z toho Obydlené byty celkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z toho Obydlené byty celkem"

Transkript

1 Bytový fond a výstavba bytů v městských částech Brna Důležitým faktorem životní úrovně je úroveň bydlení, dotýká se kvality života všech obyvatel a její zvyšování je jedním z prostředků stabilizace lidských zdrojů. Pro celkový vývoj územního celku ať již na úrovni kraje, okresu, obce či její části je velmi významný rozvoj výstavby. Úroveň bydlení lze charakterizovat na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), jenž je jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a ho fondu. Intenzitu výstavby pak na základě statistických výkazů Stav 7-99, které předkládají stavební úřady. SLDB 2011 Podle údajů SLDB 2011 se v Brně nacházelo domů, obydlených bylo domů ( rodinných a bytových domů). Bytový fond tvořilo bytů, obydlených bylo bytů ( bytů v rodinných a bytů v bytových ). Tab. 1 Vývoj domovního a ho fondu v Brně podle výsledků SLDB rodinné Za 50 let se domovní fond Brna rozrostl o pětinu obydlených domů (zvýšení o obydlených domů, tj. o 21,2 %), počet obydlených bytů vzrostl ještě výrazněji zvýšení o obydlených bytů, tj. o 63,8 %. V období mezi posledními dvěma sčítáními (rozdíl mezi údaji roku 2011 a 2001) se počet obydlených bytů v rodinných v Brně zvýšil o bytů (o 9,0 %) a počet obydlených bytů v bytových vzrostl o bytů (o 6,8 %). Graf 1 Bytový fond a počet obyvatel v Brně podle výsledků SLDB počet bytů Obydlené Obydlené byty v rodinných v bytových obydlené byty v bytových počet obyvatel Struktura osídlení Brna podle městských částí je známá pouze z údajů ze sčítání. K datu sčítání v roce 2011 žilo v Brně téměř 386 tisíc obyvatel s obvyklým pobytem (údaje o počtu obyvatel do roku 2001 v grafu 1 jsou za obyvatele s trvalým pobytem), obývali téměř 164 tisíc bytů. Z celkového počtu obyvatel žila téměř polovina z nich (49,7 %) v 5 městských částech, zároveň v nich byla i více než polovina (51,2 %) obydlených bytů. Jsou to městské části Brno-střed (16,7 % obyvatel, 17,2 % bytů), Brno-sever (12,3 % obyvatel, 13,3 % bytů), Královo Pole (7,4 %, 7,6 %), Líšeň (6,9 %, 6,5 %) a Bystrc (6,3 %, 6,5 %). Na opačném konci žebříčku jsou městské části Ořešín, Útěchov, Kníničky, Jehnice a Ivanovice, kde se v souhrnu nacházelo jen 1,1 % z celkového počtu obydlených bytů Brna a žilo zde 1,3 % obyvatel z počtu obyvatel Brna. V době sčítání se 78,7 % obydlených bytů nacházelo v bytových a 20,3 % v rodinných. V městské části Ořešín byly obydlené byty prakticky jen v rodinných, vysoký podíl bytů v rodinných byl i v městských částech Tuřany a Kníničky. Naproti tomu v městských částech Vinohrady, Bystrc a Brno-střed převládaly byty v bytových Obytná plocha (tis. m 2 ) počet obyvatel Zdoj: SLDB

2 Tab. 2 Domovní a bytový fond v Brně podle městských částí Obydlené rodinné Obydlené byty v rodinných v bytových Přírůstek obydlených bytů (SLDB SLDB2001) v rodinných v bytových Počet obyvatel k Brno v tom městské části: Brno-Bohunice Brno-Bosonohy Brno-Bystrc Brno-Černovice Brno-Chrlice Brno-Ivanovice Brno-Jehnice Brno-jih Brno-Jundrov Brno-Kníničky Brno-Kohoutovice Brno-Komín Brno-Královo Pole Brno-Líšeň a Obřany Brno-Medlánky Brno-Nový Lískovec Brno-Ořešín a Mokrá Hora Brno-sever Brno-Slatina Brno-Starý Lískovec Brno-střed Brno-Tuřany Brno-Útěchov Brno-Vinohrady Brno-Žabovřesky Brno-Žebětín Brno-Židenice Nejvyšší změna v počtu obydlených bytů (mezi SLDB 2011 a 2001) v bytových byla zjištěna v Líšni, Medlánkách a Brně-sever. V každé této městské části byl stav o více než bytů vyšší. Naproti tomu pouze v Brně-střed byl počet obydlených bytů v bytových nižší. Bytů v rodinných přibylo nejvíce v městské části Žebětín, a to 247 bytů. Tab. 3 Nejvyšší podíly městských částí Brna na obyvatelstvu a podle druhu obydlených bytů Podíl městské části na Téměř tři čtvrtiny obydlených domů v Brně byly ve vlastnictví fyzických osob (73,8 %), v městských částech s převahou rodinných domů (Útěchov, Ořešín, Ivanovice) podíl přesahoval hranici 97 %. Naproti tomu v městských částech, kde převažují byty v bytových, byl vysoký podíl formy spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek (v městské části Bystrc 21,3 % obydlených domů). městská část % městská část % městská část % městská část % Brno-střed 16,7 Brno-střed 17,2 Brno-Ořešín 98,9 Brno-Vinohrady 99,1 Brno-sever 12,3 Brno-sever 13,3 Brno-Tuřany 95,6 Brno-Bystrc 92,9 Brno-Královo Pole 7,4 Brno-Královo Pole 7,6 Brno-Kníničky 90,5 Brno-střed 92,0 Brno-Líšeň 6,9 Brno-Líšeň 6,5 Brno-Ivanovice 89,8 Brno-Bohunice 91,7 Brno-Bystrc 6,3 Brno-Bystrc 6,5 Brno-Útěchov 89,7 Brno-Starý Lískovec 91,3 Brno-Židenice 5,7 Brno-Žabovřesky 5,9 Brno-Jehnice 88,6 Brno-Nový Lískovec 91,1 Brno-Žabovřesky 5,5 Brno-Židenice 5,8 Brno-Bosonohy 85,7 Brno-Kohoutovice 85,7 a Mokrá Hora 4,0 a Mokrá Hora 4,1 Brno-Žebětín 72,2 Brno-Královo Pole 83,5 Brno-Bohunice 3,8 Brno-Bohunice 3,8 a Obřany 66,3 Brno-sever 81,5 Brno-Vinohrady 3,5 Brno-Starý Lískovec 3,4 Brno-Chrlice 61,9 Brno-Medlánky 81,1 Podíl obydlených bytů v městské části počtu obyvatel počtu obydlených bytů v rodinných v bytových

3 Tab. 4 Domovní fond v Brně podle městských částí podle vlastníka domu a průměrného stáří Obydlené fyzická osoba podle vlastníka domu obec, stát družstvo spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) podle období výstavby nebo rekonstrukce 1919 a dříve Průměrné stáří obydlených rodinných domů v Brně činilo 53,2 roku a u bytových domů 56,8 roku. Celkem 11,0 % obydlených domů bylo postaveno či rekonstruováno do roku V městské části Brno-střed byl tento podíl nejvyšší (23,1 %), a tím bylo nejvyšší i průměrné stáří bytových domů (80,9 roku). Nejvyšší průměrné stáří rodinných domů bylo v Černovicích (70,7 roku). V Králově Poli byly 2. nejstarší i rodinné (65,1 roku, resp. 68,3 roku). Tab. 5 Obydlené byty vybraných městských částí Brna podle období výstavby domu a stáří V období mezi sčítáními 2001 a 2011 bylo v Brně postaveno či rekonstruováno 10,7 % z obydlených domů. Nejvyšší podíly zjištěných u městských částí (tabulka 5) znamenaly i nejnižší průměrné stáří bytových i rodinných domů Průměrné stáří domů v letech rodinné Brno ,2 56,8 v tom městské části: Brno-Bohunice ,2 33,1 Brno-Bosonohy ,1 38,9 Brno-Bystrc ,9 27,5 Brno-Černovice ,7 61,0 Brno-Chrlice ,8 28,5 Brno-Ivanovice ,1 13,3 Brno-Jehnice ,3 22,9 Brno-jih ,3 55,0 Brno-Jundrov ,7 31,2 Brno-Kníničky ,5 15,0 Brno-Kohoutovice ,3 31,3 Brno-Komín ,5 33,7 Brno-Královo Pole ,3 65,1 Brno-Líšeň ,2 26,1 a Obřany ,5 58,0 Brno-Medlánky ,2 17,1 Brno-Nový Lískovec ,0 24,7 Brno-Ořešín ,6 - a Mokrá Hora ,1 36,1 Brno-sever ,7 64,8 Brno-Slatina ,4 32,9 Brno-Starý Lískovec ,2 34,7 Brno-střed ,3 80,9 Brno-Tuřany ,8 52,1 Brno-Útěchov ,7 18,0 Brno-Vinohrady ,4 27,1 Brno-Žabovřesky ,0 56,6 Brno-Žebětín ,7 8,6 Brno-Židenice ,6 59,5 Nejvyšší podíl bytů v postavených Nejnižší průměrné stáří bytů do roku 1919 v letech v rodinných v bytových městská část % městská část % městská část roky městská část roky Brno-střed 23,1 Brno-Kníničky 41,0 Brno-Vinohrady 10,4 Brno-Žebětín 8,6 Brno-Královo Pole 15,4 Brno-Útěchov 35,0 Brno-Útěchov 21,7 Brno-Ivanovice 13,3 Brno-Židenice 14,3 Brno-Ivanovice 29,4 Brno-Ivanovice 27,1 Brno-Kníničky 15,0 a Obřany 14,1 Brno-Žebětín 28,5 Brno-Jehnice 34,3 Brno-Medlánky 17,1 Brno-Tuřany 13,4 Brno-Medlánky 21,9 Brno-Kníničky 34,5 Brno-Útěchov 18,0 Brno-sever 11,9 Brno-Jehnice 21,1 Brno-Žebětín 36,7 Brno-Jehnice 22,9 Brno-Černovice 11,4 Brno-Ořešín 17,7 Brno-Ořešín 37,6 Brno-Nový Lískovec 24,7 Brno-jih 11,2 Brno-Líšeň 14,7 Brno-Kohoutovice 42,3 Brno-Líšeň 26,1 Brno-Starý Lískovec 10,3 Brno-Tuřany 13,6 Brno-Komín 42,5 Brno-Vinohrady 27,1 Brno-Jundrov 9,6 Brno-Chrlice 13,6 Brno-Medlánky 43,2 Brno-Bystrc 27,5

4 Tab. 6 Průměrná celková a obytná plocha připadající na jeden obydlený byt v Brně Průměr na 1 byt celková plocha (m 2 ) obytná plocha (m 2 ) obytná plocha na osobu (m 2 ) RD BD RD BD RD BD Brno 68,9 97,5 61,9 57,9 80,3 52,2 31,2 36,4 29,9 2,28 v tom městské části: Brno-Bohunice 65,5 90,7 64,0 51,7 76,6 49,8 27,7 33,3 27,2 2,28 Brno-Bosonohy 94,6 100,6 58,7 76,7 79,8 53,7 33,8 34,5 28,6 2,85 Brno-Bystrc 64,2 101,1 62,4 53,7 86,9 51,7 29,2 35,5 28,9 2,23 Brno-Černovice 62,6 81,5 55,4 54,7 69,7 48,5 30,0 33,9 28,3 2,25 Brno-Chrlice 82,3 98,2 56,8 67,8 80,2 47,6 29,8 32,9 24,7 2,77 Brno-Ivanovice 132,4 138,8 73,7 105,7 110,0 63,0 44,4 45,1 32,7 2,87 Brno-Jehnice 120,8 129,0 57,8 91,3 97,7 44,0 37,1 38,7 25,7 2,92 Brno-jih 66,1 91,7 53,8 58,8 79,8 47,7 29,9 35,4 26,9 2,42 Brno-Jundrov 79,4 97,1 62,6 65,1 80,5 50,9 33,0 37,1 29,1 2,37 Brno-Kníničky 107,1 112,2 55,7 87,9 90,5 52,1 38,6 38,9 32,6 2,79 Brno-Kohoutovice 65,6 116,0 59,3 54,4 91,3 49,9 28,5 38,2 27,4 2,29 Brno-Komín 75,0 108,6 60,9 61,5 87,1 50,8 32,5 38,2 30,2 2,27 Brno-Královo Pole 65,8 90,8 61,4 55,6 75,8 51,8 32,2 37,7 31,1 2,11 Brno-Líšeň 72,0 101,6 64,0 60,1 80,8 54,4 29,5 34,1 28,2 2,45 a Obřany 75,5 88,5 53,6 65,1 72,3 47,3 31,7 33,4 27,5 2,47 Brno-Medlánky 71,8 97,5 66,0 59,4 79,9 54,6 30,4 34,9 29,3 2,38 Brno-Nový Lískovec 68,8 94,5 66,3 57,0 78,3 55,0 28,2 34,3 27,6 2,53 Brno-Ořešín 110,0 110,5-91,2 91,2-36,1 36,2-3,09 a Mokrá Hora 75,5 103,2 62,3 60,9 82,4 50,4 32,2 37,7 29,5 2,30 Brno-sever 65,7 95,1 59,5 55,7 80,4 50,4 31,6 38,3 30,2 2,17 Brno-Slatina 71,0 96,8 62,5 58,9 80,4 52,0 29,5 35,0 27,8 2,49 Brno-Starý Lískovec 65,0 96,5 62,1 51,1 81,0 48,6 27,4 34,3 26,9 2,29 Brno-střed 67,2 102,2 65,0 59,2 85,4 57,2 34,4 40,5 34,0 2,14 Brno-Tuřany 96,6 98,8 49,7 77,6 78,5 49,0 32,4 32,6 27,4 2,99 Brno-Útěchov 130,9 136,9 76,3 103,7 109,3 56,9 45,8 47,2 33,7 2,70 Brno-Vinohrady 65,2 123,7 64,9 54,5 107,4 54,2 26,8 54,7 26,7 2,46 Brno-Žabovřesky 71,1 99,0 60,7 58,3 81,6 49,8 33,2 39,4 31,0 2,15 Brno-Žebětín 95,5 111,7 54,7 77,1 88,9 44,5 32,6 35,3 25,1 2,77 Brno-Židenice 63,0 79,1 54,2 54,5 67,5 47,0 30,3 33,8 28,2 2,26 Ke dni sčítání žilo v průměrném brněnském bytě 2,28 osob, byt měl 68,9 m 2 celkové plochy a 57,9 m 2 obytné plochy, na 1 osobu v průměru připadlo 31,2 m 2 obytné plochy. Zatímco v městské části Ořešín žilo v bytě v průměru 3,09 osob, v Králově Poli to bylo pouze 2,11 osob. Tab. 7 Vybrané ukazatele úrovně bydlení podle městských částí Brna Průměrná obytná plocha na 1 byt Průměrná obytná plocha na osobu počet osob v bytě v rodinných v bytových v rodinných v bytových městská část m 2 městská část m 2 městská část m 2 městská část m 2 Brno-Ivanovice 110,0 Brno-Ivanovice 63,0 Brno-Vinohrady 54,7 Brno-střed 34,0 Brno-Útěchov 109,3 Brno-střed 57,2 Brno-Útěchov 47,2 Brno-Útěchov 33,7 Brno-Vinohrady 107,4 Brno-Útěchov 56,9 Brno-Ivanovice 45,1 Brno-Ivanovice 32,7 Brno-Jehnice 97,7 Brno-Nový Lískovec 55,0 Brno-střed 40,5 Brno-Kníničky 32,6 Brno-Kohoutovice 91,3 Brno-Medlánky 54,6 Brno-Žabovřesky 39,4 Brno-Královo Pole 31,1 Brno-Ořešín 91,2 Brno-Líšeň 54,4 Brno-Kníničky 38,9 Brno-Žabovřesky 31,0 Brno-Kníničky 90,5 Brno-Vinohrady 54,2 Brno-Jehnice 38,7 Brno-sever 30,2 Brno-Žebětín 88,9 Brno-Bosonohy 53,7 Brno-sever 38,3 Brno-Komín 30,2 Brno-Komín 87,1 Brno-Kníničky 52,1 Brno-Kohoutovice 38,2 a Mokrá Hora 29,5 Brno-Bystrc 86,9 Brno-Slatina 52,0 Brno-Komín 38,2 Brno-Medlánky 29,3 Tabulka 7 ukazuje výrazné rozdíly v obytných plochách nejen mezi jednotlivými městskými částmi, ale i mezi byty v rodinných a bytových. Nejvyšší průměrné obytné plochy bytů v rodinných jsou v městských částech s s nejnižším průměrným stářím, což pro byty v bytových platilo i pro městskou část Ivanovice. Nejnižší průměrná obytná plocha bytu v rodinných byla v Židenicích (67,5 m 2 ), v bytových v městské části Jehnice (44,0 m 2 ). Nejnižší obytná plocha na 1 osobu v rodinných byla v Tuřanech (32,6 m 2 ), v bytových v městské části Chrlice (24,7 m 2 ).

5 Dokončené byty v letech 2000 až 2013 V letech 2000 až 2013, tedy za 14 let, bylo v Brně dokončeno budov. Z tohoto počtu bylo rodinných domů, 409 bytových domů, 780 nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům a nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům. Počet bytů připadajících na jeden rodinný dům v Brně (bytovost) byl v celém období téměř stabilní a pohyboval se v rozmezí od 1,05 do 1,17 bytu v jednom rodinném domě. U dokončených bytových domů bylo rozpětí vyšší - hodnota se pohybovala od 14,96 bytů v roce 2002 po 39,00 bytů na jednu bytovou budovu v roce Tab. 8 Dokončené budovy rodinných a bytových domů v Brně v letech Počet dokončených budov RD BD RD BD RD BD RD BD RD BD ,13 15,10 182,8 65,2 114,4 45, ,12 23,32 171,5 66,1 110,4 53, ,09 14,96 176,2 60,4 115,1 49, ,06 18,25 176,1 58,6 114,7 47, ,12 21,44 157,2 71,0 111,4 49, ,10 22,52 161,1 63,8 110,7 46, ,05 15,92 163,1 71,8 111,8 53, ,07 32,23 155,0 69,9 109,0 55, ,10 27,43 157,0 78,2 101,1 56, ,17 39,00 144,6 71,0 97,8 54, ,12 38,64 158,9 65,0 108,7 47, ,09 25,43 151,1 71,5 101,5 50, ,06 31,93 153,6 58,3 101,4 46, ,14 33,09 147,8 68,3 96,8 49,4 Jak je patrné z tabulky 8, v průběhu sledovaného období se u dokončených bytů v rodinných v Brně postupně snižovala průměrná užitková i obytná plocha připadající na 1 byt. Tyto ukazatele dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2000 (užitková plocha 182,8 m 2 na 1 byt) a v roce 2002 (obytná plocha 115,1 m 2 na 1 byt), nejnižších hodnot u užitkové plochy v roce 2009 a 2013 (144,6 m 2 resp. 147,8 m 2 ) a u obytné plochy v roce 2013 (96,8 m 2 ). Tab. 9 Dokončené byty v Brně podle druhu stavby v letech Byty rodinné Počet dokončených bytů Průměrný počet bytů na 1 budovu Průměrná užitková plocha na 1 byt (m 2 ) Průměrná obytná plocha na 1 byt (m 2 ) , , , , , , , , , , , , , , ,7 V letech 2000 až 2013 bylo v Brně dokončeno bytů, nejvíce bytů bylo dokončeno v roce 2007 (2 736 bytů) a nejméně v roce 2001 (1 000 bytů). V dělení podle druhu stavby více než polovina z dokončených bytů byly byty v bytových bytů, tj. 55,2 % celku, následovaly nástavby, přístavby a vestavby k bytovým domům (3 483 bytů, 18,0 % celku) a byty v rodinných (2 590 bytů, 13,4 % celku). Celkem bytů dokončených za 14 let bylo ve vlastnictví jiných právnických osob (58,3 % z celku), bytů ve vlastnictví fyzických osob (26,8 %), bytů ve vlastnictví obce (10,1 %) a 913 bytů ve vlastnictví družstva (4,7 %). Rozdělíme-li celé období na 2 sedmileté úseky (8 172 a dokončených v tom nástavby, přístavby a vestavby k rodinným domům bytovým domům domovy - penziony a domovy pro seniory ne stavby (budovy) stavebně upravené ne prostory Dokončené byty na 1000 obyvatel

6 bytů), pak ještě v letech 2000 až 2006 bylo 19,3 % dokončených bytů ve vlastnictví obce a 8,3 % bytů ve vlastnictví družstva. Jiné právnické osoby vlastnily 40,5 % dokončených bytů a fyzické osoby 31,9 % bytů. Ve druhém období výrazně vzrostl podíl vlastnictví jiných právnických osob, a to až na 71,9 %, podíl ostatních forem výstavby se snížil nejméně u vlastnictví fyzických osob (na 23,1 %), nejvýrazněji u podílu vlastnictví obcí (pokles na 3,4 %) a vlastnictví družstev (2,1 %). Graf 2 Dokončené byty v Brně podle druhu vlastnictví (úhrn let ) dokončené byty fyzická osoba družstvo obec ostatní právnické osoby V členění na městské části bylo nejvíce bytů v letech 2000 až 2013 dokončeno v městské části Brno-střed, bytů tvořilo 16,7 % městského úhrnu, následovaly městské části Brno-sever (1 907 bytů, 9,9 %) a Líšeň (1 512 bytů, 8,4 %). Tab. 10 Dokončené byty v městských částech Brna podle druhu stavby (úhrn let ) Byty skutečnost podíl rodinné rodinným domům bytovým domům Brno , v tom: Brno-Bohunice 329 1, Brno-Bosonohy 99 0, Brno-Bystrc , Brno-Černovice 536 2, Brno-Chrlice 273 1, Brno-Ivanovice 267 1, Brno-Jehnice 76 0, Brno-jih 543 2, Brno-Jundrov 257 1, Brno-Kníničky 103 0, Brno-Kohoutovice 407 2, Brno-Komín 451 2, Brno-Královo Pole 875 4, Brno-Líšeň , a Obřany 359 1, Brno-Medlánky , Brno-Nový Lískovec 50 0, Brno-Ořešín 62 0, a Mokrá Hora 533 2, Brno-sever , Brno-Slatina 997 4, Brno-Starý Lískovec 520 2, Brno-střed , Brno-Tuřany 181 0, Brno-Útěchov 158 0, Brno-Vinohrady 156 0, Brno-Žabovřesky 592 3, Brno-Žebětín , Brno-Židenice 931 4, v tom nástavby, přístavby a vestavby k domovy - penziony a domovy pro seniory ne stavby (budovy) stavebně upravené ne prostory

7 Intenzitu výstavby lze vyjádřit jako roční průměr dokončených bytů připadající na obyvatel (ze stavu SLDB 2011). Údaje jsou uvedeny v grafu 3, nejvyšší intenzita výstavby ve sledovaných 14 letech byla v městské části Žebětín, kde na obyvatel připadlo 22 dokončených bytů ročně. Graf 3 Intenzita výstavby v městských částech Brna (roční průměr dokončených bytů v letech na obyvatel podle stavu SLDB 2011) Brno-Žebětín Brno-Medlánky Brno-Útěchov Brno-Ivanovice Brno-Ořešín Brno-Slatina Brno-Kníničky Brno-Chrlice Brno-Jehnice Brno-Černovice a Obřany Brno-Jundrov Brno-Komín Brno-Líšeň Brno-jih Brno-Bystrc Brno-s třed Brno-Židenice Brno-Bosonohy Brno-Starý Lískovec Brno-s ever a Mokrá Hora Brno-Kohoutovice Brno-Tuřany Brno-Královo Pole Brno-Žabovřesky Brno-Bohunice Brno-Vinohrady Brno-Nový Lískovec 5,24 4,93 4,77 4,56 4,44 4,32 4,03 4,00 3,91 3,57 3,02 2,88 2,87 2,86 2,46 2,30 2,28 2,18 2,01 1,60 0,83 0,31 7,68 7,61 7,31 10,92 14,85 17,86 22, d o končené b yty na o b yvatel Městská část Žebětín se také podílela nejvyšší měrou na počtu dokončených bytů v rodinných (11,2 % z městského úhrnu bytů v rodinných ) a Medlánky nejvyšším podílem na dokončených bytech v bytových (13,2 %), což je zřejmé z tabulky 11. Tab. 11 Vybrané městské části Brna podle dokončených bytů (úhrn ) Nejvyšší podíl na dokončených bytech Nejvyšší průměrná obytná plocha na 1 byt v rodinných v bytových v rodinných v bytových městská část % městská část % městská část m 2 městská část m 2 Brno-Žebětín 11,2 Brno-Medlánky 13,2 Brno-Žabovřesky 150,7 Brno-Bystrc 70,3 Brno-sever 10,5 Brno-střed 12,0 Brno-Jehnice 138,7 Brno-Žabovřesky 68,2 Brno-Ivanovice 6,9 Brno-Líšeň 10,2 Brno-Nový Lískovec 128,8 Brno-Jundrov 62,1 Brno-Líšeň 6,7 Brno-Bystrc 10,2 Brno-Komín 127,4 Brno-Ivanovice 61,7 a M.H. 5,8 Brno-sever 7,6 Brno-Bosonohy 126,5 Brno-Královo Pole 57,8 Brno-Slatina 5,4 Brno-Žebětín 7,4 Brno-Ořešín 123,3 Brno-sever 56,6 Brno-Útěchov 5,0 Brno-Slatina 6,6 Brno-Kníničky 122,8 Brno-Medlánky 55,3 Brno-Tuřany 4,6 Brno-Židenice 4,2 Brno-Bystrc 122,4 Brno-Kohoutovice 53,8 Brno-Komín 4,2 Brno-Starý Lískovec 4,0 Brno-Tuřany 122,3 Brno-Komín 52,6 Brno-jih 4,0 Brno-Černovice 3,2 Brno-Ivanovice 120,6 a M.H. 51,8 Z pohledu počtu pokojů z úhrnu nově dokončených bytů v Brně u bytů v rodinných převažovaly byty s 5 a více pokoji, tvořily 43,1 % celku. V městské části Ivanovice tvořily téměř tři čtvrtiny z dokončených bytů (73,3 %). U bytů v bytových většinu tvořily byty se 2 pokoji (38,1 % celku), následovaly byty se 3 pokoji (27,5 %). Zatímco u bytů v rodinných garsoniéry a jednopokojové byty tvořily pouze 2,7 % z počtu bytů v rodinných, u bytů v bytových tvořily 26,1 % z počtu bytů v bytových. V městských částech Bohunice a Kohoutovice tvořily tyto malé byty dokonce více než polovinu z dokončených bytů v bytových (58,9 %, resp. 50,0 %).

8 Tab. 12 Dokončené byty v rodinných a bytových podle městských částí Brna (úhrn let ) Dokončené byty v tom podle počtu pokojů garsoniéry a více průměr na 1 byt užitková plocha (m 2 ) byty v rodinných Brno ,9 108,1 v tom: Brno-Bohunice ,0 95,3 Brno-Bosonohy ,6 126,5 Brno-Bystrc ,8 122,4 Brno-Černovice ,9 98,6 Brno-Chrlice ,8 88,8 Brno-Ivanovice ,8 120,6 Brno-Jehnice ,4 138,7 Brno-jih ,5 112,1 Brno-Jundrov ,0 105,7 Brno-Kníničky ,6 122,8 Brno-Kohoutovice ,1 112,1 Brno-Komín ,5 127,4 Brno-Královo Pole ,2 108,4 Brno-Líšeň ,5 106,4 a Obřany ,7 100,4 Brno-Medlánky ,5 87,6 Brno-Nový Lískovec ,4 128,8 Brno-Ořešín ,7 123,3 a Mokrá Hora ,7 112,8 Brno-sever ,4 100,5 Brno-Slatina ,4 92,4 Brno-Starý Lískovec ,8 81,7 Brno-střed ,6 117,9 Brno-Tuřany ,1 122,3 Brno-Útěchov ,8 101,6 Brno-Vinohrady ,4 104,9 Brno-Žabovřesky ,2 150,7 Brno-Žebětín ,8 102,1 Brno-Židenice ,9 86,0 byty v bytových Brno ,4 51,6 v tom: Brno-Bohunice ,7 37,4 Brno-Bosonohy ,2 38,6 Brno-Bystrc ,6 70,3 Brno-Černovice ,2 49,3 Brno-Chrlice ,4 42,0 Brno-Ivanovice ,6 61,7 Brno-Jehnice ,0 33,8 Brno-jih ,6 41,4 Brno-Jundrov ,3 62,1 Brno-Kníničky ,7 42,7 Brno-Kohoutovice ,1 53,8 Brno-Komín ,3 52,6 Brno-Královo Pole ,8 57,8 Brno-Líšeň ,7 45,8 a Obřany ,2 45,4 Brno-Medlánky ,9 55,3 Brno-Nový Lískovec Brno-Ořešín a Mokrá Hora ,3 51,8 Brno-sever ,3 56,6 Brno-Slatina ,9 41,3 Brno-Starý Lískovec ,2 43,0 Brno-střed ,8 51,2 Brno-Tuřany ,5 19,8 Brno-Útěchov ,6 44,1 Brno-Vinohrady Brno-Žabovřesky ,9 68,2 Brno-Žebětín ,6 45,4 Brno-Židenice ,8 39,4 obytná plocha (m 2 )

9 Ze srovnání hodnot průměrné obytné plochy jednoho bytu v městských částech Brna zjištěných v SLDB 2011 a hodnot vyplývajících z úhrnu dokončených bytů v letech 2000 až 2013 vyplývá, že u bytů v rodinných byla obytná plocha nových bytů ve všech městských částech (s výjimkou městské části Vinohrady a Útěchov) proti stavu SLDB vyšší. Nová výstavba tak přispívala ke zkvalitnění bydlení v rodinných. Naproti tomu nové byty v bytových měly vyšší obytnou plochu proti stavu SLDB pouze v 11 městských částech. Graf 4 Průměrná obytná plocha bytu v městských částech Brna (stav SLDB 2011 a průměr u bytů dokončených v letech ) byty v rodinných nová výstavba SLDB 2011 Brno-Bohunice Brno-Bosonohy Brno-Bystrc Brno-Černovice Brno-Chrlice Brno-Ivanovice Brno-Jehnice Brno-jih Brno-Jundrov Brno-Kníničky Brno-Kohoutovice Brno-Komín Brno-Královo Pole Brno-Líšeň a Obřany Brno-Medlánky Brno-Nový Lískovec Brno-Ořešín a Mokrá Hora Brno-s ever Brno-Slatina Brno-Starý Lískovec Brno-střed Brno-Tuřany Brno-Útěchov Brno-Vinohrady Brno-Žabovřesky Brno-Žebětín Brno-Židenice byty v bytových obytná plocha (m 2 ) obytná plocha (m 2 ) Na závěr je možno uvést spíše obecné informace. V letech 2000 až 2013, tedy za 14 let, bylo v Jihomoravském kraji postaveno 30,6 tisíc budov (staveb), ve kterých se nacházel alespoň 1 byt. V Brně bylo v tomto období dokončeno budov, což bylo 16,6 % krajského celku. V tomto období bylo v kraji dokončeno bytů, v Brně bytů (podíl 35,0 %). V průměru bylo ročně dokončeno v kraji bytů (3,5 bytů na obyvatel), v Brně to bylo v průměru bytů ročně (3,7 bytů na obyvatel). Nejvíce bytů bylo v uvedeném období sice dokončeno v Brně-městě, ovšem nejvyšší intenzita výstavby byla v okrese Brno-venkov, zde na obyvatel připadlo v průměru 5,2 dokončených bytů ročně. Kontakt: Ing. Karel Adam Krajská správa ČSÚ v Brně tel.:

Plán kontrol přenesené a samostatné působnosti městských částí města Brna na II. pololetí 2016

Plán kontrol přenesené a samostatné působnosti městských částí města Brna na II. pololetí 2016 Plán kontrol přenesené a samostatné působnosti městských částí města Brna na II. pololetí 2016 Termín kontroly Červenec Kontrolovaná městská část Kontrolující odbor působnost Brno-Bosonohy OVV Brno-Medlánky

Více

z toho v rodinných domu v letech domech (%)

z toho v rodinných domu v letech domech (%) 6. Domy a byty Domovní fond Zlínského kraje podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů představuje 6,8 % domovního fondu České republiky a Zlínský kraj se tak řadí na páté místo v rámci krajů České republiky.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2011,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2011, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích datum nabytí účinnosti: 11. 6. 2011 Magistrát města Brna, Dominikánské nám.

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

Privatizace ano či ne:

Privatizace ano či ne: Úvod: Bytová koncepce MČ Brno-Černovice je dle našeho názoru jedním ze zásadních dokumentů, kterými se volení zastupitelé MČ zabývají. Problematika bytů je velice složitá a komplexní a vstupuje do ní mnoho

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 14/2004,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 14/2004, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 14/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu Domovní fond kraje je tvořen ze čtyř pětin obydlenými domy podíl neobydlených domů je pod republikovým průměrem. Domovní fond Královéhradeckého kraje

Více

v pondělí 10. prosince 2018 v 16:00 hod. v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360, Kounicova 67, Brno.

v pondělí 10. prosince 2018 v 16:00 hod. v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360, Kounicova 67, Brno. NAŠE ČJ.: MMB/0451634/2018 SPIS. ZN.: 4100/OÚPR/MMB/ 0451634/2018 VYŘIZUJE: Ing. Ivona Kuřátková Ing. arch. Šárka Havránková TEL.: 542 174 141, 542 174 587 FAX: 542 174 425 E-MAIL: kuratkova.ivona@brno.cz

Více

Název: Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů:

Název: Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů: Rada městské části BRNO- Líšeň Předkladatel: Odbor rozpočtu a financí Č. j. VII. / 37 2500 VII. / 37. zasedání Zastupitelstva městské části Brno - Líšeň konané dne 21. června 2018 Název: Rozpočtová opatření

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Analýza bytové výstavby v roce 2014

Analýza bytové výstavby v roce 2014 6. 11. 2015 Analýza bytové výstavby v roce 2014 V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % a největší podíl na tomto růstu měly zahájené

Více

Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města Brna vymezena dobou kratší. Vymezení doby nočního klidu

Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města Brna vymezena dobou kratší. Vymezení doby nočního klidu Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města Brna vymezena dobou kratší Stanovené případy Termín v noci z na Vymezení doby nočního klidu Určené území, na kterém

Více

Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Ing. Zajíčková Lenka Tel:

Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Ing. Zajíčková Lenka Tel: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město Moravské náměstí 1, 601 51 Brno tel.: 542 521 111, fax: 542 521 302, e-mail: kp.brnomesto@cuzk.cz, ID dat. schránky: 4jyieak Dle

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v kraji Vysočina 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Podrobné údaje o stávajícím bytovém fondu, jeho velikosti a struktuře,

Více

ZPRÁVA O STAVU ZAMĚSTNANOSTI V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH OKRESU BRNO- MĚSTO

ZPRÁVA O STAVU ZAMĚSTNANOSTI V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH OKRESU BRNO- MĚSTO ZPRÁVA O STAVU ZAMĚSTNANOSTI V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH OKRESU BRNO- MĚSTO ANALYTICKÝ PODKLAD ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ STATISTICKÝCH DAT ÚŘADU PRÁCE POBOČKY BRNO MĚSTO ZPRACOVAL: Adam Bedřich (bedrich.adam@vlada.cz)

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. a bydlení Struktura í Podle SLDB 2011 bylo na území Plzeňského kraje zaznamenáno 60 795 hospodařících í ve věku 65 let a více. Tyto hospodařící i zahrnovaly osoby, které společně hospodaří (hradí společné

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 22/2001,

S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 22/2001, S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 22/2001, která mění a doplňuje vyhlášku statutárního města Brna č. 10/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně Zastupitelstvo

Více

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu Obydlené a neobydlené domy Do počtu domů byly ve sčítání lidu, domů a bytů 2011 zahrnuty všechny domy určené k bydlení (obydlené i neobydlené), objekty

Více

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Dopravní podnik města Brna, a.s. 656 46 Brno, Hlinky 151 Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Tento dokument je výhradně duševním vlastnictvím DPMB, a.s. Jakékoliv další využití

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Hodnocení bydlení seniorů je možné pouze na základě výsledků sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), které jediné přináší podrobné údaje o ech a úrovni jejich bydlení. Podle výsledků

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Nejucelenější informace o domovním a bytovém fondu a úrovni bydlení

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Údaje za domácnosti v podrobném členění za kraje a nižší územní jednotky se zjišťují v rámci sčítání lidu, domů a bytů, konkrétně z bytového listu, kde osoby žijící v jednom

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/29

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/29 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/29 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 20. června 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku, 7 Migrace Do České republiky se v roce 2016 přistěhovalo o 20,1 tisíce více osob, než se vystěhovalo. Občanů Slovenska, Ukrajiny a Rumunska přibylo na našem území nejvíce. Objem zahraničního stěhování

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy 2. Vyjížďka za prací 2.1 Vývoj vyjížďky za prací a její intenzity K datu sčítání žilo v Jihomoravském kraji 1 127 718 obyvatel (546 818 mužů a 580 900 žen). Z tohoto počtu obyvatel bylo 568 315 osob ekonomicky

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Pro život je velice důležité společenství, rodina a okolí, ve kterém sdílíme své každodenní radosti i starosti. Ve vyšším věku nabývá mnohem většího významu, a proto je

Více

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu V kraji bylo sečteno 44 979 domů. V době sčítání bylo sečteno na území kraje 44 979 domů sloužících nebo určených k bydlení, obydlených domů z toho bylo

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

MěFS BRNO - PŘEHLED HRACÍCH PLOCH - JARO 2017

MěFS BRNO - PŘEHLED HRACÍCH PLOCH - JARO 2017 MěFS BRNO - PŘEHLED HRACÍCH PLOCH - JARO 2017 TJ SOKOL BÍLOVICE NAD SVITAVOU (6220501) Muži Bílovice nad Svitavou - Dolice, 664 01 (tráva) - - Mladší žáci Bílovice nad Svitavou - Dolice, 664 01 (tráva)

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 23. 5. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 17/2017,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 17/2017, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města datum nabytí účinnosti: 1. 11. 2017 Magistrát

Více

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROVOZ IDS JMK V období od 23. 12. 2004 do 1. 1. 2005 dochází z důvodu vánočních a novoročních svátků k určitým změnám v dopravě. Podrobnosti

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/31

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/31 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/31 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 5. září 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

Jaké je Vaše pohlaví?* muž žena. Kolik je Vám let?* a více

Jaké je Vaše pohlaví?* muž žena. Kolik je Vám let?* a více Jaké je Vaše pohlaví?* muž žena Kolik je Vám let?* 18-21 22-30 31-40 40 a více Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?* Základní Výuční list Středoškolské s maturitou Vysokoškolské Jaký je Váš aktuální status?*

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Z dlouhodobého pohledu se počet domů sloužících k bydlení zvyšoval

Více

Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2005

Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2005 Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 25 Od roku 1997 spolupracuje Ministerstvo financí a Český statistický úřad na systému monitorování cen nemovitostí v ČR. Na základě zákona 151/1997

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

2. Vzdělání a vzdělávání

2. Vzdělání a vzdělávání 2. Vzdělání a vzdělávání Vzdělanost podle nejvyššího ukončeného vzdělání Třetina mladé generace měla podle výsledků sčítání lidu úplné střední vzdělání s maturitou, dalších 28 % juniorů v kraji mělo dosud

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby V ČR existují čtyři druhy důchodů starobní, invalidní, vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod. Světlou stránkou seniorského věku je možnost pobírat starobní důchod. Je však třeba

Více

Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice

Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/telefon Brno dne MMB/034954/2018 5400/OD/MMB/034954/2018 Ing. Bc. Jelínková Dana 2018-01-25 Tel.: 542 174 234 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 31 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/104 konané dne

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/104 konané dne Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/104 konané dne 28. 2. 2017 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh na změnu platové třídy ředitele ZŠ

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 Část č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od 01. 04. 2006 OBSAH 1. ÚVOD 3 1.1. Základní údaje o cenové mapě 3 1.2. Vztah cenové mapy k Územnímu plánu

Více

VELIKOST BYTŮ. Tab. 1 Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností s plochou 8 m 2 a více v letech 1991 a 2001

VELIKOST BYTŮ. Tab. 1 Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností s plochou 8 m 2 a více v letech 1991 a 2001 VELIKOST BYTŮ Vývoj velikosti bytů je výsledkem souhrnného vlivu řady faktorů. Patrná je zejména velice těsná závislost mezi velikostí bytů a strukturou bytového fondu z hlediska druhu domu, protože v

Více

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči 5. Sociální služby Uživatelé sociálních služeb Klienty vybraných sociálních služeb se v roce 216 v kraji stalo téměř 5,5 tisíce osob ve věku 18 let a méně. Nejvýznamnější roli v posledních 8 letech sehrávala

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

Tab. 44 Průměrná rozloha stavebního pozemku a průměrná zastavěná plocha nových rodinných domů dokončených v letech podle krajů (v m 2 )

Tab. 44 Průměrná rozloha stavebního pozemku a průměrná zastavěná plocha nových rodinných domů dokončených v letech podle krajů (v m 2 ) 8. DALŠÍ CHARAKTERISTIKY BYTOVÉ VÝSTAVBY 8.1. Velikost stavebních pozemků Pro bytovou výstavbu v České republice v posledních devíti letech je typické, že výměra stavebních pozemků nových rodinných domů

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Podle údajů získaných od Ministerstva spravedlnosti ČR bylo v roce 2016 rozvedeno 25,0 tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v předchozím roce a nejméně od roku 2000. Úbytek rozvodů byl

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/26

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/26 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/26 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 7. března 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

HZS JmK, územní odbor Brno-město 4. dubna 2018 ZPRÁVA O ČINNOSTI. Hasičského záchranného sboru na území města Brna za I.

HZS JmK, územní odbor Brno-město 4. dubna 2018 ZPRÁVA O ČINNOSTI. Hasičského záchranného sboru na území města Brna za I. ZPRÁVA O ČINNOSTI Hasičského záchranného sboru na území města Brna za I. čtvrtletí 208 Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dle článku 5., Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, Vám předkládám

Více

KOMENTÁŘ K ZÁKLADNÍM VÝSLEDKŮM SLDB 2011 V ÚSTECKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K ZÁKLADNÍM VÝSLEDKŮM SLDB 2011 V ÚSTECKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K ZÁKLADNÍM VÝSLEDKŮM SLDB 2011 V ÚSTECKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Údaje o domácnostech a bydlení byly převzaty ze Sčítání lidu, domů a bytů 211. Domácnosti jsou tvořeny osobami se společným místem obvyklého pobytu. Zatímco bytovou domácnost

Více

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015 Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015 1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 2. Dotazy, připomínky

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 216 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 25, tisíce osob. Přibylo zejména seniorů, ale také dětí mladších 15 let. Nejvíce obyvatel se řadilo

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Nemocenské pojištění v roce 2007

Nemocenské pojištění v roce 2007 Nemocenské pojištění v roce 2007 statistická informace Počet pojištěnců Průměrný počet nemocensky pojištěných za období až 2007 činil 4 469 tis. osob a byl tak o 1,8 % (78 tis. osob) vyšší než ve stejném

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 40 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z8/06

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z8/06 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z8/06 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 14. května 2019 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelé,

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/32

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/32 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/32 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 3. října 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/033. zasedání konaném dne

schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/033. zasedání konaném dne 1. strana ze 7 Změny Územního plánu města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/033. zasedání konaném dne 11. 4. 2006 Změny Územního plánu města Brna 2003-I 16. soubor Změna A textové části regulativů

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 217 zvýšil o 31,2 tisíce. Přibylo seniorů ve věku 65 a více let a dětí mladších 15 let, naopak osob v produktivním

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Sídelní struktura je stabilní Osídlení Královéhradeckého kraje je dáno jeho geografickou polohou a historickým vývojem. Rozmístění na území

Více

Řešení rajonizace lůžkové péče na území města Brna

Řešení rajonizace lůžkové péče na území města Brna Řešení rajonizace lůžkové péče na území města Brna Ve smyslu vyhl. č. 242/1991 Sb. o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi a vyhl. č. 394/1991 Sb. o postavení, organizaci

Více

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení)

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) 5. bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) Skupina osob bydlících mimo byty a zařízení byla složena z typově různých skupin osob, které měly odlišné charakteristiky. Byly to: osoby bydlící v rekreační

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/075 konané dne

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/075 konané dne Ing. Vokřál Mgr. Hladík R.Mrázek Bc. Hollan Mgr. Ander Ing. Kacer M. Janíček Bc. Koláčný JUDr. Rusňáková Ing. Staněk Mgr. Suchý Ing. Vokřál Mgr. Hladík R.Mrázek Bc. Hollan Mgr. Ander Ing. Kacer M. Janíček

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

PŘEDSTAVENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH

PŘEDSTAVENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH PŘEDSTAVENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH Ing. Leona Tolarová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Obyvatelstvo ve Zlínském kraji Počet obyvatel v kraji v roce 2000 byl 595 023,

Více

2 Dlouhodobý vývoj bytové výstavby

2 Dlouhodobý vývoj bytové výstavby 2 Dlouhodobý vývoj bytové výstavby Statistika bytové výstavby byla jednou z prvních, která byla po skončení druhé světové války obnovena a rozšířena. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo na

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

MMB Název: Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000329 / Z7/27. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 11. dubna 2017 ZM7/ 02SG4 Název: Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu Obsah: Důvodová

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Sčítání lidu, domů a bytů představuje jedinečný zdroj dat o velikosti a struktuře domácností jak v podrobnějším územním detailu, tak v kombinaci s charakteristikami úrovně

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 211 existovalo v Kraji Vysočina téměř třiapadesát tisíc hospodařících í seniorů s bezmála devadesáti tisíci členy. Jinými slovy,

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

1. Bytová výstavba v České republice

1. Bytová výstavba v České republice 1. Bytová výstavba v České republice 1.1. Dlouhodobý vývoj bytové výstavby V prvních poválečných letech byla v České republice bytová výstavba na poměrně nízké úrovni (v roce 1946 bylo dokončeno jen 4

Více

DOPORUČENÁ REALIZAČNÍ OPATŘENÍ NA SÍTI CYKLOTRAS

DOPORUČENÁ REALIZAČNÍ OPATŘENÍ NA SÍTI CYKLOTRAS DOPORUČENÁ REALIZAČNÍ OPATŘENÍ NA SÍTI CYKLOTRAS CHARAKTERISTICKÁ OPATŘENÍ V CELOMĚSTSKÉM SYSTÉMU CYKLOTRAS - ZÁSADY Navržená síť cyklotras je rozdělena do charakteristických úseků a ty popsány podle typu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/28

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/28 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/28 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 16. května 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a jížďka a škol 5.1. Vyjížďka a jížďka 5 % zaměstnaných nemělo stálé pracoviště Pracoviště ve stejné obci mělo 40 % vyjíždějících, Osoby vyjíždějící či jíždějící nebo škol jsou osoby, které

Více

HZS JmK, územní odbor Brno-město 2. října 2017 ZPRÁVA O ČINNOSTI. Hasičského záchranného sboru na území města Brna za III.

HZS JmK, územní odbor Brno-město 2. října 2017 ZPRÁVA O ČINNOSTI. Hasičského záchranného sboru na území města Brna za III. ZPRÁVA O ČINNOSTI Hasičského záchranného sboru na území města Brna za III. čtvrtletí 2017 Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dle článku 5., Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, Vám předkládám

Více