Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO SM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO SM"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO SM

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 2012

3 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO 4 2. ÚVODNÍ SLOVO 5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8 5. PROFIL NEMOCNICE 9 6. HOSPODAŘENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA GRANTOVÉ STUDIE POSKYTNUTÉ DARY KLINICKÁ ROČENKA 24 II. anesteziologicko-resuscitační oddělení 24 Centrální operační sály I 27 Centrální operační sály III 29 Centrální sterilizace 30 Dětská oční klinika 32 Dětské rehabilitační oddělení 35 Diagnosticko-terapeutické centrum 37 Dermatovenerologická klinika 39 Endoskopické centrum 42 Gynekologicko-porodnická klinika 43 Chirurgická klinika 47 Interní gastroenterologická klinika 51 Interní hematologická a onkologická klinika 55 Interní kardiologická klinika 60 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 65 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 69 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 72 Klinika dětské neurologie 75 Klinika dětské onkologie 78 Klinika dětské ORL 82 Klinika dětské radiologie 85 Klinika dětských infekčních nemocí 88 Klinika infekčních chorob 91 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 94 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 97 Klinika nukleární medicíny 102 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie 104 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 107 Klinika úrazové chirurgie 110 Neurochirurgická klinika 113 Neurologická klinika 116 Neonatologické oddělení 120 Oční klinika 123 Oddělení dětské hematologie 126 Oddělení klinické biochemie 129 Oddělení klinické hematologie 132 Oddělení klinické mikrobiologie 135 Oddělení léčby bolesti 138 Oddělení lékařské genetiky 140 Oddělení ORL 143 Ortopedická klinika 146 Pediatrická klinika 149 Poliklinická ambulantní část 152 Psychiatrická klinika 154 Radiologická klinika 158 Rehabilitační oddělení 162 Sexuologické oddělení 165 Transfuzní a tkáňové oddělení 167 Urologická klinika 170 Ústav patologie 173 Ústavní psycholog OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE SPRÁVNÍ A HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉ SLOŽKY

4 1. INFORMACE O FN BRNO 2. ÚVODNÍ SLOVO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská BRNO tel: fax: IČO: DIČ: CZ/ Fakultní nemocnice Brno je samostatnou příspěvkovou organizaci v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Vážené dámy, vážení pánové,... Byla zřízena ke dni 1. ledna 1998 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví. MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel FN Brno 4 5

5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Dne 6. ledna 2012 bylo v Porodnici na Obilním trhu slavnostně otevřeno Oddělení intermediární péče Rooming-in pro nezralé novorozence. Dne 11. září 2012 byl na Ortopedické klinice FN Brno unikátní metodou operován v pořadí již pátý dětský pacient se skoliózou páteře. Dne 26. ledna 2012 bylo na Oční klinice FN Brno otevřeno nové refrakční centrum. Dne 23. května 2012 získalo Oddělení dětské plastické chirurgie FN Brno díky Nadačnímu fondu Šťastný úsměv novou čističku vzduchu.. Dne 24. října 2012 byl poprvé na bronchologickém pracovišti Endoskopického centra FN Brno použit držák rigidního bronchoskopu. Dne 29. března 2012 byl na Oddělení 56 Pediatrické kliniky FN Brno slavnostně předán nový neonatální transportní inkubátor. Dne 2. května 2012 byl slavnostně do ostrého provozu uveden nový mamograf. Díky svým špičkovým radiologům získala Fakultní nemocnice Brno 9. listopadu 2012 zdarma unikátní navigační systém a fúzní zobrazení. 6 7

6 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vrcholové vedení FN Brno Funkce Ředitel Lékařský náměstek PMDV Lékařský náměstek PDM Lékařský náměstek PRM Lékařský náměstek pro onkologickou péči Náměstek pro strategii a rozvoj Náměstek pro NLZP Ekonomický náměstek Náměstek pro HTS Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku Náměstek pro informatiku Náměstek pro obchod, marketing a vnější vztahy Vedoucí Nemocniční lékárny Vedoucí Odboru kvality, bezpečnosti a krizového řízení Oddělení interního auditu a kontroly Projektový manažer Asistent ředitele Organizační schéma vrcholového vedení FN Brno Jméno MUDr. Roman Kraus, MBA Doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc. MUDr. František Jimramovský Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA Mgr. Erna Mičudová Ing. Robert Czékus Bc. Karel Široký JUDr. Alena Tobiášová Ing. Vladimíra Kresanová Pavel Zemánek PharmDr. Tatiana Holubová Mgr. Mgr. Zuzana Velebová JUDr. Lenka Holzerová, MBA Ing. Pavel Lazar Dagmar Zouharová 5. PROFIL NEMOCNICE Počet ambulantních vyšetření v letech počet ambulantních vyšetření Počet ambulantních vyšetření Průměrná ošetřovací doba (dny) a Využití lůžkové kapacity (%) průměrná ošetřovací doba (dny) využití lůžkové kapacity (%) Pracoviště PMDV 9,0 8,7 8,8 8,7 8,7 8,6 8,7 8,7 86,2 82,0 81,7 78,9 77,5 76,9 77,2 77 PDM 5,7 5,6 5,5 5,1 5,0 5,0 4,9 4,7 70,7 66,9 64,0 62,0 60,5 56,5 58,3 55,5 PRM 6,0 5,8 5,7 5,3 5,2 4,9 4,6 4,5 87,5 83,1 84,0 87,9 89,6 86,7 83,5 80,3 Počet lůžek a Počet hospitalizovaných počet lůžek počet hospitalizovaných Pracoviště PMDV PDM PRM *snížení lůžek v PRM - 14 lůžek *snížení lůžek v PDM - 31 lůžek *snížení lůžek v PMDV - 24 lůžek Počet zemřelých, % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů Ředitel FN Brno Vrcholové vedení FN Brno Počet zemřelých % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů Pracoviště Oddělení interního auditu a kontroly Sekretariát ředitelství Interní auditor vedoucí OIAK Asistent ředitele FN Brno Projektový manager FN Brno Představitel vedení FN Brno pro jakost (vedoucí OŘJ) Oddělení řízení kvality I. úroveň řízení PMDV ,9 2,8 2,6 2,9 2,8 3,0 2,8 2,8 2,9 PDM ,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 PRM ,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Počet operací na operačních sálech v roce 2012 Náměstek pro strategii a rozvoj Útvar náměstka pro strategii a rozvoj Lékařský náměstek PMDV, PDM, PRM Přednostové a primáři sam. (amb.) odd. PMDV, PDM a PRM, vedoucí OHE, OKLP, OZT a ÚPY Lékařský náměstek pro onkologickou péči ve FN Brno Odborné metodické vedení zdrav. týmu, dohled, kontrola a usměrňování činností v onkologické péči ve FN Brno Náměstek pro NLZP Útvar nelékařské péče a vedoucí zamětnanci NLZP Vedoucí Nemocniční lékárny Nemocniční lékárna Náměstek pro organizační právní věci a personalistiku Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky Vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení Odbor bezpečnosti a krizového řízení Ekonomický náměstek Ekonomický odbor Náměstek pro HTS Odbor hospodářskotechnické správy přímé řízení v plném rozsahu přímé řízení ve vymezeném rozsahu přímé řízení ve vymezeném rozsahu Náměstek pro informatiku Centrum informatiky Náměstek pro obchod, marketing a vnější vztahy Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů II. úroveň řízení PMDV: COS I Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 KPRCH ORTK CHK NCHK OK UK ORL GPK KÚČOCH KÚCH Celkem: Pozn.: Stav k 31. prosinci

7 PDM: COS III Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 KDCHOT KDORL DOK KDO Celkem: PRM: COS II Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 GPK FN Brno Centrální sterilizace v roce 2012 CS PMDV - parní sterilizátory - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem PS 1 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 2 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 3 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 4 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 5 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 6 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 1-6 počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PMDV - plazmová sterilizace - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Plazmová steril. Sterrad počet cyklů NX vyster. litry ,4 l. ster. jednotky Sterrad počet cyklů vyster. litry l. ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PDM - počet cyklů, litrů a steril. jednotek 2012 měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Parní sterilizátory Securex I. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky Securex II. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky Securex III. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky Formaldehyd. steril. Ventiform I. počet cyklů 130 l. vyster. litry ster. jednotky Ventiform II. počet cyklů 130 l. vyster. litry ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PMDV - plazmová sterilizace - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Plazmová steril. Sterrad počet cyklů NX vyster. litry l. ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PRM - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Parní sterilizátory Sauter I. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky Sauter II. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky Formaldehyd. steril. Sauter počet cyklů 450 l. vyster. litry ster. jednotky 10 11

8 Centrální sterilizace FN Brno - Počet zpracovaných kusů - rok 2012 interní odběratelé externí PDM PRM Celkem PMDV Celkem Des. lůžek leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Přehled upravených lůžek na Centrální úpravně lůžek Měsíc Rok 2012 Rozdíl 11/12 Rok 2013 Rozdíl 12/13 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Rozbor perinatálních výsledků celkem celkem Porodnice Bohunice celkem Porodnice Bohunice celkem n % n % n % n % n % n % Natalita , , ,5 Počet porodů , , ,7 Termínová gravidita , , , , , ,1 Partus praematurus , , , , , ,9 Partus inductus , , , , , ,6 Sectio caesarea , , , , , ,9 Forceps 25 0,8 34 1,1 59 1,0 34 1,2 14 0,4 48 0,8 VEX 19 0,6 57 1,8 76 1,2 57 2,0 80 2, ,3 Epiziotomie , , , , , ,4 Rpt I-II , , , , , ,2 Rpt III 37 1,2 32 1,0 69 1,1 14 0,5 37 1,2 51 0,8 Epidurální analgezie , , , , , ,5 Gemini 117 3,9 82 2, , ,6 76 2, ,0 Trigemini 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 Quadrigemini 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Mortinatalita 10 0,3 10 0,3 21 0,3 15 0,5 35 1,1 50 0,8 ČNI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 PM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,

9 6. HOSPODAŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 náklady hlavní činnosti výnosy hlavní činnosti HV z hlavní činnosti náklady hospodářské činnosti výnosy hospodářské činnosti HV z hospodářské činnosti celkový zisk neuhrazená ztráta z minulých let Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady odpisy ostatní náklady náklady celkem výnosy od ZP ostatní výnosy výnosy celkem hospodářský výsledek nákladová rentabilita 0,002% 0,014% 0,003% pohledávky z obch.styku* závazky z obch.styku Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč) rok hospodářský výsledek pohledávky z obch. styku k závazky z obch. styku k Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2012 (v Kč) Výše dotace v tis. Kč Čerpání ČNB v Kč Při zúčtování odvede v Kč NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: , , ,92 z toho: a) Účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti , , ,15 Programy spolufinancované z prostředků EU v tom: ze SR kryté příjmem z EU Společné projekty zčásti financové z prostředků finančních mechanismů v tom: ze SR kryté příjmem z finančních mechanismů Zajištění přípravy na krizové situace 1 913, , ,15 Zdravotnické programy Program protidrogové politiky Prevence HIV/AIDS Pomoc zdravotně postiženým 110, ,00 0 Národní program zdraví 131, ,00 0 Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Ostatní zdravotnická péče Spec. vzdě. zdr. pracovníků , , ,00 Atestační zkoušky nelékaři 123, ,00 0 PaP 150, ,00 0 b) Příspěvky na provoz organizace Magistrát města Brna 1 466,00 c) Neinvestiční prostředky poskytnuté MZ na výzkum, vývoj a inovace celkem , , ,77 v tom: Institucionální podpora celkem 8 251, ,00 0 Účelová podpora podle zhodnocených výsledků , , ,77 d) Neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj 1 791,01 od jiných poskytovatelů (kromě MZ) GAČR 668,40 MŠMT 479,00 projekt CZ0124 FM EHP/Norska 562,04 projekt Mentoři z EU 82,27 projekt Péče o pacienty se svalovou dystrofií z EU -0,70 e) Neinvestiční prostředky v rámci ISPROFIN celkem: , C-0634 FN Brno expertní řízení NIS IOP-SF , C-0702 FN Brno posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí IOP-SF , C-0624 FN Brno moder. a obnova komplexního kardiovaskulárního centra IOP-SF FN Brno modernizace přístrojového vybavení zajišťující rehabilitační péči IOP-SF C-0717 FN Brno komplexní řešení dětské úrazovosti v ČR IOP-SF , C-0820 FN Brno modernizace přístrojového vybavení celebrovaskulárního centra IOP-SF

10 f) Jiné neinvestiční příspěvky Výše dotace Čerpání ČNB v tis. Kč v Kč INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: ,14 z toho: a) systémové investiční dotace účet , C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SR , C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SF , C-0624 FN Brno modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra ,00 IOP-SF 13532C-0702 FN Brno posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí IOP -SF ,00 b) investiční dotace na V+V účet ,34 Dotace granty Výzkumný záměr ,00 Dotace granty IGA ,90 c) individuální investiční dotace z účtu d) jiná investiční dotace finanční dary sponzorů ,44 Rozvaha FN Brno v Kč aktiva aktiva K K K STÁLÁ AKTIVA nehmotný majetek oprávky k DNM hmotný majetek oprávky k DHM finanční investice OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky finanční majetek přechodné účty aktivní úhrn aktiv Rozvaha FN Brno v Kč pasiva pasiva K K K VLASTNÍ ZDROJE majetkové fondy finanční fondy hospodářský výsledek HV běžného úč. období neuhrazená ztráta let minulých CIZÍ ZDROJE rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bank. výpom. a půjčky přechodné účty pasivní pasiva celkem Pohyby dlouhodobého, drobného dlouhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku v roce 2012 Drobný majetek* Stav k Přírůstky za rok 2012 Úbytky za rok 2012 Stav k nehmotný majetek , , , ,32 budovy a stavby , ,79 0, ,12 zdravotnická a labor. technika , , , ,00 stroje a přístroje provozní , , , ,00 dopravní prostředky , , , ,00 výpočetní technika , , , ,00 inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 ostatní samost.mov.věci a soub , ,00 0, ,00 pozemky , ,00 0, ,00 umělecká díla ,00 0,00 0, ,00 celkem , , , ,44 Drobný dlouhodobý majetek* 16 17

11 Stav k Přírůstky za rok 2012 Úbytky za rok 2012 Stav k zdravotnická a laboratorní technika , , , ,00 stroje a přístroje provozní , , , ,00 drahé kovy 2 710,84 0,00 0, ,84 výpočetní technika , , , ,00 inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 ostatní samostatné movité věci a soub , , , ,00 prádlo ložní, stolní , , , ,00 prádlo pro pacienty , ,00-719, ,00 OOPP , , , ,00 nehmotný majetek , , , ,00 celkem , , , ,84 Ostatní drobný majetek vedený na podrozvahových účtech* Stav k Přírůstky za rok 2012 Úbytky za rok 2012 Stav k zdravotnická a laboratorní technika , , , ,00 stroje a přístroje provozní , , , ,00 výpočetní technika , , , ,00 inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 ostatní samostatné movité věci a soub , , , ,00 prádlo ložní, stolní , , , ,00 prádlo pro pacienty , , , ,00 OOPP , , , ,00 nehmotný majetek 2 400,00 0,00 0, ,00 celkem , , , ,00 7. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Mzdový vývoj Vývoj přesčasové práce v hodinách dle kategorií Rok Plán Skutečnost Kategorie Index v% 12/11 lékaři ,74 farmaceuti ,34 JOP VŠ ,44 SZP ,62 JOP SŠ NZP ,07 PZP ,10 dělníci ,23 THP ,01 Průměrné přepočtené evidenční počty zaměstnanců dle kategorií Kategorie lékaři ,58 621,95 648,38 657,31 663,39 664,38 680,24 692,64 718,07 743,02 777,63 811,61 833,10 834,62 farmaceuti 8,84 11,22 14,39 14,66 14,36 16,52 17,56 18,69 20,27 24,57 25,52 26,84 28,82 30,51 31,47 jiní VŠ 75,51 71,57 73,72 75,69 93,57 104,41 105,9 110,92 119,11 125,23 135,35 142,41 145,11 145,55 133,46 jiní SŠ 17,55 10,99 14,2 14,77 16,75 17,38 11,95 13,08 8,24 11,04 11,560 10,880 11,67 12,47 12,58 SZP 2079,7 2073, , ,4 2224, , , , , , , , , , ,69 NZP 25,07 23,56 22,41 24,62 21,75 25,71 25,85 28,07 26,07 28,03 41,22 74,52 109,23 109,72 111,50 PZP 477,07 479,35 481,78 499,04 509,28 519,24 524,03 540,24 529,43 531,65 525,47 552,12 573,55 565,11 555,08 THP 350,59 355,59 372,77 381,45 389,95 411,28 394,81 411,78 419,29 428,62 450,89 468,48 472,58 471,98 482,39 dělníci 421,24 480,8 536,19 457,03 440,47 442,7 397,4 424,42 452,52 456,17 453,45 453,88 437,59 432,99 426,34 Celkem 4086, , , , ,7 4463, , , , , , , , , ,

12 Kvalifikační struktura lékařů Stupeň atestací lékařů bez atestace 14,30% 14,40% 11,60% 12,60% 12,00% 17,30% 18,90% 14,24% 9,98% 22,73% 25,06% 27,63% 30,10% 36,60% 31,93% atestace I. stupně 27,40% 27,70% 29,30% 29,30% 30,20% 32,10% 30,60% 27,15% 30,38% 15,36% 12,17% 8,99% 7,37% 7,74% 5,20% atestace II. stupně a nástavbová 58,30% 57,90% 59,10% 58,10% 57,80% 50,70% 50,40% 58,61% 59,64% 61,91% 62,77% 63,38% 62,53% 55,66% 62,87% Růst průměrného platu v Kč Kategorie Index v% 12/11 Lékaři ,66 farmaceuti ,38 JOP VŠ ,32 SZP ,70 JOP SŠ ,76 NZP ,27 PZP ,47 Dělníci ,29 THP ,89 Celkem ,75 8. GRANTOVÉ STUDIE Ve FN Brno bylo v roce 2012 řešeno celkem 53 grantových studií. Nejvíce z nich bylo realizováno na Interní hematologické a onkologické klinice. Nejvíce grantových studií probíhalo za podpory Interní grantové agentury MZ ČR, a to celkem 38. Přehled řešených projektů ve FN Brno v roce 2012 Poskytovatel Pracoviště IGA GAČR MŠMT IGF Ostatní Celkem IHOK RDK IKK CHK KDO NCHK 3 3 IGEK 1 1 PK 1 1 GPK KARIM 2 2 KDCHOT 2 2 ÚPA 2 2 DOK 1 1 KDAR 1 1 KUČOCH 1 1 NK 1 1 NOP 1 1 OIAK 1 1 OKB 1 1 OKH 1 1 OPV 1 1 UK 1 1 ÚPY 1 1 Celkem

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 Odborné akce Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Chovanec, P. Janků, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 9 20.8.2004 Oční péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat byly

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO

Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO Výroční zpráva 2011 Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 2011 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO 4 2. ÚVODNÍ SLOVO 5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU 2011

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 01 interna Průměrný věk Průměrná oš.doba Přeložení do zařízení 1 I25 Chronická isch.choroba 1 320 18 65,5 79,4 4,6 7,2 136 174 2 2-2 I21 Akutní infarkt myokardu 724 24 66,6 75,4 5,8 4,8 143 188 1 2-3 I48

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů

Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů MUDr. Eva Míčková Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů Změny stereotypů a chování populace Zvyšování standardů kvality poskytované

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15.

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. února 2013 Specializační vzdělávání nově na LF od r. 2011 27.9.2011 podpis veřejnoprávní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Kritické stavy v porodnictví 2012

Kritické stavy v porodnictví 2012 Pozvánka pro lékaře PODPOROVÁNO EU Kritické stavy v porodnictví 2012 Pořádá: Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Mother-Care-Centrum

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2006 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2006 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2006 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 711, 461 550 712 fax : 461

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více