II. F O N E T I K A A F O N O L O G I E CVIČENÍ DECH O VÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. F O N E T I K A A F O N O L O G I E CVIČENÍ DECH O VÁ"

Transkript

1 II. FONETIKA A FONOLOGIE CVIČENÍ DECHOVÁ 1 Nacvičte čtyři základní fáze dýchání: a) rychlé, vydatné a nehlučné nadechnutí; b) krátké zadržení dechu; c) klidné a rovnoměrné vypouštění vzduchu po dobu pokud možno nejdelší, nikoli násilně prodlužovanou; d) kratičké dodechnutí. Toto cvičení můžeme provádět i s nasazením různých hlásek, např. úžinové neznělé souhlásky (f, s, š, ch), úžinové znělé souhlásky (v, z, ž), samohlásky (měkce nasazené), jednotlivá slova, věty ap. 2 Předneste jedním dechem co nejdelší úseky: Dělám dělám kázání, čtyři kočky svázaný, přiletěla vrána, uchytila Jána, přiletěl kos, uchytil nos, přiletěla sojka, uchytila Tonka, přiletěl sup, uchytil zub, přiletěl slavíček, uchytil malíček, přiletěla Terezka, uchytila železka, přiletěla Maruška, uchytila tvarůžka, přiletěla slépka, uchytila Pepka, přiletěl ras, uchytil nás všechny naráz. Desatero šlo, chytilo se devatera, devatero osmera, osmero sedmera, sedmero šestera, šestero patera, patero čtvera, čtvero trojima, trojimo dvojima, dvojimo jednera, jednero babky, babka řípky, trhaly, trhaly, řípka se přetrhla, babka se převrhla a všechny se svalily na jednu hromadu. Jouveje, jouvej, táta dlouhej, máma krátká, děti jako pimprlátka. 30

2 CVIČENÍ HLASOVÁ 1 Otočte několikrát hlavou, uvolněte krk, hlavu skloňte hluboko, nechte hlavu klesnout na prsa. Položte ruku na prsa a pokuste se zabručet jako medvěd. Při správném provedení ucítíte chvění na prsou rozezněli jste prsní rejstřík. 2 Nadechněte se, zavřete ústa a vyslovte hlásku m. Při správné výslovnosti musí brnět rty. Zvuk postupně zesilujte a zeslabujte. Zvyšujte tón rozezní se hlavový rejstřík. 3 Nácvik měkkého hlasového začátku: uvolněně vdechujeme asi 1/4 své plicní kapacity a středně silně, v poloze, která vyplyne z uvolněného hrtanu, vyslovíme slovo mami. Jakmile ho vyslovíme, pokračujeme v nádechu a slovo opakujeme. Po čtvrtém nebo pátém opakování spotřebujeme všechen vzduch, úplně vydechneme a celé cvičení opakujeme. Protože nebezpečí tvrdých hlasových začátků vzrůstá při zesilování a zvyšování polohy hlasu, je třeba stejné cvičení opakovat při pomalém zvyšování hlasu. 4 Nácvik rozeznívání masky začínáme výslovností souhlásek m ň se stejnou intenzitou, s níž jsme vyslovili mami při nácviku měkkého hlasového začátku a postupně přidáváme hlásku í, později é. V další fázi souhlásky m ň zaměníme souhláskou b. Vyslovujeme řadu: míní méně bélí belí. Při výslovnosti klesáme hlasem. 5 Napodobíme zvuk zvonů: bim bem bam bom bum. Měníme výšku hlasu a sílu hlasu. 31

3 CVIČENÍ ARTIKULAČNÍ 1 Procvičujte výslovnost jednotlivých vokálů: A E I O U Mauauauauaua Mauglí. Mezi domy má máma malou zahrádku, má máma málo máku. Dále od hradu dále, ať vás nepotká neštěstí nenadále! Já blázen blázním za ním, tak jako ona blázen blázní za mnou. Jauvej! Jauvej! Jauvej! Jen ten den, jen ten den, jen ten jediný den! Jedeme Jemenem nebo nejedeme Jemenem. Nemelem, nemelem, sebrala nám voda mlejn. Jíva, jíva, jíva. Píseň o jívě! Jiljí že se nesvíjí? Jiljí se nesvíjí, Jiljí tančí. Kdyby jsou chyby. Kdyby nebyly bývaly kdyby, nebyly by bývaly ani chyby. No jo, No jo, no jo! To jojo je moje! Co je moje, to je tvoje. Hobojové sólo - to tvoje hobojové sólo! Je tvoje moje hobojové sólo? Můj dům je tvůj dům, můj vůz je tvůj vůz. Kup tu kupu hub, usuš, Kubo, kupu hub! Pluli, pluli, až vpluli v tu sluj. V půlkruhu trubců zvuk trub v úlu u trůnu. 2 Procvičujte výslovnost diftongu ou: Kolouch, kohout s mouchou mnohou a hloupou chloubou houpou nohou, plovou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou. 3 Procvičujte výslovnost jednotlivých konsonantů: P, B Já baba po bohu pomohu, co mohu. A co nemohu nechám panu bohu. Obeplujeme celý svět nebo neobeplujeme celý svět? M Minimum. Minimální minimum. Mám málo nemám málo. Meleme, nemeleme, meleme nebo nemeleme? T, D Ta teta to tam mete, mete to tam ta teta? 32

4 Zadudej, dudáčku, zadudej, nebo nám ty dudy dej! N, Ň Posvícení, posvícení! Puňťa chňapl po pečeni. Utíká s ní to to voní! K, G Gloglogloglogloglo glória; klepity klapity klepity klapity klap, kopyta kobyly klapala. F, V Fouká venku, fouká, Haf se z boudy kouká. Fanda volá na Hafa, ať vstane a zahafá. Hafá Haf, že nevstane, až to foukat přestane. S, Z Sypký sníh se sesypal ze sosny na stříbrnou stráň. Sysel se syslicí sesedli se ve vysokém sadě. Mezi známými jsme zahlédli Zuzanu Zinzulkovou. Zlou Zizinu zlobí zuby. Š, Ž Váša kluše k Dáši, Dáša míchá kaši. Dáš mi kaši, Dášo? Ještě nevím, Vášo. Žížala se plouží pláží, žába touží žíti v louži. C, Č Cínoví vojáci, co máte na práci? Cupete: cupy, cup, do krabice hup! Čísi čočky lačná kočka mlčky číhá, točíc očka. Kočička ač vrčí, počká, snad se časem čočky dočká. J Dalajláma, dalajláma, dlaj, dalaj, dalajláma. Znám Havaj, znám Hanoj, Haiti neznám. L V Londýně u Lorda Donalda dávali lahodné bledule. Hladoví blondýni lepili loudavě cedule. R Strč prst skrz krk. Drbu vrbu, drbu vrbu, drbu vrbu. Ř Řežu, řežu dříví, už jsem celý křivý. H, Huláni, huláni, hleďte na ty hulány. CH Chacha, chacha, chichu, chichu, copak je ti, Honzo, k smíchu. 4 Souborná artikulační cvičení: Když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá ponejprv, probudím se, zavrzá podruhý, obrátím se, zavrzá potřetí, den je bílý, tenkrát už musím vstát, lidi milí! Lepší jedno slovo, než papíru mnoho. Papír se roztrhá, slovíčko potrvá, to stojí za mnoho! Mají-li tu medaili, nebo nemají-li tu medaili? Dají-li mu tu medaili, nebo nedají-li mu tu medaili? 33

5 V létě lev vlek lesem vztekle lesklé sledě teplem leklé. Leoš klekl a hle dlel v pekle. Lékař léčí pleš, leč vlekle. Poslali mě naši k vašim, by přišli vaši k našim. Jak nepřijdou vaši k našim, tak nepřijdou naši k vašim. Ententýna mandolína, pojedeme do Kolína, housle, basa, trumpeta, pojedeme do světa. To je pec, to je pec, peče pěkně vočepáky, to je pec, to je pec, peče pěkně vočepec. Abliblibličky, zlaté knoflíčky, Lup, lup, já jsem panna a ty kluk! Jedna dvě, byly dvě, byly, byly, byly dvě. 5 Procvičujte pohotovost mluvního ústrojí. a) Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra; já rád játra, co nám brání dát si játra? b) Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko. c) Náš táta má neolemovanou čepici. Oblemujeme-li mu ji, nebo neoblemujeme-li mu ji? d) Naše lomenice je ze všech lomenic nejlomenicovatější. e) Jelen letěl jetelem. Letěl jelen jetelem? Jetelem letěl jelen. f) Ještě štěstí, že se nesešli. Ještě štěstí, že se nesešli. g) Všecičko vycancáš, ty cácorko. Sazeč dnes všecičko vysází. h) Utlum tu hudbu a kup, Kubo, tu kupu hub. ch) Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr. i) Když zas zašustíš sukní, nás nejvíc sžírá žárlivost. j) Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy! Osušil sis šosy? k) Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu! Filip i Lili lepili bílý list. l) Nenaolejuje-li se Julie, naolejuji Julii já. m) Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek... n) Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat? 34

6 o) Viděls už Šísovo sousoší "Šťastný sen"? Tys ještě neviděl Šísovo sousoší "Šťastný sen"? To musíš vidět! p) Piksla sklapla. Sklapla piksla? Piksla sklapla! r) Pro strmý smrk strč prst skrz krk. ř) Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře. Jak mi kmotře Petře toho vepře přepepříte, pak si přepepřeného vepře taky sníte. s) Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, nebo nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora? š) Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty. Šašek plaší šeptem myši, ty však špatně slyší. t) Pod našimi okny roste keř pepře, ať se pře, kdo se pře, toho keř pepře nepřepře. u) V roli lorda Raula Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. v) Tři tisíce třista třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes tři tisíce třista třiatřicet stříbrných střech. w) Zaželezilo-li se železo nebo nezaželezilo-li se železo? x) Prokopete-li mu to pole nebo neprokopete-li mu to pole? y) Měla babka v kapse vrabce a ten dědek babce vrabce v kapse stisk a ten vrabec babce v kapse písk. z) Vinšujem vám štěstí, zdraví, čtyři chlívky, žádné krávy a dvě ďourky v nose skončilo se! CVIČENÍ FONETICK Á A ORTOEPICKÁ 1 Následující slova přepište foneticky: Marie, Zdeněk, někdo, smýt, tramvaj, leckdo, léčba, dlouhý, sníh, kouzelný, tvaroh, Kongo, děti, pochopení, Hana, Hanka, změnit, narozeniny, sanitka, tvůj, divadlo, diktát, nymfa, sdružení, pět, vstupenka, soudit, luxusní, návštěvníci, šunka, mluvčí, studium, potěšení, vědět, mango, tiše, titul, trnka, kdosi, město, tvář, chlouba, půlnoční, tikat, tykat, textil, průběh, nechutenství, Sicílie, divizna, divize, besídka, letiště, xerox. 35

7 2 Zaměřte na rozdíl znělého/neznělého ř. Slova přepište foneticky: dříve, vepř, především, pořádek, zřídka, třicet, malíř, řecký, břeh, neteř, křída, mřížka 3 Určete, v kterých případech jsou hlásky r, l slabikotvorné: vlak, prst, pravda, mrkev, krev, mlčet, první, mlha, tráva, plný, tlupa, právní, planý 4 Foneticky přepište následující věty. V podtržených slovech určete fonetické charakteristiky hlásek: a) Podíval jsem se do zrcadla a zděsil jsem se. b) Včera jsem potkal Blanku a pozval jsem ji do kina. c) Byli jsme na večeři a pak jsme se vlnili do rytmu. d) Tatínek a maminka si chtějí koupit k Vánocům nové auto. e) Prší a já jsem zapomněl v autě zavřít okýnko. 5 Podle uvedených charakteristik určete, o kterou českou hlásku se jedná: a) vokál krátký, přední, středový, nezaokrouhlený b) konsonant párový, znělý, bilabiální c) konsonant jedinečný, laterální konstriktiva d) vokál dlouhý, zadní, vysoký, zaokrouhlený e) konsonant párový, neznělý, palatální f) konsonant palatální, nazální okluziva 6 Sledujte výslovnost s rázem a bez rázu. Upozorněte na výslovnostní dublety: na Olomoucku, naopak, v okně, reakce, vakuum, loajální, koordinovat, v okresech, chaos, podúředník, z ulic, bezúhonný, naopak, o tobě a o mně, k užitku, nad oborou, bez oddechu, z úbočí, od oka, pod okny, s ústy, před Adélkou. 36

8 7 Vyslovte správně spojení dvou samohlásek: zelenooká, středoevropský, samoobsluha, oblouk, feudál, autoportrét, olympiáda, poučný, louka, nauka, neúcta, dieta, dialekt, preludium, fiala, kiosk, biologie, koala, historie, kolegialita, fluidum, pneumatika, severoindický, stoický, polaroid, kyanovodík, laický, diář, loajalita. 8 Kde dochází k asimilaci znělosti? zpívat, zběsile, v potravinách, v Brně, výzkum, z hlediska, způsob, vcelku, vrátit, odtáhnout, tak dlouho, lehký, leckdy, léčba, změny, družstevníci, v obchodě, když, nezmeškat, s bratrem, úzký, směna, změna, shluk lidí, dětské kresby, pod kopcem, shora, shlížet, s tebou, odkud, od srdce, slíbat, zvolat, leckdo, džbán, dřevo, třeba, prosba, podkova, vozka, shůry, s dobou, k Janovi, z okna, představení, lávka, bezcharakterní. 9 Uveďte příklady progresivní asimilace znělosti. 10 V následujících případech upozorněte na nespisovnou výslovnost: tvůj, tak málo, přes louku, kupme si, kvůli, muset opakovat, máš mnoho, z Itálie, nevíš nic, vraťme se, pod mostem, pod oknem, v Evropě, deset let, k vínu, vytvořili, nad Labem, padesát míst, příchod jara, natřít okna, tak mladý, z oblasti, nesmíš otevřít, abys mohl, v ostatních případech, tvářit se, od matky, přes most, kreslit mapu. 11 Přepište foneticky slova, v nichž dochází k artikulační asimilaci: Hana, Hanka, Anglie, větší, kotník, blána, městský, lymfa, Blanka, ven, venku, radnice, máma, maminka, opatství, mladší, Zdena, Lenka, hodně, nymfa, Kongo, dětský, mango, kratší, bohatství. 12 Vyslovte správně skupiny souhlásek. Upozorněte na výslovnostní dublety: Bydžov, podstata, světský, trojhranný, uvědomme si to, podzim, otcovský, porotce, svědci, tišší, rozsah, bezzubý, měkký, uhodl jsem, Anna, podaný dopis, poddaný člověk, racci, zlomme, bez sebe, špaččí, čtverro- 37

9 hý, viděl-li, čtvrtek, kapsa, slabší, tenhle, švestka, tkanička, severofrancouzský, kdyby, dásně, zubodásňový, vodník, odnímat, patník, kotník, buďte, předtisk, místní, pan Novák, přej jí, od deseti, od těla, sedm, pošta, šestnáct, menší, město, osmdesát, pojď, pojďte, který, rozzlobit, některý, hřbitov, vždycky, svlékat, stříbro, půjčit, nepůjdeme, jméno, selský, jsi-li, jsi to ty? 13 Sledujte výslovnost slov přejatých: interview, sezona, vagon, diskuse, archiv, inventura, rentgen, gilotina, twist, whisky, chargé d'affaires, chinin, hybridizace, oxid, jazz, waltz, quadriennium, pyroxen, text, windsurfing, aerobik, yard, xerox, exhibice, exkurze. ZVUKOVÉ PROSTŘEDKY SOUVISLÉ ŘEČI 1 Určete rytmus a sledujte jeho pravidelnost: a) Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám, povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám, povídám třetí, že spaly na peci děti, a když se dosyta vyspaly, kus chleba dostaly. b) Dostal se do příliš nebezpečné situace. Pokládal to za.velmi dobrý nápad. Odešel za třikrát třicet hor. c) Vesele, vesele, třeba zle se děje, srdce div nepukne a líčko se směje. Srdce, moje srdce, těžké jako skála, do smíchu se nutím, radši bych plakala. 38

10 2 Zaměřte se na správné přízvukování předložek v následujících spojeních: na stole, pod lampou, okolo domu, na ulici, následkem havárie, u svého strýce, vedle školy, do servisu, nad vaší knihou, od úřadu, nedaleko zastávky, nade dveřmi, díky tomuto opatření, pro vaši informaci, podle mého názoru, do konce týdne, ze stromu, blízko města, u města, kvůli rozhodnutí, za hradbami, vzhledem k situaci, po měsíci. 3 Určete slovní přízvuk (hlavní, vedlejší) a nahlas přečtěte: a) Stanul na nejnebezpečnějším místě. Pro nezapomenutelné chvíle. Dostal se do beznadějného stavu. Restaurace se nacházela na nejfrekventovanějším místě. b) Řekněte mi, babičko má, co že rány svírá, po čem člověk těžce raněn přece neumírá? Rány hojí otevřené na tom lidském těle jenom čarodějná jarní šťáva z jitrocele. c) Je pozoruhodné, že čeština převzala cizí slovo kultura, ale vedle něho vyvinula své vlastní, a to krásné slovo osvěta, jež zase přes společný kořen je odlišeno od osvícenství a osvícenectví. (Pavel Eisner: Jak se hravě přiučiti češtině, 1992) 4 Sledujte jednotlivé větné úseky (kóla) a zaměřte se na správné frázování: a) Kreatura Význam původní: bytost stvořená, tvor, pak též tvorstvo veškeré. Pozoruhodně upadlo to slovo, a to ani zdaleka nikoli jen v češtině. V té však se specializovalo na význam stvůry, zrůdy, nestvůry. Kdežto v němčině např. žijí oba významy svorně vedle sebe: Gottes Kreatur boží stvoření, svět Bohem stvořený; die leidende Kreatur trpící tvor; a stejně Ist das aber eine Kreatur! Je to ale potvora! (Pavel Eisner: Jak se hravě přiučiti češtině, 1992) 39

11 b) Argot? Slang? Žargon? Hantýrka? Není v autorově úmyslu ani kompetenci rozmnožovat řadu pokusů o vymezení jazykové oblasti jdoucí od obecné expresívní mluvy po "zájmové" slangy, vulgarismy a výrazy erotického charakteru. (Patrik Ouředník: Šmírbuch českého jazyka, 1992) 5 U předcházejícího cvičení sledujte správné rozmístění větných přízvuků. 6 Určete intonační zakončení vět a větných úseků: a) Přišel sám. Přišla sama. Přišla odpoledne. Kdy přijde domů? Přijďte odpoledne! Přišel domů? Přišel sám? Já jsem přišel, ale... Já jsem nemohl přijít, ale... b) Dávat přesné návody, jak intonačně diferencovat věty a větné úseky při přednesu, by bylo složité a obtížné a nemělo by ani smysl. Vždyť při přednesu jde o tvůrčí práci! Intonace při přednesu vyplyne přednášeči přímo z myšlenkového rozboru textu, měla by být výsledkem tvůrčího úsilí o tlumočení vlastních prožitků a představ posluchači. Nezapomínejte pak, že přípravou k diferencované intonaci je promyšlené frázování a práce s větnými úseky. (J. Novotná: Výslovnostní norma v uměleckém přednesu, 1983) 7 Stanovte základní zabarvení hlasu (základní tón) a při přednesu se zaměřte zejména na správnou intonaci: Perníková chaloupka "Odkud ten náš holub letí?" "Letím z lesa, milé děti, vrkú, vrkú, vrkú." "Cos tam viděl, holoubku?" "Perníkovou chaloupku u černého smrku." "Viděls také Mařenku?" "Jak pak by ne, holenku! Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem." "A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?" "Kdepak! Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč!" (František Hrubín: Dvakrát sedm pohádek) 40

12 CVIČENÍ FONOLOGICKÁ 1 Foneticky a fonologicky přepište tato slova: branka, příjemce, tramvaj, vlnit, dřevěný, tango, páteř, trhat, napřed, pěna, plněný. 2 Určete počet fonémů a počet hlásek v následujících slovech či skupinách slov: větrat, lez les, bez pes, opěradlo, led let, dráha drahá Draha, maso samo, veka veky, zaběhnutý, lem leb, městský, koloidní, existence, extrahovat, dětství. 3 Vysvětlete funkci kvantity v češtině a tvořte věty: rada ráda, kropicí kropící, směle smělé, z domu z domů, žila žíla, sliby slíbí, řadit řádit, pečicí pečící, záda zadá, zastup zástup, zdali zdáli, peče péče. 4 Jakým diferenciačním příznakem se liší následující dvojice fonémů? t s, a á, p b, š ž, b m, t ť, č š, d t, d ď, í ú, v f, k g, d n, s z, ď j, d ď, e o, é e. 5 Vyjmenujte dvojice fonémů, které se liší příznakem znělosti. 6 Kde dochází k neutralizaci fonologického protikladu? hop, sníh, obuvník, knížka, knih, sed, Čedok, ves, pojď, vandal, stráň, zpěv, kůň, slovník, graf, rozsah, slov, otrok, nákladnost, žár, okap, lať, dotyk, úroveň, rum, květ, zub, teolog, rytíř, zvyk, zádrhel, sem, vpád, zdar, šlechtic, trh, houf, filolog, orel, křesťan, problém, jas, sběrač, západ, hrad, ves, tisíc, střihač, Stach, pochod, bar, val, houbař, Radhošť, obsah, dramaturg, koloběh, zápach, kapitál, šum. 41

13 FONETIKA A FONOLOGIE výběr základních pojmů Fonetika; fonologie; oblast respirační, fonační a artikulační; písmeno, hláska, vokál, konsonant, diftong, foném, alofon, morfoném; foném segmentální a suprasegmentální; fonetická a fonologická transkripce, transliterace; fonetická klasifikace hlásek (hledisko artikulační a akustické); fonologický protiklad, inventář fonémů, fonologický pár; diferenciační příznak, korelační pár, korelační řada, fonologická korelace, foném centrální a periferní; neutralizace fonologického protikladu; asimilace znělosti (progresivní a regresivní), asimilace artikulační, disimilace; ortoepie, ortofonie, ortografie; řečová vada; zvukové prostředky souvislé řeči, členění řeči, modulace (silová, tónová, časová, timbre), antikadence, kadence, polokadence, přízvuk (slovní, větný), proklitikon, klitikon (proklitikon, enklitikon); sylaba, přízvukový takt, promluvový úsek, rytmus řeči. 42

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém 37. setkání AUČCJ Praha 19. 5. 2012 Jaroslav Šimek jarasimek@centrum.cz Hláska foném

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jazykolamy. Samohlásky

Jazykolamy. Samohlásky A Jazykolamy Samohlásky 1. Má máma má málo máku. 2. Já blázen blázním za ní jak ona blázen blázní za mnou. 3. Ráda vstávám v rána smavá, šťastná, zdravá, usměvavá. 4. Svatá Anna chladna z rána. 5. Abrahám

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 68

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 68 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 68 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku, naši prvňáčci, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Září

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

b) způsobu rozkazovacího ostatní mluvnické kategorie jsou stejné:

b) způsobu rozkazovacího ostatní mluvnické kategorie jsou stejné: Přijímací zkouška z českého jazyka 2010/2011 Milí studenti, než začnete pracovat, přečtěte si toto upozornění: Vaším úkolem často bude zaškrtnout správnou odpověď. Takových odpovědí může být více, nikoliv

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

OBECNÉ VĚCI A PROBLÉMY VZTAH MLUVENÉ A PSANÉ ŘEČI:

OBECNÉ VĚCI A PROBLÉMY VZTAH MLUVENÉ A PSANÉ ŘEČI: OBECNÉ VĚCI A PROBLÉMY VZTAH MLUVENÉ A PSANÉ ŘEČI: - jazyky existují ve dvou zákl. realizacích-mluvené a psané. V zobecněné míře můžeme říct, že jednomu jazyk. systému odpovídají 2 typy realizací v řeči,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ.

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ. CENTRUM ČTENÍ VLK, TO JE TEN NENASYTA, CO SI NIKDY NEVYČÍTÁ, ŽE BABIČKU S KARKULKOU SPOLKL TOU SVOU TLAMOU ZLOU JAK TO BYLO POTOM DÁL? CO MYSLIVEC UDĚLAL? (Jan Noha) ZNÁTE DOBŘE POHÁDKY? BĚŽTE NA KOBEREC

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ČJ J III/2 Inovace výuky pomocí ICT. 473 01 Okrouhlá 11, Zápis ČJ-2.roc. 2.roc.-19.2011. 19.2011.ek

ČJ J III/2 Inovace výuky pomocí ICT. 473 01 Okrouhlá 11, Zápis ČJ-2.roc. 2.roc.-19.2011. 19.2011.ek Název projektu Registrační číslo projektu Šablona Škola Sada Český jazyk Klíč k zápisuz DUM vypracován n dne: Pořadov adové číslo DUM: Moderní škola 2010 CZ.1.07/1.4.00/21.1492 ČJ J III/2 Inovace výuky

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky?

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky? Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_09 Název materiálu: Vypravování Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky se slohovým útvarem vypravování, popisuje

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.18 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Jana Jízdná Vytvořeno: září 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: pravopis a výslovnost slov

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 9.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování První vážnější zranění mi přinesla cyklistika. Když

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Mgr. Karla Sekaninová. Období: 2.

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Mgr. Karla Sekaninová. Období: 2. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Mgr. Karla Sekaninová Období: 2. duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_14_ČJ1

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi.

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Blahopřání M33-031 Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Modré očka, hebká líčka, zaťukala princeznička. Hodně štěstí moje malá, hlavně ať jsi vždycky zdravá, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK MIROSLAV

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK MIROSLAV MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK MIROSLAV Zvířátka jsou kolem nás Zvířátka jsou kolem nás, hádej, kdo má jaký hlas. Každá malá holčička ví, jak dělá kočička (kravička, slepička, ovečka, ) Zvířátka jsou kolem

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout.

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout. č. 18 název Hra anotace Pracovní list zábavnou hrou žákům přibližuje poezii. Zabývá se básní - rozborem, slokou, veršem i rýmy. Součástí pracovního listu je i metodika. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk a

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

Výuka IVT pro MŠ. Autor: Mgr. Lenka Justrová. Datum (období) tvorby: 3. 1. 30. 1. 2013. Ročník: MATEŘSKÉ ŠKOLY. Vzdělávací oblast:

Výuka IVT pro MŠ. Autor: Mgr. Lenka Justrová. Datum (období) tvorby: 3. 1. 30. 1. 2013. Ročník: MATEŘSKÉ ŠKOLY. Vzdělávací oblast: Výuka IVT pro MŠ Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 3. 1. 30. 1. 2013 Ročník: MATEŘSKÉ ŠKOLY Vzdělávací oblast: JARO Anotace: Děti se seznámí s ročním obdobím JARO. Připomenou si, jaké změny

Více