Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace"

Transkript

1 David A. Scott Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace z anglického originálu David A. Scott Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, Conservation Getty Publications 2002

2 Toto online vydání představuje zkrácenou verzi práce, původně vydané v anglicky tištěné verzi Copper and Bronze in Art od Getty Publications Getty Center Drive Los Angeles, California J. Paul Getty Trust This online edition represents an abridged edition of a work originally published in an English print edition as Copper and Bronze in Art by Getty Publications Getty Center Drive Los Angeles, California J. Paul Getty Trust Povolení k překladu knihy z vydavatelství Getty Publications z Anglického jazyka do Českého jazyka vztahující se pouze na použití textu knihy bez použití obrázků a grafů. Vydavatel knihy poskytl povolení pouze na elektronický překlad knihy, bez jakéhokoliv komerčního využití. Překlad bude sloužit jako doplňkový studijní materiál souběžně k originální anglické knize. Přeložená kniha bude zahrnuta v elektronické formě do veřejné databáze výstupů projektů Ministerstva vzdělávání České republiky, financovaných Evropskou unií. Rozsah použití přeložené knihy bude ve volném přístupu široké veřejnosti, odkazující k originální anglické verzi knihy. A licence for the translation of the above Getty Publications title from the English language into the Czech language only for the use of text of the books without the use of figures and graphs to provide a text in Czech language to be used as supplementary study material to the original English language edition of the book. The translated book will be included in electronic form in the public database of project outputs the Ministry of Education of the Czech Republic financed by the European Union. The range of using the translated book will be in free access of the general public, provided that reference is made to the original English edition of this book. Překlad knihy z anglického originálu do českého jazyka vyhotovila v roce 2014 překladatelská agentura Chicory s.r.o., Staňkova 9, Brno, zastoupená PhDr. Ivanou Šlapákovou. Odbornou recenzi českého překladu knihy provedla v roce 2014 Asociace Korozních Inženýrů, Technická 5, Praha 6 - Dejvice, zastoupená Ing. Milanem Kouřilem, Ph.D. Překlad, recenze a povolení k překladu hrazeny z projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/ Název projektu: Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ. 2

3 Obsah / anglický originál xi xii Úvodní slovo Timothy P. Whalen Předmluva 1 Úvod 10 KAPITOLA 1 KOROZE A PROSTŘEDÍ 11 Anatomie koroze Elektrochemická řada 16 Některá historická hlediska týkající se mědi a koroze Primitivní mokré galvanické články? Rané technologie s mědí a železem Raná historie elektrochemického pokovování Měď v počátcích fotografie Odzinkování 32 Pourbaixovy diagramy a účinky prostředí Hrobové prostředí Vnější prostředí Vnitřní prostředí v muzeích Mořské prostředí 72 Měď ve styku s organickými materiály Pozitivní výměna a mineralizace organických materiálů 77 Metalografie zkorodovaných měděných předmětů 79 Korozní produkty a pigmenty 81 KAPITOLA 2 OXIDY A HYDROXIDY 82 Kuprit Vlastnosti kupritu Přírodní kupritové patiny Umělé kupritové patiny Měděná barviva ve sklech a glazurách 95 Tenorit Vznik tenoritu 98 Spertiniit 98 Otázky konzervace 100 KAPITOLA 3 ZÁSADITÉ UHLIČITANY MĚDI 102 Malachit Dekorativní použití malachitu Malachit jako měděná ruda Nejednotnost v názvosloví Vlastnosti minerálu Malachit jako pigment Malachit v patinách na bronzu Izotopová analýza k určení korozního prostředí 108 Azurit Azurit jako korozní produkt Azurit jako pigment Problémy při konzervaci azuritu

4 111 Vznik uhličitanů mědi v roztoku 113 Termický rozklad malachitu a azuritu 113 Umělý malachit a azurit 114 Modrý a zelený uhličitan měďnatý Použití modrého a zeleného uhličitanu měďnatého v umění Syntéza modrého a zeleného uhličitanu měďnatého 116 Podvojné uhličitany mědi Podvojné uhličitany měďnato-zinečnaté jako korozní produkty Syntetické pigmenty s měďnatými a zinečnatými solemi 117 Chalkonatronit: trihydrát uhličitanu měďnato-dvojsodného Příprava a použití chalkonatronitu Chalkonatronit jako korozní produkt 122 KAPITOLA 4 CHLORIDY A ZÁSADITÉ CHLORIDY 122 Chloridy mědi Nantokit Atakamit Paratakamit (anakarit) a klinoatakamit Botallackit 125 Chloridy mědi a nemoc bronzu Výzkum nemoci bronzu Role chloridových iontů při korozi Bodová koroze 134 Zásadité chloridy mědi jako pigmenty Syntetické pigmenty Morfologie pigmentů 139 Další zásadité chloridy mědi Konelit Kalumetit Antonit Kumengit a podvojné měďnato-olovnaté chloridy Podvojné měďnato-zinečnaté chloridy Další podvojné chloridy mědi 145 KAPITOLA 5 ZÁSADITÉ SÍRANY 146 Historické odkazy na sírany mědi 147 Zásadité sírany mědi Brochantit a antlerit Posnjakit Další zásadité sírany 154 Prostředí a koroze Oxid siřičitý v atmosféře Mikroprostředí a koroze 159 Případové studie exponovaných bronzů Socha svobody Velký Buddha z Kamakury Bronzy v Národním vojenském parku Gettysburg Brancusiho Nekonečný sloup 164 Depozice síranů v prostředí při uložení v půdě 165 Zásadité sírany jako pigmenty 169 OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 4

5 224 KAPITOLA 6 SULFIDY MĚDI 226 Chemické vlastnosti sulfidů mědi 227 Korozní prostředí a tvorba sulfidu mědi Vznik sulfidů v redukčním prostředí Vznik sulfidů při atmosférické expozici Vznik sulfidů ze znečištěného muzejního prostředí 235 Sulfidy mědi a niello Receptury na niello Artefakty zdobené niellem Chemické vlastnosti niella 240 KAPITOLA 7 FOSFOREČNANY MĚDI A DUSIČNANY MĚDI 240 Fosforečnany mědi Chemické vlastnosti fosforečnanů mědi Koroze s fosforečnany mědi v různých prostředích Sampleit a aridní prostředí Pseudomalachit: pigment fosforečnanu mědi 246 Tyrkys Chemické a mineralogické vlastnosti tyrkysu Historie tyrkysu 250 Minerály dusičnanů mědi Korozní produkty s dusičnany mědi 252 KAPITOLA 8 KŘEMIČITANY MĚDI 253 Chryzokol Chryzokol jako pigment 255 Dioptas 255 Křemičitany mědi a skla 257 Egyptská modř a jiné syntetické křemičitany mědi Zeměpisné rozšíření egyptské modři Ztracená a nalezená tajemství egyptské modři Chemický vzorec egyptské modři Egyptská zeleň Terminologie Záhada degradace pigmentu 266 Čínská modř a čínský purpur: syntetické pigmenty z Číny 268 KAPITOLA 9 ORGANICKÉ SOLI MĚDI 269 Mravenčany mědi 270 Octany mědi Chemické vlastnosti verdigrisu Historie verdigrisu 279 Nejstarší receptury na verdigris Receptury od Plinia Staršího Varianty verdigrisu Problémy s verdigrisem 294 Resináty mědi Chemické vlastnosti resinátů mědi Měďnaté soli vyšších kyselin Proteináty mědi

6 299 Organické soli mědi a koroze bronzu Korozní problémy v muzejním prostředí 303 Postupy v konzervování Zbytky po ošetření a vznik měďnatých solí 306 Soli mědi jako pigmenty Zelené měděné pigmenty Hnědé měděné pigmenty Ftalocyanin mědi 317 KAPITOLA 10 MĚĎ JAKO PODKLAD POD MALBY 317 Nejstarší povlaky a metody jejich výroby Analytické metody 321 Smalt na mědi 322 KAPITOLA 11 NĚKTERÉ ASPEKTY PATIN NA BRONZU 323 Měnící se pohledy na bronzové patiny 327 Některé variace patiny Arzénový povlak jako patina Olovo a patiny Černá patina ve vodném prostředí 329 Patiny v renesanci Další povlaky na renesančních bronzech Rozluštění historie patinování plastiky Nessus a Dejanira 333 Patinování v průběhu devatenáctého století 334 Dvě podrobné studie patiny a koroze bronzových plastik Římské bronzy Čínská bronzová zrcadla 349 Některé povrchové úpravy a konzervace Tradiční povrchové úpravy vědeckých přístrojů Stopy nástrojů zachované v patinách 352 KAPITOLA 12 POSTUPY KONZERVACE BRONZOVÝCH PŘEDMĚTŮ 353 Historie konzervace bronzu 353 Některé konzervační postupy v minulosti Postupy totálního odstranění patiny Metody sušení a utěsňování Další rané metody konzervace Uchování bez konzervačního zásahu 357 Mechanické čištění Zachování důkazů o minulosti předmětu Současné techniky mechanického čištění Nezodpovězené otázky 362 Postupy chemického čištění Celkové čištění Lokální chemické čištění Čisticí činidla 363 Čištění nálezů z moře Problémy při stabilizaci 6

7 374 Opětovné patinování očištěných ploch Bronzy exponované v exteriéru Interiérový bronz v exteriéru 376 Použití inhibitorů koroze Benzotriazol AMT jako inhibitor koroze 382 Nátěry pro konzervaci slitin mědi Šelaky a laky Pryskyřicové nátěry Incralac Ormocer a jiné polymerové nátěry Problémy s nátěry Potřeba výzkumu 391 Pasivní stabilizace 392 Nedestruktivní zkoušky Radiografie Ultrazvukové zkoušení Infračervené zobrazení Analýza akustickou emisí Další metody 398 PŘÍLOHA A Některé aspekty chemie mědi a bronzu 404 PŘÍLOHA B Receptury 418 PŘÍLOHA C Některé minerály a korozní produkty mědi 424 PŘÍLOHA D Studie pomocí rentgenové difrakce 456 ODKAZY 488 JMENNÝ REJSTŘÍK 496 VĚCNÝ REJSTŘÍK 512 PODĚKOVÁNÍ ZA ILUSTRACE 515 O AUTOROVI

8 ÚVODNÍ SLOVO Měď se používala již v období neolitu před deseti tisíci lety. V průběhu následujících tisíciletí se odlévání mědi za účelem výroby bronzu a využití měděných sloučenin jako pigmentů stávají ústředními aspekty používání kovových materiálů člověkem. Toto vše prostupující využívání mědi a bronzu v průběhu dějin od doby bronzové až po dnešek nám zanechalo hojnost kulturních předmětů, jejichž zachování pro budoucnost si vyžaduje naši pozornost. Mezi výzvy v oblasti konzervace patří nalezení prostředků k zastavení koroze, která ohrožuje měděné a bronzové artefakty i umělecká díla. Pro úspěch při tomto snažení jsou potřebné komplexní znalosti toho, jak a proč k procesu koroze dochází. Gettyho institut pro konzervaci se od svého založení zabývá studiem materiálů používaných v umění za účelem lepšího pochopení jejich charakteru a faktorů odpovědných za zhoršování jejich stavu. Cílem tohoto výzkumu je vývoj konzervačních postupů, který by mohly zhoršování stavu materiálů zpomalit a zabránit dalšímu poškozování. Hlavním záměrem této knihy je poskytnutí podrobného přehledu relevantní literatury vydané během posledních dvou století, která se zabývá korozí mědi a bronzu v různých prostředích, použitím některých produktů této koroze jako barviv, a to zejména lesklých modrých a zelených pigmentů ve starověku, včetně nejrůznějších konzervačních ošetření předmětů ze slitin mědi od nejstarších dob po současnost. Jako vědecký zaměstnanec Institutu od jeho prvních let věnoval David A. Scott nemalou energii a úsilí studiu starobylých i historických kovových materiálů včetně mědi a bronzu. Autor překládá svůj osobní pohled na danou problematiku, přičemž těží z hlavních poznatků obrovského souboru informací zahrnujícího široké spektrum oblastí, které jinak zůstávají často navzájem odděleny. Výsledkem je rozsáhlý, mezioborový přehled, který nepochybně zaujme a najde praktické uplatnění u vědců zabývajících se konzervací, restaurátorů, mineralogů, historiků umění i studentů. Tato publikace je součástí pokračující snahy Gettyho institutu pro konzervaci nabídnout zdroje osobám pověřeným zachováním našeho dědictví. Doufám, že tato kniha poskytne profesionálům v oblasti konzervace další nástroj, který jim pomůže zachovat významný podíl tohoto dědictví. Timothy P. Whalen Ředitel Gettyho institut pro konzervaci 8

9

10 PŘEDMLUVA Avšak dříve než železem robili bronzem, který je kujnějším kovem, a bylo ho více. Bronzem kypřili půdu a bronzovou zbraní bouřili v boji, s ní hlava nehlava bili a loupili pole i stáda Pozvolna železný meč potom ovládl pole, měděný srp svou podobou vzbuzoval posměch, útroby zemské se jali ocelí kuchat, a ošidný boj se vyrovnal pro obě strany. - LUCRETIUS 1 Měď hrála klíčovou roli ve vývoji člověka. Právě tak, jako sloučeniny mědi nacházené v přírodě umožnily těžbu tohoto kovu, může koroze zvolna proměnit předměty ze stejné mědi na minerály, ze kterých pocházejí. Tato kniha vychází z přehledu literatury o tomto úchvatném kovu, se zvláštním zaměřením na korozi mědi a produkty této koroze, resp. minerály používané jako barviva. Z tohoto základu se postupně rozšířila na ambicióznější a osobnější pojednání o daném tématu, který v tomto okamžiku zahrnuje přehled okolních podmínek, jimž mohou být měděné slitiny vystaveny a metod používaných k jejich konzervaci, včetně informací o starobylých i historických technologiích a o povaze patiny související s mědí a bronzem. Tato kniha není zamýšlena jako přehledový text ve smyslu Smithellse (1983) nebo CRC Handbook of Chemistry and Physics (Weast 1984), ani se nezabývá tavením, těžbou, dolováním nebo sléváním mědi, tedy rozsáhlým souborem informací, které by samy o sobě právem poskytly téma pro samostatnou knihu. Ačkoli jsou pigmenty, produkty koroze a minerály často stejné sloučeniny, obvykle se o nich pojednává samostatně jako o nátěrových materiálech, nebo o produktech narušujících kovy. Jedním z cílů této knihy je integrace informací týkajících se těchto materiálů napříč širokým spektrem zájmů, které jsou příliš často navzájem oddělovány. Korozi lze považovat za nedílnou součást konzervační praxe, jelikož je jejím účelem zastavení pokračující koroze a procesů změn. Z tohoto důvodu se zde zabýváme konzervačním ošetřením z chemického hlediska spíše než se zřetelem na individuální artefakt, což by mohlo vést k podstatně jiným důsledkům. Postupy jsou zde rovněž posuzovány poněkud odděleně jako prostředek k podání přehledu o osvojených přístupech spíše než o rozmanitosti konzervovaných artefaktů. Jelikož téma této knihy spočívá v mědi, zabývá se kniha prvky ve slitinách mnohem stručněji. Slovo bronz je zde vlastně používáno v obecném významu jako náhražková slitina který zahrnuje veškeré slitiny mědi, které se běžně používaly v dávném světě, stejně jako termín renesanční bronzy označuje nejrozmanitější slitiny, které jsou ve skutečnosti často ternární mosazí, či dokonce kvaternární směsí mědi, olova, cínu a zinku. Při psaní o bronzu je tudíž obtížné vymezit hranice nejrůznějších slitin, se kterými se lze setkat, i jejich proměnlivé koroze. Produkty způsobující zhoršování stavu přidružených základních komponent jsou zde zmíněny, avšak bez obšírného pojednání.

11 Dalším důležitým tématem je zlacení a použití zlatých povlaků na mědi, třebaže se o něm obvykle pojednává z hlediska zlata spíše než z hlediska podkladu. Tímto tématem se zde nezabýváme podrobně, jelikož byl detailní přehled k tématu pozlacených povrchů kovů publikován nedávno (Draiman-Weisser 2000). Bronz je oblíben, jelikož jej lze snadno využít k mnoha ozdobným i praktickým účelům. Povrch lze upravit do řady barevných odstínů, od křiklavě žluté imitace zlata, po černou barvu uhlí, od bledě zelené barvy oliv, po šedozelený třpyt moře. Může mít povrch zrcadlový jako stříbro, nebo červený jako rumělka, jehož lesk sahá od tmavé nebo zarudlé po zlatou nebo lososově růžovou. Zlato na rozdíl od bronzu nemění svůj vzhled, a železo zase nezíská atraktivní patinu. Žádná jiná slitina se nevyznačuje tolika atributy: bronz - to je zvučná zvonovina, jemně opracované zábradlí na točitém schodišti, půvab mladíka z doby bronzové, tíživé mlčení leštěného Buddhy, nevypovězená historie zaneseného ostří meče; bronz, od čepele sekyry po náprsní krunýř, je symbolem síly a krásy. Bronz, jehož základní složkou je měď, je rovněž jedním z mála materiálů, jež jsme ochotni obdivovat, i když jsou zcela pokryty korozními produkty; řada pozorovatelů dokonce dává vzhledu patinovaného povrchu v jakémkoli odstínu přednost před originální barvou kovu. V průběhu koroze se stává bronz svědkem minulé doby i svědkem ubíhajícího času, jehož si ceníme pro autentičnost jeho interakce s kyslíkem, vodou, oxidem uhličitým a půdou. Pestrost minerálů, které se mohou v průběhu času vytvořit na bronzu, je nesmírná a jejich vytříbenost nekonečná. Ať už je úmyslně opatřený patinou, nebo leštěný, zkorodovaný, nebo čistý, má bronz své kouzlo, za které vděčí své dlouhověkosti a schopnosti vyhovět mnoha různým zálibám a módám. Přežije nás všechny a budou jej neustále obdivovat nastupující generace, tak jako je bronz vyrobený před mnoha staletími či dokonce tisíciletími stále obdivován dnes. Inspirací pro tuto knihu se stal článek napsaný v roce 1963 Rutherfordem J. Gettensem pro Smithsonův institut, ve kterém podává autor přehled tehdejšího stavu poznání ohledně produktů koroze kovů na starožitnostech (Gettens 1963a). V okamžiku psaní této knihy uběhlo od vydání Gettensova díla třicet sedm let a naše znalosti uvedené problematiky se výrazně prohloubily, stále však zůstává mnohé pro budoucí výzkum. Ohlédneme-li se nyní, na počátku dvacátého prvního století, zpět na rozložení publikací použitých při psaní tohoto přehledu literatury, všimneme si určitých trendů. Jak je vidět na OBRÁZKU 1, začíná výrazný nárůst počtu publikací na téma konzervace mědi kolem roku 1860, načež se snižuje krátce před první světovou válkou. Po určitém oživení ve 20. a 30. letech množství užitečných publikací prudce klesá s příchodem druhé světové války. Vznik a rozvoj konzervátorství jako profese se v období po válce projevil exponenciálním nárůstem počtu publikací od 50. až po 80. léta. Tento vývoj se však nyní pravděpodobně ustaluje, což je patrné ze skutečnosti, že přibližně 170 publikací citovaných v této knize pochází z období let 1980 až 1990 a přibližně stejný počet z doby mezi léty 1990 a 1999, kdy byl dokončen tento přehled literatury. PŘEDMLUVA xiii

12 Citované publikace, Počet publikací Desetiletí OBRÁZEK 1, Schéma znázorňující rozsah publikací citovaných v této knize, podle data a počtu, od roku 1809 do roku 1999 Ze zjevných příčin je v této knize představen pouze zlomek skutečného počtu vydaných prací, které jsou k dispozici a mohly by se týkat daného tématu, letmý pohled na rozložení dat publikací, které jsou zde citovány, je však dostatečným a výmluvným vyjádřením určitého stupně spolehlivosti. Jelikož se v příštích letech nepředpokládá výrazný pokles počtu souvisejících prací, může konzervátorská profese se zájmem očekávat rozvoj znalostí, který sebou budoucnost přinese, včetně stále sofistikovanějších příspěvků o minulosti a propracovanějšího vědeckého výzkumu, konzervační praxe i dokumentace. Poznámka 1 Lucretius O přírodě (De rerum natura), cca 50 př. n. l., český překlad Julie Nováková (Lucretius 1971). PŘEDMLUVA xiv

13 Úvod Bronzové nádoby, které byly pohřbeny tisíc let v zemi, mají sytě zelenou barvu jako peří ledňáčka ty, které byly tisíc let ponořeny ve vodě, mají barvu čistě smaragdovou s nefritovým leskem. Ty, které nebyly ponořeny celých tisíc let, jsou smaragdově zelené, postrádají však lesk ty, které se zachovaly z dávných dob, nikoli pod vodou nebo pod zemí, nýbrž v rukách člověka, mají zbarvení purpurové látky s červeným žilkováním podobným písku, který v nadměrném množství vyčnívá a připomíná rumělku nejvyšší jakosti. Při vaření v nádobě s horkou vodou se žilkování zvýrazní. ČAO SI-KU 2 Za vlády dynastie Song ( ), kdy znalec Čao Si-ku psal tato slova, již probíhaly vykopávky a studium starých čínských bronzů. Tito předchůdci čínského umění byli ve skutečnosti zdrojem inspirace a okouzlení dávno předtím, než se o vzhled starověkých bronzů začal zajímat Západ. Rané ocenění patin je zřejmé ze skutečnosti, že je byl Čao Si-ku ochoten podrobit experimentům a vyvařoval je ve vodě s cílem vypozorovat i ty nejmenší reakce nebo změny vzhledu. A právě tento duch empirického výzkumu se stal základem této knihy, která se snaží obohatit starodávnou tradici revizí stávající literatury o mědi a jejich sloučeninách, zejména ve vztahu k umění a archeologii. Následující kapitoly se zabývají výzkumem chemických procesů, ke kterým dochází při vývoji patiny a tvorbě korozních produktů v nejrůznějších prostředích, včetně starobylých i historických technologií, vyvinutých za účelem výroby barviv na bázi mědi a jejich sloučenin.

14 OBRÁZEK 2, Ryzí měď: A) typická dendritická hmota z oblasti Velkých jezer, D: 15,8 cm; B) mikrosnímek, ukazující charakteristické mikrostrukturní znaky jako jsou velmi dlouhé linie dvojčatění, jemnou vrstevnatou strukturu uvnitř dvojčat nebo oblasti s velmi jemným precipitátem; leptáno alkoholickým roztokem chloridu železitého (zvětšení 180). Jelikož je ryzí měd často tvářena a tvarována velmi vysokým tlakem, lze obvykle spatřit v rekrystalizovaných zrnech nahromadění zvlněných deformačních linií (Scott 1991). Sbírka autora. Jako řada jiných kovů je měď nepostradatelným prvkem našeho každodenního života. Vzhledem ke své mimořádně dobré elektrické a tepelné vodivosti je měď doslova všude kolem nás ve formě měděných trubek a elektrických vodičů. Mezi další měděné výrobky s každodenním uplatněním v současnosti patří měděné kuchyňské nádobí, ozdobné armatury a upínací prvky, měděné náramky pro lidi trpící artritidou, měděné střechy, mince na bázi mědi, stejně jako sloučeniny mědi, používané jako pigmenty a barviva do skla, speciální maziva i nové materiály jako komplexní oxid mědi, ytria a barya, Cu 3 YBa 2 O 7, a příbuzné sloučeniny, které nabývají na důležitosti jako supravodiče (Nagano a Greenblatt 1988). Třebaže nemá v současnosti měď prvořadý význam v průmyslu, zůstává stále základní komoditou, tak jako je základním prvkem biologického života. Ačkoli je koncentrace mědi v zemské kůře pouze 70 ppm a v mořské vodě jen 0,001-0,02 ppm, pomáhá nám měď obsažená jako stopový prvek v našem těle jako katalyzátor tvorby hemoglobinu; přenáší kyslík v hemokyaninu měkkýšů a korýšů s modrou krví (stejná úloha, jakou má v tělech zvířat s červenou krví železo) a je přítomna v popelu mořských řas, v mnoha korálech a v lidských játrech. Měď má chemickou značku Cu, v periodické tabulce má tento prvek číslo 29 a jeho atomová hmotnost je 63,5. Tato atomová hmotnost je odvozena ze dvou přirozeně se vyskytujících izotopů, 63 Cu a 65 Cu, s relativním výskytem v přírodě 69,17 %, resp. 30,83 %. 3 Na OBRÁZKU 2A je vidět vzorek ryzí dendritické mědi z oblasti Velkých jezer v Severní Americe. Mikrostruktura některé ryzí mědi používané před tisíciletími pro výrobu jednoduchých ozdob a čepelí vykazuje takové charakteristické rysy, jako jsou velmi dlouhé roviny dvojčatění a v některých vzorcích také neobvyklé růstové charakteristiky podél skluzových rovin v tuhém kovu nebo charakter koroze mědi, který není pro přetavenou nebo pyrometalurgicky vyráběnou měď typický (OBRÁZEK 2B). ÚVOD 2

15 Pomineme-li pro tuto chvíli slitiny mědi s arzénem, které byly prvními významnými slitinami mědi, používanými kulturami Starého i Nového světa, setkáváme se nejčastěji se slitinami mědi s cínem, nazývanými cínové bronzy nebo jednoduše bronzy. Termín bronz je zde používán pro velké množství různých slitin mědi v případech, kdy složení kovu buď není známo, nebo není pro danou diskusi podstatné. Do směsi mědi a cínu se často přidávalo olovo, čímž byla vytvořena řada ternárních (potrojných) slitin měď-cín-olovo s nižší teplotou tání, díky čemuž bylo možné bronz snadněji odlévat a zvětšit velikost odlitku. To vedlo k nižší spotřebě cínu, který byl ve starověkém světě poměrně drahý. Měď a mytologie Latinský výraz pro měď, cuprum, pochází ze spojení aes Cyprium, což znamená kov z Kypru, oblasti, jež byla v době starého Říma proslavená svými dodávkami pyrometalurgicky vyráběné mědi. Plinius Starší napsal ve svém díle Kapitoly o přírodě (přibližně 77 n. l.), že se na Kypru, kde byla měď poprvé objevena, získává rovněž z jiného kamene, nazývaného chalcitis, měděná ruda. 4 Dokonce i římská mytologie spojuje měď s Kyprem prostřednictvím symbolu, který je modifikací egyptského znaku anch označujícího měď, jenž je zároveň znamením zvěrokruhu pro planetu Venuši. V římské mytologii byla Venuše nástupkyní Afrodity, řecké bohyně, pro kterou byl Kypr hlavním místem uctívání. Toto propojení mezi mědí a Kyprem se do současnosti zachovalo v chemické zkratce mědi, Cu. ÚVOD 3

16 Starověké využití mědi se uchovalo v mezopotamské mytologii. Její pověsti vyprávějí o mnoha bozích, kteří žili hluboko v útrobách země nezávisle na bozích v nebi. Jejich vůdcem byl Enmešarra, neboli Nindara, bůh-válečník, jehož zvláštním posláním bylo bojovat s démony, příšerami a nákazami. Enmešarra, Pán světa duchů, byl také bohem skrytých kovových a minerálních pokladů. Pocházel z hor, kde se vyskytovala měď, a jeho tělo bylo potaženo masivní měděnou pokožkou. Enmešarra byl nočním sluncem skrytým v druhé polovině své dráhy, tak jako byl egyptský bůh Ra ve své podobě Atuma. Stejně jako slunce čekal Enmešarra na chvíli, kdy vyjde ze země, aby zjevil světu lidí nádheru měděného kovu (Partington 1935). V této rané fázi rozvoje lidských technologií byla měď opravdu užitkovým i dekorativním kovem, který bylo snadné těžit a vyrábět z něj malé ozdoby, pektorály nebo tupusy (jihoamerické plášťové spony), nebo užitečné halapartny (středověké zbraně), čepele seker či nože. Kov bylo možné na horách získávat také zakládáním ohně: například zlato bylo možné vytavit z ložisek zapálením vegetace na úbočí kopce, při němž se vysokým teplem požáru uvolnily stružky kovu. Přeměna minerálů na kovovou měď a rané použití ryzí mědi byly dlouho zdrojem okouzlení: Gordon Childe hovoří o tzv. homotaxii neboli vývojových režimech, v nichž toto primární období využití mědi odpovídá režimu nula našeho vývoje v průběhu dějin, zatímco Glyn Daniel mluví o eochalkické epizodě. Tyto neologismy, které nám nyní připadají poněkud umělé, upadly v zapomnění. Celé toto období v minulosti lidstva bylo mnohem hovorověji a smysluplněji nazváno dobou bronzovou, což signalizuje mimořádný význam mědi a jejich slitin v klíčové fázi našeho vývoje od společenství lovců a sběračů k trvalým vesnicím. Tato změna souvisí s rostoucím používáním kovů, nejprve mědi a bronzu, a později železa. VYUŽITÍ MĚDI Vývoj ve Starém světě Ryzí měď se začala používat minimálně před deseti tisíci lety a vyskytovala se nepochybně ve většině zeměpisných oblastí již ve velmi rané fázi lidské prehistorie. Když ji začaly někdy v osmém tisíciletí př. n. l. poprvé používat neolitické kultury, zpracovávaly kov do malých ozdob a jednoduchých měděných čepelí. První nepochybný důkaz o lidském využití ložisek ryzí mědi pochází z naleziště z období předkeramického neolitu v Cayonü Tepesi v jihovýchodním Turecku, kde byly nalezeny korále z malachitu a ryzí mědi pocházející z doby před 8750 až 9250 lety. Tvářená ryzí měď z období mezi osmým a sedmým tisíciletím př. n. l. byla kromě toho nalezena také v Anatólii a Mezopotámii. Dokonce i v tomto raném období byly některé měděné předměty žíhány, aby je bylo možné vytepat do požadovaného tvaru, přičemž dobrá tvárnost ryzí mědi byla jedním z jejích hlavních přínosů (Muhly 1986). ÚVOD 4

17 Důkaz o výrobě mědi tavnou redukcí v podobě primitivních strusek, pocházejících ze šestého tisíciletí př. n. l., byl nalezen v Anatólii v lokalitě Catal Hüyük. Záměrná nebo náhodná tavná redukce měděné rudy s arzénem vedla ke vzniku prvních primitivních verzí slitin mědi a arzénu se zlatým zbarvením a dobrou schopností zpevnění; některé z těchto raných slitin byly pravděpodobně získány tavnou redukcí směsných minerálů s mědí a arzénem, jako je olivenit, Cu 2 (AsO 4 )(OH), nebo klinoklas, Cu 3 (AsO 4 )(OH) (Rapp 1986). Pravé bronzy (slitiny mědi a cínu) se začaly ve Starém světě vyrábět mezi čtvrtým a třetím tisíciletím př. n. l., a byly během doby bronzové převažujícím a univerzálním kovem. Vzhledem k tomu, že cín se obvykle vyskytuje v kasiteritu, SnO 2, je objev cínu stále obestřen mnoha tajemstvími, týkajícími se jak jeho zdrojů, tak rozvoje znalostí potřebných k jeho dolování a výrobě i jeho použití ve slitinách s jinými kovy. Vývoj v Novém světě Použití ryzí mědi bylo v Novém světě běžné, zejména v období známém jako Stará měděná kultura Severní Ameriky, které trvalo přibližně v letech 3000 až 1000 př. n. l. a zanechalo po sobě ozdoby a sekery z ryzí mědi. Výzkum prokázal, že zpracovatelé kovů Nového světa objevili způsob, jak tvářet a žíhat měď. Jedním z nejlepších příkladů těchto tradic je Hopewellská kultura z Mound City v Ohiu. Jelikož byla ryzí měď v Novém světě obzvláště hojná, používali ji původní obyvatelé Severní Ameriky a Aljašky i během křesťanské éry, v době španělské konkvisty v patnáctém století i později. Avšak pouze v Jižní Americe umožnil kulturní rozvoj tavnou redukci mědi, slitin mědi s arzénem a později i cínového bronzu. Arzénová měď se pravděpodobně začala používat v prvních několika stoletích př. n. l. v oblastech, jako je dnešní Peru, přičemž se znalost metalurgie později rozšířila do jiných regionů. Pravé cínové bronzy začaly být v Novém světě vyráběny v prvních stoletích našeho letopočtu, mnohem později oproti odpovídajícímu vývoji ve Starém světě. Rozdílné časové stupnice dosvědčují nezávislý vývoj metalurgie mědi v obou Amerikách. Cínový bronz je v Novém světě obzvláště spojen s hegemonií Inků od třináctého do čtrnáctého století, někteří jeho předchůdci jsou nacházeni v oblastech, v nichž byla hojnost cínu, jako jsou dnešní Bolívie, Argentina a Chile. Vývoj mosazi Rané použití mosazi, slitiny mědi a zinku, bylo omezené, jelikož pro redukci zinku musí teplota překročit bod varu kovu. Po (objevu) současné tavné redukce zinkových a měděných rud nabyla mosaz na významu v římském období a Římané začali od roku 45 př. n. l. razit mosazné mince. Ranou historií vývoje těžby a výroby kovu se ve svém přehledu podrobně zabývá Craddock (1995); o metalurgii - výrobě kovů a slitin pojednává Tylecote (1976). ÚVOD 5

18 Mimořádně rané mosazné předměty byly nalezeny u Taxily v Pákistánu. V Bitýnii a Frýgii v jihozápadní Asii se začaly mosazné mince objevovat od prvního století př. n. l. Mosaz s obsahem % zinku je svým zbarvením velice podobná zlatu a přítomnost zinku jí dodává tvrdost a pevnost, stejně jako to u bronzu činí arzén a cín. Mosaz byla obzvláště populární v Indii, kde se používala nepřetržitě po dva tisíce let na střechy chrámů, nábytek i kuchyňské a skladovací nádoby (Lambert 1997). Do začátku renesance bylo mnoho předmětů označovaných za bronzové ve skutečnosti odlito ze slitin mosazi s přídavkem olova, které se používají i nadále. Slitiny mědi a zinku byly vysoce ceněny pro své zlaté zbarvení a se zlatem si je bylo možné splést. Těm slitinám, které se nejčastěji používaly k napodobování zlata, byly dávány zvláštní názvy, například ormolu, princův kov, mannheimské zlato nebo tombak. 5 Zlatě zbarvenou mosaz bylo možné vytepat to tenkých fólií nebo plátků, které jsou často chybně označovány jako bronzový prášek. Jsou-li předměty ze zlatavé mosazi pečlivě nalakovány a nejsou-li zašlé, lze je odlišit od zlata pouze chemickou analýzou. Jak zjistili první výrobci kovů (metalurgové), lze přidáním arzénu, cínu, zinku nebo olova do mědi dramaticky změnit barvu tohoto kovu i jeho fyzikální a chemické vlastnosti; to může rovněž změnit charakter a intenzitu korozního napadení předmětů vyrobených z těchto slitin, ať už odlitých nebo tvářených. MINERÁLY MĚDI JAKO PIGMENTY Přírodní minerály mědi malachit a azurit byly důležitými pigmenty již od šestého tisíciletí př. n. l., postupně však byly nahrazovány syntetickými sloučeninami mědi z důvodu relativního nedostatku ložisek těchto zeleně a modře zbarvených minerálů. Dávno před začátkem křesťanské éry vedl tento nedostatek k pokusům vyrobit stabilní zelené a modré pigmenty k použití na nástěnných malbách a v hrobkách, později i v rukopisech a na obrazech. Během tohoto procesu bylo objeveno mnoho zajímavých sloučenin, obsahujících měď a postupy chemické syntézy pigmentů, jako je např. octanová měděnka, byly zdokonalovány a předávány z generace na generaci. Pigmenty a barviva na bázi mědi mají velmi blízký vztah k produktům koroze mědi. Vzhledem k rozmanitým a jasně zářivým modrým a zeleným barvám, které bylo možné vyprodukovat, využívala se často záměrná koroze mědi a jejích slitin k výrobě umělých pigmentů. V pozdějších dobách se receptury na výrobu specifických barev staly důležitou součástí literatury o malířských materiálech. Tyto modré a zelené pigmenty na bázi mědi nelze v mnoha případech jednoduše identifikovat. Jedním ze záměrů této knihy je poskytnout aktuálně dostupné základní informace ohledně těchto sloučenin, doplněné, pokud je to možné, o další analytické, technické a historické informace. ÚVOD 6

19 STAROVĚKÉ BRONZY A PATINA Estetické kvality starověkých bronzů se svými rozmanitými zelenými patinami již dlouho přitahují historiky umění, učence, sběratele a vědce, kteří jsou uchváceni (fascinováni) technickými dovednostmi neznámých řemeslníků, kteří je vyrobili. Některé aspekty patiny dokládají dva bronzové předměty ze sbírek Muzea J. Paula Gettyho: řecká skvěle odlitá bronzová soška mrtvého mladíka (OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1), na níž se zachovala patina z kupritu a malachitu, posetá načervenalými puchýřky po napadení bodovou korozí v minulosti, pravděpodobně z nemoci bronzu (kterou se zabýváme v KAPITOLE 4), a dále velmi dobře zachovaný Hermes (OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 2) s patinou, která obsahuje malachit a azurit na velmi jemně vyvinuté vrstvičce kupritu. Na OBRÁZKU 3 jsou vidět některé možné změny povrchu slitiny mědi v důsledku koroze. Nejstarší vědecké analýzy Vědecký výzkum starověkých bronzů zahrnuje studie mnoha předních chemiků, například výzkumy prováděné francouzským vědcem Balthazarem-Georgem Sage v roce 1779 a Johnem Davym (bratrem věhlasného anglického chemika Sira Humphry Davyho), který v roce 1826 popsal své zkoumání bronzové přilby nalezené v moři nedaleko řeckého ostrova Korfu. Pomocí mokré chemické analýzy Davy určil, že kov byl slitina mědi a cínu. Identifikoval rovněž korozní produkty: rubínově červený suboxid mědi (oxid měďný neboli kuprit), zelené uhličitanové korozní produkty (zásaditý uhličitan měďnatý neboli malachit), zásaditý chlorid mědi (jeden z trihydroxidchloridů mědi, pravděpodobně paratakamit nebo atakamit), krystaly kovové mědi (pravděpodobně vycementované v průběhu koroze bronzových předmětů) a špinavě bílý materiál, oxid cínu (oxid cíničitý neboli kasiterit). Na svou dobu se jednalo o působivou studii. Jak je patrné z jeho prezentace pro Královskou společnost v Londýně, byl si Davy rovněž vědom, že by některé z jeho prací mohly být důležité pro určení pravosti starověkých bronzů: Nechť mi Královská společnost dovolí předložit jí výsledky některých mých experimentů a pozorování týkajících se povlaků na jistých starověkých slitinách mědi, které si dle mého přesvědčení zaslouží naši pozornost, ať už v souvislosti s uměním ve starém Řecku nebo ve vztahu k pozvolné hře chemických afinit působících po dlouhé časové období (Davy 1826: 55). Současné analytické metody V současnosti se používá k analýze složení kovů a jejich korozních produktů celá řada fyzikálních metod. Tyto techniky zahrnují rentgenovou difrakci (XRD), hmotnostní spektrometrii s indukčně vázanou plasmou (ICP-MS), rastrovací elektronovou mikroskopii (SEM), analýzu elektronovou mikrosondou (EPMA), infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací (FTIR), 6 rentgenovou fluorescenční spektroskopii (XRF) a optickou metalografii, zejména mikroskopii s polarizovaným světlem (PLM). ÚVOD 7

20 A 1 patina (oxid, sulfid, tuk, lak apod.) 2 kovové jádro (zdravý kov) 3 původní povrch B 1 půdní minerály, nánosy, přesunuté organické materiály apod. 2 kovové jádro (zdravý kov) 3 původní povrch 4 převážně kuprit 5 sekundární korozní produkty, jako jsou malachit, kuprit, zásadité chloridy mědi apod. C 1 nepravidelný povrch s půdními minerály apod. 2 původní povrch, nyní porušený 3 kovové jádro (zdravý kov) 4 korozní puchýřek a pod ním chlorid měďný 5 chlorid měďný 6 převážně kuprit s trochou chloridu měďného 7 sekundární korozní produkty, jako jsou malachit, kuprit apod. OBRÁZEK 3: Schematický nákres průřezu předmětu ze slitiny mědi, znázorňující varianty zachování povrchu v důsledku koroze: Poznámka recenzenta: zde je chyba v popisu v překládané publikaci, správně má být: Zdravý kov s patinou; B) zachování tvaru v korozních produktech; C) porušení povrchu korozí ÚVOD 8

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad železo vyrábí Surové železo se zpracovává na litinu a ocel

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Zuzana Rašková Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, raskova@technicalmuseum.cz 24.7.2006 1 Nječastější kovové sbírkové

Více

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PŘECHODNÉ PRVKY - II PŘECHODNÉ PRVKY - II Měď 11. skupina (I.B), 4. perioda nejstabilnější oxidační číslo II, často I ryzí v přírodě vzácná, sloučeniny kuprit Cu 2 O, chalkopyrit CuFeS 2 měkký, houževnatý, načervenalý kov,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.3.2013

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují.

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Soli nad zlato Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Solné rekordy Úkol 1a: Na obrázku

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt, který je již poměrně dobrým

Více

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Produkty koroze na hrdle pivní lahve světového výrobce piva Detail hrdla pivní láhve Koroze na vnitřní straně pivní korunky Možné zdroje koroze popř.

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů Drahé kovy Drahé kovy je označení pro kovové prvky, které se v přírodě vyskytují vzácně, a proto mají vysokou cenu. Mezi drahé kovy se řadí zejména zlato, stříbro a platina. Fyzikálně-chemické vlastnosti

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium 22 660 Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium 22 660 Chrom 8,5 Wolfram 3 422 CVIČENÍ Hustota [kg/m 3 ] Zn prum Zincum Chromium 8 960 7 140 7 190 Tvrdost 3 2,5 8,5 Teplota tání [ C] El. vodivost [S/m] Tep. vodivost [W/mK] 1 083 420 1 857 NEJ Osmium 22 660 Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická Koroze Úvod Jako téma své seminární práce v T-kurzu jsem si zvolil korozi, zejména korozi železa a oceli. Větší část práce jsem zpracoval experimentálně, abych zjistil podmínky urychlující nebo naopak

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Koroze Ch_021_Chemické reakce_koroze Autor: Ing. Mariana Mrázková

Koroze Ch_021_Chemické reakce_koroze Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název: Beketovova řada kovů

Název: Beketovova řada kovů Název: Beketovova řada kovů Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Koroze kovů (laboratorní práce)

Koroze kovů (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Koroze kovů (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-02 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s názvoslovím

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Povrchová úprava železa, oceli a kovů

Povrchová úprava železa, oceli a kovů Povrchová úprava železa, oceli a kovů Povrchová úprava kovů je snadná Železo, ocel a další kovy vyžadují ochranu proti korozi. Neošetřené kovové výrobky a konstrukce mají bez vhodné povrchové úpravy velmi

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů V současnosti je pro zjišťování materiálového složení kovových archeologických předmětů nejčastěji využíváno

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor Obor; předmět, ročník Ing.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Kovy, nekovy opakování Smart Board

Kovy, nekovy opakování Smart Board Kovy, nekovy opakování Smart Board VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY: 2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY: Jedná se o chemické sloučeniny síry a kovu. Vznikají v zemské kůře při chladnutí magmatu krystalizací z jeho horkých vodných roztoků. Vznikají tak rudné žíly = ložiska

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Ch - Chemie - úvod VARIACE Ch - Chemie - úvod Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název: Exotermní reakce

Název: Exotermní reakce Název: Exotermní reakce Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek: Kovy či redoxní

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více