Deprese, nemoc rodu ženského?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deprese, nemoc rodu ženského?"

Transkript

1

2

3 Deprese, nemoc rodu ženského?

4 Autor MUDr. Martin Anders, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha Důležité upozornění Tato kniha nemůže a ani nechce nahradit lékařské vyšetření; v případě zdravotních obtíží se proto obraťte na svého lékaře. Ochranné obchodní známky (chráněné názvy) léků ani dalších výrobků nejsou v knize zvlášť zdůrazňovány. Z absence označení ochranné známky proto nelze vyvozovat, že v konkrétním případě jde o název nechráněný. Toto dílo, včetně všech svých částí, je zákonem chráněno. Každé jeho užití mimo úzké hranice zákona je nepřípustné a je trestné. To se týká zejména reprodukování či rozšiřování jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, fotografického či elektronického), ale také ukládání v elektronické formě pro účely rešeršní i jiné. K jakémukoli využití díla je proto nutný písemný souhlas nakladatele, který také stanoví přesné podmínky využití díla. Písemný souhlas je nutný i pro případy, ve kterých může být udělen bezplatně. Martin Anders Deprese, nemoc rodu ženského? Podpořeno výzkumným projektem RVO-VFN64165/2012 Martin Anders, 2013 Maxdorf, 2012 Cover layout Maxdorf, 2013 Cover photo??? Vydal MAXDORF s. r. o., nakladatelství odborné literatury, Na Šejdru 247/6a, Praha 4 e mail: internet: Jazyková redakce: Ing. Veronika Pátková Grafická úprava: design studio maxdorf Sazba: Blanka Filounková Tisk: Books print s.r.o. Printed in the Czech Republic ISBN

5 MUDr. Martin Anders, Ph.D. Deprese, nemoc rodu ženského? maxdorf

6 10 Obsah k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, zácpa, bolesti v oblasti žaludku. Zhoršuje se schopnost něco si zapamatovat i vybavit z paměti, objevují se závratě, bušení srdce, tlaky v hlavě, v krku, třes končetin, poruchy Úvod...5 menstruace, Koho onemocnění nechuť postihuje? k sexuálním...6 aktivitám. Výše uvedené potíže velice často doprovází úzkost nebo strach, který se vymyká běžnému Jak se prožitku projevuje těchto deprese? emocí,...7 které každý z nás tu a tam během svého života potká. Tyto pocity Ženy jsou v izolované postiženy formě dvakrát umožňují častěji. organismu Existují nějaká přizpůsobit období, se okolnímu prostředí zejména tím, kdy jsou že jsou ženy součástí více zranitelné? základních psychických...7 obranných mechanismů člověka při hrozícím nebezpečí. Patří stále k nim častěji i běžná se však menstruace? stává, že se...8 objevují i ve chvílích, v nichž žádné reálné nebezpečí nehrozí. Chrání těhotenství hovoříme potom proti o depresi? poruchách,...9 u kterých je typické, že psychické příznaky jsou doprovázeny i tělesnými příznaky (bušením srdce, lapáním po dechu, mravenčením v prstech, tlaky Hrozí v deprese hlavě, pocením i porodu?. a řadou.. dalších) Úzkost je.. tedy... nepříjemný emoční stav,.... jehož příčinu nelze přesně definovat. je to stav plný obav, pocitů, jako by se něco ohrožujícího mělo Patří k menopauze běžně také deprese?...11 stát, ale člověk neví, co by to mělo vlastně být. Postižení často připodobňují tuto nepohodu k Jak situaci se deprese před zkouškami, léčí?...12 která ale trvá neúměrně dlouho. oproti tomu strach je psychická reakce na konkrétní nebezpečí (např. na psa, pavouka, uzavřený prostor), má konkrétní objekt a trvá pouze po dobu jeho existence. Za normálních okolností má svůj nezastupitelný Jak dlouho čekáme na nástup účinku antidepresiva?...13 ochranný, Je možno adaptivní depresi vyléčit a informační definitivně? význam Z hlediska časového může úzkost volně plynout bez vazby na okolnosti, nebo se projevit Kde hledat náhle v odbornou záchvatech, pomoc? což také...14 slouží jako diagnostický znak. Typicky postižení popisují stavy Co dělat obav, a nedělat jako by během se něco deprese? mělo stát,...15 ale nevědí, co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

7 5 13 Úvod koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Udává Dále se, je že známo, deprese že postihne téměř 50 jednou % osob za trpících život skoro chronickou jednu pětinu bolestí všech současně lidí. Pro vykazuje ilustraci, klinické v České příznaky republice depresivní je každoročně poruchy, nově a naopak diagnostikováno u jedinců kolem trpících pěti depresivní tisíc a na poruchou lůžku léčeno nacházíme asi tisíc depresivních jako jednu z častých pacientů. doprovodných Závažné však potíží je, že bolest. řada odborníků Pravděpodobně předpokládá, právě tento že dalších častý společný 50 % depresivních výskyt obou nemocných poruch vedl se vůbec lékaře nedostaví k tomu, že k v lékaři léčbě nebo bolesti je u začali nich chybně hojně používat diagnostikována neexistující Z řady tělesná výzkumných choroba. experimentů Přitom depresivní vyplynulo, nemocní že antidepresiva mají 30krát působí vyšší proti riziko antidepresiva. bolesti sebevraždy mnoha oproti mechanismy. jedincům bez deprese a ročně tímto způsobem na světe ukončí svůj život řada postižených v produktivním věku.

8 10 6 Koho onemocnění postihuje? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Deprese zácpa, postihuje bolesti dvakrát v oblasti častěji žaludku. ženy, což Zhoršuje odlišné se schopnost od většiny něco jiných si zapamatovat duševních poruch. i vybavit Příčina z paměti, tohoto objevují vyššího se počtu závratě, onemocnění bušení srdce, u žen tlaky je objasněna v hlavě, pouze v krku, z třes části. končetin, Hovoří se poruchy o vlivu menstruace, chromozomu nechuť X či nestabilitě k sexuálním vnitřních aktivitám. hodin způsobené menstruačním cyklem, ale také o nižší Výše míře uvedené diagnostiky potíže u mužů, velice často kteří podobné doprovází problémy úzkost nebo jen neradi strach, přiznávají který se vymyká a často je běžnému třeba konzumací prožitku těchto alkoholu. emocí, které každý z nás tu a tam během svého života potká. Tyto řeší pocity Připomeňme v izolované si formě také, umožňují že náchylnější organismu jsou starší přizpůsobit lidé, zejména se okolnímu ti, kteří prostředí trpí tělesnými zejména tím, chorobami, že jsou a součástí hlavně takoví, základních kteří psychických žijí sami nebo obranných v ústavech mechanismů sociální péče. člověka Rizikem při jsou hrozícím také nebezpečí. zátěžové situace v životě, kdy dochází k citelným změnám (ukončení studia, vojenská prezenční stále služba, častěji narození se však dítěte, stává, úmrtí že se objevují partnera, i nezaměstnanost). ve chvílích, v nichž Přibližně žádné reálné u třetiny nebezpečí těchto nehrozí. nemocných hovoříme najdeme potom podobné o poruchách, obtíže i u kterých příbuzných, je typické, ale ne že každý, psychické kdo příznaky má nemocného jsou doprovázeny příbuzného, i tělesnými sám onemocní. příznaky Někdy (bušením se hovoří srdce, o lapáním snížené po toleranci dechu, psychické mravenčením zátěže, v prstech, neboť tlaky tito lidé v hlavě, jsou pocením geneticky a zvýšeně řadou dalších). citliví ke Úzkost stresovým je tedy událostem, nepříjemný což emoční se v stav, poslední jehož době příčinu podařilo nelze opakovaně přesně definovat. prokázat. je to stav plný obav, pocitů, jako by se něco ohrožujícího mělo stát, Deprese ale člověk často neví, postihuje co by to mělo i jedince vlastně po být. infarktech Postižení srdečního často připodobňují svalu, s vysokým tuto nepohodu krevním k tlakem, situaci mozkovými před zkouškami, příhodami, která ale Parkinsonovou trvá neúměrně chorobou, dlouho. oproti cukrovkou, tomu revmatismem, strach je psychická endokrinními na konkrétní nemocemi nebezpečí (snížená (např. sekrece na psa, hormonů pavouka, štítné uzavřený žlázy, prostor), onemocnění má konkrétní nadledvin) ob reakce jekt a s různými a trvá pouze druhy po autoimunitních dobu jeho existence. chorob. Za Léčba normálních antidepresivy okolností v těchto má svůj případech nezastupitelný musí být ochranný, vedena s ohledem adaptivní na a jejich informační tělesný význam. stav a další podávané léky. Depresi Z hlediska může časového vyvolat může i sama úzkost léčba volně tělesných plynout onemocnění bez vazby (např. okolnosti, kortikosteroidy, nebo se projevit náhle protizáchvatové v záchvatech, což léky, také léky slouží proti početí, jako diagnostický antipsychotika, znak. léky Typicky proti postižení alergiím, popisují léky pro cytostatika, léčbu stavy obav, zvýšeného jako krevního by se něco tlaku, mělo hypnotika). stát, ale V nevědí, těchto co případech by to mělo je nutné být, a upozornit stav připomíná lékaře, který určitou léky připravenost předepsal, na aby nebezpečí. uvážil jejich strach změnu patří či navázal k definovaným spolupráci emočním s psychiatrem. (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

9 7 13 Jak se projevuje deprese? koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Ačkoliv Dále se je depresivní známo, že porucha téměř 50 může % osob vyskytnout trpících při chronickou různých životních bolestí okolnostech, současně vykazuje jsou její klinické projevy příznaky typické a depresivní prakticky identické. poruchy, a Mezi naopak hlavní u jedinců příznaky trpících deprese depresivní patří depresivní poruchou nálada, nacházíme která je takového jako jednu stupně, z častých že je doprovodných jedince netypická, potíží bolest. je přítomná Pravděpodobně většinu právě dne tento a po častý delší společný dobu. Kolísání výskyt nálady obou poruch patří k jevům vedl lékaře běžným k tomu, a časový že v aspekt léčbě bolesti je velmi začali důležitý. hojně Postižení používat si antidepresiva. stěžují, že ztratili Z řady zájem výzkumných a radost z aktivit, experimentů které je vyplynulo, obvykle těšily. že antidepresiva Dochází ke snížení působí pocitu proti bolesti energie mnoha nebo se mechanismy. vyskytuje zvýšená únavnost. Mezi další přídatné příznaky deprese patří ztráta sebedůvěry a sebeúcty, neoprávněné sebevýčitky nebo přehnané a bezdůvodné pocity viny, vracející se myšlenky na smrt nebo sebevraždu, snížená schopnost se soustředit. Příznaků je řada a jsou u každého z postižených přítomny v jiné kombinaci. Častým doprovodným symptomem je úzkost, která se může manifestovat i tělesnými příznaky (hlavně bolestmi, napětím, třesem apod.). Nemocní jsou většinou příznaky natolik zneklidněni, že se často zvýšeně sebepozorují a hledají příčinu svého stavu. Ženy jsou postiženy dvakrát častěji. Existují nějaká období, kdy jsou ženy více zranitelné? Jak již bylo zmíněno, kolísání koncentrací hormonů v průběhu menstruačního cyklu je někdy považováno za jeden z klíčových vyvolávajících faktorů onemocnění. Tuto teorii potvrzuje výskyt specifických období, o kterých víme, že jsou v životě žen velmi riziková.

10 10 8 Patří k nim i běžná menstruace? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Samozřejmě, zácpa, mnoho bolesti žen v oblasti v období žaludku. menstruace Zhoršuje pociťuje se schopnost nepříjemné něco si změny zapamatovat v různých i vybavitech z paměti, svého těla objevují (napětí se prsů, závratě, bolest, bušení otoky srdce, apod.) tlaky nebo v hlavě, u nich v krku, dochází třes ke končetin, kolísání či poruchy přímo čás menstruace, ke zhoršení nálady nechuť před k sexuálním začátkem aktivitám. menstruace. Řada z nich si stěžuje na náladovost nebo přímo Výše vztek, uvedené které potíže nejsou velice schopny často ovládnout. doprovází Jsou úzkost tak nebo často strach, nepřímo který nuceny se vymyká stranit běžnému přátel, prožitku ale i rodiny těchto a mohou emocí, si které způsobit každý problémy z nás tu v a zaměstnání. tam během Při svého závažnějších života potká. změnách Tyto se pocity hovoříme v izolované o premenstruační formě umožňují dysforické organismu poruše, která přizpůsobit celoživotně se okolnímu postihuje prostředí až 5 % všech zejména žen v tím, době že jejich jsou součástí reprodukčního základních cyklu. psychických Potíže se pravidelně obranných objevují mechanismů po ovulaci člověka (tj. zhruba při hrozícím v polovině nebezpečí. cyklu), jejich intenzita se stupňuje v týdnu před menstruací a maxima dosahují se začátkem stále častěji menstruace. se však Psychické stává, že problémy se objevují jsou i ve prakticky chvílích, totožné v nichž se žádné symptomy reálné depresivní nebezpečí poruchy nehrozí. hovoříme a jejich odlišnost potom je o poruchách, spatřována u zejména kterých v je jejich typické, typickém že psychické časovém příznaky výskytu. jsou Minimálnprovázeny 7 10 i tělesnými dní v průběhu příznaky každého (bušením menstruačního srdce, lapáním cyklu po však dechu, musí mravenčením symptomy zcela v prstech, vymi dozet, tlaky neboť v hlavě, trvají-li pocením dlouhodobě, a řadou dalších). jedná se pravděpodobně Úzkost je tedy nepříjemný již o depresivní emoční poruchu. stav, jehož Takzvané příčinu nelze přesně symptomy definovat. začínají je to stav většinou plný obav, s první pocitů, menstruací. jako by se něco Některé ohrožujícího z žen popisují mělo premenstruační jejich stát, ale zhoršení člověk neví, po dosažení co by to třiceti mělo vlastně let věku, být. u jiných Postižení vznikají často po připodobňují porodu nebo tuto po nepohodu různých lékařských k situaci před výkonech zkouškami, v urogenitální která ale trvá oblasti neúměrně (např. dlouho. sterilizaci). oproti Obtíže tomu mizí strach v období je psychická těhotenství reakce na a při konkrétní kojení, ale nebezpečí nastoupí (např. opět na po psa, několika pavouka, měsících. uzavřený Ukončení prostor), menstruačního má konkrétní cyklu objekt a výskyt trvá pouze časově po ohraničuje. dobu jeho existence. Přesnou příčinu Za normálních neznáme, okolností ale onemocnění má svůj nezastupitelný chápeme jako jejich známku ochranný, zranitelnosti adaptivní a funkce informační neuronů, význam. o nichž víme, že díky řadě receptorů citlivě reagují na hormonální Z hlediska časového změny. může úzkost volně plynout bez vazby na okolnosti, nebo se projevit náhle v záchvatech, což také slouží jako diagnostický znak. Typicky postižení popisují stavy obav, jako by se něco mělo stát, ale nevědí, co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

11 9 13 Chrání těhotenství proti depresi? koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Bohužel Dále se je ukazuje, známo, že že téměř tomu tak 50 % není, osob ačkoliv trpících se tato chronickou informace bolestí i dnes současně občas někde vykazuje objeví. klinické Kolem 20 příznaky % žen depresivní v graviditě poruchy, trpí některými a naopak z depresivních u jedinců trpících symptomů depresivní a u 10 poruchou % se rozvine nacházíme plná depresivní jako jednu porucha, z častých tak doprovodných jak ji známe v potíží jiných bolest. případech. Pravděpodobně Ženy, které právě depresí tento trpěly častý již společný v minulosti, výskyt mají obou vyšší poruch riziko, vedl že je lékaře podobný k tomu, problém že v léčbě postihne bolesti i během začali těhotenství, hojně používat a to antidepresiva. obzvláště v tom Z řady případě, výzkumných že ukončily experimentů užívání antidepresivní vyplynulo, že léčby antidepresiva v době, kdy působí se rozhodly proti bolesti pro početí mnoha potomka. mechanismy. Je také pochopitelné, že způsob léčby bude poněkud odlišný od jiných případů, zejména s ohledem na plod. U lehčích forem lze pomoci psychoterapií. Závažnější formy onemocnění je nezbytné léčit antidepresivy a je nutné si uvědomit, že neléčená deprese znamená pro plod někdy větší riziko než medikamenty. Depresivní nastávající maminky nedbají tolik na svou výživu, více kouří nebo konzumují alkohol a jsou ohroženy sebevraždou. Častěji také porodí předčasně a novorozenci mají nižší porodní hmotnost. Na rozhodnutí, zda užívat léčbu před početím i během těhotenství nebo ne, by se měli spolupodílet jak lékař, tak pacientka. Zvážit klady a zápory takového řešení je vždy nezbytné, užitečnou radou může přispět i gynekolog-porodník nebo dětský lékař. Zásadní roli při rozhodování hraje dosavadní průběh onemocnění, jeho závažnost, úspěšnost dosavadní léčby, ale také to, zda si v minulosti nemocná v rámci nemoci usilovala o život. Rozdíl je také v tom, zda žena plánuje těhotenství dlouhodobě nebo k němu došlo neočekávaně. První případ bývá vždy z hlediska výběru možností postupu výhodnější a jednoznačně bezpečnější!

12 10 Hrozí deprese i po porodu? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Narození zácpa, dítěte bolesti je vnímáno v oblasti jako žaludku. jedinečná Zhoršuje a šťastná se schopnost rodinná něco událost, si zapamatovat ale bohužel i vybavit existuje z paměti, riziko objevují vzniku deprese závratě, u čerstvých bušení srdce, maminek. tlaky v Rozeznáváme hlavě, v krku, třes základní končetin, dva typy poruchy tzv. i zde menstruace, poporodní deprese, nechuť k které sexuálním liší aktivitám. intenzitou a dobou trvání. Prvním, mírnějším typem je tzv. Výše poporodní uvedené blues, potíže které velice postihuje často doprovází % úzkost všech nebo rodiček. strach, Obtíže který se se objevují vymyká běžnému den po prožitku porodu, těchto nejhorší emocí, bývají které každý den z a nás mizí tu 12. a tam den. během Nálada svého kolísá, života mění potká. se během Tyto pocity dne, maminky v izolované jsou formě vznětlivé, umožňují citlivé, organismu ale potom přizpůsobit se cítí dobře. se okolnímu Občas se prostředí objeví zejména poruchy tím, spánku. že jsou Pokud součástí symptomy základních trvají více psychických než dva týdny, obranných je důležité mechanismů stav sledovat, člověka neboť při hrozícím u 20 % takto nebezpečí. postižených se příznaky zhorší natolik, že již hovoříme o poporodní depresi. Sama poporodní stále častěji deprese však se může stává, vyvinout že se objevují i bez předchozí i ve chvílích, přítomnosti v nichž žádné blues. reálné Začíná nebezpečí většinou v nehrozí. prvních hovoříme týdnech potom porodu, o poruchách, tedy nemusí u kterých se objevit typické, ihned že po psychické porodu. Těžší příznaky příznak, jsou doprovázeny nálada, i tělesnými s sebou příznaky přináší (bušením výrazné srdce, obavy lapáním o zdraví po dítěte dechu, a mravenčením mohou se objevit v prstech, také depresivní tzv. tlaky psychotické v hlavě, pocením příznaky a řadou (halucinace dalších). nebo Úzkost nevývratná je tedy nepříjemný přesvědčení), emoční přičemž stav, hrozí jehož reálné příčinu nelze přesně že nemocná definovat. může je pod to stav jejich plný vlivem obav, ohrozit pocitů, život jako by novorozence. se něco ohrožujícího Mírnější formy mělo nebezpečí, depresí, stát, ale člověk které se neví, vyvinuly co by to v mělo několika vlastně týdnech být. Postižení po porodu, často zůstávají připodobňují často tuto nerozpoznány nepohodu a k situaci ani samy před pacientky zkouškami, nevyhledávají která ale trvá lékařskou neúměrně pomoc. dlouho. oproti tomu strach je psychická reakce Neléčená na konkrétní porucha nebezpečí může mít (např. negativní na psa, dopad pavouka, i na uzavřený novorozence prostor), a odrazit má konkrétní se i v jeho objekt a trvá vývoji. pouze Depresí po dobu postižené jeho existence. matky Za se normálních o dítě méně okolností zajímají a má nevěnují svůj nezastupitelný mu takovou dětském pozornost. ochranný, adaptivní Narušení a normálního informační zdravého význam. vztahu matka-dítě může ovlivnit chování dítěte na celý Z hlediska život. Většinou časového se může hovoří úzkost o ztrátě volně schopnosti plynout navazovat bez vazby na kontakty okolnosti, s dalšími nebo se dětmi, projevit náhle v problémech, záchvatech, což ale i také poruchách slouží jako učení. diagnostický znak. Typicky postižení popisují výchovných stavy obav, jako by se něco mělo stát, ale nevědí, co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

13 11 13 Patří k menopauze běžně také deprese? koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. K rozšířeným Dále je známo, pověrám že téměř patří, 50 že % k ukončení osob trpících reprodukčního chronickou cyklu bolestí (menopauze, současně vykazuje trvalému klinické ukončení příznaky ovulačního depresivní cyklu) poruchy, přísluší a normálně naopak u jedinců také depresivní trpících depresivní pocity. Není poruchou to pravda nacházíme a problému jako by jednu měla z častých být věnována doprovodných náležitá potíží pozornost, bolest. jako Pravděpodobně je tomu kdykoliv právě jindy tento v častý životě společný ženy. Není výskyt sice obvyklé, obou poruch aby žena vedl lékaře poprvé k onemocněla tomu, že v léčbě depresí bolesti v období začali hojně menopauzy, používat ale antidepresiva. nepochybně jde Z řady o období výzkumných zvýšené experimentů citlivosti, obzvláště vyplynulo, v periodě že antidepresiva snižování frekvence působí proti a síly bolesti menstruace, mnoha která mechanismy. může trvat od několika měsíců do několika let (tzv. perimenopauza). Typické pro toto období je drobné kolísání nálady a návaly horka. Někdy dojde k rozvoji plného obrazu depresivní poruchy. Vyšší riziko onemocnět mají ženy, které podobné potíže již měly někdy během života, zejména v období mens truace nebo těhotenství. Cílem moderního výzkumu je sledování biologického vlivu hormonálního kolísání na emoce a náladu, zejména pak období, kdy klesá činnost ovarií (produkují méně estrogenů). Estrogeny působí i na nervové buňky a další chemické látky vyskytující se v mozku, a tímto způsobem ovlivňují jeho funkci. U některých žen dojde během poklesu estrogenů v perimenopauze ke vzniku deprese. Přervávající nepříjemné pocity napětí, návaly a nespavost mohou být také významným zdrojem a spouštěčem emoční nepohody. Samo zřejmě existuje celá řada psychologických teorií zvýšeného výskytu deprese v perimenopauze, k tradičním a nejčastěji uváděným patří tzv. syndrom prázdného hnízda. Ženy, které se cítí depresivní, by měly svůj stav konzultovat s gynekologem a případně také s psychiatrem. Zvlášť pečlivé by měly být v tomto ohledu, pokud trpí přidruženým tělesným onemocněním, což je situace velmi častá.

14 10 12 Jak se deprese léčí? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Vyhlídky zácpa, jsou při bolesti včasném v oblasti odhalení žaludku. nemoci Zhoršuje a vhodně se schopnost zvolené léčbě něco si až zapamatovat překvapivě povzbudivé, z paměti, neboť převážná objevují většina se závratě, trpících bušení depresí srdce, se tlaky uzdravuje. v hlavě, Základem v krku, třes je vždy končetin, profesionálně poruchy i vybavit menstruace, vedená léčba, nechuť kdy odborník k sexuálním zjistí aktivitám. stav nemocného, okolnosti vzniku onemocnění a doporučí nejvhodnější Výše uvedené terapeutický potíže velice postup. často doprovází Komplexní úzkost léčba nebo s nejvýraznějším strach, který efektem se vymyká má běžnému prožitku součásti těchto emocí, podávání které každý léčiv z (psychofarmakoterapie) nás tu a tam během svého a psychoterapie života potká. (léčba Tyto dvě nezastupitelné slovem, pocity v hrou, izolované komunikačními, formě umožňují resp. organismu psychoterapeutickými přizpůsobit se technikami). okolnímu prostředí Do jisté zejména míry lze za tím, určitou že jsou formu součástí psychoterapie základních psychických považovat samotný obranných kontakt mechanismů s lékařem, člověka rozhovor při hrozícím s ním, sdílení nebezpečí. potíží, ale také četbu informačních materiálů podobných tomu, který právě držíte v ruce. stále Samotnou častěji se psychoterapii, však stává, že kterou se objevují poskytuje i ve psychoterapeut chvílích, v nichž (člověk žádné vzdělaný reálné nebezpečí v těchto technikách, nehrozí. hovoříme expert), potom lze užít o poruchách, pouze u lehčích u kterých forem je depresivních typické, že psychické poruch. Na příznaky okraj také jsou patří doprovázeny i tělesnými že je vhodné, příznaky aby léčbu (bušením řídil pouze srdce, jeden lapáním odborník. po dechu, Pokud mravenčením se stane, že v prstech, pacient poznámka, není tlaky s v léčbou hlavě, pocením plně spokojený, a řadou má dalších). nezpochybnitelné Úzkost je tedy právo nepříjemný vyhledat emoční jiného specialistu. stav, jehož Tyto příčinu nelze však přesně mají svá definovat. pravidla, je pro to podrobnosti stav plný obav, se lze pocitů, obrátit jako na by zdravotní se něco pojišťovnu, ohrožujícího u mělo které změny je stát, pacient ale člověk evidován. neví, co by to mělo vlastně být. Postižení často připodobňují tuto nepohodu k situaci Léků před odstraňujících zkouškami, depresivní která ale obtíže trvá neúměrně je k dispozici dlouho. řada oproti a jak už tomu bývá, strach mají je jednotlivá psychická antidepresiva reakce na konkrétní své výhody nebezpečí a nevýhody. (např. na Již psa, bylo pavouka, uvedeno, uzavřený že psychoterapie prostor), má je vhodná konkrétní pouze objekt lehčích a trvá forem pouze deprese po dobu a pomáhá jeho existence. objasňovat, Za normálních co se s nemocným okolností v má průběhu svůj nezastupitelný deprese děje, u odhaluje ochranný, příčiny adaptivní problémů, a informační případně význam. sebepoškozujícího chování. V současné době existuje asi 200 Z různých hlediska druhů časového psychoterapie, může úzkost jejichž volně prostřednictvím plynout bez se vazby lidé na učí okolnosti, zvládat obtíže nebo a se znovu projevit náhle sebevědomí. v záchvatech, Na uzdravení což také slouží se samozřejmě jako diagnostický podílí i sám znak. pacient Typicky svou postižení vlastní aktivitou. popisují nabývat K stavy obnovení obav, sebedůvěry jako by mu něco pomáhá mělo stát, stanovení ale nevědí, malých, co dosažitelných by to mělo být, cílů. a Zlepšovat stav připomíná náladu pomáhá určitou připravenost pohyb a cvičení. na nebezpečí. A zejména strach podpora patří okolí k definovaným dělá divy. Důležitý emočním je pro (emoce pacienta = i citové zdroj informací hnutí mysli) - snadno prožitkům, dosažitelná bývá již je reakcí například konkrétní Linka důvěry nebezpečí či lékaři charakterizovanou psychiatrických oddělení emoční příslušejících a fyziologickou místu reakcí. bydliště, strach s má kterými na rozdíl se může od úzkosti spojit. konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

15 13 13 Jak dlouho čekáme na nástup účinku koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí antidepresiva? od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Dále je známo, že téměř 50 % osob trpících chronickou bolestí současně vykazuje klinické Efekt není příznaky nikdy okamžitý, depresivní při poruchy, léčbě dojde a naopak ke zlepšení u jedinců nálady trpících většinou depresivní ve druhém poruchou až třetím nacházíme týdnu od jako počátku jednu léčby, z častých ale to doprovodných jen při nepřetržitém potíží bolest. užívání. Pravděpodobně Důležité je léky právě užívat tento po častý dostatečně dlouhou výskyt dobu, obou i poruch když se vedl zpočátku lékaře může k tomu, zdát, že že v jejich léčbě negativní bolesti začali vliv je hojně výraznější používat než společný antidepresiva. úleva, kterou by Z měly řady výzkumných přinášet. Adaptace experimentů na vedlejší vyplynulo, účinky trvá že antidepresiva asi dva týdny. působí proti bolesti mnoha mechanismy. Je možno depresi vyléčit definitivně? Ani léčbu první deprese v životě nelze zvládnout krátkodobě a podle současných odborných doporučení by všichni pacienti, u kterých byla zaznamenána kladná odpověď na antidepresivní léčbu, měli být léčeni stejnou dávkou léku minimálně šest až devět měsíců od chvíle, kdy se začali cítit jako dříve. Případné pozvolné vysazení této terapie může následovat až po plném uzdravení a stabilizaci duševního stavu, aby nedošlo k návratu nemoci ještě v době, kdy všechny příznaky neodezněly (relapsu). U pacientů, kteří trpí opakovanými depresemi (recidivami), musíme uvažovat o udržovací léčbě trvající několik let. Součástí léčby je vypracování podrobného klinického plánu a poučení pacienta a jeho blízkých o tom, co dělat, pokud se příznaky opět objeví.

16 10 14 Kde hledat odbornou pomoc? k jídlu spojenou s přibýváním na hmotnosti. Běžným doprovodem depresí jsou také tělesné příznaky, které mohou napodobovat některou nemoc. Mohou se objevit již před nástupem deprese a přetrvávat i po jejím zaléčení. Mohou být různého charakteru a trvání, velice často se vyskytují únavnost, nevýkonnost, napětí nebo naopak slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, pocení, Se zavedením zácpa, nových bolesti v bezpečných oblasti žaludku. tříd léků Zhoršuje do léčby se schopnost deprese a něco zejména si zapamatovat to, že se tyto i vybavit výborně z paměti, osvědčily objevují při se léčbě závratě, pacientů, bušení umožnilo, srdce, tlaky aby v některá hlavě, v antidepresiva krku, třes končetin, mohl ordinovat poruchy léky menstruace, již lékař první nechuť linie k tedy sexuálním praktický aktivitám. nebo závodní lékař. Předpokladem je jeho dobrá informovanost Výše uvedené o depresivní potíže poruše velice a často povědomí doprovází o možnostech úzkost nebo léčby. strach, který se vymyká běžnému Nechce-li prožitku nemocný těchto emocí, docházet které k každý psychiatrovi z nás tu nebo a tam praktickému během svého lékaři života v místě potká. bydliště Tyto pocity (obavy v ze izolované stigmatu formě duševní umožňují nemoci), organismu může se podle přizpůsobit své výběru se okolnímu telefonicky prostředí objednat zejména i v odborné že ambulanci jsou součástí v jiném základních městě či psychických obvodě. obranných mechanismů člověka při hrozícím tím, nebezpečí. Závažnější formy depresí a zejména ty, které nereagují na léčbu, je však nutné předat do péče stále odborníka častěji se však vždy stává, a případně že se objevují pacienta i hospitalizovat. ve chvílích, v nichž V péči žádné psychiatra reálné by nebezpečí se měli nehrozí. ocitnout hovoříme i nemocní potom trpící opakovanými o poruchách, depresivními u kterých je typické, obtížemi. psychické příznaky jsou doprovázeny Ženy se i tělesnými mohu svěřit příznaky jak svému (bušením odbornému srdce, lapáním ženskému po dechu, lékaři, mravenčením porodníkovi, v ale prstech, také tlaky praktickému v hlavě, lékaři. pocením Mohou a řadou se také dalších). samy obrátit Úzkost přímo je tedy na nepříjemný psychiatra, emoční není třeba stav, doporučení. jehož příčinu nelze přesně definovat. je to stav plný obav, pocitů, jako by se něco ohrožujícího mělo stát, Odbornou ale člověk pomoc neví, je co třeba by to neodkladně mělo vlastně vyhledat být. Postižení v případě, často připodobňují že: tuto nepohodu Ok Osituaci pomýšlíte před zkouškami, na sebevraždu která ale trvá neúměrně dlouho. oproti tomu strach je psychická Oreakce O dělá na Vám konkrétní těžkosti nebezpečí zvládat každodenní (např. na psa, povinnosti pavouka, uzavřený prostor), má konkrétní ob O ani a trvá po delší pouze době po dobu se necítíte jeho existence. lépe Za normálních okolností má svůj nezastupitelný Ojekt Oochranný, O ke zlepšení adaptivní nálady a informační používáte alkohol význam. nebo užíváte léky (zde není polykání prášků bez porady Z hlediska s lékařem časového řešením může Vašich úzkost potíží, volně svůj plynout problém bez tím vazby jen na odkládáte okolnosti, a nebo dočasně se projevikrýváte) náhle v záchvatech, což také slouží jako diagnostický znak. Typicky postižení popisují za stavy obav, jako by se něco mělo stát, ale nevědí, co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

17 15 13 Co dělat a nedělat během deprese? koncentrace glukózy na desítky minut. stresem vyvolané zvýšení koncentrace cukrů se tak odvíjí od řady mechanismů působení stresových hormonů a jejich využití tkáněmi. Možná právě z výše uvedených nálezů vyplývá, proč patří depresivní nemocní k té skupině jedinců, která vykazuje známky inzulinové rezistence v průběhu různě strukturovaných tolerančních testů. Vzhledem Dále je k známo, tomu, že že téměř obtíže 50 při % osob onemocnění trpících chronickou depresí jsou bolestí velmi současně podobné vykazuje u všech klinické nemocných, příznaky přijměte depresivní několik poruchy, následujících a naopak u rad jedinců s obecnou trpících platností: depresivní poruchou nacházíme Uvědomte jako jednu si, že z během častých deprese doprovodných je Vaše potíží myšlení bolest. výrazně Pravděpodobně ovlivněno: cítíte právě se tento špatně, častý jste OO společný vyčerpaní výskyt a pochybujete obou poruch o vedl smyslu lékaře života. k tomu, Vše vidíte že v léčbě daleko bolesti hůře, začali než jaké hojně to ve používat skutečnosti vlastně Z řady je. Tyto výzkumných stavy a pocity experimentů mohou a vyplynulo, patrně i budou že antidepresiva přetrvávat působí do doby, proti než antidepresiva. bolesti začne mnoha účinkovat mechanismy. léčba. OO Opakovaně se snažte připomínat si, že deprese není trest ani prokletí, ale jde o nemoc, kterou lze účinně léčit! OO OO OO OO OO Nevěřte vlastním pesimistickým myšlenkám, vězte, že jsou součástí nemoci. Pokud se objeví, zkuste odvést svou pozornost k jinému tématu nebo se začněte zabývat drobnou aktivitou. Nepokoušejte se depresi zlomit vůlí. Deprese vůli ochromuje a pokusy ji ihned překonat vedou většinou ke zklamání a následnému zhoršení stavu. Před depresí nelze utéct např. odjezdem na dovolenou, raději setrvejte ve známém prostředí, pokud to půjde. Dovolená s nadbytkem volného času téměř vždy vede ke zhoršení deprese, zvyšuje nároky na Vaši adaptaci. Důvěřujte lékaři! Váš lékař by měl mít Vaši plnou důvěru a nebojte se mu sdělovat věci, které jinak nikomu neříkáte, zejména případné úvahy o sebevraždě. Bez vědomí lékaře neukončujte předčasně léčbu, i když se cítíte dobře. Na to, kdy léčbu ukončit, je lékař větším odborníkem než Vy sami nebo Vaši blízcí. Vhodně plánujte a hodnoťte svou aktivitu, ale nezapomínejte, že plánování má být pouhou pomůckou. Okolnosti mohou způsobit odklon od původního plánu, nenechte se odradit a navažte jak jen to bude možné. Plánujte, ale neklaďte si příliš náročné cíle. Problém s nedostatkem energie může být příčinou toho, že vše nezvládnete a budete zklamaní, což může zhoršit Vaše obtíže. Pokuste se být k sobě shovívaví! Nehodnoťte svůj výkon! Činnosti si plánujte pokud možno konkrétně (např. Půjdu vyvenčit psa k potoku. Oloupu brambory apod.), pojmy jako vaření jsou příliš nekonkrétní. Dělejte to, co zvládnete, i když Vám to nemusí být zpočátku zcela příjemné. Delší činnosti je vhodné si rozdělit na více menších částí. O přestávkách můžete odpočívat nebo se věnovat příjemným aktivitám. Převážně příjemných aktivit je u depresivních nemocných jen málo. Dbejte

18 10 16 k jídlu na spojenou určitou vyváženost s přibýváním pracovních na hmotnosti. úkolů Běžným a příjemných doprovodem činností. depresí Alespoň jsou jedna také tělesné třetina příznaky, aktivit které ve Vašem mohou dni napodobovat by měla být z některou oblasti těch nemoc. příjemných. Mohou se objevit již před nástupem Odeprese O Nevyhýbejte a přetrvávat se společnosti i jejím a zaléčení. pokuste se Mohou předcházet být různého izolaci. Někdy charakteru je třeba a trvání, i přemáhání, velice často ale se samota vyskytují depresi únavnost, jen zhoršuje, nevýkonnost, protože napětí rozšiřuje nebo prostor naopak na slabost sebezkoumání, ve svalech, následné bolesti hlavy, výčitky páteře, a negativní břicha, nespavost, mínění o sobě. výše zmíněná snížená nebo zvýšená chuť k jídlu, hubnutí, Opocení, O Během zácpa, deprese bolesti nečiňte v oblasti důležitá žaludku. rozhodnutí Zhoršuje a se odložte schopnost řešení něco závažných si zapamatovat záležitostí i vybavit z jsou paměti, rozchod objevují s partnerem se závratě, nebo bušení rozvod srdce, manželství, tlaky v hlavě, změna v či krku, opuštění třes končetin, dosavadního poruchy za jako menstruace, městnání, nechuť změna k bydliště, sexuálním finanční aktivitám. investice apod. OO Dodržujte Výše uvedené správnou potíže životosprávu! velice často Jídelníček doprovází se úzkost snažte nebo mít pestrý, strach, jezte který pravidelně se vymyká a běžnému se snažte prožitku chodit těchto pravidelně emocí, které spát každý a vstávat. z nás Dodržujte tu a tam pitný během režim. svého Lidé života v depresi potká. mají Tyto také pocity tendenci v izolované se zanedbávat. formě umožňují organismu přizpůsobit se okolnímu prostředí zejména Otím, O Zcela že jsou zásadně součástí se vyhýbejte základních alkoholu, psychických neboť obranných jeho účinky mechanismů poté, co krátkodobě člověka při zmírní hrozícím napětí, působí zhoršení všech depresivních příznaků. nebezpečí. OO Pokud stále častěji jste kuřák, se však v době, stává, kdy že trpíte se objevují depresí, i ve odložte chvílích, své v rozhodnutí nichž žádné o přerušení reálné nebezpečí návyku. nehrozí. Nezapomeňte hovoříme na potom něj a o vraťte poruchách, se k němu u kterých jakmile je typické, bude Váš že psychický psychické stav příznaky stabilizovaný. jsou doprovázeny Přerušení i tělesnými kouření i příznaky u zdravých (bušením působí srdce, psychickou lapáním nepohodu dechu, a mravenčením Vašem případě v prstech, není tlaky takové v hlavě, zhoršení pocením žádoucí. a řadou I s odstupem dalších). Úzkost času však je tedy doporučujeme nepříjemný v emoční této záležitosti stav, jehož konzultaci nelze s lékařem, přesně definovat. který Vám je může to stav nabídnout plný obav, pomocnou pocitů, jako ruku, by sledovat se něco Váš ohrožujícího stav a případně mělo příčinu stát, předepsat ale člověk pomocné neví, co by látky to mělo (např. vlastně nikotinové být. Postižení náplasti) často zmírňující připodobňují odvykací tuto příznaky. nepohodu Ok Osituaci Nebojte před se zkouškami, emocí. Pláč která patří ale k normálním trvá neúměrně úlevným dlouho. projevům, oproti nestyďte tomu strach se za je něj. psychická Nebojte se na říci, konkrétní máte-li nebezpečí zlost a něco (např. se Vám na psa, nelíbí. pavouka, uzavřený prostor), má konkrétní ob reakce jekt a trvá pouze po dobu jeho existence. Za normálních okolností má svůj nezastupitelný ochranný, Pevně adaptivní věřím, že a pro informační Vás bude význam. tato stručná publikace užitečným pomocníkem a průvodcem Z léčby hlediska depresivní časového poruchy, může úzkost ať už vznikla volně kdykoliv plynout během bez vazby Vašeho na okolnosti, života a pomůže nebo se Vám projevit společně náhle s lékaři v záchvatech, a psychoterapeuty což také slouží tuto jako nemoc diagnostický úspěšně zvládnout. znak. Typicky A nezapomeňte, postižení popisují že se stavy toho daří obav, dosáhnout jako by u se výrazné něco mělo většiny stát, těch, ale kteří nevědí, onemocněli! co by to mělo být, a stav připomíná určitou připravenost na nebezpečí. strach patří k definovaným emočním (emoce = citové hnutí mysli) prožitkům, bývá již reakcí na konkrétní nebezpečí charakterizovanou emoční a fyziologickou reakcí. strach má na rozdíl od úzkosti konkrétní příčinu (specifickou sociální situaci, prostor, výšku, zvířata, nemoc, krev aj.). Úzkostné poruchy by se tedy daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím.

19

20

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými,

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými, ÚVOD Tento text je určen těm, jejichž blízký příbuzný syn, dcera, manžel, manželka či někdo jiný onemocněl závažnou duševní chorobou, patřící do skupiny nemocí, které společně označujeme jako»psychóza«.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ŽENA A PORUCHY NÁLADY

ŽENA A PORUCHY NÁLADY ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN Autor doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci,

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Ledovec 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ledovec 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Normálně studuju P ř í r u č k a p o d p o r o v a n é h o v z d ě l á v á n í p r o ž á k y, s t u d e n t y, j e j i c h b l í z k é a p e d a g o g y Ledovec 2008 Text vznikl v rámci projektu Podporované

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE ÚZKOSTNÉ PORUCHY U ADOLESCENTŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Barbora Janochová Specializace v pedagogice: Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Více

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman Erik Herman Ján Praško Pavel Doubek Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Erik Herman, Ján Praško, Pavel Doubek, Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Nemocnice Na Františku s poliklinikou,

Více

TRÁPÍ VÁS DEPRESE V PERIMENOPAUZE

TRÁPÍ VÁS DEPRESE V PERIMENOPAUZE TRÁPÍ VÁS DEPRESE V PERIMENOPAUZE MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. Příručka pro pacientky Obsah ÚVOD...3 DEFINICE A OTÁZKY... 4 CO JE TO DEPRESE?... 7 DEPRESE U ŽEN... 9 TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ ZMĚNY V PERIMENOPAUZE...

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Depresivita seniorů v domácí péči Bc. Iva Pazourková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Depresivita seniorů v domácí péči Bc. Iva Pazourková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Depresivita seniorů v domácí péči Bc. Iva Pazourková Diplomová práce 2010 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2 Rodičovské kurzy projektu Krušnohorské centrum pro rodinu RC Barborka jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Ústeckého kraje a Statutárního města Mostu. STRES Obsah úvod co

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Úroveň znalostí laické veřejnosti o diagnóze deprese. Lenka Lecianová

Úroveň znalostí laické veřejnosti o diagnóze deprese. Lenka Lecianová Úroveň znalostí laické veřejnosti o diagnóze deprese Lenka Lecianová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení úrovně znalostí laické veřejnosti o depresi. Je rozdělena

Více

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám 7 Úvod Psychické potíže 12 Úzkosti 16 Deprese 17 Psychózy 19 Poruchy příjmu potravy 21 Závislosti na psychoaktivních látkách (drogách) 23 Sebepoškozování Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Studuješ?...a není to úplně jednoduché?

Studuješ?...a není to úplně jednoduché? ...občas si myslíš, že to nemá smysl...vstávání...a před Tebou celý den = depka...úkoly a povinnosti se hromadí neskutečnou rychlostí a Ty nevíš, co s tím...nesoustředíš se...ve třídě se necítíš zrovna

Více

SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA

SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Erik Herman doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Beata Pašková MUDr. Hana Prašková Příručka pro klinickou praxi 1 SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ

Více

Deprese jako problém současné společnosti

Deprese jako problém současné společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Deprese jako problém současné společnosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jana Randýsková Vypracoval:

Více

POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY

POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY Autor práce: Marta Žáková Vedoucí práce: Mgr. Hana Jahnová Brno 2013

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

NA POMOC PEČUJÍCÍM. Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí

NA POMOC PEČUJÍCÍM. Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí NA POMOC PEČUJÍCÍM Příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí VYDALA ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST,

Více