Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ Abbakuk Abba, Otče Alegria Aleluja Aleluja, zpívejme Anežka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7."

Transkript

1 Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ Abbakuk Abba, Otče Alegria Aleluja Aleluja, zpívejme Anežka Apoštolská Ať požehnán je Bůh Ať Tě Hospodine velebí národy Ať vám Hospodin žehná Ave, crux (Buď zdráv, kříži, naděje jediná) Ave Maria Betlémská hvězda Boží Beránku, Tobě patří čest Bílý list Bože, Otče na nebi Buď světlem nám Bůh je síla má Bůh je záštita má Byl jsi tam Dávám Ti, Pane Dáváš mi lásku vzácnou Dej chléb, víno na oltář Děkovná Díky Díky Postní Díky večerní Dobrý je Hospodin Do stínu křídel Tvých Do Tvých starostí Dobrořeč duše má Hospodinu Duše má, chval Hospodina (Ž 146) Effatha Eucharistia Emanuel Haleluja šabalaba labam bam Hledám Tvoji tvář Hledám vás Hoden je Beránek Hosana Hospodin je můj Pastýř Hospodine, kdo je podobný Tobě? (Ž 35) Hospodin kraluje Hymna z Paříže Chci oslavovat Chci, Pane, chválit Tě Chleba a víno neseme Chválím a vzývám jméno Tvé Chvalte služebníci Chválím Tebe Jeden z nás Je stále přítomná Jen Ty, Pane můj Ježíš nad každé jméno Ježíš, Ježíš je Pán Ježíš, nejkrásnější z jmen

2 57. Ježíši, přijď Ježíši, Ty jsi chléb živý Ježíši ukřižovaný Jsem kvítek šáronský Jsme děti Tvé Jsme Tvůj lid Kdo stvořil Králi, milost nám dej Kristus Pán Kéž poznají nás po ovoci (Ovoce Ducha svatého) Křížová cesta K Tobě, Hospodine, volám Kvůli Tobě Láska Lásky však kdybych neměl Madona Loretská hymna Mikuláš dobré srdce má Mé dlaně zvednuté Mojžíš Mou cestu v rukou máš Můj Bůh dává mi láska Můj Bůh je můj štít Můj Králi, má spáso Můžeš mít radost Na hlubinu zajeď Na kolenou Nade mnou se smiluj Nade vše Nádherný Nám, Pane, dal jsi Slovo své Naplň, Pane Naplňuj mne Duchem svým Neplač víc, Matko má Neseme, Pane, chléb a víno Nové přikázání Nyní pokloňme se před Králem Ó, Bože, Světlo naše Ó, Pane, otevři mé rty Otevřme Písmo Otče můj drahý Pánu ať zní píseň chval Pevní ve víře (Madridská hymna) Pojď ke mně blíž Pojďte ke mně všichni Píseň k sv. Mikuláši Požehnaný jsi, Bože Právě teď je chválit Pána čas Prosba k Duchu svatému Přijď, Duchu svatý Přijď, Duchu svatý, k nám Přijď, Pane, do našich srdcí Přijímání Přijmi, Pane Přiznej Pánu jeho moc a čest Rájem Rozžíhá Setkání

3 115. Spoj naše ruce Slunce Kristovy lásky Svatební II. Prožíváš tuto chvíli Světlo světa (Torontská hymna) Tady a teď Tady u Tvých nohou Táta Ty jsi jediný Bůh Tobě, Králi, chválu vzdávám Tobě, Pane, Králi náš Tobě patří chvála Toužím, po Tobě toužím Tvoje jméno vyznávám Tvůj Pán (Žďárská hymna) Ty i já Ty jsi chléb živý Ty sám, Ty jsi důvod Úžasná Láska Velehrad víry V ten den, kdy Pán Vděčnost (Halelujah) Vděčnost Svatební (Halelujah) Víra, naděje a láska V Jeho jméně choď Vše, co mohu dát Všichni jsme jedno tělo Všichni sejdeme se v nebi Vyvyšuji Tebe, Pane Vzácný jsi Vzdejme Pánu díky Vzývám a slavím Z Tvé ruky Zpívat píseň lásky smím Zaradoval jsem se Zde jsem Zpívej Žalm ZPĚVY TAIZÉ Adoramus Adoramus te Christe Adoramus te O Christe Aleluja Bless the Lord Benedicimus Te Benedictus Blízko je Pán Bonum est confidere Crucem tuam Confitemini Domino Da pacem Domine Deus Dona nobis pacem Gloria Gloria, gloria Gloria Patri et Filio Gloria tibi Domine Hosana In resurrectione tua

4 172. Jubilate deo Jubilate coeli Jubilate et exultate Jubilate servite Každý den Pán mi sílu dává Kyrie eleison Oculi nostri Laudate Dominum Laudate omnes gentes Magnificat Misericordias Domini Nada te turbe Nebojte se Nunc dimittis O Christe Ó, přijď, Pane můj Ostende nobis Osvoboď nás pravdou Před tebou Per crucem Přijď Duchu stvořiteli Salvator mundi Sanctus Sanctum nomen Domini Surrexit Dominus vere Ubi caritas Veni Creator Zůstaňte KANCIONÁLNÍ PÍSNĚ Fatimské Ave Nastokrát buď pozdravena Nastotisíckrát buď pozdravena Ó Matko Páně, Matko rajský krás Před svatostánkem Otče náš, vyslyš nás Sbohem, má radosti Pojď k Spasiteli Večer tichounce se sklání Růže krásná, v ráji štěpovaná Ze všech srdcí, která bila v prsou

5 KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ 1. Abbakuk I když fíkovník nevypučí, réva výnos nevydá, i když pokrm z pole nevzejde mi, nezrodí se oliva, i kdyby z ohrad zmizel všechen brav, i kdyby v chlévech dobytek nebyl. Já budu jásat stále, zpívat k Boží chvále Hospodinu píseň zazpívám. Já oslavím ho písní, dal mi radost v tísni, jenom Hospodin je spása má. 2. Abba, Otče 1) Sám voláš nás k sobě, Bože, ze všech stran v každé době a Ježíš bratrem být může, vždyť nás učí dnes volat k Tobě: R: Abba, Otče! 4x 2) Církve živý strom vyrůstá z věčna kořeny svými, i světa pláň dříve pustá teď zní hlasy jen radostnými. 3) Bůh žití dar všemu dává, od smrti zlé nás chrání. Od dětí Svých očekává, že nezmlkne jejich volání. 4) Bratry si buďme věrnými, žít chceme jak rodina. Teď pravdy té slova přijmi, ať žár její už nezhasíná. 3. Alegria 1) Jako vánek přicházíš, jako plamínek záříš. Něco ve mně tě zve, poznávám sám sebe, mé nitro se probouzí. Tvůj pokoj v duši mám a Tvé jméno vzývám, tak zpívám, ať všichni ví: 2) V Tebe důvěru vkládám, miluješ mě, i když váhám. Život jsi položil, jen kvůli mně jsi žil, stal ses pro mě Nadějí. Vinu jsi ze mě sňal, spásu jsi dokonal, všichni andělé pějí: R1: Alegria - svět jásotem zní, Alegria - Bůh srdce mění, Alegria - tak slyš, pochopíš, že Ježíš je Spasení. 1 3) Otvíráš nám své plány, znovu žít mezi námi. Ve slovech promlouváš, oběti přijímáš, jsme svědky Proměnění. Smíme Ti naslouchat, tvou blízkost prožívat, s Tebou se všechno mění. 4) Pane pro Tebe zpívám, srdce své otevírám. Chtěl bych ti děkovat, chtěl bych chválu vzdávat, za to, že Marii znám. Že ochraňuje nás, pomáhá v každý čas, za to, že Maminku mám. R2: Dej nám lásku, ať můžem žít, a toužit - základ na Tobě postavit. Dej nám pravdu, ať můžem znát tvou vůli, díky níž se nemusím bát. Dej nám sílu, ať můžem jít, tvé jméno vzývat, Tebe chválit a ctít. Nauč nás zas a znovu říct: S Marií ano ať zní: Ve víře pevní!

6 4. Aleluja Aleluja, alelu, aleluja, Aleluja, aleluja. Hledejte nejprve Boží království a všechno, co k němu patří, ostatní vám bude jistě přidáno, věřte v to sestry a bratři. 5. Aleluja, zpívejme 1) Aleluja zpívejme, ať je radost v nás, Aleluja zpívejme, ať je radost v nás, Aleluja zpívejme, Vánoční je čas. R: Aleluja 4x 2) Aleluja zpívejme, ať k nám přijde Pán, Aleluja zpívejme, ať k nám přijde Pán, Aleluja zpívejme, do srdce je zván. 3) Aleluja zpívejme, narodil se Král, Aleluja zpívejme, narodil se Král. Aleluja zpívejme, kdo by se teď bál. 6. Anežka 1) Anežka, dcera českého krále, na svého Boha myslela stále, nechtěla v přepychu žít, duše své něhu i krásu těla Ježíši zcela věnovat chtěla. Jeho jen lásku chce mít, lásku chce mít. R: Anežko přemilá, tvá země spanilá v míru chce pokojně žít, svou mocnou přímluvou ochraňuj zemi svou, buď naší zbožnosti štít. 2) Anglický král se Anežce dvoří, německý císař láskou k ní hoří, nádheru může jí dát. Ona však sobě chudobu volí, chce hojit rány, chudé jež bolí, pro jiné všeho se vzdát. 3) Anežko Česká, ovečko Boží, umělas koupit převzácné zboží, svatozář v nebi teď máš, s chudobou druhých byla jsi vdaná, jednalas vždycky jak moudrá panna, láska tvá naše je stráž, naše je stráž. 2

7 7. Apoštolská 1) Prosíme tě, dej nám, Pane sílu, chceme začít podle slov tvých žít, věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu společně víno pít. 3=1 2) Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech, bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl. 8. Ať požehnán je Bůh 1) Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná, tam kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán! Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná, má duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán! R1: Vše, co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám. Všechno měníš v požehnání chválu Ti vzdám Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný Pán, buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný svatý Pánů Pán! 2) Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán! Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání a žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán! R2: /: Dáš a vezmeš sám, můj pád i vítězství. V mém srdci stále zní jen slova žehnání.:/ 9. Ať Tě Hospodine velebí národy R: Ať Tě Hospodine, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ. Ať Tě Hospodine, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ, velebí. 1) Bože buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář. Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 2) Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě. Ať Tě Bože, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ. 3) Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země. 3

8 10. Ať vám Hospodin žehná R: Ať vám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. 1) Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. 2) Hle, jak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Požehnej tě Hospodin ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života. 11. Ave, crux (Buď zdráv, kříži, naděje jediná) Ave crux, spes unica. Ave crux, spes unica. Ave crux. 12. Ave Maria 1) Ave Maria, Pán buď s tebou, ave, Bůh má tě rád. Tobě nebude dítě kletbou, dívko, přestaň se bát. R: Služebnice svého Pána, požehnaná. Ave, ave, ave, Maria! 2) Tebe národy chválit budou, Bůh ti výsadu dal. Přijal na milost dívku chudou, z tebe zrodí se Král. 13. Betlémská hvězda 1) Ty, hvězdo betlémská, směr ukaž nám, přiveď nás ku jeslím, doveď nás tam. Posviť nám na cestu, chceme jít dál, /: ty, hvězdo betlémská, kde je náš král.:/ 2) Ty, hvězdo betlémská, nezůstaň stát, úzká je cesta, jíž máme se brát. Vedeš nás do stáje, kde dítě spí, /: to, hvězdo betlémská, nás překvapí.:/ 3) Ty, hvězdo betlémská, už nejdeš dál, v tvé záři leží tu nebeský Král. Co nikdo netušil, stalo se zde, /: ó, hvězdo betlémská, za noci té.:/ 4) Ó, hvězdo betlémská, zde je náš cíl, na místě chudém jej Bůh připravil. Dobře jsi vedla nás, vděčni ti jsme, /: zde, hvězdo betlémská, zůstaneme.:/ 14. Boží Beránku, Tobě patří čest /: Boží Beránku, jen Tobě patří čest! :/ Tvá velebnost a moc naplní celý svět, když ty usedneš na svůj trůn. A národy se Tobě vděčně pokloní, jsi slunce spravedlnosti. 4

9 15. Bílý list 1) Mít před sebou jen čistý bílý list, který spolu smíte popsat, spolu číst, spolu číst. Víc jeden pro druhého umět žít, ve škole vás neučili spolu žít, spolu žít. 2) Být přítelem, co nikdy nezradí, který v těžké chvíli slovem pohladí, pohladí. Být zahradou a stínem pod stromy, vítat každý den s úsměvem královny, královny. 3) Víc bílých květů podél vašich cest, které chtějí vonět, které chtějí kvést, pro vás kvést. Mít všechno, co jen život může dát. Bůh buď s vámi, nejvíc s tebou, kdo máš rád, kdo máš rád. R: A proto Bůh se sklonil a srdce vaše spojil láskou, tím poutem nejsilnějším, tím citem nejkrásnějším, láskou, svou láskou. 16. Bože, Otče na nebi 1) Bože, Otče na nebi, každý tvor tě velebí. /: Celá země zpívá si, žes ji stvořil do krásy. :/ 2) A ten náš svět, Bože chraň, drž nad ním svou mocnou dlaň. /: I nade mnou, který v něm chci zůstat tvým dítětem. :/ 17. Buď světlem nám 1) Láska Tvá, Pane, stále září, temnota mizí před Tvou tváří. Pravdou svou, která jasně plane, světlem svým osvoboď nás, ó Pane. /: Buď světlem nám! :/ 3) V pohledech upřených do jasu odrážíš v našich tvářích spásu. Příběh Tvůj o lásce a míru zrcadlíš v životech, dej sílu. /: Buď světlem nám!:/ 2) S bázní vnímám Tvou velkou krásu, Pane, vcházíš do mého času, krví svou smýváš mé temné viny, zkoumej mne, pohlť všechny mé stíny. /: Buď světlem mým! :/ R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou, Tvůj Duch ať nám srdce rozpálí. Láskyplná řeko, proud Tvůj ať zaplaví nás, své slovo dej, ať nám svítí v tmách. 18. Bůh je síla má Bůh je síla má, i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou, neboť dal mi štít spasení mého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. /: Neboť kdo je Bohem, kromě Hospodina a kdo je skálou, kromě Boha našeho?:/ 5

10 19. Bůh je záštita má R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát. 1) Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez konce se zdají, mraky cesty zakrývají, ale Bůh je spása má. 2) Každý den od procitnutí, k nové honbě štvát mě nutí, nikde místa k spočinutí, jenom v Bohu najdu mír. 3) Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy zlato mění, Bože, dej, ať v pokušení vím, že Ty se staráš sám. 20. Byl jsi tam ÚVOD: /: Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?:/ Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili, byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? 1) Byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán? 2) Byl jsi tam, když kříž těžký přijímal? 3) Byl jsi tam, když poprvé klesl Pán? 4) Byl jsi tam, když potkal svou Matku Pán? 5) Byl jsi tam, když mu Šimon pomáhal? 6) Byl jsi tam, když svůj obraz dal nám Pán? 7) Byl jsi tam, když podruhé klesl Pán? 8) Byl jsi tam, když potěšil ženy Pán? 9) Byl jsi tam, když potřetí klesl Pán? 10) Byl jsi tam, když byl zbaven šatů Pán? 11) Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? 12) Byl jsi tam, když na kříži umřel Pán? 13) Byl jsi tam, když byl na klín Matce dán? 14) Byl jsi tam, když byl Ježíš pohřbíván? ZÁVĚR: Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? 21. Dávám Ti, Pane 1) Dávám Ti, Pane, všechny touhy, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám. 2) Dávám Ti Pane, síly chabé, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám. 3) Dávám Ti Pane, všechnu lásku, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám. 4) Dávám Ti Pane, dávám ti Pane, všechno co jsem. R: Chci žít před křížem Tvým nocí i dnem s modlitbou a volat: Dej, Pane, dej svou milost všem, kdo na cestách jsou. 6

11 22. Dáváš mi lásku vzácnou Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyť mám teď touhu jasnou jít na Tvé nádvoří, /: chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, jenom s ní žít.:/ 23. Dej chléb, víno na oltář Dej chléb, víno na oltář, dej své srdce na oltář, dej svůj život dar největší, dej mu i své bolesti. 24. Děkovná 1) Pane, Tobě dík, za vše, cos mi dal, za to, že i já můžu s Tebou kráčet dál. Pane, Tobě dík, za života dar, za to, že Ti teď tuto píseň mohu zpívat. Děkujem Ti též, že nás miluješ, děti svoje ochraňuješ, světlem vedeš dál. Buď pořád blízko nás, veď nás k sobě blíž a blíž. 2) Pane, Tobě dík, žes nám syna dal, dík za jeho kříž, že nám hříchy odpouštíš. Děkujem Ti též, že nás miluješ, děti svoje ochraňuješ, světlem vedeš dál. Dík i za dnešní den, za to, že Tě chválí každý v srdci svém. R: Všichni chcem pořád jít za Tebou, podej nám svoje dlaně! 25. Díky 1) Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den. Díky, za to co už je za mnou jako těžký sen. 2) Díky za všechny věrné druhy, díky, ó Pane, za tvůj lid. Díky, že všechny křivdy, dluhy, mohu odpustit. 3) Díky za moje pracoviště, díky za každý drobný zdar. Díky za všechno krásné, čisté, dík za hudby dar. 4) Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší. Díky, že vedeš mne, má sílo, cestou nejlepší. 5) Díky, že smím tvé slovo chválit, díky, že Ducha dáš mi též. Díky, že nablízku i v dáli, lidi miluješ. 6) Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím. Díky, že věřím, tvému hlasu, že ti patřit smím. 7

12 26. Díky Postní 1) Díky Ti, Otče tvorstva všeho, díky, žes tak svět miloval, díky, že Syna jediného k spáse jsi nám dal. 2) Díky, přesvatý Synu Boží, díky, že duše spasit chceš, díky, že neseš trní, hloží, bičování též. 3) Díky, že kříž si těžký nesl, díky, žes hříchy naše vzal, díky, když pod tíhou si klesl, že jsi znovu vstal. 4) Dík, za velkou lásku Tvoji, díky, žeš ruce rozepjal, díky, že Tvoje rány zhojí duší suchopár. 5) Díky za slova odpuštění, díky, že smrt jsi podstoupil, díky, žes lidské pokolení křížem vykoupil. 6) Díky za onen kalich spásy, díky za krve drahý tok, díky za srdce plné lásky, za zraněný bok. 7) Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím, /:díky, že věřím Tvému hlasu, že Ti patřit smím! 27. Díky večerní 1) Díky za večer, jenž se stmívá, díky, za uplynulý den, díky, mé srdce vděčně zpívá: budiž veleben! 2) Díky, že řídíš hvězdy nebe, díky, že bdíš i nad světem, díky, že jsem tak blízko tebe, že v tvé mysli jsem. 3) Díky, za všechno krásné, milé, díky, mé srdce tuší již, díky, že mne i trpké chvíle vedly k tobě blíž. 4) Díky, tvůj svatý pokrm sytil, díky, s tvým slovem duši mou, díky, já neustále cítil skrytou pomoc tvou. 5) Díky, že jsi mi dal svou sílu, díky, že jsem směl dobrým být, díky, seš mi dal schopnost k dílu, dej i šťastný klid. 6) Díky, že jsi mi milost skýtal, díky, že jsi mi odpustil, díky, kdybys byl hříchy sčítal, zavržen bych byl. 7) Díky, že jsi byl stále se mnou, díky, noc neleká mne víc, díky, až ráno přijdeš jednou, já ti půjdu vstříc. 8) Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím, díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit smím! 8

13 28. Dobrý je Hospodin 1) Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou. 2) Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo nesou dál svůj kříž. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce vytrvají. 3) Dobrý je Hospodin k nám, On nám život dal. Dobrý je Hospodin k nám, On nás povolal. Dobrý je Hospodin k nám, On vždycky s námi je. Dobrý je Hospodin k nám, On nás miluje. 29. Do stínu křídel Tvých Do stínu křídel Tvých se ukrývám, do lásky Tvé, do slitování. Do stínu křídel Tvých se ukrývám, ó Bože náš, Bože náš, chráníš nás ty sám. Ty sám. 30. Do Tvých starostí Do Tvých starostí, smutků, úzkostí, přišel Ten, jenž rád tě má a z nich tě vyprostí. Pánů Pán, Králů Král byl nám bez rozdílu všechněm darován. 31. Dobrořeč duše má Hospodinu /: Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu. :/ A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. 32. Duše má, chval Hospodina (Ž 146) /: Duše má, chval Hospodina,:/ duše má, chval Hospodina, Haleluja. 33. Effatha Otvírej našemu Pánu, otvírej, přichází k nám, otvírej bratřím, sestrám dokořán. Otvírej Svatému Duchu, otvírej, přichází k nám, otvírej Božímu slovu dokořán. Effatha! Effatha! 34. Eucharistia Toto je moje Tělo, Eucharistia. Toto je kalich mé krve, Eucharistia. A to tělo jsi ty, to tělo jsem já a to tělo jsme my, Eucharistia. 9

14 35. Emanuel 1) Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září a rozsvítí i nejtemnější kouty našich tváří. Už není temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, že bude žít, kdo hledat pravdu neodmítá. 2) Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova Písma, ten zvuk neumírá! Zní jásot z Města, jásot z nebe, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít. 3) Tak velký dar Bůh světu dává, Krista, svého Syna, v Něm lidé byli zachráněni, byla smyta vina. Je plný božství, plný lidství, pokrm lidem dává, Svým tělem sytí každou duši, chléb je On sám. 4) Věk smrti končí, sílu ztrácí, ježíš z hrobu vstává, Duch Boží vane do všech srdcí, smíme volat: Sláva! A církev, panna zasnoubená, za ženichem míří, smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství. 5) Je nové jaro, doba květů, doba nové síly, je čas, kdy všichni mohou kráčet ke stejnému cíli. Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky, čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s Ním! R: Jsme tu s Ním, ve světle Jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy: Bůh, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Bůh Emanuel, Emanuel. 36. Haleluja šabalaba labam bam R: Haleluja šabalaba labam bam, Haleluja šabalaba labam bam, Haleluja šabalaba labam bam. Amen, amen. 1) Ježíš je Pán a já mám ho rád. 2) On za mě zemřel a z mrtvých vstal. 3) On je Král a přijde zas. 10

15 37. Hledám Tvoji tvář /: Hledám tvoji tvář, Pane můj, hledám tvoji tvář každý den. Po Tobě touží duše má, očekávám slovo Tvé. :/ R: Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou. Chci jít za Tebou, Ježíši. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou Tvou. Chci jít za tebou, Ježíši, za Tebou! Za Tebou, Pane můj, chci jít každý den, Za tebou, Pane můj, chci jít! 38. Hledám vás 1) Jsme jako kvítí, které někdo zvedá, jsme jako poupě, co vánek žene dál. Jsme jako svíce, která zasvítí tmou, každý jsme dítě, co hledí za Tebou. 2) Není to lehké bez lásky usnout, něco nás táhne, něco zní ozvěnou. Hlas už je blízko, tiše zaznívá v nás, /: sám Bůh se sklání a pozvedá nás.:/ 3) Bůh stále touží: Ať je nás víc!, stále nám říká: Jste můj vzácný lid. Do světa hříchů světlo přináší, /: vzdávejme chválu, Ježíš přichází.:/ R: Jako jsem já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledá. 2x 39. Hoden je Beránek R: /: Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil svou krví.:/ 1) /: Jenom Ty jsi na věky Král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš!:/ 2) /: Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha:/ 40. Hosana 1) /: Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.:/ 2) /: Sláva, sláva, sláva všech králů Králi.:/ 3) /: Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš.:/ R: Jméno slavíme Tvé (haleluja), chválí Tě srdce mé (haleluja), vyvýšen buď, ó Bože náš, hosanna Bohu na nebi. 11

16 41. Hospodin je můj Pastýř /: Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám.:/ Má duše Pána velebí. Má duše Pána velebí, můj Bůh je spása má. 42. Hospodine, kdo je podobný Tobě? (Ž 35) /:Hospodine, kdo je podobný Tobě?:/ /: Není nikdo podobný Tobě, mezi bohy, ó, Pane, není takových skutků, jako jsou Tvoje.:/ 43. Hospodin kraluje Hospodin kraluje! Oděl se důstojností, oděl se Hospodin, mocí se opásal. Pevně je založen svět, nic s ním neotřese. Tvůj trůn pevně stojí odedávna, Ty jsi od věčnosti. /: Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas. Zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj hlas.:/ 44. Hymna z Paříže 1) /:Buď s námi, Mistře a Pane náš:/ /:Řekni, Pane, kde přebýváš?:/ Mistře a Pane, veď nás cestou. Pomoz nám kráčet za Tebou. Hledáme, Pane, poslání své. Toužíme následovat Tě. 2) Pokorou nás, Pane, obdaruj. Jen Ty jsi Pán a Mistr můj. Nauč mě, Pane, žít ve službě. Toužím být podobný Tobě. Tys, Pane, žil jak ten poslední. Ukaž nám, kde máme být my. 3) Zažeň, Pane, naše temnoty. Světlo pravé jsi, Pane, Ty. Mistře a Pane, přijď, odpusť nám. Naplň nás milostí, Tys Pán. Buď, Pane, vždy naší posilou. Ve víře chceme jít za Tebou. 12 4) Světem se šíří strach, přijď, Pane, Tvoje světlo ať zaplane. Svět čeká dnes, Pane, na Tebe. Naději dej mu, dej sebe. Mistře a Pane, chladný je čas. Teplem své lásky naplň nás. 5) Jen ve Tvých rukách toužíme být. Jako Tvé děti chceme žít. Mistře a Pane, vyslyš náš hlas. Ať žijem v Tobě a Ty v nás. Ve jménu Tvém, Pane, spojení. Na cestu svou nás pozvedni.

17 45. Chci oslavovat /: Chci oslavovat svého Pána, chci mu zpívat novou píseň.:/ /: Chci ho chválit, chci mu zpívat novou píseň.:/ Haleluja 4x 46. Chci, Pane, chválit Tě 1) Chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc. Chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc. Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit. 2) Chci Tebe více znát 3) Chci k Tobě lásku mít 4) Jen Tobě sloužit chci R: Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích, ruce zvedají. I já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé. 47. Chleba a víno neseme R: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme. 1) Mám prázdné ruce, Pane, že skutkem jsem je nenaplnil. Mám těžké nohy, Pane, bližnímu jsem se nepřiblížil. 2) Mám němá ústa, Pane, vždyť soucit svůj jsem odepřel. Jsem uzavřený, Pane, dej, abych všem se otevřel. 3) Mám v sobě bolest, Pane, že tolik věcí zranilo. Mám také touhu, Pane, aby Tě srdce poznalo. 48. Chválím a vzývám jméno Tvé /:Chválím a vzývám jméno Tvé, jméno Ježíš, požehnané.:/ /:Tvé slovo věčné jest, Tvá sláva navždy též. Tvá moc je zjevná ve jménu Ježíš.:/ 49. Chvalte služebníci R: Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja! 1) Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá slovo své. 2) Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své. 3) Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají. 4) Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión. 5) Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledají. 6) Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém. 13

18 50. Chválím Tebe /: Chválím Tebe, Pane můj, chválím Tě, můj Ježíši.:/ /: protože Ty, Ty jediný, ty jsi hoden uctívání.:/ 51. Jeden z nás 1) Jméno má i v dobách zapomnění. Zůstává, i když se všechno mění. Ve své slávě čeká, že zavoláš Ho, aspoň jednou. 2) Potkáváš jeho tvář na ulicích, hledáváš ve hvězdách létavicích. Stopy, znamení, co zlý sny plaší. A nosí naději, že ráno je bližší. 3) Hledá, kdo mu uvěří. Proč slyší jenom někteří? Rány, co stloukají mu kříž. Tu lásku nikdy nezměříš. R: Je, je Bůh, je v nás. Je, je jeden z nás. Je, je, je, je, je! Kdysi Bůh byl jeden z nás. Zastavil a změnil čas. Přichází k nám zas a zas. Znovu čeká u dveří. 52. Je stále přítomná Je stále přítomná Tvoje sláva, radostně zpíváme o Tvém díle, písnička ať zvoní každé chvíle, já Tě chválím, Pane můj, jak jenom umím. 53. Jen Ty, Pane můj R: Jen Ty, Pane můj, jen tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš. 1) Mnoho je těch, kteří kolem volají: V Bohu žádnou pomoc nenajdeš. 2) Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a On prosbu moji vyslyšel. 3) Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš. 4) Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mě pronásledují. 54. Ježíš nad každé jméno Ježíš nad každé jméno, drahý Spasitel vítěz a Král, Immanuel, Bůh je s námi, náš Vykupitel, živé Slovo. 55. Ježíš, Ježíš je Pán Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje. Kéž na mne sestoupí Tvé milosrdenství, kéž na mne sestoupí i Tvá spása, nikdy nezbavuj má ústa pravdy, já dál už toužím jít jen cestou Tvou. 14

19 56. Ježíš, nejkrásnější z jmen 1) Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš slyší hlas můj každý den. Ó, Ježíš mne v mém pádu pozvedá. Ó, Ježíš, krásné jméno má. 2) Ježíš, chválu vzdává srdce mé, Ježíš, stále stejný včera dnes. Ó, Ježíš zemřel též za hříchy mé. Ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen. 3) Ježíš, přijde brzy jako král, Ježíš, přines lásku na zem k nám. Ó, Ježíš, jemu chválu zazpívám. /: Ó, Ježíš, krásné jméno má! :/ 57. Ježíši, přijď 1) Před Tebou, Pane, klečíme s hlavou skloněnou, zase Ti, Pane, bloudíme,uč nás jít cestou svou. 2) Dlaně své, k Tobě, zvedáme, každý z nás chce být jen Tvůj, Ty nejlíp víš, co v srdcích skrýváme. Proměň ve světlo naši tmu. R: Ježíši, přijď, Ježíši, přijď. Přijď se svojí láskou, Ježíši, přijď, Ježíši, přijď a uzdrav nás. Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, vždyť jsme Tvůj zástup. Ježíši, přijď a obnov Boží obraz v nás. 58. Ježíši, Ty jsi chléb živý /: Ježíši, Ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší Tělo Tvé dává se všem.:/ Spatří slávu Tvou, kdo Tvé Tělo jí, Pane, posiluj mou duši ke spasení. 59. Ježíši ukřižovaný Ježíši ukřižovaný, lituji, hříchů lituji. Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison! 60. Jsem kvítek šáronský Ona: Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. On: Jako lilie mezi trním, tak je přítelkyně má. Ona: Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. On: Jako lilii mezi trním, krásnou přítelkyni mám. Ona: Usedla jsem v jeho stínu, jeho ovoce sládne na rtech mých. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. On: Jsi kvítek šáronský, lilie v dolinách. R: Občerstvěte mě koláči hroznovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou. Ona: Jeho levice je pod mou hlavou, svou pravicí mě objímá. Zapřísahám vás, při gazelách, při polních laních, dcery Jeruzalémské. Prosím, nevzbouzejte lásku, dokud nebude sama chtít. 15

20 61. Jsme děti Tvé Jsme děti tvé, jsme děti království. Ve jménu Ježíš máme vítězství. Před Boží svatostí ďábel pryč utíká, ve světle Tvém a v lásce Tvé je krásné žít. Haleluja, haleluja. 62. Jsme Tvůj lid /: Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat.:/ /: Ať Láska Tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj svůj znovu vylej mezi nás.:/ 63. Kdo stvořil 1) Kdo stvořil mrkající hvězdy, mrkající hvězdy, mrkající hvězdy? Kdo stvořil mrkající hvězdy? Náš Otec Bůh! 2) Kdo stvořil vlnící se moře, vlnící se moře, vlnící se moře? Kdo stvořil vlnící se moře? Náš Otec Bůh! 3) Kdo stvořil létající ptáky, létající ptáky, létající ptáky? Kdo stvořil létající ptáky? Náš Otec Bůh! 4) Kdo stvořil tebe, jeho i mne, tebe, jeho i mne, tebe, jeho i mne? Kdo stvořil tebe, jeho i mne? Náš Otec Bůh! 5) Kdo stvořil mrkající hvězdy, vlnící se moře, létající ptáky? Kdo stvořil tebe, jeho i mne, Náš Otec Bůh! 64. Králi, milost nám dej Králi, milost nám dej, přijď a uzdrav naši zem. Očisť ji svým Duchem, uzdrav dotykem Klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pane! Přijď s láskou svou sem k nám! 65. Kristus Pán 1) Kristus Pán, Boží Syn, spasil nás, zbavil vin. Vzal můj hřích, život svůj šel dát, abych se stal spravedlivým a uvěřil: Jeho krev spásu nám dává a léčí. 2) Milost svou dal jsi nám, z bolesti, těžkých ran. Krví svou vykoupil jsi nás, abych poznal Tvou lásku k nám a uvěřil, že Tvoje blízkost nám útěchu dává. R: Tobě vzdáme dík, Bože, Beránku náš. Jsi jediný Vykupitel, jsi můj Král. Tobě vzdáme dík, Boží Beránku, před Tvým trůnem svoje srdce skláníme. 16

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora 2 Obsah: 1. Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. 2. Adoramus

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM...

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... Zpěvník křesťanských skupinek Plzeň Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... 4 HOSANA... 4 HOSPODIN

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš.

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš. Obsah: O Vánocích Proroctví Marie a anděl Mariina píseň Všude je tma Vánoční zvěstování Spinkej, malý Králi Vánoční oslava j dnes v Betlémě Narodil se Kristus Pán Tichá noc Čas vánoční Kdybych znal tisíc

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE Písnička Zdrávas Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou. 1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi slabá, kterou

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

VEČER CHVAL 11. DUBNA 2015

VEČER CHVAL 11. DUBNA 2015 VEČER CHVL 11. DUBN 2015 PŘIVÍTÁNÍ 1. gnus Dei 2. Tvý srdce chci mít RDEK - ROZJÍMÁNÍ 3. Je nádherné být v chámu tvém 4. Ty jsi Král 5. Náš Bůh RDEK ROZJÍMÁNÍ 6. Emanuel 7. Svítání 8. Pane, přijď s mocí

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí...

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... O PŘÍTELI Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... Kdo pomocnou ruku podá, radost a odvahu Ti dodá... Kdo povzbudivá slova, Ti říká, píše, znova... Kdo

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím 1 OBSAH Ať nám Hospodin žehná 01 37 Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda 02 38 Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá 03 39 Pane, co jsem před Tebou Boží království 04 40 Pane můj, Tys můj pastel Budem ako

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více