Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku)."

Transkript

1 Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností můžu žít, A před Otcem můžu být. A 2. Svatý je Tvůj majestát, A bez konce je Láska Tvá, A Tvojí spravedlností můžu žít, A před Otcem můžu být. Hmi Ref: A Hmi Skláním se před Tebou, skláním se před Tebou, Hmi skláním se před Tebou, Pane můj. 2x Vzdávám Ti čest, vzdávám Ti slávu, A Hmi, F# Vzdávám Ti úctu, Pane můj. 2x

2 2. BERÁNKU NÁŠ Ref: Beránku náš, vyvýšený, chvály hodný, jsi korouhví naší, 7 Ty vládneš ve slávě své, navěky vítězné, (,) Jméno Tvé nádherné, jen Ty jsi Pán. 3. TY JSI PÁNEM ELÉHO SVĚTA F F Ty jsi Pánem celého světa, F Ty jsi Pánem a my jsme tví, F F Ty jsi Pánem celý náš život, Zpíváme píseň srdcem svým. Ref: Ami Přijmi slávu, přijmi chválu, F naše díky za život náš. 2X 4. TY OPOUŠTÍŠ 1. Ty odpouštíš každý hřích,? vyznaný a nevzpomínáš víc. Ref: Bílé roucho dal jsi nám. 4X

3 5. HVÁLÍM TĚ, VZÝVÁM TĚ E F # mi H hválím Tě, vzývám Tě, A E # mi H7 se vším co je ve mně, chválím Tě A H7 # mi A jsi nejvyšší Král, nádherný Bůh, F # mi H7 # mi A jen Ty jsi hoden všech našich chval, F # mi H7 # mi # mi Pane, přijmi chvály mé, F # mi H7 E Pane přijmi chvály mé. H7 # mi A hvályhodný Bůh, Pán svatosti H7 A E Ó jak jsi nádherný na cestách svých, H7 # mi A Beránek Boží, vyvýšený, A H7 Hoden jsi nebeských chval 6. TY JSI VĚČNÝ BŮH (Hillsong) E c#mi A c#mi H Ty jsi věčný Bůh, Tvou lásku znám, E c#mi f#mi A H celým srdcem svým Tě uctívám. E c#mi A c#mi H Vším co mám Tě chválím, jen Ty jsi Pán. E c#mi f#mi A H Každý den Tvé plány přijímám. E H f#mi Před Tvou tváří stát, své srdce Ti dát, A H E Být tam, kde Ty jsi rád, H f#mi Každý den s Tebou být, život pro Tebe žít, A H E V nitru svém teď touhu mám.

4 7. ZPÍVÁM O LÁSE TVÉ NA VĚKY (elirious) emi Přes hory, přes moře a dál, řeka Tvé lásky proudí k nám A a já své srdce otvírám, ať mě vysvobodí můj Pán. Tak šťastný, že jsem v pravdě Tvé, ruce své denně pozvedám, na věky zpívat budu dál o lásce Tvé. Zpívám o lásce Tvé, Ježíši A /:4x 8. ĚKUJI ěkuji, Ježíši, za Tvoji lásku, děkuji. Za každý hřích Ty jsi zaplatil, teď budu žít s Tebou na věky. Tvojí milostí jsem zachráněn. íky Tvé lásce teď naději mám, že se vrátíš na zem k nám a jásot bude znít, Ježíš je Pán.

5 9. NA ELOU ZEMÍ Nad celou zemí, jsi velký Pán, emi nad mocným proudem i v nejvyšších horách. ami Jednu prosbu mám, Pane, Králi můj aby Ty jsi ve mně vlád. Ref.: Pane vládni dál, vládni v moci své, nad každým mým snem, v každé hodině. Jsi jediný Pán, Ty jsi Já jsem, prosím Tě vládni v životě mém. Nad každým slovem, každou myšlenkou, jen ať život můj odráží krásu Tvou. Neb Ty jsi víc, než co svět mi dal, prosím Tě vládni ve mně dál. 10. OSLAV HO NEBE (reat In Power-Hillsong) Oslav Ho nebe a vše, co je v něm. hvalte Ho andělé i celá zem, vzývej svého Pána. Klaň se mu slunce i zástupy hvězd. hvalte Ho nebesa, chvalte Ho dnes, vzývej svého Pána. Hmi Hmi A Ref.: Velký v síle, velký v slávě, velký v lásce, Král v nebesích. Hmi Hmi A velký v boji, velký v moci, velký v církvi. Ježíš je pánů Pán.

6 11. TY JSI MÁ SÍLA F dmi Ty jsi má síla, když jsem sláb. ami B F Ty jsi má skrýš, kam utíkám, Pane můj jsi mi vším. F dmi Hledám Tě, Ty jsi klenot sám. ami B F Ty jsi můj poklad, jenž hledám, Pane můj jsi mi vším. F dmi ami B F Ref.: Ježíš, Beránek, svaté jméno má. F dmi ami B F Ježíš, Beránek, hoden našich chval. Vzal jsi můj hřích, můj strach, můj žal. Povstanu vzdám Ti oběť chval, Pane můj jsi mi vším. Když padám, Ty mě pozvedáš, když žízním, Ty mi napít dáš, Pane můj jsi mi vším. 12. NENÍ JINÝH JMEN emi emi Není jiných jmen, kterým se klaním. emi Není jiných jmen, kterých uctívám. emi Slova nevyjádří, jak moc pro mne znamenáš. emi Ref.: Ježíši, Ježíši, Ježíši, rád tě mám.

7 13. Ó, PANE E H f#mi A E H f#mi A H Ó, Pane, vylej proudy živé vody sem na nás, ó, Pane, mezi nás. E H f#mi A E H f#mi A H Ó, Pane, sešli sílu svého ucha sem na nás, ó, Pane, mezi nás. E c#mi f#mi A f#mi H Pohleď jak žízníme a slyš náš pláč, jen Tvoji přítomnost toužíme znát. E c#mi f#mi A f#mi H Nech plynout vody své z Božího trůnu, na všechen lid Pane, jenž očekává. 14. JEN TOBĚ KRÁLI ZNÍ ÍK Jen Tobě Králi zní dík, chválíme jméno Tvé, A zvedáme ruce k slávě Tvé, jen Tobě Králi zní dík. F Tvé jméno chválit budu ráno, chválit po nocích, chválit celý den, A Ježíši budu Tvé jméno stále vzývat, jsi můj Pán svrchovaný. 15. SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ emi ami emi Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. ami emi H elá země je plná Tvojí slávy.

8 16. PŘE TVOU TVÁŘÍ emi Před Tvou tváří sílu nalézám. emi Před Tvou tváří nemusím být sám. emi Před Tvou tváří pokoj a radost mám. emi Ty jsi můj Pán. emi Ty jsi můj Král. emi A já Ti chválu vzdám. 17. AŤ TVŮJ OHEŇ STÁLE HOŘÍ V NÁS ami Nenech v mém srdci chlad, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. ami /,ami,,, Nenech umřít můj sen, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. Znáš srdce mé i skutky mé, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. Toužím po bázní Tvé, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. emi Přicházím koupit zlato ohněm přečistěné. hudý, slepý, nahý teď přicházím. Obleč mne v bílé, ať nejsem zahanben. Pane, pošli teď svůj oheň.

9 18. PÁNA HVAL Pána chval, cti jeho majestát, vládne nám /:4x emi Jen jedno přání, Pane, mám. emi Ať v domě Tvém vždy zůstávám, emi spatřuji věčně Tvou krásu. ami Hospodin kraluje, jsem v úžasu. 19. JSI MŮJ VZUH K ÝHÁNÍ A Jsi můj vzduch k dýchání. A Jsi můj vzduch k dýchání. A E F#mi E F#mi E Tvá blízkost svatá se mnou zůstává. A áváš mi denní chléb. A áváš mi denní chléb. A E F#mi E F#mi E Když příslib svůj dáváš mi číst. A E F#mi E F#mi E Jsi můj Bůh, chci blízko Ti být. A E F#mi E F#mi E Jsi můj Pán, chci pro Tebe žít.

10 20. VEĎ MĚ ÁL Veď mě dál do ticha svatyně svatých, veď mě dál skrze krev Beránka. Veď mě dál do ticha svatyně svatých, veď mě dál, tady jsem veď mě dál. Veď mě z vnějších nádvoří, dál až za oltář, až tam na svaté místo, kde zahlédnu Tvoji tvář. Kolem těch, kdo v chrámu slouží, dál než k chválení, až tam, kde mlčí lidská moudrost a Tvůj hlas tiše zní. 21.TY JSI MŮJ BŮH F#mi On je Tvůj Bůh, co uzdraví. On je Tvůj Pán, Tvůj lékař. Hmi Své slovo posílá, uzdraví Tvá zranění. A On je Tvůj Pán, Tvůj lékař.

11 22. TY JSI NÁS VYSVOBOIL E A H E Vyvyšujeme Tě všemohoucí Králi. A H A Slavíme Tvé jméno ó- s radostí velikou, E H A E Tys` nás vysvobodil, nemáme z ničeho strach. H A E Tys` nás vysvobodil, teď se můžem radovat A E před Tebou Králi, před Tváří Tvou. A H A F Jen Tobě s radostí ó- vzdáváme chválu svou. 23. BOŽE MÁ SPÁSO Toužím, po Tobě toužím, toužím Tě poznávat. Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat. Bože má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci být i já. Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. hválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou.

12 24. STÁLE VÍ Stále víc Tě mít, stále víc. Stále víc jak Ty být, stále víc. Stále víc slovo Tvé toužím znát, H ve Tvé vůli stát, Pane, stále víc. Ty jsi ten Bůh, co děti své rád má, Ami Ami7 jak otec sám, Ty naše touhy znáš. Nikdo a nic se Ti nerovná, Pane. Přicházíš rád, jak věrný přítel k nám Ami Ami7 a přesně víš, co ve svém srdci mám. ej nám víc sebe, stále víc. 25. KE SLÁVĚ TVÉ (Jiný rytmus) Ježíš Kristus On je Král, 7 Ježíš Kristus On je Král, add9 On žije, On z mrtvých vstal. 7 Před ním se jednou pokloní Asus celé nebe a celá zem, 7 vždyť všechno, co On učinil, Asus stvořil ke chvále své.

13 26. POJĎ (ome) sus4 Pojď, teď je tu čas Pána chválit. A Pojď, teď je tu čas srdce své mu dát. sus4 Pojď, za vše mu zpívej chvály. A Pojď, před trůnem svého Pána stát, tak pojď. Každý člověk jednou vyzná Ty jsi Pán. Každý se před Tebou skloní. Hmi Požehnání z nebe všem těm dáváš, A kdo jméno Tvé chválí. 27. HLAOVÝ (Hungry v úpravě Jiného rytmu) Ami F Hladový přicházím k Tobě, vím, Ty mě nasytíš. Ami F Jsem tak prázdný, ale láska Tvá mě naplní. F /: Tak Tě vyhlížím, Ježíši. :/ F Já se skláním, jsi můj Král F a dávám všechno, co mám. F po 2. Ježíši, k Tobě vzhlíží duše má. Když jsem sám, tak běžím k Tobě, Ty mě přivítáš. Když jsem slabý, dotek Tvůj mi novou sílu dá.

14 28. NÁHERNÝ PÁN (Potter`s hand Hillsong) /F# Nádherný Pán, zachránce můj /E mi/eb s jistotou vím, že rukou svou chráníš Asus všechny dny mé a dokonalý Ami7 sus7 7 svůj směr dáváš. Zveš mě Ty sám do blízkosti své, vedeš mě sám svým uchem Svatým. Nauč mě žít celý život můj v bázni Tvé. 7 /F# Přemožený jsem, že k sobě mě voláš. / /F# Přitáhni blíž a odděl mě sám. 7 Asus A Ami7 sus Jsem jenom Tvůj, veď mě Pane můj. /F# Ref.: Mou touhu, mé zrání, Ami7 Hmi/E mou vůli, Tvé tvarování F Ami / život vkládám Hrnčíři do rukou. Mé cíle, Tvé povolání, Tvou přízeň, Tvé zůstávání život vkládám Hrnčíři do rukou.

15 29. POSVĚUJ (Sanctify elirious/český text K. Sedláček) sus2 B Bsus2 Ami F po 2. Fmaj Ami F Tady jsem na stejném místě zas, skláním před Tebou tvář. Ami F Zvedám hlas, vyslyš teď prosbu mou, zachraň mě, buď se mnou. Ami Stále tu čekám, Ami F stále chci Tvou odpověď. sus2 B Bsus2 o nabízíš, to já chci mít. Ami Přijď ke mně, zachraň mě, F naplň mě láskou svou. o Ty chceš mít, já nabízím. Přijď ke mně, zachraň mě, naplň mě láskou svou. Posvěcuj, tam kde jsi, toužím být Tvé srdce ve svém mít. Prorokuj do čtyřech svět stran a vdechni život nám.

16 30. PRAVOU ZUSTÁVÁ (History Maker elirious/český text?) Ami F Pravdou zůstává, že když církev Tvá Ami F stojí v modlitbách, nebe otvírá. F Ano, to vím a pevně věřím! Ami F Smím pro Tebe žít. A když církev Tvá stojí v modlitbách, mrtví procitnou, slepí prohlédnou. Ano, to vím a pevně věřím! Smím pro Tebe žít. Ami F Já budu tím, kdo dějiny mé země bude psát. Ami F Já budu tím, kdo přinese Tvé slovo žíznícím. Já budu stát, Ami F já poběžím Ami F do náruče Tvé. Pravdou zůstává, že když církev Tvá stojí v pravdě Tvé, oheň v srdci má, divy uvidí, srdce zraněná jak povstávají, mění dějiny. Ano to vím a pevně věřím! Smím pro Tebe žít.

17 31. TY JSI KRÁL E B is Ty jsi Král, Ty jsi Král, A Náš Král Ježíš (2x) E Naše srdce otvíráme, B naše dlaně pozvedáme, is Tvému hlasu nasloucháme, A chválíme Tě. (2x) 32. KRÁL LÁSKY (King of love Hillsong) mi Jsi skvělý Jsi slavný F B Krásný Ježíši mi Jsi úžasný Jsi mocný B F Velký Ježíši B F Svaté jméno má náš Pán, B mi Král králů, Pán pánů B F Nebe zajásá, země provolá, B Ježíš je Král.

18 33. NIKY NEPŘESTANU (Jiný rytmus) E Já stojím v údivu před Tebou, #mi jsem přemožen Tvou nádherou, A2 H2 když přemýšlím nad Tvou obětí, Ježíši. E Ty zachraňuješ duši mou, #mi vyléváš stále milost svou, A2 H2 králi nekonečně vzácný, muži soužení. #mi E Když myslím na lásku Tvou, A2 H2 nikdy Tě nepřestanu chválit. 34. HVÁLÍM TĚ, PANE MŮJ 2 2 hválím Tě, Pane můj, z celé síly své. 2 Ježíši, těšíš duši mou. Ježíši, dal`s mi spásu svou. Zved` jsi mne z bahna hříchů mých. 2 Postavil na skálu a díky tomu vím. Mám Tě rád, chci Tě znát, 2 i když svět se zhroutí, s Tebou jen chci být. Můj Králi, jsi moje spása, 2 toužím Tě chválit, dokud budu žít.

19 35. O KONE SVÝH NŮ 2 Láska věčná 2 zabírá srdce mé, zvu Tě dál. 2 Pokoj nalézám, 2 strach je pryč, tak pojď dál. Ať znovu zazní příběh o spasení, 2 slyším, jak mě voláš, vím, že mě voláš. 2 S Tebou Pane cítím se tak volný, 2 rád Tě mám, rád Tě mám. Tobě věřím Ježíši, rád půjdu, Ami7 až do konce svých dnů, 2 až do konce svých dnů, s Tebou. Vím, že jsi boží Syn, F Jednou celý svět vyzná: Ami7 2 Jsi náš Bůh, jsi náš Bůh!

20 36. TVÁ LÁSKA Láska Tvá, sahá k nebesům. Věrnost Tvá se mraků dotýká. Spravedlnost Tvá je jak horské štíty. Soudy Tvé jak tůně nezměrné. Hlas svůj pozvedám ke chvále Tvé, můj Králi. Sílu nalézám Ami ve stínu křídel Tvých. 37. PÍSEŇ SPASENÝH 2 sus4 Hoden je Beránek 2 sus4 nejvyšší chvály, Asus4 on nás vykoupil svou krví. Jenom Ty jsi na věky Král, Asus4 A Asus4 jenom Tobě patří sláva, Pane náš. Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha. Jenom Ty jsi na věky Král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš.

21 38. UTÍVÁM A2 Hsus Uctívám, A2 Hsus Srdcem svým Ti chválu vzdávám. A2 Hsus Uctívám, E život s`mi dal. A2 Hsus Uctívám, A2 Hsus myslí svou Ti chválu vzdávám. A2 Hsus Uctívám, E život s`mi dal. A2 Život s`mi dal, Hsus dýchat teď smím, A2 Hsus srdcem svým lásku Ti dám. #mi Hsus A2 Hsus E Vše, co můžu dát, je chvála má.

22 39. JEN TY JEINÝ 2 /H 2 7 2/F# Jen Ty jsi Bůh, Ježíši, jen Ty jediný. vyšší než hvězdy, hlubší než mocné oceány. Není žádný jiný, není nikdo Tobě podobný. 2 2/F# 2 sus Jen Ty jediný, jen Ty jediný Ref 2 {: Není nikdo na nebi, není nikdo na zemi, 2 není nikdo jako Ty :} tak nádherný jen Ty jediný, jediný 2 /H *zpívá se po 2. opakování Ref místo tak nádherný Jen Ty jsi Bůh, Ježíši, jen Ty jediný. Není jiné lásky, žádná není jako Ty. Není jiné lásky, nejsou žádné jiné prameny. Jen Ty jediný, jen Ty jediný. ále opakovat 1. sloku a 2x Ref

23 40. TOUŽÍM BÝT TI BLÍŽ A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Já toužím být Ti blíž, já toužím být Ti blíž. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Tvůj déšť když přichází, A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E zavlažuje suché srdce mé. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Já Tebe vyhlížím, já Tebe vyhlížím. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Vládneš nad celou zemí, A/ F#mi7 E Hmi7 A Esus sám jsi vložil Nebe v srdce mé. Hmi7 A Esus htěl bych jenom být, kde jsi sám Asus A Esus E A E Krásný, krásný Pane můj, Králi slávy, Asus A Esus E Hmi7 E Jsi stálou spásou duše mé. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Skály když padají, hlídáš stále kroky mé. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E hráníš mě jako svůj A/ F#mi7 E Hmi7 A Esus poklad, který držíš v dlaních svých.

24 41. OBROŘEČ UŠE MÁ HOSPOINU obrořeč duše má Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu. A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, On Ti všechny Tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo Tvé, Tebe korunuje svou milostí a slitováním.

25 42. SVATÝ JE NÁŠ PÁN (hudba+text M.Rolinková) Pane, Ty jsi nádherný Bůh. Tvoje sláva přebývá ve chvále mé. Já chci Tebe chválit Pane každý den svým životem a svou láskou k Tobě. Ref Hmi Svatý, svatý, svatý je náš Pán. Hmi / Spása, spása v Tobě přebývá. I když se mi život těžký zdá, v mysli si nikdy nezoufám. Ty mě vedeš každým údolím, a pak mi dáváš vavřín vítězství.

26 43. RUE ZVEÁME (hudba+text M.Rolinková) Hmi F#mi Když jsem sám, Tebe hledám, A Pane můj, každý den. Ty dáváš světlo věčné těm, Kdo Tě milují. Ježíši, Pane můj, vládni nám v moci své. Ref Ruce zvedáme, když Tě hledáme A Hmi Pane náš, co se na olgotě stalo Ruce zvedáme, když Tě hledáme A Pane náš Hmi A Ježíši, já Tě chválím, 3x FIN - Hmi

27 44. SLÁVA TVÁ (hudba+text M.Rolinková) F B Ve stínu křídel Tvých já chci stát. F B Obklopen Tvou slávou chci být. F B otyk Tvůj chci cítit každý den. F B Tvoji moc chci poznat jako dítě. Ref B Vždyť Ty jsi Bůh, co za mne zemřel. B Ty jsi Pán, který mě očistil. B Ty jsi Král, který v Nebi sedí a B : čeká na lásku mou. : repetice po opakování B Tvoje sláva trvá na věky. B Požehnání nese jméno Tvé. B Tvůj trůn čeká na chválu mou F a já Tě chválím. 3x

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ TVOJE SLÁVA SESTOUPÍ (hudba a text: Slovo života Brno) E (G)

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ TVOJE SLÁVA SESTOUPÍ (hudba a text: Slovo života Brno) E (G) 1. TVÁ SLÁV (hudba a text: Karel Kovařík) F # mi E H uchu Svatý, Boží oheň z nebe přines mezi nás F # mi E H uchu Svatý dozrála žeň, právě tady je náš čas. F # mi E H uchu Svatý noc už končí světlo na

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš)

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš) 52. POJĎ (ome) (hudba:???; text: Robert Jakš) () Pojď, teď je ten čas Ho chválit, (H) mi( # mi) () pojď teď je ten čas svůj život dát. () Pojď, tak jak tu jsi, začni chválit, (H) mi( # mi)()() pojď, před

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

3. AŤ VŮNĚ CHVAL 1. A TVÁ SLÁVA

3. AŤ VŮNĚ CHVAL 1. A TVÁ SLÁVA 1. TVÁ SLÁV # mi H uchu Svatý, Boží oheň z nebe přines mezi nás # mi H uchu Svatý dozrála žeň, právě tady je náš čas. # mi H uchu Svatý noc už končí světlo na svět přichází. # mi H uchu Svatý ve Tvé moci

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM...

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... Zpěvník křesťanských skupinek Plzeň Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... 4 HOSANA... 4 HOSPODIN

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

VEČER CHVAL 11. DUBNA 2015

VEČER CHVAL 11. DUBNA 2015 VEČER CHVL 11. DUBN 2015 PŘIVÍTÁNÍ 1. gnus Dei 2. Tvý srdce chci mít RDEK - ROZJÍMÁNÍ 3. Je nádherné být v chámu tvém 4. Ty jsi Král 5. Náš Bůh RDEK ROZJÍMÁNÍ 6. Emanuel 7. Svítání 8. Pane, přijď s mocí

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpívejte Pánu - AC Bučovice

Zpívejte Pánu - AC Bučovice Zpívejte Pánu - AC Bučovice Agnus Dei 383 Ať Boží sláva zní 193 Ať Bůh, Hospodin... 265 Ať děsivé vlny / Šťasten jsem... 272 Ať dobrý Bůh... 179 Ať chvála Bohu je vzdána... 135 Ať je dnes tvůj dům... 250

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím 1 OBSAH Ať nám Hospodin žehná 01 37 Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda 02 38 Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá 03 39 Pane, co jsem před Tebou Boží království 04 40 Pane můj, Tys můj pastel Budem ako

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah Agnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah gnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

BLázny pro tebe. Zpěvník

BLázny pro tebe. Zpěvník BLázny pro tebe Zpěvník OBSH Ty jsi ten cíl Mluv ke mně Učíš mě dýchat Nebe je tam Králem mého srdce Perla Tvoje vítězství znám Žít v tvých věcech Nikdo a nic ědicové Ty vidíš dál Nadechnout se smím 1

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil Proč mě Bůh stvořil... člověka? Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil otázku: Proč mě Bůh stvořil... člověka? Tuhle otázku už jste určitě v nějaké podobě slyšeli, možná o ní dokonce

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora 2 Obsah: 1. Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. 2. Adoramus

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více