Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku)."

Transkript

1 Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností můžu žít, A před Otcem můžu být. A 2. Svatý je Tvůj majestát, A bez konce je Láska Tvá, A Tvojí spravedlností můžu žít, A před Otcem můžu být. Hmi Ref: A Hmi Skláním se před Tebou, skláním se před Tebou, Hmi skláním se před Tebou, Pane můj. 2x Vzdávám Ti čest, vzdávám Ti slávu, A Hmi, F# Vzdávám Ti úctu, Pane můj. 2x

2 2. BERÁNKU NÁŠ Ref: Beránku náš, vyvýšený, chvály hodný, jsi korouhví naší, 7 Ty vládneš ve slávě své, navěky vítězné, (,) Jméno Tvé nádherné, jen Ty jsi Pán. 3. TY JSI PÁNEM ELÉHO SVĚTA F F Ty jsi Pánem celého světa, F Ty jsi Pánem a my jsme tví, F F Ty jsi Pánem celý náš život, Zpíváme píseň srdcem svým. Ref: Ami Přijmi slávu, přijmi chválu, F naše díky za život náš. 2X 4. TY OPOUŠTÍŠ 1. Ty odpouštíš každý hřích,? vyznaný a nevzpomínáš víc. Ref: Bílé roucho dal jsi nám. 4X

3 5. HVÁLÍM TĚ, VZÝVÁM TĚ E F # mi H hválím Tě, vzývám Tě, A E # mi H7 se vším co je ve mně, chválím Tě A H7 # mi A jsi nejvyšší Král, nádherný Bůh, F # mi H7 # mi A jen Ty jsi hoden všech našich chval, F # mi H7 # mi # mi Pane, přijmi chvály mé, F # mi H7 E Pane přijmi chvály mé. H7 # mi A hvályhodný Bůh, Pán svatosti H7 A E Ó jak jsi nádherný na cestách svých, H7 # mi A Beránek Boží, vyvýšený, A H7 Hoden jsi nebeských chval 6. TY JSI VĚČNÝ BŮH (Hillsong) E c#mi A c#mi H Ty jsi věčný Bůh, Tvou lásku znám, E c#mi f#mi A H celým srdcem svým Tě uctívám. E c#mi A c#mi H Vším co mám Tě chválím, jen Ty jsi Pán. E c#mi f#mi A H Každý den Tvé plány přijímám. E H f#mi Před Tvou tváří stát, své srdce Ti dát, A H E Být tam, kde Ty jsi rád, H f#mi Každý den s Tebou být, život pro Tebe žít, A H E V nitru svém teď touhu mám.

4 7. ZPÍVÁM O LÁSE TVÉ NA VĚKY (elirious) emi Přes hory, přes moře a dál, řeka Tvé lásky proudí k nám A a já své srdce otvírám, ať mě vysvobodí můj Pán. Tak šťastný, že jsem v pravdě Tvé, ruce své denně pozvedám, na věky zpívat budu dál o lásce Tvé. Zpívám o lásce Tvé, Ježíši A /:4x 8. ĚKUJI ěkuji, Ježíši, za Tvoji lásku, děkuji. Za každý hřích Ty jsi zaplatil, teď budu žít s Tebou na věky. Tvojí milostí jsem zachráněn. íky Tvé lásce teď naději mám, že se vrátíš na zem k nám a jásot bude znít, Ježíš je Pán.

5 9. NA ELOU ZEMÍ Nad celou zemí, jsi velký Pán, emi nad mocným proudem i v nejvyšších horách. ami Jednu prosbu mám, Pane, Králi můj aby Ty jsi ve mně vlád. Ref.: Pane vládni dál, vládni v moci své, nad každým mým snem, v každé hodině. Jsi jediný Pán, Ty jsi Já jsem, prosím Tě vládni v životě mém. Nad každým slovem, každou myšlenkou, jen ať život můj odráží krásu Tvou. Neb Ty jsi víc, než co svět mi dal, prosím Tě vládni ve mně dál. 10. OSLAV HO NEBE (reat In Power-Hillsong) Oslav Ho nebe a vše, co je v něm. hvalte Ho andělé i celá zem, vzývej svého Pána. Klaň se mu slunce i zástupy hvězd. hvalte Ho nebesa, chvalte Ho dnes, vzývej svého Pána. Hmi Hmi A Ref.: Velký v síle, velký v slávě, velký v lásce, Král v nebesích. Hmi Hmi A velký v boji, velký v moci, velký v církvi. Ježíš je pánů Pán.

6 11. TY JSI MÁ SÍLA F dmi Ty jsi má síla, když jsem sláb. ami B F Ty jsi má skrýš, kam utíkám, Pane můj jsi mi vším. F dmi Hledám Tě, Ty jsi klenot sám. ami B F Ty jsi můj poklad, jenž hledám, Pane můj jsi mi vším. F dmi ami B F Ref.: Ježíš, Beránek, svaté jméno má. F dmi ami B F Ježíš, Beránek, hoden našich chval. Vzal jsi můj hřích, můj strach, můj žal. Povstanu vzdám Ti oběť chval, Pane můj jsi mi vším. Když padám, Ty mě pozvedáš, když žízním, Ty mi napít dáš, Pane můj jsi mi vším. 12. NENÍ JINÝH JMEN emi emi Není jiných jmen, kterým se klaním. emi Není jiných jmen, kterých uctívám. emi Slova nevyjádří, jak moc pro mne znamenáš. emi Ref.: Ježíši, Ježíši, Ježíši, rád tě mám.

7 13. Ó, PANE E H f#mi A E H f#mi A H Ó, Pane, vylej proudy živé vody sem na nás, ó, Pane, mezi nás. E H f#mi A E H f#mi A H Ó, Pane, sešli sílu svého ucha sem na nás, ó, Pane, mezi nás. E c#mi f#mi A f#mi H Pohleď jak žízníme a slyš náš pláč, jen Tvoji přítomnost toužíme znát. E c#mi f#mi A f#mi H Nech plynout vody své z Božího trůnu, na všechen lid Pane, jenž očekává. 14. JEN TOBĚ KRÁLI ZNÍ ÍK Jen Tobě Králi zní dík, chválíme jméno Tvé, A zvedáme ruce k slávě Tvé, jen Tobě Králi zní dík. F Tvé jméno chválit budu ráno, chválit po nocích, chválit celý den, A Ježíši budu Tvé jméno stále vzývat, jsi můj Pán svrchovaný. 15. SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ emi ami emi Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. ami emi H elá země je plná Tvojí slávy.

8 16. PŘE TVOU TVÁŘÍ emi Před Tvou tváří sílu nalézám. emi Před Tvou tváří nemusím být sám. emi Před Tvou tváří pokoj a radost mám. emi Ty jsi můj Pán. emi Ty jsi můj Král. emi A já Ti chválu vzdám. 17. AŤ TVŮJ OHEŇ STÁLE HOŘÍ V NÁS ami Nenech v mém srdci chlad, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. ami /,ami,,, Nenech umřít můj sen, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. Znáš srdce mé i skutky mé, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. Toužím po bázní Tvé, ať Tvůj oheň stále hoří v nás. emi Přicházím koupit zlato ohněm přečistěné. hudý, slepý, nahý teď přicházím. Obleč mne v bílé, ať nejsem zahanben. Pane, pošli teď svůj oheň.

9 18. PÁNA HVAL Pána chval, cti jeho majestát, vládne nám /:4x emi Jen jedno přání, Pane, mám. emi Ať v domě Tvém vždy zůstávám, emi spatřuji věčně Tvou krásu. ami Hospodin kraluje, jsem v úžasu. 19. JSI MŮJ VZUH K ÝHÁNÍ A Jsi můj vzduch k dýchání. A Jsi můj vzduch k dýchání. A E F#mi E F#mi E Tvá blízkost svatá se mnou zůstává. A áváš mi denní chléb. A áváš mi denní chléb. A E F#mi E F#mi E Když příslib svůj dáváš mi číst. A E F#mi E F#mi E Jsi můj Bůh, chci blízko Ti být. A E F#mi E F#mi E Jsi můj Pán, chci pro Tebe žít.

10 20. VEĎ MĚ ÁL Veď mě dál do ticha svatyně svatých, veď mě dál skrze krev Beránka. Veď mě dál do ticha svatyně svatých, veď mě dál, tady jsem veď mě dál. Veď mě z vnějších nádvoří, dál až za oltář, až tam na svaté místo, kde zahlédnu Tvoji tvář. Kolem těch, kdo v chrámu slouží, dál než k chválení, až tam, kde mlčí lidská moudrost a Tvůj hlas tiše zní. 21.TY JSI MŮJ BŮH F#mi On je Tvůj Bůh, co uzdraví. On je Tvůj Pán, Tvůj lékař. Hmi Své slovo posílá, uzdraví Tvá zranění. A On je Tvůj Pán, Tvůj lékař.

11 22. TY JSI NÁS VYSVOBOIL E A H E Vyvyšujeme Tě všemohoucí Králi. A H A Slavíme Tvé jméno ó- s radostí velikou, E H A E Tys` nás vysvobodil, nemáme z ničeho strach. H A E Tys` nás vysvobodil, teď se můžem radovat A E před Tebou Králi, před Tváří Tvou. A H A F Jen Tobě s radostí ó- vzdáváme chválu svou. 23. BOŽE MÁ SPÁSO Toužím, po Tobě toužím, toužím Tě poznávat. Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat. Bože má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci být i já. Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. hválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou.

12 24. STÁLE VÍ Stále víc Tě mít, stále víc. Stále víc jak Ty být, stále víc. Stále víc slovo Tvé toužím znát, H ve Tvé vůli stát, Pane, stále víc. Ty jsi ten Bůh, co děti své rád má, Ami Ami7 jak otec sám, Ty naše touhy znáš. Nikdo a nic se Ti nerovná, Pane. Přicházíš rád, jak věrný přítel k nám Ami Ami7 a přesně víš, co ve svém srdci mám. ej nám víc sebe, stále víc. 25. KE SLÁVĚ TVÉ (Jiný rytmus) Ježíš Kristus On je Král, 7 Ježíš Kristus On je Král, add9 On žije, On z mrtvých vstal. 7 Před ním se jednou pokloní Asus celé nebe a celá zem, 7 vždyť všechno, co On učinil, Asus stvořil ke chvále své.

13 26. POJĎ (ome) sus4 Pojď, teď je tu čas Pána chválit. A Pojď, teď je tu čas srdce své mu dát. sus4 Pojď, za vše mu zpívej chvály. A Pojď, před trůnem svého Pána stát, tak pojď. Každý člověk jednou vyzná Ty jsi Pán. Každý se před Tebou skloní. Hmi Požehnání z nebe všem těm dáváš, A kdo jméno Tvé chválí. 27. HLAOVÝ (Hungry v úpravě Jiného rytmu) Ami F Hladový přicházím k Tobě, vím, Ty mě nasytíš. Ami F Jsem tak prázdný, ale láska Tvá mě naplní. F /: Tak Tě vyhlížím, Ježíši. :/ F Já se skláním, jsi můj Král F a dávám všechno, co mám. F po 2. Ježíši, k Tobě vzhlíží duše má. Když jsem sám, tak běžím k Tobě, Ty mě přivítáš. Když jsem slabý, dotek Tvůj mi novou sílu dá.

14 28. NÁHERNÝ PÁN (Potter`s hand Hillsong) /F# Nádherný Pán, zachránce můj /E mi/eb s jistotou vím, že rukou svou chráníš Asus všechny dny mé a dokonalý Ami7 sus7 7 svůj směr dáváš. Zveš mě Ty sám do blízkosti své, vedeš mě sám svým uchem Svatým. Nauč mě žít celý život můj v bázni Tvé. 7 /F# Přemožený jsem, že k sobě mě voláš. / /F# Přitáhni blíž a odděl mě sám. 7 Asus A Ami7 sus Jsem jenom Tvůj, veď mě Pane můj. /F# Ref.: Mou touhu, mé zrání, Ami7 Hmi/E mou vůli, Tvé tvarování F Ami / život vkládám Hrnčíři do rukou. Mé cíle, Tvé povolání, Tvou přízeň, Tvé zůstávání život vkládám Hrnčíři do rukou.

15 29. POSVĚUJ (Sanctify elirious/český text K. Sedláček) sus2 B Bsus2 Ami F po 2. Fmaj Ami F Tady jsem na stejném místě zas, skláním před Tebou tvář. Ami F Zvedám hlas, vyslyš teď prosbu mou, zachraň mě, buď se mnou. Ami Stále tu čekám, Ami F stále chci Tvou odpověď. sus2 B Bsus2 o nabízíš, to já chci mít. Ami Přijď ke mně, zachraň mě, F naplň mě láskou svou. o Ty chceš mít, já nabízím. Přijď ke mně, zachraň mě, naplň mě láskou svou. Posvěcuj, tam kde jsi, toužím být Tvé srdce ve svém mít. Prorokuj do čtyřech svět stran a vdechni život nám.

16 30. PRAVOU ZUSTÁVÁ (History Maker elirious/český text?) Ami F Pravdou zůstává, že když církev Tvá Ami F stojí v modlitbách, nebe otvírá. F Ano, to vím a pevně věřím! Ami F Smím pro Tebe žít. A když církev Tvá stojí v modlitbách, mrtví procitnou, slepí prohlédnou. Ano, to vím a pevně věřím! Smím pro Tebe žít. Ami F Já budu tím, kdo dějiny mé země bude psát. Ami F Já budu tím, kdo přinese Tvé slovo žíznícím. Já budu stát, Ami F já poběžím Ami F do náruče Tvé. Pravdou zůstává, že když církev Tvá stojí v pravdě Tvé, oheň v srdci má, divy uvidí, srdce zraněná jak povstávají, mění dějiny. Ano to vím a pevně věřím! Smím pro Tebe žít.

17 31. TY JSI KRÁL E B is Ty jsi Král, Ty jsi Král, A Náš Král Ježíš (2x) E Naše srdce otvíráme, B naše dlaně pozvedáme, is Tvému hlasu nasloucháme, A chválíme Tě. (2x) 32. KRÁL LÁSKY (King of love Hillsong) mi Jsi skvělý Jsi slavný F B Krásný Ježíši mi Jsi úžasný Jsi mocný B F Velký Ježíši B F Svaté jméno má náš Pán, B mi Král králů, Pán pánů B F Nebe zajásá, země provolá, B Ježíš je Král.

18 33. NIKY NEPŘESTANU (Jiný rytmus) E Já stojím v údivu před Tebou, #mi jsem přemožen Tvou nádherou, A2 H2 když přemýšlím nad Tvou obětí, Ježíši. E Ty zachraňuješ duši mou, #mi vyléváš stále milost svou, A2 H2 králi nekonečně vzácný, muži soužení. #mi E Když myslím na lásku Tvou, A2 H2 nikdy Tě nepřestanu chválit. 34. HVÁLÍM TĚ, PANE MŮJ 2 2 hválím Tě, Pane můj, z celé síly své. 2 Ježíši, těšíš duši mou. Ježíši, dal`s mi spásu svou. Zved` jsi mne z bahna hříchů mých. 2 Postavil na skálu a díky tomu vím. Mám Tě rád, chci Tě znát, 2 i když svět se zhroutí, s Tebou jen chci být. Můj Králi, jsi moje spása, 2 toužím Tě chválit, dokud budu žít.

19 35. O KONE SVÝH NŮ 2 Láska věčná 2 zabírá srdce mé, zvu Tě dál. 2 Pokoj nalézám, 2 strach je pryč, tak pojď dál. Ať znovu zazní příběh o spasení, 2 slyším, jak mě voláš, vím, že mě voláš. 2 S Tebou Pane cítím se tak volný, 2 rád Tě mám, rád Tě mám. Tobě věřím Ježíši, rád půjdu, Ami7 až do konce svých dnů, 2 až do konce svých dnů, s Tebou. Vím, že jsi boží Syn, F Jednou celý svět vyzná: Ami7 2 Jsi náš Bůh, jsi náš Bůh!

20 36. TVÁ LÁSKA Láska Tvá, sahá k nebesům. Věrnost Tvá se mraků dotýká. Spravedlnost Tvá je jak horské štíty. Soudy Tvé jak tůně nezměrné. Hlas svůj pozvedám ke chvále Tvé, můj Králi. Sílu nalézám Ami ve stínu křídel Tvých. 37. PÍSEŇ SPASENÝH 2 sus4 Hoden je Beránek 2 sus4 nejvyšší chvály, Asus4 on nás vykoupil svou krví. Jenom Ty jsi na věky Král, Asus4 A Asus4 jenom Tobě patří sláva, Pane náš. Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha. Jenom Ty jsi na věky Král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš.

21 38. UTÍVÁM A2 Hsus Uctívám, A2 Hsus Srdcem svým Ti chválu vzdávám. A2 Hsus Uctívám, E život s`mi dal. A2 Hsus Uctívám, A2 Hsus myslí svou Ti chválu vzdávám. A2 Hsus Uctívám, E život s`mi dal. A2 Život s`mi dal, Hsus dýchat teď smím, A2 Hsus srdcem svým lásku Ti dám. #mi Hsus A2 Hsus E Vše, co můžu dát, je chvála má.

22 39. JEN TY JEINÝ 2 /H 2 7 2/F# Jen Ty jsi Bůh, Ježíši, jen Ty jediný. vyšší než hvězdy, hlubší než mocné oceány. Není žádný jiný, není nikdo Tobě podobný. 2 2/F# 2 sus Jen Ty jediný, jen Ty jediný Ref 2 {: Není nikdo na nebi, není nikdo na zemi, 2 není nikdo jako Ty :} tak nádherný jen Ty jediný, jediný 2 /H *zpívá se po 2. opakování Ref místo tak nádherný Jen Ty jsi Bůh, Ježíši, jen Ty jediný. Není jiné lásky, žádná není jako Ty. Není jiné lásky, nejsou žádné jiné prameny. Jen Ty jediný, jen Ty jediný. ále opakovat 1. sloku a 2x Ref

23 40. TOUŽÍM BÝT TI BLÍŽ A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Já toužím být Ti blíž, já toužím být Ti blíž. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Tvůj déšť když přichází, A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E zavlažuje suché srdce mé. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Já Tebe vyhlížím, já Tebe vyhlížím. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Vládneš nad celou zemí, A/ F#mi7 E Hmi7 A Esus sám jsi vložil Nebe v srdce mé. Hmi7 A Esus htěl bych jenom být, kde jsi sám Asus A Esus E A E Krásný, krásný Pane můj, Králi slávy, Asus A Esus E Hmi7 E Jsi stálou spásou duše mé. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E Skály když padají, hlídáš stále kroky mé. A/ F#mi7 E A/ F#mi7 E hráníš mě jako svůj A/ F#mi7 E Hmi7 A Esus poklad, který držíš v dlaních svých.

24 41. OBROŘEČ UŠE MÁ HOSPOINU obrořeč duše má Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu. A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, On Ti všechny Tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo Tvé, Tebe korunuje svou milostí a slitováním.

25 42. SVATÝ JE NÁŠ PÁN (hudba+text M.Rolinková) Pane, Ty jsi nádherný Bůh. Tvoje sláva přebývá ve chvále mé. Já chci Tebe chválit Pane každý den svým životem a svou láskou k Tobě. Ref Hmi Svatý, svatý, svatý je náš Pán. Hmi / Spása, spása v Tobě přebývá. I když se mi život těžký zdá, v mysli si nikdy nezoufám. Ty mě vedeš každým údolím, a pak mi dáváš vavřín vítězství.

26 43. RUE ZVEÁME (hudba+text M.Rolinková) Hmi F#mi Když jsem sám, Tebe hledám, A Pane můj, každý den. Ty dáváš světlo věčné těm, Kdo Tě milují. Ježíši, Pane můj, vládni nám v moci své. Ref Ruce zvedáme, když Tě hledáme A Hmi Pane náš, co se na olgotě stalo Ruce zvedáme, když Tě hledáme A Pane náš Hmi A Ježíši, já Tě chválím, 3x FIN - Hmi

27 44. SLÁVA TVÁ (hudba+text M.Rolinková) F B Ve stínu křídel Tvých já chci stát. F B Obklopen Tvou slávou chci být. F B otyk Tvůj chci cítit každý den. F B Tvoji moc chci poznat jako dítě. Ref B Vždyť Ty jsi Bůh, co za mne zemřel. B Ty jsi Pán, který mě očistil. B Ty jsi Král, který v Nebi sedí a B : čeká na lásku mou. : repetice po opakování B Tvoje sláva trvá na věky. B Požehnání nese jméno Tvé. B Tvůj trůn čeká na chválu mou F a já Tě chválím. 3x

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím 1 OBSAH Ať nám Hospodin žehná 01 37 Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda 02 38 Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá 03 39 Pane, co jsem před Tebou Boží království 04 40 Pane můj, Tys můj pastel Budem ako

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah Agnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více, Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ Sedm darů Ducha svatého Inspirace k adoracím

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ Sedm darů Ducha svatého Inspirace k adoracím PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ Sedm darů Ducha svatého Inspirace k adoracím Sedm krátkých inspirací k adoraci na téma jednotlivých darů Ducha sv. vzniklo a osvědčilo se při přípravě biřmovanců v Ostravě-Zábřehu,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu 2011 téma, úvodní poznámky a obřad I. TÉMA Tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6,21) II. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ A POZNÁMKY Téma letošní ekumenické

Více

P edmluva k 1. vyd nì

P edmluva k 1. vyd nì Praha 2005 P edmluva k 1. vyd nì Na světě je hodně písní, písně pro radost, pro člověka, pro smích i pro smutek, lidé skládají a interpretují své pocity, pohledy a myšlenky do slov a tónů. Písně dovedou

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Odp: Maranatha, přijď Pane Ježíši! - za celou církev, aby v celém

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Copyright Řád ochránců Boží vůle na Zemi Souhlas s bezplatným šířením obsahu dokumentu. Obsah Záře Řádu...3 Vznik Řádu:...3 Oběť Bohu:...3 Sloupy Řádu:...4

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

píseň před kázáním kázání společná píseň I ("Schillerova" liturgie)

píseň před kázáním kázání společná píseň I (Schillerova liturgie) píseň před kázáním kázání Přímluvná L: Přijď, Duchu svatý, a rozjasni naši cestu světlem své přítomnosti. Naplňuj nás schopností přinášet dobrou zprávu chudým, zvěstovat osvobození, obnovení a pokoj těm,

Více

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby Obsah Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby 25. XII. Narození Páně v noci... 2 25. XII. Narození Páně ve dne... 4 1. I. Matky Boží, Panny Marie... 5 sv. Rodiny... 6 6. I. Zjevení Páně... 7 Křtu

Více

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS ÚVOD Moji milovaní přátelé, dnes se vám dostala do ruky, ale nejen do ruky, ale i k srdci a k duši moje knížečka, kterou jsem pro vás připravil

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část Výchova k děkování ve všem Oběť díků 3. část Podklady: Nedělní kázání: 21. 06. 2015 Použit: Český studijní překlad Bible (+ jiné překlady) Sloužil: Michal Beran Kde: Maranatha sbor Apoštolské církve v

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

Velikonoční vigilie. Žehnání ohně

Velikonoční vigilie. Žehnání ohně Velikonoční vigilie Žehnání ohně Průvod středem kostela - ministrant s paškálem - turiferáři bez nasypaného kadidla - ministranti se zhasnutými svícemi - baterka, záložní lucerna - celebrant Zhasnutí všech

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií

Více

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. O cokoli

Více