Průvodce správou a instalací SolidWorks

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce správou a instalací SolidWorks"

Transkript

1 Průvodce správou a instalací SolidWorks

2 Obsah Průvodce správou a instalací SolidWorks...5 Individuální instalace nebo administrativní kopie...5 Zahájení instalace SolidWorks...6 Individuální instalace...8 Instalace na individuálních počítačích...8 Správa individuálních instalací...10 Změna instalace...10 Oprava instalace...11 Vrácení samostatné instalace na předchozí servisní balíček...11 Odstranění instalace...11 Upgrade na novou verzi...12 Pravidla koexistence produktu...13 Násobné instalace...14 Zavádění více klientů...14 Použití administrativní kopie...14 Vytvořit administrativní kopii pomocí Manažera instalací...14 Editor možností administrativní kopie...15 Oznámení o administrativní kopii klientům em...19 Oznámení o administrativní kopii klientům...19 Zavedení pomocí příkazového řádku...19 Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku...19 Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie...20 Instalace z administrativní kopie s použitím příkazového řádku...28 Vlastnosti v příkazovém řádku...30 Zavádění administrativní kopie pomocí Microsoft Active Directory...39 Správa násobných instalací...42 Upgrade administrativních kopií na novou verzi...42 Správa aktualizace produktu servisního balíčku...45 Odstranění instalace...47 Workgroup PDM...48 Prohlížeč Workgroup PDM...49 Instalace Workgroup PDM Server...50 Konfigurace PDM Workgroup pro klienty...50 Konfigurace Workgroup PDM Viewer pro připojení na jiné umístění úschovny...51 Konfigurace typů MIME pro stahování dokumentů...51 Přístup klientského počítače k Workgroup PDM...51 Workgroup PDM VaultAdmin správy úschovny...52 První přihlášení do Workgroup PDM VaultAdmin...52 Provedení upgrade serveru úschovny Workgroup PDM...52 ii

3 Obsah Provedení upgrade u klientů Workgroup PDM...53 Administrace licencí...54 Správa jednotlivých součástí...54 Aktivace licence...54 Převedení licence...55 Správa licencí za použití manažera licencí SolidNetWork...55 Aktivace licence SolidNetWork...56 Převedení licence SolidNetWork...57 Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork...57 Správa licencí SolidNetWork...63 Řešení potíží...69 Soubory protokolu Manažera instalací...69 Složka pro stažení Manažera instalací SolidWorks...69 Odstranění potíží s licencemi SolidNetWork...72 Přístup na soubory protokolu licencí SolidNetWork...72 Nepodařilo se získat licenci pro SolidWorks. Nepodařilo se připojit k licenčnímu serveru Řešení potíží s upgrady...72 Upgrade z přemístěného zdroje...72 Nápověda aplikace Manažera instalací SolidWorks...73 Výsledky zjištění aktualizací...73 Administrativní možnosti klienta...74 Možnosti klientské instalace...75 Možnosti instalace...76 Možnosti stažení pro instalaci Manažera souborů...78 Stažení instalačních souborů produktu...78 Průběh stahování...79 Výsledky stahování...79 Chyby během instalace / Instalace byla zrušena...80 Obnovení po nezdařené nebo zrušené instalaci...81 Oprava instalace...82 Kontaktování prodejce SolidWorks...82 Instalace je dokončena...82 Zjistit aktualizace SolidWorks...83 Umístění instalace...84 Možnosti instalace...85 Průběh instalace...86 Typ instalace...86 Ruční stahování...88 K dispozici je novější verze...88 Zjištěné procesy...89 Výběr produktu...90 Produkty ke stažení...91 Produkty k opravě...92 Sériové číslo...92 iii

4 Obsah Instalace serveru...93 Souhrnné informace...93 Upozornění kontroly systému...94 Možnosti Toolbox...94 Upozornění ke konfiguraci SolidWorks Toolbox...96 Formát UNC...97 Odinstalování produktů...97 Právní ustanovení...99 iv

5 Průvodce správou a instalací SolidWorks Tato nápověda obsahuje informace o instalaci, licencích a správě produktů SolidWorks pro individuální instalace i pro násobné instalace. Individuální instalace Zavádění násobných instalací Instalace Instalace na jednom nebo na více počítačích. Správa licencí Aktivace licence nebo síťové licence. Upgrady Instalace nové verze na individuálních počítačích. Správa systému Servisní balíčky, změna atd. Instalace Vytvoření administrativní kopie, která se zavádí na více klientských počítačů. Správa licencí Aktivace licence nebo síťové licence. Upgrady Instalace nové verze na více počítačích aktualizací administrativní kopie používané k instalaci na těchto počítačích. Správa systému Správa síťové licence, aktualizace service pack, správa úschovny Workgroup PDM, atd. Manažer instalací SolidWorks vám umožní konfigurovat nastavení pro produkty SolidWorks, včetně SolidWorks, SolidWorks Toolbox, PhotoView 360, Workgroup PDM a SolidWorks licenční server SolidNetWork. Aplikace Workgroup PDM je program pro správu dat projektů. Běží buď uvnitř prostředí programu SolidWorks, nebo jako samostatná aplikace v rámci Průzkumníka SolidWorks. Workgroup PDM řídí projekty pomocí procesů pro vyzvednutí, odevzdání, kontrolu revizí a další správní úkony. Manažer licencí SolidNetWor podporuje násobné licenční klienty pomocí distribuce licencí klientům na síti. To umožňuje počtu uživatelů rozšířit počet licencí použitím plovoucích licencí. Individuální instalace nebo administrativní kopie Měli byste nainstalovat produkty SolidWorks na každý počítač zvlášť, nebo vytvořit administrativní kopii a rozšířit instalaci na klienty pomocí jednoho příkazu? 5

6 Volba je závislá na počtu počítačů, na kterých provádíte instalaci. U nerozhodných situací zvažte následující porovnání. Individuální instalace Uživatelé mohou provádět vlastní správu SolidWorks. Počítače musí být fyzicky přístupné uživateli, který provádí instalaci. Můžete nainstalovat různé verze, aktualizace service pack, nebo produkty na různých počítačích s rozdílnými nastaveními. Při instalaci aktualizace service pack je vyžadované originální zdrojové medium (DVD). Počítač nemusí být na síti. Zahájení instalace SolidWorks Administrativní kopie Správce systému může upravit vícečetné instalace za použití Editoru možností. Určuje přitom možnosti instalace jako je vytvoření nové instalace nebo aktualizace stávající instalace, spuštění instalace jako administrativní uživatel, spuštění externích povelů před nebo po instalaci, různé seskupení produktů atd. Klientské počítače nemusí být fyzicky dostupné, ale musí být dostupné ze stejné sítě. S použitím Editora možností mohou administrativní kopie udržet konzistentní verze, service packs, produkty a nastavení pro vícečetné instalace. Při instalaci aktualizace service pack není vyžadované originální zdrojové medium. Ke spuštění programu je vyžadováno připojení k místní síti. Zdrojové médium není vyžadováno na klientských počítačích. Klientské počítače mohou být aktualizovány automaticky. Klientské počítače, na nichž je program nainstalován ze stejné administrativní kopie, používají stejnou aktualizaci service pack. Pokud chcete udržovat různé verze, můžete vytvořit různé administrativní kopie. Lze nastavit automatickou aktivaci licence. Administrativní kopie vyžaduje dodatečné místo na disku na serveru. Klienti vyžadují stejné místo jako individuální instalace. Můžete zahájit instalaci SolidWorks načtením z DVD na místním počítači s přístupem ke sdílené instalační složce nebo stahováním ze SolidWorks. Spustit instalaci programu SolidWorks můžete jedním z následujících způsobů: K instalaci na místní disk počítače vložte odpovídající disk do diskové jednotky. Pro instalaci z adresáře pro stahování přejděte k adresáři a poklepejte na setup.exe. Instalace stažením z webové stránky SolidWorks: 6

7 1. Přejděte na webovou stránku společnosti SolidWorks. 2. Přihlaste se jako Subscription Service Customer (Zákazník předplacené služby), zadejte svoji ovou adresu a heslo, nebo sériové číslo SolidWorks. 3. Pod Self Service, klepněte na Stažení a aktualizace. 4. Pod Pod Download Software, klepněte na verzi SolidWorks a servisní balíček pro stažení. 7

8 Individuální instalace Instalace na individuálních počítačích Můžete nainstalovat SolidWorks na individuálním počítači za použití několika instalačních metod. Manažer instalací SolidWorks přizpůsobí instalaci produktům, které jste zakoupili. Před instalací: Připravte si sériové číslo SolidWorks. Ujistěte se, že máte připojení k internetu. Manažer instalací SolidWorks vyžaduje různé komponenty aplikace Microsoft, včetně Microsoft Windows Installer, Office Web Components, Microsoft Visual Studio Tools pro aplikace a.net Framework. Pokud nejsou nainstalovány správné verze předpokladů Windows, Manažer instalací SolidWorks je automaticky nainstaluje před instalací programů SolidWorks. 8

9 Metoda instalace Za použití instalačního média SolidWorks Stručné souhrnné informace o postupu Vložte vhodný DVD do jednotky na počítači. Instalační médium SolidWorks obsahuje dvě oddělené DVD pro 32bitové a 64bitové Windows instalace. Použití adresáře pro stahování na serveru V adresáři pro stahování poklepejte na setup.exe. Tento adresář pro stahování musí být přístupná z počítače, na kterém instalujete produkty SolidWorks a musí obsahovat všechny instalační soubory SolidWorks než může začít instalace. Manažer instalací vám může pomoci najít chybějící soubory, pokud máte přístup na internet a možnost psaní v adresáři pro stahování. Toto není Administrativní kopie. Jediným způsobem, jak provést instalaci na klientském počítači z administrativní kopie, je prostřednictvím odkazu na stránce.html zaslané správcem SolidWorks. Aktualizovat stávající instalaci SolidWorks za použití Zjistit aktualizace Proveďte jeden z následujících kroků: V SolidWorks klepněte na položku Nápověda > Zjistit aktualizace. V systému Windows klepněte na Start > Programy > Manažer instalací SolidWorks > Zjistit aktualizace. V každé z předcházejících metod můžete také naplánovat pravidelné zjišťování aktualizací výběrem Zjistit aktualizace každých Xdní a zadejte četnost zjišťování aktualizací mezi 1 a 99. Ujistěte se, že máte funkční připojení k internetu. Klienti Workgroup PDM zaznamenají, že došlo k aktualizaci úschovny. Pro aktualizaci klientů není nutné stahovat aktualizaci service pack. Bližší informace viz Aktualizace klientů v online nápovědě PDM Workgroup. 9

10 Metoda instalace Stažení ze zákaznické webové stránky SolidWorks. Stručné souhrnné informace o postupu 1. Přejděte na webovou stránku společnosti SolidWorks. 2. Přihlaste se jako Subscription Service Customer (Zákazník předplacené služby), zadejte svoji ovou adresu a heslo, nebo sériové číslo SolidWorks. 3. Pod Self Service, klepněte na Stažení a aktualizace. 4. Pod Download Software, klepněte na verzi SolidWorks, kterou chcete nainstalovat. Ujistěte se, že máte funkční připojení k internetu. Musíte být Zákazníkem předplacené služby s přístupem na stránku Zákaznický portál. Po dokončení instalace, spusťte program SolidWorks a aktivujte licenci. Správa individuálních instalací Administrace individuálních instalací se obvykle skládá ze změny, opravy, odebrání nebo aktualizace instalací. Změna instalace Instalaci můžete změnit tak, aby se nainstalovaly produkty, které ještě nebyly nainstalovány nebo aby se produkty odstranily. Pokud jste nainstalovali SolidWorks a později zakoupili doplňkový modul, instalaci můžete změnit a zahrnout tento nový doplňkový modul. Doplňkový modul musíte nainstalovat na každém počítači zvlášť. Pokud upravujete původní sadu SolidWorks pro zahrnutí SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium, Workgroup PDM není zahrnut. 1. Přesvědčte se, že žádné relace SolidWorks nejsou aktivní. 2. Ve Windows otevřete Ovládací panel a spusťte Přidat nebo odebrat programy. 3. Vyberte možnost Instalace SolidWorks, kterou chcete změnit a pak klepněte na Změnit. 4. Na obrazovce Uvítání se ujistěte, že je vybraný Změnit individuální instalaci (na tomto počítači) a klepněte na Další. 5. Na obrazovce Sériové číslo ověřte, že jsou určena správná sériová čísla a klepněte na Další. 6. Na obrazovce Výběr produktu vyberte produkty k instalaci nebo odstranění a pak klepněte na Další. Když upravujete instalaci: 10

11 Standardně nejsou instalovány nebo odstraněny žádné produkty, dokonce ani když určíte nové sériové číslo.. Musíte změnit instalační operaci každého produktu nebo funkce. Pokud chcete zobrazit akci změny pro zvláštní součást, klepněte na název součásti (ale ne na zaškrtávací políčko). Plánovaná akce změny se objeví v informačním poli pod seznamem produktů. Pokud chcete zobrazit funkce, které jsou k dispozici pro každý produkt, klepněte na: + u daného produktu a pak klepněte na symbol u produktu nebo funkce pro změnu instalačních operací. Pokud změníte výběr produktu z původní specifikace, vedle tohoto produktu v seznamu se objeví hvězdička (*). 7. Na obrazovce Souhrn, klepněte na Nyní upravit. 8. Na obrazovce Instalace je dokončena klepněte na Dokončit. Oprava instalace Pokud zaznamenáte problém s nainstalovaným produktem SolidWorks, můžete pomocí Manažera instalací SolidWorks instalaci opravit. Je možné opravit individuální instalaci. Administrativní kopii nelze opravit. Musíte ji nejprve odinstalovat a pak nainstalovat novou administrativní kopii. 1. Klepněte na Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy. 2. Vyberte verzi SolidWorks, kterou chcete opravit a klepněte na Změnit. 3. Na obrazovce Vítejte v Manažeru instalací SolidWorks klepněte na Opravit tuto instalaci. 4. Na obrazovce Produkty k opravě vyberte produkty, které chcete opravit. 5. Zrušte výběr všech ostatních produktů. 6. Klepněte na Opravit. Vrácení samostatné instalace na předchozí servisní balíček Chcete-li vrátit individuální instalaci na předchozí verzi servisního balíčku v aktuálním souhrnu hlavní verze, odinstalujte aktuální verzi servisního balíčku na počítači a pak znovu nainstalujte předchozí verzi. Odstranění instalace Instalaci můžete odstranit ze individuálního počítače, nebo z prostředí klient/server. 1. Přesvědčte se, že žádné relace SolidWorks nejsou aktivní. 2. Chcete-li převést licenci SolidWorks na jiný počítač, nejprve ji převeďte a pak teprve odstraňte instalaci SolidWorks z původního počítače. Více informací o převodu licencí SolidWorks najdete na odkaze Převedení licence na stranu Ve Windows otevřete Ovládací panely a poklepejte na Přidat nebo odebrat programy. 4. V Přidat nebo odebrat programy, zvolte součást produktu, který chcete odstranit. 11

12 V některých případech možná najdete několik součástí servisního balíčku SolidWorks pro danou hlavní verzi. Pro odstranění hlavní verze SolidWorks, odstraňte všechny prvky servisního balíčku pro tuto hlavní verzi v Přidat nebo odebrat programy. 5. Klepněte na Odebrat. 6. V Manažeru instalací SolidWorks na obrazovce Produkty k odstranění: a) Vyberte produkty, které chcete odebrat. Všechny instalované produkty jsou standardně vybrány. b) Zrušte výběr produktů, které nechcete odstranit. c) Klepněte na Odstranit položky. Upgrade na novou verzi Upgrade individuální instalace nové verze SolidWorks lze provést několika způsoby. Můžete provést upgrade na novou verzi, když: obdržíte nové instalační médium obdržíte oznámení o upgradech, když spouštíte SolidWorks. Zjistit aktualizace ručně Spusťte novou instanci Manažera instalací Když instalujete novou verzi programu, můžete upgradovat předchozí hlavní verzi nebo paralelně nainstalovat novou verzi. Pokud je instalována verze servisního balíčku pro předchozí finální hlavní verzi, tato verze se aktualizuje automaticky. Zjistit aktualizace ručně Aktualizace verzí aktuálně instalované verze SolidWorks můžete zjistit za použití jedné z těchto metod. V SolidWorks klepněte na položku Nápověda > Zjistit aktualizace. V systému Microsoft Windows klepněte na Start > Programy > Manažer instalací SolidWorks > Zjistit aktualizace. Můžete také nastavit pravidelné zjišťování aktualizací. V zobrazeném dialogu vyberte Zjistit aktualizace každých X dnů a zadejte hodnotu, kde X může být mezi 1 a 99. Provedení upgrade u klientů Workgroup PDM Klienti Workgroup PDM zaznamenají, že došlo k aktualizaci úschovny. Pro aktualizaci klientů není nutné stahovat aktualizaci service pack. Bližší informace viz Aktualizace klientů v online nápovědě PDM Workgroup. Rizika upgradu Produkty vyžadující několik instalací v rámci hlavních verzí nepodporují vždy hlavní upgrady, nebo schopnost provádět upgrade mezi hlavními verzemi prostřednictvím jedné operace. V tomto případě Manažer instalací simuluje upgrade instalací nové verze a odstraněním staré verze. V současné době podporují hlavní produkty SolidWorks hlavní upgrady, ale ostatní produkty ne. Následky: 12

13 Když se provádí upgrade hlavních produktů SolidWorks mezi hlavními verzemi: Stávající umístění instalace se nemění. Pokud dojde k chybě, nebo pokud upgrade zrušíte během upgradu, můžete ho vrátit zpět. Když jsou ostatní produkty upgradovány mezi hlavními verzemi: Každý produkt je nejprve nainstalovaný jako nový produkt do nového umístění a poté je původní instalace odstraněna. Pokud dojde k chybě, nebo pokud upgrade zrušíte během upgradu, nelze ho vrátit zpět. Pravidla koexistence produktu Pravidla koexistence produktů určuje, jak jsou instalovány nové produkty a aktualizovány stávající produkty. Pravidlo Více hlavních finálních verzí základního produktu SolidWorks je povoleno bez ohledu na servisní balíček nebo hlavní verzi (s výjimkou tří produktů uvedených níže). Na jednom počítači je povolena pouze jedna verze následujících produktů: Server Workgroup PDM Manažer licencí SolidNetWork Pouze jedna verze zahrnutého produktu může být nainstalována s jakoukoliv hlavní verzí. Příklady SolidWorks 2009 SP3.0 a SolidWorks 2010 SP0.0 mohou být instalovány na stejném počítači. Pokud je SolidWorks 2010 SP0.0 je instalován na počítači a instalujete SolidWorks 2010 SP1.0, Manažer instalací nahrazuje verzi SP0.0 s novou verzí SP1.0. SolidWorks 2010 SP1.0 a 2010 SP1.0 nemohou být zároveň nainstalovány na stejném počítači. Pokud je nainstalován SolidWorks 2010 SP0.0, bude Workgroup PDM Server upgradován na 2010 SP0.0, i když starší hlavní verze programu SolidWorks zůstane na počítači. Pokud je SolidWorks 2009 SP0.0 upgradován na 2010 SP1.0, Průzkumník SolidWorks SP0.0 bude automaticky upgradován na 2010 SP1.0. Ovšem Průzkumník SolidWorks 2009 SP4.0 může také být na počítači. 13

14 Násobné instalace Zavádění více klientů Program SolidWorks můžete nainstalovat na více klientů vytvořením administrativní kopie, kterou poté můžete nainstalovat na jednotlivé klienty. Zavedení na klientské počítače probíhá následovně: 1. Vytvoření administrativní kopie. Vytvořit administrativní kopii pomocí Manažera instalací na stranu 14 Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku na stranu Oznámení o administrativní kopii klientům. Oznámení o administrativní kopii klientům em na stranu 19 Instalace z administrativní kopie s použitím příkazového řádku na stranu Provedenísprávy licencí. Správa jednotlivých součástí na stranu 54 Správa licencí za použití manažera licencí SolidNetWork na stranu 55 Použití administrativní kopie Administrativní kopie umožňuje konfigurovatelné instalace produktů SolidWorks z jediného místa v síti. Administrativní kopii můžete nainstalovat z kteréhokoli počítače v síti, včetně klientského počítače. Administrativní kopie se musí nacházet ve sdílené složce. Pokud zahrnete všechny produkty, může požadavek na místo na disku administrativní kopie dosáhnout 7GB a více. Pokud aktualizujete název sdílení, když aktualizujete administrativní kopii, klient se automaticky aktualizuje při příštím spuštění aplikace. Detaily najdete na odkaze Upgradování klientů z administrativní kopie na stranu 44. Klienti musí mít oprávnění správce na svých počítačích, pokud není možnost Spustit instalaci jako jiný uživatel specifikována pro klientské instalace v Editor možností administrativní kopie na stranu 15. Tato možnost není podporována na Windows Vista nebo v pozdějších verzích. Více informací o správě skupiny uživatelů s několika produkty a sériovými čísly najdete na odkaze Editor možností administrativní kopie na stranu 15. Vytvořit administrativní kopii pomocí Manažera instalací Pokud instalujete program SolidWorks na více počítačích, můžete vytvořit administrativní kopii a poté ji nainstalovat na ostatní počítače. 14

15 1. Spusťte Manažera instalací (jak je popsáno v Zahájení instalace SolidWorks na stranu 6). 2. Na obrazovce Uvítání vyberte následující: Produkty administrativní kopie a serveru Vytvoření nebo aktualizace administrativní kopie. 3. Postupujte podle návodu na obrazovce. Editor možností administrativní kopie Editor možností administrativní kopie vám umožní přizpůsobit nastavení parametrů instalace v administrativní kopii pro jednotlivé počítače a pro skupiny počítačů. Když vytváříte administrativní kopii, Manažer instalace vás vyzve ke spuštění Editoru možností. Můžete také spustit Editor možností poklepáním na sldim\sldadminoptioneditor.exe ve složce administrativní kopie. Pro určení různých instalačních konfigurací pro skupiny počítačů nebo individuální počítače přidejte skupiny a počítače v Editoru možností a pak určete možnosti instalace pro tyto skupiny a počítače. Probíhá přidávání a odstraňování skupin a počítačů Editor možností administrativní kopie vám umožní určit různé konfigurační instalace pro skupiny počítačů a jednotlivé počítače. Například pokud chcete konfigurovat několik počítačů pro použití zvláštní podskupiny součástí produktu, které jsou dostupné v kopii, zatímco jiná skupina může použít jinou podskupinu součástí produktu. I když používáte administrativní kopii, nastavení skupina Editora možností vám umožní instalovat různé podskupiny produktů pro různé skupiny počítačů. 15

16 Chcete-li přidat skupinu: 1. Klepněte pravým tlačítkem naglobální nastavení a pak klepněte na Přidat skupinu. 2. Zadejte název souboru. Přidat počítače: 1. Klepněte pravým tlačítkem na stávající skupinu nebo Globální nastavení a pak klepněte na Přidat počítač. Pokud klepnete pravým tlačítkem na existující skupinu, budou k této skupině přidány počítače. Jinak jsou přidány na nejvyšší úroveň. 2. Proveďte jeden z následujících kroků: Vyberte jeden nebo více názvů počítačů pod Název počítače. Více počítačů může být odděleno zalomením řádky, mezerou, tabulátorem, čárkou, tečkou, dvojtečkou nebo středníkem. Můžete nakopírovat a vložit seznam názvů počítačů z externího souboru. Názvy počítačů nemohou zahrnovat určovatele domény. Například je název pluto.solidworks.com chybný. Klepněte na položku Přidat více počítačů pro výběr počítačů ze sítě. Návod na přesunutí existujícího počítače do skupiny: Přetáhněte počítač do skupiny. Návod na přesunutí počítače ze skupiny: Přetáhněte počítač na Globální nastavení nebo do jiné skupiny. Chcete-li smazat skupinu nebo počítač: Klepněte pravým tlačítkem na skupinu nebo počítač a klepněte na Odstranit skupinu nebo Odstranit počítač. Pokud odstraníte skupinu, budou smazány všechny počítače uvnitř této skupiny. Pro odstranění všech skupin a počítačů: Klepněte pravým tlačítkem naglobální nastavení a pak klepněte na Odstranit vše. 16

17 Určení nastavení možností pro skupiny a počítače Můžete určit nastavení možnosti pro všechny počítače, skupiny počítačů a jednotlivé počítače. Nastavení možností se dědí, když se pohybujete směrem dolů hierarchií. Příklad: Nastavení definovaná pro Globální nastavení dědí všechny skupiny a počítače. Nastavení definovaná pro skupiny dědí všechny počítače uvnitř této skupiny. Můžete změnit nastavení možností pro počítač nebo skupinu počítačů tak, aby se přepsaly výchozí nebo zděděná nastavení. Když změníte nastavení možností z výchozí nebo zděděné hodnoty, volba je zvýrazněna. Pro obnovení nastavení na původní zděděné hodnoty, klepněte pravou myší na skupinu nebo počítač a klepněte na Obnovit globální nastavení (pro skupinu nebo počítač, který není členem skupiny) nebo Obnovit skupinová nastavení (pro počítač, který je členem skupiny). Pro určení nastavení volby: 1. Klepněte na objekt pro změnu (například, Globální nastavení, skupinu, nebo počítač). 2. Na záložkách napravo určete nastavení možnosti. 17

18 Záložka možností Sériová čísla Nastavení možností Zadejte sériová čísla pro různé produkty k instalaci. Určete port a server pro server licence SolidWorks Network (SNL). Podrobnosti viz Správa licencí za použití manažera licencí SolidNetWork na stranu 55. Možnosti klienta Vytvořte novou instalaci nebo aktualizujte na nejnovější existující instalaci. Určete adresář instalace na klientském počítači. Použijte výchozí nastavení uživatelského rozhraní SolidWorks (klávesové zkratky, přizpůsobení nabídky, panel nástrojů, a podobně) nebo použijte nastavení uložená z jiné instalace za použití Průvodce kopírováním nastavení. Rozhodněte se, zda se chcete účastnit Programu zkušeností zákazníka SolidWorks. Více informací najdete na odkaze Webová stránka Program zpětné vazby zákazníků. Možnosti kopie Automaticky aktivovat klientské instalace. Podrobnosti viz Aktivace licence na stranu 54. Vytvořte soubor protokolu pro diagnostiku. Spusťte instalaci jako jiný uživatel (například, pokud se požaduje povolení administrátora pro instalaci). Instalace administrativní kopie na klientský počítač za použití mapované jednotky (místo Formát UNC na stranu 97) se nemusí podařit, pokud je tato možnost specifikovaná, z důvodu problému povolení. Tato funkce není podporována na Windows Vista nebo v pozdějších verzích. Spusťte externí programy před nebo po instalaci. Software k instalaci Určete součásti produktu k instalaci. Knihovny norem Použijte stávající standardní soubory knihovny Toolbox nebo instalujte nové soubory knihovny. 3. Zavřete Editor možností pro použití změn v nastavení možností. 18

19 Oznámení o administrativní kopii klientům em Po vytvoření sdíleného adresáře pro administrativní kopii můžete informovat klienty mailem. Nakonfigurujte adresář administrativní kopie tak, aby byl sdílen na počítači, který je přístupná jiným počítačům (například pomocí Formát UNC na stranu 97). Můžete zaslat všem klientům mail obsahující odkaz na admin_image_install_dir\startswinstall.hta. Klienti otevřou tento soubor a klepnou na Nyní instalovat SolidWorks, a spustí tak instalaci z administrativní kopie. Chcete-li upgradovat administrativní kopii na novou verzi SolidWorks, můžete konfigurovat místo vaší administrativní kope a sdílené vlastnosti tak, že všichni klienti, kteří byli nainstalováni předtím za použití kopie, budou upgradováni automaticky. Podrobnosti viz Upgradování klientů z administrativní kopie na stranu 44. Oznámení o administrativní kopii klientům Můžete spustit příkaz pro oznámení klientům o nové instalaci administrativní kopie. Oznámení em je všeobecně používaný způsob oznámení uživatelům o nové instalaci SolidWorks. Alternativním způsobem je oznámení klientům o nové instalaci spuštěním příkazu. Například můžete novou instalaci oznámit zaměstnancům, kteří obvykle program SolidWorks nepoužívají. Oznámení SolidWorks vloží zástupce aplikace SolidWorks do nabídky Start na počítači uživatele a vytvoří asociaci souboru s administrativní kopií na serveru. Spustitelné soubory nejsou hned instalovány. K instalaci dojde pouze, když uživatel poprvé potřebuje program. když uživatel klepne na zástupce nebo poklepne na dokument SolidWorks, začne instalace a je spuštěn program SolidWorks. Návod na oznámení z administrativní kopie: 1. Vytvoření nebo konfigurace administrativní kopie. 2. Inzerujte produkt na každém počítači, který má nainstalovanou aplikaci SolidWorks. Příklad: msiexec /jm path_to_msi_file_of_admin_image kde path_to_msi_file_of_admin_imageje Formát UNC na stranu 97 do složky administrativní kopie. Zavedení pomocí příkazového řádku Administrativní kopii můžete automaticky zavést příkazového řádku nebo dávkového souboru (tichá instalace). Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku Administrativní kopii můžete vytvořit pomocí Manažera instalací nebo pomocí příkazového řádku MS-DOS. Vytvoření pomocí příkazového řádku vám umožní provést vlastní úpravy instalace. 19

20 Pokud vytváříte administrativní kopii z příkazového řádku, musíte vytvořit a nainstalovatumístění souboru MSI administrativní kopie na stranu Otevřete příkazový řádek. a) Ve Windows klepněte nastart > Spustit. b) Zadejte cmd a klepněte na OK. 2. Zadejte tento příkaz: msiexec /a Msi_path kde Msi_path je cesta a název souboru.msi pro váš operační systém. Soubor SolidWorks.msi je umístěn v podadresáři swwi\data v instalačním adresáři. Příklad: msiexec /a F:\swwi\data\SolidWorks.msi 3. V Průvodci instalací SolidWorks postupujte podle návodu na obrazovce. Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie Po vytvoření administrativní kopie a před tím, než budete informovat klienty, musíte nainstalovat komponenty Microsoft Windows, které nelze nainstalovat prostřednictvím administrativní kopie a které je nutno nainstalovat za použití příkazového řádku nebo Microsoft Active Directory. Ruční instalace těchto komponentů Windows je nutná pouze tehdy, pokud instalujete z administrativní kopie, která byla vytvořena za použití příkazového řádku nebo pomocí Microsoft Active Directory. Pokud použijete Manažera instalací pro vytvoření a instalaci administrativní kopie, tyto komponenty Windows se instalují automaticky. Zde je souhrn souborů požadovaných SolidWorks v komponentech Windows: Instalační služba Windows Installer Součásti Office Web Obsahuje soubory potřebné ke spuštění instalace SolidWorks Simulation Premium. Obsahují ovladače COM potřebné pro DriveWorks. Balíček k opětovné distribuci Visual C a 2008 Obsahuje komponenty typu runtime pro Microsoft Visual C++. Musí být instalovány obě verze 2005 a Nástroje Visual Studio pro aplikace Vzdálený ladící program Visual Studio.NET Framework 3.0. Obsahuje sadu nástrojů podporující aplikace Visual Studio. Poskytuje ladící prostředí pro 64bitové operační systémy. Obsahuje společný jazykový modul runtime a komponenty.net Framework, které jsou zapotřebí pro spuštění aplikací.net Framework. 20

21 Windows Desktop Search (volitelně) Podporuje rychlé vyhledávání souborů a dat v různých zdrojích a umístěních dat, včetně místního počítače a sdílených položek na síti. Soubory Windows Desktop Search jsou specifické podle jazyka. Balíček k opětovné distribuci Visual C++ a.net Framework 3.0 jsou nutné pro všechny produkty SolidWorks, ne pouze pro hlavní program SolidWorks. Tyto součásti musí být zahrnuty v podsložkách administrativní kopie. Tato tabulka určuje specifické soubory požadované pro každý podporovaný operační systém. 21

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky v SolidWorks 2010...x Právní ustanovení...12 1 Správa systému...15 Zlepšení instalace...15 SolidWorks Rx...16 Diagnostika

Více

AVG 8.5 Internet Security Network Edice

AVG 8.5 Internet Security Network Edice AVG 8.5 Internet Security Network Edice Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.2 (23. 4. 2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

Předběžná konfigurace ovladačů HP Průvodce

Předběžná konfigurace ovladačů HP Průvodce Předběžná konfigurace ovladačů HP Průvodce Průvodce předběžnou konfigurací ovladačů HP Autorské právo a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Vylepšení kopírování stromu...7 Ovládání filtru zobrazení nabídky Kopírovat strom...9 Upozornění

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka k aplikaci Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí.

Více

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64 Obsah 1 Instalace... 2 1.1 Obsah dodávky novým zákazníkům... 2 1.2 Obsah dodávky stávajícím zákazníkům... 4 1.3 Druhy informací... 5 1.4 Požadavky na hardware a software... 7 1.5 Varianty instalace...

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

ABBYY PDF Transformer+ Příručka správce systému

ABBYY PDF Transformer+ Příručka správce systému ABBYY PDF Transformer+ 2013 ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují ze strany společnosti ABBYY žádný závazek.

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více