A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název"

Transkript

1 Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Sídlo Hybešova 53, Boskovice Právní forma příspěvková organizace IČO Zřizovatel Jihomoravský kraj Adresa pro dálkový přístup B. Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává Název Vyšší odborná škola Střední škola Domov mládeže Školní jídelna kapacita* kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

2 C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH C2. obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (kód M, L) obory M a L0 obory L5 (nástavbové studium) Ročník denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků C3. obory vzdělání s výučním listem a obory poskytující střední vzdělání obory H, J, E/5 obory C, D, E/0 Ročník denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků C4. obory vyšší odborné školy Ročník denní studium jiné formy studia Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů C6. Domov mládeže Sídlo DM Počet odloučených pracovišť Počet ložnic Počet studoven Hybešova 53, Boskovice

3 Kroužky Zaměření kroužků Jazykové Umělecké Sportovní Počítačové Jiné Celkem Počet Další volnočasové aktivity Předvánoční program /zhudebněná pohádka + pásmo vánočních písní a koled/pečení a zdobení perníčků, výroba přáníček pro klienty těchto zařízení: Sociální služby Šebetov, Domov pro seniory Boskovice, Centrum sociálních služeb Letovice. Spolupráce s DDM Boskovice - ubytování žáci vedou hru na flétnu a kroužek PC. Dobrovolná charitativní pomoc žáků v charitativních zařízeních města Boskovice pro děti a postižené spoluobčany. V rámci estetické výchovy - přednáška o kosmetice ORIFLAME, AVON. Beseda se zástupci Městské policie Boskovice. C7. Školní jídelna Počet zapsaných strávníků (k ) Školní jídelna Výdejna Náhradní stravování Žáků školy Žáků jiných škol Pracovníků školy Cizích strávníků Celkem

4 D1. Výsledky maturitních zkoušek Gymnázium 4leté Gymnázium 6leté Gymnázium 8leté Ostatní obory a obory konzervatoře Nástavbové studium denní forma ostatní formy D2. Výsledky závěrečných zkoušek Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní forma ostatní formy denní forma ostatní formy leté obory 3leté obory Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce D3. Výsledky absolutorií (VOŠ) Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní studium jiné formy studia E. Údaje o přijímacím řízení Obor 1.kolo - počet Další kola - počet Celkem - počet (k ) Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých zápisové lístky M/01 Hotelnictví M/02 Obchodní akademie M/01 Informační technologie M/01 Veterinářství M/01 Agropodnikání

5 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání L/01 Oděvní technik L/51 Podnikání H/01 Kuchař - číšník N/18 Ekonomika a podnikání N/01 Cestovní ruch N/13 Finančnictví a bankovnictví N/11 Diplom. všeobecná sestra F. Individuální integrace sluchové postižení Typ postižení KKOV oboru M/02 Ročník Počet žáků 2. 1

6 G. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE (Uvádějte přepočtený počet) G1. Počty pracovníků školy Útvar Funkce ředitel učitel v tom zástupce ředitele Pedag.pracovníci asistent pedagoga trenér vychovatel Nepedagogičtí pracovníci G2. Kvalifikace a aprobovanost Odborná kvalifikace (v %) Aprobovanost (v % - viz pokyn ) Počet na SŠ Počet na VOŠ 0,7 0,3 64,9 19, ,6 19,48 29,82 6 Učitelé na SŠ 61,26 66,22 G3. Věkové složení pedagogických pracovníků do 35 let let nad 50 let Důchodci Celkem Věk Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Ostatní Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 8,47 10, ,28 5,19 5,33 2 8,99 11,76 0,96 4, ,81 22,46 43,14 7,15 12, G4. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (vč.řídících pracovníků školy) Počet Typ kurzu/školení zúčastněných Konzultační semináře k Nové maturitě z Českého jazyka a literatury 8 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 Konzultační semináře k Nové maturitě z Německého jazyka 7 Seminář k transferu vědomostí z vědy a výzkumu do praxe 1 Tvorba školního a vnitřního řádu 1 Seminář Anglický jazyk 2 Svět financí ve středoškolské matematice 1 Využití počítače v matematice 1 Maturita z Německého jazyka - hodnotitel 4 Maturita z Českého jazyka a literatury - hodnotitel 15 Maturita z Anglického jazyka - hodnotitel 11 Seminář SŠ vyučujících obor vzdělání Informatika v ekonomice a Informační technologie 11

7 Konference o přeshraniční spolupráci českých a rakouských obchodních akademií a středních škol s ekonomickým zaměřením 2 Význam a metodika výuky účetnictví ve školách 2 Školení organizátorů kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 1 Základní školení SolidWorks 1 Charakteristika a ukázky dobrého vyučujícího v matematice 1 Školení hlídek v PO 9 Pokročilé školení SolidWorks 1 Přípravné školení ECDL 8 Testování ECDL 8 Školení v technických a metodických oblastech e-learningu 30 Uplatňování DPH ve školách a školských zařízeních 1 Jazyk dnešních médií 1 Laboratorní práce - výroba zajímavých zařízení 1 Matematika nově, moderně, interaktivně 1 Cestovní náhrady ve školství 1 Rozvíjení pedagogických dovedností zajčínajících učitelů 2 Kurz dle 17 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat 4 Majetek v PO 1 Knihovnický kurz se specializací na práci studijních a infor. center 1 Mezitimní účetní závěrka 1 Jak na individální vzdělávací plán pro žáka 1 Setkání učitelů matematiky 1 BOZP Změny zákona o nemoc. pojištění 1 Platové předpisy 1 Školení pracovníků na provádění revií el. nářadí 2 Daň z příjmů ze závislé činnosti 1 Marketing malého a středního podniku 1 Změny v účetnictví PO od Školení topičů a obsluhy OPZ 2 Hygienické minimum pro pracovníky činné ve školním stravování 3 Seminář k aktuální legislativě ve školství 1 BOZP a prevence rizik - aplikace zákonných povinností v praxi 1 Školení - Koncept ECDL 1 Školení zaměstnanců dle vyhl. 50/78 Sb. 27 PO - školení zaměstnanců, ved. zaměst. odb. příprav. pož. hlídky 121 BP - školení ved. zaměstnanců 7 314

8 H. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH (Údaje o pracovnících školy) výchovný poradce školní metodik prevence fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené věková struktura vzdělání do 35 let let nad 50 let důchodci 1 Kvalifikační studium výchov. poraden. VŠ 1 1 Výchov. poraden pro uč. ZŠ,SŠ,SOU VŠ 1 1 Výchov. poraden pro uč. ZŠ,SŠ,SOU VŠ 1 1 Klima tříd VŠ 1 Prevence kriminalistiky u dětí a mlád. Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu Osobnostně sociální výchova - šikana ve školním prostředí a její řešení školní psycholog školní speciální pedagog úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání věková struktura do 35 let let nad 50 let důchodci hrazen z prostředků ESF (VIP

9 I. I1. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech Zahraniční praxe žáků oboru Hotelnictví a turismus v Řecku v hotelech na ostrovech Rhodos Spolupráce se školou Schumpeter Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 13 - spolupráce 64 žáků třídy OA3 a OA4 v oblasti fiktivních firem Spolupráce se školou Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22 - spolupráce 31 žáků třídy OA3 a HT3 v oblasti cestovního ruchu Spolupráce se školou Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 10 - spolupráce 23 žáků třídy IE3 v oblasti informačních technologií Spolupráce se školou Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 10 - spolupráce 27 žáků třídy HT1 v oblasti sportovního soutěžení Zahraniční veterinární a zemědělská praxe žáků ve Švýcarsku I2. Mimoškolní aktivity Školní parlament Divadelní představení - Divadlo bratří Čapků (září 2009) Den s policií ČR (září 2009) Projekt "Film a škola" v průběhu celého školního roku Road Show MZLU (září 2009) Zpracování filmu o škole Stmelovací pobyt Baldovec IT1, VP1 (říjen 2009) Exkurze Šmelcovna Z1 (říjen 2009) Divadelní představení v AJ - žáci 3. roč. (říjen 2009) Gaudeamus - žáci 4. roč. (říjen 2009) Vykrajování ovoce a zeleniny, výstava Ostrov u Macochy - O. Kučera - žáci 4. roč. HT Přednáška "S tebou o tobě" - dívky 1. ročníků (listopad 2009) Přednáška "Nedej drogám šanci - žáci 1. roč. (listopad 2009) Kurz studené kuchyně - žáci roč. HT a KC (listopad 2009) Výstava - "Listopad 1989" Exkurze do Vídně - třída OA3 (listopad 2009) Školní hon - žáci AP a VP (listopad 2009) Beseda o výcviku psího zpřežení Beseda "Raději nezačínat" s J. Klímou - žáci 1. a 2. roč. Beseda o výcviku asistenčního psa Vánoční besídka - žáci 1. roč. (prosinec 2009) Organizace sbírky pro psí útulek Boskovice - třídy VP (prosinec) Organizace a účast na Veletrhu fiktivních firem za účasti 18 firem s mezinárodní účastí v Boskovicích s mezinárodní účastí Lyžařský kurz - žáci 2. roč. (leden 2010) Barmanský kurz třídy HT2 a KC2 (únor 2010) Projekt UNIV II 14. veletrh FIFI v Boskovicích (únor 2010) Mezinárodní veletrh FIFI ve Vídni - žáci 3. roč. OA (březen 2010)

10 Mezinárodní veletrh FIFI v Praze - žáci 3. roč. OA (březen 2010) Kurz obsluhy sklízecí mlátičky (březen 2010) Exkurze Techagro - žáci AP (březen 2010) Exkurze Velex - žáci VP (březen 2010) Beseda Klíma (březen 2010) Kurz vykrajování ovoce a zeleniny - třída HT1 a KC1 (březen 2010) Přednáška "Láska ano, dítě ne" - pro žáky 1. roč.(duben 2010) Exkurze do Vídně (duben 2010) Návštěva žáků z Vídně (duben 2010) Projekt "Zkvalitňujeme cestu k poznání" z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschoponost Baldovec - sportovně stmelovací pobyt - žáci HT1 s žáky 1. roč. BHAK Videň 10 (květen 2010) Vodácký kurz - žáci 3. roč. (červen 2010) Konference středních škol vyučujících obory Informační technologie a Informatika v ekonomice (červen 2010) Projekt UNIV 2 KRAJE (leden - červen 2010) Festival hotelnictví v Zámeckém skleníku - žáci třídy HT4 (květen 2010) Prezentace oboru KC v Zámeckém skleníku (červen 2010) Účast na Veletrhu fiktivních firem v Brně Státní zkouška z obchodní korespondence - žáci 3. roč. Edukační přednášky studentek VOŠ zdravotnické pro pacienty Nemocnice Boskovice - přednášky pro pacienty z oblasti prevence interního onemocnění a jejich komplikací VOŠ zdravotnická - přednášky a ukázky 1. pomoci v rámci ochrany člověka za mimořádných událostí pro žáky a studenty naší školy, ZŠ a SŠ v Boskovicích Spolupráce VOŠ zdravotnické na Dnu s Policií ČR a Dnu mobility v Boskovicích - ukázky 1. pomoci Spolupráce VOŠ zdravotnické na projektu UNIV 2 I3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích Czech Carving Cup - 2 žáci 4. roč. HT Vánoční týden sportu - všichni žáci školy Soutěž o nejlepší novoročenku - všichni žáci školy Školní kolo SOČ (březen 2010) Okresní kolo SOČ (duben 2010) Krajské kolo SOŠ Přespolní běh - 5. místo chlapci (září 2009) Basketbal - 4. místo chlapci (listopad 2009) Basketbal - 4. místo chlapci (listopad 2009) Volejbal - 5. místo chlapci (únor 2010) Florbal - 5. místo chlapci (únor 2010) Kopana - 3. místo chlapci (duben 2010) I4. Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení ) Pilotní testování státní mautirtní zkoušky (duben 2010) Projekt "Studenti studentům" - 2 žáci 4. roč. (duben 2010)

11 I5. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty VOŠ zdravotnická - Nemocnice Boskovice, MSSS Boskovice, zdravotnická a sociální zařízení - Boskovice, Letovice, Šebetov a další subjetky v rámci odborných praxí studentů VOŠ ekonomická - ČSOB, ČS, KB, CZECHINVEST a další subjetky v rámci odborných praxí studentů I6. Účast žáků a pedagogů na životě obce Jeden pedagog je členem Zastupitelstva města Boskovice a jeden pedagog je členem Komise pro výchovu a vzdělávání při ZM Boskovice a při Radě JmK Spolupráce s Městem Boskovice v oblasti zdravotnictví - přednášky a ukázky 1. pomoci při akcích města Aktivní účast žáků školy na Dni země v Boskovicích I7. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání délka počet

12

13

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za šk.rok 007/08 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 5/005 Sb. A. Základní informace

Více

Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 8.16a Počet stran: 15 příloha k MK_04/18102010 Verze: 1.0 Počet příloh: 0 Podklady pro zpracování

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 www.vassboskovice.cz VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ A ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, BOSKOVICE, HYBEŠOVA 53 VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH C2. obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (kód M, L) obory M a L0 obory L5 (nástavbové studium) Ročník denní studium jiné formy studia denní studium

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2004/2005 Září 2005 1 OBSAH Základní údaje o škole (SOŠ, VOŠ) str. 3 Přehled oborů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1, 602 00 Brno tel.: 541 42 71 11, 541 32 13 30 fax: 541 24 14 48 e-mail: info@spssbrno.cz http: www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 www.vassboskovice.cz 1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 VÝROČNÍ

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č.j. 460/VZ/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2007 1 Obsah Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více