Zpravodaj ANR ČR 2/2013. Obsah: Okénko výkonné rady Poděkování Povinnosti předsedů MK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ANR ČR 2/2013. Obsah: Okénko výkonné rady Poděkování Povinnosti předsedů MK"

Transkript

1 Vážení čtenáři přejeme hezké chvilky s měsíčníkem Zpravodaj. Obsah: Okénko výkonné rady Poděkování Povinnosti předsedů MK Ze života náhradních rodin Také o lidech - po 20 letech Novela osvojitelům Projekty realizované ANR ČR Profesionalizace systému NRP Náhradní rodiče a trh práce Jiná sdělení Vzdělávání pro maminky

2 Okénko výkonné rady Poděkování Než začneme bilancovat za minulým rokem, chtěla bych nejprve poděkovat všem dobrovolníkům, ochotným a odhodlaným pracovat ve svých místních klubech i na vedoucích místech naší organizace i těm, kteří nás podporují v našem úsilí nejen finančně, ale i svou účastí na našich setkáních. Zvláštní poděkování patří předsedům klubů a jejich pomocníkům za bezplatnou práci pro druhé i přes to, že mnozí mají také svoje početné rodiny, které potřebují jejich pozornost a čas. Jen díky společné práci lidí, kteří se vypořádávají s problematikou klubových, ale i Asociačních aktivit, hledají zdroje financování pro naše aktivity, realizují, účtují i píší projekty, má naše organizace svoje renomé. Nezapomeňme na dobrovolnou práci členů dozorčí a výkonné rady, kteří nesou zodpovědnost za chod organizace, ale také těm zaměstnancům Asociace, kteří realizují projekty a také pracují nad rámec svých povinností. My, náhradní rodiče, zdoláváme i jiná úskalí než běžné rodiny. Naše přijaté děti, které si bereme do své péče a dáváme jim domov, rodinu i sami sebe, nám přináší nejen radosti, ale i starosti. Smyslem asociace není vyřešit všechny problémy všech náhradních rodičů, ale mít i možnost podílet se na legislativních změnách a hlavně mít zastřešenou klubovou činnost, při které máme možnost se setkávat, poradit někomu ve věcech, které jsem už já sám prošlapal. Vzájemně se sdílet je nejlepší způsob jak pomoci sobě i našim dětem. Letos jsme přijali do asociace velký počet nových klubů, některé ale svou činnost ukončily, nebo přerušily. Doufáme, že se spolupráce mezi kluby prohloubí a že bude pokračovat i spolupráce mezi asociací a jinými organizacemi, které pracují s rodinami. Bára Helešicová

3 Co čeká ještě předsedy místních klubů Asociace náhradních rodin ČR Vzhledem k blížící se valné hromadě, čeká na předsedy našich klubů několik velmi důležitých úkolů, které vyplývají z jejich pozice v klubu ANR ČR: 1. Je potřeba dodat výroční zprávy za místní kluby za rok 2012 tak, aby z nich byla vypracována výroční zpráva za celou organizaci. Tato by měla obsahovat mimo jiné také následující údaje: Počet akcí uspořádaných v roce 2012, počet členů/ počet rodin/počet dětí v MK, kde se klub schází, spolupracující organizace a kluby, dárci klubu, případně sponzoři. Více informací předsedové obdrží v Infodopise VR. Kdo z předsedů doposud nezaslal tyto podklady, učiňte prosím obratem. 2. Do konce února 2013 měl předseda klubu zajistit vybrání členských příspěvků na rok Tyto příspěvky je však nezbytné poukázat na účet ANR ČR. Viz výzva v mailu. 3. Uspořádání volebních setkání delegátů na valnou hromadu v rámci místních klubů. Každý klub si podle počtu (platících) členů zvolí daný počet kandidátů. 4. Školení předsedů MK proběhne v termínu v Blansku, hotel Panorama. Více v infodopise VR. 5. Valná hromada v dubnu 2013 je tzv. volební. Končí volební období výkonné i dozorčí rady. Zvažte každý sám za sebe, zda byste nebyli ochotni se těchto funkcí ujmout a udělat pro organizaci, klub a v podstatě všechny náhradní rodiče o něco více.

4 Také o lidech - po 20 letech Musím začít trochu zeširoka. Naši Barušku, dnes už slečnu, jsme si z dětského domova přivezli jako malé téměř šestileté blonďaté kuřátko, před patnácti lety. Když jsme prošli povinným psychologickým posouzením, nečekala nás žádná příprava rodičů, žádná setkání s již praktikujícími pěstouny. Rovnou - neočekávaně obrácená domácnost díky velmi akčnímu dítěti, které téměř na nic nereagovalo. Na sociálkách ji nechtěli, po tom jak se předvedla, opakovaně vidět. Tenkrát vědět o dětech, přicházejících po dlouhodobém pobytu v DD, to co se ví dneska, bylo by vše možná jednodušší. Také nám nikdo nepověděl, že by bylo dobré říci holčičce, že není naše. Docela dlouho trvalo, než si vybudovala důvěru v lidičky v naší rodině. Dnes vím, jak důležitou a pro ni nezapomenutelnou osobou v jejím životě byl můj muž, který se jí velmi věnoval. Přestože zemřel před jedenácti lety, často o něm mluví. S biologickými rodiči jsme se potkali u soudu. Z dětského domova jsme měli informaci, že ji rodiče nechtěli nikdy vidět. V té době jsem si nedokázala představit, že se s rodinou ještě někdy potkám. Při jedné návštěvě sociálky chodili za Bárou do školy i za mnou do práce, jsem se zmínila, že neumím Báře říci, že není naše. Následovala návštěva psycholožky z krajského úřadu. Připadala jsem si jako zločinec, co že jsem to tomu dítěti provedla. Příkaz, že jí to musím okamžitě sdělit, jsem se rozhodla respektovat. Přesto jsem nedokázala dítěti se středně těžkým mentálním postižením, které nechápalo spoustu konkrétních věcí, povědět, že se narodila jiné mamince a tatínkovi...a tak, přestože jsem toho broučka nosila stále v hlavě, nedokázala jsem to "naší" Barušce říct. Asi tak před osmi lety jsem se neplánovaně potkala při své práci s její vlastní tetou (zapomněla jsem v dokladech od auta Báry pojištění do ciziny)- sama se ke mně přihlásila. A zase to byl další brouček do hlavy a postupně se z toho stával docela velký brouk. Bára ví, že jsem její druhá máma, že k nám "přišla bydlet" jak říká, z dětského domova. Ale neřeší to. A tak uplynulo těch osm let. Jela jsem s Bárou okolo pracoviště tety, viděla jsem ji sedět za stolem... a to rozhodlo. Navštívily jsme ji a bylo z toho dlouhé povídání, aniž Bára věděla, kdo ta známá je... Bylo to moc milé setkání. Než jsme odcházely, nabídla jsem tetě kontakt na mne, pro biologického tatínka kdyby se chtěl s Bárou vidět. Od tety jsem věděla, že maminka od rodiny odešla, že se tatínek znovu oženil a mají ročního chlapečka.

5 Asi po měsíci volala nová manželka a domlouvala datum a místo setkání. Od té doby jsem musela na schůzku stále myslet. Moc mi v těch třech týdnech pomohlo, že jsem se mohla poradit s odborníky a že mi Plzeňská neziskovka DOMUS nabídla doprovázení na tomto setkání. Potvrdilo se mi, že mojí myšlenku, že při tomto setkání nebudeme identifikovat, kdo je kdo, sdílí i řada odborníků. A protože máme hodně známých a s dalšími novými lidmi se potkáváme, přijala Bára pozvání do cukrárny s novými přáteli bez problémů. Ten den ráno pršelo, při tom mrzlo, silnice byla jedno kluziště, čekalo nás asi 20 km jízdy autem. Naštěstí byl již v poledne led rozjezděný, takže když tatínek volal, jestli si troufnu přijet, schůzku jsem potvrdila. Podle plánu na nás čekala pracovnice neziskovky, která si vzala Báru a obhlédla s ní vánoční výlohy a stánky v Olympii, kde se setkání uskutečnilo. Já si zatím povídala s tatínkem a Báry bratrem. Situaci mi značně ulehčil tatínek, když mi na začátku řekl, že nechce bourat, co je vybudováno a že si je vědom, že holčička byla pobytem v DD velmi poškozena. Vyprávěl mi, jaká byla situace už v porodnici a potom doma. Od mnoha rodin s dětmi s Downovým syndromem jsem slyšela, jak jim radili, že mají dítě odložit. Přesto si rodina holčičku vzala domů,...ale psychicky to neustála. Chápu, ke třem klukům si život s postiženou holčičkou nedokázali představit a nevybrali si ho. U nás to bylo svobodné rozhodnutí. Když přišla Bára s paní s neziskovky ke stolu, úplně jsem ztratila řeč. Ještě, že jsem tu podporu měla. Začaly vyprávět, co viděly ve výlohách, Bára hned vykládala, co by chtěla mít pod stromečkem a tak se postupně zcela přirozeně povídalo. Měla jsem sebou dva albumy, prohlíželi fotky a Bára představovala členy naší rodiny i její zážitky. Potom ještě přišla nová manželka s chlapečkem. Je to příjemná paní. Teď vím, že má Bára tři starší bratry vlastní a jednoho polovlastního. Je v rodině jediná holčička. Z celého odpoledne jsem měla velmi příjemný pocit. Když jsme se rozcházeli, tatínek řekl, že zavolá. Nevím kdy... V ten předvánoční čas jsem musela vždy na biologické rodiče myslet, holčičku si přinesli domů pod stromeček. Byla to pro mne anonymní rodina, se kterou jsem se potkala před patnácti lety u soudu. Teď jsem najednou za Bárou viděla zcela konkrétní lidičky. Byla jsem celý týden docela zmatená. Myslím, že i tatínek s rodinou mají o čem přemýšlet. Pomohlo mi, že jsem mohla s lidmi z neziskovky o svých pocitech mluvit, že mě řada lidí po telefonu vyslechla. A potom hned byl Štědrý den s našimi rodinnými rituály, návštěvy. Teď při psaní se mi zase moje pocity vracejí. Musím poděkovat neziskovce Domus, za doprovázení, Marice K., Štefanovi Š., Monice D. a řadě dalších přátel, kteří mě poradili a vyslechli. Přestože všechna rozhodování byla těžká, nelituji toho. Marta Mikulová

6 Novela osvojitelům Jak začít? Sama nevím. Mezi náhradními rodiči se pohybuji již téměř patnáct let. Za tu dobu jsem nikdy nerozlišovala právní subjektivitu rodiče k dítěti. Přišlo mi to zbytečné, neboť ten základ, resp. ty kufry neznámého obsahu, které si naše děti k nám přinášejí, bývají, ač jiné, přesto často téměř totožné. A je opravdu z gruntu jedno, zda k vám jde jako adopče, nebo jako pěstouně. Když začaly přípravy na novelu, přišlo mi logické, že vyvolala tolik rozporuplných názorů, pocitů, závěrů Vždyť co náhradní rodič, to jiný příběh, jiná zkušenost, ač se opět v mnohém shodují a kopírují. Ale po dlouhém čekání se konečně začalo v systému (který každý z nás poznal na vlastní kůži) něco dít. A to samo o sobě jsem považovala za dobré. Bohužel, velmi záhy přišlo vystřízlivění novela zcela popřela existenci jedné skupiny náhradních rodičů OSVOJITELŮ. Vůbec s nimi nepočítá. Někomu to přijde logické. Z právního hlediska je zde vztah jako u ostatních biologických rodin. K čemu tedy s nimi počítat? Už jenom proto, že mezi nimi vždy bude skupina rodičů (nebudu polemizovat, zda malá nebo velká), která se bude potýkat se stejnými problémy, s jakými se potýkají pěstouni. Doposud to bylo tak, že veškeré služby, které neziskový sektor poskytoval náhradním rodinám, poskytoval bez ohledu na právní status rodiny. Dnes mají osvojitelé smůlu. Potřebujete respitní péči? Chcete, aby vaše dítě jelo na tábor, kam jezdí několik let po sobě? Je nám líto, nejste pěstouni! Mnozí osvojitelé procházejí dlouholetými terapeutickými programy se svými dětmi. Od nového roku bude sakra těžké pro neziskovky najít na pokračování těchto programů peníze. Jako předsedkyni místního klubu mi do mailu chodí různé nabídky pobytů, přednášek a další. Doposud to bylo tak, že jsem je jednoduše přeposlala všem členům, bez ohledu na to, zda se jedná o osvojitele nebo pěstouny. Již několik mailů jsem osvojitelům ani neposílala nabídka se jich netýkala Moc bych si přála, aby brzy došlo k nápravě tohoto obrovského pochybení a tak se zabránilo mnohým rodinným tragédiím Pokud se totiž adoptivní rodiny ocitnou zcela bez služeb, nepřinese to nic dobrého A stejně jako osvojitelé byli přes palubu hozeni i prarodiče pěstouni. Těm byly odebrány nejen dávky (vzhledem k vyživovací povinnosti v přímé příbuzenské linii), ale zároveň přišly o služby a často mívají v péči více dětí Spravedlnost bývá často hluchá a slepá ale v tomto případě

7 Ohlédnutí za projektem Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Od října 2010, kdy projekt oficiálně začal, uběhlo již 29 měsíců. Za tuto dobu se nám podařilo dle harmonogramu aktivit vytvořit dva vzdělávací moduly Školu poradců a Letní školu pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu a první modul také v rámci jednotlivých témat akreditovat. Asociace náhradních rodin se tak stala vzdělávací institucí, která od března 2011 zrealizovala dva běhy Školy poradců jeden ve Zlínském kraji v Rusavě, kde se vyškolilo 16 poradců a druhý na Vysočině ve Svratce, kde jsme závěrečné osvědčení předali 18-ti poradcům z našich místních klubů i dalších organizací pomáhající náhradním rodinám. V současné době je ve své závěrečné fázi běh třetí ve středočeském kraji Týnci nad Sázavou. Noví poradci, kteří se zde pod vedením našich lektorů školí, převezmou svá osvědčení v dubnu Všichni společně absolvovali 100 hodin zážitkového výcviku, který jim má pomoci s jejich budoucí úlohou poradců v NRP. Školení se účastnily také děti, o které se po dobu školení rodičů starali pedagogičtí pracovníci a měli pro ně přichystán zajímavý program. Letní škola pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu, je druhý modul, který jsme realizovali ve dvou bězích. První běh se uskutečnil v krásném prostředí Beskyd v hotelu Jelenovská, ve Valašských Kloboukách. Zde se patnáct účastníků připravovalo na výkon této, pro nás nové formy NRP dávno před tím, než se o tom začalo více mluvit v médiích. Tito lidé tehdy vlastně vůbec netušili, co to PPPD je, jak probíhá a zda vůbec něco takového v budoucnu chtějí dělat. Když se dnes podíváme na tuto skupinu a vidíme, že všichni úspěšní absolventi již pečují o děti, které jejich péči na přechodnou dobu potřebují, je to dobrý pocit. Druhá skupina PPPD se školila od srpna do října 2012 v Pardubickém kraji, v hotelu Jezerka, Seč. Tady se sešla také báječná skupina lidí, z nichž už je většina zařazená do evidence PPPD, někteří čekají na své první dítě a jiní se již o ně starají. Bylo zajímavé pozorovat sdílení prožitků i informací ve skupině, kde se sešli jak stávající pěstouni, pěstouni se zkušeností s PPPD, tak lidé, pro které byla náhradní rodinná péče úplnou novinkou. Je důležité také zmínit blízkou spolupráci s krajskými úřady, které nám své uchazeče o PPPD na proškolení vyslaly a doufáme, že v této spolupráci budeme i nadále pokračovat.

8 Další z aktivit projektu bylo připomínkování Novely zákona č. 359/1999 Sb. S novelou jsme vlastně začali již v samém počátku projektu, kdy jsme v lednu 2011 uspořádali v Pražských Emauzích Konferenci k věcnému záměru novely zákona. Zde jsme si vyslechli připravovaný záměr a v rámci tématicky laděných pracovních skupin jsme výstupy prezentovali přímo tvůrcům novely pracovníkům MPSV. Další aktivitou bylo setkávání s poslanci, vysvětlování jim důležitost náhradní rodinné péče v životě dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu. Zapojili jsme se do kampaně Odsouzeni.cz a do dalších aktivit na podporu změny systému NRP. Vzhledem k tomu, že se blíží konec projektu, který je plánován na září 2013, nastal čas na Závěrečnou mezinárodní konferenci, která by měla probíhat za účasti zahraničních hostů. Rádi bychom téma konference směřovali k pěstounské péči na přechodnou dobu a tak dvoudenní setkání bude ve znamení zkušeností ze zahraničí s PPPD a prezentování zkušeností našich pěstounů na přechodnou dobu a jejich úhel pohledu, jejich postřehy z každodenní péče o děti, jak již v novorozeneckém či školním věku. Konference bude určena jak pro pracovníky NNO, sociální pracovnice, tak především pro nás, náhradní rodiče, kterým jsou aktivity projektu určeny především. Doufám, že se května 2013 v prostorách Poslanecké sněmovny PČR sejdeme a budeme moci porovnat zkušenosti a příklady dobré praxe v PPPD ze zahraničí s našimi vlastními postřehy. Všichni jste srdečně zváni, oficiální pozvánka bude součástí dalšího vydání Zpravodaje ANR ČR. Jana Lexová Manažer projektu

9 Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Modul č.1-3.běh Škola poradců Týnec nad Sázavou přivítal o prvním víkendu února, účastníky vzdělávání ESF projektu s názvem Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Účastníci absolvovali již třetí víkendové vzdělávání Školy poradců pod vedením slovenských lektorů PhDr. Mariky Kerekešové, PhD a PhDr. Štefana Šarkőzy. Téma Dítě se specifickými poruchami bylo okořeněné nejen filmem O citové deprivaci, ale i různými zážitkovými technikami. Bylo zde i hodně prostoru pro osobní sdílení našich problémů jako náhradních rodičů, proto se večerního posezení nad tématem sexualita našich přijatých dětí zúčastnila převážná většina účastníků.dětem se po celý víkend věnovaly dvě pedagogické pracovnice a děti pod jejich vedením vyráběly vatové sněhuláčky, které pravděpodobně přilákaly i ten dlouho očekávaný sníh. I procházka do lesa a pohádka na DVD udělaly dětem radost.

10 V termínu 23. a proběhl další víkend vzdělávání Školy poradců v Týnci nad Sázavou. Setkání se účastnilo 13 účastníků s jejich 12 dětmi. Víkendovým tématem Krizová intervence nás opět provázeli lektoři zahraničního partnera PhDr. Mária Kerekešová, PhD a PhDr. Štefan Šarkőzy. Účastníci školení se aktivně zapojili do všech připravených úkolů. V průběhu celého víkendu jsme hovořili o konfliktech, našich postojích k nim a načrtli jsme si i problémové typy osobnosti a nastínili překážky, které mohou bránit v komunikaci s klienty. Děti účastníků měly radost z bohaté sněhové nadílky. Situaci využily pro bobování a stavění sněhuláků. V teple hotelu pak vyráběly ozdobné přívěsky na krk. Monika Dietrichová, koordinátor aktivit projektu Profesionalizace NRP v ČR

11 Náhradní rodiče a trh práce Dvouletý projekt Náhradní rodiče a trh práce, začal žít vlastním životem již v prosinci Na počátku byl sestaven kvalitní realizační tým projektu, který se chopil přípravných prací na akreditacích jednotlivých kurzů a modulů. Začal se plánovat harmonogram vzdělávacích aktivit. Proběhl nákup výpočetní a informační techniky pro práci realizačního týmu. Realizační tým spolu se zahraničním partnerem projektu měli několik schůzek v Čechách i na Slovensku, kde společně ladili náplně všech kurzů a připravovali vzdělávací materiály pro účastníky. Vznikly webové stránky a informační letáčky k projektu, zpracována byla powerpointová prezentace, kterou realizační tým měl možnost představit na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Připravujeme kulaté stoly, v rámci kterých bude projekt a jeho jednotlivé aktivity podrobně představeny zástupcům krajů, obcí, OSPOD, ale i NNO pracujících s náhradními rodinami. Dále bude projekt prezentován na víkendovém setkání předsedů místních klubů ANR ČR a na valné hromadě. První vzdělávací aktivita Příprava pěstounů na přechodnou dobu se rozběhne počátkem května na Vysočině a současně s ní se pomalu budou spouštět další vzdělávací kurzy pro náhradní rodiče. Více informací naleznete na Aleš Dietrich koordinátor projektu Náhradní rodiče a trh práce

12 Aktuální nabídka vzdělávání ANR ČR Příprava pěstounů na přechodnou dobu , , , , Hotel Mánes, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Témata: 0. Úvod představení projektu a legislativní rámec PPPD 1. Připoutání - attachment 2. Historie dítěte Identita 3. Náhradní rodina a její okolí 4. Citová deprivace, specifické poruchy 5. Odpoutání proces odevzdání dítěte Teoretické vzdělávání je doplněno o zážitkové techniky. Školení je hrazeno z prostředků ESF a pro klienty zdarma Uchazeči o tento typ vzdělávání potřebují písemné doporučení od krajské sociální pracovnice Pro 10 dětí účastníků je připraven doprovodný program V rámci školení je možno zajistit i přípravu dětí dle zákona, avšak tato činnost není hrazena z rozpočtu projektu Bližší informace na zde naleznete i přihlašovací formulář Kontakty na realizační tým projektu : Aleš Dietrich koordinator projektu, tel: , Monika Dietrichová - administrativní asistetka, tel: ,

13 Jiná sdělení Ráda bych vás pozvala na relaxačně vzdělávací seminář pro mámy pěstounky, který se bude konat v překrásném prostředí malebné Vysočiny v Bystřici nad Pernštejnem v termínu od do Program je připravován pod záštitou místního klubu ANR V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM pod vedením p. Dědové Marcely. Jeho cílem je předat účastníkům jak teoretické informace, tak hlavně ty praktické. Naši lektoři jsou odborníci z oblasti psychologie, rodinné terapie, psychopatologie (soc. patologické jevy) a také z oblasti zdravého životního stylu. Součástí tohoto semináře však nebude jen vzdělávání, ale i relaxace, zdravý odpočinek a načerpání nových sil. To vše v souladu s naším mottem: Spokojená máma = spokojená celá rodina. 8 hodin vzdělávání podle zákona č.359/1999 V příloze zasílám podrobnější informace, jakékoliv dotazy vám ráda zodpovím na této ové adrese, popř. na telefonu S pozdravem, Mgr. Jitka Bukáčková 2 přílohy Pozvánka na vzdělávání ANR Pozvánka na víkend se vzděláváním pro mámi

14 Děkujeme za podporu:.

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Zpravodaj ANR ČR 3/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR ČR Tisková konference NF Tecso

Zpravodaj ANR ČR 3/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR ČR Tisková konference NF Tecso Milí přátelé! nabízíme vám k počtení třetí letošní vydání Zpravodaje v jarním kabátě. Přejeme příjemné chvíle s naším měsíčníkem. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Zpravodaj ANR ČR 10/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR. Ze života náhradních rodin. Zkušenosti s přechodkou

Zpravodaj ANR ČR 10/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR. Ze života náhradních rodin. Zkušenosti s přechodkou Vážení přátelé, nabízíme další číslo našeho měsíčníku Zpravodaj ANR ČR. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na zasedání VR Ze života náhradních rodin Zkušenosti s přechodkou Projekty realizované ANR ČR

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius. Používání metodik v neziskovém sektoru - výsledky výzkumu

Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius. Používání metodik v neziskovém sektoru - výsledky výzkumu Používání metodik v neziskovém sektoru - výsledky výzkumu Stručné shrnutí výzkumu Neziskové organizace v adresáři SNRP Online dotazník Termín: od 19. 12. 2012 do 30. 1. 2013 Odpovědělo 41 organizací Cíl

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/452/2012 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 říjen 2012 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. VIZE ROZVOJE DĚTSKÉHO DOMOVA...4 2.1 Odborná pomoc

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Výroční zpráva 2011. Asociace náhradních rodin České republiky. MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

Výroční zpráva 2011. Asociace náhradních rodin České republiky. MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2011 Asociace náhradních rodin České republiky MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Statutární orgány 6 Pracovní skupiny 7 Místní

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Středisko náhradní rodinné péče

Středisko náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 Cílem projektu je zavést systematické poskytování kvalitních,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 1. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Termíny klubů Kluby pěstounů setkávání pěstounů nad konkrétními tématy s podporou

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ TRIADA - Poradenské centrum,o.s. zajišťuje organizačně a odborně odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny od roku 2004 ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, lektorsky

Více

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe Orgány sociálně právní ochrany dětí, které působí na území SMO 24 OSPOD dle územní příslušnosti Nestátní neziskové organizace pověřené výkonem SPOD, ale také bez pověření, pouze pracující s cílovou skupinou

Více

Bilanční diagnostika 4. workshop

Bilanční diagnostika 4. workshop Bilanční diagnostika 4. workshop 6. - 7. 12. 2012, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace V předvánoční atmosféře se na začátku prosince 2012 uskutečnil již čtvrtý mezinárodní workshop projektu Bilanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006. Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci.

SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006. Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci. SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006 31.12.2006, Novoroční přání Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci. 31.12.2006, Systém aktualit od ledna

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Zpravodaj ANR ČR 1/2014. Obsah: Okénko výkonné rady. Úspěchy loňského roku Vize předsedkyně do budoucna Odstoupení člena VR

Zpravodaj ANR ČR 1/2014. Obsah: Okénko výkonné rady. Úspěchy loňského roku Vize předsedkyně do budoucna Odstoupení člena VR Vážení čtenáři, Zpravodaj ANR ČR Vám přeje úspěšný rok 2014. Obsah: Okénko výkonné rady Úspěchy loňského roku Vize předsedkyně do budoucna Odstoupení člena VR Ze života pěstounských rodin Akce klubů ve

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Bilanční diagnostika 3. workshop

Bilanční diagnostika 3. workshop Bilanční diagnostika 3. workshop 11. - 12. 10. 2012, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Již třetí mezinárodní workshop projektu Bilanční diagnostika se uskutečnil ve dnech 11. 12. října 2012

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001

Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001 Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001 Základní informace o projektu Příjemce: Rodinné centrum Čmelda Doba realizace: 1.11.2010 30.10.2013 Místo realizace: Olomouc, Velký

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Karlovy Vary, dne 08.10.2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

PEER průvodce pro osoby s duševním onemocněním, jako příklad dobré praxe Ing. Václav Rolenec

PEER průvodce pro osoby s duševním onemocněním, jako příklad dobré praxe Ing. Václav Rolenec PEER průvodce pro osoby s duševním onemocněním, jako příklad dobré praxe Ing. Václav Rolenec Realizováno v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/D6.00237 Práh-podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním 2.

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na valnou hromadu Pravidla pro účastníky VH Představení místopředsedkyně

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Program Mládež v akci

Program Mládež v akci Program Mládež v akci Akce 2 Evropská dobrovolná služba - vysílání i přijímání jednotlivců - vysílání i přijímání skupin mladých lidí - země EU a partnerské země - cílem je osobní rozvoj dobrovolníka -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

yourchance o.p.s. Motto: S námi uspějete

yourchance o.p.s. Motto: S námi uspějete yourchance o.p.s. Motto: S námi uspějete Smyslem fungování yourchance o.p.s. je podpora začínajících podnikatelů a projektů na zvýšení finanční gramotnosti. Formou workshopů, seminářů a výcviků pomáháme

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO PĚSTOUNY

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO PĚSTOUNY NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO PĚSTOUNY POŘÁDANÝCH ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU V ROCE 2016 SEMINÁŘE LEKTOR TERMÍN ROZSAH ÚNOR 1. Dítě a pěstounská péče jak s ním o tom mluvit. Mgr. Petra Priknerová 2.

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více