Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ Abbakuk Abba, Otče Alegria Aleluja Aleluja, zpívejme Anežka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7."

Transkript

1 Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ Abbakuk Abba, Otče Alegria Aleluja Aleluja, zpívejme Anežka Apoštolská Ať požehnán je Bůh Ať Tě Hospodine velebí národy Ať vám Hospodin žehná Ave, crux (Buď zdráv, kříži, naděje jediná) Ave Maria Betlémská hvězda Boží Beránku, Tobě patří čest Bílý list Bože, Otče na nebi Buď světlem nám Bůh je síla má Bůh je záštita má Byl jsi tam Dávám Ti, Pane Dáváš mi lásku vzácnou Dej chléb, víno na oltář Děkovná Díky Díky Postní Díky večerní Dobrý je Hospodin Do stínu křídel Tvých Do Tvých starostí Dobrořeč duše má Hospodinu Duše má, chval Hospodina (Ž 146) Effatha Eucharistia Emanuel Haleluja šabalaba labam bam Hledám Tvoji tvář Hledám vás Hoden je Beránek Hosana Hospodin je můj Pastýř Hospodine, kdo je podobný Tobě? (Ž 35) Hospodin kraluje Hymna z Paříže Chci oslavovat Chci, Pane, chválit Tě Chleba a víno neseme Chválím a vzývám jméno Tvé Chvalte služebníci Chválím Tebe Jeden z nás Je stále přítomná Jen Ty, Pane můj Ježíš nad každé jméno Ježíš, Ježíš je Pán Ježíš, nejkrásnější z jmen

2 57. Ježíši, přijď Ježíši, Ty jsi chléb živý Ježíši ukřižovaný Jsem kvítek šáronský Jsme děti Tvé Jsme Tvůj lid Kdo stvořil Králi, milost nám dej Kristus Pán Kéž poznají nás po ovoci (Ovoce Ducha svatého) Křížová cesta K Tobě, Hospodine, volám Kvůli Tobě Láska Lásky však kdybych neměl Madona Loretská hymna Mikuláš dobré srdce má Mé dlaně zvednuté Mojžíš Mou cestu v rukou máš Můj Bůh dává mi láska Můj Bůh je můj štít Můj Králi, má spáso Můžeš mít radost Na hlubinu zajeď Na kolenou Nade mnou se smiluj Nade vše Nádherný Nám, Pane, dal jsi Slovo své Naplň, Pane Naplňuj mne Duchem svým Neplač víc, Matko má Neseme, Pane, chléb a víno Nové přikázání Nyní pokloňme se před Králem Ó, Bože, Světlo naše Ó, Pane, otevři mé rty Otevřme Písmo Otče můj drahý Pánu ať zní píseň chval Pevní ve víře (Madridská hymna) Pojď ke mně blíž Pojďte ke mně všichni Píseň k sv. Mikuláši Požehnaný jsi, Bože Právě teď je chválit Pána čas Prosba k Duchu svatému Přijď, Duchu svatý Přijď, Duchu svatý, k nám Přijď, Pane, do našich srdcí Přijímání Přijmi, Pane Přiznej Pánu jeho moc a čest Rájem Rozžíhá Setkání

3 115. Spoj naše ruce Slunce Kristovy lásky Svatební II. Prožíváš tuto chvíli Světlo světa (Torontská hymna) Tady a teď Tady u Tvých nohou Táta Ty jsi jediný Bůh Tobě, Králi, chválu vzdávám Tobě, Pane, Králi náš Tobě patří chvála Toužím, po Tobě toužím Tvoje jméno vyznávám Tvůj Pán (Žďárská hymna) Ty i já Ty jsi chléb živý Ty sám, Ty jsi důvod Úžasná Láska Velehrad víry V ten den, kdy Pán Vděčnost (Halelujah) Vděčnost Svatební (Halelujah) Víra, naděje a láska V Jeho jméně choď Vše, co mohu dát Všichni jsme jedno tělo Všichni sejdeme se v nebi Vyvyšuji Tebe, Pane Vzácný jsi Vzdejme Pánu díky Vzývám a slavím Z Tvé ruky Zpívat píseň lásky smím Zaradoval jsem se Zde jsem Zpívej Žalm ZPĚVY TAIZÉ Adoramus Adoramus te Christe Adoramus te O Christe Aleluja Bless the Lord Benedicimus Te Benedictus Blízko je Pán Bonum est confidere Crucem tuam Confitemini Domino Da pacem Domine Deus Dona nobis pacem Gloria Gloria, gloria Gloria Patri et Filio Gloria tibi Domine Hosana In resurrectione tua

4 172. Jubilate deo Jubilate coeli Jubilate et exultate Jubilate servite Každý den Pán mi sílu dává Kyrie eleison Oculi nostri Laudate Dominum Laudate omnes gentes Magnificat Misericordias Domini Nada te turbe Nebojte se Nunc dimittis O Christe Ó, přijď, Pane můj Ostende nobis Osvoboď nás pravdou Před tebou Per crucem Přijď Duchu stvořiteli Salvator mundi Sanctus Sanctum nomen Domini Surrexit Dominus vere Ubi caritas Veni Creator Zůstaňte KANCIONÁLNÍ PÍSNĚ Fatimské Ave Nastokrát buď pozdravena Nastotisíckrát buď pozdravena Ó Matko Páně, Matko rajský krás Před svatostánkem Otče náš, vyslyš nás Sbohem, má radosti Pojď k Spasiteli Večer tichounce se sklání Růže krásná, v ráji štěpovaná Ze všech srdcí, která bila v prsou

5 KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ 1. Abbakuk I když fíkovník nevypučí, réva výnos nevydá, i když pokrm z pole nevzejde mi, nezrodí se oliva, i kdyby z ohrad zmizel všechen brav, i kdyby v chlévech dobytek nebyl. Já budu jásat stále, zpívat k Boží chvále Hospodinu píseň zazpívám. Já oslavím ho písní, dal mi radost v tísni, jenom Hospodin je spása má. 2. Abba, Otče 1) Sám voláš nás k sobě, Bože, ze všech stran v každé době a Ježíš bratrem být může, vždyť nás učí dnes volat k Tobě: R: Abba, Otče! 4x 2) Církve živý strom vyrůstá z věčna kořeny svými, i světa pláň dříve pustá teď zní hlasy jen radostnými. 3) Bůh žití dar všemu dává, od smrti zlé nás chrání. Od dětí Svých očekává, že nezmlkne jejich volání. 4) Bratry si buďme věrnými, žít chceme jak rodina. Teď pravdy té slova přijmi, ať žár její už nezhasíná. 3. Alegria 1) Jako vánek přicházíš, jako plamínek záříš. Něco ve mně tě zve, poznávám sám sebe, mé nitro se probouzí. Tvůj pokoj v duši mám a Tvé jméno vzývám, tak zpívám, ať všichni ví: 2) V Tebe důvěru vkládám, miluješ mě, i když váhám. Život jsi položil, jen kvůli mně jsi žil, stal ses pro mě Nadějí. Vinu jsi ze mě sňal, spásu jsi dokonal, všichni andělé pějí: R1: Alegria - svět jásotem zní, Alegria - Bůh srdce mění, Alegria - tak slyš, pochopíš, že Ježíš je Spasení. 1 3) Otvíráš nám své plány, znovu žít mezi námi. Ve slovech promlouváš, oběti přijímáš, jsme svědky Proměnění. Smíme Ti naslouchat, tvou blízkost prožívat, s Tebou se všechno mění. 4) Pane pro Tebe zpívám, srdce své otevírám. Chtěl bych ti děkovat, chtěl bych chválu vzdávat, za to, že Marii znám. Že ochraňuje nás, pomáhá v každý čas, za to, že Maminku mám. R2: Dej nám lásku, ať můžem žít, a toužit - základ na Tobě postavit. Dej nám pravdu, ať můžem znát tvou vůli, díky níž se nemusím bát. Dej nám sílu, ať můžem jít, tvé jméno vzývat, Tebe chválit a ctít. Nauč nás zas a znovu říct: S Marií ano ať zní: Ve víře pevní!

6 4. Aleluja Aleluja, alelu, aleluja, Aleluja, aleluja. Hledejte nejprve Boží království a všechno, co k němu patří, ostatní vám bude jistě přidáno, věřte v to sestry a bratři. 5. Aleluja, zpívejme 1) Aleluja zpívejme, ať je radost v nás, Aleluja zpívejme, ať je radost v nás, Aleluja zpívejme, Vánoční je čas. R: Aleluja 4x 2) Aleluja zpívejme, ať k nám přijde Pán, Aleluja zpívejme, ať k nám přijde Pán, Aleluja zpívejme, do srdce je zván. 3) Aleluja zpívejme, narodil se Král, Aleluja zpívejme, narodil se Král. Aleluja zpívejme, kdo by se teď bál. 6. Anežka 1) Anežka, dcera českého krále, na svého Boha myslela stále, nechtěla v přepychu žít, duše své něhu i krásu těla Ježíši zcela věnovat chtěla. Jeho jen lásku chce mít, lásku chce mít. R: Anežko přemilá, tvá země spanilá v míru chce pokojně žít, svou mocnou přímluvou ochraňuj zemi svou, buď naší zbožnosti štít. 2) Anglický král se Anežce dvoří, německý císař láskou k ní hoří, nádheru může jí dát. Ona však sobě chudobu volí, chce hojit rány, chudé jež bolí, pro jiné všeho se vzdát. 3) Anežko Česká, ovečko Boží, umělas koupit převzácné zboží, svatozář v nebi teď máš, s chudobou druhých byla jsi vdaná, jednalas vždycky jak moudrá panna, láska tvá naše je stráž, naše je stráž. 2

7 7. Apoštolská 1) Prosíme tě, dej nám, Pane sílu, chceme začít podle slov tvých žít, věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu společně víno pít. 3=1 2) Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech, bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl. 8. Ať požehnán je Bůh 1) Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná, tam kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán! Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná, má duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán! R1: Vše, co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám. Všechno měníš v požehnání chválu Ti vzdám Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný Pán, buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný svatý Pánů Pán! 2) Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán! Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání a žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán! R2: /: Dáš a vezmeš sám, můj pád i vítězství. V mém srdci stále zní jen slova žehnání.:/ 9. Ať Tě Hospodine velebí národy R: Ať Tě Hospodine, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ. Ať Tě Hospodine, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ, velebí. 1) Bože buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář. Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 2) Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě. Ať Tě Bože, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ. 3) Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země. 3

8 10. Ať vám Hospodin žehná R: Ať vám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. 1) Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. 2) Hle, jak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Požehnej tě Hospodin ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života. 11. Ave, crux (Buď zdráv, kříži, naděje jediná) Ave crux, spes unica. Ave crux, spes unica. Ave crux. 12. Ave Maria 1) Ave Maria, Pán buď s tebou, ave, Bůh má tě rád. Tobě nebude dítě kletbou, dívko, přestaň se bát. R: Služebnice svého Pána, požehnaná. Ave, ave, ave, Maria! 2) Tebe národy chválit budou, Bůh ti výsadu dal. Přijal na milost dívku chudou, z tebe zrodí se Král. 13. Betlémská hvězda 1) Ty, hvězdo betlémská, směr ukaž nám, přiveď nás ku jeslím, doveď nás tam. Posviť nám na cestu, chceme jít dál, /: ty, hvězdo betlémská, kde je náš král.:/ 2) Ty, hvězdo betlémská, nezůstaň stát, úzká je cesta, jíž máme se brát. Vedeš nás do stáje, kde dítě spí, /: to, hvězdo betlémská, nás překvapí.:/ 3) Ty, hvězdo betlémská, už nejdeš dál, v tvé záři leží tu nebeský Král. Co nikdo netušil, stalo se zde, /: ó, hvězdo betlémská, za noci té.:/ 4) Ó, hvězdo betlémská, zde je náš cíl, na místě chudém jej Bůh připravil. Dobře jsi vedla nás, vděčni ti jsme, /: zde, hvězdo betlémská, zůstaneme.:/ 14. Boží Beránku, Tobě patří čest /: Boží Beránku, jen Tobě patří čest! :/ Tvá velebnost a moc naplní celý svět, když ty usedneš na svůj trůn. A národy se Tobě vděčně pokloní, jsi slunce spravedlnosti. 4

9 15. Bílý list 1) Mít před sebou jen čistý bílý list, který spolu smíte popsat, spolu číst, spolu číst. Víc jeden pro druhého umět žít, ve škole vás neučili spolu žít, spolu žít. 2) Být přítelem, co nikdy nezradí, který v těžké chvíli slovem pohladí, pohladí. Být zahradou a stínem pod stromy, vítat každý den s úsměvem královny, královny. 3) Víc bílých květů podél vašich cest, které chtějí vonět, které chtějí kvést, pro vás kvést. Mít všechno, co jen život může dát. Bůh buď s vámi, nejvíc s tebou, kdo máš rád, kdo máš rád. R: A proto Bůh se sklonil a srdce vaše spojil láskou, tím poutem nejsilnějším, tím citem nejkrásnějším, láskou, svou láskou. 16. Bože, Otče na nebi 1) Bože, Otče na nebi, každý tvor tě velebí. /: Celá země zpívá si, žes ji stvořil do krásy. :/ 2) A ten náš svět, Bože chraň, drž nad ním svou mocnou dlaň. /: I nade mnou, který v něm chci zůstat tvým dítětem. :/ 17. Buď světlem nám 1) Láska Tvá, Pane, stále září, temnota mizí před Tvou tváří. Pravdou svou, která jasně plane, světlem svým osvoboď nás, ó Pane. /: Buď světlem nám! :/ 3) V pohledech upřených do jasu odrážíš v našich tvářích spásu. Příběh Tvůj o lásce a míru zrcadlíš v životech, dej sílu. /: Buď světlem nám!:/ 2) S bázní vnímám Tvou velkou krásu, Pane, vcházíš do mého času, krví svou smýváš mé temné viny, zkoumej mne, pohlť všechny mé stíny. /: Buď světlem mým! :/ R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou, Tvůj Duch ať nám srdce rozpálí. Láskyplná řeko, proud Tvůj ať zaplaví nás, své slovo dej, ať nám svítí v tmách. 18. Bůh je síla má Bůh je síla má, i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou, neboť dal mi štít spasení mého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. /: Neboť kdo je Bohem, kromě Hospodina a kdo je skálou, kromě Boha našeho?:/ 5

10 19. Bůh je záštita má R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát. 1) Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez konce se zdají, mraky cesty zakrývají, ale Bůh je spása má. 2) Každý den od procitnutí, k nové honbě štvát mě nutí, nikde místa k spočinutí, jenom v Bohu najdu mír. 3) Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy zlato mění, Bože, dej, ať v pokušení vím, že Ty se staráš sám. 20. Byl jsi tam ÚVOD: /: Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?:/ Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili, byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? 1) Byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán? 2) Byl jsi tam, když kříž těžký přijímal? 3) Byl jsi tam, když poprvé klesl Pán? 4) Byl jsi tam, když potkal svou Matku Pán? 5) Byl jsi tam, když mu Šimon pomáhal? 6) Byl jsi tam, když svůj obraz dal nám Pán? 7) Byl jsi tam, když podruhé klesl Pán? 8) Byl jsi tam, když potěšil ženy Pán? 9) Byl jsi tam, když potřetí klesl Pán? 10) Byl jsi tam, když byl zbaven šatů Pán? 11) Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? 12) Byl jsi tam, když na kříži umřel Pán? 13) Byl jsi tam, když byl na klín Matce dán? 14) Byl jsi tam, když byl Ježíš pohřbíván? ZÁVĚR: Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? 21. Dávám Ti, Pane 1) Dávám Ti, Pane, všechny touhy, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám. 2) Dávám Ti Pane, síly chabé, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám. 3) Dávám Ti Pane, všechnu lásku, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám. 4) Dávám Ti Pane, dávám ti Pane, všechno co jsem. R: Chci žít před křížem Tvým nocí i dnem s modlitbou a volat: Dej, Pane, dej svou milost všem, kdo na cestách jsou. 6

11 22. Dáváš mi lásku vzácnou Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyť mám teď touhu jasnou jít na Tvé nádvoří, /: chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, jenom s ní žít.:/ 23. Dej chléb, víno na oltář Dej chléb, víno na oltář, dej své srdce na oltář, dej svůj život dar největší, dej mu i své bolesti. 24. Děkovná 1) Pane, Tobě dík, za vše, cos mi dal, za to, že i já můžu s Tebou kráčet dál. Pane, Tobě dík, za života dar, za to, že Ti teď tuto píseň mohu zpívat. Děkujem Ti též, že nás miluješ, děti svoje ochraňuješ, světlem vedeš dál. Buď pořád blízko nás, veď nás k sobě blíž a blíž. 2) Pane, Tobě dík, žes nám syna dal, dík za jeho kříž, že nám hříchy odpouštíš. Děkujem Ti též, že nás miluješ, děti svoje ochraňuješ, světlem vedeš dál. Dík i za dnešní den, za to, že Tě chválí každý v srdci svém. R: Všichni chcem pořád jít za Tebou, podej nám svoje dlaně! 25. Díky 1) Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den. Díky, za to co už je za mnou jako těžký sen. 2) Díky za všechny věrné druhy, díky, ó Pane, za tvůj lid. Díky, že všechny křivdy, dluhy, mohu odpustit. 3) Díky za moje pracoviště, díky za každý drobný zdar. Díky za všechno krásné, čisté, dík za hudby dar. 4) Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší. Díky, že vedeš mne, má sílo, cestou nejlepší. 5) Díky, že smím tvé slovo chválit, díky, že Ducha dáš mi též. Díky, že nablízku i v dáli, lidi miluješ. 6) Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím. Díky, že věřím, tvému hlasu, že ti patřit smím. 7

12 26. Díky Postní 1) Díky Ti, Otče tvorstva všeho, díky, žes tak svět miloval, díky, že Syna jediného k spáse jsi nám dal. 2) Díky, přesvatý Synu Boží, díky, že duše spasit chceš, díky, že neseš trní, hloží, bičování též. 3) Díky, že kříž si těžký nesl, díky, žes hříchy naše vzal, díky, když pod tíhou si klesl, že jsi znovu vstal. 4) Dík, za velkou lásku Tvoji, díky, žeš ruce rozepjal, díky, že Tvoje rány zhojí duší suchopár. 5) Díky za slova odpuštění, díky, že smrt jsi podstoupil, díky, žes lidské pokolení křížem vykoupil. 6) Díky za onen kalich spásy, díky za krve drahý tok, díky za srdce plné lásky, za zraněný bok. 7) Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím, /:díky, že věřím Tvému hlasu, že Ti patřit smím! 27. Díky večerní 1) Díky za večer, jenž se stmívá, díky, za uplynulý den, díky, mé srdce vděčně zpívá: budiž veleben! 2) Díky, že řídíš hvězdy nebe, díky, že bdíš i nad světem, díky, že jsem tak blízko tebe, že v tvé mysli jsem. 3) Díky, za všechno krásné, milé, díky, mé srdce tuší již, díky, že mne i trpké chvíle vedly k tobě blíž. 4) Díky, tvůj svatý pokrm sytil, díky, s tvým slovem duši mou, díky, já neustále cítil skrytou pomoc tvou. 5) Díky, že jsi mi dal svou sílu, díky, že jsem směl dobrým být, díky, seš mi dal schopnost k dílu, dej i šťastný klid. 6) Díky, že jsi mi milost skýtal, díky, že jsi mi odpustil, díky, kdybys byl hříchy sčítal, zavržen bych byl. 7) Díky, že jsi byl stále se mnou, díky, noc neleká mne víc, díky, až ráno přijdeš jednou, já ti půjdu vstříc. 8) Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím, díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit smím! 8

13 28. Dobrý je Hospodin 1) Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou. 2) Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo nesou dál svůj kříž. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce vytrvají. 3) Dobrý je Hospodin k nám, On nám život dal. Dobrý je Hospodin k nám, On nás povolal. Dobrý je Hospodin k nám, On vždycky s námi je. Dobrý je Hospodin k nám, On nás miluje. 29. Do stínu křídel Tvých Do stínu křídel Tvých se ukrývám, do lásky Tvé, do slitování. Do stínu křídel Tvých se ukrývám, ó Bože náš, Bože náš, chráníš nás ty sám. Ty sám. 30. Do Tvých starostí Do Tvých starostí, smutků, úzkostí, přišel Ten, jenž rád tě má a z nich tě vyprostí. Pánů Pán, Králů Král byl nám bez rozdílu všechněm darován. 31. Dobrořeč duše má Hospodinu /: Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu. :/ A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. 32. Duše má, chval Hospodina (Ž 146) /: Duše má, chval Hospodina,:/ duše má, chval Hospodina, Haleluja. 33. Effatha Otvírej našemu Pánu, otvírej, přichází k nám, otvírej bratřím, sestrám dokořán. Otvírej Svatému Duchu, otvírej, přichází k nám, otvírej Božímu slovu dokořán. Effatha! Effatha! 34. Eucharistia Toto je moje Tělo, Eucharistia. Toto je kalich mé krve, Eucharistia. A to tělo jsi ty, to tělo jsem já a to tělo jsme my, Eucharistia. 9

14 35. Emanuel 1) Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září a rozsvítí i nejtemnější kouty našich tváří. Už není temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, že bude žít, kdo hledat pravdu neodmítá. 2) Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova Písma, ten zvuk neumírá! Zní jásot z Města, jásot z nebe, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít. 3) Tak velký dar Bůh světu dává, Krista, svého Syna, v Něm lidé byli zachráněni, byla smyta vina. Je plný božství, plný lidství, pokrm lidem dává, Svým tělem sytí každou duši, chléb je On sám. 4) Věk smrti končí, sílu ztrácí, ježíš z hrobu vstává, Duch Boží vane do všech srdcí, smíme volat: Sláva! A církev, panna zasnoubená, za ženichem míří, smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství. 5) Je nové jaro, doba květů, doba nové síly, je čas, kdy všichni mohou kráčet ke stejnému cíli. Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky, čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s Ním! R: Jsme tu s Ním, ve světle Jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy: Bůh, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Bůh Emanuel, Emanuel. 36. Haleluja šabalaba labam bam R: Haleluja šabalaba labam bam, Haleluja šabalaba labam bam, Haleluja šabalaba labam bam. Amen, amen. 1) Ježíš je Pán a já mám ho rád. 2) On za mě zemřel a z mrtvých vstal. 3) On je Král a přijde zas. 10

15 37. Hledám Tvoji tvář /: Hledám tvoji tvář, Pane můj, hledám tvoji tvář každý den. Po Tobě touží duše má, očekávám slovo Tvé. :/ R: Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou. Chci jít za Tebou, Ježíši. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou Tvou. Chci jít za tebou, Ježíši, za Tebou! Za Tebou, Pane můj, chci jít každý den, Za tebou, Pane můj, chci jít! 38. Hledám vás 1) Jsme jako kvítí, které někdo zvedá, jsme jako poupě, co vánek žene dál. Jsme jako svíce, která zasvítí tmou, každý jsme dítě, co hledí za Tebou. 2) Není to lehké bez lásky usnout, něco nás táhne, něco zní ozvěnou. Hlas už je blízko, tiše zaznívá v nás, /: sám Bůh se sklání a pozvedá nás.:/ 3) Bůh stále touží: Ať je nás víc!, stále nám říká: Jste můj vzácný lid. Do světa hříchů světlo přináší, /: vzdávejme chválu, Ježíš přichází.:/ R: Jako jsem já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledá. 2x 39. Hoden je Beránek R: /: Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil svou krví.:/ 1) /: Jenom Ty jsi na věky Král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš!:/ 2) /: Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha:/ 40. Hosana 1) /: Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.:/ 2) /: Sláva, sláva, sláva všech králů Králi.:/ 3) /: Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš.:/ R: Jméno slavíme Tvé (haleluja), chválí Tě srdce mé (haleluja), vyvýšen buď, ó Bože náš, hosanna Bohu na nebi. 11

16 41. Hospodin je můj Pastýř /: Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám.:/ Má duše Pána velebí. Má duše Pána velebí, můj Bůh je spása má. 42. Hospodine, kdo je podobný Tobě? (Ž 35) /:Hospodine, kdo je podobný Tobě?:/ /: Není nikdo podobný Tobě, mezi bohy, ó, Pane, není takových skutků, jako jsou Tvoje.:/ 43. Hospodin kraluje Hospodin kraluje! Oděl se důstojností, oděl se Hospodin, mocí se opásal. Pevně je založen svět, nic s ním neotřese. Tvůj trůn pevně stojí odedávna, Ty jsi od věčnosti. /: Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas. Zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj hlas.:/ 44. Hymna z Paříže 1) /:Buď s námi, Mistře a Pane náš:/ /:Řekni, Pane, kde přebýváš?:/ Mistře a Pane, veď nás cestou. Pomoz nám kráčet za Tebou. Hledáme, Pane, poslání své. Toužíme následovat Tě. 2) Pokorou nás, Pane, obdaruj. Jen Ty jsi Pán a Mistr můj. Nauč mě, Pane, žít ve službě. Toužím být podobný Tobě. Tys, Pane, žil jak ten poslední. Ukaž nám, kde máme být my. 3) Zažeň, Pane, naše temnoty. Světlo pravé jsi, Pane, Ty. Mistře a Pane, přijď, odpusť nám. Naplň nás milostí, Tys Pán. Buď, Pane, vždy naší posilou. Ve víře chceme jít za Tebou. 12 4) Světem se šíří strach, přijď, Pane, Tvoje světlo ať zaplane. Svět čeká dnes, Pane, na Tebe. Naději dej mu, dej sebe. Mistře a Pane, chladný je čas. Teplem své lásky naplň nás. 5) Jen ve Tvých rukách toužíme být. Jako Tvé děti chceme žít. Mistře a Pane, vyslyš náš hlas. Ať žijem v Tobě a Ty v nás. Ve jménu Tvém, Pane, spojení. Na cestu svou nás pozvedni.

17 45. Chci oslavovat /: Chci oslavovat svého Pána, chci mu zpívat novou píseň.:/ /: Chci ho chválit, chci mu zpívat novou píseň.:/ Haleluja 4x 46. Chci, Pane, chválit Tě 1) Chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc. Chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc. Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit. 2) Chci Tebe více znát 3) Chci k Tobě lásku mít 4) Jen Tobě sloužit chci R: Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích, ruce zvedají. I já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé. 47. Chleba a víno neseme R: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme. 1) Mám prázdné ruce, Pane, že skutkem jsem je nenaplnil. Mám těžké nohy, Pane, bližnímu jsem se nepřiblížil. 2) Mám němá ústa, Pane, vždyť soucit svůj jsem odepřel. Jsem uzavřený, Pane, dej, abych všem se otevřel. 3) Mám v sobě bolest, Pane, že tolik věcí zranilo. Mám také touhu, Pane, aby Tě srdce poznalo. 48. Chválím a vzývám jméno Tvé /:Chválím a vzývám jméno Tvé, jméno Ježíš, požehnané.:/ /:Tvé slovo věčné jest, Tvá sláva navždy též. Tvá moc je zjevná ve jménu Ježíš.:/ 49. Chvalte služebníci R: Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja! 1) Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá slovo své. 2) Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své. 3) Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají. 4) Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión. 5) Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledají. 6) Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém. 13

18 50. Chválím Tebe /: Chválím Tebe, Pane můj, chválím Tě, můj Ježíši.:/ /: protože Ty, Ty jediný, ty jsi hoden uctívání.:/ 51. Jeden z nás 1) Jméno má i v dobách zapomnění. Zůstává, i když se všechno mění. Ve své slávě čeká, že zavoláš Ho, aspoň jednou. 2) Potkáváš jeho tvář na ulicích, hledáváš ve hvězdách létavicích. Stopy, znamení, co zlý sny plaší. A nosí naději, že ráno je bližší. 3) Hledá, kdo mu uvěří. Proč slyší jenom někteří? Rány, co stloukají mu kříž. Tu lásku nikdy nezměříš. R: Je, je Bůh, je v nás. Je, je jeden z nás. Je, je, je, je, je! Kdysi Bůh byl jeden z nás. Zastavil a změnil čas. Přichází k nám zas a zas. Znovu čeká u dveří. 52. Je stále přítomná Je stále přítomná Tvoje sláva, radostně zpíváme o Tvém díle, písnička ať zvoní každé chvíle, já Tě chválím, Pane můj, jak jenom umím. 53. Jen Ty, Pane můj R: Jen Ty, Pane můj, jen tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš. 1) Mnoho je těch, kteří kolem volají: V Bohu žádnou pomoc nenajdeš. 2) Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a On prosbu moji vyslyšel. 3) Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš. 4) Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mě pronásledují. 54. Ježíš nad každé jméno Ježíš nad každé jméno, drahý Spasitel vítěz a Král, Immanuel, Bůh je s námi, náš Vykupitel, živé Slovo. 55. Ježíš, Ježíš je Pán Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje. Kéž na mne sestoupí Tvé milosrdenství, kéž na mne sestoupí i Tvá spása, nikdy nezbavuj má ústa pravdy, já dál už toužím jít jen cestou Tvou. 14

19 56. Ježíš, nejkrásnější z jmen 1) Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš slyší hlas můj každý den. Ó, Ježíš mne v mém pádu pozvedá. Ó, Ježíš, krásné jméno má. 2) Ježíš, chválu vzdává srdce mé, Ježíš, stále stejný včera dnes. Ó, Ježíš zemřel též za hříchy mé. Ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen. 3) Ježíš, přijde brzy jako král, Ježíš, přines lásku na zem k nám. Ó, Ježíš, jemu chválu zazpívám. /: Ó, Ježíš, krásné jméno má! :/ 57. Ježíši, přijď 1) Před Tebou, Pane, klečíme s hlavou skloněnou, zase Ti, Pane, bloudíme,uč nás jít cestou svou. 2) Dlaně své, k Tobě, zvedáme, každý z nás chce být jen Tvůj, Ty nejlíp víš, co v srdcích skrýváme. Proměň ve světlo naši tmu. R: Ježíši, přijď, Ježíši, přijď. Přijď se svojí láskou, Ježíši, přijď, Ježíši, přijď a uzdrav nás. Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, vždyť jsme Tvůj zástup. Ježíši, přijď a obnov Boží obraz v nás. 58. Ježíši, Ty jsi chléb živý /: Ježíši, Ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší Tělo Tvé dává se všem.:/ Spatří slávu Tvou, kdo Tvé Tělo jí, Pane, posiluj mou duši ke spasení. 59. Ježíši ukřižovaný Ježíši ukřižovaný, lituji, hříchů lituji. Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison! 60. Jsem kvítek šáronský Ona: Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. On: Jako lilie mezi trním, tak je přítelkyně má. Ona: Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. On: Jako lilii mezi trním, krásnou přítelkyni mám. Ona: Usedla jsem v jeho stínu, jeho ovoce sládne na rtech mých. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. On: Jsi kvítek šáronský, lilie v dolinách. R: Občerstvěte mě koláči hroznovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou. Ona: Jeho levice je pod mou hlavou, svou pravicí mě objímá. Zapřísahám vás, při gazelách, při polních laních, dcery Jeruzalémské. Prosím, nevzbouzejte lásku, dokud nebude sama chtít. 15

20 61. Jsme děti Tvé Jsme děti tvé, jsme děti království. Ve jménu Ježíš máme vítězství. Před Boží svatostí ďábel pryč utíká, ve světle Tvém a v lásce Tvé je krásné žít. Haleluja, haleluja. 62. Jsme Tvůj lid /: Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat.:/ /: Ať Láska Tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj svůj znovu vylej mezi nás.:/ 63. Kdo stvořil 1) Kdo stvořil mrkající hvězdy, mrkající hvězdy, mrkající hvězdy? Kdo stvořil mrkající hvězdy? Náš Otec Bůh! 2) Kdo stvořil vlnící se moře, vlnící se moře, vlnící se moře? Kdo stvořil vlnící se moře? Náš Otec Bůh! 3) Kdo stvořil létající ptáky, létající ptáky, létající ptáky? Kdo stvořil létající ptáky? Náš Otec Bůh! 4) Kdo stvořil tebe, jeho i mne, tebe, jeho i mne, tebe, jeho i mne? Kdo stvořil tebe, jeho i mne? Náš Otec Bůh! 5) Kdo stvořil mrkající hvězdy, vlnící se moře, létající ptáky? Kdo stvořil tebe, jeho i mne, Náš Otec Bůh! 64. Králi, milost nám dej Králi, milost nám dej, přijď a uzdrav naši zem. Očisť ji svým Duchem, uzdrav dotykem Klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pane! Přijď s láskou svou sem k nám! 65. Kristus Pán 1) Kristus Pán, Boží Syn, spasil nás, zbavil vin. Vzal můj hřích, život svůj šel dát, abych se stal spravedlivým a uvěřil: Jeho krev spásu nám dává a léčí. 2) Milost svou dal jsi nám, z bolesti, těžkých ran. Krví svou vykoupil jsi nás, abych poznal Tvou lásku k nám a uvěřil, že Tvoje blízkost nám útěchu dává. R: Tobě vzdáme dík, Bože, Beránku náš. Jsi jediný Vykupitel, jsi můj Král. Tobě vzdáme dík, Boží Beránku, před Tvým trůnem svoje srdce skláníme. 16

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE Písnička Zdrávas Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou. 1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi slabá, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

P edmluva k 1. vyd nì

P edmluva k 1. vyd nì Praha 2005 P edmluva k 1. vyd nì Na světě je hodně písní, písně pro radost, pro člověka, pro smích i pro smutek, lidé skládají a interpretují své pocity, pohledy a myšlenky do slov a tónů. Písně dovedou

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím 1 OBSAH Ať nám Hospodin žehná 01 37 Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda 02 38 Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá 03 39 Pane, co jsem před Tebou Boží království 04 40 Pane můj, Tys můj pastel Budem ako

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více