F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno"

Transkript

1 F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

2 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2009, kterou pro Vás připravilo Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance v úzké spolupráci s jednotlivými útvary Fakultní nemocnice Brno. Tyto aktivity jsou vytvářeny a vedeny odborníky, kteří jsou ve svém oboru špičkovými představiteli a nabízejí Vám v rámci nich svoje znalosti, zkušenosti a vědomosti. Vzdělávací aktivity pracovišť FN Brno vycházejí z implementace zákonů o vzdělávání. Přehled akreditovaných vzdělávacích oborů lékařů, farmaceutů a zubařů, certifikovaných a akreditovaných kurzů pro NLZP je zveřejněn ve VIS OOPVP Informace o provozu OVPZ a na Z hlediska organizace je rozlišeno, kdo aktivitu garantuje, kdo se na její realizaci a zajištění podílí. Některé vzdělávací aktivity jsou pořádány i ve spolupráci s odbornými společnostmi a institucemi. Ráda bych poděkovala všem, kteří byli tak laskaví a poskytli Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance informace o vzdělávacích aktivitách svých pracovišť, čímž přispěli k vytvoření této nabídky. Věřím, že v této nabídce najdete ty vzdělávací akce, jejichž absolvování přispěje k prohloubení či zvýšení Vaší kvalifikace. Ve Vašem vzdělávání Vám přeji mnoho úspěchů. Alena Šuláková Vedoucí OVPZ 2

3 OBSAH I. Pokyny strana Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci 1.2. Ubytování 1.3. Stravování 1.4. Kontakty 1.5. Vzor přihlášky strana 5 II. Přehled vzdělávacích a školících pracovišť ve FN Brno strana 6 PMDV-Pracoviště medicíny dospělého věku FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno PDM - Pracoviště dětské medicíny FN Brno - Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno PRM - Pracoviště reprodukční medicíny FN Brno - Porodnice, Obilní trh 11, Brno 2.1 MEDICÍNSKÉ ÚTVARY strana NEMEDICINSKÉ ÚTVARY strana 151 III. Vlastní nabídka vzdělávacích aktivit strana 9 3

4 I. POKYNY 1.1. Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci Zájemce o vybranou akci se spojí s vedoucím pracovníkem či školitelem na požadovaném pracovišti, který s ním dohodne možný termín účasti a sdělí cenu vzdělávací akce. Po předběžné dohodě pošle účastník přihlášku organizátorovi, který ji zaregistruje a potvrdí závazný termín účasti na vzdělávací akci, popřípadě s ním ve spolupráci s OVPZ uzavře Smlouvu o umožnění absolvování stáže, praxe. Cena akce Dle platného ceníku FN Brno 33/ Ubytování Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester, Netroufalky 1 po dohodě se správcem ubytovny p. Poláčkem, na tel. č. : Cena Kč 327,-/noc Kč 2 507,-/měsíc (hradí se hotově při nástupu do ubytovny) 1.3. Stravování Stravování - v jídelnách jednotlivých pracovišť FN Brno Kč 54,- / 1 oběd (hradí se hotově na pokladnách jednotlivých pracovišť) 1.4. Kontakty Ústředna FN Brno FN Brno, Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance (OVPZ) Jihlavská 20, Brno telefon: Alena Šuláková Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) Brno, Vinařská 6, Brno, tel.:

5 1.5. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, BRNO Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance P Ř I H L Á Š K A NA VZDĚLÁVACÍ AKCI VE FN BRNO Název akce : Pracoviště FN Brno :... Termín akce :... Příjmení, jméno, titul účastníka :... Datum narození :... Státní přísl.:... Bydliště :... PSČ:... Zaměstnavatel :... Pracovní zařazení :... Přesná adresa :... Telefon :... IČO :... DIČ : Statutární zástupce :... Datum : podpis žadatele... razítko a podpis zaměstnavatele 5

6 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH A ŠKOLÍCÍCH PRACOVIŠŤ VE FN BRNO 2.1. MEDICÍNSKÉ ÚTVARY 1. Interní kardiologická klinika IKK 9 2. Interní hematoonkologická klinika IHOK Interní hepatogastroenterologická klinika IGEK Klinika infekčních chorob KICH Klinika nemocí plicních a tuberkulózy KNPT Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství KIGOPL Neurologická klinika NK Psychiatrická klinika PK Dermatovenerologická klinika DVK Chirurgická klinika CHK Neurochirurgická klinika NCHK Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KARIM Ortopedická klinika OrtK Oční klinika OK Sociálně zdravotní oddělení SZO Radiologická klinika RDK Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie KPRCH Tkáňová banka TB Centrální operační sály I. COS I Centrální sterilizace CS Ústav patologie ÚPA 77 6

7 22. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace KDAR Úsek nelékařské péče ÚNP Klinika dětských infekčních nemocí KDIN I. dětská interní klinika I. DIK Dětské rehabilitační oddělení DRHO Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie KDCHOT II. Dětská klinika II. DK Poliklinická ambulantní část PAČ Klinika dětské onkologie KDO Klinika dětské radiologie KDR Gynekologicko-porodnická klinika GPK Neonatologické oddělení NO Oddělení klinické hematologie OKH Oddělení klinické biochemie a hematologie OKBH Transfúzní oddělení a krevní banka TO a KB Oddělení klinické mikrobiologie OKM Klinika nukleární medicíny KNM Oddělení lékařské genetiky OLG Ústavní lékárna ÚL 148 7

8 2.2. NEMEDICINSKÉ ÚTVARY 41. Středisko informačních technologií SIT Centrum informatiky CI Odbor hospodářsko-technické správy OHTS Oddělení organizačních, právních věcí a personalistiky OOPVP Příloha Příloha

9 INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA (IKK) prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Aktuality v léčbě hypertenze realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK seminář praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika FNB-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Martina Šišáková, rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze vyšetřovací metody, rizikové faktory IKK FNB Srdeční arytmie + náhlá smrt realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK kurz praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika 1 den dle individuální domluvy doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. supraventrikulární a komorové arytmie, farmakologická a nefarmakologická terapie, interpretace EKG u trvalé kardiostimulace, stratifikace rizika NS IKK FNB 9

10 Péče o nemocné se srdečními vadami Realizuje IKK FN Brno-Bohunice podána žádost o garanci ČLK seminář kardiology a internisty IKK FN Brno-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Tomáš Brychta, MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D. vrozené a získané srdeční vady v dospělosti, jejich komplikace, infekční endokarditida IKK FNB Základní kurz v echokardiografii realizuje IKK FN Brno-Bohunice podána žádost o garanci ČLK kurz kardiology a internisty IKK FNB 1 týden MUDr. Jan Maňoušek, MUDr. Tomáš Brychta, MUDr.Jiří Schildberger, Ph.D. 2-D echokardiografie, dopplerovská echokardiografie, barevné mapování IKK FNB 10

11 Regionální kardiologický seminář Garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice seminář - sympózium kardiology, internisty a praktické lékaře Přednáškový sál Údolní 39 (Ombudsman) 1 den říjen 2009 MUDr. Petr Kala, Ph.D., novinky v akutní a invazivní kardiologii IKK FNB Akutní koronární syndromy realizuje IKK FN Brno-Bohunice-podána žádost o garanci ČLK kurz kardiology, internisty, praktické lékaře, lékaře RZP IKK FNB 6 hodin dle individuální domluvy MUDr. Petr Kala, Ph.D., Intervenční léčby IKK FNB 11

12 Školení pro získání funkční licence ČLK Intervenční kardiologie, č. licence 0019/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice školení kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: asistence a následně praktické zkušenosti z intervenční kardiologie s aktivní účastí na koronárních angioplastikách IKK FNB Školení pro získání funkční licence ČLK Invazivní diagnostická kardiologie, č. licence 0019/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice školení kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 6 měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: asistence a následné praktické zkušenosti z invazivní kardiologie IKK FNB 12

13 Stáž ke získání funkční licence trvalá kardiostimulace implantace PM + ICD, č. licence 0018/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice stáž podmínka atestace z kardiologie Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 třítýdenní cyklus s navázáním dalších 10 týdnů ( i jednotlivé dny) MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D., MUDr. Milan Kozák, Ph.D. tel.: indikace, implantace, kontroly kardiostimulátorů, programace, interpretace EKG při stimulaci, monitorovací systémy, vyhodnocování diagnostické závěry. IKK FNB Stáž ke získání funkční licence elektrofyziologie a katetrizační ablace, č. licence 0019/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice stáž podmínka atestace z kardiologie Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice individuální domluva individuální domluva MUDr. Milan Kozák, Ph.D., MUDr. Růžena Lábrová tel.: , Indikační kritéria, programovaná stimulace komor, elektrofyziologické vyšetření, diagnostická interpretace výsledků vyšetření radiofrekvenční ablace IKK FNB 13

14 Školení pro vydání funkční licence ČLK transesophageální echokardiografie, č. licence 0011/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice školení kardiology Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice - echokardiografická laboratoř 8 týdnů (dle erudice žadatele) dle individuální domluvy (čtvrtky) prim. MUDr.Jiří Schildberger, Ph.D., MUDr. Jan Maňoušek tel. : transesophageální echokardiografie IKK FNB Praktické zkoušky ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu realizuje IKK FN Brno-Bohunice praktické zkoušky všeobecné sestry Interní kardiologická klinika FNB-Bohunice 2 hodiny dle individuální domluvy Hana Fišerová, kl , Iva Toufarová, kl Praktické zkoušky ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu IKK FNB, tel , OVPZ 14

15 Praktická část specializačního vzdělávání ve vybraných oborech kardiologie realizuje IKK FN Brno-Bohunice Praktická část specializačního vzdělávání ve vybraných oborech kardiologie všeobecné sestry Interní kardiologická klinika FNB-Bohunice dle plánu výuky dle individuální domluvy dle schválené akreditace OVPZ,

16 INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA Zastupující přednosta prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Komunikace v praxi realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny únor 2009 termín bude upřesněn PhDr. A. Pokorná efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství IHOK, Zuzana Danišová., , Dáša Rakovanová, Dietní systém v hematoonkologii realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2 hodiny březen 2009 termín bude upřesněn Lenka Krčmová, OLV dietní systém na IHOK, nutriční terapeutka jako součást zdrav. týmu na IHOK, nové měřící techniky IHOK, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová,

17 Resuscitace teorie, praxe, novinky realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny březen 2009 termín bude upřesněn MUDr. Milan Navrátil, teoretická část Bc. Kateřina Jordánová, praktická část Jak postupovat při náhlých příhodách (zástava oběhu, dechu) teoretická část. Praktické nácviky manévry, resuscitace, ventilace s ambuvakem. IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová, Sociální zabezpečení pacientů realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny duben 2009, termín bude upřesněn Přednášející, tel.: Ivana Konečná, DiS., SZO 1, sociální výpomoc v dlouhodobé nemoci, spolupráce s oddělením sociálně zdravotním, novinky v zákoně IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová,

18 Systém celoživotního vzdělávání NLZP realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny květen 2009 termín bude upřesněn Alena Šuláková, OVPZ, Registrace NLZP, kreditní systém vzdělávání, změny ve vyhlášce IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovinová, CVVH praktický nácvik realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro lékaře, NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny Petr Havlas CVVH indikace a praktické cvičení nasazení setu, spuštění CVVH IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová,

19 Ošetřování ran realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2 hodiny září 2009 termín bude upřesněn Jitka Marečková, Ošetřování, převazy a hojení chronických ran. IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová, Venózní porty realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2 hodiny říjen 2009 termín bude upřesněn MUDr. Milan Navrátil, teoretická část Naděžda Valentíková, praktická část teoretická část: možnosti přístupu do centr. řečiště, druhy ven. portů praktická část: ukázka převazu, zavedení jehly do portu, propláchnutí portu, manipulace s portem IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová,

20 Plán seminářů Interní hematoonkologické kliniky FN Brno pro rok 2008/2009 Semináře se konají v posluchárně Interní hematoonkologické kliniky ve 14. poschodí výškové budovy FN Brno, Jihlavská 20, Brno Bohunice začátek ve hod DATUM TÉMA PŘEDNÁŠEJÍCÍ SPONZOR CML klinické a laboratorní sledování pacientů léčených TK inhibitory Žáčková D., Jurček T. MUDr. Žáčková D. Mgr. Jurček T. firma Bristol-Myers Squibb LEDEN Novinky WHO klasifikací 2008 Vášová I. a kolektiv MUDr. Vášová I. firma Roche BŘEZEN Ph negativní myeloproliferace Kujíčková J., Křístková Z. MUDr. Kujíčková J. Ing. Křístková Z. firma AOP Orphan Phramaceutacals 20

21 Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologická klinika FN Brno Plán seminářů pro rok 2009 Semináře se konají v posluchárně Centra molekulární biologie a genové terapie IHOK, FN Brno pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno začátek ve hodin Přednášející Datum Téma Mgr. Jana Kotašková CLL cells separations Mgr. Barbora Jeřábková Mutation analysis of epidermolysis bullosa Mgr. Šárka Pavlová, Ph.D B-CLL cells in vitro: potential and limits RNDr. Jitka Malčíková The role of p53 mutations in chronic lymphocytic leukemia patients Mgr. Jana Sedláčková Mgr. Eva Zapletalová The complex diagnostic of Duchenne muscular dystrophy Analysis of histone modification and expression changes of SMN gene after HDAC inhibitor treatment Mgr. Kristýna Stehlíková, Ph.D Limb girdle muscular dystrophies Mgr. Karla Malinová Affymetrix: New approach to mutational screening Mgr. Radan Goldmann Mgr. Lukáš Tichý Familial hypercholesterolemia forever Ing. Zuzana Vrzalová Molecular diagnostics of congenital adrenal hyperplasia Mgr. Eva Jansová, Ph.D. Mgr. Lucie Gojová Genotyping microarrays based on APEX 21

22 INTERNÍ HEPATOGASTROONKOLOGICKÁ KLINIKA (IGEK) prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Nefrologie Garantuje a realizuje FN Brno-IGEK Specializační vzdělávání na úseku ošetřovatelské péče o pacienty s nefrologickým onemocněním NLZP FN Brno Bohunice, IGEK - hemodialýza 4 dny staniční sestra Dana Novotná tel.: Org.zajišťuje : - příprava vybavení pro hemodialýzu, hemofiltraci, hemodiafiltraci a hemoperfuzi - provádění komplexní péče klienta při hemodialýze - příprava vybavení a provádění peritoneální výměny - oš.péče včetně edukace a přípravy klienta v chronickém dialyzačním programu pro možnost transplantace ledviny - péče o klienta při provádění hemoperfuze a kontinuálních metod - vedení dokumentace u dialýzovaných klientů - provádění napojení na mimotělní oběh a péče o jednotlivé druhy školitel , OVPZ Diabetologie Garantuje a realizuje FN Brno-IGEK Náplň Org. zajišťuje : Specializační vzdělávání na úseku ošetřovatelské péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus NLZP FN Brno Bohunice, IGEK - oddělení A staniční sestra Martina Střelcová DiS, , sestra Jana Hrouzková, , nutriční terapeut Jana Anteková - realizace a hodnocení oš.péče u pacientů s diabetem mellitem - edukace zásady diabetické diety - edukace v prevenci vzniku komlikací u pacientů s DM - manipulace s inzulínovou pumpou, perem - edukace pacientů s DM v prevenci proti vzniku syndromu diabetické nohy školitel , OVPZ 22

23 KLINIKA INFEKČNÍCH CHOROB (KICH) Přednosta: prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Intenzivní péče v infekčním lékařství Garantuje a realizuje FN Brno KICH předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 3 měsíce prim. MUDr. Ivo Burget, MUDr. Radana Pařízková, tel.: sekretariát Kristýna Žaludová - purulentní meningitidy - sepse - anaerobní infekce měkkých tkání - multiorgánové selhání - nutriční podpora kriticky nemocných školitel, tel.: Infekční lékařství Garantuje a realizuje FN Brno KICH předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z vnitřního lékařství, neurologie, gastroenterologie, praktického lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: , sekretariát Kristýna Žaludová - virové hepatitidy - infekce CNS - infekce GIT - sepse školitel, tel.:

24 Novinky v infektologii Garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář infektology, epidemiology, mikrobiology, virology KICH, FN Brno - Bohunice 1 den prosinec 2006, termín bude upřesněn prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: sekretariát Kristýna Žaludová - aktuální problémy infekčního lékařství - kazuistiky školitel, tel.: Klinické semináře KICH Garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář lékaře FN Brno knihovna KICH, FN Brno - Bohunice 2 hodiny dle rozpisu seminářů, vždy středa MUDr. Kateřina Povolná, tel.: sekretariát Kristýna Žaludová dle rozpisu seminářů KICH školitel, tel.:

25 Péče o nemocné HIV/ AIDS Garantuje a realizuje FN Brno- KICH předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství nebo dermatovenerologie KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. tel.: , sekretariát Kristýna. Žaludová - diagnostika HIV infekce - cart - diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů školitel, tel.: , předatestační stáž Intenzivní péče v infekčním lékařství Garantuje a realizuje FN Brno- KICH lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc prim. MUDr. Ivo Burget, MUDr. Radana Pařízková tel: , sekretariát Kristýna Žaludová - purulentní meningitídy - sepse - anaerobní infekce měkkých tkání - multiorgánové selhání - nutriční podpora kriticky nemocných školitel, tel:

26 předatestační stáž Infekční lékařství Garantuje a realizuje FN Brno- KICH lékaře v přípravě na atestaci z vnitřního lékařství, neurologie, gastroenterologie, praktického lékařství, dermatovenerologie KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc prof. MUDr. Petr Husa, CSc. tel: , sekretariát Kristýna Žaludová - virové hepatitidy - infekce CNS - infekce GIT - sepse školitel, tel: odborný seminář Novinky v infektologii Garantuje a realizuje FN Brno- KICH infektology, epidemiology, mikrobiology, virology KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc prosinec 2009, termín bude upřesněn prof. MUDr. Petr Husa, CSc. tel: , sekretariát Kristýna Žaludová - aktuální problémy infekčního lékařství - kazuistiky školitel, tel:

27 odborný seminář Klinické semináře KICH Garantuje a realizuje FN Brno- KICH lékaře FN Brno knihovna KICH, FN Brno - Bohunice 2 hodiny dle rozpisu seminářů, vždy středa 13:30 h MUDr. Kateřina Povolná tel: , sekretariát Kristýna Žaludová dle rozpisu seminářů školitel, tel: školení Ošetřovatelská péče o nemocné s dg. HIV/AIDS Realizuje FN Brno- KICH, garantuje vedoucí NLZP KICH všeobecné sestry interních i chirurgických oborů KICH, FN Brno - Bohunice 3 dny dle individuální domluvy Nataša Bauerová, tel.: Martina Tomanová, tel: specifiky ošetřovatelské péče o HIV+ nemocné s AIDS - hygienicko epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/AIDS Drahoslava Švábenská, tel:

28 Ošetřovatelská péče o nemocné s infekčním onemocněním na JIP realizuje FN Brno- KICH, garantuje vedoucí NLZP KICH školení všeobecné sestry JIP, ARO KICH - JIP, FN Brno - Bohunice 3 dny Renata Chudá, tel: Zdeňka Kurková, tel: specifiky ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV - hygienicko-epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s infekčním onemocněním Drahoslava Švábenská, tel.: Ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním Realizuje FN Brno- KICH, garantuje vedoucí NLZP KICH specializační vzdělávání-odborná praxe všeobecné sestry z infekčních oddělení KICH, FN Brno - Bohunice 1 týden Chudá Renata, tel.: Bauerová Nataša, tel.: Touračová Milena, tel: Švábenská Drahoslava, tel.: Čiková naděžda, tel: specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním - zajištění protiepidemických opatření - poradenskou činnost u pacientů s vybranými onemocněními Švábenská Drahoslava, OVPZ 28

29 KLINIKA NEMOCÍ PLICNÍCH A TBC (KNPT) Přednostka: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Základy v bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP a ARO Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 2 týdny prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: , MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání. NCO NZO Brno Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, onkology, internisty Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Jana Kaplanová, MUDr. Lenka Babičková, MUDr. Marcela Tomíšková, Základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování. NCO NZO Brno 29

30 Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, internisty - revmatology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Ilona Binková tel.: sledování. Základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a NCO NZO Brno Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Pavel Klíma, tel: Sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí, indikace k transplantaci plic, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazivní i neinvazivní plicní ventilace. NCO NZO Brno 30

31 Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiále garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Pavel Turčani, tel.: Diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace. NCONZO Brno Funkční diagnostika v pneumologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel. : , MUDr. Pavel Klíma, tel.: spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy - indikace, provedení, interpretace. NCO NZO Brno 31

32 Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, internisty, pneumology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic NCO NZO Brno Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž sestry JIP TRN Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden Sylvia Štefankovičová, tel.: MUDr. Pavel Klíma, tel.: , prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: kompletní péče o pacienta s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace) NCO NZO Brno 32

33 Vyšetřování plicních funkcí garant NCONZO Brno, realizátor NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž sestry Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Maulerová, tel.: MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: , prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. tel.: principy metod vyšetřování plicních funkcí - spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy - indikace, provedení, interpretace. NCO NZO Brno Práce sestry na bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž sestry oddělení TRN, sestry JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Lincová, tel.: , Regina Slavíková, tel.: , MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: prof. MUDr. Jana Skřičková,CSc., tel.: příprava pacienta před vyšetřením - edukace - asistence při výkonu - správné označení a expedice vzorků - sledování pacientů po výkonu - dodržování zásad dezinfekce a sterilizace - ovládání přístrojů (elektrokauter, laser) NCO NZO Brno 33

34 KLINIKA INTERNÍ, GERIATRIE, OŠETŘOVATELSTVÍ A PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ (KIGOPL) prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. Blok geriatrické edukace Garantuje a realizuje FN Brno KIGOPL seminář lékaře před atestací z geriatrie KIGOPL 2-3 dny v průběhu roku 2009 doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: vzdělávací kurz před atestací v oboru geriatrie popisující velké geriatrické syndromy a vybraná specifika orgánových systémů a chorob ve stáří KIGOPL, tel.: předatestační stáž Předatestační stáž z geriatrie Garantuje a realizuje FN Brno-KIGOPL lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie KIGOPL, FN Brno - Bohunice 1 měsíc doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: sekretariát Marta. Zbytovská, tel.: seznámení se specifiky diagnostiky a terapie chorob vyššího věku Org. zajišťuje, tel. : školitel, tel:

35 předatestační stáž Přeatestační stáž z geriatrie Garantuje a realizuje FN Brno- KIGOPL lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie KIGOPL, FN Brno - Bohunice 6 měsíců doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.,tel: , sekretariát Marta Zbytovská, tel.: seznámení se specifiky diagnostiky a terapie chorob vyššího věku školitel, tel: dvoudenní seminář Dny praktického lékařství Garantuje a realizuje KIGOPL-LF MU praktické lékaře, internisty, geriatry a NLZP kinosál LT, FN Brno - Bohunice 2 dny ( od hod.) doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel: posgraduální vzdělávání v oblasti geriatrie KIGOPL tel: ,

36 NEUROLOGICKÁ KLINIKA (NK) prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Elektrodiagnostika nervového systému - EEG Garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO certifikovaný kurz praktická část všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice EEG Neurologická klinika EEG laboratoř, NCO NZO 1 týden MUDr. Miroslav Moráň, tel.: EEG, polygrafie, polysomnografie, video EEG OVPZ, školitel Kurz elektroencefalografe II Garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz Neurology, psychiatry ( účastníky kurzu EEG I z roku 2008 ) NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Miroslav Moráň, tel.: základy elektroencefalografe - základy spánkové medicíny - základy epileptiologie - praktická výuka OVPZ, tel.:

37 Kurz elektroencefalografe I Garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz Neurology, psychiatry NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny listopad 2009 MUDr. Miroslav Moráň, tel.: základy elektroencefalografe - základy spánkové medicíny - základy epileptiologie - praktická výuka OVPZ, školitel Vyšetřování pacientů - EMG Garantuje a realizuje FN Brno NK certifikovaný kurz praktická část všeobecné zdravotní sestry pracující v elektrodiagnostice EMG, EP NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny v týdnu Voborná Marie, tel.: vyšetřování motorického a senzitivního vedení - asistence při jehlové EMG - snímání EP - asistence při vyšetřování ( RS, SF, Makro ) OVPZ, školitel, tel.:

38 Vyšetřování pacientů - EEG Garantuje a realizuje FN Brno NK certifikovaný kurz praktická část všeobecné zdravotní sestry pracující v elektrodiagnostice EEG, polysomnografii NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny v týdnu Pomališová Magda, tel.: EEG nativní - aktivace fotostimulací, hyperventilací, spánkovou deprivací, EP - vyšetření polysomnografické psg - nastavení trvalého přetlaku CPAP - vyšetření polygrafické PC - video EEG - PSG školitel, tel.: Ošetřování pacientů na iktové jednotce NK Garantuje a realizuje FN Brno NK školení všeobecné sestry NK, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Staňková Božena, tel.: ošetřování pacientů po CMP - sesterská rehabilitace po CMP školitel, tel.:

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2007 Personální odbor FN Brno Oddělení výchovy a vzdělávání Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH OBSAH I Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva.............................................................. 5 O nás.............................................................................................

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2011 4 3.2.

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více