1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně"

Transkript

1 A Agnus Dei At požehnán je Bůh At srdce mé Tebe vídá B Bůh je síla má D Dáváš mi lásku vzácnou Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15 Duchu svatý přijd H Hledám Tvoji tvář Hospodine, kdo je podobný tobě? Hudba doznívá C Chci Pane chválit Tě Chvalme Pána, vzývejme Ducha Chvalte služebníci J Jak dobré je Je krásné být Božím dítětem Ježíš,Ježíš je Pán Ježíši K Klaníme se před Tvou tváří Králi milost nám dej M Mé dlaně zvednuté Můj Bůh je můj štít Můj Králi, má spáso Seznam N Nádherný Naplň Pane, naplň mne O Otče, chválím P Pane Bože, přijd k nám Pane, přijd s mocí svou Pojd, ted je ten čas jej chválit.. 33 Pojd te ke mně všichni Právě ted je chválit Pána čas R Řeka Tvé lásky Rozžíhá Ruah S Sláva Tvá T Tobě patří chvála Tvá krev Tvoje jméno vyznávám Ty jsi jediný Bůh Ty jsi Král Tys můj skalní štít V Víc lásky, víc moci Vše, co mohu dát Vyvyšuji Tebe, Pane Z Žalm Zde jsem Zpívat píseň lásky smím Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č Chci Pane chválit Tě, den ode dne víc, chci Pane chválit Tě, den ode dne víc. Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit. 2. Chci Tebe více znát... Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají i já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé. 3. Chci k Tobě lásku mít Jen Tobě sloužit chci... 3 Mé dlaně zvednuté Koinonie č. 86 Mé dlaně zvednuté přijmi ted, Bože můj, tak jako večerní obětní dar. Modlitba má at k Tobě stoupá, tak jako vůně kadidlová. Písničky 4 Bůh je síla má Koinonie č. 155 Bůh je síla má i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou, nebot dal mi štít spasení mého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. :Nebot kdo je Bohem kromě Hospodina a kdo je skálou kromě Boha našeho. : 5 Tobě patří chvála Koinonie č :Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán! : :Vždyt Ty jsi Ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. : 2. Nebot Tvé je království, moc i sláva navěky, v Tvém jménu je síla, ty jsi Alfa, Omega. :Ty jsi Ježíš, ty jsi vládce můj. : A Agnus Dei At požehnán je Bůh At srdce mé Tebe vídá B Bůh je síla má D Dáváš mi lásku vzácnou Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15 Duchu svatý přijd H Hledám Tvoji tvář Hospodine, kdo je podobný tobě? Hudba doznívá C Chci Pane chválit Tě Chvalme Pána, vzývejme Ducha Chvalte služebníci J Jak dobré je Je krásné být Božím dítětem Ježíš,Ježíš je Pán Ježíši K Klaníme se před Tvou tváří Králi milost nám dej M Mé dlaně zvednuté Můj Bůh je můj štít Můj Králi, má spáso Seznam N Nádherný Naplň Pane, naplň mne O Otče, chválím P Pane Bože, přijd k nám Pane, přijd s mocí svou Pojd, ted je ten čas jej chválit.. 33 Pojd te ke mně všichni Právě ted je chválit Pána čas R Řeka Tvé lásky Rozžíhá Ruah S Sláva Tvá T Tobě patří chvála Tvá krev Tvoje jméno vyznávám Ty jsi jediný Bůh Ty jsi Král Tys můj skalní štít V Víc lásky, víc moci Vše, co mohu dát Vyvyšuji Tebe, Pane Z Žalm Zde jsem Zpívat píseň lásky smím Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č Chci Pane chválit Tě, den ode dne víc, chci Pane chválit Tě, den ode dne víc. Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit. 2. Chci Tebe více znát... Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají i já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé. 3. Chci k Tobě lásku mít Jen Tobě sloužit chci... 3 Mé dlaně zvednuté Koinonie č. 86 Mé dlaně zvednuté přijmi ted, Bože můj, tak jako večerní obětní dar. Modlitba má at k Tobě stoupá, tak jako vůně kadidlová. Písničky 4 Bůh je síla má Koinonie č. 155 Bůh je síla má i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou, nebot dal mi štít spasení mého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. :Nebot kdo je Bohem kromě Hospodina a kdo je skálou kromě Boha našeho. : 5 Tobě patří chvála Koinonie č :Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán! : :Vždyt Ty jsi Ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. : 2. Nebot Tvé je království, moc i sláva navěky, v Tvém jménu je síla, ty jsi Alfa, Omega. :Ty jsi Ježíš, ty jsi vládce můj. :

2 6 Otče, chválím 1. :Otče, chválím jméno Tvé posvěcené, Tvé jméno chválím, at je navěky vyvýšené. : :Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé, haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé. : 7 Pane, přijd s mocí svou 1. Pane, přijd s mocí svou, Pane, Čekáme slávou Tvou, Pane, 2. Bud vůle Tvá vždy zjevená, posvět se v nás. Vystroj nás k službě své, Pane, žehnej nám. 8 Agnus Dei 1. Haleluja, haleluja, nebot Bůh všemocný vládu má. Haleluja, haleluja, nebot Bůh všemocný vládu má, haleluja. :Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, hoden je on sám, Beránek a uctívání (1) / amen (2). : 9 Tys můj skalní štít Koinonie č :Tys můj skalní štít a pevná tvrz má. Ved mne pro své jméno a doved mě k cíli. : 2. Vysvobod mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mne, kéž nejsem zahanben, když Tě, Hospodine, volám! 10 Hledám Tvoji tvář Koinonie č :Hledám Tvoji tvář, Pane můj, hledám Tvoji tvář každý den. Po Tobě touží duše má, očekávám slovo Tvé. : :Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši, : za Tebou. 2. :Za Tebou, Pane můj, chci jít každý den, za Tebou, Pane můj, chci jít. : 11 Ty jsi Král Koinonie č. 190 :Ty jsi Král, ty jsi Král, náš Král Ježíš. : 1. :Naše srdce pozvedáme, naše dlaně otvíráme, Tvému hlasu nasloucháme, chválíme Tě. : 42 Králi milost nám dej Koinonie č Králi, milost nám dej, přijd a uzdrav naši zem, očist ji svým Duchem, uzdrav dotykem. Klaníme se, vzýváme jméno ó Pane. Přijd s láskou svou sem k nám. 43 Naplň Pane, naplň mne Koinonie č Naplň, Pane, naplň mne, naplň, Pane, mocí svou dnes srdce mé. Jsem jen Tvůj, jen Tvůj, chci dělat, co chceš sám, tak mne naplň, Pane, žádám, tak mne naplň, Pane, žádám. 44 Tvá krev 1. :Pane můj, Tys můj spasitel, přítel můj, Pán a Bůh. : :Svatá a mocná Tvá krev, svatá omývá každý náš hřích. : :Tvá krev i mě omývá, Tvá krev prolitá. : 45 Pojd te ke mně všichni Koinonie č Pojd te ke mně všichni, kdo jste obtíženi. pojd te ke mně všichni, kteří pracujete, :A já vám, praví já vám odpočinek dám : 46 Rozžíhá Koinonie č. 74 :Rozžíhá Maria svíce v nás temnotou s Marií projdem snáz. : 1. Jí patří dík, že mrtvým lánům dal život Boží Syn, že světlo vešlo do míst, kde dlouho ležel stín. 2. Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání, že padla vláda noci a přišlo svítání. 3. Jí patří dík, že věčné Světlo nám hoří v kostelích, a nebýt Matky Boží, kdo znal by Knihu knih? 4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás nenechává spát, že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad. 5. Jí patří dík za všechna díla, co chrání pláštěm svým, dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím. 6. Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ Kéž rozezní se Ave, až přijde Mesiáš. 6 Otče, chválím 1. :Otče, chválím jméno Tvé posvěcené, Tvé jméno chválím, at je navěky vyvýšené. : :Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé, haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé. : 7 Pane, přijd s mocí svou 1. Pane, přijd s mocí svou, Pane, Čekáme slávou Tvou, Pane, 2. Bud vůle Tvá vždy zjevená, posvět se v nás. Vystroj nás k službě své, Pane, žehnej nám. 8 Agnus Dei 1. Haleluja, haleluja, nebot Bůh všemocný vládu má. Haleluja, haleluja, nebot Bůh všemocný vládu má, haleluja. :Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, hoden je on sám, Beránek a uctívání (1) / amen (2). : 9 Tys můj skalní štít Koinonie č :Tys můj skalní štít a pevná tvrz má. Ved mne pro své jméno a doved mě k cíli. : 2. Vysvobod mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mne, kéž nejsem zahanben, když Tě, Hospodine, volám! 10 Hledám Tvoji tvář Koinonie č :Hledám Tvoji tvář, Pane můj, hledám Tvoji tvář každý den. Po Tobě touží duše má, očekávám slovo Tvé. : :Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou, chci jít za Tebou, Ježíši, : za Tebou. 2. :Za Tebou, Pane můj, chci jít každý den, za Tebou, Pane můj, chci jít. : 11 Ty jsi Král Koinonie č. 190 :Ty jsi Král, ty jsi Král, náš Král Ježíš. : 1. :Naše srdce pozvedáme, naše dlaně otvíráme, Tvému hlasu nasloucháme, chválíme Tě. : 42 Králi milost nám dej Koinonie č Králi, milost nám dej, přijd a uzdrav naši zem, očist ji svým Duchem, uzdrav dotykem. Klaníme se, vzýváme jméno ó Pane. Přijd s láskou svou sem k nám. 43 Naplň Pane, naplň mne Koinonie č Naplň, Pane, naplň mne, naplň, Pane, mocí svou dnes srdce mé. Jsem jen Tvůj, jen Tvůj, chci dělat, co chceš sám, tak mne naplň, Pane, žádám, tak mne naplň, Pane, žádám. 44 Tvá krev 1. :Pane můj, Tys můj spasitel, přítel můj, Pán a Bůh. : :Svatá a mocná Tvá krev, svatá omývá každý náš hřích. : :Tvá krev i mě omývá, Tvá krev prolitá. : 45 Pojd te ke mně všichni Koinonie č Pojd te ke mně všichni, kdo jste obtíženi. pojd te ke mně všichni, kteří pracujete, :A já vám, praví já vám odpočinek dám : 46 Rozžíhá Koinonie č. 74 :Rozžíhá Maria svíce v nás temnotou s Marií projdem snáz. : 1. Jí patří dík, že mrtvým lánům dal život Boží Syn, že světlo vešlo do míst, kde dlouho ležel stín. 2. Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání, že padla vláda noci a přišlo svítání. 3. Jí patří dík, že věčné Světlo nám hoří v kostelích, a nebýt Matky Boží, kdo znal by Knihu knih? 4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás nenechává spát, že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad. 5. Jí patří dík za všechna díla, co chrání pláštěm svým, dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím. 6. Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ Kéž rozezní se Ave, až přijde Mesiáš.

3 37 Právě ted je chválit Pána čas Koinonie č Právě ted je chválit Pána čas, být svatyní Jeho svatého Ducha. a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo naplní. :Pána chval (Pána chval). : 2. On přebývá ve chvalách svého lidu, má rád, když jeho Jméno vzýváme. a začni chválit jej, chvála Páně toto místo naplní. :Pána chval (Pána chval) : (tak Pána svého chval.) 38 Řeka Tvé lásky 1. Řeka Tvé lásky proudí k nám přes hory i přes oceán a já své srdce otvírám at Tvůj Duch dotkne se mě sám. 2. Mám radost, že smím v pravdě žít, vždy znovu ruce chci stále zpívat, jak Tvá láska přišla k nám. :Navždy o lásce Tvé chci zpívat. (4x) : 39 Ježíši Ty jsi můj Pán Koinonie č Ježíši, Ty jsi můj Ježíši, Ty jsi můj Král, dávám Ti celé srdce své, dávám Ti celý život svůj. Vládni mi, Ježíši, vládni mi, stvoř mi nové srdce, Ty jsi Pán. Ježíši vládní mi, Ježíši vládni mi, můj život patří ted už jen Tobě. 40 Ježíš,Ježíš je Pán Koinonie č :Ježíš, Ježíš je jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje. : 2. Kéž na mě sestoupí Tvé milosrdenství, kéž na mě sestoupí i Tvá spása, nikdy nezbavuj má ústa pravdy, já dál už toužím jít jen cestou Tvou. 41 Klaníme se před Tvou tváří Koinonie č Klaníme se před Tvou tváří ó Králi náš, spojil jsi nás v uctívání, ó Králi Ted zní z našich úst jen chvály, jsme jedno a Ty jdeš s námi. Spojil jsi nás v uctívání, ó Králi 12 Zde jsem Koinonie č K nám když jsi vstoupil, Tvá zář ve tmě vzplála. Tvůj čin mi dal zahlédnout krásu, co dává mi touhu Tě chválit, v blízkosti Tvé navždy žít. Zde jsem, chci Tě chválit, před Tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chval a úcty, nade všechno nádherný, Ty sám. 2. Králi všech dnů, který vládneš ve slávě, byls v nebesích uctíván. Zem, dílo byla místem Tvé bídy, z lásky když snížil ses k nám. A z lásky k nám jsi snášel kříž, co stál můj hřích, Ty sám jen víš. 13 Vše, co mohu dát Koinonie č. 10 :Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík, vše, co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále Tvé. : 1. Cítím, že se mne Tvá ruka dotýká, Duch svatý přichází. Před Tvou tváří padá na mne sláva Tvá, pozvedám svůj hlas, pozvedám svůj hlas. 14 Můj Bůh je můj štít Koinonie č Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, On mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí. Chci žít ve stínu křídel Tvých, spěchám do stínu křídel Tvých, smím žít ve stínu křídel Tvých. 2. :Ted smím jít v pokoji dál, vím, že jsi mi blízko. Haleluja. : 15 Dobrořeč duše má Hospodinu Koinonie č. 186 :Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. : 1. A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní, On ti všechny tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. Dobrořeč duše má Hospodinu. 37 Právě ted je chválit Pána čas Koinonie č Právě ted je chválit Pána čas, být svatyní Jeho svatého Ducha. a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo naplní. :Pána chval (Pána chval). : 2. On přebývá ve chvalách svého lidu, má rád, když jeho Jméno vzýváme. a začni chválit jej, chvála Páně toto místo naplní. :Pána chval (Pána chval) : (tak Pána svého chval.) 38 Řeka Tvé lásky 1. Řeka Tvé lásky proudí k nám přes hory i přes oceán a já své srdce otvírám at Tvůj Duch dotkne se mě sám. 2. Mám radost, že smím v pravdě žít, vždy znovu ruce chci stále zpívat, jak Tvá láska přišla k nám. :Navždy o lásce Tvé chci zpívat. (4x) : 39 Ježíši Ty jsi můj Pán Koinonie č Ježíši, Ty jsi můj Ježíši, Ty jsi můj Král, dávám Ti celé srdce své, dávám Ti celý život svůj. Vládni mi, Ježíši, vládni mi, stvoř mi nové srdce, Ty jsi Pán. Ježíši vládní mi, Ježíši vládni mi, můj život patří ted už jen Tobě. 40 Ježíš,Ježíš je Pán Koinonie č :Ježíš, Ježíš je jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje. : 2. Kéž na mě sestoupí Tvé milosrdenství, kéž na mě sestoupí i Tvá spása, nikdy nezbavuj má ústa pravdy, já dál už toužím jít jen cestou Tvou. 41 Klaníme se před Tvou tváří Koinonie č Klaníme se před Tvou tváří ó Králi náš, spojil jsi nás v uctívání, ó Králi Ted zní z našich úst jen chvály, jsme jedno a Ty jdeš s námi. Spojil jsi nás v uctívání, ó Králi 12 Zde jsem Koinonie č K nám když jsi vstoupil, Tvá zář ve tmě vzplála. Tvůj čin mi dal zahlédnout krásu, co dává mi touhu Tě chválit, v blízkosti Tvé navždy žít. Zde jsem, chci Tě chválit, před Tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chval a úcty, nade všechno nádherný, Ty sám. 2. Králi všech dnů, který vládneš ve slávě, byls v nebesích uctíván. Zem, dílo byla místem Tvé bídy, z lásky když snížil ses k nám. A z lásky k nám jsi snášel kříž, co stál můj hřích, Ty sám jen víš. 13 Vše, co mohu dát Koinonie č. 10 :Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík, vše, co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále Tvé. : 1. Cítím, že se mne Tvá ruka dotýká, Duch svatý přichází. Před Tvou tváří padá na mne sláva Tvá, pozvedám svůj hlas, pozvedám svůj hlas. 14 Můj Bůh je můj štít Koinonie č Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, On mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí. Chci žít ve stínu křídel Tvých, spěchám do stínu křídel Tvých, smím žít ve stínu křídel Tvých. 2. :Ted smím jít v pokoji dál, vím, že jsi mi blízko. Haleluja. : 15 Dobrořeč duše má Hospodinu Koinonie č. 186 :Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. : 1. A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní, On ti všechny tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. Dobrořeč duše má Hospodinu.

4 16 Vyvyšuji Tebe, Pane Koinonie č. 87 Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem, vyvyšuji Tebe, Pane, nad každým člověkem, vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest, vyvyšuji Tebe, Pane, i nad svým životem. :Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno : ( 4) 17 Zpívat píseň lásky smím Koinonie č. 183 Zpívat píseň lásky smím svému Pánu, svému Králi, vděčný jsem, když přijdeš k nám za Tvou přízeň, za Tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem Tvým, není nic, co chtěl bych víc, než být v Tvém náručí, ve Tvém náručí, ve ztišení blízko Ti být, ve Tvém náručí. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, at se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Žalmy 105: At požehnán je Bůh 1. At požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná, tam, kde hojnost přebývá, At požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná, má duše žízní vyprahlá, Vše, co dáváš ze Tvých dlaní s díky přijímám, Všechno měníš v požehnání, chválu Ti vzdám. Bud požehnané slavné jméno bud požehnaný bud požehnané slavné jméno bud požehnaný svatý Pánů Pán. 2. At požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou, At požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, když žal se skrývá v dávání, Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství, v mém srdci stále zní jen slova žehnání. Bud požehnané Sláva Tvá 1. Beránku můj, skláním se před slávou Tvou, jsem tak svobodný před Tebou. Beránku můj, vyznávám se z hříchů svých, z lásky krví vykoupených. : ve Tvém náručí vždy ožívám. : 2. Beránku můj, skláním se před láskou Tvou, jenž smývá každou vinu mou. Beránku můj, vím, Ty toužíš se mnou být, ve svém náručí mně vždy mít. ve Tvém náručí vždy ožívám. láskou změnils celý život můj, Beránku jsem navždy Tvůj. 35 Chvalme Pána, vzývejme Ducha 1. Chvalme Pána, vzývejme Ducha, nebot on mezi nás přichází. :Volám svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, Ten který temnoty prozáří. : 36 Víc lásky, víc moci Koinonie č :Víc lásky, víc moci, víc Tě znát srdcem svým. : 2. Toužím Tě mít rád celým svým 3. Vyhlížím Tvou tvář celým svým 4. Hledám slávu Tvou celým svým 16 Vyvyšuji Tebe, Pane Koinonie č. 87 Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem, vyvyšuji Tebe, Pane, nad každým člověkem, vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest, vyvyšuji Tebe, Pane, i nad svým životem. :Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno : ( 4) 17 Zpívat píseň lásky smím Koinonie č. 183 Zpívat píseň lásky smím svému Pánu, svému Králi, vděčný jsem, když přijdeš k nám za Tvou přízeň, za Tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem Tvým, není nic, co chtěl bych víc, než být v Tvém náručí, ve Tvém náručí, ve ztišení blízko Ti být, ve Tvém náručí. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, at se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Žalmy 105: At požehnán je Bůh 1. At požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná, tam, kde hojnost přebývá, At požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná, má duše žízní vyprahlá, Vše, co dáváš ze Tvých dlaní s díky přijímám, Všechno měníš v požehnání, chválu Ti vzdám. Bud požehnané slavné jméno bud požehnaný bud požehnané slavné jméno bud požehnaný svatý Pánů Pán. 2. At požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou, At požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, když žal se skrývá v dávání, Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství, v mém srdci stále zní jen slova žehnání. Bud požehnané Sláva Tvá 1. Beránku můj, skláním se před slávou Tvou, jsem tak svobodný před Tebou. Beránku můj, vyznávám se z hříchů svých, z lásky krví vykoupených. : ve Tvém náručí vždy ožívám. : 2. Beránku můj, skláním se před láskou Tvou, jenž smývá každou vinu mou. Beránku můj, vím, Ty toužíš se mnou být, ve svém náručí mně vždy mít. ve Tvém náručí vždy ožívám. láskou změnils celý život můj, Beránku jsem navždy Tvůj. 35 Chvalme Pána, vzývejme Ducha 1. Chvalme Pána, vzývejme Ducha, nebot on mezi nás přichází. :Volám svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, Ten který temnoty prozáří. : 36 Víc lásky, víc moci Koinonie č :Víc lásky, víc moci, víc Tě znát srdcem svým. : 2. Toužím Tě mít rád celým svým 3. Vyhlížím Tvou tvář celým svým 4. Hledám slávu Tvou celým svým

5 30 Chvalte služebníci Koinonie č.18 :Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno haleluja. : 1. Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá Slovo své. 2. Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své. 3. Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají. 4. Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión. 5. Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledají. 6. Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj at má Jeruzalém. 31 Duchu svatý přijd 1. :Duchu svatý přijd, sestup mezi nás, my Tě voláme, probud nás. : 2. :Vše, co mám, s radostí odevzdám, vše co jsem, budiž jsi můj Pán. : 32 Hospodine, kdo je podobný tobě? Koinonie č :Hospodine, kdo je podobný tobě? : 2. :Není nikdo podobný Tobě mezi bohy, ó Pane, není takových skutků, jako jsou tvoje. : 33 Pojd, ted je ten čas jej chválit 1. Pojd, ted je ten čas jej chválit, pojd, své srdce můžeš Králi dát. Pojd, ted je ten čas jej chválit, pojd, před Králem svým ted můžeš stát, tak pojd... Jednou každý jazyk vyzná, že jsi každý jednou se pokloní, slavný poklad navěky zůstává těm, kdo Tě milují. 2. Tobě dávám život svůj, vím, že jsi před Tebou se pokloním rád. Srdcem Duší i sílou svou, vším chci Tě milovat. 19 Ty jsi jediný Bůh Koinonie č. 195 Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, Ty máš největší moc, Ty jsi svrchovaný, Jsi největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný jsi ve svém hněvu, největší ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, 20 Žalm 8 Koinonie č. 115 Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé. Z úst maličkých mocně dokazuješ síly své protivníkům. 1. Já když spatřuji nebesa Tvá, měsíc a hvězdy, vzdávám Ti chválu a říkám: Co je člověk, že jej máš tak rád? 2. Ty jsi pánů Ty jsi králů Král, ó, Pane, Otče můj. Vzdává Ti mé srdce chválu za všechna dobrodiní Tvá, jež jsi učinil nám lidem, že jsi nezatratil nás. 21 Ruah Koinonie č :"Ne silou ani mocí, ale mým Duchem,"dí Pán : :Ruach, ruach, ruach: 22 Nádherný 1. Ve Tvém srdci je soucit a slitování, jako prapor Tvá láska nade S Tebou setkat se toužím tváří v tvář, navždy v blízkosti Tvé pak stát. Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, čistý můj jsi hoden jsi slávy, jsi králů Král. 2. Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jas Tvé tváře jak úsvit nade Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života Tobě chválu a díky vzdám. 3. Budem chválit Tvé jméno, at svaté je v nás, Tebe chválit a vzývat budem dál. Ve Tvé moci a slávě chcem navěky žít, v srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné blíž Ti být. 30 Chvalte služebníci Koinonie č.18 :Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno haleluja. : 1. Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá Slovo své. 2. Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své. 3. Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají. 4. Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión. 5. Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledají. 6. Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj at má Jeruzalém. 31 Duchu svatý přijd 1. :Duchu svatý přijd, sestup mezi nás, my Tě voláme, probud nás. : 2. :Vše, co mám, s radostí odevzdám, vše co jsem, budiž jsi můj Pán. : 32 Hospodine, kdo je podobný tobě? Koinonie č :Hospodine, kdo je podobný tobě? : 2. :Není nikdo podobný Tobě mezi bohy, ó Pane, není takových skutků, jako jsou tvoje. : 33 Pojd, ted je ten čas jej chválit 1. Pojd, ted je ten čas jej chválit, pojd, své srdce můžeš Králi dát. Pojd, ted je ten čas jej chválit, pojd, před Králem svým ted můžeš stát, tak pojd... Jednou každý jazyk vyzná, že jsi každý jednou se pokloní, slavný poklad navěky zůstává těm, kdo Tě milují. 2. Tobě dávám život svůj, vím, že jsi před Tebou se pokloním rád. Srdcem Duší i sílou svou, vším chci Tě milovat. 19 Ty jsi jediný Bůh Koinonie č. 195 Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, Ty máš největší moc, Ty jsi svrchovaný, Jsi největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný jsi ve svém hněvu, největší ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, 20 Žalm 8 Koinonie č. 115 Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé. Z úst maličkých mocně dokazuješ síly své protivníkům. 1. Já když spatřuji nebesa Tvá, měsíc a hvězdy, vzdávám Ti chválu a říkám: Co je člověk, že jej máš tak rád? 2. Ty jsi pánů Ty jsi králů Král, ó, Pane, Otče můj. Vzdává Ti mé srdce chválu za všechna dobrodiní Tvá, jež jsi učinil nám lidem, že jsi nezatratil nás. 21 Ruah Koinonie č :"Ne silou ani mocí, ale mým Duchem,"dí Pán : :Ruach, ruach, ruach: 22 Nádherný 1. Ve Tvém srdci je soucit a slitování, jako prapor Tvá láska nade S Tebou setkat se toužím tváří v tvář, navždy v blízkosti Tvé pak stát. Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, čistý můj jsi hoden jsi slávy, jsi králů Král. 2. Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jas Tvé tváře jak úsvit nade Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života Tobě chválu a díky vzdám. 3. Budem chválit Tvé jméno, at svaté je v nás, Tebe chválit a vzývat budem dál. Ve Tvé moci a slávě chcem navěky žít, v srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné blíž Ti být.

6 23 Hudba doznívá 1. Hudba doznívá, už není zač se skrýt, ted tu stojím sám. Chci Ti něco dát, co svou cenu má, co Ty bys měl rád. Chci víc než píseň Ti dát, vždyt jen píseň pouhá není tím, co by sis přál. Ty zkoumáš hlubiny mé i to očím skryté, Ty vidíš co v srdci mám. Vracím se zpět, k jádru uctívání, kde jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši. Nechci už míjet to nejvzácnější, to jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši. 2. Ty jsi věčný Král, kdo jen vyjádří, co ti náleží? I když chudý jsem, vše co mám si vem, každý dech je Tvůj. Vede se někomu z vás zle? At se modlí! Je někdo dobré mysli? At zpívá Pánu duchovní píseň. Je někdo z vás nemocen? At zavolá starší církve, ti at se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustilli se hříchů, bude mu odpuštěno. Jakub 5:14 24 Tvoje jméno vyznávám Koinonie č Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu. Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr, dát v obět sám sebe, jak Bůh to chtěl z kříže byl s do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, Tvoje jméno vyznávám. 25 Je krásné být Božím dítětem 1. Je krásné být Božím dítětem a v Bohu svého Otce mít. On stále vítězí nad světem a já smím v jeho péči žít. A tak každý nový den zpívám Bohu chvály své, jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné, kde mi síly nestačí, tam svou mocí pomáhá, k němu vždy se navracím, vždyt jen on mé srdce zná, srdce zná. 2. Je krásné Ježíšem dát se vést a s ním jen stoupat k nebi výš, je krásné znát matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš. 26 Můj Králi, má spáso Koinonie č. 179 nikdo není jako Ty, za činy z lásky mocné, životem chci chválu vzdát. bezpečný přístav jsi můj, at vším co jsem, a vším co mám nepřestanu chválit Tě. Tobě, at jásání z úst našich zní, sláva i moc Tobě jen náleží. Vrcholky hor se sklání před Tebou, moře chválí sílu Tvou. Před jménem Tvým s radostí Tobě zpívám jsi moje láska, Tebe uctívám, navždy mi zůstane úkrytem náruč Tvá. 27 Dáváš mi lásku vzácnou Koinonie č. 194 Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyt mám ted touhu jasnou jít na Tvé nádvoří. :Chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, jenom s ní žít. : 28 Pane Bože, přijd k nám Koinonie č Pane Bože, přijd k nám ve své moci a slávě, přebývej mezi námi, navštiv lid svůj. Přijd, Ježíši, k nám, Ty jsi hlava své církve, jsi naším Králem, Ty jsi úhelný kámen. Jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný na věky, požehnané je Tvoje jméno, požehnaný Syn Otce svého. Pane Bože, přijd k nám. 29 At srdce mé Tebe vídá 1. :At srdce mé Tebe vídá, at srdce mé Tebe zná. Vidět Tě toužím, Chci vidět Krále na trůnu, zářícího ve světle slávy. Vylej svou lásku a moc, když zpívám svatý, svatý, svatý. 2. :Svatý, svatý, svatý, 23 Hudba doznívá 1. Hudba doznívá, už není zač se skrýt, ted tu stojím sám. Chci Ti něco dát, co svou cenu má, co Ty bys měl rád. Chci víc než píseň Ti dát, vždyt jen píseň pouhá není tím, co by sis přál. Ty zkoumáš hlubiny mé i to očím skryté, Ty vidíš co v srdci mám. Vracím se zpět, k jádru uctívání, kde jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši. Nechci už míjet to nejvzácnější, to jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši. 2. Ty jsi věčný Král, kdo jen vyjádří, co ti náleží? I když chudý jsem, vše co mám si vem, každý dech je Tvůj. Vede se někomu z vás zle? At se modlí! Je někdo dobré mysli? At zpívá Pánu duchovní píseň. Je někdo z vás nemocen? At zavolá starší církve, ti at se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustilli se hříchů, bude mu odpuštěno. Jakub 5:14 24 Tvoje jméno vyznávám Koinonie č Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu. Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr, dát v obět sám sebe, jak Bůh to chtěl z kříže byl s do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, Tvoje jméno vyznávám. 25 Je krásné být Božím dítětem 1. Je krásné být Božím dítětem a v Bohu svého Otce mít. On stále vítězí nad světem a já smím v jeho péči žít. A tak každý nový den zpívám Bohu chvály své, jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné, kde mi síly nestačí, tam svou mocí pomáhá, k němu vždy se navracím, vždyt jen on mé srdce zná, srdce zná. 2. Je krásné Ježíšem dát se vést a s ním jen stoupat k nebi výš, je krásné znát matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš. 26 Můj Králi, má spáso Koinonie č. 179 nikdo není jako Ty, za činy z lásky mocné, životem chci chválu vzdát. bezpečný přístav jsi můj, at vším co jsem, a vším co mám nepřestanu chválit Tě. Tobě, at jásání z úst našich zní, sláva i moc Tobě jen náleží. Vrcholky hor se sklání před Tebou, moře chválí sílu Tvou. Před jménem Tvým s radostí Tobě zpívám jsi moje láska, Tebe uctívám, navždy mi zůstane úkrytem náruč Tvá. 27 Dáváš mi lásku vzácnou Koinonie č. 194 Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyt mám ted touhu jasnou jít na Tvé nádvoří. :Chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, jenom s ní žít. : 28 Pane Bože, přijd k nám Koinonie č Pane Bože, přijd k nám ve své moci a slávě, přebývej mezi námi, navštiv lid svůj. Přijd, Ježíši, k nám, Ty jsi hlava své církve, jsi naším Králem, Ty jsi úhelný kámen. Jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný na věky, požehnané je Tvoje jméno, požehnaný Syn Otce svého. Pane Bože, přijd k nám. 29 At srdce mé Tebe vídá 1. :At srdce mé Tebe vídá, at srdce mé Tebe zná. Vidět Tě toužím, Chci vidět Krále na trůnu, zářícího ve světle slávy. Vylej svou lásku a moc, když zpívám svatý, svatý, svatý. 2. :Svatý, svatý, svatý,

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM...

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... Zpěvník křesťanských skupinek Plzeň Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... 4 HOSANA... 4 HOSPODIN

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ TVOJE SLÁVA SESTOUPÍ (hudba a text: Slovo života Brno) E (G)

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ TVOJE SLÁVA SESTOUPÍ (hudba a text: Slovo života Brno) E (G) 1. TVÁ SLÁV (hudba a text: Karel Kovařík) F # mi E H uchu Svatý, Boží oheň z nebe přines mezi nás F # mi E H uchu Svatý dozrála žeň, právě tady je náš čas. F # mi E H uchu Svatý noc už končí světlo na

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím 1 OBSAH Ať nám Hospodin žehná 01 37 Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda 02 38 Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá 03 39 Pane, co jsem před Tebou Boží království 04 40 Pane můj, Tys můj pastel Budem ako

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš)

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš) 52. POJĎ (ome) (hudba:???; text: Robert Jakš) () Pojď, teď je ten čas Ho chválit, (H) mi( # mi) () pojď teď je ten čas svůj život dát. () Pojď, tak jak tu jsi, začni chválit, (H) mi( # mi)()() pojď, před

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

Zpívejte Pánu - AC Bučovice

Zpívejte Pánu - AC Bučovice Zpívejte Pánu - AC Bučovice Agnus Dei 383 Ať Boží sláva zní 193 Ať Bůh, Hospodin... 265 Ať děsivé vlny / Šťasten jsem... 272 Ať dobrý Bůh... 179 Ať chvála Bohu je vzdána... 135 Ať je dnes tvůj dům... 250

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. VOJTĚCH NOVOTNÝ CHRUDIM

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. VOJTĚCH NOVOTNÝ CHRUDIM PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. VOJTĚCH NOVOTNÝ CHRUDIM PÁTEK 19. KVĚTNA 2017 15:00 příležitost ke svátosti smíření 15:30 růženec 16:00 primiční mše svatá (P. Vojtěch Novotný) 17:30 21:30 pohoštění a oslava ve velkém

Více

3. AŤ VŮNĚ CHVAL 1. A TVÁ SLÁVA

3. AŤ VŮNĚ CHVAL 1. A TVÁ SLÁVA 1. TVÁ SLÁV # mi H uchu Svatý, Boží oheň z nebe přines mezi nás # mi H uchu Svatý dozrála žeň, právě tady je náš čas. # mi H uchu Svatý noc už končí světlo na svět přichází. # mi H uchu Svatý ve Tvé moci

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora 2 Obsah: 1. Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. 2. Adoramus

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE Písnička Zdrávas Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou. 1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi slabá, kterou

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš.

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš. Obsah: O Vánocích Proroctví Marie a anděl Mariina píseň Všude je tma Vánoční zvěstování Spinkej, malý Králi Vánoční oslava j dnes v Betlémě Narodil se Kristus Pán Tichá noc Čas vánoční Kdybych znal tisíc

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah gnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah Agnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více