ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014"

Transkript

1 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Nové Hvězdlice 200, Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Nové Hvězdlice Mgr. Pavel Ševela, ředitel

2 I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I 1. Management Údaje o organizaci Domov Hvězda je příspěvkovou organizací JMK zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice IČO: Telefon: Fax: : Web: Vedoucí pracovníci Domova Hvězda Ředitel: Mgr. Pavel Ševela Vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče: Dana Posoldová Vedoucí oddělení Zámek: Jana Janalíková Vedoucí oddělení Pavilon: Lenka Silnicová Ekonomka: Alena Ochotná Provozář: Bc. Petr Dulanský Vedoucí stravování: Hana Hladká Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno. V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda dvě sociální služby: 1. Domov pro seniory (dle 49 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 65 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 2. Domov se zvláštním režimem (dle 50 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivizační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod. 1

3 Optimalizace sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče Po stránce ekonomické bylo dosaženo úspor v oblasti spotřeby energií. K tomu vedlo zejména důsledné uplatňování energetického managementu. Energetický management nastavuje podmínky pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. V rámci toho managementu jsou zaměstnanci i klienti opakovaně seznamováni se správným používáním termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání. V oblasti optimalizace kvality poskytované péče byly na pokojích, kde to umožňovalo rozmístění lůžek, instalovány teleskopické tyče se závěsy. Tímto bylo v okolí lůžka vytvořeno prostředí, které zajišťuje potřebu intimity a většího soukromí našich klientů. K významnému zlepšení vnějšího prostředí došlo realizací akce Revitalizace parku u Domova Hvězda v Nových Hvězdlicích. Tuto akci se nám podařilo realizovat z podstatné části z evropských fondů v rámci výzvy OPŽP Zeleň v urbanizované krajině. Upravený park nabízí našim klientům příjemné prostředí k pobytu, ke společenským akcím i k procházkám. V oblasti stravování postupujeme podle metod programu Bon Appetit, uplatňujeme principy správného krmení klienta plně závislého na asistenci pracovníka v sociálních službách. Naše neustálá snaha o růst kvality poskytované péče byla v roce 2014 vyjádřena i udělením certifikátu Vážka, který Česká alzheimerovská společnost uděluje zařízením, která poskytují služby pro lidi s demencí v souladu se stanovenými kritérii pro péči o lidi s demencí. Prezentace organizace Standardně poskytované sociální služby prezentujeme především na našich webových stránkách. Zde jsou pro zájemce dostupné informace o našem zařízení, o poskytované službě a cílové skupině, o podmínkách a průběhu služby. Na stránkách jsou umístěny ke stažení i potřebné formuláře pro zájemce o naše sociální služby. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, zahrnují měsíční plán činnosti i fotogalerii z proběhlých akcí v domově. Informace o našem zařízení poskytují i různé veřejné portály. Máme vytištěny propagační brožury s informacemi o poskytovaných službách, které používáme k prezentaci při různých příležitostech Dne otevřených dveří, Dne sociálních služeb, při akcích konaných v našem domově za účasti veřejnosti. V roce 2014 jsme slavili devadesátileté výročí poskytování sociálních služeb v prostorách našeho domova. Při této příležitosti proběhlo více různých akcí pro klienty, rodinné příslušníky i veřejnost. Tato významná událost vyvrcholila oslavami ve dnech 19. a 20. září. Oslav se zúčastnil velký počet hostů a návštěvníků včetně představitelů Jihomoravského kraje. O dění v našem domově příležitostně informuje i místní tisk, zprávami o událostech v domově přispívají i naši klienti. Náš domov se také prezentoval svými výrobky při Dětském dni 2014, pořádaném pro zaměstnance JMK. 2

4 Zajištění příjmu z mimorozpočtových zdrojů V roce 2014 jsme získali od sponzorů peněžité v hodnotě Kč. Ze Státního fondu životního prostředí jsme v rámci Operačního programu získali dotaci ve výši Kč na akci Revitalizace parku. I. 2. Sociální a výchovná péče Kapacita našeho zařízení pro rok 2014 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje dvě služby: Domov pro seniory - 14 lůžek, Domov se zvláštním režimem 92 lůžek. Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Kapacita k Obložnost v roce 2014 v % 100% 99,43% Počet nástupů k pobytu v roce Počet ukončení pobytu v roce Počet klientů k z toho: let let let let 6 26 nad 96 let 1 1 Průměrný věk klientů 85 79,4 Aktuální stav žádosti Evidence odmítnutých žádostí * Počet pokojů 5 40 *Odmítnuté žádosti byly 4 nebyly naší cílovou skupinou, bez udání služby Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem Na základě Rozhodnutí ředitele č. 1/2013 ze dne s účinností od byla změněna úhrada za ubytování o 5,- Kč více/den tj. u jednolůžkového pokoje z 155 na 160 Kč, dvoulůžkového z 145 na 150 Kč, tří a vícelůžkový ze 135 na 140 Kč. 3

5 Náklady na pobyt klienta na 1 den Pokoj jednolůžkový dvojlůžkový vícelůžkový Strava normální 126,-- 126,-- 126,-- Bydlení 160,-- 150,-- 140, Náklady na 1 klienta na 1 den 286,-- 276,-- 266,-- Strava diabetická 144,-- 144,-- 144,-- Bydlení 160,-- 150,-- 140, Náklady na 1 klienta na 1 den 304,-- 294,-- 284,-- Stravovací jednotka k Racionální a dietní strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 55% Celkem Snídaně 15% 13,-- Kč 6,90 Kč 19,90 Kč Přesnídávka 10% 9,-- Kč 4,60 Kč 13,60 Kč Oběd 35% 26,-- Kč 14,70 Kč 40,70 Kč Svačina 10% 9,-- Kč 4,60 Kč 13,60 Kč Večeře 30% 25,-- Kč 13,20 Kč 38,20 Kč Celkem 82,-- Kč 44,00 Kč 126,00 Kč Diabetická strava Strava % Náklady na potraviny Režijní náklady 55% Celkem Snídaně 14% 14,-- Kč 7,50 Kč 21,50 Kč Přesnídávka 9% 9,-- Kč 4,70 Kč 13,70 Kč Oběd 32 % 26,-- Kč 15,60 Kč 42,60 Kč Svačina 9% 9,-- Kč 4,70 Kč 13,70 Kč Večeře 27% 25,-- Kč 13,80 Kč 38,80 Kč II. večeře 9% 9,-- Kč 4,70 Kč 13,70 Kč Celkem 93,00 Kč 51,00 Kč 144,00 Kč 4

6 V roce 2014 bylo odebráno jídel, z toho: Racionální a dietní strava Diabetická strava Zaměstnanci snídaně oběd večeře snídaně oběd večeře II.večeře oběd Celkem odebráno Měsíční průměr Za stravu bylo v roce 2014 vydáno celkem ,00 Kč. Průměrné měsíční výdaje činí ,33 Kč. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Naše každodenní činnost je zaměřena především na aktivizaci uživatelů. Zábavnou formou se jim snažíme zpříjemnit volný čas. K oblíbeným činnostem patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, jednoduché sportovní aktivity, vaření, cvičení s písničkou, tancování pro radost, chvilka s modlitbou a výtvarná dílna. Rádi se společně sejdeme, popovídáme a zavzpomínáme si. Pestrý, zajímavý a zábavný program se snažíme zajistit pro každého. Měsíční a týdenní plány jsou pravidelně zpracovávány a zveřejňovány na nástěnkách a internetových stránkách zařízení. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Každému ponecháváme možnost výběru. Dvakrát v měsíci nabízíme věřícím uživatelům Chvilku s modlitbou. Jednou měsíčně slouží kněží z blízké farnosti mši svatou a na jaře a na podzim je umožněno imobilním uživatelům navštívit místní kostel. Některé aktivity se pravidelně opakují, mají svoji tradici a své příznivce. Patří mezi ně muzikoterapie a taneční terapie (cvičení při hudbě, tanec a zpěv), procvičování paměti, pravidelné čtení. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. V letošním roce byla doplněna o řadu zajímavých titulů od příbuzných klientů. V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám ukázky vážné hudby v podání mladých umělců. Koncem měsíce jsme přivítali manžele Procházkovy s pásmem Písně a móda třicátých let. V únoru probíhá již tradičně v obci ostatkové veselí. Průvod masek zavítal i k nám. Někteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na obecní ostatkovou zábavu. Valentýnská kavárnička proběhla za hudebního doprovodu pana Vrány. V březnu jsme se sešli při oslavě svátku Josefa a užili jsme si pěkné odpoledne, kdy nám k dobré pohodě hrál na klávesy pan Verner. Dubnová mše svatá se tentokrát uskutečnila v místním kostele. Koncem měsíce jsme pro uživatele připravili zábavné odpoledne za účasti početné skupiny čarodějnic. V květnu již tradičně pořádáme májovou veselici spojenou s oslavou Dne matek. Děti z místní mateřské školy nám zpestřily dopoledne tanečním vystoupením a zúčastnily se výtvarné dílničky. Teplé červnové počasí nám umožnilo uspořádat Zábavný park ve venkovních prostorách. Jednoduché disciplíny s námi plnily i děti z MŠ. 5

7 Svatojakubské hody nám zprostředkovali naši zaměstnanci v krojích společně s dětmi ze sdružení Slovan. Pěkné letní dny trávíme v parku pod ořechem, kde se také uskutečnila srpnová kavárnička s reprodukovanou hudbou a zmrzlinovým pohárem. Koncem měsíce září jsme oslavili 90 let sociálních služeb v našem zařízení. Součástí oslav byla nejen mše svatá, ale také kulturní program, který jsme pečlivě připravovali několik měsíců. Naši senioři spolu se žákyněmi ZŠ Brankovice představili své taneční vystoupení. Druhý den byly oslavy ukončeny odpolední zábavou, k tanci i poslechu hráli manželé Šprtovi. V říjnu jsme oslavili Svátek seniorů posezení se zákuskem a kávou při reprodukované hudbě zpestřené vystoupením břišních tanečnic z Ježkovic. V tomhle měsíci se uskutečnil Slavíček - tradiční přehlídka písní a veršů v podání našich uživatelů. Sychravé listopadové dny jsme si zpříjemnili Vějířkovou kavárničkou. K dobré náladě zahráli pan učitel Loucký a Lánský ze ZŠ Brankovice. Adventní čas si připomínáme mikulášskou nadílkou, pečením vánočního cukroví, zpíváním koled, zdobením stromečků. Letos poprvé jsme se zapojili do akce Česko zpívá koledy, kde nás podpořili členové spolku Slovan i občané Hvězdlic. Dále u nás vystoupili manželé Procházkovi a děti ze ZŠ Brankovice. S velkým ohlasem se setkala vánoční dílnička s dětmi ze Slovanu, které nám se svými rodiči i prarodiči připomněli vánoční zvyky a na závěr zazpívaly koledy. Všechny volnočasové aktivity mají společný cíl. Je naší snahou a zájmem najít pro každého jednotlivce tu činnost, která ho zajímá a která, alespoň částečně, vyplní jeho volný čas. I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči Během roku 2014 ústavní praktická lékařka vykonala 117 návštěv, při nichž provedla vyšetření (během jedné návštěvy je ošetřeno přibližně 18 pacientů). Lékařka je smluvním lékařem pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti, ordinuje 2x týdně střídavě na obou budovách (pondělí: ; čtvrtek ); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně. Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace lékařky. Vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je uvedeno v příloze č.1 Poukazy na inkontinentní pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech. Na obou odděleních je 94 inkontinentních klientů z toho 92 třetím stupněm a dva klienti druhým stupněm V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov. Jednou měsíčně dojíždí do Domova lékař psychiatr (302 vyšetření), který v průměru vyšetří 25 klientů, jeho další ordinace jsou v případě nutnosti prováděny v soukromé ordinaci ve Vyškově. Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog (57 vyšetření), diabetolog (43vyšetření). Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem, protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní lékařky v Kozlanech (16 ošetření). Ostatní odborná vyšetření jsou na základě žádanky praktické lékařky prováděna v odborných ordinacích ve Vyškově či Bučovicích.. 6

8 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III. 1. Výnosy VÝNOSY činí příjmy za rok tis. Kč. Plnění rozpočtu je 100 %. Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činil Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila Kč Kč Kč Kč Kč Kč K byl přiznán všem uživatelů sociálních služeb přiznán příspěvek na péči z toho: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem - 3 klientů I.(lehká závislost) - 19 klientů I.(lehká závislost) - 4 klientů II. (středně těžká závislost) - 20 klientů II. (středně těžká závislost) - 5 klientů III. (těžká závislost) - 23 klientů III. (těžká závislost) - 2 klientů IV (úplná závislost) - 30 klientů IV. (úplná závislost) Příjem za fakultativní služby činil celkem Kč z toho: Domov pro seniory Kč Domov se zvláštním režimem Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna Kč Česká prům. zdravotní pojišťovna Kč Za období od ledna do prosince 2014 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 30 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč Kč. 7

9 III. 2. Náklady NÁKLADY činí výdaje v roce tis. Kč. Plnění rozpočtu je 99,8%. Náklady celkem na lůžko v r činily seniorů Kč a u zvláštního režimu Kč. Náklady na ostatní běžné opravy za rok Oprava prádelenského zařízení Oprava kuchyňského zařízení Malířské a natěračské práce Stavební práce Oprava spínače ČOV Výměna opona jídelna Zámek Výměna vstupních dveří Hospodářské budovy Oprava hasicích přístrojů Oprava čerpadla a hořáků kotle Pavilon Oprava automatických dveří Zámek Oprava linolea Zámek Oprava agregátu Oprava výtahů Čištění koberců Zámek-denní pobyt Čištění kopírek Oprava vnitřních omítek a izolace Výměna sítí Zámek Oprava venkovní schodiště Oprava a udržování vozidel+auta+traktor Oprava siréna Vila +svítidla Vodoinstalatérské +topenářské práce Likvidace skleníků-částečná Revitalizace parku (dofinancování SFŽP) Pravidelné revize Komentář k významnějším položkám: Na jaře 2014 byly provedeny podle zpracované projektové dokumentace přípravné práce na revitalizaci parku. Odstraněny všechny dřeviny, které nebyly v projektové dokumentaci a rizikové stromy v okolí budovy Pavilon. V druhé polovině roku pak došlo k osázení parku novými stromy, parkovými květinami a kompletně položen nový trávník v parku. Zrekonstruovali jsme schody mezi nádvořím a prádelnou, které nesplňovaly bezpečnostní předpisy. Jejich opravou se značně zkrátila cesta z nádvoří k vile pro naše uživatele, zaměstnance i pro návštěvy které tyto cestu hojně využívají. Provedli jsme rekonstrukci vlhkého zdiva na pokoji č.11 budovy Zámek. Při této akci bylo demontováno obložení ze sádrokartonu, bylo provedeno odstranění současné omítky až na zdivo. Po celé délce místnosti bylo zdivo navrtáno po 5 cm otvory, do kterých se aplikovala chemická 8

10 složka, která vytvoří dostatečnou hydroizolaci. Souběžně s touto akci došlo k demontáži chodníku, který sousedí s výše jmenovaným pokojem. Byla odstraněna štěrková navážka a od izolace budovy byla v celé délce instalována nopová folie. Poté byl chodník uveden do původního stavu. Při rekonstrukci sociálního zařízení na nových bytech byla nutnost vyměnit stávající rozvody vody v podlaze tím, že došlo k částečnému poškození polyvinylchloridové podlahové krytiny. Z důvodu zabezpečení bezpečnosti pohybu uživatelů byla krytina vyměněna a nalepena. Po stavebních pracích, které na budově zámek probíhaly, byly dotčené pokoje nově vymalovány. Na budově vestibul byla při revizi funkčnosti zjištěna závada automatických vchodových dveří. Po konzultaci navržena výměna ovládání a pojezdového mechanismu. Při této opravě byla vyměněna také pohyblivá křídla dveří. Po provedených opravách automatické dveře opět splňují podmínky bezpečného provozu. Po stavebních pracích na zateplení Správní budovy, došlo k částečnému poškození dlažby na nádvoří. Z důvodů zajištění bezpečnosti a snadnějšího pohybu uživatelů v těchto prostorách, byla v rámci oprav část dlažby demontována, vyrovnán podklad a zpětně byla dlažba usazena. Na budově zámek byla realizována výměna sítí proti hmyzu na všechna okna, jak dvorního traktu, tak také části od ulice. Sítě byly vyrobeny speciálně pro naše zařízení, protože bylo nutné nezasahovat do konstrukce oken, které svou konstrukcí neumožňovaly použití běžně používaných sítí. Touto akcí se částečně zlepšilo prostředí budovy Zámek, především v letních měsících. Závěrem roku byla zahájena akce likvidace nepotřebných skleníků v prostoru zahradního domku. Bylo odstraněno veškeré sklo a železná konstrukce. Další etapa prací bude pokračovat v příštím roc III. 3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech k : 241 Běžný účet KB ,97 Kč 241/580 Běžný účet ČSOB ,26 Kč 243/530 Běžný účet FKSP ,76 Kč ,-- Kč příděl FKSP + 78,08 Kč poplatky z účtu Účetní stav FKSP ,84 Kč 245/560 Ostatní běžný účet depoz. KB 7.824,67 Kč Stav cenin k /poštovní známky/ je Kč. III. 4. Pohledávky a závazky Nemáme žádnou pohledávku ani závazek po lhůtě splatnosti. 9

11 III. 5. Dotace a příspěvky Dotace na provoz z rozpočtu JMK do činila 5, ,-- Kč, Dotace na provoz MPSV činila celkem 9, ,-- Kč, z toho na seniory 1, Kč a zvláštní režim Kč. Tyto prostředky byly čerpány na zabezpečení provozu organizace. Z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí nám byla schválena dotace ve výši Kč na akci Revitalizace parku u Domova Hvězda v Nových Hvězdlicích.. Ta byla dofinancována z provozních peněž organizace. Dále jsme obdrželi účelovou dotaci na investice z JMK ve výši 1,497 tis. Kč na akci Rekonstukce sociálního zařízení v zámku a správní budově. Akce byla ukončena a předána v listopadu Na havarijní opravu korunní římsy Zámku jsme obdrželi účelový příspěvek na provoz ve výši 216 tis. Kč. Akce byla ukončena a předána v srpnu III. 6. Investice Na budově Vila byla provedena částečná oprava fasáda, včetně zateplení a nátěru. Dále byl opraven základový sokl a opatřen pozinkovaným oplechováním, které zabraňuje pronikání vlhkosti do obvodového zdiva. Akce byla financována z vlastních prostředků v celkové výši Kč. Sociální zařízení na Správní budově postupem času přestalo vyhovovat požadavkům hygienického provozu, který v dobách svého vzniku postačoval. Proto byla naplánována akce opravy sociálních zařízení. Mimo WC na Správní budově byly do této opravy zařazeny také WC na chodbě budovy Zámek a WC včetně koupelny na nových bytech oddělení Zámek. Na budově vestibul byly stávající WC opraveny podle platných nařízení a hygienických směrnic. V těchto prostorech bylo instalováno nucené odvětrání a automatické ovládání světel. Z důvodů výměny vodovodního řádu bylo nutné na chodbě budovy Zámek nainstalovat nové rozvody, které byly bezmála 30 let v provozu. Byl opraven sprchový kout na pokoji č. 7. WC a koupelna na nových bytech byla dispozičně přestavěna tak, aby splňovala nároky nových předpisů a nařízení. V opravených prostorech byly sníženy stropy tak, aby se do nich mohlo zakomponovat nucené odsávání a recyklace vzduchu v místnosti. Touto rekonstrukcí se výraznou částí vylepšil běžný život uživatelů domova. Na tuto akce jsme obdrželi dotaci na investici z JMK ve výši 1,497. tis. Kč. Skutečná hodnota prací činila 1, ,22 Kč. Finanční vypořádání proběhne v roce V budově Zámek byla nainstalována nová bezdrátová signalizace, která nahradila značně zastaralé a částečně nefunkční zařízení sestra-pacient. Montáž klasického drátového systému by v našich podmínkách, byla značně finančně náročná, z důvodu montáže v památkově chráněném objektu. Koncem roku 2014 byla započata montáž a systém dán do zkušebního provozu. I tato akce byla financována z vlastních prostředků ve výši Kč. Všechny investiční akce byly v roce 2014 ukončeny. III. 7. Doplňková činnost Doplňková Hostinská činnost byla naší organizaci schválena ZJMK dne usnesením č.884/10/z 14. Zahájení provozování činnosti vzniklo zápisem do živnostenského rejstříku dne Od tohoto data vaříme obědy pro obyvatele Městyse Hvězdlice. Za rok 2014 bylo odebráno obědů, zisk z doplňkové činnosti činil Kč. 10

12 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 021 Stavby , , ,22 Nově pořízený majetek celkem v Kč ,22,-- z toho: - částečné zateplení budovy Vila Kč ,00 - technické zhodnocení Rekonstrukce sociální zařízení Správní budova Kč ,35 - technické zhodnocení Rekonstrukce sociálního zařízení Zámek Kč ,87 DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,64 Nově pořízený majetek celkem v Kč ,-- z toho: - Bezdrátové signalizační zařízení - Zámek Kč ,00 Vyřazený majetek celkem v Kč ,36 z toho - Výrobník čaje Kč ,36 - Škoda Felicia Combi Kč ,00 NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 041 Nedokončený DNM 0,00 0,00 0,00 NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK STAV K STAV K ROZDÍL 042 Nedokončený DHM , ,-- 0,00 Nedokončený DHM k Projektová dokumentace Ústřední topení Vila II. etapa Kč ,-- 2) DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 018 DDNM , , ,-- Vyřazený majetek celkem v Kč z toho: - Program Win 2003 Server CZ Kč ,-- 11

13 DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 901 DDNM , ,25 0,00 3) DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 028 DDHM , , ,82 Nově pořízený DDHM celkem v Kč ,50 z toho: - nářezový stroj do kuchyně 1 ks Kč ,00 - chladničky 6 ks Kč ,00 - skartovací stroj EBA ks Kč 7.266,00 - křeslo kancelářské 3 ks Kč ,00 - litinové lavičky 5 ks Kč ,00 - slunečník 2 ks Kč 6.921,00 - matrace Alpha Active 6 ks Kč ,00 - relaxační křeslo 4 ks Kč ,00 - vánoční osvětlení venkovní 1 ks Kč ,00 - televizor 2 ks Kč ,00 - chodítko čtyřkolové 1 ks Kč 4.435,00 - dřevěná stojanová nástěnka 2 ks Kč ,00 - motorová sekačka Honda Excel 1 ks Kč ,00 - tiskárna, záložní zdroj 3 ks Kč ,78 - počítač 3 ks Kč ,72 DDHM vyřazený likvidací celkem ve výši ,68 Kč z toho: - skříň Lucy 8 ks Kč ,10 - Nástavec skříň Lucy 6 ks Kč ,00 - noční stolek 8 ks Kč ,53 - baterie bezdotyková 2 ks Kč ,50 - PC Server zdroj 1 ks Kč ,60 - kamera Pelco, videokamera 2 ks Kč ,50 - křeslo polohovací Relax 1 ks Kč 6.640,00 - mikrovlnná trouba 1 ks Kč 3.658,78 - skartovací stroj Intimus 2 ks Kč 8.440,67 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK STAV K STAV K ROZDÍL 902 DDHM , , ,62 DDHM nově pořízený celkem v Kč ,00 z toho: - radiomagnetofon 2 ks Kč 4.598,00 - kancelářské křeslo Athena 3 ks Kč 7.497,00 - textilní tabule 2 ks Kč 2.541,00 - koš na odpadky 3 ks Kč 1.448,30 - konvice rychlovarné 4 ks Kč 2.934,00 12

14 - teleskopický závěs 37 ks Kč ,00 - monitor k PC 2 ks Kč 5.556,50 - laserový měřič, baterie 3 ks Kč 2.896,00 - držák TV, telefon přenosný 2 ks Kč 4.385,00 - ponorné kalové čerpadlo 1 ks Kč 1.611,00 - dřevěná stojanová nástěnka 1 ks Kč 2.760,00 - el. osvěžovač vzduchu, ventilátor 2 ks Kč 963,00 - box na vejce 1 ks Kč 623,20 Vyřazený DDHM likvidací celkem v Kč ,38 z toho: - nábytek (skříň, stůl) 62 ks Kč ,11 - koš na odpadky 11 ks Kč ,84 - popelník, kleště, koš na příbory 7 ks Kč 9.376,63 - zámek k volantu, přepravní box do auta 2 ks Kč 3.516,40 - drobné elektrospotřebiče (rychlovarné konvice, lednice, svítilna) 9 ks Kč 9.779,80 - matrace 1 ks Kč 2.553,60 - umělá květiny, přepravky, postřikovač 13ks Kč 2.477,00 Při hospodaření s majetkem bylo v naší organizaci postupováno dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací bod 4.3. Doklady o realizaci prodeje, likvidaci majetku jsou založeny v účtárně naší organizace. Příjem z prodeje majetku byl dle Metodického pokynu č. 10/2011 odveden na bankovní účet Jihomoravského kraje. POJISTNÁ UDÁLOST V roce 2014 nedošlo na majetku, který byl svěřen naší organizaci do správy k pojistné události. NÁJEMNÍ SMLOUVY NEMOVITÉHO MAJETKU V roce 2014 měla naše organizace v platnosti: - Smlouvu o umístění nápojového automatu s firmou Blue Caffee s.r.o. Cena za nájemné a energetické služby za rok 2014 činila celkem Kč 1.330,-. - Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1/2013 s nájemcem panem Martinem Moravcsikem. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor za rok 2014 činilo celkem Kč 3 948,--. SMLOUVY O VÝPŮJČCE Domov Hvězda má uzavřenou Dohodu o výpůjčce - CHRISTEYNS s. r. o. Předmětem dohody o výpůjčce je dávkovací systém L1000 (3ks), dávkovací systém L5000 (2ks) pro zařízení prádelny. Hodnota zapůjčených dávkovačů činí Kč ,- Majetek ve výpůjčce celkem Kč ,-- z toho: - dávkovací systém L ks Kč ,00 - dávkovací systém L ks Kč ,00 13

15 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Finanční krytí fondů je zajištěno. Fond odměn Stav k ,66 Kč Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ,-- Kč Čerpání překročení prostředků na platy ,-- Kč Zůstatek k ,66 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb Zůstatek k ,84 Kč Příděl za rok 2014 tj. 1 % z měsíc. platů) ,-- Kč Zdroje celkem: ,84 Kč Čerpání v roce 2014 Příspěvek na stravu ,-- Kč Dary (výročí) věcné - nepeněžní ,-- Kč Čerpání celkem: ,-- Kč Zůstatek k ,84 Kč Fond rezervní Do rezervního fondu byly přijaty dary peněžní prostředky v hodnotě ,-- Kč s účelovým určením na Realizaci oslav 90. výročí založení Domova Hvězda a ,-- Kč bez účelu určení. Tyto dary byly použity na nákup potravin (vaření) a výtvarných potřeb určených pro pracovní terapii k aktivizaci našich klientů. Zůstatek k ,73 Kč Příděl z výsledku hospodaření ,08 Kč Peněžní dary v r účelové ,-- Kč Peněžní dary v r neúčelové ,-- Kč Zdroje celkem ,81 Kč Čerpání v roce 2014 Pracovní terapie-vaření 6.956,-- Kč - materiál ,-- Kč Další oslavy 90.výročí ,52 Kč -vánoční balíčky pro klienty ,-- Kč -převod do Investičního fondu ,-- Kč Čerpání celkem: ,52 Kč Zůstatek k ,29 Kč 14

16 Fond investiční Zůstatek k ,56 Kč Odpisy za rok , ,-- Kč Převod z rezervního fondu ,-- Kč Dotace na investice JMK (Rekonstrukce soc. zařízení Zámek) 1, ,-- Kč Dotace SFŽP ) (Zateplení správní budovy) 2, ,80 Kč Zdroje celkem: 5, ,80 Kč Čerpání: - bezdrátové signalizační zařízení Zámek ,-- Kč - částečné zateplení budovy Vila ,00 Kč - tech.zhodnocení Rekonstrukce soci. zařízení Správní budova ,35 Kč - tech.zhodnocení Rekonstrukce sociálního zařízení Zámek ,87 Kč - technické zhodnocení- Správní budova (zateplení ) ,-- Kč - nařízení odvod investičních prostředků ,-- Kč - vratky z investičních akci , ,76 Kč Čerpání celkem: 5, ,98 Kč Zůstatek k , ,38 Kč 15

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 SRDCE V DOMĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 ÚNOR 2013 KLENTNICE 81, 692 01 MIKULOV 1 Obsah 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1. Management...3

Více

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Předkládá: Ing. Milan

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

1. Základní údaje o organizaci

1. Základní údaje o organizaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Zpráva o činnosti v roce 011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Motto: Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým. Charles Dickens. I. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Management Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka IČO: 00212733 telefon: 546 418 811 fax: 546

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Základní informace o PO

Základní informace o PO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ke dni 31. 12. 2007 Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Základní informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Domov 1, PSČ 671 32. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Domov 1, PSČ 671 32. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 , Domov 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Domov 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu:

Více