REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda"

Transkript

1 Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

2 Odborný lánek I. Redakní systém m slouží ke snadnému zveej ejování textových a obrazových informací na internetu a je uren zejména pro zpravodajské weby, msta, m obce, školy, apod. Umož žuje jednoduchou, rychlou a pehlednou p editaci obsahu webu s okamžitou aktualizací. lánky obsahují textové informace. Pod lánkem mohou být diskuze, resp. komentáe. e. lánky jsou azeny do tématických rubrik. Seznam lánk je možné filtrovat podle rubriky nebo podle fulltextového vyhledávání. lánek je možné zobrazit zadáním m jeho ID. Stránky redakního systému mají jednotný design. Do redakního systému lze pistupovat p prostednictv ednictvím m webového rozhraní pes internetový prohlíže.. Systém m rozdluje uživatele u do tít rolí - Uživatel, Redaktor a Administrátor. tor. Pro uživatele u v roli Redaktor a Administrátor tor systém m vyžaduje jejich autorizaci. Roli Uživatel U obdrží (neautorizovaný) uživatel pistupujp istupující z Internetu. Možnosti práce v systému se odvíjí práv od pidp idlené role. V pípad píznivé ceny produktu a asu vývoje je vhodné implementovat obrazové informace a definování rzných šablon pro jednotný styl (design) stránek redakního systému. Není to však v podmínkou

3 Odborný lánek II. Bžný Internetový uživatel mže e prohlížet obsah webu, lánky, komentáe e a mžm že e také vytváet vlastní komentáe e klánkk nkm. K dispozici má také vyhledávac vací funkce podle ID lánku a fulltextu. Je možné také zobrazit seznam lánk patící do jedné rubriky. Redaktor disponuje stejnými vyhledávac vacími funkcemi jako Uživatel U (vyhledávání podle ID lánku, fulltextu a filtrování seznamu lánku podle rubriky). MžM že e mazat pouze svoje lánky a komentáe e k nim a také mže svélánky, jejich obsah a rubriky editovat. lánky je pak možné zaadit adit do rubriky. MžM že e také mnit údaje o své registraci. Administrátor tor zizuje a ruší uživatele s rolí Redaktor a mžm že e mnit m jeho údaje. Na rozdíl l od nj, n není poteba, aby si mnil m své vlastní údaje o sob. Pi i smazání uživatele se vymažou i jeho lánky. Administrátor tor je pouze jeden. MžM že e si nechat zobrazit seznam uživatelu ivatel.. Zizuje Z a ruší rubriky vetn lánk v rubrice a jejich komentá.. MžM že e si nechat zobrazit seznam rubrik. Ostatní funkce mám stejné jako Redaktor. Instaluje a spravuje systém, provádí zálohování,, mžm že e pidp idávat komentáe e klánkk nkm.

4 Matice zodpovdnosti dnosti Martin Uher Iveta Uherová Petr Kalis Judita Hlinková Richard Vavrda Vypracování zadání projektu Jmenovánílen proj. Týmu a rozdlení úkol Deklarace zámru Odborný lánek Kontextový diagram Model jednání Návrh rozpotu Návrh SW a HW Vytvoení model tíd Datový slovník Datový model Implementace jádra systému, GUI Testování systému Vytvoení instalaní procedury Uživatelská píruka Vytvoení projektové dokumentace Kompletace, výroba médií

5 Požadavky na Hardware Redakního informaního systému bude provozován n na Dell PowerEdge 850 (78.000,- K) Procesor: Intel Pentium 4 processor 521 with HT Technology at 2.8 GHz,, 1 MB L2 cache,, 800 MHz FSB Pam : : 512 MB Pevný disk: 2x 80GB 7,200rpm SATA RAID1 Síová karta: Intel Pro 100S CD/DVD: DVD-ROM 8x Monitor: Dell 15" E153FP Value Flat Panel TCO'99 Monitor Provedení: : Instalace do skín Servis: 3letá záruka na opravu poruchy do druhého ho pracovního dne

6 Požadavky na SOFTWARE Vývojové prosted edí: Produktivní prosted edí: E. A. ver ,- IB Expert - db manager 6743,- (zahrnutá aktualizace pro 12 msíc) m Textový editor PSPad ver ,- DotProjekt ,- HomeSite 5+ editory HTML 3147,- OS Linux Red Hat 8.0 0,- WWW Server Apache 2.0 0,- Firebird 1.5 relaní databázový systém 0,- PHP 5.0 tvorba formulá 0,- Server Housing internetové služby 12000,- (roní pronájem)

7 Odhad rozpotu I. Náklady na HW KK Náklady na SW KK as = 50 lovkodní Cena lovkodne = 8000 KK Náklady na lidské zdroje 50 lovkodní * 8000 (fix za den) = KK Odhad celkových nákladn klad KK

8 Odhad rozpotu II. Výpoet dle COCOMO viz sunset.usc.edu/cgi-bin bin/cocomo81 E= b(kloc)bd bd Kde KLOC - odhadované množstv ství program ádk je Effort = 3.20 Person Months Schedule = 3.89 Months

9 Datový model

10 Datový slovník uzivatele datová struktura obsahující identifikaní údaje o uživatelu ivatelích. Položky: user_jmeno jmeno: : velikost 30 znak user_pass pass, jmeno, prijmeni, ulice, msto: : velikost 50 znak psc: : velikost 5 znak : velikost 20 znak id: íslo uzivatele_sessions datová struktura obsahující identifikaní údaje o spojení uživatele s aplikací. Položky: id, uživatel_id, stav_id: íslo generovany_kod kod: : velikost 50 znak Clanky datová struktura obsahující obsah a identifikaci lánk.. Položky: id, autor_id, rubrika_id: íslo datum_vytvoreni vytvoreni: asové razítko nadpis: : velikost 50 znak text: : velikost 4000 znak Komentare datová struktura obsahující obsah a identifikaci komentá.. Položky: id, clanek_id _id: íslo autor, autor_ : velikost 50 znak text: : velikost 1000 znak cis_rubriky datová struktura obsahující identifikaci rubrik. Položky: id: íslo nazev: : velikost 20 znak popis: : velikost 255 znak

11 Model jednání I. Funknost nost administrátora tora

12 Model jednání II. Funknost nost redaktora

13 Model jednání III. Funknost nost uživateleu

14 Grafický návrh n redakního systému REDAS

15 Akceptaní test Globální test Popis testu Oekávaný výstup Výsledek Poznámka Pipojení internetovým prohlížeem na internetové stránky Zobrazení úvodní stránky V poádku Chybné Test 4 Redaktor Popis testu Oekávaný výstup Výsledek Poznámka Pihlášení uživatele Redaktora V poádku Chybné Smazání komentáe Smazání a kontrola (další krok) V poádku Chybné Zobrazení komentáe k lánku V poádku Chybné Smazání lánku Smazání a kontrola zobrazením seznamu lánk V poádku Chybné

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2006 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Systém na evidenci výpočetní techniky

Systém na evidenci výpočetní techniky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce Systém na evidenci výpočetní techniky František Špaček Vedoucí práce: Ing. Antonín Křáp Bakalářský studijní program: Elektrotechnika

Více

Enterprise Architect Informační portál

Enterprise Architect Informační portál Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Název dokumentu Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Verze 4.0 Autor Petr Kalíš (petr.kalis@dataprojekt.cz) Společnost Dataprojekt

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038)

Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038) Příloha č. 2 k č.j. PPR-10446-95/ČJ-2013-990656 Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038) 1. Úvod 1.1 Ideový záměr Projekt vychází z těchto

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

MULTILINGUA 4. Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU. Vypracoval Team-1 :

MULTILINGUA 4. Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU. Vypracoval Team-1 : MULTILINGUA 4 FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku Vypracoval Team-1 : Ondřej Filípek Ondřej Guth Josef Hajas Přemysl Jiřík Ota

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Tento soubor obsahuje strukturovaný seznam nezbytných požadavků pro každý dílčí subprojekt projektu

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013

Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013 Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013 návrh procesního modelu MZI TENTO DOKUMENT JE VÝCHODISKEM PRO VNĚJŠÍ PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE PROBÍHAT V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ. NEJEDNÁ

Více

Nabídka a popis IT řešení webového portálu Šachového svazu České republiky chess.cz

Nabídka a popis IT řešení webového portálu Šachového svazu České republiky chess.cz Nabídka a popis IT řešení webového portálu Šachového svazu České republiky chess.cz Zadavatel: Šachový svaz České republiky o. s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6-Strahov, tel.: +420 220 512 586, fax:

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

CRM: Manager. Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Obor 13 Ekonomika a řízení

CRM: Manager. Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Obor 13 Ekonomika a řízení Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 13 Ekonomika a řízení CRM: Manager Autor: Petr Kadleček Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 160 00 Praha 6, 4. ročník Konzultant práce: Ing. Božena Mannová, M. Math

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více