Průvodce správou a instalací SolidWorks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce správou a instalací SolidWorks"

Transkript

1 Průvodce správou a instalací SolidWorks

2 Obsah Průvodce správou a instalací SolidWorks...5 Individuální instalace nebo administrativní kopie...5 Zahájení instalace SolidWorks...6 Individuální instalace...8 Instalace na individuálních počítačích...8 Správa individuálních instalací...10 Změna instalace...10 Oprava instalace...11 Vrácení samostatné instalace na předchozí servisní balíček...11 Odstranění instalace...11 Upgrade na novou verzi...12 Pravidla koexistence produktu...13 Násobné instalace...14 Zavádění více klientů...14 Použití administrativní kopie...14 Vytvořit administrativní kopii pomocí Manažera instalací...14 Editor možností administrativní kopie...15 Oznámení o administrativní kopii klientům em...19 Oznámení o administrativní kopii klientům...19 Zavedení pomocí příkazového řádku...19 Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku...19 Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie...20 Instalace z administrativní kopie s použitím příkazového řádku...28 Vlastnosti v příkazovém řádku...30 Zavádění administrativní kopie pomocí Microsoft Active Directory...39 Správa násobných instalací...42 Upgrade administrativních kopií na novou verzi...42 Správa aktualizace produktu servisního balíčku...45 Odstranění instalace...47 Workgroup PDM...48 Prohlížeč Workgroup PDM...49 Instalace Workgroup PDM Server...50 Konfigurace PDM Workgroup pro klienty...50 Konfigurace Workgroup PDM Viewer pro připojení na jiné umístění úschovny...51 Konfigurace typů MIME pro stahování dokumentů...51 Přístup klientského počítače k Workgroup PDM...51 Workgroup PDM VaultAdmin správy úschovny...52 První přihlášení do Workgroup PDM VaultAdmin...52 Provedení upgrade serveru úschovny Workgroup PDM...52 ii

3 Obsah Provedení upgrade u klientů Workgroup PDM...53 Administrace licencí...54 Správa jednotlivých součástí...54 Aktivace licence...54 Převedení licence...55 Správa licencí za použití manažera licencí SolidNetWork...55 Aktivace licence SolidNetWork...56 Převedení licence SolidNetWork...57 Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork...57 Správa licencí SolidNetWork...63 Řešení potíží...69 Soubory protokolu Manažera instalací...69 Složka pro stažení Manažera instalací SolidWorks...69 Odstranění potíží s licencemi SolidNetWork...72 Přístup na soubory protokolu licencí SolidNetWork...72 Nepodařilo se získat licenci pro SolidWorks. Nepodařilo se připojit k licenčnímu serveru Řešení potíží s upgrady...72 Upgrade z přemístěného zdroje...72 Nápověda aplikace Manažera instalací SolidWorks...73 Výsledky zjištění aktualizací...73 Administrativní možnosti klienta...74 Možnosti klientské instalace...75 Možnosti instalace...76 Možnosti stažení pro instalaci Manažera souborů...78 Stažení instalačních souborů produktu...78 Průběh stahování...79 Výsledky stahování...79 Chyby během instalace / Instalace byla zrušena...80 Obnovení po nezdařené nebo zrušené instalaci...81 Oprava instalace...82 Kontaktování prodejce SolidWorks...82 Instalace je dokončena...82 Zjistit aktualizace SolidWorks...83 Umístění instalace...84 Možnosti instalace...85 Průběh instalace...86 Typ instalace...86 Ruční stahování...88 K dispozici je novější verze...88 Zjištěné procesy...89 Výběr produktu...90 Produkty ke stažení...91 Produkty k opravě...92 Sériové číslo...92 iii

4 Obsah Instalace serveru...93 Souhrnné informace...93 Upozornění kontroly systému...94 Možnosti Toolbox...94 Upozornění ke konfiguraci SolidWorks Toolbox...96 Formát UNC...97 Odinstalování produktů...97 Právní ustanovení...99 iv

5 Průvodce správou a instalací SolidWorks Tato nápověda obsahuje informace o instalaci, licencích a správě produktů SolidWorks pro individuální instalace i pro násobné instalace. Individuální instalace Zavádění násobných instalací Instalace Instalace na jednom nebo na více počítačích. Správa licencí Aktivace licence nebo síťové licence. Upgrady Instalace nové verze na individuálních počítačích. Správa systému Servisní balíčky, změna atd. Instalace Vytvoření administrativní kopie, která se zavádí na více klientských počítačů. Správa licencí Aktivace licence nebo síťové licence. Upgrady Instalace nové verze na více počítačích aktualizací administrativní kopie používané k instalaci na těchto počítačích. Správa systému Správa síťové licence, aktualizace service pack, správa úschovny Workgroup PDM, atd. Manažer instalací SolidWorks vám umožní konfigurovat nastavení pro produkty SolidWorks, včetně SolidWorks, SolidWorks Toolbox, PhotoView 360, Workgroup PDM a SolidWorks licenční server SolidNetWork. Aplikace Workgroup PDM je program pro správu dat projektů. Běží buď uvnitř prostředí programu SolidWorks, nebo jako samostatná aplikace v rámci Průzkumníka SolidWorks. Workgroup PDM řídí projekty pomocí procesů pro vyzvednutí, odevzdání, kontrolu revizí a další správní úkony. Manažer licencí SolidNetWor podporuje násobné licenční klienty pomocí distribuce licencí klientům na síti. To umožňuje počtu uživatelů rozšířit počet licencí použitím plovoucích licencí. Individuální instalace nebo administrativní kopie Měli byste nainstalovat produkty SolidWorks na každý počítač zvlášť, nebo vytvořit administrativní kopii a rozšířit instalaci na klienty pomocí jednoho příkazu? 5

6 Volba je závislá na počtu počítačů, na kterých provádíte instalaci. U nerozhodných situací zvažte následující porovnání. Individuální instalace Uživatelé mohou provádět vlastní správu SolidWorks. Počítače musí být fyzicky přístupné uživateli, který provádí instalaci. Můžete nainstalovat různé verze, aktualizace service pack, nebo produkty na různých počítačích s rozdílnými nastaveními. Při instalaci aktualizace service pack je vyžadované originální zdrojové medium (DVD). Počítač nemusí být na síti. Zahájení instalace SolidWorks Administrativní kopie Správce systému může upravit vícečetné instalace za použití Editoru možností. Určuje přitom možnosti instalace jako je vytvoření nové instalace nebo aktualizace stávající instalace, spuštění instalace jako administrativní uživatel, spuštění externích povelů před nebo po instalaci, různé seskupení produktů atd. Klientské počítače nemusí být fyzicky dostupné, ale musí být dostupné ze stejné sítě. S použitím Editora možností mohou administrativní kopie udržet konzistentní verze, service packs, produkty a nastavení pro vícečetné instalace. Při instalaci aktualizace service pack není vyžadované originální zdrojové medium. Ke spuštění programu je vyžadováno připojení k místní síti. Zdrojové médium není vyžadováno na klientských počítačích. Klientské počítače mohou být aktualizovány automaticky. Klientské počítače, na nichž je program nainstalován ze stejné administrativní kopie, používají stejnou aktualizaci service pack. Pokud chcete udržovat různé verze, můžete vytvořit různé administrativní kopie. Lze nastavit automatickou aktivaci licence. Administrativní kopie vyžaduje dodatečné místo na disku na serveru. Klienti vyžadují stejné místo jako individuální instalace. Můžete zahájit instalaci SolidWorks načtením z DVD na místním počítači s přístupem ke sdílené instalační složce nebo stahováním ze SolidWorks. Spustit instalaci programu SolidWorks můžete jedním z následujících způsobů: K instalaci na místní disk počítače vložte odpovídající disk do diskové jednotky. Pro instalaci z adresáře pro stahování přejděte k adresáři a poklepejte na setup.exe. Instalace stažením z webové stránky SolidWorks: 6

7 1. Přejděte na webovou stránku společnosti SolidWorks. 2. Přihlaste se jako Subscription Service Customer (Zákazník předplacené služby), zadejte svoji ovou adresu a heslo, nebo sériové číslo SolidWorks. 3. Pod Self Service, klepněte na Stažení a aktualizace. 4. Pod Pod Download Software, klepněte na verzi SolidWorks a servisní balíček pro stažení. 7

8 Individuální instalace Instalace na individuálních počítačích Můžete nainstalovat SolidWorks na individuálním počítači za použití několika instalačních metod. Manažer instalací SolidWorks přizpůsobí instalaci produktům, které jste zakoupili. Před instalací: Připravte si sériové číslo SolidWorks. Ujistěte se, že máte připojení k internetu. Manažer instalací SolidWorks vyžaduje různé komponenty aplikace Microsoft, včetně Microsoft Windows Installer, Office Web Components, Microsoft Visual Studio Tools pro aplikace a.net Framework. Pokud nejsou nainstalovány správné verze předpokladů Windows, Manažer instalací SolidWorks je automaticky nainstaluje před instalací programů SolidWorks. 8

9 Metoda instalace Za použití instalačního média SolidWorks Stručné souhrnné informace o postupu Vložte vhodný DVD do jednotky na počítači. Instalační médium SolidWorks obsahuje dvě oddělené DVD pro 32bitové a 64bitové Windows instalace. Použití adresáře pro stahování na serveru V adresáři pro stahování poklepejte na setup.exe. Tento adresář pro stahování musí být přístupná z počítače, na kterém instalujete produkty SolidWorks a musí obsahovat všechny instalační soubory SolidWorks než může začít instalace. Manažer instalací vám může pomoci najít chybějící soubory, pokud máte přístup na internet a možnost psaní v adresáři pro stahování. Toto není Administrativní kopie. Jediným způsobem, jak provést instalaci na klientském počítači z administrativní kopie, je prostřednictvím odkazu na stránce.html zaslané správcem SolidWorks. Aktualizovat stávající instalaci SolidWorks za použití Zjistit aktualizace Proveďte jeden z následujících kroků: V SolidWorks klepněte na položku Nápověda > Zjistit aktualizace. V systému Windows klepněte na Start > Programy > Manažer instalací SolidWorks > Zjistit aktualizace. V každé z předcházejících metod můžete také naplánovat pravidelné zjišťování aktualizací výběrem Zjistit aktualizace každých Xdní a zadejte četnost zjišťování aktualizací mezi 1 a 99. Ujistěte se, že máte funkční připojení k internetu. Klienti Workgroup PDM zaznamenají, že došlo k aktualizaci úschovny. Pro aktualizaci klientů není nutné stahovat aktualizaci service pack. Bližší informace viz Aktualizace klientů v online nápovědě PDM Workgroup. 9

10 Metoda instalace Stažení ze zákaznické webové stránky SolidWorks. Stručné souhrnné informace o postupu 1. Přejděte na webovou stránku společnosti SolidWorks. 2. Přihlaste se jako Subscription Service Customer (Zákazník předplacené služby), zadejte svoji ovou adresu a heslo, nebo sériové číslo SolidWorks. 3. Pod Self Service, klepněte na Stažení a aktualizace. 4. Pod Download Software, klepněte na verzi SolidWorks, kterou chcete nainstalovat. Ujistěte se, že máte funkční připojení k internetu. Musíte být Zákazníkem předplacené služby s přístupem na stránku Zákaznický portál. Po dokončení instalace, spusťte program SolidWorks a aktivujte licenci. Správa individuálních instalací Administrace individuálních instalací se obvykle skládá ze změny, opravy, odebrání nebo aktualizace instalací. Změna instalace Instalaci můžete změnit tak, aby se nainstalovaly produkty, které ještě nebyly nainstalovány nebo aby se produkty odstranily. Pokud jste nainstalovali SolidWorks a později zakoupili doplňkový modul, instalaci můžete změnit a zahrnout tento nový doplňkový modul. Doplňkový modul musíte nainstalovat na každém počítači zvlášť. Pokud upravujete původní sadu SolidWorks pro zahrnutí SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium, Workgroup PDM není zahrnut. 1. Přesvědčte se, že žádné relace SolidWorks nejsou aktivní. 2. Ve Windows otevřete Ovládací panel a spusťte Přidat nebo odebrat programy. 3. Vyberte možnost Instalace SolidWorks, kterou chcete změnit a pak klepněte na Změnit. 4. Na obrazovce Uvítání se ujistěte, že je vybraný Změnit individuální instalaci (na tomto počítači) a klepněte na Další. 5. Na obrazovce Sériové číslo ověřte, že jsou určena správná sériová čísla a klepněte na Další. 6. Na obrazovce Výběr produktu vyberte produkty k instalaci nebo odstranění a pak klepněte na Další. Když upravujete instalaci: 10

11 Standardně nejsou instalovány nebo odstraněny žádné produkty, dokonce ani když určíte nové sériové číslo.. Musíte změnit instalační operaci každého produktu nebo funkce. Pokud chcete zobrazit akci změny pro zvláštní součást, klepněte na název součásti (ale ne na zaškrtávací políčko). Plánovaná akce změny se objeví v informačním poli pod seznamem produktů. Pokud chcete zobrazit funkce, které jsou k dispozici pro každý produkt, klepněte na: + u daného produktu a pak klepněte na symbol u produktu nebo funkce pro změnu instalačních operací. Pokud změníte výběr produktu z původní specifikace, vedle tohoto produktu v seznamu se objeví hvězdička (*). 7. Na obrazovce Souhrn, klepněte na Nyní upravit. 8. Na obrazovce Instalace je dokončena klepněte na Dokončit. Oprava instalace Pokud zaznamenáte problém s nainstalovaným produktem SolidWorks, můžete pomocí Manažera instalací SolidWorks instalaci opravit. Je možné opravit individuální instalaci. Administrativní kopii nelze opravit. Musíte ji nejprve odinstalovat a pak nainstalovat novou administrativní kopii. 1. Klepněte na Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy. 2. Vyberte verzi SolidWorks, kterou chcete opravit a klepněte na Změnit. 3. Na obrazovce Vítejte v Manažeru instalací SolidWorks klepněte na Opravit tuto instalaci. 4. Na obrazovce Produkty k opravě vyberte produkty, které chcete opravit. 5. Zrušte výběr všech ostatních produktů. 6. Klepněte na Opravit. Vrácení samostatné instalace na předchozí servisní balíček Chcete-li vrátit individuální instalaci na předchozí verzi servisního balíčku v aktuálním souhrnu hlavní verze, odinstalujte aktuální verzi servisního balíčku na počítači a pak znovu nainstalujte předchozí verzi. Odstranění instalace Instalaci můžete odstranit ze individuálního počítače, nebo z prostředí klient/server. 1. Přesvědčte se, že žádné relace SolidWorks nejsou aktivní. 2. Chcete-li převést licenci SolidWorks na jiný počítač, nejprve ji převeďte a pak teprve odstraňte instalaci SolidWorks z původního počítače. Více informací o převodu licencí SolidWorks najdete na odkaze Převedení licence na stranu Ve Windows otevřete Ovládací panely a poklepejte na Přidat nebo odebrat programy. 4. V Přidat nebo odebrat programy, zvolte součást produktu, který chcete odstranit. 11

12 V některých případech možná najdete několik součástí servisního balíčku SolidWorks pro danou hlavní verzi. Pro odstranění hlavní verze SolidWorks, odstraňte všechny prvky servisního balíčku pro tuto hlavní verzi v Přidat nebo odebrat programy. 5. Klepněte na Odebrat. 6. V Manažeru instalací SolidWorks na obrazovce Produkty k odstranění: a) Vyberte produkty, které chcete odebrat. Všechny instalované produkty jsou standardně vybrány. b) Zrušte výběr produktů, které nechcete odstranit. c) Klepněte na Odstranit položky. Upgrade na novou verzi Upgrade individuální instalace nové verze SolidWorks lze provést několika způsoby. Můžete provést upgrade na novou verzi, když: obdržíte nové instalační médium obdržíte oznámení o upgradech, když spouštíte SolidWorks. Zjistit aktualizace ručně Spusťte novou instanci Manažera instalací Když instalujete novou verzi programu, můžete upgradovat předchozí hlavní verzi nebo paralelně nainstalovat novou verzi. Pokud je instalována verze servisního balíčku pro předchozí finální hlavní verzi, tato verze se aktualizuje automaticky. Zjistit aktualizace ručně Aktualizace verzí aktuálně instalované verze SolidWorks můžete zjistit za použití jedné z těchto metod. V SolidWorks klepněte na položku Nápověda > Zjistit aktualizace. V systému Microsoft Windows klepněte na Start > Programy > Manažer instalací SolidWorks > Zjistit aktualizace. Můžete také nastavit pravidelné zjišťování aktualizací. V zobrazeném dialogu vyberte Zjistit aktualizace každých X dnů a zadejte hodnotu, kde X může být mezi 1 a 99. Provedení upgrade u klientů Workgroup PDM Klienti Workgroup PDM zaznamenají, že došlo k aktualizaci úschovny. Pro aktualizaci klientů není nutné stahovat aktualizaci service pack. Bližší informace viz Aktualizace klientů v online nápovědě PDM Workgroup. Rizika upgradu Produkty vyžadující několik instalací v rámci hlavních verzí nepodporují vždy hlavní upgrady, nebo schopnost provádět upgrade mezi hlavními verzemi prostřednictvím jedné operace. V tomto případě Manažer instalací simuluje upgrade instalací nové verze a odstraněním staré verze. V současné době podporují hlavní produkty SolidWorks hlavní upgrady, ale ostatní produkty ne. Následky: 12

13 Když se provádí upgrade hlavních produktů SolidWorks mezi hlavními verzemi: Stávající umístění instalace se nemění. Pokud dojde k chybě, nebo pokud upgrade zrušíte během upgradu, můžete ho vrátit zpět. Když jsou ostatní produkty upgradovány mezi hlavními verzemi: Každý produkt je nejprve nainstalovaný jako nový produkt do nového umístění a poté je původní instalace odstraněna. Pokud dojde k chybě, nebo pokud upgrade zrušíte během upgradu, nelze ho vrátit zpět. Pravidla koexistence produktu Pravidla koexistence produktů určuje, jak jsou instalovány nové produkty a aktualizovány stávající produkty. Pravidlo Více hlavních finálních verzí základního produktu SolidWorks je povoleno bez ohledu na servisní balíček nebo hlavní verzi (s výjimkou tří produktů uvedených níže). Na jednom počítači je povolena pouze jedna verze následujících produktů: Server Workgroup PDM Manažer licencí SolidNetWork Pouze jedna verze zahrnutého produktu může být nainstalována s jakoukoliv hlavní verzí. Příklady SolidWorks 2009 SP3.0 a SolidWorks 2010 SP0.0 mohou být instalovány na stejném počítači. Pokud je SolidWorks 2010 SP0.0 je instalován na počítači a instalujete SolidWorks 2010 SP1.0, Manažer instalací nahrazuje verzi SP0.0 s novou verzí SP1.0. SolidWorks 2010 SP1.0 a 2010 SP1.0 nemohou být zároveň nainstalovány na stejném počítači. Pokud je nainstalován SolidWorks 2010 SP0.0, bude Workgroup PDM Server upgradován na 2010 SP0.0, i když starší hlavní verze programu SolidWorks zůstane na počítači. Pokud je SolidWorks 2009 SP0.0 upgradován na 2010 SP1.0, Průzkumník SolidWorks SP0.0 bude automaticky upgradován na 2010 SP1.0. Ovšem Průzkumník SolidWorks 2009 SP4.0 může také být na počítači. 13

14 Násobné instalace Zavádění více klientů Program SolidWorks můžete nainstalovat na více klientů vytvořením administrativní kopie, kterou poté můžete nainstalovat na jednotlivé klienty. Zavedení na klientské počítače probíhá následovně: 1. Vytvoření administrativní kopie. Vytvořit administrativní kopii pomocí Manažera instalací na stranu 14 Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku na stranu Oznámení o administrativní kopii klientům. Oznámení o administrativní kopii klientům em na stranu 19 Instalace z administrativní kopie s použitím příkazového řádku na stranu Provedenísprávy licencí. Správa jednotlivých součástí na stranu 54 Správa licencí za použití manažera licencí SolidNetWork na stranu 55 Použití administrativní kopie Administrativní kopie umožňuje konfigurovatelné instalace produktů SolidWorks z jediného místa v síti. Administrativní kopii můžete nainstalovat z kteréhokoli počítače v síti, včetně klientského počítače. Administrativní kopie se musí nacházet ve sdílené složce. Pokud zahrnete všechny produkty, může požadavek na místo na disku administrativní kopie dosáhnout 7GB a více. Pokud aktualizujete název sdílení, když aktualizujete administrativní kopii, klient se automaticky aktualizuje při příštím spuštění aplikace. Detaily najdete na odkaze Upgradování klientů z administrativní kopie na stranu 44. Klienti musí mít oprávnění správce na svých počítačích, pokud není možnost Spustit instalaci jako jiný uživatel specifikována pro klientské instalace v Editor možností administrativní kopie na stranu 15. Tato možnost není podporována na Windows Vista nebo v pozdějších verzích. Více informací o správě skupiny uživatelů s několika produkty a sériovými čísly najdete na odkaze Editor možností administrativní kopie na stranu 15. Vytvořit administrativní kopii pomocí Manažera instalací Pokud instalujete program SolidWorks na více počítačích, můžete vytvořit administrativní kopii a poté ji nainstalovat na ostatní počítače. 14

15 1. Spusťte Manažera instalací (jak je popsáno v Zahájení instalace SolidWorks na stranu 6). 2. Na obrazovce Uvítání vyberte následující: Produkty administrativní kopie a serveru Vytvoření nebo aktualizace administrativní kopie. 3. Postupujte podle návodu na obrazovce. Editor možností administrativní kopie Editor možností administrativní kopie vám umožní přizpůsobit nastavení parametrů instalace v administrativní kopii pro jednotlivé počítače a pro skupiny počítačů. Když vytváříte administrativní kopii, Manažer instalace vás vyzve ke spuštění Editoru možností. Můžete také spustit Editor možností poklepáním na sldim\sldadminoptioneditor.exe ve složce administrativní kopie. Pro určení různých instalačních konfigurací pro skupiny počítačů nebo individuální počítače přidejte skupiny a počítače v Editoru možností a pak určete možnosti instalace pro tyto skupiny a počítače. Probíhá přidávání a odstraňování skupin a počítačů Editor možností administrativní kopie vám umožní určit různé konfigurační instalace pro skupiny počítačů a jednotlivé počítače. Například pokud chcete konfigurovat několik počítačů pro použití zvláštní podskupiny součástí produktu, které jsou dostupné v kopii, zatímco jiná skupina může použít jinou podskupinu součástí produktu. I když používáte administrativní kopii, nastavení skupina Editora možností vám umožní instalovat různé podskupiny produktů pro různé skupiny počítačů. 15

16 Chcete-li přidat skupinu: 1. Klepněte pravým tlačítkem naglobální nastavení a pak klepněte na Přidat skupinu. 2. Zadejte název souboru. Přidat počítače: 1. Klepněte pravým tlačítkem na stávající skupinu nebo Globální nastavení a pak klepněte na Přidat počítač. Pokud klepnete pravým tlačítkem na existující skupinu, budou k této skupině přidány počítače. Jinak jsou přidány na nejvyšší úroveň. 2. Proveďte jeden z následujících kroků: Vyberte jeden nebo více názvů počítačů pod Název počítače. Více počítačů může být odděleno zalomením řádky, mezerou, tabulátorem, čárkou, tečkou, dvojtečkou nebo středníkem. Můžete nakopírovat a vložit seznam názvů počítačů z externího souboru. Názvy počítačů nemohou zahrnovat určovatele domény. Například je název pluto.solidworks.com chybný. Klepněte na položku Přidat více počítačů pro výběr počítačů ze sítě. Návod na přesunutí existujícího počítače do skupiny: Přetáhněte počítač do skupiny. Návod na přesunutí počítače ze skupiny: Přetáhněte počítač na Globální nastavení nebo do jiné skupiny. Chcete-li smazat skupinu nebo počítač: Klepněte pravým tlačítkem na skupinu nebo počítač a klepněte na Odstranit skupinu nebo Odstranit počítač. Pokud odstraníte skupinu, budou smazány všechny počítače uvnitř této skupiny. Pro odstranění všech skupin a počítačů: Klepněte pravým tlačítkem naglobální nastavení a pak klepněte na Odstranit vše. 16

17 Určení nastavení možností pro skupiny a počítače Můžete určit nastavení možnosti pro všechny počítače, skupiny počítačů a jednotlivé počítače. Nastavení možností se dědí, když se pohybujete směrem dolů hierarchií. Příklad: Nastavení definovaná pro Globální nastavení dědí všechny skupiny a počítače. Nastavení definovaná pro skupiny dědí všechny počítače uvnitř této skupiny. Můžete změnit nastavení možností pro počítač nebo skupinu počítačů tak, aby se přepsaly výchozí nebo zděděná nastavení. Když změníte nastavení možností z výchozí nebo zděděné hodnoty, volba je zvýrazněna. Pro obnovení nastavení na původní zděděné hodnoty, klepněte pravou myší na skupinu nebo počítač a klepněte na Obnovit globální nastavení (pro skupinu nebo počítač, který není členem skupiny) nebo Obnovit skupinová nastavení (pro počítač, který je členem skupiny). Pro určení nastavení volby: 1. Klepněte na objekt pro změnu (například, Globální nastavení, skupinu, nebo počítač). 2. Na záložkách napravo určete nastavení možnosti. 17

18 Záložka možností Sériová čísla Nastavení možností Zadejte sériová čísla pro různé produkty k instalaci. Určete port a server pro server licence SolidWorks Network (SNL). Podrobnosti viz Správa licencí za použití manažera licencí SolidNetWork na stranu 55. Možnosti klienta Vytvořte novou instalaci nebo aktualizujte na nejnovější existující instalaci. Určete adresář instalace na klientském počítači. Použijte výchozí nastavení uživatelského rozhraní SolidWorks (klávesové zkratky, přizpůsobení nabídky, panel nástrojů, a podobně) nebo použijte nastavení uložená z jiné instalace za použití Průvodce kopírováním nastavení. Rozhodněte se, zda se chcete účastnit Programu zkušeností zákazníka SolidWorks. Více informací najdete na odkaze Webová stránka Program zpětné vazby zákazníků. Možnosti kopie Automaticky aktivovat klientské instalace. Podrobnosti viz Aktivace licence na stranu 54. Vytvořte soubor protokolu pro diagnostiku. Spusťte instalaci jako jiný uživatel (například, pokud se požaduje povolení administrátora pro instalaci). Instalace administrativní kopie na klientský počítač za použití mapované jednotky (místo Formát UNC na stranu 97) se nemusí podařit, pokud je tato možnost specifikovaná, z důvodu problému povolení. Tato funkce není podporována na Windows Vista nebo v pozdějších verzích. Spusťte externí programy před nebo po instalaci. Software k instalaci Určete součásti produktu k instalaci. Knihovny norem Použijte stávající standardní soubory knihovny Toolbox nebo instalujte nové soubory knihovny. 3. Zavřete Editor možností pro použití změn v nastavení možností. 18

19 Oznámení o administrativní kopii klientům em Po vytvoření sdíleného adresáře pro administrativní kopii můžete informovat klienty mailem. Nakonfigurujte adresář administrativní kopie tak, aby byl sdílen na počítači, který je přístupná jiným počítačům (například pomocí Formát UNC na stranu 97). Můžete zaslat všem klientům mail obsahující odkaz na admin_image_install_dir\startswinstall.hta. Klienti otevřou tento soubor a klepnou na Nyní instalovat SolidWorks, a spustí tak instalaci z administrativní kopie. Chcete-li upgradovat administrativní kopii na novou verzi SolidWorks, můžete konfigurovat místo vaší administrativní kope a sdílené vlastnosti tak, že všichni klienti, kteří byli nainstalováni předtím za použití kopie, budou upgradováni automaticky. Podrobnosti viz Upgradování klientů z administrativní kopie na stranu 44. Oznámení o administrativní kopii klientům Můžete spustit příkaz pro oznámení klientům o nové instalaci administrativní kopie. Oznámení em je všeobecně používaný způsob oznámení uživatelům o nové instalaci SolidWorks. Alternativním způsobem je oznámení klientům o nové instalaci spuštěním příkazu. Například můžete novou instalaci oznámit zaměstnancům, kteří obvykle program SolidWorks nepoužívají. Oznámení SolidWorks vloží zástupce aplikace SolidWorks do nabídky Start na počítači uživatele a vytvoří asociaci souboru s administrativní kopií na serveru. Spustitelné soubory nejsou hned instalovány. K instalaci dojde pouze, když uživatel poprvé potřebuje program. když uživatel klepne na zástupce nebo poklepne na dokument SolidWorks, začne instalace a je spuštěn program SolidWorks. Návod na oznámení z administrativní kopie: 1. Vytvoření nebo konfigurace administrativní kopie. 2. Inzerujte produkt na každém počítači, který má nainstalovanou aplikaci SolidWorks. Příklad: msiexec /jm path_to_msi_file_of_admin_image kde path_to_msi_file_of_admin_imageje Formát UNC na stranu 97 do složky administrativní kopie. Zavedení pomocí příkazového řádku Administrativní kopii můžete automaticky zavést příkazového řádku nebo dávkového souboru (tichá instalace). Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku Administrativní kopii můžete vytvořit pomocí Manažera instalací nebo pomocí příkazového řádku MS-DOS. Vytvoření pomocí příkazového řádku vám umožní provést vlastní úpravy instalace. 19

20 Pokud vytváříte administrativní kopii z příkazového řádku, musíte vytvořit a nainstalovatumístění souboru MSI administrativní kopie na stranu Otevřete příkazový řádek. a) Ve Windows klepněte nastart > Spustit. b) Zadejte cmd a klepněte na OK. 2. Zadejte tento příkaz: msiexec /a Msi_path kde Msi_path je cesta a název souboru.msi pro váš operační systém. Soubor SolidWorks.msi je umístěn v podadresáři swwi\data v instalačním adresáři. Příklad: msiexec /a F:\swwi\data\SolidWorks.msi 3. V Průvodci instalací SolidWorks postupujte podle návodu na obrazovce. Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie Po vytvoření administrativní kopie a před tím, než budete informovat klienty, musíte nainstalovat komponenty Microsoft Windows, které nelze nainstalovat prostřednictvím administrativní kopie a které je nutno nainstalovat za použití příkazového řádku nebo Microsoft Active Directory. Ruční instalace těchto komponentů Windows je nutná pouze tehdy, pokud instalujete z administrativní kopie, která byla vytvořena za použití příkazového řádku nebo pomocí Microsoft Active Directory. Pokud použijete Manažera instalací pro vytvoření a instalaci administrativní kopie, tyto komponenty Windows se instalují automaticky. Zde je souhrn souborů požadovaných SolidWorks v komponentech Windows: Instalační služba Windows Installer Součásti Office Web Obsahuje soubory potřebné ke spuštění instalace SolidWorks Simulation Premium. Obsahují ovladače COM potřebné pro DriveWorks. Balíček k opětovné distribuci Visual C a 2008 Obsahuje komponenty typu runtime pro Microsoft Visual C++. Musí být instalovány obě verze 2005 a Nástroje Visual Studio pro aplikace Vzdálený ladící program Visual Studio.NET Framework 3.0. Obsahuje sadu nástrojů podporující aplikace Visual Studio. Poskytuje ladící prostředí pro 64bitové operační systémy. Obsahuje společný jazykový modul runtime a komponenty.net Framework, které jsou zapotřebí pro spuštění aplikací.net Framework. 20

21 Windows Desktop Search (volitelně) Podporuje rychlé vyhledávání souborů a dat v různých zdrojích a umístěních dat, včetně místního počítače a sdílených položek na síti. Soubory Windows Desktop Search jsou specifické podle jazyka. Balíček k opětovné distribuci Visual C++ a.net Framework 3.0 jsou nutné pro všechny produkty SolidWorks, ne pouze pro hlavní program SolidWorks. Tyto součásti musí být zahrnuty v podsložkách administrativní kopie. Tato tabulka určuje specifické soubory požadované pro každý podporovaný operační systém. 21

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...9 Tipy

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SOLIDWORKS...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SOLIDWORKS...10 Tipy

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SOLIDWORKS...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SOLIDWORKS...9 Tipy

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Navrhujte lepší výrobky. SolidWorks 2009. Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM

Navrhujte lepší výrobky. SolidWorks 2009. Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM Navrhujte lepší výrobky SolidWorks 2009 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 1995-2008, Dassault Systemes Dassault Systemes SolidWorks Corporation, společnost skupiny Dassault Systemes S.A. 300

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba na daný počítač instalovat ovládací software ProID+. Instalace ovládacího software ProID+ se provádí pomocí instalačního balíčku.

Více

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty TECHNICKÁ PODPORA Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty Komu je technická podpora určena? Technická podpora je určená zákazníkům společnosti.

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...7 Individuální instalace nebo administrativní kopie...8 Zahájení instalace SolidWorks...8 2 Individuální

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Příručka k instalaci a aktivaci

Příručka k instalaci a aktivaci Příručka k instalaci a aktivaci Děkujeme, že jste si vybrali memoq 5, jedno z nejlepších překladatelských rozhraní pro překladatele na volné noze, překladatelské agentury a firmy. Tato příručka vás provede

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4.

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4. Instalace 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe 2. Volba jazyka 4. Volba země 3. Povolení migrace 5. Odsouhlasení licence Jen při první instalaci na PC, kde je již nainstalován

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Obsah Právní ustanovení...7 1 Průvodce instalací aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Přehled instalace...11 Vyžadované součásti instalace...11 Volitelné

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Obsah Právní ustanovení...vi 1 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Přehled instalace...10 Vyžadované součásti

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Obsah Právní ustanovení...7 1 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Přehled instalace...11 Vyžadované součásti instalace...11 Volitelné součásti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.81 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace Nokia PC Suite...1 1.2 Nutné podmínky...2 1.3 Další informace...3 2. Instalace sady Nokia PC Suite...5 2.1 Před začátkem instalace...5

Více

www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností

www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - NÁVOD K NASTAVENÍ

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

OBSAH. Stránka 1 z 11 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2

OBSAH. Stránka 1 z 11 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2 Stránka 1 z 11 OBSAH INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA S 64BIT. OPERAČNÍM SYSTÉMEM... 6 DALŠÍ NASTAVENÍ (SPOLEČNÁ

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více