ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o."

Transkript

1 ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9 Ing. Jindřich Marek AXIA Dolní Třešňovec 30/IV Lanškroun Tel.: 0467 / mï enì emisì Fax: 0467 / internet: ALME CS PROEKOS, CS PROEKOS, sídlo firmy: Slavičí 1, Praha 5 Radotín, Tel./záznam.: 02 / autorizovaná laboratoř měření emisí: Na Cikánce Praha 5 Radotín Tel./fax: 02 / tmavost kouře (Ringelmannova, oxid sírový polychlorované dibenzodioxiny dibenzofurany (PCDD, PCDF) Vztažné veličiny (koncentrace kyslíku a obsah vlhkosti) Ověřovací měření s přístroji na kontinuální měření tuhých Ing. Jiří Kubík MĚŘENÍ EMISÍ Provozovna: Senec, Kulturní Zruč u Plzně Tel./fax: 019 / Fax: 019 / tmavost kouře (Ringelmannova a Bacharachova chlor, chlorovodík anorganické sloučeniny fluoru úhrnná koncentrace organických látek Kalibrace a ověření správnosti údajů emisního monitoringu TZL Ověřeni správnosti údajů emisního monitoringu PZL EVMS s.r.o. Sažinova 763 P.O. Box Milevsko Tel.: 0368 / fax: 0368 / suma organických uhlovodíků Vztažné veličiny (koncentrace kyslíku, obsah vlhkosti, teplota) Srovnávací měření s přístroji na kont. měření tuhých Srovnávací měření s přístroji na kont. měření plynných. Ověřovací měření s přístroji na kontinuální měření tuhých

2 10 ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ EkologickÈ Centrum Ekologické Centrum Na Staré Praha 5 Tel.: 02/ Tel./Fax: 02/ tuhé anorganické látky (, azbest) těkavé sirovodík. Ověřovací měření s přístroji na kontinuální měření tuhých EKOME, Tečovská 257 EKOME, Zlín - Malenovice Tel.: 067 / Fax: 067 / tuhé anorganické látky (, azbest) kyanovodík silné anorganické kyseliny polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky polychlorované dibenzodioxiny, polychlorované dibenzofurany EKONZULT Ing. S. Snopek Poradenský a servisní podnik pro oblast tepel. techniky a vzduchotechniky Božkova 4, Praha 6 Servisní pracoviště a laboratoř: Podbabská 17, Praha 6 Tel./zázn.: 02 / Tel.: 02 / , Fax: 02 / azbest chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny fluor a jeho plynné anorganické sloučeniny a fluoridy suma uhlovodíků tmavost kouře (Ringelmannova Ověřovací měření s přístroji pro kontinuální měření emisí tuhých znečiš ujících látek EKOTECHNIKA OSTRAVA Petřvaldská Ostrava - Michálkovice Tel.: 069 / Fax: 069 / Mobil: 0603 / (ing. Tomis) obchod: 0608 / (M. Volf) těžké (rozsah spaloven) tmavost kouře (Ringelmannova, oxid sírový, kyselina sírová těkavé organické sloučeniny chloru (jako HCl) a fluoru (jako HF), sirovodík, kyanovodík fenol, formaldehydy těkavé organické látky (jako organický uhlík) úhrnně jednotlivě polycyklické aromatické uhlovodíky persistentní organické látky PCB, PCDD, PCDF. kalibrace prachoměrů a kontinuálního měření plynů Rychlosti a tahy v potrubí a prostředí Měření měrného elektrického odporu prachu Měření vlastností prachu Měření průtoku a kvality tlakového vzduchu Měření účinnosti kotlů a odlučovačů Seřizování spalování a technologií

3 ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 11 ET EKOTERM s.r.o. Znojemská Jihlava IČO: DIČ: Tel./fax/zázn.: Mobil: E T EKOTERM sirovodík sirouhlík ELCOM GROUP a.s. kontakt: Ing. L. Doležal Místecká 1120/ Ostrava Vítkovice Divize ekotechnika Tel.: 069 / Tel.: 069 / Fax: 069 / suma těkavých uhlovodíků chlor, chlorovodík, sirovodík fluorovodík, fluoridy, brom, bromovodík, kyanovodík, kyanid, silné anorganické kyseliny fenol, formaldehyd fosgen polychlorované dibenzodioxiny, dibenzofurany (PCDD, PCDF) Měření vzduchotechnických parametrů, stavových veličin plynů, koncentrace kyslíku, koncentrace oxidu uhličitého a vlhkosti. EMPLA, Za Škodovkou Hradec Králové Tel./fax: 049 / , , , tmavost kouře podle Bacharacha a Ringelmanna úhrnné koncentrace organických látek stanovení chloru, chlorovodíku, anorganických sloučenin fluoru, u, sirovodíku, isokyanátů, minerálních kyselin a alkálií kovů organických plynů a par PCB, PCDD, PCDF Rozsah autorizace pro měření imisí:,, sirovodík Vzduchotechnické parametry Stavové veličiny plynů Koncentrace kyslíku a vlhkosti EVECO, s.r.o. Ekologie EVECO, s. r. o. Počernická Praha 10 Ing. Seidlová Tel.: Tel./Fax: oxid sírový a bromu (jako HBr) pachové látky

4 12 ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ V Holešovičkách PRAHA 8 INženýrství Paliv a EKologie, Tel.: 02 / / Fax: 02 / oxid sírový těkavé,, fosgen sirouhlík, sirovodík Ověřovací měření s přístroji na kontinuální měření tuhých OHN T JIŘÍ OHNÚT, spalovací technika Tečovice Zlín 4 Tel.: 067 / , Fax: 067 / oxid dusnatý, kontinuální odběry, stanovení IR analyzátory ze zdrojů znečiš ování bez omezení oxid dusnatý, přístroji s elektrochemickými převodníky z malých a středních zdrojů spalujících plyn a LTO Měření koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého ORGREZ a.s. Divize techniky ochrany ovzduší Dětmarovice Tel.: 069 / Fax: 069 / tmavost kouře anorganické sloučeniny chlóru (jako HCl) anorganické sloučeniny fluoru (jako HF) Měřicí skupina emisí PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Partyzánská 7, Praha 7 vedoucí skupiny Ing. Antonín Švanda Tel.: 02 / 6675 lin. 4441, 4442 nebo 4439 Fax: 02 / tmavost kouře (Ringelmannova pro malé a střední zdroje spalující plyn a LTO pro malé a střední zdroje spalující plyn a LTO Měření vzduchotechnických parametrů a vztažných veličin, koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého Měření rosného bodu kyseliny sírové Měření elektrického odporu popílku In-situ Kontrola a kalibrace přístrojů pro kontinuální měření tuhých znečiš ujících látek Kontrola a kalibrace přístrojů pro kontinuální měření plynných škodlivin Garanční měření technologických zařízení Chemické rozbory Seřizování technologických procesů s ohledem na minimalizaci škodlivin Měření účinnosti odlučovacích zařízení Vztažné veličiny (koncentrace kyslíku, obsah vlhkosti, koncentrace oxidu uhličitého

5 ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 13 SANTEO s.r.o. kontakt: Ing. Josef Tomášek, CSc Mníšek pod Brdy Tel.: 0305 / Fax: 0305 / sirovodík,, kyselina sírová chlor, chlorovodík, chloridy fluorovodík, fluoridy suma těkavých uhlovodíků SEKO BRNO, s.r.o. Křižíkova Brno Tel.: 05 / , Fax: 05 / chlor, fluor silné anorganické kyseliny tmavost kouře (Ringelmannova Koncentrace kyslíku, koncentrace oxidu uhličitého a vlhkosti AMES MOST s.r.o. J. Seiferta Most Kontakt: p. Miloš Holeček Tel.: 035 / , Fax: 035 / Měřicí skupina emisí a imisí sekce Centrální laboratoře Sokolovská uhelná a.s., Staré náměstí 69, Sokolov Tel./Fax: 0168 / Tel.: 0168 / (ing. Menclová) těkavé sirovodík. Ověřovací měření s přístroji na kontinuální měření tuhých a plynných paliv.

6 14 ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ Jan äkorpil ñ TEKO Doc. Ing. Jan Škorpil, CSc. V zápolí Plzeň Tel.: 019 / Fax: 019 / , oxid sírový TEMKO TECHNIK, s.r.o. kontakt: Jiří Holub Na Výsluní Rudná Tel./fax: 0311 / , 02 / mobil: chlor, chlorovodík, fluorovodík, tmavost kouře podle Bacharacha a Ringelmanna. Ověřovací měření s přístroji na kontinuální měření tuhých Vzduchotechnické parametry odpadního plynu (stavové veličiny plynů) Koncentrace kyslíku Koncentrace oxidu uhličitého TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO, s.r.o. Zeleného Brno Tel./fax: 05 / Tel.: oxid sírový, kyselina sírová (SO 2, SO 3, H 2 SO 4 ) (NO, NO 2, NO x ) v pevné, kapalné a plynné fázi, chlor, fluor těkavé uhlovodíky (jako organický uhlík TOC) těkavé organické látky (identifikované VOC) polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD, PCDF) Vztažné veličiny (koncentrace kyslíku, obsah vlhkosti, koncentrace oxidu uhličitého) Ověřovací měření kontinuálních emisních systémů Kalibrace optických prachoměrů TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, s.r.o. Janáčkova 7, Ostrava Ing. Obal Tel.: 069 / Tel./fax: 069 / suma těkavých uhlovodíků (jako organický uhlík) v pevné, kapalné a plynné fázi, sirovodík a sirouhlík an oxid sírový a kyselina sírová, chlor, fluor polychlorované dibenzodioxiny, dibenzofurany (PCDD, PCDF) Ověřovací měření s přístroji pro kontinuální měření emisí tuhých znečiš ujících látek

7 ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 15 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA, a.s. Jenečská 44/146, Praha 6 Tel. sekretariát: 02 / Fax: 02 / analytická lab. tel.: 02 / Oldřichova 25, Praha 2, oxid sírový, kyselina sírová (SO 2, SO 3, H 2 SO 4 ) (NO, NO 2, NO x ) v pevné, kapalné a plynné fázi, chlor, fluor těkavé uhlovodíky (jako organický uhlík TOC) těkavé organické látky (identifikované VOC) polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD, PCDF) Vztažné veličiny (koncentrace kyslíku, obsah vlhkosti, koncentrace oxidu uhličitého) Ověřovací měření kontinuálních emisních systémů Kalibrace optických prachoměrů VŠB Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum tř. 17. listopadu Ostrava - Poruba Tel.: 069 / , Fax: 069 / oxid sírový, formaldehyd (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu,Hg, Mn, Ni, Pb, Sb,. Se, Sn, Te, Tl, V, Zn). Ověřovací měření s přístroji na kontinuální měření tuhých Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční Ústí nad Labem Tel.: 047 / (Ing. Jursa) Tel.: 047 / Fax: 047 / oxid sírový těkavé, sirouhlík, sirovodík VÚSU a.s. Laboratoř měření emisí Ing. Miloslav Knotek, Ing. Petr Beránek ( ) Pražská 125, Teplice Tel.: 0417 / Fax: 0417 / 25545, tmavost kouře (Bacharachova., oxidu uhličitého Srovnávací měření s přístroji na kontinuální měření plynných

Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí

Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí Ing. Stanislav Eminger, CSc., Mgr. Zuzana Baloušková Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6 ABSTRAKT Zkoušení

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM ÚNOR 2009 Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o. 1. Charakteristika cementářských provozů

Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o. 1. Charakteristika cementářských provozů Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o. 1. Charakteristika cementářských provozů Usilovnou technologicko informační činností se do obecného povědomí

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Spalovny odpadů Tepelné zpracování odpadu v energetických zdrojích Tepelné zpracování odpadu v cementárnách

Více

Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší. IV. etapa, rok 2004

Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší. IV. etapa, rok 2004 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA, a.s. Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6 Podkladové materiály pro kontrolní den projektu VaV 740/06/01 Ministerstva životního prostředí Výzkum původu prachu v exponovaných

Více

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012 5AZE_I Druhotné zdroje energie Odpadové hospodářství Využití odpadů Spalovny POP Čištění spalin Skládkování Ústav energetiky, VŠCHT Praha E-mail: Ivo.Jiricek@vscht.cz Odpady Definice (zák. č.

Více

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ REGISTR EMISÍ A ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ spe-helpline@chmi.cz

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ 44 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ Doc. Ing. Jaroslav Hyžík EIC spol. s r.o. Ecological and Industrial Consulting, Praha POPIS ZAŘÍZENÍ TVO LIBEREC Úvod Ochrana

Více

FIREMNÍ ČASOPIS 2009/1

FIREMNÍ ČASOPIS 2009/1 FIREMNÍ ČASOPIS 2009/1 INFORMACE, RADY, NÁVODY, LEGISLATIVA, OTÁZKY A ODPOVĚDI IDEON PARDUBICE 5. - 7. března 10% sleva na ČOV! koupit! Autorizované měření emisí Inovované čistírny odpadních vod Nové webové

Více

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Název zpracovatele: Adresa ředitelství: Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 Telefonní spojení: 00420 222 860 111 (ústředna) Fax: 00420 283 892 662 Zelená

Více

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Oznamovatel Zpracovatel dokumentace ČEZ, a. s. SCES - Group, spol. s r. o. prosinec 2008

Více

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb 1 Dokumentace záměru dle zákona 100/2001

Více

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pl Hradec Králové Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové 2. Pia Hradec Králové Nezvalova 958, 500 03 Hradec Králové 3. P2 Liberec U Sila 1139,463 11 Liberec 4. P3 Náchod

Více

ISBN: 978-80-902606-7-2

ISBN: 978-80-902606-7-2 sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 ISBN: 978-80-902606-7-2 Prak cká a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 Obsah

Více

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, letní semestr III. ročník (obor DMML ) Beskydová Eva 17. 05. 2004 Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků

Více

Rozptylová studie Brno 2016

Rozptylová studie Brno 2016 Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území statutárního města Brna Zpracováno dle ust. 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více