MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY hod hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-21.09.2008 9.00-16.00 hod. 20.09.2008-21.09.2008 9.00-18.00 hod."

Transkript

1 Hartmanice Horšovský Týn, Náměstí Republiky 1 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Horská synagoga Hartmanice Státní hrad a zámek Horšovský Týn hod hod hod. Od roku 1883 dům modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry, později truhlárna a sklad pneumatik. Po téměř 70 letech navrátilo nejvýše položené synagoze v ČR její důstojnost občanské sdružení Památník Hartmanice. Čeká Vás kulturní památka oceněná jako Stavba roku 2006 Plzeňského kraje. Po polovině 13. byl na skalnatém ostrohu v kupecké osadě zvané Týn, později Horšovský, vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu. V roce 1547 rozsáhlý požár hrad poškodil. O tři roky později bylo toto polorozbořené sídlo přestavěno na renesanční zámek, dochovalný téměř nedotčeně dodnes. Horšovský Týn, Gorkého Kapucínský klášter Klášter kapucínů, položený za hradbami při severovýchodním okraji města, získal Horšovský Týn teprve v pol. 17. století. Donátorem stavby byl nejznámější z Trauttmansdorffů, Maximilián. Podle pověsti mu právě kapucíni zachránili život, když ho vyléčili z těžké nemoci. Horšovský Týn, náměstí Republiky 52 Radnice - obřadní síň Původně gotická stavba byla přestavěna v renesančním stylu a upravena v r Cenné je klenutí chodby a obřadní síně. Horšovský Týn, Náměstí Republiky 110 Horšovský Týn, Náměstí Republiky 110 Věž kostela sv. Petra a Pavla Zvonice Kladruby u Stříbra Klášter Kladruby hod. Kostel sv. Petra a Pavla - svatyně stojící ve středu náměstí pod zámkem je prvně zmiňována v 80. letech 13. století. V 18. století byl kostel zbarokizován. Gotická jednolodní stavba je doplněna věží (8 podlaží). Zpřístupněna od července do sropna a v době konání poutí a slavností. V 18. a 19. stol. je znázorňována jako polygonální kaple s kruhovými okny a stanovou střechou. Nyní zde stojí čtvercová klasicistní stavba s nízkou střechou. Uvnitř visí zvon o průměru 180 cm, podle letopočtu byl vyroben r na náklady Viléma z Lobkovic. Bývalý benediktinský klášter založený v roce 1115 Vladislavem I. V roce 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata umučen svatý Jan Nepomucký. Původní románská bazilika byla v letech přestavěna Janem Blažejem Santinim ve stylu barokní gotiky. Nový konvent: Kilián Ignác Dienzenhofer.

2 Klatovy Kostel sv. Martina - Klatovy, Hůrka hod. Klatovy Kaple sv. Anny, Hůrka, Klatovy hod. Lužany, Lužany 1 Zámek Josefa Hlávky hod. Manětín, Manětín 1 Státní zámek Manětín hod. Plasy, Plzeňská 2 Klášter Plasy hod. Poběžovice, Nám. Míru 210 Zámek Poběžovice hod. Přeštice, Hlávkova ul. Kostel Nanebevzetí P.Marie hod. Přeštice, Kostel sv. Ambrože ve Vícově hod. Kostel se nachází na západním úbočí klatovské Hůrky a byl původně farním kostelem. Jedná se o jednoduchou barokní stavbu. Oltář je z r z dílny klatovského řezbáře J.Fliegla. V kostele proběhne jako doprovodná akce koncert. Podivuhodný komplex architektur, který se dnes na vrcholu Hůrky vypíná, již dávno ztratil podobu kostela. Dnes je areál bývalého kostela využíván Klubem přátel Klatovska, kteří tam pořádají zajímavé akce. Zámek Josefa Hlávky, který je český mecenáš, architekt a stavitel, je přestavěný z původní dřevěné tvrze na zámek v novorenesančním stylu na levém břehu Úhlavy se zámeckým parkem, kde se nacházejí vzácné dřeviny - např. liliovník tulipánokvětý, jinan dvoulaločný nebo metasekvoj tisovcovitá. Dnešní barokní podobě panského sídla předcházela středověká tvrz, situovaná v severozápadním nároží dnešního objektu. O reprezentativním rázu této stavby svědčí fragmenty renesanční malované výzdoby fasád. Baroknímu architektu Manětín vděčí za barokní podobu zámku, kostela i urbanistickou koncepci. První panovnický cisterciácký klášter v Čechách založený roku 1144 knížetem Vladislavem II. a na poč. 15. století vypálený husity. V letech velkolepě barokně přestavován podle plánů J. B. Matheye, J. B. Santiniho a K. I. Dientzenhoffera. od roku 1826 rezidencí kancléře Metternicha. Dominanta Poběžovic - zámek nabízí návštěvníkům několik opravených místností s unikátním souborem nástěnných maleb, součástí prohlídky je i výstup na věž, ze které se otevírá překrásný výhled do okolí. V objektu se konají různé výstavy a kulturní akce. Největší barokní chrám postavený v České republice mimo Prahu. Vystavěn v létech podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kostel svatého Ambrože patří mezi nejstarší kostely v Čechách. Nachází se ve vzdálenosti asi 2 km východně od centra města.

3 Přeštice, Třebízského 24 Dům historie Přešticka hod. Rabí, pošta Sušice 1 Stární hrad Rabí hod. Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 139 Budova děkanství hod. Spálené Poříčí, Tyršova 161 Dům č.p hod. Spálené Poříčí, Náměstí Svobody Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 1 Kostel sv. Mikuláše Zámek Spálené Poříčí hod hod. Spálené Poříčí, Pražská ul. Židovský hřbitov hod. Stříbro Hornický skanzen a Královská dědičná štola Prokop hod. V Domě historie Přešticka naleznete originální kupecký krám z 1. republiky, stálou expozici starých řemesel a živností na Přešticku a tématické výstavy během roku. Na přelomu 14. a 15. století hrad k nejpevnějším v Čechách. Hradní areál byl obehnán mohutnou obranou zdí se systémem předsunutých dělových bašt. Okolo roku 1720 zkázu hradu způsobil požár. V roce 1954 byl hrad předán do rukou státu a roku 1978 vyhlášen Národní kulturní památkou. Barokní budova z r.1780 se znakem Metropolitní kapituly u sv.víta nad vchodem. V interiéru jsou zachovány původní dveře, přestavěná černá kuchyně, zčásti i mobiliář. V 90.letech 19.stol. zde jako kaplan působil spisovatel Jindřich Šimon Baar. Bývalý židovský kupecký dům z 2.pol.18.století. Fasáda byla počátkem 20.stol.doplněna secesními motivy. Dnes jsou prostory využity jako penzion a restaurace. V patře je dochována unikátní "černá kuchyně", která se dříve využívala pro přípravu masných a mléčných pokrmů. Farní kostel ze 14.století. Po požáru r.1632 byl opraven, původně u kostela stála dřevěná zvonice, která byla nahrazena věží r Celkovou přestavbou prošel kostel v r V této podobě zůstal až do současnosti. Zámek byl postaven v r.1617 Adamem Vratislavem z Mitrovic na místě dřívější tvrze. Z této pozdně renesanční doby jsou dochována 3 křídla zámku, sgrafitová výzdoba nádvoří a 2 unikátní pískovcové portály. Od r je zámek postupně opravován, dnes v něm sídlí Církevní střední odborná škola. Hřbitov se nachází na konci Pražské ulice, je příkladem malého venkovského hřbitova židovské obce, doložené v městečku Spálené Poříčí od pol. 17. stol. Samotný hřbitov je doložen až od pol. 18. stol. Nejstarší čitelný náhrobek z r Hornicko-historický spolek Stříbro se pustil do obnovy tradic hornictví ve Stříbře a před několika lety zpřístupnil v údolí řeky Mže hornický skanzen v ukázkami důlní techniky od nejstarších až po nejnovější. Součástí skanzenu je i prohlídka Královské dědičné štoly Prokop.

4 Stříbro Klášterní zahrady hod. Zdevastované zahrady patřící k bývalému klášteru minoritů a svažující se k řece Mži byly zrevitalizovány před několika lety. Slouží jako přirozené přírodní zázemí historického centra města, k odpočinku i procházkám místních občanů i turistů. Stříbro, 276 Koubkova branka hod. Stříbro, Masarykovo nám. 20 Minoritský klášter a městské muzeum hod. Stříbro, Masarykovo nám. 1 Městská radnice hod. Stříbro, Kostelní náměstí Kostel Všech Svatých hod. Stříbro, Plzeňská ul. Mostní věž hod. Tachov, Světce Jízdárna Světce Tachov, Třída Míru Klášter a kostel sv. Maří Magdaleny a Alžběty Součást městského opevnění, po rekonstrukci v minulých letech jedno ze zastavení hornické naučné stezky kolem řeky Mže. Vybudována v 16. století mlynářem Koubkem pro snažší cestu z města směrem k řece Mži. Bývalý klášter minoritů prošel v posledních letech rekonstrukcí, v současné době slouží jako informační centrum a městské muzeum. Radnice postavena v 16. století, po nákladné rekonstrukci v 90. letech minulého století slouží dnes jako reprezentativní budova města Stříbra se sídlem Městského úřadu Stříbro. Děkanský kostel Všech Svatých ze 16. století je jednou z dominant Stříbra. Kostel v současné době slouží církevním účelům, věž kostela patří městu, které ji chce zpřístupnit veřejnosti jako vyhlídkovou věž. Mostní věž, jedna ze dvou svého druhu v České republice, se otevírá veřejnosti opět po několika letech. Sloužila až do poloviny dvacátého století svému původnímu účelu. Dnes je věž částečně opravena a společně s mostem a sochou sv. Jana Nepomuckého je jednou z perel mezi stříbrskými památkami. V areálu Světce se nachází konvent bývalého Paulánského kláštera (nyní škola SPŠ Světce), zřícenina zámku a stavba jízdárny postavena knížetem Windischgrätzem roku 1861 (je největší stavbou svého druhu v Čechách a po vídeňské druhou největší ve střední Evropě, je opatřena pozoruhodným krovem). Klášterní kostel postavený r na místě původního špitálního kostela z r Vnitřní zařízení kostela je rokokové. Ke kostelu přiléhá barokní stavba kláštera, tvořena 4 křídly seskupenými kolem rajského dvora. V 18. st. žilo v klášteře asi 30 řeholníků. Od r je zde Muzeum Českého Lesa.

5 Tachov, Kostelní ul. Kostel sv. Václava Tachov, Kostelní ul. Tachov, ul. Prokopa Velikého Tachov, ul. Prokopa Velikého Zámecký mlýn Tachov, Rokycanova 1 Zámek Tachov, Chodská ul. Městský chrám Nanebevzetí Panny Marie Příhradební ulička a věže (městské opevnění) Židovský hřbitov a ulička K.H. Borovského Velhartice, p. Kolinec, Státní hrad Velhartice hod. p. Nezvěstice, Nebílovy Státní zámek Nebílovy hod. Kostel sv. Václava založen králem Janem Lucemburským roku V letech sloužil jako pohřební kaple rodiny Windischgrätze. Jedná se o jednolodní gotickorenesanční svatyni s pětiboce uzavřeným presbytářem a sakristií. Je zde pět desítek náhrobků ze století. Chrám Nanebevzetí Panny Marie, pochází z období vlády Karla IV. V minulém století měla věž barokizující kopuli. Chrám je vrcholně gotickou trojlodní basilikou s pětiboce uzavřeným presbytářem. Sestava věží a hradeb o výšce m z doby kolem r Původně 26 věží, dodnes zachováno 21 věží nebo alespoň jejich viditelných fragmentů. Husmanům mlýn z roku 1645 s vysokými renesančními štíty. V současnosti je mlýn zázemím tachovských pěveckých sborů. Původně tachovské hradisko z r přebudováno za Přemysla Otakara II. na hrad. Losyové z Losinthalu přestavěli na barokní zámek. R za majitele Windischgrätze získal souč. klasicistní podobu. Nyní sídlo MěÚ s obřadní síní, ZUŠ včetně koncert. sálu, malé div. scény a výtv. ateliéru. V roce 1991 došlo k částečné rekonstrukci hřbitova. 198 náhrobníků zasazeno do devatenácti řad. V ulici K.H.Borovského se nachází bývalý Rabínský dům a prostor po bývalé Synagoze. Dominanty hradu tvoří neobyčejně hmotná torza paláce zvaného Rajský a přední věže, které vzájemně spojuje světově unikátní mohutný kamenný most. renesančního paláce s arkádovým průčelím, zvaná po jeho staviteli Huertovo křídlo. Jedno z nejkrásnějších míst Plzeňského kraje. Dvě podkovovitá křídla byla po stranách propojena arkádovými chodbami, nesoucími ploché terasy s balustrádou. V zadním objektu se nachází reprezentační místnosti, velký taneční sál, z 18. století a kaple sv. Antonína. V předním stavení s průjezdní hodinovou věží menší sál. Přilehlá zahrada.

6 Červené Poříčí Státní zámek Červené Poříčí hod hod. Švihov, Žižkova 1 Vodní hrad Švihov hod. Šťáhlavy, Šťáhlavy 67 Státní zámek Kozel hod hod. Památka se obnovuje a veřejnosti je přístupna pouze dvakrát ročně. Jedinečná ukázka tzv. saské renesance. Uvnitř zámku unikátní plastiky, barokní poprsí českých panovníků, stropy zdobí barokní výmalby, např. Paridův soud či Olympští bohové. Kolem přírodně krajinářský park s jezírkem a pavilonem. Věky stojí nehybně na svém místě: nepřehlédnutelný, statný a skvělý. Má tisíc podob a každá z nich vypovídá svůj příběh o neobyčejné vzdělanosti, touze po dokonalosti, lásce k detailu, o prozíravosti, puzení trumfnout, stejně jako o pýše a bonvivánství. Mimořádný výklad o stavebním vývoji památky. Areál klasicistních objektů, obklopený 30 ha přírodně krajinářským parkem, stavěný jako sezonní, lovecké sídlo Václavem Haberditzem pro Jana Vojtěcha Černína. Celistvý komplex, který se díky nepřetržitému používání dochoval v relativně dobrém stavu jako ukázka bydlení přelomu 18. a a 19. století.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V PLZEŇSKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V PLZEŇSKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bor, Plzeňská 259 Bystřice nad Úhlavou, 1 Dobřany, Nám. T.G.M. 5 Zámek Bor Zámek Bystřice nad Úhlavou Kostel sv. Víta Dobřany 15.09.2012-16.09.2012

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Blatná, náměstí Míru Mariánský sloup na náměstí Míru v Blatné 08.09.2007-16.09.2007 Jedná se o typický mariánský sloup, jehož základ tvoří čtyři vysoké

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově 14.09.2008 14.00-17.00 Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn 21.09.2008 10.00-15.00 Kostel v Bohdalově byl založen

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Konopiště - státní zámek Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov 08.09.2012-09.09.2012 10.00-16.00

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

0. den pátek 28.7. (cca 2km) (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená:

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod.

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Vodní hrad Budyně nad Ohří. Původně dřevěný hrad nechal Budyně

Více

KARLOVY VARY PLZEŇ. Sokolov. Chotěšov bývalý klášter Dobřany kostel svatého Víta a kostel svatého Mikuláše. Cheb. Tachov. Rokycany. Domažlice.

KARLOVY VARY PLZEŇ. Sokolov. Chotěšov bývalý klášter Dobřany kostel svatého Víta a kostel svatého Mikuláše. Cheb. Tachov. Rokycany. Domažlice. Sokolov KARLOVY VARY Cheb Rakovník Mnichov u Teplé kostel svatého Petra a Pavla Potvorov románský kostel svatého Mikuláše Mariánské Lázně Nový Dvůr u Dobré Teplá klášter premonstrátů Vody klášter Matky

Více

Slovo úvodem. Noc kostelů

Slovo úvodem. Noc kostelů Ústecký kraj Slovo úvodem Noc kostelů, známá v Rakousku, ale už i u nás v České republice a v naší litoměřické diecézi, a rozšiřující se nyní na Slovensko, do Polska, Německa a Holandska, není jen významnou

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

Brány královských věnných měst otevřené...

Brány královských věnných měst otevřené... Brány královských věnných měst otevřené... Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

Zachovalé náhrobky na židovském hřbitově v obci Podbřezí

Zachovalé náhrobky na židovském hřbitově v obci Podbřezí Arkády opočenského zámku obrazárna. Součástí zámeckého areálu je i park a obora. Kapucínský klášter s kostelem Narození Páně byl založen L. Colloredem z Wallsee roku 1673. Raně barokní stavba z let 1676-78

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více