Deprese, nemoc rodu ženského?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deprese, nemoc rodu ženského?"

Transkript

1

2

3 Deprese, nemoc rodu ženského?

4 Autor MUDr. Martin Anders, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha Důležité upozornění Tato kniha nemůže a ani nechce nahradit lékařské vyšetření; v případě zdravotních obtíží se proto obraťte na svého lékaře. Ochranné obchodní známky (chráněné názvy) léků ani dalších výrobků nejsou v knize zvlášť zdůrazňovány. Z absence označení ochranné známky proto nelze vyvozovat, že v konkrétním případě jde o název nechráněný. Toto dílo, včetně všech svých částí, je zákonem chráněno. Každé jeho užití mimo úzké hranice zákona je nepřípustné a je trestné. To se týká zejména reprodukování či rozšiřování jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, fotografického či elektronického), ale také ukládání v elektronické formě pro účely rešeršní i jiné. K jakémukoli využití díla je proto nutný písemný souhlas nakladatele, který také stanoví přesné podmínky využití díla. Písemný souhlas je nutný i pro případy, ve kterých může být udělen bezplatně. Martin Anders Deprese, nemoc rodu ženského? Podpořeno výzkumným projektem RVO-VFN64165/2012 Martin Anders, 2013 Maxdorf, 2012 Cover layout Maxdorf, 2013 Cover photo??? Vydal MAXDORF s. r. o., nakladatelství odborné literatury, Na Šejdru 247/6a, Praha 4 e mail: internet: Jazyková redakce: Ing. Veronika Pátková Grafická úprava: design studio maxdorf Sazba: Blanka Filounková Tisk: Books print s.r.o. Printed in the Czech Republic ISBN

5 MUDr. Martin Anders, Ph.D. Deprese, nemoc rodu ženského? maxdorf

6 10 Obsah k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, zácpa, bolesti v oblasti žaludku. Zhoršuje se schopnost něco si zapamatovat i vybavit z paměti, objevují se závratě, bušení srdce, tlaky v hlavě, v krku, třes končetin, poruchy Úvod...5 menstruace, Koho onemocnění nechuť postihuje? k sexuálním...6 aktivitám. Výše uvedené potíže velice často doprovází úzkost nebo strach, který se vymyká běžnému Jak se prožitku projevuje těchto deprese? emocí,...7 které každý z nás tu a tam během svého života potká. Tyto pocity Ženy jsou v izolované postiženy formě dvakrát umožňují častěji. organismu Existují nějaká přizpůsobit období, se okolnímu prostředí zejména tím, kdy jsou že jsou ženy součástí více zranitelné? základních psychických...7 obranných mechanismů člověka při hrozícím nebezpečí. Patří stále k nim častěji i běžná se však menstruace? stává, že se...8 objevují i ve chvílích, v nichž žádné reálné nebezpečí nehrozí. Chrání těhotenství hovoříme potom proti o depresi? poruchách,...9 u kterých je typické, že psychické příznaky jsou doprovázeny i tělesnými příznaky (bušením srdce, lapáním po dechu, mravenčením v prstech, tlaky Hrozí v deprese hlavě, pocením i porodu?. a řadou.. dalších) Úzkost je.. tedy... nepříjemný emoční stav,.... jehož příčinu nelze přesně definovat. je to stav plný obav, pocitů, jako by se něco ohrožujícího mělo Patří k menopauze běžně také deprese?...11 stát, ale člověk neví, co by to mělo vlastně být. Postižení často připodobňují tuto nepohodu k Jak situaci se deprese před zkouškami, léčí?...12 která ale trvá neúměrně dlouho. oproti tomu strach je psychická reakce na konkrétní nebezpečí (např. na psa, pavouka, uzavřený prostor), má konkrétní objekt a trvá pouze po dobu jeho existence. Za normálních okolností má svůj nezastupitelný Jak dlouho čekáme na nástup účinku antidepresiva?...13 ochranný, Je možno adaptivní depresi vyléčit a informační definitivně? význam Z hlediska časového může úzkost volně plynout bez vazby na okolnosti, nebo se projevit Kde hledat náhle v odbornou záchvatech, pomoc? což také...14 slouží jako diagnostický znak. Typicky postižení popisují stavy Co dělat obav, a nedělat jako by během se něco deprese? mělo stát,...15 ale nevědí, co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

7 5 13 Úvod koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Udává Dále se, je že známo, deprese že postihne téměř 50 jednou % osob za trpících život skoro chronickou jednu pětinu bolestí všech současně lidí. Pro vykazuje ilustraci, klinické v České příznaky republice depresivní je každoročně poruchy, nově a naopak diagnostikováno u jedinců kolem trpících pěti depresivní tisíc a na poruchou lůžku léčeno nacházíme asi tisíc depresivních jako jednu z častých pacientů. doprovodných Závažné však potíží je, že bolest. řada odborníků Pravděpodobně předpokládá, právě tento že dalších častý společný 50 % depresivních výskyt obou nemocných poruch vedl se vůbec lékaře nedostaví k tomu, že k v lékaři léčbě nebo bolesti je u začali nich chybně hojně používat diagnostikována neexistující Z řady tělesná výzkumných choroba. experimentů Přitom depresivní vyplynulo, nemocní že antidepresiva mají 30krát působí vyšší proti riziko antidepresiva. bolesti sebevraždy mnoha oproti mechanismy. jedincům bez deprese a ročně tímto způsobem na světe ukončí svůj život řada postižených v produktivním věku.

8 10 6 Koho onemocnění postihuje? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Deprese zácpa, postihuje bolesti dvakrát v oblasti častěji žaludku. ženy, což Zhoršuje odlišné se schopnost od většiny něco jiných si zapamatovat duševních poruch. i vybavit Příčina z paměti, tohoto objevují vyššího se počtu závratě, onemocnění bušení srdce, u žen tlaky je objasněna v hlavě, pouze v krku, z třes části. končetin, Hovoří se poruchy o vlivu menstruace, chromozomu nechuť X či nestabilitě k sexuálním vnitřních aktivitám. hodin způsobené menstruačním cyklem, ale také o nižší Výše míře uvedené diagnostiky potíže u mužů, velice často kteří podobné doprovází problémy úzkost nebo jen neradi strach, přiznávají který se vymyká a často je běžnému třeba konzumací prožitku těchto alkoholu. emocí, které každý z nás tu a tam během svého života potká. Tyto řeší pocity Připomeňme v izolované si formě také, umožňují že náchylnější organismu jsou starší přizpůsobit lidé, zejména se okolnímu ti, kteří prostředí trpí tělesnými zejména tím, chorobami, že jsou a součástí hlavně takoví, základních kteří psychických žijí sami nebo obranných v ústavech mechanismů sociální péče. člověka Rizikem při jsou hrozícím také nebezpečí. zátěžové situace v životě, kdy dochází k citelným změnám (ukončení studia, vojenská prezenční stále služba, častěji narození se však dítěte, stává, úmrtí že se objevují partnera, i nezaměstnanost). ve chvílích, v nichž Přibližně žádné reálné u třetiny nebezpečí těchto nehrozí. nemocných hovoříme najdeme potom podobné o poruchách, obtíže i u kterých příbuzných, je typické, ale ne že každý, psychické kdo příznaky má nemocného jsou doprovázeny příbuzného, i tělesnými sám onemocní. příznaky Někdy (bušením se hovoří srdce, o lapáním snížené po toleranci dechu, psychické mravenčením zátěže, v prstech, neboť tlaky tito lidé v hlavě, jsou pocením geneticky a zvýšeně řadou dalších). citliví ke Úzkost stresovým je tedy událostem, nepříjemný což emoční se v stav, poslední jehož době příčinu podařilo nelze opakovaně přesně definovat. prokázat. je to stav plný obav, pocitů, jako by se něco ohrožujícího mělo stát, Deprese ale člověk často neví, postihuje co by to mělo i jedince vlastně po být. infarktech Postižení srdečního často připodobňují svalu, s vysokým tuto nepohodu krevním k tlakem, situaci mozkovými před zkouškami, příhodami, která ale Parkinsonovou trvá neúměrně chorobou, dlouho. oproti cukrovkou, tomu revmatismem, strach je psychická endokrinními na konkrétní nemocemi nebezpečí (snížená (např. sekrece na psa, hormonů pavouka, štítné uzavřený žlázy, prostor), onemocnění má konkrétní nadledvin) ob reakce jekt a s různými a trvá pouze druhy po autoimunitních dobu jeho existence. chorob. Za Léčba normálních antidepresivy okolností v těchto má svůj případech nezastupitelný musí být ochranný, vedena s ohledem adaptivní na a jejich informační tělesný význam. stav a další podávané léky. Depresi Z hlediska může časového vyvolat může i sama úzkost léčba volně tělesných plynout onemocnění bez vazby (např. okolnosti, kortikosteroidy, nebo se projevit náhle protizáchvatové v záchvatech, což léky, také léky slouží proti početí, jako diagnostický antipsychotika, znak. léky Typicky proti postižení alergiím, popisují léky pro cytostatika, léčbu stavy obav, zvýšeného jako krevního by se něco tlaku, mělo hypnotika). stát, ale V nevědí, těchto co případech by to mělo je nutné být, a upozornit stav připomíná lékaře, který určitou léky připravenost předepsal, na aby nebezpečí. uvážil jejich strach změnu patří či navázal k definovaným spolupráci emočním s psychiatrem. (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

9 7 13 Jak se projevuje deprese? koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Ačkoliv Dále se je depresivní známo, že porucha téměř 50 může % osob vyskytnout trpících při chronickou různých životních bolestí okolnostech, současně vykazuje jsou její klinické projevy příznaky typické a depresivní prakticky identické. poruchy, a Mezi naopak hlavní u jedinců příznaky trpících deprese depresivní patří depresivní poruchou nálada, nacházíme která je takového jako jednu stupně, z častých že je doprovodných jedince netypická, potíží bolest. je přítomná Pravděpodobně většinu právě dne tento a po častý delší společný dobu. Kolísání výskyt nálady obou poruch patří k jevům vedl lékaře běžným k tomu, a časový že v aspekt léčbě bolesti je velmi začali důležitý. hojně Postižení používat si antidepresiva. stěžují, že ztratili Z řady zájem výzkumných a radost z aktivit, experimentů které je vyplynulo, obvykle těšily. že antidepresiva Dochází ke snížení působí pocitu proti bolesti energie mnoha nebo se mechanismy. vyskytuje zvýšená únavnost. Mezi další přídatné příznaky deprese patří ztráta sebedůvěry a sebeúcty, neoprávněné sebevýčitky nebo přehnané a bezdůvodné pocity viny, vracející se myšlenky na smrt nebo sebevraždu, snížená schopnost se soustředit. Příznaků je řada a jsou u každého z postižených přítomny v jiné kombinaci. Častým doprovodným symptomem je úzkost, která se může manifestovat i tělesnými příznaky (hlavně bolestmi, napětím, třesem apod.). Nemocní jsou většinou příznaky natolik zneklidněni, že se často zvýšeně sebepozorují a hledají příčinu svého stavu. Ženy jsou postiženy dvakrát častěji. Existují nějaká období, kdy jsou ženy více zranitelné? Jak již bylo zmíněno, kolísání koncentrací hormonů v průběhu menstruačního cyklu je někdy považováno za jeden z klíčových vyvolávajících faktorů onemocnění. Tuto teorii potvrzuje výskyt specifických období, o kterých víme, že jsou v životě žen velmi riziková.

10 10 8 Patří k nim i běžná menstruace? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Samozřejmě, zácpa, mnoho bolesti žen v oblasti v období žaludku. menstruace Zhoršuje pociťuje se schopnost nepříjemné něco si změny zapamatovat v různých i vybavitech z paměti, svého těla objevují (napětí se prsů, závratě, bolest, bušení otoky srdce, apod.) tlaky nebo v hlavě, u nich v krku, dochází třes ke končetin, kolísání či poruchy přímo čás menstruace, ke zhoršení nálady nechuť před k sexuálním začátkem aktivitám. menstruace. Řada z nich si stěžuje na náladovost nebo přímo Výše vztek, uvedené které potíže nejsou velice schopny často ovládnout. doprovází Jsou úzkost tak nebo často strach, nepřímo který nuceny se vymyká stranit běžnému přátel, prožitku ale i rodiny těchto a mohou emocí, si které způsobit každý problémy z nás tu v a zaměstnání. tam během Při svého závažnějších života potká. změnách Tyto se pocity hovoříme v izolované o premenstruační formě umožňují dysforické organismu poruše, která přizpůsobit celoživotně se okolnímu postihuje prostředí až 5 % všech zejména žen v tím, době že jejich jsou součástí reprodukčního základních cyklu. psychických Potíže se pravidelně obranných objevují mechanismů po ovulaci člověka (tj. zhruba při hrozícím v polovině nebezpečí. cyklu), jejich intenzita se stupňuje v týdnu před menstruací a maxima dosahují se začátkem stále častěji menstruace. se však Psychické stává, že problémy se objevují jsou i ve prakticky chvílích, totožné v nichž se žádné symptomy reálné depresivní nebezpečí poruchy nehrozí. hovoříme a jejich odlišnost potom je o poruchách, spatřována u zejména kterých v je jejich typické, typickém že psychické časovém příznaky výskytu. jsou Minimálnprovázeny 7 10 i tělesnými dní v průběhu příznaky každého (bušením menstruačního srdce, lapáním cyklu po však dechu, musí mravenčením symptomy zcela v prstech, vymi dozet, tlaky neboť v hlavě, trvají-li pocením dlouhodobě, a řadou dalších). jedná se pravděpodobně Úzkost je tedy nepříjemný již o depresivní emoční poruchu. stav, jehož Takzvané příčinu nelze přesně symptomy definovat. začínají je to stav většinou plný obav, s první pocitů, menstruací. jako by se něco Některé ohrožujícího z žen popisují mělo premenstruační jejich stát, ale zhoršení člověk neví, po dosažení co by to třiceti mělo vlastně let věku, být. u jiných Postižení vznikají často po připodobňují porodu nebo tuto po nepohodu různých lékařských k situaci před výkonech zkouškami, v urogenitální která ale trvá oblasti neúměrně (např. dlouho. sterilizaci). oproti Obtíže tomu mizí strach v období je psychická těhotenství reakce na a při konkrétní kojení, ale nebezpečí nastoupí (např. opět na po psa, několika pavouka, měsících. uzavřený Ukončení prostor), menstruačního má konkrétní cyklu objekt a výskyt trvá pouze časově po ohraničuje. dobu jeho existence. Přesnou příčinu Za normálních neznáme, okolností ale onemocnění má svůj nezastupitelný chápeme jako jejich známku ochranný, zranitelnosti adaptivní a funkce informační neuronů, význam. o nichž víme, že díky řadě receptorů citlivě reagují na hormonální Z hlediska časového změny. může úzkost volně plynout bez vazby na okolnosti, nebo se projevit náhle v záchvatech, což také slouží jako diagnostický znak. Typicky postižení popisují stavy obav, jako by se něco mělo stát, ale nevědí, co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

11 9 13 Chrání těhotenství proti depresi? koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Bohužel Dále se je ukazuje, známo, že že téměř tomu tak 50 % není, osob ačkoliv trpících se tato chronickou informace bolestí i dnes současně občas někde vykazuje objeví. klinické Kolem 20 příznaky % žen depresivní v graviditě poruchy, trpí některými a naopak z depresivních u jedinců trpících symptomů depresivní a u 10 poruchou % se rozvine nacházíme plná depresivní jako jednu porucha, z častých tak doprovodných jak ji známe v potíží jiných bolest. případech. Pravděpodobně Ženy, které právě depresí tento trpěly častý již společný v minulosti, výskyt mají obou vyšší poruch riziko, vedl že je lékaře podobný k tomu, problém že v léčbě postihne bolesti i během začali těhotenství, hojně používat a to antidepresiva. obzvláště v tom Z řady případě, výzkumných že ukončily experimentů užívání antidepresivní vyplynulo, že léčby antidepresiva v době, kdy působí se rozhodly proti bolesti pro početí mnoha potomka. mechanismy. Je také pochopitelné, že způsob léčby bude poněkud odlišný od jiných případů, zejména s ohledem na plod. U lehčích forem lze pomoci psychoterapií. Závažnější formy onemocnění je nezbytné léčit antidepresivy a je nutné si uvědomit, že neléčená deprese znamená pro plod někdy větší riziko než medikamenty. Depresivní nastávající maminky nedbají tolik na svou výživu, více kouří nebo konzumují alkohol a jsou ohroženy sebevraždou. Častěji také porodí předčasně a novorozenci mají nižší porodní hmotnost. Na rozhodnutí, zda užívat léčbu před početím i během těhotenství nebo ne, by se měli spolupodílet jak lékař, tak pacientka. Zvážit klady a zápory takového řešení je vždy nezbytné, užitečnou radou může přispět i gynekolog-porodník nebo dětský lékař. Zásadní roli při rozhodování hraje dosavadní průběh onemocnění, jeho závažnost, úspěšnost dosavadní léčby, ale také to, zda si v minulosti nemocná v rámci nemoci usilovala o život. Rozdíl je také v tom, zda žena plánuje těhotenství dlouhodobě nebo k němu došlo neočekávaně. První případ bývá vždy z hlediska výběru možností postupu výhodnější a jednoznačně bezpečnější!

12 10 Hrozí deprese i po porodu? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Narození zácpa, dítěte bolesti je vnímáno v oblasti jako žaludku. jedinečná Zhoršuje a šťastná se schopnost rodinná něco událost, si zapamatovat ale bohužel i vybavit existuje z paměti, riziko objevují vzniku deprese závratě, u čerstvých bušení srdce, maminek. tlaky v Rozeznáváme hlavě, v krku, třes základní končetin, dva typy poruchy tzv. i zde menstruace, poporodní deprese, nechuť k které sexuálním liší aktivitám. intenzitou a dobou trvání. Prvním, mírnějším typem je tzv. Výše poporodní uvedené blues, potíže které velice postihuje často doprovází % úzkost všech nebo rodiček. strach, Obtíže který se se objevují vymyká běžnému den po prožitku porodu, těchto nejhorší emocí, bývají které každý den z a nás mizí tu 12. a tam den. během Nálada svého kolísá, života mění potká. se během Tyto pocity dne, maminky v izolované jsou formě vznětlivé, umožňují citlivé, organismu ale potom přizpůsobit se cítí dobře. se okolnímu Občas se prostředí objeví zejména poruchy tím, spánku. že jsou Pokud součástí symptomy základních trvají více psychických než dva týdny, obranných je důležité mechanismů stav sledovat, člověka neboť při hrozícím u 20 % takto nebezpečí. postižených se příznaky zhorší natolik, že již hovoříme o poporodní depresi. Sama poporodní stále častěji deprese však se může stává, vyvinout že se objevují i bez předchozí i ve chvílích, přítomnosti v nichž žádné blues. reálné Začíná nebezpečí většinou v nehrozí. prvních hovoříme týdnech potom porodu, o poruchách, tedy nemusí u kterých se objevit typické, ihned že po psychické porodu. Těžší příznaky příznak, jsou doprovázeny nálada, i tělesnými s sebou příznaky přináší (bušením výrazné srdce, obavy lapáním o zdraví po dítěte dechu, a mravenčením mohou se objevit v prstech, také depresivní tzv. tlaky psychotické v hlavě, pocením příznaky a řadou (halucinace dalších). nebo Úzkost nevývratná je tedy nepříjemný přesvědčení), emoční přičemž stav, hrozí jehož reálné příčinu nelze přesně že nemocná definovat. může je pod to stav jejich plný vlivem obav, ohrozit pocitů, život jako by novorozence. se něco ohrožujícího Mírnější formy mělo nebezpečí, depresí, stát, ale člověk které se neví, vyvinuly co by to v mělo několika vlastně týdnech být. Postižení po porodu, často zůstávají připodobňují často tuto nerozpoznány nepohodu a k situaci ani samy před pacientky zkouškami, nevyhledávají která ale trvá lékařskou neúměrně pomoc. dlouho. oproti tomu strach je psychická reakce Neléčená na konkrétní porucha nebezpečí může mít (např. negativní na psa, dopad pavouka, i na uzavřený novorozence prostor), a odrazit má konkrétní se i v jeho objekt a trvá vývoji. pouze Depresí po dobu postižené jeho existence. matky Za se normálních o dítě méně okolností zajímají a má nevěnují svůj nezastupitelný mu takovou dětském pozornost. ochranný, adaptivní Narušení a normálního informační zdravého význam. vztahu matka-dítě může ovlivnit chování dítěte na celý Z hlediska život. Většinou časového se může hovoří úzkost o ztrátě volně schopnosti plynout navazovat bez vazby na kontakty okolnosti, s dalšími nebo se dětmi, projevit náhle v problémech, záchvatech, což ale i také poruchách slouží jako učení. diagnostický znak. Typicky postižení popisují výchovných stavy obav, jako by se něco mělo stát, ale nevědí, co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

13 11 13 Patří k menopauze běžně také deprese? koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. K rozšířeným Dále je známo, pověrám že téměř patří, 50 že % k ukončení osob trpících reprodukčního chronickou cyklu bolestí (menopauze, současně vykazuje trvalému klinické ukončení příznaky ovulačního depresivní cyklu) poruchy, přísluší a normálně naopak u jedinců také depresivní trpících depresivní pocity. Není poruchou to pravda nacházíme a problému jako by jednu měla z častých být věnována doprovodných náležitá potíží pozornost, bolest. jako Pravděpodobně je tomu kdykoliv právě jindy tento v častý životě společný ženy. Není výskyt sice obvyklé, obou poruch aby žena vedl lékaře poprvé k onemocněla tomu, že v léčbě depresí bolesti v období začali hojně menopauzy, používat ale antidepresiva. nepochybně jde Z řady o období výzkumných zvýšené experimentů citlivosti, obzvláště vyplynulo, v periodě že antidepresiva snižování frekvence působí proti a síly bolesti menstruace, mnoha která mechanismy. může trvat od několika měsíců do několika let (tzv. perimenopauza). Typické pro toto období je drobné kolísání nálady a návaly horka. Někdy dojde k rozvoji plného obrazu depresivní poruchy. Vyšší riziko onemocnět mají ženy, které podobné potíže již měly někdy během života, zejména v období mens truace nebo těhotenství. Cílem moderního výzkumu je sledování biologického vlivu hormonálního kolísání na emoce a náladu, zejména pak období, kdy klesá činnost ovarií (produkují méně estrogenů). Estrogeny působí i na nervové buňky a další chemické látky vyskytující se v mozku, a tímto způsobem ovlivňují jeho funkci. U některých žen dojde během poklesu estrogenů v perimenopauze ke vzniku deprese. Přervávající nepříjemné pocity napětí, návaly a nespavost mohou být také významným zdrojem a spouštěčem emoční nepohody. Samo zřejmě existuje celá řada psychologických teorií zvýšeného výskytu deprese v perimenopauze, k tradičním a nejčastěji uváděným patří tzv. syndrom prázdného hnízda. Ženy, které se cítí depresivní, by měly svůj stav konzultovat s gynekologem a případně také s psychiatrem. Zvlášť pečlivé by měly být v tomto ohledu, pokud trpí přidruženým tělesným onemocněním, což je situace velmi častá.

14 10 12 Jak se deprese léčí? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Vyhlídky zácpa, jsou při bolesti včasném v oblasti odhalení žaludku. nemoci Zhoršuje a vhodně se schopnost zvolené léčbě něco si až zapamatovat překvapivě povzbudivé, z paměti, neboť převážná objevují většina se závratě, trpících bušení depresí srdce, se tlaky uzdravuje. v hlavě, Základem v krku, třes je vždy končetin, profesionálně poruchy i vybavit menstruace, vedená léčba, nechuť kdy odborník k sexuálním zjistí aktivitám. stav nemocného, okolnosti vzniku onemocnění a doporučí nejvhodnější Výše uvedené terapeutický potíže velice postup. často doprovází Komplexní úzkost léčba nebo s nejvýraznějším strach, který efektem se vymyká má běžnému prožitku součásti těchto emocí, podávání které každý léčiv z (psychofarmakoterapie) nás tu a tam během svého a psychoterapie života potká. (léčba Tyto dvě nezastupitelné slovem, pocity v hrou, izolované komunikačními, formě umožňují resp. organismu psychoterapeutickými přizpůsobit se technikami). okolnímu prostředí Do jisté zejména míry lze za tím, určitou že jsou formu součástí psychoterapie základních psychických považovat samotný obranných kontakt mechanismů s lékařem, člověka rozhovor při hrozícím s ním, sdílení nebezpečí. potíží, ale také četbu informačních materiálů podobných tomu, který právě držíte v ruce. stále Samotnou častěji se psychoterapii, však stává, že kterou se objevují poskytuje i ve psychoterapeut chvílích, v nichž (člověk žádné vzdělaný reálné nebezpečí v těchto technikách, nehrozí. hovoříme expert), potom lze užít o poruchách, pouze u lehčích u kterých forem je depresivních typické, že psychické poruch. Na příznaky okraj také jsou patří doprovázeny i tělesnými že je vhodné, příznaky aby léčbu (bušením řídil pouze srdce, jeden lapáním odborník. po dechu, Pokud mravenčením se stane, že v prstech, pacient poznámka, není tlaky s v léčbou hlavě, pocením plně spokojený, a řadou má dalších). nezpochybnitelné Úzkost je tedy právo nepříjemný vyhledat emoční jiného specialistu. stav, jehož Tyto příčinu nelze však přesně mají svá definovat. pravidla, je pro to podrobnosti stav plný obav, se lze pocitů, obrátit jako na by zdravotní se něco pojišťovnu, ohrožujícího u mělo které změny je stát, pacient ale člověk evidován. neví, co by to mělo vlastně být. Postižení často připodobňují tuto nepohodu k situaci Léků před odstraňujících zkouškami, depresivní která ale obtíže trvá neúměrně je k dispozici dlouho. řada oproti a jak už tomu bývá, strach mají je jednotlivá psychická antidepresiva reakce na konkrétní své výhody nebezpečí a nevýhody. (např. na Již psa, bylo pavouka, uvedeno, uzavřený že psychoterapie prostor), má je vhodná konkrétní pouze objekt lehčích a trvá forem pouze deprese po dobu a pomáhá jeho existence. objasňovat, Za normálních co se s nemocným okolností v má průběhu svůj nezastupitelný deprese děje, u odhaluje ochranný, příčiny adaptivní problémů, a informační případně význam. sebepoškozujícího chování. V současné době existuje asi 200 Z různých hlediska druhů časového psychoterapie, může úzkost jejichž volně prostřednictvím plynout bez se vazby lidé na učí okolnosti, zvládat obtíže nebo a se znovu projevit náhle sebevědomí. v záchvatech, Na uzdravení což také slouží se samozřejmě jako diagnostický podílí i sám znak. pacient Typicky svou postižení vlastní aktivitou. popisují nabývat K stavy obnovení obav, sebedůvěry jako by mu něco pomáhá mělo stát, stanovení ale nevědí, malých, co dosažitelných by to mělo být, cílů. a Zlepšovat stav připomíná náladu pomáhá určitou připravenost pohyb a cvičení. na nebezpečí. A zejména strach podpora patří okolí k definovaným dělá divy. Důležitý emočním je pro (emoce pacienta = i citové zdroj informací hnutí mysli) - snadno prožitkům, dosažitelná bývá již je reakcí například konkrétní Linka důvěry nebezpečí či lékaři charakterizovanou psychiatrických oddělení emoční příslušejících a fyziologickou místu reakcí. bydliště, strach s má kterými na rozdíl se může od úzkosti spojit. konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

15 13 13 Jak dlouho čekáme na nástup účinku koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí antidepresiva? od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Dále je známo, že téměř 50 % osob trpících chronickou bolestí současně vykazuje klinické Efekt není příznaky nikdy okamžitý, depresivní při poruchy, léčbě dojde a naopak ke zlepšení u jedinců nálady trpících většinou depresivní ve druhém poruchou až třetím nacházíme týdnu od jako počátku jednu léčby, z častých ale to doprovodných jen při nepřetržitém potíží bolest. užívání. Pravděpodobně Důležité je léky právě užívat tento po častý dostatečně dlouhou výskyt dobu, obou i poruch když se vedl zpočátku lékaře může k tomu, zdát, že že v jejich léčbě negativní bolesti začali vliv je hojně výraznější používat než společný antidepresiva. úleva, kterou by Z měly řady výzkumných přinášet. Adaptace experimentů na vedlejší vyplynulo, účinky trvá že antidepresiva asi dva týdny. působí proti bolesti mnoha mechanismy. Je možno depresi vyléčit definitivně? Ani léčbu první deprese v životě nelze zvládnout krátkodobě a podle současných odborných doporučení by všichni pacienti, u kterých byla zaznamenána kladná odpověď na antidepresivní léčbu, měli být léčeni stejnou dávkou léku minimálně šest až devět měsíců od chvíle, kdy se začali cítit jako dříve. Případné pozvolné vysazení této terapie může následovat až po plném uzdravení a stabilizaci duševního stavu, aby nedošlo k návratu nemoci ještě v době, kdy všechny příznaky neodezněly (relapsu). U pacientů, kteří trpí opakovanými depresemi (recidivami), musíme uvažovat o udržovací léčbě trvající několik let. Součástí léčby je vypracování podrobného klinického plánu a poučení pacienta a jeho blízkých o tom, co dělat, pokud se příznaky opět objeví.

16 10 14 Kde hledat odbornou pomoc? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Se zavedením zácpa, nových bolesti v bezpečných oblasti žaludku. tříd léků Zhoršuje do léčby se schopnost deprese a něco zejména si zapamatovat to, že se tyto i vybavit výborně z paměti, osvědčily objevují při se léčbě závratě, pacientů, bušení umožnilo, srdce, tlaky aby v některá hlavě, v antidepresiva krku, třes končetin, mohl ordinovat poruchy léky menstruace, již lékař první nechuť linie k tedy sexuálním praktický aktivitám. nebo závodní lékař. Předpokladem je jeho dobrá informovanost Výše uvedené o depresivní potíže poruše velice a často povědomí doprovází o možnostech úzkost nebo léčby. strach, který se vymyká běžnému Nechce-li prožitku nemocný těchto emocí, docházet které k každý psychiatrovi z nás tu nebo a tam praktickému během svého lékaři života v místě potká. bydliště Tyto pocity (obavy v ze izolované stigmatu formě duševní umožňují nemoci), organismu může se podle přizpůsobit své výběru se okolnímu telefonicky prostředí objednat zejména i v odborné že ambulanci jsou součástí v jiném základních městě či psychických obvodě. obranných mechanismů člověka při hrozícím tím, nebezpečí. Závažnější formy depresí a zejména ty, které nereagují na léčbu, je však nutné předat do péče stále odborníka častěji se však vždy stává, a případně že se objevují pacienta i hospitalizovat. ve chvílích, v nichž V péči žádné psychiatra reálné by nebezpečí se měli nehrozí. ocitnout hovoříme i nemocní potom trpící opakovanými o poruchách, depresivními u kterých je typické, obtížemi. psychické příznaky jsou doprovázeny Ženy se i tělesnými mohu svěřit příznaky jak svému (bušením odbornému srdce, lapáním ženskému po dechu, lékaři, mravenčením porodníkovi, v ale prstech, také tlaky praktickému v hlavě, lékaři. pocením Mohou a řadou se také dalších). samy obrátit Úzkost přímo je tedy na nepříjemný psychiatra, emoční není třeba stav, doporučení. jehož příčinu nelze přesně definovat. je to stav plný obav, pocitů, jako by se něco ohrožujícího mělo stát, Odbornou ale člověk pomoc neví, je co třeba by to neodkladně mělo vlastně vyhledat být. Postižení v případě, často připodobňují že: tuto nepohodu Ok Osituaci pomýšlíte před zkouškami, na sebevraždu která ale trvá neúměrně dlouho. oproti tomu strach je psychická Oreakce O dělá na Vám konkrétní těžkosti nebezpečí zvládat každodenní (např. na psa, povinnosti pavouka, uzavřený prostor), má konkrétní ob O ani a trvá po delší pouze době po dobu se necítíte jeho existence. lépe Za normálních okolností má svůj nezastupitelný Ojekt Oochranný, O ke zlepšení adaptivní nálady a informační používáte alkohol význam. nebo užíváte léky (zde není polykání prášků bez porady Z hlediska s lékařem časového řešením může Vašich úzkost potíží, volně svůj plynout problém bez tím vazby jen na odkládáte okolnosti, a nebo dočasně se projevikrýváte) náhle v záchvatech, což také slouží jako diagnostický znak. Typicky postižení popisují za stavy obav, jako by se něco mělo stát, ale nevědí, co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

17 15 13 Co dělat a nedělat během deprese? koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Vzhledem Dále je k známo, tomu, že že téměř obtíže 50 při % osob onemocnění trpících chronickou depresí jsou bolestí velmi současně podobné vykazuje u všech klinické nemocných, příznaky přijměte depresivní několik poruchy, následujících a naopak u rad jedinců s obecnou trpících platností: depresivní poruchou nacházíme Uvědomte jako jednu si, že z během častých deprese doprovodných je Vaše potíží myšlení bolest. výrazně Pravděpodobně ovlivněno: cítíte právě se tento špatně, častý jste OO společný vyčerpaní výskyt a pochybujete obou poruch o vedl smyslu lékaře života. k tomu, Vše vidíte že v léčbě daleko bolesti hůře, začali než jaké hojně to ve používat skutečnosti vlastně Z řady je. Tyto výzkumných stavy a pocity experimentů mohou a vyplynulo, patrně i budou že antidepresiva přetrvávat působí do doby, proti než antidepresiva. bolesti začne mnoha účinkovat mechanismy. léčba. OO Opakovaně se snažte připomínat si, že deprese není trest ani prokletí, ale jde o nemoc, kterou lze účinně léčit! OO OO OO OO OO Nevěřte vlastním pesimistickým myšlenkám, vězte, že jsou součástí nemoci. Pokud se objeví, zkuste odvést svou pozornost k jinému tématu nebo se začněte zabývat drobnou aktivitou. Nepokoušejte se depresi zlomit vůlí. Deprese vůli ochromuje a pokusy ji ihned překonat vedou většinou ke zklamání a následnému zhoršení stavu. Před depresí nelze utéct např. odjezdem na dovolenou, raději setrvejte ve známém prostředí, pokud to půjde. Dovolená s nadbytkem volného času téměř vždy vede ke zhoršení deprese, zvyšuje nároky na Vaši adaptaci. Důvěřujte lékaři! Váš lékař by měl mít Vaši plnou důvěru a nebojte se mu sdělovat věci, které jinak nikomu neříkáte, zejména případné úvahy o sebevraždě. Bez vědomí lékaře neukončujte předčasně léčbu, i když se cítíte dobře. Na to, kdy léčbu ukončit, je lékař větším odborníkem než Vy sami nebo Vaši blízcí. Vhodně plánujte a hodnoťte svou aktivitu, ale nezapomínejte, že plánování má být pouhou pomůckou. Okolnosti mohou způsobit odklon od původního plánu, nenechte se odradit a navažte jak jen to bude možné. Plánujte, ale neklaďte si příliš náročné cíle. Problém s nedostatkem energie může být příčinou toho, že vše nezvládnete a budete zklamaní, což může zhoršit Vaše obtíže. Pokuste se být k sobě shovívaví! Nehodnoťte svůj výkon! Činnosti si plánujte pokud možno konkrétně (např. Půjdu vyvenčit psa k potoku. Oloupu brambory apod.), pojmy jako vaření jsou příliš nekonkrétní. Dělejte to, co zvládnete, i když Vám to nemusí být zpočátku zcela příjemné. Delší činnosti je vhodné si rozdělit na více menších částí. O přestávkách můžete odpočívat nebo se věnovat příjemným aktivitám. Převážně příjemných aktivit je u depresivních nemocných jen málo. Dbejte

18 10 16 k jídlu na spojenou určitou vyváženost s přibýváním pracovních na hmotnosti. úkolů Běžným a příjemných doprovodem činností. depresí Alespoň jsou jedna také tělesné třetina příznaky, aktivit které ve Vašem mohou dni napodobovat by měla být z některou oblasti těch nemoc. příjemných. Mohou se objevit již před nástupem Odeprese O Nevyhýbejte a přetrvávat se společnosti i jejím a zaléčení. pokuste se Mohou předcházet být různého izolaci. Někdy charakteru je třeba a trvání, i přemáhání, velice často ale se samota vyskytují depresi únavnost, jen zhoršuje, nevýkonnost, protože napětí rozšiřuje nebo prostor naopak na slabost sebezkoumání, ve svalech, následné bolesti hlavy, výčitky páteře, a negativní břicha, nespavost, mínění o sobě. výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, Opocení, O Během zácpa, deprese bolesti nečiňte v oblasti důležitá žaludku. rozhodnutí Zhoršuje a se odložte schopnost řešení něco závažných si zapamatovat záležitostí i vybavit z jsou paměti, rozchod objevují s partnerem se závratě, nebo bušení rozvod srdce, manželství, tlaky v hlavě, změna v či krku, opuštění třes končetin, dosavadního poruchy za jako menstruace, městnání, nechuť změna k bydliště, sexuálním finanční aktivitám. investice apod. OO Dodržujte Výše uvedené správnou potíže životosprávu! velice často Jídelníček doprovází se úzkost snažte nebo mít pestrý, strach, jezte který pravidelně se vymyká a běžnému se snažte prožitku chodit těchto pravidelně emocí, které spát každý a vstávat. z nás Dodržujte tu a tam pitný během režim. svého Lidé života v depresi potká. mají Tyto také pocity tendenci v izolované se zanedbávat. formě umožňují organismu přizpůsobit se okolnímu prostředí zejména Otím, O Zcela že jsou zásadně součástí se vyhýbejte základních alkoholu, psychických neboť obranných jeho účinky mechanismů poté, co krátkodobě člověka při zmírní hrozícím napětí, působí zhoršení všech depresivních příznaků. nebezpečí. OO Pokud stále častěji jste kuřák, se však v době, stává, kdy že trpíte se objevují depresí, i ve odložte chvílích, své v rozhodnutí nichž žádné o přerušení reálné nebezpečí návyku. nehrozí. Nezapomeňte hovoříme na potom něj a o vraťte poruchách, se k němu u kterých jakmile je typické, bude Váš že psychický psychické stav příznaky stabilizovaný. jsou doprovázeny Přerušení i tělesnými kouření i příznaky u zdravých (bušením působí srdce, psychickou lapáním nepohodu dechu, a mravenčením Vašem případě v prstech, není tlaky takové v hlavě, zhoršení pocením žádoucí. a řadou I s odstupem dalších). Úzkost času však je tedy doporučujeme nepříjemný v emoční této záležitosti stav, jehož konzultaci nelze s lékařem, přesně definovat. který Vám je může to stav nabídnout plný obav, pomocnou pocitů, jako ruku, by sledovat se něco Váš ohrožujícího stav a případně mělo příčinu stát, předepsat ale člověk pomocné neví, co by látky to mělo (např. vlastně nikotinové být. Postižení náplasti) často zmírňující připodobňují odvykací tuto příznaky. nepohodu Ok Osituaci Nebojte před se zkouškami, emocí. Pláč která patří ale k normálním trvá neúměrně úlevným dlouho. projevům, oproti nestyďte tomu strach se za je něj. psychická Nebojte se na říci, konkrétní máte-li nebezpečí zlost a něco (např. se Vám na psa, nelíbí. pavouka, uzavřený prostor), má konkrétní ob reakce jekt a trvá pouze po dobu jeho existence. Za normálních okolností má svůj nezastupitelný ochranný, Pevně adaptivní věřím, že a pro informační Vás bude význam. tato stručná publikace užitečným pomocníkem a průvodcem Z léčby hlediska depresivní časového poruchy, může úzkost ať už vznikla volně kdykoliv plynout během bez vazby Vašeho na okolnosti, života a pomůže nebo se Vám projevit společně náhle s lékaři v záchvatech, a psychoterapeuty což také slouží tuto jako nemoc diagnostický úspěšně zvládnout. znak. Typicky A nezapomeňte, postižení popisují že se stavy toho daří obav, dosáhnout jako by u se výrazné něco mělo většiny stát, těch, ale kteří nevědí, onemocněli! co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

19

20

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI!

CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI! Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Rok prevence 2015 S bolestmi hlavy se setkal téměř každý člověk TY CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI! ROZLIŠUJEME PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ BOLESTI HLAVY Bolest

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Lactium a jeho pozoruhodné protistresové

Lactium a jeho pozoruhodné protistresové Lactium a jeho pozoruhodné protistresové a uklidňující účinky MUDr. Miloš Rýc psychiatr Centrum nutriterapie a nutriprevence,praha ŽIVOT VE STRESU DEFINICE STRESU Stav organismu, kdy je jeho integrita

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum

Příbalová informace: informace pro uživatele. GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum sp.zn. sukls52880/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

duševní pohoda v těhotenství a po něm

duševní pohoda v těhotenství a po něm Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Stručný průvodce CZECH Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Těhotenství a porod jsou zásadní životní události a mohou znamenat emoční změny pro vás a vaše

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více