Soubor laboratorních prací a pracovních listů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor laboratorních prací a pracovních listů"

Transkript

1 Soubor laboratorních prací a pracovních listů pro žáky 7. třídy předmět PŘÍRODOPIS Projekt: Zelená přírodním a technickým vědám Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/ Příjemce: Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

2 Seznam pracovních listů: 1. Laboratorní práce č. 1 Ryby stavba těla 2. Laboratorní práce č. 2 Ptáci stavba těla, peří, vejce 3. Laboratorní práce č. 3 Soustavy pletiv 4. Laboratorní práce č. 4 Nahosemenné rostliny 5. Laboratorní práce č. 5 Kořen 6. Laboratorní práce č. 6 Stonek 7. Laboratorní práce č. 7 List 8. Laboratorní práce č. 8 Růst, vývin a rozmnožování rostlin 9. Laboratorní práce č. 9 Květ a květenství 10. Laboratorní práce č. 10 Krytosemenné rostliny jednoděložné a dvouděložné

3 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 1 Ryby stavba těla Pomůcky: psací potřeby, učebnice, mikroskop, pomůcky na mikroskopování, šupiny (např. pstruh), lupa, obrázky ryb Úkol 1: Napiš, které 3 základní části tvoří kostru ryby. Úkol 2: Na obrázku popiš, které ploutve můžeme u ryb rozlišit. Úkol 3: Porovnej druhy ploutví u modelového příkladu kapra obecného v úkolu 2 a ploutve pstruha potočního, sumce velkého a úhoře říčního. Zjištěné rozdíly zapiš. kapr obecný pstruh potoční sumec velký úhoř říční

4 Úkol 4: Odpověz na následující otázky. a/ Čím dýchají ryby? b/ Jak dělíme ryby podle prostředí, ve kterém žijí? c/ Z čeho se skládá nervová soustava ryb? d/ Vyjmenuj smyslové orgány ryb? e/ K čemu rybám slouží plynový měchýř? f/ Jaká je stavba srdce u ryb? g/ Kdo je jikrnačka a mlíčák? h/ Jaký druh oplození mají ryby? i/ Co je to plůdek? Úkol 5: Do tabulky roztřiď ryby sladkovodní a mořské. sardinka obecná kapr obecný lín obecný makrela obecná štika obecná okoun říční sumec velký sleď obecný karas obecný cejn velký tuňák obecný

5 Úkol 6: Vyhledej a napiš, které druhy ryb migrují mezi vodou sladkou a slanou. Napiš u zástupců, jak migrují a proč? Rodové a druhé jméno ryby Jak ryba migruje a proč? Úkol 7: Vezmi šupinu ryby. Nejdříve si ji prohlédni okem, pak lupou a nakonec ji vlož pod mikroskop. Proveď tři odpovídající nákresy šupiny, podle toho, jak ji při jednotlivém pozorování vidíš. a/ okem b/ lupou c/ mikroskopem Závěr:

6 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 1 Ryby stavba těla Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut K práci žáci potřebují učebnici nebo jiný zdroj informací, lupu, mikroskop a pomůcky na mikroskopování. Mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Laboratorní práce může být v podobě tištěné, nebo lze pracovat přímo s počítačem, pokud je škola vybavena videomikroskopy. V úkolech 1 6 žáci vyhledávají informace v učebnici nebo v jiném zdroji, dle možností školy. Upevní si tak učivo o rybách. V sedmém úkolu pracují se šupinou. Nejlepší pro pozorování je šupina čerstvá, neusušená, malých rozměrů. Na ní si žáci procvičí práci s mikroskopem. V závěru stručně zhodnotí, čemu byla věnována laboratorní práce. Na samém konci vyučovací hodiny proběhne společná kontrola práce.

7 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 2 Ptáci stavba těla, peří, vejce Pomůcky: učebnice, ptačí pero, ptačí vejce, pomůcky na laboratorní práci, mikroskop, pomůcky na mikroskopování, kyselina chlorovodíková, vápenec, pipeta, 2x Petriho miska Úkol 1: Doplň správně příklady ptáků do následující tabulky. Použij učebnici, nebo jiný zdroj informací. Úkol 2: Odpověz na následující otázky. a/ Jakou tělesnou teplotu mají ptáci? b/ Jakou stavbu má srdce ptáků? c/ V co se u ptáků přeměnily čelisti? d/ V co se u ptáků přeměnily přední končetiny? e/ Co tvoří tělní pokryv ptáků? f/ Jak jsou ptáci přizpůsobeni k létání? g/ S čím jsou propojené plíce ptáků?

8 Úkol 3: Vezmi obrysové ptačí pero, prohlédni ho, zakresli a popiš jeho části. Úkol 4: Odstřihni malou část praporu a vlož pod mikroskop. Zakresli, co vidíš a popiš. Jak drží paprsky pohromadě? paprsky Úkol 5: Práce s ptačím vejcem. a/ Vezmi vejce, polož do Petriho misky, opatrně naklepni a odstraň část skořápky. Co vidíš pod skořápkou? b/ Skořápku vlož do druhé Petriho misky zároveň se vzorkem vápence. Na obojí nakapej kyselinu chlorovodíkovou. Pozoruj reakci. Vysvětli z čeho je tvořena skořápka a jak jsi na to přišel. c/ Odděl část bílku do druhé Petriho misky. Nalej na něj vroucí vodu. Pozoruj, co se stalo. Jev vysvětli.

9 d/ Prohlédni si skořápky a najdi vzduchovou komůrku. Na kterém konci vejce je? e/ Do čisté Petriho misky vyklepni vejce. Prohlédni si všechny části, vejce nakresli a popiš. Závěr:

10 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 2 Ptáci stavba těla, peří, vejce Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut K práci žáci potřebují učebnici nebo jiný zdroj informací, lupu, mikroskop a pomůcky na mikroskopování, Petriho misky, kyselinu chlorovodíkovou a vzorek vápence. Vápenec má pomoci odvodit chemické složení skořápky ptačího vejce. Mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Laboratorní práce může být v podobě tištěné, nebo lze pracovat přímo s počítačem, pokud je škola vybavena videomikroskopy. V úkolech 1 a 2 vyhledávají informace z učebnice nebo jiného zdroje. Další úkoly jsou práce s biologickým materiálem dle návodu. Při této práci je třeba dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. V závěru žáci krátce zhodnotí cíl laboratorní práce. Na závěr hodiny proběhne společná kontrola a vysvětlení hledaných pojmů.

11 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 3 Soustavy pletiv Pomůcky: učebnice str. 70, psací potřeby, mikroskop, pomůcky na mikroskopování Úkol 1: Zopakuj si stavbu těla mnohobuněčného organismu. Sestav správě pod sebe pojmy od nejmenší po největší jednotku živého organismu. Úkol 2: Vysvětli, kdy používáme pojem pletivo a tkáň? Úkol 3: V učebnici (str. 70) vyhledej, co jsou to pletiva? Úkol 4: V učebnici (str. 70) vyhledej a vypiš názvy druhů pletiv

12 Úkol 5: Doplň správně tabulku pletiv. Můžeš použít i učebnici. pokrývá povrch rostlinných orgánů probíhá zde fotosyntéza je tvořeno cévními svazky rozvádí organické a anorganické látky vyplňuje prostor mezi pokožkou a cévami plní funkci opory rostlinných orgánů umožňuje růst rostlin rostlina zde ukládá zásobní látky Úkol 6: Vytvoř mikroskopický preparát spodní pokožky listu dvouděložné rostliny. Zakresli, co vidíš, popiš a vysvětli, jaké buňky mimo pokožkových buněk vidíš a čemu rostlině slouží. Závěr:

13 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 3 Soustavy pletiv Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut K práci žáci potřebují učebnici nebo jiný zdroj informací, mikroskop a pomůcky na mikroskopování. Mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Laboratorní práce může být v podobě tištěné, nebo lze pracovat přímo s počítačem, pokud je škola vybavena videomikroskopy. První úkol je opakovací a žáci si zde oživí stavbu těla živého organismu, tak aby lépe chápali učivo o pletivech. V dalších úkolech pracují s učebnicí a vyhledávají potřebné informace. Závěrečný úkol je praktická část, která doplní teoretické poznatky. Žáci vyrobí jednoduchý preparát, na kterém si ukáží jeden druh pletiva. Na závěr hodiny proběhne společná kontrola s vyučujícím.

14 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 4 Nahosemenné rostliny Úkol 1: Seznámení s nahosemennými rostlinami Pomůcky: učebnice str , ukázky jehličnanů, klíč k určování jehličnanů 1. Které skupiny rostliny patří mezi nahosemenné? 2. Proč tyto skupiny označujeme jako nahosemenné? 3. V učebnici vyhledej a vypiš všechny jehličnany. 4. Který jehličnan na zimu opadává? 5. Jaký stonek mají jehličnany? 6. Co jsou to jehlice?

15 7. Kde jsou uložena semena jehličnanů? 8. Předložené vzorky prohlédni a urči, o jaký jehličnan se jedná. U každého vzorku jehličnanu zdůvodni, proč se jedná právě o tento jehličnan. a/ b/ c/ d/ e/ f/

16 Úkol 2: Vytvoření mikroskopického preparát příčného řezu jehlicí borovice Pomůcky: mikroskop, pomůcky na mikroskopování, jehlice borovice Postup: 1. Připrav mikroskop a sklíčka. 2. Vezmi jehlici a proveď tenký příčný řez jehlicí borovice. 3. Přenes odříznutou část na podložní sklíčko do kapky vody. 4. Vlož pod mikroskop a zaostři. 5. Nakresli a popiš pozorovaný preparát. Závěr:

17 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 4 Nahosemenné rostliny Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut K úkolu č. 1dostanou žáci vzorky nahosemenných rostlin, klíč k určování jehličnanů a za použití těchto pomůcek odpoví na zadané otázky. Využívají i učebnici. Učí se samostatně vyhledávat informace o nahosemenných rostlinách a zpracovávat informace. Po vypracování úkolů proběhne společná kontrola s vyučujícím. Úkol č. 2 řeší žáci pod vedením učitele, který vysvětlí zásady a předvede tvorbu preparátu. Poté žáci samostatně vytvoří preparát, zakreslí a popíší, co viděli. V závěru žáci jednoduchým způsobem vyjádří, o čem byla náplň vyučovací hodiny.

18 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 5 Kořen Úkol 1: Seznámení s kořenem jako částí kormu (jeho funkce, druhy ) Pomůcky: učebnice str , 88, vzorky kořenů, psací potřeby, tužka 1. K čemu slouží rostlinám kořen? 2. Jakým směrem kořenová soustava roste a proč? 3. K nákresu doplň název kořenové soustavy. Napiš, která kořenová soustava je typická pro jednoděložné a která pro dvouděložné rostliny. 4. Kde má kořen kořenovou čepičku a k čemu slouží? 5. Co jsou to vzdušné kořeny?

19 6. K nákresu doplň správný název tvaru kořenu. Závěr: Úkol 2: Vytvoření mikroskopického preparát příčného řezu kořenu vnitřní stavba kořenu Pomůcky: mikroskop, krycí a podložní sklíčko, preparační souprava, kořen dvouděložné rostliny Postup: 1. Připrav mikroskop (světlo, nejmenší zvětšení) 2. Žiletkou nebo skalpelem rozřízni napříč kořen dvouděložné rostliny, odřízni co nejtenčí preparát. 3. Vlož do kapky vody na podložním sklíčku a přikryj krycím sklíčkem. 4. Vlož pod mikroskop a pozoruj preparát. 5. Preparát zakresli a popiš. Závěr:

20 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 5 Kořen Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut K úkolu č. 1dostanou žáci vzorky kořenů. Za pomoci učebnice odpoví na zadané otázky. Učí se samostatně vyhledávat informace o kořenu jako části rostlinného těla a zpracovávat informace. Po vypracování úkolů proběhne společná kontrola s vyučujícím. Vyučující případně doplní další informace. Úkol č. 2 řeší žáci pod vedením učitele, který vysvětlí zásady a předvede tvorbu preparátu. Poté žáci samostatně vytvoří preparát, zakreslí a popíší, co viděli. V závěru žáci jednoduchým způsobem vyjádří, o čem byla náplň vyučovací hodiny.

21 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 6 Stonek Úkol 1: Seznámení se stonkem jako částí kormusu (jeho funkce, druhy ) Pomůcky: učebnice str. 80 a 88, vzorky stonků, psací potřeby, tužka 1. Jaké funkce vykonává stonek u rostlin? 2. Podle utváření stonku se dělí rostliny na dvě skupiny. K příkladu rostliny napiš, o jaký stonek se jedná. dub letní = stonek kopretina bílá = stonek 3. K popisu doplň, o jaký druh bylinného stonku se jedná, a udělej nákres. stonek s listy = dutý stonek s kolénky = stonek s listy v přízemní růžici = podzemní stonek =

22 4. K čemu slouží rostlinám cévní svazky a jaké mají části? 5. Vyhledej, kterou část jíme z kedlubny a co je brambora. kedlubna brambora Závěr: Úkol 2: Vytvoření mikroskopického preparát příčného řezu stonku dřeviny Pomůcky: mikroskop, krycí a podložní sklíčko, preparační souprava, větvička lípy Postup: 1. Připrav mikroskop (světlo, nejmenší zvětšení) 2. Žiletkou nebo skalpelem rozřízni napříč větvičku lípy a odřízni co nejtenčí preparát. 3. Vlož do kapky vody na podložním sklíčku a přikryj krycím sklíčkem. 4. Vlož pod mikroskop a pozoruj preparát. 5. Preparát zakresli a popiš. Závěr:

23 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 6 Stonek Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut K úkolu č. 1 dostanou žáci vzorky stonků. Za pomoci učebnice odpoví na zadané otázky. Učí se samostatně vyhledávat informace o stonku jako části rostlinného těla a zpracovávat informace. Po vypracování úkolů proběhne společná kontrola s vyučujícím. Vyučující případně doplní další informace. Úkol č. 2 řeší žáci pod vedením učitele, který vysvětlí zásady a předvede tvorbu preparátu. Poté žáci samostatně vytvoří preparát, zakreslí a popíší, co viděli. V závěru žáci jednoduchým způsobem vyjádří, o čem byla náplň vyučovací hodiny.

24 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 7 List Úkol 1: Seznámení s listem jako částí kormu (jeho funkce, části, druhy ) Pomůcky: učebnice str. 80 a 88, vzorky listů, psací potřeby, tužka 1. Jaké funkce vykonávají listy u rostlin? 2. K nákresu listu doplň názvy částí. Může některá část listu chybět? Pokud ano, jak takové listy označujeme? 3. Listy dělíme na jednoduché a složené. Nakresli jeden list jednoduchý vejčitý a dva listy složené trojčetný a lichozpeřený. Nákresy popiš. 4. Napiš další příklady listů jednoduchých. 5. Napiš další příklady listů složených.

25 Podle obrázku doplň, o jaké postavení listů na stonku se jedná Charakteristickým znakem jednoděložných i dvouděložných rostlin je žilnatina listu. Jakou žilnatinu mají jednoděložné a jakou dvouděložné rostliny? Vysvětlení doplň nákresem. Úkol 2: Vytvoření mikroskopického preparát příčného řezu listu vnitřní stavba listu Pomůcky: mikroskop, krycí a podložní sklíčko, preparační souprava, list pokojové nebo jiné dvouděložné rostliny Postup: 1. Připrav mikroskop (světlo, nejmenší zvětšení) 2. Žiletkou nebo skalpelem rozřízni napříč list šeříku a odřízni co nejtenčí preparát. 3. Vlož do kapky vody na podložním sklíčku a přikryj krycím sklíčkem. 4. Vlož pod mikroskop a pozoruj preparát. 5. Preparát zakresli a popiš svrchní pokožku, spodní pokožku a dužninu. Ve které části listu je uložen chlorofyl? Závěr:

26 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 7 List Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut K úkolu č. 1dostanou žáci vzorky listů. Za pomoci učebnice odpoví na zadané otázky. Učí se samostatně vyhledávat informace o listu jako části rostlinného těla a zpracovávat informace. Po vypracování úkolů proběhne společná kontrola s vyučujícím. Vyučující případně doplní další informace. Úkol č. 2 řeší žáci pod vedením učitele, který vysvětlí zásady a předvede tvorbu preparátu. Poté žáci samostatně vytvoří preparát, zakreslí a popíší, co viděli a odpoví na otázky. V závěru žáci jednoduchým způsobem vyjádří, o čem byla náplň vyučovací hodiny.

27 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 8 Růst, vývin a rozmnožování rostlin Pomůcky: učebnice str , naklíčená i nenaklíčená semena fazolu (případně i jiná naklíčená semena), lupa, skalpel, psací potřeby, tužka, učebnice, větvičky ovocných stromů, nůž Úkol 1: K následujícímu obrázku doplň správně pojmy (zárodek, osemení, dělohy). Můžeš použít učebnici. Úkol 2: Vezmi nabobtnalé semeno, opatrně odstraň osemení, pak rozděl semeno na dvě poloviny. Prohlédni si vnitřní stranu semene pomocí lupy. Zakresli, co vidíš a popiš obrázek. Úkol 3: Z uvedených životních podmínek vyber a do tabulky doplň ty, které jsou nutné pro klíčení semen a ty, které jsou potřebné pro růst rostlin. U každé uvedené podmínky zdůvodní své rozhodnutí. teplo světlo živiny voda kyslík

28 Úkol 4: K charakteristice doplň, o jaké rostliny, podle délky života se jedná. a/ rostliny v jednom roce vyklíčí, vyrostou, vykvetou, vytvoří plody a semena a uhynou b/ rostliny v jednom roce vyklíčí, vyrostou, ve druhém roce vytvoří květ, plody a semena a uhynou c/ rostliny vytváří květy, plody a semena i několik let Úkol 5: Doplň správně. rozmnožování vegetativní rozmnožování rozmnožování generativní rozmnožování

29 Úkol 6: Do bublin správně dopiš pojmy. nažka stonkový řízek kořenový pupen oříšek obilka šlahoun cibule roubování oddenek Úkol 7: Podle nákresu si vyzkoušej nejjednodušší způsob roubování tzv. družení (kopulace). Závěr:

30 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 8 Růst, vývin a rozmnožování rostlin Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut Úkol č. 1 a 2 řeší žáci za pomoci učebnice nebo jiného zdroje informací. Teoreticky i prakticky si zde ověří stavbu semene. Vhodná jsou velká semena. V úkolu č. 3 vyberou nutné životní podmínky pro klíčení a růst rostlin. Své rozhodnutí zdůvodní. Musí samostatně logicky odvodit, proč semena nepotřebují některé životní podmínky na rozdíl od rostlin. V úkolech 4 a 5 pracují s učebnicí a vyhledávají informace. Šestý úkol je praktického charakteru a vyžaduje dostatečnou zručnost. Žáci si vyzkouší nejjednodušší způsob roubování. Je třeba dbát na bezpečnost práce. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Lze využít tištěnou podobu laboratorní práce nebo je možné pracovat s počítačem a videomikroskopem. V závěru žáci jednoduchým způsobem vyjádří, o čem byla náplň vyučovací hodiny.

31 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 9 Květ a květenství Pomůcky: učebnice (str. 83, 84), různé druhy květů a květenství, pomůcky na mikroskopování, mikroskop, psací potřeby Úkol 1: Podle učebnice odpověz na následující otázky. a/ Z čeho vznikly květy? b/ Jaký je rozdíl mezi květem a květenstvím? c/ Nakresli a popiš květ nerozlišený. d/ Nakresli a popiš květ rozlišený. e/ Nakresli květ souměrný. f/ Nakresli květ pravidelný g/ Nakresli květ trojčetný, čtyřčetný a pětičetný a napiš k nim o jaký květ, se jedná.

32 Úkol 2: U předložených vzorků rozhodni, zda se jedná o květ nebo květenství a doplň tabulku. Úkol 3: Vezmi vzorek květu, najdi v něm a odděl pohlavní orgány. Pohlavní orgány zakresli a popiš jejich části (použij dle potřeby lupu). Jak říkáme květu, který má samčí i samičí pohlavní orgány? květ

33 Úkol 4: Přenes několik pylových zrn na podložní sklíčko, vlož pod mikroskop a pozoruj. Vytvoř nákres pylového zrna. Úkol 5: Vezmi větší pestík. Udělej příčný řez semeníkem pestíku a vlož pod mikroskop. Pozorovaný preparát zakresli. Odvoď, co vidíš v semeníku a popiš preparát. Závěr:

34 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 9 Květ a květenství Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut Úkol č. 1 je teorie, na kterou žák vyhledá odpovědi v učebnici, popřípadě v jiném zdroji informací. Zbylé úkoly jsou praktické a je třeba zajistit dostatečný počet botanického materiálu (různé druhy květů a květenství). Žáci se mají v praxi naučit rozeznávat květy, květenství a části květů. Při řezání preparátů je třeba určité zručnosti, aby preparát nebyl příliš silný. Je třeba dbát i na bezpečnost práce. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Lze využít tištěnou podobu laboratorní práce nebo je možné pracovat s počítačem a videomikroskopem. V závěru žáci jednoduchým způsobem vyjádří, o čem byla náplň vyučovací hodiny.

35 datum jméno, třída Laboratorní práce č. 10 Krytosemenné rostliny jednoděložné a dvouděložné Pomůcky: učebnice, mikroskop, pomůcky na mikroskopování, jednoděložné a dvouděložné rostliny (semena, malé rostlinky, kořeny, stonky) Úkol 1: Doplň správně následující tabulku. Použij učebnici str. 88. počet děloh v semenu typ kořene žilnatina listu počet květních lístků cévní svazky Úkol 2: Podle učebnice rozděl příklady rostlin na jednoděložné a dvouděložné. jahodník obecný blatouch bahenní sněženka podsněžník olše lepkavá cibule kuchyňská pampeliška lékařská kosatec sibiřský konvalinka vonná mrkev obecná narcis bílý

36 Úkol 3: Prohlédni si vzorky rostlin, porovnej rozdílné znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin a správně zařaď do tabulky.

37 Úkol 4: Vytvoř mikroskopický preparát příčný řez stonkem pelargonie. Zakresli, co vidíš a popiš nákres. Rozhodni, zda se jedná o jednoděložnou nebo dvouděložnou rostlinu a proč. Úkol 5: Vytvoř mikroskopický preparát příčný řez stonkem tulipánu. Zakresli, co vidíš a popiš nákres. Rozhodni, zda se jedná o jednoděložnou nebo dvouděložnou rostlinu a proč. Závěr:

38 Metodické pokyny k laboratorní práci č. 10 Krytosemenné rostliny jednoděložné a dvouděložné Využití: přírodopis 7. ročník výuka podle učebnic: Černík, V., Bičík, Bičíková, L., V., Martinec, Z., Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Praha 2002: SPN a. s. Časová dotace: 45 minut Úkol č. 1 a 2 řeší žáci za pomoci učebnice nebo jiného zdroje informací. V úkolu č. 3 pracují s přírodním materiálem, který je vybrán podle uvážení vyučujícího, tak aby byly dobře viditelné poznávací znaky pro jednoděložné a dvouděložné rostliny. V posledních dvou úkolech se jedná o tvorbu mikroskopických preparátů. Žáci si zde ověří již nabyté poznatky a odvodí tak u příčných řezů stonků podle uspořádání cévních svazků zda se jedná o jednoděložnou nebo dvouděložnou rostlinu. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Lze využít tištěnou podobu laboratorní práce nebo je možné pracovat s počítačem a videomikroskopem. V závěru žáci jednoduchým způsobem vyjádří, o čem byla náplň vyučovací hodiny.

Jehličnany (laboratorní práce)

Jehličnany (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Jehličnany (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-19 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída Autor: Mgr. Miroslav

Více

Krytosemenné rostliny pokožka listu, chlupy rostlin (laboratorní práce)

Krytosemenné rostliny pokožka listu, chlupy rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Krytosemenné rostliny pokožka listu, chlupy rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-20 Předmět: přírodopis

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. rostlina jednoletá rostlina

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce)

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-15 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída

Více

Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04

Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Řasy (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída Autor: Mgr. Miroslav

Více

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Krytosemenné rostliny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list na téma krytosemenné rostliny je koncipován jako výukových prostředek pro fixační

Více

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce)

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-03 Předmět: Biologicko-fyzikálně chemická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová 1/9 5.2.02.5 Významné mořské ryby - jsou hlavním zdrojem potravy obyvatelstva přímořských států sleď obecný v severních mořích, plankton, korýši, drobné ryby, slaneček /nasoluje se/, udí se /uzenáč/, marinuje

Více

Ptáci ptačí vejce (laboratorní práce)

Ptáci ptačí vejce (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Ptáci ptačí vejce (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-16 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída Autor:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce)

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-02 Předmět: přírodopis

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE

Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Soubor laboratorních prací a pracovních listů

Soubor laboratorních prací a pracovních listů Soubor laboratorních prací a pracovních listů pro žáky 6. třídy předmět PŘÍRODOPIS Projekt: Zelená přírodním a technickým vědám Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/01.0014 Příjemce: Masarykova jubilejní

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Hmyz stavba těla hmyzu (laboratorní práce)

Hmyz stavba těla hmyzu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Hmyz stavba těla hmyzu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-13 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce)

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-01 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

ROSTLINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin.

ROSTLINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin. ROSTLINY Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin. Rostliny samy si umí vyrobit ústrojné látky z neústrojných (fotosyntéza)

Více

Kroužkovci žížala obecná (laboratorní práce)

Kroužkovci žížala obecná (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Kroužkovci žížala obecná (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-10 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída

Více

Semenné rostliny klíčivost, vegetativní rozmnožování (laboratorní práce)

Semenné rostliny klíčivost, vegetativní rozmnožování (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Semenné rostliny klíčivost, vegetativní rozmnožování (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-02 Předmět: fyzikálně-chemická

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Historie mikroskopu. 1 Přílohy. 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci. Mikroskop

Historie mikroskopu. 1 Přílohy. 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci. Mikroskop 1 Přílohy 1.1 Příloha 1: Prezentace k laboratorní práci Historie mikroskopu Mikroskop Česky též DROBNOHLED Optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení V mikroskopu vidíme

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.8 Opylení - přenos pylového zrna na bliznu větrem /větroprašné pylová zrnka malá/ - živočichy /hmyzosprašná větší, s výčnělky k přichycení na jejich těle/ - pokud je pylové zrnko přeneseno na

Více

Gymnázium Přírodní škola 26. únor 2015. Pracovní listy pro botanické praktikum. Vedoucí práce: Anežka Koutníková

Gymnázium Přírodní škola 26. únor 2015. Pracovní listy pro botanické praktikum. Vedoucí práce: Anežka Koutníková Gymnázium Přírodní škola 26. únor 2015 Pracovní listy pro botanické praktikum Kryštof Bouřil Vedoucí práce: Anežka Koutníková Obsah Obsah... 3 Úvod... 1 Cíle... 1 Dílčí cíle:... 1 Postup práce... 1 Příprava...

Více

VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.34

VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.34 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.34 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín CZ.1.07/1.4.00/21.3541

Více

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách?

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách? Šablona č. 01.22 Přírodopis Co už víme o rybách? Anotace: Pracovní list s opakováním učiva o rybách. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vyplní pracovní list, ve kterém si ověří znalosti

Více

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení - Při opylení je pylové zrno přeneseno u nahosemenných rostlin na nahé vajíčko nebo u krytosemenných rostlin na bliznu pestíku. - Květy semenných rostlin jsou přizpůsobeny různému způsobu opylení. - U

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA STONKU

Název: VNITŘNÍ STAVBA STONKU Název: VNITŘNÍ STAVBA STONKU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí listu. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí listu. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí listu. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. transpirace fotosyntéza čepel řapík žilnatina

Více

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové 1/7 3.2.02.9 jednobuněční živočichové cíl - popsat stavbu, tvar, pohyb, výskyt a rozmnožování prvoků - uvést zástupce - jednobuněční živočichové, tvoří je jedna buňka, která vykonává všechny životní funkce

Více

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Živá příroda Člověk Živé organismy Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Znaky života rostlin Rostliny: Dýchají Přijímají vodu a živiny Vylučují odpadní látky Rozmnožují se Rostou Vyvíjejí se Rostliny

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY KVĚT, PYLOVÁ ZRNA

ROSTLINNÉ ORGÁNY KVĚT, PYLOVÁ ZRNA Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2.a 3.

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/ Rozmnožování krytosemenných rostlin Materiál a pomůcky: Květy různých rostlin (doporučuji vybírat velké květy např. tulipán a pozor na záměnu květu a květenství), ostrá žiletka, pinzeta, preparační jehla.

Více

Anatomie a morfologie rostlin - květ

Anatomie a morfologie rostlin - květ Anatomie a morfologie rostlin - květ Autor: Datum: Mgr. Jitka Mašková 12. 5. 2013 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_BIO.PRIMA - 16 Škola

Více

Stromy. Řešení. Pracovní list

Stromy. Řešení. Pracovní list Stromy Anotace: seznamuje žáky s vnější a vnitřní stavbou stromu a se základními rozdíly mezi jehličnatými a listnatými, opadavými a Zároveň vysvětluje rozdíl mezi krytosemennými a nahosemennými rostlinami.

Více

TEORETICKÁ ČÁST test. V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná.

TEORETICKÁ ČÁST test. V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. TEORETICKÁ ČÁST test V otázkách s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. 1. Při botanickém průzkumu jisté lokality byly objeveny určité rostliny. a) Vyplň tabulku. A Druh:. Odkud získává tato rostlina

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. kormus rinyofyty pletivo tkáň kořen stonek

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03 Ryby Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Přírodopis

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Č.

LABORATORNÍ PRÁCE Č. Úkol A: Pozorování parenchymu suknice cibule kuchyňské Pomůcky: cibule kuchyňská, pomůcky k mikroskopování a) Rozřízněte cibuli, vyjměte jeden vnitřní zdužnatělý list. b) Z vnitřní strany listu sejměte

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.7.Bi.Rostlinne_ organy_ stonek_ list Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum

Více

VY_32_INOVACE_ / Výtrusné rostliny - mechy Výtrusné rostliny

VY_32_INOVACE_ / Výtrusné rostliny - mechy Výtrusné rostliny 1/6 3.2.08.2 Výtrusné rostliny Cíl popsat stavbu rostlinného těla - objasnit životní cyklus mechů - uvést zástupce mechů a játrovek Mechorosty - patří k nejstarším suchozemským rostlinám - nemají pravá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_09

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlit funkce jednotlivých orgánů ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlit funkce jednotlivých orgánů ročník 8. č. č. 4 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Ryby způsob života, hlavní druhy, význam V pracovních listech se žáci seznámí s významnými

Více

Název materiálu: Ryby - zástupci

Název materiálu: Ryby - zástupci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 8.4.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Květ a květenství

Více

Plod a plodenství. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Plod a plodenství. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Plod a plodenství pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list byl vytvořen pro žáky sedmých ročníků základních škol a studenty nižšího stupně víceletých

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní / zvýšený zájem

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

Školní biologické pokusy (podzim 2012)

Školní biologické pokusy (podzim 2012) Školní biologické pokusy (podzim 2012) - výuka bude probíhat od 8. 10. 2012 do 21. 12. 2012 tj. celkem 11 týdnů (10+1 zápočtový t.) - každý zpracuje 2 biologické pokusy vhodné pro základní školu, který

Více

Šablona č Přírodopis. Krytosemenné rostliny

Šablona č Přírodopis. Krytosemenné rostliny Šablona č. 01.17 Přírodopis Krytosemenné rostliny Anotace: Pracovní list určený k opakování probraných čeledí krytosemenných rostlin. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Zopakování znalostí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní / zvýšený zájem

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER26 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER26 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER26 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: PaedDr. Zuzana Mertlíková Datum: leden 2012 Ročník: VII. Vzdělávací oblast:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/7 3.2.08.9 pokračování rodu - rozeznáváme pohlavní a nepohlavní /střídají se v průběhu života každé rostliny/ - samčí a samičí buňky splynou /oplození/ = zygota, vzniká nová rostlina uložená v semeni

Více

VY_32_INOVACE_02.15 1/9 3.2.02.15 Členovci II. Korýši

VY_32_INOVACE_02.15 1/9 3.2.02.15 Členovci II. Korýši 1/9 3.2.02.15 Korýši cíl - popsat stavbu těla a uvést základní orgánové soustavy - uvést zástupce žijících ve sladkých a slaných vodách - dát do souvislosti přítomnost raků a čistotu vod - uvědomit si

Více

Název materiálu: Květ

Název materiálu: Květ Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Stonek. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Stonek. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Stonek pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list se skládá ze sedmi učebních úloh zaměřených na funkci a význam stonku jako rostlinného orgánu, rozdíl

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN 13 Soubory určitých pletiv vytvářejí u rostlin rostlinné orgány, a to buď vegetativního nebo generativního charakteru. Vegetativní orgány slouží rostlinám k zajištění růstu,

Více

Základy mikroskopování

Základy mikroskopování Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

VY_32_INOVACE_08.10 1/10 3.2.08.10 Nahosemenné rostliny - jehličnany Nahosemenné rostliny

VY_32_INOVACE_08.10 1/10 3.2.08.10 Nahosemenné rostliny - jehličnany Nahosemenné rostliny 1/10 3.2.08.10 Nahosemenné rostliny Cíl vysvětlit pojem nahosemenné rostliny - vyjmenovat zástupce této skupiny - popsat rozmnožování jehličnanů - na konci prvohor se začaly vyvíjet rostliny semenné, na

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN

SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN metodický list Pro laboratorní práce vypěstujeme klíční rostlinky ve velkých Petriho miskách, jejichž spodní díly vyložíme filtračním papírem a na něj rozložíme

Více

Živá příroda rostliny

Živá příroda rostliny 1. Rozděl rostliny podle typu stonku: Živá příroda rostliny ( bříza, cibule, slunečnice, jedle, jabloň, blatouch, modřín, jilm, netřesk, hrušeň, pšenice, pýr) byliny dřeviny 2. Správně přiřaď: stonek koruna

Více

Srovnávací písemná práce 7. ročník

Srovnávací písemná práce 7. ročník Srovnávací písemná práce 7. ročník I. Rozmanitost polních ekosystémů 1. Na konkrétním příkladě vysvětli pojem společenstvo organismů 2. Čím je tvořen ekosystém? 3. Uveď dva základní typy ekosystémů. 4.

Více

Rostlinná pletiva podle tvaru buněk a síly buněčné stěny Úvod - Doplňte chybějící místa v textu:

Rostlinná pletiva podle tvaru buněk a síly buněčné stěny Úvod - Doplňte chybějící místa v textu: Praktické cvičení č. 5 Téma: Pletiva (protokol byl sestaven z pracovních listů, které vytvořila Mgr. Pavla Trčková a jsou součástí DUM) Materiál a pomůcky: Bezová duše, sítina, hruška, stonek hluchavky,

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: MECHOROSTY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 3. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6.

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Obecná biologie a genetika - rozliší základní projevy a podmínky, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 18.3.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Stonek rostlinný

Více

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely Vitální barvení používá se u nativních preparátů a rozumíme tím zvýšení kontrastu určitých buněčných složek v živých buňkách, nebo tkáních pomocí barvení

Více

Stromy a keře - list č. 1

Stromy a keře - list č. 1 Stromy a keře - list č. 1 Určete, kterým stromům patří následující listy. Ty, které najdeš na stezce, pojmenuj, vylisuj a nalep na čtvrtku. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 1 Stromy a keře - list č. 2 Určete, kterým stromům

Více

Název materiálu: Stonek

Název materiálu: Stonek Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY KOŘEN A STONEK

ROSTLINNÉ ORGÁNY KOŘEN A STONEK Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 46. ročník školní rok 2011-2012 VSTUPNÍ ÚKOLY kategorie C a D Hana Korčáková, Lucie Starčevská Praha 2011 Vstupní

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ryby-druhy (prezentace) Třída:

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Květní vzorce a diagramy autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 7. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 50. ročník školní rok 2015 2016 Zadání školního kola kategorie D Praha 2015 Teoretická část test V otázkách

Více

Otázka 22 Rozmnožování rostlin

Otázka 22 Rozmnožování rostlin Otázka 22 Rozmnožování rostlin a) Nepohlavně (vegetativně): 1. Způsoby rozmnožování u rostlin: typ množení, kdy nový jedinec vzniká z jediné buňky, tkáně, nebo části orgánu o některé rostliny vytvářejí

Více

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA Denisa Štohanzlová VII.C ZŠ POLNÁ, PODĚBRADOVA 79 2006/2007 Laboratorní práce č. 1 Jméno: Téma: Bludiště pro fazoli Pomůcky: nůžky, lepící lásku, lepidlo květináč, zem,

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s typy plodů a semen. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s typy plodů a semen. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s typy plodů a semen. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. plod suchý plod dužnatý plod je tvořen oplodím

Více

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu PRÁCE S MIKROSKOPEM 1. Praktická příprava mikroskopického preparátu 2. a) Z objektu, jehož část, chceme pozorovat pomocí mikroskopu, musíme nejprve vytvořit mikroskopický preparát. Obr. č. 1 b) Pozorovaný

Více

5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie)

5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie) 5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie) 5.11.1 Charakteristika pįedmĝtu A. Obsahové vymezení Obsah předmětu přírodopis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Přírodopis a vyučuje se ve všech ročnících nižšího

Více

KOŘENIct5- Vytvořila: Mgr. Pavlína Kapavíková

KOŘENIct5- Vytvořila: Mgr. Pavlína Kapavíková PřP- 4 KOŘENIct5- Vytvořila: Mgr. Pavlína Kapavíková podzemní orgán rostliny při klíčení semene vyrůstá jako první obr.č.1 obr.č.2 FUNKCE KOŘENE -upevňuje rostliny v půdě - nasává z půdy vodu s rozpuštěnými

Více

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice JARNÍ KVĚTINY Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 25.11.2011 Anotace Materiál obsahuje pracovní listy. Autor

Více