Výroční zpráva za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Výroční zpráva za rok 2011 Právní forma: Organizační složka SNN v ČR Registrace u: MVČR IČ: Bankovní spojení: /0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, Brno Telefon: Fax: oovoo cdska1 Webové stránky: Internetová prezentace:

2 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené ÚVOD Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Vodova 35, Brno je organizační složka SNN v ČR, která poskytuje poradenské, tlumočnické a sociálně aktivizační služby občanům s různým stupněm a druhem sluchového postižení a různými způsoby komunikace. CDS zaměstnává sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (tlumočníky znakového jazyka, tlumočníky znakované češtiny a také tlumočníky zajišťující artikulační tlumočení, aktivizační pracovníky a pedagogické pracovníky). Služby jsou poskytovány ambulantně i terénně. Sociální služby jsou poskytovány všem zájemcům a uživatelům služeb bez jakýchkoliv diskriminačních faktorů jako je rozsah a typ sluchového postižení, věku, pohlaví, členství v organizacích. Zájemce žádá o službu prostřednictvím osobní návštěvy v CDS Brno, nebo prostřednictvím u, faxu, telefonu, textové zprávy poslané z mobilního telefonu, nebo přes videokomunikaci oovoo. CDS pravidelně informuje sluchově postižené osoby o aktuálních změnách v sociální oblasti, pořádá osvětové a kulturní akce - přednášky policie, hasičů a jiné přednášky na návrhy či podněty klientů, návštěvu ZOO pro rodiče s dětmi apod. CDS zajišťuje vzdělávací akce jako jsou výuka práce na PC, výuka anglického jazyka, výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání. Zajišťování a organizace společenských, kulturních, sportovních akcí je konáno ve spolupráci s Brněnským spolkem neslyšících. 2

3 V roce 2011 v CDS pracovali: Simona Šumberová - ředitelka CDS, tlumočnice znakového jazyka, výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání Věra Oračková - zástupkyně ředitelky, tlumočnice znakového jazyka Mgr. Silvie Kasková - sociální a aktivizační pracovnice Mgr. Monika Lišková - sociální pracovnice a tlumočnice znakového jazyka Mgr. Karolína Kolačná - tlumočnice znakového jazyka Mgr. Marta Kounková pracovnice pro výuku práce na PC Mgr. Marta Zatloukalová externí tlumočnice znakového jazyka Věra Provazníková - tlumočnice znakového jazyka Marie Kocourková administrativní pracovnice a externí účetní Mgr. et Mgr. Viera Boumová externí lektor kurzu AJ Poslání CDS Naším posláním je podporovat samostatnost osob se sluchovým postižením, které se nacházejí na území Brna a okolí, a pomáhat jim zapojovat se do slyšící společnosti. Poskytováním tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb zprostředkováváme těmto osobám informace, na jejichž základě se mohou samostatně rozhodovat, vyjadřovat vlastní přání a potřeby a orientovat se ve světě kolem sebe. Cílová skupina - cílovou skupinu tvoří osoby se sluchovým postižením, tj.: neslyšící nedoslýchaví ohluchlí uživatelé kochleárních implantátů osoby trpící ušním šelestem osoby s lehčí formou kombinovaného postižení (těžší pouze dle možností CDS po domluvě s poradenskými pracovníky) 3

4 Věková skupina: od 3 let a dále bez omezení věku u tlumočnické služby, bez omezení věku v sociálně aktivizační službě pro seniory a osoby se sluchovým postižením. Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením z Brna a okolí, které mají obtíže v komunikaci se slyšící společností, nebo také nedostatek informací pro řešení svých záležitostí a problémů, případně se nacházejí ve složité sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Služby jsou jim poskytovány bez rozdílu pohlaví, národní příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace. Do cílové skupiny spadají osoby používající jako komunikační prostředek: znakový jazyk znakovanou češtinu mluvenou formu českého jazyka (artikulace) psanou formu českého jazyka odezírání prstovou abecedu V případě používání jiného komunikačního kódu, který pracovníci CDS neovládají, jsou zájemci o službu odkázáni na jiné návazné sociální služby. Zpráva o činnosti tlumočnických služeb v roce 2011 Služba obsahuje: Cíl tlumočnických služeb Předání jasných a srozumitelných informací v komunikačním kódu osob se sluchovým postižením a tím snižování komunikační a informační bariéry. Zprostředkování kultury neslyšících slyšící společnosti a současně zprostředkování kultury slyšící společnosti neslyšícím. Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících a tím snížení míry jejich sociálního vyloučení a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - tlumočení do českého znakového jazyka, znakované češtiny, artikulační tlumočení, přepis českého jazyka obstarávají tlumočníci určitého komunikačního kódu b) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a poradenství poskytují sociální pracovníci při řešení krizových situací klientů 4

5 Popis personálního zabezpečení tlumočnické služby klientům: ředitelka CDS, tlumočník (1 osoba HPP) zástupkyně ředitelky, tlumočník (1 osoba HPP) sociální pracovníci (1 osoba HPP) pracovníci v soc. službách tlumočníci (3 osoby, HPP, 3 osoby DPP) administrativní pracovník (1 osoba) pracovníci pro úklid a údržbu (2 osoby) V roce 2011 bylo zprostředkováno celkem služeb 649 klientům: v ambulantní službě: 1606 kontaktů do 15 minut 450 kontaktů do 30 minut 360 kontaktů do 60 minut 69 kontaktů nad 60 minut 41 kontaktů do 120 minut 55 kontaktů nad 120 minut v terénní službě: 154 kontaktů do 15 minut 117 kontaktů do 30 minut 124 kontaktů do 60 minut 43 kontaktů nad 60 minut 38 kontaktů do 120 minut 54 kontaktů nad 120 minut

6 Aktivity v rámci sociálních služeb Dětský karneval V sobotu 15. ledna 2011 BSN a CDS pořádali dětský karneval. Velký sál CDS zaplnily pohádkové postavy od princezen, kašpárků, čarodějů přes želvy, kočičky a nechyběli ani kovbojové. Všechny masky byly krásné. Dětského karnevalu se zúčastnilo více než třicet dětí, na které čekalo mnoho zábavy a her. Děti se aktivně zapojovaly do programu - stavěly ze stavebnice, vymalovávaly a vystřihovávaly karnevalové masky, soutěžily v hodu kroužku na cíl a nakonec soutěžily o nekrásnější karnevalovou masku. Oceňovala se hlavně snaha. A tak i ti, kterým se daný úkol nepovedl, nebo nevyhráli, byly po zásluze odměněni. Děti si odnesly mnoho krásných vzpomínek a zážitků. Všichni se těšíme až za rok budeme moct opět přivítat děti a jejich rodiče a velký sál CDS zaplní dětský smích, rozzářené oči a krásné masky. S akci pomáhali sociální pracovníci a komunikaci zajišťovali tlumočníci znakového jazyka. Oční optika Dne 19. ledna 2011 se v 16 hodin v CDS konala přednáška. Přednášel jediný neslyšící oční optik v ČR - Petr Novotný. Na programu bylo: historie brýlí výhody a nevýhody brýlových čoček brýlové materiály kontaktní čočky optické přístroje lékařské přístroje oční vady 6

7 Masopust Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. V sobotu 12. února 2011 se v CDS konal masopust pro děti, které si přinesly si masky, pěkně si hrály, dostaly různé omalovánky, které podle fantazie vymalovaly, hrály různé hry, soutěžily. Děti byly moc šikovné a všem se masopustní odpoledne moc líbilo. S akci pomáhali sociální pracovníci a komunikaci zajišťovali tlumočníci znakového jazyka. 7

8 Kosmetika Dne 2. března 2011 se v CDS konala přednáška s ukázkou kosmetiky Artistry a Beautycycle, kterou představily kosmetické poradkyně paní Lucie Štefková a paní Libuše Kastnerová. Klienti CDS byli informování o historii a současnosti péče o pleť, funkci pokožky, kosmetice a líčení. Kosmetické poradkyně určily klientům, kteří měli zájem, typ pleti a doporučily vhodnou péči. Na závěr přednášky proběhla diskuze s dotazy klientů. Touto cestou ještě jednou děkujeme paní Štefkové a paní Kastnerové za zajímavou a poučnou přednášku. Přednášku tlumočila do znakového jazyka pracovnice CDS Věra Oračková. O změnách zákona v sociální oblasti Dne 9. března 2011 se v CDS konala přednáška o změnách zákona v sociální oblasti, která byla tlumočena do ČZJ a promítána v písemné podobě. Hlavním tématem byla MPSV připravovaná změna zákona v sociální oblasti, které omezí pracovní, společenské i osobní aktivity osob se sluchovým postižením. Protestní shromáždění proti těmto zákonům se uskutečnilo v úterý 22. března 2011 ve 12:00 hodin před budovou MPSV. Tlumočení do ČZJ bylo zajištěno. Pokud se změnami zákona nesouhlasil, přišel podepsat petici pro zachování průkazek TP, ZTP a ZTP/P. Přednáška o sčítání lidu 9. března 2011 Dne 9. března 2011 proběhla v CDS přednáška o sčítání lidu, která byla tlumočena do ČZJ a promítána v písemné podobě. Proč se lid sčítá? Sčítání lidu je každých 10 let. Cílem bylo zjistit, kolik osob žije v ČR, jak a kde žijí a na jaké úrovni. Formuláře klienti vyplnili černou, nebo modrou propiskou. Vybrané odpovědi se označili křížkem. Pracovníci CDS informovali klienty o tom, jak poznat komisaře a pomohli s vyplněním formulářů. Na přednášce bylo vysvětleno, že komisař musí mít průkaz sčítacího komisaře, občanský průkaz a přes rameno modrou tašku s žlutým logem České pošty. Vyplněné formuláře se odevzdávali do 14. dubna 2011 komisaři, zasílali poštou v obálce, nebo odevzdali na poště nebo poslali přes internet. Pracovníci CDS byli k dispozici klientům s jakoukoliv pomoci. 8

9 Kurz trénování paměti Dne 16. března 2011 se v CDS uskutečnil kurz cvičení mozku v rámci týdne trénování paměti. Přednášející Mgr. Miroslava Dohnalová vysvětlila, že stejně jako o naše tělo je nutné dbát i o náš mozek. Ve starším věku nemusíme mít problémy s pamětí, pokud má náš mozek dobrý trénink. Přednáška byla tlumočená do znakového jazyka a pro osoby nedoslýchavé byla připravená prezentace v psané češtině. CDS - Demonstrace v Brně V úterý 22. března 2011 se v Brně konala demonstrace proti vládním návrhům. Vláda chystala sociální reformy, které by měly přímý dopad na zdravotně postižené. Proto se Národní rada zdravotně postižených (NRZP) rozhodla svolat demonstraci. Zdravotně postižení demonstrovali u MPSV v Praze a na Náměstí Svobody v Brně. Tímto vyjádřili svůj odmítavý postoj proti sociálním reformám navrhovaných vládou. V Praze se demonstrace zúčastnilo kolem lidí. Sjela se sem početná skupina Neslyšících z celé České republiky. Jako symbol protestu a zviditelnění měli na rukách bílé rukavice. V Praze zajistili tlumočení do znakového jazyka 4 tlumočníci ZJ. V Brně se sešlo kolem 200 zdravotně postižených, z toho zhruba 40 Neslyšících. Před publikem za přítomné Neslyšící vystoupila Petra Vaňurová, která vyjádřila odmítavé stanovisko proti navrhovaným reformám. Do českého jazyka jí tlumočila ředitelka CDS Simona Šumberová. Na demonstraci reagoval ministr Drábek, který prohlásil, že garantuje zachování mimořádných výhod a že nedopustí zhoršení přístupu státu ke zdravotně postiženým. Malovaná mozaika Dne 30. března 2011 jsme v kroužku ručních pracích malovali mozaiku pomocí voskovek a vodových barev. Nejdříve jsme voskovkou nakreslili obrys mozaiky. Poté svislé čáry, které mohou být i zakřivené. Stejně jsme malovali vodorovné čáry. Připravenou mozaiku jsme vybarvili pomocí vodových barev. Jednotlivá políčka mozaiky jsme vybarvili různými barvami či různými odstíny jedné barvy. Mozaiky se vydařily a všem klientům kroužku ručních prací děkujeme, CDS. Kroužek vedla aktivizační pracovnice Mgr. Silvie Kasková a tlumočila Mgr. Karolína Koláčná. 9

10 Přednáška - Pivní kvíz a Francie Dne připravila studentka PdF MU, Veronika Grygarová, soutěže a hry na téma - pivní kvíz. Které se skládal z 20 docela těžkých otázek. Klienti přiřazovali k pivu správný slogan a etiketu. Za cenu dostali klienti malý dárek. Druhou prezentaci, cestování, přednášela sluchově postižená studentka PdF MU, Milena Hálová, do znakového jazyka. Představila známé i méně známé obrázky z Francie. Čarodějnický slet Po roce den 30. dubna jsme se opět sešli na Čarodějnickém sletu a vítání jara, kterou tradičně pořádal BSN ve spolupráci s CDS. Počasí přálo, proto jsme celé odpoledne trávili převážně na zahradě, kde nám bylo příjemně. Akce se vydařila. Pro děti byly nachystány soutěžní disciplíny, za které po splnění dostaly sladkosti. Děti si společně hrály, malovaly. Někteří se zezačátku čaroděje a čarodějnic báli, ale nakonec strach za pomoci rodičů překonali a večer se dětem nechtělo ani odcházet domů. Rodiče trávili čas ve společnosti přátel, zábava byla v plném proudu. 10

11 Svátek matek Dne 14. května 2011 pořádalo BSN ve spolupráci s CDS Svátek matek den, kdy bychom si měli připomenout, že ta nejsilnější a nejstálejší je mateřská láska. Nezapomínejme na probdělé noci, kdy maminka stála u naší postýlky a kontrolovala, zda je všechno v pořádku... Za to všechno si maminky zaslouží poděkovat! Vyjadřovat city bychom ale neměli pouze na Svátek matek, ale při každé vhodné příležitosti. Pracovnice CDS na tento den připravily filmový kvíz, ve kterém klienti vybírali správný název pohádek. Na závěr předsedkyně BSN, Zdeňka Winklerová, předala všem přítomným matkám a ženám blahopřání a sladké poděkování. Žonglování V pondělí 23. května 2011 si pro nás připravila odpolední program studentka PdF MU, Veronika Grigarová. Nachystala si činnost, kterou velice zaujala, a to žonglování. Nejprve se všichni rozcvičili, poté začali zlehka házet míčky. Následovala skupinová činnost, kdy všichni stáli v kroužku a míček si házeli z levé ruky do pravé a potom sousedovi. Studentka s touto aktivitou sklidila veliký úspěch, všichni se zúčastnili a dobře se bavili. 11

12 Finanční inteligence Na středu 25. května 2011 si pro nás připravil přednášku Ing. Aleš Kastner a Mgr. Lucie Štefková o finanční inteligenci. Co jsme se dozvěděli? Přednášející nám předali své znalosti z oblasti financí, jak si v dnešní době vydělat peníze a jak s nimi dále zacházet. Vysvětlili jsme si pojmy jako podnikatelská příležitost, investiční příležitost nebo rozdíl v aktivech a pasivech. Informací bylo dost, ale nebyly zdaleka všechny, proto se těšíme na pokračování v tomto tématu. Přednášku tlumočila do ČZJ Věra Provazníková. Noc snů v ZOO Brno V pátek 3. června 2011 jsme opět po roce navštívili brněnskou ZOO a její Noc snů. K přesunu do horní části ZOO, kde se odehrávala většina programu, jsme mohli využít Vláčku pro přepravu osob. Program byl velice pestrý a děti s rodiči se mohli podívat na ukázku psovodů Městské policie Brno nebo ukázku práce Mladých hasičů SDH Útěchov. Z dalšího programu se dětem líbilo malování na obličej, jízda na koních, krmení zvířátek či výtvarná dílna. Na pódiu U Velblouda děti zhlédly pohádku Pro 3 prasátka. Akci zorganizovalo CDS a dostalo od ZOO vstupenky zdarma. Členská schůze BSN a CDS Dne 15. června 2011 jsme se sešli ve velkém sále CDS, kde předsedkyně BSN, Zdeňka Winklerová, zahájila Členskou schůzi 1. pololetí. Všechny srdečně přivítala a věnovala se připravenému programu. Zdeňka Winklerová zhodnotila stav členů BSN. Následovaly akce, které v letošním roce již proběhly (např. Karneval pro děti, Masopust, Karty Putovní pohár, turnaj v šipkách, Čarodějnický slet a vítání jara, Svátek matek). Připomněli jsme si výročí 30 let turistiky BSN. Poté paní Winklerová předala slovo ředitelce CDS, Simoně Šumberové, která zrekapitulovala uplynulé období. Sdělila, jaké jsou příjmy a výdaje CDS, upozornila klienty na dodržování bezpečnosti v prostorách CDS. Důležitá informace se týkala změny otevírací doby během července (zkrácený provoz) a také plánů do budoucna (nákup technického vybavení, možnost kurzu PC pro seniory, pondělní setkávání). Na závěr paní Winklerová upozornila na akce, které nás čekají a spolu s ředitelkou CDS poděkovali členům BSN, klientům CDS a všem, kteří pomáhají při realizaci akcí. 12

13 Červnová noc a Den dětí Po roce se společně dne 25. června 2011 sešli rodiče, prarodiče s dětmi a vnoučaty při příležitosti uspořádání Červnové noci a Dne dětí. Přišlo hodně dětí. Na zahradě bylo pěkně veselo, počasí se vydařilo a děti se dosyta vyřádily na připravených překážkových dráhách, které nachystal pan Klofáč. Děti si mohly vyzkoušet cricket, mířit na cíl, prolézat tunelem či vyzkoušet svoji zdatnost v přenášení vody do určené nádobky. Po zvládnutí všech disciplín na děti čekala sladká odměna. Rodiče si mohli v klidu povídat s přáteli. Když měly děti disciplíny splněné i několikrát zopakované, mohly si společně malovat, hrát si na pískovišti. Připravené bylo i občerstvení. Odpoledne bylo příjemné a mnohým dětem se nechtělo odcházet domů. Pomoc s akcí zajišťovali pracovnici CDS ve spolupráci s praktikanty. CDS - Prezentace přijímání darů v CDS Ve středu 31. srpna 2011 seznámila ředitelka CDS, Simona Šemberová, klienty s pravidly pro přijímání darů. Vše vysvětlila přímo ve znakovém jazyce a zodpověděla dotazy přítomným klientům a návštěvníkům CDS. MDN - Mezinárodní den neslyšících U příležitosti MDN pořádali CDS a BSN ve vzájemné spolupráci celodenní akci pro všechny neslyšící dospělé a děti. Dopoledne probíhaly soutěže v kuželkách a šipkách. Díky nádhernému teplému počasí byl uskutečněn program pro děti na zahradě. Zároveň jsme pozvali seniory do zahrady na sluníčko, aby se podívali na soutěžící děti. Děti soutěžily např. v hodu s balónkem na plechovky, skákaly v pytlích. Největší zábavou byl pro děti šerm s měkkým mečem. Nejprve si děti z připravených látek vystřihly šermířské kukly, a pak se jen bavily a dováděly až do večera Pro dospělé byla připravená soutěž v pětiboji šipky, kuželky, stolní fotbal, ping-pong vyvrcholením soutěže byl hod dřevěným polenem do dálky. Akce se vydařila, všichni byli spokojení. 13

14 Finanční inteligence Na středu 5. října 2011 si pro nás připravil přednášku Ing. Aleš Kastner s tématem Jak zacházet s penězi. Co jsme se dozvěděli? Přednášející nám předali své znalosti z oblasti financí, jak si v dnešní době vydělat peníze a jak s nimi dále zacházet. Vysvětlili jsme si pojmy jako podnikatelská příležitost, investiční příležitost nebo rozdíl v aktivech a pasivech. Přednášku tlumočila do ČZJ Mgr. Marta Zatloukalová. Halloween V sobotu 29. října 2011 jsme příjemně strávili celé odpoledne i podvečer. Velký sál zaplnil smích dětí, dospělí se také bavili. Na Halloween přišlo 13 dětí v krásných kostýmech, pro které měl pan Klofáč přichystané soutěžní disciplíny, při kterých se všichni dobře bavili. Zprvu se některé děti ostýchaly, ale netrvalo to dlouho a zapojily se mezi ostatní. Za splněné disciplíny dostaly děti sladkou odměnu nebo dárek. Holky i kluci si vyzkoušeli orientaci v prostoru se zavázanými oči, střelbu míčkem na branku, hod míčkem, nechyběla soutěž v malování.celý den se pěkně vydařil. 14

15 Přednáška - lidské povahové typy Ve středu 2. listopadu 2011 se ve velkém sále CDS konala poslední z celkem čtyř přednášek rodiny Kastnerových. První přenáška byla o kosmetice a kosmetických výrobcích, které prezentovala pí Štefková. Druhá a třetí přednáška se týkala tématu finanční inteligence - jak se o sebe a svoji rodinu postarat, které přednášel pan Ing. Aleš Kastner. Na poslední přednášce nás pí Libuše Kastnerová seznámila s lidskými povahovými typy. Touto cestou ještě děkujeme manželům Kastnerovým a pí Štefkové za jejich čas a ochotu informovat klienty CDS o zajímavých a poučných tématech. Nouzové a havarijní situace Ve středu 30. listopadu 2011 se ve velkém sále CDS konala přednáška na téma Nouzové a havarijní situace, které vyvolávají ohrožení pracovníků CDS, uživatelů služeb a návštěvníků CDS. Jedná se např. o požár, výpadek elektrické energie, výpadek dodávky vody, havárie vody, násilné vniknutí cizí osoby do objektu, krádež majetku organizace, obecné ohrožení výhružka, podezřelá zásilka, pracovní úraz zaměstnance, agresivita uživatele služby vůči pracovníkům CDS, mezi uživateli služeb navzájem, závažný úraz uživatele služeb a náhlé zhoršení zdravotního stavu uživatele služeb v budově CDS. Při jakékoliv nouzové situaci je důležité informovat nejprve pracovníky v kanceláři CDS! Tísňové linky pro neslyšící (SMS) Městská policie Brno a blízké okolí Policie ČR, platí pro celé území ČR přivolání první pomoci záchranná služba, policie, hasiči - platí pro celé území ČR SMS musí obsahovat jméno a příjmení, adresu, krátký popis události a zranění. 15

16 XXI. Mezinárodní festival Pantomimy Brno V sobotu dne 19. listopadu 2011 po představení finální přehlídky Mezinárodního Festivalu Pantomimy Neslyšících v divadle Bolka Polívky se herci pantomimy, kolektiv CDS a z Prahy, p. Jaroslav Paur, Mgr. Prokopiusová Šárka, tlumočníci ZJ a ostatní, se sešli do Centra denních služeb na Vodové 35 v Brně.V CDS si neslyšící cizinci navzájem ukázali spoustu různých triků a ochutnali švédské stoly. Všem jídlo moc chutnalo a byli velmi spokojení. Mikuláš V sobotu 10. prosince 2011 si klienti a návštěvnici užili v prostorách CDS příjemné odpoledne. Akci Mikuláš upořádalo BSN za pomoci CDS. Přišly děti v doprovodu rodičů na mikulášskou nadílku. Nechyběli ani naši senioři, kteří se sešli na společné posezení. Všichni společně očekávali příchod Mikuláše, čertů i anděla. Některé děti byly statečné, jiné se bály, ale všechny dostaly sladkou nadílku za vánoční básničku a slib, že se do příštího roku polepší. Básničky do českého znakového jazyka tlumočil šikovný anděl. Za rok tedy na viděnou! Členská schůze Na členské schůzi dne 14. prosince 2012 vystoupila předsedkyně BSN, Zdeňka Winklerová, s informacemi o přípravě na volby nového předsedy/kyně BSN. Sdělila přehled akci druhého pololetí roku 2011 a ukázala přehled financí BSN. Poté se konali vlastní volby, na kterých byla opět zvolená paní Zdeňka Winklerová jako předsedkyně BSN. Poté se svým projevem vystoupila ředitelka CDS, Simona Šemberová, která seznámila přítomné neslyšící klienty a návštěvníky s činnosti CDS v roce 2011 a plánem na rok Poděkovala předsedkyni BSN za vynikající práci a poděkovala i klientům a návštěvníkům za využívání služeb CDS a i pracovníkům CDS za výbornou práci a popřála všem všechno nejlepší a hodně zdraví do nového roku

17 Závěr Po celé období roku 2011 probíhaly tlumočnické a poradenské služby pro sluchově postižené osoby. Nejvíce klientů, kteří potřebovali tlumočení byli osoby neslyšící, kteří používají český znakový jazyk, přicházeli ale i klienti nedoslýchaví. Nejmenší skupinu osob se sluchovým postižením tvořili osoby později ohluchlé. Pracovníci CDS - sociální pracovníci a tlumočníci poskytovali kvalitní tlumočnické a poradenské služby, jak bylo zjištěno ze strany klientů formou dotazníků SQSS. V roce 2011 jsme sociální služby poskytli 649 klientům. Poskytování tlumočnických a poradenských služeb probíhalo za vzájemné spolupráce sociálních pracovníků a tlumočníků. Přibývají stále klienti, kteří mají problém najít vhodné pracovní uplatnění. Mezi našimi klienty byli i takoví, kteří se na CDS obrátili s problematikou bydlení. Dále klienti žádali nejvíce tlumočnické služby u lékařů a na úřadech. Přicházeli také klienti, kteří potřebovali radu a následně pomoc při řešení finančních problémů. Tlumočníci tlumočili také z listu (překlad smluv, lékařské zprávy, letáčků, informací z tisku, internetu apod.), SMS zprávy z mobilu, tlumočili za pomocí videokomunikace. Sociální pracovníci byli k dispozici pro pomoc při řešení problémů svých klientů. Fungování CDS vyžaduje a vyžadovalo velké nasazení všech zaměstnanců. Pracovníci CDS se zúčastnili seminářů, porad a supervizí a tím zvyšovali kvalitu poskytované tlumočnické služby. Z důvodu snahy o poskytnutí co nejkvalitnějších služeb jsou zaměstnanci často přetíženi, a by bylo potřebné zvýšit počet zaměstnanců a tím i efektivitu práce. CDS také potřebuje více tlumočníků, kteří jsou schopni tlumočit jak starším, tak i mladším neslyšícím osobám, neboť jsou mezi nimi jak rozdíly generační, tak i ve způsobu používání znakového jazyka. Tato potřeba byla uvedena v žádosti o dotaci na MPSV, MMB a Krajský úřad na další rok. 17

18 Zpráva o činnosti sociálně aktivizačních služeb v r Cíl sociálně aktivizačních služeb: Udržení a posílení schopností a dovedností osob se sluchovým postižením a podpora jejich samostatnosti a soběstačnosti. Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících a tím vytvářet pocit kolektivní sounáležitosti a důvěry. Zprostředkování informací, které pomáhají osobám se sluchovým postižením v orientaci v okolním prostředí. Základní poskytované činnosti a) sociálně terapeutické činnosti (kroužky vaření a ručních prací) b) zprostředkování kontaktu se společenským. prostředím ( přednášky - osvětové, zdravotní, kurzy AJ, PC,ČZJ, ZČ a odezírání) c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zajišťovali sociální pracovníci) Popis personálního zabezpečení sociálně aktivizační služby klientům: 1 pracovník pro ZVNČ kurzy znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání (DPP) 1pracovník ZVNČ výuka práce na PC (DPP) pedagogický pracovník - výuka AJ (OSVČ) sociální pracovník a pracovník ZVNČ (1 osoba HPP) kroužky ručních prací a kroužky vaření 18

19 V roce 2011 bylo zprostředkováno celkem 881 služeb 623 klientům: v ambulantní službě: v terénní službě: 484 kontakty do 15 minut 132 kontaktů do 30 minut 125 kontaktů do 60 minut 68 kontaktů do 90 minut 6 kontaktů do 15 minut 0 kontaktů do 30 minut 0 kontaktů do 60 minut 0 kontaktů do 90 minut 30 kontaktů do 120 minut 0 kontaktů do 120 minut 35 kontaktů nad 120 minut 1 kontakt nad 120 minut Činnosti sociálně aktivizačních služeb Kroužky vaření a ručních prací V rámci sociálně teraupetické činnosti probíhal pro klienty se sluchovým postižením v prostorách velké kuchyně 1 x měsíčně kroužek vaření a v prostorách velkého sálu kroužek ručních prací. Pracovnice pro vedení tohoto kroužku vždy před zahájením vaření či ručních prací seznámila klienty s postupem přípravy jídla/činnosti a povyprávěla o přínosu konkrétního jídla na zdraví. Na závěr zhodnotila přínos kroužků a pochválila klienty za povedená jídla či krásné výtvory, které ručně vyrobili. Klienti si buď donesli recepty sami, v případě, že nikdo neměl žádný návrh na přípravu konkrétního jídla, vybíral recept pracovník kroužku. Kroužky vedly ke zlepšení a udržení motoriky a k zapojení pomocí činnosti mezi své vrstevníky se stejným nebo podobným sluchovým postižením. Kroužek vaření Skupinový kroužek vaření probíhal 1x měsíčně. V kuchyni klienti připravovali např. pomazánky, těstoviny, saláty, muffiny, apod. 19

20 Kroužek ručních prací Po celý rok 2011 probíhal skupinový kroužek ručních prací, který byl poskytován ve velkém sále. Probíhal 1x měsíčně a doba trvání kroužku byla dle zájmu a únavy klientů. Klienti se podílely na této činnosti např. mikulášské tvoření, patchwork, poznávání hradů a zámků ČR, poznávání osobností ČR, koláž z fotografií, velikonoční kuřátko na špejli, cvičení na postřeh, procvičení paměti, hledání rozdílů apod. Kurz práce na PC Kurz práce na PC je určen pro začátečníky i pokročilé. Probíhal pouze individuální kurz, neboť klienti měli různé požadavky na téma výuky a používali odlišný komunikační kód. Z tohoto důvodu pracovník vždy přizpůsobuje výuku tempu osobám se sluchovým postižením. Kurz byl poskytován v počítačové místnosti vybavené stolními počítači a další příslušnou technikou. Na žádost zájemce o kurz byla umožněna výuka doma, pokud klient měl nainstalován jiný počítačový program, než který je používán v CDS. Klient měl možnost požádat o výuku těch témat, které se potřeboval naučit. Doba a délka výuky závisela na dohodě mezi uživatelem služby a pracovníkem. Pracovník s klientem vždy komunikoval v komunikačním kódu klienta (český znakový jazyk, znakovaná čestina, artikulace a odezírání). Kurzu práce na PC se v r účastnilo celkem 8 klientů. Kurz anglického jazyka V roce 2011 byly vytvořeny 4 skupiny osob s těžkým sluchovým postižením - začátečníci (2 skupiny), mírně pokročilí a pokročilí. V malých skupinkách byly maximálně 3 osoby. Pedagogický pracovník používal komunikační kód klientů a přizpůsoboval tempo výuky osobám se sluchovým postižením. Kurz byl poskytován v místnosti malého, nebo velkého sálu, popřípadě jiné vhodné 20

21 místnosti po domluvě s klienty a s ředitelkou CDS. Celkový počet klientů, kteří se zapojili do kurzu AJ, byl 7 osob. Individuální kurz práce na PC a kurz AJ klientům umožnili rozšířit své vzdělání a napomohli tak ke zvýšení sebevědomí a tím i lepší možnosti klientů uplatnit se na trhu práce. Kurz českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání V rámci vzdělávacích akcí probíhala výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání. Nácvik odezírání klientům umožnil lépe komunikovat a porozumět slyšící společnosti. Osvojení českého znakového jazyka, nebo znakované češtiny vedlo k získání či rozšíření zásoby znaků a tím k lepší komunikaci v komunitě osob se sluchovým postižením používající jako komunikační prostředek znakový jazyk. Kurz byl veden individuálně, neboť každý klient měl odlišné potřeby a přání. Celkový počet klientů kurzu českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání byly 4 osoby. Prezentace - pondělní setkávání v roce 2011 Ředitelka CDS, Simona Šumberová, prezentovala novinku - kromě tradičního setkávání ve středu - je klientům umožněno setkávání i v pondělí od 14 do 18 hodin. CDS tím vyšlo vstříc klientům, kteří o toto setkávání projevili zájem. postižením českého Kurz trénování a organizace paměti - skupinový Cílem tohoto skupinového kurzu bylo u seniorů a osob se sluchovým postižením za pomocí mentálního tréninku (tzv. mozkový jogging) zlepšovat duševní funkce, budovat rezervní kapacity paměti, aktivizovat mozkovou kapacitu tak, aby se paměť stala pružnější a výkonnější. Kurz rozvíjel kreativní a asociační myšlení, fantazii. Senioři a osoby se sluchovým postižením se různými formami naučili uchopovat informace, získávali schopnosti zapamatování si naučeného a urychlili si proces učení. Výstupem kurzu bylo zlepšení paměti a tím minimalizace výpadků paměti a prevence výskytu demence. Pro osoby se sluchovým byl přítomen tlumočník, který obsah kurzu přetlumočil do znakového jazyka popř. jiných komunikačních kódů. Osoby nedoslýchavé měly k dispozici projekci v psané podobě. V kurzu přednášela lektorka Mgr. Miroslava Dohnalová z organizace Donasy, která přizpůsobovala vyučovaná témata schopnostem a potřebám cílové skupiny, tj. osobám se sluchovým postižením, které používají jiný komunikační kód (např. český znakový jazyk, znakovanou češtinu a odezírání) než většinová společnost. Přednášku doplňovala projekcí s obrázky, pro klienty měla lektorka připravené kartičky s obrázky či nadpisy. Kurz trénování a organizace paměti, který probíhal od února r do listopadu r byl přínosem nejen pro klienty, ale i pro 21

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2010 Českomoravská jednota Zleva sedí Mgr. Ota Panský předseda Oblastní unie Olomouc (OUN) jana KadlČková předsedkyně Spolku Břeclav (SNB) svatopluk Žamboch předseda Českomoravské jednoty (ČMJN) a Unie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.

Výroční zpráva. Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s. Pobočky v Šumperku Pobočky v Ostravě OBSAH: Str. 06 Úvodní slovo Str. 07 O nás Str. 10 Poskytujeme sociální služby Str. 10 Nízkoprahové

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2011 Českomoravská jednota neslyšících Zleva stojí: FRANTIŠKA NOVÁKOVÁ tlumočnice Jihlavské unie neslyšících LEOŠ PRUŠVIC pracovník v sociálních službách Unie neslyšících Brno DUŠAN ŠPRLA místopředseda

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

ROLNIČKA. Zpravodaj pro rodiče. Společnost pro ranou péči. září 2011

ROLNIČKA. Zpravodaj pro rodiče. Společnost pro ranou péči. září 2011 ROLNIČKA Zpravodaj pro rodiče 76 č. září 2011 Společnost pro ranou péči Vydala Společnost pro ranou péči Klimentská 2/1203, 110 00 Praha 1 e-mail: centrum@ranapece.cz banka: ČSOB a.s. Praha 1, č.ú.:126905243/0300

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3 Výroční zpráva 2013 OBSAH Slovo ředitele 3 Přehled projektů 4 O Pontonu 5 Důležité momenty roku 2013 6 Organizační schéma 7 Bedna 8 COM.PASS 13 Jsem Ready! 18 Klubíčko 23 Pixla 28 Bednění 34 Pixlování

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 212 214 216 213 215 www.skp-centrum.cz Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Organizační struktura společnosti Poskytované služby Co se v roce 214

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více