Roční motivační vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční motivační vzdělávací program"

Transkript

1 Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém prostředí osvojení základních hygienických návyků dle věku podpora psychomotorického vývoje pohybové aktivity, cvičení, relaxační cvičení, práce s dechem poznávání sebe sama, vlastního těla, svého zdraví učit se jak tělo funguje, jak pečovat o své zdraví osvojení poznatků zdravé životosprávy, cvičení, zdravá strava volnočasové aktivity venku, na zahradě učit se pozorovat a vnímat okolní přírodu, její proměny, cyklus, rytmus, seznámení s přírodou, které jsme součástí pozorování zimní přírody, vnímání významu odpočinku pro přírodu i pro člověka seznámit se s lidovými zvyky a tradicemi tvůrčí aktivity, výtvarná činnost interpretace nových poznatků malba, koláže, rytmické hry, divadlo, beseda podpora přirozených poznávacích procesů učit se sdělit své pocity Dílčí cíle programů: - rozvoj motoriky a jemné motoriky - rozvoj slovní zásoby, rozvoj řečových schopností a dovedností - podpora komunikace, sebevyjádření - získávání zdravých životních návyků - poznávání sebe sama - vnímání svých potřeb, vyjádření - rozvoj tvůrčích dovedností, fantazie - podpora estetického vnímání Motivačně aktivity v rámci rozvoje vzdělávání: -pohybové aktivity, cvičení, relaxační cvičení 1

2 - psychomotorické hry a hry pro rozvoj smyslů - poslech vyprávěných pohádek, rozhovory, besedy - spontánní a námětová hra - říkanky a básničky, sluchové a rytmické hry - motivace k pozorování zahrady, okolí, objektů - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody - tematické přípravy v rámci oslav svátků, lidových tradic - práce s hudbou - výtvarná činnost Společné aktivity s rodiči: - tvořivé odpoledne s rodiči rodiči - vánoční tvoření - jarmark s besídkou - karneval, výroba masek - výroba krmítek pro ptáčky Výchova k rodičovství Poznávání sebe sama, svých potřeby Mám se rád/a Máme rádi své blízké rádi Holky a kluci - všichni jsme jedineční Jak rosteme - od miminka k dospělákovi Ekologická výchova Pozorujeme přírodu a její proměny, pečujeme o přírodu Pečujeme o přírodu Příroda se chystá k zimnímu spánku Péče o zvířata v zimně 2

3 Září Společně po prázdninách A kdo jsi ty? Symbol: Jablíčko Děti do 1,5 roku: Čteme si pohádky, cvičíme, poznáváme své tělo, seznamujeme se s barvami, s tím co máme rádi. Rozvoj dovedností: prostorová orientace, ovládání a rovnováha celého těla Na cestě ve snaze dosáhnout na hračku na podlaze musí dítě dělat krátké krůčky do strany a předklonit se. Tímto cvičením získává dítě povědomí o svém těle v prostoru. Během provádění jednotlivých úkonů na dítě mluvíme, aby si spojilo dané výrazy s určitými pohyby a zvyklo si na ně. Děti do tří let: Čteme si pohádky, cvičíme, poznáváme své tělo, seznamujeme se s barvami, hračkami, s tím co máme rádi oblíbená jídla, ovoce, zeleninu, učíme se vnímat chutě a vůně zkoušíme podle těchto vjemů poznat ovoce a zeleninu, společné kulinaření připravíme si ovocný nebo zeleninový salát motivační program vitamíny pro naše tělo. Hrou pěstujeme u dětí sebevědomí a tvořivost. Říjen - Dary podzimu Kdepak ses vzal, kaštánku? Symbol: Kaštánek Děti do 1,5 roku: Čtení pohádek, cvičení, rytmické hry, seznamujeme se s rostlinami, sběr kaštanů, tvůrčí aktivity. Rozvoj dovedností: uvědomění si stálé přítomnosti věcí Udělej na něj kuk cvičení pomůže dítěti si zvyknout na neustálé objevování a mizení věcí nebo lidí. Toto cvičení vyžaduje zapojení všech smyslů, nejenom zraku. Dítě si při opakovaném cvičení uvědomí, že věci zůstávají, přestože je zrovna nevidí. Děti do tří let: Čtení pohádek, cvičení, pohybové aktivity, rytmické hry, zpívání písniček, seznamujeme se s barvami, zvířaty v lese, rostlinami, sběr kaštanů, tvůrčí aktivity. Při pohybu se děti učí vnímat vlastní tělo. Listopad Větrem roztančené listí No tohle! Symbol: Drak Děti do 1,5 roku: Čtení motivačně edukačních pohádek, zpívání písniček, poznáváme vlastní tělo pohybové říkanky Rozvoj dovedností: ovládání dolních zádových svalů, natahování se Nahoru a dolů cvičení pomáhá rozvíjet prostorovou orientaci a zlepšuje 3

4 ovládání horní části těla. Opakováním zesílí dítěti zádové svaly. Naučí se zkoumat zrakem hračku z různých úhlů pohledu. Děti do tří let: Poslech motivačně edukačních pohádek, cvičení, pohybové aktivity, rytmické hry, zpívání písniček, poznáváme vlastní tělo pohybové říkanky, tvůrčí aktivity. Při hře se u dětí rozvíjí schopnost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Prosinec Kouzlo vánoc malá i velká překvapení Symbol: Hvězda Děti do 1,5 roku: Poslech vánočních pohádek, rytmické hry a zpívání koled, poznávání vánočních zvyků pohybové říkánky Rozvoj dovedností: řešení problémů, pohyblivost a ovládání těla, prostorová orientace A mám tě! schopnost změnit pozici a prokličkovat různými překážkami vyžaduje koordinaci, ovládání těla a plánování pohybu dopředu. Děti do tří let: Poslech vánočních pohádek, cvičení, pohybové aktivity, rytmické hry a zpívání koled, poznávání vánočních zvyků pohybové říkanky, tvůrčí aktivity tvorba vánočních ozdob, dekorací, přáníček, cukroví Pohybové činnosti rozvíjí u dětí orientaci v prostoru. Leden Zima kraluje mrzne, až praští Symbol: Sněhová vločka Děti do 1,5 roku: Čtení pohádek, cvičení, poznávání rytmů, tónů, seznamujeme se s hudebními nástroji Rozvoj dovedností: orientace v prostoru, ovládání těla Překážková dráha plazením přes překážky se dítě naučí, jak se má správně pohybovat a přizpůsobit pohyb velikosti překážky. Děti do tří let: Čtení pohádek, cvičení, rytmické hry, zpívání písniček, seznamujeme se s hudebními nástroji, poznávání rytmů, tónů, hry na základní hudební nástroje. Při hře se děti učí vnímat a rozlišovat různou intenzitu pohybu. Únor Hrajeme si se sněhem Rozhýbeme lenochy! Symbol: Sněhulák 4

5 Děti do 1,5 roku: Zpívání písniček, čtení pohádek, seznamujeme se se zimními sporty. Rozvoj dovedností: ohebnost páteře, prostorová orientace Bublinky a bublifuk ve snaze chytit nějaké bublinky si dítě dobře procvičí koordinaci očí a rukou. Děti do tří let: Chystáme se na masopust vyrábíme masky na karneval, učíme se písničky, čteme pohádky, při různých hrách zkoumáme předměty, které nás obklopují. Poznáváme zimními sporty. Ve třídě, na zahradě i na procházkách procvičujeme pomocí her pohybové dovednosti: chůzi, běh Březen Přišlo jaro do vsi - Kde jsi zimo, kde jsi? Symbol: Sněženka Děti do 1,5 roku: Čtení motivačně edukačních pohádek, cvičení, rytmické hry, zpívání písniček. Rozvoj dovedností: pohyblivost a ovládání těla Gymnastika s batoletem pokládáním dítěte do různých poloh získá sílu, pružnost a zlepší si koordinaci ve volném prostoru. Děti do tří let: Příchod jara oslavíme hrami a písničkami. Na vycházkách sledujeme probouzející se přírodu, pozorujeme tání sněhu, poznáváme první květy a pupeny na stromech, kočičky, sněženky. Ve třídě procvičujeme pomocí balančních pomůcek rovnováhu. Duben Hrajeme si s barvami ukaž, jak jsi šikovný Symbol: Malované vajíčko Děti do 1,5 roku: Čtení pohádek, pohybové aktivity, zpívání písniček, poznávání velikonočních zvyků. Rozvoj dovedností: koordinace rukou a očí a jemných pohybů Hra se zvuky hudba je výborná pro zlepšení dovednosti rozlišit jednotlivé zvuky a rytmy. Děti do tří let: Těšíme se na velikonoce malujeme a zdobíme vajíčka, hrajeme si a zpíváme písničky o jaru, seznamujeme se s velikonočními zvyky. Ve třídě i na vycházkách procvičujeme pomocí gumy a obruče skákání, lezení. 5

6 Květen Mezi keři a stromy nikdo se nenudí Symbol: Včelka Děti do 1,5 roku: Čteme si pohádky, cvičíme, poznáváme své tělo, na procházkách se seznamujeme s barvami, učíme se vnímat vůně. Rozvoj dovedností: pohyblivost a ovládání těla, prostorová orientace, řešení problémů Kolem dokola cílem je, aby se dítě dostalo k předmětu svého zájmu nepřímo, oklikou. Nejde pouze o fyzický pohyb, ale i umění vypořádat se s problémy. Děti do tří let: Zvířátka a jejich mláďata umíš je napodobit? Povídáme si o přírodě kolem nás, zpíváme písničky, učíme se říkanky, čteme pohádky. Na procházkách se seznamujeme s barvami, učíme se vnímat vůně. Ve třídě, na zahradě i na vycházkách procvičujeme manipulační dovednosti s velkými i malými balóny, gumovými míčky, šátkem a kelímky. Červen A sluníčko pálí pojďme si trochu zařádit Symbol: Sluníčko Děti do 1,5 roku: Zpívání písniček, pohybové aktivity, rytmické hry, seznámení se s letními radovánkami. Rozvoj dovedností: pohyblivost, ovládání horní části těla, natahování se Rozlišování povrchů dítě se učí zkoumat svět kolem sebe pomocí smyslů a pohybů. Při této činnosti využívá zrakových a hmatových vjemů. Děti do tří let: Dítě a ten druhý posilujeme mezilidské vztahy pomocí her a činností. Využijeme pískoviště a nafukovacího hradu k různým hrám a soutěžím. Seznamujeme se s letními sporty, zpíváme písničky, učíme se říkanky. 6

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání Program neformálního předškolního vzdělávání je finančně podpořen: od 1. 11. 2011 z prostředků Nadace Open society fund Praha Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání od 1. ledna 2014 také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, 513 01 Semily tel. 481622694 e-mailová adresa: mspodvartou@gmail.com Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více