Výroční zpráva za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Výroční zpráva za rok 2011 Právní forma: Organizační složka SNN v ČR Registrace u: MVČR IČ: Bankovní spojení: /0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, Brno Telefon: Fax: oovoo cdska1 Webové stránky: Internetová prezentace:

2 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené ÚVOD Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS) Vodova 35, Brno je organizační složka SNN v ČR, která poskytuje poradenské, tlumočnické a sociálně aktivizační služby občanům s různým stupněm a druhem sluchového postižení a různými způsoby komunikace. CDS zaměstnává sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (tlumočníky znakového jazyka, tlumočníky znakované češtiny a také tlumočníky zajišťující artikulační tlumočení, aktivizační pracovníky a pedagogické pracovníky). Služby jsou poskytovány ambulantně i terénně. Sociální služby jsou poskytovány všem zájemcům a uživatelům služeb bez jakýchkoliv diskriminačních faktorů jako je rozsah a typ sluchového postižení, věku, pohlaví, členství v organizacích. Zájemce žádá o službu prostřednictvím osobní návštěvy v CDS Brno, nebo prostřednictvím u, faxu, telefonu, textové zprávy poslané z mobilního telefonu, nebo přes videokomunikaci oovoo. CDS pravidelně informuje sluchově postižené osoby o aktuálních změnách v sociální oblasti, pořádá osvětové a kulturní akce - přednášky policie, hasičů a jiné přednášky na návrhy či podněty klientů, návštěvu ZOO pro rodiče s dětmi apod. CDS zajišťuje vzdělávací akce jako jsou výuka práce na PC, výuka anglického jazyka, výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání. Zajišťování a organizace společenských, kulturních, sportovních akcí je konáno ve spolupráci s Brněnským spolkem neslyšících. 2

3 V roce 2011 v CDS pracovali: Simona Šumberová - ředitelka CDS, tlumočnice znakového jazyka, výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání Věra Oračková - zástupkyně ředitelky, tlumočnice znakového jazyka Mgr. Silvie Kasková - sociální a aktivizační pracovnice Mgr. Monika Lišková - sociální pracovnice a tlumočnice znakového jazyka Mgr. Karolína Kolačná - tlumočnice znakového jazyka Mgr. Marta Kounková pracovnice pro výuku práce na PC Mgr. Marta Zatloukalová externí tlumočnice znakového jazyka Věra Provazníková - tlumočnice znakového jazyka Marie Kocourková administrativní pracovnice a externí účetní Mgr. et Mgr. Viera Boumová externí lektor kurzu AJ Poslání CDS Naším posláním je podporovat samostatnost osob se sluchovým postižením, které se nacházejí na území Brna a okolí, a pomáhat jim zapojovat se do slyšící společnosti. Poskytováním tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb zprostředkováváme těmto osobám informace, na jejichž základě se mohou samostatně rozhodovat, vyjadřovat vlastní přání a potřeby a orientovat se ve světě kolem sebe. Cílová skupina - cílovou skupinu tvoří osoby se sluchovým postižením, tj.: neslyšící nedoslýchaví ohluchlí uživatelé kochleárních implantátů osoby trpící ušním šelestem osoby s lehčí formou kombinovaného postižení (těžší pouze dle možností CDS po domluvě s poradenskými pracovníky) 3

4 Věková skupina: od 3 let a dále bez omezení věku u tlumočnické služby, bez omezení věku v sociálně aktivizační službě pro seniory a osoby se sluchovým postižením. Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením z Brna a okolí, které mají obtíže v komunikaci se slyšící společností, nebo také nedostatek informací pro řešení svých záležitostí a problémů, případně se nacházejí ve složité sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Služby jsou jim poskytovány bez rozdílu pohlaví, národní příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace. Do cílové skupiny spadají osoby používající jako komunikační prostředek: znakový jazyk znakovanou češtinu mluvenou formu českého jazyka (artikulace) psanou formu českého jazyka odezírání prstovou abecedu V případě používání jiného komunikačního kódu, který pracovníci CDS neovládají, jsou zájemci o službu odkázáni na jiné návazné sociální služby. Zpráva o činnosti tlumočnických služeb v roce 2011 Služba obsahuje: Cíl tlumočnických služeb Předání jasných a srozumitelných informací v komunikačním kódu osob se sluchovým postižením a tím snižování komunikační a informační bariéry. Zprostředkování kultury neslyšících slyšící společnosti a současně zprostředkování kultury slyšící společnosti neslyšícím. Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících a tím snížení míry jejich sociálního vyloučení a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - tlumočení do českého znakového jazyka, znakované češtiny, artikulační tlumočení, přepis českého jazyka obstarávají tlumočníci určitého komunikačního kódu b) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a poradenství poskytují sociální pracovníci při řešení krizových situací klientů 4

5 Popis personálního zabezpečení tlumočnické služby klientům: ředitelka CDS, tlumočník (1 osoba HPP) zástupkyně ředitelky, tlumočník (1 osoba HPP) sociální pracovníci (1 osoba HPP) pracovníci v soc. službách tlumočníci (3 osoby, HPP, 3 osoby DPP) administrativní pracovník (1 osoba) pracovníci pro úklid a údržbu (2 osoby) V roce 2011 bylo zprostředkováno celkem služeb 649 klientům: v ambulantní službě: 1606 kontaktů do 15 minut 450 kontaktů do 30 minut 360 kontaktů do 60 minut 69 kontaktů nad 60 minut 41 kontaktů do 120 minut 55 kontaktů nad 120 minut v terénní službě: 154 kontaktů do 15 minut 117 kontaktů do 30 minut 124 kontaktů do 60 minut 43 kontaktů nad 60 minut 38 kontaktů do 120 minut 54 kontaktů nad 120 minut

6 Aktivity v rámci sociálních služeb Dětský karneval V sobotu 15. ledna 2011 BSN a CDS pořádali dětský karneval. Velký sál CDS zaplnily pohádkové postavy od princezen, kašpárků, čarodějů přes želvy, kočičky a nechyběli ani kovbojové. Všechny masky byly krásné. Dětského karnevalu se zúčastnilo více než třicet dětí, na které čekalo mnoho zábavy a her. Děti se aktivně zapojovaly do programu - stavěly ze stavebnice, vymalovávaly a vystřihovávaly karnevalové masky, soutěžily v hodu kroužku na cíl a nakonec soutěžily o nekrásnější karnevalovou masku. Oceňovala se hlavně snaha. A tak i ti, kterým se daný úkol nepovedl, nebo nevyhráli, byly po zásluze odměněni. Děti si odnesly mnoho krásných vzpomínek a zážitků. Všichni se těšíme až za rok budeme moct opět přivítat děti a jejich rodiče a velký sál CDS zaplní dětský smích, rozzářené oči a krásné masky. S akci pomáhali sociální pracovníci a komunikaci zajišťovali tlumočníci znakového jazyka. Oční optika Dne 19. ledna 2011 se v 16 hodin v CDS konala přednáška. Přednášel jediný neslyšící oční optik v ČR - Petr Novotný. Na programu bylo: historie brýlí výhody a nevýhody brýlových čoček brýlové materiály kontaktní čočky optické přístroje lékařské přístroje oční vady 6

7 Masopust Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. V sobotu 12. února 2011 se v CDS konal masopust pro děti, které si přinesly si masky, pěkně si hrály, dostaly různé omalovánky, které podle fantazie vymalovaly, hrály různé hry, soutěžily. Děti byly moc šikovné a všem se masopustní odpoledne moc líbilo. S akci pomáhali sociální pracovníci a komunikaci zajišťovali tlumočníci znakového jazyka. 7

8 Kosmetika Dne 2. března 2011 se v CDS konala přednáška s ukázkou kosmetiky Artistry a Beautycycle, kterou představily kosmetické poradkyně paní Lucie Štefková a paní Libuše Kastnerová. Klienti CDS byli informování o historii a současnosti péče o pleť, funkci pokožky, kosmetice a líčení. Kosmetické poradkyně určily klientům, kteří měli zájem, typ pleti a doporučily vhodnou péči. Na závěr přednášky proběhla diskuze s dotazy klientů. Touto cestou ještě jednou děkujeme paní Štefkové a paní Kastnerové za zajímavou a poučnou přednášku. Přednášku tlumočila do znakového jazyka pracovnice CDS Věra Oračková. O změnách zákona v sociální oblasti Dne 9. března 2011 se v CDS konala přednáška o změnách zákona v sociální oblasti, která byla tlumočena do ČZJ a promítána v písemné podobě. Hlavním tématem byla MPSV připravovaná změna zákona v sociální oblasti, které omezí pracovní, společenské i osobní aktivity osob se sluchovým postižením. Protestní shromáždění proti těmto zákonům se uskutečnilo v úterý 22. března 2011 ve 12:00 hodin před budovou MPSV. Tlumočení do ČZJ bylo zajištěno. Pokud se změnami zákona nesouhlasil, přišel podepsat petici pro zachování průkazek TP, ZTP a ZTP/P. Přednáška o sčítání lidu 9. března 2011 Dne 9. března 2011 proběhla v CDS přednáška o sčítání lidu, která byla tlumočena do ČZJ a promítána v písemné podobě. Proč se lid sčítá? Sčítání lidu je každých 10 let. Cílem bylo zjistit, kolik osob žije v ČR, jak a kde žijí a na jaké úrovni. Formuláře klienti vyplnili černou, nebo modrou propiskou. Vybrané odpovědi se označili křížkem. Pracovníci CDS informovali klienty o tom, jak poznat komisaře a pomohli s vyplněním formulářů. Na přednášce bylo vysvětleno, že komisař musí mít průkaz sčítacího komisaře, občanský průkaz a přes rameno modrou tašku s žlutým logem České pošty. Vyplněné formuláře se odevzdávali do 14. dubna 2011 komisaři, zasílali poštou v obálce, nebo odevzdali na poště nebo poslali přes internet. Pracovníci CDS byli k dispozici klientům s jakoukoliv pomoci. 8

9 Kurz trénování paměti Dne 16. března 2011 se v CDS uskutečnil kurz cvičení mozku v rámci týdne trénování paměti. Přednášející Mgr. Miroslava Dohnalová vysvětlila, že stejně jako o naše tělo je nutné dbát i o náš mozek. Ve starším věku nemusíme mít problémy s pamětí, pokud má náš mozek dobrý trénink. Přednáška byla tlumočená do znakového jazyka a pro osoby nedoslýchavé byla připravená prezentace v psané češtině. CDS - Demonstrace v Brně V úterý 22. března 2011 se v Brně konala demonstrace proti vládním návrhům. Vláda chystala sociální reformy, které by měly přímý dopad na zdravotně postižené. Proto se Národní rada zdravotně postižených (NRZP) rozhodla svolat demonstraci. Zdravotně postižení demonstrovali u MPSV v Praze a na Náměstí Svobody v Brně. Tímto vyjádřili svůj odmítavý postoj proti sociálním reformám navrhovaných vládou. V Praze se demonstrace zúčastnilo kolem lidí. Sjela se sem početná skupina Neslyšících z celé České republiky. Jako symbol protestu a zviditelnění měli na rukách bílé rukavice. V Praze zajistili tlumočení do znakového jazyka 4 tlumočníci ZJ. V Brně se sešlo kolem 200 zdravotně postižených, z toho zhruba 40 Neslyšících. Před publikem za přítomné Neslyšící vystoupila Petra Vaňurová, která vyjádřila odmítavé stanovisko proti navrhovaným reformám. Do českého jazyka jí tlumočila ředitelka CDS Simona Šumberová. Na demonstraci reagoval ministr Drábek, který prohlásil, že garantuje zachování mimořádných výhod a že nedopustí zhoršení přístupu státu ke zdravotně postiženým. Malovaná mozaika Dne 30. března 2011 jsme v kroužku ručních pracích malovali mozaiku pomocí voskovek a vodových barev. Nejdříve jsme voskovkou nakreslili obrys mozaiky. Poté svislé čáry, které mohou být i zakřivené. Stejně jsme malovali vodorovné čáry. Připravenou mozaiku jsme vybarvili pomocí vodových barev. Jednotlivá políčka mozaiky jsme vybarvili různými barvami či různými odstíny jedné barvy. Mozaiky se vydařily a všem klientům kroužku ručních prací děkujeme, CDS. Kroužek vedla aktivizační pracovnice Mgr. Silvie Kasková a tlumočila Mgr. Karolína Koláčná. 9

10 Přednáška - Pivní kvíz a Francie Dne připravila studentka PdF MU, Veronika Grygarová, soutěže a hry na téma - pivní kvíz. Které se skládal z 20 docela těžkých otázek. Klienti přiřazovali k pivu správný slogan a etiketu. Za cenu dostali klienti malý dárek. Druhou prezentaci, cestování, přednášela sluchově postižená studentka PdF MU, Milena Hálová, do znakového jazyka. Představila známé i méně známé obrázky z Francie. Čarodějnický slet Po roce den 30. dubna jsme se opět sešli na Čarodějnickém sletu a vítání jara, kterou tradičně pořádal BSN ve spolupráci s CDS. Počasí přálo, proto jsme celé odpoledne trávili převážně na zahradě, kde nám bylo příjemně. Akce se vydařila. Pro děti byly nachystány soutěžní disciplíny, za které po splnění dostaly sladkosti. Děti si společně hrály, malovaly. Někteří se zezačátku čaroděje a čarodějnic báli, ale nakonec strach za pomoci rodičů překonali a večer se dětem nechtělo ani odcházet domů. Rodiče trávili čas ve společnosti přátel, zábava byla v plném proudu. 10

11 Svátek matek Dne 14. května 2011 pořádalo BSN ve spolupráci s CDS Svátek matek den, kdy bychom si měli připomenout, že ta nejsilnější a nejstálejší je mateřská láska. Nezapomínejme na probdělé noci, kdy maminka stála u naší postýlky a kontrolovala, zda je všechno v pořádku... Za to všechno si maminky zaslouží poděkovat! Vyjadřovat city bychom ale neměli pouze na Svátek matek, ale při každé vhodné příležitosti. Pracovnice CDS na tento den připravily filmový kvíz, ve kterém klienti vybírali správný název pohádek. Na závěr předsedkyně BSN, Zdeňka Winklerová, předala všem přítomným matkám a ženám blahopřání a sladké poděkování. Žonglování V pondělí 23. května 2011 si pro nás připravila odpolední program studentka PdF MU, Veronika Grigarová. Nachystala si činnost, kterou velice zaujala, a to žonglování. Nejprve se všichni rozcvičili, poté začali zlehka házet míčky. Následovala skupinová činnost, kdy všichni stáli v kroužku a míček si házeli z levé ruky do pravé a potom sousedovi. Studentka s touto aktivitou sklidila veliký úspěch, všichni se zúčastnili a dobře se bavili. 11

12 Finanční inteligence Na středu 25. května 2011 si pro nás připravil přednášku Ing. Aleš Kastner a Mgr. Lucie Štefková o finanční inteligenci. Co jsme se dozvěděli? Přednášející nám předali své znalosti z oblasti financí, jak si v dnešní době vydělat peníze a jak s nimi dále zacházet. Vysvětlili jsme si pojmy jako podnikatelská příležitost, investiční příležitost nebo rozdíl v aktivech a pasivech. Informací bylo dost, ale nebyly zdaleka všechny, proto se těšíme na pokračování v tomto tématu. Přednášku tlumočila do ČZJ Věra Provazníková. Noc snů v ZOO Brno V pátek 3. června 2011 jsme opět po roce navštívili brněnskou ZOO a její Noc snů. K přesunu do horní části ZOO, kde se odehrávala většina programu, jsme mohli využít Vláčku pro přepravu osob. Program byl velice pestrý a děti s rodiči se mohli podívat na ukázku psovodů Městské policie Brno nebo ukázku práce Mladých hasičů SDH Útěchov. Z dalšího programu se dětem líbilo malování na obličej, jízda na koních, krmení zvířátek či výtvarná dílna. Na pódiu U Velblouda děti zhlédly pohádku Pro 3 prasátka. Akci zorganizovalo CDS a dostalo od ZOO vstupenky zdarma. Členská schůze BSN a CDS Dne 15. června 2011 jsme se sešli ve velkém sále CDS, kde předsedkyně BSN, Zdeňka Winklerová, zahájila Členskou schůzi 1. pololetí. Všechny srdečně přivítala a věnovala se připravenému programu. Zdeňka Winklerová zhodnotila stav členů BSN. Následovaly akce, které v letošním roce již proběhly (např. Karneval pro děti, Masopust, Karty Putovní pohár, turnaj v šipkách, Čarodějnický slet a vítání jara, Svátek matek). Připomněli jsme si výročí 30 let turistiky BSN. Poté paní Winklerová předala slovo ředitelce CDS, Simoně Šumberové, která zrekapitulovala uplynulé období. Sdělila, jaké jsou příjmy a výdaje CDS, upozornila klienty na dodržování bezpečnosti v prostorách CDS. Důležitá informace se týkala změny otevírací doby během července (zkrácený provoz) a také plánů do budoucna (nákup technického vybavení, možnost kurzu PC pro seniory, pondělní setkávání). Na závěr paní Winklerová upozornila na akce, které nás čekají a spolu s ředitelkou CDS poděkovali členům BSN, klientům CDS a všem, kteří pomáhají při realizaci akcí. 12

13 Červnová noc a Den dětí Po roce se společně dne 25. června 2011 sešli rodiče, prarodiče s dětmi a vnoučaty při příležitosti uspořádání Červnové noci a Dne dětí. Přišlo hodně dětí. Na zahradě bylo pěkně veselo, počasí se vydařilo a děti se dosyta vyřádily na připravených překážkových dráhách, které nachystal pan Klofáč. Děti si mohly vyzkoušet cricket, mířit na cíl, prolézat tunelem či vyzkoušet svoji zdatnost v přenášení vody do určené nádobky. Po zvládnutí všech disciplín na děti čekala sladká odměna. Rodiče si mohli v klidu povídat s přáteli. Když měly děti disciplíny splněné i několikrát zopakované, mohly si společně malovat, hrát si na pískovišti. Připravené bylo i občerstvení. Odpoledne bylo příjemné a mnohým dětem se nechtělo odcházet domů. Pomoc s akcí zajišťovali pracovnici CDS ve spolupráci s praktikanty. CDS - Prezentace přijímání darů v CDS Ve středu 31. srpna 2011 seznámila ředitelka CDS, Simona Šemberová, klienty s pravidly pro přijímání darů. Vše vysvětlila přímo ve znakovém jazyce a zodpověděla dotazy přítomným klientům a návštěvníkům CDS. MDN - Mezinárodní den neslyšících U příležitosti MDN pořádali CDS a BSN ve vzájemné spolupráci celodenní akci pro všechny neslyšící dospělé a děti. Dopoledne probíhaly soutěže v kuželkách a šipkách. Díky nádhernému teplému počasí byl uskutečněn program pro děti na zahradě. Zároveň jsme pozvali seniory do zahrady na sluníčko, aby se podívali na soutěžící děti. Děti soutěžily např. v hodu s balónkem na plechovky, skákaly v pytlích. Největší zábavou byl pro děti šerm s měkkým mečem. Nejprve si děti z připravených látek vystřihly šermířské kukly, a pak se jen bavily a dováděly až do večera Pro dospělé byla připravená soutěž v pětiboji šipky, kuželky, stolní fotbal, ping-pong vyvrcholením soutěže byl hod dřevěným polenem do dálky. Akce se vydařila, všichni byli spokojení. 13

14 Finanční inteligence Na středu 5. října 2011 si pro nás připravil přednášku Ing. Aleš Kastner s tématem Jak zacházet s penězi. Co jsme se dozvěděli? Přednášející nám předali své znalosti z oblasti financí, jak si v dnešní době vydělat peníze a jak s nimi dále zacházet. Vysvětlili jsme si pojmy jako podnikatelská příležitost, investiční příležitost nebo rozdíl v aktivech a pasivech. Přednášku tlumočila do ČZJ Mgr. Marta Zatloukalová. Halloween V sobotu 29. října 2011 jsme příjemně strávili celé odpoledne i podvečer. Velký sál zaplnil smích dětí, dospělí se také bavili. Na Halloween přišlo 13 dětí v krásných kostýmech, pro které měl pan Klofáč přichystané soutěžní disciplíny, při kterých se všichni dobře bavili. Zprvu se některé děti ostýchaly, ale netrvalo to dlouho a zapojily se mezi ostatní. Za splněné disciplíny dostaly děti sladkou odměnu nebo dárek. Holky i kluci si vyzkoušeli orientaci v prostoru se zavázanými oči, střelbu míčkem na branku, hod míčkem, nechyběla soutěž v malování.celý den se pěkně vydařil. 14

15 Přednáška - lidské povahové typy Ve středu 2. listopadu 2011 se ve velkém sále CDS konala poslední z celkem čtyř přednášek rodiny Kastnerových. První přenáška byla o kosmetice a kosmetických výrobcích, které prezentovala pí Štefková. Druhá a třetí přednáška se týkala tématu finanční inteligence - jak se o sebe a svoji rodinu postarat, které přednášel pan Ing. Aleš Kastner. Na poslední přednášce nás pí Libuše Kastnerová seznámila s lidskými povahovými typy. Touto cestou ještě děkujeme manželům Kastnerovým a pí Štefkové za jejich čas a ochotu informovat klienty CDS o zajímavých a poučných tématech. Nouzové a havarijní situace Ve středu 30. listopadu 2011 se ve velkém sále CDS konala přednáška na téma Nouzové a havarijní situace, které vyvolávají ohrožení pracovníků CDS, uživatelů služeb a návštěvníků CDS. Jedná se např. o požár, výpadek elektrické energie, výpadek dodávky vody, havárie vody, násilné vniknutí cizí osoby do objektu, krádež majetku organizace, obecné ohrožení výhružka, podezřelá zásilka, pracovní úraz zaměstnance, agresivita uživatele služby vůči pracovníkům CDS, mezi uživateli služeb navzájem, závažný úraz uživatele služeb a náhlé zhoršení zdravotního stavu uživatele služeb v budově CDS. Při jakékoliv nouzové situaci je důležité informovat nejprve pracovníky v kanceláři CDS! Tísňové linky pro neslyšící (SMS) Městská policie Brno a blízké okolí Policie ČR, platí pro celé území ČR přivolání první pomoci záchranná služba, policie, hasiči - platí pro celé území ČR SMS musí obsahovat jméno a příjmení, adresu, krátký popis události a zranění. 15

16 XXI. Mezinárodní festival Pantomimy Brno V sobotu dne 19. listopadu 2011 po představení finální přehlídky Mezinárodního Festivalu Pantomimy Neslyšících v divadle Bolka Polívky se herci pantomimy, kolektiv CDS a z Prahy, p. Jaroslav Paur, Mgr. Prokopiusová Šárka, tlumočníci ZJ a ostatní, se sešli do Centra denních služeb na Vodové 35 v Brně.V CDS si neslyšící cizinci navzájem ukázali spoustu různých triků a ochutnali švédské stoly. Všem jídlo moc chutnalo a byli velmi spokojení. Mikuláš V sobotu 10. prosince 2011 si klienti a návštěvnici užili v prostorách CDS příjemné odpoledne. Akci Mikuláš upořádalo BSN za pomoci CDS. Přišly děti v doprovodu rodičů na mikulášskou nadílku. Nechyběli ani naši senioři, kteří se sešli na společné posezení. Všichni společně očekávali příchod Mikuláše, čertů i anděla. Některé děti byly statečné, jiné se bály, ale všechny dostaly sladkou nadílku za vánoční básničku a slib, že se do příštího roku polepší. Básničky do českého znakového jazyka tlumočil šikovný anděl. Za rok tedy na viděnou! Členská schůze Na členské schůzi dne 14. prosince 2012 vystoupila předsedkyně BSN, Zdeňka Winklerová, s informacemi o přípravě na volby nového předsedy/kyně BSN. Sdělila přehled akci druhého pololetí roku 2011 a ukázala přehled financí BSN. Poté se konali vlastní volby, na kterých byla opět zvolená paní Zdeňka Winklerová jako předsedkyně BSN. Poté se svým projevem vystoupila ředitelka CDS, Simona Šemberová, která seznámila přítomné neslyšící klienty a návštěvníky s činnosti CDS v roce 2011 a plánem na rok Poděkovala předsedkyni BSN za vynikající práci a poděkovala i klientům a návštěvníkům za využívání služeb CDS a i pracovníkům CDS za výbornou práci a popřála všem všechno nejlepší a hodně zdraví do nového roku

17 Závěr Po celé období roku 2011 probíhaly tlumočnické a poradenské služby pro sluchově postižené osoby. Nejvíce klientů, kteří potřebovali tlumočení byli osoby neslyšící, kteří používají český znakový jazyk, přicházeli ale i klienti nedoslýchaví. Nejmenší skupinu osob se sluchovým postižením tvořili osoby později ohluchlé. Pracovníci CDS - sociální pracovníci a tlumočníci poskytovali kvalitní tlumočnické a poradenské služby, jak bylo zjištěno ze strany klientů formou dotazníků SQSS. V roce 2011 jsme sociální služby poskytli 649 klientům. Poskytování tlumočnických a poradenských služeb probíhalo za vzájemné spolupráce sociálních pracovníků a tlumočníků. Přibývají stále klienti, kteří mají problém najít vhodné pracovní uplatnění. Mezi našimi klienty byli i takoví, kteří se na CDS obrátili s problematikou bydlení. Dále klienti žádali nejvíce tlumočnické služby u lékařů a na úřadech. Přicházeli také klienti, kteří potřebovali radu a následně pomoc při řešení finančních problémů. Tlumočníci tlumočili také z listu (překlad smluv, lékařské zprávy, letáčků, informací z tisku, internetu apod.), SMS zprávy z mobilu, tlumočili za pomocí videokomunikace. Sociální pracovníci byli k dispozici pro pomoc při řešení problémů svých klientů. Fungování CDS vyžaduje a vyžadovalo velké nasazení všech zaměstnanců. Pracovníci CDS se zúčastnili seminářů, porad a supervizí a tím zvyšovali kvalitu poskytované tlumočnické služby. Z důvodu snahy o poskytnutí co nejkvalitnějších služeb jsou zaměstnanci často přetíženi, a by bylo potřebné zvýšit počet zaměstnanců a tím i efektivitu práce. CDS také potřebuje více tlumočníků, kteří jsou schopni tlumočit jak starším, tak i mladším neslyšícím osobám, neboť jsou mezi nimi jak rozdíly generační, tak i ve způsobu používání znakového jazyka. Tato potřeba byla uvedena v žádosti o dotaci na MPSV, MMB a Krajský úřad na další rok. 17

18 Zpráva o činnosti sociálně aktivizačních služeb v r Cíl sociálně aktivizačních služeb: Udržení a posílení schopností a dovedností osob se sluchovým postižením a podpora jejich samostatnosti a soběstačnosti. Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících a tím vytvářet pocit kolektivní sounáležitosti a důvěry. Zprostředkování informací, které pomáhají osobám se sluchovým postižením v orientaci v okolním prostředí. Základní poskytované činnosti a) sociálně terapeutické činnosti (kroužky vaření a ručních prací) b) zprostředkování kontaktu se společenským. prostředím ( přednášky - osvětové, zdravotní, kurzy AJ, PC,ČZJ, ZČ a odezírání) c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zajišťovali sociální pracovníci) Popis personálního zabezpečení sociálně aktivizační služby klientům: 1 pracovník pro ZVNČ kurzy znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání (DPP) 1pracovník ZVNČ výuka práce na PC (DPP) pedagogický pracovník - výuka AJ (OSVČ) sociální pracovník a pracovník ZVNČ (1 osoba HPP) kroužky ručních prací a kroužky vaření 18

19 V roce 2011 bylo zprostředkováno celkem 881 služeb 623 klientům: v ambulantní službě: v terénní službě: 484 kontakty do 15 minut 132 kontaktů do 30 minut 125 kontaktů do 60 minut 68 kontaktů do 90 minut 6 kontaktů do 15 minut 0 kontaktů do 30 minut 0 kontaktů do 60 minut 0 kontaktů do 90 minut 30 kontaktů do 120 minut 0 kontaktů do 120 minut 35 kontaktů nad 120 minut 1 kontakt nad 120 minut Činnosti sociálně aktivizačních služeb Kroužky vaření a ručních prací V rámci sociálně teraupetické činnosti probíhal pro klienty se sluchovým postižením v prostorách velké kuchyně 1 x měsíčně kroužek vaření a v prostorách velkého sálu kroužek ručních prací. Pracovnice pro vedení tohoto kroužku vždy před zahájením vaření či ručních prací seznámila klienty s postupem přípravy jídla/činnosti a povyprávěla o přínosu konkrétního jídla na zdraví. Na závěr zhodnotila přínos kroužků a pochválila klienty za povedená jídla či krásné výtvory, které ručně vyrobili. Klienti si buď donesli recepty sami, v případě, že nikdo neměl žádný návrh na přípravu konkrétního jídla, vybíral recept pracovník kroužku. Kroužky vedly ke zlepšení a udržení motoriky a k zapojení pomocí činnosti mezi své vrstevníky se stejným nebo podobným sluchovým postižením. Kroužek vaření Skupinový kroužek vaření probíhal 1x měsíčně. V kuchyni klienti připravovali např. pomazánky, těstoviny, saláty, muffiny, apod. 19

20 Kroužek ručních prací Po celý rok 2011 probíhal skupinový kroužek ručních prací, který byl poskytován ve velkém sále. Probíhal 1x měsíčně a doba trvání kroužku byla dle zájmu a únavy klientů. Klienti se podílely na této činnosti např. mikulášské tvoření, patchwork, poznávání hradů a zámků ČR, poznávání osobností ČR, koláž z fotografií, velikonoční kuřátko na špejli, cvičení na postřeh, procvičení paměti, hledání rozdílů apod. Kurz práce na PC Kurz práce na PC je určen pro začátečníky i pokročilé. Probíhal pouze individuální kurz, neboť klienti měli různé požadavky na téma výuky a používali odlišný komunikační kód. Z tohoto důvodu pracovník vždy přizpůsobuje výuku tempu osobám se sluchovým postižením. Kurz byl poskytován v počítačové místnosti vybavené stolními počítači a další příslušnou technikou. Na žádost zájemce o kurz byla umožněna výuka doma, pokud klient měl nainstalován jiný počítačový program, než který je používán v CDS. Klient měl možnost požádat o výuku těch témat, které se potřeboval naučit. Doba a délka výuky závisela na dohodě mezi uživatelem služby a pracovníkem. Pracovník s klientem vždy komunikoval v komunikačním kódu klienta (český znakový jazyk, znakovaná čestina, artikulace a odezírání). Kurzu práce na PC se v r účastnilo celkem 8 klientů. Kurz anglického jazyka V roce 2011 byly vytvořeny 4 skupiny osob s těžkým sluchovým postižením - začátečníci (2 skupiny), mírně pokročilí a pokročilí. V malých skupinkách byly maximálně 3 osoby. Pedagogický pracovník používal komunikační kód klientů a přizpůsoboval tempo výuky osobám se sluchovým postižením. Kurz byl poskytován v místnosti malého, nebo velkého sálu, popřípadě jiné vhodné 20

21 místnosti po domluvě s klienty a s ředitelkou CDS. Celkový počet klientů, kteří se zapojili do kurzu AJ, byl 7 osob. Individuální kurz práce na PC a kurz AJ klientům umožnili rozšířit své vzdělání a napomohli tak ke zvýšení sebevědomí a tím i lepší možnosti klientů uplatnit se na trhu práce. Kurz českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání V rámci vzdělávacích akcí probíhala výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání. Nácvik odezírání klientům umožnil lépe komunikovat a porozumět slyšící společnosti. Osvojení českého znakového jazyka, nebo znakované češtiny vedlo k získání či rozšíření zásoby znaků a tím k lepší komunikaci v komunitě osob se sluchovým postižením používající jako komunikační prostředek znakový jazyk. Kurz byl veden individuálně, neboť každý klient měl odlišné potřeby a přání. Celkový počet klientů kurzu českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání byly 4 osoby. Prezentace - pondělní setkávání v roce 2011 Ředitelka CDS, Simona Šumberová, prezentovala novinku - kromě tradičního setkávání ve středu - je klientům umožněno setkávání i v pondělí od 14 do 18 hodin. CDS tím vyšlo vstříc klientům, kteří o toto setkávání projevili zájem. postižením českého Kurz trénování a organizace paměti - skupinový Cílem tohoto skupinového kurzu bylo u seniorů a osob se sluchovým postižením za pomocí mentálního tréninku (tzv. mozkový jogging) zlepšovat duševní funkce, budovat rezervní kapacity paměti, aktivizovat mozkovou kapacitu tak, aby se paměť stala pružnější a výkonnější. Kurz rozvíjel kreativní a asociační myšlení, fantazii. Senioři a osoby se sluchovým postižením se různými formami naučili uchopovat informace, získávali schopnosti zapamatování si naučeného a urychlili si proces učení. Výstupem kurzu bylo zlepšení paměti a tím minimalizace výpadků paměti a prevence výskytu demence. Pro osoby se sluchovým byl přítomen tlumočník, který obsah kurzu přetlumočil do znakového jazyka popř. jiných komunikačních kódů. Osoby nedoslýchavé měly k dispozici projekci v psané podobě. V kurzu přednášela lektorka Mgr. Miroslava Dohnalová z organizace Donasy, která přizpůsobovala vyučovaná témata schopnostem a potřebám cílové skupiny, tj. osobám se sluchovým postižením, které používají jiný komunikační kód (např. český znakový jazyk, znakovanou češtinu a odezírání) než většinová společnost. Přednášku doplňovala projekcí s obrázky, pro klienty měla lektorka připravené kartičky s obrázky či nadpisy. Kurz trénování a organizace paměti, který probíhal od února r do listopadu r byl přínosem nejen pro klienty, ale i pro 21

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ 1.10.2013, Praha POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB V SOUČASNOSTI Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Výroční zpráva 2010 HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH při Hradeckém spolku neslyšících Slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, největší událostí roku 2010 bylo stěhování do nových prostor. Důvodů pro stěhování

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

PROGRAM. Společné foto před hotelem Dyje v Dačici na pobytové akci, konané dne 4. - 8. 5. 2012.

PROGRAM. Společné foto před hotelem Dyje v Dačici na pobytové akci, konané dne 4. - 8. 5. 2012. Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdoročně Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících a nedoslýchavých

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI (NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI Mgr. Petr Vysuček prezident ASNEP Speciální pedagog Speciálněpedagogické centrum Duháček v Hradci Králové TKOSP 25. 9. 2014 Co to znamená být "sluchově postižený"? Být "sluchově

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 2. BŘEZEN 2014 Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín Výroční zpráva 2014 KAMARÁD Jičín Slovo Úvodem Vážení příznivci a nám blízcí, opět se nám rok s rokem sešel a musím říci, že máme za sebou úspěšný rok působení v oblasti sociálních služeb. Je příjemné

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Soubor informací o poskytované službě DŮM NA PŮL CESTY Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Vždyť si to přečtou...

Vždyť si to přečtou... Vždyť si to přečtou... Neslyšící děti v muzeích a galeriích mariana.koutska@gmail.com Přístupnost muzeí a galerií pro neslyšící Problematika sluchového postižení Neslyšící a kulturní práva Kulturní politika

Více

INFO OUN OLOMOUC říjen 2010

INFO OUN OLOMOUC říjen 2010 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

PROGRAM KVĚTEN 2014. Své narozeniny oslaví: 17. 5. Doušová Lenka 35 let 18. 5. Indrychová Květuše 65 let 30. 5. Lištvan Peter 50 let

PROGRAM KVĚTEN 2014. Své narozeniny oslaví: 17. 5. Doušová Lenka 35 let 18. 5. Indrychová Květuše 65 let 30. 5. Lištvan Peter 50 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více