K atalog. chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji. v rámci projektu Podnikání bez překážek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K atalog. chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji. v rámci projektu Podnikání bez překážek"

Transkript

1 K atalog chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 O projektu Podnikání bez překážek Mezi úspěšné předkladatele projektů do Iniciativy Společenství Equal - se zařadila společně s partnery i Jihočeská hospodářská komora (JHK), jejíž projekt s názvem Podnikání bez překážek byl vybrán k financování. Tento projekt je zaměřen na podporu osob z cílových skupin, které se rozhodnou vyřešit tíživou situaci související s nezaměstnaností zahájením podnikatelské činnosti. Rozvojové partnerství tohoto projektu se nazývá Merkur a tvoří je: Jihočeská hospodářská komora, Jihočeská rozvojová o.p.s., OS Mesada, OS Prácheň, Úřad práce v Českých Budějovicích, a Úřad práce v Prachaticích. Vybranými cílovými skupinami v projektu jsou: osoby starší 45 let, ženy a muži po rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením, absolventi všech typů škol a dlouhodobě nezaměstnaní. Filozofií projektuje seznámit osoby z cílových skupin s výhodami i úskalími podnikání, nabídnout jim asistenci při seberealizaci a alespoň po dobu jednoho roku je při podnikání doprovázet. Projekt klade důraz na vzdělávání potenciálních podnikatelů

4 KATALOG CHRÁNĚNÝCH PRACOVNÍCH MÍST A CHRÁNĚNÝCH PRACOVNÍCH DÍLEN V JIHOČESKÉM KRAJI Katalog chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen vznikl v rámci projektu Podnikání bez překážek, který se také zabývá podporou chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji. Tématickou oblastí projektu Podnikání bez překážek je podpora začínajících podnikatelů a rozvoj podnikání, podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací či nerovností na trhu práce, zlepšování přístupu k trhu práce, návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné. Inovačním prvkem projektu je vznik pěti BENEFIT kontaktních míst v Českých Budějovicích, Táboře, Strakonicích, Prachaticích a Českém Krumlově. V těchto lokalitách se podnikatelům dostane veškerého servisu spojeného s podnikáním, a to včetně roční bezplatné následné péče, tzv. aftercare. Jednou ze služeb, kterou Benefit kontaktní místa nabízí začínajícím podnikatelům a chráněným pracovním dílnám je možnost propagace jejich výrobků a služeb. V rámci katalogu jsou představeny chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa působících na území Jihočeského kraje. Uvedeny jsou včetně kontaktů také popisy jejich aktivit. Kromě samotných chráněných pracovních míst a pracovních dílen je v katalogu nastíněna problematika jejich provozu. Na několika následujících stránkách jsou vysvětleny pojmy jako osoba zdravotně postižená, osoba zdravotně znevýhodněná, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní díla nebo povinný podíl zaměstnanců

5 1. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Definice OZP Ustanovení 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce, jako fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením ) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné ) Zdravotně znevýhodněná osoba Fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i možnost pracovního uplatnění Skutečnost, že je osobou plně nebo částečně invalidní, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Skutečnost, že je osobou zdravotně znevýhodněnou, dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce

6 2. CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ MÍSTO A CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ DÍLNA Chráněné pracovní místo Je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. ÚP může na toto místo poskytnout příspěvek Chráněná pracovní dílna Je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s ÚP a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném přepočteném počtu zaměstnáno více než 60% těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. ÚP může na vytvoření chráněné dílny poskytnout příspěvek. Příspěvek na provoz CHPM a CHPD Na zřízení jednoho pracovního místa může příspěvek činit maximálně osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až čtvrté čtvrtletí předchozího kalendářního roku pro osobu se zdravotním postižením a dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním postižením. Příspěvek na provoz CHPM Na základě písemné dohody - na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM obsazené osobou se zdravotním postižením nebo osobě se zdravotním postižením, která vykonává samostatně výdělečnou činnost Pouze na základě dohody o vytvoření CHPM - 6 -

7 Výše příspěvku může činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (viz. 75 odst. 10 zákona o zaměstnanosti) Příspěvek na provoz CHPM se poskytuje zálohově Druhy provozních nákladů CHPM a CHPM osoby samostatně výdělečné činné stanovuje prováděcí vyhláška č. 518/2004Sb., 8,9 a 10 Příspěvek na provoz CHPD Na základě písemné dohody - příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPD Poskytování - na základě dohody o vytvoření míst CHPD, příp. dohody o vymezení CHPD Výše příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, a maximálně šestinásobek výše uvedené průměrné mzdy na jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením (viz. 76 odst. 7 zákona o zaměstnanosti) Příspěvek na provoz CHPD se poskytuje vždy zálohově Druhy provozních nákladů CHPD a způsob poskytování příspěvku stanovuje prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb., 8, 9 a

8 3. POVINNÝ PODÍL ZAMĚSTNANCŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podílu vyplývá z 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve výši povinného Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Povinnost zaměstnavatelé plní: zaměstnáváním v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům. Odebírat výrobky nebo služby je možné i od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací uvedených způsobů. Zaměstnavatelé jsou povinni U míst oznamovaných úřadu práce označit, zda se jedná o pracovní místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením Informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby se zdravotním postižením Rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením - 8 -

9 Spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace Vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením Vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé jsou od ÚP oprávněni požadovat Informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením Spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením Spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením

10 Okres České Budějovice PCO - hlídací služba, s.r.o. DELTA, výrobní družstvo invalidů Střežení objektů fyzickou i elektronickou ostrahou Montáž a servis bezpečnostních systému Monitorování zabezpečovacích systémů na objektech Montáž folií PCO - hlídací služba, s.r.o. U Jeslí 619, České Budějovice Tel.: Web: Firma nabízí: Výrobu vnitřního nábytkového kování Sklopné kování pro sedací soupravy Dodávky výrobků v různé povrchové úpravě Drobné montážní práce Kompletace výrobků DELTA, výrobní družstvo invalidů Plzeňská 44, české Budějovice Tel.: AVÍZO s.r.o. ALFA PRINT POLYFLEX, s.r.o. Firma nabízí výrobu : Bublinkové a hladké polyetylenové folie Obálek s proti-nárazovou folii Recyklace polyetylenového odpadu Výroba samolepících obálek na tiskoviny Avízo s.r.o. Nádražní 755, Zliv Tel.: Web : Výroba razítek s gumovými štočky Výroba dveřních štítků, orientačních systémů budov, popis všech typů štítků laserem Popis a gravitování reklamních předmětů laserem Vyšívání a potisk reklamního textilu ALFA PRINT POLYFLEX, s.r.o. B. Smetany 67/a, české Budějovice Tel.: Web:

11 Okres České Budějovice Domov sv. Anežky, o.p.s. SAFE POINT s.r.o., pobočka České Budějovice Mezi hlavní služby patří : Údržba veřejné zeleně, zahradnické a lesnické práce Výroba keramických, dřevěných a tkaných výrobků a jejich následný prodej Mezi hlavní služby patří : Ochrana majetku a osob, bezpečnostní služby Úklidová servis Poskytování zahradnických služeb Smíšené zboží Čihovice 30, Týn nad Vltavou Tel.: Web: SAFE POINT s.r.o., pobočka České Budějovice Částkova 95, Plzeň Web: Domeček Služba, výrobní družstvo středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie CČSH Mezi hlavní služby patří : Výroba keramických výrobků a jejich prodej Provozování pultu centralizované ochrany Elektronické zabezpečovací signalizace Fyzická ostraha objektů Prodej a instalace folií a těsnění Čištění peří od roztočů a nečistot Ruční a strojní šití dek Kompletace drobných předmětů Kovoobrábění Domeček-středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie CČSH Branka 588, Trhové Sviny Tel.: Web: Služba, výrobní družstvo Fr.Šrámka 2, České Budějovice Tel.: Web:

12 Okres České Budějovice UNIPACK CZ s.r.o. Rumpold-T /Chráněná dílna/ s.r.o. Mezi hlavní služby : Výroba obalů z vlnité a hladké lepenky Služby pro polygrafii Kooperační práce pro tiskárny, grafická studia a reklamní agentury Svoz komunálních odpadů Skládkování Komunální služby Sanace Tuhá alternativní paliva Kompletní služby spojené s nakládáním s nebezpečným odpadem UNIPACK CZ s.r.o. Fr.Škroupa 2223, České Budějovice Tel.: Web: Rumpold-T /Chráněná dílna/ s.r.o. Budějovická 82, Týn nad Vltavou Tel.: Web: RUMPOLD s.r.o., provozovna České Budějovice Kavárna Na půl cesty (Měsíc ve dne) Hlavní služby : Svoz komunálních odpadů Skládkování Komunální služby Sanace Tuhá alternativní paliva Kompletní služby spojené s nakládáním s nebezpečným odpadem RUMPOLD s.r.o., provozovna České Budějovice Pekárenská 81, České Budějovice Tel.: Web: Měsíc ve dne nabízí: Kavárnu s obsluhou Kavárna Na půl cesty ( Měsíc ve dne ) Nová 3, České Budějovice Tel.: Web:

13 Okres České Budějovice Dětské centrum ARPIDA Václav Drhovský - DONO Centrum nabízí: Modelové chráněné bydlení Pomoc rodinám pečujícím o postižené děti Údržba zeleně Pomocné úklidové práce Šití textilních výrobků Prodej molitanových výrobků Dětské centrum ARPIDA U Hvízdala 1402/9, České Budějovice Tel.: Web: Václav Drhovský - DONO Jižní 260, Borek Tel.: Tiskárna Vltavín s.r.o. Daniel Štádler Výroba vizitek, letáků, formulářů,. Zpracování polygrafických výrobků Výroba krabic z vlnité lepenky Výroba mřížek do krabic Potisk krabic Dokončovací práce Tiskárna Vltavín s.r.o. Budějovická 82, Týn nad Vltavou Tel.: Web: Kompletní dodávky PC techniky Instalace a připojení Správa počítačových sítí Výroba internetových stránek, firemních log Natáčení filmových dokumentů Daniel Štádler Zachariášova 687/2, České Budějovice Tel.: Web:

14 Okres České Budějovice PROFIMEX, spol. s r.o. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Firma nabízí především : Škola poskytuje pracovní místo jako recepční. Šití pracovních oděvů Prodej celého sortimentu OOPP Dodávky a potisk reklamního textilu PROFIMEX, spol. s r.o. Vrbenská 2083, České Budějovice Pod tratí 411, Týn nad Vltavou Tel.: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, České Budějovice Tel.: Web: Kvalita - družstvo služeb Kvalita náhradní plnění s.r.o. Zuzana Návarová Komplexní úklidové práce pro podnikatelské subjekty Zajištění strážné služby Prodej cukrářských výrobků Výroba čokolády Kvalita družstvo služeb Kvalita náhradní plnění s.r.o. Dvořákova 383/17, České Budějovice Tel.: , Web: Zuzana Návarová Panská 8, České Budějovice Tel.: Web:

15 Okres České Budějovice SAS technik s.r.o. POP Tábor JC, s.r.o. Firma nabízí: Drobné montáže Práce pro automobilový průmysl Repasové a třídící práce montážních komponentů SAS technik s.r.o. Tovární 148, Borovany Tel.: Kompletní sortiment OOPP Vlastní výroba pracovních oděvů a doplňků Zakázková výroba Čistící prostředky, drogerie Lékárničky, autolékárny, náplně,. Bezpečnostní tabulky Síto-tiskové práce Velkoobchod, maloobchod POP Tábor JC, s.r.o. Družstevní 193, Borek Tel.: Web: THÉSEUS, s.r.o. WEDET s.r.o. Prodej SW a HW + servis Import bavlněných koberců z Egypta Výroba kobercových rohoží, běhounů, auto-koberců Obšívání koberců Balení dárkových předmětů Úklidové práce Théseus, s.r.o. Kněžskodvorská 25, české Budějovice Tel.: Web: Grafické práce Reklamní tisk Výkopové práce Terénní úpravy Základy staveb Demolice Výkopy bazénů WEDET s.r.o. Jižní 69, České Budějovice Tel.: Web:

16 Okres České Budějovice BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. KOVOTEX, výrobní družstvo invalidů Firma nabízí: Gastronomické služby dodávky nápojů, vybraných druhů potravin Prodej pracovních oděvů a obuvi pro pracoviště zdravotnických zařízení kovovýroba výroba drátěných stojanů povrchová úprava kovových výrobků komaxitové lakování povrchová úprava umělou hmotou BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. Husova 523, České Budějovice Tel.: Web: KOVOTEX, výrobní družstvo invalidů Hany Kvapilové 12, České Budějovice Tel.: Web: PETR SCHWARZ - PS PATROL ostraha majetku a osob údržba a úklid nemovitostí a zeleně PETR SCHWARZ PS PATROL Karla Lávičky 39, České Budějovice Tel.: Web:

17 Okres České Budějovice Marek Zeman - Jakub Local Pub OTAVA - výrobní družstvo Multikulturní club-bar se zaměřením na okrajové hudební a divadelní vystoupení s cílem seznámit veřejnost s osobami zdravotně postiženými. výroba kabelové konfekce Marek Zeman Jakub Local Pub Náměstí J.V.Kamarýta č.p. 89, Velešín Tel.: Web: OTAVA výrobní družstvo Chvalšinská 545, Český Krumlov Tel.: Web:

18 Okres Jindřichův Hradec Vydavatelství Paprsek s.r.o. Občanské sdružení PROUTEK Firma nabízí : Domácí pracovníky Textilní práce Drobná dřevovýroba Zakázková výroba Úklid zeleně Pomoci při stavebních prací Chráněné bydlení Vydavatelství Paprsek s.r.o. U plovárny 484/2, Jindřichův Hradec Tel.: Občanské sdružení PROUTEK Plasná 3, Kardašova Řečice Tel.: Web: Služba - výrobní družstvo, pobočka Jindřichův Hradec Provozování pultu centralizované ochrany Elektronické zabezpečovací signalizace Fyzická ostraha objektů Prodej a instalace folií a těsnění Čištění peří od roztočů a nečistot Ruční a strojní šití dek Kompletace drobných předmětů Kovoobrábění Jiří Hrádek - JH Solar Mezi hlavní služby patří : přímý dovoz a montáž solárních kolektorů solární ohřev TUV přitápění, ohřev bazénů montážní práce Pobočka Jindřichův Hradec: Pražská 107/II, Jindřichův Hradec Tel.: Pobočka Třeboň: Husova 75, Třeboň Tel.: Web: Jiří Hrádek JH Solar Plavsko 88, Stráž nad Nežárkou Tel.: Web:

19 Okres Jindřichův Hradec TRINEX CZ spol. s.r.o. Občanské sdružení OKNA Firma nabízí: Výroba a distribuce ochranných pracovních pomůcek Vývoj strážných oděvů s vysokou viditelností Pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí Poradenství pro rodiče handicapovaných dětí Pořádání benefičních akcí TRINEX CZ spol. s.r.o. Jáchymova 214/3, Jindřichův Hradec Tel.: /9 Web: Občanské sdružení OKNA Větrná 742/3, Jindřichův Hradec Tel.: Web: SIPADAN s.r.o., Jindřichův Hradec Bezpečnostní a úklidové práce Fyzická ostraha majetku SIPADAN s.r.o. Jindřichův Hradec Karlov 42, Jindřichův Hradec Tel.: Web:

20 Okres Písek Kvalitní renovace s.r.o. Božena Čapková - TEXODO Mezi hlavní služby patří : Renovace a výroba tonerových kazet pro tiskárny, kopírky a faxy Výroba a prodej pracovní obuvi, oděvů a celého sortimentu ochranných pracovních pomůcek Kvalitní renovace s.r.o. Čechova 406, Písek Tel.: Božena Čapková - TEXODO Purkyňova 698, Protivín Tel.: Web: Calla Int. spol. s r.o. Textilní výroba Výroba ochranných pracovních pomůcek a oděvů Textilní reklamní výrobky Kompletace Jana Kabelová Čistírna U vodáka Mezi hlavní služby patří : Chemické čištění textilu Calla Int. spol. s r.o. Zahradní 679, Protivín Tel.: Jana Kabelová Čistírna U vodáka U Vodáka 1929, Písek Tel.:

21 Okres Písek OTAVA - 02, výrobní družstvo PM Production s.r.o. Balící práce Montáž elektrosoučástek Kartáčnická výroba Bovdeny pro moto a malou zahradnickou techniku Balení pastelek a čokolád Montáž elektrosoučástek Montáž karburátorů OTAVA 02, výrobní družstvo Vinařského 374, Písek Tel.: Web: Ostraha a ochrana majetku a osob Úklidové služby Správa a údržba nemovitostí Reklamní činnost a marketing Poskytování služeb pro osobní hygienu PM Production s.r.o. Harantova 1756, Písek Tel.: Web: Šárka Kořínková Rekondiční a regenerační studio Klasické a sportovní masáže Formování postavy Lymfodrenáže Zdravotní tělocvik Měkké techniky a uvolňovací cviky Šárka Kořínková Zahořany 31, Kovářov 5.května 1510, Milevsko Tel.:

22 Okres Prachatice PALESTRA CZ s.r.o. STROOM DUB o.p.s. Mezi hlavní služby patří : I-poradna Repase obalového materiálu Praní, žehlení a mandlování prádla Etiketování a kompletování Údržba zeleně, odklízení sněhu PALESTRA CZ s.r.o. Boubská 7, Vimperk Tel.: Web: Výroba užitkové keramiky Výroba tkaných výrobků Výroba produktů ze dřeva Provoz prádelny Výroba a rozvoz jídel Šicí dílna Rukodílna STROOM DUB o.p.s. Dub 26, Vlachovo Březí Tel.: Web: OTAVA pracoviště 014 a CHD, výrobní družstvo invalidů OTAVA - pracoviště 06, výrobní družstvo invalidů Výroba kabelové konfekce Šití bytového textilu Balení pastelek a čokolád Drobné montáže Navíjení cívek a transformátorů Výroba kabelové konfekce OTAVA pracoviště 014, výrobní družstvo invalidů Lázeňská ulice 230, Prachatice Tel.: Tel.: Web: http//www.vdiotava.cz OTAVA pracoviště 06, výrobní družstvo invalidů Náměstí 135, Lhenice Tel.: Web:

23 Okres Prachatice OTAVA - pracoviště 026, výrobní družstvo invalidů CHD - Spektrum s.r.o. Výroba kabelové konfekce Balení pastelek Lepení krabiček Obsluha balících strojů Kompletace výrobků Výroba reklamních a propagačních výrobků Truhlářské výrobky Veřejné stravování výroba a rozvoz jídel OTAVA pracoviště 026, výrobní družstvo invalidů Náměstí 137, Volary Tel.: Web: CHD - Spektrum s.r.o. Menšíkova 1149, Prachatice Tovární 184, Vimperk Dub u Prachatic 24, 25, Vlachovo Březí Tel.: ( Prachatice ) Tel.: ( Vimperk ) Tel.: ( Dub u Prachatic ) Jaroslav Fišpera - JAKOB MODE Balení psacích potřeb Kontrola a balení výrobků z pryže Jaroslav Fišera JAKOB MODE Budějovická 289, Volary Lenora 51, Lenora Tel.: Web:

24 Okres Strakonice RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. Josef Šimečka - SIP Mezi hlavní služby patří : Svoz komunálních odpadů Skládkování Komunální služby Sanace Tuhá alternativní paliva Kompletní služby spojené s nakládáním s nebezpečným odpadem Výroba klíčů, zámků, trezorů,. Opravy zámků, autozámků, trezorů,. Mříže rolovací, železné, Montáže a servis Technická pomoc při zabezpečování objektů RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. Stožická 1241/3, Vodňany Tel.: Web: Josef Šimečka - SIP Komenského 27, Strakonice Tel.: Web: VLKOS - družstvo invalidů Jana Matuská Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Výroba a prodej pracovních oděvů, OOPP Revize jeřábů, zdvihacích zařízení, tlakových nádob, hasících přístrojů. Prodej ekologických prostředků ochrany životního prostředí Masérské, rekondiční a regenerační služby VLKOS družstvo invalidů Palackého náměstí 87, Strakonice Tel.: Web: Jana Matuská Pod Malsičkou 674, Volyně Tel.:

25 Okres Strakonice Libor Malý CALLA Cz s.r.o Překladatelská a tlumočnická činnost Zprostředkování služeb Kovoobrábění Soustružení Frézování, drážkování CNC obrábění Libor Malý K.Hradeckého 1107, Strakonice Provozovna? Komenského 27, Strakonice Tel.: Web: CALLA CZ s.r.o.. Kostelní 401, Sedlice Tel.: Web: OTAVA pracoviště 05, výrobní družstvo invalidů Miloslav Kalivoda Montáž hlavových opěrek tlačítek Montáž součástí karburátorů Montáž pásek pro polygrafii Montáž telekomunikačních kabelů Balení spojek řetězů Opracování výlisků OTAVA pracoviště 05, výrobní družstvo invalidů Heydukova 36, Strakonice Tel.: Web: Mezi hlavní služby patří : Provozování zámečnictví Miloslav Kalivoda Střela 11, Strakonice Tel.:

26 Okres Strakonice JP1 s.r.o.,provozovna Starý Dražejov Petr Prášek Výroba a montáž kružítek Výroba a montáž elektrosoučástek Výroba a prodej užitkových keramických předmětů Keramická dílna JP1 s.r.o., provozovna Starý Dražejov Starý Dražejov 1, Strakonice Tel.: Petr Prášek nám. Svobody 16, Vodňany Tel.: Web: POP TÁBOR JC, s.r.o TEXODO, spol. s r.o Kompletní sortiment OOPP Vlastní výroba pracovních oděvů a doplňků Zakázková výroba Čistící prostředky, drogerie Lékárničky, autolékárny, náplně,. Bezpečnostní tabulky Síto-tiskové práce Maloobchod, velkoobchod Mezi hlavní služby patří : Výroba pracovních oděvů a doplňků Velkoobchod a maloobchod POP TÁBOR JC, s.r.o. Palackého 1231, Vodňany Tel.: Web: TEXODO, spol. s r.o. Písecká 904, Strakonice Tel.: Web:

27 Okres Strakonice OLYMPIA papír Prodej kancelářských potřeb Prodej školních potřeb Kopírovací, tisk z CD, flash disku na A3, A4 Kroužková vazba Laminování OLYMPIA papír Bezděkovská 30, Strakonice Tel.: Web: SLUŽBA výrobní družstvo, pobočka Strakonice Provozování pultu centralizované ochrany Elektronické zabezpečovací signalizace Fyzická ostraha objektů Prodej a instalace folií a těsnění Čištění peří od roztočů a nečistot Ruční a strojní šití dek Kompletace drobných předmětů Kovoobrábění SLUŽBA výrobní družstvo, pobočka Strakonice Husova 476, Strakonice Tel.: Web: SAFE POINT s.r.o., STRAKONICE Ochrana majetku a osob, bezpečnostní služby Úklidová servis Poskytování zahradnických služeb SAFE POINT s.r.o., STRAKONICE Částkova 95, Plzeň Tel.: Web:

28 Okres Tábor Veřejná informační služba, pobočka Sezimovo Ústí DITA Tábor VDI Mezi hlavní služby patří : Docházkové identifikační systémy Stravovací systémy Přístupové systémy Ekonomické systémy Kontrolní systém školní jídelny Optické karty a bezkontaktní čipy Veřejná informační služba, Sezimovo Ústí Farského 14, Plzeň Tel.: Web: Textilní výroba Výroba pro zdravotnictví Laserový popis plastů Ruční balící a montážní činnost Kovovýroba Lisování plastů DITA Tábor VDI Stránského 2510, Tábor Tel.: Web: Diakonie ČCE středisko Rolnička Fokus Tábor Výroba keramiky, svíček Výroba dřevěných hudebních nástrojů Výrobky pletené z pedicu Výroba obrazů Praní a žehlení prádla Provoz čajovny Mezi hlavní výrobky patří : Textilní výrobky polštáře, deky, doplňky,. Výrobky ze dřeva, papíru suchách květin, Provozování chráněné kavárny Vykonávání zahradnických prací Diakonice ČCE středisko Rolnička Mrázkova 700/III, Soběslav Tel.: Web: Fokus Tábor Mostecká 2087, Tábor Tel.: Web:

29 Okres Tábor SOANZ Sdružení pro osobní asistenci a pro nezávislý život Dopravní asistenční služby pro zdravotně postižené a nemocné občany Autoškola pro zdravotně postižené občany Nezbytné úpravy vozidel pro zdravotně postižené občany SOANZ Sdružení pro osobní asistenci a pro nezávislý život Smetanova 1284, Tábor Tel.: Web: e/soanz.htm. RUMPOLD-B s.r.o. Svoz komunálních odpadů Skládkování Komunální služby Sanace Tuhá alternativní paliva Kompletní služby spojené s nakládáním s nebezpečným odpadem RUMPOLD-B s.r.o. Kpt.Jaroše 2418, Tábor Tel.: Web: Tercie-Handicap, s.r.o Mezi hlavní výrobu patří: Výroba a prodej osobních ochranných pracovních pomůcek BANNER-Servis s.r.o., Mezi hlavní výrobu patří : Výroba bytového textilu Tercie Handicap, s.r.o. ČSLA 700, Planá nad Lužnicí Tel.: Web: BANNER Servis s.r.o. Vaníčkova 22/1, Sezimovo Ústí Tel.:

Katalog. chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících

Katalog. chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené V rámci informační kampaně projektu

Více

K atalog podnikatelů. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog podnikatelů. v rámci projektu Podnikání bez překážek v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez překážek Mezi úspěšné předkladatele projektů

Více

K atalog podnikatelů. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog podnikatelů. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog podnikatelů v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky K atalog podnikatelů O projektu Podnikání bez

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

V této práci nechci psát o diskriminaci, chci psát o možnostech.

V této práci nechci psát o diskriminaci, chci psát o možnostech. 1. Úvod Vysoká nezaměstnanost osob se zdravotním postižením (OZP) je dlouhodobý problém České republiky. Na Úřadech práce evidují přibližně 130 200 tisíc nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Lidé

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI:

Více

ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WITH HEALTH DISABILITY

ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WITH HEALTH DISABILITY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více

Mgr. Jan Šesták, Ph.D. Březen 2010

Mgr. Jan Šesták, Ph.D. Březen 2010 Studie: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Mgr. Jan Šesták, Ph.D. Březen 2010

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaměstnávání osob se zdravotním postižením s akcentem na finanční hledisko pro zaměstnavatele Adéla Votroubková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Nebojte se zaměstnat lidi s handicapem (PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE) Autoři: Mgr. Monika Heczková JUDr. Jan Hutař

Nebojte se zaměstnat lidi s handicapem (PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE) Autoři: Mgr. Monika Heczková JUDr. Jan Hutař Nebojte se zaměstnat lidi s handicapem (PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE) Autoři: Mgr. Monika Heczková JUDr. Jan Hutař Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR, Praha 2012 ISBN: 978-80-904152-1-8

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069

Více