Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, Orlová-Lutyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně"

Transkript

1 Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel)

2 PRO RODIČE PROČ JE DŮLEŽITÉ S DĚTMI ZPÍVAT Vážení rodiče, chtěla bych se s Vámi podělit o zkušenosti, které mám s našimi nejmenšími. Je popsáno mnoho návodů, jak bychom měli s dětmi mluvit, vést je, co by děti měly umět. Vše by měly děti dělat pomocí činností, aby si vše samy zkusily. Jednou z mnoha aktivit, které v mateřské škole s dětmi děláme, je zpívání, tancování a další hudební činnosti-poslech hudby, rytmizování, hudební hry. Když děti přijdou do MŠ, většinou zazpívají známé dětské lidové písničky (i když texty jejich druhých částí znají méně). Nejlépe zvládají píseň Prší, prší, Skákal pes, Kočka leze dírou, popř. Pec nám spadla. V mateřské škole jsme se od začátku roku učili nejméně 5 nových písniček, které pravidelně opakujeme. A stále více se setkávám s dětmi, které když mají zpívat, neotvírají ústa, u písničky jen poslouchají. A když mají zpívat sólo u klavíru s paní učitelkou, přistupují k tomu s obavami, vymlouvají se, působí bezradně, často i po mnoha opakování neznají text, zpívají tiše. Může to být způsobeno jejich malým sebevědomím, strachem z neúspěchu, stydlivostí před kamarády nebo tím, že si nevěří? Ale při tom hudební činnosti mají rády. Jako by nevěděly, že musí samy vyvinout aktivitu, snahu se projevit, aby si dokázaly, že to zvládnou. A právě na tom bychom měli společně zapracovat, pozitivně je ovlivňovat, dělat vše pro to, aby zpívání dětem dělalo radost a zpívaly si často jen tak, samy od sebe. Je prokázáno, že zpívání, tancování, rytmické a melodické hry podporují rozvoj inteligence dětí a jsou tedy pro děti velmi důležité. A to možná Vy, rodiče, nevíte. A co pro to, můžete udělat Vy, rodiče? Zpívejte si s dětmi. V MŠ se děti učí mnoho lehkých lidových písní, které se předávají z generace na generaci, které znáte, ale už jste na ně zapomněli a které si můžete s dětmi zpívat kdykoli i Vy doma. Že zpívat neumíte? Dítě to nepozná, ale naopak je rádo, že zpívá s rodiči společně a stálým opakováním se zdokonaluje, je si jistější a má radost, že už písničku umí samo. Kromě novodobějších písní zpíváme ve školce např. tyto lidové písničky: Pod naším okýnkem, Travička zelená, Holka modrooká, Šel zahradník do zahrady, Běží liška k Táboru, Já do lesa nepojedu a mnoho dalších. Ale můžete je naučit i takové, které znáte jen Vy. Když se zeptáte p. učitelky ve třídě, jistě Vám sdělí, jakou písničku se s dětmi právě učí. A proto neváhejte a zpívejte! Zpívejte kdykoli můžete! Ukrátíte dětem dlouhou chvíli, při zpívání zažijete s dětmi příjemné okamžiky a pro jeho rozvoj uděláte mnoho dobrého. Přečtěte si, co vše zpívání u rozvoje člověka ovlivňuje a proč je zpívání důležité pro rozvoj mozku? Toto jsou slova odborníka, německého neurologa prof. Geralda Hüthera. Dětem se dnes pro jejich vývoj dostává podpory jako nikdy předtím - míní německý neurolog prof. Gerald Hüther. Angličtina od mateřské školy, kurz počítačové gramotnosti pro nejmenší a mnoho dalšího. Podle jeho mínění se organizují nákladné a složité "umělé" aktivity, ale ty Veselé sluníčko 10/2014 strana 2/8

3 pro vývoj mozku nejdostupnější, nejzákladnější a přirozené často padnou pod stůl. Přitom jsou tak neuvěřitelně důležité! Jednou z nich je například společné zpívání. Dnes je běžnější, že maminky či učitelky raději přehrají dětem CD. Tím je ovšem ochuzují o podstatnou a nenahraditelnou zkušenost. Hudba "z konzervy" dětem neprospívá. Perfektně nazpívané a hudebně aranžované písně mají naopak ten efekt, že děti odradí, aby se o svůj zpěv pokusily samy, protože je jasné, že ten by takhle dokonalý nebyl. Zpívat samostatně nebo s někým je přitom pro dětský mozek doslova základní potravou. Pokud dítě zpívá, zapojuje a propojuje všechny mozkové části. Zvláště aktivní je přitom tzv. frontální lalok, tedy oblast mozku, která je zodpovědná za rozvoj naší osobnosti. Ještě přesněji: když děti zpívají nebo se nějak hudebně projevují, intenzivně procvičují část mozku, která jim umožňuje propojení s jinými lidmi, vcítění se do jiných, která jim pomáhá dohlédnout důsledků jejich činů, která je např. také učí brát ohledy na druhé. Hudba dětem může pomoci rozvinout nejdůležitější potenciál pro rozvoj skutečně kompetentní a zralé osobnosti. Zpívající děti se učí vnímat druhé a tváří v tvář druhým lidem korigovat i své vlastní chování. Proškolují se v celostním myšlení, vždyť při zpěvu každého jednotlivého tónu musejí mít v hlavě zároveň už i celou píseň. Zažívají svůj potenciál, empatii, resonanci. A cítí také, jak je zpěv naplňuje štěstím. Neurolog to vysvětluje takto: Když zpíváme, dochází k vyplavování hormonu lásky oxytocinu. Pozitivní pocity pak vedou nejen k tomu, že nás zpívání baví, nýbrž přispívají i snadnému zapamatování všeho, co se při zpěvu učíme. Náš mozek skutečně takto funguje. Násilím při učení mnoho nezmůžeme, ale když se učíme s radostí, přibývá mezi nervovými buňkami stabilních spojení. Prof. Gerald Hüther je jeden z nejrenomovanějších německých výzkumníků lidského mozku. Otec dvou dětí a autor četných publikací se mimo jiné angažuje v "Il canto del mondo" - iniciativě na podporu zpívání ve všedním dni. Více na Podle čeho se pozná, že určitá hudba je pro děti dobrá? Děti potřebují písničky, ve kterých se nějak najdou. Jde zkrátka o hudbu, která zrcadlí jejich život a která jim dovoluje zrát. A stejně tak i jejich rodičům. Rodiče děti nezřídka podceňují a nevěří jejich vkusu. Domnívají se, že děti snesou jen prosté melodie v C dur nebo jednoduché texty. Malí posluchači jsou však otevření i vůči neznámým, obtížnějším melodiím. Další omyl dospělých spočívá v tom, že děti potřebují pouze veselé písně. Naopak, hudba umožňuje představit si celou škálu motivů a s nimi i pocitů a emocí. Děti díky hudbě chápou, že je normální, když se nálady proměňují a že se my lidé necítíme stále stejně. Nikdo není pořád jen šťastný. To je pro mnohé malé človíčky velmi osvobozující zjištění. Dobré písně jsou takové, které se líbí v rodině všem, malým i velkým, které jsou ze života a které povzbuzují fantazii. U některých se dá tancovat, u jiných je lepší sedět v klidu. Tyto písně potřebují srozumitelné texty, kterým děti ihned rozumějí a které třeba zároveň dospělým odhalují ještě nějakou jinou rovinu. Poslouchání CD také nemusíme úplně zatratit. Vedle živých koncertů umožňují, aby se děti písničky naučily. Jen je na reprodukovanou hudbu třeba hledět jako na berličku, jako na Veselé sluníčko 10/2014 strana 3/8

4 účelovou věc, jako na možnost, jak hudbu lidem přiblížit. Jakmile je to ale jen trochu možné, vždy usilujme o hudbu autentickou. Ty nejkrásnější písničky jsou totiž vždy jen ty naživo zpívané. Zpívání rozradostňuje, posiluje, spojuje Novodobé výzkumy prozrazují následující: Zpívání prohlubuje dýchání a okysličuje organizmus. Posiluje krevní oběh a harmonizuje vegetativní systém. Zlepšuje imunitu, protože propojováním melodie, rytmu a tempa synchronizuje tělesné procesy. Zvyšuje fyzickou zdatnost a napravuje chybné držení těla. Při zpěvu dále dochází k aktivizaci mozkových částí účastných při vnímání a zpracovávání emocí. Při zpěvu zažíváme uvolnění a hlubokou relaxací. Zpívání je prevencí proti depresi, protože odbourává stres - vede k vyplavování serotoninu a oxytocinu, hormonů štěstí. Zpíváme-li s někým nebo ve skupině, dochází navíc k tzv. resonančnímu fenoménu neboli k sociálnímu souznění a k podpoře schopnosti vnímat druhé a snášet se s nimi. Pro nejmenší děti spočívá přínos zpívání také v osvojování řečových dovedností a v nenápadném přirozeném vrůstání do kulturního dědictví vlastního národa i rodiny. Mimořádná důležitost je připisována zpěvu lidových písniček, které - podobně jako pohádky - na nevědomé úrovni automaticky posilují archetypální prožívání a zprostředkovávají univerzální moudrost platnou od nejstarších dob. Muzicírování se tak jednoznačně připisuje efekt tzv. salutogeneze - základní podpory celkového zdraví a odolnosti ruku v ruce s posilováním citovosti a empatie. Pět tipů pro zpívání s dětmi Uvolnit se. Děti nerozlišují mezi "správnými" a falešnými tóny. Důležité je pro ně hlavně nadšení, s nímž je zpíváno. Tedy zbývá jediné - vybrat si oblíbené písničky a dát se do zpěvu. Zpívat ve vyšších polohách, vhodných pro dětský hlas. Dospělí, kteří nejsou zvyklí zpívat, často pějí hlubokým hlasem, takže děti mají potíž se přidat. Doporučujeme: nechejte děti, ať začnou jako první, ať si polohu samy určí, a vy se pak přidejte. Nehodnotit. Když řeknete: "Tys to ale pěkně zazpíval/a", může to pro dítě znamenat, že zpívat se dá i ošklivě. Lepší je proto říci: "To mi ale udělalo radost, že jsme si spolu mohli zazpívat." Zpívat hodně a často. Hlasivky jsou vlastně sval a pro jejich rozvoj je dobré, když pravidelně trénují. Celkem asi půlhodinku denně v rozdělených časových úsecích, ideálně každý den. Vytvářejte na zpívání zdravý návyk! Nebát se tvořivosti. Zpívání může být zároveň i hraní. Nebojme se měnit melodii, vytvořit písničce novou sloku, doplnit zpěv tancováním. Kdo je v tomhle dětem nápomocen, vydatně přispívá k tomu, že se hudba stane nedílnou součástí jejich života. Dejme dětem příležitost, aby se mohly hudebně rozvinout. A já dodávám - pomozte nám v tom! Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ Veselé sluníčko 10/2014 strana 4/8

5 ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ MŠ Jak nám začal nový školní rok MOTÝLCI Povídáme si o rodině, stavíme domeček, ve kterém bydlíme. Seznamujeme se s maňásky Martínkem a jeho kamarádkou Helenkou. Sestavujeme kytičku z naší zahrádky Veselé sluníčko 10/2014 strana 5/8

6 BERUŠKY Seznamujeme se s novými kamarády a společně pečeme "švédský sypaný jablečný dort" Povídáme si o knihách, o jejich významu a vzniku, zkoušíme si výrobu přírodního papíru ze starých letáků. Slavíme 5. narozeniny kamaráda Kubíka a přejeme mu s vlastnoručně nakreslenými obrázky pro radost. Veselé sluníčko 10/2014 strana 6/8

7 SVĚTLUŠKY Povídáme si o našich kamarádech a učíme se básničku Kamarád s doprovodem pohybu. Provádíme frotáž kůry stromů na školní zahradě Pečeme jablíčkový závin Veselé sluníčko 10/2014 strana 7/8

8 VČELIČKY Tvoříme květinové šaty pro Martínkovou maminku. Seznamujeme se se jmény kamarádů formou interaktivní hry Pavučina. Hrajeme si na knihovnu a učíme se správně zacházet s knihou Veselé sluníčko 10/2014 strana 8/8

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2014 Ivana Urbánková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY Hudební činnosti v MŠ Rokycany ve třídě

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI Metodický manuál pro pedagogické pracovníky, vychovatele a další pracovníky v zařízeních sociální pomoci Manuál se zabývá problematikou sociálně znevýhodněných

Více

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání a NNO. Michal Martoch Monika Martochová Dudová

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání a NNO. Michal Martoch Monika Martochová Dudová Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání a NNO Michal Martoch Monika Martochová Dudová 2011 METODIKA PRO PRÁCI S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI PRO PRACOVNÍKY

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 3. číslo / 0. ročník duben 2014

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 3. číslo / 0. ročník duben 2014 Pianissimo METODIKA ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah čísla Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA S pohádkou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE HODNOCENÍ ZPĚVNÍKŮ HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO 1. STUPEŇ ZŠ ŠTĚPÁNKA LACINOVÁ 2010 Technická

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Poradenství a trénink Lidský mozek a mezilidské interakce PHDR. ZDENKO MATULA, PPS Lidský mozek a mezilidské interakce Zpracoval: PhDr. Zdenko Matula Technická spolupráce: Petra Chocholatá Copyright 2013

Více

ROZVOJ EXPRESIVNÍCH SCHOPNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TVOŘIVÉ DRAMATIKY

ROZVOJ EXPRESIVNÍCH SCHOPNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TVOŘIVÉ DRAMATIKY Klíčová aktivita 04 Osobnostní a sociální rozvoj učitele MŠ ROZVOJ EXPRESIVNÍCH SCHOPNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TVOŘIVÉ DRAMATIKY PaedDr. Marie Hanzová, CSc. PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Mgr. Šárka Ritschelová

Více

Metodika 1. modul Motivační kurz

Metodika 1. modul Motivační kurz INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 1. modul Motivační kurz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

1. ukázka. 3.1. Konkrétní podoba učiva

1. ukázka. 3.1. Konkrétní podoba učiva 1. ukázka 3.1. Konkrétní podoba učiva Učivo vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je rozděleno do tématických okruhů a směřují k nim všechny činnosti a úkoly, které se navzájem

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vývoj předškolního dítěte Logopedie vady řeči. Monika Mazanová

Vývoj předškolního dítěte Logopedie vady řeči. Monika Mazanová Vývoj předškolního dítěte Logopedie vady řeči Monika Mazanová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku správné výslovnosti dětí v první třídě základní

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

7. 5.Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky

7. 5.Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky 7. 5.Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. A) Cíle vzdělávací oblasti HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. období ve dvou samostatných

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let. Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách.

Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let. Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách. Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách. A) Popis současného stavu a zjištění problému. str. 2 B) Sluchová výchova

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřídouška

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřídouška 1 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ - BOŽKOV Božkovské náměstí 576/2A, 326 00 Plzeň IČ: 71341234 skolka bozkov@seznam.cz www.skolka bozkov.cz tel. 724544061 Školka je zapsaná v rejstříku školských právnických

Více

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol Bakalářská práce Barbora Janoušková Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje.

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje. 7 2012 datum vydání: 26. 6. 2012 Montessori Zpravodaj Nabídka vzdělání Milí příznivci Montessori, Moc Vás všechny zdravíme a máme radost, že se s Vámi v tomto letním čísle můžeme podělit o inspirace, které

Více

RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra psychologie Bakalářská práce RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Lucie Štychová Předškolní a mimoškolní pedagogika: Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ

SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ Martina Dardová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně s

Více