F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno"

Transkript

1 F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

2 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2010, kterou pro Vás připravilo Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance v úzké spolupráci s jednotlivými útvary Fakultní nemocnice Brno. Tyto aktivity jsou vytvářeny a vedeny odborníky, kteří jsou ve svém oboru špičkovými představiteli a nabízejí Vám v rámci nich svoje znalosti, zkušenosti a vědomosti. Vzdělávací aktivity pracovišť FN Brno vycházejí z implementace zákonů o vzdělávání. Přehled akreditovaných vzdělávacích oborů lékařů, farmaceutů a zubařů, certifikovaných a akreditovaných kurzů pro NLZP je zveřejněn ve VIS OOPVP Informace o provozu OVPZ a na Z hlediska organizace je rozlišeno, kdo aktivitu garantuje, kdo se na její realizaci a zajištění podílí. Některé vzdělávací aktivity jsou pořádány i ve spolupráci s odbornými společnostmi a institucemi. Ráda bych poděkovala všem, kteří byli tak laskaví a poskytli Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance informace o vzdělávacích aktivitách svých pracovišť, čímž přispěli k vytvoření této nabídky. Věřím, že v této nabídce najdete ty vzdělávací akce, jejichž absolvování přispěje k prohloubení či zvýšení Vaší kvalifikace. Ve Vašem vzdělávání Vám přeji mnoho úspěchů. Alena Šuláková Vedoucí OVPZ 2

3 OBSAH I. Pokyny 1.1. Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci strana Ubytování 1.3. Stravování 1.4. Kontakty 1.5. Vzor přihlášky strana 5 II. Přehled vzdělávacích a školících pracovišť ve FN Brno strana 6 PMDV-Pracoviště medicíny dospělého věku FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno PDM - Pracoviště dětské medicíny FN Brno - Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno PRM - Pracoviště reprodukční medicíny FN Brno - Porodnice, Obilní trh 11, Brno 2.1 MEDICÍNSKÉ ÚTVARY strana NEMEDICINSKÉ ÚTVARY strana 137 III. Vlastní nabídka vzdělávacích aktivit strana 9 3

4 I. POKYNY 1.1. Informace k objednávání účasti na vzdělávací akci Zájemce o vybranou akci se spojí s vedoucím pracovníkem či školitelem na požadovaném pracovišti, který s ním dohodne možný termín účasti a sdělí cenu vzdělávací akce. Po předběžné dohodě pošle účastník přihlášku organizátorovi, který ji zaregistruje a potvrdí závazný termín účasti na vzdělávací akci, popřípadě s ním ve spolupráci s OVPZ uzavře Smlouvu o umožnění absolvování stáže, praxe. Cena akce Dle platného ceníku FN Brno 33/ Ubytování Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester, Netroufalky 1 po dohodě se správcem ubytovny p. Poláčkem, na tel. č. : Cena Kč 330,-/noc Kč 2 530,-/měsíc (hradí se hotově při nástupu do ubytovny) 1.3. Stravování Stravování - v jídelnách jednotlivých pracovišť FN Brno Kč 59,30 / 1 oběd (hradí se hotově na pokladnách jednotlivých pracovišť) 1.4. Kontakty Ústředna FN Brno FN Brno, Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance (OVPZ) Jihlavská 20, Brno Telefon: Mgr. Eliška Mičánková praxe Ida Tesařová stáže, exkurze Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) Brno, Vinařská 6, Brno, tel.:

5 1.5. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, BRNO Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance P Ř I H L Á Š K A NA VZDĚLÁVACÍ AKCI VE FN BRNO Název akce : Pracoviště FN Brno :... Termín akce :... Příjmení, jméno, titul účastníka :... Datum narození :... Státní přísl.:... Bydliště :... PSČ:... Zaměstnavatel :... Pracovní zařazení :... Přesná adresa :... Telefon :... IČO :... DIČ : Statutární zástupce :... Datum : podpis žadatele... razítko a podpis zaměstnavatele 5

6 II. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH A ŠKOLÍCÍCH PRACOVIŠŤ VE FN BRNO 2.1. MEDICÍNSKÉ ÚTVARY 1. Sociálně zdravotní oddělení SZO 9 2. Úsek nelékařské péče ÚNP Interní kardiologická klinika IKK Interní hepatogastroenterologická klinika IGEK Klinika infekčních chorob KICH Klinika nemocí plicních a tuberkulózy KNPT Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství KIGOPL Neurologická klinika NK Psychiatrická klinika PK Chirurgická klinika CHK Neurochirurgická klinika NCHK Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KARIM Oční klinika OK Dermatovenerologická klinika DVK Diagnosticko-terapeutické centrum DTC Ústavní lékárna ÚL Oddělení klinické hematologie OKH Radiologická klinika RDK Transfúzní oddělení a krevní banka TO a KB Klinika nukleární medicíny KNM Oddělení klinické mikrobiologie OKM Centrální sterilizace CS Centrální operační sály I. COS I Oddělení léčby bolesti OLB Pediatrická klinika PeK Oddělení lékařské genetiky OLG Klinika dětských infekčních nemocí KDIN Klinika dětské neurologie KDN Klinika dětské onkologie KDO Klinika dětské radiologie KDR 121 6

7 31. Poliklinická ambulantní část PAČ Dětské rehabilitační oddělení DRHO Klinika dětské anesteziologie a resuscitace KDAR Gynekologicko-porodnická klinika GPK Neonatologické oddělení NO 136 7

8 2.2. NEMEDICINSKÉ ÚTVARY 36. Centrum informatiky CI Odbor hospodářsko-technické správy OHTS Útvar náměstka VVŠ ÚNVVŠ Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky OOPVP Příloha Příloha

9 SOCIÁLNE ZDRAVOTNÍ ODDĚLENÍ (SZO) Vedoucí Jindřiška Pařílková X. regionální konference sociálních pracovníků ve zdravotnictví Garant a realizátor FN Brno, sociálně zdravotní odd. celodenní konference zdravotně sociální pracovníky ve zdravotnictví, všeobecné sestry FN Brno, posluchárna PK 1 den listopad 2010 Školitel, tel.: nové poznatky v oblasti sociální práce Org. zajišťuje, tel.: Jindřiška Pařílková, tel

10 ÚSEK NELÉKAŘSKÉ PÉČE PRACOVIŠTĚ PDM asistent náměstka pro NLZP- Mgr. Jana Marounková ENDOSKOPIE školení NLZP posluchárna KDIN, FN Brno, Černopolní 9 2 hodiny Čas: Školitel, tel.: 14,00 16,00 hodin MUDr. Bajerová Kateřina, Ph.D., Holemá Stanislava zvláštnosti endoskopických vyšetření u dětí Org. zajišťuje, tel.: Bc. Chromková Iva, HLAVNÍ ZÁSADY MANIPULACE S LÉKY A LÉČIVY školení NLZP posluchárna KDIN, FN Brno, Černopolní 9 2 hodiny Čas: Školitel, tel.: 14,00 16,00 hodin Pharm. Vítová Ivana problematika manipulace s léky a léčivy z právního hlediska, podávání léků dětem Org. zajišťuje, tel.: Bc. Šíblová Jana, tel.:

11 KOMUNIKACE, ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ školení NLZP posluchárna KDIN, FN Brno, Černopolní 9 2 hodiny Čas: Školitel, tel.: 14,00 16,00 hodin Mgr. Pilát Milan problematika komunikace na pracovišti z pohledu pracovního kolektivu, doprovodu dítěte a dítěte jako pacienta Org. zajišťuje, tel.: Urbánková Irena, tel.: NEJČASTĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH školení NLZP posluchárna KDIN, FN Brno PDM 2 hodiny Čas: Školitel, tel.: 14,00 16,00 hodin MUDr. Schneiderová Helena, Haluščáková Ludmila specifika ošetřovatelské péče o dětského pacienta s onemocněním HCD Org. zajišťuje, tel.: Peková Marie, tel.:

12 INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA (IKK) Přednosta prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Praktické zkoušky ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu realizuje IKK FN Brno praktická zkouška všeobecné sestry Interní kardiologická klinika FN Brno, Jihlavská 20 2 hodiny dle individuální domluvy Školitel, tel.: Hana Fišerová, tel , Iva Toufarová, tel praktické zkoušky ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu Org. zajišťuje, tel.: IKK FN Brno, Hana Fišerová, tel Specializační vzdělávání ve vybraných oborech kardiologie praktická část, akreditace MZ ČR realizuje IKK FN Brno praktická část specializačního vzdělávání ve vybraných oborech kardiologie všeobecné sestry Interní kardiologická klinika FN Brno 40 hod. týdně, teorie zajištěna NCO NZO dle individuální domluvy Školitel, tel.: Hana Fišerová, tel Org. zajišťuje, tel.: Mgr. Eliška Mičánková, tel.:

13 INTERNÍ HEPATOGASTROONKOLOGICKÁ KLINIKA (IGEK) Přednosta prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Ošetřovatelská péče o pacienty s diabetem melitem Garantuje a realizuje FN Brno diabetologické centrum - praktická část specializační studium praktická část, vzdělávání ve vybraných oborech NLZP FN Brno, Jihlavská 20, diabetologické centrum IGEK 40 hod,. týdně se školitelem Školitel, tel.: MUDr. Jana Bělobrádková tel.: sestra Jana Hrouzková tel realizace a hodnocení oš. péče u pacientů s diabetem melitem - edukace zásady diabetické diety, úprava výživových látek ve spolupráci s nutričním terapeutem - edukace v prevenci vzniku komplikací u pacientů DM - léčba inzulínovou pumpou, perem - edukace pacientů s DM v prevenci proti vzniku syndromu diabetické nohy - edukace akutní komplikace DM a jejich řešení - GDM a gravidita diabetičky Org.zajišťuje : Mgr. Eliška Mičánková, tel.:

14 KLINIKA INFEKČNÍCH CHOROB (KICH) Přednosta: prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Intenzivní péče v infekčním lékařství Garantuje a realizuje FN Brno KICH předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství KICH, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 3 měsíce prim. MUDr. Ivo Burget, MUDr. Radana Pařízková purulentní meningitidy sepse anaerobní infekce měkkých tkání multiorgánové selhání nutriční podpora kriticky nemocných Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: paní Vykoukalová - sekretariát tel.: OVPZ Ida Tesařová, tel Infekční lékařství Garantuje a realizuje FN Brno KICH předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z vnitřního lékařství, neurologie, gastroenterologie, praktického lékařství KICH, FN Brno, Jihlavská 20 1 měsíc Školitel, tel.: prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: virové hepatitidy infekce CNS infekce GIT sepse Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: paní Vykoukalová - sekretariát tel.: OVPZ Ida Tesařová, tel

15 Novinky v infektologii Garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář infektology, epidemiology, mikrobiology, virology KICH, FN Brno, Jihlavská 20 1 den prosinec 2010, termín bude upřesněn Školitel, tel.: prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: aktuální problémy infekčního lékařství kazuistiky Org. zajišťuje, tel.: školitel paní Vykoukalová - sekretariát tel.: Klinické semináře KICH Garantuje a realizuje FN Brno KICH odborný seminář lékaře FN Brno knihovna KICH, FN Brno, Jihlavská 20 2 hodiny dle rozpisu seminářů, vždy středa Školitel, tel.: MUDr. Kateřina Povolná, tel.: Org. zajišťuje, tel.: dle rozpisu seminářů školitel paní Vykoukalová - sekretariát tel.:

16 Péče o nemocné HIV/ AIDS Garantuje a realizuje FN Brno- KICH předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z infekčního lékařství nebo dermatovenerologie KICH, FN Brno - Bohunice měsíc Školitel, tel.: MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., tel, , Org. zajišťuje, tel.: diagnostika HIV infekce cart diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů školitel sekretariát p. Žaludová, tel OVPZ Ida Tesařová, tel Ošetřovatelská péče o nemocné s dg.hiv/aids realizuje KICH FN Brno-Bohunice garant vedoucí pracovník KICH školení všeobecné sestry interních i chirurgických oborů KICH, FN Brno, Jihlavská 20 3 dny dle individuální domluvy Školitel, tel.: Nataša Šauerová, tel.: Martina Tomanová, tel.: specifiky ošetřovatelské péče o HIV+ a nemocné s AIDS hygienicko-epidemiologický režim BOZP při ošetřování pacientů s dg.hiv/aids Org. zajišťuje, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.:

17 Ošetřovatelská péče o nemocné s infekčním onemocněním na JIP realizuje KICH FN Brno-Bohunice garant vrchní sestra KICH školení všeobecné sestry JIP. ARO KICH - JIP, FN Brno, Jihlavská 20 3 dny Školitel, tel.: Renata Chudá, tel.: Zdeňka Kurková, tel.: specifity ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV hygienicko-epidemiologický režim BOZP při ošetřování pacientů s infekčním onemocněním Org. zajišťuje, tel.: Drahoslava Švábenská, tel.: Ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním realizuje KICH FN Brno-Bohunice garant vrchní sestra KICH, akreditováno MZ ČR praktická část - odborná praxe všeobecné sestry z infekčních oddělení KICH, FN Brno, Jihlavská 20 1 týden Školitel, tel.: Chudá Renata, tel.: Šauerová Nataša, tel.: Štouračová Milena, tel.: Švábenská Drahoslava tel.: Čiková Naděžda tel.: specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním zajištění protiepidemických opatření poradenskou činnost u pacientů s vybranými onemocněními infekčními (HIV/AIDS, VHA, VHB, VHC, VHE) Org. zajišťuje, tel.: Mgr. Eliška Mičánková, tel.:

18 KLINIKA NEMOCÍ PLICNÍCH A TBC (KNPT) Přednostka: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Základy v bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP a ARO Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 2 týdny Školitel, tel.: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: , MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání. Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, Eliška Babičová, tel Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, onkology, internisty Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 2 týdny Školitel, tel.: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: , MUDr. Lenka Babičková, Základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování. Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, Eliška Babičová, tel

19 Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, internisty - revmatology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 1 týden Školitel, tel.: MUDr. Ilona Binková tel.: Základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a sledování. Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, Eliška Babičová, tel Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, lékaře JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 1 týden Školitel, tel.: MUDr. Peter Šandor, tel: Sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí, indikace k transplantaci plic, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazivní i neinvazivní plicní ventilace. Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, Eliška Babičová, tel

20 Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiále garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 1 týden Školitel, tel.: MUDr. Dagmar Kindlová, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace. NCO NZO Brno, Eliška Babičová, tel rno Funkční diagnostika v pneumologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 1 týden Školitel, tel.: MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel. : , spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy indikace, provedení, interpretace. Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, Eliška Babičová, tel

21 Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT stáž praktické lékaře, internisty, pneumology Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 1 týden Školitel, tel.: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, Eliška Babičová, tel Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT praxe sestry JIP TRN Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 1 týden Školitel, tel.: Sylvia Štefankovičová, DiS., tel.: MUDr. Peter Šandor, tel.: , Org. zajišťuje, tel.: kompletní péče o pacienta s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace) NCO NZO Brno 21

22 Vyšetřování plicních funkcí garant NCONZO Brno, realizátor NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT praxe sestry Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 1 týden Školitel, tel.: Monika Klusáková, tel.: MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: principy metod vyšetřování plicních funkcí spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy indikace, provedení, interpretace. NCO NZO Brno Práce sestry na bronchologii garant NCONZO Brno, realizátor - NCONZO Brno ve spolupráci FN Brno - KNPT praxe sestry oddělení TRN, sestry JIP všech odborností Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno, Jihlavská 20 1 týden Školitel, tel.: Hana Lincová, tel.: , Regina Slavíková, tel.: , MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: Org. zajišťuje, tel.: příprava pacienta před vyšetřením edukace asistence při výkonu správné označení a expedice vzorků sledování pacientů po výkonu dodržování zásad dezinfekce a sterilizace ovládání přístrojů (elektrokauter, laser) NCO NZO Brno 22

23 KLINIKA INTERNÍ, GERIATRIE A PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ Přednosta prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. XII. Brněnský geriatrický den Doc. MUDr. Pavel Weber ve spolupráci s ČGGS, ČSL JEP a spolkem lékařů v Brně a ČAS jednodenní seminář praktické lékaře, internisty, geriatry a NLZP kinosál LT, FN Brno, Jihlavská 20 1 den (od hod.) březen bude upřesněno Školitel, tel.: Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: Org. zajišťuje, tel.: postgraduální vzdělávání v oblasti geriatrie Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: , sekretariát - Hana Cahová, tel.: Dny praktického lékařství KIGOPL Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Školitel, tel.: Org. zajišťuje, tel.: dvoudenní seminář praktické lékaře bude upřesněno 2 dny začátkem října, termín bude upřesněn Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. a další školitelé postgraduální vzdělávání v oblasti geriatrie z pohledu praktického lékaře Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU tel.: ,

24 Blok geriatrické edukace Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc. dvou- třídenní seminář lékaře před atestací z geriatrie KIGOPL, FN Brno, Jihlavská dny v průběhu roku 2010 Školitel, tel.: Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: vzdělávací kurz před atestací v oboru geriatrie popisující velké geriatrické syndromy a vybraná specifika orgánových systémů a chorob ve stáří Org. zajišťuje, tel.: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: , Hana Cahová, tel.: Předatestační stáž z geriatrie Garantuje a realizuje FN Brno KIGOPL předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie KIGOPL, FN Brno, Jihlavská 20 6 měsíců Školitel, tel.: doc. MUDr. Pavel Weber,CSc. tel.: seznámení se specifiky diagnostiky a terapie chorob vyššího věku Org. zajišťuje, tel.: doc. MUDr. Pavel Weber,CSc., tel.: sekretariát Hana Cahová, tel.:

25 Předatestační stáž z geriatrie Garantuje a realizuje FN Brno KIGOPL předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie KIGOPL, FN Brno, Jihlavská 20 1 měsíc Školitel, tel.: doc. MUDr. Pavel Weber,CSc. tel.: seznámení se specifiky diagnostiky a terapie chorob vyššího věku Org. zajišťuje, tel.: školitel, doc. MUDr. Pavel Weber,CSc. tel.: , sekretariát Hana Cahová, tel.: Předatestační stáž z geriatrie Garantuje a realizuje FN Brno KIGOPL předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie KIGOPL, FN Brno, Jihlavská měsíců Školitel, tel.: doc. MUDr. Pavel Weber,CSc. tel.: seznámení se specifiky diagnostiky a terapie chorob vyššího věku Org. zajišťuje, tel.: školitel, doc. MUDr. Pavel Weber,CSc. tel.: , sekretariát Hana Cahová, tel.:

26 Kurzy pro lékaře Garantuje a realizuje FN Brno KIGOPL kurz lékaře v přípravě na atestaci z praktického všeobecného lékařství Ubytovna zdravotních sester, Netroufalky 1, Brno 3 dny bude upřesněno Školitel, tel.: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, Ph.D., tel dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb.) Org. zajišťuje, tel.: OVPZ Ida Tesařová, tel

27 NEUROLOGICKÁ KLINIKA Přednosta prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Elektrodiagnostika nervového systému - EEG Garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO, akreditováno MZ ČR certifikovaný kurz praktická část všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice EEG, PSGR Neurologická klinika EEG laboratoř, NCO NZO 1 až 3x v roce dle zájmu bude upřesněn Školitel, tel.: MUDr. Miroslav Moráň, tel.: EEG, polygrafie, polysomnografie, video EEG Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, studijní oddělení, tel: MUDr. Miroslav Moráň, tel.: Kurz elektroencefalografe II Garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO kurz neurology, psychiatry (účastníky kurzu EEG I z roku 2009) Neurologická klinika, FN Brno, Jihlavská 20 2 týdny Školitel, tel.: MUDr. Miroslav Moráň, tel.: základy elektroencefalografe - základy spánkové medicíny - základy epileptiologie - praktická výuka Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, studijní oddělení, školitel

28 Kurz elektroencefalografe I Garantuje a realizuje FN Brno a NCO NZO kurz neurology, psychiatry Neurologická klinika, FN Brno, Jihlavská 20 2 týdny Školitel, tel.: MUDr. Miroslav Moráň, tel.: základy elektroencefalografe - základy spánkové medicíny - základy epileptiologie - praktická výuka Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, studijní oddělení, školitel Vyšetřování pacientů - EMG Garantuje a realizuje FN Brno - NK certifikovaný kurz praktická část všeobecné zdravotní sestry pracující v elektrodiagnostice EMG Neurologická klinika, FN Brno, Jihlavská dny v týdnu Školitel, tel.: Voborná Marie, tel.: vyšetřování motorického a senzitivního vedení - asistence při jehlové EMG - snímání EP - asistence při vyšetřování (RS, SF, Makro) Org. zajišťuje, tel.: školitel , Mgr. Eliška Mičánková, tel.:

29 Vyšetřování pacientů - EEG Garantuje a realizuje FN Brno - NK certifikovaný kurz všeobecné zdravotní sestry pracující v elektrodiagnostice EEG, polysomnografii Neurologická klinika, FN Brno, Jihlavská dny v týdnu Školitel, tel.: Pomališová Magda, tel.: EEG nativní - aktivace fotostimulací, spánkovou deprivací, EP - vyšetření polysomnografické - PSGR - nastavení trvalého přetlaku CPAP - vyšetření polygrafické - video EEG Org. zajišťuje, tel.: školitel , Mgr. Eliška Mičánková, tel.: Ošetřování pacientů na JIP NK Garantuje a realizuje FN Brno - NK školení všeobecné sestry Neurologická klinika, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Školitel, tel.: Havelka David, tel.: akutní příjem - monitorování pacientů s CMP - ošetřování pacientů s hemoragickou a ischemickou CMP Org. zajišťuje, tel.: školitel , Mgr. Eliška Mičánková, tel.:

30 Ošetřování pacientů na JIP NK Garantuje a realizuje FN Brno - NK školení všeobecné sestry Neurologická klinika, FN Brno - Bohunice 2 dny v měsíci Školitel, tel.: Staňková Božena, tel.: ošetřování pacientů po CMP - sesterská rehabilitace po CMP Org. zajišťuje, tel.: školitel , Mgr. Eliška Mičánková, tel.:

31 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA (PK) Přednosta prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Transkraniální magnetická stimulace (rtms) realizuje PK FN Brno-Bohunice školení psychiatry Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20 5 dnů dle individuální domluvy Školitel, tel.: MUDr. Martin Perna, tel teoretické znalosti o transkraniální magnetické stimulaci poskytnutí vhodné literatury, event. odkazu, kde ji získat, praktické demonstrace a praktické provádění školencem Org. zajišťuje, tel.: MUDr.Martin Perna, tel , popř. sekretariát PK, Jana Pazderová, tel Elektrokonvulzivní terapie realizuje PK FN Brno-Bohunice školení psychiatry Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20 5 dnů dle individuální domluvy Školitel, tel.: doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc., tel teoretické znalosti o elektrokonvulzivní terapii poskytnutí vhodné literatury, event. odkazu, kde ji získat, praktické demonstrace a praktické provádění školencem Org. zajišťuje, tel.: doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc., tel , sekretariát PK, Jana Pazderová, tel

32 Klinická psychologie (vč. dětské a dorostové psychologie) realizuje PK FN Brno-Bohunice předatestační stáž lékaři a psychologové před atestací z klinické psychologie Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20 1 měsíc dle individuální domluvy Školitel, tel.: Mgr.Jan Dufek, tel.: , MUDr. Oldřich Synek, tel.: druhy a techniky psychoterapie a jejich aplikace u pacientů s duševními poruchami Org. zajišťuje, tel.: Mgr. Jan Dufek, tel , OVPZ - Ida Tesařová, tel.: Supervizní semináře realizuje PK FN Brno-Bohunice seminář lékaře v předatestační přípravě v oboru klinické psychologie Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20, Dětská nemocnice, Černopolní 9 2 hodiny Jihlavská Černopolní Jihlavská Černopolní Jihlavská Černopolní Jihlavská Černopolní Jihlavská Černopolní Jihlavská Černopolní 9 Školitel, tel.: Mgr.Jan Dufek, tel.: , MUDr. Oldřich Synek, tel.: Org. zajišťuje, tel.: Mgr. Jan Dufek, tel , 32

33 Regionální semináře Psychiatrické kliniky realizuje PK FN Brno-Bohunice garantováno ČLK odborný seminář psychiatry, psychology, praktické lékaře, NLZP, laická i odborná veřejnost posluchárna Psychiatrické kliniky, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 2 hodiny týdně od ve vybraných dnech (pátek) v 10:00 hod. (přesná data Včetně podrobného programu budou vyvěšena na webových stránkách a prof. MUDr. Eva Češková, CSc. tel.: (+ další přednášející) poznatky z domácích i zahraničních psychiatrických kongresů, nové léčebné metody v psychiatrii, novinky v antipsychotické léčbě, prezentace výstupů řešených grantů a výzkumných záměrů Org. zajišťuje, tel.: sekretariát PK, Hana Doušková, tel Jana Pazderová, tel Klinická psychiatrie realizuje PK FN Brno-Bohunice předatestační stáž lékaři před atestací z psychiatrie Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 1 měsíc dle individuální domluvy MUDr. Oldřich Synek, tel.: (případně vedoucí lékaři odd.) Diagnostika a léčba duševních poruch Org. zajišťuje, tel.: OVPZ Ida Tesařová, tel

34 Dětské a dorostová psychiatrie realizuje PK FN Brno-Bohunice předatestační stáž lékaři před atestací z pedopsychiatrie Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20 1 měsíc dle individuální domluvy Školitel, tel.: MUDr. Pavel Theiner, vedoucí lékař dětského odd., tel.: MUDr. Oldřich Synek, primář, tel.: diagnostika a léčba duševních poruch u dětí a mladistvých Org. zajišťuje, tel.: OVPZ Ida Tesařová, tel.:

35 CHIRURGICKÁ KLINIKA (CHK) Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Péče o chirurgicky nemocné Garantuje a realizuje FN Brno CHK předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z chirurgických oborů CHK, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 1 měsíc MUDr. Jaroslav Ivičič sekretariát Hana Baráčková, tel.: diagnostika a léčba chirurgických onemocnění - základy předoperační přípravy - základy pooperační péče - zásady ambulantního ošetřování v chirurgii Org. zajišťuje, tel.: doc. MUDr. Igor Penka, CSc. - tel.: , sekretariát Hana Baráčková, tel.: OVPZ - Ida Tesařová, tel.: Péče o chirurgicky nemocné Garantuje a realizuje FN Brno CHK předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z chirurgie CHK, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 3 měsíce MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. - ambulantní péče o chirurgicky nemocné - všeobecné zásady chirurgické diagnostiky a předoperační přípravy - základy léčby chirurgických onemocnění - zásady pooperační péče závažných chirurgických stavů Org. zajišťuje, tel.: doc. MUDr. Igor Penka, CSc., tel.: sekretariát Hana Baráčková, tel.: OVPZ Ida Tesařová, tel.:

36 Hrudní chirurgie Garantuje a realizuje FN Brno CHK předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z hrudní chirurgie CHK, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 3 měsíc prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., as. MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. - diagnostika hrudních onemocnění v chirurgii - urgentní stavy v hrudní chirurgii - zásady předoperační přípravy a pooperační péče po hrudních operacích - nejčastější komplikace a reoperace v hrudní chirurgii Org. zajišťuje, tel.: školitel, prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., tel.: as. MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. tel: sekretariát Hana Baráčková, tel.: Cévní chirurgie Garantuje a realizuje FN Brno CHK předatestační stáž lékaře v přípravě na atestaci z cévní chirurgie CHK, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 3 měsíce prim. MUDr. Zdeněk Šilhart, MUDr. Irena Hamtilová - diagnostika cévních onemocnění v chirurgii - urgentní stavy v cévní chirurgii - zásady předoperační přípravy a pooperační péče po cévních operacích - nejčastější komplikace a reoperace v cévní chirurgii Org. zajišťuje, tel.: školitel, prim. MUDr. Zdeněk Šilhart, tel.: MUDr. Irena Hamtilová, tel: sekretariát Hana Baráčková, tel.:

37 Novinky v chirurgii Garantuje a realizuje FN Brno CHK odborný seminář chirurgické obory, gastroenterology, patology, rentgenology CHK, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 2 hod 1 x čtvrtročně dle předchozí domluvy - knihovna CHK prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc - aktuální problémy chirurgie - kasuistiky - neobvyklé komplikace Org. zajišťuje, tel.: doc. MUDr. Igor Penka, CSc., tel sekretariát Hana Baráčková, tel.: Intenzivní péče v chirurgii Garantuje a realizuje FN Brno CHK odborný seminář lékaři a NLZP FN Brno CHK, FN Brno, Jihlavská 20 1 hod 1x za čtvrtletí dle předchozí domluvy Školitel, tel.: MUDr. Barbora Garajová tel.: , tel: zásady kardiopulmonální resuscitace - zásady parenterální výživy a péče o vnitřní prostředí - nejzávažnější pooperační stavy Org. zajišťuje, tel.: doc. MUDr. Igor Penka, CSc., tel sekretariát Hana Baráčková, tel.:

38 Péče o pacienty se stomií Garantuje a realizuje FN Brno CHK Školitel, tel.: specializační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání registrované všeobecné sestry FN Brno, Jihlavská 20 - CHK 7. patro stomaporadna dle požadavku organizátora vzdělávací akce Monika Antonová stomasestra CHK komplexní péče o pacienta se stomií praktický nácvik předoperační příprava pooperační péče edukace k sebepéči řešení komplikací ambulantní poradenství Org. zajišťuje, tel.: Mgr. Zdeňka Surá vrchní sestra, tel Monika Antonová stomasestra l, tel.: Péče o pacienty se stomií Garantuje a realizuje FN Brno CHK Školitel, tel.: specializační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání registrované všeobecné sestry FN Brno, Jihlavská 20 - CHK 7. patro knihovna dle požadavku organizátora vzdělávací akce Romana Eysseltová, Bc Lucie Novotná odd,. A, odd. K - CHK komplexní péče o pacienta s komplikovaným ranným defektem aplikace VAC systému edukace k následné péči po aplikaci VAC řešení komplikací ambulantní poradenství Org. zajišťuje, tel.: Mgr. Zdeňka Surá vrchní sestra, tel Romana Eysseltová tel.: , Bc Lucie Novotná tel

39 Péče o pacienty se stomií Garantuje a realizuje FN Brno CHK Školitel, tel.: specializační kurzy registrované všeobecné sestry FN Brno, Jihlavská 20 CHK 7. patro - stomaporadna dle požadavku organizátora vzdělávací akce Monika Antonová stomasestra CHK komplexní péče o pacienta se stomií praktický nácvik předoperační příprava pooperační péče edukce k sebepéči řešení komplikací ambulantní poradenství Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

40 NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA (NCHK) Přednosta: doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA Předatestační stáž garant IPVZ Praha, realizátor IPVZ Praha ve spolupráci s FN Brno - NCHK předatestační stáž lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20 3 týdny dle individuální domluvy Školitel, tel.: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel.: neurointenzívní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie Org. zajišťuje, tel.: IPVZ Praha tel: , školitel prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel: Neurochirurgie garant a realizátor Neurochirurgická klinika FN Brno školení okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20 4 týdny Školitel, tel.: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel.: obecná neurochirurgie Org. zajišťuje, tel.: školitel prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel:

41 Pravidelné semináře NCHK FN Brno garant a realizátor Neurochirurgická klinika FN Brno seminář lékaře NCHK FN Brno, neurology, radiology, lékaře KARIM posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20 1x měsíčně dle rozpisu zimního a letního semestru Školitel, tel.: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel.: neurochirurgie Org. zajišťuje, tel.: MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel: , a sekretariát NCHK Olga Pazderková, tel: Seminář pro neurology NCHK FN Brno garant a realizátor Neurochirurgická klinika FN Brno seminář neurology hotel International Brno 1 x odpoledne duben 2010, termín bude upřesněn Školitel, tel.: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel.: onemocnění páteře Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel: , a sekretariát NCHK Olga Pazderková tel:

42 Brněnské neurochirurgické dny garant a realizátor Neurochirurgická klinika FN Brno konference lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, lékaře KARIM a sestry hotel Akademie, Velké Bílovice 1x ročně listopad Školitel, tel.: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel.: onemocnění páteře Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel: , a sekretariát NCHK Olga Pazderková, tel:

43 KARIM Přednosta prof. MUDr.Pavel Ševčík, CSc. II. KONFERENCE PORTÁLU AKUTNE.CZ realizuje KARIM FN Brno-Bohunice konference lékaře v příprava k atestaci Brno l den Školitel, tel.: MUDr. Petr Štourač, kl , akutní medicína Org. zajišťuje, tel.: MUDr. Petr Štourač, , Brněnský kurz intenzivní medicíny realizuje KARIM FN Brno-Bohunice předatestační příprava lékaře před atestací z intenzivní medicíny Brno 5 dní květen 2010 Školitel, tel.: MUDr. Jan Maláska, Ph.D., kl Intenzivní medicína Org. zajišťuje, tel.: KARIM, sekretariát Ludmila Drnáková, tel.:

44 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby Garantuje a realizuje: KARIM FN Brno AKK praktická část řidiče ZZS FN Brno, Jihlavská 20, KARIM 5 dní (40 hod) dle termínů teoretické části NCO NZO Školitel, tel.: Mgr. Markéta Říhová, tel dle schválené akreditace pro praktickou část Org. zajišťuje, tel.: Mgr. Markéta Říhová, tel OVPZ Mgr. Eliška Mičánková, tel Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resusciataci a intenzivní péči Garantuje a realizuje: KARIM FN Brno specializační vzdělávání praktická část NLZP FN Brno, Jihlavská 20, KARIM 5 dní (40 hod) dle termínů teoretické části NCO NZO Školitel, tel.: Mgr. Markéta Říhová, tel dle schválené akreditace pro praktickou část Org. zajišťuje, tel.: Mgr. Markéta Říhová, tel OVPZ Mgr. Eliška Mičánková, tel

45 OČNÍ KLINIKA (OK) prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. Ultrazvuková diagnostika oka a očnice realizuje FN Brno OK školení oftalmology OK, FN Brno, Jihlavská 20 1 den Školitel, tel.: Doc.MUDr. Zuzana Hlinomazová PhD, tel.: ; základní a diferenciální ultrazvuková diagnostika chorob oka Org. zajišťuje, tel.: MUDr Václav Bartl, tel.: Elektrofyziologické vyšetřovací metody v oftalmologii Realizuje FN Brno OK školení oftalmology OK, FN Brno, Jihlavská 20 1 den Školitel, tel.: MUDr. Jan Souček, tel.: základní elektrofyziologické metody v oftalmologii a jejich hodnocení Org. zajišťuje, tel.: MUDr Václav Bartl, tel.:

46 Diagnostika a terapie glaukomu realizuje FN Brno - OK školení oftalmology OK, FN Brno, Jihlavská 20 3 dny Školitel, tel.: MUDr. Jitka Svačinová, tel.: časná diagnostika glaukomu terapeutické možnosti včetně chirurgických postupů Org. zajišťuje, tel.: MUDr.Václav Bartl, tel.: Oftalmologický odborný seminář Realizuje FN Brno OK- garantováno ČLK seminář oftalmology kinosál FN Brno, Jihlavská 20 1 den podzim 2010, bude upřesněno Školitel, tel.: Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., tel.: aktuální problémy oftalmologie a zajímavá kazuistická sdělení Org. zajišťuje, tel.: sekretariát kliniky Jaroslava Bukačová, tel.:

47 DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA (DVK) Přednosta: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. Fototerapie Garantuje a realizuje FN Brno DVK školení dermatovenerology v rámci předatestačního vzdělávání DVK, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: individuální dle požadujícího pracoviště MUDr. Andrea Přikrylová, tel.: ; Naděžda Veselá léčebné možnosti fototerapie indikace fototerapie praktická ukázka přístrojů oddělení fyzikální terapie Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Diagnostika autoimunitních chorob Realizuje a garantuje FN Brno DVK školení dermatovenerology, praktické lékaře DVK, FN Brno, Jihlavská 20 individuální dle požadujícího pracoviště Školitel, tel.: MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: klinické obrazy autoimunitních chorob v dermatologii terapie a management nemocí interpretace laboratorních nálezů Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

48 Medicinská kosmetologie Garantuje a realizuje FN Brno - DVK školení dermatovenerology event. NLZP DVK, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 1 den Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., Martina Šemberová, tel , ošetřování nemocné pleti ošetřování zdravé pleti praktická ukázka Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: , Flebologie Garantuje a realizuje FN Brno - DVK školení dermatovenerology DVK, FN Brn, Jihlavská 20 1 den Školitel, tel.: Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., tel.: as. MUDr. Sabina Švestková, Ph.D., tel.: základní problematika flebologie, CVI vyšetřovací postupy moderní terapeutické postupy Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: ,

49 Biologická léčba psoriázy Garantuje a realizuje FN Brno DVK školení dermatovenerology v rámci předatestačního vzdělávání DVK, FN Brno, Jihlavská 20 individuální dle požadujícího pracoviště Školitel, tel.: MUDr. Andrea Přikrylová, tel.: nové přípravky indikace biologické léčby Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Kompresivní terapie Garantuje a realizuje FN Brno - DVK školení NLZP DVK, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 1 den Božena Jelínková, Holzingerová Michaela tel.: , tel.: význam kompresivní terapie obvazový materiál praktická ukázka + nácvik Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: ,

50 Technika zevní terapie u generalizovaných dermatóz Garantuje a realizuje FN Brno - DVK školení NLZP DVK, FN Brno, Jihlavská 20 1 den Školitel, tel.: Božena Jelínková, tel.: základy farmakokinetiky extern využití různých forem extern zásady správné techniky nanášení zevní terapie praktické ukázky zevní terapie Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Zevní terapie chronických ran Garantuje a realizuje FN Brno - DVK školení NLZP DVK, FN Brno, Jihlavská dny Školitel, tel.: Božena Jelínková, tel.: Zdeňka Hlavová, tel.: Michaela Holzingerová, tel.: co je chronická rána postup při ošetření chronické rány moderní i klasické terapeutické postupy Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: , ,

51 Techniky mízní drenáže Garantuje a realizuje FN Brno - DVK certifikovaný kurz praktická část NLZP DVK, FN Brno, Jihlavská 20 Školitel, tel.: 2-3 dny Hana Matoušková tel.: co je lymfedém ukázka manuální lymfodrenáže vlastní praktický nácvik pod dohledem školitele Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: OVPZ Mgr. Eliška Mičánková, tel.: Dermatovenerologický seminář Realizuje a garantuje FN Brno - DVK seminář dermatovenerology bude určeno 1 den Školitel, tel.: Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., tel.: aktuální problémy dermatovenerologie a zajímavá kazuistická sdělení Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

52 Dermatovenerologický seminář Realizuje a garantuje FN Brno - DVK seminář dermatovenerology bude určeno 1 den Školitel, tel.: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., tel.: aktuální problémy dermatovenerologie a zajímavá kazuistická sdělení Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.: Dermatovenerologický seminář Realizuje a garantuje FN Brno - DVK školení praktické lékaře bude určeno 1 den Školitel, tel.: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., tel.: dermatovenerologie pro praktické lékaře novinky v ošetřování chronických ran. Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

53 Dermatovenerologický seminář Realizuje a garantuje FN Brno - DVK školení praktické lékaře bude určeno 1 den Školitel, tel.: MUDr. Radim Strnadel, CSc., tel.: dermatovenerologie pro praktické lékaře zajímavé případy z venerologie. Syfilis + HIV. Org. zajišťuje, tel.: školitel, tel.:

54 DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ CENTRUM Doc. MUDr. Václav Chaloupka CSc Životní styl a hypertenze realizuje DTC FN Brno-Bohunice seminář NLZP, laickou veřejnost a studenty zdravotnických škol FN Brno, Jihlavská 20, kinosál 1hodina bude upřesněn Přednášející: Mikšová Leona, Volejníčková Jana, tel, rizikové faktory a vliv životního stylu na krevní tlak Org. zajišťuje, tel.: DTC- FN Brno, tel Specifika práce v domácí péči Garantuje a realizuje: DTC FN Brno Školitel, tel.: seminář NLZP, studenty zdravotnických škol a laickou veřejnost FN Brno, Jihlavská 20, kinosál 1,5 hodiny bude upřesněn Jitka Čechová, Lenka Špičková, Dana Durnová organizace práce, nejčastější diagnózy a ošetřovatelské činnosti Org. zajišťuje, tel.: DTC FN Brno, tel

55 Asistence sestry u pacienta s polytraumatem Garantuje a realizuje: DTC FN Brno Školitel, tel.: seminář NLZP a studenty zdravotnických a středních škol FN Brno, Jihlavská 20, kinosál 1,5 hodiny bude upřesněn Bc. Ivana Danadaki, Antonieta Beránková, Bc. Jana Neužilová, tel rizikové faktory úrazu, nejčastější diagnózy, ošetřovatelské postupy a kazuistika Org. zajišťuje, tel.: DTC FN Brno, tel Technika přikládání imobilizačních obvazů a ortéz Garantuje a realizuje: DTC FN Brno Školitel, tel.: kurz NLZP a zdravotnické školy FN Brno, Jihlavská 20, DTC ambulance KÚCH 1,5hodiny dle individuální domluvy Marta Vyskočilová, Pavla Kratochvílová zásady, technika, edukace a praktická ukázka Org. zajišťuje, tel.: DTC tel

56 Diabetes mellitus z pohledu všeobecné sestry Garantuje a realizuje: DTC FN Brno Školitel, tel.: praxe laickou veřejnost, studenty a zdravotníky FN Brno, Jihlavská 20, edukační místnost v DTC v pavilonu X 2 hodiny dle individuální domluvy Jana Hrouzková, Jana Michurová teoretická a praktická výuka, vyšetřovací metody, videoprojekce, zkušenosti z provozu Org. zajišťuje, tel.: DTC FN Brno tel

57 Ústavní lékárna Vedoucí Ústavní lékárny Mgr. Renata Srbecká Civilizační onemocnění a jejich léčba volně prodejnými léčivy realizuje ÚL FN Brno konference všechny NZLP FN Brno, Jihlavská 20, GPK - posluchárna 5 hodin leden Školitel, tel.: Renata Śmardová, bolesti zad nespavost celiakie problémy se zažíváním hypertenze prezentace f.apotex Org. zajišťuje, tel.: ÚL, FN Brno, Renata Śmardová, Progiotika realizuje ÚL FN Brno s ÚL - MOU konference všechny NZLP posluchárna MOU 4,5 hodin únor Školitel, tel.: Renata Šmardová, tel probiotika osteoporoza Org. zajišťuje, tel.: ÚL, FN Brno, Renata Śmardová,

58 ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE ( OKH ) Přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Víkendová akce - morfologie periferní krve garant NCONZO BRNO, realizátor NCO NZO BRNO ve spolupráci OKH FN Brno odborný kurz- Work Shop zdravotní laboranty NCO NZO Brno, OKH FN Brno 3 dny Školitel, tel.: dle určení NCO NZO, Bc. Irena Trnavská, Jaroslava Hoblová hodnocení krevních nátěrů z periferní krve, barvení krevních nátěrů a možnosti chyb. Patologie v morfologii erytrocytů, leukocytů a trombocytů, nálezy v periferii u hematologických onemocnění Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 605/252 Bc. Irena Trnavská, tel Morfologie periferní krve a kostní dřeně Garant NCO NZO Brno, realizátor NCO NZO ve spolupráci OKH FN Brno Odborný garant: Org. zajišťuje, tel.: odborný kurz Work Shop lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry NCO NZO Brno 1 den termín bude upřesněn dle určení NCO NZO, MUDr. Alena Buliková, Ph.D. Morfologie periferní krve a kostní dřeně. NCO NZO ve spolupráci s OKH FN Brno Bc. Irena Trnavská, tel

59 Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba realizátor NCONZO BRNO ve spolupráci FN Brno OKH odborný kurz pro zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání, kteří zahájili modul dne NCO NZO Brno 5 dní speciální modul Školitel, tel.: vedoucí kurzu Bc. Irena Trnavská, tel.: speciální modul Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam pracovišť bude studujícím předán a doplňován po obdržení rozhodnutí AK MZ ĆR. Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 606/252 Bc. Irena Trnavská, tel Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba realizátor NCONZO BRNO ve spolupráci FN Brno OKH odborný kurz pro zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání NCO NZO Brno 5 dní základní modul odborný modul odborný modul Školitel, tel.: vedoucí kurzu Bc. Irena Trnavská, tel.: teoretická část specializačního studia. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam pracovišť bude studujícím předán a doplňován po obdržení rozhodnutí AK MZ ĆR. Org. zajišťuje, tel.: NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 660/252 Bc. Irena Trnavská, tel

60 Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina Odborný garant prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno Prim. MUDr. Ludmila Ingrová, Nemocnice Kyjov regionální seminář pro lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry Nemocnice Kyjov 1 den Odborný garant: Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. prim. MUDr. Ludmila Indrová MUDr. Jitka Kujíčková anémie, myelodysplasie, myeloproliferace hematologie a Transfúzní oddělení nemocnice Kyjov a Oddělení klinické hematologie Brno pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP sekretariát OKH Jana Svobodová, tel Podzimní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina Odborný garant prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno prim. MUDr. Růžena Závodná, Nemocnice Vyškov regionální seminář lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry Vyškov 1 den Odborný garant: Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. MUDr. Růžena Závodná získané poruchy koagulace Hematologie a Transfúzní oddělení Nemocnice Vyškov a Oddělení klinické hematologie Brno pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP sekretariát OKH Jana Svobodová, tel

61 V. Brněnské hematologické dny Odborný garant prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH FN Brno prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., IHOK FN Brno kongres s mezinárodní účastí lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry Hotel Voroněž, Brno 1 den Odborný garant: Org. zajišťuje, tel.: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. cyklus Trombóza a krvácení- mezioborový problém : Antiagragační terapie, resp. Léčba tepenné trombózy FN Brno, Česká hematologická společnost LS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Spolek pro trombózu a hemostázu, Centrum pro trombózu a hemostázu MU sekretariát OKH Jana Svobodová, tel Konference OKH Odborný garant prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH FN Brno Odborný garant: Org. zajišťuje, tel.: konference OKH lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno 1 den květen 2010, termín bude upřesněn, začátek ve 14,00 hod. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH, zprávy ze sjezdů Oddělení klinické hematologie, Jihlavská 20, Brno sekretariát OKH Jana Svobodová, tel

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2009 1 Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN Brno pro rok 2009, kterou pro Vás připravilo Oddělení

Více

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2007 Personální odbor FN Brno Oddělení výchovy a vzdělávání Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice Směrnice PNB Revize č.: 1 Platné od: 01. 03. 2015 Strana: 1 z 7 S 1/2011 Výtisk č.: 1 Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL Jméno a příjmení Ing. Jitka

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

Certifikované kurzy - lékaři

Certifikované kurzy - lékaři Prohlubování vzdělávání lékařů Konference Hotel ILF 16.9.2010 Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Kurz komunikativní dovednosti zdravotnického pracovníka Určeno: zdravotnickým pracovníkům

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). Systém ASPI - stav k 3.9.2014 do částky 79/2014 Sb. a 19/2014 Sb.m.s. - RA608 99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu Změna: 287/2013 Sb.

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd ČLK, Brno 15. 16. listopadu 2013 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA vedoucí odd. vzdělávání ČLK n n Aktuální stav CŽV Vzdělávací akce Systematizace

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více