Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje"

Transkript

1 Ročník xx. Číslo 9 Září 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje Počátkem srpna se uskutečnil zájezd ze Semil do Koločavy, malebného městečka v Zakarpatí na Ukrajině. Koločava je nám známá především z Olbrachtova románu Nikola Šuhaj loupežník. Každoročně se zde pořádá Olbrachtův folklórní festival, který byl také jedním z cílů semilské výpravy. Mimo turistiky a poznání zdejších poměrů byl splněn ještě jeden úkol - byl podepsán dokument o vzájemném porozumění obou měst. Cena 13 Kč Příští číslo vychází 1. ŘÍJNA 2012 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Účastníci zájezdu do Koločavy. Foto Pavel Jakubec. Více než čtyřicet převážně semilských cestovatelů, mezi nimiž nechybělo kompletní vedení města, dorazilo do Koločavy uprostřed velmi teplého léta i tamní turistické sezony. Již při překročení hranic dýchne na turistu atmosféra jiné země odlišné zvyky a malebná krajina, bohužel však i s civilizací spojený nepořádek, se kterým si místní ještě neumí poradit. Během celého týdne bylo možno v dobrém standardu užít neskutečnou nádheru nedotčené přírody a pohostinnosti Ukrajiny. Jedním z cílů byl hrob Nikoly Šuhaje, Siněvirský národní park, dále pak vesnička Svoboda s původními domky, několik staletí starých a též malebné poloniny. Výlet na vrchol Topaz (1450 m.n.m.) byl zdolán terénním automobilem značky Zill. Za zmínku stojí též lidový skanzen Staré selo, kde lze shlédnout místní stavby a způsob života v dobách minulých. Součástí tohoto komplexu je i muzeum vorařství a úzkokolejná dráha s vláčkem. V rámci Olbrachtových slavností byl podepsán dokument o vzájemném porozumění obou měst. Tento akt předchází podpisu smlouvy o partnerství. Většina účastníků zájezdu byla ubytována v Četnické stanici, která sloužila zároveň jako místo setkání při večerním posezení a zpívání s kytarou. Paní majitelka Natálie Tumarec byla na oplátku pozvána do Semil na říjnový divadelní festival Semilský paroháč. V příštím roce je opět v plánu návštěva Koločavy. O rozsahu spolupráce budeme jednat na podzim t.r. Nad plánovanou spoluprací města Semily a Koločavy převzal záštitu ministr zahraničních věcí České republiky. Lena Mlejnková, místostarostka Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 10. září 2012 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

2 Strana 2 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Informace z radnice Změna výše nájemného v městských bytech od Rada města Semily v srpnu 2011 rozhodla o postupné úpravě výše nájemného pro roky Od je schváleno měsíční nájemné ve výši 41 Kč/m 2. Oproti roku 2012 je to navýšení pouze o 4 Kč/m 2 / měsíc. V měsíci září nájemníci podle zákona obdrží Návrh na zvýšení nájemného i s Evidenčním listem. Ministerstvo pro místní rozvoj ve své mapě nájemného stanovilo v Semilech nájemné podle posudku znalce v rozmezí 52,30 60,10 Kč/m 2 /měsíc. Stanislav Klápště, MBS Semily, s.r.o. Semily otevřené a protikorupční město Veškeré výdaje města Semily dostávají novou dimenzi. Od 1. srpna letošního roku najdete na webových stránkách města, v sekci podnikatel, nově zřízený registr dokumentů, který obsahuje všechny objednávky, faktury a smlouvy vystavené jednotlivými odbory městského úřadu i města jako samostatného právního subjektu. Hospodaření s veřejnými finančními prostředky je tak lehce, jednoduše a kdykoliv v úplnosti přístupné nejenom občanům Semil, ale i široké veřejnosti. Každý má možnost si ověřit, jaké služby si město objednává a za co utrácí finanční prostředky. Spolu s již zavedeným kompletním uveřejněním všech veřejných zakázek to představuje ucelený příklad zkvalitnění správy veřejných prostředků, který pomůže posílit důvěru občanů a především vyloučí jakékoliv pochybnosti o manipulaci, zvýhodňování spřátelených firem nebo dokonce korupci. Ing. Miloš Sladký, tajemník MěÚ Semily V Semilech doznívá londýnská olympiáda Na náměstí v Semilech slavnostně přivítali ve čtvrtek 16. srpna olympionika Lukáše Melicha, který vybojoval v hodu kladivem vynikající šesté místo. Akci iniciovali Lukášovi přátelé, fanoušci i další obyvatelé Semil spontánně, s gratulacemi a díkem se přidala i semilská radnice. Volební kampaň 2012 Rada města Semily poskytuje na základě usnesení /RM/318 ze dne 23. července 2012 za stejných podmínek všem kandidujícím volebním stranám pro volební kampaň k volbám do Zastupitelstva Libereckého kraje a všem kandidátům pro volební kampaň do Senátu Parlamentu ČR v roce 2012, v období 2 měsíců před dnem konání voleb, tyto možnosti: I. Riegrovo náměstí: Každé volební straně bude na základě písemné žádosti (oznámení): a) přenechána bezplatně část náměstí (viz situace) na akci v délce trvání maximálně 3 hodiny, b) 2x bezplatně přenechána část náměstí pro umístění stánku (max. 30 m 2 ) 6,00 18,00 hod. Kampaň nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě (ustanovení obecně závazných předpisů nejsou dotčena). Při kolizi termínů rozhoduje datum a čas doručení žádosti, o maximální rozloze části náměstí přenechávané ve stejný čas více žadatelům rozhoduje vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Městského úřadu. Žadatel je povinen zajistit si pořadatelskou službu. Připojení k sítím si zajišťuje žadatel. II. Propagační materiály na veřejných prostranstvích a plakátovacích plochách: Pro volební kampaň se vyhrazují plakátové plochy o rozloze do 3/4 plakátovací plochy, vylepení volebních plakátů (velikost materiálu se stanoví max. v rozměru A3) je možné pouze prostřednictvím TSM Semily s.r.o. a za úhradu dle platného ceníku výlepu plakátů, každý volební subjekt má zaručen díl o stejné velikosti. III. Semilské noviny: Každé volební straně bude na základě písemné žádosti (oznámení) přenechána bezplatně 1/4 strany Semilských novin (pouze černobílý tisk, barevná inzerce pouze na základě dohody - rozsah přesahující ¼ strany se hradí jako inzerce); termín dodání materiálů do uzávěrky před termínem voleb (dle upozornění v předcházejícím čísle Semilských novin). IV. Webové stránky města (www.semily.cz): Každé volební straně bude na základě žádosti zveřejněna prezentace volební strany dle vlastního návrhu (jeden soubor ve formátu pdf o velikosti do 1 MB). Za obsah zveřejněného materiálu odpovídá žadatel. Prezentaci je možné doručit elektronicky (pouze s elektronickým podpisem) nebo osobně. Podmínkou zveřejnění je prokázání totožnosti žadatele a jeho oprávnění jednat ve věci zveřejnění prezentace jménem volební strany. Adresa pro zasílání prezentace: adresa a kontaktní osoba pro osobní doručení: Riegrovo nám. 63, Semily pan Michael Prokeš, informatik. Volební stranou se rozumí registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jejichž kandidátní listina/přihláška byla pro volby zaregistrována. Pro volební kampaň nelze využívat budovy městského úřadu nebo Turistického informačního centra Semily. Mgr. Jan Farský, starosta města Foto Aleš Mastník. Ve čtvrtek 16. srpna v odpoledních hodinách se na náměstí v Semilech sešli vyznavači sportu, aby přivítali úspěšného kladiváře Lukáše Melicha, který získal díky hodu 77,17 metrů skvělé šesté místo na olympiádě v Londýně. Nad bezpečností celé akce dohlížela Městská policie a po příjezdu Lukáše na náměstí, kde se již na španělských schodech mačkaly zástupy obdivovatelů, fanoušků a přátel, předal starosta Města Mgr. J. Farský a obě místostarostky (vedení města bylo pečlivě obuto v improvizovaných olympijských gumákách), připravené dárky. Zlatou medaili z marcipánu s číslem 1. Lukáš je přeci pro Semily jednička, vysvětlil starosta Mgr. Jan Farský, dále pak několik drobných upomínkových předmětů. Sympatický sportovec daroval starostovi olympijský dres i s vlastnoručním podpisem. Lukáš se též podepsal do pamětní knihy Města Semily, která byla speciálně pro tento účel zapůjčena Státním okresním archivem. Po oficiální části zbyl prostor i pro podpisy, vřelé rozhovory a společné fotografie. Více o Lukášovi si můžete prohlédnout ve výloze prodejny Kačenka. Příště přineseme rozhovor s Lukášem. (oškvv) 5. ročník Ceny města Semily 2012 (oškvv) Letos již popáté lze zasílat návrhy na udílení Cen města Semily. Cena může být udělena za výjimečné aktivity, které přinášejí prospěch městu i jeho občanům v různých oblastech jeho života, například v oblasti společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské, apod. Návrhy mohou podávat občané města, právnické osoby se sídlem na území města, výbory Zastupitelstva města Semily a komise Rady města Semily a jiné spolky a sdružení. Návrhy lze podávat do 31. října 2012 písemně na Odbor školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Semily, Husova 82, nebo elektronicky Rozhodovat o udělení tohoto ocenění bude Zastupitelstvo Města Semily na svém zasedání v lednu Udílení cen(y) bude probíhat na městském plese pořádaném v únoru 2013 v KC Golf. Přesné znění Pravidel pro udílení Cen města naleznete na

3 ZÁŘÍ 2012 Semilské noviny Strana 3 Omezení průchodu po regulaci Z důvodu výstavby lávky, ale především z důvodu plánované rekonstrukce chodníku na regulaci dojde v průběhu září a října k uzavření regulace. Přesné termíny vzhledem k dosud neznámému zhotoviteli cyklostezky na regulaci dosud neznáme. Proto budou v předstihu na místě vyvěšena oznámení o době uzavírky. Tuto informaci zveřejníme i na webových stránkách města a kabelové televizi. Omlouváme se za omezení průchodnosti. Semily získaly dotaci na další úsek cyklostezky: Její realizace proběhne ještě letos Další části cyklostezky se semilská veřejnost dočká ještě v letošním roce. Díky dotaci bude vybudován úsek pro pěší i cyklisty podél řeky Jizery v délce 361 m, který propojí cyklostezku v Řekách s novou lávkou a dále bude v ulici Ke Stadionu navazovat na cyklo - stezku podél Olešky. Celkové rozpočtované náklady na výstavbu cyklostezky jsou celkem tis. Kč, dotace byla schválena a přislíbena ve výši tis. Kč - spoluúčast města je tedy předpokládána ve výši tis. Kč. Po vyhlášení veřejné zakázky a výběru dodavatele předpokládáme ještě snížení této částky, řekl Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku MěÚ. Celá zakázka bude realizována ještě letos, proto se budeme snažit zkoordinovat její stavbu s výstavbou lávky na Ostrov, dodal Bělonohý. Cyklostezka po Regulaci bude začínat u mostku přes Chuchelský potok a končit u vyústění do ulice Ke Stadionu, v celé délce 361 m zde bude vybudována nová cyklostezka s asfaltovým povrchem o šířce 3 m. Stávající havarijní veřejné osvětlení bude nahrazeno novým. Na nové cyklostezce bude smíšený provoz pěších a cyklistů. Součástí stavby je i posunutí stávajícího oplocení, nové dopravní značení, instalace mobiliáře a drobné sadové a terénní úpravy. Práce na projektové dokumentaci na rekonstrukci stezky pro pěší podél Regulace se záměrem zde vybudovat další úsek cyklostezky zahájil odbor investic v srpnu Náklady na dosud zpracovanou projektovou dokumentaci, kterou zpracovávala firma Rybář stavební s.r.o, byly celkem 121 tis. Kč. Přestože na zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení bylo pouze půl roku, podařilo se v březnu letošního roku podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Přesto, že v letošním roce bylo určeno na podporu výstavby cyklostezek pouze 138 mil. Kč oproti roku 2011, kdy se rozdělovala částka 256 mil. Kč, čekalo nás velmi příjemné překvapení - náš projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejkvalitnějších a podporu získal, uvedl Mgr. Jan Farský, starosta města Semily. Lávka přes Jizeru Základové konstrukce lávky včetně dalších přípravných prací jsou dokončeny. Stavba nyní začala opět nabírat zpoždění, které je dáno výrobou a ohýbáním ocelového oblouku a dalších ocelových konstrukcí. Jejich výroba se v současnosti dokončuje. Je tedy jisté, že plánovaný termín (30.9.) není reálné stihnout. Město Semily zapůjčí občanům dalších 56 kompostérů V letech 2009 až 2011 město nakoupilo 301 ks kompostérů I v roce 2012 poskytneme občanům dalších 56 kompostérů V kompostování vidíme další možnost třídění odpadů Město Semily se snaží dlouhodobě snižovat objem směsného odpadu - již třídíme 9 komodit (směsné plasty, PET, sklo čiré a barevné, papír, kov, tetrapak, bioodpad, textil). Jednou z komodit je bioodpad, který na sídlištích řešíme formou hnědých popelnic a do rodinných domů kompostéry formou zápůjčky a bezplatně. V uplynulých letech jsme již zapůjčili cca 300 kompostérů v celkové hodnotě 243 tis. Kč a je o ně stále zájem. V letošním roce bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup kompostérů, kterého se zúčastnilo 6 firem, vyhrála firma Tomáš Rudle ze Zlína, která nám za cenu ,- Kč nabídla nejvíce kompostérů, a to 56 kusů o objemu 600l. Kompostéry budeme rozdávat od druhé poloviny srpna. Proč kompostéry? A je o ně zájem od občanů města? Vzhledem ke stále vyšším cenám za likvidaci komunálního odpadu, s ohledem na zpřísňující se předpisy v této oblasti a zejména s ohledem na ekologické aspekty vymýšlíme další možnosti třídění, což kompostování beze sporu je. Většina obyvatel města si toto již uvědomuje a má o třídění odpadů zájem. Do kompostu patří nejen zbytky ze zahrad, ale i bio odpad z kuchyní, jako jsou slupky z brambor, ostatní zeleniny a ovoce, skořápky vajíček apod. Navíc vzniklý kompost lze používat na pěstování rostlin jak v zahradě, tak v domě. Kompostéry dostávají občané od Města Semily k dispozici výpůjčkou po podepsání smlouvy, tedy bezplatně. (orsm) Pozvánka na SEMILSKÝ PECEN Město Semily Vás zve na IX. ročník podkrkonošské slavnosti úrody Program: pátek 7. září disco DJ Filio pořádá VLŠ sobota 8. září 8.30 ekumenická bohoslužba ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech Podmoklicích 9.30 průvod od Sboru Dr. K. Farského na Ostrov (v průvodu dech. hudba Táboranka) program na Ostrově slavnostní zahájení na pódiu na Ostrově atrakce se zemědělskou tematikou pro děti i dospělé vystoupení mažoretek SVČDM Semily ukázka dogdancingu M. Rezlerová taneční vystoupení ZUŠ Jilemnice vyhlášení výsledků soutěže Semily město kvetoucí tanková bitva k poslechu hraje Johny Walker Band V průběhu celého dne již tradičně ukázky řemeslné výroby a prodej, historická i současná zemědělská technika, soutěže a hry pro děti, městečko semilských hraček hračky od místních výrobců, rukodělné dílničky, tvořivý stan Galerie XY, prodej občerstvení, včetně krajových specialit pečení bramboráků a placek, ukázky činnosti spolků, u ďolíku skákací hrad, kolotoč, trampolína... program před zámkem dechová hudba Táboranka Irský tanec účinkují děvčata Dětského domova v Semilech populární zpěvák Standa Hložek Cimbálová muzika Dyjavanek Hudba u města Vídně (staropražské písničky) SVR rocková zábava pořádá VLŠ občerstvení ve stánku VLŠ je zajištěno NONSTOP od pátku 19 hod. do neděle 03 hod. (oškvv)

4 Strana 4 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap. Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. 3194/48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu o výměře cca m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: 5, Kč + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji poz. pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Vinice Minimální cena: 440 Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330 Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská Minimální cena: 320 Kč/m 2 Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440 Kč/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji rodinný dům o 2 bytových jednotkách ul. Pekárenská č.p. 234, Semily - Podmoklice Minimální cena: 1, Kč Město Semily nabízí k prodeji bytový dům o 6 bytových jednotkách ul. Mizerova č.p. 441, Semily Minimální cena: 3, Kč Upozornění: V případě prodejů nemovitostí kontaktujte Bc. Lenku Soukupovou, tel.: , není-li uvedeno jinak Info: (úřední deska odbor správy majetku) Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 74,99 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 37,35 m 2, v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 54,78 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou 2 byty o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 45,15 m 2 č.p. 555, ul. Pod Vartou, Semily (ŠKOT) Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1+2 s nesníženou kvalitou o celkové výměře 86,19 m 2 v přízemí č.p. 441, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1+3 s nesníženou kvalitou o celkové výměře 131,57 m 2 v přízemí č.p. 441, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1+3 s nesníženou kvalitou o celkové výměře 118,86 m 2 v I. patře č.p. 441, ul. Mizerova, Semily Minimální nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, se sníženou kvalitou, 39,94 m 2 v č.p. 113, ul. Komenského nám., Semily Min. nájemné: 20,55 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Variantně lze využít i jako nebytový prostor Min. nájemné: 255 Kč/m2/rok + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu garáž v ul. Bítouchovská, Semily (za zámkem) Min. nájemné: 600 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel Prohlídka: po předchozí dohodě Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {3 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel , Upozornění: V případě pronájmu nemovitostí kontaktujte Evu Maškovou nebo Bc. Lenku Soukupovou, tel nebo není-li uvedeno jinak Info: (úřední deska odbor správy majetku)

5 ZÁŘÍ 2012 Semilské noviny Strana 5 Hasiči radí občanům Když zazní zvuk sirény V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, požáry nebo technologické havárie s únikem Ilustrační foto nebezpečných látek. Abychom byli v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém varování a vyrozumění. Ten se sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem) a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím. Pro případ vzniku mimořádné události je v naší republice zaveden jediný varovný signál Všeobecná výstraha. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech. Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném signálu doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí. tvar varovného signálu Se zvukem sirény se setkáváme nejčastěji první středu v měsíci, kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin jsou spuštěny sirény v celé republice, aby byla prověřena jejich funkčnost. Uslyšíte Zkušební tón pro akustickou zkoušku. Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy následně ohlásí: Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén. tvar zkušebního tónu Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je Požární poplach. Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). tvar požárního poplachu Koncové prvky varování spouští ve většině případů Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, lze je však spustit i centrálně z Prahy. Po zaznění varovného signálu bude vždy následovat informace o konkrétním nebezpečí. Tam, kde jsou pouze rotační sirény, budou občané verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových zařízení na vozech Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, městské nebo obecní policie nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Dále bude informace uveřejněna v místním rozhlasu a regionálními rozhlasovými a televizními stanicemi. Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všechny nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech (např. záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.). Pokrytí území Liberce a Libereckého kraje varovným signálem Na území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 283 koncových prvků varování, z toho je 235 sirén rotačních, 18 sirén elektronických a 30 místních informačních systémů. Další místní informační systémy se budou v rámci čerpání dotací realizovat letos nebo příští rok. Území Libereckého kraje je pokryto signálem z cca 85 %. A co dělat, když zazní siréna? Uslyšíte-li signál Všeobecná výstraha, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, vypněte ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů policie či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte místo havárie s únikem nebezpečné látky, ukryjte se na odvrácené straně budovy a snažte se na sebe upozornit zasahující složky. V případě, že byl spuštěn signál Všeobecná výstraha v důsledku povodně, je nutné co nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení se rychle evakuovat. Další informace naleznete na mjr. Mgr. Michal Dvořák, vedoucí pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva HZS Libereckého kraje Ohlasy čtenářů A opět bariéra Dne jsem navštívila informační středisko v našem městě, neboť jsem potřebovala tam dát inzerát do Semilských novin. Však vstup do Muzea, kde se naše informační středisko přestěhovalo je bariérové a tudíž vozíčkáři a špatně chodící občané mají smůlu. I když mají na dveřích zvonek, je však nefunkční! A ještě k tomu není ani označen, k čemu slouží. Takže jsem musela zakřičet mezi dveřmi, abych se tam dostala, neboť Vám musejí otevřít druhé křídlo dveří, jinak se tam nevejdete s vozíkem. A když se konečně někoho dovoláte a dveře Vám otevřou, tak zjistíte, že se stejnak do Informačního střediska (IS) nedostanete, neboť jsou tam 2 nebo 3 schody! A už opět tady máme bariéru. Paní, která sedí v IS musí požádat zákazníky, kteří jsou v místnosti, aby na chvilku opustili místnost, aby mohla jít obsloužit vozíčkáře nebo špatně pohyblivého zákazníka do chodby. Já jako vozíčkářka jsem moc ráda chodila do IS, neboť jsem si prohlížela nabídky a informace, o které jsem měla zájem. Také jsem si tam nosila inzeráty (vzpomínku na otce), které mi dali do Semilských novin. A teď to bude problém! Ono nestačí, že máme bariérovou polikliniku a poštu, tak už i IS, že? Mám dost přehled, kde se bariéry odstraňují, ale v Semilech to začíná být naopak! Nevím, kdo s tímto nápadem přišel, ale nechápu, že to radní schválili! Připadám si jako v té pohádce, u nás v Kocourkově. Co říká veřejnost a petice, to radní nezajímá, prostě jede dál! Moc mě to trápí a myslím si, že ne jenom mě, že v našem městě stále nacházíme bariéry, i když vyhlášky říkají něco jiného. A teď se ptám: Když už někdo rozhodl přestěhovat IS, tak proč právě do muzea? Vždyť muzeum je bariérové. Proč nevybrali jinou budovu? Já třeba bych zvolila zámek, tam je výtah a široké hlavní dveře. Však co se týká mé osoby, tak já bych IS nikam nestěhovala, protože si myslím, že tam co bylo, bylo pro všechny! Než ukončím tento článek, ráda bych opět zopakovala chceme mít bezbariérové Semily! Doufám, že konečně to někdo pochopí a zamyslí se nad tím, že v našem městě žijí senioři a handicapovaní občané. Děkuji Irena Vinczeová, vozíčkářka A opět bariéra odpověď paní Vinczeové Při projednávání přemístění informačního centra do Muzea jsme zvažovali i otázku přístupu vozíčkářů. Zabývali jsme se i tím, aby byl zachován rozsah služeb IC a možnost získání informací i pro hendikepované občany. Musím znovu poukázat na vstřícnost pracovnic IC, které vždy vyjdou každému vstříc. A to doslova. Současný stav není konečný, otázku bezbariérovosti budeme řešit komplexně s celkovou rekonstrukcí budovy dle dlouhodobé koncepce rozvoje a fungování Muzea a galerie. Město Semily se v posledních letech zabývá odstraňováním bariér ve městě. Lze připomenout konkrétní příklady: Dříve vozíčkářům zcela nepřístupná knihovna se změnila na bezbariérovou společně s kinem a kavárnou, postupně se upravují přechody pro chodce, je zřízen nový výtah na staré radnici. Při rekonstrukci náměstí byl přebudován nájezd do lékárny. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby i soukromí majitelé budov ve městě takto reagovali a umožnili přístup i špatně pohyblivým občanům. Lena Mlejnková, místostarostka

6 Strana 6 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Ze života sociálních služeb Letní čas v Sociálních službách Semily Období prázdnin a dovolených nás nijak neomezuje v množství a pestrosti aktivit, které jsou připravovány pro obyvatele našeho zařízení. Ke konci června jsme využili pomoci žáků ZŠ Fr. L. Riegra a vydali se s našimi seniory na pěší výlet do Semil. Všech 31 výletníků si prohlédlo přebudované centrum města, ředitelka knihovny Mirka Vrbenská nám ukázala interiéry knihovny dětského oddělení i oddělení pro dospělé a pan vedoucí kina Ondřej Šír nás ukázkami zasvětil do vývoje kinematografie od roku 1948 až do současného 3D. Protože naši senioři rádi cestují i když už většinou jen prstem po mapě byly všem zájemcům nabídnuty výlety. S Jiřím a Lidmilou Hrubými jsme navštívili Nový Zéland, poté byla z vybraných fotografií v kulturní místnosti instalována veřejná výstava. V Kazachstánu jsme pobyli s panem Jiřím Melichem a do Španělska nás na pokračování pozvala paní Lada Kocourková. Ilustrační foto K létu patří také cirkus. Jeden takový zavítal na naši zahradu. Artisté Berouskovi nám předvedli tanec hula hoop, balanc na ostří nože, akrobacii v točící luně, balanc na pohyblivých válcích, vystoupení pejsků a žonglování. Vystoupení se setkala s velkým ohlasem publika a pan Berousek si osobně vyslechl slova chvály a poděkování. Stejně jako každý rok se i letos účastníme Letní slavnosti ve Vratislavicích a tím spojené soutěže Na stárnutí nemám čas. Zde jsou vystaveny práce klientů sociálních zařízení. I my jsme přispěli svou tvorbou. Paní Helena Zelenáková dodala jemné háčkované rukavičky, paní Věra Tůmová a Růžena Hlaváčová vytvořily pletenou deku, pan Jaroslav Vostřel zhotovil květinovou dekoraci a poslední dvě díla jsou papírové znaky města Semil a Domova pro Seniory. Na jejich vzniku se podílelo mnoho šikovných rukou mezi jinými paní Jarmily Jandové, Jiřiny Holubové, Vlasty Durcové, Evy Salačové, Zdeňky Hlavaté a dalších. I v letošním roce si dovolujeme pozvat zájemce z řad široké veřejnosti na tradiční Den otevřených dveří, který se koná v úterý 9. října Za kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Semily Ing. Zdeněk Šimon, ředitel Okénko z nemocnice Co je nového v NsP v Semilech Vážení čtenáři, jmenuji se Alena Kuželová a od 1.července 2012 vykonávám funkci ředitelky semilské nemocnice. Po nástupu do funkce jsem nejprve věnovala hodně času návštěvám jednotlivých oddělení v nemocnici. Zajímaly mě především názory zaměstnanců na momentální situaci v nemocnici a návrhy na zlepšení. Těší mě vlídné přijetí zaměstnanců a ochota ke spolupráci. Za to jim upřímně děkuji. Již v červenci jsem pověřila do funkce náměstkyně pro léčebně preventivní péči MUDr. Věru Sedláčkovou. Paní doktorka bude zajišťovat řízení nemocnice z lékařského hlediska. V prvních dnech pro mě bylo nejtěžší vypořádat se s velkým množstvím nových informací. Stihla jsem navštívit několik okolních nemocnic. Účelem bylo seznámit se a sjednat budoucí spolupráci. Nyní probíhá personální audit, který bude plně dokončen do prosince letošního roku. Výsledkem bude redukce pracovních míst v administrativě. Nakoupili jsme elektrickou energii na komoditní burze pro rok Jednáme s hlavními dodavateli o snížení cen. Připravujeme podklady pro výběrové řízení na dodávku léků. Od září bude otevřena poradna pro alkoholismus a toxikologii, dále nově nabízíme léčbu funkční sterility podle metody Ludmily Mojžíšové. Navázali jsme spolupráci s městskou knihovnou v Semilech, pacienti si od září budou moci vypůjčit vázané knihy i audioknihy. Přivítali jsme spolupráci zástupců jednotlivých církví, kteří budou na přání pacientů poskytovat duchovní služby v nemocnici. Děti si v čekárnách u jednotlivých ambulancí mohou zkrátit dlouhou chvíli v malých hracích koutcích. Dospělí pak čtením starších časopisů. V kiosku bude od září rozšířen sortiment prodávaného zboží dle přání zaměstnanců a pacientů. Jednáme o otevření kadeřnictví a pedikúry v areálu nemocnice. Více informací najdete na nových webových stránkách a na novém facebookovém profilu Nemocnice s poliklinikou v Semilech. Těšíme se na Vaše návrhy a připomínky. Ing. Alena Kuželová, MBA ředitelka nemocnice v Semilech Léčba funkční sterility v nemocnici Semily Od září 2012 nabízí Nemocnice v Semilech možnost léčby Metodou Ludmily Mojžíšové, která je určena ženám s poruchou funkční sterility a klientům s chronickými bolestmi páteře. Tato metoda musí být vždy ordinována lékařem a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že se jedná o cvičení žen s funkční sterilitou, musí být nejprve provedeno gynekologické vyšetření a pro účinnost léčby musí být splněna určitá kriteria. Procedura trvá cca 1 hodinu 1x měsíčně (ojediněle častěji) po dobu nezbytně nutnou. Není třeba nosit s sebou sportovní oblečení. Klienti se mohou objednávat s platným FT (fyzioterapeutickým) poukazem od indikujícího lékaře v pracovních dnech pondělí pátek od 7:00 15:00 hodin na telefonním čísle ke kvalifikovaným fyzioterapeutkám Mgr. Vlastě Bochové, Petře Novotné DiS. a Radce Lhotové DiS. Rehabilitace bude prováděna individuálně na RHB ambulanci Nemocnice v Semilech (3. patro chirurgického pavilonu). Podrobnosti o samotné metodě, podmínkách, účincích a průběhu léčby naleznete na v sekci pro pacienty/ Spektrum poskytované péče / Rehabilitační oddělení. (Přímý odkaz: 42-spektrum_rhb/355-meto) nebo u svého praktického lékaře či gynekologa. Ilustrační foto Ing. Alena Kuželová, MBA, ředitelka nemocnice v Semilech

7 ZÁŘÍ 2012 Semilské noviny Strana 7 Školství Skauti Příškolní tábor Poškolák 2012 Dětem ze základní školy Ivana Olbrachta se ve škole tak líbí, že do ní chodí i o prázdinách. První stupeň Komeňák pořádal první příškolní tábor Poškolák s tématem Klíče od pevnosti. Tábor, který probíhal během prvních tří prázdninových dnů, zahájila zástupkyně ředitele Bc. Eva Šírová. Té se podařilo děti správně nabudit a vyvolat v nich soutěživou náladu. Nad celou akcí dohlížely Mgr. Lída Bachtíková a Mirka Komínková. Celkem se přihlásilo 24 dětí a o poslední volná místa byla doslova rvačka. Děti jsme rozdělili do tří týmů a každé družstvo dostalo svoji vedoucí. Červenému družstvu koučovala Veronika Jínová, zelenému Tereza Machová a modrému Martina Komínková. Nebyl to jen tak ledajaký tábor, každý den jsme chtěli jít na výlet do přírody. První den jsme vyrazili do Vysokého nad Jizerou, kde jsme se vrhli na Bachtíkovic výrobnu zákusků a cukrárnu a poté jsme pokračovali do Roztok, kde jsme opékali, hráli hry a dokonce jsme si prohlédli i daňky. Druhý a třetí den nám počasí zkazilo plány, takže jsme vyrazili pouze na kratší výlety a pohybovali jsme se poblíž naší školy. Každému dítěti se podařilo pro svoje družstvo získat klíč a společně pak otevřeli bránu k pokladu. Po dlouhém a napínavém boji vyhrálo družstvo modrých. Doufáme, že se dětem tábor líbil tak jako nám a snad se za rok zase sejdeme. Martina Komínková Kultura Jak skauti prožili letošní tábor? Již od konce školního roku semilští skauti, skautky, světlušky a vlčata odpočítávali dny zbývající do každoročního tábora u Žumberka v Železných horách. A tak se po příjezdu všichni účastníci s chutí pustili do výstavby svých třítýdenních domovů. Chlapecký oddíl pojal tábor v duchu hobitího života. Do připravených etap se každý člen vrhl s nadšením a odhodláním zvítězit. Procvičili si vaření na otevřeném ohni, naučili se pečlivě šít při výrobě svých plášťů. Utkali se v mnoha sportovních i vědomostních soutěžích. Také podnikli třídenní puťák do Chrasti u Chrudimi. My skautky jsme pojaly tábor ve víru hry Casina Royale. Naučily jsme se šifrovat a vysílat tajné zprávy nebo míchat barevné koktejly z přírodních ingrediencí. Jak se vyznat v mapě bylo nedílnou součástí nočního výsadku. Podnikaly jsme putování do blízkého i vzdálenějšího okolí. Mladší členky světlušky měly táborovou hru na téma Kdo přežije Žumberk? Přežili všichni, včetně vedoucích. Malé tábornice plnily spoustu osobních zkoušek, které prověřily zejména jejich vytrvalost a překonání sebe sama. V polovině tábora přijela velká vlčácká smečka. Vlčata poctivě své zdatnosti změřila v indiánském boji o území nikoho. Nejmenší chlapci si tak osvětlili základy zdravovědy, podstoupili i nelehkou zkoušku chuti. Upřímně děkujeme kuchařkám a všem vedoucím, kteří během roku vložili do náročné přípravy svůj čas i práci. Nám tak umožnili strávit překrásný prázdninový čas na našem skautském táboře. Za tím letošním se budeme ve vzpomínkách už jen rádi otáčet. Těšit se ale můžeme na ten příští. Kukačka Státní okresní archiv Semily Výstavy Richard Náhlovský: Obrazy z druhé strany Kozákova Výstava je prodloužena do 14. září a můžete ji zhlédnout ve všední dny od 8 do 16 hodin, v pondělí a ve středu do 18 hodin, v pátek do 15 hodin. To nejlepší z archivu semilského Fotoklubu Vernisáž v pátek 21. září v 17 hodin. Divadlo Neděle 16. září 2012 v 18 hodin Úsměvy strejce Floriána Kerkonošský poudačky Prokopa Háska z Vysokýho. Účinkuje MONTALBAN, volné ochotnické umělecké sdružení. Pohostinsky hraje Slávka Hubačíková. Pásmo sestavil a režie se chopil Jiří Aubris. Představení se uskutečňuje s finanční podporou Města Jilemnice. Ivo Navrátil

8 Strana 8 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Kultura Divadelní podzimní sezóna začíná! A máme tu září, začátek nového školního roku a také začátek podzimní divadelní sezóny v Kulturním centru Golf Semily. Prvním představením je komedie s názvem BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ v podání herců Divadelní společnosti Julie Jurištové v režii známého Milana Schejbala. Hrají: Jaroslava Obermaierová; Martina Hudečková/Kamila Špráchalová; Julie Jurištová/Kateřina Fixová; Oldřich Navrátil; Libor Jeník; Jiří Hána/Mário Kubec. Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé poloviny 19. století F. F. Šamberka. Groteskní příběh je plný zápletek, překvapivých zvratů, komických situací a zazní v něm mimo jiné známé staropražské písničky a kuplety. Hlavní hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. Připomínáme možnost využít výhod předplatného a objednat si abonentku na všechna představení podzimní divadelní sezóny. Bližší informace obdržíte a rezervace lze provádět na tel. čísle , u či osobně v kanceláři KC Golf Semily. Tradičně nabízíme i dárkové poukazy. Dosavadním předplatitelům rezervujeme jejich místa do 8. září. Pokud rezervaci nepotvrdí, budou jejich místa postoupena dalším zájemcům. Prodej abonentek bude pak zahájen v pondělí 10. září Těšíme se a děkujeme za Váš zájem, Iva Chaloupková Pozvánka na KULTURNÍ CENTRUM GOLF SEMILY NABÍDKA KURZÙ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 sport jazyk tanec KURZY JÓGY PRO DOSPÌLÉ PRO DÌTI JAZYKOVÉ KURZY ANGLIÈTINA NÌMÈINA ŠPANÌLŠTINA KURZ TANCE A SPOLEÈENSKÉHO CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ KURZY TANCE PRO ZAÈÁTEÈNÍKY / MÍRNÌ POKROÈILÉ/ / PRO POKROÈILÉ / Informace na u: tel Kultura Poděkování orchestru a zpěvákům Ve víru semilských událostí možná trochu zapadl významný Jarní koncert, který se uskutečnil v KC Golf. Diváci vyslechli Jarní romanci Zdeňka Fibicha, Českou píseň Bedřicha Smetany, program orchestru a sólistů. Vystoupilo na něm 5 sborů: Bořivoj Lomnice n. Pop., jubilující sbor, který letos slaví 150. narozeniny, VUS Pardubice, sbor roku 2011, Hlas Nová Paka, Antonín Dvořák Turnov a domácí Jizeran. Výbornými sólisty večera byli Jana Heryánová Ryklová a Michal Kutek. V časovém presu dobře zvládl náročný program také Podkrkonošský symfonický orchestr, který si zaslouží mimořádné ocenění (dir. Bedřich Kameník a Jiří Kurfiřt j.h.), rovněž tak jeho management, zvláště pak Hana Červenková. Nastudoval nejen výše jmenované náročné kantáty, ale ještě vystoupil i s vlastním programem na 3 koncertech! Projekt 4 koncertů (Hradec Králové, Lomnice, Semily, Chotěboř), kterého se zúčastnilo 10 sborů a 2 orchestry a organizoval ho východočeský oblastní výbor Unie českých pěveckých sborů, Filharmonie Hradec Králové a pořadatelské sbory, patří historii. Přes jeho náročnost, kdy nutně muselo dojít k určitým kompromisům a chybám, za které se zvláště orchestru omlouvám, jsme byli potěšeni ohlasem programu u publika. Upřímně děkuji všem, kteří se na realizaci projektu podíleli. Mgr. J. Vávra Z divadelního představení Blázinec v prvním poschodí. Do Liberce za operou s KC Golf Semily V době konání uzávěrky tohoto čísla Semilských novin nebylo datum konání dalšího zájezdu do Divadla F. X. Šaldy v Liberci známo. Proto prosím držitele předplatitelské skupiny O, kteří s námi jezdí, aby se informovali osobně či telefonicky v kanceláři KC Golf Semily nebo sledovali webové stránky DFXŠ Liberec (http://www.saldovo-divadlo.cz/). Děkujeme za pochopení. Iva Chaloupková

9 ZÁŘÍ 2012 Semilské noviny Strana 9 Kultura MUZEUM A POJIZERSKÁ GALERIE SEMILY Muzejní září s novými výstavami S novým školním rokem se v Muzeu a Pojizerské galerii otevírají dvě nové výstavy. V Pojizerské galerii najdete od 31. srpna výstavu Fotoklub semily Pět zlatých sezón, na které osm autorů semilského fotoklubu představí vítězné práce posledních pěti ročníků Mapového okruhu Českého ráje. Mapový okruh Českého ráje je fotografická soutěž fotoklubů, kterou Fotoklub KD Semily v posledních pěti ročnících zcela opanoval a vždy získal první místo. Na výstavě máte možnost shlédnout jak vítězné práce jednotlivých autorů, tak i další skvělé fotografie s různými náměty. Výstava potrvá do Do muzea vás zveme na neděli 9. září na vernisáž výstavy Semilské ochotnické divadlo, na které představíme téměř stopadesátiletou historii ochotnických souborů v Semilech. Na vernisáži se můžete těšit na vystoupení divadelního souboru PODIO, jež pro nás připraví veselé překvapení. Během trvání výstavy pak můžete navštívit besedy s pamětníky různých období ochotníků, ať už jde o povídání se členy divadelního spolku DIO či PODIO a těšit se snad můžete i na slavného semilského loutkáře pana Maiznera. Výjimečnou akcí v zářijovém programu muzea bude další díl Semilských toulek v neděli 30. září. Tentokráte nás po městě provede městský architekt Ing. Arch. Martin Hilpert, který nám představí stavby historické i současné. Jmenovitě se můžete těšit na prohlídku funkcionalistické budovy České spořitelny nebo secesního Obecního domu a podíváme se i na nově instalovanou lávku na Ostrov či k stavbě pasivního domu v Podmoklicích. Další víkendové doprovodné programy najdete v Kulturním kalendáři, srdečně vás na ně zveme! Mgr. Jana Hájková, ředitelka MaPG Libštátské pozdní léto ročník Jubilejní ročník kulturního festivalu připravil pro návštěvníky pestrý program, který najdete se všemi náležitostmi v kulturním kalendáři, příloze Semilských novin. Přesto si dovolím upozornit návštěvníky na některé výjimečné pořady: 1. září 10. oblastní přehlídka dechových hudeb v Košťálově (org. Dr. Jiří Jína a SDH Košťálov), 2. září Pohádkové loučení s prázdninami s vynikajícími loutkoherci, 7. září Hudba bez hranic se světově proslulou vokální skupinou Gentlemen Singers z Hradce Králové, ale také na tři říjnové pořady: 15. října veseloherní autorské představení Naštěkaná souboru Nakafráno Turnov, který měl loni se svou hrou Božský řízek v Libštátě obrovský úspěch, 20. října Symfonie č. 5 Osudová Ludwiga van Beethovena (Podkrkonošský symfonický orchestr), kde zazní také světová premiéra díla doc. Eduarda Douši Semilská předehra, 25. října Pepe z kopce. Úspěšnou hru semilského Podia ze Semilského paroháče 2011 netřeba představovat. Těšíme se na vás. Mgr. J. Vávra Hop, a už jsme v Africe Krkonošský Suchý Důl ožil rytmem afrického bubnu, když zde Veselá společnost ze Semil prožívala týdenní rodinný tábor. Hlavním tématem celého týdne byla totiž Afrika, její příroda, historie a lidé. Děti, dospívající i dospělí s miminky procházeli pouští, savanou, džunglí, egyptskou pyramidou i černošskou vesnicí a setkávali se tak nejen se sebou navzájem, ale také s lidmi z jiné části země a jiné kultury. Veselá společnost působí při Římskokatolické farnosti svatých Petra a Pavla již třetím rokem. Během školního roku připravuje každý týden na faře program pro rodiny s dětmi, které se jednou za měsíc setkávají také při společné mši svaté pro děti. Od loňského roku se společnost zapojila do Papežského misijního díla dětí a několikrát do roka organizuje dětský misijní jarmark, jehož výtěžek je určen pro potřebné děti ve světě. Cílem tohoto díla se tak stává nejen samotná pomoc dětem trpícím, ale také výchova dětí evropských, které touto činností prohlubují svoje sociální cítění a otevřenost vůči potřebám dnešního světa. Tábor v Suchém Dole byl zakončením celoročního programu Cesty kolem světa. Pro veřejnost připravujeme nedělní setkání na faře s malou výstavou fotografií z tábora, tvořivé dílny a drobné občerstvení. Klára A. Svobodová Různé Tamtam pomáhá rodinám sluchově postižených Středisko rané péče Tamtam Praha, jež je součástí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., poskytuje v devíti krajích ČR terénní služby rané péče v domácím prostředí rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením nebo závažným postižením vývoje řeči od narození do 7 let. Kontinuálně je tato služba již dvanáctým rokem poskytována také v celém Libereckém kraji, kde ji v současnosti využívá 9 dětí klientských rodin. Nabízené služby podporují jednak rodinu jako celek, jednak vývoj dítěte. Každý klient (rodina) má svého odborného poradce, který do rodiny dojíždí na pravidelné konzultace. Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte vyrovnávají se složitou a nečekanou životní situací, mohou se cítit bezradní a začít pochybovat o své rodičovské kompetenci. Již v této počáteční fázi smiřování se s problémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která postupně přechází v provázení rodiny a poradenství při výchově a všestranném vývoji dítěte se sluchovým postižením prostřednictvím konkrétních herních a terapeutických programů. Velký důraz je ze strany týmu poradců Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní roli rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a v jaké formě jejich rodina potřebuje. Proto při konzultacích poradce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu s rodiči řešení problémů, které život s dítětem se sluchovým postižením přináší. Velká pozornost je věnována jak podpoře komunikace dítěte a výběru nejvhodnějšího komunikačního systému, tak poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. To, jakou formu rehabilitační strategie zvolit, a to, jak zdařile bude rehabilitace probíhat, záleží na mnoha různorodých faktorech, jako je např. typ a závažnost sluchového postižení, doba vzniku postižení apod., a liší se také podle individuálních předpokladů každého dítěte. Ovšem společným a velice důležitým aspektem ovlivňujícím rychlost a kvalitu výsledků rehabilitace je její včasné zahájení - čím dříve, tím lépe. Protože jsou služby rané péče službami, které jsou poskytovány rodině pouze na jejich vyžádání, můžete i Vy, vážení čtenáři, předat na naše středisko kontakt někomu z Vašeho okolí, o kom si myslíte, že by služby mohl využít. Rodina nás poté může bez obav kdykoli telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktovat. Středisko rané péče Tamtam Praha, tel.: ,

10 Strana 10 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Kultura Komorní orchestr ZUŠ Semily vás zve na promenádní koncert PRÁZDNINY JSOU PRYČ. Koncert se koná v neděli 2. září 2012 od 17:00 u kašny v parku na Riegrově náměstí. Milan Bareš 15. července 2012 zemřel ve věku 69 let dlouholetý učitel ZUŠ Semily Milan Bareš. Milan Bareš absolvoval v roce 1960 Vojenskou hudební školu v Roudnici, poté ve vojenských hudbách v Mariánských lázních a v Karlových Varech. Od 1.prosince 1968 do dubna minulého roku vyučoval na ZUŠ Semily hře na zobcovou a příčnou flétnu a na bicí nástroje. Prosím, věnujte mu vzpomínku. ZUŠ Semily Školní rok 2012/2013 začíná i na Základní umělecké škole Semily v pondělí 3. září V tento den budou učitelé ZUŠ připraveni přivítat své žáky po prázdninách od 8:00 do 15:00 hodin. Je dobré, když se žáci u učitelů přihlásí co nejdříve, nejlépe tedy hned 3. září Hudební obor hra na hudební nástroje, sólový zpěv ZUŠ Semily nabízí žákům možnost hrát na tyto nástroje: HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO, AKORDEON, TRUBKA, TUBA, TENOR, BARYTON, PO- ZOUN, LESNÍ ROH, KYTARA, BICÍ SOUPRAVA, ZOBCOVÁ FLÉTNA, PŘÍČNÁ FLÉTNA, KLARINET a KLAVÍR, v případě zájmu i SAXOFON a FAGOT.V hudebním oboru se také vyučuje SÓLOVÝ ZPĚV. Žáci ZUŠ se postupně zapojují do souborů a orchestrů ZUŠ a pěstují hru v komorních souborech. Nejlepší žáci se zúčastňují soutěží a žáci jsou v nich úspěšní na krajské i celostátní úrovni. Žáci s náležitým talentem a hlavně pílí mohou pokračovat ve studiu hudby na konzervatořích a vysokých školách. Hudební průprava na ZUŠ se hodí i ke studiu pedagogiky na středních pedagogických školách i na pedagogických fakultách. Navíc je hudba krásná a podle výzkumů intenzivní studium hry na nástroj prohlubuje schopnosti i v tak zdánlivě odtažitých disciplínách jako je např. matematika. Hudební obor sborový zpěv Sborový zpěv v Semilech má vysokou úroveň. Díky tomu jsou jména semilských sborů známá i mimo hranice regionu. Je to také díky dětskému pěveckému sboru Jizerka, který slaví úspěchy na tuzemských i zahraničních podiích. Jizerka má dva přípravné sbory sbor Sedmikráska pro děti předškolního věku a z 1. a 2. tříd ZŠ a sbor Čekanky pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ. Chcete li přihlásit své dítě hlaste se v ředitelně ZUŠ nebo se můžete kontaktovat na některého sbormistra (Jizerka N. Ladkany a A. Brádlová, Čekanky J. Strnadová, Sedmikráska I. Srbová). Výtvarný obor Ve výtvarném oboru žáci malují, kreslí, modelují, tvoří keramiku, učí se grafické techniky apod. Výtvarný obor je určen především pro žáky základních a středních škol, ale mohou přijít i dospělí, pro které učitelé výtvarného oboru ve spolupráci s dalšími výtvarníky pořádají semináře. O kvalitě výuky svědčí žáci přijatí na střední i vysoké školy s výtvarným zaměřením. Taneční obor V tanečním oboru získávají žáci od útlého věku správné pohybové návyky, rozvíjejí rytmické a pohybové vlohy, v neposlední řadě se učí spolupráci ve skupině. Později se žáci seznamují se základy uměleckých tanečních technik. Tanečníky vyučuje paní učitelka Lenka Kováříková v tělocvičně ZŠ na Komenského náměstí. Literárně dramatický obor V literárně dramatickém oboru se žáci formami odpovídajícími jejich věku seznamují se základy dramatického projevu, recitace, práce s loutkami atd. Žáci jsou úspěšní v soutěžích krajské i celostátní úrovně. Někteří žáci odcházejí studovat herectví. Učebna literárně dramatického oboru je v klubovně č. 3 KC GOLF. Pro ty, co ještě nejsou, ale chtějí být žáky ZUŠ Semily Na počátku školního roku, nejlépe hned, se mohou v ředitelně školy nebo v jednotlivých oborech zapsat ke studiu noví zájemci o některý z oborů. Přijímáme především žáky z 1. a 2. tříd základních škol, ale můžeme přijmout i mladší a starší zájemce včetně dospělých. Při zápisu do hudebního oboru zazpívá dítě jednoduchou lidovou píseň a napodobí jednoduchý rytmus. Někdy se stává, že dítě neumí zpívat. Vůbec to však nemusí znamenat, že nemá hudební sluch. Ve většině případů je to záležitost vývoje a růstu hlasivek. Kde ZUŠ Semily najdete ZUŠ v Semilech působí na více pracovištích. Ředitelství je v hlavní budově na Komenského náměstí, kde se učí žáci hrát na hudební nástroje, sólově zpívat a vyučuje zde i výtvarný obor. Taneční obor působí v tělocvičně v Základní škole na Komenského náměstí, literárně dramatický obor má učebnu v klubovně Kulturního centra Golf, zkoušky pěveckého sboru nejmladších Sedmikráska jsou v klubovně Kulturního centra Golf nebo v ZŠ dr. Fr. Lad. Riegra, sbory Čekanky a Jizerka zkouší v prostorách ZŠ dr. Fr. Lad. Riegra. Další informace Další informace o jednotlivých oborech můžete získat osobně v kanceláři ZUŠ, telefonicky na čísle , na u a na internetových stránkách ZUŠ Semily Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ Semily I. koncert Kruhu přátel hudby 56. koncertní sezónu Kruhu přátel hudby při Kulturním centru Golf zahájí tentokrát koncert semilského trumpetisty Jiřího Bachtíka a varhanice Jiřiny Dvořákové Marešové. Oba se představili V kostele svatého Petra a Pavla v Semilech loni v programu Noci kostelů a posluchačům připravili nádherný zážitek. Jiřího Bachtíka nemusím semilské veřejnosti příliš představovat, je to vynikající trumpetista. Varhanice Jiřina Dvořáková Marešová je nejen vynikající interpretkou varhanních skladeb, ale i skvělou improvizátorkou. A na koncertě bude i improvizovat. Aby si náhodou někdo nemyslel něco jiného, tak při improvizaci vzniká hudba přímo na místě, není zapsána v notách ani zaznamenána jinak. Mezi vynikající improvizátory patřili i skvělí hudební skladatelé: namátkou Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák, Petr Eben. Jiřina Dvořáková Marešová vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Josefa Popelky a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. Svá studia si rozšířila na Hochschule für Musik und Theater Hamburg ve třídě prof. Wolfganga Zerera. Nyní pokračuje na HAMU v Praze v doktorském programu. Tématem její disertace je Česká varhanní interpretační škola po r Již během svého studia se začala zajímat o stylovou interpretaci barokní hudby, o hru na historické typy nástrojů a o varhanní improvizaci. Účastnila se proto mnoha zahraničních mistrovských kurzů (Německo, Francie, Rakousko, Polsko), které se touto problematikou zabývaly. Pracovala pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů, jako např. M. Haselböck, E. Ulmann, M. Sander, M. Bouvard, L. Lohmann, E. Kooimann, H. Franke ad. Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl, Teatrum Kuks, Vivat organum, Český varhanní festival, Orlicko-kladský varhanní festival apod.) Je také vyhledávaným komorním hráčem. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Historické varhany Čech a Moravy. V roce 2004 se stala finalistkou Mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006 semifinalistkou mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro. Trumpetista Jiří Bachtík byl žákem semilské ZUŠ, začal hrou na zobcovou flétnu u Milana Bareše, poté hrál na trubku u Vincenta Breuera a Martina Farského. Jiří Bachtík je absolventem Konzervatoře v Teplicích a poté magisterského studia na HAMU v Praze (doc. Vladimír Rejlek). Od r je členem orchestru Hudby hradní stráže a Policie České republiky. Příležitostně hraje v Městském divadle v Ústí nad Labem, v divadle F. X. Šaldy v Liberci, v Severočeské filharmonii Teplice a v Národním divadle v Praze, spolupracuje s ČNSO. Pravidelně se účastnil mezinárodních interpretačních soutěží v Brně, kde obsazoval vítězná místa. V roce 2000 získal 2. místo v soutěži konzervatoří, v roce 2003 se účastnil mezinárodní soutěže Pražské jaro. Na koncertě zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Jeremiaha Clarka, Georga Philippa Telemanna, Charles - Marii Widora a dalších hudebních skladatelů. A zazní též varhanní improvizace na témata uvedených autorů a na přání publika. Nějaké pěkné téma si můžete nachystat. Koncert se koná od 19:30 hodin v pondělí 24. září 2012 v Kostele svatého Petra a Pavla v Semilech. Vstupné na koncert je 100,- Kč, žáci základních škol, studenti, spoluobčané v důchodu i další zájemci o krásnou hudbu mohou případně využít zlevněné vstupné 70,- Kč. Můžete se také stát abonenty celého cyklu koncertů Kruhu přátel hudby v sezóně 2012/2013, který zahrnuje 7 koncetů. Abonentní vstupenku si budete moci pořídit od 15. září 2012 v kanceláři KC GOLF. Abonentní vstupenka je přenosná a její cena je 600,- Kč. Zde se omlouvám, že ještě nemohu zájemcům představit všechny koncerty KPH, většina koncertů je ještě v jednání, ale, prosím, věřte mi a KC Golf, že to bude sezóna velmi pěkná. Na a na ji vyvěsím co nejdříve. Jen pro zajímavost: usiluji například o koncert mladého houslisty Josefa Špačka. Ten se letos probojoval až do finále nejnáročnější světové soutěže královny Alžběty v Bruselu. Jiří Kurfiřt

11 ZÁŘÍ 2012 Semilské noviny Strana 11 Kino Jitřenka V září kino ožije množstvím zajímavých událostí O prázdninách naše kino rozhodně nezahálelo. V srpnu jsme spustili dvě nové služby pro naše diváky, které se začaly okamžitě využívat. První diváci mohli v kině platit kartou, k dispozici je rovněž služba rozesílání SMS programu přímo do vašeho mobilního telefonu. Klíčovým číslem je v tomto směru 90333, na které se zašle příslušná sms podle toho, jak často a o jakém programu si přejete být informováni. Chcete-li denní program, zašlete SMS ve tvaru KINO SEMILY. Chcete li pouze víkendový program, v případě našeho kina od čtvrtka do neděle, Zašlete SMS ve tvaru KINO SEMILY VP; chcete-li informaci pouze ve dnech, kdy se hraje film pro děti, zašlete SMS ve tvaru KINO SEMILY DP. Filmy semilských filmotočů uvedou zářijové hity Mladí semilští filmotoči předvedli v červnu opravdu skvělou práci. To, co předvedli v červnu v kině Jitřenka, si v mnoha případech nezadá s profesionály. Rozhodli jsme se, že nechceme, aby jejich práce vyšuměla za jeden večer, a jejich filmy tak budete moct vidět ještě v průběhu září před očekávanými filmy. S velkým zájmem mezi mladými diváky se o prázdninách setkal francouzský film Nedotknutelní. Po celé Evropě se z něho stal opravdový hit. Právě před tímto filmem uvedeme mezi filmotoči vítězný snímek Míši Nguyena Street Edit. Film uvedeme od do S velkým ohlasem mezi diváky skončil na druhém místě snímek vzniklý v rámci programu Antixeno z dílny Waldorfského lycea s názvem Lepší svět. Pokud ho chcete vidět, bude uvádět premiéru očekávaného českého filmu Ve stínu. Film uvedeme v Semilech od do Do kina se vrátí Lukáš Hejlík s Listováním Po roční odmlce se do Semil vrátí Listování. Uvedeme nový počin nazvaný Turné v hajzlu. Jak sám název napovídá, řeč bude o kultovních knihách C. D. Payna Mládí v hajzlu. V tradičním divadelním okénku se ale brněnští herci zaměří na novou knihu tohoto autora nazvanou Neviditelný. Protože sám autor bude přítomen, aby podepisoval své knihy a diskutoval s diváky, koná se tato akce ve spolupráci s Městskou knihovnou a stává se tak součástí volného cyklu besed s autory, které městská knihovna často pořádá. Na Turné v hajzlu se můžete těšit v sále kina Jitřenka 13.září v Nejen Londýnské divadlo opět v přímém přenosu na plátně našeho kina Poté, co představení Frankenstein v režii Dannyho Boylea, sklidilo velký divácký ohlas v pražských kinech, dostává se na plátno kina Jitřenka, a to ve dvou časech, se dvěma protagonisty, a za cenu 250 korun s tím, že kdo si koupí lístek v předprodeji, zaplatí pouze 200 korun. Na dvě verze se můžete těšit v 19.00, kdy se představí Benedict Cumberbatch, a 23.9 v , kdy na plátně exceluje Jonny Lee Miller). Kdo se prokáže platnou vstupenkou ze čtvrtečního představení, dostane slevu 50 korun na nedělní představení. V podzimní sezóně ale připravujeme ještě jeden přímý přenos, a to z českého divadla Járy Cimrmana, které hodlá 4.října velkolepě oslavit své 45.narozeniny. Vstupenky na tento přenos, v rámci něhož se odehraje hra České nebe, budou v prodeji v průběhu září. Zářijoví hosté kina Jitřenka a filmového klubu Již 27.září se vrátí oblíbený cyklus dokumentů filmového klubu, který mapuje život kolem nás. Tentokrát začneme dokumentem Trojmezí, který vyhrál cenu Pavla Kouteckého za rok Představit tento nevšední dokument odehrávající se v nejvýchodnější osadě Česka přijede sama režisérka Klára Řezníčková Diváky kina ale nemusí minout ještě jedna zajímavá beseda s tvůrcem, i když pravda trochu z jiného soudku. Mladý režisér Tomáš Kučera se zhlédl v žánru amerického béčkového horroru nazvaného slasher horror. V tomto duchu natočil již svůj ryze amatérský počin Čepel smrti (2010), tak svůj první distribuční počin, do kterého obsadil Ivetu Bartošovou a Miro Šmajdu. Oba filmy nám přijede osobně představit v pátek Mgr. Ondřej Šír Pozvánka Výšlap na Masaryčku V září 2012 uplyne již 90 let, co Semily navštívil T. G. Masaryk. Jako připomenutí těchto slavných chvil pořádá Klub českých turistů Semily turistickou vycházku na Masarykovu vyhlídku. Pro prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka nebyly Semily místem neznámým. Před první světovou válkou, ještě jako profesor, byl zde několikrát, protože tu měl dobré přátele, s nimiž se rád sešel. V roce 1906 v Semilech přednášel pro místní Vzdělávací klub a mimo jiné navštívil pěšky společně se spisovatelem Antalem Staškem a několika studenty Sejkorskou kapličku nad městem. Na výšince za kapličkou se Masaryk rozhlížel na Krkonoše a Jizerského hory. Byl vycházkou a rozhledem nadšen. To byl možná důvod, proč výlet k Sejkorské kapličce byl zařazen do programu jeho návštěvy, když 17. září 1922 navštívil Semily jako prezident. Tentokrát se však výlet uskutečnil autem. I když viditelnost nebyla tak dobrá jako při první návštěvě, prezident byl přesto s výletem spokojen. Na valné hromadě semilského Klubu českých turistů 11. dubna 1924 bylo usneseno vyhlídkový bod u Sejkorské kapličky s nadmořskou výškou 497 metrů nazvat na památku prezidentovy návštěvy jeho jménem, pozemek odkoupit, prostranství upravit, vytvořit zde skalku z přírodních kamenů, umístit lavičky a okolí dekorativně osázet. Slavnostní otevření se konalo 23. srpna Masarykova vyhlídka byla hojně navštěvována a zejména v době okupace sem přicházeli lidé načerpat odvahu a sílu k životu v těžké době. Po roce 1948 byla pamětní deska ze skalky odstraněna, název Masarykova vyhlídka potlačen i v turistických propagačních publikacích a průvodcích. Péčí Klubu českých turistů, Městského úřadu a Městského muzea v Semilech byla Masarykova vyhlídka znovu upravena a 20. září 1992 znovu odhalena pamětní deska. V létě roku 2010 Klub českých turistů zajistil instalaci nové pamětní desky k události návštěvy Prezidenta osvoboditele v roce Masarykova vyhlídka zůstává i nadále oblíbeným cílem vycházek. Zdeňka Marková, předsedkyně KČT Semily

12 Strana 12 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Různé BOUDA SEMILY Mnozí semiláci se již v minulosti mohli seznámit s činností a aktivitami pod značkou THE BOUDA, za kterými stojí občanské sdružení Nová Naděje a sbory Jednoty bratrské v Turnově a v Semilech. Byly to především již dva ročníky lampionového průvodu od školy v Řekách na Ostrov, kterých se zúčastnilo na 400 lidí, rozdávání nanuků za vysvědčení před školou, vystoupení Frýdlantských dramatiků v Golfu a jiné. Začátkem letošního roku, v souvislosti s osamostatněním semilské práce od turnovské základny, jsme naše logo upravili na BOUDA SEMILY. Podařilo se nám získat do pronájmu vlastní prostory a vybudovat zde klubovnu, kde se od dubna schází maminky s dětmi v klubu POHODA. Maminky, a občas i jeden tatínek na mateřské, si mohou v PO- HODĚ v pohodě vypít čaj, kávičku, popovídat, sdílet své radosti i problémy, a děti mají zatím k dispozici hernu s kupou hraček a her. V rámci klubu PO- HODA jsme se také podíleli na pořádání Ostrov Art Festivalu, kde si děti s rodiči mohly užít tvořivého vyrábění i sportovních atrakcí, včetně populárního bednolezení. Začátkem prázdnin pak proběhl vydařený výlet do Dolánek k Zrcadlové koze. Nejen že v této činnosti budeme i nadále pokračovat, rádi bychom ji rozvíjeli i v dalších oblastech. Koncem srpna proběhne příměstský dětský tábor Indiáni v Boudě, ve výhledu pak máme odpolední volnočasový klub pro školní děti. Jednali jsme také s ředitelkou semilské nemocnice o možnosti duchovní služby pacientům. A proč to všechno děláme? Prostě máme rádi Semily a semiláky, a chceme přispět k zpestření života všech generací. Najdete nás v Tyršově ulici 457, ve druhém patře. Aktuální informace i spoustu fotek z akcí si můžete prohlédnout na našem webu: Jan Kriegel Klub POHODA. Vzpomínka Výlet do Dolánek Poslední mušketýr Jizeranu dozpíval Smrt Jardy Dolenského (19. srpen 2012) nás nepřekvapila, ale přesto hluboce zasáhla. Připadá mi téměř nepatřičné, abych hodnotil jeho velkou kulturní stopu, kterou po sobě v Semilech zanechal. Proto vzpomenu jen na ty chvíle, kdy jeho hvězda zářila nejjasněji. Se čtenáři se jistě shodnu, že neměl větší roli nad basové sólo v Rybově České mši vánoční. Zpracoval si ji dle svého citu a lidé mu věřili. Zpíval ji s Jizeranem, ale pravidelně zvláště s chrámovým sborem. Často si ho zvala ke spolupráci Jizerka. Osobně si znovu přehrávám jeho výborný pěvecký výkon na koncertě s Libuškou Roudnickou-Koňákovou v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech. Zpívali Mozarta. Ohromil mě v roli dědečka v Hrubínově Romanci pro křídlovku (režie Zdeněk Lindner). Tak přesvědčivý výkon vídáš málokdy. A ten hlas V posledním koutku jsi ho slyšel. Sametový. Zvučný. Však ho ocenil i basista ND Jaroslav Horáček na koncertě ke 140. výročí Jizeranu. Škoda, že mu osud nedopřál zpěv studovat. Z každé pochvaly měl Jarda radost. Takovou opravdovou, upřímnou. Netřeba vzpomínat na všechny jeho úspěchy, třeba však říci jedno. Sloužil hudbě všude a rád. Ať už to bylo v kostele, v pěveckých sborech, na sólových koncertech, pohřbech anebo na posezeních s přáteli. S Jardou odešel Jizeranu jeho poslední mušketýr ze slavné éry 50. let, nesmírně hodný a slušný člověk prvorepublikánského střihu. Tomu všemu člověka nenaučíš, to v sobě musíš také mít. Vystoupil s námi naposled v r na Slavnostním koncertě ke 150. výročí sboru v KC Golf. A Jizeran má jeho mluvené slovo v srdci jako poslední zpívání Ládi Zaciose. On Jarda vlastně nedozpíval. Bude dál svým hlasem vítat u nebeské brány všechny příchozí. Sborům, divadelníkům, kamarádům a nám všem však bude ten dobrý člověk z jílovecké chaloupky v pozemském bytí chybět. Mgr. J. Vávra, předseda Jizeranu Pozvánka

13 ZÁŘÍ 2012 Semilské noviny Strana 13 Dnes představujeme Továrna vyrábí v Jiřetíně nepřetržitě více jak 100 let pod značkami Schowanek - Tofa - Detoa. Můžou hračky nejen těšit, ale i živit? V loňském roce se na trhu opět objevila značka TOFA. V Semilech se ale hračky pod značkou TOFA nevyrábí. Jak je to možné? K zodpovězení otázky se musíme obrátit do historie. V roce 1908 byla založena v Jiřetíně pod Bukovou panem Johannem Schowankem z Pasek nad Jizerou firma na výrobu soustružených perlí, knoflíků, dřevěných hraček a her. Brzy se zařadila mezi nejúspěšnější světové firmy v této oblasti. Rostoucí firmu ale poznamenal zábor Sudet, kdy v roce 1938 odešli čeští dělníci do Semil a založili firmu Drábek a spol. V roce 1944 tuto firmu Schowanek koupil a po válce se odvíjela paralelní historie dvou firem s názvem TOFA, albrechtické a semilské. V roce 1993 prošla TOFA v Albrechticích privatizací a přejmenovala se na DETOA. Firma se soustředila hlavně na dodávky klavírových mechanik pro Petrof. Hračky zabíraly jen cca 30% kapacity výroby. Semilská TOFA prošla také privatizací, ale v letech ukončila výrobu. I firma DETOA čelila krizi, když byla v roce 2006 nucena kompletně předělat svůj výrobní program a přeorientovat se z klavírových mechanik na výrobu dřevěných korálí, hraček a komponent do společenských her. V loňském roce DETOA zakoupila značku TOFA a došlo k opětovnému symbolickému spojení obou firem. Pod dosud známou značkou TOFA se na trhu objevily limitované retro série hraček. Značka TOFA tak symbolicky znovu ožila. Dnes má DETOA (albrechtická TOFA) 200 zaměstnanců a vykazuje zisk. K provozním úspěchům přidává i ocenění: V roce 2011 v celostátním kole soutěže Firma roku obsadila druhé místo, krajské vyhrála, majitel firmy Jaroslav Zeman se stal Podnikatelem roku 2011 v Libereckém kraji a v celostátním kole získal ocenění čtenářů. Za loňský rok také získala firma ocenění hračka roku. Ve stejné soutěži uspěl i KOVAP. Firma DETOA-TOFA je důkazem, že i v oblasti s čínskou konkurencí lze uspět. Že kvalitní česká práce doplněná podnikatelskými kvalitami má budoucnost. S výrobky a výrobou hraček ve firmě DETOA - TOFA se můžete seznámit v Muzeu v továrně v Jiřetíně pod Bukovou, kde mnozí pamětníci možná poznají stroje známé ještě z továrny v Semilech. V Semilech se s firmou DETOA - TOFA setkáte na Pecnu, kde bude společně s firmou KOVAP a VISTA tvořit Městečko semilských hraček. Obnovovat sílu české hračky pak má za cíl soutěž Týden české hračky, která se v Jiřetíně koná ve dnech 24. až Jste srdečně zváni, uvidíte, že česká hračka a české zlaté ručičky žijí. Ředitel společnosti Jaroslav Zeman. Více v inzertní části novin. Otázky pro Jaroslava Zemana Je možné v současnosti prosperovat výrobou hraček? Ano, je to možné, ale je to také nesmírně těžké a psychicky náročné. Neustále jste mezi dvěma mlýnskými kameny čínskou konkurencí, která vše velmi rychle zkopíruje a kurzem české koruny. Musíme také neustále obměňovat sortiment a tím utíkat před asijskými plagiátory. Na druhou stranu je nesmírně hřejivé, když vidíme naše výrobky v českých i evropských obchodech. Jak jste dosáhl na Podnikatele roku? Je to zřejmě ocenění celé dvacetileté éry mého podnikání v bývalé Tofě, nyní Detoe. Podnikatel roku je ocenění i pro mé kolegy z práce, protože se nám po - dařilo přežít jako jediné hračkářské fabrice v České republice. Jsem rád, že mohu dávat práci zhruba 200 lidem z našeho regionu, který je také zatížen po krachu skláren a textilek velkou nezaměstnaností. Od roku 2010 jsou u nás možné exkurze do výroby, vybudovali jsme kreativní dílny pro děti, kde si můžou vytvořit svoji vlastní hračku. Tím jsme také podpořili cestovní ruch v Jizerských horách. V semilském regionu je mnohaletá hračkářská tradice. Je možné ji rozvíjet, obnovit? Semilská TOFA měla do roku 1989 nejvýznamnější pozici mezi výrobci hraček v tehdejší ČSSR. Její pobočky byly rozesety po celých Čechách a Moravě (Tlumačov u Zlína, Nová Paka, Vysočina atd.). Bohužel dnešní doba je tvrdá. Žádná fabrika, kde se zastaví výrobní kola, se nerozjede (pokud se nestane zázrak). Je to vidět nejen na bývalých hračkářských fabrikách, ale i na našich textilkách. I já mám strach z toho, aby se DETOA nikdy nezastavila, nikdy nepřerušila výrobu, protože by to znamenalo konec Marcela Pánková Maskot tehdejší TOFY - Tofinka z konce 50. let.

14 Strana 14 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Sport Prázdniny pro SDH Semily I končí Ať se tomu chce věřit nebo ne, prázdninové volno již pro semilskou hasičskou jedničku skončilo. Již v sobotu 11.srpna 2012 proběhl po měsíčním odpočinku první celodenní trénink mládeže. Vždyť za necelý týden, v neděli 18.srpna 2012, odjíždí do Brady Rybníček u Jičína, kde pokračuje pátým závodem Soptík, soutěž mládeže pod patronací OSH Semily. Tentokráte semilští přihlásili 3 družstva, dvě v kategorii mladší a jedno starší. Na letošním táboře počátkem července se všichni seznámili s naším novým soutěžním speciálem, který sbor v červnu za nemalé prostředky zakoupil. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat všem sponzorům, kteří nám v tomto finančně vypomohli. A co sbor ještě čeká v nejbližší době? Do konce září bezpočet společenských akcí a i soutěží. 25. srpna 2012 se sbor již tradičně rozjede se svou historickou parní stříkačkou do Hradce Králové na Mezinárodní výstavu Nábřeží paromilů a týden na to se s ní účastní oslav založení SDH Předměřice u Hradce Králové. 8. září 2012 se v Semilech koná další ročník Semilského Pecnu a sbor zde bude mít své stánky s občerstvením. Následující víkend, sobota 15. září 2012, je pro sbor obzvláště náročný. Jedna skupina s naší mládeží odjedou do Libuně u Jičína, kde se koná poslední kolo letošního ročníku O pohár dráčka Soptíka a posléze se připojí ke skupině druhé, která mezi tím již bude s naší parní stříkačkou v nedalekých Roztokách u Jilemnice. Místní sbor u příležitosti 140. výročí od založení pořádá nultý ročník soutěže historických parních stříkaček. Ta tuto akci bych si Vás dovolil pozvat a vím, že kdo přijede, litovat nebude. Minimálně z toho důvodu, že na této soutěži musí všechny parní stříkačky a jejich obsluhy ukázat své maximum. Podle předběžných informací by se na této soutěži mělo setkat cca 10 těchto krásných hasičských parních plně funkčních exponátů. Račí stezkou 2012 Účastníci 29. ročníku pochodu V sobotu 11. srpna 2012 proběhl již 29. ročník turistického pochodu Račí stezkou. Přes ranní déšť se nakonec počasí umoudřilo a bylo tak akorát na výlet. Startovalo se ze Sportovního centra v Semilech. Na výběr byly trasy 4, 8, 23, 38 a 55 km. Krátké trasy byly vedeny okolo Semil a Benešova. Účastníci těch delších navštívili Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a Tábor. Největší počet pochodníků si vybral trasu dlouhou 8 km. Na start pochodu dorazilo 297 účast - níků a o zdárný průběh se postaralo 18 pořadatelů. Na cestě se jako vždy plnily různé úkoly. Tentokrát jsme se rozhodli inspirovat se filmy naší režisérky Šimkové Plívové, protože jsme si řekli do třetice všeho dobrého a tak jsme následovali muzeum a kino. Na naší trase tedy kromě tradičního račího couvání a čarodějnic proběhla i neckiáda, při které pochodníci zastoupili Artuše a Merlina a pomohli tahat necky, škopek či vaničku s malými Prchlíky. Na další kontrole jsme využili film Krakonoš a lyžníci a lidé zde na lyžích pašovali zboží z Polska do Čech. Posledním využitým filmovým tématem byli Myšáci, Lišáci a Šibeničák. Zde si každý ověřil, jak umí ovládat svého koně a vysvobodil havrana z klece. Nejmladší účastnicí byla Maruška Černošková ze Semil a nejstarším účast - níkem se již podruhé za sebou stal náš věrný turista z Prahy, který již oslavil 87. narozeniny. Těšíme se na setkání za rok, kdy druhou sobotu v měsíci srpnu 2013 budeme pořádat jubilejní 30. ročník pochodu. A protože na tento rok připadá ještě jedno jubileum, pokusíme se je zkombinovat. Nechte se překvapit, věříme, že budete s pokojeni. Bohdana Tichá, Klub českých turistů Semily Ještě si dovolím drobnou nadčasovou poznámku a pozvánku v jednom. V příštím roce, 15. června 2013, se tato soutěž uskuteční tady v Semilech, takže naše město bude opět žít těmito historickými parními stroji, pískáním z jejich píšťalek, spoustou kouře a ještě více vody. Ladislav Bruckner místostarosta SDH Semily I. Historická parní stříkačka V kočárku nejmladší účastnice Maruška Černošková.

15 ZÁŘÍ 2012 Semilské noviny Strana 15 Sport Usměvavý Memoriál Jíři Kousala V sobotu 11. srpna 2012 se ve Slané uskutečnil již třetí ročník volejbalového Memoriálu Jíři Kousala, který letos pořádali slánští ochotníci a dobrovolní hasiči. Prvenství i letos obhájil tým z Chuchelny u Semil, který tak v celé krátké historii tohoto turnaje ještě nenalezl přemožitele. Letošní ročník memoriálu formou peněžní sbírky zároveň pomohl občanskému sdružení Za novým úsměvem. naší práce je všemožně podporovat a pomáhat rodinám dětí s obličejovým rozštěpem, podporovat rodiče budoucí, zlepšovat prostředí čekáren a ambulancí ve FNKV, kde se naše děti léčí a neustále pokračovat v osvětové práci. Darované finanční prostředky nám opravdu hodně pomohou a je mi ctí, že jsem poznala takovou skupinu přátel - sportovců a organizátorů. Jsem velmi šťastná z toho, jak i v době, která není jednoduchá, jak si lidé umí pomáhat, myslí na sebe a vymýšlejí skvělé a užitečné věci. Děkujeme a blahopřejeme vítězi. Pokud se chcete zúčastnit dalšího pokračování turnaje, ať už jako soutěžící nebo diváci, už dnes si ve svých kalendářích označte sobotu 10. srpna 2013, kdy proběhne další, již čtvrtý ročník tohoto usměvavého turnaje. Radek Šmíd (tel ), Občanské sdružení Za novým úsměvem (www.zanovymusmevem.cz): Rozštěpové vady nepatří do kategorie těch, kterých bychom se při plánování početí dítěte nějak moc obávali. Zpravidla o nich mnoho nevíme až do chvíle, než se dotknou přímo naší rodiny. Ve chvíli, kdy se rodiče dozvídají o tom, že jejich dítě má obličejový rozštěp, a zejména pokud se to dozvídají ještě v těhotenství, setkají se pravděpodobně se dvěma názorovými extrémy. Jeden říká, že je to jenom drobná kosmetická vada, druhý extrém přijde v podobě možného řešení problému přerušením těhotenství z důvodu VVV u plodu. Naše občanské sdružení Za novým úsměvem vzniklo proto, aby pomáhalo najít rodičům rozštěpáčků tu správnou cestu. Svými zkušenostmi chceme pomoci orientovat se v dané problematice a přinášet informace o možnostech léčby rozštěpů obličeje v Centru pro léčbu rozštěpových vad při FNKV v Praze. Svým optimismem a láskou bychom rádi pomohli těm, kteří tápou a o úsměv svých dětí se zatím moc bojí. Radek Šmíd, jeden z pořadatelů (vlevo), a vítězný tým z Chuchelny. Foto: Jana Omastová Letošního ročníku se zúčastnilo osm volejbalových týmů, které se utkaly ve dvou skupinách systémem každý s každým. Do semifinále pak postoupily nejlepší dva týmy z každé skupiny. Z tohoto semifinále vzešla dvojice pro finále, která byla stejná jako minulý rok Chuchelna vs. SKP Semily. V napínavém a dlouho vyrovnaném finále byl nakonec úspěšnější tým z Chuchelny, který tak obhájil své loňské i předloňské vítězství. Peníze, které pořadatelé vybrali na startovném, byly použity na uhrazení pronájmu hřiště, odměny pro soutěžící a vítězné týmy a k nákupu vzpomínkového věnce pro Jířu Kousala, který tragicky zahynul 9. listopadu 2009 a na jehož počest je celý turnaj organizován. Zbylé peníze, stejně jako peníze vydělané prodejem občerstvení a peníze vybrané finanční sbírkou probíhající během celého turnaje, byly darovány občanskému sdružení Za novým úsměvem. A dohromady se sešlo přes 5.000,- Kč. Všechny účastníky tak mohl hřát příjemný a pěkný pocit nejen ze sportovních výkonů, ale i z toho, že přispěli na dobrou věc. Bc. Kateřina Schovánková, organizátorka turnaje: Rozhodli jsme se, že už nebudeme utržené startovné utrácet za zbytečnosti jako balónky či lampiony přání na znamení jakéhosi pietního aktu, ale že by jistě i Jířa souhlasil s tím, aby výtěžek z této akce putoval na nějakou dobrou věc. Tento rok jsme vybrali občanské sdružení Za novým úsměvem. Jde o sdružení klientů a přátel rozštěpového centra při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Radek Šmíd, vedoucí DS Tyl Slaná: Na volejbalovém turnaji, Memoriálu Jíři Kousala, jsme se letos zaměřili na dobrou věc a na konto občanského sdružení Za novým úsměvem od nás poputuje 5.000,- Kč. Je to úžasný výsledek a všem za to moc děkujeme. Mgr. Hana Broulíková, předsedkyně OS Za novým úsměvem: Děkujeme všem organizátorům a účastníkům za podporu, kterou takto vyjádřili rozštěpovým dětem. Cílem Penízky si zodpovědně převzal malý Honzík. Foto: OS Za novým úsměvem Divadelní soubor Tyl Slaná (www.dstyl.cz): Divadelní soubor Tyl Slaná si během více než dvanácti let své existence vybudoval hezké zázemí, dobrou pověst a hlavně partu bezvadných přátel, kteří vám rok co rok nabízejí veliké množství kulturních akcí, ze kterých si určitě každý vybere. Pravdou bohužel je, že pestrostí nabídky nemůžeme konkurovat všem těm satelitům nebo internetu, ale v něčem přeci jen dokážeme víc. Dokážeme spojovat lidi, kteří se sejdou v jednom sále, vidí a slyší stejné věci, posedí si u sklenky dobrého vína či šálku kávy, živě si pohovoří z očí do očí, pozdraví se podáním rukou nebo polibkem na tvář a odchází s pocitem příjemně stráveného času. Také v tom je kouzlo divadla. Myslete na to a příště zkuste dát přednost návštěvě některého z našich představení. Masarykova vyhlídka opět vyhlídkou 17. září uplyne 90. let od návštěvy prvního československého prezidenta T.G.Masaryka v Semilech. Součásti programu byl výlet k Sejkorské kapličce, kde na výšince za kapličkou se kochal pohledem na Krkonoše a Jizerské hory. Později odbor KČT Semily toto prostranství upravil, vytvořil zde skalku z přírodních kamenů s pamětní deskou, umístil lavičky a okolo osázel stromy. V roce 1925 byla vyhlídka slavnostně otevřena veřejnosti a pojmenována Masarykova vyhlídka. Vyhlídka byla svědkem mnoha shromáždění, hojně navštěvovaná v době okupace. Po roce 1948 byla pamětní deska ze skalky odstraněna, název Masarykova vyhlídka potlačen i v turistických publikacích a průvodcích. Místo postupně zdevastováno. Klub českých turistů společně s Městským úřadem a městským muzeem Masarykovu vyhlídku znovu v roce 1992 upravili a obnovili pamětní desku. Masarykova vyhlídka zůstává i nadále oblíbeným cílem vycházek, i když výhledy na Krkonoše byly zacloněny vzrostlými stromy. Začátkem letošního roku jsme zahájili jednání s majiteli pozemků. Dostali jsme souhlas k vykácení několika vysokých stromů. Nakonec se toho ujal odborný lesní hospodář Městského úřadu a les doporučil celý vykácet. Znovu se tím obnovil výhled z Masarykovy vyhlídky na Krkonoše. Odbor KČT Semily pořádá u příležitosti 90. výročí návštěvy T.G. Masaryka 22. září 2012 vyšlap na Masarykovu vyhlídku. Společný odchod je od kostela na Komenském náměstí ve 14,00 hodin. Zdeňka Marková, předsedkyně KČT Semily

16 Strana 16 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Fotbalové vteřiny Bodový vstup do sezóny 1. kolo divize C FK Náchod s.r.o. SK Semily 0:0 (0:0) SK Semily: Koudelka Hrmo, Feri, Vlach, Bohatý Vrchovský (46. Buček), Ševčík, Hájek, Kočí Hartman (82. Šulc), Ježek (70. Veg) Diváků: 250, ŽK: 3:3; Rozhodčí: Hrkal (Pha) Různé BOJ S DLUHY Oba týmy byly před nadcházejícím ročníkem pasovány spíše na záchranářské boje. Úvodní duel sezóny začal přesně v tomto duchu. Jak trenér Procházka avizoval, tak se stalo. Semilský nováček vstoupil do čerstvého ročníku divize C oproti generálce s Velkými Hamry se změnami v rozestavení, ale také s aktualizovaným obsazením základní sestavy. Do ní se překvapivě vrátil záložník Jaroslav Vrchovský, který byl dle původních zpráv na odchodu na hostování, v útoku pak nahradil Bučka novic Ježek. Hlavní postavou hostujícího týmu byl tentokrát gólman Petr Koudelka. Ten už v úvodu zápasu vyhrál psychologický souboj s Malým, který ze vzájemného souboje ucukl. Po čtvrt hodině strážce semilské svatyně vytáhl úspěšný dvojzákrok proti Srkalovi a Kuťákovi a i další šance končily pravidelně v jeho rukavicích. Domácí bušili do obrany Semil, ta však hrála překvapivě elasticky a kompaktně. Při neplodnosti hostů v útoku se tak 250 diváků branky nedočkalo. Změny jsem avizoval. Udělali jsme některé přesuny a posuny a defenzivní činnost se hodně zlepšila. S bodem jako takovým jsme samozřejmě spokojeni. Vývoj hry byl ale proti nám. Domácí si možná zasloužili vyhrát i proto, že my jsme byli hodně jaloví ve hře dopředu. Měli jsme sice náznaky šancí, ale ani jednu jsme nedotáhli. Obvykle to nerad Počet lidí, kteří se dostávají do finančních potíží, v současné době roste. Tím se také zvyšuje riziko předlužení domácností, a tak se čím dál tím víc ozývají hlasy, které mluví o zvyšujícím se počtu osob, jejichž příjmy se snižují (vlivem nezaměstnanosti, doznívající hospodářské krize nebo z jiných příčin) a řeší svoji situaci využíváním spotřebitelských úvěrů, čímž se dostávají do dluhové pasti. Představme si takového člověka panu Josefovi je 35 let, je ženatý, má dvě děti a jeho manželka je na rodičovské dovolené. Chtěl pro svoji rodinu opravit domek po rodičích. Neměl dost finančních prostředků, a proto si půjčil peníze. Zároveň chtěl do domku pořídit nové vybavení a využil několik platebních karet, které mu různé společnosti poskytly. Vzhledem k tomu, že pan Josef byl zaměstnaný, nebyl se splácením žádný problém. Ten nastal ve chvíli, kdy přišel o práci. Poprvé nestihl včas zaplatit. Začali se ozývat věřitelé, chtěli své peníze. Pan Josef se snažil platit co nejvíce, ale výše podpory v nezaměstnanosti mu nedovolovala platit tak, jak bylo dáno ve smlouvě. Vzal si tedy další půjčku, aby zaplatil ty předešlé. A tak se to zopakovalo ještě několikrát. Pan Josef se dostal do dluhové spirály, kdy jeden dluh vytloukal druhým. Nyní si pan Josef našel novou práci. Dokonce je lépe placená než předešlá, ale protože dluhů bylo již příliš, nebyl schopen je pravidelně splácet. Panu Josefovi začaly hrozit i exekuce. Pokud by došlo k exekuci, pan Josef přijde o svůj dům, vybavení a část platu. Od známého se dozvěděl o bezplatném sociálně právním poradenství v občanských poradnách, a co nejrychleji se do poradny objednal. Když došlo k přepočítání celkového dluhu, pan Josef zjistil, že má dluh u 15 věřitelů a dosahuje výše Kč. S pracovnicí se domlouvají na možných řešeních, která přicházejí v úvahu pan Josef i s manželkou podal návrh na povolení oddlužení a soudem bylo toto řešení povoleno. Mnoho lidí ale stále tyto situace neřeší, nekomunikují s věřiteli, nevyzvedávají si poštu a před problémem zavírají oči. Každá finanční situace, i když je složitá, má řešení, pokud se řeší včas. Jakmile člověk svůj problém odkládá, může se stát, že v momentě, kdy se ho rozhodne řešit, bude už příliš pozdě. NEODKLÁDEJTE ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ, NEUTEČETE PŘED NIMI! Pokud jste lidé řešící tíživou životní situaci a nevíte na koho se obrátit můžete se obrátit na bezplatné sociálně-právní poradenství v občanských poradnách. KONTAKT: Poradna SOROPO Jičín, Vrchlického 823, Jičín (dům s pečovatelskou službou) Tel , dělám, ale musím tentokrát pochválit individualitu. Petr Koudelka v brance pochytal asi tři tutové šance a hodně nás podržel, řekl na adresu brankáře SK Semily hlavní trenér. Nešťastná vysoká porážka 2. kolo divize C SK Semily Dvůr Králové n. L. 0:3 (0:1) SK Semily: Koudelka Hrmo, Feri (25. Veg), Vlach, Bohatý Vrchovský (57. Šulc), Ševčík, Hájek, Kočí Hartman (74. Buček), Ježek Branky: 12., 86. Kilevník, 70. Kruliš; Diváků: 200, ŽK: 0:2; Rozhodčí: Myška Pechanec, Matějíček, DS: Ploch Smůlovaté utkání mají za sebou domácí Semily. V zápase byli více než vyrovnaným soupeřem, Dvůr avšak své příležitosti chladnokrevně proměnil,a tak se radoval tří bodů. V úvodu zápasu se z pravé strany zastřeloval mimo dvorský Čenovský. V příštím kole SK Semily přivítají na svém stadionu Dvůr Králové nad Labem. Hraje se v sobotu od hodin. (lp) Poté řídili hru domácí, jenže ve 12. minutě přišel blesk z čistého nebe, když Kilevníkův úkop o břevno zapadl k údivu všech za brankovou čáru 0:1. Opět se poté snažili domácí a hosté hrozili z nebezpečných brejků v podání Privara nebo Kruliše. Na začátku druhého poločasu semilský pech pokračoval. Hrmův přímý kop skončil na břevně, stejná situace se opakovala o padesát vteřin později. Poté byla k vidění další standartka Hrma, tentokrát výtečně vytáhl brankař hostí Ulrych. K.O. pro semilské přišlo v 70. minutě, když po rohu hlavou zvýšil Kruliš. Definitivní podobu skóre dokonal pár minut před koncem jinak zajímavého zápasu Kilevník. V příštím kole SK Semily zajíždějí na půdu fotbalového klubu ze Svitav. Hraje se v neděli od hodin. (lp) Pro příznivce PATCHWORKU Chceme Vás, všechny obdivovatelky, milovnice a tvůrkyně patchworku, informovat o sezoně na Semilsku a zároveň Vás také příjemně naladit na to, co se pro Vás chystá v příštím období. Již od roku 2006 pořádáme pravidelně každoročně v říjnu kurzy pro začátečníky, kde se zájemkyně učí základní ruční a strojové techniky. Tyto kurzy se ustálily v prostorném prostředí Státního okresního archivu v Semilech, kde se scházíme jednou za čtrnáct dní. Ve stejném období pořádáme kurzy v zasedací místnosti Obecního úřadu v Benešově u Semil. Zde jsme podchytily zájem mladých děvčat i chlapců, kteří se snaží tuto techniku naučit. Jim se v Benešově věnují paní J. Ouhrabková a A. Maťátková. Absolventky kurzů, které rády tvoří ve společnosti stejně nadšených kolegyň se mohou scházet jednou za měsíc v budově nové knihovny v Semilech. Pod vedením R. Buchtové a V. Váňové tvoří zajímavé výrobky. Spolupracujeme také s děvčaty ze Stružince. Tyto tvořilky obohacují repertoár ručních prací o dětské šité hračky a roztomilé panenky. Skupina patchworkářek se již třetím rokem sešla o víkendu v rekreačním středisku na Branžeži, kde relaxují při společné práci a svými výrobky podporují neziskové organizace. Tato setkání jsou mezi děvčaty velmi oblíbená. Nejsme ovšem samy. V Praze již 6 let působí Bohemia patchwork klub, který sdružuje patchworkářky z celé republiky a pořádá každoročně začátkem dubna mezinárodní výstavu, kde se konají workshopy za účasti zahraničních lektorů. Na této výstavě prodejci pomůcek, materiálů a strojů pořádají různé soutěže. V soutěži o návštěvnicky zajímavý vystavený kvilt byla oceněna R. Buchtová. Máme možnost zúčastnit se také zahraničních výstav ve Francii, Anglii, Maďarsku, Rumunsku a Rakousku. V listopadu nás čeká malá slavnost v podobě výstavy moderního patchworku v Semilském muzeu. Budou zde vystaveny práce českých i zahraničních autorek, které vystavovaly na 6. mezinárodní výstavě v Praze. Abychom daly prostor i klasickým patchworkářkám, bude současně otevřena i prodejní výstava v prostorách městské knihovny a v předsálí státního archivu. O podrobnostech této akce budete průběžně informováni. Bude nás těšit Váš zájem. Ing. Martincová Kontaktní telefony. Ing. A. Martincová lektorka kurzů pro začátečníky R. Buchtová městská knihovna M. Navrátilová státní archiv J. Ouhrabková Benešov u Semil

17 ZÁŘÍ 2012 Semilské noviny Strana 17 SOUPISKA SK SEMILY PODZIM 2013 AKTUÁLNÍ K Brankaři: 1 Koudelka Petr 20 Kumprecht Jiří Obránci: 2 Hrmo Juraj 3 Šulc Patrik 4 Ježek Martin 6 Feri René 13 Jung Petr 17 Bohatý Petr Záložníci: 7 Vlach Ondřej 8 Hájek Michal 10 Hartman Jiří 11 Veg Jakub 12 Prousek Radim 15 Kočí Martin Útočníci: 5 Grebeníček David 9 Buček Tomáš 18 Ševčík Jakub Trenérský tým: Miroslav Procházka, Jan Brett a Bohumil Dohnal, vedoucí: Bogdány Darek. Přišli: Kumprecht Jiří hostování Jiskra Vratislavice Šulc Patrik hostování Desná Ježek Martin hostování FK Pěnčín/Turnov Vlach Ondřej hostování PFC Český Dub Hartman Jiří návrat z SRN Odešli: Rulc Štěpán hostování FK Košťálov Regenermel Jan ukončení hostování Matocha Pavel ukončení činnosti Kobr Lukáš ukončení hostování Kulhánek Michal ukončení hostování Vrchovský Jaroslav hostování v jednání Močkovský Miloš hostování FK Košťálov Ottmar Daniel hostování FK Košťálov SOUHRN PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ LÉTO 2012 SK Semily FK Rozstání 6:0 (3:0) SK Semily Nový Bydžov 0:2 (0:2) Česká pošta CUP pohár FAČRu SK Semily Jiskra Harrachov nesehráno SK Semily Jiskra Mšeno 0:3 (0:1) SK Semily FK Pěnčín/Turnov 3:6 (2:2) Hrmo 3x SK Semily FK Velké Hamry 0:1 (0:1) Lp Mládežnický fotbal Úspěch starších žáků SK Semily Mužstvo starších žáků skončilo na prvním místě v krajském přeboru Libereckého kraje. V mužstvu se vystřídalo 22 hráčů. Byli to tito hráči: ZAMASTIL J., STRMISKA M., URBÁNEK Š., SEIFERT D., HRADECKÝ M., MOTEJLEK J., HÁJEK V., GREBENÍČEK D., BÉM J., ŠTYRAND M., MALEČEK V., GEM- BICKÝ D., LINEK D., LÁBEK M., SALABA M., MAJER F., HORVÁT M., FI- ŠERA Š., PÁCALT D., SLÁDEK D., VRÁNA Š., LIŠKA M. O branky se rozdělilo 20 střelců. LIŠKA 23 branek. URBÁNEK 20 branek, MAJER 14 branek, to jsou tři nejlepší střelci. Mužstvo vedl jako hlavní trenér GREBENÍČEK D., asistent trenéra LÁBEK D., vedoucí mužstva LIŠKA J. a Hradecký J. CELKOVÉ HODNOCENÍ SEZÓNY STARŠÍ ŽÁCI Sehráno 26 mistrovských utkání: 21 vítězných, 3 nerozhodná, 2 porážky. Celkový poměr branek 149 : 21 Tyto výsledky nás dostali na první místo a stali jsme se přeborníkem Libereckého kraje. O branky se rozdělilo 20 střelců: LIŠKA M. 23 br., URBÁNEK Š. 20 br., MAJER F. 14 br., HORVÁT M. 13 br., GREBENÍČEK D. 13 br., LÁBEK 12 br., SALABA 11 br., ŠTYRAND M. 8 br., FIŠERA Š. 6 br., HÁJEK V. 5 br., GEMBICKÝ 4 br., SEIFERT D. 4 br., LINEK D. 3 br., BÉM J. 3 br., MOTEJLEK J. 2 br., HRADECKÝ M. 2 br., ŠPIDLEN M. 1 br., SLÁDEK 1 br.

18 Strana 18 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Inzerce TSM Semily s. r. o. Jatecká Semily IČ: DIČ: CZ Tel.: Ing. Luboš Mládek Nabízíme: provedení stavebních prací, vložkování komínů výkopy, základy, pokládku zámkové dlažby opravy asfaltů, dopravu materiálů elektroinstalace, aj. Nabídkový rozpočet samozřejmostí! Advokátní kancelář Mgr. Michaela Opršalová advokátka mobil: Na Olešce 240, Semily poskytování právních služeb SAN Plus spol. s r. o. autorizovaný prodejce a servis vozů Kia Palackého 94, Jablonec n. Nis. telefon: Nepropásněte svoji šanci! Kia Cee d Active 1,6 CVVT 92 kw se sedmiletou zárukou za pouhých Kč vč. DPH OD ZÁŘÍ ZAČÍNÁ NOVÁ SEZONA VE SPORTOVNÍM CENTRU ZÁJEMCI O DLOUHODOBOU REZERVACI HALY V SC SI MOHOU REZERVOVAT HODINY NA CELOU SEZONU KONTAKT: tel.: , mobil: Muzeum a Pojizerská galerie Semily nabízí k pronájmu NEBYTOVÉ PROSTORY Vhodné pro obchod o celkové výměře 72,7 m 2 Volné od INFO: Řádková inzerce Prodám byt 3+1 v Semilech, sídliště Řeky, v OV, 2. patro, po rekonstrukci, zděné jádro. tel Zde je místo pro Vaši soukromou inzerci prodám, koupím, vyměním. Zde je místo pro vaši INZERCI JUDr. Zdeňka Seemanová, notářka v Semilech jako soudní komisař, nabízí v rámci likvidace dědictví po Petru Procházkovi, bytem posl. Smrčí 11, Záhoří, ke koup i osobní automobil zn. Škoda 120L r.z. 3L1 5412, rok výroby 1986 Zájemci o koupi nechť činí své nabídky písemně, nejpozději do Bližší informace v kanc. notářky Husova 6, Semily, tel. č.: ,

19 ZÁŘÍ 2012 Semilské noviny Strana 19 Slovo kronikářky O čem psaly Semilské noviny (a čím žily Semily) v roce 1993 v prvním roce vydávání Semilských novin (červenec září) I v tomto období noviny vycházely každý druhý pátek, každý měsíc vyšla 2 čísla. Č. 14 vyšlo Městská rada na své 11. schůzi 21. června mj. schválila navržený postup privatizace státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov, který počítá s vytvořením akciové společnosti, ve které by města a obce vlastnily minimálně 76 % akcií. Schválila pronájem nebytových prostor po panu Samkovi v Čapkově ul. 71 Okresní knihovně v Semilech. Městskému zastupitelstvu navrhla zvážit dvě možnosti odprodeje pozemku na výstavbu okresního archivu, jehož další existence v dosud užívaném objektu v Bystré nad Jizerou do budoucna není možná. Jako nejvhodnější alternativu doporučil stavební úřad část volného prostranství proti objektu SBD při starém železném mostku přes náhon. Od 1. června platí po zápisu do obchodního rejstříku nový název TES- SET a.s. Semily (dříve Technometra) tím ukončen vleklý spor s Technometrou Hostivař je to již devátý název za 50 let existence podniku. V červnu vyšlo první číslo informačního zpravodaje akciové společnosti Tofa Semily Tofák. Průčelí gymnázia ozdobil 7 m dlouhý a 40 cm vysoký nápis GYMNÁ- ZIUM vyvedený v mědi podle návrhu Miroslava Prokeše vyrobila a škole věnovala firma CHALKO Semily do příčky písmene A byl vložen pamětní spis. O semilské pouti bylo vybráno na opravu kostela sv. Petra a Pavla Kč. Václav Votoček přiblížil téměř celostránkovým článkem 100letou historii Sboru dobrovolných hasičů v Bítouchově. V článku s názvem Kronikář nepíše jen kroniku zhodnotil své působení v roce Jizerka se zúčastnila v květnu mezinárodního festivalu sborového zpěvu ve francouzském Nancy. Semilský divadelní soubor Ivana Olbrachta sehrál 24. června hru Jak je důležité míti Filipa v prostoru Pojizerské galerie v semilském muzeu. Státní okresní archiv vydal útlou brožurku Semily ve stručném přehledu, jejímž autorem je Václav Votoček. Inzerce ESKÉÉ HRA KY TÝDE EN TÝDEN t. z w w. Č. 15 vyšlo Rada města na svém zasedání mj. navrhla demolici domku v přírodním divadle. Zastupitelstvo města na svém zasedání mj. vyslovilo souhlas s privatizací Vodovodů a kanalizací Turnov. Byla vzata na vědomí zprávy o průběhu výstavby čistírny odpadních vod v Bítouchově. Starostové okresu Semily se sešli kině Jitřenka největší pozornost vzbudilo jednání o autobusové dopravě v okrese. Bylo vzpomenuto 150 výročí narození Antala Staška. Studenti gymnázia se zúčastnili mezinárodního semináře ve francouzském Carcassone. Tiskem vyšel městský plán, navíc ještě v německé a anglické mutaci. V Semilech se volila Miss Roma. Č. 16 vyšlo Zastupitelstvo města se mimořádně sešlo , aby dokončilo záležitost prodeje čp. 446 v Nádražní ulici Konzorciu WIVA. Na druhé ustavující schůzi v kině Jitřenka se sešlo ze 66 platících členů okresní agrární komory a byla tedy konečně založena se konala 1. valná hromada akciové společnosti Tofa (transformována k ). Byly definitivně odstraněny veškeré pozůstatky benzínové stanice v Nádražní ulici. Byla uveřejněna druhá část studie Před 150 lety se narodil Antal Stašek. Vladimír Komárek vystavoval v Galerii G 32, výstavu zahajoval ministr kultury ČR PhDr. Jindřich Kabát. Během tří červencových týdnů probíhal postgraduální vysokoškolský kurs pro třídní učitele waldorfských škol. MUDr. Martin Šabat zahájil praxi lékaře pro děti a dorost ve Špidlenově ulici čp. 36. Č. 17 vyšlo Dnem začínají orgány pasové služby vydávat nové cestovní pasy ČR. Pokračuje transformace zdravotnictví k byla zrušena centrální kartotéka se od 15 hodin konala v sále KC Golf aukce textilních strojů a dalšího majetku státního podniku Kolora poté co na počátku aukce se uskutečnil jediný prodej ždímacího fuláru za vyvolávací cenu zástupci firmy Gerl Háje nad Jizerou, odešlo všech 10 účastníků aukce a licitátor vyvolával a odklepával dražené stroje zcela proti prázdnému sálu. V souvislosti s privatizačním projektem č Kolora došlo k k delimitaci následujících objektů a staveb: rekreační chata Harrachov-Rýžoviště, závod Kolora 04 Chrastava, závod Kolora 05 Semily, závod Kolora 08 Háje n. Jiz., jez v závodě Kolora 12 Benešov, závod Kolora 16 Liberec-Vesec, část podnikových dílen Kolora v Řekách, rodinné domky závodu Kolora 10 Slaná, závod Kolora 07 Košťálov, závod Kolora 09 Libštát a předškolní zařízení a obytné objekty. Přes prázdniny probíhá rekonstrukce původní budovy učňovské školy Středního odborného učiliště v Semilech v ulici 28. října použito lešení Sprint anglické licence poprvé v ČR současně v Semilech a v Praze na paláci Fénix. V Pojizerské galerii byla zahájena výstava SVU Mánes. První srpnovou neděli byl v Semilech zahájen druhý ročník Letní akademie pro učitelky mateřských waldorfských škol. Kronikář ukončil 30. července čistopis kroniky města Semily za rok V sobotu proběhl jubilejní desátý pochod Račí stezkou, kterého se zúčastnilo 361 dospělých a dětí, kteří se sjeli z 92 měst a obcí. Č. 18 vyšlo Na první straně se pod titulkem Více volných míst než nezaměstnaných skví nabídka volných míst více než 40 podniků a firem. Následuje vyprávění filatelisty Ludvíka Pytlíčka o mezinárodní výstavě poštovních známek Braziliana 93, která se konala v Rio de Janeiro kromě filatelistických cen si odvážela první místo v soutěži Miss Solotur (firma zabývající se těžbou a prodejem drahokamů) paní Šárka Pytlíčková. Obec Spálov slaví 450 let doložené existence. Skupina nadšenců kolem malíře Vladimíra Veselého zorganizovala Spálov 93 akci na záchranu evangelické kaple. V semilském muzeu probíhala výstava pohlednic ze soukromé sbírky, obsahující více či méně odhalené ženy z doby našich prababiček až do 30. let století dvacátého. Č. 19 vyšlo V areálu závodu Tofa v ulici Ke stadionu se staví od začátku června s částečným využitím starého objektu nákladem 10 milionů Kč třípodlažní budova správy akc. spol. Tofa. O postupu likvidace okresních podniků podal v kolegiu přednostky OÚ souhrnnou zprávu likvidátor Vojtěch Matějka (RAJ Turnov, PMP Turnov, Uhelné sklady Turnov, Sběrné suroviny Lomnice n. Pop., OPS Semily, OSP Semily) oslavil 65 let semilský rodák Ladislav Muška. Do pět budov tří základních škol v Semilech chodilo celkem 1276 žáků. Výstava Žena na starých pohlednicích byla prodloužena do Semilská knihovna zahájila po delší přestávce opět provoz všechna oddělení se podařilo soustředit do jedné budovy a to čp. 71 v Čapkově ulici. Mgr. Marie Navrátilová, kronikářka

20 Strana 20 Semilské noviny ZÁŘÍ 2012 Společenská kronika Vzpomínka Naši jubilanti V posledních týdnech oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané. Do dalších let jim přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti! 80 LET Bucková Anna ze Semil - Podmoklic 85 LET Mašková Jiřina ze Semil - Podmoklic 90 LET Rezler Otakar ze Semil 91 LET Matěchová Vlasta ze Semil - Podmoklic 96 LET Machová Anna ze Semil Narodili se Nela Sedláčková v Liberci Anna Strnadová v Jilemnici Manželství Uzavřeli uzavřeli manželství Jiří Vejnar a Petra Drbohlavová v Libštátě Jan Krejsa a Jana Zellerová na Kozákově Iveta Rochlová a Vladimír Adamec v Semilech Opustili nás nás Karel Syrovátka z Podmoklic Josef Durdis z Podmoklic Jiří Tomíček st. Jiří Tomíček ml. Dne 15. června 2012 by oslavil 60 let pan ARNE VANĚK Dne 9. srpna 2012 uplyne již 7 let od chvíle, co nás navždy opustil. Kdo jste ho znal, vzpomeňte si s námi. Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Loučit jsi se nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat. Dne 13. srpna 2012 uplyne již 5 let co nás navždy opustil Míra Nosek Stále vzpomíná Eva a přátelé Stále s láskou vzpomíná celá rodina Poznámka redakce: Ve společenské rubrice jsou uveřejněna pouze ta jubilea, narození, uzavřená manželství a úmrtí semilských občanů, k jejichž zveřejnění byl dán písemný souhlas. Dne 2. září uplynou již 4 roky, co nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Dobroslav Tockstein Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi. Manželka, dcera Irena s manželem, dcera Dáša s rodinou a Lída s rodinou Dne 10. září 2012 by se dožil 100 let pan Bohumil Hlubůček bývalý listonoš ze Semil. Za město Semily vyjadřuji nejhlubší soustrast pozůstalým a lítost nad ztrátou dvou výjimečných lidí, Pavla Sábla st. a Pavla Sábla ml. Jan Farský, starosta města Semily Blahopřání Vpomíná rodina Jménem všech zaměstnanců NsP v Semilech vyjadřuji rodině hlubokou upřímnou soustrast. Láska, úcta a vzpomínky v našich srdcích zůstávají. Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích. Alena Kuželová, ředitelka NsP v Semilech Dne se dožil významného životního jubilea 90 let pan Otakar Rezler, rodilý Semilák, jeden ze zakladatelů Veřejné lyžařské školy v Semilech. syn Otakar s rodinou a dcera Zdeňka s rodinou. SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Den vydání: 3. září Vydavatel: město Semily. Rediguje: Renata Coufalová, mobil: , Redakční rada: Jakub Roztočil, Bohumil Skalický. Příjem příspěvků a inzerce: Turistické informační centrum Semily (Husova 2, tel.: ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon: ) a redaktor. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E ISSN

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více