Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 74 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh: Jazyková výchova Téma: Slova přejatá Druh učebního materiálu: Materiál k procvičení učiva na interaktivní tabuli ( k použití na interaktivní tabuli, lze vytisknout jako pracovní listy ) Anotace: Materiál slouží k procvičení a prohloubení znalostí o slovech přejatých. Žáci vyhledávají přejatá slova v textu, doplňují jejich pravopis, skloňování a význam.

2 1) Doplňte chybějící písmena : c klista rev ze ar tmetika r tmus kr ze kr tika h storie f zika organ zace pol technický kr stalizovat geometr e kr pta k mono d skuze kolekt v c vilizace h eroglyf kr minalista f gura r zoto f lozofie c sterna r valita d nastie d rigent fest val graf ka kand dát mag strála min mální sachar dy az mut pr mátor e kurze ch rurgie h acint d plomat 2) Podtrhněte slova přejatá: Bratr studuje na univerzitě v Praze. V supermarketu mají bohatý sortiment zboží. Miroslav se necítil v dobré kondici. Pacienta převezli na interní kliniku. Kolik žáků přijme letos toto gymnázium? Naši hokejisté slavili triumfální vítězství. Obvazy na rány musí být sterilní. Chraňte svou kůži před škodlivými ultrafialovými paprsky. Ve vitrínách jsou uloženy vzácné exponáty. Numizmatika je věda o mincích. Tornádo zpustošilo rozsáhlé teritorium. Tato skříň nemá dobrou stabilitu. Nemocná teta se léčila v sanatoriu. Jejich odpovědi byly absolutně správné. Náš prezident odletěl na státní návštěvu Kanady.

3 3) Přiřaďte k pojmům odpovídající význam: A) částice atomového jádra bez elektrického náboje B) rozsáhlá epická báseň C) člověk vynikající genialitou D) něco posvátného, nedotknutelného nebo zapovězeného E) šat stanoveného materiálu, barvy a střihu označující příslušnost uživatele k určitému povolání F) slavnostní píseň - symbol jednoty určitého společenství G) podstatná vlastnost něčeho, v mluvnici - přívlastek H) nepořádek, zmatek I) oddělení v železničním vozu J) vesmír K) ozdobná pokojová rostlina s jemnými lístky L) souhrn opatření zabezpečujících ochranu zdraví M) sled pokrmů pro slavnostní oběd nebo večeři N) soubor neživých organických látek v půdě, které zvyšují její úrodnost O) stupeň, úsek, období, stadium P) zábavní podnik, v němž vystupují artisté, klauni a cvičená zvířata Q) velké sportovní cvičiště R) pravidelné střídání fází nějakého děje (řeči, hudby.) S) pravidelně se opakující řada změn, období, dějů T) zárodek uniforma hymna humus tabu hygiena asparágus chaos neutron epos rytmus génius embryo cirkus etapa menu kosmos cyklus atribut kupé stadion

4 Přiřaďte k pojmům odpovídající význam: A) událost budící rozruch, senzaci B) slovo stejného nebo podobného významu C) bezpečnostní schránka, místnost pro úschovu peněz D) obrovská jehlanovitá stavba v Egyptě E) obor zabývající se výrobou, používáním a zneškodňováním výbušnin F) noční oblek, skládající se z kabátku a kalhot G) jemná kaše H) rychlé otáčení na špičce nohy při tanci nebo krasobruslení I) pružné kleštičky J) člověk odmítající boha, nevěřící K) pruh látky nebo papíru s heslem L) nedokončené umělecké nebo vědecké dílo // neúplně zachované M) drobný, vedlejší příběh N) krátká satirická báseň, vyjadřující úsečně a vtipně vážnou nebo satirickou myšlenku O) střetnutí, srážka, rozpor Q) znak, symbol P) věda o životě organismů R) básnická tvorba vyjadřující subjektivní city, nálady S) naplněný neštěstím a utrpením // hrozný, smutný T) překvapivý, násilný vpád na cizí území pyžamo pinzeta epigram pyramida epizoda pirueta trezor invaze ateista pyré aféra pyrotechnika synonymum konflikt tragický biologie lyrika torzo emblém transparent

5 Přiřaďte k pojmům odpovídající význam: A) námezdný voják B) bezvýznamná věc C) obrana, odrážení útoků D) sochařský portrét hlavy a části prsou E) malý dámský pokoj F) cenný papír G) bílé kulaté pečivo s rýhou uprostřed H) vyvýšené místo např. pro řečníka I) mimořádná schopnost člověka k jistým činnostem J) způsob řízení a vedení boje, promyšlený postup K) velmi populární písnička L) nedovolené napodobení uměleckého, vědeckého díla M) nebezpečí, možnost ztráty, nezdar N) hlavní dopravní tepna O) úplatkářství, získávání neoprávněných výhod za úplatu Q) souvislá rovná čára P) zdrhovadlo spojující dvě části pomocí do sebe zapadajících zoubků a jezdce R) místo, kde proniklo na zemský povrch magma S) všestranný T) sjednocení, spojení států (organizací, institucí) banalita univerzální riziko linka zip vulkán budoár talent plagiát šlágr akcie busta/bysta korupce tribuna žoldnéř žemle unie taktika defenziva magistrála

6 4) Slova v závorkách převeďte do náležitých tvarů jednotného čísla: hudba z ( rádio). herci na (pódium)... hesla ve starém (lexikon). rybičky v (akvárium).. studenti (lyceum).. šťáva z (citrus) dovolená v (luxus). šlehačka na (korpus).. návštěvníci (cirkus). děj (epos).. exponáty v (muzeum). léčba (diabetes). oslava (jubileum) opakování (cyklus) nakreslit (brontosaurus)... opakování (rytmus).. obrázek (skarabeus).. let sondy do (kosmos).. infekce břišního (tyfus) klasická definice (vakuum). připojení (dynamo).. v živém (organismus).. v jednoduchém (schéma)... ocenění (génius j.č.).. vyhledávání informací v (archiv).. plánování vysokohorské (túra)

7 ŘEŠENÍ 1) Doplňte chybějící písmena cyklista revize aritmetika rytmus krize kritika historie fyzika organizace polytechnický krystalizovat geometrie krypta kimono diskuze kolektiv civilizace hieroglyf kriminalista figura rizoto filozofie cisterna rivalita dynastie dirigent festival grafika kandidát magistrála minimální sacharidy azimut primátor exkurze chirurgie hyacint diplomat 2) Podtrhněte slova přejatá: Bratr studuje na univerzitě v Praze. V supermarketu mají bohatý sortiment zboží. Miroslav se necítil v dobré kondici. Pacienta převezli na interní kliniku. Kolik žáků přijme letos toto gymnázium? Naši hokejisté slavili triumfální vítězství. Obvazy na rány musí být sterilní. Chraňte svou kůži před škodlivými ultrafialovými paprsky. Ve vitrínách jsou uloženy vzácné exponáty. Numizmatika je věda o mincích. Tornádo zpustošilo rozsáhlé teritorium. Tato skříň nemá dobrou stabilitu. Nemocná teta se léčila v sanatoriu. Jejich odpovědi byly absolutně správné. Náš prezident odletěl na státní návštěvu Kanady.

8 3) uniforma E génius C hymna F embryo T humus N cirkus P tabu D etapa O hygiena L menu M asparágus K kosmos J chaos H cyklus S neutron A atribut G epos B kupé I rytmus R stadion Q pyžamo F aféra A pinzeta I pyrotechnika E epigram N synonymum B pyramida D konflikt O epizoda M tragický S pirueta H biologie P trezor C lyrika R invaze T torzo L ateista J emblém O pyré G transparent K

9 banalita B akcie F univerzální S bysta D riziko M korupce O linka Q tribuna H zip P žoldnéř A vulkán R žemle G budoár E unie T talent I taktika J plagiát L defenziva C šlágr K magistrála N 4) Slova v závorkách převeďte do náležitých tvarů jednotného čísla: hudba z ( rádio) - rádia herci na (pódium) - pódiu hesla ve starém (lexikon) - lexikonu rybičky v (akvárium) - akváriu studenti (lyceum) - lycea šťáva z (citrus) - citrusu dovolená v (luxus) - luxusu šlehačka na (korpus) - korpusu návštěvníci (cirkus) - cirkusu děj (epos) - eposu exponáty v (muzeum) - muzeu léčba (diabetes) - diabetu oslava (jubileum) - jubilea opakování (cyklus) - cyklu nakreslit (brontosaurus) - brontosaura opakování (rytmus) - rytmu obrázek (skarabeus) - skarabea let sondy do (kosmos) - kosmu infekce břišního (tyfus) - tyfu klasická definice (vakuum) - vakua připojení (dynamo) - dynama v živém (organismus) - organismu v jednoduchém (schéma) - schématu ocenění (génius) - génia vyhledávání informací v (archiv) - archivu plánování vysokohorské (túra) - túry

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Český jazyk jazyková výchova - národní jazyk a jeho útvary - postavení češtiny mezi evropskými jazyky, jazyková kultura - slovní zásoba

Český jazyk jazyková výchova - národní jazyk a jeho útvary - postavení češtiny mezi evropskými jazyky, jazyková kultura - slovní zásoba Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: I. Časová dotace: 3 hodiny týdně (1 hodina z disponibilní časové dotace) Poznámky Výstup Učivo Průřezová

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Dodatek č.j. 121/2014, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 121/2014, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 121/2014, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 28.8.2014 Platnost od 1.9.2014 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 Učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první stupeň základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 www.amosek.cz 1 NOVÉ NOVÉ 2NOVINKY strana 30 2 NOVÉ

Více

Základní škola a mateřská škola Holetín. Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23

Základní škola a mateřská škola Holetín. Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23 Základní škola a mateřská škola Holetín Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23 od 1. 9. 2013 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POZNÁVÁM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 9.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Š V P obor 16-41-M/01

Š V P obor 16-41-M/01 Česká lesnická akademie Trutnov Š V P obor 16-1-M/01 Ekologie a životní prostředí Česká lesnická akademie v Trutnově - střední odborná škola a vyšší odborná škola Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ Autor: Vladislav Michl Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více