Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO SM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO SM"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Držitel certifikátu ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 NIAHO SM

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 2012

3 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO 4 2. ÚVODNÍ SLOVO 5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 8 5. PROFIL NEMOCNICE 9 6. HOSPODAŘENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA GRANTOVÉ STUDIE POSKYTNUTÉ DARY KLINICKÁ ROČENKA 24 II. anesteziologicko-resuscitační oddělení 24 Centrální operační sály I 27 Centrální operační sály III 29 Centrální sterilizace 30 Dětská oční klinika 32 Dětské rehabilitační oddělení 35 Diagnosticko-terapeutické centrum 37 Dermatovenerologická klinika 39 Endoskopické centrum 42 Gynekologicko-porodnická klinika 43 Chirurgická klinika 47 Interní gastroenterologická klinika 51 Interní hematologická a onkologická klinika 55 Interní kardiologická klinika 60 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 65 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 69 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 72 Klinika dětské neurologie 75 Klinika dětské onkologie 78 Klinika dětské ORL 82 Klinika dětské radiologie 85 Klinika dětských infekčních nemocí 88 Klinika infekčních chorob 91 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 94 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 97 Klinika nukleární medicíny 102 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie 104 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 107 Klinika úrazové chirurgie 110 Neurochirurgická klinika 113 Neurologická klinika 116 Neonatologické oddělení 120 Oční klinika 123 Oddělení dětské hematologie 126 Oddělení klinické biochemie 129 Oddělení klinické hematologie 132 Oddělení klinické mikrobiologie 135 Oddělení léčby bolesti 138 Oddělení lékařské genetiky 140 Oddělení ORL 143 Ortopedická klinika 146 Pediatrická klinika 149 Poliklinická ambulantní část 152 Psychiatrická klinika 154 Radiologická klinika 158 Rehabilitační oddělení 162 Sexuologické oddělení 165 Transfuzní a tkáňové oddělení 167 Urologická klinika 170 Ústav patologie 173 Ústavní psycholog OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE SPRÁVNÍ A HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉ SLOŽKY

4 1. INFORMACE O FN BRNO 2. ÚVODNÍ SLOVO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská BRNO tel: fax: IČO: DIČ: CZ/ Fakultní nemocnice Brno je samostatnou příspěvkovou organizaci v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Vážené dámy, vážení pánové,... Byla zřízena ke dni 1. ledna 1998 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví. MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel FN Brno 4 5

5 3. FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Dne 6. ledna 2012 bylo v Porodnici na Obilním trhu slavnostně otevřeno Oddělení intermediární péče Rooming-in pro nezralé novorozence. Dne 11. září 2012 byl na Ortopedické klinice FN Brno unikátní metodou operován v pořadí již pátý dětský pacient se skoliózou páteře. Dne 26. ledna 2012 bylo na Oční klinice FN Brno otevřeno nové refrakční centrum. Dne 23. května 2012 získalo Oddělení dětské plastické chirurgie FN Brno díky Nadačnímu fondu Šťastný úsměv novou čističku vzduchu.. Dne 24. října 2012 byl poprvé na bronchologickém pracovišti Endoskopického centra FN Brno použit držák rigidního bronchoskopu. Dne 29. března 2012 byl na Oddělení 56 Pediatrické kliniky FN Brno slavnostně předán nový neonatální transportní inkubátor. Dne 2. května 2012 byl slavnostně do ostrého provozu uveden nový mamograf. Díky svým špičkovým radiologům získala Fakultní nemocnice Brno 9. listopadu 2012 zdarma unikátní navigační systém a fúzní zobrazení. 6 7

6 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vrcholové vedení FN Brno Funkce Ředitel Lékařský náměstek PMDV Lékařský náměstek PDM Lékařský náměstek PRM Lékařský náměstek pro onkologickou péči Náměstek pro strategii a rozvoj Náměstek pro NLZP Ekonomický náměstek Náměstek pro HTS Náměstek pro organizační, právní věci a personalistiku Náměstek pro informatiku Náměstek pro obchod, marketing a vnější vztahy Vedoucí Nemocniční lékárny Vedoucí Odboru kvality, bezpečnosti a krizového řízení Oddělení interního auditu a kontroly Projektový manažer Asistent ředitele Organizační schéma vrcholového vedení FN Brno Jméno MUDr. Roman Kraus, MBA Doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc. MUDr. František Jimramovský Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA Mgr. Erna Mičudová Ing. Robert Czékus Bc. Karel Široký JUDr. Alena Tobiášová Ing. Vladimíra Kresanová Pavel Zemánek PharmDr. Tatiana Holubová Mgr. Mgr. Zuzana Velebová JUDr. Lenka Holzerová, MBA Ing. Pavel Lazar Dagmar Zouharová 5. PROFIL NEMOCNICE Počet ambulantních vyšetření v letech počet ambulantních vyšetření Počet ambulantních vyšetření Průměrná ošetřovací doba (dny) a Využití lůžkové kapacity (%) průměrná ošetřovací doba (dny) využití lůžkové kapacity (%) Pracoviště PMDV 9,0 8,7 8,8 8,7 8,7 8,6 8,7 8,7 86,2 82,0 81,7 78,9 77,5 76,9 77,2 77 PDM 5,7 5,6 5,5 5,1 5,0 5,0 4,9 4,7 70,7 66,9 64,0 62,0 60,5 56,5 58,3 55,5 PRM 6,0 5,8 5,7 5,3 5,2 4,9 4,6 4,5 87,5 83,1 84,0 87,9 89,6 86,7 83,5 80,3 Počet lůžek a Počet hospitalizovaných počet lůžek počet hospitalizovaných Pracoviště PMDV PDM PRM *snížení lůžek v PRM - 14 lůžek *snížení lůžek v PDM - 31 lůžek *snížení lůžek v PMDV - 24 lůžek Počet zemřelých, % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů Ředitel FN Brno Vrcholové vedení FN Brno Počet zemřelých % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů Pracoviště Oddělení interního auditu a kontroly Sekretariát ředitelství Interní auditor vedoucí OIAK Asistent ředitele FN Brno Projektový manager FN Brno Představitel vedení FN Brno pro jakost (vedoucí OŘJ) Oddělení řízení kvality I. úroveň řízení PMDV ,9 2,8 2,6 2,9 2,8 3,0 2,8 2,8 2,9 PDM ,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 PRM ,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Počet operací na operačních sálech v roce 2012 Náměstek pro strategii a rozvoj Útvar náměstka pro strategii a rozvoj Lékařský náměstek PMDV, PDM, PRM Přednostové a primáři sam. (amb.) odd. PMDV, PDM a PRM, vedoucí OHE, OKLP, OZT a ÚPY Lékařský náměstek pro onkologickou péči ve FN Brno Odborné metodické vedení zdrav. týmu, dohled, kontrola a usměrňování činností v onkologické péči ve FN Brno Náměstek pro NLZP Útvar nelékařské péče a vedoucí zamětnanci NLZP Vedoucí Nemocniční lékárny Nemocniční lékárna Náměstek pro organizační právní věci a personalistiku Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky Vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení Odbor bezpečnosti a krizového řízení Ekonomický náměstek Ekonomický odbor Náměstek pro HTS Odbor hospodářskotechnické správy přímé řízení v plném rozsahu přímé řízení ve vymezeném rozsahu přímé řízení ve vymezeném rozsahu Náměstek pro informatiku Centrum informatiky Náměstek pro obchod, marketing a vnější vztahy Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů II. úroveň řízení PMDV: COS I Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 KPRCH ORTK CHK NCHK OK UK ORL GPK KÚČOCH KÚCH Celkem: Pozn.: Stav k 31. prosinci

7 PDM: COS III Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 KDCHOT KDORL DOK KDO Celkem: PRM: COS II Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 GPK FN Brno Centrální sterilizace v roce 2012 CS PMDV - parní sterilizátory - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem PS 1 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 2 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 3 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 4 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 5 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 6 počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky PS 1-6 počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PMDV - plazmová sterilizace - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Plazmová steril. Sterrad počet cyklů NX vyster. litry ,4 l. ster. jednotky Sterrad počet cyklů vyster. litry l. ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PDM - počet cyklů, litrů a steril. jednotek 2012 měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Parní sterilizátory Securex I. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky Securex II. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky Securex III. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky Formaldehyd. steril. Ventiform I. počet cyklů 130 l. vyster. litry ster. jednotky Ventiform II. počet cyklů 130 l. vyster. litry ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PMDV - plazmová sterilizace - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Plazmová steril. Sterrad počet cyklů NX vyster. litry l. ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky CS PRM - počet cyklů, litrů a steril. jednotek měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Parní sterilizátory Sauter I. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky Sauter II. počet cyklů l. vyster. litry ster. jednotky počet cyklů celkem vyster. litry ster. jednotky Formaldehyd. steril. Sauter počet cyklů 450 l. vyster. litry ster. jednotky 10 11

8 Centrální sterilizace FN Brno - Počet zpracovaných kusů - rok 2012 interní odběratelé externí PDM PRM Celkem PMDV Celkem Des. lůžek leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Přehled upravených lůžek na Centrální úpravně lůžek Měsíc Rok 2012 Rozdíl 11/12 Rok 2013 Rozdíl 12/13 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Rozbor perinatálních výsledků celkem celkem Porodnice Bohunice celkem Porodnice Bohunice celkem n % n % n % n % n % n % Natalita , , ,5 Počet porodů , , ,7 Termínová gravidita , , , , , ,1 Partus praematurus , , , , , ,9 Partus inductus , , , , , ,6 Sectio caesarea , , , , , ,9 Forceps 25 0,8 34 1,1 59 1,0 34 1,2 14 0,4 48 0,8 VEX 19 0,6 57 1,8 76 1,2 57 2,0 80 2, ,3 Epiziotomie , , , , , ,4 Rpt I-II , , , , , ,2 Rpt III 37 1,2 32 1,0 69 1,1 14 0,5 37 1,2 51 0,8 Epidurální analgezie , , , , , ,5 Gemini 117 3,9 82 2, , ,6 76 2, ,0 Trigemini 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 Quadrigemini 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Mortinatalita 10 0,3 10 0,3 21 0,3 15 0,5 35 1,1 50 0,8 ČNI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 PM 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,

9 6. HOSPODAŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 náklady hlavní činnosti výnosy hlavní činnosti HV z hlavní činnosti náklady hospodářské činnosti výnosy hospodářské činnosti HV z hospodářské činnosti celkový zisk neuhrazená ztráta z minulých let Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady odpisy ostatní náklady náklady celkem výnosy od ZP ostatní výnosy výnosy celkem hospodářský výsledek nákladová rentabilita 0,002% 0,014% 0,003% pohledávky z obch.styku* závazky z obch.styku Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč) rok hospodářský výsledek pohledávky z obch. styku k závazky z obch. styku k Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2012 (v Kč) Výše dotace v tis. Kč Čerpání ČNB v Kč Při zúčtování odvede v Kč NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: , , ,92 z toho: a) Účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti , , ,15 Programy spolufinancované z prostředků EU v tom: ze SR kryté příjmem z EU Společné projekty zčásti financové z prostředků finančních mechanismů v tom: ze SR kryté příjmem z finančních mechanismů Zajištění přípravy na krizové situace 1 913, , ,15 Zdravotnické programy Program protidrogové politiky Prevence HIV/AIDS Pomoc zdravotně postiženým 110, ,00 0 Národní program zdraví 131, ,00 0 Zahraniční rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Ostatní zdravotnická péče Spec. vzdě. zdr. pracovníků , , ,00 Atestační zkoušky nelékaři 123, ,00 0 PaP 150, ,00 0 b) Příspěvky na provoz organizace Magistrát města Brna 1 466,00 c) Neinvestiční prostředky poskytnuté MZ na výzkum, vývoj a inovace celkem , , ,77 v tom: Institucionální podpora celkem 8 251, ,00 0 Účelová podpora podle zhodnocených výsledků , , ,77 d) Neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj 1 791,01 od jiných poskytovatelů (kromě MZ) GAČR 668,40 MŠMT 479,00 projekt CZ0124 FM EHP/Norska 562,04 projekt Mentoři z EU 82,27 projekt Péče o pacienty se svalovou dystrofií z EU -0,70 e) Neinvestiční prostředky v rámci ISPROFIN celkem: , C-0634 FN Brno expertní řízení NIS IOP-SF , C-0702 FN Brno posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí IOP-SF , C-0624 FN Brno moder. a obnova komplexního kardiovaskulárního centra IOP-SF FN Brno modernizace přístrojového vybavení zajišťující rehabilitační péči IOP-SF C-0717 FN Brno komplexní řešení dětské úrazovosti v ČR IOP-SF , C-0820 FN Brno modernizace přístrojového vybavení celebrovaskulárního centra IOP-SF

10 f) Jiné neinvestiční příspěvky Výše dotace Čerpání ČNB v tis. Kč v Kč INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: ,14 z toho: a) systémové investiční dotace účet , C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SR , C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SF , C-0624 FN Brno modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra ,00 IOP-SF 13532C-0702 FN Brno posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí IOP -SF ,00 b) investiční dotace na V+V účet ,34 Dotace granty Výzkumný záměr ,00 Dotace granty IGA ,90 c) individuální investiční dotace z účtu d) jiná investiční dotace finanční dary sponzorů ,44 Rozvaha FN Brno v Kč aktiva aktiva K K K STÁLÁ AKTIVA nehmotný majetek oprávky k DNM hmotný majetek oprávky k DHM finanční investice OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky finanční majetek přechodné účty aktivní úhrn aktiv Rozvaha FN Brno v Kč pasiva pasiva K K K VLASTNÍ ZDROJE majetkové fondy finanční fondy hospodářský výsledek HV běžného úč. období neuhrazená ztráta let minulých CIZÍ ZDROJE rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bank. výpom. a půjčky přechodné účty pasivní pasiva celkem Pohyby dlouhodobého, drobného dlouhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku v roce 2012 Drobný majetek* Stav k Přírůstky za rok 2012 Úbytky za rok 2012 Stav k nehmotný majetek , , , ,32 budovy a stavby , ,79 0, ,12 zdravotnická a labor. technika , , , ,00 stroje a přístroje provozní , , , ,00 dopravní prostředky , , , ,00 výpočetní technika , , , ,00 inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 ostatní samost.mov.věci a soub , ,00 0, ,00 pozemky , ,00 0, ,00 umělecká díla ,00 0,00 0, ,00 celkem , , , ,44 Drobný dlouhodobý majetek* 16 17

11 Stav k Přírůstky za rok 2012 Úbytky za rok 2012 Stav k zdravotnická a laboratorní technika , , , ,00 stroje a přístroje provozní , , , ,00 drahé kovy 2 710,84 0,00 0, ,84 výpočetní technika , , , ,00 inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 ostatní samostatné movité věci a soub , , , ,00 prádlo ložní, stolní , , , ,00 prádlo pro pacienty , ,00-719, ,00 OOPP , , , ,00 nehmotný majetek , , , ,00 celkem , , , ,84 Ostatní drobný majetek vedený na podrozvahových účtech* Stav k Přírůstky za rok 2012 Úbytky za rok 2012 Stav k zdravotnická a laboratorní technika , , , ,00 stroje a přístroje provozní , , , ,00 výpočetní technika , , , ,00 inventář-vnitřní vybavení , , , ,00 ostatní samostatné movité věci a soub , , , ,00 prádlo ložní, stolní , , , ,00 prádlo pro pacienty , , , ,00 OOPP , , , ,00 nehmotný majetek 2 400,00 0,00 0, ,00 celkem , , , ,00 7. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Mzdový vývoj Vývoj přesčasové práce v hodinách dle kategorií Rok Plán Skutečnost Kategorie Index v% 12/11 lékaři ,74 farmaceuti ,34 JOP VŠ ,44 SZP ,62 JOP SŠ NZP ,07 PZP ,10 dělníci ,23 THP ,01 Průměrné přepočtené evidenční počty zaměstnanců dle kategorií Kategorie lékaři ,58 621,95 648,38 657,31 663,39 664,38 680,24 692,64 718,07 743,02 777,63 811,61 833,10 834,62 farmaceuti 8,84 11,22 14,39 14,66 14,36 16,52 17,56 18,69 20,27 24,57 25,52 26,84 28,82 30,51 31,47 jiní VŠ 75,51 71,57 73,72 75,69 93,57 104,41 105,9 110,92 119,11 125,23 135,35 142,41 145,11 145,55 133,46 jiní SŠ 17,55 10,99 14,2 14,77 16,75 17,38 11,95 13,08 8,24 11,04 11,560 10,880 11,67 12,47 12,58 SZP 2079,7 2073, , ,4 2224, , , , , , , , , , ,69 NZP 25,07 23,56 22,41 24,62 21,75 25,71 25,85 28,07 26,07 28,03 41,22 74,52 109,23 109,72 111,50 PZP 477,07 479,35 481,78 499,04 509,28 519,24 524,03 540,24 529,43 531,65 525,47 552,12 573,55 565,11 555,08 THP 350,59 355,59 372,77 381,45 389,95 411,28 394,81 411,78 419,29 428,62 450,89 468,48 472,58 471,98 482,39 dělníci 421,24 480,8 536,19 457,03 440,47 442,7 397,4 424,42 452,52 456,17 453,45 453,88 437,59 432,99 426,34 Celkem 4086, , , , ,7 4463, , , , , , , , , ,

12 Kvalifikační struktura lékařů Stupeň atestací lékařů bez atestace 14,30% 14,40% 11,60% 12,60% 12,00% 17,30% 18,90% 14,24% 9,98% 22,73% 25,06% 27,63% 30,10% 36,60% 31,93% atestace I. stupně 27,40% 27,70% 29,30% 29,30% 30,20% 32,10% 30,60% 27,15% 30,38% 15,36% 12,17% 8,99% 7,37% 7,74% 5,20% atestace II. stupně a nástavbová 58,30% 57,90% 59,10% 58,10% 57,80% 50,70% 50,40% 58,61% 59,64% 61,91% 62,77% 63,38% 62,53% 55,66% 62,87% Růst průměrného platu v Kč Kategorie Index v% 12/11 Lékaři ,66 farmaceuti ,38 JOP VŠ ,32 SZP ,70 JOP SŠ ,76 NZP ,27 PZP ,47 Dělníci ,29 THP ,89 Celkem ,75 8. GRANTOVÉ STUDIE Ve FN Brno bylo v roce 2012 řešeno celkem 53 grantových studií. Nejvíce z nich bylo realizováno na Interní hematologické a onkologické klinice. Nejvíce grantových studií probíhalo za podpory Interní grantové agentury MZ ČR, a to celkem 38. Přehled řešených projektů ve FN Brno v roce 2012 Poskytovatel Pracoviště IGA GAČR MŠMT IGF Ostatní Celkem IHOK RDK IKK CHK KDO NCHK 3 3 IGEK 1 1 PK 1 1 GPK KARIM 2 2 KDCHOT 2 2 ÚPA 2 2 DOK 1 1 KDAR 1 1 KUČOCH 1 1 NK 1 1 NOP 1 1 OIAK 1 1 OKB 1 1 OKH 1 1 OPV 1 1 UK 1 1 ÚPY 1 1 Celkem

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 Odborné akce Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Chovanec, P. Janků, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Efektivita zdravotní péče. aneb jak to děláme v Benešově

Efektivita zdravotní péče. aneb jak to děláme v Benešově Efektivita zdravotní péče aneb jak to děláme v Benešově P model (SW Lab) Agenda Agenda Rekapitulace současné situace Požadavky Nezbytná data a nástroje Konkrétní aplikace - P-model Výsledky a diskuse Efektivita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 (údaje za rok 2002 I. pololetí 2004) ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení zaměstnanci, obchodní partneři, přátelé, výroční zpráva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více