STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka SOŠ a SOUSaE ZPRACOVAL : Ing. Jiří Kolegar V Brně dne

2 Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Sídlo Brno, Trnkova 113, PSČ Právní forma příspěvková organizace IČO Zřizovatel Jihomoravský kraj Adresa pro dálkový přístup Školská rada B. Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává Název kapacita* Střední odborná škola 120 Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické 1000 Domov mládeže 290 Školní jídelna - výdejna 450 Odloučené pracoviště PV Jílkova 195, Brno 30 kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

3 C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH C2. obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (kód M, L) obory M a L0 obory L5 (nástavbové studium) Ročník denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem C3. obory vzdělání s výučním listem a obory poskytující střední vzdělání obory H, J, E/5 obory C, D, E/0 Ročník denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem C6. Domov mládeže Sídlo DM Jedovnická 10 Brno Počet odloučených pracovišť 0 Počet ložnic 97 Počet studoven 2 Kroužky Zaměření kroužků Počet Jazykové 1 Umělecké 1 Sportovní 6 Počítačové 1 Jiné 0 Celkem 9 Další volnočasové aktivity sportovní soutěže- bowling, sálová kopana, minigolf, florbal, basketbal návštěvy výstav - Technické muzeum celoroční předplatné do divadel Ekologické akce- brigády, výsadba stromů Akce Pomoc nevidomým C7. Školní jídelna Počet zapsaných strávníků (k ) Školní jídelna Výdejna Náhradní stravování Žáků školy 187 Žáků jiných škol 66 Pracovníků školy 73 Cizích strávníků 0 Celkem

4 D1. Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s Nepřipuštění ke Prospěli Neprospěli vyznamenáním zkoušce Gymnázium 4leté denní forma ostatní formy Gymnázium 6leté Gymnázium 8leté Ostatní obory a obory denní forma konzervatoře ostatní formy Nástavbové studium denní forma ostatní formy celkem D2. Výsledky závěrečných zkoušek Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s Nepřipuštění ke Prospěli Neprospěli vyznamenáním zkoušce 2leté obory leté obory celkem E. Údaje o přijímacím řízení Obor 1.kolo - počet Další kola - počet Celkem - počet (k ) Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých zápisové lístky 2351H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů H/02 Elektrikář silnoproud H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje celkem - učební obory L/001 Mechanik seřizovač L/005 Mechanik číslícově řízených strojů L/001 Mechanik silnoproudých zařízení L/001 Mechanik elektronik M/01 Elektrotechnika celkem - studijní obory Nástavbové studium 2343L/506 Provozní technika - denní L/506 Provozní technika -dálková L/506 Provozní elektrotechnika - denní L/506 Provozní elektrotechnika - dálková L/501 Elektrotechnika - dálková celkem - nástavba celkem

5 G. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE (Uvádějte přepočtený počet) G1. Počty pracovníků školy Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ ředitel 1 0 učitel 75,88 0 v tom zástupce ředitele 3 0 Pedag.pracovníci asistent pedagoga 0 trenér 0 vychovatel 8 celkem 83,88 0 Nepedagogičtí pracovníci 33,33 0 G2. Kvalifikace a aprobovanost Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace (v %) 91 Aprobovanost (v % - viz pokyn) 97 G3. Věkové složení pedagogických pracovníků Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Ostatní Věk Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy do 35 let let 13, nad 50 let 25, Důchodci 7,4 2, Celkem 51,57 24,

6 I. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE I1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech Certifikace IES I2. Mimoškolní aktivity redakce časopisu Kaktus Přebor Brna v florbale a sálové kopané Přebor Brna v petanque turnaj v Bowlingu, Městské kolo SH v tenise 2009 divadelní představení Ekologické aktivity- brigády v okolí DM I3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích Zlatý pilník Opava, březen 2009 KOVO JUNIOR obráběč kovů - Žďár nad Sázavou, duben 2009 KOVO JUNIOR zámečník - Brno, Olomoucká, duben 2009 Soutěž v programování - MTS - Velešín, duben 2009 Zlatý pohár Linde - Frýdek-Místek, duben 2009 Soutěž zručnosti - školní kolo - strojírenské a elektrotechnické učební obory Přebor Brna v florbale a sálové kopané Přebor Brna v petanque Přebory školy: nohejbal - 2. ročník, florbal - 7.ročník, odbíjená - 6.ročník, školní kolo ve stolním tenise Okresní kolo SH ve stolním tenise a odbíjené Matematický a přírodovědný KLOKAN Školní kolo soutěže - AutoCAD, Modelování 3D, ProfiCAD, ProfiCAM, Tvorba www stránek Autodesk Academia DESING 2009 (mezinárodní soutěž studentu SŠ) Městské kolo SH v tenise 2009 I4. Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení ) Cech KOVO ČR, Technické muzeum Brno Hospodářská komora ČR Elektrotecnické živnostenské společenstvo Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Sokolská 1, Brno Masarykova universita Brno - pedagogická fakulta Asociace pro energetické a elektrotechnické vzdělávání Praha Vzdělávací institut CC Systems a.s, VUT Brno ÚP Brno-město, ÚP Brno-venkov Darovaní krve - TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ A KREVNÍ BANKA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Charitativní akce pro občanské sdružení Květinka Nadace podané ruce, K - centrum Brno, Protialkoholové a protidrogové středisko pro mládež Brno, Diagnostické středisko pro mládež Brno Vzdělávací program v IPS Úřadu práce Brno - město Asociace školských klubů při DM I5. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty ALSTOM Power s.r.o., ALSTOM Group, Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., ZKL Brno a.s., Bosch Rexroth s.r.o., AB OMPONENTY, KOVO - PLAZMA s.r.o., Zetor a.s., ABB BUU PTPM Brno s.r.o., ABB s.r.o., JULI MOTORENWERK s.r.o., SMT plus CZ, DPmB a.s., Elektro Brno a.s., IVEP a.s., VÚES Brno, Honeywell spol. s.r.o., Kovolit a.s., Energo-servis, spol.s.r.o Další strojírenské a elektrotechnické podniky,které spolupracují na školou organizované burze pracovních míst. I7. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání délka počet Programování a obsluha - řídící systém HEIDENHAIN - itnc h 6 Obráběč kovů /obsluha CNC 100h 7

7 G4. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (vč.řídících pracovníků školy) Počet Typ kurzu/školení zúčastněných Studium DPS 1 Seminář - Organizace nové MZ 2 Seminář - Krizová jednání ve výuce a jejich zvládání 2 NIDV - Nové maturity a žáci s SPU 2 NIVD - MZ z AJ 1 NIVD - MZ z ČJL 1 Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce ČJL 1 Seminář - Watch and Change(program Jeden svět na školách) 1 Specializační studium EVVO 1 Mediální výchova( kurz) 1 Ekoškola - Lipka(seminář) 1 Soutěž ENERSOL - Letovice(seminář) 2 Globální změny klimatu - Lipka Brno ( semimář) 1 Zdravotní kurz 1 Gambling (seminář) 1 Školení a konzultace metodika prevence 1 Netradiční sportovní disciplíny 1 Lyžařský instruktorský kurz 1 Kurz pro vedoucí předmětových týmů 1 Rolev týmu,esf projekty a jejich specifika, komunikece.. 1 Autodesk acedemie Forum Efektivní využití techniky při výuce(smart-board) 1 Odborné konference ČSZE a AEV 1 PedF MU - Doplňující pedagogické studium pro učitele OV 3 PedF MU - Bakalářské studium pro učitele OV 3 EŽS Brno -odborné školení elektrotechniků 1 Školení na řídící systém Fanuc 1 Školení řídícího systému HEIDENHAIN 1 Podávání projektu (seminář) 2 Automatizace ve školství (seminář) 1 ICT FÓRUM 2 Využití e-learningových metod a technologií ve výuce 1 Mkrosoft pro školství 1 Nové směry v měřicí a automatizační technice.. 1 Workshop-moderní pojetí výuky - využití ICT 1 Skolení - Společné vzdělávací centrum pro výuku ICT 1 seminář -Tvorba ŠVP na DM 2 patologické jevy pro školní mládež 2 seminář Právní vědomí a a právní normy vychovatelů 2 konference ASK -při DM 1 školení - Komunikace s rodiči 2 Účetnictví příspěvkových organizací - změny 2 Mzdy - SP, daně ze závislé činnosti 1 Cestovní příkazy 1 BOZP, PO 1 Pro vedoucí školních jídelen 1 Odborná způsobilost řidičů ze zákona 361/2000 Sb. 4 celkem 65 H. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH (Údaje o pracovnících školy) fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené věková struktura vzdělání do 35 let let nad 50 let důchodci výchovný poradce 2 ĆJ,ON,studium pro VP VŚ školní metodik prevence 1 ČJ, osvědčení o diagnost. VŚ úvazek školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 kvalifikace, specializace dosažené vzdělání věková struktura do 35 let let nad 50 let důchodci hrazen z prostředků ESF (VIP kariéra)

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za šk.rok 007/08 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 5/005 Sb. A. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1, 602 00 Brno tel.: 541 42 71 11, 541 32 13 30 fax: 541 24 14 48 e-mail: info@spssbrno.cz http: www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod školní rok 2006/2007 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Ing. Jaromír Zehnal, ředitel

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2008 / 2009 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č.j. 460/VZ/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední školy technické Znojmo za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední školy technické Znojmo za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz Číslo organizace : 7861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 I Výroční zpráva o činnosti školy 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy název školy:

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr. Miloš Pártl 1. 10. 2012 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více