Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27"

Transkript

1 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb. pro lékaře, dále má akreditovaná pracoviště pro perioperační péči, ARIM a klinické obory dle 96/2004 Sb. pro nelékaře, akreditované kurzy pro sanitáře, řidiče dopravy nemocných a raněných, certifikované kurzy Mentor v klinicko-pedagogické praxi, Robotická chirurgie. Na školicí akci se lze přihlásit dopisem nebo telefonicky na Centrum výchovy (tel , , , ), nebo y: a Kurzy probíhají v učebnách Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Ústí nad Labem, budova "B". Ubytování je možno zajistit na ubytovně Masarykovy nemocnice o. z., ulice Sociální péče 719 (tel ). Spojení MHD směr Severní terasa (č. 51 stanice Severní Terasa, č. 60 stanice Masarykova nemocnice). Odborné stáže lze absolvovat pouze na akreditovaných pracovištích. Základní vložné u odborných stáží je 300 Kč + DPH za každý započatý den, pokud není uvedeno jinak. U kurzů je vložné stanoveno individuálně. Kurzovné musí být uhrazeno před zahájením akce. Vložné se hradí přiloženou složenkou nebo převodem z účtu. Ceny jsou orientační a vzhledem k vývoji cen může dojít k jejich úpravě v době konání akce.

2 Strana 2 Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Strana 3 Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Název kurzu: AKK řidič DNR Závěrečná zkouška pro řidiče DNR Místo konání: Učebna I. Datum konání: , 09:00 13:00 hod. Název kurzu: AKK řidič DNR Závěrečná zkouška pro řidiče DNR Místo konání: Učebna I. Datum konání: , 09:00 13:00 hod. Název kurzu: AKK Všeobecný sanitář Závěrečná zkouška Odborný garant: Bartíková Alena Datum konání: , 09:00 13:00 hod. Název kurzu: AKK Všeobecný sanitář Závěrečná zkouška Odborný garant: Bartíková Alena Datum konání: , 09:00 13:00 hod. Název kurzu: AKK Všeobecný sanitář Závěrečná zkouška Datum konání: , 09:00 13:00 hod. Název kurzu: AKK Všeobecný sanitář Závěrečná zkouška Datum konání: , 09:00 13:00 hod. Název kurzu: AKK Všeobecný sanitář Závěrečná zkouška Datum konání: , 09:00 13:00 hod. Název kurzu: AKK Všeobecný sanitář Závěrečné zkouška Datum konání: , 09:00 13:00 hod. Název kurzu: Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič dopravy nemocných a raněných pro řidiče dopravy nemocných a raněných Místo konání: Učebna I. Datum konání: , 08:00 15:00 hod Kč Název kurzu: Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář Obsah kurzu: Dle vzdělávacího programu MZ ČR v souladu se Sbírkou zákonů č. 96/2004. Datum konání: , 08:00 hod. 15:00 hod Kč Název kurzu: Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář Obsah kurzu: Dle vzdělávacího programu MZ ČR v souladu s novelou Sbírky zákonů č. 96/2004. Datum konání: , 08:00 15:00 hod Kč Název kurzu: Asertivita jako vyzrálý postoj Obsah kurzu: Asertivita je jednou z komunikačních dovedností, se kterou bychom se měli naučit pracovat bez výjimky všichni. Naučí nás mezi sebou umět komunikovat a řešit situace s rozmyslem a v klidu. Odborný garant: PhDr. Honzlová Ivana Datum konání: , 10:00 15:00 hod Kč

3 Strana 4 Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Strana 5 Název kurzu: Bezpečné podání intravenózního léčiva Obsah kurzu: Bezpečná infuzní terapie, PVC ve zdravotnictví, rizika bodných poranění, hygienická opatření ke snížení rizika komplikací při i.v. aplikaci léčiva. Datum konání: , 13:00 14:00 hod. Název kurzu: Bezpečné podání intravenózního léčiva Obsah kurzu: Bezpečná infuzní terapie, PVC ve zdravotnictví, rizika bodných poranění, hygienická opatření ke snížení rizika komplikací při i.v. aplikaci léčiva. Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: Centrální žilní vstupy Datum konání: , 09:00 14:00 hod. 250 Kč Název kurzu: Centrální žilní vstupy Datum konání: , 12:00 15:00 hod. 250 Kč Název kurzu: CK Perioperační péče v robotické chirurgii Obsah kurzu: Zakončení ověřením znalostí. Akreditace udělena MZ ČR č.j.: 26970/2009 do Odborný garant: Postlerová Jitka pro VS a PA se specializovanou způsobilostí v oboru Perioperační péče Místo konání: Učebny mimo MN Datum konání: , 08:00 15:00 hod Kč Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Datum konání: , 13:00 15:00 hod.

4 Strana 6 Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Strana 7 Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: Endoskopický workshop Obsah kurzu: Odborné přednášky 1. den, praktická část na endoskopickém sále 2. den. Odborný garant: Martincová Kamila pro všeobecné a endoskopické sestry Místo konání: Učebna I. Datum konání: , 09:00 15:00 hod. 800 Kč Název kurzu: Endoskopický workshop Obsah kurzu: Odborné přednášky 1. den, praktická část na endoskopickém sále 2. den. Odborný garant: Martincová Kamila pro všeobecné a endoskopické sestry Místo konání: Učebna I. Datum konání: , 09:00 15:00 hod. 800 Kč Název kurzu: Funkční hodnocení v rehabilitaci Obsah kurzu: Funkční hodnocení v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře se zájmem o obor. Odborný garant: MUDr. Maršálek Pavel pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře Místo konání: Učebna I. Datum konání: , 09:00 16:00 hod. 500 Kč Název kurzu: III. celostátní konference Emergency Obsah kurzu: Nové poznatky v intenzivní medicíně, emergency v novém pojetí, Odborný garant: MUDr. Bednářová Jana Datum konání: , 10:00 18:00 hod. 400 Kč Název kurzu: Interlab 2012 Obsah kurzu: Novinky z oboru. Odborný garant: MUDr. Hálová Helena Datum konání: , 09:00 14:00 hod. bude určen Název kurzu: Jarní ústecké gastroenterologické sympozium Obsah kurzu: Odborné přednášky, novinky z oboru, LIVE přenosy z GE endoskopických sálů. Datum konání: , 08:00 15:00 hod. 0 Kč Název kurzu: Komunikační dovednosti Obsah kurzu: Tajemství úspěšné komunikace spočívá v umění přesvědčit druhé, účinně vyjednávat a dosáhnout dohody v každé situaci. Odborný garant: PhDr. Honzlová Ivana Datum konání: , 10:00 15:00 hod Kč Název kurzu: Konference chirurgických oborů Obsah kurzu: Novinky z oboru. Odborný garant: Bc. Nováková Svatava Datum konání: , 13:00 17:00 hod. 300 Kč Název kurzu: Konference Hojení ran Obsah kurzu: Novinky v hojení ran, ošetřování defektů. Odborný garant: Boušková Vladislava Datum konání: , 13:00 17:00 hod. 300 Kč Název kurzu: Konference Mamologický den Obsah kurzu: Seznámení s problematikou onemocnění prsu, dg. a psychologické aspekty onemocnění, mamologické vyš. prsu, rakovina prsu výzva, komplexní fyzioterapie po ablacích prsu, péče o pacientky při léčbě aktinoterapií a chemoterapií, komunikace s pacientkou po ablaci. Odborný garant: Rosolová Eva Datum konání: , 13:00 17:00 hod. 300 Kč

5 Strana 8 Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Strana 9 Název kurzu: Konference Péče o matku a dítě Obsah kurzu: Novinky z oboru. Odborný garant: Bc. Rothová Michaela Datum konání: , 13:00 17:00 hod. 200 Kč Název kurzu: Konference Spirituální péče Obsah kurzu: Poslání nemocničního kaplana, spirituální potřeby pacienta. Odborný garant: Mgr. Brabcová Soňa Datum konání: , 13:00 17:00 hod. 250 Kč Název kurzu: Strasti a pasti v pomáhajících profesích Obsah kurzu: Krizová intervence je odborná metoda práce v situaci, kterou prožíváme jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Odborný garant: Mgr. Bendová Eva Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: Strasti a pasti v pomáhajících profesích Obsah kurzu: Krizová intervence je odborná metoda práce v situaci, kterou prožíváme jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Odborný garant: Mgr. Bendová Eva Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: Strasti a pasti v pomáhajících profesích Obsah kurzu: Krizová intervence je odborná metoda práce v situaci, kterou prožíváme jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Odborný garant: Mgr. Bendová Eva Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: Metodika a nácvik neodkladné resuscitace Obsah kurzu: Patofyziologie náhlého selhání základních životních funkcí, odůvodnění metodiky neodkladné resuscitace, nácvik stabilizované polohy, instrumentálního zajištění dýchacích cest, umělého dýchání, KPR a defibrilace. Odborný garant: Urban Radek Datum konání: , 09:00 14:00 hod. 500 Kč Název kurzu: Novinky v kardiologii Obsah kurzu: Novinky z oboru. Odborný garant: MUDr. Fejfuša Michal, CSc. Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: Periferní žilní vstupy Obsah kurzu: Teoretická a praktická ukázka periferních žilních vstupů. Datum konání: , 09:00 14:00 hod. 250 Kč Název kurzu: Periferní žilní vstupy Obsah kurzu: Teoretická a praktická ukázka periferních žilních vstupů. Datum konání: , 09:00 14:00 hod. 250 Kč Název kurzu: Podzimní ústecké gastroenterologické sympozium Obsah kurzu: Odborné přednášky, novinky z oboru, LIVE přenosy z GE endoskopických sálů. Datum konání: , 08:00 15:00 hod. 0 Kč

6 Strana 10 Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Strana 11 Název kurzu: Posturální terapie s ohledem na hluboký stabilizační systém A Obsah kurzu: Seznámení s teoretickými podklady posturální terapie na základě vývojové kineziologie, vliv dechové dynamiky a posturální aktivity na pohybový systém, praktické využití terapie. Odborný garant: Bc. Bendová Alena pro fyzioterapeuty Datum konání: , 09:00 17:00 hod. 800 Kč Název kurzu: Posturální terapie s ohledem na hluboký stabilizační systém B Obsah kurzu: Prohloubení znalostí praktické aplikace terapie. Odborný garant: Bc. Bendová Alena pro fyzioterapeuty Datum konání: , 09:00 17:00 hod. 800 Kč Název kurzu: První pomoc cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS Obsah kurzu: Povinný kurz pro VS, PA, DS obnovení základních znalostí z první pomoci. Odborný garant: Viktora Tomáš, DiS. pro všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: První pomoc cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS Obsah kurzu: Povinný kurz pro VS, PA, DS obnovení základních znalostí z první pomoci. Odborný garant: Viktora Tomáš, DiS. pro všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: První pomoc cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS Obsah kurzu: Povinný kurz pro VS, PA, DS obnovení základních znalostí z první pomoci. Odborný garant: Viktora Tomáš, DiS. pro všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: První pomoc cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS Obsah kurzu: Povinný kurz pro VS, PA, DS obnovení základních znalostí z první pomoci. Odborný garant: Viktora Tomáš, DiS. pro všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: První pomoc cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS Obsah kurzu: Povinný kurz pro VS, PA, DS obnovení základních znalostí z první pomoci. Odborný garant: Viktora Tomáš, DiS. pro všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: První pomoc cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS Obsah kurzu: Povinný kurz pro VS, PA, DS obnovení základních znalostí z první pomoci. Odborný garant: Viktora Tomáš, DiS. pro všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry Datum konání: , 13:00 15:00 hod. Název kurzu: Psychohygiena Obsah kurzu: Pracovní prostředí, životospráva, organizace práce, relaxační techniky a systém hodnot. Duševní hygiena neboli psychohygiena je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Odborný garant: PhDr. Honzlová Ivana Datum konání: , 10:00 15:00 hod Kč Název kurzu: Psychohygiena Obsah kurzu: Pracovní prostředí, životospráva, organizace práce, relaxační techniky a systém hodnot. Duševní hygiena neboli psychohygiena je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Odborný garant: PhDr. Honzlová Ivana Datum konání: , 10:00 15:00 hod Kč Název kurzu: Rehabilitační ošetřování Obsah kurzu: Polohování, manipulace a mobilita pacienta s ohledem na specifiku diagnóz, pohled pacienta a zdravotníka. Odborný garant: Bc. Bendová Alena Datum konání: , 09:00 14:00 hod. 300 Kč

7 Strana 12 Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. Strana 13 Název kurzu: Rehabilitační ošetřování Obsah kurzu: Polohování, manipulace a mobilita pacienta s ohledem na specifiku diagnóz, pohled pacienta a zdravotníka. Odborný garant: Bc. Bendová Alena Datum konání: , 09:00 14:00 hod. 300 Kč Název kurzu: Terapeutické metody v gastroenterologii Obsah kurzu: Teoretická a praktická část výkonů na modelech. Datum konání: , 08:00 15:00 hod. Název kurzu: Terapeutické metody v gastroenterologii Obsah kurzu: Teoretická a praktická část výkonů na modelech. Datum konání: , 08:00 15:00 hod. Název kurzu: Terapeutické metody v gastroenterologii Obsah kurzu: Teoretická a praktická část výkonů na modelech. Datum konání: , 08:00 15:00 hod. Název kurzu: Terapeutické metody v gastroenterologii Obsah kurzu: Teoretická a praktická část výkonů na modelech. Datum konání: , 08:00 15:00 hod. Abdominální ultrasonografie Místo konání: Gastroenterologie Anestezie hrudníku Místo konání: ARO, COS Odborný garant: MUDr. Nalos Daniel Anestezie v neurochirurgii Místo konání: ARO a COS Odborný garant: MUDr. Nalos Daniel ARIP odborný modul Místo konání: Úsek resuscitační péče ARO Odborný garant: Burešová Denisa ARIP sestra pro intenzivní péči se zaměřením na kardiologii speciální modul Místo konání: kardiologie Odborný garant: Holbíková Herta ARIP sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči speciální modul Místo konání: centrální JIP Odborný garant: Raždíková Věra ARIP sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve speciální modul Místo konání: dialýza Odborný garant: Jeřábková Eva ARIP sestra pro intenzivní péči se zaměřením na umělou plicní ventilaci speciální modul Místo konání: resuscitační oddělení Odborný garant: Burešová Helena ARIP sestra pro intenzivní péči v anesteziologii speciální modul Místo konání: OIM Odborný garant: Burešová Denisa

8 Strana 14 Strana 15 ARIP sestra pro intenzivní péči všechna zaměření odborný modul Místo konání: OIM Odborný garant: Burešová Denisa Artroskopie čelistního kloubu Délka trvání: 1 den Místo konání: ÚČOCH v Odborný garant: MUDr. Nátek Štefan, Ph.D. Artroskopie čelistního kloubu Délka trvání: 2 dny Místo konání: ÚČOCH v Odborný garant: MUDr. Nátek Štefan, Ph.D. Centrální JIP Cévní chirurgie Délka trvání: 4 týdny Místo konání: Chirurgická klinika Odborný garant: MUDr. Sauer Martin Chirurgie Místo konání: Chirurgická klinika Odborný garant: MUDr. Sauer Martin Dentoalveolární chirurgie Místo konání: Ústí, čelistní a obličejová chirurgie Odborný garant: MUDr. Nátek Štefan, Ph.D. Dermatovenerologie Místo konání: Kožní oddělení Odborný garant: MUDr. Filipovská Olga Dětská chirurgie Délka trvání: 4 týdny Místo konání: Dětská chirurgie Odborný garant: MUDr. Polák Petr Dětská diabetologie certifikovaný kurz praktická část Odborný garant: MUDr. Škvor Jaroslav, CSc. Dětská kardiologie Místo konání: Dětská klinika Odborný garant: Doc. MUDr. Homola Jaroslav, CSc. Dětská nefrologie Místo konání: Dětská klinika Odborný garant: MUDr. Laubová Jana Dětská neurologie EEG Místo konání: Dětská neurologie EEG Odborný garant: Hadravová Dana Dětské lékařství intenzivní péče pro zdravotní sestry Délka trvání: dle domluvy Místo konání: Dětská klinika JIP Dětské lékařství intenzivní péče Délka trvání: 2 3 týdny Místo konání: Dětská klinika Dětské lékařství Místo konání: Dětská klinika Odborný garant: MUDr. Škvor Jaroslav, CSc. Dětské sestry JIP Místo konání: Dětská klinika EEG pro zdravotní sestry Místo konání: Neurologické oddělení Odborný garant: Antošová Irena Elektrofyziologická vyšetření Místo konání: Elektrofyziologický sál kardiologie Odborný garant: MUDr. Kubíčková Milena Esofagogastroduodenoskopie Místo konání: Gastroenterologie

9 Strana 16 Strana 17 Funkční vyšetření plic pro lékaře pracující v oboru TRN, alergologie Místo konání: Funkční vyšetřování Odborný garant: MUDr. Fišerová Jarmila Funkční vyšetření plic pro sestry Místo konání: OFV Odborný garant: Kaprasová Hana Gastroenterologie Místo konání: Gastroenterologie Gynekologická endoskopie (laparoskopie, hysteroskopie) Délka trvání: Přerušovaně 2 týdny Místo konání: Gynekologicko porodnické oddělení Odborný garant: MUDr. Blšťák Ivo Gynekologie a porodnictví perinatologie Místo konání: Gynekologicko-porodnické oddělení Odborný garant: MUDr. Gerych Pavel Gynekologie a porodnictví Místo konání: Gynekologicko-porodnické oddělení Odborný garant: MUDr. Blšťák Ivo Hematologie morfologie krevních buněk Místo konání: Hematologické odd. Odborný garant: MUDr. Libiger Jiří Histopatologie Místo konání: Patologie Odborný garant: MUDr. Čegan Martin Hrudní chirurgie Odborný garant: MUDr. Staněk Ivan Infekční lékařství až 2 měsíce Místo konání: Infekční oddělení Odborný garant: MUDr. Dlouhý Pavel Intenzivní medicína Místo konání: Oddělení intenzivní medicíny Odborný garant: MUDr. Nalos Daniel Intervenční radiologie Místo konání: Radiodiagnostické oddělení Odborný garant: MUDr. Derner Milouš Kardiologie Místo konání: Kardiologické oddělení Odborný garant: MUDr. Červinka Pavel, Ph.D. Klinická biochemie Místo konání: Oddělení klinické biochemie Odborný garant: MUDr. Špička Jan Klinická biochemie specializační studium praktická část Místo konání: klinická biochemie Odborný garant: MUDr. Hálová Helena Klinická hematologie Místo konání: Oddělení klinické hematologie Odborný garant: MUDr. Libiger Jiří Klinická logopedie Místo konání: Logopedie amb. Odborný garant: Mgr. Prokšová Jana Klinická mikrobiologie Délka trvání: dle domluvy Místo konání: odd. klinické mikrobiologie Odborný garant: MUDr. Dvořáková Lenka Klinická onkologie Délka trvání: 4 týdny Místo konání: Radioterapie Odborný garant: MUDr. Šulc David Klinická psychologie semináře Délka trvání: 1 den Místo konání: Poradna klinického psychologa Odborný garant: Mgr. Horká Marta

10 Strana 18 Strana 19 Klinická psychologie stáž Místo konání: Poradna klinického psychologa Odborný garant: Mgr. Horká Marta Koloskopie Místo konání: Gastroenterologie Lékárenství Místo konání: Ústavní lékárna Odborný garant: Mgr. Mučicová Olga Lékařská genetika Místo konání: Genetika Odborný garant: MUDr. Laštůvková Jana Maxilofaciální chirurgie Místo konání: Ústní a čelistní chirurgie Odborný garant: MUDr. Nátek Štefan, Ph.D. Metody funkčního vyšetření plic Délka trvání: 1 2 týdny nebo 2 3 dny Místo konání: Funkční vyšetřování Odborný garant: MUDr. Fišerová Jarmila NCH ambulance, indikace k výkonu, pooperační monitoring pro neurology, rehabilitační pracovníky Délka trvání: 1 2 týdny Místo konání: Neurochirurgie Odborný garant: MUDr. Sameš Martin, CSc. Nefrologie Délka trvání: dle domluvy Místo konání: Nefrologicko-dialyzační středisko Odborný garant: MUDr. Bitterová Zuzana Neonatologie Délka trvání: dle domluvy Místo konání: Novorozenecké odd. Odborný garant: MUDr. Janec Petr Neonatologie pro zdravotní sestry Délka trvání: dle domluvy Místo konání: novorozenecké oddělení Odborný garant: Nováková Lenka Neurochirurgie Místo konání: Neurochirugické oddělení Odborný garant: MUDr. Sameš Martin, CSc. Neurologie Délka trvání: dle potřeby Místo konání: neurologické odd. Odborný garant: MUDr. Jerie Tomáš Nukleární medicína Délka trvání: 1 měsíc Místo konání: Nukleární medicína Odborný garant: MUDr. Kopáček Rudolf Nutrice Místo konání: Gastroenterologie Odborný garant: MUDr. Tichý Michal Oční biomikroskopie sítnice a laserová koagulace Délka trvání: 1 2 týdny Místo konání: Oční oddělení Odborný garant: MUDr. Liehneová Ivana Oční fluoresceinová angiografie Délka trvání: 3 dny Místo konání: Oční oddělení Odborný garant: MUDr. Liehneová Ivana Oční odchlípení sítnice diagnostika, vyšetřovací metody a léčba Délka trvání: 1 den Místo konání: Oční oddělení Odborný garant: MUDr. Liehneová Ivana Oftalmologie Místo konání: Oční oddělení Odborný garant: MUDr. Liehneová Ivana Orální a maxilofaciální chirurgie Místo konání: Ústí, čelistní au obličejová chirurgie Odborný garant: MUDr. Nátek Štefan, Ph.D.

11 Strana 20 Strana 21 Organizace a řízení zdravotnictví Místo konání: KZ, a. s. Centrála Odborný garant: Mgr. Mikšová Vlasta Ortopedie Místo konání: Ortopedie Odborný garant: MUDr. Beneš Vladimír Ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu Místo konání: Gastroendoskopické centrum Odborný garant: Martincová Kamila Ošetřovatelská péče v infekci praktická část Místo konání: infekční odd. MNUL Odborný garant: Wildová Květa Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra péče o děti a adolescenty s alergií a imunodeficitem speciální modul Odborný garant: RŮžičková Marie Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra péče o děti a adolescenty s autoimunologickým onemocněním speciální modul Místo konání: dětská klinika Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra péče o děti a adolescenty s diabetem mellitem speciální modul Délka trvání: 3 dny Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra péče o děti a adolescenty s infekčním onemocněním speciální modul Délka trvání: 3 dny Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra péče o děti a adolescenty v anesteziologii speciální modul Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra role dětská sestra odborný modul Místo konání: MN ÚL dětská klinika Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra výchovná péče o hospitalizované dítě speciální modul Délka trvání: 4 dny Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra zvláštnosti ošetřovatelské péče o fyziologické novorozence speciální modul Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborec výchovná péče o hospitalizované děti speciální modul Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborech péče o děti a adolescenty s alergií a imunodeficitem speciální modul Délka trvání: 4 dny Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborech péče o děti a adolescenty s autoimunologickým onemocněním speciální modul Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborech péče o děti a adolescenty s diabetem mellitem speciální modul Délka trvání: 4 dny

12 Strana 22 Strana 23 Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborech péče o děti a adolescenty v anesteziologii speciální modul Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborech role dětské sestry se zaměřením na ošetřovatelskou péči v klinických oborech odbor Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborech výchovná péče o hospitalizované dítě speciální modul Délka trvání: 4 dny Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborech o děti a adolescenty s infekčním onemocněním speciální modul Délka trvání: 3 dny Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborech se zaměřením péče o fyziologické novorozence speciální modul Ošetřovatelská péče v pediatrii ve vybraných klinických oborech v péči o děti a adolescenty s autoimunologickým onemocněním speciální modul Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech se zaměřením na péči o pacienta s kardiovaskulárním onemocněním praktická část Místo konání: kardiologie Odborný garant: Hlavatá Květoslava Otorinolaryngologie Místo konání: ORL a chirurgie hlavy a krku Odborný garant: MUDr. Sláma Karel Patologická anatomie Místo konání: Patologická anatomie Odborný garant: MUDr. Čegan Martin Patologická anatomie Místo konání: Patologická anatomie Odborný garant: MUDr. Čegan Martin Péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním Místo konání: kardiologie Odborný garant: Holbíková Herta Perioperační péče ortopedie sály Délka trvání: 2 dny Místo konání: ortopedie operační sály Odborný garant: Sedláčková Pavlína Perioperační péče speciální modul v gynekologii a porodnictví praktická část Místo konání: Ženské oddělení Perioperační péče speciální modul v hrudní chirurgii praktická část Místo konání: Hrudní chirurgie Perioperační péče speciální modul v neurochirurgii praktická část Místo konání: Neurochirurgie Perioperační péče speciální modul v oční chirurgii praktická část Místo konání: Oční, chirurgie Perioperační péče speciální modul v ORL praktická část Místo konání: Otorinolaryngologie

13 Strana 24 Strana 25 Perioperační péče speciální modul v ortopedii praktická část Místo konání: Ortopedie Perioperační péče speciální modul v předsterilizační přípravě a sterilizaci zdravotnických přípravků praktická část Místo konání: Centrální sterilizace Perioperační péče speciální modul v traumatologii praktická část Místo konání: Chirurgie II Perioperační péče speciální modul ve stomatochirurgii praktická část Místo konání: Ústní, čelistní a obličejová chirurgie Perioperační péče speciální modul ve všeobecné chirurgii praktická část Místo konání: Chirurgická klinika Plicní chirurgie (thorakochirurgie) příprava k atestaci Délka trvání: 1 2 roky Místo konání: Hrudní chirurgie Odborný garant: MUDr. Staněk Ivan Principy neurochirurgické operativy pro neurology, neurorehabilitační pracovníky Délka trvání: 1 2 týdny Místo konání: Neurochirurgie Odborný garant: MUDr. Sameš Martin, CSc. Protetika pro zdravotní sestry Místo konání: Protetika Psychiatrie Místo konání: Psychiatrické oddělení MN Odborný garant: MUDr. Staňková Zdeňka Radiodiagnostika celotělové MR Místo konání: Radiodiagnostické oddělení Odborný garant: MUDr. Derner Milouš Radiodiagnostika kardioprogram Místo konání: Radiologické oddělení Odborný garant: MUDr. Derner Milouš Radiodiagnostika spektroskopie Místo konání: Radiodiagnostické oddělení Odborný garant: MUDr. Derner Milouš Radiodiagnostika 3 měsíce Místo konání: Radiologie Odborný garant: MUDr. Derner Milouš Radioterapie chemoterapie zhoubných nádorů Délka trvání: 3 dny Místo konání: Radioterapie Odborný garant: MUDr. Lysý Milan Radioterapie a léčba cytostatiky Délka trvání: 3 dny Místo konání: Radioterapie Odborný garant: MUDr. Lysý Milan Rehabilitace a fyzikální medicína Místo konání: Rehabilitační oddělení Odborný garant: MUDr. Maršálek Pavel Rozšířená odborná příprava pro praktické zubní lékaře stomatochirurgy Délka trvání: dle domluvy Místo konání: ÚCHOCH v Odborný garant: MUDr. Nátek Štefan, Ph.D. Sexuologie Délka trvání: 1 měsíc i přerušovaně Místo konání: Sexuologie Odborný garant: MUDr. Zoubek Miroslav

14 Strana 26 Strana 27 Soudní lékařství Místo konání: Soudní lékařství Odborný garant: MUDr. Fialka Jiří, CSc. Specifická ošetřovatelská a endoskopická vyšetření zažívacího traktu Místo konání: gastroenterologie Odborný garant: Martincová Kamila Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu certifikovaného kurzu praktická část Místo konání: gastroenterologie Odborný garant: Martincová Kamila TBC a respirační nemoci Délka trvání: 2 měsíce Místo konání: Oddělení plicních nemocí a TBC Odborný garant: MUDr. Reiterer Pavel Transfúzní služba Délka trvání: 1 2 týdny Místo konání: Transfúzní oddělení Odborný garant: MUDr. Masopust Jiří Vyšetřovací metody ERCP pro zdravotní sestry Délka trvání: 1 2 týdny dle dohody Místo konání: Gastroenterologie Odborný garant: Martincová Kamila Vyšetřovací metody v imunohematologii pro zdravotní laboranty TO Místo konání: Transfúzní oddělení Odborný garant: Mgr. Jílková Kateřina Základy neurointenzivní péče pro chirurgy, traumatology, lékaře z intenzivní péče, neurology Délka trvání: 1 2 týdny Místo konání: Neurochirurgie Odborný garant: MUDr. Sauer Martin Základy thorakochirurgie Délka trvání: 3 6 měsíců Místo konání: Hrudní chirurgie Odborný garant: MUDr. Staněk Ivan Úrazová chirurgie Místo konání: Úrazové centrum Odborný garant: MUDr. Houser Jan Urologie Místo konání: Urologické oddělení Odborný garant: MUDr. Schraml Jan Vnitřní lékařství Délka trvání: 1 4 týdny Místo konání: Všeobecná interna Odborný garant: MUDr. Laštůvka Jiří Vyšetřovací metody ERCP Místo konání: Gastroenterologie

15 Strana 28 Poznámky:

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru Seznam oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně přehledu uveřejněných "Rámcových 1. 1 1 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, Sestra pro intenzivní

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

N á v r h. Nařízení vlády ze dne

N á v r h. Nařízení vlády ze dne N á v r h Nařízení vlády ze dne kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a označení jejich odbornosti Vláda nařizuje podle 89 odst. 1 zákona č. /2002 Sb., o podmínkách

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie, Chirurgie plastická, Nukleární medicína, Rehabilitace a Onkologie, radiologie Podprůměrná spokojenost se

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie; Nukleární medicína; Hematologie; Chirurgie plastická; Kardiochirurgie; Infekční lékařství, Neurochirurgie,

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

Vzdělávací akce pro zdravotní sestry, ošetřovatele, sanitáře a ostatní zaměstnance ve zdravotnictví

Vzdělávací akce pro zdravotní sestry, ošetřovatele, sanitáře a ostatní zaměstnance ve zdravotnictví Vzdělávací akce pro zdravotní sestry, ošetřovatele, sanitáře a ostatní zaměstnance ve zdravotnictví Název: Centrální operační sály vrchní sestra: PhDr. Dana Streitová ODBORNÁ STÁŽ PRÁCE NA OPERAČNÍCH SÁLECH

Více

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta)

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) Obsah 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) 3. Vyšetření chirurgického nemocného (J. Valenta) 4. Endoskopie v chirurgii (J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Návrh koncepce oboru

Návrh koncepce oboru Návrh koncepce oboru Aktualizovaný návrh na znění koncepce oboru ortopedie s přihlédnutím k plánovanému vstupu ČR do Evropské unie 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. Hlavní číslo odbornosti 606 a 503, tzn.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka

Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j.: VSPJ/0009/014 Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví obecné postupy

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Kapitola 5 Ošetřovací dny

Kapitola 5 Ošetřovací dny Kapitola 5 Ošetřovací dny Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0

Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0 Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0 Verze dokumentu V5.0 Autor: Ing. Petr Mašek, IBM ČR RNDr. Blanka Šedivá Ph.D., Západočeská univerzita Datum: 30.6.2013 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD... 3 3 DATA

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je vychovat specialistu v oboru dětská neurologie, tedy oboru, jenž se zabývá normálním i

Více

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba

Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Název školící aktivity Smluvní partner kontaktní osoba Smluvní akreditované zařízení v projektu vzdělávání lékařů Angiologie pro Moravskoslezský kraj Angiologie pro NUTS Jihovýchod Dětská neurologie pro Středočeský, Jihočeský a Ústecký kraj Dětská otorinolaryngologie

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) na 7 oblastí: AKTUALIZACE - 10.3.16 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001

Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001 Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001 Národní referenční centrum Autor: RNDr. Ing. Jiří Němec CSc., Bc. Martin Mejzr Datum: 17.9.2014 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HISTORIE DOKUMENTU...

Více

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A SLEDOVÁNÍ KVALITY PÉČE V ROCE 2006 NOVĚ ZAVEDENÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ VE FTNSP SLEDOVÁNÍ KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A SLEDOVÁNÍ KVALITY PÉČE V ROCE 2006 NOVĚ ZAVEDENÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ VE FTNSP SLEDOVÁNÍ KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Obsah ÚVODNÍ SLOVO MANAGEMENT NEMOCNICE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROFIL FTNSP POSLÁNÍ NEMOCNICE HODNOTY NEMOCNICE PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA FTNSP VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2006 ORIENTACE NA KLIENTA OMBUDSMAN

Více

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů Co nás čeká po promoci aneb osudy mladých lékařů v Čechách a na Moravě Diskuse ML o.s. se studenty 2. LF UK Motol Občanské sdružení Mladí lékaři nevyhovující systém atestačního vzdělávaní z hlediska náplně

Více

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za 1. pololetí 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE Krajský úřad Libereckého kraje odbor zdravotnictví Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. příspěvková organizace Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63, Liberec. tel.+420 485 311 111, fax.+420 485 101 119, nemlib@nemlib.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC OBSAH: 1. Úvodní slovo

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6 1. Úvod (MUDr. Kadlec Zdeněk) 2 1.1 Aktivity v rámci oddělení a nemocnice (MUDr. Musilová Vlasta) 3 2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5 3.1 Přijaté dary 5 3.2 Nejštědřejší

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz Srdečně vás zveme

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 53-41- N/11 Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy 39/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. ledna 2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Změna: 129/2010 Sb. Změna:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Nový Jičín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Nový Jičín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Nový Jičín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Strana 1 (celkem 65) Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc. Mária Dobešová VZNIK NEMOCNICE V ROCE 1912 V OSTRAVĚ VÍÍTKOVIC TKOVICÍÍCH. CH. PŘESUN TÉTO TO NEMOCNICE DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PORUBSKÉHO AREÁLU V ROCE 1995. SCHÉMA ZÁKLADN

Více

1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE

1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE 1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE 1. Rehabilitace klaudikantů Kološová R., interní oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku 2. Má použití potažených

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ISBN 978-80-7013-550-1 KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ISBN 978-80-7013-550-1 KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ KATEDRA PODPORY

Více

346 01 Horšovský Týn Pondělí: 7:00 12:00 tel.: 379 422 417 Úterý : 13:00 18:00 Středa: 7:00 12:00 Čtvrtek: 7:00 12:00 Pátek: 7:00-12:00

346 01 Horšovský Týn Pondělí: 7:00 12:00 tel.: 379 422 417 Úterý : 13:00 18:00 Středa: 7:00 12:00 Čtvrtek: 7:00 12:00 Pátek: 7:00-12:00 OBVODNÍ LÉKAŘI MUDr. Jaroslava Seibtová praktický lékař pro dosplělé tel.: 379 422 417 Úterý : 13:00 18:00 Čtvrtek: 7:00 12:00 Pátek: 7:00-12:00 MUDr. Luboš Kolář praktický lékař pro dosplělé, RTG pracoviště

Více

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 Výuka paliativní péče v bakalářských a navazujících magisterských oborech Fakulty zdravotnických studií V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 PhDr. Kateřina Čermáková, DiS. Průmyslová

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba 12.30-15.00 12.30-15.00 07.00-12.00, 12.30-15.00 07.00-12.00, 12.30-15.00 07.00-12.00 Aktuálně: Od 14.1. do 1.2.2016

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

Zdravotnická dokumentace převzatá KÚÚK. MUDr. Kyzek Lubomír Vnitřní lékařství Podbořany. Praktické lékařství pro dospělé

Zdravotnická dokumentace převzatá KÚÚK. MUDr. Kyzek Lubomír Vnitřní lékařství Podbořany. Praktické lékařství pro dospělé Zdravotnická dokumentace převzatá KÚÚK 2004 MUDr. Kyzek Lubomír Vnitřní Podbořany MUDr. Kielkowiczová Jolanta Podbořany MUDr. Staněk Otakar Zubní Litoměřice MUDr. Josef Zahrádka Zubní Novosedlice MUDr.

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika pod záštitou ředitele FN Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA pořádá Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Program 2. - 3. října

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

BeskydskÝ pediatrický

BeskydskÝ pediatrický Česká pediatrická společnost ČLS JEP BeskydskÝ pediatrický den 2016 8. dubna 2016 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Mgr. Michala Pobuckého, DiS. primátora statutárního města Frýdku-Místku

Více

Klinická laborato ON Kladno, a.s., nemocnice St edočeského kraje

Klinická laborato ON Kladno, a.s., nemocnice St edočeského kraje nemocnice St edočeského kraje Konsolidovaná laborato Zajištění služeb ON Kladno Praktičtí léka i Ambulantní specialisté Laboratorní odbornosti Klinická biochemie 801 Léka ská mikrobiologie 802 Hematologie

Více

časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 10 / 2008 www.kzcr.eu Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Emergency čtěte na str. 4-5 Mrtvice je rychlá! A Vy? čtěte

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více