ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014"

Transkript

1 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Nové Hvězdlice 200, Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Nové Hvězdlice Mgr. Pavel Ševela, ředitel

2 I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I 1. Management Údaje o organizaci Domov Hvězda je příspěvkovou organizací JMK zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice IČO: Telefon: Fax: : Web: Vedoucí pracovníci Domova Hvězda Ředitel: Mgr. Pavel Ševela Vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče: Dana Posoldová Vedoucí oddělení Zámek: Jana Janalíková Vedoucí oddělení Pavilon: Lenka Silnicová Ekonomka: Alena Ochotná Provozář: Bc. Petr Dulanský Vedoucí stravování: Hana Hladká Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno. V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda dvě sociální služby: 1. Domov pro seniory (dle 49 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 65 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 2. Domov se zvláštním režimem (dle 50 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivizační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod. 1

3 Optimalizace sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče Po stránce ekonomické bylo dosaženo úspor v oblasti spotřeby energií. K tomu vedlo zejména důsledné uplatňování energetického managementu. Energetický management nastavuje podmínky pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. V rámci toho managementu jsou zaměstnanci i klienti opakovaně seznamováni se správným používáním termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání. V oblasti optimalizace kvality poskytované péče byly na pokojích, kde to umožňovalo rozmístění lůžek, instalovány teleskopické tyče se závěsy. Tímto bylo v okolí lůžka vytvořeno prostředí, které zajišťuje potřebu intimity a většího soukromí našich klientů. K významnému zlepšení vnějšího prostředí došlo realizací akce Revitalizace parku u Domova Hvězda v Nových Hvězdlicích. Tuto akci se nám podařilo realizovat z podstatné části z evropských fondů v rámci výzvy OPŽP Zeleň v urbanizované krajině. Upravený park nabízí našim klientům příjemné prostředí k pobytu, ke společenským akcím i k procházkám. V oblasti stravování postupujeme podle metod programu Bon Appetit, uplatňujeme principy správného krmení klienta plně závislého na asistenci pracovníka v sociálních službách. Naše neustálá snaha o růst kvality poskytované péče byla v roce 2014 vyjádřena i udělením certifikátu Vážka, který Česká alzheimerovská společnost uděluje zařízením, která poskytují služby pro lidi s demencí v souladu se stanovenými kritérii pro péči o lidi s demencí. Prezentace organizace Standardně poskytované sociální služby prezentujeme především na našich webových stránkách. Zde jsou pro zájemce dostupné informace o našem zařízení, o poskytované službě a cílové skupině, o podmínkách a průběhu služby. Na stránkách jsou umístěny ke stažení i potřebné formuláře pro zájemce o naše sociální služby. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, zahrnují měsíční plán činnosti i fotogalerii z proběhlých akcí v domově. Informace o našem zařízení poskytují i různé veřejné portály. Máme vytištěny propagační brožury s informacemi o poskytovaných službách, které používáme k prezentaci při různých příležitostech Dne otevřených dveří, Dne sociálních služeb, při akcích konaných v našem domově za účasti veřejnosti. V roce 2014 jsme slavili devadesátileté výročí poskytování sociálních služeb v prostorách našeho domova. Při této příležitosti proběhlo více různých akcí pro klienty, rodinné příslušníky i veřejnost. Tato významná událost vyvrcholila oslavami ve dnech 19. a 20. září. Oslav se zúčastnil velký počet hostů a návštěvníků včetně představitelů Jihomoravského kraje. O dění v našem domově příležitostně informuje i místní tisk, zprávami o událostech v domově přispívají i naši klienti. Náš domov se také prezentoval svými výrobky při Dětském dni 2014, pořádaném pro zaměstnance JMK. 2

4 Zajištění příjmu z mimorozpočtových zdrojů V roce 2014 jsme získali od sponzorů peněžité v hodnotě Kč. Ze Státního fondu životního prostředí jsme v rámci Operačního programu získali dotaci ve výši Kč na akci Revitalizace parku. I. 2. Sociální a výchovná péče Kapacita našeho zařízení pro rok 2014 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje dvě služby: Domov pro seniory - 14 lůžek, Domov se zvláštním režimem 92 lůžek. Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Kapacita k Obložnost v roce 2014 v % 100% 99,43% Počet nástupů k pobytu v roce Počet ukončení pobytu v roce Počet klientů k z toho: let let let let 6 26 nad 96 let 1 1 Průměrný věk klientů 85 79,4 Aktuální stav žádosti Evidence odmítnutých žádostí * Počet pokojů 5 40 *Odmítnuté žádosti byly 4 nebyly naší cílovou skupinou, bez udání služby Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem Na základě Rozhodnutí ředitele č. 1/2013 ze dne s účinností od byla změněna úhrada za ubytování o 5,- Kč více/den tj. u jednolůžkového pokoje z 155 na 160 Kč, dvoulůžkového z 145 na 150 Kč, tří a vícelůžkový ze 135 na 140 Kč. 3

5 Náklady na pobyt klienta na 1 den Pokoj jednolůžkový dvojlůžkový vícelůžkový Strava normální 126,-- 126,-- 126,-- Bydlení 160,-- 150,-- 140, Náklady na 1 klienta na 1 den 286,-- 276,-- 266,-- Strava diabetická 144,-- 144,-- 144,-- Bydlení 160,-- 150,-- 140, Náklady na 1 klienta na 1 den 304,-- 294,-- 284,-- Stravovací jednotka k Racionální a dietní strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 55% Celkem Snídaně 15% 13,-- Kč 6,90 Kč 19,90 Kč Přesnídávka 10% 9,-- Kč 4,60 Kč 13,60 Kč Oběd 35% 26,-- Kč 14,70 Kč 40,70 Kč Svačina 10% 9,-- Kč 4,60 Kč 13,60 Kč Večeře 30% 25,-- Kč 13,20 Kč 38,20 Kč Celkem 82,-- Kč 44,00 Kč 126,00 Kč Diabetická strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 55% Celkem Snídaně 14% 14,-- Kč 7,50 Kč 21,50 Kč Přesnídávka 9% 9,-- Kč 4,70 Kč 13,70 Kč Oběd 32 % 26,-- Kč 15,60 Kč 42,60 Kč Svačina 9% 9,-- Kč 4,70 Kč 13,70 Kč Večeře 27% 25,-- Kč 13,80 Kč 38,80 Kč II. večeře 9% 9,-- Kč 4,70 Kč 13,70 Kč Celkem 93,00 Kč 51,00 Kč 144,00 Kč 4

6 V roce 2014 bylo odebráno jídel, z toho: Racionální a dietní strava Diabetická strava Zaměstnanci snídaně oběd večeře snídaně oběd večeře II.večeře oběd Celkem odebráno Měsíční průměr Za stravu bylo v roce 2014 vydáno celkem ,00 Kč. Průměrné měsíční výdaje činí ,33 Kč. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Naše každodenní činnost je zaměřena především na aktivizaci uživatelů. Zábavnou formou se jim snažíme zpříjemnit volný čas. K oblíbeným činnostem patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, jednoduché sportovní aktivity, vaření, cvičení s písničkou, tancování pro radost, chvilka s modlitbou a výtvarná dílna. Rádi se společně sejdeme, popovídáme a zavzpomínáme si. Pestrý, zajímavý a zábavný program se snažíme zajistit pro každého. Měsíční a týdenní plány jsou pravidelně zpracovávány a zveřejňovány na nástěnkách a internetových stránkách zařízení. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Každému ponecháváme možnost výběru. Dvakrát v měsíci nabízíme věřícím uživatelům Chvilku s modlitbou. Jednou měsíčně slouží kněží z blízké farnosti mši svatou a na jaře a na podzim je umožněno imobilním uživatelům navštívit místní kostel. Některé aktivity se pravidelně opakují, mají svoji tradici a své příznivce. Patří mezi ně muzikoterapie a taneční terapie (cvičení při hudbě, tanec a zpěv), procvičování paměti, pravidelné čtení. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. V letošním roce byla doplněna o řadu zajímavých titulů od příbuzných klientů. V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám ukázky vážné hudby v podání mladých umělců. Koncem měsíce jsme přivítali manžele Procházkovy s pásmem Písně a móda třicátých let. V únoru probíhá již tradičně v obci ostatkové veselí. Průvod masek zavítal i k nám. Někteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na obecní ostatkovou zábavu. Valentýnská kavárnička proběhla za hudebního doprovodu pana Vrány. V březnu jsme se sešli při oslavě svátku Josefa a užili jsme si pěkné odpoledne, kdy nám k dobré pohodě hrál na klávesy pan Verner. Dubnová mše svatá se tentokrát uskutečnila v místním kostele. Koncem měsíce jsme pro uživatele připravili zábavné odpoledne za účasti početné skupiny čarodějnic. V květnu již tradičně pořádáme májovou veselici spojenou s oslavou Dne matek. Děti z místní mateřské školy nám zpestřily dopoledne tanečním vystoupením a zúčastnily se výtvarné dílničky. Teplé červnové počasí nám umožnilo uspořádat Zábavný park ve venkovních prostorách. Jednoduché disciplíny s námi plnily i děti z MŠ. 5

7 Svatojakubské hody nám zprostředkovali naši zaměstnanci v krojích společně s dětmi ze sdružení Slovan. Pěkné letní dny trávíme v parku pod ořechem, kde se také uskutečnila srpnová kavárnička s reprodukovanou hudbou a zmrzlinovým pohárem. Koncem měsíce září jsme oslavili 90 let sociálních služeb v našem zařízení. Součástí oslav byla nejen mše svatá, ale také kulturní program, který jsme pečlivě připravovali několik měsíců. Naši senioři spolu se žákyněmi ZŠ Brankovice představili své taneční vystoupení. Druhý den byly oslavy ukončeny odpolední zábavou, k tanci i poslechu hráli manželé Šprtovi. V říjnu jsme oslavili Svátek seniorů posezení se zákuskem a kávou při reprodukované hudbě zpestřené vystoupením břišních tanečnic z Ježkovic. V tomhle měsíci se uskutečnil Slavíček - tradiční přehlídka písní a veršů v podání našich uživatelů. Sychravé listopadové dny jsme si zpříjemnili Vějířkovou kavárničkou. K dobré náladě zahráli pan učitel Loucký a Lánský ze ZŠ Brankovice. Adventní čas si připomínáme mikulášskou nadílkou, pečením vánočního cukroví, zpíváním koled, zdobením stromečků. Letos poprvé jsme se zapojili do akce Česko zpívá koledy, kde nás podpořili členové spolku Slovan i občané Hvězdlic. Dále u nás vystoupili manželé Procházkovi a děti ze ZŠ Brankovice. S velkým ohlasem se setkala vánoční dílnička s dětmi ze Slovanu, které nám se svými rodiči i prarodiči připomněli vánoční zvyky a na závěr zazpívaly koledy. Všechny volnočasové aktivity mají společný cíl. Je naší snahou a zájmem najít pro každého jednotlivce tu činnost, která ho zajímá a která, alespoň částečně, vyplní jeho volný čas. I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči Během roku 2014 ústavní praktická lékařka vykonala 117 návštěv, při nichž provedla vyšetření (během jedné návštěvy je ošetřeno přibližně 18 pacientů). Lékařka je smluvním lékařem pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti, ordinuje 2x týdně střídavě na obou budovách (pondělí: ; čtvrtek ); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně. Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace lékařky. Vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je uvedeno v příloze č.1 Poukazy na inkontinentní pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech. Na obou odděleních je 94 inkontinentních klientů z toho 92 třetím stupněm a dva klienti druhým stupněm V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov. Jednou měsíčně dojíždí do Domova lékař psychiatr (302 vyšetření), který v průměru vyšetří 25 klientů, jeho další ordinace jsou v případě nutnosti prováděny v soukromé ordinaci ve Vyškově. Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog (57 vyšetření), diabetolog (43vyšetření). Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem, protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní lékařky v Kozlanech (16 ošetření). Ostatní odborná vyšetření jsou na základě žádanky praktické lékařky prováděna v odborných ordinacích ve Vyškově či Bučovicích.. 6

8 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III. 1. Výnosy VÝNOSY činí příjmy za rok tis. Kč. Plnění rozpočtu je 100 %. Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činil Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila Kč Kč Kč Kč Kč Kč K byl přiznán všem uživatelů sociálních služeb přiznán příspěvek na péči z toho: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem - 3 klientů I.(lehká závislost) - 19 klientů I.(lehká závislost) - 4 klientů II. (středně těžká závislost) - 20 klientů II. (středně těžká závislost) - 5 klientů III. (těžká závislost) - 23 klientů III. (těžká závislost) - 2 klientů IV (úplná závislost) - 30 klientů IV. (úplná závislost) Příjem za fakultativní služby činil celkem Kč z toho: Domov pro seniory Kč Domov se zvláštním režimem Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna Kč Česká prům. zdravotní pojišťovna Kč Za období od ledna do prosince 2014 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 30 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč Kč. 7

9 III. 2. Náklady NÁKLADY činí výdaje v roce tis. Kč. Plnění rozpočtu je 99,8%. Náklady celkem na lůžko v r činily seniorů Kč a u zvláštního režimu Kč. Náklady na ostatní běžné opravy za rok Oprava prádelenského zařízení Oprava kuchyňského zařízení Malířské a natěračské práce Stavební práce Oprava spínače ČOV Výměna opona jídelna Zámek Výměna vstupních dveří Hospodářské budovy Oprava hasicích přístrojů Oprava čerpadla a hořáků kotle Pavilon Oprava automatických dveří Zámek Oprava linolea Zámek Oprava agregátu Oprava výtahů Čištění koberců Zámek-denní pobyt Čištění kopírek Oprava vnitřních omítek a izolace Výměna sítí Zámek Oprava venkovní schodiště Oprava a udržování vozidel+auta+traktor Oprava siréna Vila +svítidla Vodoinstalatérské +topenářské práce Likvidace skleníků-částečná Revitalizace parku (dofinancování SFŽP) Pravidelné revize Komentář k významnějším položkám: Na jaře 2014 byly provedeny podle zpracované projektové dokumentace přípravné práce na revitalizaci parku. Odstraněny všechny dřeviny, které nebyly v projektové dokumentaci a rizikové stromy v okolí budovy Pavilon. V druhé polovině roku pak došlo k osázení parku novými stromy, parkovými květinami a kompletně položen nový trávník v parku. Zrekonstruovali jsme schody mezi nádvořím a prádelnou, které nesplňovaly bezpečnostní předpisy. Jejich opravou se značně zkrátila cesta z nádvoří k vile pro naše uživatele, zaměstnance i pro návštěvy které tyto cestu hojně využívají. Provedli jsme rekonstrukci vlhkého zdiva na pokoji č.11 budovy Zámek. Při této akci bylo demontováno obložení ze sádrokartonu, bylo provedeno odstranění současné omítky až na zdivo. Po celé délce místnosti bylo zdivo navrtáno po 5 cm otvory, do kterých se aplikovala chemická 8

10 složka, která vytvoří dostatečnou hydroizolaci. Souběžně s touto akci došlo k demontáži chodníku, který sousedí s výše jmenovaným pokojem. Byla odstraněna štěrková navážka a od izolace budovy byla v celé délce instalována nopová folie. Poté byl chodník uveden do původního stavu. Při rekonstrukci sociálního zařízení na nových bytech byla nutnost vyměnit stávající rozvody vody v podlaze tím, že došlo k částečnému poškození polyvinylchloridové podlahové krytiny. Z důvodu zabezpečení bezpečnosti pohybu uživatelů byla krytina vyměněna a nalepena. Po stavebních pracích, které na budově zámek probíhaly, byly dotčené pokoje nově vymalovány. Na budově vestibul byla při revizi funkčnosti zjištěna závada automatických vchodových dveří. Po konzultaci navržena výměna ovládání a pojezdového mechanismu. Při této opravě byla vyměněna také pohyblivá křídla dveří. Po provedených opravách automatické dveře opět splňují podmínky bezpečného provozu. Po stavebních pracích na zateplení Správní budovy, došlo k částečnému poškození dlažby na nádvoří. Z důvodů zajištění bezpečnosti a snadnějšího pohybu uživatelů v těchto prostorách, byla v rámci oprav část dlažby demontována, vyrovnán podklad a zpětně byla dlažba usazena. Na budově zámek byla realizována výměna sítí proti hmyzu na všechna okna, jak dvorního traktu, tak také části od ulice. Sítě byly vyrobeny speciálně pro naše zařízení, protože bylo nutné nezasahovat do konstrukce oken, které svou konstrukcí neumožňovaly použití běžně používaných sítí. Touto akcí se částečně zlepšilo prostředí budovy Zámek, především v letních měsících. Závěrem roku byla zahájena akce likvidace nepotřebných skleníků v prostoru zahradního domku. Bylo odstraněno veškeré sklo a železná konstrukce. Další etapa prací bude pokračovat v příštím roc III. 3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech k : 241 Běžný účet KB ,97 Kč 241/580 Běžný účet ČSOB ,26 Kč 243/530 Běžný účet FKSP ,76 Kč ,-- Kč příděl FKSP + 78,08 Kč poplatky z účtu Účetní stav FKSP ,84 Kč 245/560 Ostatní běžný účet depoz. KB 7.824,67 Kč Stav cenin k /poštovní známky/ je Kč. III. 4. Pohledávky a závazky Nemáme žádnou pohledávku ani závazek po lhůtě splatnosti. 9

11 III. 5. Dotace a příspěvky Dotace na provoz z rozpočtu JMK do činila 5, ,-- Kč, Dotace na provoz MPSV činila celkem 9, ,-- Kč, z toho na seniory 1, Kč a zvláštní režim Kč. Tyto prostředky byly čerpány na zabezpečení provozu organizace. Z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí nám byla schválena dotace ve výši Kč na akci Revitalizace parku u Domova Hvězda v Nových Hvězdlicích.. Ta byla dofinancována z provozních peněž organizace. Dále jsme obdrželi účelovou dotaci na investice z JMK ve výši 1,497 tis. Kč na akci Rekonstukce sociálního zařízení v zámku a správní budově. Akce byla ukončena a předána v listopadu Na havarijní opravu korunní římsy Zámku jsme obdrželi účelový příspěvek na provoz ve výši 216 tis. Kč. Akce byla ukončena a předána v srpnu III. 6. Investice Na budově Vila byla provedena částečná oprava fasáda, včetně zateplení a nátěru. Dále byl opraven základový sokl a opatřen pozinkovaným oplechováním, které zabraňuje pronikání vlhkosti do obvodového zdiva. Akce byla financována z vlastních prostředků v celkové výši Kč. Sociální zařízení na Správní budově postupem času přestalo vyhovovat požadavkům hygienického provozu, který v dobách svého vzniku postačoval. Proto byla naplánována akce opravy sociálních zařízení. Mimo WC na Správní budově byly do této opravy zařazeny také WC na chodbě budovy Zámek a WC včetně koupelny na nových bytech oddělení Zámek. Na budově vestibul byly stávající WC opraveny podle platných nařízení a hygienických směrnic. V těchto prostorech bylo instalováno nucené odvětrání a automatické ovládání světel. Z důvodů výměny vodovodního řádu bylo nutné na chodbě budovy Zámek nainstalovat nové rozvody, které byly bezmála 30 let v provozu. Byl opraven sprchový kout na pokoji č. 7. WC a koupelna na nových bytech byla dispozičně přestavěna tak, aby splňovala nároky nových předpisů a nařízení. V opravených prostorech byly sníženy stropy tak, aby se do nich mohlo zakomponovat nucené odsávání a recyklace vzduchu v místnosti. Touto rekonstrukcí se výraznou částí vylepšil běžný život uživatelů domova. Na tuto akce jsme obdrželi dotaci na investici z JMK ve výši 1,497. tis. Kč. Skutečná hodnota prací činila 1, ,22 Kč. Finanční vypořádání proběhne v roce V budově Zámek byla nainstalována nová bezdrátová signalizace, která nahradila značně zastaralé a částečně nefunkční zařízení sestra-pacient. Montáž klasického drátového systému by v našich podmínkách, byla značně finančně náročná, z důvodu montáže v památkově chráněném objektu. Koncem roku 2014 byla započata montáž a systém dán do zkušebního provozu. I tato akce byla financována z vlastních prostředků ve výši Kč. Všechny investiční akce byly v roce 2014 ukončeny. III. 7. Doplňková činnost Doplňková Hostinská činnost byla naší organizaci schválena ZJMK dne usnesením č.884/10/z 14. Zahájení provozování činnosti vzniklo zápisem do živnostenského rejstříku dne Od tohoto data vaříme obědy pro obyvatele Městyse Hvězdlice. Za rok 2014 bylo odebráno obědů, zisk z doplňkové činnosti činil Kč. 10

12 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 021 Stavby , , ,22 Nově pořízený majetek celkem v Kč ,22,-- z toho: - částečné zateplení budovy Vila Kč ,00 - technické zhodnocení Rekonstrukce sociální zařízení Správní budova Kč ,35 - technické zhodnocení Rekonstrukce sociálního zařízení Zámek Kč ,87 DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,64 Nově pořízený majetek celkem v Kč ,-- z toho: - Bezdrátové signalizační zařízení - Zámek Kč ,00 Vyřazený majetek celkem v Kč ,36 z toho - Výrobník čaje Kč ,36 - Škoda Felicia Combi Kč ,00 NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 041 Nedokončený DNM 0,00 0,00 0,00 NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 042 Nedokončený DHM , ,-- 0,00 Nedokončený DHM k Projektová dokumentace Ústřední topení Vila II. etapa Kč ,-- 2) DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 018 DDNM , , ,-- Vyřazený majetek celkem v Kč z toho: - Program Win 2003 Server CZ Kč ,-- 11

13 DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 901 DDNM , ,25 0,00 3) DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 028 DDHM , , ,82 Nově pořízený DDHM celkem v Kč ,50 z toho: - nářezový stroj do kuchyně 1 ks Kč ,00 - chladničky 6 ks Kč ,00 - skartovací stroj EBA ks Kč 7.266,00 - křeslo kancelářské 3 ks Kč ,00 - litinové lavičky 5 ks Kč ,00 - slunečník 2 ks Kč 6.921,00 - matrace Alpha Active 6 ks Kč ,00 - relaxační křeslo 4 ks Kč ,00 - vánoční osvětlení venkovní 1 ks Kč ,00 - televizor 2 ks Kč ,00 - chodítko čtyřkolové 1 ks Kč 4.435,00 - dřevěná stojanová nástěnka 2 ks Kč ,00 - motorová sekačka Honda Excel 1 ks Kč ,00 - tiskárna, záložní zdroj 3 ks Kč ,78 - počítač 3 ks Kč ,72 DDHM vyřazený likvidací celkem ve výši ,68 Kč z toho: - skříň Lucy 8 ks Kč ,10 - Nástavec skříň Lucy 6 ks Kč ,00 - noční stolek 8 ks Kč ,53 - baterie bezdotyková 2 ks Kč ,50 - PC Server zdroj 1 ks Kč ,60 - kamera Pelco, videokamera 2 ks Kč ,50 - křeslo polohovací Relax 1 ks Kč 6.640,00 - mikrovlnná trouba 1 ks Kč 3.658,78 - skartovací stroj Intimus 2 ks Kč 8.440,67 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 902 DDHM , , ,62 DDHM nově pořízený celkem v Kč ,00 z toho: - radiomagnetofon 2 ks Kč 4.598,00 - kancelářské křeslo Athena 3 ks Kč 7.497,00 - textilní tabule 2 ks Kč 2.541,00 - koš na odpadky 3 ks Kč 1.448,30 - konvice rychlovarné 4 ks Kč 2.934,00 12

14 - teleskopický závěs 37 ks Kč ,00 - monitor k PC 2 ks Kč 5.556,50 - laserový měřič, baterie 3 ks Kč 2.896,00 - držák TV, telefon přenosný 2 ks Kč 4.385,00 - ponorné kalové čerpadlo 1 ks Kč 1.611,00 - dřevěná stojanová nástěnka 1 ks Kč 2.760,00 - el. osvěžovač vzduchu, ventilátor 2 ks Kč 963,00 - box na vejce 1 ks Kč 623,20 Vyřazený DDHM likvidací celkem v Kč ,38 z toho: - nábytek (skříň, stůl) 62 ks Kč ,11 - koš na odpadky 11 ks Kč ,84 - popelník, kleště, koš na příbory 7 ks Kč 9.376,63 - zámek k volantu, přepravní box do auta 2 ks Kč 3.516,40 - drobné elektrospotřebiče (rychlovarné konvice, lednice, svítilna) 9 ks Kč 9.779,80 - matrace 1 ks Kč 2.553,60 - umělá květiny, přepravky, postřikovač 13ks Kč 2.477,00 Při hospodaření s majetkem bylo v naší organizaci postupováno dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací bod 4.3. Doklady o realizaci prodeje, likvidaci majetku jsou založeny v účtárně naší organizace. Příjem z prodeje majetku byl dle Metodického pokynu č. 10/2011 odveden na bankovní účet Jihomoravského kraje. POJISTNÁ UDÁLOST V roce 2014 nedošlo na majetku, který byl svěřen naší organizaci do správy k pojistné události. NÁJEMNÍ SMLOUVY NEMOVITÉHO MAJETKU V roce 2014 měla naše organizace v platnosti: - Smlouvu o umístění nápojového automatu s firmou Blue Caffee s.r.o. Cena za nájemné a energetické služby za rok 2014 činila celkem Kč 1.330,-. - Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1/2013 s nájemcem panem Martinem Moravcsikem. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor za rok 2014 činilo celkem Kč 3 948,--. SMLOUVY O VÝPŮJČCE Domov Hvězda má uzavřenou Dohodu o výpůjčce - CHRISTEYNS s. r. o. Předmětem dohody o výpůjčce je dávkovací systém L1000 (3ks), dávkovací systém L5000 (2ks) pro zařízení prádelny. Hodnota zapůjčených dávkovačů činí Kč ,- Majetek ve výpůjčce celkem Kč ,-- z toho: - dávkovací systém L ks Kč ,00 - dávkovací systém L ks Kč ,00 13

15 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Finanční krytí fondů je zajištěno. Fond odměn Stav k ,66 Kč Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ,-- Kč Čerpání překročení prostředků na platy ,-- Kč Zůstatek k ,66 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb Zůstatek k ,84 Kč Příděl za rok 2014 tj. 1 % z měsíc. platů) ,-- Kč Zdroje celkem: ,84 Kč Čerpání v roce 2014 Příspěvek na stravu ,-- Kč Dary (výročí) věcné - nepeněžní ,-- Kč Čerpání celkem: ,-- Kč Zůstatek k ,84 Kč Fond rezervní Do rezervního fondu byly přijaty dary peněžní prostředky v hodnotě ,-- Kč s účelovým určením na Realizaci oslav 90. výročí založení Domova Hvězda a ,-- Kč bez účelu určení. Tyto dary byly použity na nákup potravin (vaření) a výtvarných potřeb určených pro pracovní terapii k aktivizaci našich klientů. Zůstatek k ,73 Kč Příděl z výsledku hospodaření ,08 Kč Peněžní dary v r účelové ,-- Kč Peněžní dary v r neúčelové ,-- Kč Zdroje celkem ,81 Kč Čerpání v roce 2014 Pracovní terapie-vaření 6.956,-- Kč - materiál ,-- Kč Další oslavy 90.výročí ,52 Kč -vánoční balíčky pro klienty ,-- Kč -převod do Investičního fondu ,-- Kč Čerpání celkem: ,52 Kč Zůstatek k ,29 Kč 14

16 Fond investiční Zůstatek k ,56 Kč Odpisy za rok , ,-- Kč Převod z rezervního fondu ,-- Kč Dotace na investice JMK (Rekonstrukce soc. zařízení Zámek) 1, ,-- Kč Dotace SFŽP ) (Zateplení správní budovy) 2, ,80 Kč Zdroje celkem: 5, ,80 Kč Čerpání: - bezdrátové signalizační zařízení Zámek ,-- Kč - částečné zateplení budovy Vila ,00 Kč - tech.zhodnocení Rekonstrukce soci. zařízení Správní budova ,35 Kč - tech.zhodnocení Rekonstrukce sociálního zařízení Zámek ,87 Kč - technické zhodnocení- Správní budova (zateplení ) ,-- Kč - nařízení odvod investičních prostředků ,-- Kč - vratky z investičních akci , ,76 Kč Čerpání celkem: 5, ,98 Kč Zůstatek k , ,38 Kč 15

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Nové Hvězdlice 25.2.2016 Mgr. Pavel Ševela, ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Nové Hvězdlice 24.2.2014 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více