Nemocniční listy. Projekt farmaceutické fakulty na dobré cestě. Vodní záchranka funguje již dvanáctým rokem. Pro hemofiliky se blýská na lepší časy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční listy. Projekt farmaceutické fakulty na dobré cestě. Vodní záchranka funguje již dvanáctým rokem. Pro hemofiliky se blýská na lepší časy"

Transkript

1 Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zdravotní sestry Vladimíra Nováková a Jana Pecková s pacientem na interní JIP Projekt farmaceutické fakulty na dobré cestě Str. 06 Vodní záchranka funguje již dvanáctým rokem Str Pro hemofiliky se blýská na lepší časy Str str str str str str str str

2 02 03 Úvodní rozhovor Obsah Rozhovor s ředitelkou Krajské nemocnice Středočeského kraje, p. o., a Oblastní nemocnice Kladno, a. s.: Společný postup při nákupu přináší úspory Ani v letních měsících se nepřestává hovořit o nutnosti přeměny většího počtu akutních lůžek na lůžka následné péče. Je to však v dohledné době při již dříve nastaveném systému plateb reálné? O tom i o další aktuálních tématech jsme mluvili s MUDr. Kateřinou Pancovou. V souvislosti s mediálně atraktivní restrukturalizací lůžek v nemocnicích se jeví jako velmi důležitá informace, že VZP garantuje v této souvislosti nesnižování plateb za lůžka pouze pro letošní rok. Do jednání s pojišťovnou jsme vstupovali s tím, že by proběhly tři vlny restrukturalizace akutních lůžek na lůžka následné péče, přičemž v první by byla benešovská nemocnice a s částečnou restrukturalizací by se připojily i nemocnice v Kolíně a Kutné Hoře, ve druhé vlně by 1. ledna 2012 následovala kladenská nemocnice, kde bude dostavěn Domov seniorů s lůžky následné péče a ošetřovatelskými lůžky, a ve třetí vlně by se přidaly i zbývající nemocnice, tedy příbramská a mladoboleslavská. Po opakovaných jednáních na VZP a na základě jejího písemného vyjádření je jasné, že nám pojišťovna není schopna zaručit nesnížení zálohových plateb pro následující roky, pouze pro rok Za takových podmínek, tedy bez znalosti toho, jak budou platby vypadat, nelze restrukturalizaci provést. VZP také poprvé v historii provedla mimořádné vyúčtování, a to za první čtvrtletí tohoto roku. Což bude mít pro krajské nemocnice nepříjemný důsledek v podobě snížení cash flow. Považujeme to za účelové a zlomyslné chování. V této souvislosti bych uvedla příklad: Krajské nemocnice, a zřejmě i mnoho dalších nemocnic u nás, úvěrovaly VZP od roku 2009 vždyť vyúčtování tohoto roku nám pojišťovna zaslala až v roce Jinými slovy nám pacienta z ledna 2009 doplatila až v roce Bývá dobrým zvykem provádět vyúčtování za celý rok. I tak má pojišťovna velký problém udělat ho do roka nebo do dvou let. V souvislosti s výzvou Děkujeme, odcházíme, ale i dalšími avizovanými akcemi, například stěhováním akutních oborů v kladenské nemocnici do Centra akutní medicíny mezi polovinou února a koncem března, bylo v době stěhování a nervozity spojené s uvedenou výzvou, nemožné udržet výkony na obvyklé úrovni. Každá nemocnice s tím však počítala a věděla, že vše dožene do konce roku. VZP dostala najednou neuvěřitelný pracovní impuls a dokázala provést vyúčtování ledna až března tohoto roku a dokonce ihned v následujícím měsíci po vyúčtování snížila zálohy. V důsledku tohoto kroku přijdou krajské nemocnice do konce roku v cash flow o 46 milionů Kč, což jsou peníze určené na léčbu a provoz nemocnic. Původně to vypadalo, že k narovnání dojde až s celoročním vyúčtováním, tedy s výrazným zpožděním, ale díky tomu, že mnoho zdravotnických zařízení vyjádřilo výraznou nelibost nad tímto řešením, se nám dostalo příslibu z úst mluvčího VZP, že by mohlo následovat i pololetní vyúčtování. To jsme však na úrovni slibů a nikoli konkrétních kroků. To ovšem není jediná záležitost ohledně úhrad a vyúčtování, která je obtížně pochopitelná. To jistě ne. Obzvláště bych upozornila na to, že každým rokem se v úhradové vyhlášce objevuje tzv. základní sazba, což je údaj, který vyjadřuje, jak drahý je průměrný případ. Pro rok 2010 činila základní sazba Kč. Bohužel však paušální období minulých let ovlivňuje tzv. individuální sazbu každé nemocnice, která rozhodně není stejně vysoká. Vypočítává se tak, že pojišťovna sečte veškeré platby nemocnici a součet podělí některým výkonovým ukazatelem, např. součtem relativních vah. Je to těžko pochopitelné, takže raději uvedu příklad. Pro rok 2010 byla zmíněná základní sazba, ale pro ON Kladno činila Kč, zatímco pro FN Motol Kč. Samozřejmě, v případě Motola jde o fakultní nemocnici. Avšak nemocnice ve Slaném, jejíž nadřazené pracoviště ohledně sofistikovanosti léčby a vybavení je právě ON Kladno, má sazbu Kč, V této obrovské nespravedlnosti se promítá individuální sazba a hodnocení nemocnice z prehistorie, od roku Ministerstvo zdravotnictví hovoří o vytvoření Národního informačního systému sledování nákladů na nákup léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky. Něco podobného ovšem již ve Středočeském kraji funguje. Samozřejmě. Ve chvíli, kdy jsme chtěli vytvořit veřejné neziskové zdravotnické zařízení a ministerstvo nás téměř dva roky liknavě nechalo čekat, zda by to mohlo být možné, jsme kvůli snížení nákladů vytvořili oddělení centrálních nákupů. Díky společnému postupu při zadávání veřejných zakázek a nákupu léků a materiálu došlo k výraznému snížení nákladů u všech krajských nemocnic, a to ve výši cca 200 milionů Kč, což je velmi významná částka. Nejde o záhadu, ale o princip úspory na základě množstevních slev. MUDr. Kateřina Pancová ředitelka Krajské nemocnice Středočeského kraje, p. o., a Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Rozhovor s ředitelkou Krajské nemocnice Středočeského kraje, p. o., a oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Kateřinou Pancovou 02 Odbor zdravotnictví 04 Jednání o zřízení Vysoké školy farmacie pokročila 06 Na nevýhodné privatizaci nemocnic zbohatli někteří lidé napojení na ODS 08 První pomoc pro všechny 09 Středočeští záchranáři zasahují i na vodě 10 Nemocnice Kutná Hora 12 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 18 Oblastní nemocnice Příbram 24 Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 30 Oblastní nemocnice Kladno 36 Oblastní nemocnice Kolín 42 Měsíčník Vydává: Krajská nemocnice Středočeského kraje, p. o., IČ: , DIČ: CZ Vedoucí projektu: Patrik Tomšů Redakční rada: Patrik Tomšů, Vladimír Lemon, Alice Opočenská, Jan Kolbaba, Monika Boušková, Kamila Hamáčková, Stanislava Kubincová, Tereza Janečková, Tomáš Tulinger Kontakt: Registrace: MK ČR E Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce a z archivů nemocnic. Neprodejné

3 04 Odbor zdravotnictví 05 Odbor zdravotnictví Nový vedoucí Odboru zdravotnictví KÚSK MUDr. Pavel Kubíček tvrdí: Stále se cítím jako lékař 1. července 2011 nastoupil do funkce vedoucího odboru zdravotnictví MUDr. Pavel Kubíček, který na tomto postu vystřídal MUDr. Máriu Stříhavkovou. Požádali jsme jej proto, aby nám zodpověděl pár otázek jak profesních, tak osobních a krátce se nám tak představil. Pane doktore, víme o vás, že ve vašem profesním životopise uvádíte na lékaře poměrně bohatou úřednickou minulost. Z jakého prostředí přicházíte do vedoucí pozice na krajském úřadě a jaké jsou vaše ambice? Jako lékař pracuji nepřetržitě od srpna 1989 nejprve na chirurgii v táborské nemocnici, poté na ortopedické klinice FN Královské Vinohrady a od konce roku 1991 ve FN Motol, kde před tím řadu let působil jako lékař i můj otec. Od roku 2005 jsem v Motole jen na částečný úvazek. V rámci hlavního pracovního poměru jsem byl nejprve ředitelem odboru na Ministerstvu zdravotnictví ČR, poté několik let ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a poslední dva roky ve funkci ředitele úseku zdravotní péče Zdravotní pojišťovny MÉDIA. Který aktuální problém tedy z vašeho pohledu vyžaduje přednostní řešení a jak se na něm chcete osobně podílet? Aktuální starostí našeho resortu je (záměrně cituji poněkud zprofanovanou frázi) zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče pro obyvatele Středočeského kraje. Toto oblíbené úsloví politiků začíná v době trvající finanční krize představovat skutečný problém, protože vláda usiluje o řešení prakticky jen cestou spoluúčasti pacientů. Kraj by se podle mne měl mimo jiné snažit přimět zdravotní pojišťovny, aby hradily pouze péči poskytovanou na požadované úrovni a jen v těch zdravotnických zařízeních, která jsou pro občany nezbytná. Zmínil jste lékařskou praxi, která i nadále zůstává zdrojem vašeho příjmu. Jaké je konkrétně vaše zaměření? Vystudoval jsem Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (dnešní 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy), atestaci mám z chirurgie (1992), traumatologie pohybového ústrojí (1999) a z veřejného zdravotnictví (2006). Mojí specializací je tedy od roku 1992 traumatologie, tedy úrazová chirurgie, které se dosud alespoň jednou týdně věnuji. Kdyby mě medicína definitivně omrzela, mám v záloze rekvalifikační diplom v oboru památkář, který jsem získal v roce 2005 po dvouletém postgraduálním studiu na Národním památkovém ústavu v Praze. I vedoucí je jen člověk, který má své soukromí. Co nám prozradíte o svých volnočasových aktivitách? Jsem ženatý, manželka je staniční sestrou na chirurgické ambulanci ve FN Motol, mám dvě děti, kterým bude za několik měsíců 16 a 18 let. Mými velkými zálibami jsou historie (především česká), architektura a vážná hudba. Zdálo by se, že všem třem koníčkům najednou se věnovat nelze, ale jde to. Když si například zahraji na violoncello pod renesanční klenbou v přízemí naší původně středověké tvrze v jihočeských Kalenicích. Vaše děti jsou ve věku, kdy již zcela jistě uvažují o svém budoucím povolání. Vymlouval byste jim výběr profesního zaměření v oblasti zdravotnictví? Určitě ne, ale nejsem si úplně jist, zda budou mít chuť vydat se tímto směrem zatím je tomu blíž dcera, která je již mnoho let přesvědčena, že bude veterinářkou. Syn je sice právě na brigádě v motolské nemocnici (ta je zřejmě naší rodině osudem určena) jako sanitář, ale uvažuje spíše o studiu práv, neboť tento obor považuje za lukrativnější. A na závěr už jen otázka, která se vysloveně nabízí. Cítíte se více jako lékař, nebo úředník? Medicínu mám už šest let jen jako hobby, a to mi přináší jedno pozitivum: stále se totiž cítím jako lékař, ale placen jsem přitom jako úředník, což je v současné době bohužel výhodnější. Poděkování ředitelce Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Kateřině Pancové: Vážená paní ředitelko, v době, kdy ve Vaší nemocnici dochází ke stavebním rekonstrukcím (stěhování oddělení), jsem byl po banálním úraze hospitalizován v 1. patře ortopedicko-úrazového oddělení na izolaci. Byl jsem mile překvapen, že i v těchto složitých podmínkách se sestry a celý personál ortopedicko-úrazového a septického oddělení choval velice příjemně, slušně a profesionálně. Tímto bych jim chtěl velmi poděkovat za jejich péči a přístup po celou dobu mé hospitalizace. Zvláště pak bych chtěl poděkovat mému ošetřujícímu lékaři, kterým je MUDr. Levý Robert. Díky jeho důslednosti a profesionalitě, kdy nepodcenil banální úraz a nechal provést další vyšetření, kterým zjistil zákeřnou bakterii ohrožující můj život, mi zachránil nejen dolní končetinu, ale i život. Věřím, že nejen já, ale i ostatní jeho pacienti, jsou velmi spokojeni s jeho profesionálním přístupem, za který by bylo vhodné ho v rámci možností ohodnotit. Vážená paní ředitelko, přeji Vám více takových lékařů a pomocného personálu, kteří budou dělat dobré jméno Vaší nemocnici. Se srdečným pozdravem Pavlík Milan Stochov, (bez redakčních úprav)

4 06 07 Projekt Projekt Jednání o zřízení vysoké školy farmacie pokročila Zásadní body, které slouží jako východisko jednání Středočeský kraj je samosprávný region v okolí Prahy s 1,2 milionu obyvatel (jako hlavní město Praha, přičemž celá Česká republika má 10,5 milionu obyvatel. Region je řízen krajskou vládou v čele s hejtmanem, roli regionálního parlamentu hraje zastupitelstvo kraje. Regionální vláda zodpovídá za zdravotnictví, střední školství, kulturu, Lékařské fakulty v Praze působí tři lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Právní forma vysokých škol v České republice existují dvě možnosti, za jakých mohou v ČR působit vysoké školy. Mohou být buď veřejnoprávní (zřízené zákonem a plně financované státem), nebo soukromé (ty potřebují k potřebují získat akreditaci od Akreditační komise Ministerstva školství ČR). pobytové sociální služby a veřejnou dopravní Středočeská regionální vláda se již několik let zabývá myšlenkou zřízení vysoké školy. K tomuto účelu je připravena poskytnout vhodné prostory v některém ze středočeských měst v okruhu nanejvýše 40 km od Prahy. obslužnost. Farmaceuti v České republice je dlouhodobý nedostatek absolventů farmaceutických fakult, což se projevuje především v lékárnách. Obdobně je o tuto Pracovní cesta do izraelského Tel Avivu Nadějná jednání delegace pod vedením středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha probíhala zejména v měsíci červenci i v Izraeli s nejvyššími předsta- profesi zájem i v dalších okolních zemích Evropské viteli Hebrejské univerzity fakulty farmacie. Vůdčí Proběhla i jednání s existujícími farmaceutic- tegického partnera buď ke společnému projektu far- unie (Německu, Rakousku). osobností za tuto fakultu byl Dan Gibson, PhD., jenž kými fakultami v České republice, ale vše narazilo na maceutické fakulty, nebo k vytvoření pobočky již exis- Farmaceutické fakulty v České republice působí se věnuje především výzkumu platinových komple- Za českou stranu vedl jednání v Tel Aviovu hejtman MUDr. David Rath, za stranu izraelskou Dan Gibson, PhD. nedostatečné personální kapacity těchto škol. Nemají totiž dostatek učitelů, kteří by dokázali pokrýt výuku na nové škole a byli ochotni dojíždět více než 100 km. Z tohoto důvodu probíhají i jednání s cílem získat stra- tující zahraniční školy s tím, že by zde výuka probíhala v angličtině. Statut školy by pak odpovídal soukromé škole akreditované v zahraničí s tím, že by získala akreditaci i na území České republiky a tím i pro celou EU. dvě veřejnoprávní fakulty, a to v Hradci Králové (80 km od Prahy) a v Brně (200 km od Prahy). Praha a další přilehlé kraje takovouto fakultu nemají. tů při léčbě rakoviny. Další kola jednání s touto univerzitou jsou plánována po vyhodnocení vzájemně předaných materiálů a podkladů na podzim a zimu letošního roku. Budova Hebrejské univerzity v Tel Avivu

5 08 Kauza 09 Kauza/Den záchranářů Na nevýhodné privatizaci nemocnic zbohatli někteří lidé napojení na ODS Když v roce 2007 Petr Bendl z pozice středočeského hejtmana prodal nemocnici v Brandýse nad Labem soukromé společnosti PP Hospitals za necelých osm milionů korun, středočeští krajští zastupitelé ČSSD, kteří byli tehdy v opozici, upozorňovali na směšně nízkou cenu a na pochybné podmínky privatizace, které byly pro Středočeský kraj velice nevýhodné. Nyní se po letech ukazuje, že veškeré kritické hlasy byly oprávněné. Polikliniku v Čelákovicích prodala za 3 miliony. Dům na náměstí v Brandýse nad Labem prodala za 2,8 milionu korun. Lukrativní pozemky v Brandýse o výměře metrů čtverečních prodala za 38 milionů korun. Právě prodej zmíněných pozemků se nyní ukazuje jako velmi podezřelý. Na nejasnosti se narazilo díky auditu, který si zadal nový majitel brandýské nemocnice. Dle informací z médií firma PP Hospitals odprodala pozemky městu Brandýs za 38 milionů. Z městského bankovního účtu ale obratem odešlo 16 milionů korun na jiný, a to brandýské firmy JK Profit, kterou vlastní místní kandidát ODS Radek Kundrát. On sám měl přitom dle MF Dnes v předchozích letech o pozemky zájem, dokonce uzavřel s městem smlouvu, která mu zaručovala, že bude inkasovat pokutu ve výši 16 milionů korun, pokud PP Hospitals prodá pozemky někomu jinému než jemu. Podle MF Dnes číslo účtu vedené ve smlouvě jako účet firmy JK Profit, ale této společnosti vůbec nepatří. Dle dalších informací České televize patří dokonce firmě, kterou vlastní majitel PP Hospitals Martin Vojtíšek. Toto je učebnicový příklad vytunelování nemocnice. Plně chápu rozhořčení nového majitele, který podal na bývalé majitele řadu trestních oznámení, říká hejtman MUDr. David Rath, který od počátku privatizaci také kritizuje. Jsem zvědav, jak s těmito informacemi a touto kauzou nakonec naloží orgány činné v trestním řízení, neboť v roce 2008 se tímto případem zabývala dokonce i protikorupční policie. Šetření bylo ale nakonec zastaveno, neboť policie došla k závěru, že nedošlo k trestnému činu, připomíná Rath. Informace z médií z posledních dní ukazují, jak měli zastupitelé z řad ODS celou privatizaci krajských Jako obzvláště podezřelý se jeví prodej lukrativních pozemků v Brandýse nad Labem o výměře m 2. nemocnic dlouhodobě a promyšleně připravenou. Rozhodně jim nešlo o zlepšení zdravotní péče pro pacienty, jak tehdy při prodeji tvrdili. Bendlova privatizace ošidila kraj až o čtvrt miliardy korun, neboť radní a zastupitelé z ODS stihli prodat deset krajských nemocnic. Petr Bendl nechal kraj regulérně okrást, říká hejtman. První pomoc pro všechny Náměstí Starosty Pavla v Kladně se na začátku letních prázdnin na jedno dopoledne proměnilo v intenzivní kurz rychlé pomoci. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno ve spolupráci s městem, kladenskou policií a kladenskými záchranáři uspořá- MUDr. David Rath předvedl i své lékařské znalosti. dala akci první pomoc pro všechny. Všichni účastníci, ale i kolemjdoucí si tak mohli vyzkoušet techniku při záchraně lidského života. Studenti zdravotní školy ukázali obnovu životně důležitých funkcí, pomoc při krvácení, šoku, zlomenině, postup při popáleninách či péči o postiženého v bezvědomí. Vjezd do brandýské nemocnice Hejtman MUDr. David Rath na tiskové konferenci vyzval Petra Bendla, aby přijal svou politickou z toho svou jasnou politickou odpovědnost a složil poslanecký mandát. Do akce se zapojili i policisté a záchranáři. Městská policie předvedla ukázku sebeobrany, zdravotníci odpovědnost a odešel z politiky. Politickou odpo- a hasiči nechali všechny prohlédnout si vybavení vědnost jednoznačně nese Petr Bendl, ale také další Jak se brandýská nemocnice prodávala a rozprodávala jejich vozidla a na řadu přišel i zásah. První pomoc, ať bývalí zastupitelé, kteří tehdy hlasovali pro priva- Společnost PP Hospitals koupila v roce 2007 nemoc- už při dopravní nehodě nebo jiné katastrofě, je velmi tizaci krajských nemocnic, jako například tehdejší nici včetně dalších nemovitostí a pozemků od Středo- důležitá. Včasný zásah opravdu může zachránit lidský lidovecká krajská zastupitelka Helena Langšádlová, českého kraje za 7,8 milionu korun. Získala však maje- život nebo zabránit nenávratnému poškození zdraví. která nyní stojí v čele krajské TOP 09. Vyzývám Petra tek, který tuto hodnotu vysoce převyšoval. Postupně Akce se aktivně zúčastnil i středočeský hejtman Bendla, aby se k tomu postavil jako chlap, vyvodil však firma PP Hospitals začala majetek rozprodávat: MUDr. David Rath.

6 10 Záchranná služba 11 Záchranná služba Středočeští záchranáři zasahují i na vodě Středočeští záchranáři dobře vědí, že je při záchraně životů nutno překonávat velké vodní plochy, a proto už dvanáctým rokem provozují vodní záchrannou službu na Slapské přehradě. Člun využívají dva měsíce v roce, a to v období letních prázdnin. Ve Ždáni v Modré loděnici vzniká každý rok 1. července další posádka záchranné služby. Kdo by si představoval scény jako ze seriálu Pobřežní hlídka, byl by na omylu. Záchranáři zde nemají funkci plavčíků a uniformy nemění za plavky, pouze občas vymění sanitní vůz za člun. Středočeští záchranáři provozují vodní záchrannou službu během prázdnin především z důvodu velkého nárůstu obyvatelstva v chatových a rekreačních oblastech, kempech a koupalištích v okolí přehrady. V těchto měsících je zde třeba dostupnější péče záchranné služby. V loňském roce měli záchranáři na Slapech 72 výjezdů a během letošního července vyjeli k 35 případům. K tonutí vyjíždějí záchranáři minimálně Výjezdy k tonoucím lidem jsou naštěstí jen zlomkem výjezdů, jedná se však o výjezdy nejzávažnější. V těchto případech také hodně záleží na počasí. Čím je teplejší léto, tím je také více koupajících se lidí, a tedy i větší pravděpodobnost tonutí. Nelze říci, zda jsou lidé méně opatrní, ale ze zkušenosti záchranářů vyplývá, že jednoznačně nejrizikovější skupinou jsou plavci, kteří před vstupem do vody požili alkohol. Ten snižuje odhad nebezpečí a lidé pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly. Tonutí také muže nastat vlivem úrazu, např. po skoku do vody. Lidé by také neměli skákat do neznámé vody a měli by si uvědomit, že vodní dno je nestálé a může se měnit. Místo, kde skákali minulý rok, ale i včera, nemusí být bezpečné. Další rizikovou skupinou jsou děti, které ještě nemají s koupáním a plaváním tolik zkušeností a nemusejí dobře odhadnout situaci. K pacientům vyjíždí člun i sanitka Přednemocniční neodkladnou péči na Ždáni zajišťuje nejenom člun, ale také sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci, který dojíždí na místo události po pozemních komunikacích. Někdy je třeba zásahu v přilehlých obcích mimo vodní plochu, kam jezdí pouze sanitní vůz. V případě zásahu člunu je pacient po ošetření a zaléčení obvykle člunem převezen zpět na stanoviště, kde je přeložen do sanitního vozu. Tím pak záchranáři transportují pacienta do nemocnice. Vyslání člunu nebo sanitního vozu mají na starosti dispečerky linky 155, které v každém konkrétním případě zvažují okolnosti případu. Člun vodní záchranné služby překoná vzdálenosti přes vodní plochu mnohem rychleji než sanitní vůz, který je odkázán na přemostění a na objíždění vodní plochy, čímž se znatelně prodlužuje doba dojezdu k pacientovi. Tímto způsobem přepravy se záchranáři dostanou do jinak hůře dostupných chatových osad a samot u vody, kam by sanitní vůz nemohl dojet. Člun je vybaven jako standardní sanitní vůz, Vodní záchrannou službu na Slapské přehradě provozují středočeští záchranáři již dvanáctým rokem. má tedy vše, co je potřeba v případech, kdy je ohroženo zdraví pacienta nebo dokonce jeho život. Liší se pouze v tom, že v něm nejsou nosítka, ale naopak disponuje tzv. plovoucí páteřní deskou, na které lze pacienta transportovat po vodě i po souši. Člun vodní záchranné služby je vybaven stejně jako běžný sanitní vůz. U čeho vodní záchranná služba nejčastěji zasahuje? V okolí přehrady tráví léto často rodiny s dětmi, ale i starší lidé. Přibližně polovina výjezdů je ke starším lidem se somatickými onemocněními. Často se jezdí k infarktům, k dušnosti a cévním mozkovým příhodám. Běžné jsou také výjezdy k nejrůznějším alergickým reakcím (například po bodnutí včelou), k úpalům a úžehům po dlouhém pobytu na slunci a k lidem, kteří kolabují následkem dehydratace. Záchranáři vyjíždějí také k nejrůznějším úrazům při sekání dřeva, sportu a skocích do vody. Velmi časté bývají také řezné rány od střepu ve vodě nebo na pláži. Výjezdy k lidem, kteří si přivodili úraz po požití alkoholu, také nejsou ojedinělé. Tyto výjezdy směřují na diskotéky a do různých podniků v okolí. Text: Tereza Janečková, foto: Slavomír Šuba

7 12 Úvod 13 Nemocniční prádelna Rozhovor s ředitelkou Nemocnice Kutná Hora: Chceme být opravdu dobrou nemocnicí Nová prádelna Na poslední červnový den bylo totiž naplánováno slavnostní otevření nemocniční prádelny, které si během své návštěvy nenechal ujít hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath. Zúčastnili se ho i zástupci vedení i další zaměstnanci kutnohorské a kolínské nemocnice. Racionalizace provozu v kutnohorské nemocnici pokročila rázným krokem a v souladu s celospolečenským vývojem, a to především v oblasti akutní lůžkové péče. Nejen o tom jsme hovořili s JUDr. Alicí Opočenskou. O pár slov na toto téma jsme požádali vedoucího prádelny pana Horáka: Na přípravu provozu praní prádla kutnohorské a kolínské nemocnici jsem měl přibližně pět měsíců, tedy relativně mnoho času. delny měl ještě 29. června noční směnu a nás čekala kompletní příprava a úklid z důvodu rozjetí provozu hned druhý den, s nadsázkou řečeno nevíte, zda se na toto setkání těšíte, nebo se ho obáváte. Tento Vzhledem k tomu, že jsem až do konce měsíce června názor se ale změnil v okamžiku, kdy došlo k samot- zace má být realizována přeměnou akutních lůžek na souběžně pokračoval i v mém předchozím pracov- nému setkání předvedení celé naší odvedené práce lůžka následné a dlouhodobé péče, je nutné dle vyjá- ním zařazení v nemocnici na ekonomickém oddělení a představení provozu prádelny panu hejtmanovi dření pojišťoven dodržet princip nákladové neutrality v majetkové agendě a že se postupem času navyšo- a ostatním přítomným. zdravotnického zařízení. A ten ve své podstatě říká: valo i množství položek potřebných k zajištění chodu Na nadcházející pracovní období se ale těšíte? To Zrušte akutní lůžka, zřiďte lůžka dlouhodobé péče prádelny od 1. července, tento čas utíkal neuvěřitel- samozřejmě ano. Asi jako pro většinu lidí, je to i pro a my vám za poskytnutí takovéto péče zkrátíme zálo- ným tempem. Pro hrubou představu mohu uvést nej- mě velká výzva. Velice kladně jsem uvítal i zájem pra- hové platby na akutní péči o veškeré platby za péči, důležitější body, jimž jsem se ve zmíněném období covnic z předchozího provozu prádelny o pokračování kterou poskytnete na lůžcích neakutních. Co může v takovém případě nemocnice dělat? Pokud by vedení nemocnice rozhodovalo pouze na základě ekonomické efektivnosti restrukturalizačních opatření, muselo by od veškerých snah jednoznačně upustit, protože časová, organizačně personální náročnost nemá žádný ekonomický efekt při financování zdravotnického zařízení. Vedení kutno- věnoval nejvíce: řízení prádelny v praxi, zajištění vhodných pracovníků, sestavení rozpočtu střediska, výběr prací chemie, nastavení logistiky prádla uvnitř nemocnice a mezi naší a kolínskou nemocnicí, příprava převzetí provozu atd. Nakonec se vše, a to i díky pomoci z řad vedení nemocnice, podařilo splnit. Pak tedy nastal čas na přípravu setkání s hejtmanem Středočeského kraje? Času bohužel tolik nezbývalo. Když si představíte, že předchozí provozovatel prá- v této práci pod vedením kutnohorské nemocnice. Máme stanovené určité cíle uvnitř prádelny i ze strany nemocnice. Některé se nám již v tuto chvíli, krátce po spuštění provozu, postupně daří plnit a tím se nám otevírá prostor pro další zlepšování se v oblasti kvality praní, efektivnosti využití pracovní doby. V neposlední řadě nemůžeme vynechat ekonomické otázky provozu prádelny, které jsou stěžejní pro budoucí období. Ředitel kolínské nemocnice MUDr. Petr Chudomel, středočeský hejrman MUDr. David Rath a ředitelka kutnohorské nemocnice v okamžiku slavnostního otevření nové prádelny. horské nemocnice po provedených rozborech využití otevřených, provozovaných lůžek, a to jak z pohledu počtu hospitalizací, tak z úhlu pohledu průměrné délky hospitalizace a procenta využití lůžkového Jak vypadá aktuální situace v nemocnici? fondu naší nemocnice, a především na základě potřeb Obzvláště nadějně a účelně jsme si u nás v Kutné Hoře našich pacientů, rozhodlo návrh restrukturalizace krok směřující k racionalizaci představovali po celo- v nemocnici Kutné Hoře pojišťovnám předložit. státních deklaracích nejvyšší představitelů ministerstva zdravotnictví v rámci akce Děkujeme, odchá- JUDr. Alice Opočenská ředitelka Nemocnice Kutná Hora zíme a následně i po prohlášeních a to i písemných z úst představitelů zástupců zdravotních pojišťoven. Deklarace typu cituji z dopisu KP VZP pro Středočeský kraj zdravotnická zařízení mohou ponížit počet akutních lůžek, aniž by došlo k aktuálním úpravám zálohových plateb se však ukázaly být velmi zavádějícími a nebojím se, po zkušenosti, kterou naše nemocnice v letošním roce měla, i nepravdivými. Tyto deklarace jsou totiž doplňovány větou, která ministerská prohlášení o nutnosti rušení lůžek akutních a potřebách změn těchto lůžek na lůžka tolik potřebné následné péče doplňují a ve své podstatě pro zdravotnické zařízení negují. V případě, že totiž restrukturali-

8 14 CPP 15 CPP Zdravý doktor jde za nemocným pacientem Slavnostní otevření prostor centrálního pohotovostního příjmu proběhlo dne 30. června Akce se uskutečnila za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha. Vedení nemocnice nám poskytlo nejdůležitější informace týkajících se zmíněné části nemocnice. Proč jsme zřídili urgentní příjem v Kutnohorské nemocnici? Z důvodů ekonomických, spočívajících především v soustředění sil a prostředků do jednoho místa, tedy ve využití prostor, které měla a nepoužívala nemocnice ke svému provozu po dobu téměř deseti let, a přístrojů a vybavení. Nelze pominout ani redukci pohotovosti středního zdravotnického personálu na více odděleních (racionalizace výše mzdových nákladů při stejném či vyšším zajištění rozsahu poskytovaných služeb) a v neposlední řadě z důvodu soustavného tlaku na snižování nákladů (mzdových, provozních). Dalším důvodem byla dimenze sociální a etická. Dojde totiž ke zvýšení kvality péče v regionu i péče o ohrožené skupiny (děti, staří lidé, bezdomovci), které se nedokázaly orientovat v množství druhů nabízené péče. V neposlední řadě se zjednoduší servis a koordinovaná spolupráce s ostatními organizacemi (policie, hasiči atd.) poskytujícími služby při náhlých poruchách zdraví. V neposlední řadě hrála roli i dimenze odborná, kdy dochází k zachování kontinuity poskytování požadované péče všemi specializacemi poskytovanými v naší nemocnici (včetně LSPP) dle naléhavosti (priorita), odbornosti (specialista) a intenzity potřeby v daném čase. Jaký je očekávaný přínos CPP? Pro pacienty se zrychlí přístup k péči lékaře a kterékoli odbornosti nemocnice. Vše bude dostupné na jednom místě Pro lékaře je zde možnost rychlých konzilií s kolegy, a tudíž nejodbornější dosažitelná péče o pacienta v daném čase Provozní doba CPP Všední dny , víkendy a svátky 24 hodin denně, tedy Rozsah působnosti CPP CPP přebírá všechny kompetence: -akutní a příjmové interní ambulance (po celou výše uvedenou provozní dobu CPP) -akutní a příjmové chirurgické ambulance (po celou výše uvedenou provozní dobu CPP) -ambulance LSPP (ve všední dny , o víkendech a svátcích ) Pro nemocnici dojde ke snížení osobních nákladů, ostatních provozních nákladů a zvýšení nabízené kvality poskytované péče Jaké jsou nastavené cíle? Organizovat péči podle potřeb pacienta. Vyšetřen je každý, kdo o to požádá (dostupnost). Každá posádka ZZS může CPP předat pacienta (dostupnost). Každý pacient je urgentní, dokud se neprokáže opak. Předání pacienta specialistovi bez ohrožení jeho života a zdraví z důvodu čekání a vyhledávání správného specialisty v budově (kontinuita). Prostory CPP Centrální pohotovostní příjem je umístěn v přístavbě hlavní budovy nemocnice za CT vyšetřovnou (tedy v prostorách, kde ve všedních dnech v době funguje akutní a příjmová chirurgická ambulance). Je vybaven vstupním prostorem (halou), ambulancí, zákrokovým sálkem, příjmovou kanceláří (ve všech těchto prostorech lze pacienty ošetřovat) a čekárnou. Nově otevřený centrální pohotovostní příjem

9 16 17 Rozhovor Rozhovor Sociální pracovnice Nemocnice Kutná Hora Radka Štencelová říká: s úřady a vyřizování právních záležitostí pro pacienty. šetření a na jeho základě se zjišťuje rozsah potřeb Zajišťuji kontakt pacienta s venkovním prostředím Zajišťuji komunikaci pacienta s venkovním prostředím. Jedná se o nezbytně nutné záležitosti, kterých se buď nemohou účastnit osobně, nebo nemají někoho ochotného v rodině či u jiných příbuzných. Neméně důležitou službou jsou sociální lůžka. Jednoduše řečeno někteří pacienti musí být v nemocnici delší čas, např. z důvodu špatné sociální situace. Tito lidé by se po propuštění z nemocnice neměli kam vrátit. A právě jim jsou k dispozici sociální lůžka. Těmto od sociální pracovnice. A také zda vůbec jednotliví pacienti o mé služby mají či nemají zájem. Prozradíte nám i něco ze svého soukromého života? Věnuji se chovu psů plemene zlatého retrívra, výcviku psů k poslušnosti a loveckému výcviku a zajímám se o canisterapii, která se v poslední době rozvíjí i v nemocničních zařízeních. V kutnohorské nemocnici působí Radka Štencelová jako sociální pracovnice od 4. dubna tohoto roku. Co přesně se pod pojmem sociální pracovnice skrývá, jsme se rozhodli zeptat přímo jí. pacientům se já samozřejmě také pravidelně věnuji. Obecně lze říci, že s každým pacientem se snažím o rozvoj jeho duševních, fyzických a motorických schopností a plním jeho individuální plán. Je patrné, Vy sama se tedy o canisterapii jen zajímáte nebo ji provádíte? Zajímám a také provádím. Je k tomu potřeba především kontaktní a vyrovnaný pes, který se umí vcítit že nejvíce pacientů, kteří využívají mých služeb, se a reaguje na zdravotní a psychické možnosti pacien- Radka Štencelová Jakým způsobem se pacientům dále věnujete? Stěžejní službou je především zajištění sociálních služeb typu vyřizování domovů pro seniory, kontakt nachází na oddělení LDN. Pacientům se například snažím svou přítomností lépe překonat období, po které jsou v nemocnici. U pacienta se provádí sociální ta. To vše se prověřuje při náročných canisterapeutických zkouškách pro získání canisterapeutického certifikátu. Jedním z často při canisterapii užívaných plemen je kolie. Můžete nám popsat, jak jste se dostala k práci v naší nemocnici? Po maturitě na kolínském gymnáziu jsem studovala na justiční škole v Kroměříži. Jednalo se o tříleté studium práv a sociální politiky státu. Po jedenáctiletém působení na okresním soudu v Kutné Hoře jsem se rozhodla absolvovat kurz pracovníka v sociálních službách s výkonem praxe v domově pro seniory v Chlumci nad Cidlinou. Během dvouletého hledání možnosti uplatnění v mém oboru vzdělání jsem působila v soukromých firmách. Moji představu o budoucím zaměstnání splnila práce sociální pracovnice v Nemocnici Kutná Hora. Tato představa se utvrdila i po účasti na konkurzu. Nakonec se vše podařilo podle představ mých i vedení nemocnice a začátkem dubna jsem mohla začít vykonávat pozici sociální pracovnice. Pro koho jsou vaše služby určené? Moje pracovní služby má možnost využít kterýkoli pacient z kteréhokoli oddělení nemocnice. Za pacienty na jednotlivá oddělení docházím buď pravidelně, nebo si mohou moje služby vyžádat osobně, přes zástupce z řad primářů, lékařů, staničních sester či rodinných příslušníků od každého pacienta.

10 18 Úvod 19 Aktuality Rozhovor s ředitelem Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.: Stále více se orientujeme na pacienta O novinkách v nemocnici obecně, ale kupříkladu o pilotním projektu elektronicky vedené zdravotnické dokumentace jsme hovořili s ředitelem MUDr. MIličem Řepou, MBA. Nejmodernější přístroj v republice zakoupen pro naši pneumologickou ambulanci Benešovská nemocnice Zdá se, že ani v létě se v nemocnici nezastavily v letošním roce zakoupila nový pří- stavební práce. stroj pro lepší poskytování zdra- Rekonstrukce operačních sálů finišuje a během ní bude votní péče pacientům. Po několi- nainstalována zbrusu nová technika. Na tento moment ka měsících zkušebního provozu netrpělivě čekají zdravotníci z operačních oborů, ale se zapůjčenými přístroji byl nyní i pacienti objednaní k plánovaným zákrokům. uveden do provozu nový, moderní diagnostický přístroj BODYPLETY- Jaká je situace ve vaší porodnici? ZMOGRAF s integrovanou opcí pro mu a analyzátorovému vybavení měřitelných plicních objemů (re- Porodnice benešovské nemocnice je velmi vyhledá- měření difuzní plicní kapacity. Jed- umožňuje provedení nejen základ- ziduální objem, celkový plicní ob- vaná, nejen pro výborný zdravotnický servis, komfortní ná se o nejmodernější přístroj, kte- ního funkčního vyšetření ventilace jem), odporů a průtoků v dýchacích prostředí a dlouhodobý statut Baby-Friendly, ale rý byl v zahraničí uveden na trh po- (spirometrie), provádění broncho- cestách a také posouzení přenosu možná i pro nadstandardní způsob komunikace čátkem roku 2011 a je první svého motorických testů (bronchodila- kyslíku na alveolokapilární mem- s nastávajícími maminkami. Během prázdnin jsme druhu v celé České republice. Pří- tační a bronchokonstrikční testy), bráně pomocí stanovení transfer- proto upravili webové stránky porodnice, kam se stroj díky unikátnímu softwarové- ale především i stanovení nepřímo faktoru. mohou maminky obrátit s dotazy a komentáři. Nebo i na Facebook, kde má naše porodnice svůj profil. Zkuste nebo heslo Porodnice Benešov na Facebooku. Co je nového v nemocnici? Benešovská nemocnice si zakládá na svém postoji orientaci na pacienta. Dokladem toho je nejen pokra- MUDr. Milič Řepa, MBA ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Nový OCT přístroj na očním oddělení čující rozvoj a investice do zdravotní péče (jak do Benešovská nemocnice v le- přístrojů, tak do vzdělávání zaměstnanců), ale i do tošním roce zakoupila nový přístroj pacientského komfortu a komunikace. Na interním pro lepší poskytování zdravotní oddělení jsme nově otevřeli několik nadstandardních péče pacientům očního odděle- pokojů, takže i zde mohou pacienti využít tuto mož- ní. Optická koherentní tomogra- nost. Nově je upraveno i parkování před nemocnicí. fie (OCT) představuje jednu z nej- podstoupí vyšetření na OCT včas, ným vyšetřením do oka aplikuje modernějších a vysoce přínosných zvýší tím šanci na úspěšnost pří- kapky na rozšíření zorničky. V ta- Jak se rozvíjí pilotní projekt elektronické vyšetřovacích zobrazovacích me- padné léčby a minimalizuje riziko kovém případě musí pacient po- zdravotnické dokumentace? tod pro detailní vyšetření zadních vnějších projevů onemocnění. Celé čítat s omezenou možností řízení. Naše nemocnice se hlásí k programu bezpečí. K dal- a předních struktur oka (sítnice, op- vyšetření je bezbolestné, bez kon- Toto vyšetření lze bez jakýchkoli šímu zvýšení úrovně pomůže i elektronická ošetřova- tický nerv, rohovka). Díky výsled- taktu s okem a trvá několik málo komplikací opakovat, což je zvláště telská dokumentace, kterou ve svém článku popisuje kům vyšetření na OCT může lékař minut vsedě s podpěrou brady výhodné při dlouhodobém sledová- hlavní sestra. U každého pacienta budou nyní čitelně daleko dříve a přesněji diagnostiko- a čela. Samotný přístroj vysílá na ní zdravotního stavu. Vyšetření na a standardně zajištěny všechny důležité informace, vat některá onemocnění oka a mo- oko pouze slabé a zdravotně nezá- OCT není v současné době hraze- které mohou využít všechny oprávněné osoby, ubyde nitorovat průběh léčby či terape- vadné světelné paprsky. V někte- no z veřejného zdravotního pojiš- administrativy a více času bude patřit pacientům. utického zákroku. Pokud pacient rých případech lékař před samot- tění a jeho cena činí 500 Kč.

11 20 Rozhovor 21 Rozhovor Prim. RNDr. Jana Kalousová Oddělení klinické biochemie pavilon D, 1. patro, tel , Jaké byly vaše začátky? Koncem 80. a začátkem 90. let jsem jako chemik získala v benešovské nemocnici obrovské zkušenosti. Měla jsem štěstí, že jsem na tomto oddělení mohla pracovat, neboť oddělení klinické biochemie této nemocnice mělo v biochemických kruzích velký kredit. Jako jedna z mála laboratoří, a to nejen ve Středočeském kraji, ale i v celém Československu, jsme měli švédský analyzátor LKB, což byl předchůdce dnešních automatických analyzátorů. K řízení provozu laboratoře jsme používali švédský počítač VARIAN, měli jsme vlastní LIS (Laboratorní informační systém), na kterém s námi spolupracovalo středisko aplikované kybernetiky, které bylo součástí nemocnice. Fungovali jsme jako testovací pracoviště pro firmy, které se snažily etablovat na našem trhu. Měla jsem možnost testovat analyzátory řady firem, např. ROCHE, BOEHRINGER, CIBA CORNING, MITSUBISHI a další. Na tyto analyzátory jsme většinou aplikovali sety domácí firmy LACHEMA, jelikož cena originálních souprav byla v té době příliš vysoká. Pro svou další práci ve funkci primáře oddělení jsem tyto zkušenosti uplatnila při rozhodování o nákupu přístrojů a vybavení laboratoře. Představíte nám vaše oddělení? V současné době je laboratoř vybavena špičkovými výkonnými analyzátory firmy SIEMENS, BECKMAN COULTER, RADIOMETER a dalších. Nepostradatelná je i výpočetní technika LIS, která zabezpečuje vlastní provoz, elektronickou distribuci výsledků do nemocniční sítě a do terénu, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro pojišťovny, archiv výsledků atd. Začátkem roku se nám podařilo uvést do provozu elektronickou žádanku. Jaké je spektrum prováděných vyšetření? Provádíme nejen základní vyšetření krve, moči a dalšího biologického materiálu, ale i speciální enzymo-imunologická stanovení, tumorové markery, pro alergologickou poradnu se vyšetřují specifické alergeny, úzce spolupracujeme s genetičkou MUDr. Zemánkovou a od roku 2000 jsme zařazeni v registru laboratoří zabývajících se screeningem vrozených vývojových vad v I. a II. trimestru těhotenství. Nejčastější je vyšetření krevního cukru glykemie u diabetiků, protože těchto pacientů neustále přibývá. Veškeré informace si mohou naši klienti najít na webových stránkách nemocnice. Primářka oddělení klinické biochemie RNDr. Jana Kalousová říká: Měla jsem štěstí, že jsem mohla pracovat na tomto oddělení RNDr. Jana Kalousová promovala na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze v oboru analytická chemie. Na oddělení klinické biochemie v Benešově nastoupila jako vedoucí analytického provozu a od roku 1990 vede tuto laboratoř jako primářka. Kdo využívá vašich služeb? Kromě nemocnice poskytujeme své služby praktickým a odborným lékařům Benešovska, Vlašimska, Voticka a externím lékařům z Prahy. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci s odborem dopravy nemocnice. Máme detašované pracoviště i v bývalé nemocnici ve Vlašimi, kde jsou prováděna hematologická vyšetření pro region Vlašimska, glykemie pro diabetickou poradnu a základní vyšetření moči. Odběrový box máme i ve Voticích. A vaše nejbližší plány? Našim nejbližším úkolem je potvrdit kvalitu naší práce absolvováním Auditu NASKL, což je Registr klinických laboratoří definovaný podle ISO Doufám, že se nám to díky pracovnímu nasazení celého kolektivu podaří v nejbližší době.

12 22 Zdravotnická dokumentace 23 Zdravotnická dokumentace Elektronická, tedy kvalitní a naprosto bezpečná Kvalita ošetřovatelské péče je stále velmi aktuální téma. Cesty ke zvýšení kvality poskytované ošetřovatelské péče vedou několika směry. Elektronická dokumentace je nejen bez problémů čitelná, ale především vždy bezprostředně dostupná. Velkou pozornost je třeba věnovat odborné erudici ošetřovatelského personálu, jeho schopnostem, dovednostem, přístupu k pacientům, vystupování a chování. Dalším krokem ke zvýšení kvality poskytované ošetřovatelské péče je saturovat ošetřovatelský personál, posílit kompetence sester a rozšířit řady sanitářů a sanitárek. V neposlední řadě stojí další krok, neméně důležitý, a tím jsou prostředky, které má ošetřovatelský personál k dispozici a které mu umožňují skutečně zvyšovat kvalitu ošetřovatelské péče. Je všeobecně známo, že zdravotnické zařízení musí vést zdravotnickou dokumentaci, kde je zaznamenáno vše, co se týká poskytnuté zdravotnické péče pacientovi. Od roku 2006 je součástí vyhlášky o zdravotnické dokumentaci povinnost zdravotnického zařízení vést ošetřovatelskou zdravotnickou dokumentaci. V této dokumentaci musí být vedena ošetřovatelská anamnéza, která hodnotí stav pacienta při příjmu. Na základě této anamnézy je stanoven plán ošetřovatelské péče, který definuje problémy pacienta a jejich řešení plánovatelné v určitém časovém horizontu, plnění naplánovaných ošetřovatelských intervencí a poskytované péče, hodnocení poskytnuté ošetřovatelské péče a zaznamenává průběžné změny stavu pacienta a ošetřovatelského plánu. Při propuštění a předání pacienta do další ošetřovatelské péče je třeba vést propouštěcí nebo překladovou zprávu. V podstatě, ošetřovatelská dokumentace odráží vše, co bylo pacientovi poskytnuto a jaká péče mu byla věnována ze strany ošetřovatelského personálu. Ve většině zdravotnických zařízení je tato povinnost realizována v tištěné formě, což s sebou přináší různá úskalí nečitelnosti zápisů, nesprávného přepisování Elektronická zdravotnická dokumentace obsahuje všechny náležitosti dané vyhláškou. a opravování údajů, nedokonalost zápisů. Všechny uvedené skutečnosti mohou velmi výrazně ovlivnit kvalitu a kontinuitu poskytované péče. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov se rozhodla pro další krok vedoucí právě ke zvýšení kvality, kontinuity a bezpečnosti ošetřovatelské péče. Koncem roku 2010 se rozhodla pro pilotní projekt vedení elektronické ošetřovatelské dokumentace. Pro realizaci pilotního projektu byla vybrána dvě lůžková oddělení (ORL oddělení a interní oddělení). Po nezbytných zaškoleních a seznamování s programem máme dnes elektronickou dokumentaci na dvou uvedených odděleních v provozu. Co to znamená pro personál a pacienty? V praxi to znamená, že veškerá elektronická dokumentace obsahující všechny vyhláškou dané povinnosti může být vedena přímo na pokoji u pacienta. Sestra má k dispozici notebook nebo tablet, se kterým pracuje přímo u pacienta a všechny zjištěné skutečnosti může ihned zadat. Objednání pacienta na vyšetření a veškeré elektronicky zpracovatelné žádanky lze odeslat a tisknout přímo z pokoje pacienta. Tím, že celý systém je nastaven v mobilním duchu, má ošetřovatelský personál větší možnost být v těsnější vazbě na pacienta, věnovat mu více svého času, být více přítomen u pacienta i přesto, že musí splnit administrativní náležitosti poskytované péče. Při tom všem může mít k dispozici veškeré údaje o pacientovi na jednom místě ihned dostupné. V používaném systému je použito barevné signalizace, různých křivek, grafů, náčrtů, a lze přiřadit i fotografickou dokumentaci pacienta. Všechny uvedené prvky zlepšují orientaci v problémech pacienta, lépe monitorují jeho stav a zaručují úplnost a přehlednost získaných informací. To, co přináší vyšší prvek kvality a bezpečí pacienta je právě vedení elektronické ošetřovatelské dokumentace, která nabízí dokonalou čitelnost, přehlednost, časovou posloupnost, plánovatelnost ošetřovatelských intervencí, kontinuitu a bezprostřední dostupnost.

13 24 Úvod 25 Město Rozhovor s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram, a. s.: Canisterapii provází od začátku nadšení pacientů i personálu Nejen na canisterapii jsme se tentokrát zeptali ředitele Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislava Holobrady. Město Příbram otevřelo pro občany bezplatnou protidluhovou poradnu 21. června 2011 zahájilo město Příbram poskytování další bezplatné služby pro občany žijící v příbramském regionu - dluhové poradenství. Tato služba bude obsahovat pomoc při mapování dluhů, komunikaci s věřiteli, řešení exekucí a soudních řízení souvisejících se zadlužením, zpracování žádostí o tzv. osobní bankrot a posilování finanční gramotnosti klientů. jejich blízcí. Projekt vítá i odborný personál oddělení. Zatím tedy registrujeme výrazně pozitivní reakce. Nedávno jste pro veřejnost vydali telefonní seznamy nemocnice. Je o ně zájem? Ano, značný. Telefonní seznamy nemocnice v úpravě pro veřejnost jsme poprvé vydali asi před třemi lety a již tehdy získaly u veřejnosti velkou oblibu. Letos, ve chvíli, kdy byly seznamy mezi veřejností teprve necelé dva měsíce, jsme již řešili dotisk. Zájem o seznamy je tak velký, že prvních výtisků bylo rozebráno během tří týdnů. Je to váš jediný příspěvek ke zjednodušení dostupnosti informací? Co orientace v nemocnici? Určitě ne. Kromě množství i aktualizace informací na internetových stránkách nemocnice nebo komunikace s médii klademe důraz například i na značení v obou areálech nebo včasnost poskytování důležitých informací i o změnách v provozu nemocnice. Pane řediteli, už v nemocnici probíhá V obou areálech jsou také k dispozici tištěné plánky avizovaná canisterapie? Ano, už od června. V letošním roce se canisterapie týká pacientů oddělení následné péče. K dispozici je pět vycvičených psů, kteří se střídají. Nemocnice spolupracuje s občanským sdružením Pessos, psy doprovázejí zkušení cvičitelé. U každé canisterapie je navíc přítomna koordinátorka dobrovolnického centra, jejíž značnou výhodou je její vzdělání. Jde s legendami a nejdůležitějšími údaji. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s. Dluhoví poradci budou bezplatně k dispozici klientům vždy každé úterý od do v budově Městského úřadu Příbram, Tyršova 107, Příbram I. (přízemí objektu ve dvoře naproti hlavnímu vchodu do budovy městského úřadu). Vhodné je se předem objednat na ové adrese době provozuje dluhové poradny v Praze a v Ústí nad Labem, řekl k projektu starosta města MVDr. Řihák a dodal: Velká část finančních nákladů na realizaci Předpokládáme, že o poradnu bude zájem. Mnoho občanů se díky předlužení dostává do těžké situace. tohoto projektu je hrazena prostřednictvím dotace MV Slavnostní otevření protidluhové poradny města Příbrami se zúčastnili mimo jiné i radní Ing. Juraj Molnár a zástupce velitelky Městské policie Příbrami pro oblast prevence kriminality JUDr. Milan Fára. totiž o vystudovanou fyzioterapeutku, navíc s ukon- Na výše uvedenou adresu můžete také zasílat své ČR na projekty prevence kriminality. Provoz poradny čeným vzděláním v sociální oblasti. elektronické dotazy. Na pracovníky poradny je možné považuji pro občany našeho města za velmi potřebný se také obracet pomocí telefonické linky a důležitý. Vedle samotného bezplatného dluhového Jak na canisterapii reagují pacienti a personál? (pouze v úterý od do 17.00). poradenství pro občany bude poradna organizovat Od chvíle, kdy byla spuštěna, sledujeme naprosté Provoz poradny zajišťujeme ve spolupráci se Sdruže- i semináře na zvýšení finanční gramotnosti nebo pro- nadšení pacientů pro čtyřnohé psí kamarády. Některé ním pro probaci a mediaci v justici, o. s., které má s pro- školení osob, které zajišťují základní dluhové pora- pacienty občas na canisterapii dokonce doprovázejí blematikou řešení dluhů velké zkušenosti a v současné denství při výkonu své profese.

14 26 27 Rozhovor Rozhovor Primář oddělení následné péče MUDr. Zdeněk Mikoláš říká: Tady řešíme dva způsoby zajištění péče buď se sna- musím říci, že se setkává se vřelým ohlasem a s vel- Spektrum i počet lůžek následné péče je v ČR nedostačující žíme doporučit péči spočívající ve spolupráci s pečovatelskou službou, charitou, nebo volíme podání žádosti do zařízení sociální péče. Co se týče odreagování pacientů, zmínil bych se samozřejmě o možnostech vycházek pacientů k návštěvě rodiny, pohybu ve venkovních prostorách nemocnice při hezkém počasí, sledování televize, kterou mají k dispozici na každém pokoji. Velký přínos vidím také ve spolupráci s dobrovolnickým kým zájmem. V červnu byl spuštěn i pilotní projekt v rámci dobrovolnického centra canisterapie, což je relaxace a příjemná společnost čtyřnohých kamarádů. Probíhá v externí místnosti mimo oddělení. Cílem této terapie je jednak psychosociální podpora pacientů vyplnění volného času, uvolnění stresu a emocí, odpoutání se od stereotypu pobytu a dále léčebně rehabilitační prevence stimulace jemné motoriky, zklidnění a celkové uvolnění těla, ovliv- Oddělení následné péče vzniklo v rámci Oblastní nemocnice Příbram k 1. říjnu 2OO8 v areálu II. na Zdaboři, a to z původních akutních lůžek interního oddělení. centrem, které působí v naší nemocnici již od roku 2006 a s naším oddělením spolupracuje prakticky od začátku. Dobrovolníci docházejí buď individuálně za jednotlivými pacienty, které jim sestry vytipují, nění svalových kontraktur při individuálním kontaktu s tělem psa. I když vám práce jistě vyplňuje výraznou část nebo se věnují různým skupinovým aktivitám, napří- každého dne, určitá část dne zbývá. Jak nejraději MUDr. Zdeněk Mikoláš Vidíte jako výhodu pro nemocnici, že má k dispozici oddělení následné péče a postačuje současný počet těchto lůžek? klad výtvarným dílnám, tréninku paměti, vyprávění, zpívání, hádankám. Tato činnost je prováděna samozřejmě výhradně se souhlasem pacienta, ale trávíte svůj volný čas? V létě tenisem, v zimě lyžováním, celoročně s mariánskolázeňskými trolejbusy. Jednotka lůžek dlouhodobě nemocných Výhoda to rozhodně je. Trend zkracování ošetřovací doby na akutních lůžkách vede pochopitelně k nárůstu žádostí o umístění nemocných na lůžka následné péče. Na základě počtu žádostí, které k nám přicházejí, by bylo těchto lůžek potřeba opravdu více. Průměrná ošetřovací doba na našem oddělení se pohybuje kolem 60 dní. Máme zde pacienty, kteří jsou u nás hospitalizovaní 10 dnů (pacienti k infuzní terapii), pacienty, kteří u nás jsou v průměru 50 dní (většinou ortopedičtí pacienti k rehabilitaci po endoprotézách kolen, kyčlí a operacích páteře), ale potom Pane primáři, můžete nám přiblížit vaše i ty, kteří zde čekají na umístění v domovech seni- oddělení? Kteří pacienti se u vás léčí? orů a u nichž je podstatně delší doba hospitalizace. Oddělení zahrnuje dvě samostatné lůžkové jednotky: LDN (jednotka lůžek dlouhodobě nemocných) a OŠP Jaký je váš názor na následnou péči v rámci (jednotka lůžek ošetřovatelské péče), přičemž každá celé ČR? Myslíte si, že počet lůžek této péče, její z nich má k dispozici 30 lůžek. Ty poskytují doléčo- spektrum, ale i dostupnost jsou dostačující? vací, rehabilitační a odbornou ošetřovací péči paci- Počet lůžek následné péče i její spektrum je celore- entům s onemocněními převážně interními, neuro- publikově nedostačující. Oddělení následné péče by logickými a ortopedickými, kteří již mají stanovenou v žádném případě neměla suplovat nedostatečnou diagnózu s léčebným postupem. Přijímáme pacienty kapacitu lůžek v síti sociálních služeb. K navýšení na základě žádosti o přijetí z akutních lůžek naší počtu lůžek následné péče by mohla vést snaha nemocnice, ale i na žádost praktických a odborných ministerstva zdravotnictví o restrukturalizaci lůžko- lékařů zejména z neurologické ambulance k anal- vého fondu. geticko-myorelaxačním infuzím nebo z jiného zdravotnického zařízení. Při závažných změnách zdravot- Jak spolupracujete s rodinami pacientů? ního stavu (např. nutnosti intenzivní péče) je pacient Probíhají na oddělení aktivity například pro předán na příslušné akutní lůžko v nemocnici. Naším odreagování pacientů apod.? cílem je dosažení u pacienta takového stupně kom- S rodinami jsme v kontaktu takřka denně. Týká se to penzace a soběstačnosti, který mu dovolí návrat do především pacientů, kde se řeší právě sociální situace. domácího prostředí. Pokud propuštění domů není Jde o případy, kdy nemocný již není schopen vrátit z objektivních důvodů možné, snažíme se o bezpro- se do domácího prostředí v plné míře soběstačnosti blémový přechod do sociální instituce. a rodina se o něj nemůže z různých důvodů postarat.

15 28 Infekční průjmy 29 Klinická biochemie Escherichia coli a ti další Nejlepší a nejdůležitější prevencí vzniku onemocnění je dodržování základní osobní hygieny a hygienických podmínek při zpracování, skladovaní a podávání potravy. Klinická biochemie disponuje špičkovým vybavením Průjmy způsobené bakterií Escherichia coli Bakterie E. coli je součástí normální střevní mikro- Enterotoxikóza Otravy z potravin jsou způsobeny bakteriálními Pracoviště klinické biochemie se v červnu minulého roku přestěhovalo do prostor v 1. patře nově postaveného pavilonu F. flóry člověka i zvířat. V různých zeměpisných pás- toxiny, které jsou přítomné v potravě. Nejčastějším mech mají tyto bakterie různé antigenní vlastnosti. původcem bývá toxin zlatého stafylokoka. Stafylo- Klinická biochemie je součástí komplementu Proto jsou cestovatelé často ohroženi v prvních dnech kok se pomnoží v nedostatečně tepelně upravené Oblastní nemocnice Příbram. Jeho úkolem je zpra- pobytu v jiné destinaci průjmy. potravině, kde produkuje toxin. U této enterotoxi- covávat biologický materiál, a to krev, moč, likvor, Rozlišujeme čtyři hlavní skupiny patogenních E. coli. kózy je charakteristické úporné zvracení s častými a pomocí biochemických a jiných analýz přispívat Enteropatogenní (EPEC) způsobují onemocnění vodnatými stolicemi. Horečka nebývá. Po odstranění ke stanovení diagnózy, sledování průběhu terapie malých dětí, jsou typické vodnaté žlutohnědé sto- toxinu z trávicí trubice dochází k rychlému ústupu i k preventivnímu vyhledávání chorob. lice. Enteroinvazivní (EIEC) vyvolávají onemocnění obtíží. Díky podpoře Středočeského kraje bylo v květnu letoš- podobné úplavici. Enterotoxigenní (ETEC) se ozna- ního roku realizováno dovybavení oddělení dalšími čují jako průjmy cestovatelů, jsou časté v oblasti Virové infekční průjmy novými přístroji, a tím se stala příbramská klinická tropů a v rozvojových zemích. Nyní velmi popu- Jde o vzácné není postižení zažívacího traktu člověka biochemie jedním z nejlépe vybavených pracovišť. lární enterohemoragická E. coli (EHEC) produkuje virovou infekcí. S rozvojem diagnostických metod Největší investicí byl nový automatický biochemický toxin, který se vstřebává přes střevní stěnu a poško- jsou dnes běžně diagnostikovány průjmy virového analyzátor, který umožňuje měřit a stanovovat hladiny zuje zejména ledvinné a krevní buňky. Onemocnění původu. Nejčastější jsou rotavirové infekce. Rotavi- základních i speciálních metabolitů, např. parametry dominují krvavé průjmy a horečka nebývá příliš častá. rus je rozšířen běžně u savců i ptáků a vyskytuje se týkající se ledvin, jater, hladiny tuků, minerálního Může docházet ke krvácivým projevům a k selhání po celém světě. Rotaviry způsobují především průjmy hospodářství, jednotlivých bílkovin krevního séra ledvin (hemolyticko-uremický syndrom). V západní u malých dětí. Typické pro toto onemocnění u nás je i hladiny léků. Pracuje v přímé komunikaci s infor- Evropě a především v Německu nedávno proběhla sezonní výskyt v zimě a v jarních měsících. Často jsou mačním komunikačním systémem laboratoře, zadání epidemie novým sérotypem EHEC. Bakterie můžou také postiženi staří lidé, malé epidemie mohou vznik- pacientů se přenáší automaticky, rovněž i výsledky být přenášeny přímým kontaktem, fekálně-orální nout v dětských zařízeních, nemocnicích či domovech jejich vyšetření. Escherichia coli cestou či kontaminovaným jídlem (zelenina, maso a klíčky). Jen do konce června bylo nakaženo na lidí a zemřelo 40 nemocných. seniorů. Pro onemocnění je typická horečka, zvracení, vodnaté průjmy a nechutenství. Zvláště u dětí dochází k rychlé dehydrataci. Jako prevence je nejdůležitější opět důkladné mytí rukou. Je dobré zmínit, že v ČR je dostupná perorální vakcína, která je určena pro děti starší šesti měsíců. Běžně se dále diagnostikují různé druhy enterovirů, adenovirů, norovirů a astrovirů. Průběh nemoci je podobný jako u rotavirové infekce, bývá však většinou lehčí. K doplnění tekutin je vhodný chladnější čaj či minerálky. Nápoje s vysokým obsahem cukru nejsou vhodné. Důležitá je lehce stravitelná dieta. Z užívaných nespecifických protiprůjmových prostředků není u infekčních průjmů vhodné podávat léky snižující pohyblivost střev z důvodů možnosti přemnožení bakterií. Antibiotika do léčby běžně probíhajícího infekčního průjmu nepatří, podávají se pouze při komplikacích. Text: MUDr. Karel Šedivý ml., lékař infekčního oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a. s. Text: MUDr. Miroslava Kopecká, primářka oddělení klinické biochemie ON Příbram, a. s. Další velký a drahý přístroj umožní automatické zpracování vzorků moči. Automatizuje zpracovávání vzorků moči, provádí chemické stanovení a následně automatizovanou mikroskopickou analýzu buněk vyskytujících se v moči. Odstraňuje většinu manuální práce laborantek, celodenní práci s mikroskopem i některé rizikové operace, kde hrozí nebezpečí přenosu infekce. Laboratorní pracovnice mohou na obrazovce sledovat jednotlivé buňky, popisovat je a vyhodnocovat bez použití mikroskopu. Větší péče může být věnována patologickým vzorkům moči, kdy se provádí mikroskopická analýza po barvení. Součástí dodávky byly i dva mikroskopy, které se používají k některým náročnějším mikroskopickým analýzám. Jeden bude sloužit ke sledování červených krvinek v zástinu k rozlišení buněk z horních a dolních močových cest, druhý je opatřen kamerou. Poloautomatický elektroforetický přístroj Hydrasys2 dělí v elektrickém poli bílkovinné složky krevního séra. Umožňuje diagnostikovat akutní a chronické záněty, Díky modernímu vybavení je OKB schopno rychle reagovat na požadavky lékařů lůžkových i ambulantních zařízení. jaterní onemocnění, vyhledávat patologické bílkoviny. Diferencuje bílkoviny v moči a přispívá k diagnostice orgánů močového ústrojí. Součástí přístroje je i perfektní vyhodnocovací zařízení. Spektrofotometr UV VIS umožňuje kontinuální měření v celém viditelném a značné části ultrafialového a infračerveného spektra. Používá se k některým analýzám mozkomíšního moku, také i k ověřování kvality laboratorních testů a činidel. Laborantka u jednoho z analyzátorů oddělení klinické biochemie

16 30 Úvod 31 Vzdělávání Rozhovor s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav: Kdo šetří, má za tři? To v nemocnici neplatí Letní dny pomalu končí a Mladoboleslavsko se pomalu vrací do běžných kolejí. Stejně tak i Klaudiánova nemocnice. Končí prázdninový provoz a všechna oddělení opět fungují naplno. Velkou změnou je ovšem stavba nového pavilonu interny, který během prázdninových měsíců dostal jasné obrysy a pomalu, ale jistě roste do výšky. Jeden rok = tisícovka vzdělanějších Loni v létě získala Klaudiánova nemocnice finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. Za rok prošla jednotlivými školeními v rámci projektu necelá tisícovka absolventů, zaměstnanců Klaudiánovy nemocnice. se pohybuje ve zdravotnictví, zrovna nepřetéká. Já například s hrůzou a obavami sleduji debaty a hlasování o výši DPH. Neumím si přestavit, kde budeme v případě vyšší DPH brát peníze. Zatímco nyní řadu věcí nakupujeme s desetiprocentní daní, postupně se nám má zvyšovat až na 19,5 procenta. V naší nemocnici tak mluvíme o desítkách milionů, které budeme muset zaplatit oproti současnosti navíc. To je prostě polibek smrti. A nikdo to na vládní úrovni neřeší. Stát snad chystá určitou finanční injekci pro fakultní nemocnice. Ale co ty ostatní? Co naši pacienti? Bude ještě kde šetřit? Prakticky ne. Nemocnice už nyní jede takzvaně na Staví se v podstatě jen půl roku, ale už krev, šetříme, kde se dá, a jen díky nasazení všech začíná být reálně vidět, jak bude nový pavilon zaměstnanců se nám zatím daří, že pacientů se vypadat. Jaký je to pocit? Samozřejmě, že pěkný. Začínám věřit, že se opravdu podaří do podzimu příštího roku stavbu dokončit, pavi- úspory nijak razantněji nedotkly. To je ovšem dlouhodobě neudržitelný stav. Takže na jedné straně jsme nuceni do úspor, doslova smlouváme o každou Manažerské akademie se zúčastnilo 21 vedoucích pracovníků z řad lékařů i nelékařských manažerů. Obsahem několikadenních kurzů byla například 380 pracovníků využilo kurzy ICT dovedností, které byly zaměřeny na MS Excel, MS Word a Powerpoint. V červnu skládalo zkoušky 50 účastníků jazykových Různými školeními prošla téměř tisícovka zaměstnanců. lon vybavit a spustit v něm provoz. Takže se začínáme korunu ostatně i nový interní pavilon je plánován témata jako vedení lidí a role manažera, sebepozná- kurzů. Ty probíhaly v anglickém jazyce a rozděleny připravovat na přesun interních oborů, plánujeme, tak, aby byl provozně co nejlevnější a na druhou ní a rozvoj tvořivosti přístup k lidskému kapitálu, byly podle jazykové úrovně studentů. Jeden kurz byl kde přesně co bude, připravujeme harmonogram stranu se nikdy nedočkáme toho, že někdo řekne: jednání s lidmi, obrana proti manipulacím či principy věnován jazyku českému a byl určen zahraničním stěhování. V souvislosti s přesunem interních ambu- už dost, víc to nejde. Je to spíš tak, že čím víc šet- týmové spolupráce. lékařům pracujícím v naší nemocnici. lancí budeme moci rozšířit prostory pro oční a ORL říme, čím víc se omezujeme, tím víc se zvyšuje tlak Nejvýznamnější a nejvyhledávanější byl kurz ko- Školení řidičů, kterého se zúčastnilo 90 zaměstnanců, oddělení. Takže když se přes plot staveniště podí- na to, ať šetříme ještě víc. Ministerstvo zdravotnictví munikačních dovedností. Absolvovalo jej celkem proběhlo ve dvou etapách. První se konala loni v čer- vám na rostoucí budovu, určitě se mi na příští měsíce 364 zaměstnanců z řad lékařů, středního zdravotnic- venci, kdy řidiči získali certifikát o složení referenční myslí v tomto ohledu lépe, než když jsme plánovali kého personálu, sanitářů a THP pracovníků. Jednotlivá zkoušky. Podle zákona má tato zkouška platnost jen na papíře. I na personálu nemocnice je vidět, že školení byla rozdělena do modulů, které byly buď dvou- jeden rok, a proto byli všichni účastníci těchto kurzů se na nové provozy těší. A z toho mám pochopitelně například ve vší tichosti připravuje takzvanou kulti- denní, nebo čtyřdenní, a to podle odborného zamě- proškoleni znovu, a to letos o prázdninách. radost. Samozřejmě stále se najdou i skeptici, ale vaci sazebníku výkonů, kde je jednoznačné zadání: ření účastníků. I obsah jednotlivých modulů se lišil A jak kurzy hodnotí sami organizátoři? Čas věno- těch je naštěstí stále méně a méně. snížit úhradu za ambulantní péči. Většině nemoc- dle jednotlivých profesí. Lékaři se například dozvě- vaný tomuto projektu z naší strany i ze strany všech nic i ambulantních zařízení budou tedy klesat platby děli nové věci o jednání s pacienty v tíživých situa- účastníků školení a lektorů byl využit k získání nových Vypadá to, že jste v létě všichni nabrali nové síly od pojišťoven. Takže budoucnost v tomto směru ve cích, komunikaci s pacienty v každodenním kontaktu informací a dovedností, které budou použity ku pro- a těšíte se, co bude. mně vzbuzuje opravdu spíš obavy, optimismus už si trénovali zástupci středního zdravotnického perso- spěchu jak jednotlivých absolventů, tak i ke spoko- Téměř všichni si samozřejmě vybrali své zasloužené určitě není na místě. nálu či sanitáři. Vzhledem ke stále se zvyšující potřebě jenosti našich pacientů. A to je pro nás všechny to dovolené, ale musíme být připraveni, že to horší je teprve před námi. Optimismem myslím nikdo, kdo Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav elektronických zápisů a elektronické komunikace byl velký zájem i o zdokonalování se v práci s počítačem. nejdůležitější, shrnula pocity realizačního týmu jeho vedoucí Eva Augustinová.

17 32 Varixy 33 Gynekologie Vracíme nohám krásný vzhled bezplatně Možná máte ve svém okolí někoho, kdo si stále stěžuje na pocit těžkých nohou, večer je má oteklé, případně mu na nich pod kůží vystupují nepěkné promodralé pletence. Takový člověk může mít problém s cévními varixy neboli s rozšířenými žilami na dolních končetinách. S inkontinencí je třeba jít k lékaři co nejdříve O inkontinenci moči se sice moc nemluví, ale přesto jde o problém, který se v životě dotkne řady lidí. Co se týče žen, podle primáře gynekologicko-porodnického oddělení Klaudiánovy nemocnice MUDr. Martina Pána se s ní (nebo se sestupem pánevního dna) potká v podstatě každá druhá žena. možné je zaznamenat pouhým okem či pohmatem, Čím déle se řešení problému odkládá, tím ních dvou letech, již nyní jsou podle obou primářů příznaky ale mohou být i jiné. Lidé mohou mít oteklé častěji je nutné počítat s následky a komplikacemi zřetelně vidět kladné výsledky. nohy, zejména v oblasti kotníků, po námaze, tedy (močové infekce, podráždění sliznic a kůže). Řada Filozofie naší spolupráce spočívá v odhalení pacien- hlavně večer, mohou mít noční křeče, cítit napětí v kon- nemocných bohužel o svých problémech před léka- tek, u nichž je možné úspěšně provést rehabilitaci četinách, říká cévní chirurg Klaudiánovy nemocnice řem zbytečně mlčí. Současná medicína přitom dispo- pánevního dna, a ty poté odesílat na oddělení reha- MUDr. Jaroslav Toušek. A zdůrazňuje, že s léčbou by nuje celou řadou efektivních postupů a prostředků, bilitace, popisuje primář MUDr. Martin Pán. Vše lidé neměli otálet. jejichž včasné použití může dnes významně pomoci. podle něj začíná u ambulantních gynekologů, kte- Velkou výhodou pacientů, kteří svůj problém s cévami U řady žen může být zpočátku velmi účinnou pomocí rým se ženy se svým problémem svěří. Ti je odešlou řeší v Klaudiánově nemocnici, je vedle bezplatnosti vhodné rehabilitační cvičení vedené zkušeným týmem na vyšetření na gynekologicko-porodnické oddělení také možnost ultrazvukového vyšetření žilního sys- specializujícím se na tuto problematiku. Inkontinence, Klaudiánovy nemocnice, kde se rozhodne o vhodnosti tému přímo v areálu. Začali ho totiž provádět lékaři neboli nechtěný a obtěžující únik moči, totiž velmi léčby. Někde pomůže léčba medikamentózní, někde II. interního oddělení. Dříve bylo nutné pacienty ode- často souvisí s ochablým svalstvem pánevního dna, rehabilitační, někdy je nutná operace, někdy kombi- sílat na specializované pracoviště, což mohlo léčbu na čemž se často podílí současný styl života zatí- nace dvou, popřípadě všech tří postupů. A jak ženy zbytečně prodlužovat. žený civilizačními vlivy. Pokud žena správně cvičí, tuto skutečnost, že by bylo dobré navštívit lékaře, Před deseti lety se ultrazvuk žil neprováděl, bylo to zcela raritní vyšetření, což vedlo k tomu, že pacienti měli časté recidivy. Výjimkou nebylo, že jeden pacient měl pětkrát či šestkrát operovanou jednu nohu pro křečové žíly, říká MUDr. Toušek. Ultrazvuk ovšem dokáže povrchový žilní systém naprosto dokonale svých problémů se může mnohdy zbavit bez operačního zákroku. Donedávna gynekologové v Klaudiánově nemocnici ženy s tímto problémem pouze instruovali, jak mají cvičit a vše museli nechat na domácí aktivitě a šikovnosti pacientek. Nyní se však situace radikálně změ- poznají? Mohou mít časté nucení močit, často chodí močit v noci, nejčastěji se jim ovšem stává, že neudrží moč při takzvaných stresových manévrech, jako je například zakašlání, poskoky, běh či změna polohy. Na rehabilitaci pacientky odesíláme, pokud jsou zachovány svaly pánevního dna a jestliže existuje ale- Primář gynekologicko- -porodního oddělení MUDr. Martin Pán spolupráci s oddělením rehabilitace velmi vítá. zmapovat a odhalit nefunkční místa. Potom zasáh- nila. Klaudiánova nemocnice je jednou z mála v repub- neme účinně a zabezpečíme, že nedojde k recidivě, lice, kde se pacientkám s poruchami pánevního dna upřesňuje. Lékaři navíc dělají operaci mnohem šetrněji. věnuje vyškolený tým. Primářka rehabilitačního oddě- Dříve žílu odstraňovali řezem v kotníku a vytahovali lení MUDr. Jitka Kolombová, MBA, tak splnila jedno ji až po tříslo. To ovšem mohlo vést k narušení lýtko- z předsevzetí, s nímž zhruba před rokem a půl do MUDr. Jaroslav Toušek ukazuje cévní systém dolních končetin. Podobným onemocněním trpí 10 % lidí nad 18 let, častěji jsou postižené ženy. Důvodem je podle lékařů zejména dědičnost (u žen až 75 procent) nebo vých nervů a pacienti pak trpěli necitlivostí hlezna. My operujeme z třísla a sondujeme zavaděče, ale pouze pod koleno, takže poškození nervu nehrozí. A díky ul- nemocnice nastupovala. V nemocnici se této problematice systematicky a komplexně nikdo nevěnoval, problémy s ochablým pánevním svalstvem jsou spoň malý předpoklad, že ty svaly jsou nebo budou méněcennost kolagenových vláken. 85 % pacientek trazvukovému vyšetření, které provádí interní oddě- přitom poměrně časté. V rámci dalšího zkvalitňování funkční, upřesňuje primář Pán. U pacientek, kde pod- Odstranění křečových žil v Klaudiánově nemocnici je zcela bezplatné, a to včetně ultrazvuku. lení, jsme následně z drobných cílených řezů, které se ani nešijí, odstranit i další nefunkční péče jsme se zaměřili na tuto problematiku, vysvětluje primářka Kolombová. MUDr. Kolombová zdůrazňuje, že při léčbě poruch mínky k rehabilitaci vhodné nejsou, je nutný operační zákrok. Ta se provádí vaginálně pod krátkou anestezií. Za pomoci pásek z nevstřebatelného materiálu úseky, vysvětluje Jaroslav Tou- pánevního dna je velmi důležité posoudit a určit, lékař zaškrtí močovou trubici a pásku utáhne tak, aby přichází k lékaři z estetických důvodů. Je pro ně důle- šek. Metodu CHIVA, kterou je v některých případech které svalové skupiny je třeba uvolnit a které nao- moč při zátěži již samovolně neunikala. Celý zákrok, žité, že v Klaudiánově nemocnici užívaná operační možné použít i ambulantně pouze v místním znecitli- pak posílit. To pacientky bez odborného vedení který ženě vrátí mnohdy pošramocené sebevědomí, metoda je téměř bezbolestná a za zákrok se neplatí. vění, na chirurgickém oddělení zavedl primář MUDr. To- mnohdy samy doma nezvládnou. Fyzioterapeut trvá zhruba 15 minut. Jinak se používá pouze v několika málo soukromých máš Verner. Ty ranky se ani nešijí, zahojí se jako malé na ně při rehabilitaci dohlédne, vše vysvětlí, ukáže Oba primáři se shodují, že ať už je pro inkontinentní zařízeních, kde se ovšem za odstranění křečových žil škrábnutí a pro pacienta má tato metoda skvělý kos- a při cvičení samozřejmě pomáhá a kontroluje jeho ženy vhodná jakákoli léčba, nejdůležitější je přijít co platí řádově 8 až korun za jednu končetinu. metický efekt, protože nezanechává jizvy, zdůraz- správnost, dodává. Ačkoli rehabilitační oddělení nejdříve. Dokud totiž pacientka sama problém nepři- Jak křečové žíly včas poznat? Často je samozřejmě ňuje Toušek. se problematice intenzivně věnuje teprve v posled- zná, lékař může mít sebevětší podezření, nicméně k léčbě ji samozřejmě nutit nemůže.

18 34 Rozhovor 35 Rozhovor Vedoucí lékař zubního oddělení Klaudiánovy nemocnice MUDr. Josef Janeček říká: Chcete zdravé zuby? Nemlsejte! Vedoucí lékař stomatologie v Klaudiánově nemocnici MUDr. Josef Janeček chtěl být původně biologem. Fascinovala ho ornitologie a sám sebe viděl na různých výzkumných výpravách po celém světě. Kvůli různým životním posunům se však nakonec začal věnovat zubařině. A zůstal u ní již téměř třicet let, biologie se stala jen koníčkem. Jaký je to pocit, když k Vám většina řešení. Pak je velká skupina pacientů, kdy tím fakto- pacientů přichází se strachem? Co si budeme rem je spíš strach, obavy, stres tam záleží na tom, nalhávat, k zubaři nikdo nechodí rád. zda je pacient schopen stres překonat a postupně Na zubařině je hezké to, že pacientům můžeme pomo- si zvykat (a mám takových řadu), nebo zda je jeho ci v podstatě okamžitě. V nemocnici máme vedle blokáda taková, že nám nic jiného nezbude. Ale ambulance i zubní pohotovost, která slouží pro celou celková anestezie je pro pacienta zátěž, není to jako severní část Středočeského kraje, a za rok v ní ošet- vypít si hrníček čaje. V nemocnici je samozřejmě říme přibližně pacientů. Ti většinou přicháze- poskytována bezpečně, ale není to nic, co bych dopo- jí s velkými bolestmi a odcházejí s tím, že je bolest ručoval kvůli běžnému ošetření. opouští. Takže i když přicházejí se strachem, většina lidí je pak šťastná, že jsme, že existujeme, že Vy ovšem bojácným dětem i dospělým mají kam jít. umožňujete ošetření i po zklidňujících kapkách Ano, to je zároveň i psychologická pomoc, protože Co máte na zubním oddělení za novinky? Zavedli jsme několik způsobů ošetření, která nikde vlastní zákrok stejně děláme v lokální anestézii. Ty kapičky nám však umožňují navázat komunikaci. kolikrát potřebovaly mnohem širší spektrum péče než jim za jasně dané ekonomické situace můžeme Jsou zuby dědičné? Určitou roli dědičnost sehrává, ale pokud člověk MUDr. Josef Janeček jinde na Mladoboleslavsku nebyla staráme se Hlavně s dítětem, ale někdy pomohou překonat stres nabídnout. Ovšem jejich rodiče o to buď z ekonomic- o zuby pečuje, podle těch tří pravidel, o nichž jsem o pacienty s krvácivými chorobami, ošetřujeme tak- i dospělým pacientům. Oni si tak zažijí, že stomato- kých, nebo jakýchkoli jiných důvodů nemají zájem. mluvil, pak riziko zubního kazu klesá až o 90 %. A to zvané neošetřitelné děti a zavedli jsme i ošetřo- logické ošetření není tak hrozné, a příště už třeba To je problém a s tím se velmi těžko smiřuji. je velmi důležité, protože zubní kaz je pak příčinou vání různě handicapovaných lidí v celkové anesté- kapičky ani nevyžadují, protože se tak nebojí. dalších onemocnění různých čelistních zánětů, zii. Někdy jsou to i lidé, kteří v uvozovkách jen Když se na děti podíváme obecně zlepšila zánětů sliznic a dalších komplikací. Každý má velký trpí velikým strachem, než že by měli nějaký nález Jak byste zhodnotil kvalitu zubů na nebo zhoršila se úroveň péče o chrup od chvíle, prostor pro to, aby pečoval o své zdraví. a klinické důvody. Také jsme se dovybavili nejmo- Mladoboleslavsku? kdy byla zrušena povinná preventivní péče? dernějšími přístroji na zavádění implantátů, což je Rozdělil bych to na dvě skupiny na naše občany, Velmi záleží na rodičích. Dříve rodiče sice měli vliv, S preventivní péčí o chrup pomáhají velká pomoc mimo jiné pro ty, kdo potřebují rychle lidi, kteří zde trvale bydlí, a pak na velkou část lidí, ale hlavní roli v preventivních prohlídkách měl v rukou dentální hygienistky. Poskytuje nemocnice nahradit např. přední zuby. A nestagnujeme, teď uva- kteří jsou zde v různých pracovněprávních vztazích stát. Děti zkrátka ať chtěly, nebo ne chodily dvakrát i tyto služby? žujeme o tom, že bychom zavedli počítačové zhoto- na dobu určitou. Ti mají dva velké problémy jed- ročně povinně k zubaři. Dnes je to jen záležitost rodičů, Ano, i toto se nám podařilo, dentální hygienistka vování korunek a můstků. To by znamenalo, že paci- nak jejich chrup bývá v dosti špatném stavu a pak zda je přivedou a zda s nimi chodí pravidelně. Díky tu pracuje. Respektive je to sestra, která má tuto ent přijde, my uděláme snímek a pomocí počítače také bývají často pojištěni jen na základní akutní tomu, že máme moderní výplňové materiály a vše kvalifikaci. Pacienti to kvitují s povděkem a je to je hned vyfrézována korunka nebo bílá výplň. Ta se ošetření, nikoli na celkovou standardní dlouhodo- pokročilo, děti pečlivých rodičů na tom trošku vydě- velmi důležitá a dobrá služba. nasadí a pacient během jediné návštěvy odejde již bou péči. Takže u té první skupiny je úroveň chrupu laly. Ovšem děti méně pečlivých rodičů na tom prodě- s náhradou v ústech. Je pro pacienty lepší, nechají-li se ošetřovat v celkové anestézii? Pokud jsou to pacienti, kteří mají nějaký zdravotní problém, například na mentální úrovni, kteří nesnesou ošetření klasicky v křesle, pak jde o jediné správné a jeho ošetření samozřejmě mnohem lepší a vyšší než u těch, kdo navštěvují jen pohotovost. Co byla nejhorší věc, kterou jste viděl? Pro mě je asi nejhorší, když režimu jen pohotovostního ošetření podléhají i děti těch cizinců. To je pro mě lidsky velmi těžké, protože vidím, že ty děti by lávají. Stává se i to, že přijdou děti ve čtyřech letech a všechny zuby mají zkažené. Ačkoli s rodiči vedu vždycky velmi otevřený rozhovor o tom, co je jejich povinností, jak se mají o děti starat, nejsem si jist, že dostatečně velká skupina rodičů na to reaguje. Důležité je splňovat tři základní podmínky: omezit sladkosti, čistit si zuby a používat fluoridové preparáty. Ordinační hodiny: Zubní ambulance Po pá: Zubní pohotovost Po pá: So, ne, sv:

19 36 Úvod 37 Iktus Rozhovor s náměstkem ředitele pro LPP Oblastní nemocnice Kladno, a. s.: Každé zrekonstruované oddělení potěší Při rozhovoru s MUDr. Vladimírem Lemonem, náměstkem ředitele pro LPP, se nelze nezmínit o Centru akutní medicíny. V souvislosti se stabilizací situace na neurologickém oddělení jsme však hovořili i o iktovém centru. Iktové centrum v kladenské nemocnici Srdcem kladenského iktového centra je neurologická jednotka intenzivní péče, kde se léčí pacienti s cévní mozkovou příhodou. JIP však neslouží jen jim, ale i pacientům s těžkými neuroinfekcemi a podobnými akutními a těžkými stavy z neurologických diagnóz. mám obrovskou radost. Další oddělení v CAM fungují bez problémů, ať již jde o operační sály, ARO, chirurgická JIP či endoskopické oddělení. Celkově řečeno jsem s Centrem akutní medicíny nadmíru spokojen. Jak narušuje provoz nemocnice probíhající rekonstrukce monobloku a další stavební práce? Ve dvou směrech za prvé jde o nepohodlí, hluk a prašnost, ačkoli se stavební firmy snaží nepříznivé vlivy omezit na minimum. Také se někdy stane, že pacienti bloudí, byť se tomu prostřednictvím informačních tabulí snažíme předcházet. Komplikaci představují i přesuny oddělení. Vše se však daří více či méně zvládat. Rekonstruuje-li se nemocnice, existují totiž pouze dvě možnosti buď ji uzavřít, což prakticky není možné, nebo postupovat tímto způsobem s přesuny a překonáváním obtíží. Naštěstí je zde vize nových a lepších pavilonů. A samozřejmě nás vždy potěší, když se modernizaci některého z oddělení podaří dotáhnout do konce. Lze již říci, že Centrum akutní medicíny Jak vypadá situace okolo iktového centra? již dospělo do momentu, kdy v něm není co Na něj jsme dostali licenci již loni a nebylo snadné zlepšovat? ji získat. Trochu jsme museli bojovat v souvislosti Vždy je co zlepšovat, v tomto případě především s rozbouřenou situací na neurologickém oddělení, z hlediska organizace práce. Na urgentní a centrální příjem jsme nebyli zvyklí, přičemž ten urgentní jsme znali jen z akčních filmů americké provenience. Pro- ale situace se nyní stabilizovala. MUDr. Vladimír Lemon náměstek pro LPP Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Centra zaměřující se na léčbu cévních mozkových příhod jsou tří druhů. První jsou komplexní cerebrovaskulární centra, kde musí být k dispozici Péče o pacienta stiženého iktem totiž nekončí rozpuštěním trombu, který ucpal cévu, ale jde o záchranu života s minimalizací postižení mozku i následné Neurologická JIP je středobodem iktového centra. blém, který se už naštěstí usadil, představovalo napří- neurochirurg a nacházejí se tedy na klinikách, kde zabezpečení jeho návratu do běžného života s co klad to, že na centrálním příjmu jsou zdravotní sestry z různých oddělení a musely se tedy naučit být více univerzální. Někdy docházelo k menším zádrhelům, neurochirurgové působí. V případě iktových center, kam patří i kladenské, se léčí vybrané Získání licence iktového centra znamená, že se na nemocnici obrací více pacientů s iktem než v minulosti. ale všichni jsme se obrnili trpělivostí. Dnes mohu diagnózy, u nichž tzv. okno, tj. i z vlastní zkušenosti (někdy mám ústavní pohoto- doba od začátku onemocnění do přivezení pacienta nejmenším postižením, podotýká náměstek ředi- vostní službu), potvrdit, že je situace daleko lepší do nemocnice, je kratší než v případě nutnosti péče telky nemocnice pro LPP MUDr. Vladimír Lemon než v počátcích. Urgentní příjem byl prakticky bez komplexního centra. Iktové centrum zabezpečuje a dodává, že třetí druh center představuje vlastně problémů od začátku. Zde vidím obrovský přínos léčbu systémovou trombolýzou a musí mít k dispozici zařízení schopná poskytnout pouze základní cereb- v tom, že je o pacienta okamžitě postaráno. Z toho rehabilitaci, ARO, cévního chirurga, logopeda apod. rovaskulární péči.

20 38 Rozhovor 39 Rozhovor Primářka neurologického oddělení MUDr. Lenka Sobotková tvrdí: Neurologie oblastní nemocnice musí mít široký záběr Do kladenské nemocnice nastoupila hned po promoci a byla natolik spokojená s prací i možnostmi, které zde měla, že nikdy nepomýšlela na změnu prostředí. Navíc pochází z Kladna, takže jí to netáhlo do Prahy. A před několika měsíci se MUDr. Lenka Sobotková stala primářkou neurologického oddělení. Mohla byste vaše oddělení v krátkosti tického a vertebrobazilárního povodí. Posledně zmí- představit? něná vyšetření nezajišťujeme v plném rozsahu, ale Naše oddělení nabízí základní péči o neurologické spolupracujeme při nich s rentgenologickým praco- pacienty na všech úrovních, tedy s cévní mozkovou vištěm. Akutní pacienty na lůžku vyšetřujeme sami, příhodou, s roztroušenou sklerózou v akutním stadiu (nemáme sice centrum pro roztroušené sklerózy, ale ale plánovaná vyšetření provádí rentgenologické pracoviště. Jsou již zažehnány personální problémy z počátku roku. kovými příhodami. Vždy šlo totiž o problematickou záležitost, zkoušely se nejrůznější léky, ale nic nebylo MUDr. Lenka Sobotková akutní stavy a diagnostiku řešíme běžně), a přede- Lze říci, že ano. Situace se stabilizovala a oddělení fun- nikdy 100%. Iktové centrum také nemůže tento pro- vším o vertebropaty, tedy pacienty trpící bolestmi zad. Jak se do provozu oddělení promítlo otevření guje bez problémů. Od září budeme otevírat i druhou blém vyřešit na 100 %, ale jde o další stupínek ke V zásadě řešíme neurologické problémy v celé šíři, Centra akutní medicíny? část oddělení B která bude v nově zrekonstruova- zmírnění deficitu po cévní mozkové příhodě. polyneuropatie i neuroinfekce. Oddělení se dělí na Přibyli nám akutní pacienti a vznikly nám také větší ných prostorách bývalé metabolické jednotky a kardios- ambulantní a lůžkovou část, přičemž jsou zde z dů- personální nároky, protože jeden lékař musí být stále timulací, čímž se počtem lůžek vyrovnáme situaci před Co vás přivedlo k neurologii? vodu nutnosti kvalitní diagnostiky i možnosti vyšet- přítomen v akutní ambulanci na centrálním příjmu personální krizí. Neurologická JIP funguje stále, a to Chtěla jsem dělat interní obor. Spíše než o životní Neurologická JIP v novém Centru akutní medicíny řování elektrofyziologickými metodami EEG, EMG a částečně i sonografie magistrálních tepen, karo- a obsluhuje i urgentní příjem. Proto jsme zatím omezili běžnou ambulanci na dopoledne. s pomocí kardiologů, kteří pro nás zajišťují určité služby. lásku šlo prostě o to, že na neurologii bylo volné místo. Nervový systém mě zajímal již během studií, Již více než rok má nemocnice iktového centra ale nebyla jsem tímto směrem vyhraněná. Při pohledu a jeho provoz závisí právě na neurologickém zpět bych řekla, že jsem udělala dobře. Myslím si ale, oddělení. Co pro vás jeho provoz znamená? že každý, kdo do nějakého oboru nahlédne hlouběji, Obrací se na nás více pacientů s akutními cévními moz- si v něm najde to své. kovými příhodami. Končí u nás i pacienti, kteří nakonec nejsou indikování k trombolýze z důvodu krvácení Máte vizi, jak by se oddělení mělo vyvíjet? nebo jiných kontraindikací, které na začátku nejsou Přála bych si, aby se situace plně stabilizovala. Potře- známy. Dochází tedy ke zvýšení počtu pacientů a zvý- bovali bychom ještě jednoho nebo dva lékaře, a to šení objemu práce, čímž se zvyšují i nároky na její ideálně zkušenější. Z hlediska vzdálenější budouc- organizaci jde totiž především o čas, takže nesmějí nosti bych spíše řekla, že zde funguje vše, jak má. Ani být žádné prostoje. S otevřením urgentního příjmu se nám totiž nepřísluší specializovat se na určitou cho- navíc trochu změnily postupy, protože pacienti smě- robu. Jako regionální nemocnice musíme mít poměrně řují nikoli přímo na CT, ale nejprve na urgentní příjem. široký záběr. Důležité je, aby se nám dařilo udržovat Šlo však především o dohodu se středním personá- a ještě zlepšovat úroveň. lem, aby každý věděl, co přesně má dělat. Jak relaxujete? Iktové centrum je i otázkou prestiže oddělení Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, mi mnoho a nemocnice. času na relaxaci nezbývá. Nejčastěji se věnujeme To jistě také, ale především představuje další mož- sportu jezdíme na kole, chodíme plavat nebo nost, jak můžeme pečovat o pacienty s cévními moz- chodíme do kina.

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 1 Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 2 Zásadní programovédokumenty Středočeského kraje Teze zdravotní politiky Středočeského

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYUŽÍVÁ PŘI ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ ODOLNÉ TABLETY PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 A WINDOWS 8.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYUŽÍVÁ PŘI ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ ODOLNÉ TABLETY PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 A WINDOWS 8. Společnost Panasonic doporučuje systém Windows. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYUŽÍVÁ PŘI ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ ODOLNÉ TABLETY PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 A WINDOWS 8.1 MODERNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Meissen 23.11.2012 MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Úvod Trvalý nárůst mobility obyvatel v rámci Evropské unie přináší i významně vyšší pohyb obyvatel

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 Heterogenní prostředí Nemocnice a spec. ústavy fakultní, krajské, městské, soukromé lázně, rehabilitační ústavy, LDN Mimonemocniční lékaři

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor? Lékařské ošetření v Evropě Na co musím dávat pozor? Úvod Od doby, kdy byly zrušeny hranice a se zavedením Eura, jsou nám evropští sousedé 1 mnohem blíže než dříve. Více a více lidí z pohraničních oblastí

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči Dne 6. března 2014 uspořádala Česká lékařská komora v Poslanecké sněmovně konferenci s názvem 24hodinová dostupnost lékařské péče.

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Kladno 8. července 2008 Věc: vyjádření Odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP k návrhu

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více