VÝSTAVNÍ NOVINY. světlo pro prahu po 10 letech. Pachatelé se vrací na místo činu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSTAVNÍ NOVINY. světlo pro prahu po 10 letech. Pachatelé se vrací na místo činu"

Transkript

1 VÝSTAVNÍ NOVINY světlo pro prahu po 10 letech Pachatelé se vrací na místo činu PAVEL KŘÍŽEK Téměř deset let uplynulo od doby, kdy stránky seriozních i bulvárních periodik plnily články o mrtvolném zápachu ptačích zdechlin v Národním muzeu, o výstavním skandálu, ale také o nutnosti zastavit utrpení ptáků na sloupech elektrického vedení. Ochrana fauny ČR z Votic? Malá nezisková organizace z Votic se za pomoci významných českých umělců probojovala do Národního muzea, aby v jeho mimořádných prostorách ukázala návštěvníkům v plné nahotě problém, který byl desítky let odpovědnými představiteli státní správy zametán pod koberec. V roce 2001 se chystala jedna z největších privatizací v historii této země privatizace distribučních energetických sítí. Čas nečekal a bylo třeba rychle a účinně oslovit veřejnost. Sochař Miroslav Páral a malíř Jan Samec podpořili ornitologa Pavla Křížka a společně připravili pro Národní muzeum expozici s poetickým názvem Světlo pro Prahu. Umění mlčí, otevřete oči Ministerská ocenění, sliby, rozepře i činy Ochrana ptáků před elektrickým vedením způsobila v českém veřejném i politickém životě mnohé. Ochranáři vedli svou kampaň důsledně a tak dlouho, než dosáhli svého cíle. Na svojí cestě za bezpečnými sloupy vyslechli sliby energetiků i přísliby ministrů, posbírali řadu ocenění, ale i pobouřili vedení Národního muzea a část veřejnosti skandální výstavou. Sympatie a ocenění nestačí VÝSTAVA SVĚTLO PRO PRAHU PO DESETI LETECH SI OPĚT POSVÍTÍ NA NEPŘÍJEMNÁ TÉMATA. Cílem ornitologů bylo od začátku zabránit zbytečnému umírání ptáků na sloupech elektrického vedení. Zmobilizovali proto i stovky dobrovolníků, kteří jim pomohli sloupy elektrického vedení v krajině zmapovat. S energetiky testovali zabezpečující opatření. S návrhy řešení potom přišli na Ministerstvo životního prostředí. Čekali za svou dlouholetou práci věcný přístup a jednoduché řešení. Ministerstvo, od kterého dostal ornitolog Křížek v roce 1996 ocenění Projekt roku, se však k návrhu zákonných opatření ve druhé polovině devadesátých let nemělo. Přímá akce ochránců a aktivizace veřejnosti V době příprav privatizace energetiky se v Národním muzeu otevřela výstava Světlo pro Prahu. Naturalistické pojetí výstavy s mrtvými ptáky přilákalo obrovskou mediální pozornost a zájem veřejnosti. Politici se ocitli na pranýři, lidé se ptali proč? A problém se pod tímto tlakem objevil i na jednání vlády. V novele Zákona o ochraně přírody a krajiny se objevil nový odstavec o nových a obnovovaných sloupech. Tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart slíbil výměnu všech sloupů do deseti let. pokračování na straně 3 Národní muzeum, vévodící Václavskému náměstí, je metou každého umělce či přírodovědce, ale pojetí této expozice se vymykalo všem dosud pořádaným výstavám. Sochař nevystavoval sochy, ale udělal jakýsi urnový háj z prosklených stolečků, do kterých uložil torza ptačích těl. Malíř své obrazy otočil malbou ke zdi, vždyť na tomto smutném místě není místo pro umění. A ornitolog jen pustil ve smyčce klip o utrpení ptáků pod sloupy elektrického vedení. Do majestátní budovy Národního muzea, která je významným symbolem této země a byla postavena na oslavu pestrosti naší přírody, přinesli světlo poznání. Po výstavì Svìtlo pro Prahu, která v roce 2001 vzbudila zasloužený rozruch, se Ochrana fauny ÈR vrací do Národního muzea s expozicí nazvanou Svìtlo pro Prahu po deseti letech. Foto: Petr Jedinák Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. je odborníkem v oblasti ochrany prostředí. Jak s odstupem deseti let vnímáte výstavu Světlo pro Prahu? Vztyčený prst nebývá vnímán zrovna jako lichotivé gesto, ovšem právě prstem si pomůžeme, abychom v šumu okolních informací označili, co nás zaujalo. Prstem můžeme ukázat ostatním ptáka letícího na nebi stejně jako hlavici sloupu elektrického vedení. Kontroverzní umělec s vizí Sochař Miroslav Páral, který je jedním z bijících srdcí výstavy, v posledních letech ve své práci opouští zájem o lidskou figuru a začíná se zabývat pouze jejími jednotlivými částmi. Původně tlející, rozpadající se torza lidských těl vystřídaly studie tvaru nohy, ucha, ruky, prstu. Za centrální prvek výstavy Světlo Pořád velmi pozitivně myslím, že pohnula s myšlením lidí a ukázala sice drsným, ale účinným způsobem na velký problém, který se dlouhou dobu neřešil. Proč na vás ukazujeme prstem? pro Prahu po deseti letech zvolil prsty ruky malíček a palec. Obžalobu vystřídal smířlivý tón Palec vzhůru je pro lidstvo od dob slavného Césara symbolem věnovaného života. Původně kritický ukazováček byl po deseti letech zaměněn za palec vztyčený vzhůru. Ptákům byl darován život! Politici a energetici vyslyšeli naléhavý výkřik člověka. Sloupy smrti se začaly zaměňovat za sloupy života. Palec vzhůru se stal pouliční lampou, vše se v dobré obrací, ale stále jsme jen v půli cesty. pokračování na straně 4 Když si stejnou otázku položí lidí Byla to výstava bez osobních ambic, čistá jak instalací, tak myšlenkou. Smyslem bylo nechat promluvit pravdu, která jak víme neprohrává. Metoda šoku zabrala, hrozba zákazu dodala výstavě patřičnou reklamu, záštita významných osobností jí přiřkla punc serióznosti a mediální zájem přilákal neuvěřitelných lidí. A každý z nich se ptal: Proč se s tím nic nedělá?! Ze zdánlivě okrajového problému se stalo téma k řešení pro ty nejvýše postavené. Ten dům, myšleno Národní muzeum, má ještě jedno kouzlo. Člověk do něj vstupuje s pokorou. Ta přišla jak ze strany energetiků, tak ze strany politiků a ledy se hnuly. Spustil se vývoj nových, k ptákům šetrnějších technologií, postupně došlo ke změně legislativy a po lidské stránce se velmi zlepšily vztahy mezi ornitology a energetiky. Oba kdysi na míle vzdálené břehy se přiblížily a z ornitologů a energetiků se stali partneři. pokračování na straně 3 GABRIELA OSVALDOVÁ Pokaždé, když vidím v krajině zabezpečené sloupy, mám z toho dobrý pocit Pohled do instalace letošní výstavy. Foto: Josef Makoè Krajina je důležitější než krátkodechý konzum strana 6 Výstavu Světlo pro Prahu můžete navštívit od 11. května do 3. října 2010 v národním muzeu Výstava měla dopady i za hranicemi našeho státu. Zaznamenal jste Vy osobně v zahraničí nějaké ohlasy na českou cestu prosazování ekologizace venkovního vedení? V rámci diskusí v Evropské komisi o tom padla zmínka. Sám samozřejmě o českém řešení referuji při vhodných příležitostech. Ale v širším kontextu je česká cesta poměrně neznámá. pokračování na straně 7 Pøíhradový stožár zastaralá technologie bez jakéhokoli zabezpeèení. Foto: Pavel Køížek

2 VÝSTAVNÍ NOVINY Světlo pro Prahu po 10 letech KAMPAŇ Celoroční zápřah v záchranné stanici 2 Náročné období ve votické Stanici pro zraněné živočichy začíná již koncem zimy, kdy se k nám dostávají první mláďata. Nejčastěji to jsou mláďata veverek, která jsou mnohdy ještě nevidomá. nikdy na něj nesaháme, nepouštíme k němu psa a místo urychleně opustíme! Samice má velice dobře vyvinutý čich, proto je zde reálná hrozba, že se ze spokojeného mláděte stane sirotek. sklo. Mezi nejkrutější případy v posledních několika měsících patří střelné zranění volavky popelavé, která byla odsouzena k smrti hladem, jestřáb lesní zákeřně chycený do želez nebo smutný osud samice orla skalního, která pozřela carbofuranovou návnadu. Zimní spánek nehrozí Pavel Šedivý vypouští zachránìnou labuś zpìt do volné pøírody. Foto: Lucie Spálenková Pokud najdeme malé veveřátko na zemi, potřebuje okamžitou pomoc člověka. Mláďata těchto hlodavců se na zemi mohou ocitnout hned několika způsoby. Nejčastěji k tomu dochází vlivem povětrnostních podmínek, kdy se zřítí celé hnízdo, či při kácení stromů. Samice o mláďata mimo hnízdo nepečuje. Pokud nás však kontaktujete, jsme schopni z mláděte vychovat plnohodnotného jedince schopného návratu do volné přírody. Jarní mláďata Dále se k nám často dostávají zajíčata a srnčata, která přinášejí lidé v dobrém úmyslu, leč zbytečně. Nacházejí je při svých jarních procházkách ležet v trávě či mlází a domnívají se, že jsou opuštěná. Většina těchto mláďat ale ve skutečnosti jen spokojeně vyčkává příchodu samice, která se vždy zdržuje vpovzdálí a mláďata se vrací krmit v pravidelných intervalech. Mláďata prvních 14 dní leží nehybně v hnízdě a nevydávají žádný pach. Je to jejich přirozená ochrana před predátory, proto se nesnaží utéci ani před lidmi. Pokud takovéto mládě objevíme, Smutným případem byl loňský nález jednodenního srnčete mezi auty na louce při rybářských závodech na Sedlčansku. Vzhledem k velkému pohybu lidí bylo jasné, že by se srna k mláděti již nevrátila. Vysílené srnče bylo poměrně silně zamořeno ektoparazity. Přes veškerou péči během několika hodin po transportu uhynulo. Letní provoz a divoká zvěř Koncem jara, kdy dochází ke snížení počtu přijímaných mláďat, se naopak navyšuje počet živočichů se zraněním, která přímým či nepřímým způsobem zavinil člověk. Často jsou přijímána zvířata se zraněním způsobeným automobilovým provozem, střelnou zbraní, zemědělskou a zahradní technikou, nastraženými železy či otrávenými návnadami. K nejpočetnějším úhynům drobného ptactva dochází v jejich migračních koridorech, které lidé postupně zastavují. Nejrizikovějšími stavbami jsou protihlukové stěny okolo komunikací, autobusové zastávky či obchodní komplexy (zejména v okrajových částech města, kde stojí téměř ve volné krajině). Ptáci v letu nejsou schopni vnímat čiré Ani v zimě výjezdů neubývá s klesající teplotou naopak počet telefonátů na našem pohotovostním čísle přibývá. Jejich obsah je často velmi podobný na rybníce se nachází přimrzlá labuť. V případě slunečného počasí se na povrchu zamrzlé vodní plochy objeví vrstvička vody. V noci se tato vrstva vody změní v led, a tak se stane, že labuť nocující na ledě přimrzne. Pokud následující den povolí teploty, povolí i led. V případě trvajících mrazů zůstává labuť přimrzlá. V tomto okamžiku je lidská pomoc opodstatněná. V případě laického zásahu často dojde k poranění zvířete i člověka. Labuť Mládì lišky. Foto: Lucie Spálenková přijde o opeření břicha (čímž ztratí i tepelnou izolaci) a zachránce si ve valné většině odnese minimálně modřinu způsobenou křídlem. Lucie Spálenková Některé z příběhů našich zvířecích pacientů můžete sledovat na Hrachovský areál v pøedstavách architektù. Projekt Hrachov před schválením Již jen dny, maximálně týdny dělí původně votickou záchrannou stanici od verdiktu Státního fondu životního prostředí. Rozhoduje se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, díky které bude možné dokončit smělý plán vybudovat v obci Hrachov na Sedlčansku Centrum Ochrany fauny ČR za 62 milionů, z nichž by se 90 % hradilo z grantových prostředků, zbývajících 10 % nákladů přislíbil financovat Středočeský kraj. Příprava rozsáhlého projektu, který nemá v historii České republiky obdoby, trvala celý rok. Nezačínáme na zelené louce Rozlehlý areál přinese komplexní řešení ochrany zvířat v regionu. Ochrana fauny ČR, jejíž votické sídlo již dávno kapacitně nestačí, však nehodlá stavět na zelené louce. V Hrachově se již několik let postupně přebudovává bývalý areál zemědělského družstva. Vzorově spravovaný psí útulek doplnil v červenci 2009 zkolaudovaný domov pro hendikepovaná zvířata a ptáky, který zahrnuje i stáje pro týraná hospodářská zvířata. Již vybudovaný areál je pravděpodobně největší soukromou investicí do ochrany zvířat v České republice, a to díky velkorysému přístupu Pavla Hlaváčka, který je zároveň největším sponzorem Ochrany fauny ČR. Vše pro zvířata Na stávající činnost hrachovského Domova Fauny ve prospěch opuštěných a týraných zvířat navazuje předložený projekt. Jeho cílem je vybudovat moderní stanici pro zraněné volně žijící živočichy, která se bude skládat z hospodářského zázemí, veterinární kliniky a rehabilitačního střediska se zimovišti. Plánuje se též stavba vypouštěcích věží. Areál bude otevřený veřejnosti a podobně jako ve Voticích bude návštěvníky čekat expozice zvířat. Chybět nebude ani školicí středisko pro složky IZS, státní správu a samosprávu. Záchranná stanice k lidem přátelská Realizací tohoto projektu získá region modelové zařízení, které bude sloužit nejen zvířatům v nouzi, ale zejména státní správě a samosprávě, městské policii a Policii ČR, hasičskému záchrannému sboru a veřejnosti. Oblast Střední Povltaví též získá atraktivní místo pro osvětu v oblasti environmentálního vzdělávání a vzhledem k blízkosti Slapské přehrady zároveň zajímavý turistický cíl. OTEVÍRACÍ DOBA PRO VE EJNOST 2010 duben, kv ten, íjen: pond lí až ned le 13:00-15:00 erven, ervenec, srpen,zá í: pond lí až pátek 09:00-15:00 sobota a ned le 13:00-16:00 Prohlídka Stanice pro zran né živo ichy s odborným výkladem. Ukázka trvalých handicap (p vci, dravci, sovy, šelmy ). Návšt va aktuální výstavy. Vstupné 20,- K na osobu. Skupiny nad 10 osob objednávky na tel.: nebo OCHRANA FAUNY R ul. Zámecká, Votice Stanice pro zran né živo ichy Podrobn jší informace na Dlouholeté úsilí pro jednu větu Na jedinou větu v zákoně, která by znamenala konec tzv. sloupů smrti, čekali ochránci a ornitologové tři desítky let. Na problém ornitologové upozorňovali již v roce Během 80. let začali testovat první zabezpečující opatření. V 90. letech se síly ochránců sjednotily v podrobné mapování venkovního elektrického vedení. Jejich výsledky uvítaly i energetické společnosti. Na společných jednáních se všichni zůčastnění dohodli na zabezpečujících opatřeních v nejdůležitějších oblastech, vývoji nových technologií a výměně zastaralých nebezpečných konstrukcí. Nicméně na nákladná opatření nebyly peníze a chyběly i cesty, jak dobrou vůli energetiků přetavit na povinnost. Šokující výstava změnila zákon Až skandální výstava Světlo pro Prahu v roce 2001 dala věci do pohybu. K nejednoznačné formulaci v Zákoně o ochraně přírody a krajiny postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky, přibyl nový odstavec: Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. To bylo však jen polovičaté řešení. Definitivní konec sloupů smrti Koloběh jednání se opět rozběhl. Konečné řešení přinesla až novela Energetického zákona v roce 2009, která obsahuje povinnost nejen zabezpečovat nové či obnovované sloupy vysokého napětí, ale nahradit všechny nezabezpečené sloupy. Miliardový účet byl sečten pro provozovatele distribuční soustavy, kterým zákon uložil povinnost provést technická opatření k ochraně ptactva u stávajících stožárů venkovního vedení vysokého napětí do 15 let. Od roku 2025 tedy budou moci ornitologové v klidu spát a ptáci bez obav usedat na sloupy elektrického vedení. Bára Paulerová reklama_fauna.indd :29:45

3 VÝSTAVNÍ NOVINY Světlo pro Prahu po 10 letech TÉMA Pachatelé se vrací na místo činu dokončení ze strany 1 Vkročit do stejné řeky Co přináší nové pojetí výstavy? Vypráví pozitivní příběh o tom, že se dílo podařilo, i když náprava bude trvat ještě řadu let. Výstavou autoři původní instalace děkují všem zúčastněným stranám. Národnímu muzeu za odvahu, kterou projevilo, když nakonec dalo výstavě zelenou. Možná i samo vedení pocítilo, jakou sílu má tato budova! Výstavy pro výstavy nic neřeší, ale v některých projektech mohou být významným mostem při řešení problémů. Děkujeme novinářům a médiím za seriózní přístup k reportážím a dokumentům. Jejich zpravodajství se u veřejnosti setkalo s velkým ohlasem a přilákalo do Národního muzea další návštěvníky. Děkovný vzkaz míří i politikům, kteří se zasadili o změnu k lepšímu v legislativě této země, aby účinně chránila ptáky, kteří svého právního zástupce na jednání zkrátka nepošlou. Poděkování patří v neposlední řadě veřejnosti, bez jejíž společenské záštity bychom nikdy neuspěli. Výstava však také přináší nové světlo, a tím je světlo pro biodiverzitu neboli druhovou pestrost, která nejen z naší, ale i evropské přírody mizí obrovským tempem. Záštita naší výstavy ze strany ministra zemědělství a životního prostředí je tou nejlepší zprávou, že i toto světlo má naději zlepšit stav naší přírody. Ale to teprve ukáže čas. 3 Ochrana životního prostředí je jednou z našich priorit Ministerská ocenění, sliby, rozepře i činy Laik na první pohled rozdíl nepozná, ale hlavice jsou zaizolované. Foto: Pavel Køížek dokončení ze strany 1 Proč na vás ukazujeme prstem? dokončení ze strany 1 Posezení v mediální džungli Výstavní prostor je pojat jako svérázná rekapitulace událostí před deseti lety na obrazovkách běží televizní reportáže, vlnitý plech je polepen výstřižky z tehdejších novin. K obrazovkám můžeme sednout na podivně tvarované sedačky, snad každému se při pohledu na ně vybaví okamžik dětského vítězství, když ho hodný strýc svezl po poli na traktoru. A právě zde, v otevřené krajině se naskýtal pohled na elektrické vedení táhnoucí se za obzor. Ze sedátka traktoru kdesi za humny jsme mohli sledovat ptačí hejna Miroslav Páral, rodilý Pražák, žije od svých pěti let v Českém Krumlově. V roce 2001 pomohl věci svými mrtvými ptáky s červy, larvami a mouchami, což se nelíbilo tehdejšímu generálnímu řediteli Národního muzea. Když těsně před vernisáží hrozil výstavě zákaz, Páral svou koncepci obhajoval těmito slovy: Říkáte, že je výstava neestetická. Co je estetika? Mrtvol máte plné Národní muzeum, ve všech poschodích představujete dílo Pána Boha. Jakým právem jeho dílo soudíte a odmítáte? Výstavu v roce 2001 se podařilo na poslední chvíli obhájit. Na vernisáži výstavy si přesto generální ředitel neodpustil poznámku: Výstava je nevhodná, ničemu neposlouží. Posloužila! Ukrytý ráj Kdo však pátrá dál, objeví ve výstavním prostoru jakýsi vnitřní prostor, ráj. Zde může ulehnout na zelený koberec trávy a snít o krajině, kde ptáci i elektrické sloupy vedle sebe v míru existují. Musí se jen velmi chtít a ani na okamžik nezapochybovat. A právě takovou vytrvalost prokázal sochař Miroslav Páral, když již podruhé uvěřil ptačímu zpěvu. Proto vedle palce malíček. Prst malý, slabý, přesto připravený pomoci a posloužit. Stává se součástí lavičky, která návštěvníka výstavy vybízí sedni a odpočiň, poslechni zpěv ptáků. Klára Smolíková Neshody ministerstev To se psal rok Autoři výstavy přijali další sliby, podmínečně i Cenu ministra životního prostředí za Ekologický projekt roku. Jenže poradce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Jiří Hanzlíček vyčíslil, kolik by výměna tři čtvrtě milionu sloupů v české krajině stála. Následně s poukazem na vysoké náklady, které by modernizace elektrického vedení obnášela, vládu přesvědčil, aby příslib ministra životního prostředí nepodpořila. Konec sloupům smrti v energetickém zákoně Přesto energetické společnosti zabezpečovaly sloupy i nad rámec svých zákonných povinností. Výstava Světlo pro Prahu po deseti letech našla oporu na jihu České republiky. Generálním partnerem výstavy je společnost E.ON Česká republika, která provozuje distribuční síť v Jihočeském a Jihomoravském kraji tedy v krajích, které se vyznačují nejbohatším výskytem ptáků v České republice. Považuji za symbolické, že k dohodě o partnerství a spolupráci došlo v Českých Budějovicích. Před deseti lety byla právě Jihočeská energetika jedinou osvícenou energetickou společností, která se systematicky zaobírala vývojem a výrobou nových technologií šetrnějších vůči ptákům. A byla vždy o krok napřed před ostatními. Ani setkání se sochařem Miroslavem Páralem, rodákem z Českého Krumlova, který je duší expozic Světla pro Prahu, není náhodou a je mi velkou ctí, že se mohu považovat za jeho přítele. A je snad náhoda, že PhDr. Vladimír Špidla, Pokud jim stačily finance, prováděly výměnu v řadě nejdůležitějších oblastí pro ochranu ptactva, které ochranáři už před lety vytipovali. Až v roce 2009 přijalo ochranu ptactva za svou i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které do novely Energetického zákona předepsalo výměnu všech nebezpečných sloupů do 15 let. Na ochranáře však stále zbývá mnoho práce. Pasivně nepřihlížejí, jak se zákonná povinnost mění ve skutečnost. V naší krajině stále zůstává spousta neřešených ekologických problémů, které kompetentní lidé na ministerstvech přehlížejí. Budiž všem tento úspěch motivací do dalších let. Bára Paulerová Podpora vždy přišla z jižních Čech, a to není náhoda rodák z Jindřichova Hradce, jako vrcholný politik přenesl problém sloupů na jednání vlády a osobně se zasazoval o nápravu? V té souvislosti už asi nepřekvapí, že komisařem letošní výstavy je vedoucí kroužkovací stanice Národního muzea Mgr. Jaroslav Cepák, PhD., rodilý Jihočech. A jen pokračuji v jihočeském výčtu, když uvedu, že doprovodné aktivity v Národním muzeu během výstavy zaštítilo táborské ekocentrum Ochrany fauny ČR. A nejsou to jenom jednotlivci. Města a obce z jižních Čech i celý Jihočeský kraj podporují již řadu let činnost Ochrany fauny ČR, přestože její votické sídlo spadá do Středočeského kraje. A já osobně? Mým nejlepším místem pro odpočinek je jednoznačně malebné Třeboňsko. Srdcem jsem Středočech a v myšlenkách nosím kouzlo jižních Čech. Kdo je sochař Miroslav Páral? Sochař Miroslav Páral ve svém českokrumlovském ateliéru. Rozhovor s Miroslavem Páralem o letošní výstavě si můžete přečíst na straně 6. Mgr.Vladimír Vácha je tiskovým mluvčím společnosti E.ON. Má osobní zásluhu na tom, že představenstvo společnosti E.ON podpořilo myšlenku konání výstavy Světlo pro Prahu po deseti letech a společnost se stala generálním partnerem výstavy. V souvislosti s výstavou Světlo pro Prahu by mohla veřejnost vnímat společnost E.ON jako ty zlé hochy, kteří mohou za utrpení ptáků. Souhlasíte s tímto názorem? Dovolil bych si s tímto velmi zkresleným názorem nesouhlasit. Problém úhynu ptáků vychází z praxe zavedené, a to nejen u nás v ČR, desítky let. Již v roce 1997 jsme se chopili iniciativy a v jednom z předchůdců naší společnosti se začali zabývat problémem úhynu ptáků na sloupech distribučních vedení. Výsledkem je návrh konzoly, jejíž konstrukční uspořádání nedovolí ptákovi usednout. Je to jednoznačně důslednější řešení, než různé kryty izolátorů a vodičů v jejich blízkosti, kde jisté riziko vždycky existuje. Od té doby požíváme, až na výjimky, kde to není z nějakého důvodu možné, tyto konzoly jak u nových vedení, tak u oprav. Mohl byste jednoduše vysvětlit, v čem vlastně spočívá problém se sloupy? Problémem je rovina konzoly mezi izolátory, na kterou může pták usednout. Při usedání nebo vzletu pak může dojít ke vzniku oblouku nebo dokonce spojení vodičů křídly ptáka. Tím dojde k popáleninám těla opeřenců, uhoření částí křídel nebo nohou, zranění vlivem pádu z výšky nebo k přímému usmrcení. Jaké moderní technologie přispívající k bezpečnosti opeřenců nyní používáte? Naším zásadním příspěvkem pro ochranu opeřenců je montáž konzol typu Pařát na všech nových linkách i při všech opravách linek stávajících. Používání různých technických prostředků, např. hřebenových zábran, na rovinných konzolách se nám neosvědčilo. A to zejména z důvodu jejich životnosti a bezpečnosti pracovníků při montáži. Proto jsme vyvinuli vlastní prvek na tyto rovinné konzoly, který by měl požadavkům vyhovovat podstatně lépe. Výstava Světlo pro Prahu není jedinou aktivitou zaměřenou na ochranu životního prostředí, kterou společnost E.ON podporuje, je to tak? Samozřejmě, že ne. Koncern E.ON patří mezi nejvýznamnější společnosti na mezinárodním energetickém trhu. Jako takový dodržuje při svém podnikání tři zásady: udržitelný rozvoj, efektivitu a rozumné nakládání s přírodními zdroji. Operativní ochrana životního prostředí je patrná při naší každodenní pracovní činnosti, kterou provází tendence minimalizovat množství vznikajících odpadů a omezovat jejich nepříznivý vliv na životní prostředí. Technologie jsou rekonstruovány tak, aby se optimalizovaly spalovací procesy, snižovala spotřeba paliv, snižovaly emise škodlivin do ovzduší a zvyšovala účinnost procesů. Tyto zásady naplňuje energetická skupina E.ON i v oblasti výroby energií, kde se sází ve velké míře na využití obnovitelných zdrojů (v České republice se jedná zejména o provoz malých vodních elektráren a instalací kotlů na biomasu do teplárenských provozů). Rozmanitost druhů (biodiverzita) je myšlenka, která je v energetice stále ještě mladá. V rámci výroby a distribuce energií dbá energetická skupina E.ON na využívání takových postupů a zařízení, které neohrožují krajinu a živočichy, zejména ptáky. Vyřazené sloupy, doplněné o plošiny, se využívají jako možná místa pro vybudování čapích hnízd. Máte nějaký osobní vztah k ptákům? Můj osobní vztah k ptákům by se dal vyjádřit slovy: obdivuji je a vážím si jich. Pokud pominu takové běžné věci, jako jejich krmení v zimě a pozorování u krmítka, tak je to i snaha zjistit a určit ptáky žijící v místě mého bydliště a seznámit s nimi i své okolí. Současně jsem měl možnost seznámit se s činností ptačích center a záchranných stanic, tedy i s druhy ptáků, se kterými se člověk v běžném životě do přímého kontaktu nedostane. Ptákem roku je letos kukačka, koho byste navrhoval na příští rok a proč? Na tuto otázku se odpovídá velmi těžko. Nejsem ornitolog. Odpověď bude tedy z mé strany výlučně emocionální. Osobně jsem přesvědčen, že by si toto ocenění zasloužil každý pták, protože každý pták má v přírodě své místo. Pokud bych si skutečně musel vybrat pouze jediného zástupce z ptačí říše, zvolil bych krkavce velkého (Corvus corax). Tato volba by možná ne zcela naplňovala kritéria ankety Pták roku s ohledem na fakt, že krkavec není pták, kterého lze běžně pozorovat, nicméně na druhou stranu je to určitě pták, který je schopen veřejnost zaujmout. Svým prospěchem životnímu prostředí a svou naprosto jedinečnou inteligencí. Právě tím posledně zmiňovaným mě krkavec naprosto uchvacuje, a proto bych mu zcela jistě dal svůj hlas. Josef Makoč

4 VÝSTAVNÍ NOVINY Světlo pro Prahu po 10 letech VZDĚLÁVÁNÍ Výstava otevřená školním výpravám Výstava Světlo pro Prahu po deseti letech nabízí veřejnosti silný příběh s dobrým, byť stále otevřeným koncem. Je to příběh, který se asi nepodaří přesně začlenit do učiva konkrétního předmětu v dané třídě, ale jako život sám se dotýká přírody, občanů, politiků nebo médií a formuje každého, kdo ho vyslechne. Mění jeho postoje, nutí ho zamyslet se nad hodnotovým žebříčkem a zformulovat vlastní názor. Že pro takové příběhy není ve školách místo? Proč ne, právě taková silná témata patří do nově zaváděných průřezových témat. Neziskové organizace a školy lách přímo nabízí. Před deseti lety záleželo na zaujetí učitele biologie či přírodopisu, zda bude nepříjemné téma, jakým jsou ptáci pomalu a bolestivě umírající pod sloupy elektrického vedení, žákům předkládat. Dnes jsou pedagogové přímo vyzýváni, aby třídu vtáhli do reálných kauz a projektů, mezi které společenská odpovědnost firem vůči životnímu prostředí patří. Křížem krážem výstavou Problém postupného zabezpečování sloupů elektrického vedení má zároveň rozměr mezinárodní, občanský a mediální. Je chvályhodné, že školy dnes už nic takového nezaskočí kromě environmentální výchovy realizují pětici dalších průřezových témat. Kam jinam zařadit představení role novinářů při propagaci kampaně než do mediální výchovy? Kde jinde je prostor pro seznámení s možnostmi občana, který chce něco ve společnosti změnit, než ve výchově demokratického občana? Asi nepřekvapí, že kilometry elektrického vedení pokračují do dalších zemí. Společně s žáky je můžeme sledovat ve shodě s výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Programy zelené a barevné Tým pracovníků a spolupracovníků Ochrany fauny proto připravil pro výstavu šest programů, které osloví žáky prvního a druhého stupně i studenty středních škol. Učitel má vždy možnost se rozhodnout, zda se chce při návštěvě výstavy Pøipraveny jsou kolekce pracovních listù. Foto: Olina Ziglerová zaměřit na environmentální výchovu, a zvolí zelený program, nebo na další průřezová témata a zvolí program barevný. Na webových stránkách jsou k dispozici pracovní listy s metodikou ke všem programům, aby se s nimi mohli pedagogové předem seznámit a nakopírovat je pro žáky. Středy v muzeu Dalším vstřícným krokem vůči školám je nabídka středečních lektorovaných programů přímo na výstavě. Protože je jejich počet omezen, musí se na ně školy prostřednictvím výstavního webu přihlásit předem. Blok trvá devadesát minut a žáci během něj 4 mohou prozkoumat zvolené téma prostřednictvím pracovních listů a následně je rozvinout v diskuzi s lektorem v muzejním ateliéru. Věříme, že se výstava Světlo pro Prahu po deseti letech stane inspirujícím místem pro žáky, studenty a jejich učitele. Klára Smolíková Stanice praská ve švech Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR zahájilo svou činnost ve Voticích při Stanici pro zraněné živočichy v roce Dnes se již rozrostlo natolik, že má své pobočky v dalších dvou městech v Příbrami a nejnověji i v Táboře. Posláním ekocentra je vzdělávání široké veřejnosti, zejména dětí v oblasti ochrany životního prostředí. Díky spojení se záchrannou stanicí jsou hlavní tématem mnoha výchovných programů právě zvířata. Široká nabídka pro žáky i předškoláky Naší cílovou skupinou jsou zejména děti mateřských a základních škol. Ekocentrum v současnosti nabízí celkem 23 různých programů pro mateřské a 28 programů pro základní školy. S výukovými balíčky jezdí naši lektoři přímo do škol, nebo školní kolektivy přijíždějí do některého z našich ekocenter. Několikrát do roka připravujeme různé tematické akce pro veřejnost. Oblíbené jsou tradiční dubnové oslavy Dne ptactva následované Dnem Země či říjnové programy u příležitosti Světového dne zvířat. Těší nás, že zájem učitelů o naše akce každoročně roste. Ale nezaměřujeme se jen na školy. Pro veřejnost připravujeme terénní exkurze do zajímavých lokalit, řemeslné dílny, přednášky, hojně navštěvované bývají naučně zábavné akce pro rodiny s dětmi. Za zvířaty na stanici Vedoucí stanice Lucie Spálenková provádí každý den ve stanici alespoò jednu školní výpravu. Foto: Olina Ziglerová Dìti èekají bohatì ilustrované pracovní listy. Ilustrace: Honza Smolík Ochrana fauny ČR má za sebou mnohaleté zkušenosti s oblastí, kterou v současném Rámcovém vzdělávacím programu najdeme pod názvem environmentální výchova. Učitelé jsou v jejím rámci motivováni vést žáky k ohleduplnému vztahu k životnímu prostředí, uvědomování si vzájemné provázanosti kultury a přírody a v neposlední řadě k aktivnímu občanství. Spolupráce s neziskovými organizacemi, které dokážou ukázat na problém a napnout síly k jeho řešení, se při realizaci environmentální výchovy na ško- EVVOLUCE do škol v celé republice V táborském centru ekologické výchovy probíhají pravidelné semináøe pro uèitele k prùøezovým tématùm. Foto: Kristina Zùbková Ochrana fauny ČR je tradičně spjatá s Voticemi, odkud už od roku 1998 vyrážejí nejen pracovníci Stanice pro zraněné živočichy, ale i lektoři programů environmentální výchovy. Jak se rozrůstá síť spolupracujících škol zejména ve středních a jižních Čechách, roste i potřeba nových materiálů, publikací a praktických pomůcek. Proto se sdružení koncem roku 2009 pustilo do realizace ambiciózního projektu Environmentální výchova a průřezová témata na klíč zkráceně Evvoluce. Dìti se mohou na výstavì uvelebit na trávníkovém koberci a hrát si s pracovními listy. Foto: Kristina Zùbková Výukové balíčky plné nápadů Projektový tým se přesunul do Tábora do nově vzniklého centra ekologické výchovy, aby zde relativně nerušeně pracoval na sadách tematicky zaměřených materiálů. Výukových balíčků vzniknou během tří let tři desítky a každý z nich obsahuje několik pracovních listů, prezentací vhodných pro promítání dataprojektorem na plátno a několik pro interaktivní tabule, ucelenou metodiku i konkrétní pomůcky podle tématu. Průřezová témata jsou pro nás výzvou Výukový balíček ve svém zaměření vždy kombinuje téma, které je zajímavé pro zpracování nejen v rámci environmentální výchovy, ale i z pohledu dalšího průřezového tématu. Vzkaz v láhvi tak spojuje téma plastů s rozborem mediálních kampaní na balenou vodu. Tématem Padouch nebo hrdina je nasměrování pozornosti žáků k zákonům, které chrání životní prostředí a postihují třeba pašeráky zvířat. Výukový balíček Tady straším já zase ukazuje, že kultuře nelze rozumět bez znalosti přírodního prostředí, ze kterého vyrůstá. Ozkoušeno,opraveno, zveřejněno Naprosto unikátní je způsob, jakým výukové balíčky vznikají. Autoři totiž nejprve všechny aktivity ozkouší na testovacích školách, aby mohli vše doladit a upravit. Potom nabídnou zájemcům z řad učitelů seminář, na kterém je seznámí nejen s balíčkem, ale i se zkušenostmi z jeho realizace a dalšími souvislostmi zvoleného tématu. A nakonec dají celý materiál na webové stránky, kde ho mají zdarma k dispozici učitelé z celé republiky. Zdá se vám to nemožné? Navštivte projektové stránky a přesvědčte se sami! Klára Smolíková Asi nejvyhledávanější aktivitou ekocentra je návštěva Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích. Na prohlídce vedené lektorem se každý návštěvník seznámí s činností záchranné stanice a prohlédne si zvířata, která jsou zde umístěna. S každým zvířetem je spojen příběh. Návštěvníci se dozví, proč se do stanice zvířata dostala a jak je možné poraněním zvířat předcházet. Roční návštěvnost stanice nyní dosahuje neuvěřitelných 6000 návštěvníků! Pracovníci Ochrany fauny ČR se snaží vyjít vstříc zájmu veřejnosti, bohužel stanice svou kapacitou již nestačí a doslova praská ve švech. Její rozšíření je nevyhnutelné. Proto se v současnosti buduje nové ekologické centrum v Hrachově na Příbramsku. Více se o projektu Hrachov dočtete na straně 2. Smutné konce čapích tahů Čeští ornitologové nemohou být neteční vůči situaci v jiných zemích. Jejich ptáky totiž ohrožují povětrnostní podmínky, dravci, ale především člověk v zemích, kterými vedou jejich tahové cesty. Kupříkladu u čápa bílého stojí přírodní příčiny pouze za 4 % úmrtí, ptáci jsou uloveni člověkem ve 13 % případů a všechna zbývající procenta padají na vrub nejrůznějším lidským překážkám, mezi kterými mají smutné prvenství dráty elektrického vedení. Tažní ptáci si trasy do zimovišť nevolí náhodně, snaží se vyhýbat přírodním překážkám vysokým horám či širokým pásům moře. Člověk jim však staví do cesty bariéry nové rychle a nečekaně. Kritická jsou zejména místa při pobřeží či mořské úžiny, kde se v průběhu tahu koncentrují velká hejna. Když tudy procházejí elektrické dráty či zde stojí nezabezpečené sloupy, může dojít Olina Ziglerová k úhynům mnoha desítek až stovek ptáků. Katastrofální zprávy přišly v posledních letech zejména z evropské části Turecka a ze Saudské Arábie, kde došlo kupříkladu před dvěma lety k obrovské čapí tragédii. Jižně od města Džidda nedaleko pobřeží Rudého moře uhynulo po nárazu na dráty na 150 táhnoucích čápů bílých. U dvou ptáků byly zjištěny kroužky slovenského Národního muzea. Bohužel počet střetů ptáků s dráty elektrického vedení roste i na africkém kontinentě. Loni zahynul mladý čáp bílý z Benešovska na drátech u města Eldoret v Keni. Zejména mladí ptáci si s těmito překážkami neumí poradit. Poradit by se měli totiž lidé a zkušenosti s ptákům bezpečnými sloupy přenést i do dalších zemí. Klára Smolíková

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC Portrét JAN POKORNÝ Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC CALLA České

Více

číslo 12 léto 2009 Téma: VODA, VODA, VODA... JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Libuše Jozková ZÁCHRANNÉ STANICE Matouš Šimek VODNÍ REZERVACE

číslo 12 léto 2009 Téma: VODA, VODA, VODA... JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Libuše Jozková ZÁCHRANNÉ STANICE Matouš Šimek VODNÍ REZERVACE číslo 12 léto 2009 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ DOPORUČENÁ CENA 25 Kč Libuše Jozková ZÁCHRANNÉ STANICE Matouš Šimek VODNÍ REZERVACE Zdenka Jelenová ELEKTRÁRNA V PÍSKU Téma: VODA, VODA, VODA...

Více

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení VOLTE ČÍSLO 2 Ing. Ivana Horká, lídryně kandidátky Podpořte ideály Svobodných týdeník 8. října 2014 Ročník Ročník XXIV. XXV. číslo 4535 založeno roku 1919 Cena: 13 Kč Březejcká škola oslavila 60. výročí

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Evropské povídání Rozhovor se členkou výkonného orgánu Evropského fóra mládeže Monikou Novosádovou Evropský rok 2007 co přinesl v práci

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

Vážení čtenáři, Jiří Dlouhý předseda

Vážení čtenáři, Jiří Dlouhý předseda Vážení přátelé, pomalu nám končí další kalendářní rok a nastává čas svátků vánočních a vítání roku nového. S ním ale také konec roku účetního, konce různých projektů atd., takže jako každoročně má člověk

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ DOPORUČENÁ CENA 25 Kč Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL Vlastimil Kostkan ZABIJ BOBRA, ZACHRÁNÍŠ STROM? Téma: Za finanční

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Elektronický měsíčník pro členy a přátele sdružení Calla Číslo 128 Vychází 23. února 2014

Elektronický měsíčník pro členy a přátele sdružení Calla Číslo 128 Vychází 23. února 2014 Elektronický měsíčník pro členy a přátele sdružení Calla Číslo 128 Vychází 23. února 2014 Milí čtenáři, v uplynulém týdnu nám po jižních Čechách jezdil Miloš Zeman. Zanechal nám svou stopu v Ďáblíku v

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 22 0 1 3 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Regenerace bytového fondu 79 Kč Bjørn Lomborg: Ekolog, kterého si oblíbíte

Více

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen Ročník XIX. Číslo 9 Pátek 30. září 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 31. října od 17 hod. v divadelním sále budovy radnice Z deníku paralelního

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Kapka v moři? Tomáš Růžička. Krajina jako životní. Antonín Buček. ~U~rruDIl1lfi 2!l

Kapka v moři? Tomáš Růžička. Krajina jako životní. Antonín Buček. ~U~rruDIl1lfi 2!l Kapka v moři? Tomáš Růžička Ochrana krajiny a přírody neprožívá zrovna nejlepší období. Tlaky na výstavbu na periferiích měst, stavby nových dálnic, opouštění venkova a tradičního způsobu hospodaření,

Více

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu projekt METROPOL pomáhá Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 6 číslo 9 květen 2013 Petr Koukal www.tydeniky.cz Narodil se 14. 12. 1985, pochází z Hořovic. Vyhrál evropský juniorský

Více

Číslo 77 ĎÁBLÍK. Jablka v županu

Číslo 77 ĎÁBLÍK. Jablka v županu Číslo 77 ĎÁBLÍK 6. listopadu 2009 ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA Milí čtenáři, obáváte se chvíle, kdy vám někdo řekne, že patříte do starého železa? To já se na ten okamžik těším.

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory.

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 I PROSINEC 2009 I zdarma I www.opzp.cz Tereza Paulová, Odbor odpadů MŽP: 4. prosince 2009 byla vyhlášena XV. výzva OPŽP pro poskytnutí

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

12 Slavnosti vína a památek

12 Slavnosti vína a památek Magazín Zlínského kraje září 2014 ročník X 12 Slavnosti vína a památek 10 Stěhování tater ve Zlíně Originál vozu Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda se ze Zlína vratil zpět do Prahy. Na jeho místě

Více