BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ"

Transkript

1 BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ SAFETY AND RELIABILITY OF GAS PIPELINES 24. kolokvium BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ 24th Colloquium SAFETY AND RELIABILITY OF GAS PIPELINES Termín konání / Date of the Colloquium: 19. a 20. května and 20 May 2015 Místo konání / Venue: Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 Chodov Top Hotel Prague, Blažimská 1781/4, Prague 4 Chodov

2 1. jednací den, 19. května 2015 / Day 1, 19 May Registrace účastníků / Registration of participants Zahájení / Opening Ruml Jan blok přednášek / First session PROGRAM / PROGRAMME Český plynárenský svaz, Czech Republic Přeprava plynu ve středoevropském kontextu Gas transport in context of Central Europe Radek Benčík Projekt Eastring riešenie pre Balkán, riešenie pre Európu The Eastring project solution for Balkans, solution for Europe Rastislav Ňukovič eustream, a. s., Slovak Republic International Gas Union (IGU) Martin Slabý LNG a břidlicový plyn a jejich vliv na středoevropský plynárenský trh LNG and shale gas influence on Central European gas market Andrzej Sikora Energy Studies Institute, Warsaw, Poland Přestávka / Coffee break Oběd / Lunch Kybernetická bezpečnost v energetice Cybernetic safety in energetics Ivo Kršek E.ON Distribuce, a. s., Czech Republic Petr Šoltész Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopad na ICS/SCADA systémy Cybernetic safety law and its impact on ICS/SCADA systems Martin Konečný NBÚ National Security Authority, Czech Republic Adam Kučínský NBÚ National Security Authority, Czech Republic Petr Jančář NBÚ National Security Authority, Czech Republic blok přednášek / Second session Rozvoj strategie pro zajištění spolehlivosti, mechanické integrity a bezpečnosti procesů Strategy development for reliability, mechanical integrity and process safety Thomas Heckmann Bentley Systems ČR s. r. o., Czech Republic Ropovodný informačný systém nástroj prevencie, ochrany a bezpečnosti ropovodu Oil pipeline information system as a prevention, protection and safety tool Helena Bánska TRANSPETROL, a. s., SPS a. s., Slovak Republic Modelování poruchy potrubí plynovodu Modelling of gas pipeline failures Jan Lepičovský AeroLabTest, Arizona, USA Petr Šoch EKOAIR Praha s. r. o., Czech Republic Karel Klofáč EKOAIR Praha s. r. o., Czech Republic Aleš Skoupý Vývoj a využití PGC v plynárenství PGC development and use in the gas industry Jiří Mizera GAS-LAB Servis, Czech Republic Přestávka / Coffee break Experimentálne a výpočtové určenie deštrukčných tlakov v potrubiach s koróznym úbytkom hrúbky steny Experimental and calculation solution for determination the destructive pressures in pipelines with corrosive loss of wall thickness Vladimír Chmelko SF STU Bratislava, Slovak Republic Miroslav Šulko SF STU Bratislava, Slovak Republic

3 PROGRAM / PROGRAMME Zkoušky únosnosti defektních svarů při kombinovaném namáhání vnitřním přetlakem a axiální silou The bearing resistance tests of defect welds in combined straining by inner overpressure and axial force Petr Pařízek CEPS a. s., Czech Republic Integrita podélně svařovaného plynovodního potrubí Integrity of lengthwise welded gas pipeline Lubomír Gajdoš ÚTAM AV ČR, Czech Republic Martin Šperl ÚTAM AV ČR, Czech Republic Aleš Brynych CEPS a. s., Czech Republic Společenské setkání / Social gathering 2. jednací den, 20. května 2015 / Day 2, 20 May Registrace / Registration blok přednášek / Third session Nové technologie: zvyšování bezpečnosti a minimalizace rizik spojených s navrtávacími a uzavíracími operacemi New technology: increasing safety and reducing risk during hot tapping & plugging operations Vladimír Dubský T.D. Williamson ČR s. r. o., Czech Republic Laserová technologie pro detekci úniku plynu Laser technology for gas leak detection Aleksandar Krnja PERGAM-SUISSE AG, Switzerland Trvalé opravy vysokotlakových plynovodov pomocou inovovanej metódy studených objímok (STO ) Persisting repairs of high pressure gas pipelines by using the innovated method of cold sleeves (STO ) Pavol Šimko eustream, a. s., Slovak Republic Přestávka / Coffee break Příklady využití simulačního software při podpoře řízení plynárenských soustav Examples of using the simulation software to support the gas systems management Pavel Reinštein SIMONE Research Group, s. r. o., Czech Republic Martin Stýblo SIMONE Research Group, s. r. o., Czech Republic Výsledky výchozí vnitřní inspekce zrekonstruovaného plynovodu DN 300 Olešná Barchov The results of initial inner inspection of renewed gas pipeline DN 300 Olešná Barchov Václav Herman VTL plynovod DN 700 Rataje Bezměrov. Výměna vadných trubek ve stávající trase High pressure gas pipeline DN 700 Rataje Bezměrov. Replacement of defective pipes in the current pipeline Michal Vlach Diskuse / Discussion Oběd / Lunch Závěr kolokvia / Closing of the Colloquium Případné dotazy ke konferenci zasílejte výhradně mailem na adresu: Should you have any questions please send them to the following address:

4 24. kolokvium Bezpečnost a spolehlivost plynovodů 19. a 20. května 2015 TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 Chodov Společnost* Adresa* Přihláška Účastnický poplatek člen ČPS individuální 7 600, Kč vč. 21 % DPH kolektivní 7 200, Kč vč. 21 % DPH nečlen ČPS 9 600, Kč vč. 21 % DPH Telefon IČ* Bankovní spojení* Kontaktní osoba* Fax DIČ Číslo účtu* * Úhrada účastnického poplatku Účastnický poplatek prosíme uhradit na účet č /0300 vedený u ČSOB a. s., Radlická 330/150, Praha 5, VS , BIC: CEKOCZPP, IBAN CZ , nejpozději do 7. května Další účastníci ze stejné organizace Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů po uskutečněném zdanitelném plnění dle 21 zákona č. 235/2004 Sb. Tato přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 30. dubna 2015 účtujeme manipulační poplatek 1 000, Kč. Přihlášku zašlete nejpozději do 7. května 2015 na adresu: Český plynárenský svaz U Plynárny 223/ Praha 4 Michle : Tel.: E-sborník přednášek a dalších informací o konferenci (program, prezentace, fotogalerie) najdete na stránkách Českého plynárenského svazu a to do 10 dnů po skončení konference. Přihlašovací údaje, které Vám již dříve byly přiděleny, Vám nadále zůstávají aktivní i pro přístup do dalších e-sborníků z konferencí, kterých se osobně účastníte. Přihlašovací údaje obdrží každý účastník jedenkrát na základě u uvedeného v přihlášce nebo u registrace na konferenci, a zůstávají pak stejné i pro další konference. Ubytování Účastníci si rezervují ubytování sami na rezervačním oddělení hotelu, em: nebo telefonicky: , heslo: Kolokvium. Cena ubytování: pokoj Standard jednolůžkový Kč, dvoulůžkový Kč za noc vč. DPH. *Tyto položky je nutné vyplnit pro registraci na konferenci. Pokud přihláška nebude řádně vyplněná, bude vrácena k doplnění kontaktní osobě nebo přihlášenému. Registrace bude platná až po obdržení řádně vyplněné přihlášky.

5 24th Colloquium Safety and reliability of gas pipelines 19 and 20 May 2015 TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 Chodov Registration form Registration fee** CGA member: Individual 276 Corporat 262 Company* Address* Telephone number Bank* Contact person* Other participants from the same company Fax Bank account number* * CGA non-member: 349 Prices incl. 21 % VAT How to pay the registration fee Bank account no.: /0300 at ČSOB (address: ČSOB, a. s., Radlická 330/150, Praha 5, Czech Republic), variable symbol , SWIFT (BIC): CEKOCZPP, IBAN CZ no later than by 7 May The invoice will be rendered within 15 days of taxable supply under Section 21 of Act No. 235/2004. The registration is firm. We will charge a cancellation fee of 40 if registration is cancelled before 30 April After this date we will invoice the whole registration fee. Substitution of participants is possible. **In accordance with the Article 44 of Council Directive 2006/112/EC the place of supply is outside the territory of the Czech Republic. The recipient of the service is obliged to pay VAT according to local VAT legislation, if any. E-proceedings (containing the programme, presentations, and photographs) can be found on the Czech Gas Association s website at within 10 days from the conference. The login data provided to you in the past remain active for access to forthcoming e-proceedings of the conferences that you will attend. Login data will be provided to each participant one time at the address specified in the registration form or at the registration desk at the conference. Log in data remain valid for future conferences you will attend. Please send this form as soon as possible but not later than by 7 May 2015 to: Czech Gas Association U Plynárny 223/ Praha 4 Michle : Tel.: Accommodation Participants reserve accommodation at reservation department by or by phone: , password: Kolokvium. Price: Standard single room 1,400 CZK per night incl. VAT, Standard double room 1,700 CZK per night incl. VAT. *These items need to be filled for conference registration. If the registration form is not duly completed it will be returned to the contact person or the participant to be registered. Registration will only be effective upon receipt of a duly completed registration form.

6 Objednávka prezentačních služeb Purchase order for presentation services Firma / Company Kontaktní osoba / Contact person Adresa včetně PSČ / Address, including Post Code IČ / N/A for companies based outside the CR DIČ / N/A for companies based outside the CR Doprovodná výstava (uvedené ceny v Kč jsou včetně DPH) Exhibition Vlastní panel (poster) v jednacím sále cena Kč ano ne Information board (poster) in the conference room price 110 yes no Vlastní panel (poster) v předsálí cena Kč ano ne Information board (poster) outside the conference room price 55 yes no Zařazení vlastního materiálu do konferenčních materiálů Inclusion of the company s own material in Colloquium materials Dodání materiálu (leták, katalog, CD apod.) cena Kč/mat. ano ne Delivery of material (e. g., flier, catalogue, CD) price 55 / unit yes no (všechny ceny jsou bez DPH) In accordance with the Article 44 of Council Directive 2006/112/EC the place of supply is outside the territory of the Czech Republic. The recipient of the service is obliged to pay VAT according to local VAT legislation, if any. Datum / Date Prosíme zájemce o využití prezentačních služeb, aby vyplněný formulář zaslali nejpozději do 30. dubna 2015 na níže uvedenou adresu. We request those who are interested in participation in the presentation services to complete this form and send it to the address below by 30 April V případě zájmu o zařazení Vašich materiálů do konferenčních materiálů, prosíme o jejich dodání v počtu 150 ks nejpozději do 1. května 2015 na níže uvedenou adresu. Should you wish to have your material included in the proceedings or conference materials, please send 150 units to the address below by 1 May Český plynárenský svaz / Czech Gas Association U Plynárny 223/ Praha 4 Michle Czech Republic : Tel.:

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA

Více

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 20th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION 2014 New Trends / includes the PLASTICS Conference 4. a 5. března

Více

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 1 8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA 8 TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 5. 7. KVĚTNA 2009 * PLZEŇ 5 TH 7 TH MAY 2009 * PILSEN, CZECH REPUBLIC POŘADATELÉ KONFERENCE

Více

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 22. 23. září 2011 22 23 September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual

Více

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer ICOM MPR annual conference 17 20 9 2011 Brno Czech Republic Second announcement On-site organizer Slezské zemské muzeum Co-organizers Moravská galerie v Brně The International Committee for Marketing and

Více

PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME

PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE METALURGIE A MATERIÁLŮ 18 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS TANGER, spol. s r.o. VŠB-Technická univerzita Česká společnost pro nové materiály a technologie

Více

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 14. 16. května 2012 Dům kultury

Více

PÁLAVSKÁ REGATA 2014

PÁLAVSKÁ REGATA 2014 PÁLAVSKÁ REGATA 2014 20 LET LODNÍ TŘÍDY LASER V ČESKÉ REPUBLICE 20 YEARS OF LASER CLASS IN CZECH REPUBLIC datum / date: 02. 05. - 04. 05. 2014 v lodních třídách / in classes Laser Standard, Laser Radial,

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING PRÁVO REGULACE LIBERALIZACE POSTAVENÍ REG ULÁTORŮ POSTAVENÍ REGULÁTORŮ LLU UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UŽIVATEL egovernment INFORMAČNÍ EKONOMIKA KYBERNALITA TELEMATIKA ELEK TRONICKÉ KOMUNIK ACE

Více

Sborník Conference proceedings. 5. mezinárodní konference 5 th International Conference. Crisis management OCHRANA OBYVATELSTVA CIVIL PROTECTION

Sborník Conference proceedings. 5. mezinárodní konference 5 th International Conference. Crisis management OCHRANA OBYVATELSTVA CIVIL PROTECTION Sborník Conference proceedings 5. mezinárodní konference 5 th International Conference Crisis management CM OCHRANA OBYVATELSTVA CIVIL PROTECTION pořádané 4. a 5. května 2008 v Brně jako oficiální odborný

Více

MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP

MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP v lodních třídách / in classes Europe, Finn, Laser Standard, Laser 4.7 CTL 112152 datum / date: 14.10. 16.10.2011 místo konání : Nové Mlýny (Pavlov), Česká republika

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

New Strategies to Manage Business in Unpredictable Times PRESENT: Info & On-line registrace: www.leadershipforlife.cz

New Strategies to Manage Business in Unpredictable Times PRESENT: Info & On-line registrace: www.leadershipforlife.cz In cooperation with Stance Communications and Young Presidents Organization PRESENT: 13. 6. 2012 Conference, Hotel Boscolo Prague 14. 6. 2012 Leaders Workshop, Chateau Mcely New Strategies to Manage Business

Více

2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek 2.3.1 Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0]

2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek 2.3.1 Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0] HOTEL AGREEMENT MEZI: I. BOOKING.COM B.V., společnost zřízená podle nizozemského práva, s kanceláří zaregistrovanou na adrese (1017 SG) Weteringschans 28, Amsterdam, Nizozemsko ("Booking.com"), a II. Jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2006 česká verze obsah slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 3 údaje o společnosti a orgány společnosti 4 předmět podnikání

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY OF CHARLES UNIVERSITY Institute of Czech Studies PRAGUE 2010 The 54 th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held

Více

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více