Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku)."

Transkript

1 Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností můžu žít, A před Otcem můžu být. A 2. Svatý je Tvůj majestát, A bez konce je Láska Tvá, A Tvojí spravedlností můžu žít, A před Otcem můžu být. Hmi Ref: A Hmi Skláním se před Tebou, skláním se před Tebou, Hmi skláním se před Tebou, Pane můj. 2x Vzdávám Ti čest, vzdávám Ti slávu, A Hmi, F# Vzdávám Ti úctu, Pane můj. 2x

2 2. BERÁNKU NÁŠ Ref: Beránku náš, vyvýšený, chvály hodný, jsi korouhví naší, 7 Ty vládneš ve slávě své, navěky vítězné, (,) Jméno Tvé nádherné, jen Ty jsi Pán. 3. TY JSI PÁNEM ELÉHO SVĚTA F F Ty jsi Pánem celého světa, F Ty jsi Pánem a my jsme tví, F F Ty jsi Pánem celý náš život, Zpíváme píseň srdcem svým. Ref: Ami Přijmi slávu, přijmi chválu, F naše díky za život náš. 2X 4. TY OPOUŠTÍŠ 1. Ty odpouštíš každý hřích,? vyznaný a nevzpomínáš víc. Ref: Bílé roucho dal jsi nám. 4X

3 5. HVÁLÍM TĚ, VZÝVÁM TĚ E F # mi H hválím Tě, vzývám Tě, A E # mi H7 se vším co je ve mně, chválím Tě A H7 # mi A jsi nejvyšší Král, nádherný Bůh, F # mi H7 # mi A jen Ty jsi hoden všech našich chval, F # mi H7 # mi # mi Pane, přijmi chvály mé, F # mi H7 E Pane přijmi chvály mé. H7 # mi A hvályhodný Bůh, Pán svatosti H7 A E Ó jak jsi nádherný na cestách svých, H7 # mi A Beránek Boží, vyvýšený, A H7 Hoden jsi nebeských chval 6. TY JSI VĚČNÝ BŮH (Hillsong) E c#mi A c#mi H Ty jsi věčný Bůh, Tvou lásku znám, E c#mi f#mi A H celým srdcem svým Tě uctívám. E c#mi A c#mi H Vším co mám Tě chválím, jen Ty jsi Pán. E c#mi f#mi A H Každý den Tvé plány přijímám. E H f#mi Před Tvou tváří stát, své srdce Ti dát, A H E Být tam, kde Ty jsi rád, H f#mi Každý den s Tebou být, život pro Tebe žít, A H E V nitru svém teď touhu mám.

4 7. ZPÍVÁM O LÁSE TVÉ NA VĚKY (elirious) emi Přes hory, přes moře a dál, řeka Tvé lásky proudí k nám A a já své srdce otvírám, ať mě vysvobodí můj Pán. Tak šťastný, že jsem v pravdě Tvé, ruce své denně pozvedám, na věky zpívat budu dál o lásce Tvé. Zpívám o lásce Tvé, Ježíši A /:4x 8. ĚKUJI ěkuji, Ježíši, za Tvoji lásku, děkuji. Za každý hřích Ty jsi zaplatil, teď budu žít s Tebou na věky. Tvojí milostí jsem zachráněn. íky Tvé lásce teď naději mám, že se vrátíš na zem k nám a jásot bude znít, Ježíš je Pán.

5 9. NA ELOU ZEMÍ Nad celou zemí, jsi velký Pán, emi nad mocným proudem i v nejvyšších horách. ami Jednu prosbu mám, Pane, Králi můj aby Ty jsi ve mně vlád. Ref.: Pane vládni dál, vládni v moci své, nad každým mým snem, v každé hodině. Jsi jediný Pán, Ty jsi Já jsem, prosím Tě vládni v životě mém. Nad každým slovem, každou myšlenkou, jen ať život můj odráží krásu Tvou. Neb Ty jsi víc, než co svět mi dal, prosím Tě vládni ve mně dál. 10. OSLAV HO NEBE (reat In Power-Hillsong) Oslav Ho nebe a vše, co je v něm. hvalte Ho andělé i celá zem, vzývej svého Pána. Klaň se mu slunce i zástupy hvězd. hvalte Ho nebesa, chvalte Ho dnes, vzývej svého Pána. Hmi Hmi A Ref.: Velký v síle, velký v slávě, velký v lásce, Král v nebesích. Hmi Hmi A velký v boji, velký v moci, velký v církvi. Ježíš je pánů Pán.

6 11. TY JSI MÁ SÍLA F dmi Ty jsi má síla, když jsem sláb. ami B F Ty jsi má skrýš, kam utíkám, Pane můj jsi mi vším. F dmi Hledám Tě, Ty jsi klenot sám. ami B F Ty jsi můj poklad, jenž hledám, Pane můj jsi mi vším. F dmi ami B F Ref.: Ježíš, Beránek, svaté jméno má. F dmi ami B F Ježíš, Beránek, hoden našich chval. Vzal jsi můj hřích, můj strach, můj žal. Povstanu vzdám Ti oběť chval, Pane můj jsi mi vším. Když padám, Ty mě pozvedáš, když žízním, Ty mi napít dáš, Pane můj jsi mi vším. 12. NENÍ JINÝH JMEN emi emi Není jiných jmen, kterým se klaním. emi Není jiných jmen, kterých uctívám. emi Slova nevyjádří, jak moc pro mne znamenáš. emi Ref.: Ježíši, Ježíši, Ježíši, rád tě mám.

7 13. Ó, PANE E H f#mi A E H f#mi A H Ó, Pane, vylej proudy živé vody sem na nás, ó, Pane, mezi nás. E H f#mi A E H f#mi A H Ó, Pane, sešli sílu svého ucha sem na nás, ó, Pane, mezi nás. E c#mi f#mi A f#mi H Pohleď jak žízníme a slyš náš pláč, jen Tvoji přítomnost toužíme znát. E c#mi f#mi A f#mi H Nech plynout vody své z Božího trůnu, na všechen lid Pane, jenž očekává. 14. JEN TOBĚ KRÁLI ZNÍ ÍK Jen Tobě Králi zní dík, chválíme jméno Tvé, A zvedáme ruce k slávě Tvé, jen Tobě Králi zní dík. F Tvé jméno chválit budu ráno, chválit po nocích, chválit celý den, A Ježíši budu Tvé jméno stále vzývat, jsi můj Pán svrchovaný. 15. SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ emi ami emi Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. ami emi H elá země je plná Tvojí slávy.

8 16. PŘE TVOU TVÁŘÍ emi Před Tvou tváří sílu nalézám. emi Před Tvou tváří nemusím být sám. emi Před Tvou tváří pokoj a radost mám. emi Ty jsi můj Pán. emi Ty jsi můj Král. emi A já Ti chválu vzdám. 17. AŤ TVŮJ OHEŇ STÁLE HOŘÍ V NÁS ami Nenech v mém srdci chlad, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. ami /,ami,,, Nenech umřít můj sen, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. Znáš srdce mé i skutky mé, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. Toužím po bázní Tvé, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. emi Přicházím koupit zlato ohněm přečistěné. hudý, slepý, nahý teď přicházím. Obleč mne v bílé, ať nejsem zahanben. Pane, pošli teď svůj oheň.

9 18. PÁNA HVAL Pána chval, cti jeho majestát, vládne nám /:4x emi Jen jedno přání, Pane, mám. emi Ať v domě Tvém vždy zůstávám, emi spatřuji věčně Tvou krásu. ami Hospodin kraluje, jsem v úžasu. 19. JSI MŮJ VZUH K ÝHÁNÍ A Jsi můj vzduch k dýchání. A Jsi můj vzduch k dýchání. A E F#mi E F#mi E Tvá blízkost svatá se mnou zůstává. A áváš mi denní chléb. A áváš mi denní chléb. A E F#mi E F#mi E Když příslib svůj dáváš mi číst. A E F#mi E F#mi E Jsi můj Bůh, chci blízko Ti být. A E F#mi E F#mi E Jsi můj Pán, chci pro Tebe žít.

10 20. VEĎ MĚ ÁL Veď mě dál do ticha svatyně svatých, veď mě dál skrze krev Beránka. Veď mě dál do ticha svatyně svatých, veď mě dál, tady jsem veď mě dál. Veď mě z vnějších nádvoří, dál až za oltář, až tam na svaté místo, kde zahlédnu Tvoji tvář. Kolem těch, kdo v chrámu slouží, dál než k chválení, až tam, kde mlčí lidská moudrost a Tvůj hlas tiše zní. 21.TY JSI MŮJ BŮH F#mi On je Tvůj Bůh, co uzdraví. On je Tvůj Pán, Tvůj lékař. Hmi Své slovo posílá, uzdraví Tvá zranění. A On je Tvůj Pán, Tvůj lékař.

11 22. TY JSI NÁS VYSVOBOIL E A H E Vyvyšujeme Tě všemohoucí Králi. A H A Slavíme Tvé jméno ó- s radostí velikou, E H A E Tys` nás vysvobodil, nemáme z ničeho strach. H A E Tys` nás vysvobodil, teď se můžem radovat A E před Tebou Králi, před Tváří Tvou. A H A F Jen Tobě s radostí ó- vzdáváme chválu svou. 23. BOŽE MÁ SPÁSO Toužím, po Tobě toužím, toužím Tě poznávat. Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat. Bože má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci být i já. Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. hválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou.

12 24. STÁLE VÍ Stále víc Tě mít, stále víc. Stále víc jak Ty být, stále víc. Stále víc slovo Tvé toužím znát, H ve Tvé vůli stát, Pane, stále víc. Ty jsi ten Bůh, co děti své rád má, Ami Ami7 jak otec sám, Ty naše touhy znáš. Nikdo a nic se Ti nerovná, Pane. Přicházíš rád, jak věrný přítel k nám Ami Ami7 a přesně víš, co ve svém srdci mám. ej nám víc sebe, stále víc. 25. KE SLÁVĚ TVÉ (Jiný rytmus) Ježíš Kristus On je Král, 7 Ježíš Kristus On je Král, add9 On žije, On z mrtvých vstal. 7 Před ním se jednou pokloní Asus celé nebe a celá zem, 7 vždyť všechno, co On učinil, Asus stvořil ke chvále své.

13 26. POJĎ (ome) sus4 Pojď, teď je tu čas Pána chválit. A Pojď, teď je tu čas srdce své mu dát. sus4 Pojď, za vše mu zpívej chvály. A Pojď, před trůnem svého Pána stát, tak pojď. Každý člověk jednou vyzná Ty jsi Pán. Každý se před Tebou skloní. Hmi Požehnání z nebe všem těm dáváš, A kdo jméno Tvé chválí. 27. HLAOVÝ (Hungry v úpravě Jiného rytmu) Ami F Hladový přicházím k Tobě, vím, Ty mě nasytíš. Ami F Jsem tak prázdný, ale láska Tvá mě naplní. F /: Tak Tě vyhlížím, Ježíši. :/ F Já se skláním, jsi můj Král F a dávám všechno, co mám. F po 2. Ježíši, k Tobě vzhlíží duše má. Když jsem sám, tak běžím k Tobě, Ty mě přivítáš. Když jsem slabý, dotek Tvůj mi novou sílu dá.

14 28. NÁHERNÝ PÁN (Potter`s hand Hillsong) /F# Nádherný Pán, zachránce můj /E mi/eb s jistotou vím, že rukou svou chráníš Asus všechny dny mé a dokonalý Ami7 sus7 7 svůj směr dáváš. Zveš mě Ty sám do blízkosti své, vedeš mě sám svým uchem Svatým. Nauč mě žít celý život můj v bázni Tvé. 7 /F# Přemožený jsem, že k sobě mě voláš. / /F# Přitáhni blíž a odděl mě sám. 7 Asus A Ami7 sus Jsem jenom Tvůj, veď mě Pane můj. /F# Ref.: Mou touhu, mé zrání, Ami7 Hmi/E mou vůli, Tvé tvarování F Ami / život vkládám Hrnčíři do rukou. Mé cíle, Tvé povolání, Tvou přízeň, Tvé zůstávání život vkládám Hrnčíři do rukou.

15 29. POSVĚUJ (Sanctify elirious/český text K. Sedláček) sus2 B Bsus2 Ami F po 2. Fmaj Ami F Tady jsem na stejném místě zas, skláním před Tebou tvář. Ami F Zvedám hlas, vyslyš teď prosbu mou, zachraň mě, buď se mnou. Ami Stále tu čekám, Ami F stále chci Tvou odpověď. sus2 B Bsus2 o nabízíš, to já chci mít. Ami Přijď ke mně, zachraň mě, F naplň mě láskou svou. o Ty chceš mít, já nabízím. Přijď ke mně, zachraň mě, naplň mě láskou svou. Posvěcuj, tam kde jsi, toužím být Tvé srdce ve svém mít. Prorokuj do čtyřech svět stran a vdechni život nám.

16 30. PRAVOU ZUSTÁVÁ (History Maker elirious/český text?) Ami F Pravdou zůstává, že když církev Tvá Ami F stojí v modlitbách, nebe otvírá. F Ano, to vím a pevně věřím! Ami F Smím pro Tebe žít. A když církev Tvá stojí v modlitbách, mrtví procitnou, slepí prohlédnou. Ano, to vím a pevně věřím! Smím pro Tebe žít. Ami F Já budu tím, kdo dějiny mé země bude psát. Ami F Já budu tím, kdo přinese Tvé slovo žíznícím. Já budu stát, Ami F já poběžím Ami F do náruče Tvé. Pravdou zůstává, že když církev Tvá stojí v pravdě Tvé, oheň v srdci má, divy uvidí, srdce zraněná jak povstávají, mění dějiny. Ano to vím a pevně věřím! Smím pro Tebe žít.

17 31. TY JSI KRÁL E B is Ty jsi Král, Ty jsi Král, A Náš Král Ježíš (2x) E Naše srdce otvíráme, B naše dlaně pozvedáme, is Tvému hlasu nasloucháme, A chválíme Tě. (2x) 32. KRÁL LÁSKY (King of love Hillsong) mi Jsi skvělý Jsi slavný F B Krásný Ježíši mi Jsi úžasný Jsi mocný B F Velký Ježíši B F Svaté jméno má náš Pán, B mi Král králů, Pán pánů B F Nebe zajásá, země provolá, B Ježíš je Král.

18 33. NIKY NEPŘESTANU (Jiný rytmus) E Já stojím v údivu před Tebou, #mi jsem přemožen Tvou nádherou, A2 H2 když přemýšlím nad Tvou obětí, Ježíši. E Ty zachraňuješ duši mou, #mi vyléváš stále milost svou, A2 H2 králi nekonečně vzácný, muži soužení. #mi E Když myslím na lásku Tvou, A2 H2 nikdy Tě nepřestanu chválit. 34. HVÁLÍM TĚ, PANE MŮJ 2 2 hválím Tě, Pane můj, z celé síly své. 2 Ježíši, těšíš duši mou. Ježíši, dal`s mi spásu svou. Zved` jsi mne z bahna hříchů mých. 2 Postavil na skálu a díky tomu vím. Mám Tě rád, chci Tě znát, 2 i když svět se zhroutí, s Tebou jen chci být. Můj Králi, jsi moje spása, 2 toužím Tě chválit, dokud budu žít.

19 35. O KONE SVÝH NŮ 2 Láska věčná 2 zabírá srdce mé, zvu Tě dál. 2 Pokoj nalézám, 2 strach je pryč, tak pojď dál. Ať znovu zazní příběh o spasení, 2 slyším, jak mě voláš, vím, že mě voláš. 2 S Tebou Pane cítím se tak volný, 2 rád Tě mám, rád Tě mám. Tobě věřím Ježíši, rád půjdu, Ami7 až do konce svých dnů, 2 až do konce svých dnů, s Tebou. Vím, že jsi boží Syn, F Jednou celý svět vyzná: Ami7 2 Jsi náš Bůh, jsi náš Bůh!

20 36. TVÁ LÁSKA Láska Tvá, sahá k nebesům. Věrnost Tvá se mraků dotýká. Spravedlnost Tvá je jak horské štíty. Soudy Tvé jak tůně nezměrné. Hlas svůj pozvedám ke chvále Tvé, můj Králi. Sílu nalézám Ami ve stínu křídel Tvých. 37. PÍSEŇ SPASENÝH 2 sus4 Hoden je Beránek 2 sus4 nejvyšší chvály, Asus4 on nás vykoupil svou krví. Jenom Ty jsi na věky Král, Asus4 A Asus4 jenom Tobě patří sláva, Pane náš. Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha. Jenom Ty jsi na věky Král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš.

21 38. UTÍVÁM A2 Hsus Uctívám, A2 Hsus Srdcem svým Ti chválu vzdávám. A2 Hsus Uctívám, E život s`mi dal. A2 Hsus Uctívám, A2 Hsus myslí svou Ti chválu vzdávám. A2 Hsus Uctívám, E život s`mi dal. A2 Život s`mi dal, Hsus dýchat teď smím, A2 Hsus srdcem svým lásku Ti dám. #mi Hsus A2 Hsus E Vše, co můžu dát, je chvála má.

22 39. JEN TY JEINÝ 2 /H 2 7 2/F# Jen Ty jsi Bůh, Ježíši, jen Ty jediný. vyšší než hvězdy, hlubší než mocné oceány. Není žádný jiný, není nikdo Tobě podobný. 2 2/F# 2 sus Jen Ty jediný, jen Ty jediný Ref 2 {: Není nikdo na nebi, není nikdo na zemi, 2 není nikdo jako Ty :} tak nádherný jen Ty jediný, jediný 2 /H *zpívá se po 2. opakování Ref místo tak nádherný Jen Ty jsi Bůh, Ježíši, jen Ty jediný. Není jiné lásky, žádná není jako Ty. Není jiné lásky, nejsou žádné jiné prameny. Jen Ty jediný, jen Ty jediný. ále opakovat 1. sloku a 2x Ref

23 40. TOUŽÍM BÝT TI BLÍŽ A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Já toužím být Ti blíž, já toužím být Ti blíž. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Tvůj déšť když přichází, A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E zavlažuje suché srdce mé. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Já Tebe vyhlížím, já Tebe vyhlížím. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Vládneš nad celou zemí, A/ F#mi7 E Hmi7 A Esus sám jsi vložil Nebe v srdce mé. Hmi7 A Esus htěl bych jenom být, kde jsi sám Asus A Esus E A E Krásný, krásný Pane můj, Králi slávy, Asus A Esus E Hmi7 E Jsi stálou spásou duše mé. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Skály když padají, hlídáš stále kroky mé. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E hráníš mě jako svůj A/ F#mi7 E Hmi7 A Esus poklad, který držíš v dlaních svých.

24 41. OBROŘEČ UŠE MÁ HOSPOINU obrořeč duše má Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu. A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, On Ti všechny Tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo Tvé, Tebe korunuje svou milostí a slitováním.

25 42. SVATÝ JE NÁŠ PÁN (hudba+text M.Rolinková) Pane, Ty jsi nádherný Bůh. Tvoje sláva přebývá ve chvále mé. Já chci Tebe chválit Pane každý den svým životem a svou láskou k Tobě. Ref Hmi Svatý, svatý, svatý je náš Pán. Hmi / Spása, spása v Tobě přebývá. I když se mi život těžký zdá, v mysli si nikdy nezoufám. Ty mě vedeš každým údolím, a pak mi dáváš vavřín vítězství.

26 43. RUE ZVEÁME (hudba+text M.Rolinková) Hmi F#mi Když jsem sám, Tebe hledám, A Pane můj, každý den. Ty dáváš světlo věčné těm, Kdo Tě milují. Ježíši, Pane můj, vládni nám v moci své. Ref Ruce zvedáme, když Tě hledáme A Hmi Pane náš, co se na olgotě stalo Ruce zvedáme, když Tě hledáme A Pane náš Hmi A Ježíši, já Tě chválím, 3x FIN - Hmi

27 44. SLÁVA TVÁ (hudba+text M.Rolinková) F B Ve stínu křídel Tvých já chci stát. F B Obklopen Tvou slávou chci být. F B otyk Tvůj chci cítit každý den. F B Tvoji moc chci poznat jako dítě. Ref B Vždyť Ty jsi Bůh, co za mne zemřel. B Ty jsi Pán, který mě očistil. B Ty jsi Král, který v Nebi sedí a B : čeká na lásku mou. : repetice po opakování B Tvoje sláva trvá na věky. B Požehnání nese jméno Tvé. B Tvůj trůn čeká na chválu mou F a já Tě chválím. 3x

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ MODLITBY ZA UZDRAVENÍ PROSEBNÍCI SV. RAFAELA 2 Prosebníci za uzdravení: (= SPOLEČENSTVÍ LIDÍ) Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně (ne kurzívou)

Více

Modlitby za uzdravení

Modlitby za uzdravení Modlitby za uzdravení Prosebníci sv. Rafaela Věnováno Janě, která se měla uzdravit, ale věřím, že nás bude provázet svoji přímluvou z nebe. Církevní schválení uděleno biskupstvím královéhradeckým dne 19.3.2010

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

CB Kladno 7.9.2014 strana 1

CB Kladno 7.9.2014 strana 1 CB Kladno 7.9.2014 strana 1 Žalmy 4:1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův. 2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou,

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více, Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele,

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords...

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords... OBSAH ÚVOD.... 5 1 CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ V PÍSMU A V DĚJINÁCH... 7 1.1 Chvála a uctívání jako modlitba.. 7 1.2 Chvála a uctívání v Písmu.. 12 1.2.1 Chvála... 13 1.2.2 Uctívání.. 17 1.2.3 Chvála a uctívání

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM M O D L ITBY Školské sestry sv. Františka Česká provincie Praha 2004 Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM 2 POKOJ A DOBRO! Tato

Více