Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství"

Transkript

1 Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu Lucie Křelinová

2 VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer technologií v regionu I. Hospodářská data Česká republika / SRN / Sasko II. Česko-saské hospodářské vztahy - vývoj exportu a importu - komoditní struktura přeshraničního obchodu III. Konjunkturální průzkum ČNOPK 2/ vybrané údaje IV. Zastoupení Saského hospodářství v ČR

3 I. Hospodářská data srovnání základních údajů Česká republika / SRN / Sasko

4 HDP na hlavu v tis. Euro Litauen Litva Polsko Polen 8,1 8,2 Lotyšsko Lettland 8,5 Maďarsko Ungarn 9,4 Estonsko Estland 10,4 Slovensko Slowakei 11,8 Tschechische Česká republika Republik 13,2 Malta 13,2 Slowenien Slovinsko 17,3 Zypern Kypr 22,6 Sachsen Sasko 22,9 Deutschland SRN 30,6 Zdroj: Český statistický úřad, Statistisches Bundesamt Deutschland

5 Vývoj nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti v % 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% * Svobodný stát Sasko Česká republika SRN celkem Zdroj: Český statistický úřad, Statistisches Bundesamt Deutschland, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen *prognóza

6 Vývoj hrubé mzdy od r Hrubá mzda Česká republika / Sasko srovnání (CZK ) 922 CZK CZK CZK ) CZK ) * Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR 2011, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen * Prognóza

7 Vývoj kurzu CZK - EURO CZK / 1 EUR I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 I.11 III.11 Zdroj: Česká národní banka, stav: 2011

8 Zahraniční investice v ČR - Top 8 Kumulovaná částka v mld. EUR (od 1993) SRN 15,5 Nizozemí Rakousko 10,1 9,5 Francie 5,5 Švýcarsko USA Belgie 2,5 3,5 4,1 Velká Británie 1, Zdroj: Česká národní banka; stav: březen 2011

9 II. Česko-saské hospodářské vztahy - vývoj exportu a importu - komoditní struktura přeshraničního obchodu

10 Dovozy do České republiky podle země původu v mld. Euro 2009 und ,9 24, , ,5 4,8 6,1 5,1 4,9 3,9 4,1 2,7 3,2 2,9 3,1 2,1 2,1 1,6 1,7 1,7 1,9 1 1, Zdroj: Český statistický úřad, stav: březen 2011

11 Vývozy z České republiky podle země určení v mld. Euro 2009 und ,1 31, ,3 8,7 6,1 5,4 4,7 4,6 4,8 4,9 3,9 3,8 2,6 2,6 1,9 2,7 1,9 2,4 2,1 2,3 1,31, Zdroj: Český statistický úřad, stav: březen 2011

12 Bilaterální obchod Česká republika - Sasko Dovoz do Saska celkem / podíl České republiky v mld. Euro ,84% (2,6 mld ) ,49% 16,99% 19,39% podíl ČR ,20% Saský dovoz celkem Nejdůležitější komodity Česká republika Sasko - produkty automobilového průmyslu (osobní a obytné vozy) - 51% z celkového dovozu z ČR elektrotechnické výrobky (přístroje pro výrobu a distribuci elektrické energie) - 6,1% z celkového dovozu z ČR strojírenské výrobky - 4,5% z celkového dovozu z ČR 2010 zdroj: Sächsisches Landesamt des Freistaates Sachsens

13 Bilaterální obchod Česká republika - Sasko Vývoz ze Saska celkem / podíl České republiky v mld. Euro ,75% (1,2 mld ) ,12% 5,42% 5,06% podíl ČR 4,48% Saský vývoz celkem Nejdůležitější komodity Sasko Česká republika - produkty automobilového průmyslu (podvozky, karoserie, díly, příslušenství) - 23% z celkového dovozu do ČR elektrotechnické výrobky (elektronické součástky) - 12% z celkového dovozu do ČR strojírenské výrobky - 11% z celkového dovozu do ČR 2010 Quelle: Sächsisches Landesamt des Freistaates Sachsens

14 III. 13. konjunkturální průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory únor 2011 Aktuální ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku vybrané údaje

15 Současná ekonomická situace v ČR Jak hodnotíte současnou ekonomickou situaci v České republice? % 20% 40% 60% 80% 100% dobrá uspokojivá špatná Zdroj: 13. konjunkturální průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory 2/2011

16 Vyhlídky českého hospodářství 2011 Jak hodnotíte vývoj české ekonomiky v blízké budoucnosti? % 20% 40% 60% 80% 100% lepší nezměněné horší Quelle: 13. Konjunkturumfrage der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer 2/2011

17 Ekonomická situace podniků 2011 Jaký očekáváte vývoj ve Vašem podniku? % 20% 40% 60% 80% 100% lepší nezměněná horší Quelle: 13. Konjunkturumfrage der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer 2/2011

18 Hodnocení lokalit pro podnikání spokojenost s lokalitou max SRN Slovensko Česká republika Čína Polsko Slovinsko Rakousko min Quelle: 13. Konjunkturumfrage der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer 2/2011

19 Shrnutí: silné a slabé stránky SWOT- analýza České republiky Strengths (pozitiva) Součást evropského vnitřního trhu Centrání poloha, lehká dosažitelnost ostatních zemí střední a východní Evropy Dlouhá tradice strojírenské výroby Nízké náklady na pracovní sílu ve srovnání se západoevropskými státy Dobrá dopravní a IT-infrastruktura Dostupnost a dobrá kvalita lokálních dodavatelů Opportunities (šance) Kulturní und geografická blízkost SRN Narůstající kupní síla Velmi dobrý potenciál pro vědu a výzkum Impulsy z EU-prostředků Potenciál na trhu energetické efektivity Vysoké výrobní a jakostní standardy Weaknesses (negativa) Silná a zároveň volatilní měna Nejistá europerspektiva Nedostatek odborných pracovníků - v závislosti na oboru Vysoké administrativní náklady, byrokracie Korupce a nedostatečná transparentnost Časově náročné soudní / právní procesy Platební morálka Threats (rizika) Závislost na exportu, především na SRN (30% celkového vývozu) a na eurozóně Klíčové postavení automobilového průmyslu Vývoj měnového kurzu, velké výkyvy Nedostatky vzdělávacího systému

20 Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora je oficiálním Zastoupením Saského hospodářství v České republice - Česko-saské hospodářské fórum v Praze Shrnutí a vyhodnocení ročního projektu 2011 Logistika a mobilita Zahájení ročního projektu pro rok 2012 Energie a energetické strojírenství - Roční projekt 2012 Energie a energetické strojírenství Analýza příležitostí pro saské podniky představení projektu saským společnostem průzkum trhu a identifikace potenciálních obchodních partnerů workshop, příp. odborný seminář a kooperační burza podpora účastníků projektu - individuální poradenství pro firmy

21 Děkuji za Vaši pozornost Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství v České republice Václavské náměstí 40 CZ Praha 1 Lucie Křelinová Tel: Fax:

22 Role Česko-německé obchodní a průmyslové komory v oblasti inovací a transferu technologií Lenka Šolcová

23 Obsah I. Výchozí situace II. Funkce Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) III. Služby poskytované v oblasti inovací a transferu technologií

24 I. Výchozí situace Globalizace světové ekonomiky Rostoucí konkurence Firmy jsou nuceny nabídnout inovativní produkty a služby ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD: Intenzivnější kooperace mezi všemi aktéry (firmy, vysoké školy a externí vědecko-výzkumné instituce)

25 I. Výchozí situace 2010: 4 z 5 nových investorů v České republice se věnovali výzkumu a vývoji nebo strategickým službám* Česká republika již není atraktivní pouze jako země s nízkými mzdami Potřeba technologické spolupráce nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni *CzechInvest

26 I. Výchozí situace Německé firmy nejintenzivnější investiční aktivity v České republice, noví investoři stále přicházejí, v současné době nejčastěji z řad malých a středních německých podniků Zájem a současně nutnost lepší technologické spolupráce s českými partnery Požadavek na podporu ze strany Českoněmecké obchodní a průmyslové komory

27 II. Funkce ČNOPK 1) Reprezentace zájmů německých firem v České republice: přímý dialog s českými oficiálními představiteli na základě Sedmibodového programu ČNOPK bod 6: Posílení inovačního potenciálu České republiky: ( ) Dialog mezi jednotlivými instancemi, tj. školství/výzkum ekonomika (podniky) politika, je ve srovnání s jinými evropskými státy výrazně slabší, což má jasně negativní dopad na inovační potenciál.

28 II. Funkce ČNOPK 2) Platforma pro poskytování služeb a zprostředkování kontaktů mezi německými a českými aktéry AHK Services s.r.o. - specializovaná kompetenční centra pro různé tematické oblasti: Nové kompetenční centrum pro Inovace a technologickou spolupráci: Podpora spolupráce a zprostředkování kontaktů mezi soukromými firmami, vysokými školami, V&V institucemi, klastry, technologickými parky, podnikatelskými inkubátory, inovačními centry atd.

29 III. Služby v oblasti inovací a transferu technologií Kompetenční centrum Inovativní technologie: Individuální vyhledávání kooperačních a obchodních partnerů v České republice Individuální sjednávání obchodních schůzek Organizace česko-německých workshopů a konferencí Organizace německých a českých účastí na veletrzích Organizace odborných informačních cest po České republice a po Německu Analýzy trhu a odvětví Business Center Services Organizace odborných kurzů v oblasti energetické efektivity a další

30 Kontakt Lenka Šolcová Kompetenční centrum Inovativní technologie AHK Services s.r.o./ Česko-německá obchodní a průmyslová komora Václavské náměstí 40 CZ Praha 1 Telefon: Fax:

31 Děkuji za pozornost!

Německo: šance na trhu pro české exportéry

Německo: šance na trhu pro české exportéry Německo: šance na trhu pro české exportéry Teritoriální konference MPO ČR, Praha, 10. 3. 2011 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Obchodní

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

OBSAH. 1 Teoreticko-metodologická východiska... 10. 2 Charakteristika města... 38 ÚVOD...8

OBSAH. 1 Teoreticko-metodologická východiska... 10. 2 Charakteristika města... 38 ÚVOD...8 OBSAH ÚVOD...8 1 Teoreticko-metodologická východiska... 10 1.1 Podnikání... 10 1.1.1 Definice podnikání, podnikatele, podniku... 10 1.1.2 Členění podniků... 12 1.1.3 Malé a střední podniky... 13 1.2 Podnikatelské

Více

BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi

BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi Obsah Ekonomická charakteristika země Celní unie BY-KZ-RF Bilaterální hospodářské vztahy Podnikatelské a investiční prostředí Perspektivní obory Asistence

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Export na Slovensko. manuál pro exportéry. Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská

Export na Slovensko. manuál pro exportéry. Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská : Export na Slovensko manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě 2012 Autoři Pavel Buchta Hildegarda Horská Vážení podnikatelé, Slovensko zůstává pro podnikání - i přes změny v důsledku dluhové

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 29. 4. 2015, Plzeň www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích,

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc.

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc. Teritoriální seminář Praha 29.4.2010 Ing. Jan Erben CSc. 1. Základní údaje o zemi: Oficiální název státu: Ukrajina ( nezávislost od 24. 8. 1991) Geografická poloha: Země leží na vnější hranici EU (spojnice

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 OBSAH ČÁST A ÚVOD... 4 Zahájení podnikání v Polsku a v ČR... 5 A. 1 CZ+PL. Informace týkající se zakládání firem na území České a Polské republiky... 5 A. 2 CZ+PL. Způsob založení

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BUDOUCNOST ČESKÉHO EXPORTU Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade Ostrava, 29. 5. 2015 www.czechtrade.cz 1. Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více