KVĚTEN 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVĚTEN 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY"

Transkript

1 KVĚTEN 2008 LISTY UNIVERZITY OBRANY

2 Letadla, která létala i nad Brnem To je název výstavy, jež byla 6. května zahájena vernisáží ve foyer budovy Fakulty ekonomiky a managementu UO na Kounicově 44. Univerzita obrany si tak připomíná letošní devadesáté výročí založení československého letectva, včetně vojenského. Výstava, kterou pořádá Svaz letců ČR, respektive brněnská odbočka generálmajora Otmara Kučery a Univerzita obrany, mapuje vznik československého vojenského letectva, jeho vývoj za první republiky a působení našich pilotů v čs. peruti v rámci RAF za druhé světové války. Obsahuje několik desítek modelů letadel používaných československým vojenským letectvem v jeho devadesátileté historii. Je doplněna leteckými kombinézami pilotů, uniformami, odznaky a pilotními měřidly, nechybí ani dobová fotodokumentace. Výstava, jež vznikla také díky zapůjčeným exponátům Slavomíra Lítala, Jana Doležala, Jiřího Hřebíčka, Petra Hrnčíře, Lukáše Dubnického a Oldřicha Rampuly, je pro veřejnost otevřena v pracovní dny od 8 do 18 hodin a potrvá do 6. června Mgr. Zdeňka Dubová

3 LISTY UNIVERZITY OBRANY Z OBSAHU Konference PVO 2 FourLog Měsíčník Univerzity obrany Ročník 4 / číslo 9 akademický rok 2007/2008 Vydavatel Univerzita obrany Kounicova 65, Brno IČ: Mezinárodní kurz EUAFA 4-5 Jarní pětadvacítka 17 Redakce Oddělení vnějších vztahů UO Kounicova 65, Brno Telefon: Fax: Vedoucí redaktor Mgr. Zdeňka Dubová Redakční rada předseda pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc. místopředseda Dr. Miloš Dyčka, CSc. Grafická úprava a zlom Marek Sobola Vydavatelská skupina VIOd UO Tisková příprava a tisk MO ČR AVIS (Agentura vojenských informací a služeb, Rooseveltova 23, Praha 6) V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS a UO Evidenční číslo MK ČR E Uzávěrka čísla: Číslo 9 vyšlo: Aktuální problémy v obezitologii 7 Pietní akt v Kroměříži EDITORIAL Počet přijatých studentů bude výrazně vyšší Komise pro přijímání studentů na Fakultu ekonomiky a managementu a Fakultu vojenských technologií pro akademický rok 2008/09 již zasedly (na FVZ budou přijímací zkoušky vzhledem k vazbě na Karlovu univerzitu až v měsíci červnu), a tak je možno bilancovat. První dojmy jsou velice příznivé. Vzhledem k navýšení limitů pro počty studentů přijímaných do 1. ročníků bakalářského vojenského studia (rektor UO je děkanům upřesnil na dubnovém kolegiu) mohli děkani těchto dvou fakult přijmout téměř čtyři stovky nových studentů. Protože však celkový počet uchazečů, kteří u přijímacího řízení uspěli, je o něco nižší, není možno těchto počtů dosáhnout. Zatím bylo přijato na obou fakultách dohromady 320 studentů. A ještě dalších cca 60 lze přijmout na odvolání, pokud budou akceptovat jiný studijní obor, než si původně vybrali. I tak jsou tato čísla velice příznivá. Možnost studovat tak dostanou prakticky všichni, kteří prokázali potřebné znalosti. Dál bude záležet jen na jejich vůli studovat. Držme jim palce, ať je chuť při prvních nezdarech neopustí. Text: pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc., náčelník studijního oddělení UO 18

4 Konference velitelů škol NATO Ve dnech dubna 2008 hostil Institut vyšších studií národní obrany z Madridu v historickém španělském městě Toledu XXXVII. konferenci velitelů škol NATO, které se zúčastnili také zástupci zemí PfP, Středozemního dialogu a Istanbulské iniciativy. Letošní konference, kterou každoročně spoluorganizuje římská NATO Defence College (NDC), měla téma Úloha vzdělávání v komplexním přístupu k bezpečnosti. Předsedajícím konference byl nový velitel NDC gen. por. Wolf-Dieter Loeser, který převzal funkci v březnu ZPRÁVY Vystoupení hlavních i dalších řečníků a následné diskuze se soustřeďovaly na vzdělávání a výcvik vojenských profesionálů k jejich lepší připravenosti pro bezpečnostní prostředí 21. století. Diskuze o úloze vzdělávacích center a úloze vzdělání v podpoře komplexního přístupu k bezpečnosti potvrzovala, že je nutné přizpůsobovat a měnit zažilé přístupy a dosahovat větší účinnosti vzdělávacích aktivit. Je nutné podporovat komplexní přístup ve vzdělávání vojenských profesionálů, které by mělo na každé úrovni zohledňovat komplexnost problematiky. 2 Zlepšování spolupráce Většina diskutujících se shodla na tom, že středem komplexního přístupu musí být člověk, lidský potenciál. Vedle zvyšování odbornosti vojenských profesionálů je nutné zařadit do vzdělávání citlivý přístup k jiným kulturám a hledat společné úsilí všech subjektů, které se v oblasti válečných operací pohybují; nevidět pouze úzce vojenský pohled. Zlepšovat spolupráci mezi vojenskými a nevojenskými subjekty, zejména mezi vojenskými a civilními akademickými institucemi, včetně zapojení nevládních a mezinárodních organizací do kurzů, kulatých stolů, cvičení a simulací s problematikou komplexního přístupu. To jsou zkušenosti především z posledních operací z Iráku a Afghánistánu. Thinking Platforms Druhý den proběhlo jednání ve třech diskuzních skupinách, tzv. Thinking Platforms, jejichž závěry byly poté prezentovány v širokém plénu. V odpoledním bloku vystoupil rektor velitel Univerzity obrany brig. gen. Rudolf Urban, který prezentoval výsledky jednání regionálního nezávislého panelu Central European Forum on Military Education, jenž byl založen během jednání loňské konference v chorvatské Pule. Cílem fóra je navázání užší spolupráce mezi vojenskými univerzitami zemí střední Evropy, které spojuje podobná historie i aktuální problémy a pro které je regionální spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání nezbytná. Na prvním zasedání v listopadu 2007 na Univerzitě obrany v Brně diskutovali zástupci vojenských univerzit z deseti zemí střední Evropy především o možnostech rozvoje boloňského procesu v podmínkách vojenských vysokých škol a o podpoře mobility studentů a pedagogů. Listopadové setkání v Estonsku V závěrečném dnu konference proběhlo další setkání tohoto panelu, které se shodlo na tom, že hlavním obsahem dalšího setkání v listopadu 2008 v Baltic Defense College v Estonsku bude výměna zkušeností ze začleňování vojenských univerzit do programu Erasmus a problematika vzdělávání vyšších důstojníků. V rámci podpory mezinárodní výměny studentů navrhla budapešťská Zrínyi Miklós National Defence University zorganizovat mezinárodní studentskou vědeckou konferenci a mezinárodní triatlon vysokých vojenských škol zemí NATO, na kterých by studenti měli možnost porovnávat svoje vědomosti a dovednosti. Text a foto: pplk. Vladimír Šidla, náčelník oddělení vnějších vztahů

5 ZPRÁVY Shromáždění odborných inženýrů na UO Ve dnech 28. až 30. dubna 2008 hostila Univerzita obrany v prostorách objektu Tučkova 23 pravidelné shromáždění odborných inženýrů ČVO 27 (dříve 431, 432), odborností elektrického a speciálního vybavení letadel. Shromáždění se konají dvakrát ročně a hlavním organizátorem je Odbor letecké logistiky Velitelství společných sil v Olomouci, nicméně tentokrát jej zajišťovali rovněž příslušníci Katedry leteckých elektrotechnických systémů FVT. Odborného shromáždění se zúčastnilo celkem 18 odborných inženýrů. Byli zde zástupci Inspekce ministra obrany, již zmíněného Velitelství společných sil, Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, zástupci LOM Praha s.p. (respektive VTÚL Praha), zástupci Inženýrské letecké služby leteckých útvarů AČR a konečně příslušníci skupiny ESS katedry K-206. Program jednání odborného shromáždění byl poměrně rozsáhlý a jako obvykle byl zahájen vyhodnocením činnosti odbornosti v minulém období, především z pohledu praktických výsledků při zabezpečování provozu letecké techniky. Zástupci jednotlivých leteckých základen postupně předkládali svoje zprávy o činnosti odbornosti. Mezi nejzajímavější části patřily informace o provozu letounů Gripen, dále o poruchách letecké techniky, předpokladech k leteckým nehodám a způsobech jejich řešení. Široce diskutovanými problémy byly obtíže při používání a ošetřování leteckých palubních akumulátorových baterií a řešení situací spojených s reorganizací útvarů letectva. Hosté Univerzity obrany si naopak se zájmem vyslechli informaci o aktuálním stavu počtů studentů bakalářského i navazujícího magisterského studia v souvislosti s potenciálním doplňováním ILS leteckých základen v příštích letech a byli seznámeni s probíhající reakreditací studijního programu Vojenské technologie V neformální části shromáždění byly již ventilované problémy dále probírány a byla diskutována řada námětů pro zlepšení činnosti odbornosti i pro zlepšení spolupráce mezi leteckými základnami a Univerzitou obrany (respektive K-206). Závěrem lze jistě konstatovat, že odborné shromáždění splnilo svůj účel a že se na tomto faktu výrazně podíleli i příslušníci katedry K-206. Text: doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. Text a foto: Ing. Jiří Pařízek, CSc. Ministryně obrany udělovala medaile Z rukou rektora-velitele brigádního generála prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc. převzali v zasedací místnosti rektora dne 7. května zaměstnanci Univerzity obrany vyznamenání ministryně obrany ČR Vlasty Parkanové. Pracovníkům Fakulty vojenského zdravotnictví UO předal medaile primátor města Hradce Králové na tamní radnici. Za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti byli vyznamenáni Medailí Armády České republiky 1. stupně tito pracovníci: plk. Ing. Jiří Durec, pplk. Ing. Leoš Halíř, plk. prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D., CSc., plk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., plk. gšt. Ing. Josef Trojan, plk. prof. Ing. Miroslav Vala, CSc., pplk. Ing. Pavel Větrovský, plk. prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. Medaile Armády České republiky 2. stupně obdrželi: pprap. Josef Kasperkevič, mjr. Ing. Milan Koch, mjr. MUDr. Martina Pokorná. Medaile Armády České republiky 3. stupně získali: npor. Ing. Jaroslav Krejčí, prap. Jiří Mrenka, por. Ing. Miroslav Ovesný, rtm. Jan Sokolíček a rtm. Marek Štěpánek. Rektor-velitel Rudolf Urban všem vyznamenaným poblahopřál a vyjádřil své přání, aby se ocenění v budoucnu promítalo i do jejich konkrétní každodenní činnosti. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová 3

6 ZPRÁVY Mezinárodní kurz pro studenty leteckých specializací Ve dnech dubna 2008 organizovala Katedra letectva Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany týdenní seznamovací kurz s problematikou předsunutých leteckých návodčích (FAC). Katedra letectva, která reprezentuje Univerzitu obrany v rámci Asociace Evropských vojenských leteckých akademií (EUAFA), organizuje mezinárodní kurzy pro studenty specializací letectva již po několikáté. Toho letošního se zúčastnili vedle studentů FVT i studenti z Francie a Německa. Dříve než se budeme věnovat organizaci a průběhu samotného kurzu pro studenty leteckých akademií o činnosti předsunutých leteckých návodčích, rád bych uvedl některé informace o Asociaci Evropských vojenských leteckých akademií. Tato organizace vznikla z podnětu asociace Evropského sdružení velitelů Vzdušných sil (EURAC) s cílem sjednotit a koordinovat výcvik leteckého personálu. Stanovilo se, že vzdělávání a výcvik by se měly provádět i na základě zkušeností jednotlivých států. V roce 1996 se konala ve Francii ustavující konference EUAFA, jejímž cílem byla dohoda o spolupráci a vytvoření mechanismů pro evropskou spolupráci vojenských leteckých akademií. Činnost EUAFA je řízena pracovní skupinou všech členských zemí tzv. Working Group, která se schází pravidelně jedenkrát ročně. Setkání pracovní skupiny pak vytváří celoroční program, který je schvalován a pozměňován řídicím orgánem EUAFA Commandant Conference. V této skupině jsou zastoupeni velitelé jednotlivých leteckých akademií. Základní oblastí spolupráce jsou výměny studentů. Česká republika byla prostřednictvím Fakulty letectva Vojenské akademie Brno do této organizace přizvána v roce Každoročně se pak účastnila jednotlivých zasedání a od roku 2004 vysílá na krátkodobé kurzy do zahraničí studenty leteckých specializací. Zároveň nabízí organizaci krátkodobých kurzů na Fakultě vojenských technologií UO v Brně. Členské země EUAFA jsou: Belgie, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Německo, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie. Rámcový program spolupráce má v současné době tyto oblasti: - akademické programy krátkodobé specializační a jazykové kurzy, - kulturní programy výměnné pobyty zaměřené na poznávání kultury a lidí v ostatních státech, - programy s vojenským výcvikem tréninkové pobyty pro získávání a rozvoj nejrůznějších vojenských dovedností, - letecké programy letecký a parašutistický výcvik, - sportovní programy sportovní soutěže. Z hlediska vzdělávacích aktivit je trvalým cílem spolupracovat na programu dlouhodobých studijních výměnných pobytů až po dobu jednoho semestru. Nejdříve je však nutné dosáhnout stejného vzdělávacího systému, a to zejména v oblasti plnění tzv. Boloňských dohod, což je jednotná norma vysokoškolského vzdělávání. Jak bylo hodnoceno minulý rok na konferenci ve Fürstenfeldbrucku v SRN, Univerzita obrany je v této oblasti pro orientaci vzdělávání příkladem. Zatímco v ostatních členských zemích není vzdělávací proces dle Boloňských dohod ještě zcela realizován, u nás je vzdělávání od výcviku striktně oddělováno právě pro akceptování vysokoškolského systému přípravy studentů. V této oblasti jsme tedy hodnoceni velice kladně a často nás dávají za příklad. Nutností je ovšem i diskuse o náplni odborných předmětů a výuce v anglickém jazyce u leteckých kateder FVT, které by mohly v budoucnu ovlivnit kladným způsobem zájem zahraničí pro vysílání studentů na dlouhodobé studijní pobyty na naši univerzitu. 4 CZECHMIL 01 EUAFA TACP COURSE Jak již bylo uvedeno v první části článku, Fakulta vojenských technologií se aktivně podílí na činnosti v rámci EUAFA. Je to především díky Ing. Janu MRNUŠTÍKOVI, CSc., členu pracovní skupiny, a Katedře letectva, která převzala členství od zrušené Fakulty letectva a PVO. V letošním roce se vedení katedry rozhodlo zorganizovat akademický program krátkodobý specializační kurz pro studenty leteckých akademií, orientovaný na problematiku Přímé letecké podpory (CAS). Tato činnost letectva ve prospěch pozemních uskupení nebyla vybrána náhodně. Již po

7 ZPRÁVY několik let probíhá totiž opakovaně nad územím ČR třítýdenní dvoustranné cvičení Flying Rhino, organizované Britskou armádou ve spolupráci s RAF a VzS ČR. Slouží především k výcviku, plánování a provádění Přímé letecké podpory Předsunutými leteckými návodčími (FAC). Protože ze strany Vzdušných sil a Společných sil AČR byla Katedře letectva FVT pro organizaci kurzu zajištěna podpora, nic nebránilo tomu, aby se ve dnech dubna tato aktivita v rámci EUAFA uskutečnila. Vedle zahraničních účastníků z Francie a SRN se kurzu zúčastnilo i šest studentů Fakulty vojenských technologií UO. Kurz byl rozdělen na akademické přednášky a praktickou ukázku činnosti FAC v terénu s návštěvou letecké základny pro zhlédnutí přípravy jednotek cvičících na letový den. První den byli účastníci seznámeni se strukturou UO a VzS AČR stejně jako s leteckými operacemi, které se dle doktríny NATO Vzdušných sil aliance mohou plnit. Závěr dne byl věnován historickému vývoji specializace Předsunutého leteckého návodčího. Druhý den teoretických přednášek byl věnován přednáškám o organizaci a provádění činnosti skupiny předsunutých leteckých návodčích. Zde bych chtěl zdůraznit, že přednášky vedl odborník na slovo vzatý kpt. Bc. Zdeněk NAVRÁTIL, který je za odbornost předsunutých leteckých návodčích u Odboru BP VzS SpS odpovědný. Přednášky byly formovány tak, aby se účastníci dověděli vše podstatné o práci Předsunutých leteckých návodčích při jejich výcviku, o plánování činnosti a vlastním provedení navedení leteckých prostředků na zvolený pozemní cíl. Závěrečnou přednášku pak tvořilo obeznámení účastníků s námětem cvičení Flying Rhino 2008 a s jednotkami vyčleněnými pro cvičení i závěrečné zodpovězení dotazů. Třetí den kurzu byl věnován návštěvě stanoviště Předsunutých leteckých návodčích v terénu. Účastníci tohoto praktického zaměstnání měli tak možnost sledovat při práci skupinu britských, českých a slovenských předsunutých návodčích. Rovněž si zde prohlédli technické vybavení, se kterým FAC svou činnost vykonává. Čtvrtý den byl věnován návštěvě letecké základny Náměšť nad Oslavou. Den začínal briefingem o plánovaných aktivitách. Měli jsme zde možnost zhlédnout přípravu osádek na let, leteckou techniku připravenou pro činnost na daný den, vzlety letounů na jednotlivé úkoly. Zajímavou návštěvou byla prohlídka Letištního stanoviště řízení letů, při které jsme byli seznámeni s plánovaným úsilím a Řízením letového provozu ve prospěch cvičení. Bonbónkem pak byla návštěva Velitelského stanoviště britské obrněné divize, které řídilo veškerou činnost při právě probíhajícím cvičení. Účastníci kurzu tak mohli získat informace o činnosti, plánování a provedení přímé letecké podpory ve prospěch pozemního úkolového uskupení. Tím byl doplněn celkový teoretický obrázek o činnosti, kterou je nutno zabezpečit při přímé letecké podpoře ze strany všech stupňů velení až do jednotlivce na pozorovacím stanovišti FAC. Pátý den kurzu byl věnován předběžnému vyhodnocení zahraničních účastníků CZECHMIL 01, kteří si pobyt u nás pochvalovali, a jejich návštěvě Technického muzea v Brně. A co je lepší odměnou organizátorům jakéhokoli kurzu, než vyjádření zahraničních účastníků o tom, že se během týdne dozvěděli více o této problematice u nás než v jejich akademiích během šesti měsíců? Závěrem mi dovolte poděkovat FVT a oddělení VV UO za podporu, kterou věnovaly organizaci kurzu, stejně jako příslušníkům K-205 a K-204. Zvláštní poděkování pak patří prap. TVRDÍKOVI a prap. SVOBODOVI, kteří se jako účastníci kurzu věnovali zahraničním účastníkům i při naplňování jejich volného času. Text: plk. gšt. Ing. Miloslav BAUER, Foto: Mgr. Zdeňka Dubová, archiv VK-205 5

8 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Spolupráce s Francií pokračuje V polovině března jsme s Ing. Daliborem Rozehnalem, Ph.D., odborným asistentem Katedry letecké a raketové techniky, navštívili domovskou školu kadetů Maxima Janiaka a Laurenta Piny École de l Air v Salon de Provence. Oba francouzští piloti byli na naší univerzitě do poloviny března na dvouměsíčním studijním pobytu. Posláním pracovní cesty byla účast na závěrečné obhajobě prací, jež zpracovali u nás na Katedře letecké a raketové techniky. O samotných pracích na témata Letové výkony vrtulníku s podvěšeným hasicím zařízením a Zkoušení vrtulových elektropohonů pro UAV (Unmanned Ariel Vehicle) jsme již informovali. Nejlépe byla hodnocena odborná úroveň prací. Zvláště oceněna byla možnost praktických zkoušek v laboratoři s aerodynamickým tunelem, ale současně intenzivní spolužití s našimi studenty a celkové zapojení kadetů Janiaka a Piny do života naší školy. Zmíněna byla též vstřícnost a otevřenost našich učitelů. Teprve po návratu z Francie jsem si uvědomil, proč se jim zdála svoboda našich studentů téměř bezbřehá. Režim tam totiž mají mnohem přísnější. Současně si oba kadeti pochvalovali příležitost poznat strukturu a techniku letectva AČR při návštěvách našich leteckých základen, kde navázali řadu kontaktů s piloty, tolik důležitých pro další spolupráci v rámci NATO. Na konkrétní otázku, co bylo nejslabší stránkou pobytu na naší univerzitě, oba kadeti uvedli nedostatek podkladů k zadaným úkolům v angličtině a též drobné jazykové nesrovnalosti v odborné oblasti. Jako náročnější zmínili orientaci v budovách Univerzity obrany, což přičetli rozptýlení školy do mnoha objektů po celém Brně. Skutečným oceněním práce kadetů se pak stal i fakt, že kadet Laurent Pina byl vybrán, aby o svém pobytu na naší univerzitě a výsledcích své práce referoval před velitelem francouzského letectva, který krátce po obhajobách zamířil do École de l Air na svou pravidelnou návštěvu. Náš pobyt organizovali kadeti Pina a Janiak. Po samotné obhajobě jsme měli skvělou možnost diskutovat na téma vybavenosti učebními i laboratorními pomůckami, seznámit se s učiteli odborných předmětů a položit základy možné budoucí spolupráce, provést výměnu části učební dokumentace a studentských prací. A jak to bude dál? Letošní výměna studijní pobyt francouzských kadetů skončila úspěšně. Pro příští rok se Francouzi zasazují o udržení další výměny studentů a rádi přijmou recipročně naše studenty. Obecně o tuto výměnu z naší strany zájem je. Avšak vzhledem k počtům našich studentů a celkové struktuře jejich studia ve vzduchu zůstává řada otazníků. Bude otázkou budoucnosti, zda se spolupráce udrží a rozšíří, nebo vyjde do ztracena, tak jako v mnoha jiných případech. Naše postřehy ze srovnání přípravy kadetů Důstojník je připravován k bojové jednotce a jako takový nemůže strávit svůj život ve škole. Škola připravuje specialisty na špičkové úrovni jak jinak, vždyť to je jejím posláním, ale protože škola (armáda) je financovaná z veřejných zdrojů, poplatníci (veřejnost) chtějí vidět, za co jsou jejich peníze vynakládány. Z toho důvodu je mimořádný důraz kladen na prezentaci činnosti a výsledků školy pro veřejnost. Příležitostí je každoročně více. Příkladem může být pochod kadetů École de l Air po Chanse Lise v Paříži s průlety Patrouille de France, letecký ples v Paříži pro významné osobnosti francouzského letectva mimochodem celý financovaný a organizovaný samotnými studenty anebo organizování Dne dětí pro vybrané zařízení handicapo- vaných, opět na vlastní náklady kadetů. Při vzdělávání důstojníků je kladen velký důraz na jejich vystupování prezentaci činnosti, armády atd. I z toho důvodu u prezentace výsledků kadetů byli přítomni nejenom specialisté pro odbornost, vedoucí pracoviště, čestní hosté, ale i učitel odpovědný za prezentaci a celkové vystupování. Škola je jednou základnou včetně letiště, které je současně domovskou základnou prestižní letecké akrobatické skupiny Patrouille de France, s více než 50letou tradicí, s jejími 9 letouny Alpha Jet v národních barvách. Vůbec tradice a jejich udržování je velmi důležitým prvkem vzdělávání kadetů. Nezbytnou součástí školy je výchova k disciplíně, včetně časového omezení vycházek a s tím související tresty za prohřešky. Samozřejmostí je úklid ubytovacích prostor svépomocí atd. Škola má vlastní letadla: jednomístné a dvoumístné větroně, dvoumístná a čtyřmístná letadla s pístovými motory, které slouží k elementárnímu a udržovacímu výcviku všech kadetů školy, tedy nejen budoucích pilotů. Pokračovací výcvik se děje v rámci školy na turbovrtulových dvoumístných letounech a vzhledem k nezbytnému zeštíhlování (nevyhýbá se ani Francii) a redukci finančních výdajů již byly vyřazeny z výcviku školy dva dvoumístné dvoumotorové cvičné proudové stroje. Bohužel šetření se nevyhýbá ani relativně bohatším zemím. 6 Text: mjr. Ing. Slavomír MED, Ph.D., K204 Foto: archiv autora

9 OObezita je závažné chronické onemocnění, jehož výskyt v celosvětovém měřítku neustále stoupá. V České republice více než polovina dospělých obyvatel trpí nadváhou a prakticky čtvrtina mužů a žen je obézních. Současně je nutno zdůraznit, že dochází i ke zvyšování počtu obézních dětí. Světová zdravotnická organizace na základě rozsáhlých studií prohlásila obezitu za epidemii 21. století. Přičemž obezitu je nutno chápat také jako významný rizikový faktor vzniku řady metabolických onemocnění, kam se řadí především ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, dna a další. ZDRAVÍ Aktuální problémy v obezitologii Pod záštitou Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, ve spolupráci s Českou obezitologickou společností, se 10. dubna 2008 konala již 11. konference se zaměřením na aktuální problémy v obezitologii. Konferenci zahájil úvodním referátem prof. MUDr. Martin FRIED, CSc., předseda České obezitologické společnosti. Dále vystoupila řada odborníků z celé České republiky zabývajících se problematikou diagnostiky a léčby poruch výživy. Blíže konferenci charakterizuje doc. MUDr. Pavol HLÚBIK, CSc., vedoucí katedry vojenské hygieny FVZ UO, který byl jejím garantem. Pane doktore, co bylo hlavním posláním konference? K nosným tématům konference patřila problematika diagnostiky poruch výživy, nadváhy a obezity, možnosti hodnocení zdravotně nutričního stavu, charakteristika velikosti rizika poškození zdraví ve vztahu k obezitě. Nedílnou součástí konference byla oblast léčby nejenom formou dietoterapie, ale také farmakoterapie, možnosti využití pohybových aktivit a chirurgické aspekty. Jaké jsou tedy aktuality v oblasti obezitologie? Ke stěžejním aktualitám lze zařadit negativní trend vzestupu počtu obézních obyvatel České republiky. Česká republika patří ve výskytu obézních na přední místa nejenom v rámci Evropské unie, ale prakticky celého světa. V oblasti terapie byl dán důraz na komplexní přístup za využití behaviorálního postupu. K jakým závěrům se došlo? Obezitu je nutno chápat jako závažné onemocnění a rizikový faktor zhoršující zdravotní stav jedince. Primární prevence hraje důležitou a nezbytnou roli v péči o pacienta s poruchou výživy. Vhodná pohybová aktivita, realizovaná především v mimopracovním období, představuje nezbytnou součást terapeutického postupu. Dlouhodobá kompenzace zdravotně nutričního stavu je předpokladem zlepšení psychické i fyzické výkonnosti. Týká se tento problém i vojáků České armády? Naše pracoviště v rámci plnění výzkumného záměru monitoruje zdravotně nutriční stav vojáků z povolání. Bohužel nutno říci, že výsledky sledování, zjištěné v letech , potvrzují nepříznivý trend. Kolem 16 % vojáků z povolání AČR trpí obezitou. Současně bych rád podotkl, že s problémem obezity se potýkají i v dalších armádách států NATO, ve kterých počet obézních dosahuje hodnoty kolem 8 %. Co říkáte na všemožné diety? Nejenom v odborné literatuře, ale především v řadě časopisů se denně setkáváme s širokou plejádou zcela zaručených zázračných diet, které v mnoha případech nejenže jsou neefektivní, ale dokonce mohou způsobit poškození zdraví. Racionální redukční dieta, vypracovaná na podkladě vyhodnocení stravovacích zvyklostí s respektováním jídelních zvyklostí, je nezbytnou součástí každé redukční diety. A co byste radil všem, kteří nosí nějaké to kilo navíc? Každé nadbytečné kilo zatěžuje srdce, klouby, metabolismus, ale i mysl. Pokles tělesné hmotnosti, ale i dlouhodobé udržení přiměřené tělesné hmotnosti prospějí nejenom tělu, ale i duši, prodlouží život a zvýší výkonnost. Ptala se: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: archiv FVZ Varovná fakta v České republice trpí obezitou 22,6 % mužů a 25,6 % žen, ve věkové kategorii let se nadváha vyskytuje u 46,9 % mužů a 31,3 % žen, obezita není jen závažný rizikový faktor, ale je ji nutno chápat jako chronické onemocnění, u osob starších 70-ti let se během posledních deseti let průměrná výška snížila o 1,5 2, 0 cm a obvod pasu se zvětšil o 3-4 cm, obezita zvyšuje nemocnost a mortalitu, důležitá je prevence, protože její terapie obezity a onemocnění spojených s obezitou je ekonomicky velice náročná, na pacienty působí reklama, která je často v rozporu s odbornými poznatky. 7

10 JJiž po deváté se odborníci Vzdušných sil Armády České republiky setkali na Konferenci protivzdušné obrany, každoročně organizované Katedrou systémů protivzdušné obrany (PVO). Konference proběhla ve dnech dubna 2008 a jejím nosným tématem byly Společné operace a vzdušné síly. Záštitu nad ní převzali velitel Společných sil AČR generálmajor Ing. Jiří Halaška, Ph.D., a zástupce velitele Společných sil velitel Vzdušných sil generálmajor Ing. Ladislav Minařík. ZPRÁVY Konference protivzdušné obrany Konferenci otevřel pověřený vedoucí katedry K-208 doc. Ing. Vojtěch Májek, CSc. Za Společné síly vystoupil náčelník štábu Společných sil plk. gšt. Ing. Bedřich Vaculík. První blok vystoupení uvedl vstupním referátem příslušník katedry systémů PVO pplk. Ing. Václav Bláha, Ph.D. Na něj navázali příslušníci velitelských struktur ministerstva obrany a struktur NATO, kteří objasnili současný stav a hlavní tendence vývoje v oblasti Vzdušných sil. Podnětným a diskusi aktivujícím vystoupením byl zejména příspěvek velitele 251. protiletadlového raketového oddílu pplk. Ing. Dalibora Zvonka, který předznamenal následná vystoupení jak představitelů obranného průmyslu, tak vrcholného managementu Generálního štábu Ministerstva obrany ČR. Zástupci jednotlivých zbrojních firem prezentovali možnosti dalšího technického vývoje zbraňových systémů protivzdušné obrany. Přednesené příspěvky firmy RETIA, a. s. Pardubice, ukázaly možnosti rozvoje vojska protivzdušné obrany po technické stránce, zejména v oblasti modernizačního potenciálu protiletadlových raketových komplexů, a tím i jejich efektivnějšího začlenění do sil ve společných operacích. Systémům velení a řízení se věnovala vystoupení zástupců firem RADAS, s. r. o., LOM Praha, s. p., odštěpný závod VTUL a PVO. Důraz byl kladen na propojení operačně-taktických systémů Vzdušných a Pozemních sil. V odpolední části byla pak věnována pozornost činnostem řízeným Ministerstvem obrany ČR v oblasti akvizicí, resp. přezbrojování vojska protivzdušné obrany a činnostem dalších složek Vzdušných sil např. výcviku letectva, cvičení velitelských stanovišť Společného operačně-taktického střediska vzdušných sil (CAOC) a Střediska řízení a uvědomování vzdušných sil (CRC) apod. Již tradičně po skončení prvního dne jednání proběhlo odborné diskusní fórum. Tato část s vedením neformálních jednání na všech úrovních má vždy velký význam z odborného i osobnostně-personálního hlediska. Zde se projednávaly otázky nastíněné v diskusních příspěvcích prezentovaných ve společné části. Jednání druhého dne otevřelo vystoupení velitele Vzdušných sil AČR genmjr. Ing. Ladislava Minaříka. Následné prezentace pokrývaly problematiku zapojení všech složek Vzdušných sil do společných operací včetně otázek integrovaného komunikačního a informačního prostředí, zpravodajské přípravy bojiště a souvisejících aspektů bouřlivě se rozvíjejících technologií komunikačních a informačních systémů. Letošní 9. ročník konference PVO splnil to, co se od ní očekávalo. Celkem bylo předneseno 24 příspěvků, převážně čelních důstojníků rezortu ministerstva obrany, útvarů PVO a zbrojních firem. Řada dalších článků zejména od příslušníků UO bude spolu s dalšími souvisejícími materiály uveřejněna ve sborníku konference. Ze závěrů jednání bude zpracována zpráva, která bude k dispozici vrcholným orgánům velení AČR. Všechny diskusní příspěvky budou zpracovány formou elektronického CD sborníku a bude je možné využít funkcionáři AČR i k dalším analýzám na katedře, dále jako podkladový materiál při tvorbě výukových materiálů, resp. závěrečných prací studentů katedry. Text: pplk. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D., K-208 Foto: Mgr. Zdeňka Dubová 8

11 ANGLIČTINA PRO LISTY UO Find the mistake Each of these texts contains a mistake where one letter in a word is missing. Find the mistake. Idioms with body parts I. ZOO ATTACK Police are looking for a man who attacked a young girl in the city zoo. The police now have a picture of the man. He is in his 30s, tall, with blond hair, and a brown bear. He was wearing a blue and white jacket at the time of the attack. Solution: bear-beard, eats-beats, tea-team OLYMPIC SHOCK CHRISTIE EATS LEWIS IN 100 METRE FINAL ICE STARS ARRIVE Competitors from all over the world are arriving in Ottawa, Canada, for the World Ice-Dancing Championships. Many people think the British will win because they have the strongest tea. Each of these texts contains a mistake where a word has an extra letter. Find the mistake. TO USE THE PHONE 1. Lift handset. 2. Insert monkey. 3. Dial number and wait for the connection. 4. Replace handset when your call is finished. TWENTY-TWO PEOPLE BECOME ILL AFTER DRINKING THE WAITER AT A CITY CENTRE RESTAURANT Solution: monkey-money, waiter-water, hair-air Spice up your life Helen Collins, the film star, became ill while she was having her hair cut at a London salon yesterday. The hairdresser took Miss Collins outside to get some fresh hair and she soon felt better. She returned to the salon and told reporters later that she was pleased with her new style. All the following sentences contain the structure so... that. Match them to their endings below. 1) My father has so many gold teeth that... 2) The people in my village talk so much that... 3) My sister is so thin that... 4) Dolphins are so clever that... 5) I have so many wrinkles on my forehead that... a) the ducks throw her bread when she goes to the park. b) they can train a man to stand on the edge of their pool and throw them fish three times a day. c) he has to sleep with his head in a safe. d) they have to put sun cream on their tongues when they go on holiday. e) I have to screw my hat on. Solution: 1)-c), 2)-d), 3)-a), 4)-b), 5)-e) What s the difference between God and fighter pilot? Are we there yet? God doesn t think he s a fighter pilot. Shortly after joining the Army, I was in line with some other inductees when the sergeant stepped forward with that day s assignments. He handed several tasks out and then asked, Does anyone here have experience with radio communications? A longtime ham radio operator, I shouted, I do! Good, he said. You can dig the hole for the new telephone pole. Vocabulary: inductee (AmE) someone who has been officially accepted into a group, especially a military force; ham someone who sends and receives radio messages for fun; telephone pole a long thin stick, often used for holding or supporting something, column Complete the following sentences with one of these words: nose hand arm shoulder lips back neck knees chest ear 1) I really needed someone to talk to about my problems. I really needed a. to cry on. 2) She s always interfering and sticking her.... in other people s business. 3) The government has lost control. The situation is getting out of ) My new coat was really expensive. It cost an... and a leg. 5) I took a lot of risks for you. I really stuck my. out for you. 6) He s so handsome whenever I see him I feel weak. When I see him, I go weak at the... 7) She never listens to anything I say. It just goes in one.... and out the other. 8) It s good to talk about my problems. It s good to get things off my... 9) I won t talk to anyone about this. My.... are sealed. 10) They said bad things about him in secret. They talked about him behind his... Solution: 1) shoulder, 2) nose, 3) hand, 4) arm, 5) neck, 6) knees, 7) ear, 8) chest, 9) lips, 10) back Love at first sight! 9

12 10 FOURLOG FOURLOG 2008 v sousedním Rakousku Již pátý ročník mezinárodního logistického výcviku FourLog úspěšně proběhl ve dnech dubna na území Rakouska, Maďarska a Česka. Zúčastnili se jej studenti třetích ročníků Národní univerzity obrany Miklós Zrínyi z Maďarska, Logistické školy pozemního vojska z Rakouska a studenti Univerzity obrany z Brna. Počet účastníků byl letos rozšířen také o pozorovatele z Finska a Velké Británie. O průběhu praktického výcviku z Rakouska přinesl informace plukovník gšt. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. Prvnímu dni logistického výcviku Four- Log 2008 předcházel přesun cvičících z Brna do Vídně. Studenti a příslušníci stálého stavu logistických kateder Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany zařazeni do syndikátů a štábu cvičení byli seznámeni s plánem cvičení na území Rakouska. Součástí zahájení výcviku dne 14. dubna 2008 byl slavnostní nástup za účasti představitelů Ministerstva obrany Rakouska, vedoucích delegací zúčastněných škol a cvičících. Hlavní vystoupení, které bylo prezentováno velitelem Logistické školy pozemního vojska Rakouska, brigádním generálem Dieterem Jochamem, bylo zaměřeno na zdůraznění významu logistického výcviku a nutnosti hledání cest v realizaci logistické podpory v mnohonárodních operacích. Brigádní generál Dieter Jocham řekl: Pátý ročník Mezinárodního výcviku logistiků FourLog 2008 realizovaný na území tří středoevropských států dokazuje nutnost spolupráce v realizaci logistické podpory bez ohledu na členství v NATO. Zástupci armád Velké Británie a Norska byli přizváni jako pozorovatelé a přednášející v oblastech realizace činnosti logistických jednotek v mnohonárodních operacích. Součástí vystoupení bylo rovněž objasnění výcviku specialistů logistiky. Úvodní prezentace se týkaly seznámení účastníků společného výcviku s působením národních kontingentů v mnohonárodních operacích. Průběh přednášek byl zaměřen na objasnění problematiky plánovaných činností do oblasti kontrolních stanovišť, spojovacích prostředků a realizace spojení v mezinárodním prostředí. Praktický výcvik v syndikátech V úterý 15. dubna 2008 probíhal praktický výcvik ve smíšených syndikátech, kde se na čtyřech pracovištích ověřovala schopnost spolupráce a koordinace činností. Vlastní den započal předčasným budíčkem pro cvičící a jejich bezmála hodinovým přesunem do obce Schwechat, kde je dislokován 33. tankový prapor rakouské armády. Zde si cvičící odebrali snídani a následně byli seznámeni s harmonogramem dne, poučeni o zásadách bezpečnosti při výcviku a obsahem činností na jednotlivých pracovištích řízených profesionálními instruktory 33. tankového praporu. Štáb cvičení si vyslechl přednášku velitele 33. tankového praporu pplk. Klause Mittereckera. Velitel tankového praporu seznámil přítomné s organizací praporu, úlohou a určením praporu, jeho začleněním do sestavy armády Rakouska, systémem a zásadami výcviku a s dalšími informacemi. Přednáška byla obohacena o ukázky techniky praporu od roku V souladu s plánem výcviku se cvičící v průběhu dopolední části a po nezbytné přestávce na oběd i v odpolední části dne účastnili činnosti na pracovištích. Pracovní náplň prvního pracoviště byla zaměřena do oblasti spojovacích prostředků a realizace spojení. Studenti si zde prakticky ověřovali znalost v obsluze rádiových sta-

13 FOURLOG nic. Pracoviště rovněž sloužilo jako spojovací a koordinační bod s ostatními pracovišti. Druhé pracoviště bylo zaměřeno na průzkum terénu a identifikaci neznámých objektů se zaměřením na munici a výbušniny. Studenti si ověřovali znalost zásad postupu v neznámém terénu, zajištění pohybu družstva a činnost při nalezení neznámých výbušných předmětů. Činnost patrol realizovali cvičící na kontrolním bodu, který byl třetím pracovištěm. Studenti prakticky kontrolovali vozidla při dodržování zásad bezpečnosti hlídky, předváděli zajištění vozidla a komunikaci s řidičem. Kontrola osob byla hlavní náplní čtvrtého pracoviště. Důraz se kladl na metodologický postup a správnou činnost při identifikaci nebezpečného předmětu u kontrolované osoby. Analýza shromážděných údajů Sobotní ráno nás přivítalo jarním deštěm, který ovšem neměl vliv na pracovní nasazení studentů. Hlavní náplní pracovní činnosti bylo zpracování informací z logistického průzkumu při využití standardních programů používaných v členských státech Aliance, tj. programů LOGREP, LOGFAS a ADAMS. V porovnání s prvním dnem, kdy studenti zahájili práci na těchto programech, byla činnost již koordinovaná a realizované kroky byly jasně směřovány ke splnění úkolů. Výraznou měrou se na činnosti podíleli všichni účastníci cvičení bez ohledu na národnost. Přesto všechno bych rád vyzdvihl práci několika studentů, kteří rozhodně patřili mezi ty nejaktivnější. Za českou stranu studenty praporčici Kateřinu Hruškovou a praporčíka Pavla Fojtíka. V průběhu celého dne se studenti potýkali s mnoha problémy, ale vše bylo upřesněno s řídícím štábem, a tak lze předpokládat, že prezentace výsledků bude před mezinárodním štábem cvičení realizována bez nedostatků. Přes vysoké pracovní nasazení jsme si našli prostor k výměně názorů. Některé postřehy lze názorně prezentovat na odpovědích studentů, kteří hodnotili dosavadní přínos cvičení. Praporčice Kateřina Hrušková: Pro mě osobně je největším přínosem, že všech 14 dní mohu aktivně využívat anglický jazyk. Doposud jsem neměla podobnou příležitost a domnívám se, že studenti by pro zapojování se do podobných projektů měli mít více možností. Na dotaz ohledně dojmů z využívání programů LOGREP, LOGFAS a ADAMS v mezinárodním prostředí praporčík Pavel Fojtík řekl: Po zkušenostech získaných v průběhu dvou dní lze pozitivně hodnotit technickou úroveň programů a jejich využitelnost při analýze získaných informací a při plánování logistické podpory. Programy je po relativně krátkém zaučení možné využívat bez větších problémů. Na otázku, zda jsou znát nějaké problémy plynoucí z mezinárodního prostředí, praporčík Fojtík dodal: Profesionální problémy nejsou, ale zůstávají jazykové problémy, zejména v oblastech odborné vojenské terminologie. Text a foto: plukovník gšt. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. 11

14 ZDRAVOTNICTVÍ Jiří Bajgar svůj život zasvětil toxikologii DDocent MUDr. Jiří Bajgar, DrSc., je vědeckým a pedagogickým pracovníkem Katedry toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO. Tento obor jej přitahoval již v době medicínských studií, kdy začal pracovat na Katedře toxikologie jako studentská vědecká síla. Coby student získal také ocenění od ČSAV za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru lékařství. Jako vojenský lékař zůstal věrný Katedře toxikologie, oboru, vědecké a učitelské kariéře od svého nástupu až do dnešní doby. Vědecká rada Univerzity obrany mu za jeho vědeckou práci v roce 2007 na svém nejbližším zasedání udělí Cenu rektora. Pane docente, čím vás přitahoval právě obor toxikologie? V prvních semestrech medicíny je výuka zaměřena na základní poznatky o lidském těle, jako je anatomie a fyziologie. Je fascinující vědět, jak je vše uspořádáno a funkčně propojeno, ale ještě zajímavější je blíže poznávat, jak působí různé látky za různých stavů, jak je možné jejich efekt modifikovat. Zajímal jsem se o možnost poznat více a odtud byl jen krůček ke katedře toxikologie, kde byla vypsána volná místa na studentské vědecké síly. Od druhého Co nevíte Odborné zaměření docenta Bajgara zahrnuje studium mechanizmu účinku vysoce toxických látek na organizmus in vivo a in vitro, možnosti diagnostiky, profylaxe a léčby otrav vyvolaných těmito látkami včetně bojových chemických látek. Výsledky své práce publikoval ve více než tři sta odborných sdělení, z toho více než polovinu v zahraničí. Je také spoluautorem či autorem 25 knih a učebních textů. V minulém roce mu Americká toxikologická společnost (SOT) a IUTOX (Mezinárodní toxikologická unie) udělila prestižní cenu Astra Zeneca Award. ročníku jsem tam začal pracovat a už jsem zůstal. Nemluvím o tom, že jsem na katedře získal i svoji celoživotní partnerku manželku Jitku. Co považujete v oblasti své vědecké práce za největší úspěch? Vždycky je to spíše ten, který by mohl nastat. Ty, které už byly, se pomalu vzhledem k novým poznatkům mění někdy rychleji, někdy pomaleji. Některé zůstávají déle; jsou to například léčiva zavedená v armádě proti otravám nervově paralytickými látkami (NPL) jako např. sarin, soman, VX či jiné další. Byl jsem u výzkumu a vývoje antidot lékařské pomoci a profylaxe proti NPL i proti zneschopňujícím látkám preparáty RENOL, CHONOL I a II, ANTIVA, 7-ME- OTA, z poslední doby PANPAL a TRANS- ANT. Úspěchem je ale i změna pohledu našich partnerů, ať už z USA, Německa, Francie, Kanady. Na začátku, když jsme ještě nebyli v NATO, si nás oťukávali a později poznali, že jsme rovnocennými partnery. sme zváni ke spolupráci (například s USA, Holandskem, Německem, Francií), jsme zváni na přednášky jako řečníci, což je uznání nejen samotného jedince, ale celého pracoviště. V této souvislosti je nutno říci, že úspěch v současné době už není úspěchem jednotlivce, ale jedná se o práci celého ýmu, do něhož počítám nejen své kolegy, ale i technický personál, například naše laborantky, bez kterých by práce byla daleko komplikovanější. K jakým vědeckým závěrům jste došel? Zkoumali jsme účinek a zavedli do AČR více léčiv proti otravám NPL. Většinu z nich je možné použít i proti otravám organofosforovými insekticidy v civilní medicíně. Definovali jsme mozkové struktury, klíčové pro přežívání organizmu zasaženého NPL. Máme prototyp soupravy na zlepšení diagnostiky otrav NPL z jedné kapky lidské krve. Výsledky více než čtyřicetiletého sledování pracovníků katedry, kteří pracovali s NPL, jsou unikátní a jejich publikování se setkává s velkým zájmem. Na základě našich výsledků je možné poměrně přesně odhadnout kritické dávky NPL u člověka. Vaše výzkumy jsou čistě teoretického charakteru, anebo se aplikují v konkrétních situacích? Práce má teoretický i praktický charakter. Jestliže chceme vyvíjet léčivo proti otravě nějakou látkou, musíme znát mechanizmus jejího účinku, a na tomto základě hledat účinná antidota. Poznatky získané při tomto studiu přispívají k rozšíření našich znalostí nejen ve vojenské toxikologii, ale i farmakologii a neurochemii obecně. Konkrétním výstupem je pak léčivo zavedené do praxe, např. z poslední doby profylaktické antidotum proti NPL PANPAL a poslední profylaktické a léčebné antidotum pro transdermální podání TRANSANT. Teoretickým závěrem je ale také obecné uznání našich výsledků, které se projeví v knihách a časopisech. Ostatní vědci se na naše výsledky odvolávají a jsme jako autority citováni, což přispívá k prestiži univerzity i AČR. Mimochodem, citovanost je jedním z měřítek pro kvantifikaci vědecké práce, a v té jsme na čele všech složek univerzity. 12

15 Čím se zabýváte nyní? Jsem koordinátorem projektu, který letos končí a bude se obhajovat. Jedná se o komplexní studium mechanizmu účinku, profylaxe, diagnózy a terapie otrav NPL a yperitem. Byl jsem také vyzván, abych byl autorem tří kapitol do knihy Toxikologie bojových chemických látek, která vyjde v příštím roce v prestižním nakladatelství Elsevier. Aktuální je i příprava na konferenci v USA Bioscience Review, kde mám přednášku jako pozvaný řečník. Samozřejmě se plánují a provádějí pokusy, které jsou zaměřeny v současné době na zvýšení profylaktické a terapeutické účinnosti některých antidot, probíhá výuka, běží diplomové práce, expertizní úkoly... Jste vědcem i pedagogem v jedné osobě. Která z těch rolí je vám bližší? Obojí má své klady i zápory a není možné je striktně oddělovat. Poznatky z vědecké ZDRAVOTNICTVÍ, NÁVŠTĚVA práce se musí průběžně zabudovávat do výuky, aby byli studenti informování up to date. Na druhé straně některé jejich dotazy přinutí pedagoga přemýšlet o jiném pohledu na věc, kterou předtím vnímal jen úzkým pohledem specialisty, což je zase obohacením výzkumu. Nedávno jste se vrátil z kongresu ve Švýcarsku. Co jste tam řešil? Jednalo se o již tradiční setkání odborníků z celého světa na kongresu Chemical and Biological Medical Treatment Symposium o léčbě zasažení chemickými a biologickými látkami. Prezentovali jsme tam naše nejnovější výsledky o léčbě a profylaxi otrav NPL. Kromě přednesení výsledků jsem působil i jako spolupředseda sektoru, což reprezentovalo jeho řízení a podání souhrnné zprávy. Ptala se: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: archiv FVZ Daruj krev - zachráníš život Alespoň tak to slýcháme na každém kroku. Teď už jen záleží na tom, jak se každý z nás k této výzvě nebo pro někoho přímo občanské povinnosti postaví. Skupina lidí složená z mechanizované a průzkumné čety 2. ročníku FEM Univerzity obrany v Brně může jít příkladem. Mluví za ně fakta. Z celkového počtu dvaceti lidí absolvovaly téměř tři čtvrtiny minimálně jeden odběr. Ovšem brzy se na hrudi některých z nich objeví bronzová vyznamenání (plakety dr. Jánského), což značí nejméně 10 odběrů krve, krevní plazmy či krevních destiček. K tomu, aby se člověk odhodlal jít dobrovolně darovat krev a pomoci tak jinému člověku, stačí málo. Třeba kamarád nebo silně motivující osobnost, jak tomu bylo u nás. Je pravda, že ne všichni poprvé vstupovali do Fakultní nemocnice v Brně beze strachu či pochybností Bude mě to bolet? Je to bezpečné? Každý tam jde přece s nadějí, že se sestřičky dobře vyspí, nebudou mít vyšívací náladu a nebude jim chybět dobrá muška. Ale jak se ukázalo, ani tyto okolnosti námi neotřásly. Jsme přece (skoro) tankisté! Text a foto: pprap. Marek Ondřej, 12-3M Návštěva vojenských a leteckých přidělenců na UO V úterý 6. května 2008 se na Univerzitě obrany uskutečnila návštěva Asociace vojenských a leteckých přidělenců akreditovaných v České republice. Rektor velitel UO brigádní generál prof. Rudolf Urban objasnil dvaceti vojenským a leteckým přidělencům systém univerzitního vojenského vzdělávání a jeho úlohu v přípravě budoucích vojenských profesionálů, jakož i aktuální úkoly univerzity v oblasti vědecko-pedagogické práce. Diskuse s přidělenci ukázala široké možnosti spolupráce Univerzity obrany s vojenskými školami a univerzitami zemí NATO, především středoevropského regionu. Přidělenci si se zájmem prohlédli také nejnovější ukázky vědecké práce příslušníků UO. Univerzity obrany. Výsledky výzkumu a vývoje z oblastí informačních, logistických a vojenských technologií prezentovali zástupci osmi odborných kateder UO, a to Katedry vojenského managementu a taktiky, Katedry řízení zabezpečení boje, Katedry materiálu a služeb, Katedry ochrany obyvatelstva, Katedry zbraní a munice, Katedry ženijních technologií, Katedry radiolokace a Katedry systému PVO. Text: pplk. Dr. Vladimír Šidla, CSc. Foto: Dr. Pavel Pazdera 13

16 STUDENTI Slovenští studenti u nás na zkušené V letošním roce odstartovaly výměnné studijní pobyty mezi Akadémií ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši a Fakultou ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Zaměřeny jsou na finální ročníky bakalářského studia a na podporu zpracování témat závěrečných bakalářských prací. Studenti tak mohou u partnerské instituce v průběhu dvou týdnů čerpat podklady a konzultovat zadaná témata. První, kteří v březnu v rámci tohoto projektu navštívili Fakultu ekonomiky a managementu, byli svobodník Michal Halas a vojín Lukáš Lackanič, oba z třetího ročníku bakalářského studijního oboru management. V březnu vám skončila stáž na naší univerzitě. Povězte nám o ní více. MH: Stáž mi pomohla při zpracování mé bakalářské práce na téma Metody hodnocení dodavatelů v akvizičním procesu ozbrojených sil SR. Mojí konzultantkou byla Ing. Lopourová z Katedry logistiky. LL: Mým cílem bylo získání nových poznatků pro zpracování bakalářské práce, kterou zpracovávám na téma Modelování systémů hromadné obsluhy. Na vaší univerzitě jsem ji konzultoval s Mgr. Šmerkem z Katedry ekonometrie. Kdybyste měli stručně shrnout postřehy z naší univerzity, řekněme alespoň ty nejdůležitější MH: Na Univerzitě obrany se mi líbilo, jenom stáž bych prodloužil aspoň o dva týdny. LL: Stáž pro mě byla přínosem, trochu mě však mrzí, že jsme neměli možnost poznat domácí studenty. Co vám studijní pobyt na naší univerzitě přinesl? MH: Určitě nové poznatky v oblasti akvizice v AČR. LL: Obohacení mé bakalářské práce a v neposlední řadě jsem poznal město Brno. Jak jste vnímali studentský život v naší metropoli v porovnání s tím v Liptovském Mikuláši? MH: Myslím, že jsou si hodně podobné. Rozdíl je pouze v tom, že naše škola je v jednom objektu a vaše roztroušená po městě. LL: Jak uvedl Michal, rozdíl je v tom, že my máme všechno v jednom. Mnohem více výhod však vidím ve studiu na Univerzitě obrany. Komerční prodejna výstroje a doplňků Od března letošního roku je ve vojenském areálu posádky Vyškov otevřena Komerční prodejna výstroje a doplňků. Vybudování a otevření této prodejny bylo ovlivněno zejména stále narůstajícími požadavky zabezpečení výcviku a instruktorů výcviku umožněním zakoupení vojenských součástek výstroje, jejichž pořízení není možné vzhledem k platnosti současných norem. K dispozici je zde materiál obsažený v katalogu Výstroj českých vojáků a ostatní nevojenský sortiment a doplňky. Kupující zde mají možnost pořídit si prostředky pro výcvik, například maskovací barvy, prostředky pro přežití ve volné přírodě, osvětlovací prostředky, elektrické zdroje, nože, speciální výstroj, letní stejnokroje, doplňkový materiál, batohy, výstrojní součástky do pouště, klobouky a pokrývky hlavy, sportovní sortiment a outdoorové doplňky, obuv a podobný nevojenský materiál. Zájemci mohou v prodejně využít také katalogového objednání speciální výstroje nebo výstrojních součástek, které nejsou momentálně k dispozici a zajistit si tím dodání vybraného sortimentu na objednávku. Zájemci za součástky platí v korunách v hotovosti. red A Brno je přece jenom větší než Liptovský Mikuláš. Kromě toho mi chutnaly obědy v univerzitní jídelně. Kdybyste měl svým studentským kolegům budoucím stážistům dávat rady, než odjedou na Univerzitu obrany do Brna, jaké by byly? MH: Asi by to byla rada ohledně otvíracích hodin army na internátech. My jsme totiž až poslední den zjistili, že je otevřeno až do večerních hodin. LL: Vaši pedagogové jsou ochotni kdykoliv pomoci, proto bych doporučoval obracet se na ně v případě jakýchkoliv nejasností. Ptala se: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: voj. Peter Poldruhák (zleva: svob. Michal Halas, voj. Lukáš Lackanič) Výhledy spolupráce V rámci reciproční dohody budou absolvovat stáž na Akadémii ozbrojených síl dva studenti 3. ročníku prezenčního bakalářského studia Fakulty ekonomiky a managementu. Podle slov proděkana pro vnější vztahy a rozvoj FEM majora Ing. Vladana Holcnera, Ph.D., by se mělo od konzultačních pobytů postupně přejít k plnohodnotné mobilitě studentů, tedy absolvování části studijního programu na partnerské instituci. Obdobným způsobem by měla Fakulta ekonomiky a managementu spolu s Akademií ozbrojených sil zahájit od května výměnné přednáškové pobyty vybraných akademických pracovníků. Akadémia ozbrojených síl i Univerzita obrany v současné době čekají na reakci podání žádosti o zapojení škol do programu Erasmus, v jehož rámci by se pak obdobné aktivity realizovaly v mnohem širším měřítku. -red- 14

17 ZE ZAHRANIČÍ Zážitky našich studentů z Nizozemska VVe dnech dubna 2008 se v nizozemské Bredě uskutečnil výměnný pobyt studentů vojenských vysokých škol Cadet Exchange K reprezentaci nejen Univerzity obrany, ale i České republiky byli vybráni prap. Iva Krutská a pprap. Jiří Buček z FEM a dále prap. Jiřina Pešová z FVT. Studenty doprovázel mjr. Ing. Martin Šufajzl z Katedry řízení palebné podpory FEM. Cesta započala již v nočních hodinách ze soboty na neděli přejezdem z Brna na ruzyňské letiště, odkud jsme ráno v 7 hodin odlétali do Nizozemska. V závěru hodinového letu, těsně před přistáním na amsterodamském letišti Schiphol, jsme z ptačí perspektivy žasli nad organizovaností nizozemských políček, kanálů a luk. První den Po příletu nás přivítali kadeti z Royal Netherlands Defence Academy, doprovázení svým velitelem. Jelikož naše výprava doletěla jako první, čekání na další výpravy nám bylo zpříjemněno šálkem kávy v letištním občerstvení. Nicméně ani káva neprobrala naše unavená těla, a tak komunikace s nizozemskými protějšky se ztenčila na pár základních frází. Po nekonečném čekání na poslední, tureckou výpravu jsme ve dvě hodiny odpoledne nasedli do připravených autobusů, které nás během hodiny a půl přepravily do sídla Royal Netherlands Defence Academy v Bredě. Jedná se o univerzitní město plné studentů, obchůdků, kaváren a barů. A právě budova vojenské akademie je umístěna v samém centru města Po ubytování se v podvečerních hodinách konal uvítací briefing, na kterém byli představeni členi exchange committee, tedy kadeti, kteří měli na starost přípravu celého výměnného programu, jehož se nakonec zúčastnilo 16 delegací z 13 států, a to z Turecka, Rumunska, Bulharska, Řecka, Itálie, Česka, Polska, Německa, Dánska, Norska, Belgie, Francie a Španělska. Druhý den po snídani následoval nástup všech delegací na zdejším nástupišti. Zde je nutné zmínit, že akademie sídlí na středověkém bredském hradě, proto má pobyt v těchto prostorech komorní nádech. Mnoho aktivit vychází z místních tradic. Jednou z nich je zákaz vstupů na svaté kameny, tzv. holly stones. Časem si i mezinárodní návštěvníci zvykli na tato posvátná místa nevstupovat a chodili jen po červeně zbarvených cestách. Nástup na naše poměry proběhl velmi rychle, vše se obešlo bez nám známých průtahů. Jediné, co českého vojáka udiví, je, že v nizozemské armádě vzdávají poctu nejen velitelé jednotek, ale i vojáci v celcích. Program druhého dne vyplnily prezentace představující nizozemskou armádu, vojen- skou akademii, život zdejších kadetů. Mezi jednotlivými prezentacemi nechyběly přestávky na coffee and snack. Těch přestávek bylo poměrně hodně. Popravdě, za celý svůj život jsem nevypila tolik kávy, jako za jediný týden v Nizozemsku. Po obědě následovala prohlídka města, vojenské akademie a závěr pondělního programu představoval nejprve dokument a poté film o operaci Market Garden, největší výsadkové akci během 2. světové války. Třetí den našeho pobytu byl ve znamení exkurze do Arnhemu, jednoho z míst, kde probíhala operace Market Garden. Velmi poučné vyprávění historika z Royal Netherlands Defence Academy bylo proloženo chutným obědem v malé restauraci v centru Arnhemu. Po návratu do Bredy následovala večeře a poté volná zábava. V tento den již byla atmosféra velmi přátelská a přátelské mezinárodní vztahy se utužovaly do pozdních nočních hodin nejprve v klubu kadetů, který si provozují kadeti sami. Čtvrtý den se účastníci rozdělili na dvě skupiny. První, budoucí příslušníci letectva, jeli na letiště. Ta druhá, budoucí příslušníci pozemních sil, po prezentaci o speciálních silách nizozemské armády odjela do výcvikového tábora, kde jsou příslušníci nizozemských special forces cvičeni. Následovalo převlečení do uniforem, u kterých nevadí prach, špína, pot atd. Při hbitém rozklusání značná část kadetů usoudila, že ta včerejší párty se dnes určitě projeví. Po zahřátí svalů nás čekal nácvik tamější překážkové dráhy. Když jsme si překážky takříkajíc osahali, čekal nás závod. Trať měří zhruba 700 m, během nichž voják překonává 9 překážek. Naše skupina to zvládla za necelých 5 minut a porazila tím druhou skupinu zhruba o 30 vteřin. Radost z pohybu však nakonec měla většina kadetů. Rádi jsme si odpočinuli od věčných breaks. Den byl oficiálně ukončen večeří s velitelem Royal Netherlands Defence Academy, neoficiálně byl den uzavřen v jednom z barů v Bredě. Pátý den se ihned po snídani odjelo poznávat krásy hlavního města Nizozemska. Amsterodam je město protknuté nespočetným počtem kanálů. První naše cesta vedla na výletní loď, která nám umožnila kochat se krásami města ne- tradičním způsobem. Zároveň jsme na lodi poobědvali a posilnili se i několika sklenkami vína. Následovala prohlídka Rijksmusea. První naše kroky, doplněné kroky polské a italské armády, vedly do Red Light District, čtvrti nechvalně známé pověsti. Všude kolem byla cítit marihuana, kterou mají, jen tak pro zajímavost, příslušníci nizozemských ozbrojených sil striktně zakázanou. Tato čtvrť láká turisty erotikou, která zde opravdu čiší z každé výlohy. Poslední den bylo na programu překvapení. Nizozemští kadeti byli uvědomělí a nechali nás po dlouhé noci pospat až do 9 hodin. Po snídani jsme nastoupili do autobusů, které nás dovezly do outdoorového centra. Zbytek dne jsme strávili jízdou na čtyřkolkách, stavěním věží z přepravek od coca-coly a jízdou v bugee autě. Po návratu do Breda Castle jsme provedli nezbytnou hygienu a vydali se na závěrečnou slavnostní večeři do čínské restaurace. V sobotu nás čekalo jen balení, loučení, výměna kontaktů a odlet zpět do České republiky. Tento program nepochybně přispěl ke sblížení kadetů z různých států. Měli jsme možnost zjistit, jak to funguje na jiných vysokých vojenských školách, která země má jak nastavený systém vzdělávání, zda převažuje vojenská část nad vědomostní, nebo naopak. Nesporným pozitivem této cesty byla možnost komunikovat celý týden v angličtině a nebojím se říci, že co se týče jazykových schopností, tak se studenti Univerzity obrany v porovnání s ostatními kadety vojenských evropských akademií nemají za co stydět. Text a foto: prap. Iva Krutská, FEM/13-3RK, mjr. Ing. Martin Šufajzl, FEM/K107 15

18 PPo půlroční soutěžní přestávce jsme dne 26. dubna 2008 na střelnici AVZO Cheb Myslivna opět reprezentovali Univerzitu obrany, tentokrát na 19. ročníku mezinárodní střelecké soutěže FREE CONTEST 2008, která je obdobou podzimní soutěže. Naše tříčlenná družstva měřila svoje síly se 152 dalšími družstvy, z nichž bylo 41 armádních. Soutěžilo se ve střelbě z pistole (pistole ČZ 75 SP-01, 25 metrů, ve stoje, mezinárodní pistolový terč) a samopalu (samopal vz. 58, 100 metrů, ve stoje, terč nekrytě ležící figura s kruhy). Družstvo mělo pro střelbu z každé zbraně k dispozici 3 x 13 nábojů, dalekohled a 10 minut času. Do soutěže se započítalo 10 nejlepších zásahů jednotlivci z každé zbraně. Pořadatelé tentokrát přesunuli vyhodnocení do nepříliš důstojných podmínek kulturního domu jedné z vesnic u Chebu, ale naše rozčarování následně zmírnily výsledky. Šestého května proběhl další ze sportovních dnů rektora Univerzity obrany. Sportovního klání se zúčastnili studenti, příslušníci stálého stavu a reprezentační výběr Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika z Liptovského Mikuláše. Sportovní den zahájil na společném nástupu Rektor Univerzity obrany brig. gen. prof. Rudolf Urban a popřál všem závodníkům hodně štěstí a kvalitních výkonů. Příslušníci UO a hosté z AOS v Liptovském Mikuláši změřili své síly ve třech kolektivních a čtyřech individuálních sportech: kolektivní (malá kopaná, florbal, volejbal smíšených družstev), individuální (tenis, přespolní běh, silový dvojboj, sportovní lezení). Nabídka soutěžních disciplin byla doplněna o tři nesoutěžní: aerobic, cykloturistika a turistika. SPORT Střelcům naší univerzity se dařilo Za nejvýznamnější lze považovat úspěch pprap. Libuše KAŇOVÉ (12-3M), která byla druhou nejlepší ženou ve střelbě ze samopalu a byla následně vyhlášena vítězkou celé soutěže v hodnocení všech 58 zúčastněných žen. Získala tak pohár hejtmana Karlovarského kraje, putovní pohár Velvyslanectví USA a víkendový relaxační pobyt ve Františkových Lázních. Družstvo stálého stavu ve složení mjr. Ing. Milan PETR (POOd), mjr. Ing. Petr EISENHAMMER (OdBI) a o. z. Mgr. Radek NEDOMA (CJP) také ukázalo na solidní kvalitu střelců naší univerzity a obsadilo 3. místo v soutěži družstev armád Evropy. Také 10. místo v celkovém pořadí soutěže není špatné. Mgr. NEDOMA se navíc umístil jako 7. v hodnocení jednotlivců armád. Naši studenti podzimní armádní vítězové tentokrát zůstali v závěsu za stálým stavem a družstvo ve složení prap. Jakub MACOUN (13-3Z), prap. Karel PR- CHAL (13-3CH) a pprap. Martin ŠKVAŘIL (12-3ED) skončilo v armádní soutěži na 10. místě. Za pár měsíců nás většina studentů Sportovní den rektora-velitele UO V nesoutěžních činnostech se realizovalo nejvíce účastníků sportovního dne a nevyšší účast byla mezi turisty, kterých byla stovka. V soutěžních disciplínách se střetla družstva a jednotlivci FEM, FVT, stálého stavu UO a reprezentanti Akademie ozbrojených síl z Liptovského Mikuláše s výsledky uvedenými v tabulce. Celkovým vítězem sportovního dne rektora se stala Fakulta ekonomiky a managementu. Slavnostní vyhlášení výsledků a dekorování vítězů provedl zástupce rektora plk. gšt. Josef Trojan na nástupišti v areálu na Šumavské ul. Vítězové byli za své výkony odměněni poháry, medailemi a věcnými cenami z rukou děkanů obou fakult. 3. ročníku opustí a bude nás chtít na soutěžích porážet, bohužel už v reprezentacích jiných útvarů. Vy, kteří máte zájem s nimi měřit svoje síly, ozvěte se, nechť můžeme navázat na již poměrně pravidelné úspěchy střelců naší univerzity. Text a foto: mjr. Ing. Milan PETR Text: o.z. PaedDr. Pavel Pechtor, vedoucí TVC K-219 Foto: Mgr. Zdeňka Dubová, pplk. Mgr. Stanislav Chvosta Malá kopaná 1. místo Laco team (FEM) 2. místo AOS LM 3. místo AS ROMA (FVT) Florbal 1. místo - FEM 2. místo stálý stav 3. místo - FVT Volejbal smíš. družstev 1. místo stálý stav 2. místo AOS LM 3. místo - FEM Tenis muži 1. místo voj. Peter Babic (AOS LM) 2. místo pprap. Jiří Málek (FEM) 3. místo pprap Jan Moravec (FVT) ženy 1. místo - svob. Eva Demešová ( AOS LM) 2. místo prap. Veronika Francová (FEM) 3. místo Kamila Korzárová (FEM) Přespolní běh - muži 1. místo - prap. František Pavlačka (FEM) 2. místo voj. František Litvik (AOS LM) 3. místo pprap.. Pavel Králík (FVT) ženy 1. místo voj. Renata Babicová 2. místo pprap Kateřina Kučerová 3. místo prap. Miroslava Holečková Silový dvojboj 1. místo des. Jiří Žejdlík ( AOS LM) 2. místo pprap. Marek Kolář (FEM) 3. místo pprap. Petr Císař (FEM) Sportovní lezení - muži 1. místo pprap Ondřej Pešát (FEM) 2. místo pprap. Aleš Koutný (FEM) 3. místo pprap. Martin Kubánek (FEM) ženy 1. místo pprap. Kristýna Petečuková (FEM) 2. místo pprap. Petra Kvapilová (FEM) 3. místo voj. Anna Teplická (AOS LM) 16

19 L SPORT Jarní pětadvacítka se vydařila Lednicko-valtický areál je sám o sobě nádherným prostředím, a když se k tomu přidá hezké počasí a parta nadšených chodců, nelze si snad představit lépe strávený den. Tím byl právě 11. duben letošního roku, kdy startoval již 7. ročník dálkových pochodů tentokrát na trase 25 kilometrů. Jarní pětadvacítku, konanou pod záštitou děkanátu Fakulty ekonomiky a managementu a vedení Katedry vojenského managementu a taktiky, připravil Jan Lidmila. Již třetím rokem je tato nejkratší etapa dálkových pochodů pořádána jako Memoriál Zdeňka Mandovce, protože právě místa, kterými je pochod veden, byla jeho oblíbenými. Kromě téměř všech příslušníků katedry, na níž Zdeněk Mandovec dlouhá léta pracoval, se pochodu zúčastnila i řada dalších vyznavačů turistických pochodů. A tak se na startu v Nových Mlýnech sešla padesátka účastníků, včetně zástupců našeho studentstva. Pravděpodobně jako varování před přepínáním sil zvolil Jan Lidmila zahájení pochodu u pomníku postaveného k uctění památky 31 dětí z Rakvic, které se zde v roce Výroční přezkoušení tělesné zdatnosti Už více než půl století, s menšími přestávkami a v různých obměnách, jsou každoročně vojáci naší armády testováni z tělesné výkonnosti. Mezi prověřované disciplíny patřil běh na 100 m, hod granátem, skok daleký a běh na m. Do dnešních dnů zůstaly jako prověrka síly paží shyby na hrazdě, ale jen jako alternativní disciplína. Úkolem přezkoušení je posouzení efektivity výcviku, tedy připravenost organismu vyrovnat se pohybovou činností s nároky, které jsou na vojáka při výkonu jeho profese kladeny. Jako důležité pohybové schopnosti přibylo v posledních letech testování vytrvalosti organismu dvanáctiminutovým během, alternativně plaváním na 300 m. Výsledky testů vypovídají nejen o vytrvalostních schopnostech, ale i o funkčnosti srdečněcévního systému, dychacího aparátu, kosterního a svalového aparátu, o funkci žláz s vnitřní sekrecí atd. Výroční přezkoušení je však pro některé vojáky traumatizujícím zážitkem, ze kterého se pak zotavují několik dnů i týdnů. Každá pohybová činnost totiž vyvede organismus z rovnováhy, dochází k fyzickému stresu, který může být nepříjemný. Opakovaným zatěžováním, tréninkem, adaptujeme or utopily v rozvodněné Dyji, když byly na školním výletě. K účastníkům našeho pochodu se však Dyje, i se svými slepými rameny původního toku, chovala vlídně a přátelsky nás provázela jedním z nejkrásnějších krajinných celků v České republice. Nádherné historické stavby lednicko-valtického areálu dodávaly pochodu na kráse. Míjeli jsme Minaret u Zámeckého rybníka v Lednici, Nový dvůr empírovou stavbu s dostihovou drahou, U Tří grácií kryté sloupořadí se sousoším tří božských děv, Svatého Huberta ganismus na nové podmínky, zvyšuje se výkonnost. Totéž přizpůsobování platí i v opačném směru. Nečinné, nebo málo aktivní orgány ztrácejí svojí kapacitu, atrofují. Pravidelná, nejlépe denní, alespoň 30minutová aerobní zátěž (rychlá chůze, běh, jízda na kole, kondiční cvičení) posilují organismus tak, že plnění disciplíny 12minutového běhu se stává rutinní záležitostí. Pro pravidelnou tělovýchovnou činnost je důležité nalézt potřebnou motivaci. Tou by neměl být výsledek výročního přezkoušení. Je málo to, co je výsledným tréninkovým efektem? Tedy zvýšení pracovní kapacity organismu jako celku, redukce novogotickou kapli a Rendezvous římský triumfální oblouk. Jsem přesvědčen, že v cíli ve Valticích nemohl být nikdo nespokojen. Snad trochu unaven, to připouštím, leč krása zážitků dá jistě velmi brzy zapomenout drobným tělesným bolístkám. Organizátoři pochodu zvou na další dálkových pochod, a to v pátek sobotu 20. a 21. června, kdy si šlápneme stovku. Zdraví zdar! Text a foto: pplk. Zdeněk Flasar, K-110 nadváhy, snížení krevního tlaku, snížení hladiny cholesterolu, zlepšení pohyblivosti, tonizace ochabujícího svalstva, zvýšení imunity vůči nachlazení atd.? Rozsah adaptačních změn je závislý na aktuálním zdravotním stavu a také na druhu a intenzitě pohybových cvičení. Pracovníci katedry tělesné výchovy jsou připraveni každému poskytnout potřebné rady i metodickou pomoc. Vojáci z povolání mají na služební tělovýchovu vyčleněny 4 hodiny týdně, jen je efektivně využít. Z celkových výsledků výročního přezkoušení na Univerzitě obrany vidíme, že jsou nad celkovým průměrem AČR. Hodnocení vojáků z povolání UO v roce 2007: Výtečně 152 Dobře 84 Vyhovující 71 Ještě lépe byli hodnocení naši studenti-absolventi: FEM FVT FVZ Výtečně Dobře Vyhovující 9-2 Na UO proběhne v tomto roce výroční přezkoušení v těchto termínech: Květen - 6., 13., 15., 20., 22., 27. a 29. Červen - 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24. a 26. Zahájení je vždy v 08:00 a ve 14:00 hodin v tělocvičně na Dobrovského. Termíny přezkoušení na FVZ Hradec Králové: Květen a 23. Červen - 6., 13. a 27. Zahájení přezkoušení v tělocvičně v 7:15 a v bazénu v 15:00 hod. Text: plk. PaedDr. Miroslav Štípek, CSc. 17

20 KULTURA, VÝROČÍ Slavnostní shromáždění ke Dni vítězství Dne 6. května 2008 se na Univerzitě obrany uskutečnilo slavnostní shromáždění u příležitosti Dne vítězství, jehož se zúčastnili zástupci velení a příslušníci Univerzity obrany i zástupci partnerských sdružení. V čestném předsednictvu zasedli prorektor pro vnější vztahy UO plk. gšt. Miloslav Vácha, proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVT plk. doc. Ing. Libor Dražan, tajemník FEM pplk. Ing. Jaroslav Holý a za Svaz letců ČR jeho předseda plk. v. v. Stanislav Filip. Prorektor plk. gšt. Vácha ve svém projevu poukázal na význam připomínání osvobození naší země od fašizmu: Dnešní setkání by nás mělo vybídnout k zájmu o tyto významné kapitoly historie naší země a nenechat je ustupovat do pozadí naší paměti, neboť šlo o události zásadního významu. Dopady těchto událostí budou historikové a politologové zcela určitě dále zkoumat, hodnotit a upřesňovat. Od ukončení druhé světové války uplynulo 63 let. Hrdinství a odvaha všech, kteří položili život za naši svobodu, nebudou nikdy zapomenuty. Trvale nás zavazují k odpovědné práci při zabezpečování obrany naší země. Poté promluvili na téma historického významu ukončení druhé světové války doc. Rostislav Kozílek z Katedry sociálních věd a práva a za Svaz letců ČR plk. v. v. Stanislav Filip, který připomněl úlohu letců v době druhé světové války. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová Pietní akt k 63. výročí osvobození města Brna Třiašedesáté výročí osvobození města Brna si ve čtvrtek 24. dubna 2008 naše moravská metropole připomněla pietním aktem, který se uskutečnil na brněnském Ústředním hřbitově. Přítomni byli významní představitelé Jihomoravského kraje, města Brna, Univerzity obrany, Krajského vojenského velitelství Brno, diplomaté a další hosté. Za Univerzitu obrany Brno a také za velitelství posádky položil k památníku věnec zástupce rektora UO velitel posádky Brno plukovník gšt. Josef Trojan s nadporučice Hana Gavendová. Pietní akt byl zakončen recitací a státní hymnou. Text: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: mjr. Ing. Miroslav Dřímal Vzpomínkový pietní akt v Kroměříži V historii národů je velké množství událostí, které se nesmazatelně zapsaly do naší paměti, protože svým významem zasáhly do života nejen celých generací, ale i lidské civilizace. Mimořádně závažnou událostí, která otřásla národy a historickými procesy, byla druhá světová válka. Průběh této války a charakter mnohých událostí v ní ovlivnilo také konání jednotlivců. I když ve spleti národů a milionových armád se jednotlivec zdá být malou veličinou, svým vlivem na události a procesy někdy spoluvytvářel dějiny. K takovým jednotlivcům patřil i velitel 1. čs. armádního sboru v SSSR za druhé světové války generál Ludvík Svoboda. V rámci letošního 63. výročí Dne vítězství se 7. května 2008 na kroměřížském hřbitově uskutečnil pietní akt u hrobu velitele československých jednotek v SSSR armádního generála Ludvíka Svobody. Památku legendárního velitele uctila také skupina studentů Univerzity obrany položením kytice k jeho hrobu. Pietního aktu u hrobky rodiny Svobodových se zúčastnili starosta města Kroměříže Miloš Malý, generální konzul Ruské federace v Brně Viktor Sibilev, zástupci Krajského vojenského velitelství ve Zlíně, představitelé Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Společnosti Ludvíka Svobody a dalších společenských organizací. Věnce a květiny k hrobu svého spolubojovníka položili také veteráni druhé světové války a občané města. Delegace patnácti studentů, kterou vedl velitele školního praporu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany podplukovník Jiří Odehnal, si v rámci programu oslav také prohlédla arcibiskupský zámek v Kroměříži. Text: Pavel Pazdera Foto: pprap. Pavel Titěra 18

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany

Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany Oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany Dne 8. října 2009 se uskutečnily v prostorách společenského klubu kasáren DĚDICE oslavy 5. výročí založení Ústavu OPZHN Univerzity obrany, jenž

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 01 BRNO 01 1. Informace o přijímacích zkouškách ( 1, Vyhláška 4/00 ze dne 11.

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 65, 662 10 Brno Tel.: 973 442 229, FAX: 973 443311, E-mail: dana.kristalova@unob.cz Vážení, Pozvánka

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE 2011 VZNIK SPRÁVY LETIŠTĚ Správa letiště byla vytvořena k 1.12.2003. Správa letiště se stává nástupnickou organizací 34.základny speciálního letectva. 34. ZÁKLADNA SPEC. LETECTVA

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof;

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; III.ročník MEDICÍNA KATASTROF Příprava UM v kontextu přípravy pro KM MUDr.Josef Štorek,Ph Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; Prof.MUDr. Leoš

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Účastníci celoživotního vzdělávání

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 13, 14 a 15 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

PONDĚLÍ 21. 5. 2012. Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého počasí MKS Pasáž

PONDĚLÍ 21. 5. 2012. Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého počasí MKS Pasáž 21. 26. 5. PONDĚLÍ 21. 5. 2012 od 13:45 Zahájení hudební produkcí Žesťový kvintet ÚH 14:00 16:00 Slavnostní zahájení akce Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého

Více