F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno"

Transkript

1 F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

2 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2009, kterou pro Vás připravilo Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance v úzké spolupráci s jednotlivými útvary Fakultní nemocnice Brno. Tyto aktivity jsou vytvářeny a vedeny odborníky, kteří jsou ve svém oboru špičkovými představiteli a nabízejí Vám v rámci nich svoje znalosti, zkušenosti a vědomosti. Vzdělávací aktivity pracovišť FN Brno vycházejí z implementace zákonů o vzdělávání. Přehled akreditovaných vzdělávacích oborů lékařů, farmaceutů a zubařů, certifikovaných a akreditovaných kurzů pro NLZP je zveřejněn ve VIS OOPVP Informace o provozu OVPZ a na Z hlediska organizace je rozlišeno, kdo aktivitu garantuje, kdo se na její realizaci a zajištění podílí. Některé vzdělávací aktivity jsou pořádány i ve spolupráci s odbornými společnostmi a institucemi. Ráda bych poděkovala všem, kteří byli tak laskaví a poskytli Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance informace o vzdělávacích aktivitách svých pracovišť, čímž přispěli k vytvoření této nabídky. Věřím, že v této nabídce najdete ty vzdělávací akce, jejichž absolvování přispěje k prohloubení či zvýšení Vaší kvalifikace. Ve Vašem vzdělávání Vám přeji mnoho úspěchů. Alena Šuláková Vedoucí OVPZ 2

3 OBSAH I. Pokyny strana Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci 1.2. Ubytování 1.3. Stravování 1.4. Kontakty 1.5. Vzor přihlášky strana 5 II. Přehled vzdělávacích a školících pracovišť ve FN Brno strana 6 PMDV-Pracoviště medicíny dospělého věku FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno PDM - Pracoviště dětské medicíny FN Brno - Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno PRM - Pracoviště reprodukční medicíny FN Brno - Porodnice, Obilní trh 11, Brno 2.1 MEDICÍNSKÉ ÚTVARY strana NEMEDICINSKÉ ÚTVARY strana 151 III. Vlastní nabídka vzdělávacích aktivit strana 9 3

4 I. POKYNY 1.1. Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci Zájemce o vybranou akci se spojí s vedoucím pracovníkem či školitelem na požadovaném pracovišti, který s ním dohodne možný termín účasti a sdělí cenu vzdělávací akce. Po předběžné dohodě pošle účastník přihlášku organizátorovi, který ji zaregistruje a potvrdí závazný termín účasti na vzdělávací akci, popřípadě s ním ve spolupráci s OVPZ uzavře Smlouvu o umožnění absolvování stáže, praxe. Cena akce Dle platného ceníku FN Brno 33/ Ubytování Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester, Netroufalky 1 po dohodě se správcem ubytovny p. Poláčkem, na tel. č. : Cena Kč 327,-/noc Kč 2 507,-/měsíc (hradí se hotově při nástupu do ubytovny) 1.3. Stravování Stravování - v jídelnách jednotlivých pracovišť FN Brno Kč 54,- / 1 oběd (hradí se hotově na pokladnách jednotlivých pracovišť) 1.4. Kontakty Ústředna FN Brno FN Brno, Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance (OVPZ) Jihlavská 20, Brno telefon: Alena Šuláková Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) Brno, Vinařská 6, Brno, tel.:

5 1.5. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, BRNO Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance P Ř I H L Á Š K A NA VZDĚLÁVACÍ AKCI VE FN BRNO Název akce : Pracoviště FN Brno :... Termín akce :... Příjmení, jméno, titul účastníka :... Datum narození :... Státní přísl.:... Bydliště :... PSČ:... Zaměstnavatel :... Pracovní zařazení :... Přesná adresa :... Telefon :... IČO :... DIČ : Statutární zástupce :... Datum : podpis žadatele... razítko a podpis zaměstnavatele 5

6 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH A ŠKOLÍCÍCH PRACOVIŠŤ VE FN BRNO 2.1. MEDICÍNSKÉ ÚTVARY 1. Interní kardiologická klinika IKK 9 2. Interní hematoonkologická klinika IHOK Interní hepatogastroenterologická klinika IGEK Klinika infekčních chorob KICH Klinika nemocí plicních a tuberkulózy KNPT Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství KIGOPL Neurologická klinika NK Psychiatrická klinika PK Dermatovenerologická klinika DVK Chirurgická klinika CHK Neurochirurgická klinika NCHK Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KARIM Ortopedická klinika OrtK Oční klinika OK Sociálně zdravotní oddělení SZO Radiologická klinika RDK Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie KPRCH Tkáňová banka TB Centrální operační sály I. COS I Centrální sterilizace CS Ústav patologie ÚPA 77 6

7 22. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace KDAR Úsek nelékařské péče ÚNP Klinika dětských infekčních nemocí KDIN I. dětská interní klinika I. DIK Dětské rehabilitační oddělení DRHO Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie KDCHOT II. Dětská klinika II. DK Poliklinická ambulantní část PAČ Klinika dětské onkologie KDO Klinika dětské radiologie KDR Gynekologicko-porodnická klinika GPK Neonatologické oddělení NO Oddělení klinické hematologie OKH Oddělení klinické biochemie a hematologie OKBH Transfúzní oddělení a krevní banka TO a KB Oddělení klinické mikrobiologie OKM Klinika nukleární medicíny KNM Oddělení lékařské genetiky OLG Ústavní lékárna ÚL 148 7

8 2.2. NEMEDICINSKÉ ÚTVARY 41. Středisko informačních technologií SIT Centrum informatiky CI Odbor hospodářsko-technické správy OHTS Oddělení organizačních, právních věcí a personalistiky OOPVP Příloha Příloha

9 INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA (IKK) prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Aktuality v léčbě hypertenze realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK seminář praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika FNB-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Martina Šišáková, rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze vyšetřovací metody, rizikové faktory IKK FNB Srdeční arytmie + náhlá smrt realizuje IKK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK kurz praktické lékaře a internisty Interní kardiologická klinika 1 den dle individuální domluvy doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. supraventrikulární a komorové arytmie, farmakologická a nefarmakologická terapie, interpretace EKG u trvalé kardiostimulace, stratifikace rizika NS IKK FNB 9

10 Péče o nemocné se srdečními vadami Realizuje IKK FN Brno-Bohunice podána žádost o garanci ČLK seminář kardiology a internisty IKK FN Brno-Bohunice 4 hodiny dle individuální domluvy MUDr. Tomáš Brychta, MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D. vrozené a získané srdeční vady v dospělosti, jejich komplikace, infekční endokarditida IKK FNB Základní kurz v echokardiografii realizuje IKK FN Brno-Bohunice podána žádost o garanci ČLK kurz kardiology a internisty IKK FNB 1 týden MUDr. Jan Maňoušek, MUDr. Tomáš Brychta, MUDr.Jiří Schildberger, Ph.D. 2-D echokardiografie, dopplerovská echokardiografie, barevné mapování IKK FNB 10

11 Regionální kardiologický seminář Garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice seminář - sympózium kardiology, internisty a praktické lékaře Přednáškový sál Údolní 39 (Ombudsman) 1 den říjen 2009 MUDr. Petr Kala, Ph.D., novinky v akutní a invazivní kardiologii IKK FNB Akutní koronární syndromy realizuje IKK FN Brno-Bohunice-podána žádost o garanci ČLK kurz kardiology, internisty, praktické lékaře, lékaře RZP IKK FNB 6 hodin dle individuální domluvy MUDr. Petr Kala, Ph.D., Intervenční léčby IKK FNB 11

12 Školení pro získání funkční licence ČLK Intervenční kardiologie, č. licence 0019/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice školení kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: asistence a následně praktické zkušenosti z intervenční kardiologie s aktivní účastí na koronárních angioplastikách IKK FNB Školení pro získání funkční licence ČLK Invazivní diagnostická kardiologie, č. licence 0019/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice školení kardiology a internisty v přípravě na kardiologickou atestaci Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 6 měsíců ve 2-3 měsíčních intervalech MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel.: asistence a následné praktické zkušenosti z invazivní kardiologie IKK FNB 12

13 Stáž ke získání funkční licence trvalá kardiostimulace implantace PM + ICD, č. licence 0018/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice stáž podmínka atestace z kardiologie Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 třítýdenní cyklus s navázáním dalších 10 týdnů ( i jednotlivé dny) MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D., MUDr. Milan Kozák, Ph.D. tel.: indikace, implantace, kontroly kardiostimulátorů, programace, interpretace EKG při stimulaci, monitorovací systémy, vyhodnocování diagnostické závěry. IKK FNB Stáž ke získání funkční licence elektrofyziologie a katetrizační ablace, č. licence 0019/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice stáž podmínka atestace z kardiologie Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice individuální domluva individuální domluva MUDr. Milan Kozák, Ph.D., MUDr. Růžena Lábrová tel.: , Indikační kritéria, programovaná stimulace komor, elektrofyziologické vyšetření, diagnostická interpretace výsledků vyšetření radiofrekvenční ablace IKK FNB 13

14 Školení pro vydání funkční licence ČLK transesophageální echokardiografie, č. licence 0011/12/2001 garantuje a realizuje IKK FN Brno-Bohunice školení kardiology Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice - echokardiografická laboratoř 8 týdnů (dle erudice žadatele) dle individuální domluvy (čtvrtky) prim. MUDr.Jiří Schildberger, Ph.D., MUDr. Jan Maňoušek tel. : transesophageální echokardiografie IKK FNB Praktické zkoušky ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu realizuje IKK FN Brno-Bohunice praktické zkoušky všeobecné sestry Interní kardiologická klinika FNB-Bohunice 2 hodiny dle individuální domluvy Hana Fišerová, kl , Iva Toufarová, kl Praktické zkoušky ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu IKK FNB, tel , OVPZ 14

15 Praktická část specializačního vzdělávání ve vybraných oborech kardiologie realizuje IKK FN Brno-Bohunice Praktická část specializačního vzdělávání ve vybraných oborech kardiologie všeobecné sestry Interní kardiologická klinika FNB-Bohunice dle plánu výuky dle individuální domluvy dle schválené akreditace OVPZ,

16 INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA Zastupující přednosta prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Komunikace v praxi realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny únor 2009 termín bude upřesněn PhDr. A. Pokorná efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství IHOK, Zuzana Danišová., , Dáša Rakovanová, Dietní systém v hematoonkologii realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2 hodiny březen 2009 termín bude upřesněn Lenka Krčmová, OLV dietní systém na IHOK, nutriční terapeutka jako součást zdrav. týmu na IHOK, nové měřící techniky IHOK, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová,

17 Resuscitace teorie, praxe, novinky realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny březen 2009 termín bude upřesněn MUDr. Milan Navrátil, teoretická část Bc. Kateřina Jordánová, praktická část Jak postupovat při náhlých příhodách (zástava oběhu, dechu) teoretická část. Praktické nácviky manévry, resuscitace, ventilace s ambuvakem. IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová, Sociální zabezpečení pacientů realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny duben 2009, termín bude upřesněn Přednášející, tel.: Ivana Konečná, DiS., SZO 1, sociální výpomoc v dlouhodobé nemoci, spolupráce s oddělením sociálně zdravotním, novinky v zákoně IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová,

18 Systém celoživotního vzdělávání NLZP realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny květen 2009 termín bude upřesněn Alena Šuláková, OVPZ, Registrace NLZP, kreditní systém vzdělávání, změny ve vyhlášce IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovinová, CVVH praktický nácvik realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro lékaře, NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2,5 hodiny Petr Havlas CVVH indikace a praktické cvičení nasazení setu, spuštění CVVH IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová,

19 Ošetřování ran realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2 hodiny září 2009 termín bude upřesněn Jitka Marečková, Ošetřování, převazy a hojení chronických ran. IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová, Venózní porty realizuje IHOK FN Brno-Bohunice seminář pro NLZP Interní hematoonkologická klinika FNB-Bohunice 2 hodiny říjen 2009 termín bude upřesněn MUDr. Milan Navrátil, teoretická část Naděžda Valentíková, praktická část teoretická část: možnosti přístupu do centr. řečiště, druhy ven. portů praktická část: ukázka převazu, zavedení jehly do portu, propláchnutí portu, manipulace s portem IHOK FNB, Zuzana Danišová, , Dáša Rakovanová,

20 Plán seminářů Interní hematoonkologické kliniky FN Brno pro rok 2008/2009 Semináře se konají v posluchárně Interní hematoonkologické kliniky ve 14. poschodí výškové budovy FN Brno, Jihlavská 20, Brno Bohunice začátek ve hod DATUM TÉMA PŘEDNÁŠEJÍCÍ SPONZOR CML klinické a laboratorní sledování pacientů léčených TK inhibitory Žáčková D., Jurček T. MUDr. Žáčková D. Mgr. Jurček T. firma Bristol-Myers Squibb LEDEN Novinky WHO klasifikací 2008 Vášová I. a kolektiv MUDr. Vášová I. firma Roche BŘEZEN Ph negativní myeloproliferace Kujíčková J., Křístková Z. MUDr. Kujíčková J. Ing. Křístková Z. firma AOP Orphan Phramaceutacals 20

21 Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologická klinika FN Brno Plán seminářů pro rok 2009 Semináře se konají v posluchárně Centra molekulární biologie a genové terapie IHOK, FN Brno pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno začátek ve hodin Přednášející Datum Téma Mgr. Jana Kotašková CLL cells separations Mgr. Barbora Jeřábková Mutation analysis of epidermolysis bullosa Mgr. Šárka Pavlová, Ph.D B-CLL cells in vitro: potential and limits RNDr. Jitka Malčíková The role of p53 mutations in chronic lymphocytic leukemia patients Mgr. Jana Sedláčková Mgr. Eva Zapletalová The complex diagnostic of Duchenne muscular dystrophy Analysis of histone modification and expression changes of SMN gene after HDAC inhibitor treatment Mgr. Kristýna Stehlíková, Ph.D Limb girdle muscular dystrophies Mgr. Karla Malinová Affymetrix: New approach to mutational screening Mgr. Radan Goldmann Mgr. Lukáš Tichý Familial hypercholesterolemia forever Ing. Zuzana Vrzalová Molecular diagnostics of congenital adrenal hyperplasia Mgr. Eva Jansová, Ph.D. Mgr. Lucie Gojová Genotyping microarrays based on APEX 21

22 INTERNÍ HEPATOGASTROONKOLOGICKÁ KLINIKA (IGEK) prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Nefrologie Garantuje a realizuje FN Brno-IGEK Specializační vzdělávání na úseku ošetřovatelské péče o pacienty s nefrologickým onemocněním NLZP FN Brno Bohunice, IGEK - hemodialýza 4 dny staniční sestra Dana Novotná tel.: Org.zajišťuje : - příprava vybavení pro hemodialýzu, hemofiltraci, hemodiafiltraci a hemoperfuzi - provádění komplexní péče klienta při hemodialýze - příprava vybavení a provádění peritoneální výměny - oš.péče včetně edukace a přípravy klienta v chronickém dialyzačním programu pro možnost transplantace ledviny - péče o klienta při provádění hemoperfuze a kontinuálních metod - vedení dokumentace u dialýzovaných klientů - provádění napojení na mimotělní oběh a péče o jednotlivé druhy školitel , OVPZ Diabetologie Garantuje a realizuje FN Brno-IGEK Náplň Org. zajišťuje : Specializační vzdělávání na úseku ošetřovatelské péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus NLZP FN Brno Bohunice, IGEK - oddělení A staniční sestra Martina Střelcová DiS, , sestra Jana Hrouzková, , nutriční terapeut Jana Anteková - realizace a hodnocení oš.péče u pacientů s diabetem mellitem - edukace zásady diabetické diety - edukace v prevenci vzniku komlikací u pacientů s DM - manipulace s inzulínovou pumpou, perem - edukace pacientů s DM v prevenci proti vzniku syndromu diabetické nohy školitel , OVPZ 22

23 KLINIKA INFEKČNÍCH CHOROB (KICH) Přednosta: prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Intenzivní péče v infekčním lékařství Garantuje a realizuje FN Brno KICH předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 3 měsíce prim. MUDr. Ivo Burget, MUDr. Radana Pařízková, tel.: sekretariát Kristýna Žaludová - purulentní meningitidy - sepse - anaerobní infekce měkkých tkání - multiorgánové selhání - nutriční podpora kriticky nemocných školitel, tel.: Infekční lékařství Garantuje a realizuje FN Brno KICH předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z vnitřního lékařství, neurologie, gastroenterologie, praktického lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: , sekretariát Kristýna Žaludová - virové hepatitidy - infekce CNS - infekce GIT - sepse školitel, tel.:

24 Novinky v infektologii Garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář infektology, epidemiology, mikrobiology, virology KICH, FN Brno - Bohunice 1 den prosinec 2006, termín bude upřesněn prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: sekretariát Kristýna Žaludová - aktuální problémy infekčního lékařství - kazuistiky školitel, tel.: Klinické semináře KICH Garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář lékaře FN Brno knihovna KICH, FN Brno - Bohunice 2 hodiny dle rozpisu seminářů, vždy středa MUDr. Kateřina Povolná, tel.: sekretariát Kristýna Žaludová dle rozpisu seminářů KICH školitel, tel.:

25 Péče o nemocné HIV/ AIDS Garantuje a realizuje FN Brno- KICH předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství nebo dermatovenerologie KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. tel.: , sekretariát Kristýna. Žaludová - diagnostika HIV infekce - cart - diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů školitel, tel.: , předatestační stáž Intenzivní péče v infekčním lékařství Garantuje a realizuje FN Brno- KICH lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc prim. MUDr. Ivo Burget, MUDr. Radana Pařízková tel: , sekretariát Kristýna Žaludová - purulentní meningitídy - sepse - anaerobní infekce měkkých tkání - multiorgánové selhání - nutriční podpora kriticky nemocných školitel, tel:

26 předatestační stáž Infekční lékařství Garantuje a realizuje FN Brno- KICH lékaře v přípravě na atestaci z vnitřního lékařství, neurologie, gastroenterologie, praktického lékařství, dermatovenerologie KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc prof. MUDr. Petr Husa, CSc. tel: , sekretariát Kristýna Žaludová - virové hepatitidy - infekce CNS - infekce GIT - sepse školitel, tel: odborný seminář Novinky v infektologii Garantuje a realizuje FN Brno- KICH infektology, epidemiology, mikrobiology, virology KICH, FN Brno - Bohunice 1 měsíc prosinec 2009, termín bude upřesněn prof. MUDr. Petr Husa, CSc. tel: , sekretariát Kristýna Žaludová - aktuální problémy infekčního lékařství - kazuistiky školitel, tel:

27 odborný seminář Klinické semináře KICH Garantuje a realizuje FN Brno- KICH lékaře FN Brno knihovna KICH, FN Brno - Bohunice 2 hodiny dle rozpisu seminářů, vždy středa 13:30 h MUDr. Kateřina Povolná tel: , sekretariát Kristýna Žaludová dle rozpisu seminářů školitel, tel: školení Ošetřovatelská péče o nemocné s dg. HIV/AIDS Realizuje FN Brno- KICH, garantuje vedoucí NLZP KICH všeobecné sestry interních i chirurgických oborů KICH, FN Brno - Bohunice 3 dny dle individuální domluvy Nataša Bauerová, tel.: Martina Tomanová, tel: specifiky ošetřovatelské péče o HIV+ nemocné s AIDS - hygienicko epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/AIDS Drahoslava Švábenská, tel:

28 Ošetřovatelská péče o nemocné s infekčním onemocněním na JIP realizuje FN Brno- KICH, garantuje vedoucí NLZP KICH školení všeobecné sestry JIP, ARO KICH - JIP, FN Brno - Bohunice 3 dny Renata Chudá, tel: Zdeňka Kurková, tel: specifiky ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV - hygienicko-epidemiologický režim - BOZP při ošetřování pacientů s infekčním onemocněním Drahoslava Švábenská, tel.: Ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním Realizuje FN Brno- KICH, garantuje vedoucí NLZP KICH specializační vzdělávání-odborná praxe všeobecné sestry z infekčních oddělení KICH, FN Brno - Bohunice 1 týden Chudá Renata, tel.: Bauerová Nataša, tel.: Touračová Milena, tel: Švábenská Drahoslava, tel.: Čiková naděžda, tel: specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním - zajištění protiepidemických opatření - poradenskou činnost u pacientů s vybranými onemocněními Švábenská Drahoslava, OVPZ 28

29 KLINIKA NEMOCÍ PLICNÍCH A TBC (KNPT) Přednostka: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Základy v bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP a ARO Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 2 týdny prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: , MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání. NCO NZO Brno Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, onkology, internisty Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Jana Kaplanová, MUDr. Lenka Babičková, MUDr. Marcela Tomíšková, Základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování. NCO NZO Brno 29

30 Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, internisty - revmatology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Ilona Binková tel.: sledování. Základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a NCO NZO Brno Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Pavel Klíma, tel: Sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí, indikace k transplantaci plic, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazivní i neinvazivní plicní ventilace. NCO NZO Brno 30

31 Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiále garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Pavel Turčani, tel.: Diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace. NCONZO Brno Funkční diagnostika v pneumologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel. : , MUDr. Pavel Klíma, tel.: spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy - indikace, provedení, interpretace. NCO NZO Brno 31

32 Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, internisty, pneumology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic NCO NZO Brno Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž sestry JIP TRN Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden Sylvia Štefankovičová, tel.: MUDr. Pavel Klíma, tel.: , prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: kompletní péče o pacienta s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace) NCO NZO Brno 32

33 Vyšetřování plicních funkcí garant NCONZO Brno, realizátor NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž sestry Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Maulerová, tel.: MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: , prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. tel.: principy metod vyšetřování plicních funkcí - spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy - indikace, provedení, interpretace. NCO NZO Brno Práce sestry na bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž sestry oddělení TRN, sestry JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice 1 týden Hana Lincová, tel.: , Regina Slavíková, tel.: , MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: prof. MUDr. Jana Skřičková,CSc., tel.: příprava pacienta před vyšetřením - edukace - asistence při výkonu - správné označení a expedice vzorků - sledování pacientů po výkonu - dodržování zásad dezinfekce a sterilizace - ovládání přístrojů (elektrokauter, laser) NCO NZO Brno 33

34 KLINIKA INTERNÍ, GERIATRIE, OŠETŘOVATELSTVÍ A PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ (KIGOPL) prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. Blok geriatrické edukace Garantuje a realizuje FN Brno KIGOPL seminář lékaře před atestací z geriatrie KIGOPL 2-3 dny v průběhu roku 2009 doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: vzdělávací kurz před atestací v oboru geriatrie popisující velké geriatrické syndromy a vybraná specifika orgánových systémů a chorob ve stáří KIGOPL, tel.: předatestační stáž Předatestační stáž z geriatrie Garantuje a realizuje FN Brno-KIGOPL lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie KIGOPL, FN Brno - Bohunice 1 měsíc doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: sekretariát Marta. Zbytovská, tel.: seznámení se specifiky diagnostiky a terapie chorob vyššího věku Org. zajišťuje, tel. : školitel, tel:

35 předatestační stáž Přeatestační stáž z geriatrie Garantuje a realizuje FN Brno- KIGOPL lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie KIGOPL, FN Brno - Bohunice 6 měsíců doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.,tel: , sekretariát Marta Zbytovská, tel.: seznámení se specifiky diagnostiky a terapie chorob vyššího věku školitel, tel: dvoudenní seminář Dny praktického lékařství Garantuje a realizuje KIGOPL-LF MU praktické lékaře, internisty, geriatry a NLZP kinosál LT, FN Brno - Bohunice 2 dny ( od hod.) doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel: posgraduální vzdělávání v oblasti geriatrie KIGOPL tel: ,

36 NEUROLOGICKÁ KLINIKA (NK) prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Elektrodiagnostika nervového systému - EEG Garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO certifikovaný kurz praktická část všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice EEG Neurologická klinika EEG laboratoř, NCO NZO 1 týden MUDr. Miroslav Moráň, tel.: EEG, polygrafie, polysomnografie, video EEG OVPZ, školitel Kurz elektroencefalografe II Garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz Neurology, psychiatry ( účastníky kurzu EEG I z roku 2008 ) NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny MUDr. Miroslav Moráň, tel.: základy elektroencefalografe - základy spánkové medicíny - základy epileptiologie - praktická výuka OVPZ, tel.:

37 Kurz elektroencefalografe I Garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO Brno kurz Neurology, psychiatry NK, FN Brno - Bohunice 2 týdny listopad 2009 MUDr. Miroslav Moráň, tel.: základy elektroencefalografe - základy spánkové medicíny - základy epileptiologie - praktická výuka OVPZ, školitel Vyšetřování pacientů - EMG Garantuje a realizuje FN Brno NK certifikovaný kurz praktická část všeobecné zdravotní sestry pracující v elektrodiagnostice EMG, EP NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny v týdnu Voborná Marie, tel.: vyšetřování motorického a senzitivního vedení - asistence při jehlové EMG - snímání EP - asistence při vyšetřování ( RS, SF, Makro ) OVPZ, školitel, tel.:

38 Vyšetřování pacientů - EEG Garantuje a realizuje FN Brno NK certifikovaný kurz praktická část všeobecné zdravotní sestry pracující v elektrodiagnostice EEG, polysomnografii NK, FN Brno - Bohunice 1 2 dny v týdnu Pomališová Magda, tel.: EEG nativní - aktivace fotostimulací, hyperventilací, spánkovou deprivací, EP - vyšetření polysomnografické psg - nastavení trvalého přetlaku CPAP - vyšetření polygrafické PC - video EEG - PSG školitel, tel.: Ošetřování pacientů na iktové jednotce NK Garantuje a realizuje FN Brno NK školení všeobecné sestry NK, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Staňková Božena, tel.: ošetřování pacientů po CMP - sesterská rehabilitace po CMP školitel, tel.:

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2011 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2011, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2008 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2008, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2010 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2010, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2007 Personální odbor FN Brno Oddělení výchovy a vzdělávání Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15.

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. února 2013 Specializační vzdělávání nově na LF od r. 2011 27.9.2011 podpis veřejnoprávní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více