II. F O N E T I K A A F O N O L O G I E CVIČENÍ DECH O VÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. F O N E T I K A A F O N O L O G I E CVIČENÍ DECH O VÁ"

Transkript

1 II. FONETIKA A FONOLOGIE CVIČENÍ DECHOVÁ 1 Nacvičte čtyři základní fáze dýchání: a) rychlé, vydatné a nehlučné nadechnutí; b) krátké zadržení dechu; c) klidné a rovnoměrné vypouštění vzduchu po dobu pokud možno nejdelší, nikoli násilně prodlužovanou; d) kratičké dodechnutí. Toto cvičení můžeme provádět i s nasazením různých hlásek, např. úžinové neznělé souhlásky (f, s, š, ch), úžinové znělé souhlásky (v, z, ž), samohlásky (měkce nasazené), jednotlivá slova, věty ap. 2 Předneste jedním dechem co nejdelší úseky: Dělám dělám kázání, čtyři kočky svázaný, přiletěla vrána, uchytila Jána, přiletěl kos, uchytil nos, přiletěla sojka, uchytila Tonka, přiletěl sup, uchytil zub, přiletěl slavíček, uchytil malíček, přiletěla Terezka, uchytila železka, přiletěla Maruška, uchytila tvarůžka, přiletěla slépka, uchytila Pepka, přiletěl ras, uchytil nás všechny naráz. Desatero šlo, chytilo se devatera, devatero osmera, osmero sedmera, sedmero šestera, šestero patera, patero čtvera, čtvero trojima, trojimo dvojima, dvojimo jednera, jednero babky, babka řípky, trhaly, trhaly, řípka se přetrhla, babka se převrhla a všechny se svalily na jednu hromadu. Jouveje, jouvej, táta dlouhej, máma krátká, děti jako pimprlátka. 30

2 CVIČENÍ HLASOVÁ 1 Otočte několikrát hlavou, uvolněte krk, hlavu skloňte hluboko, nechte hlavu klesnout na prsa. Položte ruku na prsa a pokuste se zabručet jako medvěd. Při správném provedení ucítíte chvění na prsou rozezněli jste prsní rejstřík. 2 Nadechněte se, zavřete ústa a vyslovte hlásku m. Při správné výslovnosti musí brnět rty. Zvuk postupně zesilujte a zeslabujte. Zvyšujte tón rozezní se hlavový rejstřík. 3 Nácvik měkkého hlasového začátku: uvolněně vdechujeme asi 1/4 své plicní kapacity a středně silně, v poloze, která vyplyne z uvolněného hrtanu, vyslovíme slovo mami. Jakmile ho vyslovíme, pokračujeme v nádechu a slovo opakujeme. Po čtvrtém nebo pátém opakování spotřebujeme všechen vzduch, úplně vydechneme a celé cvičení opakujeme. Protože nebezpečí tvrdých hlasových začátků vzrůstá při zesilování a zvyšování polohy hlasu, je třeba stejné cvičení opakovat při pomalém zvyšování hlasu. 4 Nácvik rozeznívání masky začínáme výslovností souhlásek m ň se stejnou intenzitou, s níž jsme vyslovili mami při nácviku měkkého hlasového začátku a postupně přidáváme hlásku í, později é. V další fázi souhlásky m ň zaměníme souhláskou b. Vyslovujeme řadu: míní méně bélí belí. Při výslovnosti klesáme hlasem. 5 Napodobíme zvuk zvonů: bim bem bam bom bum. Měníme výšku hlasu a sílu hlasu. 31

3 CVIČENÍ ARTIKULAČNÍ 1 Procvičujte výslovnost jednotlivých vokálů: A E I O U Mauauauauaua Mauglí. Mezi domy má máma malou zahrádku, má máma málo máku. Dále od hradu dále, ať vás nepotká neštěstí nenadále! Já blázen blázním za ním, tak jako ona blázen blázní za mnou. Jauvej! Jauvej! Jauvej! Jen ten den, jen ten den, jen ten jediný den! Jedeme Jemenem nebo nejedeme Jemenem. Nemelem, nemelem, sebrala nám voda mlejn. Jíva, jíva, jíva. Píseň o jívě! Jiljí že se nesvíjí? Jiljí se nesvíjí, Jiljí tančí. Kdyby jsou chyby. Kdyby nebyly bývaly kdyby, nebyly by bývaly ani chyby. No jo, No jo, no jo! To jojo je moje! Co je moje, to je tvoje. Hobojové sólo - to tvoje hobojové sólo! Je tvoje moje hobojové sólo? Můj dům je tvůj dům, můj vůz je tvůj vůz. Kup tu kupu hub, usuš, Kubo, kupu hub! Pluli, pluli, až vpluli v tu sluj. V půlkruhu trubců zvuk trub v úlu u trůnu. 2 Procvičujte výslovnost diftongu ou: Kolouch, kohout s mouchou mnohou a hloupou chloubou houpou nohou, plovou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou. 3 Procvičujte výslovnost jednotlivých konsonantů: P, B Já baba po bohu pomohu, co mohu. A co nemohu nechám panu bohu. Obeplujeme celý svět nebo neobeplujeme celý svět? M Minimum. Minimální minimum. Mám málo nemám málo. Meleme, nemeleme, meleme nebo nemeleme? T, D Ta teta to tam mete, mete to tam ta teta? 32

4 Zadudej, dudáčku, zadudej, nebo nám ty dudy dej! N, Ň Posvícení, posvícení! Puňťa chňapl po pečeni. Utíká s ní to to voní! K, G Gloglogloglogloglo glória; klepity klapity klepity klapity klap, kopyta kobyly klapala. F, V Fouká venku, fouká, Haf se z boudy kouká. Fanda volá na Hafa, ať vstane a zahafá. Hafá Haf, že nevstane, až to foukat přestane. S, Z Sypký sníh se sesypal ze sosny na stříbrnou stráň. Sysel se syslicí sesedli se ve vysokém sadě. Mezi známými jsme zahlédli Zuzanu Zinzulkovou. Zlou Zizinu zlobí zuby. Š, Ž Váša kluše k Dáši, Dáša míchá kaši. Dáš mi kaši, Dášo? Ještě nevím, Vášo. Žížala se plouží pláží, žába touží žíti v louži. C, Č Cínoví vojáci, co máte na práci? Cupete: cupy, cup, do krabice hup! Čísi čočky lačná kočka mlčky číhá, točíc očka. Kočička ač vrčí, počká, snad se časem čočky dočká. J Dalajláma, dalajláma, dlaj, dalaj, dalajláma. Znám Havaj, znám Hanoj, Haiti neznám. L V Londýně u Lorda Donalda dávali lahodné bledule. Hladoví blondýni lepili loudavě cedule. R Strč prst skrz krk. Drbu vrbu, drbu vrbu, drbu vrbu. Ř Řežu, řežu dříví, už jsem celý křivý. H, Huláni, huláni, hleďte na ty hulány. CH Chacha, chacha, chichu, chichu, copak je ti, Honzo, k smíchu. 4 Souborná artikulační cvičení: Když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá ponejprv, probudím se, zavrzá podruhý, obrátím se, zavrzá potřetí, den je bílý, tenkrát už musím vstát, lidi milí! Lepší jedno slovo, než papíru mnoho. Papír se roztrhá, slovíčko potrvá, to stojí za mnoho! Mají-li tu medaili, nebo nemají-li tu medaili? Dají-li mu tu medaili, nebo nedají-li mu tu medaili? 33

5 V létě lev vlek lesem vztekle lesklé sledě teplem leklé. Leoš klekl a hle dlel v pekle. Lékař léčí pleš, leč vlekle. Poslali mě naši k vašim, by přišli vaši k našim. Jak nepřijdou vaši k našim, tak nepřijdou naši k vašim. Ententýna mandolína, pojedeme do Kolína, housle, basa, trumpeta, pojedeme do světa. To je pec, to je pec, peče pěkně vočepáky, to je pec, to je pec, peče pěkně vočepec. Abliblibličky, zlaté knoflíčky, Lup, lup, já jsem panna a ty kluk! Jedna dvě, byly dvě, byly, byly, byly dvě. 5 Procvičujte pohotovost mluvního ústrojí. a) Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra; já rád játra, co nám brání dát si játra? b) Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko. c) Náš táta má neolemovanou čepici. Oblemujeme-li mu ji, nebo neoblemujeme-li mu ji? d) Naše lomenice je ze všech lomenic nejlomenicovatější. e) Jelen letěl jetelem. Letěl jelen jetelem? Jetelem letěl jelen. f) Ještě štěstí, že se nesešli. Ještě štěstí, že se nesešli. g) Všecičko vycancáš, ty cácorko. Sazeč dnes všecičko vysází. h) Utlum tu hudbu a kup, Kubo, tu kupu hub. ch) Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr. i) Když zas zašustíš sukní, nás nejvíc sžírá žárlivost. j) Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy! Osušil sis šosy? k) Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu! Filip i Lili lepili bílý list. l) Nenaolejuje-li se Julie, naolejuji Julii já. m) Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek... n) Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat? 34

6 o) Viděls už Šísovo sousoší "Šťastný sen"? Tys ještě neviděl Šísovo sousoší "Šťastný sen"? To musíš vidět! p) Piksla sklapla. Sklapla piksla? Piksla sklapla! r) Pro strmý smrk strč prst skrz krk. ř) Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře. Jak mi kmotře Petře toho vepře přepepříte, pak si přepepřeného vepře taky sníte. s) Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, nebo nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora? š) Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty. Šašek plaší šeptem myši, ty však špatně slyší. t) Pod našimi okny roste keř pepře, ať se pře, kdo se pře, toho keř pepře nepřepře. u) V roli lorda Raula Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. v) Tři tisíce třista třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes tři tisíce třista třiatřicet stříbrných střech. w) Zaželezilo-li se železo nebo nezaželezilo-li se železo? x) Prokopete-li mu to pole nebo neprokopete-li mu to pole? y) Měla babka v kapse vrabce a ten dědek babce vrabce v kapse stisk a ten vrabec babce v kapse písk. z) Vinšujem vám štěstí, zdraví, čtyři chlívky, žádné krávy a dvě ďourky v nose skončilo se! CVIČENÍ FONETICK Á A ORTOEPICKÁ 1 Následující slova přepište foneticky: Marie, Zdeněk, někdo, smýt, tramvaj, leckdo, léčba, dlouhý, sníh, kouzelný, tvaroh, Kongo, děti, pochopení, Hana, Hanka, změnit, narozeniny, sanitka, tvůj, divadlo, diktát, nymfa, sdružení, pět, vstupenka, soudit, luxusní, návštěvníci, šunka, mluvčí, studium, potěšení, vědět, mango, tiše, titul, trnka, kdosi, město, tvář, chlouba, půlnoční, tikat, tykat, textil, průběh, nechutenství, Sicílie, divizna, divize, besídka, letiště, xerox. 35

7 2 Zaměřte na rozdíl znělého/neznělého ř. Slova přepište foneticky: dříve, vepř, především, pořádek, zřídka, třicet, malíř, řecký, břeh, neteř, křída, mřížka 3 Určete, v kterých případech jsou hlásky r, l slabikotvorné: vlak, prst, pravda, mrkev, krev, mlčet, první, mlha, tráva, plný, tlupa, právní, planý 4 Foneticky přepište následující věty. V podtržených slovech určete fonetické charakteristiky hlásek: a) Podíval jsem se do zrcadla a zděsil jsem se. b) Včera jsem potkal Blanku a pozval jsem ji do kina. c) Byli jsme na večeři a pak jsme se vlnili do rytmu. d) Tatínek a maminka si chtějí koupit k Vánocům nové auto. e) Prší a já jsem zapomněl v autě zavřít okýnko. 5 Podle uvedených charakteristik určete, o kterou českou hlásku se jedná: a) vokál krátký, přední, středový, nezaokrouhlený b) konsonant párový, znělý, bilabiální c) konsonant jedinečný, laterální konstriktiva d) vokál dlouhý, zadní, vysoký, zaokrouhlený e) konsonant párový, neznělý, palatální f) konsonant palatální, nazální okluziva 6 Sledujte výslovnost s rázem a bez rázu. Upozorněte na výslovnostní dublety: na Olomoucku, naopak, v okně, reakce, vakuum, loajální, koordinovat, v okresech, chaos, podúředník, z ulic, bezúhonný, naopak, o tobě a o mně, k užitku, nad oborou, bez oddechu, z úbočí, od oka, pod okny, s ústy, před Adélkou. 36

8 7 Vyslovte správně spojení dvou samohlásek: zelenooká, středoevropský, samoobsluha, oblouk, feudál, autoportrét, olympiáda, poučný, louka, nauka, neúcta, dieta, dialekt, preludium, fiala, kiosk, biologie, koala, historie, kolegialita, fluidum, pneumatika, severoindický, stoický, polaroid, kyanovodík, laický, diář, loajalita. 8 Kde dochází k asimilaci znělosti? zpívat, zběsile, v potravinách, v Brně, výzkum, z hlediska, způsob, vcelku, vrátit, odtáhnout, tak dlouho, lehký, leckdy, léčba, změny, družstevníci, v obchodě, když, nezmeškat, s bratrem, úzký, směna, změna, shluk lidí, dětské kresby, pod kopcem, shora, shlížet, s tebou, odkud, od srdce, slíbat, zvolat, leckdo, džbán, dřevo, třeba, prosba, podkova, vozka, shůry, s dobou, k Janovi, z okna, představení, lávka, bezcharakterní. 9 Uveďte příklady progresivní asimilace znělosti. 10 V následujících případech upozorněte na nespisovnou výslovnost: tvůj, tak málo, přes louku, kupme si, kvůli, muset opakovat, máš mnoho, z Itálie, nevíš nic, vraťme se, pod mostem, pod oknem, v Evropě, deset let, k vínu, vytvořili, nad Labem, padesát míst, příchod jara, natřít okna, tak mladý, z oblasti, nesmíš otevřít, abys mohl, v ostatních případech, tvářit se, od matky, přes most, kreslit mapu. 11 Přepište foneticky slova, v nichž dochází k artikulační asimilaci: Hana, Hanka, Anglie, větší, kotník, blána, městský, lymfa, Blanka, ven, venku, radnice, máma, maminka, opatství, mladší, Zdena, Lenka, hodně, nymfa, Kongo, dětský, mango, kratší, bohatství. 12 Vyslovte správně skupiny souhlásek. Upozorněte na výslovnostní dublety: Bydžov, podstata, světský, trojhranný, uvědomme si to, podzim, otcovský, porotce, svědci, tišší, rozsah, bezzubý, měkký, uhodl jsem, Anna, podaný dopis, poddaný člověk, racci, zlomme, bez sebe, špaččí, čtverro- 37

9 hý, viděl-li, čtvrtek, kapsa, slabší, tenhle, švestka, tkanička, severofrancouzský, kdyby, dásně, zubodásňový, vodník, odnímat, patník, kotník, buďte, předtisk, místní, pan Novák, přej jí, od deseti, od těla, sedm, pošta, šestnáct, menší, město, osmdesát, pojď, pojďte, který, rozzlobit, některý, hřbitov, vždycky, svlékat, stříbro, půjčit, nepůjdeme, jméno, selský, jsi-li, jsi to ty? 13 Sledujte výslovnost slov přejatých: interview, sezona, vagon, diskuse, archiv, inventura, rentgen, gilotina, twist, whisky, chargé d'affaires, chinin, hybridizace, oxid, jazz, waltz, quadriennium, pyroxen, text, windsurfing, aerobik, yard, xerox, exhibice, exkurze. ZVUKOVÉ PROSTŘEDKY SOUVISLÉ ŘEČI 1 Určete rytmus a sledujte jeho pravidelnost: a) Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám, povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám, povídám třetí, že spaly na peci děti, a když se dosyta vyspaly, kus chleba dostaly. b) Dostal se do příliš nebezpečné situace. Pokládal to za.velmi dobrý nápad. Odešel za třikrát třicet hor. c) Vesele, vesele, třeba zle se děje, srdce div nepukne a líčko se směje. Srdce, moje srdce, těžké jako skála, do smíchu se nutím, radši bych plakala. 38

10 2 Zaměřte se na správné přízvukování předložek v následujících spojeních: na stole, pod lampou, okolo domu, na ulici, následkem havárie, u svého strýce, vedle školy, do servisu, nad vaší knihou, od úřadu, nedaleko zastávky, nade dveřmi, díky tomuto opatření, pro vaši informaci, podle mého názoru, do konce týdne, ze stromu, blízko města, u města, kvůli rozhodnutí, za hradbami, vzhledem k situaci, po měsíci. 3 Určete slovní přízvuk (hlavní, vedlejší) a nahlas přečtěte: a) Stanul na nejnebezpečnějším místě. Pro nezapomenutelné chvíle. Dostal se do beznadějného stavu. Restaurace se nacházela na nejfrekventovanějším místě. b) Řekněte mi, babičko má, co že rány svírá, po čem člověk těžce raněn přece neumírá? Rány hojí otevřené na tom lidském těle jenom čarodějná jarní šťáva z jitrocele. c) Je pozoruhodné, že čeština převzala cizí slovo kultura, ale vedle něho vyvinula své vlastní, a to krásné slovo osvěta, jež zase přes společný kořen je odlišeno od osvícenství a osvícenectví. (Pavel Eisner: Jak se hravě přiučiti češtině, 1992) 4 Sledujte jednotlivé větné úseky (kóla) a zaměřte se na správné frázování: a) Kreatura Význam původní: bytost stvořená, tvor, pak též tvorstvo veškeré. Pozoruhodně upadlo to slovo, a to ani zdaleka nikoli jen v češtině. V té však se specializovalo na význam stvůry, zrůdy, nestvůry. Kdežto v němčině např. žijí oba významy svorně vedle sebe: Gottes Kreatur boží stvoření, svět Bohem stvořený; die leidende Kreatur trpící tvor; a stejně Ist das aber eine Kreatur! Je to ale potvora! (Pavel Eisner: Jak se hravě přiučiti češtině, 1992) 39

11 b) Argot? Slang? Žargon? Hantýrka? Není v autorově úmyslu ani kompetenci rozmnožovat řadu pokusů o vymezení jazykové oblasti jdoucí od obecné expresívní mluvy po "zájmové" slangy, vulgarismy a výrazy erotického charakteru. (Patrik Ouředník: Šmírbuch českého jazyka, 1992) 5 U předcházejícího cvičení sledujte správné rozmístění větných přízvuků. 6 Určete intonační zakončení vět a větných úseků: a) Přišel sám. Přišla sama. Přišla odpoledne. Kdy přijde domů? Přijďte odpoledne! Přišel domů? Přišel sám? Já jsem přišel, ale... Já jsem nemohl přijít, ale... b) Dávat přesné návody, jak intonačně diferencovat věty a větné úseky při přednesu, by bylo složité a obtížné a nemělo by ani smysl. Vždyť při přednesu jde o tvůrčí práci! Intonace při přednesu vyplyne přednášeči přímo z myšlenkového rozboru textu, měla by být výsledkem tvůrčího úsilí o tlumočení vlastních prožitků a představ posluchači. Nezapomínejte pak, že přípravou k diferencované intonaci je promyšlené frázování a práce s větnými úseky. (J. Novotná: Výslovnostní norma v uměleckém přednesu, 1983) 7 Stanovte základní zabarvení hlasu (základní tón) a při přednesu se zaměřte zejména na správnou intonaci: Perníková chaloupka "Odkud ten náš holub letí?" "Letím z lesa, milé děti, vrkú, vrkú, vrkú." "Cos tam viděl, holoubku?" "Perníkovou chaloupku u černého smrku." "Viděls také Mařenku?" "Jak pak by ne, holenku! Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem." "A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?" "Kdepak! Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč!" (František Hrubín: Dvakrát sedm pohádek) 40

12 CVIČENÍ FONOLOGICKÁ 1 Foneticky a fonologicky přepište tato slova: branka, příjemce, tramvaj, vlnit, dřevěný, tango, páteř, trhat, napřed, pěna, plněný. 2 Určete počet fonémů a počet hlásek v následujících slovech či skupinách slov: větrat, lez les, bez pes, opěradlo, led let, dráha drahá Draha, maso samo, veka veky, zaběhnutý, lem leb, městský, koloidní, existence, extrahovat, dětství. 3 Vysvětlete funkci kvantity v češtině a tvořte věty: rada ráda, kropicí kropící, směle smělé, z domu z domů, žila žíla, sliby slíbí, řadit řádit, pečicí pečící, záda zadá, zastup zástup, zdali zdáli, peče péče. 4 Jakým diferenciačním příznakem se liší následující dvojice fonémů? t s, a á, p b, š ž, b m, t ť, č š, d t, d ď, í ú, v f, k g, d n, s z, ď j, d ď, e o, é e. 5 Vyjmenujte dvojice fonémů, které se liší příznakem znělosti. 6 Kde dochází k neutralizaci fonologického protikladu? hop, sníh, obuvník, knížka, knih, sed, Čedok, ves, pojď, vandal, stráň, zpěv, kůň, slovník, graf, rozsah, slov, otrok, nákladnost, žár, okap, lať, dotyk, úroveň, rum, květ, zub, teolog, rytíř, zvyk, zádrhel, sem, vpád, zdar, šlechtic, trh, houf, filolog, orel, křesťan, problém, jas, sběrač, západ, hrad, ves, tisíc, střihač, Stach, pochod, bar, val, houbař, Radhošť, obsah, dramaturg, koloběh, zápach, kapitál, šum. 41

13 FONETIKA A FONOLOGIE výběr základních pojmů Fonetika; fonologie; oblast respirační, fonační a artikulační; písmeno, hláska, vokál, konsonant, diftong, foném, alofon, morfoném; foném segmentální a suprasegmentální; fonetická a fonologická transkripce, transliterace; fonetická klasifikace hlásek (hledisko artikulační a akustické); fonologický protiklad, inventář fonémů, fonologický pár; diferenciační příznak, korelační pár, korelační řada, fonologická korelace, foném centrální a periferní; neutralizace fonologického protikladu; asimilace znělosti (progresivní a regresivní), asimilace artikulační, disimilace; ortoepie, ortofonie, ortografie; řečová vada; zvukové prostředky souvislé řeči, členění řeči, modulace (silová, tónová, časová, timbre), antikadence, kadence, polokadence, přízvuk (slovní, větný), proklitikon, klitikon (proklitikon, enklitikon); sylaba, přízvukový takt, promluvový úsek, rytmus řeči. 42

Hlasová cvičení. Studijní materiál k přednáškám a cvičením Komunikativní dovednosti Zpracoval Ing. Mgr. Jiří Svoboda

Hlasová cvičení. Studijní materiál k přednáškám a cvičením Komunikativní dovednosti Zpracoval Ing. Mgr. Jiří Svoboda 2010 Hlasová cvičení Studijní materiál k přednáškám a cvičením Komunikativní dovednosti Zpracoval Ing. Mgr. Jiří Svoboda HLASOVÁ CVIČENÍ Zvládnutí hlasové techniky je nezbytným předpokladem každého člověka,

Více

ZVUKOVÁ STRÁNKA ČEŠTINY

ZVUKOVÁ STRÁNKA ČEŠTINY ZVUKOVÁ STRÁNKA ČEŠTINY PAVLÍNA KULDANOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Zvuková stránka češtiny

Zvuková stránka češtiny teorie řešené úlohy cvičení test nápověda Zvuková stránka češtiny Víš, že v češtině vyslovujeme sice jen pět různých samohlásek, ale jejich dlouhá nebo krátká výslovnost mění význam slov, což činí často

Více

Velká sbírka jazykolamů

Velká sbírka jazykolamů Velká sbírka jazykolamů Do této sbírky jsem vybral úctyhodných 234 jazykolamů, které na webu www.jalam.cz nahrály stovky dobrovolných přispěvatelů. Tímto všem zúčastněným děkuji a odměňuji jejich snahu

Více

Příklady dobré praxe. Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Příklady dobré praxe. Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, za podpory MŠMT ČR prostřednictvím rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Více

Mgr. Alžběta Kryštofová

Mgr. Alžběta Kryštofová JAK MLUVIT ZDRAVĚ metodické materiály Mgr. Alžběta Kryštofová 2014 2015 Obsah Úvod do logopedie... 4 Myšlenková mapa rétoriky... 8 Dechová cvičení... 9 Cvičení na regulaci tempa řeči... 10 Cvičení na regulaci

Více

Jazykolamy. Samohlásky

Jazykolamy. Samohlásky A Jazykolamy Samohlásky 1. Má máma má málo máku. 2. Já blázen blázním za ní jak ona blázen blázní za mnou. 3. Ráda vstávám v rána smavá, šťastná, zdravá, usměvavá. 4. Svatá Anna chladna z rána. 5. Abrahám

Více

DECHOVÉ A HLASOVÉ ČINNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ BREATHING AND VOICE ACTIVITIES AT THE ELEMENTARY SCHOOL ATEM UND STIMMÜBUNGEN IN DER 1.

DECHOVÉ A HLASOVÉ ČINNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ BREATHING AND VOICE ACTIVITIES AT THE ELEMENTARY SCHOOL ATEM UND STIMMÜBUNGEN IN DER 1. Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školy Kombinace: Učitelství pro 1. stupeň základní školy DECHOVÉ A HLASOVÉ

Více

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI Mgr. Jana Piňosová 1 Úvod Člověk je obyčejný i neobyčejný lidský tvor a jeho základní vlastností by měla být především lidskost. S ní se narodil a s ní by

Více

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek Sbírka básní a písní Cena za sny Petr Horálek O b s a h Smutný svět lásky... 3 Táborová holka... 5 Cena za sny... 7 Píseň... 9 Píseň o Markétě... 11 Jakoby... 13 Kreslíř... 14 Kdyby... 15 Dám ti pár rad

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení

Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení První čtyři oddíly (autorka M. Houžvičková) vycházejí z klasického schématu základních rovin jazykového systému a zaměřují se na hláskosloví, tvoření slov, tvarosloví a skladbu. Každá kapitola v těchto

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy Úvod do stylistiky Stylistika...... Jazykový styl........ Slohotvorní činitelé: a) subjektivní činitelé.................. Individuální styl = styl jednotlivce......

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

Balady. 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody

Balady. 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody Balady 1.Domů 2.Zelený ráj 3.Mlha nad Kanálem 4.Královna z Dundrum Bay 5.Trh ve Scarborough 6.Sally Gray 7.Cizinec 8.Raglan Road 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody 12.Jennifer Lady Domů (orig. je

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

LITERÁRNÍ ŠUMAVA. Sborník

LITERÁRNÍ ŠUMAVA. Sborník LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2001 Sborník Přehled nejlepších autorů XI. ročníku Literární Šumavy 2001 Poezie do 25 let Poezie nad 25 let Próza do 25 let Próza nad 25 let Publicistika do 25 let Publicistika nad 25

Více

Knížka pro děti do auta

Knížka pro děti do auta Martin Gato Adéla Moravcová Knížka pro děti do auta Audi Náskok díky technice Kniha 1.indb 1 16.5.2011 8:37:58 Tuto knihu věnujeme všem dětem na zadních sedadlech automobilů. Autoři Kniha 1.indb 2 16.5.2011

Více

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH AUTORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2005/2006 VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Veronika Bártková Irena Dousková Miroslav Fišmeister Chroustjazz Richard Klíčník Eva Košinská Miloš Říha Miroslav Václavek Zdeněk Vojtěch II/08

Veronika Bártková Irena Dousková Miroslav Fišmeister Chroustjazz Richard Klíčník Eva Košinská Miloš Říha Miroslav Václavek Zdeněk Vojtěch II/08 Veronika Bártková Irena Dousková Miroslav Fišmeister Chroustjazz Richard Klíčník Eva Košinská Miloš Říha Miroslav Václavek Zdeněk Vojtěch II/08 Úvodník ænaklíčené přívlastky raší z řádků Je jaro. Je šťavnatě

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

Hodinoví sebevrazi. E D Hm Em G D G D

Hodinoví sebevrazi. E D Hm Em G D G D Hodinoví sebevrazi 3 Přesýpací hodiny 4 Jacek z Polski 5 Lidi 6 Žena 7 Pára z kyseliny 8 Nehledám 9 Svatý Jan na mostě 10 Můzy 11 Václav Straka 12 Svobodný člověk ve svobodné zemi 13 Narezlá hudba 14 Somračkové

Více

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Nakladatelství FRAGMENT,

Více