K atalog. chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji. v rámci projektu Podnikání bez překážek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K atalog. chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji. v rámci projektu Podnikání bez překážek"

Transkript

1 K atalog chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 O projektu Podnikání bez překážek Mezi úspěšné předkladatele projektů do Iniciativy Společenství Equal - se zařadila společně s partnery i Jihočeská hospodářská komora (JHK), jejíž projekt s názvem Podnikání bez překážek byl vybrán k financování. Tento projekt je zaměřen na podporu osob z cílových skupin, které se rozhodnou vyřešit tíživou situaci související s nezaměstnaností zahájením podnikatelské činnosti. Rozvojové partnerství tohoto projektu se nazývá Merkur a tvoří je: Jihočeská hospodářská komora, Jihočeská rozvojová o.p.s., OS Mesada, OS Prácheň, Úřad práce v Českých Budějovicích, a Úřad práce v Prachaticích. Vybranými cílovými skupinami v projektu jsou: osoby starší 45 let, ženy a muži po rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením, absolventi všech typů škol a dlouhodobě nezaměstnaní. Filozofií projektuje seznámit osoby z cílových skupin s výhodami i úskalími podnikání, nabídnout jim asistenci při seberealizaci a alespoň po dobu jednoho roku je při podnikání doprovázet. Projekt klade důraz na vzdělávání potenciálních podnikatelů

4 KATALOG CHRÁNĚNÝCH PRACOVNÍCH MÍST A CHRÁNĚNÝCH PRACOVNÍCH DÍLEN V JIHOČESKÉM KRAJI Katalog chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen vznikl v rámci projektu Podnikání bez překážek, který se také zabývá podporou chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen v Jihočeském kraji. Tématickou oblastí projektu Podnikání bez překážek je podpora začínajících podnikatelů a rozvoj podnikání, podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací či nerovností na trhu práce, zlepšování přístupu k trhu práce, návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné. Inovačním prvkem projektu je vznik pěti BENEFIT kontaktních míst v Českých Budějovicích, Táboře, Strakonicích, Prachaticích a Českém Krumlově. V těchto lokalitách se podnikatelům dostane veškerého servisu spojeného s podnikáním, a to včetně roční bezplatné následné péče, tzv. aftercare. Jednou ze služeb, kterou Benefit kontaktní místa nabízí začínajícím podnikatelům a chráněným pracovním dílnám je možnost propagace jejich výrobků a služeb. V rámci katalogu jsou představeny chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa působících na území Jihočeského kraje. Uvedeny jsou včetně kontaktů také popisy jejich aktivit. Kromě samotných chráněných pracovních míst a pracovních dílen je v katalogu nastíněna problematika jejich provozu. Na několika následujících stránkách jsou vysvětleny pojmy jako osoba zdravotně postižená, osoba zdravotně znevýhodněná, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní díla nebo povinný podíl zaměstnanců

5 1. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Definice OZP Ustanovení 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce, jako fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením ) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné ) Zdravotně znevýhodněná osoba Fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i možnost pracovního uplatnění Skutečnost, že je osobou plně nebo částečně invalidní, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Skutečnost, že je osobou zdravotně znevýhodněnou, dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce

6 2. CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ MÍSTO A CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ DÍLNA Chráněné pracovní místo Je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. ÚP může na toto místo poskytnout příspěvek Chráněná pracovní dílna Je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s ÚP a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném přepočteném počtu zaměstnáno více než 60% těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. ÚP může na vytvoření chráněné dílny poskytnout příspěvek. Příspěvek na provoz CHPM a CHPD Na zřízení jednoho pracovního místa může příspěvek činit maximálně osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až čtvrté čtvrtletí předchozího kalendářního roku pro osobu se zdravotním postižením a dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním postižením. Příspěvek na provoz CHPM Na základě písemné dohody - na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM obsazené osobou se zdravotním postižením nebo osobě se zdravotním postižením, která vykonává samostatně výdělečnou činnost Pouze na základě dohody o vytvoření CHPM - 6 -

7 Výše příspěvku může činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (viz. 75 odst. 10 zákona o zaměstnanosti) Příspěvek na provoz CHPM se poskytuje zálohově Druhy provozních nákladů CHPM a CHPM osoby samostatně výdělečné činné stanovuje prováděcí vyhláška č. 518/2004Sb., 8,9 a 10 Příspěvek na provoz CHPD Na základě písemné dohody - příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPD Poskytování - na základě dohody o vytvoření míst CHPD, příp. dohody o vymezení CHPD Výše příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, a maximálně šestinásobek výše uvedené průměrné mzdy na jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením (viz. 76 odst. 7 zákona o zaměstnanosti) Příspěvek na provoz CHPD se poskytuje vždy zálohově Druhy provozních nákladů CHPD a způsob poskytování příspěvku stanovuje prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb., 8, 9 a

8 3. POVINNÝ PODÍL ZAMĚSTNANCŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podílu vyplývá z 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve výši povinného Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Povinnost zaměstnavatelé plní: zaměstnáváním v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům. Odebírat výrobky nebo služby je možné i od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací uvedených způsobů. Zaměstnavatelé jsou povinni U míst oznamovaných úřadu práce označit, zda se jedná o pracovní místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením Informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby se zdravotním postižením Rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením - 8 -

9 Spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace Vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením Vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé jsou od ÚP oprávněni požadovat Informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením Spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením Spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením

10 Okres České Budějovice PCO - hlídací služba, s.r.o. DELTA, výrobní družstvo invalidů Střežení objektů fyzickou i elektronickou ostrahou Montáž a servis bezpečnostních systému Monitorování zabezpečovacích systémů na objektech Montáž folií PCO - hlídací služba, s.r.o. U Jeslí 619, České Budějovice Tel.: Web: Firma nabízí: Výrobu vnitřního nábytkového kování Sklopné kování pro sedací soupravy Dodávky výrobků v různé povrchové úpravě Drobné montážní práce Kompletace výrobků DELTA, výrobní družstvo invalidů Plzeňská 44, české Budějovice Tel.: AVÍZO s.r.o. ALFA PRINT POLYFLEX, s.r.o. Firma nabízí výrobu : Bublinkové a hladké polyetylenové folie Obálek s proti-nárazovou folii Recyklace polyetylenového odpadu Výroba samolepících obálek na tiskoviny Avízo s.r.o. Nádražní 755, Zliv Tel.: Web : Výroba razítek s gumovými štočky Výroba dveřních štítků, orientačních systémů budov, popis všech typů štítků laserem Popis a gravitování reklamních předmětů laserem Vyšívání a potisk reklamního textilu ALFA PRINT POLYFLEX, s.r.o. B. Smetany 67/a, české Budějovice Tel.: Web:

11 Okres České Budějovice Domov sv. Anežky, o.p.s. SAFE POINT s.r.o., pobočka České Budějovice Mezi hlavní služby patří : Údržba veřejné zeleně, zahradnické a lesnické práce Výroba keramických, dřevěných a tkaných výrobků a jejich následný prodej Mezi hlavní služby patří : Ochrana majetku a osob, bezpečnostní služby Úklidová servis Poskytování zahradnických služeb Smíšené zboží Čihovice 30, Týn nad Vltavou Tel.: Web: SAFE POINT s.r.o., pobočka České Budějovice Částkova 95, Plzeň Web: Domeček Služba, výrobní družstvo středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie CČSH Mezi hlavní služby patří : Výroba keramických výrobků a jejich prodej Provozování pultu centralizované ochrany Elektronické zabezpečovací signalizace Fyzická ostraha objektů Prodej a instalace folií a těsnění Čištění peří od roztočů a nečistot Ruční a strojní šití dek Kompletace drobných předmětů Kovoobrábění Domeček-středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie CČSH Branka 588, Trhové Sviny Tel.: Web: Služba, výrobní družstvo Fr.Šrámka 2, České Budějovice Tel.: Web:

12 Okres České Budějovice UNIPACK CZ s.r.o. Rumpold-T /Chráněná dílna/ s.r.o. Mezi hlavní služby : Výroba obalů z vlnité a hladké lepenky Služby pro polygrafii Kooperační práce pro tiskárny, grafická studia a reklamní agentury Svoz komunálních odpadů Skládkování Komunální služby Sanace Tuhá alternativní paliva Kompletní služby spojené s nakládáním s nebezpečným odpadem UNIPACK CZ s.r.o. Fr.Škroupa 2223, České Budějovice Tel.: Web: Rumpold-T /Chráněná dílna/ s.r.o. Budějovická 82, Týn nad Vltavou Tel.: Web: RUMPOLD s.r.o., provozovna České Budějovice Kavárna Na půl cesty (Měsíc ve dne) Hlavní služby : Svoz komunálních odpadů Skládkování Komunální služby Sanace Tuhá alternativní paliva Kompletní služby spojené s nakládáním s nebezpečným odpadem RUMPOLD s.r.o., provozovna České Budějovice Pekárenská 81, České Budějovice Tel.: Web: Měsíc ve dne nabízí: Kavárnu s obsluhou Kavárna Na půl cesty ( Měsíc ve dne ) Nová 3, České Budějovice Tel.: Web:

13 Okres České Budějovice Dětské centrum ARPIDA Václav Drhovský - DONO Centrum nabízí: Modelové chráněné bydlení Pomoc rodinám pečujícím o postižené děti Údržba zeleně Pomocné úklidové práce Šití textilních výrobků Prodej molitanových výrobků Dětské centrum ARPIDA U Hvízdala 1402/9, České Budějovice Tel.: Web: Václav Drhovský - DONO Jižní 260, Borek Tel.: Tiskárna Vltavín s.r.o. Daniel Štádler Výroba vizitek, letáků, formulářů,. Zpracování polygrafických výrobků Výroba krabic z vlnité lepenky Výroba mřížek do krabic Potisk krabic Dokončovací práce Tiskárna Vltavín s.r.o. Budějovická 82, Týn nad Vltavou Tel.: Web: Kompletní dodávky PC techniky Instalace a připojení Správa počítačových sítí Výroba internetových stránek, firemních log Natáčení filmových dokumentů Daniel Štádler Zachariášova 687/2, České Budějovice Tel.: Web:

14 Okres České Budějovice PROFIMEX, spol. s r.o. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Firma nabízí především : Škola poskytuje pracovní místo jako recepční. Šití pracovních oděvů Prodej celého sortimentu OOPP Dodávky a potisk reklamního textilu PROFIMEX, spol. s r.o. Vrbenská 2083, České Budějovice Pod tratí 411, Týn nad Vltavou Tel.: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, České Budějovice Tel.: Web: Kvalita - družstvo služeb Kvalita náhradní plnění s.r.o. Zuzana Návarová Komplexní úklidové práce pro podnikatelské subjekty Zajištění strážné služby Prodej cukrářských výrobků Výroba čokolády Kvalita družstvo služeb Kvalita náhradní plnění s.r.o. Dvořákova 383/17, České Budějovice Tel.: , Web: Zuzana Návarová Panská 8, České Budějovice Tel.: Web:

15 Okres České Budějovice SAS technik s.r.o. POP Tábor JC, s.r.o. Firma nabízí: Drobné montáže Práce pro automobilový průmysl Repasové a třídící práce montážních komponentů SAS technik s.r.o. Tovární 148, Borovany Tel.: Kompletní sortiment OOPP Vlastní výroba pracovních oděvů a doplňků Zakázková výroba Čistící prostředky, drogerie Lékárničky, autolékárny, náplně,. Bezpečnostní tabulky Síto-tiskové práce Velkoobchod, maloobchod POP Tábor JC, s.r.o. Družstevní 193, Borek Tel.: Web: THÉSEUS, s.r.o. WEDET s.r.o. Prodej SW a HW + servis Import bavlněných koberců z Egypta Výroba kobercových rohoží, běhounů, auto-koberců Obšívání koberců Balení dárkových předmětů Úklidové práce Théseus, s.r.o. Kněžskodvorská 25, české Budějovice Tel.: Web: Grafické práce Reklamní tisk Výkopové práce Terénní úpravy Základy staveb Demolice Výkopy bazénů WEDET s.r.o. Jižní 69, České Budějovice Tel.: Web:

16 Okres České Budějovice BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. KOVOTEX, výrobní družstvo invalidů Firma nabízí: Gastronomické služby dodávky nápojů, vybraných druhů potravin Prodej pracovních oděvů a obuvi pro pracoviště zdravotnických zařízení kovovýroba výroba drátěných stojanů povrchová úprava kovových výrobků komaxitové lakování povrchová úprava umělou hmotou BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. Husova 523, České Budějovice Tel.: Web: KOVOTEX, výrobní družstvo invalidů Hany Kvapilové 12, České Budějovice Tel.: Web: PETR SCHWARZ - PS PATROL ostraha majetku a osob údržba a úklid nemovitostí a zeleně PETR SCHWARZ PS PATROL Karla Lávičky 39, České Budějovice Tel.: Web:

17 Okres České Budějovice Marek Zeman - Jakub Local Pub OTAVA - výrobní družstvo Multikulturní club-bar se zaměřením na okrajové hudební a divadelní vystoupení s cílem seznámit veřejnost s osobami zdravotně postiženými. výroba kabelové konfekce Marek Zeman Jakub Local Pub Náměstí J.V.Kamarýta č.p. 89, Velešín Tel.: Web: OTAVA výrobní družstvo Chvalšinská 545, Český Krumlov Tel.: Web:

18 Okres Jindřichův Hradec Vydavatelství Paprsek s.r.o. Občanské sdružení PROUTEK Firma nabízí : Domácí pracovníky Textilní práce Drobná dřevovýroba Zakázková výroba Úklid zeleně Pomoci při stavebních prací Chráněné bydlení Vydavatelství Paprsek s.r.o. U plovárny 484/2, Jindřichův Hradec Tel.: Občanské sdružení PROUTEK Plasná 3, Kardašova Řečice Tel.: Web: Služba - výrobní družstvo, pobočka Jindřichův Hradec Provozování pultu centralizované ochrany Elektronické zabezpečovací signalizace Fyzická ostraha objektů Prodej a instalace folií a těsnění Čištění peří od roztočů a nečistot Ruční a strojní šití dek Kompletace drobných předmětů Kovoobrábění Jiří Hrádek - JH Solar Mezi hlavní služby patří : přímý dovoz a montáž solárních kolektorů solární ohřev TUV přitápění, ohřev bazénů montážní práce Pobočka Jindřichův Hradec: Pražská 107/II, Jindřichův Hradec Tel.: Pobočka Třeboň: Husova 75, Třeboň Tel.: Web: Jiří Hrádek JH Solar Plavsko 88, Stráž nad Nežárkou Tel.: Web:

19 Okres Jindřichův Hradec TRINEX CZ spol. s.r.o. Občanské sdružení OKNA Firma nabízí: Výroba a distribuce ochranných pracovních pomůcek Vývoj strážných oděvů s vysokou viditelností Pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí Poradenství pro rodiče handicapovaných dětí Pořádání benefičních akcí TRINEX CZ spol. s.r.o. Jáchymova 214/3, Jindřichův Hradec Tel.: /9 Web: Občanské sdružení OKNA Větrná 742/3, Jindřichův Hradec Tel.: Web: SIPADAN s.r.o., Jindřichův Hradec Bezpečnostní a úklidové práce Fyzická ostraha majetku SIPADAN s.r.o. Jindřichův Hradec Karlov 42, Jindřichův Hradec Tel.: Web:

20 Okres Písek Kvalitní renovace s.r.o. Božena Čapková - TEXODO Mezi hlavní služby patří : Renovace a výroba tonerových kazet pro tiskárny, kopírky a faxy Výroba a prodej pracovní obuvi, oděvů a celého sortimentu ochranných pracovních pomůcek Kvalitní renovace s.r.o. Čechova 406, Písek Tel.: Božena Čapková - TEXODO Purkyňova 698, Protivín Tel.: Web: Calla Int. spol. s r.o. Textilní výroba Výroba ochranných pracovních pomůcek a oděvů Textilní reklamní výrobky Kompletace Jana Kabelová Čistírna U vodáka Mezi hlavní služby patří : Chemické čištění textilu Calla Int. spol. s r.o. Zahradní 679, Protivín Tel.: Jana Kabelová Čistírna U vodáka U Vodáka 1929, Písek Tel.:

21 Okres Písek OTAVA - 02, výrobní družstvo PM Production s.r.o. Balící práce Montáž elektrosoučástek Kartáčnická výroba Bovdeny pro moto a malou zahradnickou techniku Balení pastelek a čokolád Montáž elektrosoučástek Montáž karburátorů OTAVA 02, výrobní družstvo Vinařského 374, Písek Tel.: Web: Ostraha a ochrana majetku a osob Úklidové služby Správa a údržba nemovitostí Reklamní činnost a marketing Poskytování služeb pro osobní hygienu PM Production s.r.o. Harantova 1756, Písek Tel.: Web: Šárka Kořínková Rekondiční a regenerační studio Klasické a sportovní masáže Formování postavy Lymfodrenáže Zdravotní tělocvik Měkké techniky a uvolňovací cviky Šárka Kořínková Zahořany 31, Kovářov 5.května 1510, Milevsko Tel.:

22 Okres Prachatice PALESTRA CZ s.r.o. STROOM DUB o.p.s. Mezi hlavní služby patří : I-poradna Repase obalového materiálu Praní, žehlení a mandlování prádla Etiketování a kompletování Údržba zeleně, odklízení sněhu PALESTRA CZ s.r.o. Boubská 7, Vimperk Tel.: Web: Výroba užitkové keramiky Výroba tkaných výrobků Výroba produktů ze dřeva Provoz prádelny Výroba a rozvoz jídel Šicí dílna Rukodílna STROOM DUB o.p.s. Dub 26, Vlachovo Březí Tel.: Web: OTAVA pracoviště 014 a CHD, výrobní družstvo invalidů OTAVA - pracoviště 06, výrobní družstvo invalidů Výroba kabelové konfekce Šití bytového textilu Balení pastelek a čokolád Drobné montáže Navíjení cívek a transformátorů Výroba kabelové konfekce OTAVA pracoviště 014, výrobní družstvo invalidů Lázeňská ulice 230, Prachatice Tel.: Tel.: Web: http//www.vdiotava.cz OTAVA pracoviště 06, výrobní družstvo invalidů Náměstí 135, Lhenice Tel.: Web:

23 Okres Prachatice OTAVA - pracoviště 026, výrobní družstvo invalidů CHD - Spektrum s.r.o. Výroba kabelové konfekce Balení pastelek Lepení krabiček Obsluha balících strojů Kompletace výrobků Výroba reklamních a propagačních výrobků Truhlářské výrobky Veřejné stravování výroba a rozvoz jídel OTAVA pracoviště 026, výrobní družstvo invalidů Náměstí 137, Volary Tel.: Web: CHD - Spektrum s.r.o. Menšíkova 1149, Prachatice Tovární 184, Vimperk Dub u Prachatic 24, 25, Vlachovo Březí Tel.: ( Prachatice ) Tel.: ( Vimperk ) Tel.: ( Dub u Prachatic ) Jaroslav Fišpera - JAKOB MODE Balení psacích potřeb Kontrola a balení výrobků z pryže Jaroslav Fišera JAKOB MODE Budějovická 289, Volary Lenora 51, Lenora Tel.: Web:

24 Okres Strakonice RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. Josef Šimečka - SIP Mezi hlavní služby patří : Svoz komunálních odpadů Skládkování Komunální služby Sanace Tuhá alternativní paliva Kompletní služby spojené s nakládáním s nebezpečným odpadem Výroba klíčů, zámků, trezorů,. Opravy zámků, autozámků, trezorů,. Mříže rolovací, železné, Montáže a servis Technická pomoc při zabezpečování objektů RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. Stožická 1241/3, Vodňany Tel.: Web: Josef Šimečka - SIP Komenského 27, Strakonice Tel.: Web: VLKOS - družstvo invalidů Jana Matuská Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Výroba a prodej pracovních oděvů, OOPP Revize jeřábů, zdvihacích zařízení, tlakových nádob, hasících přístrojů. Prodej ekologických prostředků ochrany životního prostředí Masérské, rekondiční a regenerační služby VLKOS družstvo invalidů Palackého náměstí 87, Strakonice Tel.: Web: Jana Matuská Pod Malsičkou 674, Volyně Tel.:

25 Okres Strakonice Libor Malý CALLA Cz s.r.o Překladatelská a tlumočnická činnost Zprostředkování služeb Kovoobrábění Soustružení Frézování, drážkování CNC obrábění Libor Malý K.Hradeckého 1107, Strakonice Provozovna? Komenského 27, Strakonice Tel.: Web: CALLA CZ s.r.o.. Kostelní 401, Sedlice Tel.: Web: OTAVA pracoviště 05, výrobní družstvo invalidů Miloslav Kalivoda Montáž hlavových opěrek tlačítek Montáž součástí karburátorů Montáž pásek pro polygrafii Montáž telekomunikačních kabelů Balení spojek řetězů Opracování výlisků OTAVA pracoviště 05, výrobní družstvo invalidů Heydukova 36, Strakonice Tel.: Web: Mezi hlavní služby patří : Provozování zámečnictví Miloslav Kalivoda Střela 11, Strakonice Tel.:

26 Okres Strakonice JP1 s.r.o.,provozovna Starý Dražejov Petr Prášek Výroba a montáž kružítek Výroba a montáž elektrosoučástek Výroba a prodej užitkových keramických předmětů Keramická dílna JP1 s.r.o., provozovna Starý Dražejov Starý Dražejov 1, Strakonice Tel.: Petr Prášek nám. Svobody 16, Vodňany Tel.: Web: POP TÁBOR JC, s.r.o TEXODO, spol. s r.o Kompletní sortiment OOPP Vlastní výroba pracovních oděvů a doplňků Zakázková výroba Čistící prostředky, drogerie Lékárničky, autolékárny, náplně,. Bezpečnostní tabulky Síto-tiskové práce Maloobchod, velkoobchod Mezi hlavní služby patří : Výroba pracovních oděvů a doplňků Velkoobchod a maloobchod POP TÁBOR JC, s.r.o. Palackého 1231, Vodňany Tel.: Web: TEXODO, spol. s r.o. Písecká 904, Strakonice Tel.: Web:

27 Okres Strakonice OLYMPIA papír Prodej kancelářských potřeb Prodej školních potřeb Kopírovací, tisk z CD, flash disku na A3, A4 Kroužková vazba Laminování OLYMPIA papír Bezděkovská 30, Strakonice Tel.: Web: SLUŽBA výrobní družstvo, pobočka Strakonice Provozování pultu centralizované ochrany Elektronické zabezpečovací signalizace Fyzická ostraha objektů Prodej a instalace folií a těsnění Čištění peří od roztočů a nečistot Ruční a strojní šití dek Kompletace drobných předmětů Kovoobrábění SLUŽBA výrobní družstvo, pobočka Strakonice Husova 476, Strakonice Tel.: Web: SAFE POINT s.r.o., STRAKONICE Ochrana majetku a osob, bezpečnostní služby Úklidová servis Poskytování zahradnických služeb SAFE POINT s.r.o., STRAKONICE Částkova 95, Plzeň Tel.: Web:

28 Okres Tábor Veřejná informační služba, pobočka Sezimovo Ústí DITA Tábor VDI Mezi hlavní služby patří : Docházkové identifikační systémy Stravovací systémy Přístupové systémy Ekonomické systémy Kontrolní systém školní jídelny Optické karty a bezkontaktní čipy Veřejná informační služba, Sezimovo Ústí Farského 14, Plzeň Tel.: Web: Textilní výroba Výroba pro zdravotnictví Laserový popis plastů Ruční balící a montážní činnost Kovovýroba Lisování plastů DITA Tábor VDI Stránského 2510, Tábor Tel.: Web: Diakonie ČCE středisko Rolnička Fokus Tábor Výroba keramiky, svíček Výroba dřevěných hudebních nástrojů Výrobky pletené z pedicu Výroba obrazů Praní a žehlení prádla Provoz čajovny Mezi hlavní výrobky patří : Textilní výrobky polštáře, deky, doplňky,. Výrobky ze dřeva, papíru suchách květin, Provozování chráněné kavárny Vykonávání zahradnických prací Diakonice ČCE středisko Rolnička Mrázkova 700/III, Soběslav Tel.: Web: Fokus Tábor Mostecká 2087, Tábor Tel.: Web:

29 Okres Tábor SOANZ Sdružení pro osobní asistenci a pro nezávislý život Dopravní asistenční služby pro zdravotně postižené a nemocné občany Autoškola pro zdravotně postižené občany Nezbytné úpravy vozidel pro zdravotně postižené občany SOANZ Sdružení pro osobní asistenci a pro nezávislý život Smetanova 1284, Tábor Tel.: Web: e/soanz.htm. RUMPOLD-B s.r.o. Svoz komunálních odpadů Skládkování Komunální služby Sanace Tuhá alternativní paliva Kompletní služby spojené s nakládáním s nebezpečným odpadem RUMPOLD-B s.r.o. Kpt.Jaroše 2418, Tábor Tel.: Web: Tercie-Handicap, s.r.o Mezi hlavní výrobu patří: Výroba a prodej osobních ochranných pracovních pomůcek BANNER-Servis s.r.o., Mezi hlavní výrobu patří : Výroba bytového textilu Tercie Handicap, s.r.o. ČSLA 700, Planá nad Lužnicí Tel.: Web: BANNER Servis s.r.o. Vaníčkova 22/1, Sezimovo Ústí Tel.:

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog služeb Benefit kontaktních míst v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez

Více

PODPORA NA TRHU PRÁCE CZ.1.04/3.3.05/68.00164

PODPORA NA TRHU PRÁCE CZ.1.04/3.3.05/68.00164 PODPORA NA TRHU PRÁCE CZ.1.04/3.3.05/68.00164 JOB CLUB manuál KONÍČEK, občanské sdružení Na Zlaté stoce 14 370 05 České Budějovice / 386 321 476, 774 429 779 CO JE JOB CLUB Job Club je poradenský program,

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Ohrožené skupiny na trhu práce

Ohrožené skupiny na trhu práce Ohrožené skupiny na trhu práce Rizikové skupiny na trhu práce občané se zdravotním postižením mladí lidé, mladiství uchazeči o zaměstnání, absolventi vyšší věkové kategorie nekvalifikovaní pracovníci,

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Jarmila Hladilová Mgr. Andrea Pavelková jarmila.hladilova@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 4.10.2012 Nezaměstnanost k 31.8.2011

Více

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 11,0 10,0 10,5 9,5 Podíl

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. dubnu 2011 ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb.,

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Katalog. chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících

Katalog. chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené V rámci informační kampaně projektu

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Týn

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

R Á M C O V Á K R I T É R I A pro poskytování finanční podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. března 2011

R Á M C O V Á K R I T É R I A pro poskytování finanční podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. března 2011 Ú ř a d p r á c e v H r a d c i K r á l o v é R Á M C O V Á K R I T É R I A pro poskytování finanční podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. března 2011 Cílem tohoto dokumentu je stanovit

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Čechy IČO:22856617A - Z PROJEKT PRAHA, projektová, inženýrská a. obchodní spol. PS SOSNA Praha 8 IČO:66001081A CE Auditoři a

Čechy IČO:22856617A - Z PROJEKT PRAHA, projektová, inženýrská a. obchodní spol. PS SOSNA Praha 8 IČO:66001081A CE Auditoři a půjčky z ústí nad labem cinema city norton. IČO:26148650realitní činnost,reklamní činnost silničních vozidel,pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě,koupě zboží za

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší PADRINO Promo originální dárky s lidskou duší Projekt PADRINO realizujeme již čtvrtým rokem Projekt PADRINO identifikoval nové potřeby našich klientů Projekt PADRINO je skvělý nástroj na budování sociálního

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

LNÍ EKONOMICE A DRUŽSTVO

LNÍ EKONOMICE A DRUŽSTVO PODNIKÁNÍ V SOCIÁLN LNÍ EKONOMICE A DRUŽSTVO Projekty partnerství CIP EQUAL ESF EU 2005 2008 SČMVD a partneři www.scmvd.cz www.kazdymaprilezitost.cz Ing. K. Rychtář,, SČMVDS Ing. V. Mikuláš ášek, SENZA

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2014

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti vládní návrh předložen v květnu 2013 49 novela zákona o zaměstnanosti (od 1.10. 2004) Současně jsou novelizovány zákon č.

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

NAJA. NAJA trade, spol. s r.o., Krátká 713/8, 682 01 Vyškov, mobil.: 777 220 250, email: naja@naja.cz

NAJA. NAJA trade, spol. s r.o., Krátká 713/8, 682 01 Vyškov, mobil.: 777 220 250, email: naja@naja.cz 1 2 NAJA - Zpracování kovového odpadu - Likvidace autovraků - Stavebniny - Prodej písku, drtí, uhlí, dříví - Recyklace stav. sutě, odvoz, přistavení kontejnerů - Linde GAS NAJA trade, spol. s r.o., Krátká

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

S E Z N A M O R G A N I Z A C Í

S E Z N A M O R G A N I Z A C Í S E Z N A M O R G A N I Z A C Í OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SEDLČANY, S. R. O. název: Městská teplárenská, s. r. o. Církvičská 581, 264 01 Sedlčany IČ: 26214059 Organizace zabezpečuje výrobu

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Ing. Marek Juha místopředseda představenstva OSOBY ZNEVÝHODNĚNÉ NA TRHU PRÁCE osoby se zdravotním postižením mládež a mladí dospělí osoby bez přístřeší osoby

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

RAUDO výrobní družstvo invalidů člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR PREZENTACE FIRMY

RAUDO výrobní družstvo invalidů člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR PREZENTACE FIRMY PREZENTACE FIRMY O FIRMĚ RAUDO výrobní družstvo invalidů je obchodní a servisní firma zaměstnávající více jak 60 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. V roce 2010 získala statut chráněné dílny.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné zakázky: Dodávky kancelářských

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červenec 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 7.

Více