ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN"

Transkript

1 ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: Cílový ročník: ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/

2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Německý jazyk, ročník Tematický okruh: Tvarosloví Téma: Časování pomocných a nepravidelných sloves Metodický list/anotace: žáci se seznámí s pomocnými slovesy a s nejčastěji užívanými nepravidelnými slovesy a jejich časováním v přítomném čase Očekávaný výstup: žáci si osvojí pomocná slovesa a základní okruh nepravidelných sloves a naučí se je časovat v přítomném čase Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý stupeň Typická věková skupina: let

3 Základní termíny: SINGULAR JEDNOTNÉ ČÍSLO (lat.) PLURAL MNOŽNÉ ČÍSLO (lat.) VERBUM SLOVESO (lat.) das Verb sloveso (něm.) das Hilfsverb pomocné sloveso das unregelmässige Verb nepravidelné sloveso KONJUGACE ČASOVÁNÍ (termín pův. z latiny) die Konjugation časování (něm.)

4 Pomocná slovesa: sein být haben mít werden stát se Jsou to nejstarší slovesa zejména slova být a mít patří k nejstarším slovům každého jazyka, proto se i časování těchto sloves vyvíjelo nejdéle a je v něm nejvíce nepravidelností. Ale my se je naučíme!!!

5 sein - být Je to jediné sloveso, u kterého se neshoduje tvar infinitivu s tvarem 1. a 3. osoby plurálu! Časování: 1. ich bin 1. wir sind 2. du bist 2. ihr seid 3. er ist 3. sie sind sie ist es ist Sie sind B.: Bist du hier? Jsi tady? Er ist klein. - On je malý.

6 haben - mít Slovesa mít a být jsou nejčastěji užívaná slovesa, musíme se je naučit velmi dobře! Časování: 1. ich habe 1. wir haben 2. du hast 2. ihr habt 3. er hat 3. sie haben sie hat es hat Sie haben B.: Hast du Hunger? Máš hlad? Ja, ich habe Hunger. Ano, mám hlad.

7 werden stát se Toto poslední pomocné sloveso budeme více používat později, ale přesto se s ním seznámíme. Časování: 1. ich werde 1. wir werden 2. du wirst 2. ihr werdet 3. er wird 3. sie werden sie wird es wird Sie werden B.: Sie wird rot. Ona zčervená. Wir werden brav. My budeme hodní.

8 Úkol 1: Ve dvojicích vyčasujte slovesa haben a sein, časování zapište na volný list papíru. Úkol 2: Vytvořte s těmito slovesy vždy jednu tázací a jednu oznamovací větu. Úkol 3: Věty opět zapište a doplňte k nim ilustrace.

9 Nepravidelná slovesa: Nepravidelná slovesa jsou z hlediska vývoje také stará, prošla mnoha změnami. Při časování v přítomném čase je oproti časování pravidelných sloves změna jen ve 2. a 3. osobě jednotného čísla. Seznámíme se s časováním těchto sloves: fahren jet Rad fahren jet na kole sehen vidět lesen číst nehmen brát, vzít - laufen - běžet - Ski laufen - lyžovat - essen jíst - geben dát - einladen - pozvat

10 Časování Konjugation: fahren jet 1. ich fahre 1. wir fahren 2. du fährst 2. ihr fahrt 3. er fährt 3. sie fahren sie fährt Sie fahren es fährt B.: Fährst du nach Prag? Jedeš do Prahy? Nein, ich fahre nach Wien. Ne, jedu do Vídně.

11 Rad fahren jet na kole Při časování sloves s odlučitelnou předponou nebo sloves složených ze dvou slov dáváme předponu nebo první slovo na konec věty. 1. ich fahre Rad 1. wir fahren Rad 2. du fährst Rad 2. ihr fahrt Rad 3. er fährt Rad 3. sie fahren Rad sie fährt Rad es fährt Rad Sie fahren Rad B.: Fährt Peter gern Rad? Jezdí Petr rád na kole? Ja, er fährt sehr gern Rad. Ano, jezdí velmi rád na kole.

12 sehen vidět 1. ich sehe 1. wir sehen 2. du siehst 2. ihr seht 3. er sieht 3. sie sehen sie sieht Sie sehen es sieht B.: Siehst du die Katze? Vidíš tu kočku? Ja, ich sehe sie. Ano, vidím ji.

13 lesen - číst 1. ich lese 1. wir lesen 2. du liest 2. ihr lest 3. er liest 3. sie lesen sie liest Sie lesen es liest B.: Monika, liest du oft? Moniko, čteš často? Ja, ich lese jeden Tag. Ano, čtu každý den.

14 laufen běžet, rychle jít 1. ich laufe 1. wir laufen 2. du läufst 2. ihr lauft 3. er läuft 3. sie laufen sie läuft Sie laufen es läuft B.: Ich laufe schnell nach Hause. Milan läuft auch. Milan běží také. - Běžím rychle domů.

15 Ski laufen - lyžovat 1. ich laufe Ski 1. wir laufen Ski 2. du läufst Ski 2. ihr lauft Ski 3. er läuft Ski 3. sie laufen Ski sie läuft Ski Sie laufen Ski es läuft Ski B. : Läuft Jana gut Ski? Lyžuje Jana dobře? Ja, Jana läuft gut Ski. Ano, Jana dobře lyžuje.

16 essen - jíst 1. ich esse 1. wir essen 2. du isst 2. ihr est 3. er isst 3. sie essen sie isst Sie essen es isst Pozor: zde je 2. a 3. osoba sg. stejná nemohou být tři s vedle sebe! B.: Isst du Gemüse? Jíš zeleninu? Ich esse lieber Obst. Jím raději ovoce.

17 geben dát, dávat 1. ich gebe 1. wir geben 2. du gibst 2. ihr gebt 3. er gibt 3. sie geben sie gibt Sie geben es gibt B.: Gibst du mir das Buch? Dáš mi tu knihu? Ja, ich gebe dir das Buch! Ano, dám ti tu knihu!

18 nehmen brát, vzít 1. ich nehme 1. wir nehmen 2. du nimmst 2. ihr nehmt 3. er nimmt 3. sie nehmen sie nimmt Sie nehmen es nimmt B.: Kinder, nehmt ihr die Hefte? Děti, berete ty sešity? Nein, die Hefte nimmt Frau Lehrerin. - Ne, sešity vezme paní učitelka.

19 einladen - pozvat Pozor! Sloveso s odlučitelnou předponou! 1. ich lade ein 1. wir laden ein 2. du lädst ein 2. ihr ladet ein 3. er lädt ein 3. sie laden ein sie lädt ein Sie laden ein es lädt ein B.: Veronika lädt ihre Freunde ein. - Veronika zve své přátele. Sie lädt sie zum Geburtstagsfeier ein. - Ona je zve na oslavu narozenin.

20 Úkol: Ve dvojicích vytvořte vždy 2 věty se 4 probranými slovesy. Slovesa si vyberte sami. Použijte alespoň jedno sloveso složené nebo s odlučitelnou předponou Vždy použijte alespoň jednou tvar 2. nebo 3. osoby singuláru. Pokuste se z těchto vět vytvořit souvislý text. Tomuto textu dejte vhodný název.

21 Použité zdroje: Vlastní materiály autorky. Zdroje obrázků: Obrázky použity z galerie Klipart MS Word 2010.

22 Děkuji vám za pozornost.

Koníčky a volný čas 14

Koníčky a volný čas 14 Koníčky a volný čas 14 A Sportu zdar! Markus, Chris a Kurt jdou na fotbal a vypravují si o svých sportovních aktivitách. Kurt: Das Fußballspiel beginnt gleich. Warten wir noch auf jemanden? Markus: Ja,

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen.

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen. PREZENTACE V NĚMČINĚ aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body,

Více

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena.

Žáci časují pravidelná slovesa, přiřazují ke slovesům odpovídající osobní zájmena. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_01_pracovni_list Časování sloves Němčina 1. ročník Schéma časování

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Příloha 6 Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Uváděné úlohy a testové otázky odpovídají výstupům jednotlivých

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České Republiky. PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY ŽÁKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT, JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky (Samuel Deus) Mai - Juni 2010 Květen - Červen 2010 Liebe Eltern, dies ist die letzte Ausgabe unserer Kindergartenzeitung vor der Sommerpause. Im Anhang finden Sie

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Varianta: Lze zadat i jako napsání SMS. V tom případě si studenti vyměňují telefonní čísla.

Varianta: Lze zadat i jako napsání SMS. V tom případě si studenti vyměňují telefonní čísla. Lekce 12 Komunikace: Studenti se naučí jednoduše formulovat přání (k narozeninám, Vánocům a velikonocům) a pozdrav z dovolené. Naučí se reagovat v telefonických hovorech, a to především formálních. V další

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal. Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML.

Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal. Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML. Obsah Obsah Slovo ředitele 2 Kalendárium 3 Co rok dal 14 Výsledky nejlepších 28 Témata maturitních písemných prací 34 Tvorba na GML 35 Napsali o nás 52 Studenti píší noviny 54 Fotograf GML 56 Pedagogický

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně?

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně? Lekce 10 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobě a komunikaci při cestování: koupit si lístek na vlak nebo autobus, zorientovat se na nádraží nebo letišti a jednat s policistou při dopravním

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více