podstatná jména rodu ženského PaedDr. Svobodová Jaromíra Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/46.0001

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více