ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ"

Transkript

1 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě poskytované služby a tyto informace dále využívá ke zvyšování její kvality. 1. Ankety - pracovníci odborného sociálního poradenství průběžně společně s klienty vyplňují anketní lístky, které slouží pro potřeby hodnocení spokojenosti a kvality poskytované služby. Sociální pracovníci vysvětlí uživateli důvod vyplnění ankety a správné pochopení otázek (např. co znamená číselné ohodnocení). Tyto anketní lístky jednou za půl roku vyhodnocuje osoba k tomu určená. Vyhodnocení anket je zakládáno do příslušného šanonu. K vyplňování anket jsou využíváni také praktikanti. 2. Dotazník - pracovníci odborného sociálního poradenství vytvořili dotazník, který slouží ke zjišťování spokojenosti s kvalitou sociální služby. Tento dotazník je připraven pro rok 2011 a následující. Pracovníci případně praktikanti ( dále jen tazatel) společně s klienty vyplní dotazník, který slouží pro potřeby hodnocení spokojenosti a kvality poskytované služby. Tazatel osloví uživatele, kterým byla služba poskytnuta v průběhu předcházejícího roku a vysvětlí uživateli důvod vyplnění dotazníku a správné pochopení otázek. Uživatel má právo odmítnout odpovědět na kladené otázky. V tomto případě osloví tazatel dalšího klienta. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách sdružení a na informačních nástěnkách v Poradně. 3. Statistiky - pracovníci odborného sociálního poradenství si vedou záznamy do sešitu, z nichž vypracovávají a odevzdávají měsíční výkazy. Z nich se pak zpracovávají a vyhodnocují měsíční, čtvrtletní a roční statistické údaje. Ty pak slouží k výběru vhodných vzdělávacích aktivit pracovníků a k iniciaci změn cílové skupiny, cílů poskytované služby apod. 4. Stížnosti, podněty a zpětná vazba od uživatelů - všemi podněty a stížnosti se zabýváme a jsou pro nás podnětem pro zvýšení kvality poskytované služby - uživatelé mají možnost vyjádřit se k poskytované službě, také formou neformálního rozhovoru 5. Zpětná vazba od jiných organizací - při poskytování služby nám uživatelé sdělují, že byli na naši službu odkázáni z jiných státních i nestátních organizací, se kterými spolupracujeme např. Úřad práce, Magistrát města, sociální odbory městských úřadů a jiné NNO. - zprávy z monitoringů jednotlivých donátorů

2 6. Zpětná vazba od jednotlivých pracovníků odborného sociálního poradenství a ostatních pracovníků o.s. - porady, intervize, supervize, rozhovory, konzultace, připomínky a náměty 7. Hodnocení a sebehodnocení pracovníků Viz. systém hodnocení zaměstnanců odborného sociálního poradenství 8. Vzdělávání pracovníků odborného sociálního poradenství, potřebných ke kvalitnímu poskytování služby - školení, teambuilding, supervize 9. Pravidelné aktualizace Standardů kvality služby odborné sociální poradenství - na základě praktických zkušeností dochází k pravidelné revizi a aktualizaci jednotlivých kritérií SQSS tak, aby byly zacíleny na naši cílovou skupinu, aby cíle naší služby odpovídali jejich potřebám, aby pro ně naše služba byla srozumitelná. Revize a aktualizace SQSS na pravidelném setkání všech pracovníků týmu minimálně 1x měsíčně, dle potřeby častěji v rozsahu 2 4 hodin. Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky Sociálně právní poradny. Zpracovali: pracovníci odborného sociálního poradenství

3 Přílohy: Anketa ANKETA SPOKOJENOSTI S POSKYTNUTÍM SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Tato anketa je anonymní. Zaškrtněte prosím, Vámi vybranou odpověď. Vaše odpovědi nám pomáhají ke zkvalitňování, zlepšování služby. Vyplněnou anketu předejte pracovníkům Sociálně právní poradny, nebo je vhoďte do Schránky důvěry, podnětů a stížností umístěné na chodbě. 1) Jak jste byl/a spokojen/a s poskytnutou službou? velmi spokojen spokojen nevím nespokojen velmi nespokojen 2) Jak se Vám líbila práce s pracovníkem? velmi spokojen spokojen nevím nespokojen velmi nespokojen 3) Našel jste zde pomoc jakou jste očekával? ANO NE V případě, že ne, vypište, jakou pomoc jste očekávali:. Děkujeme.

4 Příloha : dotazník Dotazník Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o stručné vyplnění tohoto dotazníku. Ten slouží jako vyjádření Vašeho názoru na naši činnost. Když jej svědomitě vyplníte, pomůžete nám pomoci zlepšit naše služby pro Vás. Děkujeme za Vaši ochotu i za Váš čas, který nad dotazníkem strávíte. Dotazník je anonymní, nemusíte uvádět své jméno ani přesnou adresu bydliště. Vámi vybranou možnost odpovědi zakroužkujte, můžete takto označit i více odpovědí 1. Jaký byl hlavní důvod Vaší návštěvy u nás? a) potřeboval/a jsem získat konkrétní informace b) potřeboval/a jsem o své situaci s někým mluvit c) potřeboval/a jsem praktickou pomoc (něco napsat, vyřídit, vyplnit formulář) d) potřeboval/a jsem se zorientovat ve své situaci e) potřeboval/a jsem poradit f) potřeboval/a jsem konkrétní materiální pomoc (ošacení, jiné) g) do poradny mě poslali z jiné organizace, úřadu (jaké).. h) jiný důvod (jaký).. 2. Označte, prosím, jaké oblasti se týkaly dotazy, se kterými jste se na naši poradnu obrátil/a: a) Bydlení - problémy spojené s bydlením (např. dluhy na nájemném, ztráta bydlení, právní problémy spojené s bydlením, kvalita bydlení, aj.). b) Finance - problémy související s dluhy, půjčkami, hospodařením, s penězi aj. c) Vztahy - problémy vztahů v rodině, sousedské spory, konflikty mezi lidmi. d) Státní sociální podpora a dávky sociální péče - problémy spojené s poskytováním dávek pracovník řeší především situace, kdy rodině nejsou vypláceny nárokové dávky. e) Zdravotnictví - problémy související se zdravotním stavem f) Zaměstnání - problematika zaměstnávání, pracovních smluv, apod. g) Vzdělávání - problémy související se vzděláváním dětí, komunikace se školami, aj. h) Materiální nouze i) Jiné ( uveďte).. 3. Našel/našla jste zde takovou pomoc, jakou jste očekával/a? a) ano zcela b) převážně ano c) částečně ano d) ne

5 4. Přišel/a jste s pomocí pracovníka na služby či aktivity o kterých jste dosud nevěděl/a, že existují nebo že je můžete také využít? a) ano zcela b) převážně ano c) částečně ano d) ne 5. V případě, že by nastal problém, který jste již s pracovníkem řešil/a, věděl by jste jak postupovat, na koho se obrátit? a) ano b) ne c) ano, ale potřeboval/a bych pomoc pracovníka 6. Myslíte si, že některé problémy, které řešíte jsou z důvodu : a) nerozumíte, co Vám úředník, prodávající atd. říká b) nevíte o možnosti, jak problém řešit c) nevíte o službách, které by Vám mohli pomoci d) Vašeho romského původu e) z neznalosti práv nebo oprávněných zájmů f) ani jedna z výše uvedených možností 7. Pomohla Vám pracovnice s řešením problému tím, že Vám a) pomohla při komunikaci s úředníky, prodávajícími atd. b) pomohla nabídkou možností řešení s jejich vysvětlením c) poradila nebo odkázala na službu, která se řešením takovýchto problémů zabývá d) byla prostředníkem při kontaktu s neromy e) vysvětlila jaké máte práva a pomohla Vám je prosadit f) ani jedna z výše uvedených možností 8. Vyjádřete, prosím, Vaši spokojenost/nespokojenost v následujících oblastech: Velmi spokojen Spíše spokojen Ani spokojen Ani nespokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Prostředí Srozumitelnost rad a informací Míra pomoci Obsah jednání Celkový průběh jednání Ochota, vstřícnost poradce

6 9. Doporučil byste naše služby svým přátelům, známým? a) určitě ano b) asi ano c) asi ne d) určitě ne e) nevím Teď prosím vyplňte jen pár údajů k Vám Lokalita ve které bydlíte : Nevyplňujte adresu, ale pouze lokalitu! Pohlaví : a) muž b) žena Věk :. Tazatel : ( jméno a příjmení, pracovní pozice např. sociální pracovník, právník, praktikant) Datum vyplnění: Děkujeme za vyplnění dotazníku! Vložte, prosím, vyplněný dotazník do schránky důvěry, podnětů a stížností, která je umístěna v čekárně naší Sociálně právní poradny. Pokud máte jakékoliv další připomínky, připište je, prosím, na přiložený list na schránce důvěry, podnětů a stížností.

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ Aktualizace 08/2011, NICM 1 Tento metodický list k založení a činnosti ICM vychází z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

Obsah: - 1 - 1. Jak vznikl projekt Posílení? 2. Jak se objeví dobrovolník? 3. Očekávání dobrovolníka a očekávání organizace

Obsah: - 1 - 1. Jak vznikl projekt Posílení? 2. Jak se objeví dobrovolník? 3. Očekávání dobrovolníka a očekávání organizace - 1 - Obsah: 1. Jak vznikl projekt Posílení? 2. Jak se objeví dobrovolník? 3. Očekávání dobrovolníka a očekávání organizace 4. Metodický manuál pro zapracování a vedení dobrovolníka (včetně vzorů listin)

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové

Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové Autor: Růžičková Kamila, Kaliba Martin Resumé: Text seznamuje se základními východisky mechanizmu

Více

Standardy služby. Název služby: Odborné sociální poradenství

Standardy služby. Název služby: Odborné sociální poradenství Standardy služby č. 1 8 a 11 13 Název služby: Odborné sociální poradenství 1 Slovníček pro tento dokument: SP sociální pracovník, zaměstnanec poskytovatele. Klientský spis záznamový list a jeho přílohy.

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Kritéritum 1 - Místní a časová dostupnost Orgán sociálně-právní ochrany ÚMČ Brno-Bosonohy zajišťuje poskytování sociálněprávní ochrany na celém území správního

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Podpora samostatného bydlení

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Podpora samostatného bydlení PROVOZNÍ ŘÁD Podpora samostatného bydlení Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 1.1.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Fungování dětského domova z pohledu ředitele. Lenka Srcháčková

Fungování dětského domova z pohledu ředitele. Lenka Srcháčková Fungování dětského domova z pohledu ředitele Lenka Srcháčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřená na dětské domovy. První část se zabývá právní úpravou, současnou situací

Více

Židovská obec Karlovy Vary

Židovská obec Karlovy Vary Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb Židovské obce Karlovy Vary I. Charakteristika 1. Židovská obec Karlovy Vary (dále jen ŽOKV) poskytuje registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Metodika projektu Lívie Mandáková 1.1.2013 31.12.2014 mensova.livie@gmail.com Osah 1. Řízení projektu... 4 Přípravná fáze projektu... 4 Tvorba

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

Průvodce odbornou praxí studentů VSSP

Průvodce odbornou praxí studentů VSSP SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY Průvodce odbornou praxí studentů VSSP Kombinované studium Jana Žáčková Vznik tohoto materiálu byl

Více

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více