Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO SM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO SM"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO SM

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 2012

3 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO 4 2. ÚVODNÍ SLOVO 5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8 5. PROFIL NEMOCNICE 9 6. HOSPODAŘENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA GRANTOVÉ STUDIE POSKYTNUTÉ DARY KLINICKÁ ROČENKA 24 II. anesteziologicko-resuscitační oddělení 24 Centrální operační sály I 27 Centrální operační sály III 29 Centrální sterilizace 30 Dětská oční klinika 32 Dětské rehabilitační oddělení 35 Diagnosticko-terapeutické centrum 37 Dermatovenerologická klinika 39 Endoskopické centrum 42 Gynekologicko-porodnická klinika 43 Chirurgická klinika 47 Interní gastroenterologická klinika 51 Interní hematologická a onkologická klinika 55 Interní kardiologická klinika 60 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 65 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 69 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 72 Klinika dětské neurologie 75 Klinika dětské onkologie 78 Klinika dětské ORL 82 Klinika dětské radiologie 85 Klinika dětských infekčních nemocí 88 Klinika infekčních chorob 91 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 94 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 97 Klinika nukleární medicíny 102 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie 104 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 107 Klinika úrazové chirurgie 110 Neurochirurgická klinika 113 Neurologická klinika 116 Neonatologické oddělení 120 Oční klinika 123 Oddělení dětské hematologie 126 Oddělení klinické biochemie 129 Oddělení klinické hematologie 132 Oddělení klinické mikrobiologie 135 Oddělení léčby bolesti 138 Oddělení lékařské genetiky 140 Oddělení ORL 143 Ortopedická klinika 146 Pediatrická klinika 149 Poliklinická ambulantní část 152 Psychiatrická klinika 154 Radiologická klinika 158 Rehabilitační oddělení 162 Sexuologické oddělení 165 Transfuzní a tkáňové oddělení 167 Urologická klinika 170 Ústav patologie 173 Ústavní psycholog OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE SPRÁVNÍ A HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉ SLOŽKY

4 1. INFORMACE O FN BRNO 2. ÚVODNÍ SLOVO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská BRNO tel: fax: IČO: DIČ: CZ/ Fakultní nemocnice Brno je samostatnou příspěvkovou organizaci v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Vážené dámy, vážení pánové,... Byla zřízena ke dni 1. ledna 1998 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví. MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel FN Brno 4 5

5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Dne 6. ledna 2012 bylo v Porodnici na Obilním trhu slavnostně otevřeno Oddělení intermediární péče Rooming-in pro nezralé novorozence. Dne 11. září 2012 byl na Ortopedické klinice FN Brno unikátní metodou operován v pořadí již pátý dětský pacient se skoliózou páteře. Dne 26. ledna 2012 bylo na Oční klinice FN Brno otevřeno nové refrakční centrum. Dne 23. května 2012 získalo Oddělení dětské plastické chirurgie FN Brno díky Nadačnímu fondu Šťastný úsměv novou čističku vzduchu.. Dne 24. října 2012 byl poprvé na bronchologickém pracovišti Endoskopického centra FN Brno použit držák rigidního bronchoskopu. Dne 29. března 2012 byl na Oddělení 56 Pediatrické kliniky FN Brno slavnostně předán nový neonatální transportní inkubátor. Dne 2. května 2012 byl slavnostně do ostrého provozu uveden nový mamograf. Díky svým špičkovým radiologům získala Fakultní nemocnice Brno 9. listopadu 2012 zdarma unikátní navigační systém a fúzní zobrazení. 6 7

6 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vrcholové vedení FN Brno Funkce Ředitel Lékařský náměstek PMDV Lékařský náměstek PDM Lékařský náměstek PRM Lékařský náměstek pro onkologickou péči Náměstek pro strategii a rozvoj Náměstek pro NLZP Ekonomický náměstek Náměstek pro HTS Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku Náměstek pro informatiku Náměstek pro obchod, marketing a vnější vztahy Vedoucí Nemocniční lékárny Vedoucí Odboru kvality, bezpečnosti a krizového řízení Oddělení interního auditu a kontroly Projektový manažer Asistent ředitele Organizační schéma vrcholového vedení FN Brno Jméno MUDr. Roman Kraus, MBA Doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc. MUDr. František Jimramovský Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA Mgr. Erna Mičudová Ing. Robert Czékus Bc. Karel Široký JUDr. Alena Tobiášová Ing. Vladimíra Kresanová Pavel Zemánek PharmDr. Tatiana Holubová Mgr. Mgr. Zuzana Velebová JUDr. Lenka Holzerová, MBA Ing. Pavel Lazar Dagmar Zouharová 5. PROFIL NEMOCNICE Počet ambulantních vyšetření v letech počet ambulantních vyšetření Počet ambulantních vyšetření Průměrná ošetřovací doba (dny) a Využití lůžkové kapacity (%) průměrná ošetřovací doba (dny) využití lůžkové kapacity (%) Pracoviště PMDV 9,0 8,7 8,8 8,7 8,7 8,6 8,7 8,7 86,2 82,0 81,7 78,9 77,5 76,9 77,2 77 PDM 5,7 5,6 5,5 5,1 5,0 5,0 4,9 4,7 70,7 66,9 64,0 62,0 60,5 56,5 58,3 55,5 PRM 6,0 5,8 5,7 5,3 5,2 4,9 4,6 4,5 87,5 83,1 84,0 87,9 89,6 86,7 83,5 80,3 Počet lůžek a Počet hospitalizovaných počet lůžek počet hospitalizovaných Pracoviště PMDV PDM PRM *snížení lůžek v PRM - 14 lůžek *snížení lůžek v PDM - 31 lůžek *snížení lůžek v PMDV - 24 lůžek Počet zemřelých, % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů Ředitel FN Brno Vrcholové vedení FN Brno Počet zemřelých % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů Pracoviště Oddělení interního auditu a kontroly Sekretariát ředitelství Interní auditor vedoucí OIAK Asistent ředitele FN Brno Projektový manager FN Brno Představitel vedení FN Brno pro jakost (vedoucí OŘJ) Oddělení řízení kvality I. úroveň řízení PMDV ,9 2,8 2,6 2,9 2,8 3,0 2,8 2,8 2,9 PDM ,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 PRM ,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Počet operací na operačních sálech v roce 2012 Náměstek pro strategii a rozvoj Útvar náměstka pro strategii a rozvoj Lékařský náměstek PMDV, PDM, PRM Přednostové a primáři sam. (amb.) odd. PMDV, PDM a PRM, vedoucí OHE, OKLP, OZT a ÚPY Lékařský náměstek pro onkologickou péči ve FN Brno Odborné metodické vedení zdrav. týmu, dohled, kontrola a usměrňování činností v onkologické péči ve FN Brno Náměstek pro NLZP Útvar nelékařské péče a vedoucí zamětnanci NLZP Vedoucí Nemocniční lékárny Nemocniční lékárna Náměstek pro organizační právní věci a personalistiku Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky Vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení Odbor bezpečnosti a krizového řízení Ekonomický náměstek Ekonomický odbor Náměstek pro HTS Odbor hospodářskotechnické správy přímé řízení v plném rozsahu přímé řízení ve vymezeném rozsahu přímé řízení ve vymezeném rozsahu Náměstek pro informatiku Centrum informatiky Náměstek pro obchod, marketing a vnější vztahy Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů II. úroveň řízení PMDV: COS I Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 KPRCH ORTK CHK NCHK OK UK ORL GPK KÚČOCH KÚCH Celkem: Pozn.: Stav k 31. prosinci

7 PDM: COS III Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 KDCHOT KDORL DOK KDO Celkem: PRM: COS II Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 GPK FN Brno Centrální sterilizace v roce 2012 CS PMDV - parní sterilizátory - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem PS 1 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 2 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 3 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 4 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 5 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 6 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 1-6 počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PMDV - plazmová sterilizace - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Plazmová steril. Sterrad počet cyklů NX vyster. litry ,4 l. ster. jednotky Sterrad počet cyklů vyster. litry l. ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PDM - počet cyklů, litrů a steril. jednotek 2012 měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Parní sterilizátory Securex I. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky Securex II. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky Securex III. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky Formaldehyd. steril. Ventiform I. počet cyklů 130 l. vyster. litry ster. jednotky Ventiform II. počet cyklů 130 l. vyster. litry ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PMDV - plazmová sterilizace - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Plazmová steril. Sterrad počet cyklů NX vyster. litry l. ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PRM - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Parní sterilizátory Sauter I. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky Sauter II. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky Formaldehyd. steril. Sauter počet cyklů 450 l. vyster. litry ster. jednotky 10 11

8 Centrální sterilizace FN Brno - Počet zpracovaných kusů - rok 2012 interní odběratelé externí PDM PRM Celkem PMDV Celkem Des. lůžek leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Přehled upravených lůžek na Centrální úpravně lůžek Měsíc Rok 2012 Rozdíl 11/12 Rok 2013 Rozdíl 12/13 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Rozbor perinatálních výsledků celkem celkem Porodnice Bohunice celkem Porodnice Bohunice celkem n % n % n % n % n % n % Natalita , , ,5 Počet porodů , , ,7 Termínová gravidita , , , , , ,1 Partus praematurus , , , , , ,9 Partus inductus , , , , , ,6 Sectio caesarea , , , , , ,9 Forceps 25 0,8 34 1,1 59 1,0 34 1,2 14 0,4 48 0,8 VEX 19 0,6 57 1,8 76 1,2 57 2,0 80 2, ,3 Epiziotomie , , , , , ,4 Rpt I-II , , , , , ,2 Rpt III 37 1,2 32 1,0 69 1,1 14 0,5 37 1,2 51 0,8 Epidurální analgezie , , , , , ,5 Gemini 117 3,9 82 2, , ,6 76 2, ,0 Trigemini 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 Quadrigemini 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Mortinatalita 10 0,3 10 0,3 21 0,3 15 0,5 35 1,1 50 0,8 ČNI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 PM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,

9 6. HOSPODAŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 náklady hlavní činnosti výnosy hlavní činnosti HV z hlavní činnosti náklady hospodářské činnosti výnosy hospodářské činnosti HV z hospodářské činnosti celkový zisk neuhrazená ztráta z minulých let Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady odpisy ostatní náklady náklady celkem výnosy od ZP ostatní výnosy výnosy celkem hospodářský výsledek nákladová rentabilita 0,002% 0,014% 0,003% pohledávky z obch.styku* závazky z obch.styku Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč) rok hospodářský výsledek pohledávky z obch. styku k závazky z obch. styku k Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2012 (v Kč) Výše dotace v tis. Kč Čerpání ČNB v Kč Při zúčtování odvede v Kč NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: , , ,92 z toho: a) Účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti , , ,15 Programy spolufinancované z prostředků EU v tom: ze SR kryté příjmem z EU Společné projekty zčásti financové z prostředků finančních mechanismů v tom: ze SR kryté příjmem z finančních mechanismů Zajištění přípravy na krizové situace 1 913, , ,15 Zdravotnické programy Program protidrogové politiky Prevence HIV/AIDS Pomoc zdravotně postiženým 110, ,00 0 Národní program zdraví 131, ,00 0 Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Ostatní zdravotnická péče Spec. vzdě. zdr. pracovníků , , ,00 Atestační zkoušky nelékaři 123, ,00 0 PaP 150, ,00 0 b) Příspěvky na provoz organizace Magistrát města Brna 1 466,00 c) Neinvestiční prostředky poskytnuté MZ na výzkum, vývoj a inovace celkem , , ,77 v tom: Institucionální podpora celkem 8 251, ,00 0 Účelová podpora podle zhodnocených výsledků , , ,77 d) Neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj 1 791,01 od jiných poskytovatelů (kromě MZ) GAČR 668,40 MŠMT 479,00 projekt CZ0124 FM EHP/Norska 562,04 projekt Mentoři z EU 82,27 projekt Péče o pacienty se svalovou dystrofií z EU -0,70 e) Neinvestiční prostředky v rámci ISPROFIN celkem: , C-0634 FN Brno expertní řízení NIS IOP-SF , C-0702 FN Brno posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí IOP-SF , C-0624 FN Brno moder. a obnova komplexního kardiovaskulárního centra IOP-SF FN Brno modernizace přístrojového vybavení zajišťující rehabilitační péči IOP-SF C-0717 FN Brno komplexní řešení dětské úrazovosti v ČR IOP-SF , C-0820 FN Brno modernizace přístrojového vybavení celebrovaskulárního centra IOP-SF

10 f) Jiné neinvestiční příspěvky Výše dotace Čerpání ČNB v tis. Kč v Kč INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: ,14 z toho: a) systémové investiční dotace účet , C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SR , C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SF , C-0624 FN Brno modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra ,00 IOP-SF 13532C-0702 FN Brno posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí IOP -SF ,00 b) investiční dotace na V+V účet ,34 Dotace granty Výzkumný záměr ,00 Dotace granty IGA ,90 c) individuální investiční dotace z účtu d) jiná investiční dotace finanční dary sponzorů ,44 Rozvaha FN Brno v Kč aktiva aktiva K K K STÁLÁ AKTIVA nehmotný majetek oprávky k DNM hmotný majetek oprávky k DHM finanční investice OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky finanční majetek přechodné účty aktivní úhrn aktiv Rozvaha FN Brno v Kč pasiva pasiva K K K VLASTNÍ ZDROJE majetkové fondy finanční fondy hospodářský výsledek HV běžného úč. období neuhrazená ztráta let minulých CIZÍ ZDROJE rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bank. výpom. a půjčky přechodné účty pasivní pasiva celkem Pohyby dlouhodobého, drobného dlouhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku v roce 2012 Drobný majetek* Stav k Přírůstky za rok 2012 Úbytky za rok 2012 Stav k nehmotný majetek , , , ,32 budovy a stavby , ,79 0, ,12 zdravotnická a labor. technika , , , ,00 stroje a přístroje provozní , , , ,00 dopravní prostředky , , , ,00 výpočetní technika , , , ,00 inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 ostatní samost.mov.věci a soub , ,00 0, ,00 pozemky , ,00 0, ,00 umělecká díla ,00 0,00 0, ,00 celkem , , , ,44 Drobný dlouhodobý majetek* 16 17

11 Stav k Přírůstky za rok 2012 Úbytky za rok 2012 Stav k zdravotnická a laboratorní technika , , , ,00 stroje a přístroje provozní , , , ,00 drahé kovy 2 710,84 0,00 0, ,84 výpočetní technika , , , ,00 inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 ostatní samostatné movité věci a soub , , , ,00 prádlo ložní, stolní , , , ,00 prádlo pro pacienty , ,00-719, ,00 OOPP , , , ,00 nehmotný majetek , , , ,00 celkem , , , ,84 Ostatní drobný majetek vedený na podrozvahových účtech* Stav k Přírůstky za rok 2012 Úbytky za rok 2012 Stav k zdravotnická a laboratorní technika , , , ,00 stroje a přístroje provozní , , , ,00 výpočetní technika , , , ,00 inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 ostatní samostatné movité věci a soub , , , ,00 prádlo ložní, stolní , , , ,00 prádlo pro pacienty , , , ,00 OOPP , , , ,00 nehmotný majetek 2 400,00 0,00 0, ,00 celkem , , , ,00 7. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Mzdový vývoj Vývoj přesčasové práce v hodinách dle kategorií Rok Plán Skutečnost Kategorie Index v% 12/11 lékaři ,74 farmaceuti ,34 JOP VŠ ,44 SZP ,62 JOP SŠ NZP ,07 PZP ,10 dělníci ,23 THP ,01 Průměrné přepočtené evidenční počty zaměstnanců dle kategorií Kategorie lékaři ,58 621,95 648,38 657,31 663,39 664,38 680,24 692,64 718,07 743,02 777,63 811,61 833,10 834,62 farmaceuti 8,84 11,22 14,39 14,66 14,36 16,52 17,56 18,69 20,27 24,57 25,52 26,84 28,82 30,51 31,47 jiní VŠ 75,51 71,57 73,72 75,69 93,57 104,41 105,9 110,92 119,11 125,23 135,35 142,41 145,11 145,55 133,46 jiní SŠ 17,55 10,99 14,2 14,77 16,75 17,38 11,95 13,08 8,24 11,04 11,560 10,880 11,67 12,47 12,58 SZP 2079,7 2073, , ,4 2224, , , , , , , , , , ,69 NZP 25,07 23,56 22,41 24,62 21,75 25,71 25,85 28,07 26,07 28,03 41,22 74,52 109,23 109,72 111,50 PZP 477,07 479,35 481,78 499,04 509,28 519,24 524,03 540,24 529,43 531,65 525,47 552,12 573,55 565,11 555,08 THP 350,59 355,59 372,77 381,45 389,95 411,28 394,81 411,78 419,29 428,62 450,89 468,48 472,58 471,98 482,39 dělníci 421,24 480,8 536,19 457,03 440,47 442,7 397,4 424,42 452,52 456,17 453,45 453,88 437,59 432,99 426,34 Celkem 4086, , , , ,7 4463, , , , , , , , , ,

12 Kvalifikační struktura lékařů Stupeň atestací lékařů bez atestace 14,30% 14,40% 11,60% 12,60% 12,00% 17,30% 18,90% 14,24% 9,98% 22,73% 25,06% 27,63% 30,10% 36,60% 31,93% atestace I. stupně 27,40% 27,70% 29,30% 29,30% 30,20% 32,10% 30,60% 27,15% 30,38% 15,36% 12,17% 8,99% 7,37% 7,74% 5,20% atestace II. stupně a nástavbová 58,30% 57,90% 59,10% 58,10% 57,80% 50,70% 50,40% 58,61% 59,64% 61,91% 62,77% 63,38% 62,53% 55,66% 62,87% Růst průměrného platu v Kč Kategorie Index v% 12/11 Lékaři ,66 farmaceuti ,38 JOP VŠ ,32 SZP ,70 JOP SŠ ,76 NZP ,27 PZP ,47 Dělníci ,29 THP ,89 Celkem ,75 8. GRANTOVÉ STUDIE Ve FN Brno bylo v roce 2012 řešeno celkem 53 grantových studií. Nejvíce z nich bylo realizováno na Interní hematologické a onkologické klinice. Nejvíce grantových studií probíhalo za podpory Interní grantové agentury MZ ČR, a to celkem 38. Přehled řešených projektů ve FN Brno v roce 2012 Poskytovatel Pracoviště IGA GAČR MŠMT IGF Ostatní Celkem IHOK RDK IKK CHK KDO NCHK 3 3 IGEK 1 1 PK 1 1 GPK KARIM 2 2 KDCHOT 2 2 ÚPA 2 2 DOK 1 1 KDAR 1 1 KUČOCH 1 1 NK 1 1 NOP 1 1 OIAK 1 1 OKB 1 1 OKH 1 1 OPV 1 1 UK 1 1 ÚPY 1 1 Celkem

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2000

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2000 Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva 2008 Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 2008 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno 2008 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO 4 2. ÚVODNÍ

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2007 Fakultní nemocnice Na Bulovce O B S A H 1) Základní údaje a předmět činnosti 2) Úvodní slovo ředitele 3) Vedení nemocnice v roce 2007 4) Organizační struktura nemocnice 5) Léčebná péče

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 4 I.1. Management vedení Nemocnice Kyjov, příspěvková

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2011 4 3.2.

Více

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2007 Personální odbor FN Brno Oddělení výchovy a vzdělávání Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2011

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2011 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2011 V Ivančicích dne: 28.2. 2012 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2010

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2010 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2010 V Ivančicích dne: 28.2. 2011 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH OBSAH I Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva.............................................................. 5 O nás.............................................................................................

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více