ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek"

Transkript

1 / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní mikroanalýza (EDX) Závěr ÚVOD Chemickým analýzám bylo podrobeno několik kusů stříbrných a zlatých keltských mincí nalezených při archeologických výzkumech na Bratislavském hradě. Mince byly vyraženy ze stříbra a zlata a pomocí analytických metod se pokusíme upřesnit jejich chemické složení. Mince byly analyzovány pomocí skenovacího elektronového mikroskopu s energiově-disperzním mikroanalyzátorem (SEM-EDX). Analytické práce se uskutečnily v laboratořích strukturních a fázových analýz Fakulty strojního inženýrství VUT Brno na elektronovém mikroskopu PHILIPS XL 30. Mikroanalýzy povrchu byly provedeny na analytickém komplexu PHILIPS-EDAX. Byla užita bezstandardová analýza s dobou načítání spektra 100 s a urychlovacím napětím 25 kv. Materiálové průzkumy takto unikátního materiálu vyžadovalo aplikaci nedestruktivních metod. na základě tohoto požadavku bylo zvoleno pozorování a fotodokumentace povrchů pomocí skanovací elektronové mikroskopie. Vybrané detaily ražby mincí byly fotograficky dokumentovány pomocí SEM a lokálně bylo proměřováno chemické složení. SKANOVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE (SEM) Skanovací elektronová mikroskopie (SEM, Scanning Electron Mikroscopy) je instrumentální metoda, která je zejména určená k pozorování zvětšených povrchů nejrůznějších objektů. Ke zobrazení předmětu metodou skenovaní elektronové mikroskopie lze využít sekundární elektrony (metoda SEI, Secondary Electron Imaging), odražené elektrony (metoda BEI nebo BSE, Back Scattered Electron Imaging). Přístroj pracující s touto metodou nazýváme elektronový mikroskop. Tento přístroj lze do jisté míry považovat za analogii světelného mikroskopu v dopadajícím světle, ale na rozdíl od něho je výsledný obraz tvořen pomocí sekundárního signálu - odražených nebo sekundárních elektronů. Díky tomuto principu je zobrazení v SEM považováno za nepřímou metodu. Velkou předností SEM v porovnání se světelným mikroskopem je jeho velká hloubka ostrosti, v důsledku které lze z dvojrozměrných fotografiích ze SEM nalézt i jistý trojrozměrný aspekt. Další předností těchto mikroskopů je, že v komoře preparátů vzniká při interakci urychlených elektronů s hmotou vzorku kromě výše zmíněných signálů ještě řada dalších, např. rtg. záření, Augerovy elektrony, katodoluminiscence, které nesou mnoho dalších informací o vzorku. Při jejich detekci je možné určit např. prvkové složení preparátu v dané oblasti a při porovnání s vhodným standardem určit i kvantitativní zastoupení jednotlivých prvků. ENERGIOVĚ-DISPERZNÍ MIKROANALÝZA (EDX) Elektronová mikroanalýza (EDX, Energy Dispersive X-ray spectroscopy) využívá emise rentgenova záření, které vzniká po dopadu proudu rychlých elektronů na pevný materiál a k identifikaci chemického složení tohoto materiálu. Detekce rentgenova záření může být u této metody založena na energii rtg. kvant (energiovědisperzní analýza). Chemické složení povrchu bylo provedeno lokální elektronovou mikroanalýzou na stejném přístroji. Detailní analýza prvkového složení slitiny a heterogenit je také běžnou součástí měření v elektronovém mikroskopu. Mikroanalýzy povrchu byly provedeny na analytickém komplexu PHILIPS-EDAX.

2 / 2 Byla užita bezstandardová analýza s dobou načítání spektra 100 s a urychlovacím napětím 25 kv. Při měření průměrného chemického složení vrstvy se prováděla analýza v ploše. Je nutné si uvědomit i jisté faktory, které mohou ovlivňovat naměřené chemické složení mincí. Záření vycházející z detektoru minimálně proniká do hloubky a pokud jsou stříbrné mince zkorodované, je pravděpodobné, že u některého z přítomných prvků je naměřena vyšší (případně nižší) koncentrace, než tomu bylo u původní slitiny. Proto je nutné brát procentuální zastoupení jednotlivých prvků ve zkoumaných vzorcích s jistou rezervou. MINCE 1. Wt (%) Ag Cu Pb Fe Měření 1 86, 4 6,3 6,4 0,9 Obr. 1. Mince 1, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 2. Wt (%) Ag Cu Pb Měření 1 89, 1 5,6 5,3 Obr. 2. Mince 2, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

3 / 3 Obr. 3. Mince 2, zobrazení detailu kola (?) Obr. 4. Mince 2, zobrazení detailu oháňky ve tvaru stromečku Obr. 5. Mince 2, zobrazení detailu zadních nohou

4 / 4 Obr. 6. Mince 2, detail dendritů na povrchu mince. Dendrity dokládají odlévání střížků MINCE 3. Měření 1 84,3 15, 7 stopy Obr. 7. Mince 3, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

5 / 5 MINCE 4. Měření 1 86,7 13,3 stopy Obr. 8. Mince 4, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 5. Měření 1 89,3 8,5 2,2 Měření 2 92,1 6,1 1,8 Obr. 9. Mince 5, plošné analýzy pomocí SEM/EDX byly provedeny na aversu mince

6 / 6 MINCE 6. Měření 1 86,4 11,6 2,0 Obr. 10. Mince 6, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 7. Měření 1 85,2 14,8 stopy Obr. 11. Mince 7, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

7 / 7 Obr. 12. Mince 7, detail horní části aversu mince Obr. 13. Mince 7, detail linií s vývalky na aversu mince

8 / 8 MINCE 8. Měření 1 88,6 9,7 1,7 Obr. 14. Mince 8, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 9. Měření 1 86,4 11,6 2,0 Obr. 15. Mince 9, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

9 / 9 Obr. 16. Mince 9, detail deformovaného povrchu aversu mince MINCE 10. Měření 1 92,0 7,0 1,0 Obr. 17. Mince 10, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

10 / 10 MINCE 11. Wt (%) Ag Cl Měření 1 76,8 23,2 Obr. 18. Mince 11, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 12. Měření 1 84,5 12,7 2,8 Obr. 19. Mince 12, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

11 / 11 Obr. 20. Mince 12, detail nápisu BIATEC a symbol ruky na aversu mince MINCE 13. Měření 1 85,9 14,1 stopy Obr. 21. Mince 13, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

12 / 12 Obr. 22. Mince 13, detail paprsků na aversu mince MINCE 14. Měření 1 87,2 10,5 2,3 Obr. 23. Mince 14, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

13 / 13 MINCE 15. Měření 1 87,1 11,3 1,6 Obr. 24. Mince 15, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince MINCE 16. Měření 1 85,5 12,6 1,9 Obr. 25. Mince 16, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince

14 / 14 Obr. 26. Mince 16, detail nečistot na aversu mince MINCE 17. Měření 1 83,4 16,6 stopy Obr. 27. Mince 17, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na reversu (?) mince

15 / 15 MINCE 18. Měření 1 85,2 13,1 1,7 Obr. 28. Mince 18, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince Obr. 29. Mince 18, detail nápisu BIATEC a symbol ruky na aversu mince

16 / 16 MINCE 19. Wt (%) Ag Cl Měření 1 76,4 23,6 Obr. 30. Mince 19, plošná analýza pomocí SEM/EDX byla provedena na aversu mince Přehledná tabulka výsledků Pb Cl Fe Mince 1-86, 4 6,3 6,4-0,9 Mince 2-89, 1 5,6 5,3 - - Mince 3 84,3 15, 7 stopy Mince 4 86,7 13,3 stopy Mince 5a 89,3 8,5 2, Mince 5b 92,1 6,1 1, Mince 6 86,4 11,6 2, Mince 7 85,2 14,8 stopy Mince 8 88,6 9,7 1, Mince 9 86,4 11,6 2, Mince 10 92,0 7,0 1, Mince 11-76, ,2 - Mince 12 84,5 12,7 2, Mince 13 85,9 14,1 stopy Mince 14 87,2 10,5 2, Mince 15 87,1 11,3 1, Mince 16 85,5 12,6 1, Mince 17 83,4 16,6 stopy Mince 18 85,2 13,1 1, Mince 19-76,4-23,6 -

17 / 17 ZÁVĚR Z naměřený výsledků vyplývá, že soubor devatenácti laténských mincí můžeme rozdělit do čtyř skupin kovových materiálů. Do skupiny zhotovené ze slitiny zlata, stříbra a mědi můžeme zařadit mince: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 (průměrně 88% Au, 10% Ag, 2% Cu). Druhou skupinu tvoří mince ze slitiny zlata a stříbra se stopovým množstvím mědi: 3, 4, 7, 13, 14 (průměrně 85% Au, 15% Ag). Třetí skupinu představují stříbrné mince zhotovené ze slitiny Ag-Cu-Pb, do této skupiny náleží mince 1, 2. Poslední čtvrtou skupinu tvoří mince 11, 19 vyražené z ryzího stříbra. V této skupině bylo kromě stříbra naměřeno kolem 23% Cl, které náleží korozním produktům (AgCl).

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Petra Vávrová Úvod V současnosti se fotografický materiál (negativy, pozitivy, diapozitivy, ušlechtilé tisky, apod.) stává historicky

Více

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA A ZPĚT Anna Macková 1 Úvod Současným vědeckým pozorováním jsou dostupné prostorové vzdálenosti v rozsahu přibližně 10 18 m 10 23 m. V následujícím přehledu jevů probíhajících

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU / JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU Mgr Michal Mazík Ing Hana Grossmannová, PhD ÚVOD V rámci své praxe se konzervátoři-restaurátoři musí vypořádat

Více

Repetitorium chemie VI.

Repetitorium chemie VI. Repetitorium chemie VI. Stručné základy klasické kvantitativní analýzy anorganických látek a úvod do moderních instrumentálních metod (2014) Analytická chemie kvantitativní Metody historické kvantitativní

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

STRUKTURNÍ ANALÝZA. Ctirad Novák, Ladislav Červinka, Antonín Šimůnek a Karel Jurek SEKCE FYZIKY PEVNÝCH LÁTEK. Čs. čas. fyz.

STRUKTURNÍ ANALÝZA. Ctirad Novák, Ladislav Červinka, Antonín Šimůnek a Karel Jurek SEKCE FYZIKY PEVNÝCH LÁTEK. Čs. čas. fyz. 3/ Pohled do komory fotoelektronového spektrometru ADES 400: 1 - analyzátor energie elektronů; 2 - část optiky zařízení pro studium difrakce pomalých elektronů (LEED); 3 - zdroj iontů; 4 - zdroj rentgenového

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie

Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie MIKROSKOPY Mikroskopická technika je neodmyslitelnou součástí praktické mikrobiologie a mikroskop patří k základnímu vybavení každé laboratoře. 1. Popis zařízení Mikroskop je vlastně soustava čoček o jedné

Více

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c. Policejní akademie ČR Praha KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

Kontrolně inspekční činnost v údržbě

Kontrolně inspekční činnost v údržbě Kontrolně inspekční činnost v údržbě objektivní a subjektivní metody nedestruktivní defektoskopie Cíle kontrolně inspekční činnosti zjištění technického stavu objektu (diagnóza) Dělení kontrolně inspekční

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. 2.snímek Historie rentgenového záření Na počátku vzniku stál německý fyzik W.C. Röntgen (1845-1923). V roce 1895 objevil při studiu výbojů v plynech neznámý druh záření. Röntgen zkoumal katodové záření,

Více

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Textilní senzory - detekce UV záření

Textilní senzory - detekce UV záření Textilní senzory - detekce UV záření Martina, Viková, ng. LMBV KTM FT TU Liberec, martina.vikova@vslib.cz Abstrakt Jednou z možností ochrany organismu před působením nadměrných dávek UV záření je použití

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více