Rizik II. důchodového pilíře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizik II. důchodového pilíře"

Transkript

1 TÝDENÍK ČERVNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: O čem vlastně známky vypovídají? Jak k vysvědčení přistupují v zahraničí?...3 Komu jsou určeny přípravné třídy základní školy...6 Žák speciální školy napsal knihu a s pomocí svých příběhů poznal sám sebe...7 Nikomu ještě neuškodilo, byl-li zdvořilý. K. Tucholsky Krátce... Dilema budoucích důchodců zvažte pro a proti Nechcete v důchodu živořit? A je vám 35 let a více? Pak máte již necelý měsíc na vstup do druhého důchodového pilíře, takováto slova slyšíme nyní z medií neustále. Co však už nezaznívá, je, zda má tento pilíř také nějaká rizika. Proto jsme se na ně zeptali JUDr. Víta SAMKA z Českomoravské konfederace odborových svazů. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ 11. června Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky uspořádal veřejné slyšení na téma Nová maturitní zkouška. 14. června Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole. Jak toho dosáhneme? To je námět konference, kterou společně pořádá ministerstvo školství a několik organizací ke strategii vzdělávání v České republice. 15. června Na Slovensku v Kežmarských Žlabech proběhne 14. schůze předsednictva ČMOS pracovníků školství. Vedení školských odborů, předsedové KROS a předsedové profesních sekcí budou společně se zástupci slovenského Odborového svazu pracovníků školství a vědy jednat o problematice vzdělávání v obou zemích. Rizik II. důchodového pilíře je celá řada, zmíním alespoň ta hlavní. Především z důchodového spoření nelze vystoupit. Jakmile člověk uzavře smlouvu o důchodovém spoření a jakmile bude zaregistrována, stane se smlouva povinnou a nelze z ní vystoupit ani v budoucnosti. Nelze se ani vrátit do důchodového pojištění. A to ani v případě, že bude její účastník dlouhodobě nezaměstnaným, že se stane invalidním, že odejde pracovat do zahraničí, nebo že se jeho pracovní příjem podstatně sníží, takže nebude moci ze sociálních důvodů odvádět navíc požadovaná 2 procenta vyměřovacího základu. Důvodem pro vystoupení není ani to, že byl distributorem sjednávajícím smlouvu o důchodovém spoření nesprávně informován o podmínkách důchodového spoření a o svých budoucích důchodech, ale ani to, že jsou jeho důchodové úspory výrazně znehodnocovány. Dalším rizikem, o kterém se nehovoří, je skutečnost, že účast na důchodovém spoření snižuje příjmy jeho účastníka. Vstupem do důchodového spoření se člověk zavazuje přispívat další 2 procenta ze své mzdy na svůj důchod, aniž by měl zaručeno, že bude pobírat alespoň stejný důchod, jako by pobíral, pokud by do důchodového spoření nevstoupil. Zaměstnanci s průměrnou mzdou se tak jeho čistý měsíční příjem sníží přibližně o 500 korun. Budoucí důchod snižuje také neplacení pojistného na důchodové spoření. Jestliže člověk nebude moci z vážných důvodů hradit pojistné, například proto, že je na podpoře, na mateřské dovolené a podobně, jeho důchod se opět sníží. Dosavadní, tzv. ochranná lhůta, která se započítává pro výši důchodu, mu nebude kompenzována. Stát, ani penzijní společnost za něj výpadek neuhradí. O tuto ochranu tak účastník v důchodovém spoření přichází. (Pokračování na str. 4)

2 2 Zápisník Vybírejte i vy Do výtvarné soutěže nazvané Recyklované pohádky se přihlásilo 395 výtvarných prací dětí ze základních a středních škol. Deset nejúspěšnějších z nich se stane ilustracemi v připravované knížce. Vybírat je můžete i vy. Více na www. recyklovanepohadky.cz. ijk Podpora IT gramotnosti V květnu proběhlo finále druhého ročníku soutěže Office Arena, jejímž cílem je podpořit a zvýšit IT gramotnost v základních a středních školách. Žáci v ní museli prokázat své dovednosti v aplikacích Microsoft Office. Letos se soutěže zúčastnilo více než 2300 dětí. Vítězové si odnesli hodnotné ceny. mp Už jsem čtenář Pátý ročník celostátního projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka vrcholí. Kniha Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky je určena pro nejmladší žáky a byla pokřtěna poslední květnový den. Na jejím vydání se podíleli i žáci a studenti zapojení do projektu Čtení pomáhá, kteří ji podpořili částkou 100 tisíc korun. ls Soutěž Občanské sdružení PANT a Post Bellum vyhlašují soutěž zachycující příběhy 20. století. Úkolem soutěžících bude vyhledat pamětníka událostí 20. století, natočit a autorsky zpracovat jeho svědectví. Na vítěze čekají hodnotné ceny. Více na cz. sk Mýlíš se, Vonásku, slovanští věrozvěstové se rozhodně nejmenovali Müller a Thurgau! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Deset milionů korun na logopedickou prevenci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 a vyčlenilo na něj deset milionů korun. Žádosti o dotace lze podávat do 17. června Ministerstvo školství tak reaguje na stále se snižující úroveň řečových dovedností u dětí předškolního věku, což vede také k rostoucím počtům odkladů školní docházky z důvodu vad řeči u dětí. Aktuálnost zkvalitnění prevence narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku podporují i zkušenosti odborníků z OECD. V rámci projektu by mělo být proškoleno téměř tisíc učitelů pracujících s dětmi s narušenou komunikační schopností a kolem sta pracovišť bude vybaveno moderními interaktivními logopedickými pomůckami. Po absolvování kurzů zaměřených na logopedickou prevenci, které mají být v rámci projektu uskutečněny do konce roku 2013, získají pedagogičtí pracovníci základní poznatky z oblasti řečové výchovy a poruch komunikačního procesu, a dále kompetence k provádění prevence ve spolupráci s odborníky a rodiči. Kromě proškolených pedagogů by měly být výstupem projektu také příklady dobré praxe recenzované odborníky na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku. mšmt Počet studujících seniorů na univerzitách třetího věku roste Počet seniorů navštěvujících univerzity třetího věku stoupá. Podle Asociace U3V v současnosti navštěvuje školy důchodců. Studují například astronomii nebo myslivost, vyplňují testy na počítači a po dvou až tříletém studiu je čeká klasická promoce. Hlavním smyslem je ale aktivace seniorů, kteří ve škole najdou nové přátele, Rozmáhá se dovolená nebo tábory spojené se vzděláváním Prázdniny nebo dovolená spojené se vzděláváním jsou v současnosti trendem. Kromě jazykových kurzů se pořádají také třeba letní tábory na zlepšení paměti či komunikace. Podle průzkumu britského časopisu Study Travel Magazine vyjíždí do zahraničí za studiem zhruba 7000 Čechů, v tuzemsku pak organizují letní vzdělávací kurzy třeba univerzity. Pro žáky a studenty se ale konají i vzdělávací tábory v Česku. Pro středoškoláky například chystají letní kurzy také některé fakulty Univerzity Karlovy. čtk zábavu a nový styl života. Například za rok 2010/2011 evidovala Asociace 911 kurzů s studenty, o rok později už to bylo 1036 kurzů a přes studentů. Podle Petra Vavřína z Asociace se totiž změnil systém financování a univerzity, při nichž jsou kurzy pro seniory zřizovány, jsou tak víc motivovány k nabírání studentů-důchodců. Na financování studia se zhruba z třetiny podílí ministerstvo školství, z třetiny škola a třetinu si platí student. Semestr jej tak vyjde na 300 až 500 korun. Zájem ale není tak velký, jak by se zdálo. Studenti tvoří jen asi 1,5 procenta z celkového počtu důchodců a studium se soustřeďuje hlavně do větších měst. čtk

3 O čem vlastně známky vypovídají? Jak k vysvědčení přistupují v zahraničí? Zatímco někteří školáci se už těší na dvouměsíční volno, jiní s obavami očekávají chvíli, kdy dostanou do ruky vysvědčení. Co o dětech vlastně známky vypovídají a jak se k vysvědčení staví v zahraničí? Č eské školy využívají nejčastěji sumativní hodnocení v podobě klasifikace 1 až 5. Mohou však využívat i slovní hodnocení, popřípadě kombinaci obojího, říká Renata Wolfová, speciální pedagožka, pracující v pedagogicko-psychologické poradně. Většina rodičů sice očekává známkování, avšak v konečném důsledku je pro ně méně srozumitelné, co se za známkou vlastně skrývá. Zvládá dítě, co má? Posunulo se ve svých vědomostech a dovednostech? Má nějaký problém? Tato neprůhlednost se projevuje zejména při přestupech na jinou školu, doplňuje R. Wolfová a dodává: Využívání tzv. formativního hodnocení je cesta, jak pomoci dítěti podpořit jeho kognitivní a osobnostní rozvoj. Stále více škol se touto cestou začíná ubírat. Formativní hodnocení je orientované na podporu dalšího efektivního učení žáků. Poskytuje hodnotící informaci, zpětnou vazbu 3 ve chvíli, kdy se určitý výkon nebo činnost dá ještě zlepšit. Nabízí radu, vedení a poučení zaměřené na zlepšování budoucích výkonů. Bývá považováno za pedagogicky nejúčelnější hodnotící nástroj školní práce. Hodnocení žáků se ve světovém měřítku výrazně liší. Někde se skládá jen ze souboru známek, v procentuální, bodové či alfabetické podobě, zatímco jinde je větší důraz kladen i na dosažený pokrok. Zkušenosti s jiným způsobem hodnocení studentů má Paul Ingarfield, ředitel mezinárodní školy v Praze, který v rámci své pedagogické praxe působil například ve Velké Británii či Jordánsku. Věřím, že sumativní hodnocení na první pohled umožňuje například lepší porovnávání výkonů studenta s ostatními žáky. Dává však jen malou představu o tom, co je třeba udělat, aby se student dále rozvíjel. Podle mého názoru je právě rozvoj vzdělání hlavním cílem každého učebního plánu i vysvědčení. To pomůže každému studentovi pochopit nejen, ve které fázi se ve svém studiu právě nachází, ale také kam se posunout dál. V průběhu své kariéry se Paul Ingarfield setkal s několika vývojovými trendy v rozvoji hodnocení žáků. Mezi nejdůležitější účinné hodnocení zahrnuje akademický výkon měřený podle vývojových kritérií, která chápou učitelé, rodiče i žáci určitého věku. Tato kritéria by měla být použita jako základ pro známkování nebo hodnocení všemi učiteli. Například britské osnovy obsahují pro každou oblast výuky popisy jednotlivých úrovní, a jaké znalosti a dovednosti na nich má student mít. Tyto úrovně jsou široce používány k posouzení rozsahu znalostí a dovedností dosažených každým jednotlivým žákem v daném okamžiku jeho vzdělávacího procesu. Nejdůležitější je, že ve vyšších ročnících základní a všech ročnících střední školy se studenti sami učí hodnotit práci a výsledky svých spolužáků, což jim zároveň pomůže lépe rozumět hodnocení vlastní práce a pokroku. Maya KOPECKÁ I učitel má zodpovědnost za to, co žáky naučí Dítě je třeba k učení motivovat průběžně, po celé pololetí. Jsou sice typy, u kterých máme zkušenost, že dokážou na čtrnáct dní zapnout a v plném nasazení dohoní všechny resty, opraví všechny nerozhodné známky, přesto bych na tuto variantu moc nespoléhal. Když už před vysvědčením teče dítěti do bot, nevymýšlel bych sofistikované psychologické motivace. V té chvíli je třeba udělat, co je třeba rodiče by měli dítě jednoznačně podpořit a pomoct mu. Hubovat mohou až potom, a hlavně se poučit pro příští rok. Informovanost rodičů o výsledcích dítěte ze strany školy by měla být průběžná, tedy od začátku roku do jeho konce. Je neprofesionální, když se rodič čtrnáct dní před konferencí dozví, kolik špatných známek má pan učitel v notýsku. Podstatné zaměření informací od učitele by mělo posilovat kompetence žáka i jeho rodičů zvládat učební látku. Zápisy typu nepřinesl, nepracoval, nesplnil, vykřikoval tyto informace neobsahují. Jestliže se rok nepovedl v souladu s očekáváním, je na učiteli, aby dítěti i sobě FOTO: Alena TUČÍMOVÁ popřál hezké prázdniny s dostatečným množstvím odpočinku. Od září totiž čeká učitele, žáka i jeho rodiče poněkud jiný přístup. Například učitel musí s pomocí všech prostředků vymáhat intenzivnější spolupráci rodičů. Současně by také měl hledat takové formy podpory žáka, aby samotný žák chtěl dokázat podstatně víc. Na mnohé učitele vzpomínáme rádi a patří jim náš dík a chvála za to, že nás mnohé dobře naučili. Jenže zodpovědnost nelze půlit, a tak mají učitelé spoluzodpovědnost i za slabší výsledky žáka. Je jisté, že u starších žáků je samotné dítě jejich významný pomocník, nebo naopak vzdorující odpůrce. Nicméně, ať se nám to líbí nebo ne, známky odrážejí také dovednost učitele dovést dítě k odpovídajícím znalostem. Nepopírám obrovské rozdíly mezi dětmi (a rodinami), nicméně je to právě učitel, který je klíčovým činitelem učení. Dnes nemá zodpovědnost pouze za to, že bude vyučovat, ale také za to, že žáky naučí. Proto i on musí hledat způsoby podpory žáka i jeho rodičů. Václav MERTIN, psycholog

4 4 (Dokončení ze str. 1) Co se stane, pokud společnost, kterou si pro spoření do II. pilíře člověk vybere, nebude prosperovat? Důchod se mu sníží. Účastník důchodového spoření totiž nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí. To znamená za to, jakým způsobem bude penzijní společnost, kterou si zvolil, jeho důchodové úspory investovat. Pokud penzijní společnost nebude mít žádné výnosy, popřípadě malé, či dokonce prodělá, nikdo tyto ztráty účastníkovi nenahradí a důchod mu bude vyměřen z konečné (zbývající) hodnoty důchodových úspor. Bude-li taková ztráta příliš vysoká a důchod účastníka by byl příliš nízký, bude muset účastník svůj odchod do důchodu i o několik let odložit, pracovat déle, déle platit pojistné na důchodové spoření a spoléhat na to, že se penzijní společnosti podaří v té době dosáhnout podstatně vyšší výnosy. Z toho jasně vyplývá, že hodnota důchodových úspor účastníka není garantována. Penzijní společnost, ani stát účastníkovi důchodového spoření negarantují, že se hodnota odvedeného pojistného (jeho celkových důchodových úspor) nesníží. Důchodové úspory nejsou totiž ve srovnání se stávajícím systémem proti znehodnocení pojištěny a garanci za znehodnocení neposkytují ani penzijní společnosti. A důsledek? Nižší důchod než mu penzijní společnost slibovala podle modelových výpočtů při uzavírání smlouvy. Přes všechna tato rizika je alespoň garantována nějaká výše důchodu? Ta stanovena není. Výše doživotních starobních důchodů, které by měly účastníkům důchodového spoření přinejmenším kompenzovat snížení důchodu z běžného důchodového pojištění, není stanovena a bude záviset na obchodních podmínkách pojišťoven (jen pro upřesnění: jejich náklady jsou daleko vyšší než běžné). Znamená to tedy, že žádný člověk nemá zaručeno, že tři procenta, která jsou vyvedena z jeho vyměřovacího základu, mu budou nahrazena. Účastník II. důchodového pilíře by měl mít před odchodem do důchodu naspořenou určitou částku. Co se s těmito penězi stane, když zemře? Zemře-li poživatel doživotního starobního důchodu, například po vyplacení první splátky tohoto starobního důchodu, jeho důchodové úspory pozůstalým nenáleží a propadnou ve prospěch důchodců, kteří budou naopak žít velmi dlouho. Ztrátu důchodových úspor může do určité míry zmírnit tzv. pozůstalostní důchod. Ten, koho účastník důchodového spoření určil, dostane tříletý pozůstalostní důchod. Pozůstalostní penze však snižuje budoucí důchod z důchodového spoření. V podstatě jde o to, že zatímco v důchodovém pojištění nemá pozůstalostní penze vliv na vlastní důchod pojištěnce, v II. pilíři tomu tak není. Stávající důchodové pojištění je totiž založeno na solidárním charakteru, v případě pozůstalostní penze však bude příjem důchodce z běžného systému snížen přibližně o 15 procent. V případě jeho úmrtí tak bude snížen i příjem vdov, vdovců a sirotků. Dilema budoucích důchodců Snížen ale bude i starobní důchod účastníka II. pilíře, který nezemře, a to po 20 letech výplaty důchodu. Po této době bude již trvale odkázán na snížený starobní důchod z důchodového pojištění. Ten bude zpravidla o několik tisíc korun nižší než by byl, pokud by pojištěnec do důchodového spoření nevstoupil. Dvacet let není až tak dlouhá doba, zvláště ne pro ženy, které se dožívají vyššího věku. Je tedy pro ně spoření do II. pilíře výhodné? Není. Ženy díky nižším mzdám a platům, výchově Specializovaný finanční úřad, který smlouvy ve druhém pilíři registruje, podle zjištění ČTK eviduje od počátku roku do konce května žádostí o registraci smlouvy. Penzijní společnosti ale ještě na začátku roku očekávaly, že během prvního půl roku získají alespoň 500 tisíc podpisů. Na konci května se přitom pohybují jen u hranice 40 tisíc. Nenaplňuje se zatím ani naděje, že blížící se konec první půlky roku zajistí podstatný nárůst podpisů nových smluv kvůli tomu, že právě jen do poloviny roku mohou do systému vstoupit lidé starší 35 let. Aktualně.cz dětí, popřípadě péči o staré či zdravotně postižené členy domácnosti, která je v důchodovém pojištění kompenzována náhradními dobami, budou odvádět na důchodové spoření nižší pojistné než muži, zpravidla i po kratší dobu. Proto budou pobírat úměrně tomu také nižší důchody (anuity) z důchodového spoření než muži. Navíc, podle připravované právní úpravy, budou muset pojišťovny a penzijní fondy ze zákona sjednotit sazby pojištění pro ženy a muže u nově uzavíraných smluv. Pro ženy to tedy bude znamenat, že budou platit až o desítky procent vyšší pojistné na své důchody než dosud. Českomoravská konfederace odborových svazů doporučuje II. pilíř důchodového spoření zrušit. Proč? Konfederace v rámci své důchodové koncepce zavedení důchodového spoření dlouhodobě odmítá pro závažné ekonomické i sociální důvody. Především proto, že privatizuje část průběžného důchodového pojištění, které je v současné době jediným plně funkčním důchodovým systémem v České republice. Tím záměrně ohrožuje jeho finanční stabilitu a budoucí důchodové nároky. Současně může toto spoření na dlouhou dobu ohrozit i rovnováhu veřejných financí, aniž by bylo schopno vyřešit demografické a sociální problémy, které jsou vytýkány důchodovému pojištění, to znamená především zajistit vyšší důchody. Můžete tyto důvody osvětlit podrobněji? Ano. Česká republika nemá k dispozici žádnou finanční rezervu na financování mnohaletého transformačního deficitu státního rozpočtu. Ten je důsledkem vyvádění části pojistného na důchodové pojištění na osobní důchodové účty účastníků důchodového spoření. A to i přesto, že se vláda ve svých programových dokumentech zavázala tuto rezervu vytvořit. Již nyní se ukázalo, že nebylo možné pro financování tohoto deficitu z důvodu rozpočtových problémů na příjmové straně vyčlenit ani výnos některé z uvažovaných daní, například daně z přidané hodnoty. Náklady na pojistné plynoucí ze státního rozpočtu do důchodového spoření tak budou hrazeny emisemi státních dluhopisů. Česká republika tak za výdaje na důchodové spoření zaplatí vedle vyvedeného pojistného navíc ještě částky odpovídající úrokům z těchto státních dluhopisů. Nic takového by nemusela platit, pokud by důchodové spoření nebylo zavedeno. Rozsah těchto nákladů bude

5 zvažte pro a proti starobní penze K /m síc tím větší, čím více lidí do důchodového spoření vstoupí. Navíc Česká republika vyjednala spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy, které důchodová spoření provozují, příslib, že transformační deficity nebudou započítávány do tříprocentního maastrichtského kritéria pro nejvyšší přípustné schodky veřejných financí členských zemí Evropské unie. Důchodové spoření tak přispívá k zneprůhlednění veřejných financí, zakrývání skutečné výše státního dluhu a zcela znedůvěryhodňuje vládní politiku rozsáhlých restrikcí st ední délka ivota v sociální oblasti obhajovanou snahou o snížení státního dluhu a vyrovnané veřejné rozpočty. Další důvod pro zrušení důchodového spoření je tvrzení sociální demokracie, že v případě úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2014 důchodové spoření zruší. Lépe řečeno, sloučí ho s doplňkovým penzijním spořením a zruší i odvádění 3 procent vyměřovacího základu do důchodového fondu účastníka důchodového spoření. istý p ínos ú asti ve II. pilí i podle roku narození p i výnosu 2,5% p.a /3 1 1, násobek pr m rné mzdy Důvodem zavedení II. pilíře je zabezpečení dostatečného množství peněz na stáří. A to pro každého jedince. Je tomu tak? Není. Účast na důchodovém spoření mají odbory naopak snižuje míru solidarity v českém důchodovém systému a narušuje sociální soudržnost. Podmínky důchodového spoření totiž motivují k vyvádění části pojistného na osobní důchodový účet především pojištěnce s vyššími příjmy. Tím se zmenší rok narození stav i zvyšování v kové rani e so asný stav Zdroj: Propo et NB rozsah přerozdělování prostředků. To znamená, že dojde k relativnímu poklesu důchodů pojištěnců, jejichž výdělky se pohybovaly do průměrné mzdy, oproti důchodům těch, jejichž výdělky byly v průběhu celého života vyšší. Oslabování role průběžně financovaného povinného důchodového pojištění tak poškozuje současné i budoucí pojištěnce. Navíc zvyšování mzdové nerovnosti prohlubujících se rozdílů mezi nízkými a vysokými výdělky v České republice zvyšuje chudobu ve stáří, a problém stárnutí zavedení důchodového spoření tak neřeší. Pro koho je tedy vstup do II. pilíře výhodný? Vstup do důchodového spoření se může vyplatit jen bohatým. Institucí, která odpovídá za dodržování pravidel v oblasti důchodového spoření, je Česká národní banka, proto uvádím její propočet založený na dlouhodobém výnosu investování důchodových úspor ,5 procenta. Z grafu ČNB lze odvodit, že výhodné může být důchodové spoření jen pro jeho účastníky přibližně do 40 let, jejichž příjmy budou v průběhu celého života přesahovat 35 tisíc korun měsíčně. Něco odmítnout je jednoduché. Složitější je něco za to nabídnout. Máte nějaké vlastní řešení důchodové reformy? ČMKOS navrhuje vlastní důchodovou reformu, kdy po provedené parametrické reformě průběžného důchodového pilíře navrhuje dokončit reformu dnes již doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) tak, aby se zvýšila motivace účastníků i jejich zaměstnavatelů poskytovat vyšší příspěvky na své budoucí důchody. Státní příspěvek by byl poskytován 5 například ve výši jedné třetiny příspěvku, který bude na své dobrovolné doplňkové penzijní spoření odvádět zaměstnanec. Ten by si mohl svůj příspěvek stanovit v rozmezí od 3 do 9 procent svého vyměřovacího základu. Budou tak vytvořeny výhodnější podmínky pro zaměstnanecké penzijní plány umožňující reálně předčasný odchod do starobního důchodu u zaměstnanců vykonávajících namáhavé a rizikové práce. Důležité je však prosazení některých dalších opatření k rozvoji doplňkového penzijního spoření. Zejména těchto: 0 0,5 1,0 1,5 2,0 další zvýšení motivace k účasti, zejména pokud jde o mladé zaměstnance, podporu čerpání doživotních starobních penzí, vyšší participaci zaměstnavatelů na financování doplňkových penzí zaměstnanců, posílení preventivního státního dohledu nad penzijními fondy. Protože taková opatření mohou přinést jen velmi malý prospěch pro pojištěnce s nižšími příjmy, v zájmu udržení podmínek pro jejich důstojné zabezpečení ve stáří je proto zapotřebí postarat se o zachování podmínek pro to, aby jejich důchodové potřeby byly pokryty v přiměřené míře především ze základního solidárního důchodového systému. Olga ŠEDIVÁ

6 6 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Doplnění kvalifikace Zaměstnanec může dostat výpověď pro nesplňování stanovených kvalifikačních předpokladů. Je stanovena nějaká doba, do které se zaměstnanci dává možnost si kvalifikaci doplnit? Výpovědní důvod nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce zaměstnancem je uveden v 52 písm. f) zákoníku práce. Nesplňování těchto stanovených předpokladů zákon nijak časově neomezuje. Výpovědní důvod tu může být dán různou (delší i kratší) dobou, než se zaměstnavatel rozhodne jej uplatnit. Tento důvod musí však trvat ještě v době, kdy byla výpověď z pracovního poměru zaměstnanci dána. Z hlediska podmínek dotčené výpovědi z pracovního poměru není podstatné, jak dlouhou dobu trvá stav, kdy je dán důvod výpovědi, aniž se zaměstnavatel rozhodne jej uplatnit. Vít BERKA Jak to bude s dovolenou? Zaměstnanec dal zaměstnavateli výpověď, ale v době skončení pracovního poměru mu bude zbývat ještě několik dnů dovolené. Zaměstnanec tvrdí, že se s ním musí zaměstnavatel dohodnout, zda bude dovolená vyčerpána, nebo proplacena po skončení pracovního poměru. Pokud by k dohodě nedošlo, kdo určí, jak se bude postupovat? erpání dovolené za ka- rok nezávisí na pání dovolené určuje zaměstnancem, ale toto čer- Člendářní dohodě zaměstnavatele se městnavatel a závisí na jeho zaměstnancem. Podle 217 rozhodnutí, zda bude čerpání dovolené určeno. To zákoníku práce je povinností zaměstnavatele určit dobu ovšem nevylučuje, aby došlo k dohodě mezi zaměst- čerpání dovolené podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhla- o čerpání dovolené. Jestliže navatelem a zaměstnancem sem odborové organizace v daném případě zaměstnavatel neurčí čerpání dovo- a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do čerpána do skončení pracovlené tak, aby mohla být vy- konce kalendářního roku, ního poměru, má zaměstnanec právo na poskytnutí ná- ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Z uvedeného hrady platu za nevyčerpanou ustanovení vyplývá, že čerpání dovolené není věcí doníku práce. dovolenou podle 222 zákohody zaměstnavatele se za- Vít BERKA Úrazové pojištění Je nutno platit pojistné na úrazové pojištění z dohody o provedení práce, pokud odměna z dohody nepřesáhne v měsíci částku 10 tisíc korun? Podle výkladu ministerstva financí platí zaměstnavatel pojistné na úrazové pojištění z úhrnu svých vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. Pojistné za kalendářní čtvrtletí nemůže být nižší než 100 korun. Odměna z dohody o provedení práce, která nečiní více než 10 tisíc korun, nezakládá účast na nemocenském pojištění, a proto se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Pokud odvod pojistného na úrazové pojištění z úhrnu Přípravné třídy Komu jsou určeny přípravné třídy základní školy a jaké vyměřovacích základů činí aspoň 100 korun, tak se pojistné z odměny z takové dohody o provedení práce neplatí. V případě, že by zaměstnavatel zaměstnával pouze zaměstnance, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění, například činné pouze na základě dohody o provedení práce, a odměny by nečinily více než 10 tisíc korun měsíčně, tak by zaměstnavatel neměl žádný vyměřovací základ a musel by zaplatit pojistné ve výši 100 korun za čtvrtletí. Vít BERKA Příplatky za práci ve svátek Je možné v dohodě o provedení práce sjednat poskytování příplatků za noční práci, svátek a za práci v sobotu a v neděli? Nárok zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce na příplatky k odměně nevzniká automaticky ze zákona, ale může být sjednán smluvně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud tedy k takovému ujednání v dohodě o provedení práce nedojde, zaměstnanci právo na příplatek nevzniká. Pokud dohoda takové ujednání obsahuje, vzniká zaměstnanci na příplatky vymahatelné právo. Vít BERKA jsou podmínky pro jejich zřizování? Zřizování přípravných tříd základní školy upravuje 47 školského zákona č. 561/2004 Sb. Podle tohoto ustanovení mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy obec, svazek obcí nebo kraj pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu je možno zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně sedm dětí (z tohoto počtu lze ovšem povolit výjimku v souladu s 23 odst. 4 školského zákona). O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Přípravné třídy by tedy měly být zřizovány především tam, kde vzniká potřeba před zahájením povinné školní docházky vyrovnat rozdílnost dosavadní výchovy dětí a kde z různých příčin není nabídka a možnosti, které poskytují mateřské školy, dostačující. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Žák speciální školy napsal knihu a s pomocí svých příběhů poznal sám sebe Nabízíme pohled do Základní školy speciální v Komenského ulici v Pelhřimově, kde se stalo projektové vyučování již tradicí. Jedinečná událost ze života školy, kterou se chceme pochlubit, je také projekt, ale trochu jiného druhu. Loni v srpnu byla ve spolupráci naší školy a Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou vydána kniha Krádež výletu. Autorem knihy je patnáctiletý žák naší školy Miroslav Šlechta. A právě jeho příběh vám chci předat. Asistence není lék Mirek je od svých tří let v pěstounské péči. První tři roky života strávil v kojeneckém ústavu a dětském domově. Při příchodu do pěstounské rodiny byl významně opožděný ve všech oblastech. V průběhu dalších let byla u Mirka diagnostikována lehká mentální retardace a těžké zrakové postižení. Od 1. do 5. ročníku byl integrován v běžné základní škole. V tomto režimu pracoval s podporou pedagogické asistence. Do základní školy speciální přestoupil od 6. ročníku. Podstatnou změnou byla pro něj zejména změna stylu práce. Přestal pracovat s pedagogickou asistencí, byl nucen začít se starat o svoje věci sám. Na základě své zkušenosti musím říci, že asistence u dětí s mentálním postižením je ve většině případů spíše kontraproduktivní. Žáci přicházejí absolutně nesamostatní, nejsou zvyklí se sami postarat ani o ty nejzákladnější věci. Problémové chování Zpočátku měl Mirek řadu problémů. Navazoval kontakt bez ohledu na situaci, komunikoval naprosto nepřiměřeně. Jeho chování bylo často společensky nepřijatelné. Nerozuměl významu gest, nechápal smysl společenských formalit. Chyběla mu flexibilita a přizpůsobivost, těžce nesl změny, zejména neplánované. Byl extrémně kritický k vlastním nedostatkům, ale i chybám ostatních. Společenské kontakty vyhledával spíše mezi dospělými. Děti mu příliš nerozuměly, ale na druhou stranu měly vůči němu respekt a oceňovaly jeho schopnosti. Mirek má velmi vyhraněné zájmy zajímá ho elektrika, doprava a první pomoc. Má v těchto oblastech celkem hluboké znalosti, které sám neustále rozšiřuje. Jako jeho třídní učitelka jsem s Mirkem opakovaně rozebírala jeho nestandardní a nevhodné chování. Vyrušoval během hodin, neustále se smál, chodil po třídě, nedodržoval při rozhovoru patřičný odstup a podobně. Jak na to? Zapisovat příběhy Nejprve jsme si dlouho povídali, rozebírali jsme konkrétní situace. Vysvětlovali jsme si, v čem spočívá to, či ono nepřijatelné chování. Jak jinak se zachovat, aby se člověk zbavil image podivína. Vymýšleli jsme spolu jiné scénáře různých situací a podobně. V té době jsem nabídla Mirkovi, aby si zkusil zapisovat svoje nápady, příběhy. Naše společná práce se tím dostala do další dimenze. Každý den jsme společně četli jeho zápisy, rozebírali jsme děj, způsob vyjadřování, náměty, pointy. Mirek si na základě příběhů začal mnohé věci uvědomovat, mnohé situace mi také tímto způsobem předhazoval a čekal, jak na ně budu reagovat. Neustále jsme si vyjasňovali významy slov, významy situací, rituálů. 7 Obrovská sociální změna Jeho chování se začalo pozvolna zklidňovat. Mirek přestal být pro svoje spolužáky jen nevyzpytatelný podivín, začali si všímat jeho talentu, nadání a smyslu pro humor. On sám sebe začal také vnímat jinak. Stouplo mu sebevědomí. Byl rád, že jeho chování již tak často nezpůsobuje konflikty s vyučujícími a také se spolužáky. Pokud se něco takového stalo, sám si většinou uvědomil, kde se stala chyba, a sám navrhl, že příště se zachová jinak. Jak začalo příběhů přibývat, začali jsme mít potřebu je nějak archivovat. Vytvořili jsme proto internetové stránky, kam jsme příběhy zapisovali. Součástí stránek je také návštěvní kniha, prostřednictvím které žák komunikuje se čtenáři svých příspěvků. Radost z této činnosti neustále kontinuálně narůstala. Mirek byl na svoji práci hrdý, měl radost z každé pozitivní reakce. V tu dobu si i ostatní dospělí začali všímat obrovské změny v jeho sociálním chování. V této fázi již bylo jasné, že naše snažení se nutně musí opět posunout o stupeň výš. Krádež výletu Navázali jsme spolupráci s Domovem svaté Anežky v Týně nad Vltavou, kde se našel nadšený ilustrátor příběhů. Pro Mirka tak začalo vyvstávat mnoho příležitostí k tréninku sociálních dovedností, sociálních kontaktů. Naučil se přiměřeným způsobem sebeprezentovat, naučil se jednat s cizími lidmi. Navázal nová přátelství. Krásným vyvrcholením se pak stalo vydání benefiční knihy Krádež výletu. Výtěžek z jejího prodeje podporuje provoz Domova sv. Anežky. Tento příběh začal nenápadně, ale myslím, že by se mohl stát pro další děti a jejich učitele inspirací. Nella SLAVÍKOVÁ Kontakt: ZŠ Pelhřimov Komenského 1326 Tel:

8 8 Vedoucí zaměstnanec Kdo má být považován u zaměstnavatele za vedoucího zaměstnance? Platí pro toto určení nějaká závazná pravidla? Pojem vedoucí zaměstnanec definuje zákoník práce v 11, kde se stanoví: Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu. Ustanovení 11 vymezující pojem vedoucího zaměstnance je ustanovením kogentním, neboť z jeho povahy vyplývá, že se od něj není možno odchýlit. Převedení dovolené Končím pracovní poměr u dosavadního zaměstnavatele a bezprostředně nato budu zaměstnán jinde. V novém zaměstnání si chci vybrat dovolenou, a to i tu část, kterou již nestačím vyčerpat u předchozího zaměstnavatele. Je takový postup podle zákoníku práce možný? Postup v takovém případě upravuje 221 zákoníku práce. Podle jeho ustanovení v případě, že zaměstnanec změní zaměstnání tak, že ukončí dosavadní a bezprostředně naváže nový pracovní poměr u jiného zaměstnavatele v průběhu jednoho kalendářního roku, může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou (část dovolené), na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, jestliže o to zaměstnanec požádá nejpozději před skončením pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a zúčastnění zaměstnavatelé se dohodnou na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou (její část), na niž zaměstnanci u zaměstnavatele poskytujícího dovolenou (její část) právo nevzniklo. Podmínkou pro uplatnění postupu podle 221 zákoníku práce je tedy dohoda původního a nového zaměst- navatele o vypořádání platových nároků spojených s tímto čerpáním dovolené. Výše náhrady platu za dovolenou se totiž zpravidla bude u obou zaměstnavatelů lišit. V případě, že se zaměstnavatelé nedohodnou, nelze Zrušení pracovního poměru Zaměstnavatel se mnou ukončil pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí druhý následující den. Zaměstnavatel prý ale smí ukončit pracovní poměr až třetí den od doručení výpovědi. Je to pravda? Předně je třeba upozornit, že nedostáváte výpověď z pracovního poměru, ale že pracovní poměr je rozvazován jiným způsobem, a to zrušením ve zkušební době ( 48 odst. 1, písm. d) záko- níku práce). V 66 odst. 2 zákoníku práce se stanoví, že zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně a že pracovní poměr skončí dnem do- dovolenou (část dovolené), která nebyla vyčerpána, k novému zaměstnavateli převést a dosavadní zaměstnavatel bude povinen poskytnout náhradu platu za nevyčerpanou dovolenou ( 222 odst. 2 zákoníku práce). ručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Znění 66 odst. 2 zákoníku práce od již neuvádí podmínku, že písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhému účastníku zpravidla aspoň tři dny přede dnem, kdy má pra- covní poměr skončit. Ale ani v době dřívějšího platného znění zákona nečinilo ne- dodržení uvedené lhůty zru- šovací právní úkon neplatným. Jednalo se totiž pouze o pořádkovou lhůtu, která na platnost právních úkonů vliv nemá. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Školení, certifikáty, domácí úkoly Na nástěnce v rohu sborovny se krčí strohé oznámení: Ve středu ve 14:00 hodin školení na interaktivní tabuli. Účast povinná. Už jsi to četla? mrkne Hromádka na ředitelův vzkaz a obrátí se ke kolegyni Marešové. Zase nás svolávají na školení. Kolikáté v pořadí? Nemám sílu, abych to počítala. Někdy mám pocit, že všechen čas mezi výukou a dozory nám spolykají školení. Minulý měsíc jsme spěchali na nultou hodinu ráno, abychom se nechali zasvětit do tajů programu Moodle. Odpoledne jsme absolvovali třetí školení k digitálním učebním materiálům. Tento měsíc nás čeká bezpečnost práce a protipožární ochrana. Teď ještě povinná interaktivní tabule, povzdychne si Hromádka a podívá se na hodinky. Už jsem absolvovala víkendový školicí pobyt, abych pedagogicky zcela nevyhořela. Jeden den se seznamovala s ipadem. Nevyhnula jsem se nekonečnému seriálu školení ke státní maturitě. Půl roku jsem jezdila sto kilometrů do krajského města. Vzdělávala se. Konala závěrečnou zkoušku. Do každé lekce zpracovávala domácí úkol. O víkendu skládala elektronické testy. Téměř vše bylo zbytečné. Písemné práce z angličtiny se nakonec opravují centrálně, naštvaně zavzpomíná Marešová. Raději nemluv. Maturitních školení jsem si protrpěl hned několik. Vloni hodnotili písemné práce z češtiny Cermatem draze proškolení dobrovolníci. A letos? Jsou bez práce, neboť písemky opravujeme zase my. Čekám, že nás brzo vyženou na další školení, suše konstatuje Hromádka a stočí své oči vysoko do stropu. Nejhorší je, že naprostou většinu z toho, co si poctivě vyslechnu na školení, v praxi nemohu využít. Ve škole máme pouze jednu interaktivní tabuli, k níž se vůbec nedostanu. Do jazykovky bych byla vděčná za obyčejný dataprojektor, ale nejsou peníze, sděluje angličtinářka. Doma už mám bohatou sbírku nejrůznějších certifikátů. Co s nimi? Někdy mám pocit, že se učím mnohem více než naši žáci, odmlčí se Hromádka a ještě jednou se nevěřícně zadívá na nástěnku v rohu sborovny. Roman KANTOR

9 Veselé zoubky aneb Jak na ně Naši prvňáčci ze Základní školy v Krátké ulici v Klášterci nad Ohří se zapojili do celostátního preventivního programu Veselé zoubky, který probíhá už třetím rokem. Každá třída dostala v rámci projektu výukové materiály, kde se děti seznámily hravou formou s tím, proč je nutné si zoubky čistit a pravidelně chodit na zubní prohlídky. Součástí výukových materiálů byl také pracovní list a krátký film Anglické video pohlednice podvanácté s Hurvínkem a Máničkou opět na téma čištění zubů. Zároveň každé dítě čekal preventivní balíček plný překvapení. Děti v něm našly zubní pastu, kartáček na zuby, malé přesýpací hodiny k odměřování času při čištění zubů a další drobnosti. Ze balíčků jsme měli všichni obrovskou radost. Prvňáčci se ale navíc zapojili do soutěže o nejlepší projekt na téma Prevence zubního kazu. Nápadů byla Pod patronací velvyslankyně Velké Británie v ČR a pod záštitou ministerstva školství pořádala celostátní soutěž v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města již dvanáctým rokem Základní škola Mládí, Praha 13. V tomto ročníku soutěžilo celkem 501 žáků a studentů z 50 základních a středních škol ze všech koutů České republiky celkem s 67 video pohlednicemi. Tři snímky pocházely ze zahraničí. Jeden snímek byl ze Slovenska, další dva z Německa a Turecka. Zajímavé ceny pro výherce byly pořízeny z finančního příspěvku Davida Vodrážky, starosty Městské části Praha 13. Spousty cen věnovali také sponzoři. Vyhodnocení proběhlo za účasti zástupců ministerstva školství a Britské rady na ministerstvu školství. Soutěžící žáci a studenti a jejich učitelé si odnesli nejen diplomy a ceny, ale také potlesk všech přítomných. Soutěž motivuje žáky i učitele k používání videotechniky při výuce anglického jazyka. V kategorii žáků tříd základních škol zvítězil snímek z Masarykovy základní školy ve Kdyni, v kategorii žáků tříd a odpovídajících ročníků víceletých celá řada, děti se nadšeně pustily do jejich realizace. Vystřihovaly zoubky a počítaly s nimi slovní úlohy. Učitelka Mačugová dokonce pro děti vymyslela básničku o zubním kazu a připojila i ilustrace, jenže ty se jí nějak přeházely. Děti však pomohly, ilustrace přiřadily správně a za odměnu si je mohly i vybarvit. Malí žáčci se naučili básničku o správném čištění zoubků, a nahráli ji dokonce i na video. Nechyběla ani výroba zubních protéz z modelíny nebo modelování obrovského zubu s kartáčkem a pastou. Téma Zoubky prolínalo všemi předměty. Některé vybrané činnosti jsme pečlivě zdokumentovali a odeslali do soutěže. Před pár dny nám přišlo vyhodnocení byli jsme vybráni a pojedeme na zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka, hurá! Projekt nás však obohatil i sám o sobě. Alena TUČÍMOVÁ středních škol obsadil 1. místo snímek slovenského účastníka soutěže a v nejstarší kategorii ocenila porota prvním místem téměř filmový snímek Frýdek Místek City of Time, vytvořený studenty tamní Střední školy informačních technologií. Německá i turecká video pohlednice byly oceněny čestným uznáním. Norbert TLUSTÝ Cambridge v České republice Vlednu letošního roku se společnost Angličtina pro Děti, s. r. o., stala autorizovaným testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Jako výhradní držitel licence na výuku metodou Helen Doron v České republice poskytuje dětem jedinečnou příležitost prověřit své jazykové kompetence a absolvovat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Poprvé u nás tak probíhá testování přímo v centrech Helen Doron, kam děti docházejí na výuku. Na testy jsou děti připravovány v rámci kurzu Znáte je? Arabská žena TANYA VALKOVÁ Když se osmnáctiletá Polka Dorota na oslavě seznámí s mladým Arabem Ahmedem, je jím úplně okouzlená. Láska na první pohled však již od samého začátku podrobována mnoha těžkým zkouškám a ústrkům. Dorota otěhotní a obává se, že ji Ahmed kvůli tomu opustí, ale ten naopak radostně trvá na uzavření sňatku. Situace se však mění, jakmile opustí Polsko a odejdou do Libye. Knihu vydalo nakladatelství Ikar. Z polštiny ji přeložila B. Gregorová. Autorka knihy pracovala jako učitelka v libyjském Tripolisu, pět let pobývala v Saudské Arábii a nyní žije v Indonésii. Napsala i další tři knihy, které na první volně navazují. 9 naprosto nenásilnou metodou a zkoušky pro ně nejsou stresové. Prozatím jsme odzkoušeli 370 dětí, říká Helen Doron, autorka metody. Výrazně úspěšní byli žáci Helen Doron English především v části zaměřené na mluvení. A co je klíčem úspěchu? Hra. Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací, vysvětluje autorka této metody výuky angličtiny. Linda VOJANCOVÁ

10 10 Připomínky ČMOS pracovníků školství k návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (3. část) ČL. II novely 9. (přechodná ustanovení); odst věta první: Zřizovatel není smluvní stranou pracovněprávního vztahu (zaměstnavatelem), a proto nemůže navrhovat změnu pracovního poměru zaměstnanci (řediteli školy). Změnit obsah pracovního poměru je možné jen dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně ( 40 odst. 1 zák. práce). Domníváme se, že dohoda o změně pracovního poměru uzavřená mezi subjektem, který není zaměstnavatelem, a zaměstnancem by pracovní poměr vůbec neměnila. K tomu, aby byla tato úprava možná, bylo by nutné zároveň novelizovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Proto navrhujeme následující změnu první věty tak, aby byla zachována možnost ředitele školy změnit pracovní poměr z doby určité na dobu neurčitou: Řediteli školy nebo školského zařízení, který byl podle dosavadních právních předpisů zřizovatelem jmenován na dobu určitou 6 let, navrhne zaměstnavatel změnu pracovního poměru na dobu neurčitou. Zásadní připomínka 9.2. věta druhá Jelikož doba trvání pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení může být delší než doba výkonu práce na pracovním místě ředitele (např. u ředitelů, kterým byl prodloužen pracovní poměr podle dosavadní právní úpravy a výkladu přechodných ustanovení k novele 166 školského zákona vydaného MŠMT), může nastat situace, že výkon práce na pracovním místě ředitele skončí s nabytím účinnosti této novely, protože pracovní poměr trval déle než 6 let a započítává se do období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele. Proto je podle našeho názoru nutné konkrétněji specifikovat dobu, která se započítává do období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele, a to tak, aby to nebyla doba trvání pracovního poměru, ale doba výkonu práce na pracovním místě ředitele v pracovním poměru na dobu určitou. Proto navrhujeme následující změnu věty druhé přechodných ustanovení: Na ředitele, který na návrh dohody přistoupí, se pohlíží jako na ředitele jmenovaného podle 166 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž dosavadní doba výkonu práce na pracovním místě ředitele v pracovním poměru na dobu určitou se započítává do období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele. Zásadní připomínka 10) Připomínky mimo rámec předloženého návrhu odst. 1 písm. c) Podle stávajícího textu jsou žáci a studenti povinni c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Navrhujeme toto ustanovení změnit tak, aby žáci a studenti byli povinni plnit pokyny všech zaměstnanců škol a školských zařízení (tedy nejen pedagogických pracovníků). Tato navržená úprava by tak navázala na navrhovanou změnu 30 odst. 1 písm. a) školského zákona odst. 4 Obsahuje omezení působnosti některých ustanovení o školním roce, pokud jde o mateřské školy. Navrhujeme toto omezení pro mateřské školy zrušit a zároveň provést potřebné úpravy v 34 zákona a vyhlášce č. 14/2005 Sb. tak, aby byla zjednodušena úprava tzv. prázdninového provozu, kde dochází k různým výkladům a přetrvávají nejasnosti v aplikaci právních předpisů odst. 1 Navrhujeme do dokumentace, kterou vedou školy a školská zařízení, doplnit zápisy ze školských rad. Předchozími novelami byly kompetence školské rady rozšířeny (např. návrh na odvolání ředitele, na vyhlášení konkurzu na ředitele). Vzhledem k významu a důsledkům rozhodnutí školské rady je žádoucí, aby zápisy o těchto rozhodnutích byly dokumentovány odst. 5 písm. b) Navrhujeme doplnit, že návrh školské rady na odvolání ředitele musí obsahovat i zdůvodnění tohoto návrhu. Návrh školské rady zřizovatele nezavazuje, ale součástí jeho rozhodování, jak s návrhem naložit, by mělo být i posouzení důvodů, které k podání návrhu vedly odst. 8 Ve stávajícím textu je uvedeno, že doplňovací volby do školské rady se konají při ukončení členství z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Správně by jako důvod mělo být uvedeno i písm. f) odst. 9 písm. e) Podle stávajícího textu končí funkce člena školské rady před uplynutím funkčního období dnem, kdy byl do funkce zvolen nový člen v předčasných volbách podle odst. 8. Pokud příslušnou třetinu školské rady představuje jen jeden její člen, je postup jasný (tento člen funkci končí a nastupuje nově zvolený). Pokud ale bylo za příslušnou třetinu školské rady zvoleno více členů, není postup zákonem nijak upraven, tj. není stanoveno, kdo a jak určí, který z dosud zvolených zástupců příslušné třetiny školské rady končí svou funkci. Tato záležitost by měla být v zákoně jednoznačně upravena odst. 2, 3 a 9 písm. f) V odst. 2 se stanoví, kdo tvoří okruh volitelů pro volby svých zástupců do školské rady. Zákon vymezuje pouze skupinu voličů, nikoliv těch, které je možné zvolit (tedy obě skupiny voličů nejsou v odst. 2 omezeny v tom, koho si za svého zástupce zvolí). Určitá omezení v možnosti být zvolen za člena školské rady jsou uvedena v odst. 3. V odst. 9 písm. f) jsou vymezeny případy, kdy funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období (to je dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy). Tato stávající úprava přináší jisté výkladové problémy, zda je, či není omezena již sama možnost volby, tedy zda je, či není omezena skupina těch, které je možné zvolit. Vzhledem k významu školské rady jako důležitého orgánu školy by měl být výše uvedený problém jednoznačně vyřešen v textu zákona a neponechávat prostor různým výkladům.

11 Švadlenky v SOŠ Liberec Od února 2012 do července 2013 probíhá v SOŠ Liberec projekt Švadlenky, reg. číslo CZ.1.07/1.2.23/ , spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projektu zaměřeného na zlepšování podmínek při výuce oboru Šití oděvů se účastnilo celkem 24 aktuálně studujících žákyň 1., 2. a 3. ročníku Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace. Manažerka projektu Ing. Emilia Dlasková shrnula zkušenosti z realizace: Zájem dětí o učební obory je obecně nízký. Cílem projektu bylo zlepšit podmínky teoretické i praktické výuky oboru Šití oděvů, jak říkáme my Švadlenek. Díky projektu jsou tvořeny metodické listy s aktuálními materiály, technologiemi a požadavky v oboru, jsou vytvořeny vzorníky s rozpracovanými technologickými postupy a další praktické pomůcky pro výuku. Dále byly nakoupeny nové stroje a zařízení pro vybavení dílen a teoretických učeben. Žačky se naučily nové techniky zpracování materiálů, jako je patchwork, obsluhovaly nová moderní zařízení při zpracování oděvů, se kterými se mohou následně setkat v praxi. Cílem projektu bylo, aby žákyně při praktických cvičeních zařazených v rámci teoretické i praktické výuky lépe chápaly probírané učivo, lépe si propojovaly teoretické informace s vlastním zkoumáním. Koordinátorka projektu Ing. Milena Hanyková věří, že zlepšení podmínek pro studium bude působit nejen motivačně, ale i jako prevence předčasných odchodů ze školy. V průběhu 11 Žačky 1. ročníku tkají na tkalcovském stavu. realizace projektu pedagogové zaznamenali na prezentačních akcích školy zvýšený zájem o obor Šití oděvů. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto vydání Týdeníku ŠKOLSTVÍ jsme pro Vás připravili dvě soutěže o pět cen EFFFI YELLOW uleví od bolesti hlavy Nechcete mít hlavu jako střep? Vyzkoušejte novinku EFFFI YELLOW prohřívací masážní emulzi na kůži s dlouhodobým zklidňujícím účinkem. Emulze obsahuje tři účinné složky: eukalypt, magnolie, koprníček čínský. EFFFI Lučina je nestárnoucí tradice, která se přesouvá z generace na generaci. Z matky na dceru. Proto se Lučina rozhodla podpořit tento projekt, který reflektuje ženství a přivádí matky a dcery do kuchyně, aby spolu více pekly. Kouzlo Lučiny spočívá v jednoduchosti je to jen tvaroh, smetana a špetka soli. Ve studené kuchyni je výborná do pomazánek, slaných i sladkých koktejlů. V teplé kuchyni ji můžeme použít při S Lučinou moderně i tradičně přípravě slaných koláčů i sladkých dezertů, jako jsou záviny, muffiny nebo cheesecake. S Lučinou můžeme připravit také omáčky, ale milujeme ji i čerstvou k vařeným bramborám. Vyzkoušejte recept od cukrářky Ivety Fabešové Čokoládový mousse s malinami Ingredience: 50 ks malých čokoládových formiček 300 g tmavé 70% čokolády ol 300 g Lučiny 200 ml smetany ke šlehání 75 g kakaa kaa 150 g moučkového ovéh cukru u 2 čajové lžíce vanilkového extraktu 50 g kakaa kaa na posypání 100 g malin Postup: Připravte vodní lázeň. Do YELLOW lze použít i při péči o zarudlou pokožku nosního okolí, k masáži kůže v oblasti šíje a spánků, přináší úlevu po náročném dni a uvolňuje napětí v kůži v oblasti čela a lícních kostí při pocitech prochlazení. Více informací najdete na mísy dejte čokoládu a Lučiny a nad vodní lázní rozpusťte. Přidejte extrakt a nechte vychladnout. Smetanu ušlehejte dotuha a přimíchejte cukr a kakao. Jakmile směs z Lučiny vychladne, vmíchejte ji ke smetaně. Připravený krém dejte do čokoládových formiček a nechte ztuhnout. Poté posypte kakaem a ozdobte malinami. Další sladké či slané recepty s Lučinou najdete na SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Která česká herečka je tváří produktu EFFFI Gold? Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce. Odpovědi posílejte na do 17. června Do předmětu uveďte HLAVA. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jakou školu vystudovala Iveta Fabešová? Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Odpovědi posílejte na do 17. června Do předmětu uveďte LUČINA. Výhry budou po ukončení soutěží k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci soutěže BABY: B. Kubatková, H. Musilová, J. Penkalová Výherci soutěže OMÁČKY: V. Hrubešová, M. Dvořáková, V. Chmelařová

12 12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Školní nábytek vyrábíme 21 let 3.508,- Kè tel.: Konstrukce RAL 6029 Ihned k dodání v barvách: ZELENÁ, MODRÁ, ÈERVENÁ, ORANŽOVÁ Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do Ceny vèetnì DPH David BURIAN Pravidelné i jednorázové úklidy škol a školních zařízení. Strojové čištění koberců, dlažeb, pvc a následné ošetření vosky. Mytí oken. ÚKLID Tel.: Praha Moderní technologie Individuální přístup Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Redakce e Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele i el projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , TÝDENÍK Číslo června 2013 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: rosana_inz_skolstvi_90x125.indd Za rok 1vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1180 Kč, elektronické 14:30:23 verze 790 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

Proč ČMKOS nedoporučuje vstupovat do důchodového spoření

Proč ČMKOS nedoporučuje vstupovat do důchodového spoření Proč ČMKOS nedoporučuje vstupovat do důchodového spoření Motto: na soukromé spořící důchodové systémy nelze spoléhat jako na nástroj zajišťující spolehlivě přiměřené důchody, díky jejich plné závislosti

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb.

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela školského zákona zejména upravuje: Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami Přijímání do přípravných tříd základní školy

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více