Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ Abbakuk Abba, Otče Alegria Aleluja Aleluja, zpívejme Anežka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7."

Transkript

1 Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ Abbakuk Abba, Otče Alegria Aleluja Aleluja, zpívejme Anežka Apoštolská Ať požehnán je Bůh Ať Tě Hospodine velebí národy Ať vám Hospodin žehná Ave, crux (Buď zdráv, kříži, naděje jediná) Ave Maria Betlémská hvězda Boží Beránku, Tobě patří čest Bílý list Bože, Otče na nebi Buď světlem nám Bůh je síla má Bůh je záštita má Byl jsi tam Dávám Ti, Pane Dáváš mi lásku vzácnou Dej chléb, víno na oltář Děkovná Díky Díky Postní Díky večerní Dobrý je Hospodin Do stínu křídel Tvých Do Tvých starostí Dobrořeč duše má Hospodinu Duše má, chval Hospodina (Ž 146) Effatha Eucharistia Emanuel Haleluja šabalaba labam bam Hledám Tvoji tvář Hledám vás Hoden je Beránek Hosana Hospodin je můj Pastýř Hospodine, kdo je podobný Tobě? (Ž 35) Hospodin kraluje Hymna z Paříže Chci oslavovat Chci, Pane, chválit Tě Chleba a víno neseme Chválím a vzývám jméno Tvé Chvalte služebníci Chválím Tebe Jeden z nás Je stále přítomná Jen Ty, Pane můj Ježíš nad každé jméno Ježíš, Ježíš je Pán Ježíš, nejkrásnější z jmen

2 57. Ježíši, přijď Ježíši, Ty jsi chléb živý Ježíši ukřižovaný Jsem kvítek šáronský Jsme děti Tvé Jsme Tvůj lid Kdo stvořil Králi, milost nám dej Kristus Pán Kéž poznají nás po ovoci (Ovoce Ducha svatého) Křížová cesta K Tobě, Hospodine, volám Kvůli Tobě Láska Lásky však kdybych neměl Madona Loretská hymna Mikuláš dobré srdce má Mé dlaně zvednuté Mojžíš Mou cestu v rukou máš Můj Bůh dává mi láska Můj Bůh je můj štít Můj Králi, má spáso Můžeš mít radost Na hlubinu zajeď Na kolenou Nade mnou se smiluj Nade vše Nádherný Nám, Pane, dal jsi Slovo své Naplň, Pane Naplňuj mne Duchem svým Neplač víc, Matko má Neseme, Pane, chléb a víno Nové přikázání Nyní pokloňme se před Králem Ó, Bože, Světlo naše Ó, Pane, otevři mé rty Otevřme Písmo Otče můj drahý Pánu ať zní píseň chval Pevní ve víře (Madridská hymna) Pojď ke mně blíž Pojďte ke mně všichni Píseň k sv. Mikuláši Požehnaný jsi, Bože Právě teď je chválit Pána čas Prosba k Duchu svatému Přijď, Duchu svatý Přijď, Duchu svatý, k nám Přijď, Pane, do našich srdcí Přijímání Přijmi, Pane Přiznej Pánu jeho moc a čest Rájem Rozžíhá Setkání

3 115. Spoj naše ruce Slunce Kristovy lásky Svatební II. Prožíváš tuto chvíli Světlo světa (Torontská hymna) Tady a teď Tady u Tvých nohou Táta Ty jsi jediný Bůh Tobě, Králi, chválu vzdávám Tobě, Pane, Králi náš Tobě patří chvála Toužím, po Tobě toužím Tvoje jméno vyznávám Tvůj Pán (Žďárská hymna) Ty i já Ty jsi chléb živý Ty sám, Ty jsi důvod Úžasná Láska Velehrad víry V ten den, kdy Pán Vděčnost (Halelujah) Vděčnost Svatební (Halelujah) Víra, naděje a láska V Jeho jméně choď Vše, co mohu dát Všichni jsme jedno tělo Všichni sejdeme se v nebi Vyvyšuji Tebe, Pane Vzácný jsi Vzdejme Pánu díky Vzývám a slavím Z Tvé ruky Zpívat píseň lásky smím Zaradoval jsem se Zde jsem Zpívej Žalm ZPĚVY TAIZÉ Adoramus Adoramus te Christe Adoramus te O Christe Aleluja Bless the Lord Benedicimus Te Benedictus Blízko je Pán Bonum est confidere Crucem tuam Confitemini Domino Da pacem Domine Deus Dona nobis pacem Gloria Gloria, gloria Gloria Patri et Filio Gloria tibi Domine Hosana In resurrectione tua

4 172. Jubilate deo Jubilate coeli Jubilate et exultate Jubilate servite Každý den Pán mi sílu dává Kyrie eleison Oculi nostri Laudate Dominum Laudate omnes gentes Magnificat Misericordias Domini Nada te turbe Nebojte se Nunc dimittis O Christe Ó, přijď, Pane můj Ostende nobis Osvoboď nás pravdou Před tebou Per crucem Přijď Duchu stvořiteli Salvator mundi Sanctus Sanctum nomen Domini Surrexit Dominus vere Ubi caritas Veni Creator Zůstaňte KANCIONÁLNÍ PÍSNĚ Fatimské Ave Nastokrát buď pozdravena Nastotisíckrát buď pozdravena Ó Matko Páně, Matko rajský krás Před svatostánkem Otče náš, vyslyš nás Sbohem, má radosti Pojď k Spasiteli Večer tichounce se sklání Růže krásná, v ráji štěpovaná Ze všech srdcí, která bila v prsou

5 KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ 1. Abbakuk I když fíkovník nevypučí, réva výnos nevydá, i když pokrm z pole nevzejde mi, nezrodí se oliva, i kdyby z ohrad zmizel všechen brav, i kdyby v chlévech dobytek nebyl. Já budu jásat stále, zpívat k Boží chvále Hospodinu píseň zazpívám. Já oslavím ho písní, dal mi radost v tísni, jenom Hospodin je spása má. 2. Abba, Otče 1) Sám voláš nás k sobě, Bože, ze všech stran v každé době a Ježíš bratrem být může, vždyť nás učí dnes volat k Tobě: R: Abba, Otče! 4x 2) Církve živý strom vyrůstá z věčna kořeny svými, i světa pláň dříve pustá teď zní hlasy jen radostnými. 3) Bůh žití dar všemu dává, od smrti zlé nás chrání. Od dětí Svých očekává, že nezmlkne jejich volání. 4) Bratry si buďme věrnými, žít chceme jak rodina. Teď pravdy té slova přijmi, ať žár její už nezhasíná. 3. Alegria 1) Jako vánek přicházíš, jako plamínek záříš. Něco ve mně tě zve, poznávám sám sebe, mé nitro se probouzí. Tvůj pokoj v duši mám a Tvé jméno vzývám, tak zpívám, ať všichni ví: 2) V Tebe důvěru vkládám, miluješ mě, i když váhám. Život jsi položil, jen kvůli mně jsi žil, stal ses pro mě Nadějí. Vinu jsi ze mě sňal, spásu jsi dokonal, všichni andělé pějí: R1: Alegria - svět jásotem zní, Alegria - Bůh srdce mění, Alegria - tak slyš, pochopíš, že Ježíš je Spasení. 1 3) Otvíráš nám své plány, znovu žít mezi námi. Ve slovech promlouváš, oběti přijímáš, jsme svědky Proměnění. Smíme Ti naslouchat, tvou blízkost prožívat, s Tebou se všechno mění. 4) Pane pro Tebe zpívám, srdce své otevírám. Chtěl bych ti děkovat, chtěl bych chválu vzdávat, za to, že Marii znám. Že ochraňuje nás, pomáhá v každý čas, za to, že Maminku mám. R2: Dej nám lásku, ať můžem žít, a toužit - základ na Tobě postavit. Dej nám pravdu, ať můžem znát tvou vůli, díky níž se nemusím bát. Dej nám sílu, ať můžem jít, tvé jméno vzývat, Tebe chválit a ctít. Nauč nás zas a znovu říct: S Marií ano ať zní: Ve víře pevní!

6 4. Aleluja Aleluja, alelu, aleluja, Aleluja, aleluja. Hledejte nejprve Boží království a všechno, co k němu patří, ostatní vám bude jistě přidáno, věřte v to sestry a bratři. 5. Aleluja, zpívejme 1) Aleluja zpívejme, ať je radost v nás, Aleluja zpívejme, ať je radost v nás, Aleluja zpívejme, Vánoční je čas. R: Aleluja 4x 2) Aleluja zpívejme, ať k nám přijde Pán, Aleluja zpívejme, ať k nám přijde Pán, Aleluja zpívejme, do srdce je zván. 3) Aleluja zpívejme, narodil se Král, Aleluja zpívejme, narodil se Král. Aleluja zpívejme, kdo by se teď bál. 6. Anežka 1) Anežka, dcera českého krále, na svého Boha myslela stále, nechtěla v přepychu žít, duše své něhu i krásu těla Ježíši zcela věnovat chtěla. Jeho jen lásku chce mít, lásku chce mít. R: Anežko přemilá, tvá země spanilá v míru chce pokojně žít, svou mocnou přímluvou ochraňuj zemi svou, buď naší zbožnosti štít. 2) Anglický král se Anežce dvoří, německý císař láskou k ní hoří, nádheru může jí dát. Ona však sobě chudobu volí, chce hojit rány, chudé jež bolí, pro jiné všeho se vzdát. 3) Anežko Česká, ovečko Boží, umělas koupit převzácné zboží, svatozář v nebi teď máš, s chudobou druhých byla jsi vdaná, jednalas vždycky jak moudrá panna, láska tvá naše je stráž, naše je stráž. 2

7 7. Apoštolská 1) Prosíme tě, dej nám, Pane sílu, chceme začít podle slov tvých žít, věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu společně víno pít. 3=1 2) Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech, bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádnej cíl. 8. Ať požehnán je Bůh 1) Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná, tam kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán! Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná, má duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán! R1: Vše, co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám. Všechno měníš v požehnání chválu Ti vzdám Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný Pán, buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný svatý Pánů Pán! 2) Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán! Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání a žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán! R2: /: Dáš a vezmeš sám, můj pád i vítězství. V mém srdci stále zní jen slova žehnání.:/ 9. Ať Tě Hospodine velebí národy R: Ať Tě Hospodine, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ. Ať Tě Hospodine, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ, velebí. 1) Bože buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář. Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 2) Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě. Ať Tě Bože, velebí národy, ať Tě velebí kdekterý národ. 3) Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země. 3

8 10. Ať vám Hospodin žehná R: Ať vám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. 1) Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. 2) Hle, jak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Požehnej tě Hospodin ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života. 11. Ave, crux (Buď zdráv, kříži, naděje jediná) Ave crux, spes unica. Ave crux, spes unica. Ave crux. 12. Ave Maria 1) Ave Maria, Pán buď s tebou, ave, Bůh má tě rád. Tobě nebude dítě kletbou, dívko, přestaň se bát. R: Služebnice svého Pána, požehnaná. Ave, ave, ave, Maria! 2) Tebe národy chválit budou, Bůh ti výsadu dal. Přijal na milost dívku chudou, z tebe zrodí se Král. 13. Betlémská hvězda 1) Ty, hvězdo betlémská, směr ukaž nám, přiveď nás ku jeslím, doveď nás tam. Posviť nám na cestu, chceme jít dál, /: ty, hvězdo betlémská, kde je náš král.:/ 2) Ty, hvězdo betlémská, nezůstaň stát, úzká je cesta, jíž máme se brát. Vedeš nás do stáje, kde dítě spí, /: to, hvězdo betlémská, nás překvapí.:/ 3) Ty, hvězdo betlémská, už nejdeš dál, v tvé záři leží tu nebeský Král. Co nikdo netušil, stalo se zde, /: ó, hvězdo betlémská, za noci té.:/ 4) Ó, hvězdo betlémská, zde je náš cíl, na místě chudém jej Bůh připravil. Dobře jsi vedla nás, vděčni ti jsme, /: zde, hvězdo betlémská, zůstaneme.:/ 14. Boží Beránku, Tobě patří čest /: Boží Beránku, jen Tobě patří čest! :/ Tvá velebnost a moc naplní celý svět, když ty usedneš na svůj trůn. A národy se Tobě vděčně pokloní, jsi slunce spravedlnosti. 4

9 15. Bílý list 1) Mít před sebou jen čistý bílý list, který spolu smíte popsat, spolu číst, spolu číst. Víc jeden pro druhého umět žít, ve škole vás neučili spolu žít, spolu žít. 2) Být přítelem, co nikdy nezradí, který v těžké chvíli slovem pohladí, pohladí. Být zahradou a stínem pod stromy, vítat každý den s úsměvem královny, královny. 3) Víc bílých květů podél vašich cest, které chtějí vonět, které chtějí kvést, pro vás kvést. Mít všechno, co jen život může dát. Bůh buď s vámi, nejvíc s tebou, kdo máš rád, kdo máš rád. R: A proto Bůh se sklonil a srdce vaše spojil láskou, tím poutem nejsilnějším, tím citem nejkrásnějším, láskou, svou láskou. 16. Bože, Otče na nebi 1) Bože, Otče na nebi, každý tvor tě velebí. /: Celá země zpívá si, žes ji stvořil do krásy. :/ 2) A ten náš svět, Bože chraň, drž nad ním svou mocnou dlaň. /: I nade mnou, který v něm chci zůstat tvým dítětem. :/ 17. Buď světlem nám 1) Láska Tvá, Pane, stále září, temnota mizí před Tvou tváří. Pravdou svou, která jasně plane, světlem svým osvoboď nás, ó Pane. /: Buď světlem nám! :/ 3) V pohledech upřených do jasu odrážíš v našich tvářích spásu. Příběh Tvůj o lásce a míru zrcadlíš v životech, dej sílu. /: Buď světlem nám!:/ 2) S bázní vnímám Tvou velkou krásu, Pane, vcházíš do mého času, krví svou smýváš mé temné viny, zkoumej mne, pohlť všechny mé stíny. /: Buď světlem mým! :/ R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou, Tvůj Duch ať nám srdce rozpálí. Láskyplná řeko, proud Tvůj ať zaplaví nás, své slovo dej, ať nám svítí v tmách. 18. Bůh je síla má Bůh je síla má, i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou, neboť dal mi štít spasení mého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. /: Neboť kdo je Bohem, kromě Hospodina a kdo je skálou, kromě Boha našeho?:/ 5

10 19. Bůh je záštita má R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát. 1) Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez konce se zdají, mraky cesty zakrývají, ale Bůh je spása má. 2) Každý den od procitnutí, k nové honbě štvát mě nutí, nikde místa k spočinutí, jenom v Bohu najdu mír. 3) Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy zlato mění, Bože, dej, ať v pokušení vím, že Ty se staráš sám. 20. Byl jsi tam ÚVOD: /: Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?:/ Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili, byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? 1) Byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán? 2) Byl jsi tam, když kříž těžký přijímal? 3) Byl jsi tam, když poprvé klesl Pán? 4) Byl jsi tam, když potkal svou Matku Pán? 5) Byl jsi tam, když mu Šimon pomáhal? 6) Byl jsi tam, když svůj obraz dal nám Pán? 7) Byl jsi tam, když podruhé klesl Pán? 8) Byl jsi tam, když potěšil ženy Pán? 9) Byl jsi tam, když potřetí klesl Pán? 10) Byl jsi tam, když byl zbaven šatů Pán? 11) Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? 12) Byl jsi tam, když na kříži umřel Pán? 13) Byl jsi tam, když byl na klín Matce dán? 14) Byl jsi tam, když byl Ježíš pohřbíván? ZÁVĚR: Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? 21. Dávám Ti, Pane 1) Dávám Ti, Pane, všechny touhy, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám. 2) Dávám Ti Pane, síly chabé, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám. 3) Dávám Ti Pane, všechnu lásku, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám. 4) Dávám Ti Pane, dávám ti Pane, všechno co jsem. R: Chci žít před křížem Tvým nocí i dnem s modlitbou a volat: Dej, Pane, dej svou milost všem, kdo na cestách jsou. 6

11 22. Dáváš mi lásku vzácnou Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyť mám teď touhu jasnou jít na Tvé nádvoří, /: chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, jenom s ní žít.:/ 23. Dej chléb, víno na oltář Dej chléb, víno na oltář, dej své srdce na oltář, dej svůj život dar největší, dej mu i své bolesti. 24. Děkovná 1) Pane, Tobě dík, za vše, cos mi dal, za to, že i já můžu s Tebou kráčet dál. Pane, Tobě dík, za života dar, za to, že Ti teď tuto píseň mohu zpívat. Děkujem Ti též, že nás miluješ, děti svoje ochraňuješ, světlem vedeš dál. Buď pořád blízko nás, veď nás k sobě blíž a blíž. 2) Pane, Tobě dík, žes nám syna dal, dík za jeho kříž, že nám hříchy odpouštíš. Děkujem Ti též, že nás miluješ, děti svoje ochraňuješ, světlem vedeš dál. Dík i za dnešní den, za to, že Tě chválí každý v srdci svém. R: Všichni chcem pořád jít za Tebou, podej nám svoje dlaně! 25. Díky 1) Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den. Díky, za to co už je za mnou jako těžký sen. 2) Díky za všechny věrné druhy, díky, ó Pane, za tvůj lid. Díky, že všechny křivdy, dluhy, mohu odpustit. 3) Díky za moje pracoviště, díky za každý drobný zdar. Díky za všechno krásné, čisté, dík za hudby dar. 4) Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší. Díky, že vedeš mne, má sílo, cestou nejlepší. 5) Díky, že smím tvé slovo chválit, díky, že Ducha dáš mi též. Díky, že nablízku i v dáli, lidi miluješ. 6) Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím. Díky, že věřím, tvému hlasu, že ti patřit smím. 7

12 26. Díky Postní 1) Díky Ti, Otče tvorstva všeho, díky, žes tak svět miloval, díky, že Syna jediného k spáse jsi nám dal. 2) Díky, přesvatý Synu Boží, díky, že duše spasit chceš, díky, že neseš trní, hloží, bičování též. 3) Díky, že kříž si těžký nesl, díky, žes hříchy naše vzal, díky, když pod tíhou si klesl, že jsi znovu vstal. 4) Dík, za velkou lásku Tvoji, díky, žeš ruce rozepjal, díky, že Tvoje rány zhojí duší suchopár. 5) Díky za slova odpuštění, díky, že smrt jsi podstoupil, díky, žes lidské pokolení křížem vykoupil. 6) Díky za onen kalich spásy, díky za krve drahý tok, díky za srdce plné lásky, za zraněný bok. 7) Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím, /:díky, že věřím Tvému hlasu, že Ti patřit smím! 27. Díky večerní 1) Díky za večer, jenž se stmívá, díky, za uplynulý den, díky, mé srdce vděčně zpívá: budiž veleben! 2) Díky, že řídíš hvězdy nebe, díky, že bdíš i nad světem, díky, že jsem tak blízko tebe, že v tvé mysli jsem. 3) Díky, za všechno krásné, milé, díky, mé srdce tuší již, díky, že mne i trpké chvíle vedly k tobě blíž. 4) Díky, tvůj svatý pokrm sytil, díky, s tvým slovem duši mou, díky, já neustále cítil skrytou pomoc tvou. 5) Díky, že jsi mi dal svou sílu, díky, že jsem směl dobrým být, díky, seš mi dal schopnost k dílu, dej i šťastný klid. 6) Díky, že jsi mi milost skýtal, díky, že jsi mi odpustil, díky, kdybys byl hříchy sčítal, zavržen bych byl. 7) Díky, že jsi byl stále se mnou, díky, noc neleká mne víc, díky, až ráno přijdeš jednou, já ti půjdu vstříc. 8) Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím, díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit smím! 8

13 28. Dobrý je Hospodin 1) Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou. 2) Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo nesou dál svůj kříž. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce vytrvají. 3) Dobrý je Hospodin k nám, On nám život dal. Dobrý je Hospodin k nám, On nás povolal. Dobrý je Hospodin k nám, On vždycky s námi je. Dobrý je Hospodin k nám, On nás miluje. 29. Do stínu křídel Tvých Do stínu křídel Tvých se ukrývám, do lásky Tvé, do slitování. Do stínu křídel Tvých se ukrývám, ó Bože náš, Bože náš, chráníš nás ty sám. Ty sám. 30. Do Tvých starostí Do Tvých starostí, smutků, úzkostí, přišel Ten, jenž rád tě má a z nich tě vyprostí. Pánů Pán, Králů Král byl nám bez rozdílu všechněm darován. 31. Dobrořeč duše má Hospodinu /: Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu. :/ A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. 32. Duše má, chval Hospodina (Ž 146) /: Duše má, chval Hospodina,:/ duše má, chval Hospodina, Haleluja. 33. Effatha Otvírej našemu Pánu, otvírej, přichází k nám, otvírej bratřím, sestrám dokořán. Otvírej Svatému Duchu, otvírej, přichází k nám, otvírej Božímu slovu dokořán. Effatha! Effatha! 34. Eucharistia Toto je moje Tělo, Eucharistia. Toto je kalich mé krve, Eucharistia. A to tělo jsi ty, to tělo jsem já a to tělo jsme my, Eucharistia. 9

14 35. Emanuel 1) Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září a rozsvítí i nejtemnější kouty našich tváří. Už není temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, že bude žít, kdo hledat pravdu neodmítá. 2) Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova Písma, ten zvuk neumírá! Zní jásot z Města, jásot z nebe, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít. 3) Tak velký dar Bůh světu dává, Krista, svého Syna, v Něm lidé byli zachráněni, byla smyta vina. Je plný božství, plný lidství, pokrm lidem dává, Svým tělem sytí každou duši, chléb je On sám. 4) Věk smrti končí, sílu ztrácí, ježíš z hrobu vstává, Duch Boží vane do všech srdcí, smíme volat: Sláva! A církev, panna zasnoubená, za ženichem míří, smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství. 5) Je nové jaro, doba květů, doba nové síly, je čas, kdy všichni mohou kráčet ke stejnému cíli. Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky, čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s Ním! R: Jsme tu s Ním, ve světle Jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy: Bůh, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Bůh Emanuel, Emanuel. 36. Haleluja šabalaba labam bam R: Haleluja šabalaba labam bam, Haleluja šabalaba labam bam, Haleluja šabalaba labam bam. Amen, amen. 1) Ježíš je Pán a já mám ho rád. 2) On za mě zemřel a z mrtvých vstal. 3) On je Král a přijde zas. 10

15 37. Hledám Tvoji tvář /: Hledám tvoji tvář, Pane můj, hledám tvoji tvář každý den. Po Tobě touží duše má, očekávám slovo Tvé. :/ R: Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou. Chci jít za Tebou, Ježíši. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou Tvou. Chci jít za tebou, Ježíši, za Tebou! Za Tebou, Pane můj, chci jít každý den, Za tebou, Pane můj, chci jít! 38. Hledám vás 1) Jsme jako kvítí, které někdo zvedá, jsme jako poupě, co vánek žene dál. Jsme jako svíce, která zasvítí tmou, každý jsme dítě, co hledí za Tebou. 2) Není to lehké bez lásky usnout, něco nás táhne, něco zní ozvěnou. Hlas už je blízko, tiše zaznívá v nás, /: sám Bůh se sklání a pozvedá nás.:/ 3) Bůh stále touží: Ať je nás víc!, stále nám říká: Jste můj vzácný lid. Do světa hříchů světlo přináší, /: vzdávejme chválu, Ježíš přichází.:/ R: Jako jsem já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledá. 2x 39. Hoden je Beránek R: /: Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil svou krví.:/ 1) /: Jenom Ty jsi na věky Král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš!:/ 2) /: Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha:/ 40. Hosana 1) /: Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.:/ 2) /: Sláva, sláva, sláva všech králů Králi.:/ 3) /: Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš.:/ R: Jméno slavíme Tvé (haleluja), chválí Tě srdce mé (haleluja), vyvýšen buď, ó Bože náš, hosanna Bohu na nebi. 11

16 41. Hospodin je můj Pastýř /: Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám.:/ Má duše Pána velebí. Má duše Pána velebí, můj Bůh je spása má. 42. Hospodine, kdo je podobný Tobě? (Ž 35) /:Hospodine, kdo je podobný Tobě?:/ /: Není nikdo podobný Tobě, mezi bohy, ó, Pane, není takových skutků, jako jsou Tvoje.:/ 43. Hospodin kraluje Hospodin kraluje! Oděl se důstojností, oděl se Hospodin, mocí se opásal. Pevně je založen svět, nic s ním neotřese. Tvůj trůn pevně stojí odedávna, Ty jsi od věčnosti. /: Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas. Zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj hlas.:/ 44. Hymna z Paříže 1) /:Buď s námi, Mistře a Pane náš:/ /:Řekni, Pane, kde přebýváš?:/ Mistře a Pane, veď nás cestou. Pomoz nám kráčet za Tebou. Hledáme, Pane, poslání své. Toužíme následovat Tě. 2) Pokorou nás, Pane, obdaruj. Jen Ty jsi Pán a Mistr můj. Nauč mě, Pane, žít ve službě. Toužím být podobný Tobě. Tys, Pane, žil jak ten poslední. Ukaž nám, kde máme být my. 3) Zažeň, Pane, naše temnoty. Světlo pravé jsi, Pane, Ty. Mistře a Pane, přijď, odpusť nám. Naplň nás milostí, Tys Pán. Buď, Pane, vždy naší posilou. Ve víře chceme jít za Tebou. 12 4) Světem se šíří strach, přijď, Pane, Tvoje světlo ať zaplane. Svět čeká dnes, Pane, na Tebe. Naději dej mu, dej sebe. Mistře a Pane, chladný je čas. Teplem své lásky naplň nás. 5) Jen ve Tvých rukách toužíme být. Jako Tvé děti chceme žít. Mistře a Pane, vyslyš náš hlas. Ať žijem v Tobě a Ty v nás. Ve jménu Tvém, Pane, spojení. Na cestu svou nás pozvedni.

17 45. Chci oslavovat /: Chci oslavovat svého Pána, chci mu zpívat novou píseň.:/ /: Chci ho chválit, chci mu zpívat novou píseň.:/ Haleluja 4x 46. Chci, Pane, chválit Tě 1) Chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc. Chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc. Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit. 2) Chci Tebe více znát 3) Chci k Tobě lásku mít 4) Jen Tobě sloužit chci R: Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích, ruce zvedají. I já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé. 47. Chleba a víno neseme R: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme. 1) Mám prázdné ruce, Pane, že skutkem jsem je nenaplnil. Mám těžké nohy, Pane, bližnímu jsem se nepřiblížil. 2) Mám němá ústa, Pane, vždyť soucit svůj jsem odepřel. Jsem uzavřený, Pane, dej, abych všem se otevřel. 3) Mám v sobě bolest, Pane, že tolik věcí zranilo. Mám také touhu, Pane, aby Tě srdce poznalo. 48. Chválím a vzývám jméno Tvé /:Chválím a vzývám jméno Tvé, jméno Ježíš, požehnané.:/ /:Tvé slovo věčné jest, Tvá sláva navždy též. Tvá moc je zjevná ve jménu Ježíš.:/ 49. Chvalte služebníci R: Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja! 1) Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá slovo své. 2) Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své. 3) Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají. 4) Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión. 5) Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledají. 6) Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém. 13

18 50. Chválím Tebe /: Chválím Tebe, Pane můj, chválím Tě, můj Ježíši.:/ /: protože Ty, Ty jediný, ty jsi hoden uctívání.:/ 51. Jeden z nás 1) Jméno má i v dobách zapomnění. Zůstává, i když se všechno mění. Ve své slávě čeká, že zavoláš Ho, aspoň jednou. 2) Potkáváš jeho tvář na ulicích, hledáváš ve hvězdách létavicích. Stopy, znamení, co zlý sny plaší. A nosí naději, že ráno je bližší. 3) Hledá, kdo mu uvěří. Proč slyší jenom někteří? Rány, co stloukají mu kříž. Tu lásku nikdy nezměříš. R: Je, je Bůh, je v nás. Je, je jeden z nás. Je, je, je, je, je! Kdysi Bůh byl jeden z nás. Zastavil a změnil čas. Přichází k nám zas a zas. Znovu čeká u dveří. 52. Je stále přítomná Je stále přítomná Tvoje sláva, radostně zpíváme o Tvém díle, písnička ať zvoní každé chvíle, já Tě chválím, Pane můj, jak jenom umím. 53. Jen Ty, Pane můj R: Jen Ty, Pane můj, jen tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš. 1) Mnoho je těch, kteří kolem volají: V Bohu žádnou pomoc nenajdeš. 2) Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a On prosbu moji vyslyšel. 3) Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš. 4) Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mě pronásledují. 54. Ježíš nad každé jméno Ježíš nad každé jméno, drahý Spasitel vítěz a Král, Immanuel, Bůh je s námi, náš Vykupitel, živé Slovo. 55. Ježíš, Ježíš je Pán Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje. Kéž na mne sestoupí Tvé milosrdenství, kéž na mne sestoupí i Tvá spása, nikdy nezbavuj má ústa pravdy, já dál už toužím jít jen cestou Tvou. 14

19 56. Ježíš, nejkrásnější z jmen 1) Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš slyší hlas můj každý den. Ó, Ježíš mne v mém pádu pozvedá. Ó, Ježíš, krásné jméno má. 2) Ježíš, chválu vzdává srdce mé, Ježíš, stále stejný včera dnes. Ó, Ježíš zemřel též za hříchy mé. Ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen. 3) Ježíš, přijde brzy jako král, Ježíš, přines lásku na zem k nám. Ó, Ježíš, jemu chválu zazpívám. /: Ó, Ježíš, krásné jméno má! :/ 57. Ježíši, přijď 1) Před Tebou, Pane, klečíme s hlavou skloněnou, zase Ti, Pane, bloudíme,uč nás jít cestou svou. 2) Dlaně své, k Tobě, zvedáme, každý z nás chce být jen Tvůj, Ty nejlíp víš, co v srdcích skrýváme. Proměň ve světlo naši tmu. R: Ježíši, přijď, Ježíši, přijď. Přijď se svojí láskou, Ježíši, přijď, Ježíši, přijď a uzdrav nás. Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, vždyť jsme Tvůj zástup. Ježíši, přijď a obnov Boží obraz v nás. 58. Ježíši, Ty jsi chléb živý /: Ježíši, Ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší Tělo Tvé dává se všem.:/ Spatří slávu Tvou, kdo Tvé Tělo jí, Pane, posiluj mou duši ke spasení. 59. Ježíši ukřižovaný Ježíši ukřižovaný, lituji, hříchů lituji. Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison! 60. Jsem kvítek šáronský Ona: Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. On: Jako lilie mezi trním, tak je přítelkyně má. Ona: Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. On: Jako lilii mezi trním, krásnou přítelkyni mám. Ona: Usedla jsem v jeho stínu, jeho ovoce sládne na rtech mých. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. On: Jsi kvítek šáronský, lilie v dolinách. R: Občerstvěte mě koláči hroznovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou. Ona: Jeho levice je pod mou hlavou, svou pravicí mě objímá. Zapřísahám vás, při gazelách, při polních laních, dcery Jeruzalémské. Prosím, nevzbouzejte lásku, dokud nebude sama chtít. 15

20 61. Jsme děti Tvé Jsme děti tvé, jsme děti království. Ve jménu Ježíš máme vítězství. Před Boží svatostí ďábel pryč utíká, ve světle Tvém a v lásce Tvé je krásné žít. Haleluja, haleluja. 62. Jsme Tvůj lid /: Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat.:/ /: Ať Láska Tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj svůj znovu vylej mezi nás.:/ 63. Kdo stvořil 1) Kdo stvořil mrkající hvězdy, mrkající hvězdy, mrkající hvězdy? Kdo stvořil mrkající hvězdy? Náš Otec Bůh! 2) Kdo stvořil vlnící se moře, vlnící se moře, vlnící se moře? Kdo stvořil vlnící se moře? Náš Otec Bůh! 3) Kdo stvořil létající ptáky, létající ptáky, létající ptáky? Kdo stvořil létající ptáky? Náš Otec Bůh! 4) Kdo stvořil tebe, jeho i mne, tebe, jeho i mne, tebe, jeho i mne? Kdo stvořil tebe, jeho i mne? Náš Otec Bůh! 5) Kdo stvořil mrkající hvězdy, vlnící se moře, létající ptáky? Kdo stvořil tebe, jeho i mne, Náš Otec Bůh! 64. Králi, milost nám dej Králi, milost nám dej, přijď a uzdrav naši zem. Očisť ji svým Duchem, uzdrav dotykem Klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pane! Přijď s láskou svou sem k nám! 65. Kristus Pán 1) Kristus Pán, Boží Syn, spasil nás, zbavil vin. Vzal můj hřích, život svůj šel dát, abych se stal spravedlivým a uvěřil: Jeho krev spásu nám dává a léčí. 2) Milost svou dal jsi nám, z bolesti, těžkých ran. Krví svou vykoupil jsi nás, abych poznal Tvou lásku k nám a uvěřil, že Tvoje blízkost nám útěchu dává. R: Tobě vzdáme dík, Bože, Beránku náš. Jsi jediný Vykupitel, jsi můj Král. Tobě vzdáme dík, Boží Beránku, před Tvým trůnem svoje srdce skláníme. 16

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Modlitby za uzdravení

Modlitby za uzdravení Modlitby za uzdravení Prosebníci sv. Rafaela Věnováno Janě, která se měla uzdravit, ale věřím, že nás bude provázet svoji přímluvou z nebe. Církevní schválení uděleno biskupstvím královéhradeckým dne 19.3.2010

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ MODLITBY ZA UZDRAVENÍ PROSEBNÍCI SV. RAFAELA 2 Prosebníci za uzdravení: (= SPOLEČENSTVÍ LIDÍ) Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně (ne kurzívou)

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 MODLITBA ZA FARNÍ MISIE Pane Ježíši, posílej nám Svého Ducha, aby tato farní misie byla časem Milosti a Naděje.

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM M O D L ITBY Školské sestry sv. Františka Česká provincie Praha 2004 Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM 2 POKOJ A DOBRO! Tato

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

www.frbill.info modlitby version 4.01_250709

www.frbill.info modlitby version 4.01_250709 s p o l e č e n s t v í m l á d e ž e F a t i m s k é h o A p o š t o l á t u v Č R www.frbill.info modlitby společenství version 4.01_250709 1 společenství mládeže Fatimského Apoštolátu v ČR Mládež FA

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít.

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. 2 Bláznova kolébka 4 Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. Houpy, hou - bláznem zkus být, houpy, hou - v tom

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE POSTNÍ 6. DUBNA 2014 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte,

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM PEREGRINATIO AD MIRACULA FIDEI 9. 20. 6. 2014 PAROECIA SANCTI BENEDICTI PUSTIMER (CZ) POUTNÍ VADEMECUM V. ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM Lk 1, 68-79 Potom se říká následující kantikum z evangelia s příslušnou antifonou.

Více

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc.

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat 2001-2002 Design Miroslav Purgat 2002 Illustrations Miroslav Purgat 2002 Poděkování: Bratrovi Miroslavu za všeobecní pomoc a ochotu. Mé speciální

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více