Průvodce správou a instalací SolidWorks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce správou a instalací SolidWorks"

Transkript

1 Průvodce správou a instalací SolidWorks

2 Obsah Průvodce správou a instalací SolidWorks...5 Individuální instalace nebo administrativní kopie...5 Zahájení instalace SolidWorks...6 Individuální instalace...8 Instalace na individuálních počítačích...8 Správa individuálních instalací...10 Změna instalace...10 Oprava instalace...11 Vrácení samostatné instalace na předchozí servisní balíček...11 Odstranění instalace...11 Upgrade na novou verzi...12 Pravidla koexistence produktu...13 Násobné instalace...14 Zavádění více klientů...14 Použití administrativní kopie...14 Vytvořit administrativní kopii pomocí Manažera instalací...14 Editor možností administrativní kopie...15 Oznámení o administrativní kopii klientům em...19 Oznámení o administrativní kopii klientům...19 Zavedení pomocí příkazového řádku...19 Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku...19 Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie...20 Instalace z administrativní kopie s použitím příkazového řádku...28 Vlastnosti v příkazovém řádku...30 Zavádění administrativní kopie pomocí Microsoft Active Directory...39 Správa násobných instalací...42 Upgrade administrativních kopií na novou verzi...42 Správa aktualizace produktu servisního balíčku...45 Odstranění instalace...47 Workgroup PDM...48 Prohlížeč Workgroup PDM...49 Instalace Workgroup PDM Server...50 Konfigurace PDM Workgroup pro klienty...50 Konfigurace Workgroup PDM Viewer pro připojení na jiné umístění úschovny...51 Konfigurace typů MIME pro stahování dokumentů...51 Přístup klientského počítače k Workgroup PDM...51 Workgroup PDM VaultAdmin správy úschovny...52 První přihlášení do Workgroup PDM VaultAdmin...52 Provedení upgrade serveru úschovny Workgroup PDM...52 ii

3 Obsah Provedení upgrade u klientů Workgroup PDM...53 Administrace licencí...54 Správa jednotlivých součástí...54 Aktivace licence...54 Převedení licence...55 Správa licencí za použití manažera licencí SolidNetWork...55 Aktivace licence SolidNetWork...56 Převedení licence SolidNetWork...57 Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork...57 Správa licencí SolidNetWork...63 Řešení potíží...69 Soubory protokolu Manažera instalací...69 Složka pro stažení Manažera instalací SolidWorks...69 Odstranění potíží s licencemi SolidNetWork...72 Přístup na soubory protokolu licencí SolidNetWork...72 Nepodařilo se získat licenci pro SolidWorks. Nepodařilo se připojit k licenčnímu serveru Řešení potíží s upgrady...72 Upgrade z přemístěného zdroje...72 Nápověda aplikace Manažera instalací SolidWorks...73 Výsledky zjištění aktualizací...73 Administrativní možnosti klienta...74 Možnosti klientské instalace...75 Možnosti instalace...76 Možnosti stažení pro instalaci Manažera souborů...78 Stažení instalačních souborů produktu...78 Průběh stahování...79 Výsledky stahování...79 Chyby během instalace / Instalace byla zrušena...80 Obnovení po nezdařené nebo zrušené instalaci...81 Oprava instalace...82 Kontaktování prodejce SolidWorks...82 Instalace je dokončena...82 Zjistit aktualizace SolidWorks...83 Umístění instalace...84 Možnosti instalace...85 Průběh instalace...86 Typ instalace...86 Ruční stahování...88 K dispozici je novější verze...88 Zjištěné procesy...89 Výběr produktu...90 Produkty ke stažení...91 Produkty k opravě...92 Sériové číslo...92 iii

4 Obsah Instalace serveru...93 Souhrnné informace...93 Upozornění kontroly systému...94 Možnosti Toolbox...94 Upozornění ke konfiguraci SolidWorks Toolbox...96 Formát UNC...97 Odinstalování produktů...97 Právní ustanovení...99 iv

5 Průvodce správou a instalací SolidWorks Tato nápověda obsahuje informace o instalaci, licencích a správě produktů SolidWorks pro individuální instalace i pro násobné instalace. Individuální instalace Zavádění násobných instalací Instalace Instalace na jednom nebo na více počítačích. Správa licencí Aktivace licence nebo síťové licence. Upgrady Instalace nové verze na individuálních počítačích. Správa systému Servisní balíčky, změna atd. Instalace Vytvoření administrativní kopie, která se zavádí na více klientských počítačů. Správa licencí Aktivace licence nebo síťové licence. Upgrady Instalace nové verze na více počítačích aktualizací administrativní kopie používané k instalaci na těchto počítačích. Správa systému Správa síťové licence, aktualizace service pack, správa úschovny Workgroup PDM, atd. Manažer instalací SolidWorks vám umožní konfigurovat nastavení pro produkty SolidWorks, včetně SolidWorks, SolidWorks Toolbox, PhotoView 360, Workgroup PDM a SolidWorks licenční server SolidNetWork. Aplikace Workgroup PDM je program pro správu dat projektů. Běží buď uvnitř prostředí programu SolidWorks, nebo jako samostatná aplikace v rámci Průzkumníka SolidWorks. Workgroup PDM řídí projekty pomocí procesů pro vyzvednutí, odevzdání, kontrolu revizí a další správní úkony. Manažer licencí SolidNetWor podporuje násobné licenční klienty pomocí distribuce licencí klientům na síti. To umožňuje počtu uživatelů rozšířit počet licencí použitím plovoucích licencí. Individuální instalace nebo administrativní kopie Měli byste nainstalovat produkty SolidWorks na každý počítač zvlášť, nebo vytvořit administrativní kopii a rozšířit instalaci na klienty pomocí jednoho příkazu? 5

6 Volba je závislá na počtu počítačů, na kterých provádíte instalaci. U nerozhodných situací zvažte následující porovnání. Individuální instalace Uživatelé mohou provádět vlastní správu SolidWorks. Počítače musí být fyzicky přístupné uživateli, který provádí instalaci. Můžete nainstalovat různé verze, aktualizace service pack, nebo produkty na různých počítačích s rozdílnými nastaveními. Při instalaci aktualizace service pack je vyžadované originální zdrojové medium (DVD). Počítač nemusí být na síti. Zahájení instalace SolidWorks Administrativní kopie Správce systému může upravit vícečetné instalace za použití Editoru možností. Určuje přitom možnosti instalace jako je vytvoření nové instalace nebo aktualizace stávající instalace, spuštění instalace jako administrativní uživatel, spuštění externích povelů před nebo po instalaci, různé seskupení produktů atd. Klientské počítače nemusí být fyzicky dostupné, ale musí být dostupné ze stejné sítě. S použitím Editora možností mohou administrativní kopie udržet konzistentní verze, service packs, produkty a nastavení pro vícečetné instalace. Při instalaci aktualizace service pack není vyžadované originální zdrojové medium. Ke spuštění programu je vyžadováno připojení k místní síti. Zdrojové médium není vyžadováno na klientských počítačích. Klientské počítače mohou být aktualizovány automaticky. Klientské počítače, na nichž je program nainstalován ze stejné administrativní kopie, používají stejnou aktualizaci service pack. Pokud chcete udržovat různé verze, můžete vytvořit různé administrativní kopie. Lze nastavit automatickou aktivaci licence. Administrativní kopie vyžaduje dodatečné místo na disku na serveru. Klienti vyžadují stejné místo jako individuální instalace. Můžete zahájit instalaci SolidWorks načtením z DVD na místním počítači s přístupem ke sdílené instalační složce nebo stahováním ze SolidWorks. Spustit instalaci programu SolidWorks můžete jedním z následujících způsobů: K instalaci na místní disk počítače vložte odpovídající disk do diskové jednotky. Pro instalaci z adresáře pro stahování přejděte k adresáři a poklepejte na setup.exe. Instalace stažením z webové stránky SolidWorks: 6

7 1. Přejděte na webovou stránku společnosti SolidWorks. 2. Přihlaste se jako Subscription Service Customer (Zákazník předplacené služby), zadejte svoji ovou adresu a heslo, nebo sériové číslo SolidWorks. 3. Pod Self Service, klepněte na Stažení a aktualizace. 4. Pod Pod Download Software, klepněte na verzi SolidWorks a servisní balíček pro stažení. 7

8 Individuální instalace Instalace na individuálních počítačích Můžete nainstalovat SolidWorks na individuálním počítači za použití několika instalačních metod. Manažer instalací SolidWorks přizpůsobí instalaci produktům, které jste zakoupili. Před instalací: Připravte si sériové číslo SolidWorks. Ujistěte se, že máte připojení k internetu. Manažer instalací SolidWorks vyžaduje různé komponenty aplikace Microsoft, včetně Microsoft Windows Installer, Office Web Components, Microsoft Visual Studio Tools pro aplikace a.net Framework. Pokud nejsou nainstalovány správné verze předpokladů Windows, Manažer instalací SolidWorks je automaticky nainstaluje před instalací programů SolidWorks. 8

9 Metoda instalace Za použití instalačního média SolidWorks Stručné souhrnné informace o postupu Vložte vhodný DVD do jednotky na počítači. Instalační médium SolidWorks obsahuje dvě oddělené DVD pro 32bitové a 64bitové Windows instalace. Použití adresáře pro stahování na serveru V adresáři pro stahování poklepejte na setup.exe. Tento adresář pro stahování musí být přístupná z počítače, na kterém instalujete produkty SolidWorks a musí obsahovat všechny instalační soubory SolidWorks než může začít instalace. Manažer instalací vám může pomoci najít chybějící soubory, pokud máte přístup na internet a možnost psaní v adresáři pro stahování. Toto není Administrativní kopie. Jediným způsobem, jak provést instalaci na klientském počítači z administrativní kopie, je prostřednictvím odkazu na stránce.html zaslané správcem SolidWorks. Aktualizovat stávající instalaci SolidWorks za použití Zjistit aktualizace Proveďte jeden z následujících kroků: V SolidWorks klepněte na položku Nápověda > Zjistit aktualizace. V systému Windows klepněte na Start > Programy > Manažer instalací SolidWorks > Zjistit aktualizace. V každé z předcházejících metod můžete také naplánovat pravidelné zjišťování aktualizací výběrem Zjistit aktualizace každých Xdní a zadejte četnost zjišťování aktualizací mezi 1 a 99. Ujistěte se, že máte funkční připojení k internetu. Klienti Workgroup PDM zaznamenají, že došlo k aktualizaci úschovny. Pro aktualizaci klientů není nutné stahovat aktualizaci service pack. Bližší informace viz Aktualizace klientů v online nápovědě PDM Workgroup. 9

10 Metoda instalace Stažení ze zákaznické webové stránky SolidWorks. Stručné souhrnné informace o postupu 1. Přejděte na webovou stránku společnosti SolidWorks. 2. Přihlaste se jako Subscription Service Customer (Zákazník předplacené služby), zadejte svoji ovou adresu a heslo, nebo sériové číslo SolidWorks. 3. Pod Self Service, klepněte na Stažení a aktualizace. 4. Pod Download Software, klepněte na verzi SolidWorks, kterou chcete nainstalovat. Ujistěte se, že máte funkční připojení k internetu. Musíte být Zákazníkem předplacené služby s přístupem na stránku Zákaznický portál. Po dokončení instalace, spusťte program SolidWorks a aktivujte licenci. Správa individuálních instalací Administrace individuálních instalací se obvykle skládá ze změny, opravy, odebrání nebo aktualizace instalací. Změna instalace Instalaci můžete změnit tak, aby se nainstalovaly produkty, které ještě nebyly nainstalovány nebo aby se produkty odstranily. Pokud jste nainstalovali SolidWorks a později zakoupili doplňkový modul, instalaci můžete změnit a zahrnout tento nový doplňkový modul. Doplňkový modul musíte nainstalovat na každém počítači zvlášť. Pokud upravujete původní sadu SolidWorks pro zahrnutí SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium, Workgroup PDM není zahrnut. 1. Přesvědčte se, že žádné relace SolidWorks nejsou aktivní. 2. Ve Windows otevřete Ovládací panel a spusťte Přidat nebo odebrat programy. 3. Vyberte možnost Instalace SolidWorks, kterou chcete změnit a pak klepněte na Změnit. 4. Na obrazovce Uvítání se ujistěte, že je vybraný Změnit individuální instalaci (na tomto počítači) a klepněte na Další. 5. Na obrazovce Sériové číslo ověřte, že jsou určena správná sériová čísla a klepněte na Další. 6. Na obrazovce Výběr produktu vyberte produkty k instalaci nebo odstranění a pak klepněte na Další. Když upravujete instalaci: 10

11 Standardně nejsou instalovány nebo odstraněny žádné produkty, dokonce ani když určíte nové sériové číslo.. Musíte změnit instalační operaci každého produktu nebo funkce. Pokud chcete zobrazit akci změny pro zvláštní součást, klepněte na název součásti (ale ne na zaškrtávací políčko). Plánovaná akce změny se objeví v informačním poli pod seznamem produktů. Pokud chcete zobrazit funkce, které jsou k dispozici pro každý produkt, klepněte na: + u daného produktu a pak klepněte na symbol u produktu nebo funkce pro změnu instalačních operací. Pokud změníte výběr produktu z původní specifikace, vedle tohoto produktu v seznamu se objeví hvězdička (*). 7. Na obrazovce Souhrn, klepněte na Nyní upravit. 8. Na obrazovce Instalace je dokončena klepněte na Dokončit. Oprava instalace Pokud zaznamenáte problém s nainstalovaným produktem SolidWorks, můžete pomocí Manažera instalací SolidWorks instalaci opravit. Je možné opravit individuální instalaci. Administrativní kopii nelze opravit. Musíte ji nejprve odinstalovat a pak nainstalovat novou administrativní kopii. 1. Klepněte na Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy. 2. Vyberte verzi SolidWorks, kterou chcete opravit a klepněte na Změnit. 3. Na obrazovce Vítejte v Manažeru instalací SolidWorks klepněte na Opravit tuto instalaci. 4. Na obrazovce Produkty k opravě vyberte produkty, které chcete opravit. 5. Zrušte výběr všech ostatních produktů. 6. Klepněte na Opravit. Vrácení samostatné instalace na předchozí servisní balíček Chcete-li vrátit individuální instalaci na předchozí verzi servisního balíčku v aktuálním souhrnu hlavní verze, odinstalujte aktuální verzi servisního balíčku na počítači a pak znovu nainstalujte předchozí verzi. Odstranění instalace Instalaci můžete odstranit ze individuálního počítače, nebo z prostředí klient/server. 1. Přesvědčte se, že žádné relace SolidWorks nejsou aktivní. 2. Chcete-li převést licenci SolidWorks na jiný počítač, nejprve ji převeďte a pak teprve odstraňte instalaci SolidWorks z původního počítače. Více informací o převodu licencí SolidWorks najdete na odkaze Převedení licence na stranu Ve Windows otevřete Ovládací panely a poklepejte na Přidat nebo odebrat programy. 4. V Přidat nebo odebrat programy, zvolte součást produktu, který chcete odstranit. 11

12 V některých případech možná najdete několik součástí servisního balíčku SolidWorks pro danou hlavní verzi. Pro odstranění hlavní verze SolidWorks, odstraňte všechny prvky servisního balíčku pro tuto hlavní verzi v Přidat nebo odebrat programy. 5. Klepněte na Odebrat. 6. V Manažeru instalací SolidWorks na obrazovce Produkty k odstranění: a) Vyberte produkty, které chcete odebrat. Všechny instalované produkty jsou standardně vybrány. b) Zrušte výběr produktů, které nechcete odstranit. c) Klepněte na Odstranit položky. Upgrade na novou verzi Upgrade individuální instalace nové verze SolidWorks lze provést několika způsoby. Můžete provést upgrade na novou verzi, když: obdržíte nové instalační médium obdržíte oznámení o upgradech, když spouštíte SolidWorks. Zjistit aktualizace ručně Spusťte novou instanci Manažera instalací Když instalujete novou verzi programu, můžete upgradovat předchozí hlavní verzi nebo paralelně nainstalovat novou verzi. Pokud je instalována verze servisního balíčku pro předchozí finální hlavní verzi, tato verze se aktualizuje automaticky. Zjistit aktualizace ručně Aktualizace verzí aktuálně instalované verze SolidWorks můžete zjistit za použití jedné z těchto metod. V SolidWorks klepněte na položku Nápověda > Zjistit aktualizace. V systému Microsoft Windows klepněte na Start > Programy > Manažer instalací SolidWorks > Zjistit aktualizace. Můžete také nastavit pravidelné zjišťování aktualizací. V zobrazeném dialogu vyberte Zjistit aktualizace každých X dnů a zadejte hodnotu, kde X může být mezi 1 a 99. Provedení upgrade u klientů Workgroup PDM Klienti Workgroup PDM zaznamenají, že došlo k aktualizaci úschovny. Pro aktualizaci klientů není nutné stahovat aktualizaci service pack. Bližší informace viz Aktualizace klientů v online nápovědě PDM Workgroup. Rizika upgradu Produkty vyžadující několik instalací v rámci hlavních verzí nepodporují vždy hlavní upgrady, nebo schopnost provádět upgrade mezi hlavními verzemi prostřednictvím jedné operace. V tomto případě Manažer instalací simuluje upgrade instalací nové verze a odstraněním staré verze. V současné době podporují hlavní produkty SolidWorks hlavní upgrady, ale ostatní produkty ne. Následky: 12

13 Když se provádí upgrade hlavních produktů SolidWorks mezi hlavními verzemi: Stávající umístění instalace se nemění. Pokud dojde k chybě, nebo pokud upgrade zrušíte během upgradu, můžete ho vrátit zpět. Když jsou ostatní produkty upgradovány mezi hlavními verzemi: Každý produkt je nejprve nainstalovaný jako nový produkt do nového umístění a poté je původní instalace odstraněna. Pokud dojde k chybě, nebo pokud upgrade zrušíte během upgradu, nelze ho vrátit zpět. Pravidla koexistence produktu Pravidla koexistence produktů určuje, jak jsou instalovány nové produkty a aktualizovány stávající produkty. Pravidlo Více hlavních finálních verzí základního produktu SolidWorks je povoleno bez ohledu na servisní balíček nebo hlavní verzi (s výjimkou tří produktů uvedených níže). Na jednom počítači je povolena pouze jedna verze následujících produktů: Server Workgroup PDM Manažer licencí SolidNetWork Pouze jedna verze zahrnutého produktu může být nainstalována s jakoukoliv hlavní verzí. Příklady SolidWorks 2009 SP3.0 a SolidWorks 2010 SP0.0 mohou být instalovány na stejném počítači. Pokud je SolidWorks 2010 SP0.0 je instalován na počítači a instalujete SolidWorks 2010 SP1.0, Manažer instalací nahrazuje verzi SP0.0 s novou verzí SP1.0. SolidWorks 2010 SP1.0 a 2010 SP1.0 nemohou být zároveň nainstalovány na stejném počítači. Pokud je nainstalován SolidWorks 2010 SP0.0, bude Workgroup PDM Server upgradován na 2010 SP0.0, i když starší hlavní verze programu SolidWorks zůstane na počítači. Pokud je SolidWorks 2009 SP0.0 upgradován na 2010 SP1.0, Průzkumník SolidWorks SP0.0 bude automaticky upgradován na 2010 SP1.0. Ovšem Průzkumník SolidWorks 2009 SP4.0 může také být na počítači. 13

14 Násobné instalace Zavádění více klientů Program SolidWorks můžete nainstalovat na více klientů vytvořením administrativní kopie, kterou poté můžete nainstalovat na jednotlivé klienty. Zavedení na klientské počítače probíhá následovně: 1. Vytvoření administrativní kopie. Vytvořit administrativní kopii pomocí Manažera instalací na stranu 14 Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku na stranu Oznámení o administrativní kopii klientům. Oznámení o administrativní kopii klientům em na stranu 19 Instalace z administrativní kopie s použitím příkazového řádku na stranu Provedenísprávy licencí. Správa jednotlivých součástí na stranu 54 Správa licencí za použití manažera licencí SolidNetWork na stranu 55 Použití administrativní kopie Administrativní kopie umožňuje konfigurovatelné instalace produktů SolidWorks z jediného místa v síti. Administrativní kopii můžete nainstalovat z kteréhokoli počítače v síti, včetně klientského počítače. Administrativní kopie se musí nacházet ve sdílené složce. Pokud zahrnete všechny produkty, může požadavek na místo na disku administrativní kopie dosáhnout 7GB a více. Pokud aktualizujete název sdílení, když aktualizujete administrativní kopii, klient se automaticky aktualizuje při příštím spuštění aplikace. Detaily najdete na odkaze Upgradování klientů z administrativní kopie na stranu 44. Klienti musí mít oprávnění správce na svých počítačích, pokud není možnost Spustit instalaci jako jiný uživatel specifikována pro klientské instalace v Editor možností administrativní kopie na stranu 15. Tato možnost není podporována na Windows Vista nebo v pozdějších verzích. Více informací o správě skupiny uživatelů s několika produkty a sériovými čísly najdete na odkaze Editor možností administrativní kopie na stranu 15. Vytvořit administrativní kopii pomocí Manažera instalací Pokud instalujete program SolidWorks na více počítačích, můžete vytvořit administrativní kopii a poté ji nainstalovat na ostatní počítače. 14

15 1. Spusťte Manažera instalací (jak je popsáno v Zahájení instalace SolidWorks na stranu 6). 2. Na obrazovce Uvítání vyberte následující: Produkty administrativní kopie a serveru Vytvoření nebo aktualizace administrativní kopie. 3. Postupujte podle návodu na obrazovce. Editor možností administrativní kopie Editor možností administrativní kopie vám umožní přizpůsobit nastavení parametrů instalace v administrativní kopii pro jednotlivé počítače a pro skupiny počítačů. Když vytváříte administrativní kopii, Manažer instalace vás vyzve ke spuštění Editoru možností. Můžete také spustit Editor možností poklepáním na sldim\sldadminoptioneditor.exe ve složce administrativní kopie. Pro určení různých instalačních konfigurací pro skupiny počítačů nebo individuální počítače přidejte skupiny a počítače v Editoru možností a pak určete možnosti instalace pro tyto skupiny a počítače. Probíhá přidávání a odstraňování skupin a počítačů Editor možností administrativní kopie vám umožní určit různé konfigurační instalace pro skupiny počítačů a jednotlivé počítače. Například pokud chcete konfigurovat několik počítačů pro použití zvláštní podskupiny součástí produktu, které jsou dostupné v kopii, zatímco jiná skupina může použít jinou podskupinu součástí produktu. I když používáte administrativní kopii, nastavení skupina Editora možností vám umožní instalovat různé podskupiny produktů pro různé skupiny počítačů. 15

16 Chcete-li přidat skupinu: 1. Klepněte pravým tlačítkem naglobální nastavení a pak klepněte na Přidat skupinu. 2. Zadejte název souboru. Přidat počítače: 1. Klepněte pravým tlačítkem na stávající skupinu nebo Globální nastavení a pak klepněte na Přidat počítač. Pokud klepnete pravým tlačítkem na existující skupinu, budou k této skupině přidány počítače. Jinak jsou přidány na nejvyšší úroveň. 2. Proveďte jeden z následujících kroků: Vyberte jeden nebo více názvů počítačů pod Název počítače. Více počítačů může být odděleno zalomením řádky, mezerou, tabulátorem, čárkou, tečkou, dvojtečkou nebo středníkem. Můžete nakopírovat a vložit seznam názvů počítačů z externího souboru. Názvy počítačů nemohou zahrnovat určovatele domény. Například je název pluto.solidworks.com chybný. Klepněte na položku Přidat více počítačů pro výběr počítačů ze sítě. Návod na přesunutí existujícího počítače do skupiny: Přetáhněte počítač do skupiny. Návod na přesunutí počítače ze skupiny: Přetáhněte počítač na Globální nastavení nebo do jiné skupiny. Chcete-li smazat skupinu nebo počítač: Klepněte pravým tlačítkem na skupinu nebo počítač a klepněte na Odstranit skupinu nebo Odstranit počítač. Pokud odstraníte skupinu, budou smazány všechny počítače uvnitř této skupiny. Pro odstranění všech skupin a počítačů: Klepněte pravým tlačítkem naglobální nastavení a pak klepněte na Odstranit vše. 16

17 Určení nastavení možností pro skupiny a počítače Můžete určit nastavení možnosti pro všechny počítače, skupiny počítačů a jednotlivé počítače. Nastavení možností se dědí, když se pohybujete směrem dolů hierarchií. Příklad: Nastavení definovaná pro Globální nastavení dědí všechny skupiny a počítače. Nastavení definovaná pro skupiny dědí všechny počítače uvnitř této skupiny. Můžete změnit nastavení možností pro počítač nebo skupinu počítačů tak, aby se přepsaly výchozí nebo zděděná nastavení. Když změníte nastavení možností z výchozí nebo zděděné hodnoty, volba je zvýrazněna. Pro obnovení nastavení na původní zděděné hodnoty, klepněte pravou myší na skupinu nebo počítač a klepněte na Obnovit globální nastavení (pro skupinu nebo počítač, který není členem skupiny) nebo Obnovit skupinová nastavení (pro počítač, který je členem skupiny). Pro určení nastavení volby: 1. Klepněte na objekt pro změnu (například, Globální nastavení, skupinu, nebo počítač). 2. Na záložkách napravo určete nastavení možnosti. 17

18 Záložka možností Sériová čísla Nastavení možností Zadejte sériová čísla pro různé produkty k instalaci. Určete port a server pro server licence SolidWorks Network (SNL). Podrobnosti viz Správa licencí za použití manažera licencí SolidNetWork na stranu 55. Možnosti klienta Vytvořte novou instalaci nebo aktualizujte na nejnovější existující instalaci. Určete adresář instalace na klientském počítači. Použijte výchozí nastavení uživatelského rozhraní SolidWorks (klávesové zkratky, přizpůsobení nabídky, panel nástrojů, a podobně) nebo použijte nastavení uložená z jiné instalace za použití Průvodce kopírováním nastavení. Rozhodněte se, zda se chcete účastnit Programu zkušeností zákazníka SolidWorks. Více informací najdete na odkaze Webová stránka Program zpětné vazby zákazníků. Možnosti kopie Automaticky aktivovat klientské instalace. Podrobnosti viz Aktivace licence na stranu 54. Vytvořte soubor protokolu pro diagnostiku. Spusťte instalaci jako jiný uživatel (například, pokud se požaduje povolení administrátora pro instalaci). Instalace administrativní kopie na klientský počítač za použití mapované jednotky (místo Formát UNC na stranu 97) se nemusí podařit, pokud je tato možnost specifikovaná, z důvodu problému povolení. Tato funkce není podporována na Windows Vista nebo v pozdějších verzích. Spusťte externí programy před nebo po instalaci. Software k instalaci Určete součásti produktu k instalaci. Knihovny norem Použijte stávající standardní soubory knihovny Toolbox nebo instalujte nové soubory knihovny. 3. Zavřete Editor možností pro použití změn v nastavení možností. 18

19 Oznámení o administrativní kopii klientům em Po vytvoření sdíleného adresáře pro administrativní kopii můžete informovat klienty mailem. Nakonfigurujte adresář administrativní kopie tak, aby byl sdílen na počítači, který je přístupná jiným počítačům (například pomocí Formát UNC na stranu 97). Můžete zaslat všem klientům mail obsahující odkaz na admin_image_install_dir\startswinstall.hta. Klienti otevřou tento soubor a klepnou na Nyní instalovat SolidWorks, a spustí tak instalaci z administrativní kopie. Chcete-li upgradovat administrativní kopii na novou verzi SolidWorks, můžete konfigurovat místo vaší administrativní kope a sdílené vlastnosti tak, že všichni klienti, kteří byli nainstalováni předtím za použití kopie, budou upgradováni automaticky. Podrobnosti viz Upgradování klientů z administrativní kopie na stranu 44. Oznámení o administrativní kopii klientům Můžete spustit příkaz pro oznámení klientům o nové instalaci administrativní kopie. Oznámení em je všeobecně používaný způsob oznámení uživatelům o nové instalaci SolidWorks. Alternativním způsobem je oznámení klientům o nové instalaci spuštěním příkazu. Například můžete novou instalaci oznámit zaměstnancům, kteří obvykle program SolidWorks nepoužívají. Oznámení SolidWorks vloží zástupce aplikace SolidWorks do nabídky Start na počítači uživatele a vytvoří asociaci souboru s administrativní kopií na serveru. Spustitelné soubory nejsou hned instalovány. K instalaci dojde pouze, když uživatel poprvé potřebuje program. když uživatel klepne na zástupce nebo poklepne na dokument SolidWorks, začne instalace a je spuštěn program SolidWorks. Návod na oznámení z administrativní kopie: 1. Vytvoření nebo konfigurace administrativní kopie. 2. Inzerujte produkt na každém počítači, který má nainstalovanou aplikaci SolidWorks. Příklad: msiexec /jm path_to_msi_file_of_admin_image kde path_to_msi_file_of_admin_imageje Formát UNC na stranu 97 do složky administrativní kopie. Zavedení pomocí příkazového řádku Administrativní kopii můžete automaticky zavést příkazového řádku nebo dávkového souboru (tichá instalace). Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku Administrativní kopii můžete vytvořit pomocí Manažera instalací nebo pomocí příkazového řádku MS-DOS. Vytvoření pomocí příkazového řádku vám umožní provést vlastní úpravy instalace. 19

20 Pokud vytváříte administrativní kopii z příkazového řádku, musíte vytvořit a nainstalovatumístění souboru MSI administrativní kopie na stranu Otevřete příkazový řádek. a) Ve Windows klepněte nastart > Spustit. b) Zadejte cmd a klepněte na OK. 2. Zadejte tento příkaz: msiexec /a Msi_path kde Msi_path je cesta a název souboru.msi pro váš operační systém. Soubor SolidWorks.msi je umístěn v podadresáři swwi\data v instalačním adresáři. Příklad: msiexec /a F:\swwi\data\SolidWorks.msi 3. V Průvodci instalací SolidWorks postupujte podle návodu na obrazovce. Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie Po vytvoření administrativní kopie a před tím, než budete informovat klienty, musíte nainstalovat komponenty Microsoft Windows, které nelze nainstalovat prostřednictvím administrativní kopie a které je nutno nainstalovat za použití příkazového řádku nebo Microsoft Active Directory. Ruční instalace těchto komponentů Windows je nutná pouze tehdy, pokud instalujete z administrativní kopie, která byla vytvořena za použití příkazového řádku nebo pomocí Microsoft Active Directory. Pokud použijete Manažera instalací pro vytvoření a instalaci administrativní kopie, tyto komponenty Windows se instalují automaticky. Zde je souhrn souborů požadovaných SolidWorks v komponentech Windows: Instalační služba Windows Installer Součásti Office Web Obsahuje soubory potřebné ke spuštění instalace SolidWorks Simulation Premium. Obsahují ovladače COM potřebné pro DriveWorks. Balíček k opětovné distribuci Visual C a 2008 Obsahuje komponenty typu runtime pro Microsoft Visual C++. Musí být instalovány obě verze 2005 a Nástroje Visual Studio pro aplikace Vzdálený ladící program Visual Studio.NET Framework 3.0. Obsahuje sadu nástrojů podporující aplikace Visual Studio. Poskytuje ladící prostředí pro 64bitové operační systémy. Obsahuje společný jazykový modul runtime a komponenty.net Framework, které jsou zapotřebí pro spuštění aplikací.net Framework. 20

21 Windows Desktop Search (volitelně) Podporuje rychlé vyhledávání souborů a dat v různých zdrojích a umístěních dat, včetně místního počítače a sdílených položek na síti. Soubory Windows Desktop Search jsou specifické podle jazyka. Balíček k opětovné distribuci Visual C++ a.net Framework 3.0 jsou nutné pro všechny produkty SolidWorks, ne pouze pro hlavní program SolidWorks. Tyto součásti musí být zahrnuty v podsložkách administrativní kopie. Tato tabulka určuje specifické soubory požadované pro každý podporovaný operační systém. 21

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SOLIDWORKS...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SOLIDWORKS...9 Tipy

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Obsah Právní ustanovení...vi 1 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Přehled instalace...10 Vyžadované součásti

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Obsah Právní ustanovení...7 1 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Přehled instalace...11 Vyžadované součásti instalace...11 Volitelné součásti

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Obsah Právní ustanovení...7 1 Průvodce instalací aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Přehled instalace...11 Vyžadované součásti instalace...11 Volitelné

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS PDM 2016

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS PDM 2016 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS PDM 2016 Obsah Právní ustanovení...7 1 SOLIDWORKS PDM Průvodce instalací...10 2 Přehled instalace...12 Vyžadované součásti instalace...13 Volitelné součásti instalace (pouze

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci IBM Connections Verze 4 Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci Doložka k vydání Poznámka: Před použitím těchto informací a podporovaného produktu si přečtěte informace

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Obsah 3 Úvod 4 Přehled instalace 4 1. krok: Vyhledání aktualizací 4 2. krok: Příprava Macu pro Windows 4 3. krok: Instalace Windows na Mac 4 4. krok: Instalace

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012.

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. SPAC team firmy TECHNODAT Elektro, s.r.o. Obchodní sektor: Pavel Budovič Alšova 2752 767 01

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více